Osted-Allerslev Pastorat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osted-Allerslev Pastorat"

Transkript

1 Osted-Allerslev Pastorat Nr. 1 Januar - marts 2010 Hilsen fra Kandava I dagene oktober 2009 aflagde Lis og jeg besøg hos Osted- Allerslev pastorats evangelisk-lutherske venskabsmenighed i Kandava i Letland, efter at kontakten i nogle år har ligget lidt i dvale. Det blev nogle spændende og indholdsrige dage, hvor vi fik lejlighed til at møde pastor Raimonds Mezins, som har været præst i Kandava siden 2005, og gense gamle bekendte. Formålet med besøget var: at knytte personlig kontakt til menighedens præst, at styrke den i 1993 oprettede venskabsforbindelse, at planlægge et konfirmandbesøg i foråret 2010 som en gentagelse af det meget vellykkede besøg for snart seks år siden og endelig at se, om der var kommet gang i det projekt suppekøkken, som vi fra kirkens og fra privat side har samlet ind til siden efteråret. For at tage det sidste først: jo, suppekøkkenet i Kandava kører fint og i samarbejde med kommunen derovre. Mange hundrede suppetaloner bliver uddelt hver uge, så den svageste del af befolkningen ikke skal sulte i den kolde vinter. Måltidet kan indtages i opvarmede lokaler i byens diakonalcenter eller derhjemme, hvis man foretrækker det. Under besøget overrakte jeg en donation på lats, svarende til godt kroner, som menigheden kan bruge på projekt suppekøkken eller til et andet passende formål til menighedens opbyggelse. I øvrigt har Allerslev valgt at 1

2 droppe den årlige julefrokost for kirkens personale og menighedsråd og i stedet give et beløb til vore lettiske venner. Mødet med en levende menighed Men nok om vores gavmildhed. Dybest set handler en sådan venskabsforbindelse ikke om penge, men om mødet kristne brødre og søstre imellem. I Kandava er menigheden i vækst og består nu af ca. 400 betalende medlemmer. I modsætning til i Danmark og andre vestlige lande er der i Letland en stor tilslutning til gudstjenesterne. Den lettiske kirke er en gudstjenestefejrende menighed. Det er ikke usædvanligt med 100 kirkegængere om søndagen i Kandava. heden, oplevede vi, hvordan menighedshuset nedenfor kirken myldrede med liv. Børn, unge og ældre fyldte de små lokaler, hvor der afholdes søndagsskole, bønnemøder, konfirmandundervisning og meget mere. De lægger stor vægt på de såkaldte alphakurser. Et Alphakursus er et grundkursus i kristendom, som tilbydes hele verden over, også i en del danske fri- og folkekirkemenigheder. Det er meget enkelt nogle ville sige forenklet bygget op og henvender sig mest til mennesker, som intet ved om kristendommen. Men det er jo netop situationen i Letland. er der store afskallinger flere steder. Indvendig er kirken i rimelig stand fik man restaureret kirkens store orgel. Men opvarmningsmulighederne er ikke tilfredsstillende. Kirken opvarmes af to store brændeovne af metal. I hvert fald den ene er i en sådan stand, at man frygter, at der en dag går ild i kirken. Må Gud holde hånden over den! Under vort besøg deltog vi i en aftengudstjeneste med deltagelse af ca. 45 mennesker, som sang to danske og to lettiske salmer. Vi har en del af de gamle Luther- og reformationssalmer fælles. Trods store forskelle letterne knæler en del og gør korsets tegn, og det hele forekommer os lidt højkirkeligt med en del præstemessen og korsvar er der en klar fornemmelse af fællesskab og beslægtethed vore kirker imellem. Da vi en af dagene havde aftenmøde med nogle af vore venner fra menig- Et par få ord om kirkebygningen. Det forekommer mig, at kirkens ydermure er i ringere stand end tidligere. De blev pudset op for nogle år siden, ligesom taget blev ordnet, men i dag En vandring på den gamle kirkegård rundt om Kandavas kirke er en betagende, men også vemodig oplevelse. Gravstederne er meget forsømte, kirkebænkene forfaldne. Ingen revne gange og pænt klippede hække. Jerngitrene forvitrede. Kors, der er knækkede. Et faldefærdigt kapel med ituslåede ruder. De nedfaldne blade og grene får lov til at ligge. I Danmark bruger vi utroligt mange ressourcer 2 3

3 på de dødes have. I Letland har man kun ressourcer til de levende. Kræfterne bruges på liv og vækst i menigheden. Men det skal nævnes, at man for mange år siden etablerede en ny kirkegård uden for selve byen. Konfirmandtur 2010 Som nævnt besøgte et hold konfirmander fra Osted (der var ingen tilmeldte fra Allerslev) i foråret 2004 Kandava i fem dage. To af dagene gik ganske vist med transport, da vi rejste med bil og færge fra Karlshamn til Liepaja, men ruten eksisterer desværre ikke mere. Turen blev en stor succes. Sundt for vore forkælede unge at stifte bekendtskab med helt andre forhold, og deltagerne fik en oplevelse for livstid. Vi var naturligvis også på udflugt til Letlands hovedstad, Riga, som alene er et besøg værd. En vidunderlig gammel hansestad, præget af tysk (og russisk) kultur med smukke bygninger, de fleste nyistandsatte. Det har i flere år været et stort ønske fra præstens og menighedsrådets side at gentage succesen fra 2004, men det kræver en del ressourcer, ikke mindst af økonomisk art. Det er imidlertid lykkedes os at skaffe midler til at sponsorere en tur for de unge i april 2010, så en konfirmand formedelst ca kr. kan få flyrejse, ophold, mad og drikke samt en masse uforglemmelige oplevelser. 11 af årets konfirmander har meldt sig 3 fra Osted og 8 fra Allerslev. Deltagerskaren suppleres af vores organist, Camilla Donovan, der allerede glæder sig til at give en lille koncert på det store og nyrestaurerede orgel i kirken i Kandava, samt menighedsrådsmedlemmer, som i så mange år har hørt præsten fortælle om venskabsforbindelsen, men som nu med egne øjne kan få syn for sagn. Vi drager af sted april lige inden årets konfirmationer. Torsten Dam-Jensen En mere udførlig beretning med masser af billeder kan læses/ses på Det kirkeblad, som du sidder med i hånden, udkommer nu på tredje år. Ni numre er det blevet til. Det er blevet modtaget med mange positive kommentarer. Samarbejdet med Per Tiljevang, som står for layout m.v., har været forbilledligt. Tak for det. Igennem længere tid har der imidlertid været forhandlinger med Rorup og Glim sogne om at lave et fælles kirkeblad. Planen er, at det skal begynde at udkomme omkring 1. april. Der er endnu ikke enighed om bladets udseende og udformning. Et godt kirkeblad er for mig at se et blad, som folk har lyst til at læse. Man kan bruge megen tid på at fundere Siden sidst er der udført en del arbejder på sognegården og i præstegården i Osted. Siden indvielsen af Stalden i juni 2008 har vi måttet leve med at se på store revner i murværket. Revnerne skyldtes primært gamle sætningsskader. Stalden er nemlig i sin tid, dvs. omkr. 1880, opført på opfyld, hvilket har forårsaget, at den allerede kort tid efter sin opførelse har slået sig lidt. I præstegården er murværket også blevet eftergået. Indvendig er der sket store ting. Først og fremmest er foldedøren mellem kirkekontoret og privatstuen blevet udskiftet med en lydisolerende væg. Foldedøren blev installeret omkr ved den store istandsættelse af præstegården i forbindelse med et præsteskifte. Tanken var sådan set god nok: at man kunne Kirkebladets fremtid over, om et kirkeblad bliver læst. Der er i hvert fald nogen, som har læst dette kirkeblad, tyder reaktionerne på. Noget af det, vi har lagt vægt på hos os, er det lokale kirkestof. Mødet med det lokale kirkefolk oplevelser med inventar, som gør vore kirker til noget specielt. Det vil vi gerne fortsætte med at fortælle om til vore læsere i det nye kirkeblad. Men: kunsten er sådan set ikke at lave et godt kirkeblad med en fornuftig økonomi. Den største knast er distributionen. Det problem har vi heller ikke helt løst, men jeg lover, at vi arbejder på sagen. Torsten Dam-Jensen. Fra vores egen lille verden fordoble konfirmandstuens størrelse, når der var større menighedsarrangementer i præstegården. Efter opførelsen af Stalden og indretningen af den gamle konfirmandstue til et tidssvarende kirkekontor var foldedøren imidlertid ikke længere hensigtsmæssig, idet lydforholdene var under al kritik. Man skal nemlig ikke kunne følge med i de samtaler, der foregår på præstens kontor. Nu fungerer alt, som det skal. Tak til tømrer Jens og maler Tommy for veludført arbejde. Sidstnævnte har også stået for en stærkt tiltrængt maling af to af præstegårdens stuer. Arbejderne har kostet i alt kr. Det er jo en pæn slat penge, men det var meget nødvendigt, at arbejderne blev udført. Torsten Dam-Jensen. 4 5

4 Aktivitetskalender for Osted og Allerslev kirker Januar - marts 2010 De med mærkede arrangementer er nærmere beskrevet inde i bladet. Senest revideret: Januar Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Søndag d. 3. Onsdag d :30 09:00 Osted kirke Gudstjeneste 10:30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Osted kirke og sognegård Torsdag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde Søndag d. 10. Hellig 3 Kongers søndag TDJ Ifølge evangelisterne Gudstjeneste 1. s.e. H. 3 k. TDJ Mandag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Tirsdag d :30 Munkehuset Sogneaften med Henning Nørhøj om renæssancen og kirken Søndag d. 17. Onsdag d :30 Søndag d :00 Osted kirke 10:30 Allerslev kirke Osted Fri- og Efterskole Gudstjeneste 2. s.e. H. 3 k. TDJ Højskoleaften med Lotte Hvas om sundhed som ny religion Gudstjeneste 3. s.e. H. 3 k. TDJ Søndag d :00 Osted kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Søndag Septuagesima MK Februar Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Onsdag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag d. 4. Søndag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde 19:30 Osted Fri- og Efterskole Højskoleaften med Lars Sandbæk: Gudløse hjerner om nyateismen i Danmark Gudstjeneste Søndag Seksagesima TDJ Tirsdag d :30 Osted kirke Koncert: Wenzell og Bugge i Osted kirke Søndag d :30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) 14:00 Osted kirke Gudstjeneste Fastelavns søndag TDJ Søndag d. 21. Gudstjeneste 1. s. i fasten TDJ Søndag d :30 Allerslev kirke Gudstjeneste 2. s. i fasten TDJ Marts Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Onsdag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde Søndag d. 7. Tirsdag d. 9. Søndag d. 14. Gudstjeneste 3. s. i fasten TDJ 19:30 Munkehuset Sogneaften med Arne P. Mogensen: Mother Theresa Englen fra Calcutta 19:30 Osted Fri- og Efterskole 09:00 Osted kirke 10:30 Allerslev kirke Højskoleaften med Henrik Jensen om det ordentlige menneske Gudstjeneste Midfaste søndag TDJ Søndag d. 21. Gudstjeneste Mariæ Bebudelsesdag MK Torsdag d :00 Allerslev kirke Påske for børn i Allerslev kirke Søndag d :00 Osted kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) 10:30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Palmesøndag TDJ Faste arrangementer Onsdage kl. 17:00-17:45 Fyraftenskoret øver i Osted sognegård (ingen tilmelding) TDJ: Torsten Dam-Jensen MK: Marianne Kristensen 6 7

5 Helligtrekonger for unge og ældre Tirsdag den 9. februar kl kan man høre et dugfrisk duo-samarbejde mellem den klassiske slagtøjsspiller og musikperformer Ronni Kot Wenzell samt folkemusiker og spillemand Kristian Bugge. Duoens repertoire tager afsæt i mødet mellem klassisk musik og folkemusik. Med det spændende og vidtfavnende slagtøjsinstrumentarium og den traditionelle og folkelige violin præsenteres en energisk og samtidigt underholdende sammensætning af to dygtige unge repræsentanter fra de to musikgenrer. Onsdag den 6. januar kl på selveste Helligtrekongers dag opføres Ifølge evangelisterne, en soloforestilling af og med Lars-Bo Andersen, i Osted kirke. Ifølge evangelisterne er stykket sammen af citater fra de fire evangelister og gengiver centrale Jesusfortællinger: fristelsen i ørkenen, bjergprædikenen, den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn, opvækkelsen af Lazarus, hele påskehistorien. Efter forestillingen, som varer ca. 45 min., er der hyggeligt samvær i Stalden. Sogneaften i Munkehuset i Allerslev Tirsdag den 12. januar kl : Seminarielektor, cand.theol. Henning Nørhøj holder foredrag om renæssancen og kirken. Renæssancen var præget af stærke religiøse og kirkelige brydninger. Interessen for det okkulte og mystiske fik mulighed for at komme til udtryk side om side med den nye videnskabelighed. En fornyet interesse for Bibelens indhold førte til reformationen. Samtidig var pavemagten præget af renæssancens interesse for kunst og kultur. Foredraget ledsages af billeder. Koncert: Wenzell og Bugge i Osted kirke Kirkebil Musikken spænder fra det stærkt energiske, fysisk betonede til det mere drømmende og lyrisk eventyrlige. Det er en ny og anderledes musikalsk oplevelse, der præsenteres her. Duoen Wenzell og Bugge fortolker de gamle folkemelodier, så de får et smukt og højtideligt udtryk. til gudstjenester i Osted og Allerslev kirker samt arrangementer i Stalden og Munkehuset kan bestilles på tlf Sogneaften i Munkehuset i Allerslev Påske for børn i Allerslev kirke Torsdag den 25. marts kl. 10 får vi besøg af en flok børn (5-6 år) fra Egebjerget. De skal høre præsten fortælle om alle de spændende og dramatiske Første foredrag er 20. januar hvor Lotte Hvas, næstformand i Etisk råd og praktiserende læge taler ud fra foredragstitlen: Er sundhedsdyrkelsen den nye folkereligion? Den 4. februar taler Phd. og cand. Theol. Lars Sandbeck om religiøse Højskoleaftner i foråret Tirsdag den 9. marts kl : Arne P. Mogensen, Sorø, holder foredrag om Mother Theresa Englen fra Calcutta. Der findes jo mennesker, der vier hele deres liv på verdens nød og elendighed. De gør alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe de mennesker, som uden egen skyld er havnet i en umenneskelig situation. Og gør det uden tanke for egen vindings skyld. Et sådant menneske var Mother Theresa. ting, som skete i påsken, og organist Camilla vil spille. Alle børn er velkomne til at møde op. Mon ikke der vanker et påskeæg, når vi slutter i kirken? Skærtorsdag med Ole Thestrup Den traditionsrige Skærtorsdagsspisning finder i år sted torsdag den 1. april kl Vi begynder i kirken med nadvergudstjeneste og fortsætter samværet i Stalden, hvor vi spiser påskelammet sammen og hygger os. Efter spisningen vil skuespilleren Ole Thestrup fortælle om sin kamp mod alkoholen. Han udgav i efteråret bogen Min lange rejse hjem, en spændende og gribende beretning om den hårde vej fra aktiv til ædru alkoholiker. Vi synes selv, vi har gjort lidt af et scoop med at få Ole Thestrup til Osted. Han er en af landets fremmeste skuespillere med speciale i den kværulantiske dansker, som på et sekund kan skifte fra det stupidt selvhævdende til det aggressivt sarkastiske. Hvem husker ham ikke i rollen som den våben- og skydeliderlige jyske galning i Blinkende lygter eller den højst besynderlige læge i Adams æbler? Spisningen koster 50 kr. Drikkevarer kan købes til indkøbspris. Tilmelding sker til sognepræsten senest søndag den 28. marts. træk i nyateismen. Den 9. marts argumenterer historiker Henrik Jensen for, hvorfor vi må genfinde det ordentlige menneske. Alle foredrag foregår på Osted fri- og efterskole kl , entré 40 kr., kaffen betales særskilt. 8 9

6 Jeg, Ena Nielsen, har været præstesekretær i Osted Præstegård siden november Jeg har en baggrund som tidligere folkeskolelærer, hvor jeg især var glad for at have med børn med specielle vanskeligheder at gøre. Jeg var glad for at undervise i musik, bevægelse, holdningsfag som historie og kristendom og var med til at organisere fællessang på de skoler, jeg arbejdede på. Jeg deltog desuden med kor i skole/kirkesamarbejde i et par år i Haraldsted-Allindemagle kirker. Ind imellem har jeg taget nogle pauser fra undervisningsarbejdet og var i en periode med til at bakke min mand op i hans etablering af rådgivende ingeniørvirksomhed. I samme periode var jeg første gang ansat på kirkekontoret i Vigersted. Nu er jeg stoppet som lærer og har 10 timers arbejde pr. uge i præstegården. Arbejdet på kirkekontoret Arbejdet på kirkekontoret består hovedsageligt i at registrere hændelser som fødsel, død, vielse, dåb og konfirmation. En enkelt ind- eller udmeldelse bliver det også til. Der er stadig mange ønsker om navneændring, og ofte må jeg bruge tid på at finde ud af, om folk har betalt for sagsbehandlingen. Jeg går ud fra det lovstof og de vejledninger og retningslinier, der ligger til grund Min snørklede vej til kirkekontoret Præstesekretær Ena Nielsen Ena træffes normalt tirsdage kl til kl og fredage kl til kl på kirkekontoret i Osted præstegård. Indgangen til kontoret ligger i hovedbygningens nordgavl. for hændelserne, og foretager sagsbehandlingen. (Derfor har jeg også været på kursus og følger løbende de kurser, kontoret kan have gavn af.) Efter sagsbehandlingen kontrollerer sognepræsten og skriver under. Al personrelateret sagsbehandling foregår naturligvis under tavshedspligt, og de kirkelige handlinger (dåb, vielse, konfirmation og begravelse) foregår efter sognepræstens kontakt med de implicerede parter. Fire gange årligt sendes kirkebladet ud. I den forbindelse skriver jeg et større antal kuverter ud. En god del af arbejdstiden består desuden i telefonpasning med besked til sognepræsten. Endelig er der en del arbejde forbundet med arkivering af sagerne, og kirkekontoret får jævnligt anmodning om verificering fra andre kirkekontorer. Det er nemlig kun personer, der er under ca. 50 år, der er ført ind i den elektroniske kirkebog med alle data. Hvis ældre personer har brug for f.eks. navneændring, skal vedkommende slås op i den gamle kirkebog og manglende oplysninger tilføres. Masser af musik I gymnasietiden i Haslev var jeg aktiv korsanger under organist og gymnasielærer Hans Krarups kyndige ledelse. Senere var jeg tilknyttet Kammerkoret, Sct. Bendts Kirke, Ringsted, hvor orga- nist Gunnar Frello førte mig ind en række kirkemusikværker. På et tidspunkt indsang vi til radioen en række Kingosalmer, og i den forbindelse blev jeg slået af de gamle teksters livsduelighed og karskhed. Det gjorde også et stort indtryk at synge Verdis Requiem, Brahms Requiem og Händels juleoratorium. Vi turnerede med Brahms under Tamas Vetös ledelse med Sjællands Symfoniorkester og bl.a. Ulrik Cold som solist. Efter 5 dages prøver og koncerter svævede man på en lyserød sky i flere uger! I 1980 var koret på tur til Bremen, hvor vi var indkvarteret på hoteller på begge sider af Weser. Vi (5 sangere med ægtefæller) skulle krydse floden for at komme til vores hotel, og mens vi ventede på afgangstid, påkaldte vi dirigentens opmærksomhed på hotelværelset ved at synge Niels W.Gades udgave af I Østen stiger Solen op. Lyden forplantede sig gennem den duftfyldte majnat over det blikstille vand, der var oplyst af en halv måne. En ældre sort mand sad på trækfærgens dørk og lyttede. Tårerne trillede ned ad kinderne på ham. Adel forpligter Jeg har gennem alle årene været interesseret i politik og samfundsforhold, en ballast jeg har fra mit radikale husmandshjem. Jeg var den første i familien, der tog studentereksamen, og jeg følte i høj grad, at adel forpligter. Jeg var ansat som lærer i 7 år, før jeg for alvor tænkte på at få børn. Mit private bagland består nu, udover min trofaste mand gennem 35 år, af to voksne sønner. Vi følger vores ældste søns færden ud i det virkelige liv efter endt uddannelse til civilingeniør. Vores yngste søn aftjente frivilligt sin værnepligt ved Gardehusarregimentet, Slagelse, men har i et par år været plaget af sygdom. Han er forhåbentlig nu på vej til at tage uddannelse og flytte hjemmefra endnu engang. Menighedsrådsarbejde I de senere år er interessen for kristendom og Folkekirken vokset, og jeg har siden 2004 været medlem af Kværkeby menighedsråd. Der går jo gerne et par år, før man føler sig helt hjemme i arbejdsgangen, men nu i min 2. periode har jeg hverv som sekretær og valgt kasserer. Heldigvis har vi en meget kompetent ekstern regnskabsfører, så jeg føler mig ganske tryg i den sammenhæng. Vi kan dog ofte mærke, at vi kun er 6 medlemmer mod tidligere 7, for der er virkelig mange opgaver at forholde sig til. For tiden afprøver vi lette ændringer i gudstjenesten, bl.a. er ind- og udgangsbønnerne skiftet ud med nyere tekster. I 2008 etablerede 6 sogne (Haraldsted- Allinde-magle, Jystrup-Valsølille og Vigersted-Kværkeby) et samarbejde ved oprettelsen af Kirkehøjskolen Midtsjælland. Her lægger vi kræfterne sammen om at få nogle gode foredragsholdere med udgangspunkt i varierende emner, ofte over en weekend. Kirkegang er stærkt vanedannende! I det forgangne forår 2009 har jeg desuden haft fornøjelsen af at stå for minikonfirmanderne i Vigersted-Kværkeby. Menighedsrådsarbejdet og kirkegangen gennem året er en berigelse for mig. Der er altid stof til eftertanke, ligegyldigt om jeg følger gudstjenester lokalt eller i sommerlandet i Nykøbing Sjælland. Gudstjenester kan altså anbefales, men jeg advarer om, at de kan være stærkt vanedannende! Ena Nielsen 10 11

7 Din kirke - dit menighedsråd Osted kirke Sognepræst: Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30A, Osted, 4320 Lejre. Tlf: træffes bedst tirsdag-fredag kl Graver: Ib Algot Nielsen. Tlf.: Gravermedhjælper: Erling Gundel Pedersen. Organist: Camilla Donovan. Tlf.: Kirkesanger: Henrik Rasmussen Tlf.: Sognepræst: Torsten Dam-Jensen Byvejen 30A, Osted, 4320 Lejre. Tlf: træffes bedst tirsdag-fredag kl Graver: Bruce W. Kiely. Tlf.: Gravermedhjælper: Viggo Hedegård. Allerslev kirke Organist: Camilla Donovan. Tlf.: Kirkesanger: Henrik Rasmussen Tlf.: Osted menighedsråd Formand: Kirsten Irene Juul. Tlf.: Næstformand: Nils Frederiksen. Tlf.: Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen. Tlf.: Kirkeværge: Ragnhild Hansen. Tlf.: Kasserer: Allan H. Almlund. Tlf.: Medlem: Carsten Rasmussen. Tlf.: Repræsentant for Valgmenigheden: Jette Frandsen. Tlf.: Allerslev menighedsråd Formand: Kurt Bierbum. Tlf.: Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen Tlf.: Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen. Tlf.: Kasserer: Flemming Worm Andersen. Tlf.: Medlem: Niels Hansen. Tlf.: Repræsentant for Valgmenigheden: Eigil Kloster, tlf

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne

KIRKENYT. osted, allerslev, rorup og glim sogne KIRKENYT osted, allerslev, rorup og glim sogne Træerne vokser ikke ind i himlen Men de vokser ud i luften, som vi ånder og ned i jorden til de døde, som vi savner. Og det er alt nok. Søren Ulrik Thomsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Referater fra Osted menighedsråds møder 2010

Referater fra Osted menighedsråds møder 2010 Referater fra Osted menighedsråds møder 2010 www.o-a-p.dk 14.01.2010 Referat for menighedsrådsmøde mandag den 11. januar 2010 kl. 19.00 i Stalden Deltagere, indkaldt: Torsten Dam-Jensen, Anne Birgitte

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Beretning og regnskab 2012

Beretning og regnskab 2012 Beretning og regnskab 2012 Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd Menighedsrådet Antal møder: 7 Dertil kommer møder i aktivitetsudvalget, bygningsudvalget, kommunikationsudvalget og valgudvalget. Især valgudvalget

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Varnæs Sogns Kirkeblad

Varnæs Sogns Kirkeblad Varnæs Sogns Kirkeblad To livsholdninger Mellem Darwin og Løgstrup. Mellem hævdelsen af at vi er i vor viljes eller i vor umiddelbarheds vold. Hos Darwin er livet i alle forhold, at den stærkeste vinder.

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Forår 2014. Lokalblad

Forår 2014. Lokalblad Forår 2014 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad BEBOERFORENINGEN Fællesspisning og film Torsdag den 27. marts kl. 18.30-21.00 i Sognehuset. Prisen er 25 kr. pr person (børn under 6 halv pris) Vi mødes

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

KIRKEBLAD VOR FRUE & VINDINGE SOGNES INDSAMLING

KIRKEBLAD VOR FRUE & VINDINGE SOGNES INDSAMLING VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD JANUAR - MARTS 2015 / 39. ÅRGANG NR. 1 INDSAMLING til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 8. marts Pengene går blandt andet til kvinder i Nepal. læs mere s. 3 Fotograf:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2011 48. årg. Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling Må livet gøre ondt? - om det moderne

Læs mere