NÅR SKUESPILLEREn TAGER GIDSLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR SKUESPILLEREn TAGER GIDSLER"

Transkript

1 APRIL 2011 #04 Magasinet Sang dans TEATER film / udgivet af Dansk SkuespillerForbund NÅR SKUESPILLEREn TAGER GIDSLER TEMA OM KUNSTNERES JOB UDEN FOR SCENEN

2 Sekretariat for DSF og Filmex APRIL 2011 #04 3 No. 001 KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG SCENELIV udgives af Dansk Skuespillerforbund og udkommer 10 gange årligt. Oplag: eks. - Abonnement: 425 kr. p.a. MAGASINET SCENELIV Dansk Skuespillerforbund, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg C. Telefon: Fax: , man.-fre og Artikler, læserbreve o.lign. sendes til: Redaktion: Pia Møller Munksgaard, Katja Holm (ansv.). Annoncer sendes til: (Debatindlæg, anmeldelser, mindeord osv. må max fylde 2800 anslag inkl. mellemrum.) Tryk: KLF Grafisk Hus. Design: bilgrav-bilgrav. Annoncepriser & formater (b x h) Helside annonce (170 x 270) kr /3 side annonce (170 x 192) kr ½ side annonce (170 x 133) kr Top-annonce (170 x 60) kr VISITKORT-annonce (112 x 30) kr. 600 (max. 400 anslag incl. mellemrum) Medlemsannoncer (112 x 30) kr. 300 (max. 400 anslag incl. mellemrum) Annoncemateriale skal afleveres reproklart, digitalt på CD eller mail i pdf-format. Alle priser tillægges moms. Særlige annonceønsker: Kontakt Tine Fangel - tlf DSF S BESTYRELSE 2010/11 Katja Holm (formand), Laura Bro, Kristine M. Brendstrup, Julie Carlsen, Peder Dahlgaard, Mette Frank, Rasmus Hammerich, Ole Jacobsen, Henrik Jandorf, Laura Kold, Johannes Mannov, Mette Marckmann, Hassan Preisler, Jacob Stage og Pernille Sørensen. Suppleanter: Flemming Bang og Thomas Magnussen. DSF S SEKRETARIAT Formand: Katja Holm Sekretariatschef: Anders Friis Brorholt Kommunikationschef: Pia Møller Munksgaard Seniorkonsulent: Mikael Waldorff Regnskabsfører og Filmex: Heidi Holm Madsen Bogholder: Lis Jespersen Chefjurister: Maj Hagstrøm og Nanna Klingsholm Juridiske konsulenter: Magnus Homann Poulsen og Berit Lassen Socialkonsulent: Nanna Møller IT- manager og Filmex: Sengül Kaya-Mortensen Kursus- og Legatsekretær: Karin Iwersen Sekretær for formand og sekretariatschef: Tine Fangel Webmaster og Filmex: Jette Rydder Håndbog og Filmex: Kristine Staffeldt Omstilling/Sekretær: Hanne Arlund Forsidefoto: Skuespiller Henrik Vestergaard. Foto: Henning Hjorth. Skomager bliv ved din læst DIPLOMUDDANNELSE KUNST O G KULTUR LEDER Vores forståelse er under forandring Se mere på kunstdiplom.dk T Ledelse af DIG SELV MEDARBEJDERE ORGANISATION er under forandring STRATEGI ØKONOMI KOMMUNIKATION Tag del i den nyeste viden og forskning Tag del i forandringen INNOVATION PROJEKTER NETVÆRK Scenekunstens Udviklingscenter Når kunstnere udtaler sig om andet og mere end kunst, bliver vi nogle gange mødt med påstanden om, at vi udtaler os om noget vi ikke har forstand på. Med andre ord, vi skal holde os til vores læst: scenerne, lærredet, tv skærmen og eventuelt den røde løber. Men rigtig mange kunstnere høster i deres arbejdsliv masser af erfaringer uden for disse fora. De arbejder ind imellem med brancher, som ingen som helst tilknytning har til det kunstneriske miljø, men som har stort udbytte af at have kunstnere ansat og suge af deres kompetencer. Der er en del, der underviser i kommunikation, kropssprog, gruppedynamik, gennemslagskraft, og jeg kunne blive ved. Det kan være i forsvaret, blandt parkeringsvagter, lægestuderende, politiet eller inden for det private erhvervsliv. Det har mange forskellige former, men fælles er, at vi bruger det, vi har lært i vores uddannelse og efterfølgende på scenerne og filmsettet, til at gøre andre faggrupper klogere på blandt andet kommunikation og menneskelige relationer. For et par år siden lavede vi i DSF en mini-undersøgelse af, hvad medlemmerne arbejder med, når de ikke har deci deret kunst nerisk arbejde. Næsten 70 procent af de adspurgte svarede, at de ind imellem havde job uden for faget, hvor de gjorde brug af deres kunsteriske kompetencer. Ud over undervisning inden for faget var forskellige former for konsulent arbejde inden for det offentlige og erhvervslivet topscorer blandt medlemmernes jobvalg uden for kunsten. For nogle optræder denne type job blot engang imellem, og for andre fylder det en væsentlig del af deres arbejdsliv. Men både erhvervsliv og kunstnere har tydeligvis fået øje på mulighederne i dette samarbejde. Kunstnerne oplever, at de selv får skærpet deres observationsevner, måske endda kommunikative evner. Og det er også gået op for erhvervslivet, at institutioner og virksomheder kan få stort udbytte af at gå i samarbejde med kunstnere. Vi kan nemlig favne det ubegribelige eller det grænseløse. Vi holder ikke lange foredrag om kommunikation eller retorik - vi levendegør det typisk i praksis i mødet med de ansatte eller de ledere, som vi arbejder med. I dette temanummer af Sceneliv har vi viet en del af spaltepladsen til at beskrive nogle af disse sider af det kunstneriske liv, som bidrager til omverdenen på en anden måde end den gængse. Vi har nemlig mere end én læst, vi kan blive ved. Katja Holm, Formand for Dansk Skuespillerforbund

3 4 Magasinet Sceneliv APRIL 2009 #04 5 NYT LOGO TIL BESLUTNING PÅ GENERALFORSAMLING NÅR DSF HOLDER GENERALFORSAMLING DEN 15. MAJ VIL BESTYRELSEN PRÆSENTERE ET BUD PÅ EN OPDATERING AF DET NUVÆRENDE LOGO. ET LOGO MED ET MODERNE UDTRYK MEN MED DE HISTORISKE ELEMENTER. Af Pia Møller Munksgaard, KULTURPRIS FOR FØRSTE GANG På dette års generalforsamling uddeles Dansk Skuespiller forbunds Kulturpris for første gang. Prisen er indført af bestyrelsen, som har ønsket at sætte større fokus på kulturlivets betydning og mangfoldighed. Prisen skal gå til en person, der har sat kulturen på dagsordenen i et lidt bredere perspektiv. Vi har indført prisen, fordi vi mener, at der er behov for at sætte vigtigheden af kultur på dagsordenen og belønne nogle af de mennesker, der utrætteligt arbejder for at skabe den opmærksomhed, som er nødvendig, siger Katja Holm om prisen. Tanken er, at kulturprisen uddeles hvert år på general forsamlingen. Først på selve dagen vil det blive afsløret, hvem prismodtageren er. SÆRNUMMER AF SCENELIV Efter sommerferien er det planen, at Dansk Skuepillerforbund går i luften med en ny hjemmeside, som er tættere på medlemmernes hverdag og behov end den nuværende og som i langt højere grad viser, hvad forbundet har at byde på. I forbindelse med processen med hjemmeside og design til denne, besluttede bestyrelsen allerede for et år siden at gennemføre en proces vedrørende opdatering af det nuværende logo. På generalforsamlingen den 15. maj præsenterer bestyrelsen sit forslag til opdateret logo for medlemmerne. Det nuværende logo med maskerne og laurbærkransene er for mange lig med Dansk Skuespillerforbund, og derfor skal man selvfølgelig tænke sig om, før man begynder at ændre på det. Men det har vi også gjort. Derfor har vi også valgt at fastholde elementerne fra det nuværende logo, men give det et mere moderne og enkelt præg. På den måde holder vi efter min mening fast i traditionen og rummer samtidig fornyelsen, siger formand Katja Holm. PRÆSENTERES I MATERIALET Baggrunden for at opdatere logoet har blandt andet været, at det nuværende logo har nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til at anvende det grafisk. Det har et meget snirklet udtryk med mange streger på meget lidt plads, hvilket betyder, at det på bare en smule afstand kan være vanskeligt at se detaljerne. Samtidig har bestyrelsen også ønsket at få skabt et mere moderne logo, som er i tråd med de øvrige udtryk, der fx findes i Magasinet Sceneliv og på den kommende hjemmeside. Forslaget til nyt logo vil forud for generalforsamlingen kunne ses i det materiale, der bliver udsendt sammen med indkaldelsen. Det er generalforsamlingen, der beslutter, om Dansk Skuespillerforbund skal skifte til det nye opdaterede logo. Det er en følsom sag at skifte logo, og for mange medlemmer er det nuværende logo ensbetydende med DSF og vores politik. Samtidig ved jeg også, at der er mange, der godt kunne tænke sig et lidt mere tidssvarende udtryk. Derfor har vi i bestyrelsen valgt i sidste ende at lade det være op til generalforsamlingen at træffe beslutningen. Jeg håber selvfølgelig, at alle vil kunne se de gode tanker ved det nye logo med de gamle elementer historien og fornyelsen i et. Og så skal man huske, at DSF ikke ændrer politik, endsige bliver et andet forbund, blot fordi vi ændrer vores logo, siger Katja Holm. I år bliver indkaldelsen og materialet forud for generalforsamlingen udsendt til alle medlemmer som et særnummer af Sceneliv. Det betyder, at du ikke får det tilsendt i en kuvert. Det kommer i stedet ind ad brevsprækken eller i postkassen på samme måde som Sceneliv med din adresse på bagsiden. Denne form for indkaldelse, som vi også benyttede for to år siden, er valgt igen, fordi det er den billigste, både i forhold til trykning og forsendelse. Samtidig er det i tråd med vores grønne profil, at særnummeret kan trykkes CO2-neutralt ligesom Sceneliv. Særnummeret med indkaldelse og materiale skulle gerne havne i din postkasse i slutningen af april. Har du ikke modtaget det 1. maj, så ring til sekretariatet, og du vil straks få et eksemplar tilsendt. Hold øje med postkassen! BESTYRELSESMEDLEMMER OM LOGOET Skuespiller Thomas Magnussen Jeg er klar over, at der kan knytte sig meget historie og mange følelser til vores nuværende logo. For mit eget vedkommende er det ikke så vigtigt, om vores logo ser ud på den ene eller den anden måde. Det vigtige er den organisation, som logoet repræsenterer! Når det er sagt, så er der meget, der taler for, at vi opdaterer vores logo til det forslag, som fremlægges på generalforsamlingen. Vores nuværende logo er, på grund sin udformning, på det nærmeste uanvendeligt i de talrige nye medier, som er blevet en del af vores hverdag. Vi står overfor en gennemgribende opdatering af hele vores hjemmeside og håndbog, hvor det vil være oplagt at lade logoet følge med i denne proces. Et sidste og ikke uvæsentlig argument er, at det nuværende logo er næsten identisk med logoet for et meget kendt og populært tøjmærke: Fred Perry! Af de mange forslag vi i bestyrelsen har set på, er jeg virkelig godt tilfreds med det, vi er kommet frem til. Det fører os op til i dag, samtidig med at det beholder traditionen med laurbærkransen og maskerne. Det vil stærkt og tydeligt vise, at DSF er en organisation, der favner både tradition og fornyelse! Operasanger Johannes Mannov Jeg kan rigtig godt li det logo, vi er kommet frem til og som skal være klar til præsentation på generalforsamlingen. Vi har kigget på rigtig mange bud, og vi har afvejet tradition og fornyelse. Vi kunne godt have fået noget, der var mere specielt og unikt. Men jeg synes godt om, at der er en fod tilbage til traditionen i det, vi endte med at vælge. Både maskerne og laurbærkransen er bevaret. Det er vigtigt, fordi DSF er et gammelt forbund med mange traditioner. Jeg mener, at man som forbund ind imellem skal være parat til at lave sådan nogle fornyelser og tage velkendte ting op til overvejelse spørge sig selv: Kan man gøre det på en anden og mere tidssvarende måde, uden fuldstændig at kassere det, der var. Og det nye logo, som bestyrelsen foreslår, er langt mere grafisk anvendeligt i fx de nye medier på nettet og i forskellige formater. Musicalperformer Kristine M. Brendstrup Jeg synes, det er vigtigt, at forbundet følger med tiden, og det har måske nok været det vigtigste argument for mig i forhold til at få et nyt og mere moderne logo. Jeg synes, at forbundet generelt over hele linjen har fornyet sin profil, og så skal vores logo også følge med. Hvis vi synes, vores forbund skal batte noget og være synligt på en god måde i forhold til det, der foregår i branchen, så skal vi også have et up-to-date look så folk ikke tænker, at vi sidder fast i fortiden. Vi har set mange bud undervejs i processen, og jeg synes, vi er endt med klart det bedste. Det har et nutidigt look, uden at det går på kompromis med traditionen. For vi er stadig et forbund, der skal repræsentere noget tradition og en stolt gammel kunstart. Vi skal bare vise det på en ny måde.

4 En lang række DSF-medlemmer bruger en del af deres arbejdsliv på job, som ligger helt uden for branchen, men hvor de stadig bruger deres kunstneriske kompetencer. Det kan være i erhvervslivet eller i det offentlige. Sceneliv har mødt tre af dem. EN ROLLE MED TRE LAG Skuespiller Henrik Vestergaard bruger halvdelen af sin arbejdstid på livagtige gidselstagningsscenarier i militæret og den anden halvdel på teater. Af Jacob Wendt Jensen. Foto: Henning Hjorth Siden 2007 har Henrik Vestergaard arbejdet for militæret mellem 80 og 100 dage om året, og det svarer til en lille halvtidsstilling. Det passer med, at der ved siden af er plads til to forestillinger hvert år på teaterscenen. Lang tid før skuespilleruddannelsen var Henrik Vestergaard officer i hæren. Han havde aldrig drømt om, at de to ting skulle få noget med hinanden at gøre, men en dag i 2007 så han en annonce om en uddannelse som Conduct After Capture instruktør og meldte sig som underviser. Det kræver et tre ugers kursus hos militæret. Underviserne har som opgave at lære militærfolk at optimere deres overlevelseschancer, hvis de bliver taget som gidsler. Vi simulerer ekstreme situationer, hvor man helt og aldeles er underlagt andre mennesker og ingen handlefrihed har tilbage. Vi skubber folks grænser for stress. Eleverne skal skubbes længere ud, men de må naturligvis ikke bryde sammen. Det idéelle er, at de kan bruge erfaringerne fra kurset, hvis de skulle komme galt afsted. Amerikanske undersøgelser viser, at hvis man skubber folk ud til kanten, holder dem der, og sørger for de ikke ryger ud over kanten, så vil de blive i stand til at kapere mere stress. Kroppen vil nemlig intuitivt huske de erfaringer man har lagret, siger Henrik Vestergaard. Tidligere havde man krigsfangetjenesten, men i erkendelse af at truslen udefra er mere diffus i dag, end da jerntæppet eksisterede, skal der mere forberedelse til. Når militærfolk rejser ud, kan de møde alt fra religiøse ekstremister til terrorister fra russiske randstater. Gidseltager og underviser Skuespillerne spiller hver især en rolle som gidseltager i et realtime gidseltagningsscenarie over nogle dage Men de er samtidig undervisere og peger hele tiden på, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvad der ikke er, i den pressede situation. Min rolle som gidseltager og min rolle som underviser er integreret i hinanden, og det hele kører ekstremt realistisk. Den pædagogiske metode handler om, at man i rollen som gidseltager stadigvæk lærer fra sig. Vi fjerner det psykiske pres en smule, hvis gidslet gør noget rigtigt, og vi øger det, hvis de gør noget forkert. For at det ikke skal være ren hundetræning, handler det også om at forstå, hvorfor man gør noget forkert. Der er en kognitiv fase, hvor man for eksempel spørger kan du forstå, jeg bliver vred, når du gør det her?, og så skal eleven forklare sig. Man er således in character, mens man instruerer, forklarer han og uddyber: Vi har opbygget et system, hvor karakteren er tredelt. For det første er jeg Henrik. For det andet er jeg underviser med øjne på eleven, og hvad han skal lære. Som tredje lag udenpå er så karakteren i skuespillet: kidnapperen, chefen for en bande eller en af underhundene blandt kidnapperne eller noget helt tredje, der er skrevet ind i manuskriptet. Det varierer fra gang til gang, og man skifter mellem rollerne. Eleverne oplever ofte ikke, at du går over til den kognitive fase, fordi de er stressede, og fordi man spørger i karakterens tonefald. Tror du ikke, det ville være en god idé, hvis du gjorde det og det?. Kurserne er typisk rettet mod de soldater, der sendes ud enkeltvis eller i mindre enheder. De er i større fare for at blive taget som gidsler. Risiko for forråelse Det er hårdt at påføre andre mennesker stress, og derfor får Henrik Vestergaard og hans kolleger en debriefing efter hvert kursus. Man gør meget ud af at vælge folk til jobbet, der ikke får et kick ud af at dominere andre. Folk som har en høj moral og etik. Det er sunde mennesker. Ellers går rollespillet ikke. Der er altid risiko for en forråelse og et skred i moral og etik, hvis man sætter folk i en magtposition. Hvis han skal koge arbejdet ned til et ord, vil han kalde Man gør meget ud af at vælge folk til jobbet, der ikke får et kick ud af at dominere andre. Folk som har en høj moral og etik, fortæller Henrik Vestergaard om sit arbejde med at træne soldater i gidselsituationer. det for kommunikationstræning. Hvis du opbygger en relation til en kidnapper, bliver det sværere for ham at slå dig ihjel. Har nogle af dine elever haft brug for det, de har lært? Vi har folk, der har haft gavn af træningen. Det kan være i bjergene i Georgien eller Kazakhstan med trusler på livet og fingerede henrettelser, men det har været kidnapninger af få timer eller højst et døgn. Ikke langstrakte gidselstagninger som den amerikanske soldat i Afghanistan, der er holdt tilbage siden Men den sag beviser, at risikoen er til stede. Større spontanitet I 2001 stiftede Henrik Vestergaard teaterkompagniet Von Baden med to venner. De havde i en del år et fast samarbejde med Svalegangen i Århus med en forestilling om året og har senest spillet på Entré Scenen og Teater Grob med forestillingen Let opklaring en krigsberetning om en gruppe udsendte soldater. I slutningen af april har de premiere på forestillingen Lovens vogtere. Jeg har ikke altid talt højt om, at jeg har en militær baggrund, for så skal man mange gange til at forsvare det, og det gider jeg ikke nødvendigvis hver dag. De skuespillere, jeg har talt med om det, synes dog, arbejdet lyder spændende. Skuespillere interesserer sig jo for menneskers psykologi. Hvad kan du tage med tilbage på teaterscenen? På kurserne får vi typisk en kort instruktion, og så skal vi i løbet af en halv times improvisation nå til et meget klart og veldefineret mål i historien. Slutresultatet hos mit publikum, Jens Serup kaptajn og næstkommanderende i Conduct after Capture Som skuespiller bidrager Henrik Vestergaard til at gøre de situations- og rollespil, som vi udsætter soldaterne for troværdige og realistiske, hvilket i væsentlig grad bidrager til, at soldatens uddannelsesmiljø bliver så realistisk og autentisk som muligt. Jo større troværdighed, desto lettere har soldaten ved at relatere sig til de indspil, som han udsættes for, og desto mere motiveres han til at bruge de værktøjer, som han har fået og prøve dem af i trænings situationen. Henrik besidder desuden kreative evner, som kombineret med hans soldatermæssige færdigheder, i væsentlig grad bidrager til kreativitet og nytænkning i de scenarier, som vi arbejder med. Der er mange myter om, at arbejde i forsvaret er kæft, trit og retning og dræbende for al kreativitet. Det er ikke tilfældet. Forsvaret er også fulgt med udviklingen i det omkringliggende samfund, så pædagogik og menneskesyn har udviklet sig en hel del siden Oberst Hachels tid. altså eleverne du kan kalde dem et interaktivt publikum er fast. Det har givet mig mere ro og spontanitet på scenen og en tillid til, at nu går vi bare ind og gør det. Og så rammer vi hinanden derinde. Der er en positiv overlapning mellem de to slags arbejde. Jeg er uddannet på Michael Chekov skolen i Århus, og der handlede det om at bruge kroppen først og dernæst koble psyken på. Det er ikke en teknik, jeg har brugt siden uddannelsen, og den sagde mig ikke så meget dengang. Det var for luftigt og langhåret, men det vender jeg på en måde tilbage til nu og på en måde, der giver mere mening.

5 8 Magasinet Sceneliv / APRIL 2010 #04 TEMA NÅR SCENEN ER EN ANDEN PUBLIKUM I HVIDE KITLER Henrik Ipsen er tilknyttet Odsherred Teater, når det Når jeg møder op i rollen som patient, så ved lægerne godt, at gælder om at optræde på en teaterscene. En del gange i løbet jeg er skuespiller, men de ved ikke, hvad jeg fejler. Det skal de af året optræder han imidlertid på en noget mindre scene for så afdække. Hvad for et misbrugsproblem har jeg? Samtalerne et publikum i hvide kitler. Det er læger og sygeplejersker, der optages på en lydfil, bliver transskriberet, og lægerne skal lære noget om, hvordan de bliver bedre til stille diagnoser, lærer af deres opførsel. Som skuespiller kender jeg ikke til teorien bag sygdommene, men jeg kan spille rollen, sådan at læ- når de har med demente patienter at gøre, eller de for eksempel skal afdække et misbrug hos patienten. Det er en bunden gerne lærer at lukke patienterne op på en mere hensigtsmæssig facon, siger Henrik Ipsen. opgave at spille dement, alkoholiker eller stofmisbruger, og Ipsens input er lærebøger, videooptagelser og sygejournaler. Han mener, at skuespillerne gennemgående er gode til at Jeg var en smule skeptisk, da Odsherred Teater i sin tid via adskille det at være konsulent og det at være kunstner. det lokale erhvervsråd blev spurgt, om jeg ville være med til Jeg leverer det kunstneriske input og sat sammen med at bruge forskellige teaterredskaber i forbindelse med dialog lægernes faglighed kan det give rigtig gode resultater. Hvis mellem virksomhedskulturer. Det var overraskende for mig at begge parter respekterer hinandens faglighed, lærer vi alle opdage, at de erhvervsfolk, jeg mødte, på sin vis tænkte langt sammen noget nyt. Mange skuespillere, der bliver konsulenter, mere kreativt, end man gjorde på et teater. Det var ikke alene savner den kunstneriske kasket, men det er ikke sket for mig i overraskende, men det var dybt provokerende. de her sammenhænge. Senere fik han og nogle af kollegerne en henvendelse fra et misbrugscenter i Slagelse, hvor man ville træne praktiserende læger til at blive bedre til livsstilssamtaler. Noget som lægerne ikke var så gode til. I 2001 mødte operasanger Dorthe Elsebet Larsen ved Ole Skjoldby praktiserende læge i Helsinge Lægecenter Det har været en fantastisk succes at have Henrik Ipsen med til at spille dement patient, når vi har undervist i den svære samtale. Det er meget besværligt at bruge rigtige patienter i undervisningssammenhæng, og det duer heller ikke, hvis læger leger patienter. En dygtig skuespiller ligner en rigtig patient på kornet, og det giver en dynamik i undervisningen, som jeg ikke kan forestille mig, vi kan opnå på anden vis. Det er forbløffende, hvordan han kan bruge en patientjournal som et rollehæfte og levere en totalt indfølt indsats. Det er så livagtigt, at man som tilhører nærmest får gåsehud. POWER VIA STEMMEN lidt af et tilfælde en projektleder fra IBM. I de år var human ressource folk i virksomhederne blevet glade for kunstnere. Art in business var på mode. Dorthe Elsebet var netop gået freelance som operasanger, og hun syntes det lød lidt fremmed men også interessant, da hun blev bedt om at være med som fast underviser på nogle kurser, som projektlederen med uddannelse som cand. merc. havde. Sangeren bød ind med sin viden om, hvordan man styrer nerverne, hvordan vejrtrækningen kan være et redskab og på forskellige varianter af kommunikation mellem medarbejderne. Ud fra sine erfaringer som operasanger. Der gik dog ikke lang tid, før hun havde lært så meget af salgsmøderne i en stribe virksomheder, at hun valgte at blive selvstændig som coach, og hun har arbejdet for virksomheder som Novo Nordisk, Danske Bank, Nokia og Risø forskningscenter. I min udvikling hen imod at blive voice coach var jeg også heldig at komme med i et netværk af human ressource ledere. I takt med den øgede erfaring fandt jeg ud af, at jeg var god til at skræddersy det, jeg kunne, til den enkelte virksomhed ved at sætte mig grundigt ind i virksomheden. En god konsulent kan målrette sit stof. Jeg har blandt andet haft mange opgaver i medarbejdergrupper og med chefer i enrum. Det ender som Kristian Borch sektionsleder i DTU Management Forskerverdenen er jo en noget lukket verden, så vi behøver andre former for inspiration en gang imellem. For eksempel er vi ikke så gode til at præsentere vores resultater til andre end os selv. Når vi lærer at bruge åndedrættet og stemmen bedre, så hjælper det os til at tænke mere klart og formulere budskaberne bedre. Jeg bruger ofte Dorthe Elsebet Larsen en aften i begyndelsen af et længere seminar, og vi har altid mærkbare resultater med det samme. Det sker, at forskerne kigger skeptisk på det programpunkt, hvor hun optræder, men det scorer næsten altid bedst på evalueringsskemaet bagefter. regel med, at dem, jeg underviser, finder ud af, at de har meget mere power og gennemslagskraft, end de selv går og tror, siger Dorthe Elsebet Larsen. Alle opgaver tager deres udgangspunkt i stemmen. I en af de virksomheder hun har arbejdet med, var der blandt andre en leder, der talte lidt mere nede fra halsen end de fleste. Ved hjælp af en handlingsplan og en psykologisk profil, hvor hun fandt ud af, at der var en dårlig forbindelse mellem lederens stemme og evne til at lytte til andre, skabte sangeren balance mellem de to evner, så han både hørte mere og blev hørt mere. En bedre kommunikation helt enkelt. Nogle gange kan en konsulent bedre pege på, hvad der skal gøres, end kollegerne i dagligdagen kan. Operasangeren har haft mange af de samme kunder i en årrække og giver gerne nogle af hemmelighederne i omgang med virksomhederne videre: Sæt dig ind i virksomheden, og find ud af, hvad de har behov for, og vær realistisk i forhold til, hvad du kan og afgræns dig. Kom altid til tiden, hav respekt for din kontaktpersons tid og hold altid ord. Så er du godt begyndt. Foto: Ida Schmidt

6 10 APRIL 2011 #04 11 Gerda Hempel er leder af Artlab, hvorfra man blandt andet tilbyder kurser og specialnetværk til kunstnere og skuespillere, der gerne vil arbejde som konsulenter i virksomheder. Et område, hun har arbejdet med i en lang årrække. Ikke alle skuespillere egner sig til konsulentarbejde. Og skuespillere, der ikke er klædt på til konsulentjobbet, kan uforsætligt komme til at ødelægge feltet for andre. Du skal forstå rollen til bunds, du skal ønske den slags arbejde, og du skal være godt forberedt. En skuespiller ville jo heller ikke tillade sig selv at stå på en scene uden at være forberedt, siger Gerda Hempel. Hun deler konsulentjob op i flere kategorier. I den ene ende af skalaen ligger fx stemme- og præsentationstræningsforløb, som tager direkte udgangspunkt i den faglighed, man har som skuespiller: kunsten at indtage en scene og udtrykke sig, så andre får lyst til at lytte. I den anden ende af skalaen er opgaverne langt mere komplekse, og du kan som skuespiller ikke nøjes med den ballast, du selv har med. Du må for eksempel lære procesledelse eller arbejde sammen med en erhvervspsykolog. I de mere komplekse konsulentopgaver er det særligt vigtigt, at du finder ud af, hvad virksomheden beskæftiger sig med og forstår virksomhedens udfordringer og succeskriterier. Du skal kort fortalt være god til at lugte lugten i bageriet, siger hun. Vil du i gang med konsulentopgaver, skal du på én gang være yderst bevidst om dine kunstneriske kompetencer og metoder, du skal have din kunstneriske identitet solidt på plads, forstå virksomheder og skal samtidig have evnen til at engagere andre, mener hun. Hvis dette supplerende arbejdsområde for skuespillere skal lugten i bageriet give mening, så skal det foregå på markedsvilkår. Det betyder også, at du skal behandle virksomheden som en kunde og være opmærksom på, at der er en ansat i virksomheden, der har taget en chance. Hvis ikke du er en succes, så spilder vedkommende virksomhedens tid og penge, og det er hverken populært hos din kontakt eller andre i virksomheden, siger Gerda Hempel og tilføjer: Men får du styr på dit koncept, din rolle, metode og proces og dine markedsmuligheder, så venter der et givende job både inspirationsmæssigt og økonomisk. LEDIGE FERIEHUSE I SOMMERFERIEN Der er endnu enkelte ledige uger i DSF s sommerhuse i Marielyst i børnenes skolesommerferie. Så vil du holde ferie i et af vores nyrenoverede huse, så send en til eller ring til forbundet på JOB UDENFOR PRIMÆRE ERHVERV BRUG AF KUNSTNERISKE KOMPETENCER 33% NEJ DSF udførte for ca. to år siden en mini-undersøgelse, der skulle afdække, i hvor stor udstrækning medlemmerne anvender deres kunstneriske kompetencer i job helt uden for branchen. Af de godt 200 medlemmer, der besvarede spørgsmålene i undersøgelsen, havde næsten 70 procent ind imellem job uden for branchen, hvor de brugte deres kunstneriske kompetencer. JA 67% leg og kreative kræfter TIL SOMMER HOLDER DSF FILMSEMINAR IGEN. SCENELIV HAR SPURGT TO AF SIDSTE ÅRS DELTAGERE, HVAD DE FIK UD AF DET Birgitte Raaberg Hvorfor meldte du dig til filmseminaret? Jeg ønskede at komme på banen. Lege og sætte nogle kreative kræfter fri. Og så mener jeg, at det er vigtigt at give sig selv tilladelse til at være i beginners -mind fra tid til anden. Hvad fik du ud af det? Jeg fik indsigt i de forskellige procedurer, og hvor mange led en handling skal igennem, før det endelige resultat ligger der. Jeg mødte nogle super dejlige og inspirerende legekammerater, og jeg fandt ud af, at det snart må være min tur til igen at brænde igennem på lærredet. Har du kunnet bruge det, du lærte, efterfølgende? Jeg har brugt flere af de personlige indsigter, jeg fik - jeg har tilladt mig at være mere fri, mere sikker og mere fandenivoldsk, på teatret - i min sang og i mine foredrag. Film... tjaa...kom glad og gerne :-) FILMSEMINAR 2011 Caspar Juel Berg Internatkursus fra fredag den 17. juni til og med lørdag den 25. juni 2011 på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Hvorfor meldte du dig til filmseminaret? Jeg meldte mig, dels for at dykke ned i en del af faget, som jeg ikke har stor erfaring med, og dels for at møde en masse andre spillere og fagfolk et nyt sted. Et sted hvor det er leg og lyst, som er præmissen, og ikke præstation, løn eller tid. Hvad fik du ud af det? Jeg vil sige, at jeg lærte et par nye tangenter på mit eget klaver at kende. Erfaring er et stort og diffust ord. Og jeg aner ikke, om jeg er en bedre spiller end før seminaret, men jeg synes, at det øjeblik, når kameraet ruller, er blevet knap så præget af panik. Derudover er Ebeltoft jo overvældende smuk og inspirerende - fyldt med arbejdsglæde, sommerstemning og overseje mennesker. Har du kunnet bruge det, du lærte, efterfølgende? Jeg har forstået noget i hvert fald. Som nyuddannet kan film- og tv-mediet virke som lidt af et utilnærmeligt monster. Men det er vel i bund og grund et samarbejde med kameraet, det handler om. Et samarbejde og en professionel form for empati hele vejen rundt på en produktion. Jeg elsker at ha set instruktører og fotografer miste nattesøvn og rive hår ud af hovedet for deres kunst. Det er ligesom os, og det er så rart at se mennesker inde i det, man før troede var maskinen. 16 skuespillere, 4 filminstruktører, 2 fotografer, 2 klippere og 2 assistenter arbejder sammen i 8 døgn for at skærpe skuespillerens parathed over for filmmediet og for at styrke samarbejdet mellem instruktør, fotograf og skue spiller. Seminaret er et arbejdsseminar, hvilket indebærer, at der skal arbejdes hele dagen ofte også aften, hver dag, alle dage. Udover skuespillere deltager filminstruktører og produk tionshold. Seminaret er opdelt i fire arbejdsperioder, hvor man dels arbejder med en eller flere medspillere og dels alene med en improviseret monolog. Erfaringen viser, at der vil være mange ansøgere, derfor vil der, i lighed med andre kurser og seminarer, finde en udvælgelse sted. For at seminaret kan fungere optimalt og for at få en så stor alders- og erfaringsspredning som muligt, er det nødvendigt at sammensætte skuespillerne under hensyntagen til køn og alder. Tilmelding senest 6. maj på under Efteruddannelse. Ved evt. spørgsmål kontakt: Karin Iwersen,

7 12 Magasinet Sceneliv APRIL 2011 #04 13 INDTRYK FRA SHOWCASE Lørdag den 26. februar inviterede DSF og Danseudvalget til den anden Showcase for professionelle dansere i Dansens Hus i Dansehallerne. Tekst og foto: Lars Bjørn På dagen er mødt 30 dansere fra Danmark og de øvrige nordiske lande frem. Det inviterede 11 mands panel består af koreografer og repræsentanter fra det producerende teater. Heraf to kolleger fra Dansealliancen i Sverige. Dagen starter med en en fælles repetoire-workshop: først 45 min. i moderne dans med Jeremy Nelson fra Skolen for Moderne Dans og herefter 45 min. i jazz med koreografen Rebekka Lund. Stemningen er på en gang meget professionel koncentreret og kollegial afslappet. Panelet er linet up ved lange borde i studie 7, der til dagligt fungerer som prøvelokale for Dansk Danseteater. I de brede gange i det gamle Carlsberg er samtidig et mylder af danseglade børn i trikot og skørter på vej til undervisning i kreativ dans i studierne ved siden af. I løbet af dagen taler jeg med de deltagende dansere og koreografer om deres oplevelse af dagen, og et uddrag af samtalerne følger her. Heley Franks Høier er selv koreograf og er her også som repræsentant for Det Ny Teater. Hun er her for at finde dansere til teatrets næste musical. Hun siger, at selvom teatret selv afholder auditions, er det spændende at opleve dansere, der ligger lidt uden for genren. Johanne Dam er danser og tænker, at dagen er en fantastisk mulighed for hende, med en blanding af workshops i forskellige genrer og lejligheden til at mødes med andre kolleger. Hun medvirker lige nu i en børne- og ungdomsforestilling og glæder sig til at vise hendes forberedte tre minutters koreografi. Udover at danse underviser hun, arbejder som tjener og står i butik. Det har været meget svært at acceptere nødvendigheden af at supplere med andet arbejde for at få økonomien til at hænge sammen. Anton Wretling er tredje års elev på Skolen for Moderne Dans. Han har hørt om showcasen via et nyhedsbrev på . Han tænker, at det er en chance for at vise, hvem han er, til nogle koreografer. Han er lidt spændt, inden han skal ind og deltage i workshops og senere vise den solo, som han selv har forberedt til dagen. Anne Sjøbakken Fleiner og Anita Holm er lidt forpustede, da de kommer ud efter at have vist deres koreografi til panelet. De er uddannet i London og Sverige: Det er en superfed dag, og de nyder at få lov til at deltage og få mulighed for at vise egen solo uden at føle det pres, der normalt er ved en audition. De klæder hurtigt om og har lidt travlt med at komme ud ad døren, da de begge medvirker i musicalen Mamma Mia i Tivolis Koncertsal. Julienne Doko kommer fra Frankrig og bor nu i Danmark. Med lidt støj i baggrunden fra et par stepsko fortæller hun, at hun er not formerly trained men har taget klasser i forskellige lande i traditional West African dance, African contemporary, hip hop, jazz, funk, modern dance, afro brazilian og har sikkert glemt noget. Hun synes godt om dagen, er glad for muligheden for at vise, hvem hun er og kan godt lide, at det er uformelt. Oliver Aagaard Williams er tredje års elev på musicalakademiet i Fredericia. Han spørger efter en skruetrækker, da beslagene på hans stepsko har løsnet sig. Han fortæller, at akademiet er en uddannelse i sang, dans og drama og mener ikke, at han er helt på danseniveau med de kunstnere, der alene har en uddannelse i dans. Det er samspillet mellem skuespil, sang og dans, der har hans fokus. Han vil gerne medvirke i musicals, når han er færdig på skolen, men også meget gerne som skuespiller eller danser, hvis der er brug for dramatiske evner eller en sang. Job og karriereplanlægnng på længere sigt er ikke noget, de har talt så meget om under uddannelsen. Det er der simpelthen ikke tid til. På spørgsmålet om han har overvejet at melde sig ind i DSF er svaret; Jeg er medlem af Dansk Skuespillerforbund Michael Tang Pedersen smiler og virker glad og lettet, da han kommer ud Han var meget nervøs sidste år men har nu prøvet det én gang før, og panelet virker søde og rare. Han er som flere andre uddannet på Iwanson Dance School i München. Han er meget tilfreds med dagen og oplever det meget anderledes end at være til auditon. Man ved ikke, om det kan føre til et konkret job, men det gjorde det sidste år, hvor han efterfølgende fik job i Cirkusrevyen. Hverdagen som danser oplever han noget turbulent, fordi han ikke har et fast job. Han træner selv om morgenen og underviser resten af dagen. Lige nu hænger økonomien nogenlunde sammen bla. med hjælp fra dagpenge. Rebekka Lund, der har været med til at tilrettelægge dagen, siger, at der er en stor interesse blandt koreograferne for at møde danserne. Desværre er en del på dagen optaget af andet professionelt arbejde i ind- og udland. Nogen gange er det at gå til audition ikke særlig rart. Her oplever hun det mere uformelt, at danserne er mere sig selv og fornemmer næsten en åndeløs befrielse bare ved at få lov til at danse. Det er spændende også at opleve en del af hendes egne elever på dagen. De gør det godt, og hun er meget stolt. Ahmad Salhi er fra Jordan og har været i Danmark i halvandet år. Han deltog også sidste år efter opfordring fra Marie Brolin Tani, der har fungeret som hans rådgiver i en mentor-ordning. Det var en spændende oplevelse sidste år, fordi han blev tilbudt et job umiddelbart efter. Han vil gerne udvikle sig som danser og drømmer i dag om at være med i et moderne dansekompagni, gerne i Danmark. Melody Puto kommer fra Skåne og er freelance koreograf. Han har et projekt i efteråret og leder efter dansere. Han kender ikke så meget til dansemiljøet i Danmark men rejser hjem til Sverige med et indtryk af et højt niveau og stort potentiale hos de fremmødte dansere. Camilla Stage er koreograf. Hun synes det er et rigtig godt initiativ. Det er væsentligt, at det er uformelt. Hun kommer også for at se, om der er nogle dansere, som hun har lyst til at arbejde med, og som kan inspirere hende som koreograf. Det var der helt klart. Det er rart at se dansere på et tidspunkt, hvor man selv har ro og god tid, og ikke selv skal stå for en audition. Under oprydningen taler jeg med Wubke Kuindersma, som har danset med Dansk Danseteater. Hun efterlyser en form for speed dating, hvor danserne bagefter har en mulighed for at mødes med koreograferne. Det vil være rart til den næste showcase med en feed-back fra koreograferne, men også at lære dem lidt at kende og høre, hvad de arbejder med. I det mindste noget tilgængeligt skriftligt CV-materiale. Flere kolleger er blevet hængende og sidder rundt omkring i Dansens Hus kæmpe foyer, der blandt meget andet også rummer et informationscenter for dans. Alt i alt en dejlig dag i godt selskab med andre dansere og kolleger, hvor der også blev tid til at tale sammen om hverdag og karriere, en værdifuld chance for ny inspiration til udvikling af dansekarrieren.

8 14 Magasinet Sceneliv APRIL 2011 #04 15 KOMMENDE DSF-KURSER EMPOWERMENT WORKSHOP med LIESL TOMMY The theme of the workshop will be Empowerment and will have its focus on the individual performer s challenges on the stage right now. Liesl is known for the powerful performances she elicits from her performers. Her productions are always nominated for best acting because she has a unique acting approach which is based on a combination of text analysis, physical work and inspiring the imagination. A specific and holistic process which pushes the actor beyond the basic performance into the next level of passionate performance, she will use visceral modern texts to move actors out of the comfort zone and into total empowered performance. There will also be strategy sessions about where you are now as an artist and where you want to go, and how to achieve these goals. NB: The teaching will be held in English. Workshopleader Liesl Tommy Liesl Tommy is an award winning well know Afro-American director, she has worked on to great acclaim in NYC and is teaching and directing internationally. She directed the award-winning Ruined in 2010 that got the Pulitzer-prize for best drama. Tid: Mandag til fredag, den maj, kl Sted: København, sted oplyses senere Antal deltagere: 12 Pris: 1000 kr. (inklusiv forestillingen Den Hvide Mand på Teater Grob og Q&A med Liesl Tommy) Målgruppe: Skuespillere Tilmeldingsfrist: 8. april via Kurset udbydes i samarbejde med Statens Teaterskoles Efteruddannelse. SAMTALER OM SCENEKUNST - med Luc Perceval og Marion Tiedtke Den belgiske instruktør Luk Perceval er oprindelig uddannet skuespiller men begyndte at instruere i I 1998 starter han HET TONEELHUIS som er en fusion af hans første kompagni (Blauwe Maandag Compagnie og KNS, Antwerpen). Samme år vinder han den tyske kritikerpris, og i 2000 vinder han innovationsprisen på Theatertreffen i Berlin med stykket Schlachten, der bliver udråbt til årets stykke i alle tysksprogede lande. Hans forestilling Andromak, som også er lavet som film, blev skabt til Avignon festivalen i I 2009 bliver han chefinstruktør på Thalia Theater i Hamburg og nyudnævnt leder for afdelingen for instruktion og skuespil på Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Marion Tiedtke har arbejdet som dramaturg på Münchner Kammerspielen i , hvorefter hun blev leder for skuespilafdelingen på Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Frankfurt. Som produktionsdramaturg har hun bl.a. arbejdet med Andreas Kriengenburg, Alexander Lang og Thomas Ostermeyer og som operadramaturg for Martin Kusej og Christof Loy. Samarbejdet med Luk Perceval omfatter Jon Fosses Traum im Herbst (som blev inviteret til Theatertreffen 2002) Shakespears Otello (2003, som var på Stratford s Shakespeare festival i 2006) og Kennedytriologie (Thalia Theater 2009). Tid: Søndag, den 15. maj, kl Sted: Skolen for Moderne Dans Antal deltagere: 50 Pris: 60 kr. Målgruppe: Alle Tilmeldingsfrist: 12. maj via Samarbejdspartner: Scenografiafdelingen på Statens Teaterskole og Statens Teaterskoles Efteruddannelse og med støtte fra BG Fonden. CASTING KURSUS 40+ MED RIE HEDEGAARD Tidspunkt: 16.,17. og 19. maj fra kl samt 23. maj kl Tilmeldingsfrist: 11. april via Sted: Forbundets sal, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg. Antal deltagere: 12 per kursusuge. Målgruppe: Skuespillere. Tilbuddet er gratis og forbeholdt medlemmer. CPH PIX: EN WEEKEND MED FILM OG MUSIK Dansk Skuespillerforbund og CPH PIX indbyder forbundets medlemmer til en weekend i filmens og musikkens tegn den 29. april - 1. maj. CPH PIX tilbyder medlemmer af DSF fire billetter til festivalens film samt billet til en aften med den sublime engelske filmkomponist og filmskaber, Michael Nyman, i Diamanten, fredag den 29. april kl efterfulgt af en midnatsvisning af Murnaus Sunrise i Imperial same aften. Lørdag aften inviteres til festivalens prisuddeling og afslutningsfest i Pressen, i Politikens Hus. Desuden har festivalen og DSF inviteret en håndfuld udenlandske castere til landet, og vi indbyder til et seminar med dem lørdag den 30. april fra kl. 10 til 14 med mulighed for at møde dem bagefter. Da seminaret ved redaktionens slutning stadig var under udarbejdelse, oplyses navne, samt tidspunkt senere via vores nyhedsbrev og hjemmeside. Samlet pris for de fire billetter, seminaret og de tre særarran gementer tilbydes DSF s medlemmer for en samlet pris af 500 kr. Tilmeldingsfrist: 11. april til Riina Spørring Zachariassen på Nærmere oplysninger om program for festivalen kan downloades på: LÆS MERE OM ALLE KURSERNE PÅ UNDER EFTERUDDANNELSE RUNDE FØDSELSDAGE Lise-Lotte Norup 12. april 60 år Guido Paevatalu 14. april 60 år Birgit Zinn 14. april 75 år Søren Lenander 17. april 50 år Charlotte Toft Jacobsen 18. april 50 år Lars Lunøe 19. april 75 år Christian Sørensen 20. april 75 år Malene Clante 20. april 50 år Flemming Sørensen 21. april 60 år Palle Hornbæk Petersen 22. april 60 år Odd P.H. Strøm 28. april 60 år Lis Allentoft 4. maj 95 år Hother Bøndorff 11. maj 60 år AUTEUR MODULERNE - tag del i udviklingen af scenekunsten Hvis du har ideer du gerne vil afprøve sammen med andre, hvis du vil bidrage til udviklingen af ny og original scenekunst, hvis du vil tage del i den nyeste viden og forskning Auteur 1 - Scenekunstens parametre Auteur 2 - Konceptudvikling Auteur 3 - Iscenesættelse Auteur modulerne er ledet af Sceneinstruktør Vibeke Wrede og der vil blive tilknyttet andre undervisere i forhold til kursisternes læringsmål. Auteur modulerne kan finansieres gennem 6 ugers selvvalgt uddannelse af din a-kasse og jobcenter - Kontakt os så hjælper vi med finansieringen. Scenekunstens Udviklingscenter nyscenekunst.dk telefon Byttelejlighed Jeg er 4 års elev fra skuespillerelev fra Odense, som har en 2 værelses lejlighed med altan på 63 kvm i Odense C...ved grønne områder, med vaskekælder, stort køkken med plads til lille spiseplads, stort stue og soveværelse med skunk rum. Dertil stort kælderrum. Byttes til en lejlighed i København, min. 2 værelser. Ca. fra midt juni, men vi kan godt aftale før. Henv. til Therese Damsgaard / Lejlighed udlejes Møbleret stor boheme lejlighed i alter nativ bolig 1. jun.-1. nov. / Christianshavn: 3. vær. med flot havestue, køkken, bad, opvaske- og vaskemaskine, 120 m²: kr. ( plus evt. mindre vær. med hems, kr.). Plus a conto forbrug 600 kr. Videreuddannelse Spændende videreuddannelse for skuespillere og dansere på Bornholm, hvor man bor i skønne omgivelser på Kunst og Kultur Center Baekkelund i 9-15 uger, mens man udvikler sit kropslige og kunstnerisk personlige potentiale med baggrund i den Japansk inspirerede Suzuki og Butoh træning i et kreativt samspil med naturen. Uddannelsen er international og ledet af Anita Saij. Start: 27. juni. Ansøgnings frist: 1. maj. Info: (Her finder du også info om sommer camp i august). BERLINER LEJLIGHED Kontakt Udlejes: Lys 4. sals lejlighed på 50 m², lige midt i centrum af Kreuzberg 36. Indeholder: 2 vær, spisekøkken, karbad, vaskemaskine og Internet. Udlejes billigt i kortere eller længere perioder. Henvendelse: Rasmus Munch

9 Al hendvendelse, Sceneliv / Dansk Skuespillerforbund, telefon PP Magasinpost MMP ID 42573

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere