Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser."

Transkript

1 Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne jord! 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Sneen dækker stadig jorden. Fuglene er man nødt til at fodre lidt endnu. De samler sig stadig i haverne. Det er der andre dyr, der glæder sig over. Dyrespor i sneen viser, at katten tit kommer forbi, og på fuglebrættets top sidder den flotte, men sultne spurvehøg og venter ter på lidt godt til maven. April 2013 Nr. 454 Naturen er barsk. Levevilkårene er hårde. Det kan de også være for mennesker. Religiøst motiverede borgerkrige hærger i flere lande, selv her i Danmark plages man af daglige skyderier. Gid ånden i gildeloven må spredes overalt. Kan vi gøre noget for det?????

2 1. Sct. Georgs Gilde KÆRE GILDEBRØDRE I 1. GILDE. Ledelsen inviterer Jer til St. Bededagsvandring på Fredericia Vold Torsdag den 25. april Vi mødes Ved Fredericia Banegård på parkeringspladsen i Jernbanegade kl Her fordeler vi os i bilerne og kører til Krudthuset i Kastellet. Herfra er der en guidet voldtur, der ender ved Landsoldaten kl. ca Når der er blæst retræte og flaget er taget ned, mødes vi hos Vibeke og Jørn, Jernbanegade 21 i kælderen, hvor der serveres kaffe/te og varme hveder. Er der nogen, der ikke ønsker at gå turen, er I naturligvis velkommen til hvederne. Arrangementet er gratis, og vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften. Af hensyn til indkøb af hveder, bedes I tilmelde Jer senest mandag den 22. april til Vibeke på tlf (Vibeke) eller (Jørn) eller på mail: 2

3 1. Sct. Georgs Gilde Referat fra Gildeting den 14. marts 2013 Vibeke bød de 23 fremmødte gildebrødre velkommen. Vi sang derefter Vel mødt frem gildebror. 1. Valg af dirigent og referent Erik blev valgt som dirigent og Peter K.N. som referent. Erik kunne konstatere, at gildetinget var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtigt. 2. Gildemesterens beretning I Vibekes fyldige beretning kom vi igennem et aktivt gildeår, som startede med Sct. Georgsaften den 19. april 2012 og sluttede med gildedebatmødet den 28. februar Beretningen blev godkendt. 3. Gildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab for 1. Gilde Ilsa gennemgik regnskabet og status, og de blev godkendt. 4. Regnskab for Fødselsdagsfond, Adoptionsbørn og Gavefond Ilsa gennemgik regnskabet for Fødselsdagsfonden, og det blev godkendt. Ib gennemgik regnskabet for Adoptionsbørn, og det blev godkendt. Ilsa gennemgik regnskabet for Gavefonden, og det blev godkendt. 5. Orientering om øvrige regnskaber Jens orienterede om Fællesrådets regnskab, Ib orienterede om Sct. Georgs Fondens regnskab, Birgit orienterede om Spejderlaugets og Billøbets regnskab og Bent orienterede om Hjælpefondens regnskab. 6. Vedtagelse af budget for 2013 Ilsa gennemgik budgetforslaget for 2013, som med uændret kontingent udviser et underskud på kr. Forslaget blev vedtaget. 7. Indkomne forslag Det af Ib udarbejdede forslag til en anden finansiering af vores adoptivbørn blev vedtaget således, at kontingentet med virkning fra 2014 stiger med 120 kr. Evt. overskud fra gildehallerne indsættes på 1. Gildes konto. 3

4 1. Sct. Georgs Gilde 8. Kort orientering om gruppernes og udvalgenes arbejde ved respektive repræsentanter Der var ingen bemærkninger fra gruppelederne. Repræsentanterne for de forskellige udvalg orienterede herefter kort: Vedr. Sct. Georgs Fonden kunne Ib oplyse, at der var visse ønsker om at kunne udlodde større støttebeløb. Vedr. Ridderudvalget kunne Niels Erik oplyse, at Lilli nu er i gang med sin ridderforberedelse. Vedr. Spejderlauget kunne Birte oplyse, at der er de vanlige tre arrangementer. Vedr. Det Humanitære Udvalg kunne Irma oplyse, at der er to årlige arrangementer. Som noget nyt arrangerer udvalget nu dans med demente. Vedr. Frimærkebanken kunne Kjeld oplyse, at det stille og roligt går ned ad bakke. Der sendes mindre og mindre pr. post. Vedr. Hjælpefonden kunne Bent oplyse, at det er fonden, som søger om midler til at hjælpe Det Humanitære udvalg med. Vedr. Redaktør til Broen kunne Erik oplyse, at samarbejdet mellem redaktørerne fungerer godt. Indsendte artikler må meget gerne suppleres med fotografier. Vedr. Drageudvalget kunne Geert oplyse, at der i 2012 havde været to arrangementer. I 2013 bliver der lun et. Vedr. Adoptivbørn kunne Ib oplyse, at når vores aftale med vores to adoptivbørn slutter, skal vi finde nogle andre, som gerne må være billigere, således vi måske kan hjælpe flere. Vedr. Arkivar kunne Ilsa oplyse, at hun er i gang med at få alt journaliseret. Det, vi ikke længere skal bruge, vil blive tilbudt Lokalhistorisk Arkiv. Vedr. Donorkorpset kunne Jørn oplyse, at den kommende, nye sygehusstruktur kan påvirke korpset. F.eks. hvis det skal lægges sammen med Vejle. Vores økonomi er god, og hvad så med den? Vedr. Internationalt Udvalg kunne Lilli oplyse, at samarbejdet med de to andre GIM er er godt, og at der nu også på distriktsniveau sker noget pga. Mette. 9. Valg af gildeledelse m.v. Vibeke blev genvalgt som gildemester med Jens som suppleant. Peter K.N. blev genvalgt som gildekansler med Lis som suppleant. Ilsa blev genvalgt som gildeskatmester med Jørn som suppleant. 4

5 1. Sct. Georgs Gilde Niels Erik og Geert blev genvalgt som henholdsvis dørherold og flagherold. Jens og Jørn blev genvalgt som revisorer. Birthe E.R. og Lilli blev genvalgt som GIM er. 10. Medlemmer til udvalg m.v. Genvalg af Ib til Sct. Georgs Fonden, genvalg af Niels Erik til Ridderudvalget, genvalg af Birte, Søren og Mogens samt nyvalg af Helle til Spejderlauget, genvalg af Irma, Lilli og Birthe L. til Det Humanitære Udvalg, genvalg af Kjeld til Frimærkebanken, genvalg af Bent til Hjælpefonden, genvalg af Erik som Redaktør af Broen, genvalg af Geert til Drageudvalget, genvalg af Ib til Adoptivbørn, genvalg af Ilsa som Arkivar og genvalg af Jørn til Donorkorpset. På dette sted suspenderede vi gildetinget for at nyde et dejligt pålægs-/ ostebord med rød- og hvidvin samt kaffe/te. 11. Eventuelt Niels Erik advokerede for de uddannelsestiltag for gildeledelser, som distriktet arrangerer. Ilsa og Lilli bakkede Niels Eriks opfordring op. Peter slog til lyd for, at man tilmeldt sig Billøbet med GPS. Vibeke orienterede yderligere om arrangementerne i forbindelse med gildebevægelsens 80 års fødselsdag med særlig vægt på Stafet for Livet. Afslutningsvis takkede Vibeke alle gildebrødre for indsats i grupper, udvalg, redaktør og på ledelsesposter. Som hun sagde: Det er sjovere at være gildemester, når man føler, at der er opbakning og alle er villige til at gøre en indsats på hver sin måde. Hun rettede også en stor tak til Ilsa og Peter for godt samarbejde og støtte i det forgangne gildeår. Til allersidst takkede hun Erik, der som dirigent på glimrende vis fik os ledt igennem gildetinget. Vi sluttede aftenen med at synge Ja, vi er danske spejdere. Peter Kümmel-Nielsen, referent 5

6 1. Sct. Georgs Gilde Kære gildebrødre i 1. Gilde. Tusind tak for den flotte gave til organisationen Naya Jiwan, det glæder mig meget, at I støtter mit arbejde. På min rejse til Indien og Sri Lanka tænkte jeg meget på, hvor beløbet ville hjælpe mest. Min første plan var at holde en fest for børn på et børnehjem. Det ville også glæde børnene, men jeg blev lidt nærig, så jeg syntes, der måtte være en måde, hvor pengene gjorde mere nytte. Senere mødte jeg kvinder i en selvhjælpsgruppe. Det er dejligt at se, hvor meget et lille lån kan hjælpe en familie til en bedre tilværelse. Jeg har bestemt, at donationen skal bruges til et microlån, på den måde vil beløbet fortsat hjælpe. Når det er tilbagebetalt, kan lånet gå videre til en anden. Vore penge vil blive ved med at hjælpe, det synes jeg er en rar tanke. Jeg valgte, at vi skulle hjælpe Valarmathi. Hun har 3 børn og en syg mand. Manden er ikke i stand til at arbejde. Hun kæmper for at klare situationen. 1. gilde har via selvhjælpsgruppen arrangeret et lån på rs Hun har startet en lille butik, som hun kan drive fra hjemmet. det kan give en lille indtægt, så hun kan forsørge sin familie. Hendes mål er at udvide butikken med en lille tebod, så det kan hjælpe med til at betale medicin til manden. Børnene går i skole, og de er raske og glade. Hun ønsker at give børnene et godt liv. Valarmathis liv er mere meningsfuldt nu. Lis Hegelund Valarmathi i sin butik. 6

7 2. Sct. Georgs Gilde Referat fra Gildeting 21. marts Til dirigent blev valgt Jørgen Bork. Til protokolfører Jørn Kristensen. 2. Gildemesteren aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 3. Skatmesteren aflagde beretning om gildets regnskab der udviste et overskud. Regnskabet blev godkendt. Fødselsdagsfondens regnskab blev ligeledes godkendt. 4. Budget 2013/14 blev godkendt. 5. Udvalgene aflagde beretning. 6. Valg til ledelse og udvalg: Gildemester: Torben Skov Jensen Suppleant: Erik Matthiesen Gildekansler: Søren Jensen Suppleant: Jesper Brandt- Jacobsen Gildeskatmester: Karl Aage Dahl Suppleant: Poul Wienberg Referent Broen: Søren Jensen Suppleant: Jørn Kristensen Faneherold: Bent Madsen Stavherold: Carl Robert Friishøj Nielsen Revisor: Jørn Kristensen Suppleant: Jens Nørgaard GIM: Erik Matthiesen og Søren Jensen Spejderkontaktlauget: Torben Skov Jensen og Jens Nørgaard Hjælpefondsudvalget: Jørn Kristensen Humanitært udvalg: Jesper Brandt-Jacobsen og Carl Robert Friishøj Nielsen Sct. Georgs Fonden: Jesper Brandt-Jacobsen Ridderudvalget: Erik Matthiesen Repræsentant Fællesrådet: Jesper Brandt-Jacobsen Drageudvalget: Karl Aage Dahl Medredaktør Broen: Jørgen Bork Optagelseslauget: Jens Nørgaard, Bent Madsen og Torben Skov Jensen 1. Under eventuelt orienterede Jesper om Fællesrådets tiltag til Gildernes 80 års jubilæum. Gildetinget afsluttedes på vanlig vis med en bid brød. Referent Jørn Kristensen 7

8 2. Sct. Georgs Gilde Gildemøde den 21. februar. Vi havde gildemøde d. 21. februar, hvor vi bla. fejrede Karl Aage s 60 års fødselsdag. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor damerne også var med og hjalp med at dække et flot bord. Snakken gik som vanligt rigtigt godt bordet rundt, og noget lækkert mad fik vi da også indtaget med et par dejlige snapse, som Karl Aage gav. Desværre var vi under et vist tidspres, da Jørgen Bork havde været i Afrika. Han havde taget en masse billeder, og det ville han gerne fortælle om. Det gjorde han på en fantastisk medrivende måde. Efter en dejlig aften sluttede vi, som vi plejer. Tak for det store fremmøde. Søren GPS løbet den 7. april Husk at tilmelde dig gps-løbet. Det kan nås endnu den 27. marts. Det er ikke svært at forstå teknikken. Brug blot din bilnavigation. Det er nok. Det er ikke nær så svært som Geocaching. 8

9 3. Sct. Georgs Gilde Referat af gildeting den 21. marts 2013 Gildekansleren meddelte, at der var afbud fra Elsebet og Svend Aage Andersen og Jens Rom Poulsen. Lis Thiesen var sygemeldt. 1. Valg af dirigent: Svend Aage Jensen blev valgt. Han erklærede straks tinget lovligt indvarslet. Som referent valgtes Heine Schmidt. 2. Gildemesterens beretning: Carry Hansen aflagde beretning om de mange forskellige aktiviteter, vi havde deltaget i. Carry takkede gildebrødrene for en høj mødeprocent, og for at alle var med til at gøre 3. gilde til et godt sted at være. 3. Skatmesteren aflagde regnskab: Regnskabet blev godkendt. Ledelsens budgetforslag blev forelagt. Heri indgik en kontingentforhøjelse på 25 kr. pr. kvartal. Marianne foreslog en forhøjelse med 50 kr. pr. kvartal. Dette blev vedtaget. Derefter blev budgettet godkendt. Kontingentforhøjelsen gælder fra 1. juli. 4. Fællesrådets økonomi: Carry gennemgik regnskabet. 5. Indkomne forslag: I anledning af gildernes 80 års jubilæum havde landsgildet opfordret til at gilderne samlede ind til en donation til Børn i familier med alkoholmisbrug. Et flertal gik ind for sagen. Det vedtoges, at man skulle lade en indsamlingsbøsse gå rundt ved alle arrangementer indtil første gildehal efter sommerferien. For at støtte sagen yderligere, blev betalingen for aftenens arrangement forhøjet med 15 kr. 6. Beretning af grupperne: Gruppelederne aflagde beretning. Alle lederne fremhævede et stort fremmøde og et godt udbytte af arrangementerne. 7. Beretning fra udvalgene: a. Interne udvalg: Carry aflagde beretning fra Frimærkebanken i stedet for Lis, som var syg. Minna aflagde beretning og regnskab fra Telegramudvalgt. Minna fik accept at, at udvalgets bestyrelse måtte bestå af kun 3 gildebrødre. Randi fortalte om arkivet. b. Fælles udvalg: Henrik fortalte om sit arbejde i Spejderlauget. Carry om arbejdet i Humanitært Udvalg, hvor arbejdet med de demente - både i Fredericia Dagblad og i en samtale med en demensramt familie havde høstet meget stor anerkendelse.fra begyndelsen af sommeren ville H.U. klare dansen med de demente uden hjælp fra danselærer. 9

10 3. Sct. Georgs Gilde Marianne fortalte om arbejdet i Internationalt Udvalg og om det vellykkede arrangement i Børkop med Morten Fauerby og Flemming Pless. Under samarbejdet med gilderne fra de andre byer, var der kommet kritik af, at Fredericiagilderne blot delte fredslyset ud på gaden. Flere gildebrødre fremhævede udviklingen i arbejdet med Fredslyset og for svarede vores nuværende ordning. Svend Aage Jensen aflagde regnskab for Sct. Georgs Fonden Der udspandt sig en debat om det uhensigtsmæssige i, at pengene ikke blev brugt til andre formål. Der var stor opbakning til at ændre dette. Heine Schmidt aflagde regnskab fra Hjælpefonden. 8. Valg af gildeledelse: a. Carry Hansen blev genvalgt som gildemester med Inge Daugaard som suppleant. b. Bent Rask Thomsen blev genvalgt som gildekansler med Birte Schmidt som suppleant. C. Iver Malmgart blev genvalgt til et syvende år som gildeskatmester med Svend Aage Jensen som suppleant. 9. Valg af herolder: Som stavherold valgtes Birte Malmgart med Randi Jensen som suppleant. Som faneherold valgtes Heine Schmidt med Finn Daugaard som suppleant. Alle var genvalg. 10. Valg af revisorer: Som 1. revisor valgtes Jens Rom Poulsen med Jette som suppleant. Som 2. revisor valgtes Ruben Strandbygaard med Jette som suppleant. Alle genvalg. 11. Valg af medlemmer til udvalg og fonde: Alle blev genvalgt. 12. Til- og fravalg i grupperne: a. Natur- og Kulturgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. b. Diskussionsgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. c. Musikgruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. d. Teatergruppen: Ingen tilvalg eller fravalg. e: Bemærkelsesværdige damer og herrer samt biografture (det sidste var nyt): Randi Jensen meldte sig til. Ingen fravalg. 13. Arrangerende grupper: Ledelsen havde foreslået fortsættelse af grupperne fra sidste år. Der var ingen kommentarer. 14. Eventuelt: a. Carry inviterede igen til Dalen, Møsvrå. I år havde Carry planlagt en tur til den nye Filsø. Datoen blev fastsat til 13. juli. b. Ved fælles Sct. Georgsaften den 18. april vil der være spændende underholdning. Gruppe 2 vil medvirke ved arrangementets afvikling. 10

11 3. Sct. Georgs Gilde c. Bent erindrede om GPS løbet den 7. april. Han bemærkede, at sidste frist for tilmelding var for et døgn siden. d. Bent omtalte årets gildetur, der er planlagt til at gå til Midtjylland den 16. juni. e. Carry omtalte arrangementet Tall Ship. Vi deltager kun om fredagen. Dagen efter deltager vi i Stafet for livet. Prisen for at deltage i sidstnævnte er 100 kr. Beløbet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. f. Bent omtalte, at sommerspillene i Varde i år foregår fra 28. juni til 13. juli. g. Torsdag den 1. august arrangerer Teatergruppen en teatertur til Wilhelmsborg, hvor Skatteøen opføres. Priserne er fra 175 til 195 kr. I pausen blev der serveret kaffe og te til Mariannes boller og Birte M s hjemmelavede marmelade. Det smagte dejligt. Aftenen afsluttedes med Ja, vi er danske spejdere. Heine Schmidt, referent. Fælles Ændring af mailadresse Birte og Iver Malmgart har meddelt, at de har fået ny mailadresse. Det er 11

12 Fælles Fælles Sct. Georgs Gildehal I anledning af Sct. Georgs Gildernes 80 års fødselsdag inviterer gilderne i Fredericia alle gildebrødre med ægtefælle/ledsager til Fælles Sct. Georgs Gildehal torsdag den 18. april 2013 kl i Trinitatis Sognegård i Danmarksgade. I eftergildehallen vil vi blive underholdt af Nostalgikoret (www.nostalgikoret.dk). Kuvertprisen er 120 kr., og der vil kunne købes drikkevarer til favorable priser. Enkeltvis tilmelding til Bent Rask Thomsen på , eller senest fredag den 12. april Peter Kümmel Nielsen OBS OBS OBS Tilmelding til GPS-løbet kan nås endnu onsdag den 27. marts. Har du ikke tilmeldt dig, fordi du ikke forstår gps-teknikken, beroliger Jesper dig. Teknikken er ganske let. Man tager blot sin bilnavigation med. Har man ikke sådan én, kan man låne. Skattene, man skal finde ligger ganske tæt på holdepladserne. (Se martsnummeret). 12

13 Distriktet En stor tak til alle gildebrødre i og 3. gilde. Tak for fanen. Tak for den store deltagelse ved min kære mands begravelse, Tak til Humanitært Udvalg. Anne Marie Sohl Husk at der er Distriktsrådsmøde d. 10/4 kl.19,30 i Kolding 13

14 Klip fra Vadestedet Fællesskaber Som de fleste af jer ved, har jeg i den største del af mit arbejdsliv arbejdet for og med personer med psykisk sygdom. Psykiatrifonden udsender hvert år 4 tidsskrifter med forskellige temaer, sidste gang var temaet arbejdsliv. Den unge læge, Andreas Hoff skriver følgende: "Hver gang vi står over for et andet menneske, holder vi noget af dette menneskes skæbne i vores hånd. Nogen genkender måske dette citat, fordi det er af L.K. Løgstrup. Hos andre vækker citatet måske genklang, fordi de har erfaret, at det er sandt. Jeg er for nylig blevet færdig som læge, og er nu i gang med at specialisere mig til psykiater. "Hvor er det rart, at der er nogen, der vil det." siger nogle, "Det må være udfordrende," siger andre, og jeg er sådan set enig i begge dele. Udfordrende, det er det, at være psykiater - heldigvis! At stå med en del af et menneskes skæbne i sin hånd, finder man forhåbentligt altid udfordrende, da den situation kræver omhu, respekt, ydmyghed og villighed. Jeg både skræmmes og tiltrækkes at dette, Jeg skræmmes, fordi der er risiko for at fejle og dermed risiko for, at jeg ikke altid håndterer et andet menneskes liv bedst muligt, men jeg tiltrækkes også, da jeg ved, at livet først udfolder sig og bliver autentisk gennem relationer til andre mennesker. " Er det ikke mere ved operationsbordet, at en læge står med et menneskes liv i sine hænder?" kan man spørge. Jo, måske helt fysisk og på en anden måde, men det særlige ved psykiatrien er, at de sygdomme og tilstande, vi her hjælper rned at behandle, jo selvsagt sidder i psyken og ofte er forbundet med skrøbelig selvtillid og sårbart selværd. Som behandler i psykiatrien står man med særligt meget af andre menneskers skæbne i sin hånd, fordi det at have et slagent selværd ofte er langt mere smertefuldt end at have et brækket kraveben eller en punkteret lunge. 14

15 Klip fra Vadestedet Netop forståelse for relationen og mødet mellem mennesker er altså helt centralt i psykiatrien. Søren Kierkegaard sagde: "Naar det i Sandhed skal lykkes én at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der." Det stemmer så glimrende overens med min erfaring: Mennesker vil dybest set mødes, som de er, hverken mere eller mindre. Det er dog nemmere sagt end gjort. Udfordringen er altså, om folk kan få nok tillid til én til, at de tør vise, hvem de er. Lige præcis den opgave er en væsentlig del af det at være psykiater: Det er svært at læse og studere sig til - det må erfares og udforskes, og man må lære af sine mange fejl og forhåbentlig af flere og flere succeser." Jeg bliver så g1ad, når jeg læser noget sådant fra et ungt menneske, glæder mig over hans flotte menneskesyn. Desuden får det mig til at tænke på, hvor vigtigt det har været for mig siden barnsben at lære at gebærde mig i mange forskellige fællesskaber, både i fritids-, skole- og arbejdslivet. Lærdommen startede for mig i spejderfællesskabet, som i mange år blev en væsentlig del af min fritid. Derfor er kontakt til et aktivt spejderliv fortsat en stor glæde for mig. Fællesskabet i Sct. Georg gilderne, Vejle, har været til stor glæde for både Ove og mig igennem mange år, det er uundværligt at have mennesker at dele fælles fodslag med samt genkalde gamle fælles minder om f.eks. spejderlivet m.m. Ruth 3. gilde, Vejle 15

16 1.Gilde 25. april, kl. 19: Bededagsvandring 2. Gilde HUSKEREN 3. Gilde Fælles 7. april: Billøb med GPS 18. april: Fælles Sct Georgs Aften 31. maj: Tall Ship arrangement 1. og 2. juni: Stafet for livet. Distriktet 10. april: Distriktsrådsmøde Stof til næste nr. sendes - helst pr. - til: Jørgen Bork Senest d Website: Diverse

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned.

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. F e b r u a r SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. Det gamle danske navn

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 4 48. årgang April 2015 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften torsdag den 23. april 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Næste måneds aktiviteter Maj Rundtur på Aarhus Havn mandag

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen 1. Valg af dirigent og protokolfører Som dirigent valgtes Tove Husum. Som protokolfører valgtes Gull-Maj Cordes. Begge

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer4 46. årgang April 2013 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften tirsdag den 23. april kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj Fugletur

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Dagorden ifølge vedtægter: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

DEN KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2010 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 327 Side 1 Nytårs Gildehal. Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. l Foreningen Sten ager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 55 medlemmer. Formanden bød

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle I Foreningen Stenager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer. Formanden bød velkommen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere