Osted-Allerslev Pastorat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osted-Allerslev Pastorat"

Transkript

1 Osted-Allerslev Pastorat Nr. 1 Januar - marts 2010 Hilsen fra Kandava I dagene oktober 2009 aflagde Lis og jeg besøg hos Osted- Allerslev pastorats evangelisk-lutherske venskabsmenighed i Kandava i Letland, efter at kontakten i nogle år har ligget lidt i dvale. Det blev nogle spændende og indholdsrige dage, hvor vi fik lejlighed til at møde pastor Raimonds Mezins, som har været præst i Kandava siden 2005, og gense gamle bekendte. Formålet med besøget var: at knytte personlig kontakt til menighedens præst, at styrke den i 1993 oprettede venskabsforbindelse, at planlægge et konfirmandbesøg i foråret 2010 som en gentagelse af det meget vellykkede besøg for snart seks år siden og endelig at se, om der var kommet gang i det projekt suppekøkken, som vi fra kirkens og fra privat side har samlet ind til siden efteråret. For at tage det sidste først: jo, suppekøkkenet i Kandava kører fint og i samarbejde med kommunen derovre. Mange hundrede suppetaloner bliver uddelt hver uge, så den svageste del af befolkningen ikke skal sulte i den kolde vinter. Måltidet kan indtages i opvarmede lokaler i byens diakonalcenter eller derhjemme, hvis man foretrækker det. Under besøget overrakte jeg en donation på lats, svarende til godt kroner, som menigheden kan bruge på projekt suppekøkken eller til et andet passende formål til menighedens opbyggelse. I øvrigt har Allerslev valgt at 1

2 droppe den årlige julefrokost for kirkens personale og menighedsråd og i stedet give et beløb til vore lettiske venner. Mødet med en levende menighed Men nok om vores gavmildhed. Dybest set handler en sådan venskabsforbindelse ikke om penge, men om mødet kristne brødre og søstre imellem. I Kandava er menigheden i vækst og består nu af ca. 400 betalende medlemmer. I modsætning til i Danmark og andre vestlige lande er der i Letland en stor tilslutning til gudstjenesterne. Den lettiske kirke er en gudstjenestefejrende menighed. Det er ikke usædvanligt med 100 kirkegængere om søndagen i Kandava. heden, oplevede vi, hvordan menighedshuset nedenfor kirken myldrede med liv. Børn, unge og ældre fyldte de små lokaler, hvor der afholdes søndagsskole, bønnemøder, konfirmandundervisning og meget mere. De lægger stor vægt på de såkaldte alphakurser. Et Alphakursus er et grundkursus i kristendom, som tilbydes hele verden over, også i en del danske fri- og folkekirkemenigheder. Det er meget enkelt nogle ville sige forenklet bygget op og henvender sig mest til mennesker, som intet ved om kristendommen. Men det er jo netop situationen i Letland. er der store afskallinger flere steder. Indvendig er kirken i rimelig stand fik man restaureret kirkens store orgel. Men opvarmningsmulighederne er ikke tilfredsstillende. Kirken opvarmes af to store brændeovne af metal. I hvert fald den ene er i en sådan stand, at man frygter, at der en dag går ild i kirken. Må Gud holde hånden over den! Under vort besøg deltog vi i en aftengudstjeneste med deltagelse af ca. 45 mennesker, som sang to danske og to lettiske salmer. Vi har en del af de gamle Luther- og reformationssalmer fælles. Trods store forskelle letterne knæler en del og gør korsets tegn, og det hele forekommer os lidt højkirkeligt med en del præstemessen og korsvar er der en klar fornemmelse af fællesskab og beslægtethed vore kirker imellem. Da vi en af dagene havde aftenmøde med nogle af vore venner fra menig- Et par få ord om kirkebygningen. Det forekommer mig, at kirkens ydermure er i ringere stand end tidligere. De blev pudset op for nogle år siden, ligesom taget blev ordnet, men i dag En vandring på den gamle kirkegård rundt om Kandavas kirke er en betagende, men også vemodig oplevelse. Gravstederne er meget forsømte, kirkebænkene forfaldne. Ingen revne gange og pænt klippede hække. Jerngitrene forvitrede. Kors, der er knækkede. Et faldefærdigt kapel med ituslåede ruder. De nedfaldne blade og grene får lov til at ligge. I Danmark bruger vi utroligt mange ressourcer 2 3

3 på de dødes have. I Letland har man kun ressourcer til de levende. Kræfterne bruges på liv og vækst i menigheden. Men det skal nævnes, at man for mange år siden etablerede en ny kirkegård uden for selve byen. Konfirmandtur 2010 Som nævnt besøgte et hold konfirmander fra Osted (der var ingen tilmeldte fra Allerslev) i foråret 2004 Kandava i fem dage. To af dagene gik ganske vist med transport, da vi rejste med bil og færge fra Karlshamn til Liepaja, men ruten eksisterer desværre ikke mere. Turen blev en stor succes. Sundt for vore forkælede unge at stifte bekendtskab med helt andre forhold, og deltagerne fik en oplevelse for livstid. Vi var naturligvis også på udflugt til Letlands hovedstad, Riga, som alene er et besøg værd. En vidunderlig gammel hansestad, præget af tysk (og russisk) kultur med smukke bygninger, de fleste nyistandsatte. Det har i flere år været et stort ønske fra præstens og menighedsrådets side at gentage succesen fra 2004, men det kræver en del ressourcer, ikke mindst af økonomisk art. Det er imidlertid lykkedes os at skaffe midler til at sponsorere en tur for de unge i april 2010, så en konfirmand formedelst ca kr. kan få flyrejse, ophold, mad og drikke samt en masse uforglemmelige oplevelser. 11 af årets konfirmander har meldt sig 3 fra Osted og 8 fra Allerslev. Deltagerskaren suppleres af vores organist, Camilla Donovan, der allerede glæder sig til at give en lille koncert på det store og nyrestaurerede orgel i kirken i Kandava, samt menighedsrådsmedlemmer, som i så mange år har hørt præsten fortælle om venskabsforbindelsen, men som nu med egne øjne kan få syn for sagn. Vi drager af sted april lige inden årets konfirmationer. Torsten Dam-Jensen En mere udførlig beretning med masser af billeder kan læses/ses på Det kirkeblad, som du sidder med i hånden, udkommer nu på tredje år. Ni numre er det blevet til. Det er blevet modtaget med mange positive kommentarer. Samarbejdet med Per Tiljevang, som står for layout m.v., har været forbilledligt. Tak for det. Igennem længere tid har der imidlertid været forhandlinger med Rorup og Glim sogne om at lave et fælles kirkeblad. Planen er, at det skal begynde at udkomme omkring 1. april. Der er endnu ikke enighed om bladets udseende og udformning. Et godt kirkeblad er for mig at se et blad, som folk har lyst til at læse. Man kan bruge megen tid på at fundere Siden sidst er der udført en del arbejder på sognegården og i præstegården i Osted. Siden indvielsen af Stalden i juni 2008 har vi måttet leve med at se på store revner i murværket. Revnerne skyldtes primært gamle sætningsskader. Stalden er nemlig i sin tid, dvs. omkr. 1880, opført på opfyld, hvilket har forårsaget, at den allerede kort tid efter sin opførelse har slået sig lidt. I præstegården er murværket også blevet eftergået. Indvendig er der sket store ting. Først og fremmest er foldedøren mellem kirkekontoret og privatstuen blevet udskiftet med en lydisolerende væg. Foldedøren blev installeret omkr ved den store istandsættelse af præstegården i forbindelse med et præsteskifte. Tanken var sådan set god nok: at man kunne Kirkebladets fremtid over, om et kirkeblad bliver læst. Der er i hvert fald nogen, som har læst dette kirkeblad, tyder reaktionerne på. Noget af det, vi har lagt vægt på hos os, er det lokale kirkestof. Mødet med det lokale kirkefolk oplevelser med inventar, som gør vore kirker til noget specielt. Det vil vi gerne fortsætte med at fortælle om til vore læsere i det nye kirkeblad. Men: kunsten er sådan set ikke at lave et godt kirkeblad med en fornuftig økonomi. Den største knast er distributionen. Det problem har vi heller ikke helt løst, men jeg lover, at vi arbejder på sagen. Torsten Dam-Jensen. Fra vores egen lille verden fordoble konfirmandstuens størrelse, når der var større menighedsarrangementer i præstegården. Efter opførelsen af Stalden og indretningen af den gamle konfirmandstue til et tidssvarende kirkekontor var foldedøren imidlertid ikke længere hensigtsmæssig, idet lydforholdene var under al kritik. Man skal nemlig ikke kunne følge med i de samtaler, der foregår på præstens kontor. Nu fungerer alt, som det skal. Tak til tømrer Jens og maler Tommy for veludført arbejde. Sidstnævnte har også stået for en stærkt tiltrængt maling af to af præstegårdens stuer. Arbejderne har kostet i alt kr. Det er jo en pæn slat penge, men det var meget nødvendigt, at arbejderne blev udført. Torsten Dam-Jensen. 4 5

4 Aktivitetskalender for Osted og Allerslev kirker Januar - marts 2010 De med mærkede arrangementer er nærmere beskrevet inde i bladet. Senest revideret: Januar Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Søndag d. 3. Onsdag d :30 09:00 Osted kirke Gudstjeneste 10:30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Osted kirke og sognegård Torsdag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde Søndag d. 10. Hellig 3 Kongers søndag TDJ Ifølge evangelisterne Gudstjeneste 1. s.e. H. 3 k. TDJ Mandag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Tirsdag d :30 Munkehuset Sogneaften med Henning Nørhøj om renæssancen og kirken Søndag d. 17. Onsdag d :30 Søndag d :00 Osted kirke 10:30 Allerslev kirke Osted Fri- og Efterskole Gudstjeneste 2. s.e. H. 3 k. TDJ Højskoleaften med Lotte Hvas om sundhed som ny religion Gudstjeneste 3. s.e. H. 3 k. TDJ Søndag d :00 Osted kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Søndag Septuagesima MK Februar Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Onsdag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag d. 4. Søndag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde 19:30 Osted Fri- og Efterskole Højskoleaften med Lars Sandbæk: Gudløse hjerner om nyateismen i Danmark Gudstjeneste Søndag Seksagesima TDJ Tirsdag d :30 Osted kirke Koncert: Wenzell og Bugge i Osted kirke Søndag d :30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) 14:00 Osted kirke Gudstjeneste Fastelavns søndag TDJ Søndag d. 21. Gudstjeneste 1. s. i fasten TDJ Søndag d :30 Allerslev kirke Gudstjeneste 2. s. i fasten TDJ Marts Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Onsdag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde Søndag d. 7. Tirsdag d. 9. Søndag d. 14. Gudstjeneste 3. s. i fasten TDJ 19:30 Munkehuset Sogneaften med Arne P. Mogensen: Mother Theresa Englen fra Calcutta 19:30 Osted Fri- og Efterskole 09:00 Osted kirke 10:30 Allerslev kirke Højskoleaften med Henrik Jensen om det ordentlige menneske Gudstjeneste Midfaste søndag TDJ Søndag d. 21. Gudstjeneste Mariæ Bebudelsesdag MK Torsdag d :00 Allerslev kirke Påske for børn i Allerslev kirke Søndag d :00 Osted kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) 10:30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Palmesøndag TDJ Faste arrangementer Onsdage kl. 17:00-17:45 Fyraftenskoret øver i Osted sognegård (ingen tilmelding) TDJ: Torsten Dam-Jensen MK: Marianne Kristensen 6 7

5 Helligtrekonger for unge og ældre Tirsdag den 9. februar kl kan man høre et dugfrisk duo-samarbejde mellem den klassiske slagtøjsspiller og musikperformer Ronni Kot Wenzell samt folkemusiker og spillemand Kristian Bugge. Duoens repertoire tager afsæt i mødet mellem klassisk musik og folkemusik. Med det spændende og vidtfavnende slagtøjsinstrumentarium og den traditionelle og folkelige violin præsenteres en energisk og samtidigt underholdende sammensætning af to dygtige unge repræsentanter fra de to musikgenrer. Onsdag den 6. januar kl på selveste Helligtrekongers dag opføres Ifølge evangelisterne, en soloforestilling af og med Lars-Bo Andersen, i Osted kirke. Ifølge evangelisterne er stykket sammen af citater fra de fire evangelister og gengiver centrale Jesusfortællinger: fristelsen i ørkenen, bjergprædikenen, den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn, opvækkelsen af Lazarus, hele påskehistorien. Efter forestillingen, som varer ca. 45 min., er der hyggeligt samvær i Stalden. Sogneaften i Munkehuset i Allerslev Tirsdag den 12. januar kl : Seminarielektor, cand.theol. Henning Nørhøj holder foredrag om renæssancen og kirken. Renæssancen var præget af stærke religiøse og kirkelige brydninger. Interessen for det okkulte og mystiske fik mulighed for at komme til udtryk side om side med den nye videnskabelighed. En fornyet interesse for Bibelens indhold førte til reformationen. Samtidig var pavemagten præget af renæssancens interesse for kunst og kultur. Foredraget ledsages af billeder. Koncert: Wenzell og Bugge i Osted kirke Kirkebil Musikken spænder fra det stærkt energiske, fysisk betonede til det mere drømmende og lyrisk eventyrlige. Det er en ny og anderledes musikalsk oplevelse, der præsenteres her. Duoen Wenzell og Bugge fortolker de gamle folkemelodier, så de får et smukt og højtideligt udtryk. til gudstjenester i Osted og Allerslev kirker samt arrangementer i Stalden og Munkehuset kan bestilles på tlf Sogneaften i Munkehuset i Allerslev Påske for børn i Allerslev kirke Torsdag den 25. marts kl. 10 får vi besøg af en flok børn (5-6 år) fra Egebjerget. De skal høre præsten fortælle om alle de spændende og dramatiske Første foredrag er 20. januar hvor Lotte Hvas, næstformand i Etisk råd og praktiserende læge taler ud fra foredragstitlen: Er sundhedsdyrkelsen den nye folkereligion? Den 4. februar taler Phd. og cand. Theol. Lars Sandbeck om religiøse Højskoleaftner i foråret Tirsdag den 9. marts kl : Arne P. Mogensen, Sorø, holder foredrag om Mother Theresa Englen fra Calcutta. Der findes jo mennesker, der vier hele deres liv på verdens nød og elendighed. De gør alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe de mennesker, som uden egen skyld er havnet i en umenneskelig situation. Og gør det uden tanke for egen vindings skyld. Et sådant menneske var Mother Theresa. ting, som skete i påsken, og organist Camilla vil spille. Alle børn er velkomne til at møde op. Mon ikke der vanker et påskeæg, når vi slutter i kirken? Skærtorsdag med Ole Thestrup Den traditionsrige Skærtorsdagsspisning finder i år sted torsdag den 1. april kl Vi begynder i kirken med nadvergudstjeneste og fortsætter samværet i Stalden, hvor vi spiser påskelammet sammen og hygger os. Efter spisningen vil skuespilleren Ole Thestrup fortælle om sin kamp mod alkoholen. Han udgav i efteråret bogen Min lange rejse hjem, en spændende og gribende beretning om den hårde vej fra aktiv til ædru alkoholiker. Vi synes selv, vi har gjort lidt af et scoop med at få Ole Thestrup til Osted. Han er en af landets fremmeste skuespillere med speciale i den kværulantiske dansker, som på et sekund kan skifte fra det stupidt selvhævdende til det aggressivt sarkastiske. Hvem husker ham ikke i rollen som den våben- og skydeliderlige jyske galning i Blinkende lygter eller den højst besynderlige læge i Adams æbler? Spisningen koster 50 kr. Drikkevarer kan købes til indkøbspris. Tilmelding sker til sognepræsten senest søndag den 28. marts. træk i nyateismen. Den 9. marts argumenterer historiker Henrik Jensen for, hvorfor vi må genfinde det ordentlige menneske. Alle foredrag foregår på Osted fri- og efterskole kl , entré 40 kr., kaffen betales særskilt. 8 9

6 Jeg, Ena Nielsen, har været præstesekretær i Osted Præstegård siden november Jeg har en baggrund som tidligere folkeskolelærer, hvor jeg især var glad for at have med børn med specielle vanskeligheder at gøre. Jeg var glad for at undervise i musik, bevægelse, holdningsfag som historie og kristendom og var med til at organisere fællessang på de skoler, jeg arbejdede på. Jeg deltog desuden med kor i skole/kirkesamarbejde i et par år i Haraldsted-Allindemagle kirker. Ind imellem har jeg taget nogle pauser fra undervisningsarbejdet og var i en periode med til at bakke min mand op i hans etablering af rådgivende ingeniørvirksomhed. I samme periode var jeg første gang ansat på kirkekontoret i Vigersted. Nu er jeg stoppet som lærer og har 10 timers arbejde pr. uge i præstegården. Arbejdet på kirkekontoret Arbejdet på kirkekontoret består hovedsageligt i at registrere hændelser som fødsel, død, vielse, dåb og konfirmation. En enkelt ind- eller udmeldelse bliver det også til. Der er stadig mange ønsker om navneændring, og ofte må jeg bruge tid på at finde ud af, om folk har betalt for sagsbehandlingen. Jeg går ud fra det lovstof og de vejledninger og retningslinier, der ligger til grund Min snørklede vej til kirkekontoret Præstesekretær Ena Nielsen Ena træffes normalt tirsdage kl til kl og fredage kl til kl på kirkekontoret i Osted præstegård. Indgangen til kontoret ligger i hovedbygningens nordgavl. for hændelserne, og foretager sagsbehandlingen. (Derfor har jeg også været på kursus og følger løbende de kurser, kontoret kan have gavn af.) Efter sagsbehandlingen kontrollerer sognepræsten og skriver under. Al personrelateret sagsbehandling foregår naturligvis under tavshedspligt, og de kirkelige handlinger (dåb, vielse, konfirmation og begravelse) foregår efter sognepræstens kontakt med de implicerede parter. Fire gange årligt sendes kirkebladet ud. I den forbindelse skriver jeg et større antal kuverter ud. En god del af arbejdstiden består desuden i telefonpasning med besked til sognepræsten. Endelig er der en del arbejde forbundet med arkivering af sagerne, og kirkekontoret får jævnligt anmodning om verificering fra andre kirkekontorer. Det er nemlig kun personer, der er under ca. 50 år, der er ført ind i den elektroniske kirkebog med alle data. Hvis ældre personer har brug for f.eks. navneændring, skal vedkommende slås op i den gamle kirkebog og manglende oplysninger tilføres. Masser af musik I gymnasietiden i Haslev var jeg aktiv korsanger under organist og gymnasielærer Hans Krarups kyndige ledelse. Senere var jeg tilknyttet Kammerkoret, Sct. Bendts Kirke, Ringsted, hvor orga- nist Gunnar Frello førte mig ind en række kirkemusikværker. På et tidspunkt indsang vi til radioen en række Kingosalmer, og i den forbindelse blev jeg slået af de gamle teksters livsduelighed og karskhed. Det gjorde også et stort indtryk at synge Verdis Requiem, Brahms Requiem og Händels juleoratorium. Vi turnerede med Brahms under Tamas Vetös ledelse med Sjællands Symfoniorkester og bl.a. Ulrik Cold som solist. Efter 5 dages prøver og koncerter svævede man på en lyserød sky i flere uger! I 1980 var koret på tur til Bremen, hvor vi var indkvarteret på hoteller på begge sider af Weser. Vi (5 sangere med ægtefæller) skulle krydse floden for at komme til vores hotel, og mens vi ventede på afgangstid, påkaldte vi dirigentens opmærksomhed på hotelværelset ved at synge Niels W.Gades udgave af I Østen stiger Solen op. Lyden forplantede sig gennem den duftfyldte majnat over det blikstille vand, der var oplyst af en halv måne. En ældre sort mand sad på trækfærgens dørk og lyttede. Tårerne trillede ned ad kinderne på ham. Adel forpligter Jeg har gennem alle årene været interesseret i politik og samfundsforhold, en ballast jeg har fra mit radikale husmandshjem. Jeg var den første i familien, der tog studentereksamen, og jeg følte i høj grad, at adel forpligter. Jeg var ansat som lærer i 7 år, før jeg for alvor tænkte på at få børn. Mit private bagland består nu, udover min trofaste mand gennem 35 år, af to voksne sønner. Vi følger vores ældste søns færden ud i det virkelige liv efter endt uddannelse til civilingeniør. Vores yngste søn aftjente frivilligt sin værnepligt ved Gardehusarregimentet, Slagelse, men har i et par år været plaget af sygdom. Han er forhåbentlig nu på vej til at tage uddannelse og flytte hjemmefra endnu engang. Menighedsrådsarbejde I de senere år er interessen for kristendom og Folkekirken vokset, og jeg har siden 2004 været medlem af Kværkeby menighedsråd. Der går jo gerne et par år, før man føler sig helt hjemme i arbejdsgangen, men nu i min 2. periode har jeg hverv som sekretær og valgt kasserer. Heldigvis har vi en meget kompetent ekstern regnskabsfører, så jeg føler mig ganske tryg i den sammenhæng. Vi kan dog ofte mærke, at vi kun er 6 medlemmer mod tidligere 7, for der er virkelig mange opgaver at forholde sig til. For tiden afprøver vi lette ændringer i gudstjenesten, bl.a. er ind- og udgangsbønnerne skiftet ud med nyere tekster. I 2008 etablerede 6 sogne (Haraldsted- Allinde-magle, Jystrup-Valsølille og Vigersted-Kværkeby) et samarbejde ved oprettelsen af Kirkehøjskolen Midtsjælland. Her lægger vi kræfterne sammen om at få nogle gode foredragsholdere med udgangspunkt i varierende emner, ofte over en weekend. Kirkegang er stærkt vanedannende! I det forgangne forår 2009 har jeg desuden haft fornøjelsen af at stå for minikonfirmanderne i Vigersted-Kværkeby. Menighedsrådsarbejdet og kirkegangen gennem året er en berigelse for mig. Der er altid stof til eftertanke, ligegyldigt om jeg følger gudstjenester lokalt eller i sommerlandet i Nykøbing Sjælland. Gudstjenester kan altså anbefales, men jeg advarer om, at de kan være stærkt vanedannende! Ena Nielsen 10 11

7 Din kirke - dit menighedsråd Osted kirke Sognepræst: Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30A, Osted, 4320 Lejre. Tlf: træffes bedst tirsdag-fredag kl Graver: Ib Algot Nielsen. Tlf.: Gravermedhjælper: Erling Gundel Pedersen. Organist: Camilla Donovan. Tlf.: Kirkesanger: Henrik Rasmussen Tlf.: Sognepræst: Torsten Dam-Jensen Byvejen 30A, Osted, 4320 Lejre. Tlf: træffes bedst tirsdag-fredag kl Graver: Bruce W. Kiely. Tlf.: Gravermedhjælper: Viggo Hedegård. Allerslev kirke Organist: Camilla Donovan. Tlf.: Kirkesanger: Henrik Rasmussen Tlf.: Osted menighedsråd Formand: Kirsten Irene Juul. Tlf.: Næstformand: Nils Frederiksen. Tlf.: Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen. Tlf.: Kirkeværge: Ragnhild Hansen. Tlf.: Kasserer: Allan H. Almlund. Tlf.: Medlem: Carsten Rasmussen. Tlf.: Repræsentant for Valgmenigheden: Jette Frandsen. Tlf.: Allerslev menighedsråd Formand: Kurt Bierbum. Tlf.: Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen Tlf.: Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen. Tlf.: Kasserer: Flemming Worm Andersen. Tlf.: Medlem: Niels Hansen. Tlf.: Repræsentant for Valgmenigheden: Eigil Kloster, tlf

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2012 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt. Side 3-4: på tværs Side 5: Det historiske hjørne. Side 6-7: Arrangementer

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Marts - April - Maj - Juni 2013 INDHOLD: Side 2: Indhold, om bladet, Ansigt til ansigt Side 3: Skal præsten være troende? Side 4-7: Arrangementer i Osted

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (5)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 12 ASF-Dansk Folkehjælp... 14 Lokalrådet... 16 Idrætsforeningen... 18 Pensionistforeningen...

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar De ni sogne Vinter 2013-14 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning 2 Kirkegårdene

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 KIRKEBLADET Vive & Hadsund sogne Medarbejderne ved Vive og Hadsund kirker har været på kursus - læs artiklen inde i bladet! Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 Fra venstre: graver Poul Christensen, graver

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere