Osted-Allerslev Pastorat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osted-Allerslev Pastorat"

Transkript

1 Osted-Allerslev Pastorat Nr. 1 Januar - marts 2010 Hilsen fra Kandava I dagene oktober 2009 aflagde Lis og jeg besøg hos Osted- Allerslev pastorats evangelisk-lutherske venskabsmenighed i Kandava i Letland, efter at kontakten i nogle år har ligget lidt i dvale. Det blev nogle spændende og indholdsrige dage, hvor vi fik lejlighed til at møde pastor Raimonds Mezins, som har været præst i Kandava siden 2005, og gense gamle bekendte. Formålet med besøget var: at knytte personlig kontakt til menighedens præst, at styrke den i 1993 oprettede venskabsforbindelse, at planlægge et konfirmandbesøg i foråret 2010 som en gentagelse af det meget vellykkede besøg for snart seks år siden og endelig at se, om der var kommet gang i det projekt suppekøkken, som vi fra kirkens og fra privat side har samlet ind til siden efteråret. For at tage det sidste først: jo, suppekøkkenet i Kandava kører fint og i samarbejde med kommunen derovre. Mange hundrede suppetaloner bliver uddelt hver uge, så den svageste del af befolkningen ikke skal sulte i den kolde vinter. Måltidet kan indtages i opvarmede lokaler i byens diakonalcenter eller derhjemme, hvis man foretrækker det. Under besøget overrakte jeg en donation på lats, svarende til godt kroner, som menigheden kan bruge på projekt suppekøkken eller til et andet passende formål til menighedens opbyggelse. I øvrigt har Allerslev valgt at 1

2 droppe den årlige julefrokost for kirkens personale og menighedsråd og i stedet give et beløb til vore lettiske venner. Mødet med en levende menighed Men nok om vores gavmildhed. Dybest set handler en sådan venskabsforbindelse ikke om penge, men om mødet kristne brødre og søstre imellem. I Kandava er menigheden i vækst og består nu af ca. 400 betalende medlemmer. I modsætning til i Danmark og andre vestlige lande er der i Letland en stor tilslutning til gudstjenesterne. Den lettiske kirke er en gudstjenestefejrende menighed. Det er ikke usædvanligt med 100 kirkegængere om søndagen i Kandava. heden, oplevede vi, hvordan menighedshuset nedenfor kirken myldrede med liv. Børn, unge og ældre fyldte de små lokaler, hvor der afholdes søndagsskole, bønnemøder, konfirmandundervisning og meget mere. De lægger stor vægt på de såkaldte alphakurser. Et Alphakursus er et grundkursus i kristendom, som tilbydes hele verden over, også i en del danske fri- og folkekirkemenigheder. Det er meget enkelt nogle ville sige forenklet bygget op og henvender sig mest til mennesker, som intet ved om kristendommen. Men det er jo netop situationen i Letland. er der store afskallinger flere steder. Indvendig er kirken i rimelig stand fik man restaureret kirkens store orgel. Men opvarmningsmulighederne er ikke tilfredsstillende. Kirken opvarmes af to store brændeovne af metal. I hvert fald den ene er i en sådan stand, at man frygter, at der en dag går ild i kirken. Må Gud holde hånden over den! Under vort besøg deltog vi i en aftengudstjeneste med deltagelse af ca. 45 mennesker, som sang to danske og to lettiske salmer. Vi har en del af de gamle Luther- og reformationssalmer fælles. Trods store forskelle letterne knæler en del og gør korsets tegn, og det hele forekommer os lidt højkirkeligt med en del præstemessen og korsvar er der en klar fornemmelse af fællesskab og beslægtethed vore kirker imellem. Da vi en af dagene havde aftenmøde med nogle af vore venner fra menig- Et par få ord om kirkebygningen. Det forekommer mig, at kirkens ydermure er i ringere stand end tidligere. De blev pudset op for nogle år siden, ligesom taget blev ordnet, men i dag En vandring på den gamle kirkegård rundt om Kandavas kirke er en betagende, men også vemodig oplevelse. Gravstederne er meget forsømte, kirkebænkene forfaldne. Ingen revne gange og pænt klippede hække. Jerngitrene forvitrede. Kors, der er knækkede. Et faldefærdigt kapel med ituslåede ruder. De nedfaldne blade og grene får lov til at ligge. I Danmark bruger vi utroligt mange ressourcer 2 3

3 på de dødes have. I Letland har man kun ressourcer til de levende. Kræfterne bruges på liv og vækst i menigheden. Men det skal nævnes, at man for mange år siden etablerede en ny kirkegård uden for selve byen. Konfirmandtur 2010 Som nævnt besøgte et hold konfirmander fra Osted (der var ingen tilmeldte fra Allerslev) i foråret 2004 Kandava i fem dage. To af dagene gik ganske vist med transport, da vi rejste med bil og færge fra Karlshamn til Liepaja, men ruten eksisterer desværre ikke mere. Turen blev en stor succes. Sundt for vore forkælede unge at stifte bekendtskab med helt andre forhold, og deltagerne fik en oplevelse for livstid. Vi var naturligvis også på udflugt til Letlands hovedstad, Riga, som alene er et besøg værd. En vidunderlig gammel hansestad, præget af tysk (og russisk) kultur med smukke bygninger, de fleste nyistandsatte. Det har i flere år været et stort ønske fra præstens og menighedsrådets side at gentage succesen fra 2004, men det kræver en del ressourcer, ikke mindst af økonomisk art. Det er imidlertid lykkedes os at skaffe midler til at sponsorere en tur for de unge i april 2010, så en konfirmand formedelst ca kr. kan få flyrejse, ophold, mad og drikke samt en masse uforglemmelige oplevelser. 11 af årets konfirmander har meldt sig 3 fra Osted og 8 fra Allerslev. Deltagerskaren suppleres af vores organist, Camilla Donovan, der allerede glæder sig til at give en lille koncert på det store og nyrestaurerede orgel i kirken i Kandava, samt menighedsrådsmedlemmer, som i så mange år har hørt præsten fortælle om venskabsforbindelsen, men som nu med egne øjne kan få syn for sagn. Vi drager af sted april lige inden årets konfirmationer. Torsten Dam-Jensen En mere udførlig beretning med masser af billeder kan læses/ses på Det kirkeblad, som du sidder med i hånden, udkommer nu på tredje år. Ni numre er det blevet til. Det er blevet modtaget med mange positive kommentarer. Samarbejdet med Per Tiljevang, som står for layout m.v., har været forbilledligt. Tak for det. Igennem længere tid har der imidlertid været forhandlinger med Rorup og Glim sogne om at lave et fælles kirkeblad. Planen er, at det skal begynde at udkomme omkring 1. april. Der er endnu ikke enighed om bladets udseende og udformning. Et godt kirkeblad er for mig at se et blad, som folk har lyst til at læse. Man kan bruge megen tid på at fundere Siden sidst er der udført en del arbejder på sognegården og i præstegården i Osted. Siden indvielsen af Stalden i juni 2008 har vi måttet leve med at se på store revner i murværket. Revnerne skyldtes primært gamle sætningsskader. Stalden er nemlig i sin tid, dvs. omkr. 1880, opført på opfyld, hvilket har forårsaget, at den allerede kort tid efter sin opførelse har slået sig lidt. I præstegården er murværket også blevet eftergået. Indvendig er der sket store ting. Først og fremmest er foldedøren mellem kirkekontoret og privatstuen blevet udskiftet med en lydisolerende væg. Foldedøren blev installeret omkr ved den store istandsættelse af præstegården i forbindelse med et præsteskifte. Tanken var sådan set god nok: at man kunne Kirkebladets fremtid over, om et kirkeblad bliver læst. Der er i hvert fald nogen, som har læst dette kirkeblad, tyder reaktionerne på. Noget af det, vi har lagt vægt på hos os, er det lokale kirkestof. Mødet med det lokale kirkefolk oplevelser med inventar, som gør vore kirker til noget specielt. Det vil vi gerne fortsætte med at fortælle om til vore læsere i det nye kirkeblad. Men: kunsten er sådan set ikke at lave et godt kirkeblad med en fornuftig økonomi. Den største knast er distributionen. Det problem har vi heller ikke helt løst, men jeg lover, at vi arbejder på sagen. Torsten Dam-Jensen. Fra vores egen lille verden fordoble konfirmandstuens størrelse, når der var større menighedsarrangementer i præstegården. Efter opførelsen af Stalden og indretningen af den gamle konfirmandstue til et tidssvarende kirkekontor var foldedøren imidlertid ikke længere hensigtsmæssig, idet lydforholdene var under al kritik. Man skal nemlig ikke kunne følge med i de samtaler, der foregår på præstens kontor. Nu fungerer alt, som det skal. Tak til tømrer Jens og maler Tommy for veludført arbejde. Sidstnævnte har også stået for en stærkt tiltrængt maling af to af præstegårdens stuer. Arbejderne har kostet i alt kr. Det er jo en pæn slat penge, men det var meget nødvendigt, at arbejderne blev udført. Torsten Dam-Jensen. 4 5

4 Aktivitetskalender for Osted og Allerslev kirker Januar - marts 2010 De med mærkede arrangementer er nærmere beskrevet inde i bladet. Senest revideret: Januar Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Søndag d. 3. Onsdag d :30 09:00 Osted kirke Gudstjeneste 10:30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Osted kirke og sognegård Torsdag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde Søndag d. 10. Hellig 3 Kongers søndag TDJ Ifølge evangelisterne Gudstjeneste 1. s.e. H. 3 k. TDJ Mandag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Tirsdag d :30 Munkehuset Sogneaften med Henning Nørhøj om renæssancen og kirken Søndag d. 17. Onsdag d :30 Søndag d :00 Osted kirke 10:30 Allerslev kirke Osted Fri- og Efterskole Gudstjeneste 2. s.e. H. 3 k. TDJ Højskoleaften med Lotte Hvas om sundhed som ny religion Gudstjeneste 3. s.e. H. 3 k. TDJ Søndag d :00 Osted kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Søndag Septuagesima MK Februar Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Onsdag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag d. 4. Søndag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde 19:30 Osted Fri- og Efterskole Højskoleaften med Lars Sandbæk: Gudløse hjerner om nyateismen i Danmark Gudstjeneste Søndag Seksagesima TDJ Tirsdag d :30 Osted kirke Koncert: Wenzell og Bugge i Osted kirke Søndag d :30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) 14:00 Osted kirke Gudstjeneste Fastelavns søndag TDJ Søndag d. 21. Gudstjeneste 1. s. i fasten TDJ Søndag d :30 Allerslev kirke Gudstjeneste 2. s. i fasten TDJ Marts Tid Sted Aktivitet Dagens navn Prd. Onsdag d :00 Osted sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag d :00 Munkehuset Menighedsrådsmøde Søndag d. 7. Tirsdag d. 9. Søndag d. 14. Gudstjeneste 3. s. i fasten TDJ 19:30 Munkehuset Sogneaften med Arne P. Mogensen: Mother Theresa Englen fra Calcutta 19:30 Osted Fri- og Efterskole 09:00 Osted kirke 10:30 Allerslev kirke Højskoleaften med Henrik Jensen om det ordentlige menneske Gudstjeneste Midfaste søndag TDJ Søndag d. 21. Gudstjeneste Mariæ Bebudelsesdag MK Torsdag d :00 Allerslev kirke Påske for børn i Allerslev kirke Søndag d :00 Osted kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) 10:30 Allerslev kirke Gudstjeneste (kirkekaffe) Palmesøndag TDJ Faste arrangementer Onsdage kl. 17:00-17:45 Fyraftenskoret øver i Osted sognegård (ingen tilmelding) TDJ: Torsten Dam-Jensen MK: Marianne Kristensen 6 7

5 Helligtrekonger for unge og ældre Tirsdag den 9. februar kl kan man høre et dugfrisk duo-samarbejde mellem den klassiske slagtøjsspiller og musikperformer Ronni Kot Wenzell samt folkemusiker og spillemand Kristian Bugge. Duoens repertoire tager afsæt i mødet mellem klassisk musik og folkemusik. Med det spændende og vidtfavnende slagtøjsinstrumentarium og den traditionelle og folkelige violin præsenteres en energisk og samtidigt underholdende sammensætning af to dygtige unge repræsentanter fra de to musikgenrer. Onsdag den 6. januar kl på selveste Helligtrekongers dag opføres Ifølge evangelisterne, en soloforestilling af og med Lars-Bo Andersen, i Osted kirke. Ifølge evangelisterne er stykket sammen af citater fra de fire evangelister og gengiver centrale Jesusfortællinger: fristelsen i ørkenen, bjergprædikenen, den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn, opvækkelsen af Lazarus, hele påskehistorien. Efter forestillingen, som varer ca. 45 min., er der hyggeligt samvær i Stalden. Sogneaften i Munkehuset i Allerslev Tirsdag den 12. januar kl : Seminarielektor, cand.theol. Henning Nørhøj holder foredrag om renæssancen og kirken. Renæssancen var præget af stærke religiøse og kirkelige brydninger. Interessen for det okkulte og mystiske fik mulighed for at komme til udtryk side om side med den nye videnskabelighed. En fornyet interesse for Bibelens indhold førte til reformationen. Samtidig var pavemagten præget af renæssancens interesse for kunst og kultur. Foredraget ledsages af billeder. Koncert: Wenzell og Bugge i Osted kirke Kirkebil Musikken spænder fra det stærkt energiske, fysisk betonede til det mere drømmende og lyrisk eventyrlige. Det er en ny og anderledes musikalsk oplevelse, der præsenteres her. Duoen Wenzell og Bugge fortolker de gamle folkemelodier, så de får et smukt og højtideligt udtryk. til gudstjenester i Osted og Allerslev kirker samt arrangementer i Stalden og Munkehuset kan bestilles på tlf Sogneaften i Munkehuset i Allerslev Påske for børn i Allerslev kirke Torsdag den 25. marts kl. 10 får vi besøg af en flok børn (5-6 år) fra Egebjerget. De skal høre præsten fortælle om alle de spændende og dramatiske Første foredrag er 20. januar hvor Lotte Hvas, næstformand i Etisk råd og praktiserende læge taler ud fra foredragstitlen: Er sundhedsdyrkelsen den nye folkereligion? Den 4. februar taler Phd. og cand. Theol. Lars Sandbeck om religiøse Højskoleaftner i foråret Tirsdag den 9. marts kl : Arne P. Mogensen, Sorø, holder foredrag om Mother Theresa Englen fra Calcutta. Der findes jo mennesker, der vier hele deres liv på verdens nød og elendighed. De gør alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe de mennesker, som uden egen skyld er havnet i en umenneskelig situation. Og gør det uden tanke for egen vindings skyld. Et sådant menneske var Mother Theresa. ting, som skete i påsken, og organist Camilla vil spille. Alle børn er velkomne til at møde op. Mon ikke der vanker et påskeæg, når vi slutter i kirken? Skærtorsdag med Ole Thestrup Den traditionsrige Skærtorsdagsspisning finder i år sted torsdag den 1. april kl Vi begynder i kirken med nadvergudstjeneste og fortsætter samværet i Stalden, hvor vi spiser påskelammet sammen og hygger os. Efter spisningen vil skuespilleren Ole Thestrup fortælle om sin kamp mod alkoholen. Han udgav i efteråret bogen Min lange rejse hjem, en spændende og gribende beretning om den hårde vej fra aktiv til ædru alkoholiker. Vi synes selv, vi har gjort lidt af et scoop med at få Ole Thestrup til Osted. Han er en af landets fremmeste skuespillere med speciale i den kværulantiske dansker, som på et sekund kan skifte fra det stupidt selvhævdende til det aggressivt sarkastiske. Hvem husker ham ikke i rollen som den våben- og skydeliderlige jyske galning i Blinkende lygter eller den højst besynderlige læge i Adams æbler? Spisningen koster 50 kr. Drikkevarer kan købes til indkøbspris. Tilmelding sker til sognepræsten senest søndag den 28. marts. træk i nyateismen. Den 9. marts argumenterer historiker Henrik Jensen for, hvorfor vi må genfinde det ordentlige menneske. Alle foredrag foregår på Osted fri- og efterskole kl , entré 40 kr., kaffen betales særskilt. 8 9

6 Jeg, Ena Nielsen, har været præstesekretær i Osted Præstegård siden november Jeg har en baggrund som tidligere folkeskolelærer, hvor jeg især var glad for at have med børn med specielle vanskeligheder at gøre. Jeg var glad for at undervise i musik, bevægelse, holdningsfag som historie og kristendom og var med til at organisere fællessang på de skoler, jeg arbejdede på. Jeg deltog desuden med kor i skole/kirkesamarbejde i et par år i Haraldsted-Allindemagle kirker. Ind imellem har jeg taget nogle pauser fra undervisningsarbejdet og var i en periode med til at bakke min mand op i hans etablering af rådgivende ingeniørvirksomhed. I samme periode var jeg første gang ansat på kirkekontoret i Vigersted. Nu er jeg stoppet som lærer og har 10 timers arbejde pr. uge i præstegården. Arbejdet på kirkekontoret Arbejdet på kirkekontoret består hovedsageligt i at registrere hændelser som fødsel, død, vielse, dåb og konfirmation. En enkelt ind- eller udmeldelse bliver det også til. Der er stadig mange ønsker om navneændring, og ofte må jeg bruge tid på at finde ud af, om folk har betalt for sagsbehandlingen. Jeg går ud fra det lovstof og de vejledninger og retningslinier, der ligger til grund Min snørklede vej til kirkekontoret Præstesekretær Ena Nielsen Ena træffes normalt tirsdage kl til kl og fredage kl til kl på kirkekontoret i Osted præstegård. Indgangen til kontoret ligger i hovedbygningens nordgavl. for hændelserne, og foretager sagsbehandlingen. (Derfor har jeg også været på kursus og følger løbende de kurser, kontoret kan have gavn af.) Efter sagsbehandlingen kontrollerer sognepræsten og skriver under. Al personrelateret sagsbehandling foregår naturligvis under tavshedspligt, og de kirkelige handlinger (dåb, vielse, konfirmation og begravelse) foregår efter sognepræstens kontakt med de implicerede parter. Fire gange årligt sendes kirkebladet ud. I den forbindelse skriver jeg et større antal kuverter ud. En god del af arbejdstiden består desuden i telefonpasning med besked til sognepræsten. Endelig er der en del arbejde forbundet med arkivering af sagerne, og kirkekontoret får jævnligt anmodning om verificering fra andre kirkekontorer. Det er nemlig kun personer, der er under ca. 50 år, der er ført ind i den elektroniske kirkebog med alle data. Hvis ældre personer har brug for f.eks. navneændring, skal vedkommende slås op i den gamle kirkebog og manglende oplysninger tilføres. Masser af musik I gymnasietiden i Haslev var jeg aktiv korsanger under organist og gymnasielærer Hans Krarups kyndige ledelse. Senere var jeg tilknyttet Kammerkoret, Sct. Bendts Kirke, Ringsted, hvor orga- nist Gunnar Frello førte mig ind en række kirkemusikværker. På et tidspunkt indsang vi til radioen en række Kingosalmer, og i den forbindelse blev jeg slået af de gamle teksters livsduelighed og karskhed. Det gjorde også et stort indtryk at synge Verdis Requiem, Brahms Requiem og Händels juleoratorium. Vi turnerede med Brahms under Tamas Vetös ledelse med Sjællands Symfoniorkester og bl.a. Ulrik Cold som solist. Efter 5 dages prøver og koncerter svævede man på en lyserød sky i flere uger! I 1980 var koret på tur til Bremen, hvor vi var indkvarteret på hoteller på begge sider af Weser. Vi (5 sangere med ægtefæller) skulle krydse floden for at komme til vores hotel, og mens vi ventede på afgangstid, påkaldte vi dirigentens opmærksomhed på hotelværelset ved at synge Niels W.Gades udgave af I Østen stiger Solen op. Lyden forplantede sig gennem den duftfyldte majnat over det blikstille vand, der var oplyst af en halv måne. En ældre sort mand sad på trækfærgens dørk og lyttede. Tårerne trillede ned ad kinderne på ham. Adel forpligter Jeg har gennem alle årene været interesseret i politik og samfundsforhold, en ballast jeg har fra mit radikale husmandshjem. Jeg var den første i familien, der tog studentereksamen, og jeg følte i høj grad, at adel forpligter. Jeg var ansat som lærer i 7 år, før jeg for alvor tænkte på at få børn. Mit private bagland består nu, udover min trofaste mand gennem 35 år, af to voksne sønner. Vi følger vores ældste søns færden ud i det virkelige liv efter endt uddannelse til civilingeniør. Vores yngste søn aftjente frivilligt sin værnepligt ved Gardehusarregimentet, Slagelse, men har i et par år været plaget af sygdom. Han er forhåbentlig nu på vej til at tage uddannelse og flytte hjemmefra endnu engang. Menighedsrådsarbejde I de senere år er interessen for kristendom og Folkekirken vokset, og jeg har siden 2004 været medlem af Kværkeby menighedsråd. Der går jo gerne et par år, før man føler sig helt hjemme i arbejdsgangen, men nu i min 2. periode har jeg hverv som sekretær og valgt kasserer. Heldigvis har vi en meget kompetent ekstern regnskabsfører, så jeg føler mig ganske tryg i den sammenhæng. Vi kan dog ofte mærke, at vi kun er 6 medlemmer mod tidligere 7, for der er virkelig mange opgaver at forholde sig til. For tiden afprøver vi lette ændringer i gudstjenesten, bl.a. er ind- og udgangsbønnerne skiftet ud med nyere tekster. I 2008 etablerede 6 sogne (Haraldsted- Allinde-magle, Jystrup-Valsølille og Vigersted-Kværkeby) et samarbejde ved oprettelsen af Kirkehøjskolen Midtsjælland. Her lægger vi kræfterne sammen om at få nogle gode foredragsholdere med udgangspunkt i varierende emner, ofte over en weekend. Kirkegang er stærkt vanedannende! I det forgangne forår 2009 har jeg desuden haft fornøjelsen af at stå for minikonfirmanderne i Vigersted-Kværkeby. Menighedsrådsarbejdet og kirkegangen gennem året er en berigelse for mig. Der er altid stof til eftertanke, ligegyldigt om jeg følger gudstjenester lokalt eller i sommerlandet i Nykøbing Sjælland. Gudstjenester kan altså anbefales, men jeg advarer om, at de kan være stærkt vanedannende! Ena Nielsen 10 11

7 Din kirke - dit menighedsråd Osted kirke Sognepræst: Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30A, Osted, 4320 Lejre. Tlf: træffes bedst tirsdag-fredag kl Graver: Ib Algot Nielsen. Tlf.: Gravermedhjælper: Erling Gundel Pedersen. Organist: Camilla Donovan. Tlf.: Kirkesanger: Henrik Rasmussen Tlf.: Sognepræst: Torsten Dam-Jensen Byvejen 30A, Osted, 4320 Lejre. Tlf: træffes bedst tirsdag-fredag kl Graver: Bruce W. Kiely. Tlf.: Gravermedhjælper: Viggo Hedegård. Allerslev kirke Organist: Camilla Donovan. Tlf.: Kirkesanger: Henrik Rasmussen Tlf.: Osted menighedsråd Formand: Kirsten Irene Juul. Tlf.: Næstformand: Nils Frederiksen. Tlf.: Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen. Tlf.: Kirkeværge: Ragnhild Hansen. Tlf.: Kasserer: Allan H. Almlund. Tlf.: Medlem: Carsten Rasmussen. Tlf.: Repræsentant for Valgmenigheden: Jette Frandsen. Tlf.: Allerslev menighedsråd Formand: Kurt Bierbum. Tlf.: Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen Tlf.: Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen. Tlf.: Kasserer: Flemming Worm Andersen. Tlf.: Medlem: Niels Hansen. Tlf.: Repræsentant for Valgmenigheden: Eigil Kloster, tlf

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Osted-Allerslev Pastorat

Osted-Allerslev Pastorat Osted-Allerslev Pastorat Nr. 2 April - juni 2008 Allerslev kirkes altertavle fylder 400 år Torsdag den 12. juni kl. 19.30 afholder vi en helt særlig aftengudstjeneste i Allerslev kirke. Her fejrer vi nemlig,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Osted-Allerslev Pastorat

Osted-Allerslev Pastorat Osted-Allerslev Pastorat Nr. 3 Juli - september 2009 Dette sommernummer af Kirkebladet handler for det meste om konfirmation. Ikke så underligt, for konfirmationstiden er netop overstået, og så kan det

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Referater fra Osted menighedsråds møder 2011

Referater fra Osted menighedsråds møder 2011 Referater fra Osted menighedsråds møder 2011 www.o-a-p.dk Osted Menighedsråd - 4320 Lejre 18.01.2011 Referat ordinært menighedsrådsmøde Onsdag den 12. januar 2011 kl. 19.00 i Sognegården Stalden. Deltagere:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Osted menighedsråds møder 2006 Afbud: Onsdag den 11.januar 2006 i Konfirmandstuen i Osted Præstegård. Allan Almlund AA; Anne Birgitte Larsen ABL; Inga Legêne ILL; Jette Frandsen JF; Kirsten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Referat fra Osted menighedsrådsmøde d. 7. januar 2009 kl. 19.00 i Stalden.

Referat fra Osted menighedsrådsmøde d. 7. januar 2009 kl. 19.00 i Stalden. Referater fra Osted menighedsråds møder 2009 Referat fra Osted menighedsrådsmøde d. 7. januar 2009 kl. 19.00 i Stalden. (Mødeleder Nils Frederiksen) 1. Godkendelse af referat for konstituerende møde 26.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Kl.10.30. Anette Udmark, sognepræst. Kl.09.00. Kl. 12.15. sognepræst. sognepræst. Birgit Lundholm, Kl. 12.15. sognepræst. Anette Udmark, sognepræst

Kl.10.30. Anette Udmark, sognepræst. Kl.09.00. Kl. 12.15. sognepræst. sognepræst. Birgit Lundholm, Kl. 12.15. sognepræst. Anette Udmark, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.2. Januar- februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 11. januar 1.søndag efter Hellig Tre Konger Kl.10.30 Birgit Lundholm Jensen, 18. januar 2.

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade.

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade. Side 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad marts/ april 2012 er d. 1. februar. Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 44. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2014 Hvorfor spiser vi lam til påske? Hvorfor pynter vi op med påskeæg og giver hinanden æg af chokolade? Ofte gør vi ting som vi slet ikke tænker

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F.

Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F. 9 Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F. DAGSORDEN REFERAT Afbud / fravær 1. Formandens meddelelser: Ribe Stift fremsender

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere