Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!"

Transkript

1 Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober november 2014

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Personale ved begge kirker: Kordegn: Gitte Jørgensen Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Bøgeløkke 7, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Erik Noer Hvor intet andet er angivet er fotos i bladet taget af Vagn Hansen. TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på

3 I sognet Udfordringen i vores tid er at vi glemmer evighedslinjen Kirke og Sogn i samtale med Billund Kommunes Børne- og Kulturudvalgsformand, Klara Lyskjær Noer, om tiden, samfundet og kirken. Hvordan ser du de tilbud, vi i dag har i Grene Sogn? Generelt positivt. Jeg ser en bred vifte af tilbud, også skønt med de nye musiske tiltag! Har du nogensinde overvejet dit medlemskab af folkekirken? Egentlig ikke! Jeg er kritisk, men jeg ser Folkekirken med dens rummelighed som en tryg platform. Oplever du nogensinde, at de børn du arbejder med filosoferer over det, der har med tro at gøre? Ja det gør jeg selvfølgelig på forskellige plan! Mange børn og unge er optaget af de store spørgsmål specielt i mødet med liv og død. Det er så livsbekræftende at få lov at være med i deres liv, og det har givet mange stjernestunder. Hvilke muligheder ser du i samarbejdet med kulturskolen og på sigt andre institutioner? Det åbner for nye og spændende muligheder. Det giver god mening med en kirke, som vil samarbejde og i et fint samspil med børn og unge. En central og levende kirke med masser af kvaliteter og som har udsyn og som åbner sig for det omkringliggende samfund. Det var også Kirk-familiens intention med centret, da det blev skænket til Billund for 40 år siden og bliver netop realiseret på en fantastisk måde med bl.a. kirkeudsmykningen. Friheden findes i åbningen mod evigheden! Dér findes glæden. Har du ønsker for fremtidens folkekirke? Kirken som det naturlige og levende samlingspunkt, hvor der er rum for liv og sjæl og som også kan tiltrække de unge generationer. Kirken skal være mangfoldig og turde gå nye veje - uden at miste fokus på det kristne budskab. FAKTA Klara Lyskjær Noer er gift med Erik Noer har 3 børn er leder af fritidsklubben Gaarden er formand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune Hvordan er dit personlige forhold til religion / kristendom? Den svenske forfatter, Margareta Melin, beskriver det så smukt med den befriende lodlinje: Tiden er som en flod der flyder vandret. Evighedens linje er den lodrette. Lodret ned i tiden skærer evigheden! Nuet er det punkt, hvor de to linjer krydser hinanden. I vores lodlinje står vi mennesker oprejst og forbinder himmel og jord. Armene strækker vi vandret ud mod vores omverden. I hjertet forenes de to linjer. Der har mennesket sin plads: et tidens barn med evigheden i sit hjerte. Udfordringen i vores tid er, at vi glemmer evighedslinjen og breder os ud på det horisontale plan, hvor vi altid har travlt og jager af sted efter tiden! Det er her, man bliver udbrændt og tom. Friheden findes i lodlinjen åbningen mod evigheden! Der findes glæden. Der stiger saften i vort livstræ, og der strømmer lyset ned gennem kronen. Jeg tror på Gud, og for mig sætter det livet i perspektiv! Har du erfaringer, hvor troen har haft positiv indflydelse på dit liv? Troen er en naturlig del af mig og min integritet. Jeg tænker, vi alle kender til perioder i livet, hvor sorgen eller mørket rammer os - da finder jeg styrken i troen. Den rummer håbet ved tab eller død. 3

4 I sognet Men også dét at kunne være taknemmelig for livet at intet er en selvfølge. Drømme om kommende tiltag/visioner for Grene Sogn? Jeg ser kirken som Livstræet, hvor kirken afspejler samtiden og har udsyn/vinger, men med rødderne fast forankret. Hvor mennesker mødes og er med i et fællesskab og går beriget derfra. Hvor børnefamilierne stortrives Jeg tænker også det internationale og turismen ind som en naturlig del i fremtiden. Jeg håber på fortsat engagement hos præster, organister, ja hele det kirkelige personale, som alle gør et fantastisk arbejde - og ikke mindst medlemmerne af menighedsrådet, som har ansvaret for at sætte rammerne for en aktiv og levende kirke. Min TAK til jer alle. Af Laila Fasterholdt Busborg Gudstjeneste i det grønne Søndag den 27. juli 2014 var der friluftsgudstjeneste på Grene Gamle Kirkegård. Det har vi deltaget i med glæde i mange år på grund af den specielle stemning, der er på stedet med de høje træer og gamle gravsten. Vi kiggede op mod himlen og valgte derefter at tage bilen i stedte for at cykle, som vi plejer at gøre. Vi kørte via Grene Kirke, som var valgt som "første alternativ", som det hedder indenfor luftfarten, men fortsatte så til den gamle kirkegård som planlagt. Her var vi samlet ca. 50 personer i det dejlige vejr, som det heldigvis valgte at blive på trods af mørke skyer over trætoppene. Peter holdt en let sommer-prædiken og vi sang et par salmer, hvorefter der var kirkekaffe med lækkert hjemmebag i det fri. En helt igennem hyggelig oplevelse endnu en gang. På gensyn til næste år. Af Yrsa & Hans Bay Gudstjeneste ved Kærhuset søndag den 31. august med deltagelse af Kærhusets brugere og et kor oprettet til lejligheden. Fotograf: Erik Noer 4

5 Medarbejdernyt Grene Sogn får på kort tid skiftet ud i medarbejderstaben med ny kordegn og ny kirketjener. Vi bringer her en artikel om den afgående kirketjener, Lis Mogensen, og en præsentation af den nytiltrådte kordegn, Gitte Jørgensen. En kirketjener takker af Nu bliver der mere tid til svømning og symaskine, familie og folkedans: Jeg vil savne jobbet, men jeg kommer ikke til at kede mig! Jeg kommer nok særligt til at savne køkkenet! Man kan se på hendes ansigt, at hun begynder at kigge tilbage på de 14 år, hun har været ansat som kirketjener i Grene Sogn. Lis Askær Mogensen blev ansat den 1. august 2000, og nu har hun søgt sin afsked med udgangen af november. Det bliver en smule vemodigt, men jeg kommer nu ikke til at kede mig, siger hun. Hun har mange idéer til, hvad der nu skal ske. Først og fremmest skal folkedansen have større prioritet. Den foregår i Lindeballe. Lis og hendes mand, Mogens, har gået til folkedans siden De sidste mange år har det foregået om onsdagen, hvilket desværre ofte har kollideret med Lis forpligtelser som kirketjener. De fleste af kirkens arrangementer og foredragsaftener foregår nemlig også om onsdagen. Tidligere var jeg alene ansat som kirketjener i Billund Kirke, og det gav mange aftentimer fordi alle aftenarrangementerne foregik hér. Nu er der imidlertid indført en klar og god fordeling af kirketjener-opgaverne mellem Billund Kirke og Grene Kirke, så vi på den måde kan hjælpe hinanden og også afløse hinanden. Hun virker oprigtigt glad for den ordning, og peger både på den og på udvidelsen med Å-fløjen i 2003 som de to bedste ting, der er sket i hendes tid. Og så er der det med køkkenet. Lis Mogensen kom fra en stilling i et køkken i LEGOLAND. Det har både menighed, menighedsråd og ansatte nydt meget godt af. Hun siger selv, at hun godt kan lide at bage og tilberede mad. Der er derfor i hendes tid blevet serveret ganske mange nybagte kager til udvalgsmøder og sognearrangementer. Nu kommer hendes evner i et køkken så mest familien til gode. De skal have lidt mere opmærksomhed. Det gælder både mand og hund og børnebørn, siger hun med et smil. Nå ja, og forhåbentlig bliver der også tid til noget af det, jeg har forsømt lidt. Nemlig svømning og projekterne ved symaskinen. Det lyder derfor meget overbevisende, når hun påstår, at hun ikke kommer til at kede sig. Og hvis det også har noget på sig, at hun vil savne sit job, så giver Kirke og Sogn hende hermed et råd til at afhjælpe det: hun kunne f.eks. melde sig som én af kirkens mange frivillige, der bl.a. hjælper med madlavning og servering i forbindelse med større arrangementer. På den måde ville savnet ikke blive så stort. Heller ikke for os, der har nydt Lis utrættelige indsats som kirketjener! Af Peter Fredensborg En ny kordegn siger goddag Mens dette skrives, er jeg endnu ikke tiltrådt min stilling som ny kordegn i Grene Sogn. Jeg har et par sommerfugle i maven, for der er noget at leve op til som Marias efterfølger. Men først og fremmest er jeg rigtig glad. Det er for mig et drømmejob, hvor jeg kan bruge mine erfaringer fra mit tidligere arbejde på advokatkontor gennem 11 år. (I parentes bemærket er jeg ikke uddannet advokatsekretær, men derimod korrespondent i tysk og engelsk.) 5

6 Medarbejdernyt Men vigtigst af alt: Jeg kommer til at tilbringe min arbejdstid på det sted, som gennem mange år har stået mit hjerte nær. Dels gennem mine mere end 30 år i kirkens voksenkor, dels gennem mine snart 6 år i menighedsrådet. Så det bliver mennesker og omgivelser, jeg kender godt og holder af, der bliver min fremtidige arbejdsplads. Alligevel eller måske netop derfor er det noget af en udfordring nu at skulle se det hele lidt fra den anden side ; ikke som bruger af kirken eller som medbestemmende i, hvordan vi er kirke her hos os, men som ansat med alt, hvad det indebærer. Det er en opgave, som jeg er meget ydmyg over for, og som jeg gerne modtager hjælp til, men som jeg først og fremmest glæder mig rigtig meget til! Af Gitte Jørgensen TAK Maria! Som omtalt andetsteds i dette blad har vores kordegn gennem mange år Marie Friis valgt at gå på pension med udgangen af september efter 27 år som en værdsat medarbejder ved Billund og Grene kirker. Maria blev i 2005 udnævnt til kordegn. Indtil det tidspunkt havde hun været ansat som kordegneafløser siden september 1987 og senere i forløbet blev hun også kirkesangerafløser. I 2011 gik hun efter eget ønske ned i tid og fik en senioraftale. Som kordegn har Maria endvidere været sekretær for skiftende menighedsråd samt forskellige udvalg. Maria har gennem alle årene været en meget pligtopfyldende, loyal og imødekommende medarbejder. Det har været trygt og godt at vide, at opgaverne altid er blevet løst til punkt og prikke. Hun har altid vist stor ydmyghed og respekt for sin rolle, når hun har medvirket ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Og så har hun altid haft et godt humør. Menighedsrådet vil gerne sige en stor og varm TAK for det hele. Tak for samarbejdet og gode stunder gennem alle årene. Det har været en fornøjelse. Vi ønsker for dig, at dit nye livsafsnit må bringe dig og Hans Erik samt jeres familie mange gode dage og oplevelser. Vi ønsker dig lykke til og Guds velsignelse. Else Marie Madsen Fra menighedsrådets afskedsfrokost med Maria. 6

7 Menighedsrådet Grene Menighedsråd tager reserverne i brug To suppleanter har taget plads i menighedsrådet efter at Jørgen Klausen desværre måtte trække sig på grund af sygdom og Gitte Jørgensen er ansat som kordegn. Kirke og Sogn har bedt de to nye menighedsrådsmedlemmer om at præsentere sig: Tove Kokkendorff Et par måneder før jeg gik på efterløn blev jeg opfordret til at stille op til menighedsrådsvalget i november 2012 på Den Grundtvigske Liste. Jeg havde på det tidspunkt besluttet, at jeg ville bruge min tid som efterlønner - og nu meget snart som pensionist - til frivilligt arbejde, så efter moden overvejelse sagde jeg ja til at lade mig opstille. Jeg blev ikke valgt ind, men blev 1. suppleant på den Den Grundtvigske Liste. Da Jørgen Klausen blev sygemeldt i starten af 2014, kom jeg ind som suppleant for ham, og har siden februar 2014 været med til Menighedsrådets møder. Jeg har sunget i kirkens voksenkor i 26 år, og jeg kender derfor kirken og kirkens medarbejdere, men det er spændende at komme helt ned i "maskinrummet" og opleve Folkekirken indefra, og jeg glæder mig til at være med til at arrangere nogle gode tilbud/gode oplevelser (foredrag og musik) for menigheden. Jeg går ind for en åben og en rummelig folkekirke. Alle skal føle sig velkomne i folkekirken og føle ægte omsorg. Jeg er gift med Adser, har 3 sønner og 3 børnebørn. Jeg er frivillig medarbejder i Kirkens Korshær og i Ældre Sagen, jeg holder meget af god litteratur og vandreture - har været med på to af Korshærens pilgrimsvandringer. Inger Kruse Efter opfordring stillede jeg op til sidste menighedsrådsvalg. Som 2. suppleant er det nu min tur til at træde ind i udvalget, da Gitte Jørgensen er blevet vores nye kordegn. Jeg glæder mig meget til arbejdet og er spændt på at opleve kirken fra den anden side. Jeg er 58 år, sygehjælper og har arbejdet de sidste 28 år på Billund Plejecenter. Jeg er gift med Leo og vi har 2 børn/unge mennesker. Mette er 18 år og lige startet på 2. år på gymnasiet i Grindsted. Martin er 22 år og er udlært IT supporter og arbejder på EURO FINS i Vejen. Med hensyn til kirken syntes jeg at det er dejligt med de forskellige gudstjeneste former og andre arrangementer der bliver afholdt. Det gør måske at vi kan få flere børn og unge mennesker i kirke og at det ikke er et "lukket land". 7

8 Arrangementer Vil du også synge i kor? Billund Kirkes Voksenkor søger nye medlemmer At synge i kor er sang og musik i fællesskab. Du behøver ikke at være en erfaren sanger - i voksenkoret får du optræning og udvikling i et hyggeligt fællesskab, og så bliver du glad for at synge! Derfor åbner kirkens voksenkor op for nye medlemmer, både dem som har sunget i kor tidligere, og dem som aldrig har. Vi arbejder med, og vil udvikles i, forskellige stilarter af musik i kirken, og i andre genrer - både stort og småt. Du er velkommen til at kigge ind ved en korprøve torsdage kl i Å-fløjen ved Billund kirke, eller kontakt os. Korleder Kristjan Piirimets mobil , mail: Syng dig glad! Kristjan Piirimets Morgensang i Billund Kirke Vi mødes tirsdage i ulige uger kl (7/10, 21/10, 4/11 og 18/11). Her synger vi sange og salmer omkring flyglet i Billund Kirke under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Alle er velkomne. Babysalmesang nyt hold For ca. 2-9 måneder gamle babyer. Babysalmesang kan være med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Vi mødes onsdage kl i Billund Kirke, i alt 6 gange. Første gang er onsdag den 29. oktober. Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske til organist Christine Toft Kristensen / ). Der er plads til 10 babyer på et hold. Christine Toft Kristensen Minikonfirmander Efter efterårsferien tilbydes 3B at blive minikonfirmander om tirsdagen fra kl , ligesom 3A er det nu. Der vil komme yderligere oplysning om tilmelding mv. på Forældreintra og hjemmesiden www. grenesogn.dk. Her kan man også læse mere om, hvad det vil sige at være minikonfirmand under punktet Børn og unge. 3C og 3D vil få et tilbud efter nytår. Salmemaraton Kom rundt i salmebogen og provstiets kirker! Salmemaraton er blevet til i et provstisamarbejde der ligger foldere med program rundt omkring i våbenhusene. Det foregår på onsdage. Vi begynder hver gang kl. 17 og slutter kl. 18. Vi synger salmer, kendte og mindre kendte. Ser og hører lidt om de forskellige kirkerum og orgler. Og får en kop kaffe og mulighed for at hilse på hinanden. Det begynder den 8. oktober i Grindsted Kirke. Og fortsætter den 22. oktober i Give Kirke, den 5. november i Sdr. Omme Kirke og den 19. november i Thyregod Kirke. Derefter puster vi ud til efter nytår. Vel mødt! Allehelgensgudstjenester Ved Allehelgensgudstjenesterne den 2. november læses navnene op på de, som er døde og/eller begravede eller bisat fra vores sogn siden sidste Allehelgen. Ved højmessen kl i Billund som et led i den almindelige gudstjeneste, hvor voksenkoret medvirker og Solvej Paabøl Andersen prædiker. Ved musikgudstjenesten kl i Grene er der ingen prædiken, men i stedet ekstra musikindslag ved organist Christine Toft Kristensen og Børne- og Ungdomskoret. Peter Fredensborg er liturg. Præsterne De 9 læsninger Første søndag i advent, den 30. november, har vi som altid De 9 læsninger i Billund Kirke en musikgudstjeneste efter engelsk tradition. Med en vekslen mellem tekstlæsninger, fællessalmer og musikindslag får vi juleevangeliet sat ind i en frelseshistorisk sammenhæng. Sognepræst Peter Fredensborg er liturg, mens vore organister, Christine Toft Kristensen og Kristjan Piirimets, spiller orgel og leder hhv. børnekoret, ungdomskoret og voksenkoret. Gudstjenesten finder sted kl i år, og der vil efter gudstjenesten være mulighed for at opleve juleoptoget ned gennem byen, hvorefter byens juletræ tændes kl. ca

9 Nyt fra formanden Af Else Marie Madsen, formand TAK Jørgen! Menighedsrådets kontaktperson siden valget i november 2012 har været Jørgen Klausen. Desværre blev Jørgen ramt af sygdom, der i løbet af året har udviklet sig sådan, at han har været nødt til helt at forlade menighedsrådet. Det har han gjort med blødende hjerte, som han selv har udtrykt det. Menighedsrådet vil gerne sige tak for et godt og positivt samarbejde, tak for en stor og kompetent arbejdsindsats og tak for et aldrig svigtende humør på trods af et svigtende helbred. Vi sender mange tanker til dig og Jette samt jeres familie og håber det bedste. I forbindelse med Jørgens sygemelding trådte Tove Kokkendorff ind som 1. suppleant på den grundtvigske liste. Hun fortsætter nu som menigt medlem af menighedsrådet ind til næste valg. Velkommen Inger! Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet er Gitte Jørgensen ansat som ny kordegn pr. 1. september. Hendes afløser i menighedsrådet er Inger Kruse, der er valgt som 2. suppleant på den grundtvigske liste. Vi vil gerne byde Inger velkommen i menighedsrådet og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Vi ønsker god arbejdslyst og held og lykke med de nye ufordringer. Gitte har som medlem af menighedsrådet været formand for arrangements-udvalget. Den post bliver overtaget af Laila Fasterholdt Busborg. Ny afløser for kordegnen Kordegn Maria Friis der er gået på pension den 30. september har siden februar 2012 været ansat på reduceret tid (seniorjob). Stillingen som kordegneafløser med udvidet timetal, har været varetaget af Hanne Højrup. Dette ansættelsesforhold ophører samme dato i forbindelse med, at stillingen som kordegn igen bliver en fuldtids-stilling. Vi vil gerne sige tak til Hanne for indsatsen og samarbejdet og ønske hende held og lykke fremover. Som ny afløser for kordegnen har menighedsrådet ansat Niels Juel Jensen, der er bosat i Randbøldal. Han tiltræder stillingen pr Vi vil gerne byde Niels velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Lis siger farvel til kost og spand Vores kirketjener gennem de sidste 14 år Lis Askær Mogensen har opsagt sin stilling pr for at gå på pension. Menighedsrådet er nu gået i gang med at finde en afløser for Lis. Menighedsrådet vil gerne også på dette sted sige Lis tak for samarbejdet og for dejligt hjemmebag og ønske alt godt i det nye liv som pensionist. Else Marie Madsen, formand 9

10 Fra præsteværelset Af Peter Fredensborg Bibelen alle tiders bestseller! I år fylder Det Danske Bibelselskab 200 år. Det markerer vi her i sognet med et arrangement søndag den 26. oktober i Å-fløjen. Og der er god grund til at kippe med flaget. For bibelen er verdens mest solgte bog gennem tiderne. Ifølge Guiness Rekordbog anslås det, at der er solgt ca. 5-6 mia. bibler siden Til sammenligning er der solgt ca. 100 mio. Harry Potter -bøger i alt. Men hvad gør egentlig denne bog til noget særligt? Det er nok meget vanskeligt at give et enkelt svar på. Bibelen er én stor bog og så er det samtidig mange små bøger. Den består af 66 bøger, og de er skrevet af mange forskellige forfattere over en længere periode. Ja, man mener at den er skrevet over en periode på ca år. De nyeste om Jesus og den første kirke (fra år ca e.kr.) og Det Gamle Testamente kan være skrevet fra ca. år f.kr.. De ældste skrifter kan således være op til ca år gamle. Det er nok det, der først og fremmest gør den til en usædvanlig bog. For selv om bibelen på en måde er en gammel bog, så er den også en nutidig bog. Den er blevet til for mange år siden og fortæller derfor om mennesker for mange år siden. Men samtidigt fortæller den også om mennesker i dag. Den taler om hvad det vil sige at være menneske. Til alle tider. Den kommer rundt om alle menneskelivets mange temaer: liv og død, glæde og sorg, ondskab og lykke, tvivl og tro, had og tilgivelse, jalousi og kærlighed. På den måde kan mennesker til alle tider spejle sig i bibelen. Og derigennem blive klogere på sig selv og sit eget liv. Det samme gælder det, som bibelen fortæller om Gud. Også det har betydning for mennesker til alle tider, påstår den. Menighedsrådet arrangerer Koncert i Billund Kirke Søndag den 5. oktober kl er der koncert med Den Danske Salmeduo og Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Den Danske Salmeduo kommer fra Aarhus og består af Christian Vuust på saxofon/klarinet og Hans Esbjerg på klaver. Duoen har siden 1996 givet over 250 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Den Danske Salmeduo spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer. Musikken har inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik, men den røde tråd er de smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på, hvordan disse sange kan spilles med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund. Til denne koncert vil duoen spille sammen med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Der er fri entré til koncerten, men hvad der lægges i kirkebøssen denne eftermiddag går ubeskåret til Børne- og Ungdomskorets kortur sommeren

11 Bibelen taler om hvad det vil sige at være menneske. Til alle tider. Og netop fordi bogen handler om Gud og mennesker, så er det samtidig én bog med en gennemgående rød tråd. Selvom bibelen altså består af mange bøger fra forskellige tider, så kan den alligevel læses som en forholdsvis almindelig bog med en begyndelse, en afslutning og noget ind imellem. Det er ret usædvanligt! Helt overordnet kan man sige, at bibelen handler om Gud og mennesker og deres indbyrdes forhold. Det Gamle Testamente er den første del af historien, som begynder med verdens og menneskers skabelse. Derpå følger man især én slægt, Abrahams, og ét folk, Israel. Det Nye Testamente er anden del af historien eller rettere: Historiens midte og midtpunkt. Her hører man om Jesus, hans liv, død og opstandelse fra de døde og siden om de første kristne. Det Nye Testamente og dermed bibelen og Guds historie slutter med en vision om, at verden vil gå under, og at Gud vil skabe en ny verden, en ny himmel og en ny jord. Det er i meget kort form den historie, bibelen selv fortæller. Og så skorter det i øvrigt ikke på anbefalinger af den. Se f.eks. her: Bjarne Reuter, forfatter, i Euroman: "Hvis man ikke har læst bibelen, er der en masse ting, man må undre sig over, fordi vores etik og moral bygger på den." Lisbeth Dahl, skuespiller, i Politiken: "Jeg synes, det er flovt, hvis man dør, uden at man har læst Bibelen. Det skulle ikke undre mig, at jeg får taget mig sammen til at læse den. Ellen Hillingsø, skuespiller, i Kristeligt Dagblad: "Jo ældre jeg bliver, jo vigtigere bliver Bibelen for mig. Fordi den giver svar på vores grundvilkår: at vi fødes, ældes og dør." Stig Rossen, sanger, i Ugebrevet Søndag Morgen: "Bibelen er en af de vigtigste bøger vi har. Den definerer os som mennesker, og hvis man får brudt koden og kommer ind og forstår hvad der står, så har man pludselig en chance for at forstå sig selv og hvor man kommer fra. Og måske hvis man er heldig, også hvor man er på vej hen." Så altså: det handler kun om at give sig i kast med den. Alle tiders bestseller. God læselyst! Mød Mads Djernes til syng-sammen-eftermiddag onsdag den 22. oktober 2014 kl på Billund Plejecenter. Og hvem er så Mads Djernes? Mads er organist og stud. theol. og nok så interessant for os her i sognet: han er kæreste til vores egen organist, Christine Toft Kristensen. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag sammen med beboerne på plejecentret. Billund Kirke deltager i Billundnatten lørdag den 25. oktober med følgende program: : De små synger og danser (for 3-6-årige) : Salmer i dans og bevægelse : De store synger (optakt til gudstjenesten kl ) : Gudstjeneste 11

12 Menighedsrådet arrangerer Bibelselskabet i verdens brændpunkter Det er titlen på det foredrag, som undervisningskonsulent Sidsel Leth Svensson fra Det Danske Bibelselskab vil holde Søndag den 26. oktober kl. ca i Å-fløjen i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum. Foredraget følger umiddelbart efter gudstjenesten i Billund Kirke kl I det meste af oktober måned vil der på Billund Bibliotek være udstilling af gamle og nye bibler samt andet materiale, der belyser Bibelselskabets 200-årige historie. Spil Dansk Dagen Torsdag den 30. oktober Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, hvor den danskproducerede musik og det danske musikliv fejres. Spil Dansk Dagen har været en fast tradition siden 2001 på den sidste torsdag i oktober. Visionen for Spil Dansk Dagen er at samle den danske befolkning på tværs af alle skel gennem den danske musik og at skabe et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året. Mange radiostationer herunder DR spiller på dagen udelukkende danskproduceret musik. Flere TV-stationer bruger også dagen til at vise udsendelser specielt om den danske musik. Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk Dagen. Billund Kirke vil denne dag være med til at fejre Spil Dansk Dagen. Programmet vil fremgå af opslag i Billund Centret. Foredrag ved Ole Urban: Søn af en krigsveteran Onsdag den 5. november kl i Å-fløjen. Som søn af den dansk-sydslesvigske skomager Christian Urban, der i en meget ung alder blev tvunget til at være soldat, og endte i russisk krigsfangenskab i Sibirien, er Ole Urban opvokset i skyggen af de traumer, som hans far pådrog sig på østfronten under Anden Verdenskrig. En opvækst fuld af frygt for faderens vold, vrede og afvisning længe før posttraumatisk stress-syndrom var noget, man talte om. Foredraget tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål i livet. Det meningsløse. Kærlighedens skånselsløse ubetingethed. Det guddommelige. Lidelsen og krænkelsen. Ole Urbans foredrag ledsager hans bog "Søn af en krigsveteran", som han i en proces på tre år har skrevet som en slags terapiforløb. Åben Kirke Søndag den 23. november kl I forbindelse med De kreative Tøsers arrangement i Billund Centret, der vel efterhånden er blevet en årligt tilbagevendende før-jule-tradition, vil Billund Kirke være åben. Her vil der være lejlighed til at kigge nærmere på bl.a. kirkesølv og messehagler, ligesom der vil være diverse musikalske indslag ved organist Christine Toft Kristensen: : Minikoncert med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor : De små synger : Fællessang fra Højskolesangbogen Sogneeftermiddagene finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen. Der er gratis adgang, men man betaler for kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles. Tirsdag den 25. november er der adventshygge med lotteri, oplæsning og musik. KEM-trioen underholder. Datoerne for sogneeftermiddage i det nye år bliver: 20. januar, 24. februar og 24. marts På udvalgets vegne Solvej Paabøl Andersen Adventsfest i Å-fløjen onsdag den 3. december kl Taler: Sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten. Oplæsning: Laila Fasterholdt Busborg. Musikalsk underholdning ved Billund Kirkes Voksenkor og organist Kristjan Piirimets. Vær med og kom i julestemning det bliver helt sikkert ikke kedeligt. Deltagelse og kaffebord er gratis! 12

13 Film- og debataftener i Grindsted Bio arrangeret i samarbejde med Grindsted Menighedsråd: Mandag den 6. oktober 2014 kl i Grindsted Bio Onsdag den 19. november 2014 kl i Grindsted Bio Drømmen om en familie Gribende dokumentarfilm af Mira Jargil om en fars kamp for at skabe en familie for sin datter. Per er 55 år og tidligere misbruger og alkoholiker. Han er nu stoffri på syvende år. Han droppede stofferne, da han blev far til Ilse. Moderen, Christina, er også misbruger. Hun kunne ikke tage var på hverken sig selv eller et lille barn. Forholdet holdt ikke til det. Og Per kunne ikke magte forældreansvaret alene. Så Ilse er hos en plejefamilie og ser sin far hver anden weekend. Men Per har ikke mistet drømmen om en hel familie. Han har et stærkt ønske om, at Ilse skal have mere kontakt til begge sine biologiske forældre. Han genoptager kontakten til Christina, som stadig er misbruger og psykisk ustabil. Hvad er barnets tarv i sådan en situation? Hvor vigtige er blodets bånd? Torben er familievejleder ved kommunen, og det er hans opgave at vurdere, om Pers drøm vil være mere til skade end gavn for datteren, hvis den går i opfyldelse. Filmen er en stærk skildring af en socialt belastet families forsøg på og kamp for at gøre det rigtige. Hvordan finder man en balance mellem egne forventninger og samfundets forventninger til, hvordan man er en rigtig familie? Som oplægsholder har vi inviteret Anna Klixbüll, som er selvstændig socialfaglig konsulent. Klumpfisken Spillefilm af Søren Balle På en gang en humoristisk kærlighedshistorie og en socialrealistisk fortælling (på nordjysk) om et kriseramt erhverv og samfund i det, der ind imellem kaldes Udkantsdanmark. Kesse er tredjegenerations fisker fra Hirtshals. Det er trange tider for fiskeriet, og meget mod sin vilje bliver Kesse nødt til at gå med til at tage en kvindelig havbiolog oven i købet fra København(!) med om bord. Filmen er en del af programmet New Danish Screen, som giver støtte til debuterende instruktører. Oplægget får Udkantsdanmark som tema, og leveres af Pia Heike Johansen fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Film- og debataftenerne arrangeres i samarbejde mellem Kulturhuset Grindsted, Folkeuniversitet, Billund bibliotekerne, Grindsted menighedsråd og Grene menighedsråd. Filmene tager forskellige eksistentielle problemstillinger op, der bliver uddybet af en oplægsholder med indsigt i det pågældende emne. Sidst, men ikke får de fremmødte lejlighed til at give deres besyv med under den afsluttende debat. Pris for billet og kaffe: 60 kr. pr. person. Reservering/køb af billetter er mulig på 13

14 Det sker Besøgstjeneste: 14 Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Oktober 2014 Mandag den 6. kl : Eftermiddag m/ redaktør på Udfordringen, Henri Nissen, Christiansfeld. Torsdag den 23. kl : Sangaften m/mona Lise og organist Jens Erik Kristiansen, Grindsted, Emne: Fanny Crosbys sange. November 2014 Mandag den 3. kl : Eftermiddag m/finn Løvlund Pedersen, Esbjerg fra Sømandsmissionen. Onsdag den 19. kl : Bibelkreds Mandag den 24. kl : Kredsaftenmøde her m/ missionær Heri Elttør, Aulum. Alle er velkommen. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej oktober kl : Åbne Døre, ved Golriz Ghozati 7. november kl : Generalforsamling 5. december kl : Julefrokost Billund Y s Men s Club Oluf Christensen, Søndermarksvej 314, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Højskoledag på Askov Højskole lørdag den 8. november kl Program (se også detaljeret program): Foredrag: Askov Højskole en højskole med udsyn! v. forstander Jørgen Kløve. Nordisk visekoncert og fællessang v. Kristian la Cour. Desuden rundvisning, frokost og kaffe. Betaling: kr. 225 afregnes ved ankomst. Alle er velkomne. Mulighed for samkørsel. Tilmelding inden den 24. oktober 2014: Lone From tlf Ingrid Løkkegaard tlf Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktperson: Torben Møller, tlf Oktober Fredag den 10. kl : Hyggeaften Mandag den 20.: Mødeaften ved Bjarke Friis, Esbjerg November Fredag den 7. kl : Familieaften ved Kirsten Taulborg, Rødekro Mandag den 17.: Fællesskabsaften

15 KFUM & KFUK Løvlund Børne- og juniorklubben "J4U" Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Oktober 2014 Fælles bibelkredsmøde: Vi deltager i arrangementet med Det danske Bibelselskab i Å-fløjen søndag den 26. oktober efter gudstjenesten. November 2014 Onsdag den 12. november kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Sidste søndag i kirkeåret: Matt 11, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ruth Jensen 4. Inger & Kristian Vinther 6. Boye Christensen 8. Benthe & Erik Bach 10. Arne Thomsen 13. Edith Christiansen Grene Sogn Døbte 16.juni til 31.august: Freja Willatzen Kruse William Elias Aggerholm Kruse Dicte Andrea Søgaard Friis Freia Olivia Kristensen Pedersen Liam Emil Flores Refshøj Finn Büchmann William Aagaard Mikkelsen Philip Lykke Kristensen Lilli Nicoline A Christensen Christian Wammen Fryland Laura Amlund Bak Hansen Døde og begravede 16. juni til 31. august: Robert Søgaard Kristensen Eigil Mathias Jensen Ulrich Mathisen Hansen Pia Lund Harry Nielsen Peter J Ø Happel Alice Hansen Verner Krabbenhøft Hans Niels Jørgensen Kristian Hansen Hans Willy Henriksen Gunner Egebjerg Knud Ejnar Christensen Viede og kirkeligt velsignede 16. juni til 31. august: Chanella Corpuz Barakeh og Mike Rotvig Line Höhrmann og Jens-Henrik Larsen Tine Jul Simonsen og René Jul Simonsen 15

16 Gudstjenester Oktober Billund Grene Indsamlinger Søn s. e. trin Koncert SPA Dansk Missionsråd Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Blå Kors Søn s. e. trin PF PF Lør PF/SPA Billundnatten - - Søn s. e. trin SPA Kaffe/foredrag SPA November Søn 2. Alle Helgen SPA PF Musik/BK/UK Danske Sømandsog Udlandskirker Søn s. e. trin SPA SPA KFUM s Sociale Arbejde Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Søn 23. Sidste søndag SPA i kirkeåret Søn s. i advent PF BK/UK/VK De SPA Indre Mission December VK = Voksenkoret. BK-UK = Børne- og Ungdomskoret. Konc.-gudstj. = Koncertgudstjeneste. Konc. = Koncert. Søn s. i advent SPA BK/UK Mini 9.00 PF VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. VK = Voksenkoret. Musik = Musikgudstjeneste. De 9 = De 9 Læsninger. Mini = afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander. Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 2. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 16. oktober kl Peter Fredensborg Torsdag den 6. november kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 20. november kl Peter Fredensborg

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. august september 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene.

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene. Kirke sogn Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene august september 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Billund Kirke i forårsomgivelser Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. juni juli 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

2015-16. Billund og Grene. december januar. Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 13.

2015-16. Billund og Grene. december januar. Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 13. Kirke sogn Fra syng-sammen-eftermiddag den 21. oktober på Billund Plejecenter Billund og Grene Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? Se mere på side 13. portræt af to foreninger i sognet Se mere

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2012-13

Billund og Grene. december januar 2012-13 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2012-13 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Billund Kirke i vinterdragt. Billund og Grene. december januar 2013-14

Billund Kirke i vinterdragt. Billund og Grene. december januar 2013-14 Kirke sogn Billund Kirke i vinterdragt Billund og Grene december januar 2013-14 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Kirkekontor: Højmosevej 3-5, Tlf. 30 63 17 77 tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13 mail: lyngkirke@lyngkirke.dk Fælleskontoret Kirkernes Hus: Christiansvej

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere