NÅR SKUESPILLEREn TAGER GIDSLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR SKUESPILLEREn TAGER GIDSLER"

Transkript

1 APRIL 2011 #04 Magasinet Sang dans TEATER film / udgivet af Dansk SkuespillerForbund NÅR SKUESPILLEREn TAGER GIDSLER TEMA OM KUNSTNERES JOB UDEN FOR SCENEN

2 Sekretariat for DSF og Filmex APRIL 2011 #04 3 No. 001 KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG SCENELIV udgives af Dansk Skuespillerforbund og udkommer 10 gange årligt. Oplag: eks. - Abonnement: 425 kr. p.a. MAGASINET SCENELIV Dansk Skuespillerforbund, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg C. Telefon: Fax: , man.-fre og Artikler, læserbreve o.lign. sendes til: Redaktion: Pia Møller Munksgaard, Katja Holm (ansv.). Annoncer sendes til: (Debatindlæg, anmeldelser, mindeord osv. må max fylde 2800 anslag inkl. mellemrum.) Tryk: KLF Grafisk Hus. Design: bilgrav-bilgrav. Annoncepriser & formater (b x h) Helside annonce (170 x 270) kr /3 side annonce (170 x 192) kr ½ side annonce (170 x 133) kr Top-annonce (170 x 60) kr VISITKORT-annonce (112 x 30) kr. 600 (max. 400 anslag incl. mellemrum) Medlemsannoncer (112 x 30) kr. 300 (max. 400 anslag incl. mellemrum) Annoncemateriale skal afleveres reproklart, digitalt på CD eller mail i pdf-format. Alle priser tillægges moms. Særlige annonceønsker: Kontakt Tine Fangel - tlf DSF S BESTYRELSE 2010/11 Katja Holm (formand), Laura Bro, Kristine M. Brendstrup, Julie Carlsen, Peder Dahlgaard, Mette Frank, Rasmus Hammerich, Ole Jacobsen, Henrik Jandorf, Laura Kold, Johannes Mannov, Mette Marckmann, Hassan Preisler, Jacob Stage og Pernille Sørensen. Suppleanter: Flemming Bang og Thomas Magnussen. DSF S SEKRETARIAT Formand: Katja Holm Sekretariatschef: Anders Friis Brorholt Kommunikationschef: Pia Møller Munksgaard Seniorkonsulent: Mikael Waldorff Regnskabsfører og Filmex: Heidi Holm Madsen Bogholder: Lis Jespersen Chefjurister: Maj Hagstrøm og Nanna Klingsholm Juridiske konsulenter: Magnus Homann Poulsen og Berit Lassen Socialkonsulent: Nanna Møller IT- manager og Filmex: Sengül Kaya-Mortensen Kursus- og Legatsekretær: Karin Iwersen Sekretær for formand og sekretariatschef: Tine Fangel Webmaster og Filmex: Jette Rydder Håndbog og Filmex: Kristine Staffeldt Omstilling/Sekretær: Hanne Arlund Forsidefoto: Skuespiller Henrik Vestergaard. Foto: Henning Hjorth. Skomager bliv ved din læst DIPLOMUDDANNELSE KUNST O G KULTUR LEDER Vores forståelse er under forandring Se mere på kunstdiplom.dk T Ledelse af DIG SELV MEDARBEJDERE ORGANISATION er under forandring STRATEGI ØKONOMI KOMMUNIKATION Tag del i den nyeste viden og forskning Tag del i forandringen INNOVATION PROJEKTER NETVÆRK Scenekunstens Udviklingscenter Når kunstnere udtaler sig om andet og mere end kunst, bliver vi nogle gange mødt med påstanden om, at vi udtaler os om noget vi ikke har forstand på. Med andre ord, vi skal holde os til vores læst: scenerne, lærredet, tv skærmen og eventuelt den røde løber. Men rigtig mange kunstnere høster i deres arbejdsliv masser af erfaringer uden for disse fora. De arbejder ind imellem med brancher, som ingen som helst tilknytning har til det kunstneriske miljø, men som har stort udbytte af at have kunstnere ansat og suge af deres kompetencer. Der er en del, der underviser i kommunikation, kropssprog, gruppedynamik, gennemslagskraft, og jeg kunne blive ved. Det kan være i forsvaret, blandt parkeringsvagter, lægestuderende, politiet eller inden for det private erhvervsliv. Det har mange forskellige former, men fælles er, at vi bruger det, vi har lært i vores uddannelse og efterfølgende på scenerne og filmsettet, til at gøre andre faggrupper klogere på blandt andet kommunikation og menneskelige relationer. For et par år siden lavede vi i DSF en mini-undersøgelse af, hvad medlemmerne arbejder med, når de ikke har deci deret kunst nerisk arbejde. Næsten 70 procent af de adspurgte svarede, at de ind imellem havde job uden for faget, hvor de gjorde brug af deres kunsteriske kompetencer. Ud over undervisning inden for faget var forskellige former for konsulent arbejde inden for det offentlige og erhvervslivet topscorer blandt medlemmernes jobvalg uden for kunsten. For nogle optræder denne type job blot engang imellem, og for andre fylder det en væsentlig del af deres arbejdsliv. Men både erhvervsliv og kunstnere har tydeligvis fået øje på mulighederne i dette samarbejde. Kunstnerne oplever, at de selv får skærpet deres observationsevner, måske endda kommunikative evner. Og det er også gået op for erhvervslivet, at institutioner og virksomheder kan få stort udbytte af at gå i samarbejde med kunstnere. Vi kan nemlig favne det ubegribelige eller det grænseløse. Vi holder ikke lange foredrag om kommunikation eller retorik - vi levendegør det typisk i praksis i mødet med de ansatte eller de ledere, som vi arbejder med. I dette temanummer af Sceneliv har vi viet en del af spaltepladsen til at beskrive nogle af disse sider af det kunstneriske liv, som bidrager til omverdenen på en anden måde end den gængse. Vi har nemlig mere end én læst, vi kan blive ved. Katja Holm, Formand for Dansk Skuespillerforbund

3 4 Magasinet Sceneliv APRIL 2009 #04 5 NYT LOGO TIL BESLUTNING PÅ GENERALFORSAMLING NÅR DSF HOLDER GENERALFORSAMLING DEN 15. MAJ VIL BESTYRELSEN PRÆSENTERE ET BUD PÅ EN OPDATERING AF DET NUVÆRENDE LOGO. ET LOGO MED ET MODERNE UDTRYK MEN MED DE HISTORISKE ELEMENTER. Af Pia Møller Munksgaard, KULTURPRIS FOR FØRSTE GANG På dette års generalforsamling uddeles Dansk Skuespiller forbunds Kulturpris for første gang. Prisen er indført af bestyrelsen, som har ønsket at sætte større fokus på kulturlivets betydning og mangfoldighed. Prisen skal gå til en person, der har sat kulturen på dagsordenen i et lidt bredere perspektiv. Vi har indført prisen, fordi vi mener, at der er behov for at sætte vigtigheden af kultur på dagsordenen og belønne nogle af de mennesker, der utrætteligt arbejder for at skabe den opmærksomhed, som er nødvendig, siger Katja Holm om prisen. Tanken er, at kulturprisen uddeles hvert år på general forsamlingen. Først på selve dagen vil det blive afsløret, hvem prismodtageren er. SÆRNUMMER AF SCENELIV Efter sommerferien er det planen, at Dansk Skuepillerforbund går i luften med en ny hjemmeside, som er tættere på medlemmernes hverdag og behov end den nuværende og som i langt højere grad viser, hvad forbundet har at byde på. I forbindelse med processen med hjemmeside og design til denne, besluttede bestyrelsen allerede for et år siden at gennemføre en proces vedrørende opdatering af det nuværende logo. På generalforsamlingen den 15. maj præsenterer bestyrelsen sit forslag til opdateret logo for medlemmerne. Det nuværende logo med maskerne og laurbærkransene er for mange lig med Dansk Skuespillerforbund, og derfor skal man selvfølgelig tænke sig om, før man begynder at ændre på det. Men det har vi også gjort. Derfor har vi også valgt at fastholde elementerne fra det nuværende logo, men give det et mere moderne og enkelt præg. På den måde holder vi efter min mening fast i traditionen og rummer samtidig fornyelsen, siger formand Katja Holm. PRÆSENTERES I MATERIALET Baggrunden for at opdatere logoet har blandt andet været, at det nuværende logo har nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til at anvende det grafisk. Det har et meget snirklet udtryk med mange streger på meget lidt plads, hvilket betyder, at det på bare en smule afstand kan være vanskeligt at se detaljerne. Samtidig har bestyrelsen også ønsket at få skabt et mere moderne logo, som er i tråd med de øvrige udtryk, der fx findes i Magasinet Sceneliv og på den kommende hjemmeside. Forslaget til nyt logo vil forud for generalforsamlingen kunne ses i det materiale, der bliver udsendt sammen med indkaldelsen. Det er generalforsamlingen, der beslutter, om Dansk Skuespillerforbund skal skifte til det nye opdaterede logo. Det er en følsom sag at skifte logo, og for mange medlemmer er det nuværende logo ensbetydende med DSF og vores politik. Samtidig ved jeg også, at der er mange, der godt kunne tænke sig et lidt mere tidssvarende udtryk. Derfor har vi i bestyrelsen valgt i sidste ende at lade det være op til generalforsamlingen at træffe beslutningen. Jeg håber selvfølgelig, at alle vil kunne se de gode tanker ved det nye logo med de gamle elementer historien og fornyelsen i et. Og så skal man huske, at DSF ikke ændrer politik, endsige bliver et andet forbund, blot fordi vi ændrer vores logo, siger Katja Holm. I år bliver indkaldelsen og materialet forud for generalforsamlingen udsendt til alle medlemmer som et særnummer af Sceneliv. Det betyder, at du ikke får det tilsendt i en kuvert. Det kommer i stedet ind ad brevsprækken eller i postkassen på samme måde som Sceneliv med din adresse på bagsiden. Denne form for indkaldelse, som vi også benyttede for to år siden, er valgt igen, fordi det er den billigste, både i forhold til trykning og forsendelse. Samtidig er det i tråd med vores grønne profil, at særnummeret kan trykkes CO2-neutralt ligesom Sceneliv. Særnummeret med indkaldelse og materiale skulle gerne havne i din postkasse i slutningen af april. Har du ikke modtaget det 1. maj, så ring til sekretariatet, og du vil straks få et eksemplar tilsendt. Hold øje med postkassen! BESTYRELSESMEDLEMMER OM LOGOET Skuespiller Thomas Magnussen Jeg er klar over, at der kan knytte sig meget historie og mange følelser til vores nuværende logo. For mit eget vedkommende er det ikke så vigtigt, om vores logo ser ud på den ene eller den anden måde. Det vigtige er den organisation, som logoet repræsenterer! Når det er sagt, så er der meget, der taler for, at vi opdaterer vores logo til det forslag, som fremlægges på generalforsamlingen. Vores nuværende logo er, på grund sin udformning, på det nærmeste uanvendeligt i de talrige nye medier, som er blevet en del af vores hverdag. Vi står overfor en gennemgribende opdatering af hele vores hjemmeside og håndbog, hvor det vil være oplagt at lade logoet følge med i denne proces. Et sidste og ikke uvæsentlig argument er, at det nuværende logo er næsten identisk med logoet for et meget kendt og populært tøjmærke: Fred Perry! Af de mange forslag vi i bestyrelsen har set på, er jeg virkelig godt tilfreds med det, vi er kommet frem til. Det fører os op til i dag, samtidig med at det beholder traditionen med laurbærkransen og maskerne. Det vil stærkt og tydeligt vise, at DSF er en organisation, der favner både tradition og fornyelse! Operasanger Johannes Mannov Jeg kan rigtig godt li det logo, vi er kommet frem til og som skal være klar til præsentation på generalforsamlingen. Vi har kigget på rigtig mange bud, og vi har afvejet tradition og fornyelse. Vi kunne godt have fået noget, der var mere specielt og unikt. Men jeg synes godt om, at der er en fod tilbage til traditionen i det, vi endte med at vælge. Både maskerne og laurbærkransen er bevaret. Det er vigtigt, fordi DSF er et gammelt forbund med mange traditioner. Jeg mener, at man som forbund ind imellem skal være parat til at lave sådan nogle fornyelser og tage velkendte ting op til overvejelse spørge sig selv: Kan man gøre det på en anden og mere tidssvarende måde, uden fuldstændig at kassere det, der var. Og det nye logo, som bestyrelsen foreslår, er langt mere grafisk anvendeligt i fx de nye medier på nettet og i forskellige formater. Musicalperformer Kristine M. Brendstrup Jeg synes, det er vigtigt, at forbundet følger med tiden, og det har måske nok været det vigtigste argument for mig i forhold til at få et nyt og mere moderne logo. Jeg synes, at forbundet generelt over hele linjen har fornyet sin profil, og så skal vores logo også følge med. Hvis vi synes, vores forbund skal batte noget og være synligt på en god måde i forhold til det, der foregår i branchen, så skal vi også have et up-to-date look så folk ikke tænker, at vi sidder fast i fortiden. Vi har set mange bud undervejs i processen, og jeg synes, vi er endt med klart det bedste. Det har et nutidigt look, uden at det går på kompromis med traditionen. For vi er stadig et forbund, der skal repræsentere noget tradition og en stolt gammel kunstart. Vi skal bare vise det på en ny måde.

4 En lang række DSF-medlemmer bruger en del af deres arbejdsliv på job, som ligger helt uden for branchen, men hvor de stadig bruger deres kunstneriske kompetencer. Det kan være i erhvervslivet eller i det offentlige. Sceneliv har mødt tre af dem. EN ROLLE MED TRE LAG Skuespiller Henrik Vestergaard bruger halvdelen af sin arbejdstid på livagtige gidselstagningsscenarier i militæret og den anden halvdel på teater. Af Jacob Wendt Jensen. Foto: Henning Hjorth Siden 2007 har Henrik Vestergaard arbejdet for militæret mellem 80 og 100 dage om året, og det svarer til en lille halvtidsstilling. Det passer med, at der ved siden af er plads til to forestillinger hvert år på teaterscenen. Lang tid før skuespilleruddannelsen var Henrik Vestergaard officer i hæren. Han havde aldrig drømt om, at de to ting skulle få noget med hinanden at gøre, men en dag i 2007 så han en annonce om en uddannelse som Conduct After Capture instruktør og meldte sig som underviser. Det kræver et tre ugers kursus hos militæret. Underviserne har som opgave at lære militærfolk at optimere deres overlevelseschancer, hvis de bliver taget som gidsler. Vi simulerer ekstreme situationer, hvor man helt og aldeles er underlagt andre mennesker og ingen handlefrihed har tilbage. Vi skubber folks grænser for stress. Eleverne skal skubbes længere ud, men de må naturligvis ikke bryde sammen. Det idéelle er, at de kan bruge erfaringerne fra kurset, hvis de skulle komme galt afsted. Amerikanske undersøgelser viser, at hvis man skubber folk ud til kanten, holder dem der, og sørger for de ikke ryger ud over kanten, så vil de blive i stand til at kapere mere stress. Kroppen vil nemlig intuitivt huske de erfaringer man har lagret, siger Henrik Vestergaard. Tidligere havde man krigsfangetjenesten, men i erkendelse af at truslen udefra er mere diffus i dag, end da jerntæppet eksisterede, skal der mere forberedelse til. Når militærfolk rejser ud, kan de møde alt fra religiøse ekstremister til terrorister fra russiske randstater. Gidseltager og underviser Skuespillerne spiller hver især en rolle som gidseltager i et realtime gidseltagningsscenarie over nogle dage Men de er samtidig undervisere og peger hele tiden på, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvad der ikke er, i den pressede situation. Min rolle som gidseltager og min rolle som underviser er integreret i hinanden, og det hele kører ekstremt realistisk. Den pædagogiske metode handler om, at man i rollen som gidseltager stadigvæk lærer fra sig. Vi fjerner det psykiske pres en smule, hvis gidslet gør noget rigtigt, og vi øger det, hvis de gør noget forkert. For at det ikke skal være ren hundetræning, handler det også om at forstå, hvorfor man gør noget forkert. Der er en kognitiv fase, hvor man for eksempel spørger kan du forstå, jeg bliver vred, når du gør det her?, og så skal eleven forklare sig. Man er således in character, mens man instruerer, forklarer han og uddyber: Vi har opbygget et system, hvor karakteren er tredelt. For det første er jeg Henrik. For det andet er jeg underviser med øjne på eleven, og hvad han skal lære. Som tredje lag udenpå er så karakteren i skuespillet: kidnapperen, chefen for en bande eller en af underhundene blandt kidnapperne eller noget helt tredje, der er skrevet ind i manuskriptet. Det varierer fra gang til gang, og man skifter mellem rollerne. Eleverne oplever ofte ikke, at du går over til den kognitive fase, fordi de er stressede, og fordi man spørger i karakterens tonefald. Tror du ikke, det ville være en god idé, hvis du gjorde det og det?. Kurserne er typisk rettet mod de soldater, der sendes ud enkeltvis eller i mindre enheder. De er i større fare for at blive taget som gidsler. Risiko for forråelse Det er hårdt at påføre andre mennesker stress, og derfor får Henrik Vestergaard og hans kolleger en debriefing efter hvert kursus. Man gør meget ud af at vælge folk til jobbet, der ikke får et kick ud af at dominere andre. Folk som har en høj moral og etik. Det er sunde mennesker. Ellers går rollespillet ikke. Der er altid risiko for en forråelse og et skred i moral og etik, hvis man sætter folk i en magtposition. Hvis han skal koge arbejdet ned til et ord, vil han kalde Man gør meget ud af at vælge folk til jobbet, der ikke får et kick ud af at dominere andre. Folk som har en høj moral og etik, fortæller Henrik Vestergaard om sit arbejde med at træne soldater i gidselsituationer. det for kommunikationstræning. Hvis du opbygger en relation til en kidnapper, bliver det sværere for ham at slå dig ihjel. Har nogle af dine elever haft brug for det, de har lært? Vi har folk, der har haft gavn af træningen. Det kan være i bjergene i Georgien eller Kazakhstan med trusler på livet og fingerede henrettelser, men det har været kidnapninger af få timer eller højst et døgn. Ikke langstrakte gidselstagninger som den amerikanske soldat i Afghanistan, der er holdt tilbage siden Men den sag beviser, at risikoen er til stede. Større spontanitet I 2001 stiftede Henrik Vestergaard teaterkompagniet Von Baden med to venner. De havde i en del år et fast samarbejde med Svalegangen i Århus med en forestilling om året og har senest spillet på Entré Scenen og Teater Grob med forestillingen Let opklaring en krigsberetning om en gruppe udsendte soldater. I slutningen af april har de premiere på forestillingen Lovens vogtere. Jeg har ikke altid talt højt om, at jeg har en militær baggrund, for så skal man mange gange til at forsvare det, og det gider jeg ikke nødvendigvis hver dag. De skuespillere, jeg har talt med om det, synes dog, arbejdet lyder spændende. Skuespillere interesserer sig jo for menneskers psykologi. Hvad kan du tage med tilbage på teaterscenen? På kurserne får vi typisk en kort instruktion, og så skal vi i løbet af en halv times improvisation nå til et meget klart og veldefineret mål i historien. Slutresultatet hos mit publikum, Jens Serup kaptajn og næstkommanderende i Conduct after Capture Som skuespiller bidrager Henrik Vestergaard til at gøre de situations- og rollespil, som vi udsætter soldaterne for troværdige og realistiske, hvilket i væsentlig grad bidrager til, at soldatens uddannelsesmiljø bliver så realistisk og autentisk som muligt. Jo større troværdighed, desto lettere har soldaten ved at relatere sig til de indspil, som han udsættes for, og desto mere motiveres han til at bruge de værktøjer, som han har fået og prøve dem af i trænings situationen. Henrik besidder desuden kreative evner, som kombineret med hans soldatermæssige færdigheder, i væsentlig grad bidrager til kreativitet og nytænkning i de scenarier, som vi arbejder med. Der er mange myter om, at arbejde i forsvaret er kæft, trit og retning og dræbende for al kreativitet. Det er ikke tilfældet. Forsvaret er også fulgt med udviklingen i det omkringliggende samfund, så pædagogik og menneskesyn har udviklet sig en hel del siden Oberst Hachels tid. altså eleverne du kan kalde dem et interaktivt publikum er fast. Det har givet mig mere ro og spontanitet på scenen og en tillid til, at nu går vi bare ind og gør det. Og så rammer vi hinanden derinde. Der er en positiv overlapning mellem de to slags arbejde. Jeg er uddannet på Michael Chekov skolen i Århus, og der handlede det om at bruge kroppen først og dernæst koble psyken på. Det er ikke en teknik, jeg har brugt siden uddannelsen, og den sagde mig ikke så meget dengang. Det var for luftigt og langhåret, men det vender jeg på en måde tilbage til nu og på en måde, der giver mere mening.

5 8 Magasinet Sceneliv / APRIL 2010 #04 TEMA NÅR SCENEN ER EN ANDEN PUBLIKUM I HVIDE KITLER Henrik Ipsen er tilknyttet Odsherred Teater, når det Når jeg møder op i rollen som patient, så ved lægerne godt, at gælder om at optræde på en teaterscene. En del gange i løbet jeg er skuespiller, men de ved ikke, hvad jeg fejler. Det skal de af året optræder han imidlertid på en noget mindre scene for så afdække. Hvad for et misbrugsproblem har jeg? Samtalerne et publikum i hvide kitler. Det er læger og sygeplejersker, der optages på en lydfil, bliver transskriberet, og lægerne skal lære noget om, hvordan de bliver bedre til stille diagnoser, lærer af deres opførsel. Som skuespiller kender jeg ikke til teorien bag sygdommene, men jeg kan spille rollen, sådan at læ- når de har med demente patienter at gøre, eller de for eksempel skal afdække et misbrug hos patienten. Det er en bunden gerne lærer at lukke patienterne op på en mere hensigtsmæssig facon, siger Henrik Ipsen. opgave at spille dement, alkoholiker eller stofmisbruger, og Ipsens input er lærebøger, videooptagelser og sygejournaler. Han mener, at skuespillerne gennemgående er gode til at Jeg var en smule skeptisk, da Odsherred Teater i sin tid via adskille det at være konsulent og det at være kunstner. det lokale erhvervsråd blev spurgt, om jeg ville være med til Jeg leverer det kunstneriske input og sat sammen med at bruge forskellige teaterredskaber i forbindelse med dialog lægernes faglighed kan det give rigtig gode resultater. Hvis mellem virksomhedskulturer. Det var overraskende for mig at begge parter respekterer hinandens faglighed, lærer vi alle opdage, at de erhvervsfolk, jeg mødte, på sin vis tænkte langt sammen noget nyt. Mange skuespillere, der bliver konsulenter, mere kreativt, end man gjorde på et teater. Det var ikke alene savner den kunstneriske kasket, men det er ikke sket for mig i overraskende, men det var dybt provokerende. de her sammenhænge. Senere fik han og nogle af kollegerne en henvendelse fra et misbrugscenter i Slagelse, hvor man ville træne praktiserende læger til at blive bedre til livsstilssamtaler. Noget som lægerne ikke var så gode til. I 2001 mødte operasanger Dorthe Elsebet Larsen ved Ole Skjoldby praktiserende læge i Helsinge Lægecenter Det har været en fantastisk succes at have Henrik Ipsen med til at spille dement patient, når vi har undervist i den svære samtale. Det er meget besværligt at bruge rigtige patienter i undervisningssammenhæng, og det duer heller ikke, hvis læger leger patienter. En dygtig skuespiller ligner en rigtig patient på kornet, og det giver en dynamik i undervisningen, som jeg ikke kan forestille mig, vi kan opnå på anden vis. Det er forbløffende, hvordan han kan bruge en patientjournal som et rollehæfte og levere en totalt indfølt indsats. Det er så livagtigt, at man som tilhører nærmest får gåsehud. POWER VIA STEMMEN lidt af et tilfælde en projektleder fra IBM. I de år var human ressource folk i virksomhederne blevet glade for kunstnere. Art in business var på mode. Dorthe Elsebet var netop gået freelance som operasanger, og hun syntes det lød lidt fremmed men også interessant, da hun blev bedt om at være med som fast underviser på nogle kurser, som projektlederen med uddannelse som cand. merc. havde. Sangeren bød ind med sin viden om, hvordan man styrer nerverne, hvordan vejrtrækningen kan være et redskab og på forskellige varianter af kommunikation mellem medarbejderne. Ud fra sine erfaringer som operasanger. Der gik dog ikke lang tid, før hun havde lært så meget af salgsmøderne i en stribe virksomheder, at hun valgte at blive selvstændig som coach, og hun har arbejdet for virksomheder som Novo Nordisk, Danske Bank, Nokia og Risø forskningscenter. I min udvikling hen imod at blive voice coach var jeg også heldig at komme med i et netværk af human ressource ledere. I takt med den øgede erfaring fandt jeg ud af, at jeg var god til at skræddersy det, jeg kunne, til den enkelte virksomhed ved at sætte mig grundigt ind i virksomheden. En god konsulent kan målrette sit stof. Jeg har blandt andet haft mange opgaver i medarbejdergrupper og med chefer i enrum. Det ender som Kristian Borch sektionsleder i DTU Management Forskerverdenen er jo en noget lukket verden, så vi behøver andre former for inspiration en gang imellem. For eksempel er vi ikke så gode til at præsentere vores resultater til andre end os selv. Når vi lærer at bruge åndedrættet og stemmen bedre, så hjælper det os til at tænke mere klart og formulere budskaberne bedre. Jeg bruger ofte Dorthe Elsebet Larsen en aften i begyndelsen af et længere seminar, og vi har altid mærkbare resultater med det samme. Det sker, at forskerne kigger skeptisk på det programpunkt, hvor hun optræder, men det scorer næsten altid bedst på evalueringsskemaet bagefter. regel med, at dem, jeg underviser, finder ud af, at de har meget mere power og gennemslagskraft, end de selv går og tror, siger Dorthe Elsebet Larsen. Alle opgaver tager deres udgangspunkt i stemmen. I en af de virksomheder hun har arbejdet med, var der blandt andre en leder, der talte lidt mere nede fra halsen end de fleste. Ved hjælp af en handlingsplan og en psykologisk profil, hvor hun fandt ud af, at der var en dårlig forbindelse mellem lederens stemme og evne til at lytte til andre, skabte sangeren balance mellem de to evner, så han både hørte mere og blev hørt mere. En bedre kommunikation helt enkelt. Nogle gange kan en konsulent bedre pege på, hvad der skal gøres, end kollegerne i dagligdagen kan. Operasangeren har haft mange af de samme kunder i en årrække og giver gerne nogle af hemmelighederne i omgang med virksomhederne videre: Sæt dig ind i virksomheden, og find ud af, hvad de har behov for, og vær realistisk i forhold til, hvad du kan og afgræns dig. Kom altid til tiden, hav respekt for din kontaktpersons tid og hold altid ord. Så er du godt begyndt. Foto: Ida Schmidt

6 10 APRIL 2011 #04 11 Gerda Hempel er leder af Artlab, hvorfra man blandt andet tilbyder kurser og specialnetværk til kunstnere og skuespillere, der gerne vil arbejde som konsulenter i virksomheder. Et område, hun har arbejdet med i en lang årrække. Ikke alle skuespillere egner sig til konsulentarbejde. Og skuespillere, der ikke er klædt på til konsulentjobbet, kan uforsætligt komme til at ødelægge feltet for andre. Du skal forstå rollen til bunds, du skal ønske den slags arbejde, og du skal være godt forberedt. En skuespiller ville jo heller ikke tillade sig selv at stå på en scene uden at være forberedt, siger Gerda Hempel. Hun deler konsulentjob op i flere kategorier. I den ene ende af skalaen ligger fx stemme- og præsentationstræningsforløb, som tager direkte udgangspunkt i den faglighed, man har som skuespiller: kunsten at indtage en scene og udtrykke sig, så andre får lyst til at lytte. I den anden ende af skalaen er opgaverne langt mere komplekse, og du kan som skuespiller ikke nøjes med den ballast, du selv har med. Du må for eksempel lære procesledelse eller arbejde sammen med en erhvervspsykolog. I de mere komplekse konsulentopgaver er det særligt vigtigt, at du finder ud af, hvad virksomheden beskæftiger sig med og forstår virksomhedens udfordringer og succeskriterier. Du skal kort fortalt være god til at lugte lugten i bageriet, siger hun. Vil du i gang med konsulentopgaver, skal du på én gang være yderst bevidst om dine kunstneriske kompetencer og metoder, du skal have din kunstneriske identitet solidt på plads, forstå virksomheder og skal samtidig have evnen til at engagere andre, mener hun. Hvis dette supplerende arbejdsområde for skuespillere skal lugten i bageriet give mening, så skal det foregå på markedsvilkår. Det betyder også, at du skal behandle virksomheden som en kunde og være opmærksom på, at der er en ansat i virksomheden, der har taget en chance. Hvis ikke du er en succes, så spilder vedkommende virksomhedens tid og penge, og det er hverken populært hos din kontakt eller andre i virksomheden, siger Gerda Hempel og tilføjer: Men får du styr på dit koncept, din rolle, metode og proces og dine markedsmuligheder, så venter der et givende job både inspirationsmæssigt og økonomisk. LEDIGE FERIEHUSE I SOMMERFERIEN Der er endnu enkelte ledige uger i DSF s sommerhuse i Marielyst i børnenes skolesommerferie. Så vil du holde ferie i et af vores nyrenoverede huse, så send en til eller ring til forbundet på JOB UDENFOR PRIMÆRE ERHVERV BRUG AF KUNSTNERISKE KOMPETENCER 33% NEJ DSF udførte for ca. to år siden en mini-undersøgelse, der skulle afdække, i hvor stor udstrækning medlemmerne anvender deres kunstneriske kompetencer i job helt uden for branchen. Af de godt 200 medlemmer, der besvarede spørgsmålene i undersøgelsen, havde næsten 70 procent ind imellem job uden for branchen, hvor de brugte deres kunstneriske kompetencer. JA 67% leg og kreative kræfter TIL SOMMER HOLDER DSF FILMSEMINAR IGEN. SCENELIV HAR SPURGT TO AF SIDSTE ÅRS DELTAGERE, HVAD DE FIK UD AF DET Birgitte Raaberg Hvorfor meldte du dig til filmseminaret? Jeg ønskede at komme på banen. Lege og sætte nogle kreative kræfter fri. Og så mener jeg, at det er vigtigt at give sig selv tilladelse til at være i beginners -mind fra tid til anden. Hvad fik du ud af det? Jeg fik indsigt i de forskellige procedurer, og hvor mange led en handling skal igennem, før det endelige resultat ligger der. Jeg mødte nogle super dejlige og inspirerende legekammerater, og jeg fandt ud af, at det snart må være min tur til igen at brænde igennem på lærredet. Har du kunnet bruge det, du lærte, efterfølgende? Jeg har brugt flere af de personlige indsigter, jeg fik - jeg har tilladt mig at være mere fri, mere sikker og mere fandenivoldsk, på teatret - i min sang og i mine foredrag. Film... tjaa...kom glad og gerne :-) FILMSEMINAR 2011 Caspar Juel Berg Internatkursus fra fredag den 17. juni til og med lørdag den 25. juni 2011 på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Hvorfor meldte du dig til filmseminaret? Jeg meldte mig, dels for at dykke ned i en del af faget, som jeg ikke har stor erfaring med, og dels for at møde en masse andre spillere og fagfolk et nyt sted. Et sted hvor det er leg og lyst, som er præmissen, og ikke præstation, løn eller tid. Hvad fik du ud af det? Jeg vil sige, at jeg lærte et par nye tangenter på mit eget klaver at kende. Erfaring er et stort og diffust ord. Og jeg aner ikke, om jeg er en bedre spiller end før seminaret, men jeg synes, at det øjeblik, når kameraet ruller, er blevet knap så præget af panik. Derudover er Ebeltoft jo overvældende smuk og inspirerende - fyldt med arbejdsglæde, sommerstemning og overseje mennesker. Har du kunnet bruge det, du lærte, efterfølgende? Jeg har forstået noget i hvert fald. Som nyuddannet kan film- og tv-mediet virke som lidt af et utilnærmeligt monster. Men det er vel i bund og grund et samarbejde med kameraet, det handler om. Et samarbejde og en professionel form for empati hele vejen rundt på en produktion. Jeg elsker at ha set instruktører og fotografer miste nattesøvn og rive hår ud af hovedet for deres kunst. Det er ligesom os, og det er så rart at se mennesker inde i det, man før troede var maskinen. 16 skuespillere, 4 filminstruktører, 2 fotografer, 2 klippere og 2 assistenter arbejder sammen i 8 døgn for at skærpe skuespillerens parathed over for filmmediet og for at styrke samarbejdet mellem instruktør, fotograf og skue spiller. Seminaret er et arbejdsseminar, hvilket indebærer, at der skal arbejdes hele dagen ofte også aften, hver dag, alle dage. Udover skuespillere deltager filminstruktører og produk tionshold. Seminaret er opdelt i fire arbejdsperioder, hvor man dels arbejder med en eller flere medspillere og dels alene med en improviseret monolog. Erfaringen viser, at der vil være mange ansøgere, derfor vil der, i lighed med andre kurser og seminarer, finde en udvælgelse sted. For at seminaret kan fungere optimalt og for at få en så stor alders- og erfaringsspredning som muligt, er det nødvendigt at sammensætte skuespillerne under hensyntagen til køn og alder. Tilmelding senest 6. maj på under Efteruddannelse. Ved evt. spørgsmål kontakt: Karin Iwersen,

7 12 Magasinet Sceneliv APRIL 2011 #04 13 INDTRYK FRA SHOWCASE Lørdag den 26. februar inviterede DSF og Danseudvalget til den anden Showcase for professionelle dansere i Dansens Hus i Dansehallerne. Tekst og foto: Lars Bjørn På dagen er mødt 30 dansere fra Danmark og de øvrige nordiske lande frem. Det inviterede 11 mands panel består af koreografer og repræsentanter fra det producerende teater. Heraf to kolleger fra Dansealliancen i Sverige. Dagen starter med en en fælles repetoire-workshop: først 45 min. i moderne dans med Jeremy Nelson fra Skolen for Moderne Dans og herefter 45 min. i jazz med koreografen Rebekka Lund. Stemningen er på en gang meget professionel koncentreret og kollegial afslappet. Panelet er linet up ved lange borde i studie 7, der til dagligt fungerer som prøvelokale for Dansk Danseteater. I de brede gange i det gamle Carlsberg er samtidig et mylder af danseglade børn i trikot og skørter på vej til undervisning i kreativ dans i studierne ved siden af. I løbet af dagen taler jeg med de deltagende dansere og koreografer om deres oplevelse af dagen, og et uddrag af samtalerne følger her. Heley Franks Høier er selv koreograf og er her også som repræsentant for Det Ny Teater. Hun er her for at finde dansere til teatrets næste musical. Hun siger, at selvom teatret selv afholder auditions, er det spændende at opleve dansere, der ligger lidt uden for genren. Johanne Dam er danser og tænker, at dagen er en fantastisk mulighed for hende, med en blanding af workshops i forskellige genrer og lejligheden til at mødes med andre kolleger. Hun medvirker lige nu i en børne- og ungdomsforestilling og glæder sig til at vise hendes forberedte tre minutters koreografi. Udover at danse underviser hun, arbejder som tjener og står i butik. Det har været meget svært at acceptere nødvendigheden af at supplere med andet arbejde for at få økonomien til at hænge sammen. Anton Wretling er tredje års elev på Skolen for Moderne Dans. Han har hørt om showcasen via et nyhedsbrev på . Han tænker, at det er en chance for at vise, hvem han er, til nogle koreografer. Han er lidt spændt, inden han skal ind og deltage i workshops og senere vise den solo, som han selv har forberedt til dagen. Anne Sjøbakken Fleiner og Anita Holm er lidt forpustede, da de kommer ud efter at have vist deres koreografi til panelet. De er uddannet i London og Sverige: Det er en superfed dag, og de nyder at få lov til at deltage og få mulighed for at vise egen solo uden at føle det pres, der normalt er ved en audition. De klæder hurtigt om og har lidt travlt med at komme ud ad døren, da de begge medvirker i musicalen Mamma Mia i Tivolis Koncertsal. Julienne Doko kommer fra Frankrig og bor nu i Danmark. Med lidt støj i baggrunden fra et par stepsko fortæller hun, at hun er not formerly trained men har taget klasser i forskellige lande i traditional West African dance, African contemporary, hip hop, jazz, funk, modern dance, afro brazilian og har sikkert glemt noget. Hun synes godt om dagen, er glad for muligheden for at vise, hvem hun er og kan godt lide, at det er uformelt. Oliver Aagaard Williams er tredje års elev på musicalakademiet i Fredericia. Han spørger efter en skruetrækker, da beslagene på hans stepsko har løsnet sig. Han fortæller, at akademiet er en uddannelse i sang, dans og drama og mener ikke, at han er helt på danseniveau med de kunstnere, der alene har en uddannelse i dans. Det er samspillet mellem skuespil, sang og dans, der har hans fokus. Han vil gerne medvirke i musicals, når han er færdig på skolen, men også meget gerne som skuespiller eller danser, hvis der er brug for dramatiske evner eller en sang. Job og karriereplanlægnng på længere sigt er ikke noget, de har talt så meget om under uddannelsen. Det er der simpelthen ikke tid til. På spørgsmålet om han har overvejet at melde sig ind i DSF er svaret; Jeg er medlem af Dansk Skuespillerforbund Michael Tang Pedersen smiler og virker glad og lettet, da han kommer ud Han var meget nervøs sidste år men har nu prøvet det én gang før, og panelet virker søde og rare. Han er som flere andre uddannet på Iwanson Dance School i München. Han er meget tilfreds med dagen og oplever det meget anderledes end at være til auditon. Man ved ikke, om det kan føre til et konkret job, men det gjorde det sidste år, hvor han efterfølgende fik job i Cirkusrevyen. Hverdagen som danser oplever han noget turbulent, fordi han ikke har et fast job. Han træner selv om morgenen og underviser resten af dagen. Lige nu hænger økonomien nogenlunde sammen bla. med hjælp fra dagpenge. Rebekka Lund, der har været med til at tilrettelægge dagen, siger, at der er en stor interesse blandt koreograferne for at møde danserne. Desværre er en del på dagen optaget af andet professionelt arbejde i ind- og udland. Nogen gange er det at gå til audition ikke særlig rart. Her oplever hun det mere uformelt, at danserne er mere sig selv og fornemmer næsten en åndeløs befrielse bare ved at få lov til at danse. Det er spændende også at opleve en del af hendes egne elever på dagen. De gør det godt, og hun er meget stolt. Ahmad Salhi er fra Jordan og har været i Danmark i halvandet år. Han deltog også sidste år efter opfordring fra Marie Brolin Tani, der har fungeret som hans rådgiver i en mentor-ordning. Det var en spændende oplevelse sidste år, fordi han blev tilbudt et job umiddelbart efter. Han vil gerne udvikle sig som danser og drømmer i dag om at være med i et moderne dansekompagni, gerne i Danmark. Melody Puto kommer fra Skåne og er freelance koreograf. Han har et projekt i efteråret og leder efter dansere. Han kender ikke så meget til dansemiljøet i Danmark men rejser hjem til Sverige med et indtryk af et højt niveau og stort potentiale hos de fremmødte dansere. Camilla Stage er koreograf. Hun synes det er et rigtig godt initiativ. Det er væsentligt, at det er uformelt. Hun kommer også for at se, om der er nogle dansere, som hun har lyst til at arbejde med, og som kan inspirere hende som koreograf. Det var der helt klart. Det er rart at se dansere på et tidspunkt, hvor man selv har ro og god tid, og ikke selv skal stå for en audition. Under oprydningen taler jeg med Wubke Kuindersma, som har danset med Dansk Danseteater. Hun efterlyser en form for speed dating, hvor danserne bagefter har en mulighed for at mødes med koreograferne. Det vil være rart til den næste showcase med en feed-back fra koreograferne, men også at lære dem lidt at kende og høre, hvad de arbejder med. I det mindste noget tilgængeligt skriftligt CV-materiale. Flere kolleger er blevet hængende og sidder rundt omkring i Dansens Hus kæmpe foyer, der blandt meget andet også rummer et informationscenter for dans. Alt i alt en dejlig dag i godt selskab med andre dansere og kolleger, hvor der også blev tid til at tale sammen om hverdag og karriere, en værdifuld chance for ny inspiration til udvikling af dansekarrieren.

8 14 Magasinet Sceneliv APRIL 2011 #04 15 KOMMENDE DSF-KURSER EMPOWERMENT WORKSHOP med LIESL TOMMY The theme of the workshop will be Empowerment and will have its focus on the individual performer s challenges on the stage right now. Liesl is known for the powerful performances she elicits from her performers. Her productions are always nominated for best acting because she has a unique acting approach which is based on a combination of text analysis, physical work and inspiring the imagination. A specific and holistic process which pushes the actor beyond the basic performance into the next level of passionate performance, she will use visceral modern texts to move actors out of the comfort zone and into total empowered performance. There will also be strategy sessions about where you are now as an artist and where you want to go, and how to achieve these goals. NB: The teaching will be held in English. Workshopleader Liesl Tommy Liesl Tommy is an award winning well know Afro-American director, she has worked on to great acclaim in NYC and is teaching and directing internationally. She directed the award-winning Ruined in 2010 that got the Pulitzer-prize for best drama. Tid: Mandag til fredag, den maj, kl Sted: København, sted oplyses senere Antal deltagere: 12 Pris: 1000 kr. (inklusiv forestillingen Den Hvide Mand på Teater Grob og Q&A med Liesl Tommy) Målgruppe: Skuespillere Tilmeldingsfrist: 8. april via Kurset udbydes i samarbejde med Statens Teaterskoles Efteruddannelse. SAMTALER OM SCENEKUNST - med Luc Perceval og Marion Tiedtke Den belgiske instruktør Luk Perceval er oprindelig uddannet skuespiller men begyndte at instruere i I 1998 starter han HET TONEELHUIS som er en fusion af hans første kompagni (Blauwe Maandag Compagnie og KNS, Antwerpen). Samme år vinder han den tyske kritikerpris, og i 2000 vinder han innovationsprisen på Theatertreffen i Berlin med stykket Schlachten, der bliver udråbt til årets stykke i alle tysksprogede lande. Hans forestilling Andromak, som også er lavet som film, blev skabt til Avignon festivalen i I 2009 bliver han chefinstruktør på Thalia Theater i Hamburg og nyudnævnt leder for afdelingen for instruktion og skuespil på Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Marion Tiedtke har arbejdet som dramaturg på Münchner Kammerspielen i , hvorefter hun blev leder for skuespilafdelingen på Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Frankfurt. Som produktionsdramaturg har hun bl.a. arbejdet med Andreas Kriengenburg, Alexander Lang og Thomas Ostermeyer og som operadramaturg for Martin Kusej og Christof Loy. Samarbejdet med Luk Perceval omfatter Jon Fosses Traum im Herbst (som blev inviteret til Theatertreffen 2002) Shakespears Otello (2003, som var på Stratford s Shakespeare festival i 2006) og Kennedytriologie (Thalia Theater 2009). Tid: Søndag, den 15. maj, kl Sted: Skolen for Moderne Dans Antal deltagere: 50 Pris: 60 kr. Målgruppe: Alle Tilmeldingsfrist: 12. maj via Samarbejdspartner: Scenografiafdelingen på Statens Teaterskole og Statens Teaterskoles Efteruddannelse og med støtte fra BG Fonden. CASTING KURSUS 40+ MED RIE HEDEGAARD Tidspunkt: 16.,17. og 19. maj fra kl samt 23. maj kl Tilmeldingsfrist: 11. april via Sted: Forbundets sal, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg. Antal deltagere: 12 per kursusuge. Målgruppe: Skuespillere. Tilbuddet er gratis og forbeholdt medlemmer. CPH PIX: EN WEEKEND MED FILM OG MUSIK Dansk Skuespillerforbund og CPH PIX indbyder forbundets medlemmer til en weekend i filmens og musikkens tegn den 29. april - 1. maj. CPH PIX tilbyder medlemmer af DSF fire billetter til festivalens film samt billet til en aften med den sublime engelske filmkomponist og filmskaber, Michael Nyman, i Diamanten, fredag den 29. april kl efterfulgt af en midnatsvisning af Murnaus Sunrise i Imperial same aften. Lørdag aften inviteres til festivalens prisuddeling og afslutningsfest i Pressen, i Politikens Hus. Desuden har festivalen og DSF inviteret en håndfuld udenlandske castere til landet, og vi indbyder til et seminar med dem lørdag den 30. april fra kl. 10 til 14 med mulighed for at møde dem bagefter. Da seminaret ved redaktionens slutning stadig var under udarbejdelse, oplyses navne, samt tidspunkt senere via vores nyhedsbrev og hjemmeside. Samlet pris for de fire billetter, seminaret og de tre særarran gementer tilbydes DSF s medlemmer for en samlet pris af 500 kr. Tilmeldingsfrist: 11. april til Riina Spørring Zachariassen på Nærmere oplysninger om program for festivalen kan downloades på: LÆS MERE OM ALLE KURSERNE PÅ UNDER EFTERUDDANNELSE RUNDE FØDSELSDAGE Lise-Lotte Norup 12. april 60 år Guido Paevatalu 14. april 60 år Birgit Zinn 14. april 75 år Søren Lenander 17. april 50 år Charlotte Toft Jacobsen 18. april 50 år Lars Lunøe 19. april 75 år Christian Sørensen 20. april 75 år Malene Clante 20. april 50 år Flemming Sørensen 21. april 60 år Palle Hornbæk Petersen 22. april 60 år Odd P.H. Strøm 28. april 60 år Lis Allentoft 4. maj 95 år Hother Bøndorff 11. maj 60 år AUTEUR MODULERNE - tag del i udviklingen af scenekunsten Hvis du har ideer du gerne vil afprøve sammen med andre, hvis du vil bidrage til udviklingen af ny og original scenekunst, hvis du vil tage del i den nyeste viden og forskning Auteur 1 - Scenekunstens parametre Auteur 2 - Konceptudvikling Auteur 3 - Iscenesættelse Auteur modulerne er ledet af Sceneinstruktør Vibeke Wrede og der vil blive tilknyttet andre undervisere i forhold til kursisternes læringsmål. Auteur modulerne kan finansieres gennem 6 ugers selvvalgt uddannelse af din a-kasse og jobcenter - Kontakt os så hjælper vi med finansieringen. Scenekunstens Udviklingscenter nyscenekunst.dk telefon Byttelejlighed Jeg er 4 års elev fra skuespillerelev fra Odense, som har en 2 værelses lejlighed med altan på 63 kvm i Odense C...ved grønne områder, med vaskekælder, stort køkken med plads til lille spiseplads, stort stue og soveværelse med skunk rum. Dertil stort kælderrum. Byttes til en lejlighed i København, min. 2 værelser. Ca. fra midt juni, men vi kan godt aftale før. Henv. til Therese Damsgaard / Lejlighed udlejes Møbleret stor boheme lejlighed i alter nativ bolig 1. jun.-1. nov. / Christianshavn: 3. vær. med flot havestue, køkken, bad, opvaske- og vaskemaskine, 120 m²: kr. ( plus evt. mindre vær. med hems, kr.). Plus a conto forbrug 600 kr. Videreuddannelse Spændende videreuddannelse for skuespillere og dansere på Bornholm, hvor man bor i skønne omgivelser på Kunst og Kultur Center Baekkelund i 9-15 uger, mens man udvikler sit kropslige og kunstnerisk personlige potentiale med baggrund i den Japansk inspirerede Suzuki og Butoh træning i et kreativt samspil med naturen. Uddannelsen er international og ledet af Anita Saij. Start: 27. juni. Ansøgnings frist: 1. maj. Info: (Her finder du også info om sommer camp i august). BERLINER LEJLIGHED Kontakt Udlejes: Lys 4. sals lejlighed på 50 m², lige midt i centrum af Kreuzberg 36. Indeholder: 2 vær, spisekøkken, karbad, vaskemaskine og Internet. Udlejes billigt i kortere eller længere perioder. Henvendelse: Rasmus Munch

9 Al hendvendelse, Sceneliv / Dansk Skuespillerforbund, telefon PP Magasinpost MMP ID 42573

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer Fantastiske idéer Smil og glade dage ser man hvis man går ned til Lars og Bettinas Dukkeværksted. Børnene har masser af ideer og fantasi. Der er blevet fortalt om de forskellige forfattere, karaktere og

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

På vej videre i livet efter Lindø

På vej videre i livet efter Lindø På vej videre i livet efter Lindø Med 105 mio. kroner i ryggen fra EU's globaliseringsfond har de fyrede Lindø-ansatte en unik chance for at komme videre i livet. 300 har allerede været igennem første

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Motiverende Kommunikation

Motiverende Kommunikation Motiverende Kommunikation med det sårbare menneske 23. og 24. april 2014 København Samtalen kører ned af et spor, som ender i en blindgyde med problemer, begrænsninger eller negative oplevelser. Langsomt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på Kick off D. 17. august 2010 afholdt vi officiel Kick-off får afdelingens elever. Lærere og øvrige interessenter herunder UU samt det lokale uddannelsesudvalg. Vores program var delt i to dele, en elev-

Læs mere

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Referat af Heidi Erler Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret i hytterne på Treldenæs Camping. Denne gang var vi en flok på 15 personer. Efter et godt måltid

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Inkluderende og motiverende kommunikation

Inkluderende og motiverende kommunikation Inkluderende og motiverende kommunikation Hvilke aftryk ønsker du din kommunikation skal efterlade? 19. og 20. november 2014 København Samtalen kører ned af et spor, som ender i en blindgyde med problemer,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Handouts. Proaktiv Oversigt over handouts

Handouts. Proaktiv Oversigt over handouts Proaktiv Oversigt over handouts Handouts I Proaktiv bruges handouts ikke til at føre plottet videre. Det vil sige, at der som sådan ikke er nogen af disse handouts, der er essentielle for, at spillerne

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere