Københavns Stiftstidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Stiftstidende"

Transkript

1 Københavns Stiftstidende nr. 6 august 2006 årgang 3 LIVETS VAND Foto: Maj-Britt Boa. Aqua vitae betyder livets vand, men alkohol er et nemt tilgængeligt og beroligende middel. Derfor er det ikke spor mærkværdigt, at de omfattende arbejdsmiljøproblemer i folkekirken afspejler sig i tilsvarende alkoholproblemer, siger overlæge Finn Gyntelberg. Det hele hænger sammen med den uklare ledelsesstruktur i folkekirken. Ingen andre steder i landet har man en politisk valgt bestyrelse, der samtidig har ledelses- og personaleansvar. Det er helt uhørt, siger overlægen fra Bispebjerg Hospital. Efter Finn Gyntelbergs opfattelse er det den grundlæggende årsag til de mange arbejdsmiljøproblemer, som blandt andet er afdækket i undersøgelsen fra 2002 af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Også overlæge Finn Zireau fra Alkohol-enhederne i Hovedstadens Sygehusfællesskab peger på, at en organisations struktur kan have indflydelse på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, og på om de udvikler et misbrug. I en organisation, hvor medarbejderne arbejder meget alene, er udsat for sjælelige påvirkninger og har let adgang til alkohol, vil folk med tendens til at lindre stress med alkohol hyppigere udvikle et misbrug, fortæller Finn Zireau. Alkoholpolitik mangler Ifølge Finn Gyntelberg er et af symptomerne på den manglende omsorg for medarbejderne, at der ikke findes en alkoholpolitik. Det er menighedsrådenes ansvar at udarbejde en alkoholpolitik, siger han og peger på, at der efterhånden bliver længere mellem virksomheder, som ikke har formuleret en politik for, hvordan man håndterer en medarbejder, der har et misbrug. Det betyder eksempelvis på Bispebjerg og de fleste andre hospitaler i landet, at det ganske enkelt ikke er muligt at købe alkoholiske drikke i kantinen. I folkekirkens regi vil det betyde, at der ikke til daglig står øl og vin i depotrum og lignende. Uanset om de er aflåst eller ej, siger Finn Gyntelberg. 89 procent af danske virksomheder har i dag regler, der begrænser alkoholindtagelse, og 80 procent har alkoholforbud inden for normal arbejdstid. Men i folkekirken er der ikke en samlet alkoholpolitik. Det undrer overlæge Finn Zierau. Alle har en chef. Om ikke andet kan man se på sin lønseddel, hvem der udbetaler lønnen. Politikken burde være, at hvis der er mistanke om alkoholmisbrug, skal chefen stille krav til medarbejderen om at lade sig undersøge af en kompetent behandler. Og chefen skal også stille krav om, at medarbejderen modtager behandling, siger Finn Zierau. Det indebærer på den anden side også, at arbejdsgiveren skal acceptere, at man ikke bliver fyret på grund af et misbrug. De ting skal aftales i en alkoholpolitik for virksomheden, fortsætter han. Misbrug er ikke kun dyrt for den enkelte Alkoholmisbrug blandt medarbejderne har ikke kun menneskelige omkostninger. I 1999 opstillede den svenske personaleøkonom Susanne Rehnlund fra SUB AB et regnestykke, der viser, at det koster mere end kroner for en større produktionsvirksomhed at rekruttere en ny medarbejder, hvis en gammel medarbejder må afskediges på grund af et alkoholmisbrug. Ligeledes opgjorde Susanne Rehnlund udgiften for, hvad det koster at have en person ansat med et alkoholproblem uden at gøre noget ved det. Det koster, ifølge beregningen, mere end to millioner kroner. Udgifterne er så høje, dels fordi produktionen falder, dels fordi arbejdsmiljøet bliver påvirket negativt. Regnestykkerne blev præsenteret på en konference om alkoholpolitik, som Sundhedsstyrelsen arrangerede i Arbejdsmiljørapporten fra 2002: arb/psykosocialtarb.pdf Rapporten fra Sundhedsstyrelsens konference: Foto: Maj-Britt Boa Fakta om alkoholpolitik 89 procent af de danske virksomheder har regler, der begrænser alkoholindtagelse, og 80 procent har alkoholforbud inden for normal arbejdstid. I 2002 var det henholdsvis 72 procent og 53 procent. En alkoholpolitik bør være nedskrevet og udviklet i et samspil mellem ledelsen og medarbejderne. Alkoholpolitikken kan blandt andet indeholde følgende elementer: Der må ikke drikkes alkohol i arbejdstiden. Der må ikke sælges alkohol fra kantinen/være adgang til alkohol i frokoststuen. Der må kun indtages alkohol ved særlige festlige lejligheder efter arbejdstid, og efter ledelsens tilladelse er indhentet. Der udpeges en alkoholkonsulent på arbejdspladsen (provstiniveau), hvis opgave er i fortrolighed at hjælpe eventuelt alkoholiserede medarbejdere med anonyme henvisninger til alko-ambulatorier med videre. Jakob Bo Andersen

2 2 Københavns Stiftstidende nr. 6 august 2006 OGSÅ ARBEJDSMILJØET HALTER Arbejdstilsynet sætter i øjeblikket fokus på de danske kirker. Og det ser ikke for godt ud. Ved besøg i de enkelte kirker har Arbejdstilsynet konstateret, at det står sløjt til med at overholde arbejdsmiljøreglerne. Typisk mangler der at blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering, og hvis der endelig findes en vurdering, er der i mange tilfælde adskillige mangler. Det udløser en påtale. De kirker, jeg har besøgt, halter meget bagefter med at afdække arbejdsmiljøet. De fleste af kirkerne er blevet placeret på vores niveau 3, hvilket betyder, at vi holder et vågent øje med dem, fortæller psykolog og tilsynsførende Susanne Neiiendam fra Arbejdstilsynets Tilsynscenter 1. En arbejdspladsvurdering skal kortlægge det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Den skal også indeholde en handleplan og prioritering af, hvordan man vil løse eventuelle problemer, og hvem der har ansvaret. Også her er der mangler. Dårlig kommunikation Især når det kommer til psykisk arbejdsmiljø og de mere bløde værdier, som for eksempel samarbejde, kommunikation og rolleuklarhed, er der problemer. Her konstaterer vi ofte, at der er gnidninger, som ikke bliver løst. Derfor anbefaler vi generelt ledelsen, at man arbejder videre med det psykiske arbejdsmiljø, siger Susanne Neiiendam. Folkekirkens struktur kan have en del af skylden for, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det ses ofte i brancher, hvor flere arbejdsgivere har medarbejdere på samme arbejdsplads, og hvor forskellige faggrupper skal samarbejde. Vurderinger for alle samlet Mens menighedsrådet har ansvaret for arbejdsmiljøet for de fleste af kirkens ansatte, er det provsten eller biskoppen, der har det ledelsesmæssige ansvar for præsterne. Kirkeministeriet oplyser, at det går godt med arbejdspladsvurderingerne for præsterne. I ministeriet lavede vi en lille undersøgelse sidste år, og generelt kan vi konstatere, at man er godt i gang med at udarbejde arbejdspladsvurderinger for præsterne. Det ser nogenlunde fornuftigt ud, fortæller Anne Marie Steffensen, fuldmægtig i Kirkeministeriet. Fordi folkekirken har den struktur, som den har, opfordrer Arbejdstilsynet ofte til, at man lokalt samarbejder og udarbejder arbejdspladsvurderingen for de øvrige ansatte og præsten samtidig. Foto: Maj-Britt Boa Når der er tale om forskellige faggrupper med hver sin ledelse, som skal samarbejde, synes vi, at det er fornuftigt at lave vurderingerne på samme tid, siger Susanne Neiiendam. Jakob Bo Andersen NY OPGAVEFORDELING I KIRKEN Opgavefordeling mellem sogn, provsti og stift bør ændres på 20 forskellige områder, lyder det i den betænkning, som Kirkeministeriets arbejdsgruppe om ændring af den kirkelige struktur har afleveret. Præsten skal kunne vælges som daglig leder, kirkefunktionærer bør ansættes med provstiet som ansættelsesområde, og stiftet skal tilbyde rådgivning til menighedsråd og provstiudvalg. Det er et par af de forslag, som Kirkeministeriets arbejdsgruppe lægger frem i sin endelige betænkning om fordelingen af opgaverne mellem sogn, provsti og stift. Betænkningen, som blev offentliggjort i juli, er blevet til på baggrund af det debatoplæg, arbejdsgruppen lagde frem ved årets begyndelse, og de i alt 691 høringssvar, som siden er blevet sendt ind af menighedsråd, provstiudvalg, faglige organisationer og andre. Trods en noget blandet modtagelse af idéen om præsten som daglig leder, er det ét af de forslag fra debatoplægget, som er kommet med i den endelige betænkning. Det samme gælder forslaget om, at budgetsamrådet skal have kompetence til med to tredjedels flertal at indføre et besluttende budgetsamråd. Blandt anbefalingerne i betænkningen er også, at biskoppen kan lægge et sogn sammen med et andet, hvis sognet i to valgperioder i træk ikke kan samle et fuldtalligt menighedsråd. Desuden skal forvaltningen af stiftsmidler ifølge betækningen flyttes til stiftsudvalget vedrørende økonomi, der skal have mulighed for at udskrive et bindende bidrag fra menighedsrådene til finansiering af aktiviteter på stiftsniveau. Betænkningen er nu sendt til høring med svarfrist den 1. september for de forslag, der har tilknytning til kommunalreformen og de nye provstier. For de øvrige forslag er høringsfristen den 1. december. Læs mere om betænkningen på Kirkeministeriets hjemmeside, Kursus i fortælleteknik for sognemedhjælpere og kirkeligt ansatte Bliv bedre til at fortælle, hvad du har på hjertet, og til at læse op i større forsamlinger. Kirkefaglig Videreuddannelse arrangerer i efteråret to kurser i retorik og fortælleteknik. Første del foregår i september 2006, anden del i november/december På trin 1 træner man blandt andet: fortællende oplæsning og genfortælling af en læst tekst, brug af krop og kropssprog og teknikker til samtale om dit foredrag. Undervisningen varetages af skuepiller Kjeld Høegh, der har mange års erfaring med at undervise præster i retorik. Tid: 15., 22. og 29. september, klokken Sted: Kirkefaglig Videreuddannelse, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg. Pris: 2100 kr. inkl. frokost. Tilmelding senest 1. september på telefon: eller mail: Kursus i musik og pædagogik Folkekirkens Skoletjeneste, København-Frederiksberg og Københavns Stifstcentral arrangerer i fællesskab et kursus for præster, organister og lærere. Kurset sætter fokus på den rolle musikken spiller for udviklingen af vore praktiske og sociale evner og for tilegnelsen af eksistentielle indsigter. Gennem oplæg ved musikhistoriker Peter Wang, hjerneforsker og musikpædagog Kjeld Fredens og organist og korleder Michael Due vil kurset nærme sig emnet fra såvel en teoretisk som en praktisk vinkel. Tid: Torsdag den 26. oktober klokken 9-16 Sted: Pædagogisk Center, Lollandsvej 40 A, Frederiksberg. Tilmelding senest 1. oktober på eller Kurset er gratis.

3 SET FRA BISPEGÅRDEN nr. 6 august 2006 Københavns Stiftstidende 3 Er stiftsrådet totalt overflødigt? Vores tidligere kirkeminister sognepræst Tove Fergo har i Kristeligt Dagblad besvaret ovenstående spørgsmål bejaende (01.08). Ja, ikke blot er stiftsrådet totalt overflødigt, men i hendes dagligdag som sognepræst i Simon Peters Kirke er det tillige totalt ikkeeksisterende. Ikke en eneste gang i de forløbne 16 måneder har hun oplevet, at stiftsrådet har styrket folkekirkens liv og vækst eller inddraget lægfolket i de generelle overvejelser på stiftsplan om kirkelivets udvikling eller fremmet dialogen mellem stiftsøvrighed, provstiudvalg og repræsentanter for præster og menighedsråd om de fælles stiftsanliggender, sådan som der står i stiftsrådets formålsparagraf. Tove Fergo skal ikke have utak for, at hun siger tingene, som hun opfatter dem. Det giver stiftsrådet lejlighed til at overveje, om der er forhold i stiftrådets arbejde, der skal revideres eller justeres, lige som det giver mig lejlighed til at svare på nogle af de rejste indvendinger. For nok har Tove Fergo læst referater, men det kan ikke være lige grundigt. Stiftsrådet har fra starten ønsket at få et kvalificeret overblik over omfanget og arten af strukturproblemer, inden man sætter en større debat herom i gang. Derfor har en analysegruppe kulegravet statistiske Biskop Erik Norman Svendsen. Foto: Maj-Britt Boa. oplysninger, og i marts måned afholdtes et internt arbejdsseminar om såvel eksisterende som ønskelige samarbejdsmuligheder mellem sogne i samme provsti. Det følges her til efteråret op af møder med repræsentanter for menighedsråd og præster i de enkelte provstier om intensivering af samarbejdet mellem sognene, så man bedre kan udnytte de økonomiske og menneskelige ressourcer. Også forslag om mulige ændringer af den kirkelige struktur vil naturligvis blive sendt ud i høring til menighedsrådene, provstiudvalgene og præsterne, sådan som jeg udtrykkeligt har redegjort for i min årsberetning til landemodet sidste år (trykt i årbogen og tilgængelig på stiftets hjemmeside). Stiftsrådet ønsker bestemt så stor åbenhed og offentlighed om disse spørgsmål som muligt, men forudsætningen må være, at stiftsrådet først selv har gjort et stykke arbejde hermed. Stiftsrådet har som bekendt flertal af læge medlemmer. Alene det borger for, at stiftsrådet inddrager lægfolket i de generelle overvejelser om kirkelivets udvikling. Før stiftrådet blev nedsat, var der ikke et fælles forum, hvor menighedsråds- og provstiudvalgsmedlemmer samt præster, provster og biskop ansvarligt og gennemskueligt kunne drøfte fælles anliggender og udfordringer. Derimod er jeg enig med Tove Fergo, når hun anfører, at man skal afvente evalueringen af stiftsrådets første periode, før man eventuelt gør stiftsrådene permanente og giver dem egentlig kompetence. Den evaluering er det for tidligt at foretage nu, hvor stiftsrådet kun har fungeret i 17 måneder. Så klap lige hesten, Tove Fergo, inden stiftsrådet erklæres for totalt overflødigt. Af Biskop Erik Norman Svendsen STIFTET BYDER VELKOMMEN TIL: Michael Hemmingsen, 32 år, er fra 1. juni 2006 konstitueret præst i Frederiksberg Kirke. Han er teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 2003 og har siden virket i flere vikariater i Københavns Stift. Jan Kvistgaard, 29 år, er fra 1. juni 2006 ansat som 1. kirketjener i Sankt Johannes Kirke. Han har tidligere arbejdet som kirketjenervikar i Århus-området, ved Fredenskirken i Viby og Frederikskirken i Skåde. Nikolaj Kjærby Johansen, 31 år, er fra 15. juni 2006 ansat som deltidspræst ved Husum Kirke. Siden han i 2004 blev færdig fra Pastoralseminariet, har han blandt andet arbejdet som freelance oversætter af kristne bøger fra engelsk til dansk. Jørn Zoega Olesen, 46 år, er fra 1. juni 2006 ansat som 2. kirketjener ved Timotheus Kirke. Jørn Olesen har i en årrække arbejdet inden for restaurations- og byggebranchen. Svein Tormod Bekkhus, er fra 1. juli 2006 ansat som organist ved Vigerslev Kirke. Svein Tormod Bekkhus er norsk og har, siden han blev færdiguddannet i 2002, virket som kantor i Norge. Annette Molin Schmidt, 29 år, er fra 15. juni 2006 ansat som sognepræst ved Flintholm Kirke. Hun blev færdig på Pastoralseminariet i juni 2005 og har siden arbejdet i Folkekirkens Infocenter og undervist konfirmandhold i Domkirken og Trinitatis Kirke. Poul Lykke Nielsen, 57 år, er fra 1. juli 2006 ansat som organistassistent ved Sct. Nicolai Kirke i Rønne. Han er uddannet lærer med linjefag i sang, musik og engelsk og har arbejdet på forskellige kristne friskoler. Sideløbende har han fungeret som organistvikar. Nelly Dorit Christensen, 55 år, er fra 1. juli 2006 ansat som 2. kirketjener ved Solvang Kirke. Nelly Christensen kommer fra en stilling som hjemmehjælper ved Københavns kommune.

4 4 Københavns Stiftstidende nr. 6 august 2006 JEG VILLE FØLE DET ARROGANT Anna Mejlhede er præst i Sct. Andreas, men har tidligere arbejdet som højskolelærer og konsulent i erhvervslivet. Hun er optaget af, hvorledes man jonglerer mellem prædikestolen og direktionsgangen. Man skal ikke forkynde ind i en virksomhedssammenhæng. Det ville jeg føle, var arrogant. Forkyndelsen til gudstroen hører det kirkelige til, siger Anna Mejlhede og fortsætter: Vor tids klostre: advokatfirmaerne på havnen. Foto: Maj-Britt Boa. I kirken skal jeg inspirere mennesker til tro på Gud, i virksomheder handler det ofte om at inspirere til at gennemtænke menneskesyn. Her er det kristendommens understrøm af kvaliteter, såsom eftertænksomhed, flertydighed og rummelighed, der skal sættes i spil. Ikke troens forkyndelse. Mange virksomheder er nemlig meget bange for netop dette forkyndende element. Skulle nogen blive interesserede i kirken, er det ren bonus. Erhvervspræster Af samme årsag nærer Anna Mejlhede nogen skepsis over for fænomenet en erhvervspræst. Det nytter næppe, at folkekirken ansætter præster, der skal varetage erhvervslivet, når virksomhederne mere efterspørger en bestemt præst, som de har tillid til kan begå sig på disse vilkår, siger hun og tilføjer, at hvis virksomhedspræsten derimod fungerer som en slags kontaktperson, der binder tråde til andre præster, er det en vældig god ide. Erhvervslivet er nemlig meget bedre end sit rygte, siger Anna Mejlhede. Stigende lydhørhed Hun mener, at erhvervslivet er hastigt på vej væk fra selvrealiseringsbølgen og dens ledsagefænomen: det nyreligiøse. I omgangen med medarbejderne oplever jeg i dag en mere nuanceret forståelse for, at det ikke kun gælder om at udvikle hele mennesker. Som jeg plejer at sige, hvordan ser et halvt menneske så ud? Så kigger de ofte noget forundrede på mig, smiler Anna Mejlhede og tilføjer, at der ganske vist er længere og længere mellem de ledere, som mener, at det private og det arbejdsmæssige skal sammenblandes. Men ofte ved de måske ikke helt, hvorledes de skal begå sig i dette nye og mere uoverskuelige felt, hvor der ikke er én rigtig løsning, men mange. Det er her, at vi som præster kan komme med en anderledes intuition Anna Mejlhede. og et anderledes perspektiv og hjælpe dem på vej. Som præst udvikler man en fornemmelse for anderledes situationer og anderledes mennesker. Som præst er man nødt til at arbejde med rummelighed og fortolkning. Det er kompetencer, vi kan lære videre. Anna Mejlhede peger på, at det blandt andet kan ske blot ved at folk får udvidet deres ordforråd. Det kan eksempelvis være enormt forfriskende at drage nogle af vores teologisk ladede ord ind i en virksomhedssammenhæng. Ordet tilgivelse kan i den grad være med til at skabe en helt anderledes debat og lydhørhed, som hun siger. Karen Schousboe VIRKSOMHEDSPRÆSTER Hvorfor skal der nu til at være præster ude på arbejdspladserne? Vi giver en kort forklaring og et hurtigt overblik over fænomenet virksomhedspræst. Når menigheden ikke kommer og hører præsten prædike i kirken, så må præsten komme ud, hvor menigheden er. Det var udgangspunktet, da biskop i Roskilde Stift Jan Lindhardt i maj måned spillede ud med et initiativ til at ansætte en virksomhedspræst i stiftet. En præst som står til rådighed for samtaler med personale og ledelse på virksomhederne dér hvor vi tilbringer halvdelen af vores liv, som Jan Lindhardt påpegede. Nyt initiativ i Roskilde Stift Stillingen som virksomhedspræst i Roskilde Stift er en halvtidsstilling, som nu er blevet besat af cand.theol. Lene Munch, tidligere ansat hos Rambøll og Kirkeministeriet. Endnu ligger det ikke fast, præcis hvilke opgaver virksomhedspræsten kommer til at varetage. Foreløbig er der inviteret til et seminar, hvor præster og repræsentanter for erhvervslivet skal mødes og udveksle idéer til, hvad en virksomhedspræst kan bruges til. Blandt de mulige opgaver er alt fra personlige samtaler med medarbejderne til sparring på det overordnede strategiske niveau, eksempelvis i forbindelse formulering af virksomhedens værdier og etiske retningslinjer. Også foredrag og kurser i eksempelvis religion og kulturhistorie er mulige tilbud fra virksomhedspræsten. Præst på fabrikken Det er ikke første gang, at en præst får sin daglige gang i erhvervslivet. Pastor H.C. Lorentzen var således i 1950 erne og 1960 erne ansat som såkaldt fabrikspræst først ved Danfoss og siden ved Plumrose. Dengang var initiativet taget af Kirkefondet, og det var rettet mod de store industriarbejdspladser. Idéen med en fabrikspræst slog dog aldrig rigtigt an hos hverken erhvervsliv eller kirkelige myndigheder, og initiativet ebbede derfor ud. Mens andre prædiker oprydning, udrensning, simple living og harmoni, har sognepræst Anna Mejlhede sammen med skuespilleren Nastja Arcel skrevet en bog, som hylder rod, larm og kaos. For som bogens budskab lyder: livet er uordentligt, uharmonisk og ustyrligt, og det Antologien Selvrealisering sætter kritisk lup på den grænseløse udviklingskultur, der præger moderne arbejdspladser. På blændende vis analyseres det forhold, at virksomhederne virkelig har nytte af udviklingskulturen. Der er simpelthen penge i skidtet! Mennesker, der arbejder med det dobbelte krav, at skulle udføre arbejdet og sikre deres egen selvudvikling, har nemlig aldrig mulighed for at holde fri, Livet er alligevel noget rod kan selv nok så grundig rengøring ikke lave om på. Bogen er sat sammen af historier og samtaler om at gribe ud efter livet, og om at finde centrum og mening i andre mennesker og i Gud. Blandt andet kan man i bogen læse en historie om at tage det forkerte fly, om lumske hvide sofaer, og så giver bogen 31 fuldstændig uundværlige og til tider helt uansvarlige råd. Anna Mejlhede & Nastja Arcel: Kys dit kaos Livet er alligevel noget rod. Aschehoug sider, 299 kr. Grænseløs selvudvikling og medarbejdere, der kritisk overvåger deres egen præstation, leverer mere knofedt! Når ansvarsforflygtigelse så oven i købet gøres til det dominerende ledelsesprincip og det sker, når virksomheder bygger deres produktion på selvstyrende grupper betyder det, at medarbejderne sidder tilbage med hele skylden, når alt går galt. Her er et par gode råd: Læs bogen, gør oprør og nøjes med at gøre dit arbejde. Svend Brinkmann & Cecilie Eriksen (red.): Selvrealisering Kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Forlaget Klim sider. 285 kr.

5 nr. 6 august 2006 Københavns Stiftstidende 5 FIRE INTENSE DØGN I DAMASKUS Sognepræst Søren Sievers har været med Udenrigsministeriets humanitære beredskab i Damaskus for at hjælpe til med evakueringen af danskere fra Libanon. En både fysisk og mentalt krævende opgave, fortæller han. Klokken er ti mandag formiddag, da telefonen ringer hjemme hos sognepræst ved Frederiksberg Kirke Søren Sievers. Kan du være klar til at tage et fly til Damaskus klokken 14?, lyder spørgsmålet i den anden ende af røret. Søren Sievers siger ja, rydder sin kalender for de aftaler, der kan udsættes, og overdrager resten til sin kollega, der beredvilligt finder plads til en bisættelse og en vielse. Samme mandag klokken 21 lokal tid, er han fremme i lufthavnen i Syriens hovedstad, Damaskus. Klar til at tage af sted Søren Siervers er del af Udenrigsministeriet Internationale Humanitære Beredskab, IHB, der består af omkring 300 danskere, som står klar til at blive sendt ud til verdens brændpunkter i forbindelse eksempelvis humanitære og fredsbevarende opgaver og som valgobservatører. Denne gang var opgaven at hjælpe til med at evakuere de danskere, der under deres ferie i Libanon var blevet fanget i bomberegnen, og Søren Sievers var en af ni IHB-mænd, der blev sendt af sted til Damaskus for at assistere den danske ambassade med evakueringen. Der var ikke nogen, der vidste, hvor længe vi skulle være af sted, og det eneste, vi fik at vide, var, at vi skulle have vores pas med, og at der var brug for ekstra hænder, fortæller Søren Sievers om den spontane afrejse. I Damaskus viste der sig at vente fire døgns intens indsats for at hjælpe danskerne igennem lufthavnen ud til deres fly mod Danmark. Da vi kom til Damaskus blev vores kufferter kørt til ambassaden, imens vi blev i lufthavnens afgangshal og begyndte at hjælpe folk med at få stemplet deres pas, checket bagage ind og komme igennem gaten og om bord på flyet, fortæller Søren Sievers. Hårdt arbejde På de fire døgn blev i alt 4000 danskere hjulpet af sted med evakueringsflyene, og det var benhårdt arbejde. Vi arbejdede praktisk taget 24 timer i døgnet. Det første døgn arbejdede vi fra vi kom klokken 21 til næste morgen klokken 10, og på de mest optimale nætter fik vi måske i underkanten af fem timers søvn, siger en netop hjemvendt og meget træt Søren Sievers. Tiden i lufthavnen gik med praktisk og administrativt arbejde, og der var ikke tid til sjælesorg, selv om mange havde Søren Sievers i Damaskus under evakueringen af danskere fra Libanon. været ude for skræmmende oplevelser. Jeg talte med nogle danskere, som havde besøgt en libanesisk gift søster i Beirut. Den morgen, israelerne bombede lufthavnen, havde de siddet ved morgenkaffen, og de havde kunnet mærke lufttrykket fra eksplosionerne. Mentalt krævende I det hele taget var evakueringen en mentalt krævende opgave, fortæller han. Det er klart, at når man tager til Libanon med den hensigt at holde ferie sammen med sin familie, og man så bogstaveligt talt bliver bombet ud, så sætter det verden på den anden ende. Mange af de her mennesker var stærkt påvirket. De havde været ude på en lang og strabadserende tur for at komme til Damaskus, og de havde måske ikke sovet undervejs. Søren Sievers fortæller videre om de konflikter, der opstod, når en familie på otte alle ville med et fly, hvor der kun var plads til tre, og om en spirende utilfredshed med forplejningen i lufthavnen og med de overfyldte indkvarteringssteder rundt om i Damaskus, hvor man med så kort varsel havde kunnet finde plads til de mange flygtede. Det var hårdt hele tiden at blive mødt med krav, som man ikke kunne imødekomme. Vi knoklede jo bagdelen ud af bukserne, som han siger, tydeligt påvirket af at have været bragt helt ud til kanten af sin tålmodighed og sit menneskelige overskud. Genrejst omdømme Trods de til tider konfliktende interesser vurderer Søren Sievers, at den danske stats indsats for at få danskerne ud af Libanon har pyntet gevaldigt på Danmarks noget blakkede ry i Mellemøsten oven på tegningsagen. Folk fik en opfattelse af, at vi alligevel ikke kunne være så slemme, når vi ville gå så langt for at få vore muslimske medborgere hjem. Så PR-værdien overstiger langt de omkostninger, der var forbundet med evakueringen, siger han. Den maronittiske kirke Libanon rummer en række trossamfund jødiske, kristne og islamiske. Flygtningene fra Libanon tilhører såvel de muslimske som de kristne befolkningsgrupper. Det største samlede kristne trossamfund er den maronittiske kirke, der har 25 procent af libaneserne som medlemmer. Yderligere er der ca. 15 procent kristne (ortodokse, armeniere og andre). 40 procent er muslimer med forskellig observans shia, sunni og andre. Hertil kommer en række mindre trossamfund. Der er stærke religiøse spændinger i Libanon. Eksempelvis var det en maronittisk kirke, der blev brændt af i foråret, da Hizbollah demonstrerede mod Jyllandspostens tegninger. Maronitterne er en syrisk kristen kirke, der daterer sig tilbage til ca. 400, hvor St. Maros disciple grundlagde et kloster ved Orontes floden. Kirkens særlige udformning skyldes dog et skisma i 6- og 700 årene, da de benægtede, at Kristus var drevet af to viljer, en menneskelig og en guddommelig. I 1182 knyttede de sig til den vestlige, katolske kirke, som de siden har været i union med. I København holder den maronittiske kirke da også til i den katolske Sakramentskirke, som ligger på Nørrebrogade. Messefejringen foregår på syrisk og har bevaret en række oldgamle, liturgiske elementer. Karen Schousboe St. Maro, grundlægger af den Maronittiske kirke

6 6 Københavns Stiftstidende nr. 6 august 2006 PRÆST PÅ LEJRPLADSEN Præst, står der med store, hvide typer på Erik Meier Andersens sorte t-shirt. Til daglig er han præst ved Adventskirken, men i 10 julidage har han været del af FDF Julsø Lejrens stab af lejrpræster. Vil du have en kop kaffe? Det tillokkende tilbud viser sig at være lidt for optimistisk, for der er endnu ikke kommet ordentlig gang i bålet under feltkomfuret ved Hafnias byråd. Hafnia er et af de ni boområder, der som farveklatter af rød, orange, blå og hvid teltdug ligger spredt ud over 220 tønder smukt kuperet og skovklædt land ved Julsø og Himmelbjerget, og som tilsammen udgør FDF Julsø Lejr I Hafnia bor omkring 2000 af de i alt FDF ere, der deltager i årets landslejr. I år er deltagerne placeret i boområderne efter geografi, og i Hafnia finder man FDF erne fra København, Bornholm og Nordsjælland. Til Hafnia-lejren er knyttet otte lejrpræster fra Københavns og Helsingør Stifter. En af dem er Erik Meier Andersen, der til daglig er præst ved Adventskirken. Lejrpræstens primære opgave er at være tovholder på forkyndelsen, fortæller han, da vi, uden kaffe, har fået sat os på kanten af scenen i Hafnia-lejren. Netop scenen er omdrejningspunkt for en stor del af forkyndelsen. Her samles Hafnias 2000 beboere hver morgen og aften til en andagt, som de seks lejrpræster varetager på skift. En firesidet trekant Temaet for forkyndelsen er Nye sider, fortæller Erik Meier Andersen og peger over til venstre for scenen på en art pyramideformet plakatsøjle, en trekantet terning med sider af ca. en meters længde, løftet over jorden på en stang. Det er en tetraede, en firsidet trekant, forklarer han, og fortæller, at de fire sider repræsenterer forskellige sider ved menneskelivet. Der er min side, som handler om mig som menneske; vores side med fokus på fællesskabet og relationerne til andre mennesker; alles sider, der repræsenterer det universelle, forholdet til hele verden omkring os; og endelig er der den fjerde side, trekantens bund, som ikke er beklædt med en plade, men er gennemskinnelig. Det er Guds side og repræsenterer vores relation til Gud. Erik Meier Andersen fortæller videre, hvordan man, hvis man kigger op i bunden af trekanten, vil kunne se, at dens inderside er udsmykket med et kors, et anker og et hjerte, symbolerne på tro, håb og kærlighed. Det skal illustrere, hvad man ser, når man ser verden gennem Gud, siger han. Et rummeligt fællesskab De fire sider min, vores, alles og Guds og forholdet mellem dem er omdrejningspunktet for andagterne på scenen. Om morgenen foregår andagten som en dialog mellem præsten og Eva, tidligere sognepræst ved Husum Kirke Corrie de Places. På den måde bliver børnene ført igennem blandt andet beretningen om skabelsen og verdens store mangfoldighed, og fortællingen om, hvordan Gud bliver synlig i Jesus, og der bliver etableret en kærlighedsrelation mellem Gud og mennesker. Det handler om, at give børnene en oplevelse af, at være en del af et fællesskab, som rummer dem, siger Erik Meier Andersen om målet med forkyndelsen. Det er jo også det, evangeliet handler om: at vi bliver set, som dem vi er, og at vi er del af et fællesskab, som rummer mennesker i al deres forskellighed, fortsætter han og peger på, at FDF-lejren i sig selv er en rigtig god måde at formidle det budskab. Når man skal have et lejrliv til at fungere, med opvask, madlavning og så videre, så oplever man på egen krop, hvor vigtigt det er, at hver enkelt bidrager med sine evner til fællesskabet. Spørgsmål til præsten Lejrpræsterne er ikke kun synlige ved andagterne. Erik Meier Andersen viser ryggen af sin t-shirt, hvor der med fede typer står skrevet præst. Vi har ikke nogen fast kontortid, men som regel holder vi til ved byrådet, og ellers er børnene altid velkomne til at hive fat i os, når de ser os på lejrpladsen, fortæller han. Det sker ret ofte, at lejrpræsten bliver stoppet og får stillet et spørgsmål. Det kan være ting, der blev sagt ved andagten, som børnene har spørgsmål til, eller det kan være noget, de går og tumler med, eller også kan det være mere provokerende spørgsmål som tror du virkelig på det der med Gud, fortæller Erik Meier Andersen, der ser det som en god øvelse at blive tvunget til at se lytterne i øjnene og formidle budskabet på en levende og nærværende måde. Kirkeskib på rundfart Forkyndelsen af det kristne budskab løber som en rød tråd gennem hele Julsø Lejren. Et af lejrens absolutte højdepunkter er søndagens friluftsgudstjeneste, der i år trak deltagere. Og det til trods for, at dronningen måtte melde afbud, som Erik Meier Andersen med slet skjult stolthed bemærker. Erik Meier Andersen ved Hafnias kirkeskib. Erik Meier Andersen ved landslejrens friluftsgudstjeneste. Fotograf: Leif Gro Hansen/FDF På lejrens fælles samlingsplads Torvet er opstillet en teltkirke bestyret af blandt andre Per Ramsdal, sognepræst ved Brorsons Kirke. Her kan man chille ud til meditativ musik, når ikke der er freestyle-gudstjeneste, eller man kan tage sig en cafe latte i den tilhørende sognegård, som er indrettet med sofaer og lænestole i hyggelig genbrugsstil. Hafnias lejrpræster har sammen skabt et kirkeskib, som de på skift sejler rundt på lejrområdet. Et lyseblåt skib med papirsejl og adskillige farvede skuffer. Med skibet vil vi gøre lejrpræsterne mere synlige og give børnene mulighed for at komme hen til os og snakke eller stille spørgsmål, fortæller Erik Meier Andersen, imens han trækker ud i nogle af de mange skuffer, der rummer tegnepapir og farver, kort med bibelvers og små gaver, som børnene har lagt, og som man kan få lov at tage med sig, hvis man selv lægger en anden gave. Det er endnu en måde at skabe relationer mellem børnene og give dem en oplevelse af at være del af et større fællesskab, som Erik Meier Andersen forklarer.

7 nr. 6 august 2006 Københavns Stiftstidende 7 LEJRLIV UDEN TANDBØRSTE Der blev ikke spildt tid med at børste tænder eller med at savne mor og far, fortæller to FDF ere, der har været på FDF Julsø Lejr Det bedste var de der løb, siger Magnus på 10 år begejstret og fortæller om et særligt godt løb op ad en bakke og med forhindringer. Hans storesøster Trine, der er 12 år, synes helt klart, at de fælles lejrbål var det sjoveste. De lavede teater, og nogle gange var der et band der spillede. Ret stor opvask Magnus og Trine har været på FDF Julsø Lejr 2006, deres første FDF-landslejr, og de er enige om, at det har været en stor oplevelse. Også selv om det nogle gange var hårdt arbejde. Vi skulle vaske op, og det er altså en ret stor opvask, når man er over 20 mennesker, som Trine konstaterer, mens Magnus gør opmærksom på, at man også selv skulle hente vand til opvasken. Nye venner Trods strabadserne, og et par kolde nætter i teltet, har der ikke været tid til at savne mor og far. Slet, slet ikke, siger Magnus, og Trine er enig. Overhovedet ikke, siger hun og tilføjer, ikke uden triumf i stemmen, at tiden heller ikke blev spildt på Trine (th.) med sin nye slyngveninde Nanna. Fotograf: Christian Nesgaard/FDF sure pligter: Vi havde heller ikke tid til at børste tænder og gå i bad. Til gengæld var der masser af tid og lejlighed til at få nye venner. Jeg kom til at lære pigerne fra min kreds meget bedre at kende. De er faktisk helt vildt søde, og nu er vi nærmest uadskillelige, som Trine fortæller. Fakta om FDF Julsø Lejr Hvert femte år holder FDF landslejr, hvor forbundets i alt medlemmer er inviteret. Landslejrene holdes ved FDF Friluftscenter Sletten, der ligger lidt uden for Silkeborg, for foden af Himmelbjerget og ned til Julsø. Sletten har et areal på 220 tønder land, og en tur tværs igennem lejrområdet er ca. halvanden kilometer lang. FDF Julsø Lejr 2006 fandt sted i dagene den 5. til den 14. juli. I alt havde Julsø Lejr 2006 omkring deltagere herunder 500 udenlandske deltagere fra 20 forskellige lande. Temaet for Julsø Lejr 2006 var Nye sider, med fokus på forholdet til ens egen krop og sundhed, fællesskabet med andre og mødet med verden ude omkring. FDF, der blev stiftet i 1902, har afholdt landslejre siden DEN FROMME KLUMME Salige er de, der stifter fred.. I maj dette forår var der en gruppe unge danskere halvdelen muslimer, halvdelen kristne der mødtes i Beirut i Libanon med en tilsvarende gruppe fra Mellemøsten. Formålet var under ledelse af Danmissions dialogsekretær Agnete Holm at sætte fokus på forårets voldsomme reaktioner efter Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten. Unge kristne og muslimer skulle i en uge tale sammen om, hvad denne krise betød for dem sammenholdt med menneskerettigheder, ytringsfrihed og trosfrihed. I juli havde Danmission igen en gruppe unge i Libanon for at deltage i et seminar om fred og forsoning mellem mennesker af forskellig tro og kultur. Dette seminar blev desværre afbrudt midt i en meget positiv proces af krigen i Libanon og deltagerne måtte i al hast evakueres. Mission er at dele evangeliets glæde med andre mennesker. I Danmission er vi overbevist om, at vi har en forpligtelse på at fastholde samtalen med mennesker af anden tro også i områder af verden, hvor vilkårene er meget vanskelige, som for eksempel Mellemøsten. Da man mødtes, var fronterne trukket op. Man var krænket. De mellemøstlige deltagere både kristne og muslimer var krænket over, at man kunne finde på at besudle profeten Muhammed ved at offentliggøre de satiriske tegninger i en avis. Deres religiøse identitet var blevet trådt for nær. Omvendt var de danske deltagere krænket over den ensidighed, som reaktionen i Mellemøsten fordømte Danmark med, udtrykt ved flagafbrændinger og angreb på de danske ambassader i Damaskus og Beirut. Her startede det konkrete møde mellem muslimer og kristne i en givet kontekst. Men allerede i løbet af den første dags samtaler gik det op for deltagerne, at de unge fra Mellemøsten og Danmark havde deres identitet forankret to forskellige steder. De unge fra Mellemøsten var af den opfattelse, at deres religiøse identitet var vigtigere end deres nationale identitet. Omvendt gav de danske deltagere udtryk for det modsatte synspunkt. For dem var deres nationale identitet vigtigere end deres religiøse identitet. Foto: Maj-Britt Boa. Gennem denne erkendelse var det som om, begge grupper fik en ahaoplevelse. Nu forstod de lige pludselig hinanden. Nu blev de i stand til at forsone sig med hinanden med hensyn til de krænkelser, de hver for sig havde oplevet. På den baggrund fik ord som menneskerettigheder, ytringsfrihed og trosfrihed pludselig en helt anden og nærværende betydning ikke længere som akademiske begreber, men som eksistentielle forudsætninger for deres liv. Hvis I kun hilser på dem, I kan lide, hvad godt gør I så, gør ikke også farisæerne det samme?, spørger Jesus et sted. Noget lignende kunne man sige med hensyn til at dele evangeliet med andre. Vi må gå over grænser også de grænser, der personligt kan synes allersværest. Og da oplever vi gang på gang, at samtalen fremmer forståelsen at den flytter grænsen en lille smule mellem mennesker. Harald Nielsen Islamsekretær i Danmission. Områdesekretær for Mellemøsten, Pakistan og Danmark. Ulønnet hjælpepræst ved Vor Frue Kirke, København.

8 KØBENHAVNS STIFTSTIDENDE Udkommer 10 gange årligt. Oplag: 3600 eksamplarer. Stof til næste nummer afleveres til redaktøren senest tre uger før. De i bladet fremsatte synspunkter deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Udgiver: Folkekirkens Infocenter i Københavns Stift. Pile Allé 3, 2. sal 2000 Frederiksberg Tlf.: Redaktion: Karen Schousboe (ansvarshavende redaktør) Peter Skov-Jakobsen Jakob Bo Andersen Foto: Leif Gro Hansen, Christian Nesgaard og Maj-Britt Boa Layout: Tryk: DIXIT, Them. Tlf.: Ekspedition: Folkekirkens Infocenter i Københavns Stift Nordea: DE APOKRYFE EVANGELIER Foranlediget af fundet af Judasevangeliet afholder Center for Studiet af Bibelens Brug ved Det Teologiske Fakultet i efterårssemestret 2006 fire offentlige forelæsninger om de apokryfe evangeliers fortolkninger og fremstillinger af figurer som Jesus, Judas og Maria Magdalene. Forelæsningerne vil introducere til de skrifter, som i de seneste år har spillet en hovedrolle i den offentlige diskussion. Desuden vil forelæsningerne præsentere skrifternes indhold og placere dem i deres historiske, kulturelle og teologiske sammenhæng. Et hovedanliggende vil være at belyse skrifternes forhold til de kanoniske evangelier, som hverken er udelt harmonisk eller konsekvent kritisk. Lektor Lone Fatum, lektor Geert Hallbäck, professor Mogens Müller og adjunkt Jesper Tang Nielsen, Afdeling for Bibelsk Eksegese vil forelæse. Tid: Torsdage klokken , den 14., 21. og 28. september og den 5. oktober. Sted: Det teologiske Fakultet, Købmagergade Yderligere information: Jesper Tang Nielsen på tlf , mail: Portoservice Hjulmagervej Pandrup MANDS MINDE Vartov fortsætter sin række af Mands Minde foredrag. Denne gang med MF for Venstre Birthe Rønn Hornbech, der over 10 torsdage vil fortælle om sit livsforløb fra opvæksten under krigen, over studieårene i en tid med studenteroprør til arbejdet som folkevalgt i det nye årtusinde. Hermed viderefører Vartov tradition fra forrige og sidste år, hvor henholdsvis Ebbe Reich og Niels Højlund gav deres bud på en samtidshistorie vævet sammen af erindringer og historiske begivenheder. En tradition der går helt tilbage til 1838, hvor Grundtvig holdt sine berømte Mands Minde-foredrag på Borchs kollegium. Tid: Den 5.,12. og 26. oktober, den 2., 9., 16., 23., og 30. november og den 7. og 14. december. Hver gang klokken 17, dørene åbnes klokken Sted: Vartovs store sal, Farvergade 27, opgang H. Pris for alle 10 foredrag: 600 kroner + 10 kroner i gebyr. Et enkelt foredrag koster 70 kroner + 10 kroner igebyr. Billetter kan købes på MASKINEL MAGASINPOST Id-nr TRO OG VIDENSKAB I RENÆSSANCEN Årets Golden Days Festival står i renæssancens tegn, og flere af stiftets kirker har koblet sig på renæssanceåret. Kosmos udvidedes mærkbart i renæssancen. Astronomisk, geografisk, historisk og fysisk samt biologisk kæmpede datidens mennesker med at få greb om virkeligheden rundt om sig. Tycho Brahe udvidede verdensrummet sammen med Kepler og Galilei, handelsmænd og krigere tog på verdensomspændende rejser, humanisterne fremdrog antikken af dens glemsel, og læger forsøgte at tænke nyt om kroppen og dens indretning. I september måned løber årets gyldne festival af stablen. I år har den form af en renæssancefestival, og der er rigtig god grund til at følge intenst med på Lige fra Metrostationen til Københavns bymuseum syder byen af omvisninger, koncerter, foredrag og undervisningsforløb for børn. Sågar en hel weekend kan det anbefales at bruge på at se nogle af de mange renæssancebygninger i Malmø og Skåne, som åbner i anledning af Bygningskulturens dag. Eller man kan bare møde op i Kongens Have til åbningsfesten den 2. september og beruse sig i datidens dufte, smagsoplevelser og lydtapeter. Også kirker i stiftet har forstået at koble sig på renæssanceåret. Renæssancens religiøse billedsprog Renæssancens billedsprog taler gennem linjer, farver, former, proportioner og ikke mindst klare referencer Michelangelo: Adams Skabelse til biblens tekster. I Hellig Kors Kirke vil der fem torsdage i september og oktober blive præsenteret et kunstværk fra renæssancen, som belyser den følgende søndags tekst. I kirkens våbenhus kan publikum i ugens løb se en reproduktion af et kunstværk, som torsdag aften præsenteres i stort format i forbindelse med aftensangen i kirken. Efter aftensangen vil Skye Løfvander i præstegården holde foredrag om aftenens billede. Alle deltagere får en farvekopi af ugens kunstværk til at tage med hjem, og børnene kan deltage i en tegnekonkurrence med udgangspunkt i kunstværkerne. Se til september. Foredragsrækken afholdes torsdag den 7., 14., 21. og 28. september samt 5. oktober klokken 20 i Hellig Kors Kirkes præstegård, Hans Tausensgade 2. Aftensangen foregår klokken. 19 i Hellig Kors Kirke, Kapelvej 38. Kosmos og korværker Renæssancemusikken har allerede huseret i foråret i forbindelse med Musica Fictas koncerter rundt om i de københavnske kirker. Og disse koncerter fortsætter på Rosenborg, i Rundetårn og i Holmens Kirke resten af efteråret. I Esajas Kirke afholdes et mere utraditionelt arrangement, når musikeren og astrofysikeren Jan Teuber fortæller om begrebet Kosmos og den danske astronom Tycho Brahe. Foredraget vil nemlig ledsages af korværker af udvalgte renæssancekomponister såsom Dufay, Lasso, Byrd med flere. Korværkerne opføres af kammerkoret Carmina søndag den 17. september klokken 17, og der er gratis adgang. Endelig kan det herfra anbefales at sikre sig billetter til Violinbandens koncert på Rosenborg den 9. september klokken 17. Ved denne lejlighed spilles fra kælderen, og lyden strømmer gennem de nyfundne lydkanaler op i vinterstuen. Her er der altså mulighed for at forlyste sig med en opførsel, der genskaber fortidens lydoplevelse i mere end én forstand. Karen Schousboe

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Søndag den 22. februar får vi besøg af Patricia og Dan Kirk, som arbejder i projekt Faros. Et arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i Grækenland.

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Ole Pagels 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Ingen bemærkninger

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Folkekirken e Agenda Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Lidt om os Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Lidt om os. Kære Gud eller hvem du er. Og det er netop problemet,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Dagsorden Indledning om ledelse Definition af Folkekirkens 2-strengede system Workshop Pointer om ledelse til anvendelse i praksis Folkekirkens

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Baggrunden for dette møde

Baggrunden for dette møde Provstens indlæg Baggrunden for dette møde Budgetsamrådet 4. maj: Formandens udmelding om, at der skal lukkes 2-3 kirker i provstiet Flere menighedsråd kan gåsammen og påsigt lukke en af deres kirker Flere

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Sager til drøftelse / beslutning

Sager til drøftelse / beslutning Møde i Menighedsrådet den 25. november 2014 kl. 17.30, åbent møde. Der påregnes ikke at være sager til behandling på lukket møde. Fraværende med afbud: Christer Teilmann Damm Sager til drøftelse / beslutning

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Er du en fersken eller et løg? Temaet for i år var Vi vokser sammen. Jeg hørte Jacob Viftrup tale om dette til åbningsmødet i hallen. Han talte om ferskenkristne der ser sig selv som kernen, hvorom alting

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009

Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009 Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Bilag 35 Offentligt Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indledning: Baggrund Behovsanalyse

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere