Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!"

Transkript

1 Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober november 2014

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Personale ved begge kirker: Kordegn: Gitte Jørgensen Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Bøgeløkke 7, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Erik Noer Hvor intet andet er angivet er fotos i bladet taget af Vagn Hansen. TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på

3 I sognet Udfordringen i vores tid er at vi glemmer evighedslinjen Kirke og Sogn i samtale med Billund Kommunes Børne- og Kulturudvalgsformand, Klara Lyskjær Noer, om tiden, samfundet og kirken. Hvordan ser du de tilbud, vi i dag har i Grene Sogn? Generelt positivt. Jeg ser en bred vifte af tilbud, også skønt med de nye musiske tiltag! Har du nogensinde overvejet dit medlemskab af folkekirken? Egentlig ikke! Jeg er kritisk, men jeg ser Folkekirken med dens rummelighed som en tryg platform. Oplever du nogensinde, at de børn du arbejder med filosoferer over det, der har med tro at gøre? Ja det gør jeg selvfølgelig på forskellige plan! Mange børn og unge er optaget af de store spørgsmål specielt i mødet med liv og død. Det er så livsbekræftende at få lov at være med i deres liv, og det har givet mange stjernestunder. Hvilke muligheder ser du i samarbejdet med kulturskolen og på sigt andre institutioner? Det åbner for nye og spændende muligheder. Det giver god mening med en kirke, som vil samarbejde og i et fint samspil med børn og unge. En central og levende kirke med masser af kvaliteter og som har udsyn og som åbner sig for det omkringliggende samfund. Det var også Kirk-familiens intention med centret, da det blev skænket til Billund for 40 år siden og bliver netop realiseret på en fantastisk måde med bl.a. kirkeudsmykningen. Friheden findes i åbningen mod evigheden! Dér findes glæden. Har du ønsker for fremtidens folkekirke? Kirken som det naturlige og levende samlingspunkt, hvor der er rum for liv og sjæl og som også kan tiltrække de unge generationer. Kirken skal være mangfoldig og turde gå nye veje - uden at miste fokus på det kristne budskab. FAKTA Klara Lyskjær Noer er gift med Erik Noer har 3 børn er leder af fritidsklubben Gaarden er formand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune Hvordan er dit personlige forhold til religion / kristendom? Den svenske forfatter, Margareta Melin, beskriver det så smukt med den befriende lodlinje: Tiden er som en flod der flyder vandret. Evighedens linje er den lodrette. Lodret ned i tiden skærer evigheden! Nuet er det punkt, hvor de to linjer krydser hinanden. I vores lodlinje står vi mennesker oprejst og forbinder himmel og jord. Armene strækker vi vandret ud mod vores omverden. I hjertet forenes de to linjer. Der har mennesket sin plads: et tidens barn med evigheden i sit hjerte. Udfordringen i vores tid er, at vi glemmer evighedslinjen og breder os ud på det horisontale plan, hvor vi altid har travlt og jager af sted efter tiden! Det er her, man bliver udbrændt og tom. Friheden findes i lodlinjen åbningen mod evigheden! Der findes glæden. Der stiger saften i vort livstræ, og der strømmer lyset ned gennem kronen. Jeg tror på Gud, og for mig sætter det livet i perspektiv! Har du erfaringer, hvor troen har haft positiv indflydelse på dit liv? Troen er en naturlig del af mig og min integritet. Jeg tænker, vi alle kender til perioder i livet, hvor sorgen eller mørket rammer os - da finder jeg styrken i troen. Den rummer håbet ved tab eller død. 3

4 I sognet Men også dét at kunne være taknemmelig for livet at intet er en selvfølge. Drømme om kommende tiltag/visioner for Grene Sogn? Jeg ser kirken som Livstræet, hvor kirken afspejler samtiden og har udsyn/vinger, men med rødderne fast forankret. Hvor mennesker mødes og er med i et fællesskab og går beriget derfra. Hvor børnefamilierne stortrives Jeg tænker også det internationale og turismen ind som en naturlig del i fremtiden. Jeg håber på fortsat engagement hos præster, organister, ja hele det kirkelige personale, som alle gør et fantastisk arbejde - og ikke mindst medlemmerne af menighedsrådet, som har ansvaret for at sætte rammerne for en aktiv og levende kirke. Min TAK til jer alle. Af Laila Fasterholdt Busborg Gudstjeneste i det grønne Søndag den 27. juli 2014 var der friluftsgudstjeneste på Grene Gamle Kirkegård. Det har vi deltaget i med glæde i mange år på grund af den specielle stemning, der er på stedet med de høje træer og gamle gravsten. Vi kiggede op mod himlen og valgte derefter at tage bilen i stedte for at cykle, som vi plejer at gøre. Vi kørte via Grene Kirke, som var valgt som "første alternativ", som det hedder indenfor luftfarten, men fortsatte så til den gamle kirkegård som planlagt. Her var vi samlet ca. 50 personer i det dejlige vejr, som det heldigvis valgte at blive på trods af mørke skyer over trætoppene. Peter holdt en let sommer-prædiken og vi sang et par salmer, hvorefter der var kirkekaffe med lækkert hjemmebag i det fri. En helt igennem hyggelig oplevelse endnu en gang. På gensyn til næste år. Af Yrsa & Hans Bay Gudstjeneste ved Kærhuset søndag den 31. august med deltagelse af Kærhusets brugere og et kor oprettet til lejligheden. Fotograf: Erik Noer 4

5 Medarbejdernyt Grene Sogn får på kort tid skiftet ud i medarbejderstaben med ny kordegn og ny kirketjener. Vi bringer her en artikel om den afgående kirketjener, Lis Mogensen, og en præsentation af den nytiltrådte kordegn, Gitte Jørgensen. En kirketjener takker af Nu bliver der mere tid til svømning og symaskine, familie og folkedans: Jeg vil savne jobbet, men jeg kommer ikke til at kede mig! Jeg kommer nok særligt til at savne køkkenet! Man kan se på hendes ansigt, at hun begynder at kigge tilbage på de 14 år, hun har været ansat som kirketjener i Grene Sogn. Lis Askær Mogensen blev ansat den 1. august 2000, og nu har hun søgt sin afsked med udgangen af november. Det bliver en smule vemodigt, men jeg kommer nu ikke til at kede mig, siger hun. Hun har mange idéer til, hvad der nu skal ske. Først og fremmest skal folkedansen have større prioritet. Den foregår i Lindeballe. Lis og hendes mand, Mogens, har gået til folkedans siden De sidste mange år har det foregået om onsdagen, hvilket desværre ofte har kollideret med Lis forpligtelser som kirketjener. De fleste af kirkens arrangementer og foredragsaftener foregår nemlig også om onsdagen. Tidligere var jeg alene ansat som kirketjener i Billund Kirke, og det gav mange aftentimer fordi alle aftenarrangementerne foregik hér. Nu er der imidlertid indført en klar og god fordeling af kirketjener-opgaverne mellem Billund Kirke og Grene Kirke, så vi på den måde kan hjælpe hinanden og også afløse hinanden. Hun virker oprigtigt glad for den ordning, og peger både på den og på udvidelsen med Å-fløjen i 2003 som de to bedste ting, der er sket i hendes tid. Og så er der det med køkkenet. Lis Mogensen kom fra en stilling i et køkken i LEGOLAND. Det har både menighed, menighedsråd og ansatte nydt meget godt af. Hun siger selv, at hun godt kan lide at bage og tilberede mad. Der er derfor i hendes tid blevet serveret ganske mange nybagte kager til udvalgsmøder og sognearrangementer. Nu kommer hendes evner i et køkken så mest familien til gode. De skal have lidt mere opmærksomhed. Det gælder både mand og hund og børnebørn, siger hun med et smil. Nå ja, og forhåbentlig bliver der også tid til noget af det, jeg har forsømt lidt. Nemlig svømning og projekterne ved symaskinen. Det lyder derfor meget overbevisende, når hun påstår, at hun ikke kommer til at kede sig. Og hvis det også har noget på sig, at hun vil savne sit job, så giver Kirke og Sogn hende hermed et råd til at afhjælpe det: hun kunne f.eks. melde sig som én af kirkens mange frivillige, der bl.a. hjælper med madlavning og servering i forbindelse med større arrangementer. På den måde ville savnet ikke blive så stort. Heller ikke for os, der har nydt Lis utrættelige indsats som kirketjener! Af Peter Fredensborg En ny kordegn siger goddag Mens dette skrives, er jeg endnu ikke tiltrådt min stilling som ny kordegn i Grene Sogn. Jeg har et par sommerfugle i maven, for der er noget at leve op til som Marias efterfølger. Men først og fremmest er jeg rigtig glad. Det er for mig et drømmejob, hvor jeg kan bruge mine erfaringer fra mit tidligere arbejde på advokatkontor gennem 11 år. (I parentes bemærket er jeg ikke uddannet advokatsekretær, men derimod korrespondent i tysk og engelsk.) 5

6 Medarbejdernyt Men vigtigst af alt: Jeg kommer til at tilbringe min arbejdstid på det sted, som gennem mange år har stået mit hjerte nær. Dels gennem mine mere end 30 år i kirkens voksenkor, dels gennem mine snart 6 år i menighedsrådet. Så det bliver mennesker og omgivelser, jeg kender godt og holder af, der bliver min fremtidige arbejdsplads. Alligevel eller måske netop derfor er det noget af en udfordring nu at skulle se det hele lidt fra den anden side ; ikke som bruger af kirken eller som medbestemmende i, hvordan vi er kirke her hos os, men som ansat med alt, hvad det indebærer. Det er en opgave, som jeg er meget ydmyg over for, og som jeg gerne modtager hjælp til, men som jeg først og fremmest glæder mig rigtig meget til! Af Gitte Jørgensen TAK Maria! Som omtalt andetsteds i dette blad har vores kordegn gennem mange år Marie Friis valgt at gå på pension med udgangen af september efter 27 år som en værdsat medarbejder ved Billund og Grene kirker. Maria blev i 2005 udnævnt til kordegn. Indtil det tidspunkt havde hun været ansat som kordegneafløser siden september 1987 og senere i forløbet blev hun også kirkesangerafløser. I 2011 gik hun efter eget ønske ned i tid og fik en senioraftale. Som kordegn har Maria endvidere været sekretær for skiftende menighedsråd samt forskellige udvalg. Maria har gennem alle årene været en meget pligtopfyldende, loyal og imødekommende medarbejder. Det har været trygt og godt at vide, at opgaverne altid er blevet løst til punkt og prikke. Hun har altid vist stor ydmyghed og respekt for sin rolle, når hun har medvirket ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Og så har hun altid haft et godt humør. Menighedsrådet vil gerne sige en stor og varm TAK for det hele. Tak for samarbejdet og gode stunder gennem alle årene. Det har været en fornøjelse. Vi ønsker for dig, at dit nye livsafsnit må bringe dig og Hans Erik samt jeres familie mange gode dage og oplevelser. Vi ønsker dig lykke til og Guds velsignelse. Else Marie Madsen Fra menighedsrådets afskedsfrokost med Maria. 6

7 Menighedsrådet Grene Menighedsråd tager reserverne i brug To suppleanter har taget plads i menighedsrådet efter at Jørgen Klausen desværre måtte trække sig på grund af sygdom og Gitte Jørgensen er ansat som kordegn. Kirke og Sogn har bedt de to nye menighedsrådsmedlemmer om at præsentere sig: Tove Kokkendorff Et par måneder før jeg gik på efterløn blev jeg opfordret til at stille op til menighedsrådsvalget i november 2012 på Den Grundtvigske Liste. Jeg havde på det tidspunkt besluttet, at jeg ville bruge min tid som efterlønner - og nu meget snart som pensionist - til frivilligt arbejde, så efter moden overvejelse sagde jeg ja til at lade mig opstille. Jeg blev ikke valgt ind, men blev 1. suppleant på den Den Grundtvigske Liste. Da Jørgen Klausen blev sygemeldt i starten af 2014, kom jeg ind som suppleant for ham, og har siden februar 2014 været med til Menighedsrådets møder. Jeg har sunget i kirkens voksenkor i 26 år, og jeg kender derfor kirken og kirkens medarbejdere, men det er spændende at komme helt ned i "maskinrummet" og opleve Folkekirken indefra, og jeg glæder mig til at være med til at arrangere nogle gode tilbud/gode oplevelser (foredrag og musik) for menigheden. Jeg går ind for en åben og en rummelig folkekirke. Alle skal føle sig velkomne i folkekirken og føle ægte omsorg. Jeg er gift med Adser, har 3 sønner og 3 børnebørn. Jeg er frivillig medarbejder i Kirkens Korshær og i Ældre Sagen, jeg holder meget af god litteratur og vandreture - har været med på to af Korshærens pilgrimsvandringer. Inger Kruse Efter opfordring stillede jeg op til sidste menighedsrådsvalg. Som 2. suppleant er det nu min tur til at træde ind i udvalget, da Gitte Jørgensen er blevet vores nye kordegn. Jeg glæder mig meget til arbejdet og er spændt på at opleve kirken fra den anden side. Jeg er 58 år, sygehjælper og har arbejdet de sidste 28 år på Billund Plejecenter. Jeg er gift med Leo og vi har 2 børn/unge mennesker. Mette er 18 år og lige startet på 2. år på gymnasiet i Grindsted. Martin er 22 år og er udlært IT supporter og arbejder på EURO FINS i Vejen. Med hensyn til kirken syntes jeg at det er dejligt med de forskellige gudstjeneste former og andre arrangementer der bliver afholdt. Det gør måske at vi kan få flere børn og unge mennesker i kirke og at det ikke er et "lukket land". 7

8 Arrangementer Vil du også synge i kor? Billund Kirkes Voksenkor søger nye medlemmer At synge i kor er sang og musik i fællesskab. Du behøver ikke at være en erfaren sanger - i voksenkoret får du optræning og udvikling i et hyggeligt fællesskab, og så bliver du glad for at synge! Derfor åbner kirkens voksenkor op for nye medlemmer, både dem som har sunget i kor tidligere, og dem som aldrig har. Vi arbejder med, og vil udvikles i, forskellige stilarter af musik i kirken, og i andre genrer - både stort og småt. Du er velkommen til at kigge ind ved en korprøve torsdage kl i Å-fløjen ved Billund kirke, eller kontakt os. Korleder Kristjan Piirimets mobil , mail: Syng dig glad! Kristjan Piirimets Morgensang i Billund Kirke Vi mødes tirsdage i ulige uger kl (7/10, 21/10, 4/11 og 18/11). Her synger vi sange og salmer omkring flyglet i Billund Kirke under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Alle er velkomne. Babysalmesang nyt hold For ca. 2-9 måneder gamle babyer. Babysalmesang kan være med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Vi mødes onsdage kl i Billund Kirke, i alt 6 gange. Første gang er onsdag den 29. oktober. Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske til organist Christine Toft Kristensen / ). Der er plads til 10 babyer på et hold. Christine Toft Kristensen Minikonfirmander Efter efterårsferien tilbydes 3B at blive minikonfirmander om tirsdagen fra kl , ligesom 3A er det nu. Der vil komme yderligere oplysning om tilmelding mv. på Forældreintra og hjemmesiden www. grenesogn.dk. Her kan man også læse mere om, hvad det vil sige at være minikonfirmand under punktet Børn og unge. 3C og 3D vil få et tilbud efter nytår. Salmemaraton Kom rundt i salmebogen og provstiets kirker! Salmemaraton er blevet til i et provstisamarbejde der ligger foldere med program rundt omkring i våbenhusene. Det foregår på onsdage. Vi begynder hver gang kl. 17 og slutter kl. 18. Vi synger salmer, kendte og mindre kendte. Ser og hører lidt om de forskellige kirkerum og orgler. Og får en kop kaffe og mulighed for at hilse på hinanden. Det begynder den 8. oktober i Grindsted Kirke. Og fortsætter den 22. oktober i Give Kirke, den 5. november i Sdr. Omme Kirke og den 19. november i Thyregod Kirke. Derefter puster vi ud til efter nytår. Vel mødt! Allehelgensgudstjenester Ved Allehelgensgudstjenesterne den 2. november læses navnene op på de, som er døde og/eller begravede eller bisat fra vores sogn siden sidste Allehelgen. Ved højmessen kl i Billund som et led i den almindelige gudstjeneste, hvor voksenkoret medvirker og Solvej Paabøl Andersen prædiker. Ved musikgudstjenesten kl i Grene er der ingen prædiken, men i stedet ekstra musikindslag ved organist Christine Toft Kristensen og Børne- og Ungdomskoret. Peter Fredensborg er liturg. Præsterne De 9 læsninger Første søndag i advent, den 30. november, har vi som altid De 9 læsninger i Billund Kirke en musikgudstjeneste efter engelsk tradition. Med en vekslen mellem tekstlæsninger, fællessalmer og musikindslag får vi juleevangeliet sat ind i en frelseshistorisk sammenhæng. Sognepræst Peter Fredensborg er liturg, mens vore organister, Christine Toft Kristensen og Kristjan Piirimets, spiller orgel og leder hhv. børnekoret, ungdomskoret og voksenkoret. Gudstjenesten finder sted kl i år, og der vil efter gudstjenesten være mulighed for at opleve juleoptoget ned gennem byen, hvorefter byens juletræ tændes kl. ca

9 Nyt fra formanden Af Else Marie Madsen, formand TAK Jørgen! Menighedsrådets kontaktperson siden valget i november 2012 har været Jørgen Klausen. Desværre blev Jørgen ramt af sygdom, der i løbet af året har udviklet sig sådan, at han har været nødt til helt at forlade menighedsrådet. Det har han gjort med blødende hjerte, som han selv har udtrykt det. Menighedsrådet vil gerne sige tak for et godt og positivt samarbejde, tak for en stor og kompetent arbejdsindsats og tak for et aldrig svigtende humør på trods af et svigtende helbred. Vi sender mange tanker til dig og Jette samt jeres familie og håber det bedste. I forbindelse med Jørgens sygemelding trådte Tove Kokkendorff ind som 1. suppleant på den grundtvigske liste. Hun fortsætter nu som menigt medlem af menighedsrådet ind til næste valg. Velkommen Inger! Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet er Gitte Jørgensen ansat som ny kordegn pr. 1. september. Hendes afløser i menighedsrådet er Inger Kruse, der er valgt som 2. suppleant på den grundtvigske liste. Vi vil gerne byde Inger velkommen i menighedsrådet og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Vi ønsker god arbejdslyst og held og lykke med de nye ufordringer. Gitte har som medlem af menighedsrådet været formand for arrangements-udvalget. Den post bliver overtaget af Laila Fasterholdt Busborg. Ny afløser for kordegnen Kordegn Maria Friis der er gået på pension den 30. september har siden februar 2012 været ansat på reduceret tid (seniorjob). Stillingen som kordegneafløser med udvidet timetal, har været varetaget af Hanne Højrup. Dette ansættelsesforhold ophører samme dato i forbindelse med, at stillingen som kordegn igen bliver en fuldtids-stilling. Vi vil gerne sige tak til Hanne for indsatsen og samarbejdet og ønske hende held og lykke fremover. Som ny afløser for kordegnen har menighedsrådet ansat Niels Juel Jensen, der er bosat i Randbøldal. Han tiltræder stillingen pr Vi vil gerne byde Niels velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Lis siger farvel til kost og spand Vores kirketjener gennem de sidste 14 år Lis Askær Mogensen har opsagt sin stilling pr for at gå på pension. Menighedsrådet er nu gået i gang med at finde en afløser for Lis. Menighedsrådet vil gerne også på dette sted sige Lis tak for samarbejdet og for dejligt hjemmebag og ønske alt godt i det nye liv som pensionist. Else Marie Madsen, formand 9

10 Fra præsteværelset Af Peter Fredensborg Bibelen alle tiders bestseller! I år fylder Det Danske Bibelselskab 200 år. Det markerer vi her i sognet med et arrangement søndag den 26. oktober i Å-fløjen. Og der er god grund til at kippe med flaget. For bibelen er verdens mest solgte bog gennem tiderne. Ifølge Guiness Rekordbog anslås det, at der er solgt ca. 5-6 mia. bibler siden Til sammenligning er der solgt ca. 100 mio. Harry Potter -bøger i alt. Men hvad gør egentlig denne bog til noget særligt? Det er nok meget vanskeligt at give et enkelt svar på. Bibelen er én stor bog og så er det samtidig mange små bøger. Den består af 66 bøger, og de er skrevet af mange forskellige forfattere over en længere periode. Ja, man mener at den er skrevet over en periode på ca år. De nyeste om Jesus og den første kirke (fra år ca e.kr.) og Det Gamle Testamente kan være skrevet fra ca. år f.kr.. De ældste skrifter kan således være op til ca år gamle. Det er nok det, der først og fremmest gør den til en usædvanlig bog. For selv om bibelen på en måde er en gammel bog, så er den også en nutidig bog. Den er blevet til for mange år siden og fortæller derfor om mennesker for mange år siden. Men samtidigt fortæller den også om mennesker i dag. Den taler om hvad det vil sige at være menneske. Til alle tider. Den kommer rundt om alle menneskelivets mange temaer: liv og død, glæde og sorg, ondskab og lykke, tvivl og tro, had og tilgivelse, jalousi og kærlighed. På den måde kan mennesker til alle tider spejle sig i bibelen. Og derigennem blive klogere på sig selv og sit eget liv. Det samme gælder det, som bibelen fortæller om Gud. Også det har betydning for mennesker til alle tider, påstår den. Menighedsrådet arrangerer Koncert i Billund Kirke Søndag den 5. oktober kl er der koncert med Den Danske Salmeduo og Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Den Danske Salmeduo kommer fra Aarhus og består af Christian Vuust på saxofon/klarinet og Hans Esbjerg på klaver. Duoen har siden 1996 givet over 250 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Den Danske Salmeduo spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer. Musikken har inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik, men den røde tråd er de smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på, hvordan disse sange kan spilles med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund. Til denne koncert vil duoen spille sammen med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor. Der er fri entré til koncerten, men hvad der lægges i kirkebøssen denne eftermiddag går ubeskåret til Børne- og Ungdomskorets kortur sommeren

11 Bibelen taler om hvad det vil sige at være menneske. Til alle tider. Og netop fordi bogen handler om Gud og mennesker, så er det samtidig én bog med en gennemgående rød tråd. Selvom bibelen altså består af mange bøger fra forskellige tider, så kan den alligevel læses som en forholdsvis almindelig bog med en begyndelse, en afslutning og noget ind imellem. Det er ret usædvanligt! Helt overordnet kan man sige, at bibelen handler om Gud og mennesker og deres indbyrdes forhold. Det Gamle Testamente er den første del af historien, som begynder med verdens og menneskers skabelse. Derpå følger man især én slægt, Abrahams, og ét folk, Israel. Det Nye Testamente er anden del af historien eller rettere: Historiens midte og midtpunkt. Her hører man om Jesus, hans liv, død og opstandelse fra de døde og siden om de første kristne. Det Nye Testamente og dermed bibelen og Guds historie slutter med en vision om, at verden vil gå under, og at Gud vil skabe en ny verden, en ny himmel og en ny jord. Det er i meget kort form den historie, bibelen selv fortæller. Og så skorter det i øvrigt ikke på anbefalinger af den. Se f.eks. her: Bjarne Reuter, forfatter, i Euroman: "Hvis man ikke har læst bibelen, er der en masse ting, man må undre sig over, fordi vores etik og moral bygger på den." Lisbeth Dahl, skuespiller, i Politiken: "Jeg synes, det er flovt, hvis man dør, uden at man har læst Bibelen. Det skulle ikke undre mig, at jeg får taget mig sammen til at læse den. Ellen Hillingsø, skuespiller, i Kristeligt Dagblad: "Jo ældre jeg bliver, jo vigtigere bliver Bibelen for mig. Fordi den giver svar på vores grundvilkår: at vi fødes, ældes og dør." Stig Rossen, sanger, i Ugebrevet Søndag Morgen: "Bibelen er en af de vigtigste bøger vi har. Den definerer os som mennesker, og hvis man får brudt koden og kommer ind og forstår hvad der står, så har man pludselig en chance for at forstå sig selv og hvor man kommer fra. Og måske hvis man er heldig, også hvor man er på vej hen." Så altså: det handler kun om at give sig i kast med den. Alle tiders bestseller. God læselyst! Mød Mads Djernes til syng-sammen-eftermiddag onsdag den 22. oktober 2014 kl på Billund Plejecenter. Og hvem er så Mads Djernes? Mads er organist og stud. theol. og nok så interessant for os her i sognet: han er kæreste til vores egen organist, Christine Toft Kristensen. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag sammen med beboerne på plejecentret. Billund Kirke deltager i Billundnatten lørdag den 25. oktober med følgende program: : De små synger og danser (for 3-6-årige) : Salmer i dans og bevægelse : De store synger (optakt til gudstjenesten kl ) : Gudstjeneste 11

12 Menighedsrådet arrangerer Bibelselskabet i verdens brændpunkter Det er titlen på det foredrag, som undervisningskonsulent Sidsel Leth Svensson fra Det Danske Bibelselskab vil holde Søndag den 26. oktober kl. ca i Å-fløjen i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum. Foredraget følger umiddelbart efter gudstjenesten i Billund Kirke kl I det meste af oktober måned vil der på Billund Bibliotek være udstilling af gamle og nye bibler samt andet materiale, der belyser Bibelselskabets 200-årige historie. Spil Dansk Dagen Torsdag den 30. oktober Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, hvor den danskproducerede musik og det danske musikliv fejres. Spil Dansk Dagen har været en fast tradition siden 2001 på den sidste torsdag i oktober. Visionen for Spil Dansk Dagen er at samle den danske befolkning på tværs af alle skel gennem den danske musik og at skabe et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året. Mange radiostationer herunder DR spiller på dagen udelukkende danskproduceret musik. Flere TV-stationer bruger også dagen til at vise udsendelser specielt om den danske musik. Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk Dagen. Billund Kirke vil denne dag være med til at fejre Spil Dansk Dagen. Programmet vil fremgå af opslag i Billund Centret. Foredrag ved Ole Urban: Søn af en krigsveteran Onsdag den 5. november kl i Å-fløjen. Som søn af den dansk-sydslesvigske skomager Christian Urban, der i en meget ung alder blev tvunget til at være soldat, og endte i russisk krigsfangenskab i Sibirien, er Ole Urban opvokset i skyggen af de traumer, som hans far pådrog sig på østfronten under Anden Verdenskrig. En opvækst fuld af frygt for faderens vold, vrede og afvisning længe før posttraumatisk stress-syndrom var noget, man talte om. Foredraget tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål i livet. Det meningsløse. Kærlighedens skånselsløse ubetingethed. Det guddommelige. Lidelsen og krænkelsen. Ole Urbans foredrag ledsager hans bog "Søn af en krigsveteran", som han i en proces på tre år har skrevet som en slags terapiforløb. Åben Kirke Søndag den 23. november kl I forbindelse med De kreative Tøsers arrangement i Billund Centret, der vel efterhånden er blevet en årligt tilbagevendende før-jule-tradition, vil Billund Kirke være åben. Her vil der være lejlighed til at kigge nærmere på bl.a. kirkesølv og messehagler, ligesom der vil være diverse musikalske indslag ved organist Christine Toft Kristensen: : Minikoncert med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor : De små synger : Fællessang fra Højskolesangbogen Sogneeftermiddagene finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen. Der er gratis adgang, men man betaler for kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles. Tirsdag den 25. november er der adventshygge med lotteri, oplæsning og musik. KEM-trioen underholder. Datoerne for sogneeftermiddage i det nye år bliver: 20. januar, 24. februar og 24. marts På udvalgets vegne Solvej Paabøl Andersen Adventsfest i Å-fløjen onsdag den 3. december kl Taler: Sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten. Oplæsning: Laila Fasterholdt Busborg. Musikalsk underholdning ved Billund Kirkes Voksenkor og organist Kristjan Piirimets. Vær med og kom i julestemning det bliver helt sikkert ikke kedeligt. Deltagelse og kaffebord er gratis! 12

13 Film- og debataftener i Grindsted Bio arrangeret i samarbejde med Grindsted Menighedsråd: Mandag den 6. oktober 2014 kl i Grindsted Bio Onsdag den 19. november 2014 kl i Grindsted Bio Drømmen om en familie Gribende dokumentarfilm af Mira Jargil om en fars kamp for at skabe en familie for sin datter. Per er 55 år og tidligere misbruger og alkoholiker. Han er nu stoffri på syvende år. Han droppede stofferne, da han blev far til Ilse. Moderen, Christina, er også misbruger. Hun kunne ikke tage var på hverken sig selv eller et lille barn. Forholdet holdt ikke til det. Og Per kunne ikke magte forældreansvaret alene. Så Ilse er hos en plejefamilie og ser sin far hver anden weekend. Men Per har ikke mistet drømmen om en hel familie. Han har et stærkt ønske om, at Ilse skal have mere kontakt til begge sine biologiske forældre. Han genoptager kontakten til Christina, som stadig er misbruger og psykisk ustabil. Hvad er barnets tarv i sådan en situation? Hvor vigtige er blodets bånd? Torben er familievejleder ved kommunen, og det er hans opgave at vurdere, om Pers drøm vil være mere til skade end gavn for datteren, hvis den går i opfyldelse. Filmen er en stærk skildring af en socialt belastet families forsøg på og kamp for at gøre det rigtige. Hvordan finder man en balance mellem egne forventninger og samfundets forventninger til, hvordan man er en rigtig familie? Som oplægsholder har vi inviteret Anna Klixbüll, som er selvstændig socialfaglig konsulent. Klumpfisken Spillefilm af Søren Balle På en gang en humoristisk kærlighedshistorie og en socialrealistisk fortælling (på nordjysk) om et kriseramt erhverv og samfund i det, der ind imellem kaldes Udkantsdanmark. Kesse er tredjegenerations fisker fra Hirtshals. Det er trange tider for fiskeriet, og meget mod sin vilje bliver Kesse nødt til at gå med til at tage en kvindelig havbiolog oven i købet fra København(!) med om bord. Filmen er en del af programmet New Danish Screen, som giver støtte til debuterende instruktører. Oplægget får Udkantsdanmark som tema, og leveres af Pia Heike Johansen fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Film- og debataftenerne arrangeres i samarbejde mellem Kulturhuset Grindsted, Folkeuniversitet, Billund bibliotekerne, Grindsted menighedsråd og Grene menighedsråd. Filmene tager forskellige eksistentielle problemstillinger op, der bliver uddybet af en oplægsholder med indsigt i det pågældende emne. Sidst, men ikke får de fremmødte lejlighed til at give deres besyv med under den afsluttende debat. Pris for billet og kaffe: 60 kr. pr. person. Reservering/køb af billetter er mulig på 13

14 Det sker Besøgstjeneste: 14 Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Oktober 2014 Mandag den 6. kl : Eftermiddag m/ redaktør på Udfordringen, Henri Nissen, Christiansfeld. Torsdag den 23. kl : Sangaften m/mona Lise og organist Jens Erik Kristiansen, Grindsted, Emne: Fanny Crosbys sange. November 2014 Mandag den 3. kl : Eftermiddag m/finn Løvlund Pedersen, Esbjerg fra Sømandsmissionen. Onsdag den 19. kl : Bibelkreds Mandag den 24. kl : Kredsaftenmøde her m/ missionær Heri Elttør, Aulum. Alle er velkommen. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej oktober kl : Åbne Døre, ved Golriz Ghozati 7. november kl : Generalforsamling 5. december kl : Julefrokost Billund Y s Men s Club Oluf Christensen, Søndermarksvej 314, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Højskoledag på Askov Højskole lørdag den 8. november kl Program (se også detaljeret program): Foredrag: Askov Højskole en højskole med udsyn! v. forstander Jørgen Kløve. Nordisk visekoncert og fællessang v. Kristian la Cour. Desuden rundvisning, frokost og kaffe. Betaling: kr. 225 afregnes ved ankomst. Alle er velkomne. Mulighed for samkørsel. Tilmelding inden den 24. oktober 2014: Lone From tlf Ingrid Løkkegaard tlf Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktperson: Torben Møller, tlf Oktober Fredag den 10. kl : Hyggeaften Mandag den 20.: Mødeaften ved Bjarke Friis, Esbjerg November Fredag den 7. kl : Familieaften ved Kirsten Taulborg, Rødekro Mandag den 17.: Fællesskabsaften

15 KFUM & KFUK Løvlund Børne- og juniorklubben "J4U" Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Oktober 2014 Fælles bibelkredsmøde: Vi deltager i arrangementet med Det danske Bibelselskab i Å-fløjen søndag den 26. oktober efter gudstjenesten. November 2014 Onsdag den 12. november kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Sidste søndag i kirkeåret: Matt 11, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ruth Jensen 4. Inger & Kristian Vinther 6. Boye Christensen 8. Benthe & Erik Bach 10. Arne Thomsen 13. Edith Christiansen Grene Sogn Døbte 16.juni til 31.august: Freja Willatzen Kruse William Elias Aggerholm Kruse Dicte Andrea Søgaard Friis Freia Olivia Kristensen Pedersen Liam Emil Flores Refshøj Finn Büchmann William Aagaard Mikkelsen Philip Lykke Kristensen Lilli Nicoline A Christensen Christian Wammen Fryland Laura Amlund Bak Hansen Døde og begravede 16. juni til 31. august: Robert Søgaard Kristensen Eigil Mathias Jensen Ulrich Mathisen Hansen Pia Lund Harry Nielsen Peter J Ø Happel Alice Hansen Verner Krabbenhøft Hans Niels Jørgensen Kristian Hansen Hans Willy Henriksen Gunner Egebjerg Knud Ejnar Christensen Viede og kirkeligt velsignede 16. juni til 31. august: Chanella Corpuz Barakeh og Mike Rotvig Line Höhrmann og Jens-Henrik Larsen Tine Jul Simonsen og René Jul Simonsen 15

16 Gudstjenester Oktober Billund Grene Indsamlinger Søn s. e. trin Koncert SPA Dansk Missionsråd Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Blå Kors Søn s. e. trin PF PF Lør PF/SPA Billundnatten - - Søn s. e. trin SPA Kaffe/foredrag SPA November Søn 2. Alle Helgen SPA PF Musik/BK/UK Danske Sømandsog Udlandskirker Søn s. e. trin SPA SPA KFUM s Sociale Arbejde Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Søn 23. Sidste søndag SPA i kirkeåret Søn s. i advent PF BK/UK/VK De SPA Indre Mission December VK = Voksenkoret. BK-UK = Børne- og Ungdomskoret. Konc.-gudstj. = Koncertgudstjeneste. Konc. = Koncert. Søn s. i advent SPA BK/UK Mini 9.00 PF VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. VK = Voksenkoret. Musik = Musikgudstjeneste. De 9 = De 9 Læsninger. Mini = afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander. Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 2. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 16. oktober kl Peter Fredensborg Torsdag den 6. november kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 20. november kl Peter Fredensborg

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6. Risekirke.dk Kirkeblad for december januar og februar 2014/15 Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.»Salmer på Caribisk«læs herom på side 7. Lys på kælkebakken Nu er der

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere