Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!"

Transkript

1 Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober november 2014

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Personale ved begge kirker: Kordegn: Gitte Jørgensen Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Bøgeløkke 7, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Erik Noer Hvor intet andet er angivet er fotos i bladet taget af Vagn Hansen. TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på

3 I sognet Udfordringen i vores tid er at vi glemmer evighedslinjen Kirke og Sogn i samtale med Billund Kommunes Børne- og Kulturudvalgsformand, Klara Lyskjær Noer, om tiden, samfundet og kirken. Hvordan ser du de tilbud, vi i dag har i Grene Sogn? Generelt positivt. Jeg ser en bred vifte af tilbud, også skønt med de nye musiske tiltag! Har du nogensinde overvejet dit medlemskab af folkekirken? Egentlig ikke! Jeg er kritisk, men jeg ser Folkekirken med dens rummelighed som en tryg platform. Oplever du nogensinde, at de børn du arbejder med filosoferer over det, der har med tro at gøre? Ja det gør jeg selvfølgelig på forskellige plan! Mange børn og unge er optaget af de store spørgsmål specielt i mødet med liv og død. Det er så livsbekræftende at få lov at være med i deres liv, og det har givet mange stjernestunder. Hvilke muligheder ser du i samarbejdet med kulturskolen og på sigt andre institutioner? Det åbner for nye og spændende muligheder. Det giver god mening med en kirke, som vil samarbejde og i et fint samspil med børn og unge. En central og levende kirke med masser af kvaliteter og som har udsyn og som åbner sig for det omkringliggende samfund. Det var også Kirk-familiens intention med centret, da det blev skænket til Billund for 40 år siden og bliver netop realiseret på en fantastisk måde med bl.a. kirkeudsmykningen. Friheden findes i åbningen mod evigheden! Dér findes glæden. Har du ønsker for fremtidens folkekirke? Kirken som det naturlige og levende samlingspunkt, hvor der er rum for liv og sjæl og som også kan tiltrække de unge generationer. Kirken skal være mangfoldig og turde gå nye veje - uden at miste fokus på det kristne budskab. FAKTA Klara Lyskjær Noer er gift med Erik Noer har 3 børn er leder af fritidsklubben Gaarden er formand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune Hvordan er dit personlige forhold til religion / kristendom? Den svenske forfatter, Margareta Melin, beskriver det så smukt med den befriende lodlinje: Tiden er som en flod der flyder vandret. Evighedens linje er den lodrette. Lodret ned i tiden skærer evigheden! Nuet er det punkt, hvor de to linjer krydser hinanden. I vores lodlinje står vi mennesker oprejst og forbinder himmel og jord. Armene strækker vi vandret ud mod vores omverden. I hjertet forenes de to linjer. Der har mennesket sin plads: et tidens barn med evigheden i sit hjerte. Udfordringen i vores tid er, at vi glemmer evighedslinjen og breder os ud på det horisontale plan, hvor vi altid har travlt og jager af sted efter tiden! Det er her, man bliver udbrændt og tom. Friheden findes i lodlinjen åbningen mod evigheden! Der findes glæden. Der stiger saften i vort livstræ, og der strømmer lyset ned gennem kronen. Jeg tror på Gud, og for mig sætter det livet i perspektiv! Har du erfaringer, hvor troen har haft positiv indflydelse på dit liv? Troen er en naturlig del af mig og min integritet. Jeg tænker, vi alle kender til perioder i livet, hvor sorgen eller mørket rammer os - da finder jeg styrken i troen. Den rummer håbet ved tab eller død. 3

4 I sognet Men også dét at kunne være taknemmelig for livet at intet er en selvfølge. Drømme om kommende tiltag/visioner for Grene Sogn? Jeg ser kirken som Livstræet, hvor kirken afspejler samtiden og har udsyn/vinger, men med rødderne fast forankret. Hvor mennesker mødes og er med i et fællesskab og går beriget derfra. Hvor børnefamilierne stortrives Jeg tænker også det internationale og turismen ind som en naturlig del i fremtiden. Jeg håber på fortsat engagement hos præster, organister, ja hele det kirkelige personale, som alle gør et fantastisk arbejde - og ikke mindst medlemmerne af menighedsrådet, som har ansvaret for at sætte rammerne for en aktiv og levende kirke. Min TAK til jer alle. Af Laila Fasterholdt Busborg Gudstjeneste i det grønne Søndag den 27. juli 2014 var der friluftsgudstjeneste på Grene Gamle Kirkegård. Det har vi deltaget i med glæde i mange år på grund af den specielle stemning, der er på stedet med de høje træer og gamle gravsten. Vi kiggede op mod himlen og valgte derefter at tage bilen i stedte for at cykle, som vi plejer at gøre. Vi kørte via Grene Kirke, som var valgt som "første alternativ", som det hedder indenfor luftfarten, men fortsatte så til den gamle kirkegård som planlagt. Her var vi samlet ca. 50 personer i det dejlige vejr, som det heldigvis valgte at blive på trods af mørke skyer over trætoppene. Peter holdt en let sommer-prædiken og vi sang et par salmer, hvorefter der var kirkekaffe med lækkert hjemmebag i det fri. En helt igennem hyggelig oplevelse endnu en gang. På gensyn til næste år. Af Yrsa & Hans Bay Gudstjeneste ved Kærhuset søndag den 31. august med deltagelse af Kærhusets brugere og et kor oprettet til lejligheden. Fotograf: Erik Noer 4

5 Medarbejdernyt Grene Sogn får på kort tid skiftet ud i medarbejderstaben med ny kordegn og ny kirketjener. Vi bringer her en artikel om den afgående kirketjener, Lis Mogensen, og en præsentation af den nytiltrådte kordegn, Gitte Jørgensen. En kirketjener takker af Nu bliver der mere tid til svømning og symaskine, familie og folkedans: Jeg vil savne jobbet, men jeg kommer ikke til at kede mig! Jeg kommer nok særligt til at savne køkkenet! Man kan se på hendes ansigt, at hun begynder at kigge tilbage på de 14 år, hun har været ansat som kirketjener i Grene Sogn. Lis Askær Mogensen blev ansat den 1. august 2000, og nu har hun søgt sin afsked med udgangen af november. Det bliver en smule vemodigt, men jeg kommer nu ikke til at kede mig, siger hun. Hun har mange idéer til, hvad der nu skal ske. Først og fremmest skal folkedansen have større prioritet. Den foregår i Lindeballe. Lis og hendes mand, Mogens, har gået til folkedans siden De sidste mange år har det foregået om onsdagen, hvilket desværre ofte har kollideret med Lis forpligtelser som kirketjener. De fleste af kirkens arrangementer og foredragsaftener foregår nemlig også om onsdagen. Tidligere var jeg alene ansat som kirketjener i Billund Kirke, og det gav mange aftentimer fordi alle aftenarrangementerne foregik hér. Nu er der imidlertid indført en klar og god fordeling af kirketjener-opgaverne mellem Billund Kirke og Grene Kirke, så vi på den måde kan hjælpe hinanden og også afløse hinanden. Hun virker oprigtigt glad for den ordning, og peger både på den og på udvidelsen med Å-fløjen i 2003 som de to bedste ting, der er sket i hendes tid. Og så er der det med køkkenet. Lis Mogensen kom fra en stilling i et køkken i LEGOLAND. Det har både menighed, menighedsråd og ansatte nydt meget godt af. Hun siger selv, at hun godt kan lide at bage og tilberede mad. Der er derfor i hendes tid blevet serveret ganske mange nybagte kager til udvalgsmøder og sognearrangementer. Nu kommer hendes evner i et køkken så mest familien til gode. De skal have lidt mere opmærksomhed. Det gælder både mand og hund og børnebørn, siger hun med et smil. Nå ja, og forhåbentlig bliver der også tid til noget af det, jeg har forsømt lidt. Nemlig svømning og projekterne ved symaskinen. Det lyder derfor meget overbevisende, når hun påstår, at hun ikke kommer til at kede sig. Og hvis det også har noget på sig, at hun vil savne sit job, så giver Kirke og Sogn hende hermed et råd til at afhjælpe det: hun kunne f.eks. melde sig som én af kirkens mange frivillige, der bl.a. hjælper med madlavning og servering i forbindelse med større arrangementer. På den måde ville savnet ikke blive så stort. Heller ikke for os, der har nydt Lis utrættelige indsats som kirketjener! Af Peter Fredensborg En ny kordegn siger goddag Mens dette skrives, er jeg endnu ikke tiltrådt min stilling som ny kordegn i Grene Sogn. Jeg har et par sommerfugle i maven, for der er noget at leve op til som Marias efterfølger. Men først og fremmest er jeg rigtig glad. Det er for mig et drømmejob, hvor jeg kan bruge mine erfaringer fra mit tidligere arbejde på advokatkontor gennem 11 år. (I parentes bemærket er jeg ikke uddannet advokatsekretær, men derimod korrespondent i tysk og engelsk.) 5

6 Medarbejdernyt Men vigtigst af alt: Jeg kommer til at tilbringe min arbejdstid på det sted, som gennem mange år har stået mit hjerte nær. Dels gennem mine mere end 30 år i kirkens voksenkor, dels gennem mine snart 6 år i menighedsrådet. Så det bliver mennesker og omgivelser, jeg kender godt og holder af, der bliver min fremtidige arbejdsplads. Alligevel eller måske netop derfor er det noget af en udfordring nu at skulle se det hele lidt fra den anden side ; ikke som bruger af kirken eller som medbestemmende i, hvordan vi er kirke her hos os, men som ansat med alt, hvad det indebærer. Det er en opgave, som jeg er meget ydmyg over for, og som jeg gerne modtager hjælp til, men som jeg først og fremmest glæder mig rigtig meget til! Af Gitte Jørgensen TAK Maria! Som omtalt andetsteds i dette blad har vores kordegn gennem mange år Marie Friis valgt at gå på pension med udgangen af september efter 27 år som en værdsat medarbejder ved Billund og Grene kirker. Maria blev i 2005 udnævnt til kordegn. Indtil det tidspunkt havde hun været ansat som kordegneafløser siden september 1987 og senere i forløbet blev hun også kirkesangerafløser. I 2011 gik hun efter eget ønske ned i tid og fik en senioraftale. Som kordegn har Maria endvidere været sekretær for skiftende menighedsråd samt forskellige udvalg. Maria har gennem alle årene været en meget pligtopfyldende, loyal og imødekommende medarbejder. Det har været trygt og godt at vide, at opgaverne altid er blevet løst til punkt og prikke. Hun har altid vist stor ydmyghed og respekt for sin rolle, når hun har medvirket ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Og så har hun altid haft et godt humør. Menighedsrådet vil gerne sige en stor og varm TAK for det hele. Tak for samarbejdet og gode stunder gennem alle årene. Det har været en fornøjelse. Vi ønsker for dig, at dit nye livsafsnit må bringe dig og Hans Erik samt jeres familie mange gode dage og oplevelser. Vi ønsker dig lykke til og Guds velsignelse. Else Marie Madsen Fra menighedsrådets afskedsfrokost med Maria. 6

7 Menighedsrådet Grene Menighedsråd tager reserverne i brug To suppleanter har taget plads i menighedsrådet efter at Jørgen Klausen desværre måtte trække sig på grund af sygdom og Gitte Jørgensen er ansat som kordegn. Kirke og Sogn har bedt de to nye menighedsrådsmedlemmer om at præsentere sig: Tove Kokkendorff Et par måneder før jeg gik på efterløn blev jeg opfordret til at stille op til menighedsrådsvalget i november 2012 på Den Grundtvigske Liste. Jeg havde på det tidspunkt besluttet, at jeg ville bruge min tid som efterlønner - og nu meget snart som pensionist - til frivilligt arbejde, så efter moden overvejelse sagde jeg ja til at lade mig opstille. Jeg blev ikke valgt ind, men blev 1. suppleant på den Den Grundtvigske Liste. Da Jørgen Klausen blev sygemeldt i starten af 2014, kom jeg ind som suppleant for ham, og har siden februar 2014 været med til Menighedsrådets møder. Jeg har sunget i kirkens voksenkor i 26 år, og jeg kender derfor kirken og kirkens medarbejdere, men det er spændende at komme helt ned i "maskinrummet" og opleve Folkekirken indefra, og jeg glæder mig til at være med til at arrangere nogle gode tilbud/gode oplevelser (foredrag og musik) for menigheden. Jeg går ind for en åben og en rummelig folkekirke. Alle skal føle sig velkomne i folkekirken og føle ægte omsorg. Jeg er gift med Adser, har 3 sønner og 3 børnebørn. Jeg er frivillig medarbejder i Kirkens Korshær og i Ældre Sagen, jeg holder meget af god litteratur og vandreture - har været med på to af Korshærens pilgrimsvandringer. Inger Kruse Efter opfordring stillede jeg op til sidste menighedsrådsvalg. Som 2. suppleant er det nu min tur til at træde ind i udvalget, da Gitte Jørgensen er blevet vores nye kordegn. Jeg glæder mig meget til arbejdet og er spændt på at opleve kirken fra den anden side. Jeg er 58 år, sygehjælper og har arbejdet de sidste 28 år på Billund Plejecenter. Jeg er gift med Leo og vi har 2 børn/unge mennesker. Mette er 18 år og lige startet på 2. år på gymnasiet i Grindsted. Martin er 22 år og er udlært IT supporter og arbejder på EURO FINS i Vejen. Med hensyn til kirken syntes jeg at det er dejligt med de forskellige gudstjeneste former og andre arrangementer der bliver afholdt. Det gør måske at vi kan få flere børn og unge mennesker i kirke og at det ikke er et "lukket land". 7

8 Arrangementer Vil du også synge i kor? Billund Kirkes Voksenkor søger nye medlemmer At synge i kor er sang og musik i fællesskab. Du behøver ikke at være en erfaren sanger - i voksenkoret får du optræning og udvikling i et hyggeligt fællesskab, og så bliver du glad for at synge! Derfor åbner kirkens voksenkor op for nye medlemmer, både dem som har sunget i kor tidligere, og dem som aldrig har. Vi arbejder med, og vil udvikles i, forskellige stilarter af musik i kirken, og i andre genrer - både stort og småt. Du er velkommen til at kigge ind ved en korprøve torsdage kl i Å-fløjen ved Billund kirke, eller kontakt os. Korleder Kristjan Piirimets mobil , mail: Syng dig glad! Kristjan Piirimets Morgensang i Billund Kirke Vi mødes tirsdage i ulige uger kl (7/10, 21/10, 4/11 og 18/11). Her synger vi sange og salmer omkring flyglet i Billund Kirke under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Alle er velkomne. Babysalmesang nyt hold For ca. 2-9 måneder gamle babyer. Babysalmesang kan være med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Vi mødes onsdage kl i Billund Kirke, i alt 6 gange. Første gang er onsdag den 29. oktober. Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske til organist Christine Toft Kristensen / ). Der er plads til 10 babyer på et hold. Christine Toft Kristensen Minikonfirmander Efter efterårsferien tilbydes 3B at blive minikonfirmander om tirsdagen fra kl , ligesom 3A er det nu. Der vil komme yderligere oplysning om tilmelding mv. på Forældreintra og hjemmesiden www. grenesogn.dk. Her kan man også læse mere om, hvad det vil sige at være minikonfirmand under punktet Børn og unge. 3C og 3D vil få et tilbud efter nytår. Salmemaraton Kom rundt i salmebogen og provstiets kirker! Salmemaraton er blevet til i et provstisamarbejde der ligger foldere med program rundt omkring i våbenhusene. Det foregår på onsdage. Vi begynder hver gang kl. 17 og slutter kl. 18. Vi synger salmer, kendte og mindre kendte. Ser og hører lidt om de forskellige kirkerum og orgler. Og får en kop kaffe og mulighed for at hilse på hinanden. Det begynder den 8. oktober i Grindsted Kirke. Og fortsætter den 22. oktober i Give Kirke, den 5. november i Sdr. Omme Kirke og den 19. november i Thyregod Kirke. Derefter puster vi ud til efter nytår. Vel mødt! Allehelgensgudstjenester Ved Allehelgensgudstjenesterne den 2. november læses navnene op på de, som er døde og/eller begravede eller bisat fra vores sogn siden sidste Allehelgen. Ved højmessen kl i Billund som et led i den almindelige gudstjeneste, hvor voksenkoret medvirker og Solvej Paabøl Andersen prædiker. Ved musikgudstjenesten kl i Grene er der ingen prædiken, men i stedet ekstra musikindslag ved organist Christine Toft Kristensen og Børne- og Ungdomskoret. Peter Fredensborg er liturg. Præsterne De 9 læsninger Første søndag i advent, den 30. november, har vi som altid De 9 læsninger i Billund Kirke en musikgudstjeneste efter engelsk tradition. Med en vekslen mellem tekstlæsninger, fællessalmer og musikindslag får vi juleevangeliet sat ind i en frelseshistorisk sammenhæng. Sognepræst Peter Fredensborg er liturg, mens vore organister, Christine Toft Kristensen og Kristjan Piirimets, spiller orgel og leder hhv. børnekoret, ungdomskoret og voksenkoret. Gudstjenesten finder sted kl i år, og der vil efter gudstjenesten være mulighed for at opleve juleoptoget ned gennem byen, hvorefter byens juletræ tændes kl. ca

9 Nyt fra formanden Af Else Marie Madsen, formand TAK Jørgen! Menighedsrådets kontaktperson siden valget i november 2012 har været Jørgen Klausen. Desværre blev Jørgen ramt af sygdom, der i løbet af året har udviklet sig sådan, at han har været nødt til helt at forlade menighedsrådet. Det har han gjort med blødende hjerte, som han selv har udtrykt det. Menighedsrådet vil gerne sige tak for et godt og positivt samarbejde, tak for en stor og kompetent arbejdsindsats og tak for et aldrig svigtende humør på trods af et svigtende helbred. Vi sender mange tanker til dig og Jette samt jeres familie og håber det bedste. I forbindelse med Jørgens sygemelding trådte Tove Kokkendorff ind som 1. suppleant på den grundtvigske liste. Hun fortsætter nu som menigt medlem af menighedsrådet ind til næste valg. Velkommen Inger! Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet er Gitte Jørgensen ansat som ny kordegn pr. 1. september. Hendes afløser i menighedsrådet er Inger Kruse, der er valgt som 2. suppleant på den grundtvigske liste. Vi vil gerne byde Inger velkommen i menighedsrådet og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Vi ønsker god arbejdslyst og held og lykke med de nye ufordringer. Gitte har som medlem af menighedsrådet været formand for arrangements-udvalget. Den post bliver overtaget af Laila Fasterholdt Busborg. Ny afløser for kordegnen Kordegn Maria Friis der er gået på pension den 30. september har siden februar 2012 været ansat på reduceret tid (seniorjob). Stillingen som kordegneafløser med udvidet timetal, har været varetaget af Hanne Højrup. Dette ansættelsesforhold ophører samme dato i forbindelse med, at stillingen som kordegn igen bliver en fuldtids-stilling. Vi vil gerne sige tak til Hanne for indsatsen og samarbejdet og ønske hende held og lykke fremover. Som ny afløser for kordegnen har menighedsrådet ansat Niels Juel Jensen, der er bosat i Randbøldal. Han tiltræder stillingen pr Vi vil gerne byde Niels velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Lis siger farvel til kost og spand Vores kirketjener gennem de sidste 14 år Lis Askær Mogensen har opsagt sin stilling pr for at gå på pension. Menighedsrådet er nu gået i gang med at finde en afløser for Lis. Menighedsrådet vil gerne også på dette sted sige Lis tak for samarbejdet og for dejligt hjemmebag og ønske alt godt i det nye liv som pensionist. Else Marie Madsen, formand 9

10 Fra præsteværelset Af Peter Fredensborg Bibelen alle tiders bestseller! I år fylder Det Danske Bibelselskab 200 år. Det markerer vi her i sognet med et arrangement søndag den 26. oktober i Å-fløjen. Og der er god grund til at kippe med flaget. For bibelen er verdens mest solgte bog gennem tiderne. Ifølge Guiness Rekordbog anslås det, at der er solgt ca. 5-6 mia. bibler siden Til sammenligning er der solgt ca. 100 mio. Harry Potter -bøger i alt. Men hvad gør egentlig denne bog til noget særligt? Det er nok meget vanskeligt at give et enkelt svar på. Bibelen er én stor bog og så er det samtidig mange små bøger. Den består af 66 bøger, og de er skrevet af mange forskellige forfattere over en længere periode. Ja, man mener at den er skrevet over en periode på ca år. De nyeste om Jesus og den første kirke (fra år ca e.kr.) og Det Gamle Testamente kan være skrevet fra ca. år f.kr.. De ældste skrifter kan således være op til ca år gamle. Det er nok det, der først og fremmest gør den til en usædvanlig bog. For selv om bibelen på en måde er en gammel bog, så er den også en nutidig bog. Den er blevet til for mange år siden og fortæller derfor om mennesker for mange år siden. Men samtidigt fortæller den også om mennesker i dag. Den taler om hvad det vil sige at være menneske. Til alle tider. Den kommer rundt om alle menneskelivets mange temaer: liv og død, glæde og sorg, ondskab og lykke, tvivl og tro, had og tilgivelse, jalousi og kærlighed. På den måde kan mennesker til alle tider spejle sig i bibelen. Og derigennem blive klogere på sig selv og sit eget liv. Det samme gælder det, som bibelen fortæller om Gud. Også det har betydning for mennesker til alle tider, påstår den. Menighedsrådet arrangerer Koncert i Billund Kirke Søndag den 5. oktober kl er der koncert med Den Danske Salmeduo og Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Den Danske Salmeduo kommer fra Aarhus og består af Christian Vuust på saxofon/klarinet og Hans Esbjerg på klaver. Duoen har siden 1996 givet over 250 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Den Danske Salmeduo spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer. Musikken har inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik, men den røde tråd er de smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på, hvordan disse sange kan spilles med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund. Til denne koncert vil duoen spille sammen med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Der er fri entré til koncerten, men hvad der lægges i kirkebøssen denne eftermiddag går ubeskåret til Børne- og Ungdomskorets kortur sommeren

11 Bibelen taler om hvad det vil sige at være menneske. Til alle tider. Og netop fordi bogen handler om Gud og mennesker, så er det samtidig én bog med en gennemgående rød tråd. Selvom bibelen altså består af mange bøger fra forskellige tider, så kan den alligevel læses som en forholdsvis almindelig bog med en begyndelse, en afslutning og noget ind imellem. Det er ret usædvanligt! Helt overordnet kan man sige, at bibelen handler om Gud og mennesker og deres indbyrdes forhold. Det Gamle Testamente er den første del af historien, som begynder med verdens og menneskers skabelse. Derpå følger man især én slægt, Abrahams, og ét folk, Israel. Det Nye Testamente er anden del af historien eller rettere: Historiens midte og midtpunkt. Her hører man om Jesus, hans liv, død og opstandelse fra de døde og siden om de første kristne. Det Nye Testamente og dermed bibelen og Guds historie slutter med en vision om, at verden vil gå under, og at Gud vil skabe en ny verden, en ny himmel og en ny jord. Det er i meget kort form den historie, bibelen selv fortæller. Og så skorter det i øvrigt ikke på anbefalinger af den. Se f.eks. her: Bjarne Reuter, forfatter, i Euroman: "Hvis man ikke har læst bibelen, er der en masse ting, man må undre sig over, fordi vores etik og moral bygger på den." Lisbeth Dahl, skuespiller, i Politiken: "Jeg synes, det er flovt, hvis man dør, uden at man har læst Bibelen. Det skulle ikke undre mig, at jeg får taget mig sammen til at læse den. Ellen Hillingsø, skuespiller, i Kristeligt Dagblad: "Jo ældre jeg bliver, jo vigtigere bliver Bibelen for mig. Fordi den giver svar på vores grundvilkår: at vi fødes, ældes og dør." Stig Rossen, sanger, i Ugebrevet Søndag Morgen: "Bibelen er en af de vigtigste bøger vi har. Den definerer os som mennesker, og hvis man får brudt koden og kommer ind og forstår hvad der står, så har man pludselig en chance for at forstå sig selv og hvor man kommer fra. Og måske hvis man er heldig, også hvor man er på vej hen." Så altså: det handler kun om at give sig i kast med den. Alle tiders bestseller. God læselyst! Mød Mads Djernes til syng-sammen-eftermiddag onsdag den 22. oktober 2014 kl på Billund Plejecenter. Og hvem er så Mads Djernes? Mads er organist og stud. theol. og nok så interessant for os her i sognet: han er kæreste til vores egen organist, Christine Toft Kristensen. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag sammen med beboerne på plejecentret. Billund Kirke deltager i Billundnatten lørdag den 25. oktober med følgende program: : De små synger og danser (for 3-6-årige) : Salmer i dans og bevægelse : De store synger (optakt til gudstjenesten kl ) : Gudstjeneste 11

12 Menighedsrådet arrangerer Bibelselskabet i verdens brændpunkter Det er titlen på det foredrag, som undervisningskonsulent Sidsel Leth Svensson fra Det Danske Bibelselskab vil holde Søndag den 26. oktober kl. ca i Å-fløjen i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum. Foredraget følger umiddelbart efter gudstjenesten i Billund Kirke kl I det meste af oktober måned vil der på Billund Bibliotek være udstilling af gamle og nye bibler samt andet materiale, der belyser Bibelselskabets 200-årige historie. Spil Dansk Dagen Torsdag den 30. oktober Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, hvor den danskproducerede musik og det danske musikliv fejres. Spil Dansk Dagen har været en fast tradition siden 2001 på den sidste torsdag i oktober. Visionen for Spil Dansk Dagen er at samle den danske befolkning på tværs af alle skel gennem den danske musik og at skabe et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året. Mange radiostationer herunder DR spiller på dagen udelukkende danskproduceret musik. Flere TV-stationer bruger også dagen til at vise udsendelser specielt om den danske musik. Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk Dagen. Billund Kirke vil denne dag være med til at fejre Spil Dansk Dagen. Programmet vil fremgå af opslag i Billund Centret. Foredrag ved Ole Urban: Søn af en krigsveteran Onsdag den 5. november kl i Å-fløjen. Som søn af den dansk-sydslesvigske skomager Christian Urban, der i en meget ung alder blev tvunget til at være soldat, og endte i russisk krigsfangenskab i Sibirien, er Ole Urban opvokset i skyggen af de traumer, som hans far pådrog sig på østfronten under Anden Verdenskrig. En opvækst fuld af frygt for faderens vold, vrede og afvisning længe før posttraumatisk stress-syndrom var noget, man talte om. Foredraget tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål i livet. Det meningsløse. Kærlighedens skånselsløse ubetingethed. Det guddommelige. Lidelsen og krænkelsen. Ole Urbans foredrag ledsager hans bog "Søn af en krigsveteran", som han i en proces på tre år har skrevet som en slags terapiforløb. Åben Kirke Søndag den 23. november kl I forbindelse med De kreative Tøsers arrangement i Billund Centret, der vel efterhånden er blevet en årligt tilbagevendende før-jule-tradition, vil Billund Kirke være åben. Her vil der være lejlighed til at kigge nærmere på bl.a. kirkesølv og messehagler, ligesom der vil være diverse musikalske indslag ved organist Christine Toft Kristensen: : Minikoncert med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor : De små synger : Fællessang fra Højskolesangbogen Sogneeftermiddagene finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen. Der er gratis adgang, men man betaler for kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles. Tirsdag den 25. november er der adventshygge med lotteri, oplæsning og musik. KEM-trioen underholder. Datoerne for sogneeftermiddage i det nye år bliver: 20. januar, 24. februar og 24. marts På udvalgets vegne Solvej Paabøl Andersen Adventsfest i Å-fløjen onsdag den 3. december kl Taler: Sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten. Oplæsning: Laila Fasterholdt Busborg. Musikalsk underholdning ved Billund Kirkes Voksenkor og organist Kristjan Piirimets. Vær med og kom i julestemning det bliver helt sikkert ikke kedeligt. Deltagelse og kaffebord er gratis! 12

13 Film- og debataftener i Grindsted Bio arrangeret i samarbejde med Grindsted Menighedsråd: Mandag den 6. oktober 2014 kl i Grindsted Bio Onsdag den 19. november 2014 kl i Grindsted Bio Drømmen om en familie Gribende dokumentarfilm af Mira Jargil om en fars kamp for at skabe en familie for sin datter. Per er 55 år og tidligere misbruger og alkoholiker. Han er nu stoffri på syvende år. Han droppede stofferne, da han blev far til Ilse. Moderen, Christina, er også misbruger. Hun kunne ikke tage var på hverken sig selv eller et lille barn. Forholdet holdt ikke til det. Og Per kunne ikke magte forældreansvaret alene. Så Ilse er hos en plejefamilie og ser sin far hver anden weekend. Men Per har ikke mistet drømmen om en hel familie. Han har et stærkt ønske om, at Ilse skal have mere kontakt til begge sine biologiske forældre. Han genoptager kontakten til Christina, som stadig er misbruger og psykisk ustabil. Hvad er barnets tarv i sådan en situation? Hvor vigtige er blodets bånd? Torben er familievejleder ved kommunen, og det er hans opgave at vurdere, om Pers drøm vil være mere til skade end gavn for datteren, hvis den går i opfyldelse. Filmen er en stærk skildring af en socialt belastet families forsøg på og kamp for at gøre det rigtige. Hvordan finder man en balance mellem egne forventninger og samfundets forventninger til, hvordan man er en rigtig familie? Som oplægsholder har vi inviteret Anna Klixbüll, som er selvstændig socialfaglig konsulent. Klumpfisken Spillefilm af Søren Balle På en gang en humoristisk kærlighedshistorie og en socialrealistisk fortælling (på nordjysk) om et kriseramt erhverv og samfund i det, der ind imellem kaldes Udkantsdanmark. Kesse er tredjegenerations fisker fra Hirtshals. Det er trange tider for fiskeriet, og meget mod sin vilje bliver Kesse nødt til at gå med til at tage en kvindelig havbiolog oven i købet fra København(!) med om bord. Filmen er en del af programmet New Danish Screen, som giver støtte til debuterende instruktører. Oplægget får Udkantsdanmark som tema, og leveres af Pia Heike Johansen fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Film- og debataftenerne arrangeres i samarbejde mellem Kulturhuset Grindsted, Folkeuniversitet, Billund bibliotekerne, Grindsted menighedsråd og Grene menighedsråd. Filmene tager forskellige eksistentielle problemstillinger op, der bliver uddybet af en oplægsholder med indsigt i det pågældende emne. Sidst, men ikke får de fremmødte lejlighed til at give deres besyv med under den afsluttende debat. Pris for billet og kaffe: 60 kr. pr. person. Reservering/køb af billetter er mulig på 13

14 Det sker Besøgstjeneste: 14 Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Oktober 2014 Mandag den 6. kl : Eftermiddag m/ redaktør på Udfordringen, Henri Nissen, Christiansfeld. Torsdag den 23. kl : Sangaften m/mona Lise og organist Jens Erik Kristiansen, Grindsted, Emne: Fanny Crosbys sange. November 2014 Mandag den 3. kl : Eftermiddag m/finn Løvlund Pedersen, Esbjerg fra Sømandsmissionen. Onsdag den 19. kl : Bibelkreds Mandag den 24. kl : Kredsaftenmøde her m/ missionær Heri Elttør, Aulum. Alle er velkommen. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej oktober kl : Åbne Døre, ved Golriz Ghozati 7. november kl : Generalforsamling 5. december kl : Julefrokost Billund Y s Men s Club Oluf Christensen, Søndermarksvej 314, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Højskoledag på Askov Højskole lørdag den 8. november kl Program (se også detaljeret program): Foredrag: Askov Højskole en højskole med udsyn! v. forstander Jørgen Kløve. Nordisk visekoncert og fællessang v. Kristian la Cour. Desuden rundvisning, frokost og kaffe. Betaling: kr. 225 afregnes ved ankomst. Alle er velkomne. Mulighed for samkørsel. Tilmelding inden den 24. oktober 2014: Lone From tlf Ingrid Løkkegaard tlf Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktperson: Torben Møller, tlf Oktober Fredag den 10. kl : Hyggeaften Mandag den 20.: Mødeaften ved Bjarke Friis, Esbjerg November Fredag den 7. kl : Familieaften ved Kirsten Taulborg, Rødekro Mandag den 17.: Fællesskabsaften

15 KFUM & KFUK Løvlund Børne- og juniorklubben "J4U" Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Oktober 2014 Fælles bibelkredsmøde: Vi deltager i arrangementet med Det danske Bibelselskab i Å-fløjen søndag den 26. oktober efter gudstjenesten. November 2014 Onsdag den 12. november kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Sidste søndag i kirkeåret: Matt 11, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ruth Jensen 4. Inger & Kristian Vinther 6. Boye Christensen 8. Benthe & Erik Bach 10. Arne Thomsen 13. Edith Christiansen Grene Sogn Døbte 16.juni til 31.august: Freja Willatzen Kruse William Elias Aggerholm Kruse Dicte Andrea Søgaard Friis Freia Olivia Kristensen Pedersen Liam Emil Flores Refshøj Finn Büchmann William Aagaard Mikkelsen Philip Lykke Kristensen Lilli Nicoline A Christensen Christian Wammen Fryland Laura Amlund Bak Hansen Døde og begravede 16. juni til 31. august: Robert Søgaard Kristensen Eigil Mathias Jensen Ulrich Mathisen Hansen Pia Lund Harry Nielsen Peter J Ø Happel Alice Hansen Verner Krabbenhøft Hans Niels Jørgensen Kristian Hansen Hans Willy Henriksen Gunner Egebjerg Knud Ejnar Christensen Viede og kirkeligt velsignede 16. juni til 31. august: Chanella Corpuz Barakeh og Mike Rotvig Line Höhrmann og Jens-Henrik Larsen Tine Jul Simonsen og René Jul Simonsen 15

16 Gudstjenester Oktober Billund Grene Indsamlinger Søn s. e. trin Koncert SPA Dansk Missionsråd Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Blå Kors Søn s. e. trin PF PF Lør PF/SPA Billundnatten - - Søn s. e. trin SPA Kaffe/foredrag SPA November Søn 2. Alle Helgen SPA PF Musik/BK/UK Danske Sømandsog Udlandskirker Søn s. e. trin SPA SPA KFUM s Sociale Arbejde Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Søn 23. Sidste søndag SPA i kirkeåret Søn s. i advent PF BK/UK/VK De SPA Indre Mission December VK = Voksenkoret. BK-UK = Børne- og Ungdomskoret. Konc.-gudstj. = Koncertgudstjeneste. Konc. = Koncert. Søn s. i advent SPA BK/UK Mini 9.00 PF VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. VK = Voksenkoret. Musik = Musikgudstjeneste. De 9 = De 9 Læsninger. Mini = afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander. Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 2. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 16. oktober kl Peter Fredensborg Torsdag den 6. november kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 20. november kl Peter Fredensborg

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. >

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. > Kirke sogn Bibelhistorie for de mindste i december. > Billund og Grene Laila Fasterholdt Busborg Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp Se mere på side 3. februar marts 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere