Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser."

Transkript

1 Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne jord! 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Sneen dækker stadig jorden. Fuglene er man nødt til at fodre lidt endnu. De samler sig stadig i haverne. Det er der andre dyr, der glæder sig over. Dyrespor i sneen viser, at katten tit kommer forbi, og på fuglebrættets top sidder den flotte, men sultne spurvehøg og venter ter på lidt godt til maven. April 2013 Nr. 454 Naturen er barsk. Levevilkårene er hårde. Det kan de også være for mennesker. Religiøst motiverede borgerkrige hærger i flere lande, selv her i Danmark plages man af daglige skyderier. Gid ånden i gildeloven må spredes overalt. Kan vi gøre noget for det?????

2 1. Sct. Georgs Gilde KÆRE GILDEBRØDRE I 1. GILDE. Ledelsen inviterer Jer til St. Bededagsvandring på Fredericia Vold Torsdag den 25. april Vi mødes Ved Fredericia Banegård på parkeringspladsen i Jernbanegade kl Her fordeler vi os i bilerne og kører til Krudthuset i Kastellet. Herfra er der en guidet voldtur, der ender ved Landsoldaten kl. ca Når der er blæst retræte og flaget er taget ned, mødes vi hos Vibeke og Jørn, Jernbanegade 21 i kælderen, hvor der serveres kaffe/te og varme hveder. Er der nogen, der ikke ønsker at gå turen, er I naturligvis velkommen til hvederne. Arrangementet er gratis, og vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften. Af hensyn til indkøb af hveder, bedes I tilmelde Jer senest mandag den 22. april til Vibeke på tlf (Vibeke) eller (Jørn) eller på mail: 2

3 1. Sct. Georgs Gilde Referat fra Gildeting den 14. marts 2013 Vibeke bød de 23 fremmødte gildebrødre velkommen. Vi sang derefter Vel mødt frem gildebror. 1. Valg af dirigent og referent Erik blev valgt som dirigent og Peter K.N. som referent. Erik kunne konstatere, at gildetinget var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtigt. 2. Gildemesterens beretning I Vibekes fyldige beretning kom vi igennem et aktivt gildeår, som startede med Sct. Georgsaften den 19. april 2012 og sluttede med gildedebatmødet den 28. februar Beretningen blev godkendt. 3. Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab for 1. Gilde Ilsa gennemgik regnskabet og status, og de blev godkendt. 4. Regnskab for Fødselsdagsfond, Adoptionsbørn og Gavefond Ilsa gennemgik regnskabet for Fødselsdagsfonden, og det blev godkendt. Ib gennemgik regnskabet for Adoptionsbørn, og det blev godkendt. Ilsa gennemgik regnskabet for Gavefonden, og det blev godkendt. 5. Orientering om øvrige regnskaber Jens orienterede om Fællesrådets regnskab, Ib orienterede om Sct. Georgs Fondens regnskab, Birgit orienterede om Spejderlaugets og Billøbets regnskab og Bent orienterede om Hjælpefondens regnskab. 6. Vedtagelse af budget for 2013 Ilsa gennemgik budgetforslaget for 2013, som med uændret kontingent udviser et underskud på kr. Forslaget blev vedtaget. 7. Indkomne forslag Det af Ib udarbejdede forslag til en anden finansiering af vores adoptivbørn blev vedtaget således, at kontingentet med virkning fra 2014 stiger med 120 kr. Evt. overskud fra gildehallerne indsættes på 1. Gildes konto. 3

4 1. Sct. Georgs Gilde 8. Kort orientering om gruppernes og udvalgenes arbejde ved respektive repræsentanter Der var ingen bemærkninger fra gruppelederne. Repræsentanterne for de forskellige udvalg orienterede herefter kort: Vedr. Sct. Georgs Fonden kunne Ib oplyse, at der var visse ønsker om at kunne udlodde større støttebeløb. Vedr. Ridderudvalget kunne Niels Erik oplyse, at Lilli nu er i gang med sin ridderforberedelse. Vedr. Spejderlauget kunne Birte oplyse, at der er de vanlige tre arrangementer. Vedr. Det Humanitære Udvalg kunne Irma oplyse, at der er to årlige arrangementer. Som noget nyt arrangerer udvalget nu dans med demente. Vedr. Frimærkebanken kunne Kjeld oplyse, at det stille og roligt går ned ad bakke. Der sendes mindre og mindre pr. post. Vedr. Hjælpefonden kunne Bent oplyse, at det er fonden, som søger om midler til at hjælpe Det Humanitære udvalg med. Vedr. Redaktør til Broen kunne Erik oplyse, at samarbejdet mellem redaktørerne fungerer godt. Indsendte artikler må meget gerne suppleres med fotografier. Vedr. Drageudvalget kunne Geert oplyse, at der i 2012 havde været to arrangementer. I 2013 bliver der lun et. Vedr. Adoptivbørn kunne Ib oplyse, at når vores aftale med vores to adoptivbørn slutter, skal vi finde nogle andre, som gerne må være billigere, således vi måske kan hjælpe flere. Vedr. Arkivar kunne Ilsa oplyse, at hun er i gang med at få alt journaliseret. Det, vi ikke længere skal bruge, vil blive tilbudt Lokalhistorisk Arkiv. Vedr. Donorkorpset kunne Jørn oplyse, at den kommende, nye sygehusstruktur kan påvirke korpset. F.eks. hvis det skal lægges sammen med Vejle. Vores økonomi er god, og hvad så med den? Vedr. Internationalt Udvalg kunne Lilli oplyse, at samarbejdet med de to andre GIM er er godt, og at der nu også på distriktsniveau sker noget pga. Mette. 9. Valg af gildeledelse m.v. Vibeke blev genvalgt som gildemester med Jens som suppleant. Peter K.N. blev genvalgt som gildekansler med Lis som suppleant. Ilsa blev genvalgt som gildeskatmester med Jørn som suppleant. 4

5 1. Sct. Georgs Gilde Niels Erik og Geert blev genvalgt som henholdsvis dørherold og flagherold. Jens og Jørn blev genvalgt som revisorer. Birthe E.R. og Lilli blev genvalgt som GIM er. 10. Medlemmer til udvalg m.v. Genvalg af Ib til Sct. Georgs Fonden, genvalg af Niels Erik til Ridderudvalget, genvalg af Birte, Søren og Mogens samt nyvalg af Helle til Spejderlauget, genvalg af Irma, Lilli og Birthe L. til Det Humanitære Udvalg, genvalg af Kjeld til Frimærkebanken, genvalg af Bent til Hjælpefonden, genvalg af Erik som Redaktør af Broen, genvalg af Geert til Drageudvalget, genvalg af Ib til Adoptivbørn, genvalg af Ilsa som Arkivar og genvalg af Jørn til Donorkorpset. På dette sted suspenderede vi gildetinget for at nyde et dejligt pålægs-/ ostebord med rød- og hvidvin samt kaffe/te. 11. Eventuelt Niels Erik advokerede for de uddannelsestiltag for gildeledelser, som distriktet arrangerer. Ilsa og Lilli bakkede Niels Eriks opfordring op. Peter slog til lyd for, at man tilmeldt sig Billøbet med GPS. Vibeke orienterede yderligere om arrangementerne i forbindelse med gildebevægelsens 80 års fødselsdag med særlig vægt på Stafet for Livet. Afslutningsvis takkede Vibeke alle gildebrødre for indsats i grupper, udvalg, redaktør og på ledelsesposter. Som hun sagde: Det er sjovere at være gildemester, når man føler, at der er opbakning og alle er villige til at gøre en indsats på hver sin måde. Hun rettede også en stor tak til Ilsa og Peter for godt samarbejde og støtte i det forgangne gildeår. Til allersidst takkede hun Erik, der som dirigent på glimrende vis fik os ledt igennem gildetinget. Vi sluttede aftenen med at synge Ja, vi er danske spejdere. Peter Kümmel-Nielsen, referent 5

6 1. Sct. Georgs Gilde Kære gildebrødre i 1. Gilde. Tusind tak for den flotte gave til organisationen Naya Jiwan, det glæder mig meget, at I støtter mit arbejde. På min rejse til Indien og Sri Lanka tænkte jeg meget på, hvor beløbet ville hjælpe mest. Min første plan var at holde en fest for børn på et børnehjem. Det ville også glæde børnene, men jeg blev lidt nærig, så jeg syntes, der måtte være en måde, hvor pengene gjorde mere nytte. Senere mødte jeg kvinder i en selvhjælpsgruppe. Det er dejligt at se, hvor meget et lille lån kan hjælpe en familie til en bedre tilværelse. Jeg har bestemt, at donationen skal bruges til et microlån, på den måde vil beløbet fortsat hjælpe. Når det er tilbagebetalt, kan lånet gå videre til en anden. Vore penge vil blive ved med at hjælpe, det synes jeg er en rar tanke. Jeg valgte, at vi skulle hjælpe Valarmathi. Hun har 3 børn og en syg mand. Manden er ikke i stand til at arbejde. Hun kæmper for at klare situationen. 1. gilde har via selvhjælpsgruppen arrangeret et lån på rs Hun har startet en lille butik, som hun kan drive fra hjemmet. det kan give en lille indtægt, så hun kan forsørge sin familie. Hendes mål er at udvide butikken med en lille tebod, så det kan hjælpe med til at betale medicin til manden. Børnene går i skole, og de er raske og glade. Hun ønsker at give børnene et godt liv. Valarmathis liv er mere meningsfuldt nu. Lis Hegelund Valarmathi i sin butik. 6

7 2. Sct. Georgs Gilde Referat fra Gildeting 21. marts Til dirigent blev valgt Jørgen Bork. Til protokolfører Jørn Kristensen. 2. Gildemesteren aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 3. Skatmesteren aflagde beretning om gildets regnskab der udviste et overskud. Regnskabet blev godkendt. Fødselsdagsfondens regnskab blev ligeledes godkendt. 4. Budget 2013/14 blev godkendt. 5. Udvalgene aflagde beretning. 6. Valg til ledelse og udvalg: Gildemester: Torben Skov Jensen Suppleant: Erik Matthiesen Gildekansler: Søren Jensen Suppleant: Jesper Brandt- Jacobsen Gildeskatmester: Karl Aage Dahl Suppleant: Poul Wienberg Referent Broen: Søren Jensen Suppleant: Jørn Kristensen Faneherold: Bent Madsen Stavherold: Carl Robert Friishøj Nielsen Revisor: Jørn Kristensen Suppleant: Jens Nørgaard GIM: Erik Matthiesen og Søren Jensen Spejderkontaktlauget: Torben Skov Jensen og Jens Nørgaard Hjælpefondsudvalget: Jørn Kristensen Humanitært udvalg: Jesper Brandt-Jacobsen og Carl Robert Friishøj Nielsen Sct. Georgs Fonden: Jesper Brandt-Jacobsen Ridderudvalget: Erik Matthiesen Repræsentant Fællesrådet: Jesper Brandt-Jacobsen Drageudvalget: Karl Aage Dahl Medredaktør Broen: Jørgen Bork Optagelseslauget: Jens Nørgaard, Bent Madsen og Torben Skov Jensen 1. Under eventuelt orienterede Jesper om Fællesrådets tiltag til Gildernes 80 års jubilæum. Gildetinget afsluttedes på vanlig vis med en bid brød. Referent Jørn Kristensen 7

8 2. Sct. Georgs Gilde Gildemøde den 21. februar. Vi havde gildemøde d. 21. februar, hvor vi bla. fejrede Karl Aage s 60 års fødselsdag. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor damerne også var med og hjalp med at dække et flot bord. Snakken gik som vanligt rigtigt godt bordet rundt, og noget lækkert mad fik vi da også indtaget med et par dejlige snapse, som Karl Aage gav. Desværre var vi under et vist tidspres, da Jørgen Bork havde været i Afrika. Han havde taget en masse billeder, og det ville han gerne fortælle om. Det gjorde han på en fantastisk medrivende måde. Efter en dejlig aften sluttede vi, som vi plejer. Tak for det store fremmøde. Søren GPS løbet den 7. april Husk at tilmelde dig gps-løbet. Det kan nås endnu den 27. marts. Det er ikke svært at forstå teknikken. Brug blot din bilnavigation. Det er nok. Det er ikke nær så svært som Geocaching. 8

9 3. Sct. Georgs Gilde Referat af gildeting den 21. marts 2013 Gildekansleren meddelte, at der var afbud fra Elsebet og Svend Aage Andersen og Jens Rom Poulsen. Lis Thiesen var sygemeldt. 1. Valg af dirigent: Svend Aage Jensen blev valgt. Han erklærede straks tinget lovligt indvarslet. Som referent valgtes Heine Schmidt. 2. Gildemesterens beretning: Carry Hansen aflagde beretning om de mange forskellige aktiviteter, vi havde deltaget i. Carry takkede gildebrødrene for en høj mødeprocent, og for at alle var med til at gøre 3. gilde til et godt sted at være. 3. Skatmesteren aflagde regnskab: Regnskabet blev godkendt. Ledelsens budgetforslag blev forelagt. Heri indgik en kontingentforhøjelse på 25 kr. pr. kvartal. Marianne foreslog en forhøjelse med 50 kr. pr. kvartal. Dette blev vedtaget. Derefter blev budgettet godkendt. Kontingentforhøjelsen gælder fra 1. juli. 4. Fællesrådets økonomi: Carry gennemgik regnskabet. 5. Indkomne forslag: I anledning af gildernes 80 års jubilæum havde landsgildet opfordret til at gilderne samlede ind til en donation til Børn i familier med alkoholmisbrug. Et flertal gik ind for sagen. Det vedtoges, at man skulle lade en indsamlingsbøsse gå rundt ved alle arrangementer indtil første gildehal efter sommerferien. For at støtte sagen yderligere, blev betalingen for aftenens arrangement forhøjet med 15 kr. 6. Beretning af grupperne: Gruppelederne aflagde beretning. Alle lederne fremhævede et stort fremmøde og et godt udbytte af arrangementerne. 7. Beretning fra udvalgene: a. Interne udvalg: Carry aflagde beretning fra Frimærkebanken i stedet for Lis, som var syg. Minna aflagde beretning og regnskab fra Telegramudvalgt. Minna fik accept at, at udvalgets bestyrelse måtte bestå af kun 3 gildebrødre. Randi fortalte om arkivet. b. Fælles udvalg: Henrik fortalte om sit arbejde i Spejderlauget. Carry om arbejdet i Humanitært Udvalg, hvor arbejdet med de demente - både i Fredericia Dagblad og i en samtale med en demensramt familie havde høstet meget stor anerkendelse.fra begyndelsen af sommeren ville H.U. klare dansen med de demente uden hjælp fra danselærer. 9

10 3. Sct. Georgs Gilde Marianne fortalte om arbejdet i Internationalt Udvalg og om det vellykkede arrangement i Børkop med Morten Fauerby og Flemming Pless. Under samarbejdet med gilderne fra de andre byer, var der kommet kritik af, at Fredericiagilderne blot delte fredslyset ud på gaden. Flere gildebrødre fremhævede udviklingen i arbejdet med Fredslyset og for svarede vores nuværende ordning. Svend Aage Jensen aflagde regnskab for Sct. Georgs Fonden Der udspandt sig en debat om det uhensigtsmæssige i, at pengene ikke blev brugt til andre formål. Der var stor opbakning til at ændre dette. Heine Schmidt aflagde regnskab fra Hjælpefonden. 8. Valg af gildeledelse: a. Carry Hansen blev genvalgt som gildemester med Inge Daugaard som suppleant. b. Bent Rask Thomsen blev genvalgt som gildekansler med Birte Schmidt som suppleant. C. Iver Malmgart blev genvalgt til et syvende år som gildeskatmester med Svend Aage Jensen som suppleant. 9. Valg af herolder: Som stavherold valgtes Birte Malmgart med Randi Jensen som suppleant. Som faneherold valgtes Heine Schmidt med Finn Daugaard som suppleant. Alle var genvalg. 10. Valg af revisorer: Som 1. revisor valgtes Jens Rom Poulsen med Jette som suppleant. Som 2. revisor valgtes Ruben Strandbygaard med Jette som suppleant. Alle genvalg. 11. Valg af medlemmer til udvalg og fonde: Alle blev genvalgt. 12. Til- og fravalg i grupperne: a. Natur- og Kulturgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. b. Diskussionsgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. c. Musikgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. d. Teatergruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. e: Bemærkelsesværdige damer og herrer samt biografture (det sidste var nyt): Randi Jensen meldte sig til. Ingen fravalg. 13. Arrangerende grupper: Ledelsen havde foreslået fortsættelse af grupperne fra sidste år. Der var ingen kommentarer. 14. Eventuelt: a. Carry inviterede igen til Dalen, Møsvrå. I år havde Carry planlagt en tur til den nye Filsø. Datoen blev fastsat til 13. juli. b. Ved fælles Sct. Georgsaften den 18. april vil der være spændende underholdning. Gruppe 2 vil medvirke ved arrangementets afvikling. 10

11 3. Sct. Georgs Gilde c. Bent erindrede om GPS løbet den 7. april. Han bemærkede, at sidste frist for tilmelding var for et døgn siden. d. Bent omtalte årets gildetur, der er planlagt til at gå til Midtjylland den 16. juni. e. Carry omtalte arrangementet Tall Ship. Vi deltager kun om fredagen. Dagen efter deltager vi i Stafet for livet. Prisen for at deltage i sidstnævnte er 100 kr. Beløbet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. f. Bent omtalte, at sommerspillene i Varde i år foregår fra 28. juni til 13. juli. g. Torsdag den 1. august arrangerer Teatergruppen en teatertur til Wilhelmsborg, hvor Skatteøen opføres. Priserne er fra 175 til 195 kr. I pausen blev der serveret kaffe og te til Mariannes boller og Birte M s hjemmelavede marmelade. Det smagte dejligt. Aftenen afsluttedes med Ja, vi er danske spejdere. Heine Schmidt, referent. Fælles Ændring af mailadresse Birte og Iver Malmgart har meddelt, at de har fået ny mailadresse. Det er 11

12 Fælles Fælles Sct. Georgs Gildehal I anledning af Sct. Georgs Gildernes 80 års fødselsdag inviterer gilderne i Fredericia alle gildebrødre med ægtefælle/ledsager til Fælles Sct. Georgs Gildehal torsdag den 18. april 2013 kl i Trinitatis Sognegård i Danmarksgade. I eftergildehallen vil vi blive underholdt af Nostalgikoret (www.nostalgikoret.dk). Kuvertprisen er 120 kr., og der vil kunne købes drikkevarer til favorable priser. Enkeltvis tilmelding til Bent Rask Thomsen på , eller senest fredag den 12. april Peter Kümmel Nielsen OBS OBS OBS Tilmelding til GPS-løbet kan nås endnu onsdag den 27. marts. Har du ikke tilmeldt dig, fordi du ikke forstår gps-teknikken, beroliger Jesper dig. Teknikken er ganske let. Man tager blot sin bilnavigation med. Har man ikke sådan én, kan man låne. Skattene, man skal finde ligger ganske tæt på holdepladserne. (Se martsnummeret). 12

13 Distriktet En stor tak til alle gildebrødre i og 3. gilde. Tak for fanen. Tak for den store deltagelse ved min kære mands begravelse, Tak til Humanitært Udvalg. Anne Marie Sohl Husk at der er Distriktsrådsmøde d. 10/4 kl.19,30 i Kolding 13

14 Klip fra Vadestedet Fællesskaber Som de fleste af jer ved, har jeg i den største del af mit arbejdsliv arbejdet for og med personer med psykisk sygdom. Psykiatrifonden udsender hvert år 4 tidsskrifter med forskellige temaer, sidste gang var temaet arbejdsliv. Den unge læge, Andreas Hoff skriver følgende: "Hver gang vi står over for et andet menneske, holder vi noget af dette menneskes skæbne i vores hånd. Nogen genkender måske dette citat, fordi det er af L.K. Løgstrup. Hos andre vækker citatet måske genklang, fordi de har erfaret, at det er sandt. Jeg er for nylig blevet færdig som læge, og er nu i gang med at specialisere mig til psykiater. "Hvor er det rart, at der er nogen, der vil det." siger nogle, "Det må være udfordrende," siger andre, og jeg er sådan set enig i begge dele. Udfordrende, det er det, at være psykiater - heldigvis! At stå med en del af et menneskes skæbne i sin hånd, finder man forhåbentligt altid udfordrende, da den situation kræver omhu, respekt, ydmyghed og villighed. Jeg både skræmmes og tiltrækkes at dette, Jeg skræmmes, fordi der er risiko for at fejle og dermed risiko for, at jeg ikke altid håndterer et andet menneskes liv bedst muligt, men jeg tiltrækkes også, da jeg ved, at livet først udfolder sig og bliver autentisk gennem relationer til andre mennesker. " Er det ikke mere ved operationsbordet, at en læge står med et menneskes liv i sine hænder?" kan man spørge. Jo, måske helt fysisk og på en anden måde, men det særlige ved psykiatrien er, at de sygdomme og tilstande, vi her hjælper rned at behandle, jo selvsagt sidder i psyken og ofte er forbundet med skrøbelig selvtillid og sårbart selværd. Som behandler i psykiatrien står man med særligt meget af andre menneskers skæbne i sin hånd, fordi det at have et slagent selværd ofte er langt mere smertefuldt end at have et brækket kraveben eller en punkteret lunge. 14

15 Klip fra Vadestedet Netop forståelse for relationen og mødet mellem mennesker er altså helt centralt i psykiatrien. Søren Kierkegaard sagde: "Naar det i Sandhed skal lykkes én at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der." Det stemmer så glimrende overens med min erfaring: Mennesker vil dybest set mødes, som de er, hverken mere eller mindre. Det er dog nemmere sagt end gjort. Udfordringen er altså, om folk kan få nok tillid til én til, at de tør vise, hvem de er. Lige præcis den opgave er en væsentlig del af det at være psykiater: Det er svært at læse og studere sig til - det må erfares og udforskes, og man må lære af sine mange fejl og forhåbentlig af flere og flere succeser." Jeg bliver så g1ad, når jeg læser noget sådant fra et ungt menneske, glæder mig over hans flotte menneskesyn. Desuden får det mig til at tænke på, hvor vigtigt det har været for mig siden barnsben at lære at gebærde mig i mange forskellige fællesskaber, både i fritids-, skole- og arbejdslivet. Lærdommen startede for mig i spejderfællesskabet, som i mange år blev en væsentlig del af min fritid. Derfor er kontakt til et aktivt spejderliv fortsat en stor glæde for mig. Fællesskabet i Sct. Georg gilderne, Vejle, har været til stor glæde for både Ove og mig igennem mange år, det er uundværligt at have mennesker at dele fælles fodslag med samt genkalde gamle fælles minder om f.eks. spejderlivet m.m. Ruth 3. gilde, Vejle 15

16 1.Gilde 25. april, kl. 19: Bededagsvandring 2. Gilde HUSKEREN 3. Gilde Fælles 7. april: Billøb med GPS 18. april: Fælles Sct Georgs Aften 31. maj: Tall Ship arrangement 1. og 2. juni: Stafet for livet. Distriktet 10. april: Distriktsrådsmøde Stof til næste nr. sendes - helst pr. - til: Jørgen Bork Senest d Website: Diverse

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Julen har bragt velsignet bud... Sådan lyder én af mine mest elskede julesange.

Julen har bragt velsignet bud... Sådan lyder én af mine mest elskede julesange. Julen har bragt velsignet bud... Sådan lyder én af mine mest elskede julesange. Julen har bragt bud om fred på jorden, - også selv om de 3 store monoteistiske religioner ikke just synes at bringe fred

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg 1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg Gildeting tirsdag d. 3 marts 2015 kl. 19.15 i Gildeborgen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Henning Nielsen Begge blev valgt

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 01.04.2014 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere