Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser."

Transkript

1 Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne jord! 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Sneen dækker stadig jorden. Fuglene er man nødt til at fodre lidt endnu. De samler sig stadig i haverne. Det er der andre dyr, der glæder sig over. Dyrespor i sneen viser, at katten tit kommer forbi, og på fuglebrættets top sidder den flotte, men sultne spurvehøg og venter ter på lidt godt til maven. April 2013 Nr. 454 Naturen er barsk. Levevilkårene er hårde. Det kan de også være for mennesker. Religiøst motiverede borgerkrige hærger i flere lande, selv her i Danmark plages man af daglige skyderier. Gid ånden i gildeloven må spredes overalt. Kan vi gøre noget for det?????

2 1. Sct. Georgs Gilde KÆRE GILDEBRØDRE I 1. GILDE. Ledelsen inviterer Jer til St. Bededagsvandring på Fredericia Vold Torsdag den 25. april Vi mødes Ved Fredericia Banegård på parkeringspladsen i Jernbanegade kl Her fordeler vi os i bilerne og kører til Krudthuset i Kastellet. Herfra er der en guidet voldtur, der ender ved Landsoldaten kl. ca Når der er blæst retræte og flaget er taget ned, mødes vi hos Vibeke og Jørn, Jernbanegade 21 i kælderen, hvor der serveres kaffe/te og varme hveder. Er der nogen, der ikke ønsker at gå turen, er I naturligvis velkommen til hvederne. Arrangementet er gratis, og vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften. Af hensyn til indkøb af hveder, bedes I tilmelde Jer senest mandag den 22. april til Vibeke på tlf (Vibeke) eller (Jørn) eller på mail: 2

3 1. Sct. Georgs Gilde Referat fra Gildeting den 14. marts 2013 Vibeke bød de 23 fremmødte gildebrødre velkommen. Vi sang derefter Vel mødt frem gildebror. 1. Valg af dirigent og referent Erik blev valgt som dirigent og Peter K.N. som referent. Erik kunne konstatere, at gildetinget var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtigt. 2. Gildemesterens beretning I Vibekes fyldige beretning kom vi igennem et aktivt gildeår, som startede med Sct. Georgsaften den 19. april 2012 og sluttede med gildedebatmødet den 28. februar Beretningen blev godkendt. 3. Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab for 1. Gilde Ilsa gennemgik regnskabet og status, og de blev godkendt. 4. Regnskab for Fødselsdagsfond, Adoptionsbørn og Gavefond Ilsa gennemgik regnskabet for Fødselsdagsfonden, og det blev godkendt. Ib gennemgik regnskabet for Adoptionsbørn, og det blev godkendt. Ilsa gennemgik regnskabet for Gavefonden, og det blev godkendt. 5. Orientering om øvrige regnskaber Jens orienterede om Fællesrådets regnskab, Ib orienterede om Sct. Georgs Fondens regnskab, Birgit orienterede om Spejderlaugets og Billøbets regnskab og Bent orienterede om Hjælpefondens regnskab. 6. Vedtagelse af budget for 2013 Ilsa gennemgik budgetforslaget for 2013, som med uændret kontingent udviser et underskud på kr. Forslaget blev vedtaget. 7. Indkomne forslag Det af Ib udarbejdede forslag til en anden finansiering af vores adoptivbørn blev vedtaget således, at kontingentet med virkning fra 2014 stiger med 120 kr. Evt. overskud fra gildehallerne indsættes på 1. Gildes konto. 3

4 1. Sct. Georgs Gilde 8. Kort orientering om gruppernes og udvalgenes arbejde ved respektive repræsentanter Der var ingen bemærkninger fra gruppelederne. Repræsentanterne for de forskellige udvalg orienterede herefter kort: Vedr. Sct. Georgs Fonden kunne Ib oplyse, at der var visse ønsker om at kunne udlodde større støttebeløb. Vedr. Ridderudvalget kunne Niels Erik oplyse, at Lilli nu er i gang med sin ridderforberedelse. Vedr. Spejderlauget kunne Birte oplyse, at der er de vanlige tre arrangementer. Vedr. Det Humanitære Udvalg kunne Irma oplyse, at der er to årlige arrangementer. Som noget nyt arrangerer udvalget nu dans med demente. Vedr. Frimærkebanken kunne Kjeld oplyse, at det stille og roligt går ned ad bakke. Der sendes mindre og mindre pr. post. Vedr. Hjælpefonden kunne Bent oplyse, at det er fonden, som søger om midler til at hjælpe Det Humanitære udvalg med. Vedr. Redaktør til Broen kunne Erik oplyse, at samarbejdet mellem redaktørerne fungerer godt. Indsendte artikler må meget gerne suppleres med fotografier. Vedr. Drageudvalget kunne Geert oplyse, at der i 2012 havde været to arrangementer. I 2013 bliver der lun et. Vedr. Adoptivbørn kunne Ib oplyse, at når vores aftale med vores to adoptivbørn slutter, skal vi finde nogle andre, som gerne må være billigere, således vi måske kan hjælpe flere. Vedr. Arkivar kunne Ilsa oplyse, at hun er i gang med at få alt journaliseret. Det, vi ikke længere skal bruge, vil blive tilbudt Lokalhistorisk Arkiv. Vedr. Donorkorpset kunne Jørn oplyse, at den kommende, nye sygehusstruktur kan påvirke korpset. F.eks. hvis det skal lægges sammen med Vejle. Vores økonomi er god, og hvad så med den? Vedr. Internationalt Udvalg kunne Lilli oplyse, at samarbejdet med de to andre GIM er er godt, og at der nu også på distriktsniveau sker noget pga. Mette. 9. Valg af gildeledelse m.v. Vibeke blev genvalgt som gildemester med Jens som suppleant. Peter K.N. blev genvalgt som gildekansler med Lis som suppleant. Ilsa blev genvalgt som gildeskatmester med Jørn som suppleant. 4

5 1. Sct. Georgs Gilde Niels Erik og Geert blev genvalgt som henholdsvis dørherold og flagherold. Jens og Jørn blev genvalgt som revisorer. Birthe E.R. og Lilli blev genvalgt som GIM er. 10. Medlemmer til udvalg m.v. Genvalg af Ib til Sct. Georgs Fonden, genvalg af Niels Erik til Ridderudvalget, genvalg af Birte, Søren og Mogens samt nyvalg af Helle til Spejderlauget, genvalg af Irma, Lilli og Birthe L. til Det Humanitære Udvalg, genvalg af Kjeld til Frimærkebanken, genvalg af Bent til Hjælpefonden, genvalg af Erik som Redaktør af Broen, genvalg af Geert til Drageudvalget, genvalg af Ib til Adoptivbørn, genvalg af Ilsa som Arkivar og genvalg af Jørn til Donorkorpset. På dette sted suspenderede vi gildetinget for at nyde et dejligt pålægs-/ ostebord med rød- og hvidvin samt kaffe/te. 11. Eventuelt Niels Erik advokerede for de uddannelsestiltag for gildeledelser, som distriktet arrangerer. Ilsa og Lilli bakkede Niels Eriks opfordring op. Peter slog til lyd for, at man tilmeldt sig Billøbet med GPS. Vibeke orienterede yderligere om arrangementerne i forbindelse med gildebevægelsens 80 års fødselsdag med særlig vægt på Stafet for Livet. Afslutningsvis takkede Vibeke alle gildebrødre for indsats i grupper, udvalg, redaktør og på ledelsesposter. Som hun sagde: Det er sjovere at være gildemester, når man føler, at der er opbakning og alle er villige til at gøre en indsats på hver sin måde. Hun rettede også en stor tak til Ilsa og Peter for godt samarbejde og støtte i det forgangne gildeår. Til allersidst takkede hun Erik, der som dirigent på glimrende vis fik os ledt igennem gildetinget. Vi sluttede aftenen med at synge Ja, vi er danske spejdere. Peter Kümmel-Nielsen, referent 5

6 1. Sct. Georgs Gilde Kære gildebrødre i 1. Gilde. Tusind tak for den flotte gave til organisationen Naya Jiwan, det glæder mig meget, at I støtter mit arbejde. På min rejse til Indien og Sri Lanka tænkte jeg meget på, hvor beløbet ville hjælpe mest. Min første plan var at holde en fest for børn på et børnehjem. Det ville også glæde børnene, men jeg blev lidt nærig, så jeg syntes, der måtte være en måde, hvor pengene gjorde mere nytte. Senere mødte jeg kvinder i en selvhjælpsgruppe. Det er dejligt at se, hvor meget et lille lån kan hjælpe en familie til en bedre tilværelse. Jeg har bestemt, at donationen skal bruges til et microlån, på den måde vil beløbet fortsat hjælpe. Når det er tilbagebetalt, kan lånet gå videre til en anden. Vore penge vil blive ved med at hjælpe, det synes jeg er en rar tanke. Jeg valgte, at vi skulle hjælpe Valarmathi. Hun har 3 børn og en syg mand. Manden er ikke i stand til at arbejde. Hun kæmper for at klare situationen. 1. gilde har via selvhjælpsgruppen arrangeret et lån på rs Hun har startet en lille butik, som hun kan drive fra hjemmet. det kan give en lille indtægt, så hun kan forsørge sin familie. Hendes mål er at udvide butikken med en lille tebod, så det kan hjælpe med til at betale medicin til manden. Børnene går i skole, og de er raske og glade. Hun ønsker at give børnene et godt liv. Valarmathis liv er mere meningsfuldt nu. Lis Hegelund Valarmathi i sin butik. 6

7 2. Sct. Georgs Gilde Referat fra Gildeting 21. marts Til dirigent blev valgt Jørgen Bork. Til protokolfører Jørn Kristensen. 2. Gildemesteren aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 3. Skatmesteren aflagde beretning om gildets regnskab der udviste et overskud. Regnskabet blev godkendt. Fødselsdagsfondens regnskab blev ligeledes godkendt. 4. Budget 2013/14 blev godkendt. 5. Udvalgene aflagde beretning. 6. Valg til ledelse og udvalg: Gildemester: Torben Skov Jensen Suppleant: Erik Matthiesen Gildekansler: Søren Jensen Suppleant: Jesper Brandt- Jacobsen Gildeskatmester: Karl Aage Dahl Suppleant: Poul Wienberg Referent Broen: Søren Jensen Suppleant: Jørn Kristensen Faneherold: Bent Madsen Stavherold: Carl Robert Friishøj Nielsen Revisor: Jørn Kristensen Suppleant: Jens Nørgaard GIM: Erik Matthiesen og Søren Jensen Spejderkontaktlauget: Torben Skov Jensen og Jens Nørgaard Hjælpefondsudvalget: Jørn Kristensen Humanitært udvalg: Jesper Brandt-Jacobsen og Carl Robert Friishøj Nielsen Sct. Georgs Fonden: Jesper Brandt-Jacobsen Ridderudvalget: Erik Matthiesen Repræsentant Fællesrådet: Jesper Brandt-Jacobsen Drageudvalget: Karl Aage Dahl Medredaktør Broen: Jørgen Bork Optagelseslauget: Jens Nørgaard, Bent Madsen og Torben Skov Jensen 1. Under eventuelt orienterede Jesper om Fællesrådets tiltag til Gildernes 80 års jubilæum. Gildetinget afsluttedes på vanlig vis med en bid brød. Referent Jørn Kristensen 7

8 2. Sct. Georgs Gilde Gildemøde den 21. februar. Vi havde gildemøde d. 21. februar, hvor vi bla. fejrede Karl Aage s 60 års fødselsdag. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor damerne også var med og hjalp med at dække et flot bord. Snakken gik som vanligt rigtigt godt bordet rundt, og noget lækkert mad fik vi da også indtaget med et par dejlige snapse, som Karl Aage gav. Desværre var vi under et vist tidspres, da Jørgen Bork havde været i Afrika. Han havde taget en masse billeder, og det ville han gerne fortælle om. Det gjorde han på en fantastisk medrivende måde. Efter en dejlig aften sluttede vi, som vi plejer. Tak for det store fremmøde. Søren GPS løbet den 7. april Husk at tilmelde dig gps-løbet. Det kan nås endnu den 27. marts. Det er ikke svært at forstå teknikken. Brug blot din bilnavigation. Det er nok. Det er ikke nær så svært som Geocaching. 8

9 3. Sct. Georgs Gilde Referat af gildeting den 21. marts 2013 Gildekansleren meddelte, at der var afbud fra Elsebet og Svend Aage Andersen og Jens Rom Poulsen. Lis Thiesen var sygemeldt. 1. Valg af dirigent: Svend Aage Jensen blev valgt. Han erklærede straks tinget lovligt indvarslet. Som referent valgtes Heine Schmidt. 2. Gildemesterens beretning: Carry Hansen aflagde beretning om de mange forskellige aktiviteter, vi havde deltaget i. Carry takkede gildebrødrene for en høj mødeprocent, og for at alle var med til at gøre 3. gilde til et godt sted at være. 3. Skatmesteren aflagde regnskab: Regnskabet blev godkendt. Ledelsens budgetforslag blev forelagt. Heri indgik en kontingentforhøjelse på 25 kr. pr. kvartal. Marianne foreslog en forhøjelse med 50 kr. pr. kvartal. Dette blev vedtaget. Derefter blev budgettet godkendt. Kontingentforhøjelsen gælder fra 1. juli. 4. Fællesrådets økonomi: Carry gennemgik regnskabet. 5. Indkomne forslag: I anledning af gildernes 80 års jubilæum havde landsgildet opfordret til at gilderne samlede ind til en donation til Børn i familier med alkoholmisbrug. Et flertal gik ind for sagen. Det vedtoges, at man skulle lade en indsamlingsbøsse gå rundt ved alle arrangementer indtil første gildehal efter sommerferien. For at støtte sagen yderligere, blev betalingen for aftenens arrangement forhøjet med 15 kr. 6. Beretning af grupperne: Gruppelederne aflagde beretning. Alle lederne fremhævede et stort fremmøde og et godt udbytte af arrangementerne. 7. Beretning fra udvalgene: a. Interne udvalg: Carry aflagde beretning fra Frimærkebanken i stedet for Lis, som var syg. Minna aflagde beretning og regnskab fra Telegramudvalgt. Minna fik accept at, at udvalgets bestyrelse måtte bestå af kun 3 gildebrødre. Randi fortalte om arkivet. b. Fælles udvalg: Henrik fortalte om sit arbejde i Spejderlauget. Carry om arbejdet i Humanitært Udvalg, hvor arbejdet med de demente - både i Fredericia Dagblad og i en samtale med en demensramt familie havde høstet meget stor anerkendelse.fra begyndelsen af sommeren ville H.U. klare dansen med de demente uden hjælp fra danselærer. 9

10 3. Sct. Georgs Gilde Marianne fortalte om arbejdet i Internationalt Udvalg og om det vellykkede arrangement i Børkop med Morten Fauerby og Flemming Pless. Under samarbejdet med gilderne fra de andre byer, var der kommet kritik af, at Fredericiagilderne blot delte fredslyset ud på gaden. Flere gildebrødre fremhævede udviklingen i arbejdet med Fredslyset og for svarede vores nuværende ordning. Svend Aage Jensen aflagde regnskab for Sct. Georgs Fonden Der udspandt sig en debat om det uhensigtsmæssige i, at pengene ikke blev brugt til andre formål. Der var stor opbakning til at ændre dette. Heine Schmidt aflagde regnskab fra Hjælpefonden. 8. Valg af gildeledelse: a. Carry Hansen blev genvalgt som gildemester med Inge Daugaard som suppleant. b. Bent Rask Thomsen blev genvalgt som gildekansler med Birte Schmidt som suppleant. C. Iver Malmgart blev genvalgt til et syvende år som gildeskatmester med Svend Aage Jensen som suppleant. 9. Valg af herolder: Som stavherold valgtes Birte Malmgart med Randi Jensen som suppleant. Som faneherold valgtes Heine Schmidt med Finn Daugaard som suppleant. Alle var genvalg. 10. Valg af revisorer: Som 1. revisor valgtes Jens Rom Poulsen med Jette som suppleant. Som 2. revisor valgtes Ruben Strandbygaard med Jette som suppleant. Alle genvalg. 11. Valg af medlemmer til udvalg og fonde: Alle blev genvalgt. 12. Til- og fravalg i grupperne: a. Natur- og Kulturgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. b. Diskussionsgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. c. Musikgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. d. Teatergruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. e: Bemærkelsesværdige damer og herrer samt biografture (det sidste var nyt): Randi Jensen meldte sig til. Ingen fravalg. 13. Arrangerende grupper: Ledelsen havde foreslået fortsættelse af grupperne fra sidste år. Der var ingen kommentarer. 14. Eventuelt: a. Carry inviterede igen til Dalen, Møsvrå. I år havde Carry planlagt en tur til den nye Filsø. Datoen blev fastsat til 13. juli. b. Ved fælles Sct. Georgsaften den 18. april vil der være spændende underholdning. Gruppe 2 vil medvirke ved arrangementets afvikling. 10

11 3. Sct. Georgs Gilde c. Bent erindrede om GPS løbet den 7. april. Han bemærkede, at sidste frist for tilmelding var for et døgn siden. d. Bent omtalte årets gildetur, der er planlagt til at gå til Midtjylland den 16. juni. e. Carry omtalte arrangementet Tall Ship. Vi deltager kun om fredagen. Dagen efter deltager vi i Stafet for livet. Prisen for at deltage i sidstnævnte er 100 kr. Beløbet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. f. Bent omtalte, at sommerspillene i Varde i år foregår fra 28. juni til 13. juli. g. Torsdag den 1. august arrangerer Teatergruppen en teatertur til Wilhelmsborg, hvor Skatteøen opføres. Priserne er fra 175 til 195 kr. I pausen blev der serveret kaffe og te til Mariannes boller og Birte M s hjemmelavede marmelade. Det smagte dejligt. Aftenen afsluttedes med Ja, vi er danske spejdere. Heine Schmidt, referent. Fælles Ændring af mailadresse Birte og Iver Malmgart har meddelt, at de har fået ny mailadresse. Det er 11

12 Fælles Fælles Sct. Georgs Gildehal I anledning af Sct. Georgs Gildernes 80 års fødselsdag inviterer gilderne i Fredericia alle gildebrødre med ægtefælle/ledsager til Fælles Sct. Georgs Gildehal torsdag den 18. april 2013 kl i Trinitatis Sognegård i Danmarksgade. I eftergildehallen vil vi blive underholdt af Nostalgikoret (www.nostalgikoret.dk). Kuvertprisen er 120 kr., og der vil kunne købes drikkevarer til favorable priser. Enkeltvis tilmelding til Bent Rask Thomsen på , eller senest fredag den 12. april Peter Kümmel Nielsen OBS OBS OBS Tilmelding til GPS-løbet kan nås endnu onsdag den 27. marts. Har du ikke tilmeldt dig, fordi du ikke forstår gps-teknikken, beroliger Jesper dig. Teknikken er ganske let. Man tager blot sin bilnavigation med. Har man ikke sådan én, kan man låne. Skattene, man skal finde ligger ganske tæt på holdepladserne. (Se martsnummeret). 12

13 Distriktet En stor tak til alle gildebrødre i og 3. gilde. Tak for fanen. Tak for den store deltagelse ved min kære mands begravelse, Tak til Humanitært Udvalg. Anne Marie Sohl Husk at der er Distriktsrådsmøde d. 10/4 kl.19,30 i Kolding 13

14 Klip fra Vadestedet Fællesskaber Som de fleste af jer ved, har jeg i den største del af mit arbejdsliv arbejdet for og med personer med psykisk sygdom. Psykiatrifonden udsender hvert år 4 tidsskrifter med forskellige temaer, sidste gang var temaet arbejdsliv. Den unge læge, Andreas Hoff skriver følgende: "Hver gang vi står over for et andet menneske, holder vi noget af dette menneskes skæbne i vores hånd. Nogen genkender måske dette citat, fordi det er af L.K. Løgstrup. Hos andre vækker citatet måske genklang, fordi de har erfaret, at det er sandt. Jeg er for nylig blevet færdig som læge, og er nu i gang med at specialisere mig til psykiater. "Hvor er det rart, at der er nogen, der vil det." siger nogle, "Det må være udfordrende," siger andre, og jeg er sådan set enig i begge dele. Udfordrende, det er det, at være psykiater - heldigvis! At stå med en del af et menneskes skæbne i sin hånd, finder man forhåbentligt altid udfordrende, da den situation kræver omhu, respekt, ydmyghed og villighed. Jeg både skræmmes og tiltrækkes at dette, Jeg skræmmes, fordi der er risiko for at fejle og dermed risiko for, at jeg ikke altid håndterer et andet menneskes liv bedst muligt, men jeg tiltrækkes også, da jeg ved, at livet først udfolder sig og bliver autentisk gennem relationer til andre mennesker. " Er det ikke mere ved operationsbordet, at en læge står med et menneskes liv i sine hænder?" kan man spørge. Jo, måske helt fysisk og på en anden måde, men det særlige ved psykiatrien er, at de sygdomme og tilstande, vi her hjælper rned at behandle, jo selvsagt sidder i psyken og ofte er forbundet med skrøbelig selvtillid og sårbart selværd. Som behandler i psykiatrien står man med særligt meget af andre menneskers skæbne i sin hånd, fordi det at have et slagent selværd ofte er langt mere smertefuldt end at have et brækket kraveben eller en punkteret lunge. 14

15 Klip fra Vadestedet Netop forståelse for relationen og mødet mellem mennesker er altså helt centralt i psykiatrien. Søren Kierkegaard sagde: "Naar det i Sandhed skal lykkes én at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der." Det stemmer så glimrende overens med min erfaring: Mennesker vil dybest set mødes, som de er, hverken mere eller mindre. Det er dog nemmere sagt end gjort. Udfordringen er altså, om folk kan få nok tillid til én til, at de tør vise, hvem de er. Lige præcis den opgave er en væsentlig del af det at være psykiater: Det er svært at læse og studere sig til - det må erfares og udforskes, og man må lære af sine mange fejl og forhåbentlig af flere og flere succeser." Jeg bliver så g1ad, når jeg læser noget sådant fra et ungt menneske, glæder mig over hans flotte menneskesyn. Desuden får det mig til at tænke på, hvor vigtigt det har været for mig siden barnsben at lære at gebærde mig i mange forskellige fællesskaber, både i fritids-, skole- og arbejdslivet. Lærdommen startede for mig i spejderfællesskabet, som i mange år blev en væsentlig del af min fritid. Derfor er kontakt til et aktivt spejderliv fortsat en stor glæde for mig. Fællesskabet i Sct. Georg gilderne, Vejle, har været til stor glæde for både Ove og mig igennem mange år, det er uundværligt at have mennesker at dele fælles fodslag med samt genkalde gamle fælles minder om f.eks. spejderlivet m.m. Ruth 3. gilde, Vejle 15

16 1.Gilde 25. april, kl. 19: Bededagsvandring 2. Gilde HUSKEREN 3. Gilde Fælles 7. april: Billøb med GPS 18. april: Fælles Sct Georgs Aften 31. maj: Tall Ship arrangement 1. og 2. juni: Stafet for livet. Distriktet 10. april: Distriktsrådsmøde Stof til næste nr. sendes - helst pr. - til: Jørgen Bork Senest d Website: Diverse

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 01.04.2014 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang Gildeposten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Nr. 1 februar 2015 68. årgang prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf. 98 16 90 22 l info Blytækkervej 7 9000 Aalborg www.budolfi-grafisk.dk

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

ARRANGEMENTER I MARTS

ARRANGEMENTER I MARTS Det sker i april: 1. Gilde: Mandag den 26. april kl. 19,30 Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren. Ny 2. Gilde: Fredag den 23. april kl. 18.30. Sct. Georgs Gildehal/fødselsdag i Paradislejren 3. Gilde: Torsdag

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere