Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013"

Transkript

1 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr KFUM og KFUK samler 1200 unge til landsfestivallen Wonderful Days i Hjørring i juli Foto: Christian Roar Pedersen

2 Troen Jesus er Kristus er grundbekendelsen Tekst: Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen, Sct. Catharinæ Hjørring // Foto: Niels Clemmensen Kristendommen begynder med en skuffelse Det begynder med den skuffelse, at det man tror og håber på, ikke bliver til noget. Således begyndte kristendommen med, at han, som alle troede på, endte på et kors. En stor flok havde forsamlet sig omkring Jesus, og de satte deres håb til, at han skulle opfylde deres drømme og håb. Men da ender det tragisk og smertefuldt på et kors i Jerusalem. Langfredag er dagen, hvor drømme knuses og håb skuffes. Tre dage senere kommer tre kvinder ud til graven. Også de skuffes, men nu på en anden vis. For de kommer ud til graven i sorg og for at opfylde de ritualer, der nu hører sig til, når en er død. Men de finder ikke, hvad de søger. Graven er tom. Kristendommen begynder altså med, at søgende mennesker ikke finder, hvad de søger. For hvis kvinderne havde fundet, hvad de søgte, så havde beretningen endt dér. Så ville kristendommen være en fortælling om, at døden altid får det sidste ord. Men nu finder de graven tom, og en ung mand i hvide klæder, der siger, at graven er tom, fordi Jesus er opstanden. Og for at gøre en lang historie kort, så finder disciplene sammen i bekendelse om, at Jesus er opstanden, eller for at sige det samme: Jesus er Kristus (jf. 1.kor.12,3); Jesus er ham, der overvinder døden og gør alting nyt. Jesus er Kristus Jesus er Kristus er grundbekendelsen. I den første tid findes Det nye Testamente ikke, men den første generation af kristne bruger tid på at skrive det, og de skriver det ud fra den grundbekendelse, og nogle gange lykkes det bedre end andre gange, og derfor skal Skriften altid læses i lyset af, om den forkynder Jesus som Kristus. Efterhånden udvikles også bekendelsen til den trosbekendelse, vi i dag bruger i kirkerne. Allerede i det 2. århundrede er der spor af bekendelsen, som i de kommende århundreder bliver til den, vi kender i dag. Trosbekendelsen er ligesom Skriften opbygget og udbygget af ordene: Jesus er Kristus. Det er kernen. Den bekendelse, vi bruger i kirken, er oprindelig en dåbsbekendelse. Derfor indleder vi også med en forsagelse af Djævlen og alle hans gerninger. Vi tager afstand fra den og det onde. Denne forsagelse er en rest af den oldkirkelige eksorcisme, der er en uddrivelse af den onde. Denne uddrivelse fandt sted ved dåben, og derfor hænger forsagelsen ved bekendelsen. At den gør det, er særegent for Danmark (og Norge med). Det skyldes, at Grundtvig fastholdt bekendelsen som en dåbsbekendelse, og når den lyder i kirken, er det samtidig en påmindelse til os alle om, at vi er døbte Guds børn. Bekendelsen er altid en påmindelse om dåben. Forsagelse er samtidig en væsentlig del af sjælesorgen. Når man overmandes af tunge og knugende tanker og af samvittighedsnag, så skal man sige: Jeg forsager dig!. Forsagelsen er modstand mod mørket, og bagved forsagelse bryder lyset frem i bekendelsen. Troensbekendelsens tre dele Selve trosbekendelsen er opbygget af tre dele, der er indbyrdes forbundet: troen på Gud Fader, troen på Gud Søn og troen på Gud Helligånd - eller troen på Gud som skaber, frelser og levendegører. At delene er indbydes forbundet betyder, at man ikke bare kan tale om dem hver for sig. Alle dele af bekendelsen er udviklet ud af ordene om, at Jesus er Kristus, og man kan derfor ikke bare tale om Gud som skaber løsrevet fra, at Gud også er frelser. Skaberen er ham, der i kærlighed gør alting nyt. Det kan man også først erfare til bunds, når man tror det i lyset af Jesus Kristus og hans gerning. Artiklen om Gud som skaber er nok den sværeste af troens artikler, selvom vi ofte tror det modsatte. Martin Luther siger et sted, at man skal være over tredive år, før end man beskæftiger sig med denne artikel. For talen om skabelse er ikke Troen. Maleri fra 1707 på prædikestolen i Øsløs kirke. En kvindeskikkelse holder et kors med Kristus som troens vigtigste genstand. I venstre hånd holder hun en bog, der repræsenterer Skriften. bare det, at Gud har skabt alt, hvad der er til. Den er også, at Gud i Jesus Kristus gør alting nyt og derved skaber mig til et Guds barn i afhængighed og tillid. Det er, at Gud siger, at jeg skal holde op med at skabe mig, fordi jeg er skabt. Det udfoldes helt til fulde i artiklen om Jesus, der fortæller om hans undfangelse, fødsel, død og opstandelse. Jesus er på samme tid Gud og menneske. I ham bliver både Gud og mennesket sande. I Jesus Kristus får Gud og mennesket samme historie, og det er frelsen. Hvor de to første artikler taler om historiske ting, taler den tredje artikel om Helligånden, og derved taler den om, at disse ting også er virksomme i dag. I Helligånden bliver Gud til virkelighed, og således gør Helligånden Gud forståelig for os. Det kender vi fra hverdagslivet, hvor to kan finde på at sige til hinanden: Hvor er du åndssvag!, hvis de ikke forstår hinanden. Helligånden gør, at vi ikke er åndsvage overfor Gud, men vi forstår Gud. Helligånden er, at vi møder Gud i den rette ånd. Troen - en gave Således hænger bekendelsen til den treenige Gud sammen. Gud som Fader, Søn og Helligånd. Det er fortællingen om den Gud, der altid kommer os i møde, før vi ved af det. Således er troen også en gave. Troen er ikke noget, vi er herre over. Hvis vi tror det, taler vi ikke om troen. Gud skaber troen i os ved at fortælle os historien om sig selv. Igennem ordene skabes troen i os. I fortællingen får vi tro på den, fortællingen handler om. Det er en almindelig erfaring. Kernen i fortællingen er ordene om, at Jesus er Kristus; at han har magt til at gøre alting nyt, fordi han ikke blot er et menneske som dig og mig, men også er Gud Faders enbårne søn. NYT OM PRÆSTER I AALBORG STIFT Fratrådt : Kenneth Berg, Bindslev-Sørig : Gina Maria Vium Andersen, Farstrup-Lundby-Store Ajstrup : Mette Tved Hansen, Als-Ø. Hurup & Skelund-Visborg, ungdomspræst : Johannes Christoffersen, Læsø Nyansatte : Christian Bjørn Krüger, Vejgård : Trine Gjørtz, Vejerslev-Øster Assels-Blidstrup-Vester Assels : Mette Tved Hansen, Skelund-Visborg 2 Aalborg Stiftsavis nr

3 Salmesang uden en lyd Til dåbsgudstjeneste i Randers Tekst: Dorte Haubro // Foto: Marianne Andersen Der er mere end 40 mennesker i kirke i Sankt Andreas Kirke i Randers denne søndag eftermiddag, opmærksomheden er stor hos menigheden, og alle sidder med åbne salmebøger. Det til trods hører man stort set kun præsten og koret synge med på salmerne. Og det er ikke fordi Se nu stiger solen, som er dagens første salme, hører til de mindre kendte heller ikke her i menigheden. Men til en gudstjeneste for døve er der ikke mange, der kan synge med. I stedet følger man teksten i salmebogen, eller man følger præstens tegnsprog, som akkompagnerer sangen, en enkelt synger selv med på tegnsprog. En døvegudstjeneste er i det hele taget en oplevelse for øjnene. I sagens natur foregår alt på tegnsprog, dog også med tale, hvilket har været og stadig er det mest almindelige ved døvegudstjenesterne vest for Storebælt. Dette er ikke er nogen selvfølge, og nogle gudstjenester bliver i dag holdt i rent tegnsprog, der er stumt, fordi det sprog er mere naturligt for den døve. Et udtryksfuldt sprog Som hørende er det dog rart, at der er tale på i dag, for det gør oplevelsen så meget større. På mange måder er tegnsprog nemlig som et hvilket som helst andet fremmedsprog. Ligesom man kan forstå enkelte ord på et sprog, man ikke kender, så kan man også fange betydningen af enkelte tegn, for sproget er meget udtryksfuldt, og at hav er en bølgende bevægelse FAKTA med hånden giver god mening. At lære tegnsprog til bunds kræver dog intensiv undervisning. Uddannelsen til døvepræst kræver udover den teologiske embedseksamen et års undervisning i tegnsprog og døvekultur. Og så kræves det naturligvis, at man bruger det, for ligesom andre sprog er tegnsprog ikke statisk det udvikler sig, nøjagtig som det danske sprog, vi taler. Og så er tegnsprog ikke, som man måske kunne forledes til at tro, internationalt. Erik Lundager fortæller, at der findes omkring 700 tegnsprog verden over, måske endda flere. For nøjagtigt som talesprogene, så har tegnsprogene udviklet sig forskellige steder i verden, hvor døve har været sammen. Enkelte tegn kan ligne hinanden, mens andre er meget forskellige, lige så forskellige som det danske ord hav er fra dets engelske oversættelse sea. Erik Lundager har været døvepræst de sidste 7 år. Han valgte at søge jobbet efter 18 år som almindelig sognepræst for at prøve noget andet, og han har ikke fortrudt det et øjeblik. Jeg har et meget privilegeret job, siger han, jeg kender min menighed bedre i dag, end jeg kendte menigheden i det sogn, jeg tidligere var ansat i, og folk er altid glade for at se mig. Stort sogn lille menighed Erik Lundagers menighed er spredt udover hele Midt- og Nordjylland. Sammen med områdets anden døvepræst, Irene Schjødt, dækker han et Erik Lundager har deltaget i udviklingen af Bibelen på tegnsprog, autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Se område, der strækker sig fra Skagen i nord til Vejle i syd, hvilket udstrækningsmæssigt er et kæmpestort sogn, til gengæld består menigheden kun af ca. 750 medlemmer. Der afholdes gudstjeneste 2 4 gange om måneden forskellige steder i området. Fast base har man i Hans Egedes Kirke i Aalborg og i Langenæskirken i Århus, hvor mindst en af månedens gudstjenester afholdes. Ved de øvrige gudstjenester låner man kirker i den øvrige del af landsdelen, så man kommer så meget omkring som muligt. FAKTA Der er tre døvemenigheder i Danmark: Menigheden øst for Storebælt Menigheden i Syddanmark Menigheden i Midt- og Nordjylland Hver menighed har to præster Menigheden er heldigvis meget mobil og meget trofast, så det er ikke usædvanligt at opleve, at nogen tager turen fra Silkeborg for komme til gudstjeneste i Hjørring. Når menigheden mødes, er der altid et eller andet arrangement udover selve gudstjenesten det kan være kaffebord, men det kan også være banko, foredrag eller en udflugt. Det sociale aspekt er nemlig også meget vigtigt, når døvemenigheden mødes, for som Erik Lundager siger, Når døve mødes, kommunikerer de blandt ligesindede og handicappet bliver underordnet. Det opleves også tydeligt til gudstjenesten, hvor snakken tydeligvis går lystigt, indtil klokkerne ringer, og så er det, man som hørende Jeg siger morgen (sikkert i den første salme takke ham, at morgnen mig end er sød... ) Jeg ved ikke, hvad det er, jeg siger - det er midt i et tegn, og der er flere muligheder, alt efter hvor bevægelsen går hen ad... Dag er optakt, muligheder... (det er altså tegnet for muligheder, jeg laver på billededet). DDS 370, v. 6. Aalborg Stiftsavis nr

4 En drøm går i opfyldelse - præsteindsættelse i Rold og Vebbestrup... hvilken salig jubel, skønt alt er tyst... føler sig handicappet, fordi man ikke aner, hvad der bliver snakket om. Helle synger det samme... Præstens rolle Der har eksisteret døvemenighed i Danmark siden slutningen af år 1900, og i 1904 blev Døvekirken i Købehavn, som er landets eneste egentlige døvekirke, bygget. Siden bredte behovet for døvepræster sig over hele landet, og den nuværende struktur med tre menigheder med i alt seks præster, der dækker hele landet, er ca. 5 år gammel. At der ikke er flere præster betyder, at der er behov for et betydeligt samarbejde præsterne imellem, ikke mindst i forbindelse med ferie, sygdom og orlov. I yderste tilfælde kan det indebære, at Erik Lundager kan risikere at blive sendt til Bornholm for at tage en bisættelse i overmorgen og det gør han så, for sådan er betingelserne. På de fleste områder er døvepræstens vilkår dog som en hvilken som helst anden sognepræsts, men traditionelt set har præsten været en meget central person blandt de døve. Det er kun ca. 30 år siden at uddannelsen som tegnsprogstolk blev oprettet. Det betød, at det ofte var døvepræsterne, man henvendte sig til, når man havde brug for tolkning, f.eks. hvis man skulle i retten. Det gav derfor præsterne en særlig status i døvesamfundet. Og skønt den status ikke er der længere, så er der måske større tilbøjelighed til, at man henvender sig til præsten i svære situationer blandt de døve end blandt de hørende. Det er ikke mange begravelser, jeg har haft, efter jeg er blevet døvepræst, hvor jeg ikke har været sammen med afdøde ganske kort tid, inden vedkommende afgik ved døden, fortæller Erik Lundager, det oplevede jeg kun sjældent, dengang jeg var almindelig sognepræst. FAKTA Døvemenighederne er økonomisk en del af folkekirken. Midlerne til driften kommer fra Fællesfonden. Det koster ca. 3 mio. kr. om året at drive døvemenighederne inkl. Døves Kirke i København Tekst: Dorte Haubro // Foto: Marianne Andersen Det var en barne- og ungdomsdrøm, der gik i opfyldelse for Kathrine Krogh, den dag hun blev indsat i Rold og Vebbestrup kirker. Allerede, dengang hun gik til konfirmationsforberedelse hos sognepræst Bodil Nørager på Mors, blev hendes lyst til at blive præst vakt. Og selvom hun nok igennem teenage-årene overvejede andre muligheder, var det alligevel teologi-studiet hun gang på gang vendte tilbage til, og i sidste ende var det også det, der vandt. Kathrine Krog nåede så langt som til pastoralseminariet, førend der blev sat en stopper for hendes uddannelse, da hendes ene søn blev ramt af leukæmi. Det blev nogle hårde år, hvor Kathrine Krog kom til at tvivle på, om hun nogensinde skulle blive præst, men i efteråret 2012 var sønnen raskmeldt og studierne kunne genoptages, og herefter kunne hun begynde at søge embede. Rold Vebbestrup At det blev i Rold og Vebbestrup, hun kom til at slå sig ned, er Kathrine Krog rigtig glad for. Inden prøveprædiken og samtale havde hun en god snak med provst Carsten Bøgh Pedersen, som kunne fortælle om de tanker og visioner, der er i Hadsund provsti, det provsti som Rold og Vebbestrup sogne hører ind under. Hun glæder sig over, at der er mange yngre præster i provstiet og over, at man samarbejder meget på tværs af sognegrænserne. Som hun selv siger, når hun tænker tilbage på sit første møde med sognet: Der var intet, der skræmte mig, og at hun og hendes mand og deres to drenge ikke er alt for langt fra Kathrine Krog ønskes tillykke af sin søn - her i selskab med provst Carsten Bøgh Pedersen familien på Mors er så kun et ekstra plus. Det var Kathrine Krogs første prøveprædiken d. 22. marts og der var mange nerver på, men jobbet var hjemme efter en god samtale med de to menighedsråd, siden er der blevet arbejdet målrettet frem mod den store dag: Der har været bispeeksamen, prædikenskrivning og salmevalg til indsættelsen, ordination og så tog hun sig i øvrigt også lige tid til at holde båltalen ved Skt. Hans-festen i Vebbestrup. Midt i alt dette, skulle børnene vænnes til tanken om at forlade det kendte, flytningen til den ny-renoverede 250 m 2 store præstebolig skulle planlægges, ja, der har været nok at se til. 4 Aalborg Stiftsavis nr

5 Provstens rolle Igennem hele ansættelsesprocessen og op til indsættelsen har provsten spillet en væsentlig rolle. Carsten Bøgh Pedersen havde allerede før Kathrine Krogs samtale med menighedsrådene i Rold og Vebbestrup talt med både hende og flere af de øvrige ansøgere, han var med ved prøveprædikenen og samtalen med menighedsrådene og de to har igen snakket sammen, da de skulle planlægge hele forløbet omkring indsættelsesdagen, aftale salmer og i det hele taget blive enige om alt det praktiske i forbindelse med gudstjenesten. Ved selve indsættelsen er provsten biskoppens og kirkeministeriets repræsentant. Carsten Bøgh Pedersen beskriver sig selv som: En slags ceremonimester for indgåelsen af ægteskabet mellem præst og menighed og det er vigtigt for ham, at være den udenforstående, der kan binde præst og menighed sammen. Indsættelsen Selve gudstjenesten forløber i det store og hele som en ganske En glad menighed ønsker tillykke og velkommen. almindelig gudstjeneste, fortæller Carsten Bøgh Pedersen, men enkelte forskelle er der dog. Således går præst og provst sammen ind i kirken og det er provsten, der indleder gudstjenesten. Først efter anden salme mødes Carsten Bøgh Pedersen og Kathrine Krog i korbuen, hvor provsten taler til den nye præst. Men egentlig, fortæller han taler jeg primært til menigheden. Jeg vil gerne lægge vægt på, at al den ståhej, der sker i forbindelse med ansættelse af en ny præst - den lange proces, præsteboligen, der skal istandsættes og indsættelsen at alt dette bærer den særlige fest i sig, at nogen på dette sted vil være kirke og derfor har ønsket at kalde en præst. Man kalder en præst, fordi man ikke blot vil have en kirke, men være kirke! Der skal forkyndes og fejres gudstjeneste, døbes, vies og begraves der skal undervises og øves sjælesorg til dem, der har behov. Så al ståhejen og festlighederne er egentlig ikke for den nye præsts skyld det er altså ikke bare en velkomstfest, der skal få den nye præst til at føle sig velkommen, men, synes jeg mest en fest, fordi man på dette sted vil være kirke! Og han tilføjer: Jeg vil også gerne formane menigheden ja, faktisk siger jeg kort fortalt, at en menighed har den præst, de fortjener! Det betyder selvfølgelig ikke, at det kun er menighedens skyld, hvis de har en dårlig præst, men sagen er den, at selv den bedste præst kan gå i frø, hvis ikke menigheden vil være menighed! Præsten har sine pligter, men menigheden har sandelig også sine pligter kirkebænkeembedet er slet ikke at foragte! Efter talen læser provsten kirkeministerens udnævnelse og biskoppens kollats og slutter med ordene: På mit embedes vegne erklærer jeg Kathrine Krog indsat som sognepræst i embedet, hvorefter den ny-indsatte præst overtager gudstjenesten. Og ingen tvivl om, at Kathrine Krog har sommerfugle i maven inden gudstjenesten, men det er på den gode måde, og hun glæder sig rigtig meget til at komme i gang med det job, der i så mange år har stået som drømmejobbet. Det var en barne- og ungdomsdrøm, der gik i opfyldelse for Kathrine Krogh, den dag hun blev indsat i Rold og Vebbestrup kirker. Aalborg Stiftsavis nr

6 Sommerglimt 1200 unge fra hele landet samlet til Wonderful Days i Hjørring med KFUM & K. 150 præster til stiftspræstemøde med revy om paven unge på Nibe Festival kunne besøge kirketeltet og møde en præst. Foto: Christian Roar Pedersen, Allan Mortensen

7

8 18 unge fra hele Norden på besøg i venskabskirke i Cambodja Tekst og foto: Claus Jensen Midt i juli indløb der begejstrede meldinger fra det hold på 18 unge, der den 3. juli begav sig ud på en tur til Cambodja, hvortil de var inviteret af Abildgård Kirkes venskabskirke i landsbyen Preah Sdach. Claus Jensen, der er leder af turen, skriver: Vi er nu kommet godt i gang med en gelsk undervisningen af de lokale elever. - Alle er gået meget engageret til opgaven, og det uanset om undervisningen foregår i en Rejsedeltagerne har inden afrejsen været aktive i forberedelserne til turen, og kuffert erne var fyldte med forskellige ting, bl.a. legoklodser, kuglepenne, bolde, farveblyanter, hæfter, sjippetove m.m. Vi havde forberedt en andagt til dagen, som vi afholdt først. Derefter lavede vi forskellige cambodjanske og danske lege, spiste middagsmad, og vandrede en lang tur i og udenom bjerget. Når vi tager hjem er vore kufferter fyldte med mange gode oplevelser, vi har fået den cambodjanske kultur ind under huden. - En af deltagerne, Heidi, sagde en aften, at hun følte sig tanket landet. Især hold B kørte langt omkring og var udsat for en til tider meget spændende køretur, hvor vejene var fyldte med store huller med vand - og passere planker, der var lagt som broer på ellers ufremkommelige steder... Der var ømme bagdele og kompost. ICC er Danmissions samarbejdspartner. PARCE projektet indeholder små opsparingsgrupper, de kalder det SHGs (Self Help Groups), hvor medlemmerne Risplantningen synes ikke at være særlig kedeligt for holdet! En låne-spare-gruppe fortæller om, hvordan det fungerer. godt solopvarmet kirke med bliktag, under halvtag eller i en landsby med kyllinger, hun de, køer og grise gående lige midt i det hele. De cambodianske elever møder glade op og ser ud til at nyde at have fået gæster fra Danmark. De sidder meget disciplineret på jorden eller på plasticstole og lytter til undervisningen. De er også meget aktive i legene, sangene og sanglegene. På tempelbesøg Vi har bl.a. været ude at se to forskellige templer og er blevet vist rundt af en munk. Det var super spændende med fortælling om det at være munk og buddhist, og hvordan livet i templerne foregår. En anden dag, var vi på udflugt, sammen med de unge, der er tilknyttet kirken i den landsby, vi bor i. Vi var oppe ved et tempel på toppen af et bjerg. op med kærlighed fra alle børnene. Det kunne alle bifalde. Parceprojektet opleves En dag fortalte lederen Rachna om PARCE projektet, der især hjælper de allerfattigste i området. Vi blev delt op i 2 hold og så gik det ellers over stok og sten bag på motorcykler ud på og lettelse, da turen var godt overstået. Det egentlige PARCE projekt var meget spændende at opleve. Vi så modellandbrug, hvor bonden virkelig havde brugt ICC s konsulenters anvisninger: Gårdspladsen var pæn og ryddelig, der var lavet hønsehus og hønsene var hegnet ind. Grisene gik ikke og rodede rundt, men havde en indelukket grisesti, der var grøntsager hver måned mødes og enten indsætter små beløb eller anmoder om et lille lån. På den måde undgår man at skulle ud på det private lånemarked, hvor renten kan være høj. Når disse linjer læses, er hol det forhåbentlig vel tilbage i Danmark. Måske har oplevelserne givet ny indsigt i, hvordan livet leves i Abildgårds venskabs sogn? 8 Aalborg Stiftsavis nr

9 Salmer bygger bro til kirken Med salmer i et nutidigt sprog og med rytmisk musik skal der bygges bro til kirken Tekst: Christian Roar Pedersen // Foto: Allan Mortensen Nye og moderne salmer kan bygge bro og åbne folk for kirken og dens budskab, mener Janne Mark, der netop har udgivet albummet Salmer fra Broen CD-aktuelle Janne Mark optrådte i folkekirkens telt på Nibe Festival Denne pige nyder tydeligt musikken og salmerne. I Danmark er vi gode til at bygge broer. Vi har gjort det i 1200 år. I dag er der over 30 større broer, der forbinder vores landsdele, og sågar har gjort os landfast med Sverige. Sangskriveren og sangeren Janne Mark vil gerne være brobygger. Ikke mellem landsdele, men mellem folk og kirke: Folk er allerede på broen mellem deres liv og kirken. De har bare glemt det, forklarer hun. Med salmer i et nutidigt sprog og med rytmisk musik vil hun slå bro over traditionstabet og vise vej til kirken. Hendes udgangspunkt er det moderne menneske. Som i salmen Nu : Gud jeg tror at vores nu er dig, der kigger forbi. Her i kirken. I et S-tog. På en storbycafe. Her i menneskemylderet. I bøn. I et ord. Står vi midt i et nu s korridor. En salmekonkurrence i Roskilde Stift i 2006 blev startskuddet, og siden har Janne Mark skrevet tekst og musik til en række nye rytmiske salmer. I foråret udkom albummet Salmer fra Broen, hvor hun selv synger. Der er et behov for hele tiden at skrive nyt, fortæller hun og fortsætter: Jeg har et ønske om, at lukke kirken op for kirkefremmede og vise, at den også er for dem. Som i salmen Et hus at komme til : Et hus at komme til. Selv om du ikke du måske ikke vil. Eller har brug for det du tager med dig herfra. Du altid hilses vil. Hvis du en anden gang søger hertil. Et hus at komme til. Bliv her så længe som du vil. Græd dine tårer ud hos Gud. Han rækker ud, hvor håbløsheden gror og planter troens frø dybt i din jord. Janne Mark understreger, at der ikke er noget galt med den autoriserede salmebog. Ja, faktisk er det hendes håb, at hendes salmer kan være med til at lukke nogle af de mere traditionelle salmer op for folk. Netop dette har hun gjort i Brorsonskirken i København, hvor hun er ansat som sanger og børnekirkekoordinator. Salmer skal synges, og fællessangen er vigtig for Janne Mark: Den er mit hjerteblod, siger hun. Derfor håber hun også, at folk vil tage hendes salmer til sig og synge dem i de lokale kirker. Netop sammensmeltningen af musik og tekst gør, at hendes salmer har en fordel frem for andre moderne salmer, hvor tekst og musik ikke altid er tænkt som en helhed. Sammen med sit band optræder Janne Mark i hele landet. I Aalborg Stift kunne hun opleves til Danske Kirkedage, og senest gæstede hun kirketeltet på årets Nibe Festival. Det var en god oplevelse. Det er et intimt og fint telt med en blanding af cafe og afslapning. Stærkt gået af folkekirken, siger hun. Specielt lagde Janne Mark mærke til en pige, der tydeligt nød musikken og salmerne. Pigen hentede sine veninder, og så sad de alle og faldt helt hen. Endnu er bro til kirken er bygget. 40-årige Janne Mark er en aktiv kvinde. Senest har hun færdiggjort 30 melodier til en kommende udgivelse med børnesalmer af Iben Krogsdal. Hun lover også, at der kommer flere både salmer og melodier fra hendes hånd. Tekst og musik er altid tænkt som en helhed. Aalborg Stiftsavis nr

10 Luk vinduet op! Det mellemkirkelige stiftsudvalg Tekst: Henning Thomsen // Foto: Christian Roar Pedersen Studieture, kontakter til venskabsmenigheder, deltagelse i internationale møder og konferencer og indsamlinger til projekter i mellemkirkeligt regi. Det er nogle af de aktiviteter, som det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg arbejder med. Udvalget administrerer desuden stiftsrådets økonomiske støtte til mellemkirkelige initiativer og tiltag. Det mellemkirkelige stiftsudvalg repræsenterer Aalborg Stift i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd, og i Folkekirkens Nødhjælps Råd. Mellemkirkelighed og økumeni handler om at krydse eller nedbryde grænser og skabe dialog på tværs af grænser. Det er derfor også det centrale i det mellemkirkelige udvalgs arbejde, der sigter på at inddrage flest muligt i stiftet i mellemkirkelige og internationale møder og samtaler. Det overordnede mål med udvalgets arbejde er at fremme et bredt mellemkirkeligt arbejde, formidle kontakter og muliggøre enkeltpersoners og gerne unge menneskers - deltagelse i internationale, kirkelige møder og konferencer. På den hjemlige front har Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i en årrække været økonomisk garant for det årlige arrangement, der hedder Nordjysk Kirkedag, og er et lokalt økumenisk initiativ med en baggrundsgruppe med deltagelse af katolikker, baptister, metodister og folk fra Folkekirken. Endelig vil mange kende til udvalget fra vore årsmøder, der holdes rundt omkring i stiftet. I år bliver det i Bistrupkirken i Hjørring den 20. november, hvor vi får besøg af Biskop Niels Henrik Arendt. Inden for det seneste år har udvalget bl.a. givet økonomisk støtte til 16 unge menneskers studietur og besøg hos den lutherske kirke i Cambodja Besøg fra og til venskabsmenigheder En række studieture, seminarer og volontørophold Deltagelse i Tværkulturel sommerlejr Migrantpræstepars deltagelse i konference Fælleskirkelig kirkevandring i Aalborg Udvalget har bl.a. taget initiativ til og givet økonomisk støtte til gennemførelse af en studietur til Norge for at lære af de norske erfaringer med en ny kirkeordning. Udvalget har i de seneste par år ført samtaler om evt. samarbejde med stiftsudvalget for folkekirkens mission og stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde. På Danske Kirkedage 2013 i Aalborg, præsenterede de tre udvalg sig sammen med omdeling af en fælles folder med opfordring til de nye menighedsråd om at igangsætte udadvendte initia Studietur og besøg hos den lutherske kirke i Cambodja. FAKTA Overvejer I nye mellemkirkelige aktiviteter som f.eks. etablering af venskabsforbindelse, rejser og studieture til eller fra kirker i udlandet eller deltagelse i økumeniske konferencer og møder, så send udvalget en ansøgning, hvis der er behov for økonomisk støtte. Udvalget vil gerne være med til at sætte helt nye typer af initiativer i gang, og de kriterier, der gøres brug af ved tildelingen af tilskud er primært: - Initiativets økumeniske karakter - Graden af nyskabelse - Relation til og (folke)kirkeligt engagement i stiftet - Deltagelse af unge - Den forventelige spredningseffekt Hvor er vi på vej hen? Send en ansøgning til udvalget og kontakt os evt. på forhånd og forhør dig om mulighederne. Den globale kirke 496 år efter reformationen Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift inviterer alle interesserede til årsmøde. Oplæg om temaet ved biskop Niels Henrik Arendt. Tid: Onsdag den 20. november 2013 kl Sted: Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring Deltagelse, incl. middag, er gratis. Der arrangeres bustransport fra Thisted, Frederikshavn og Aalborg. Tilmelding senest til udvalgets sekretær, Christen Staghøj Sinding: Yderligere oplysninger på tiver på de tre udvalgs arbejdsområder. Det mellemkirkelige stiftsudvalg har over det seneste år bidraget til at sætte fokus på forfulgte kristne minoriteter ved at opfordre kirkerne i stiftet til at støtte den anglikanske Sct. George kirke i Baghdad, Irak gennem kollekter o.l. Udvalget består af to medlemmer, der udpeges af Stiftsrådet og fire, der vælges af stiftets menighedsrådsmedlemmer for en fire års periode. Biskoppen er desuden født medlem af udvalget. Der er valg til udvalget i januar 2014, og det er netop nu, man kan melde sig eller foreslå andre som kandidat til at deltage i og påvirke udvalgets arbejde. Man kan lade sig opstille som (sideordnet) kandidat til den folkekirkelige fællesliste eller man kan opstille sin egen liste. Henning Thomsen 10 Aalborg Stiftsavis nr

11 Ca. 200 mennesker fulgte Kirkeministeriets indbydelse til debat om en moderne styringsstruktur for folkekirken. Mødet blev holdt 20. juni 2013 i Skalborggård-hallen ved Aalborg. Regeringen nedsatte i september 2012 et udvalg med 20 medlemmer, som skulle komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for Folkekirken. Formanden for udvalget Hans Gammeltoft-Hansen gennemgik udvalgets arbejde. I forsamlingen taltes mindst 8 medlemmer af udvalget. Der holdes lignende møder i alle landets stifter. I efteråret kan oplægget diskuteres i alle menighedsråd, og der kan indgives høringssvar inden udgangen af oktober. Udvalget skal aflevere endelig betænkning i marts Men nu er det tid til debat. Og det kan siges at være på tide. I virkeligheden har kirkefolket ventet siden juni 1849 på at få ordnet Folkekirkens forfatning ved lov, som der står i Grundlovens 66. Det blev aldrig gjort. I stedet blev der lovgivet af Folketinget om alle mulige forhold vedrørende Folkekirkens forhold. I 1849 hørte stort set alle danskere til den evangelisk lutherske kirke, og denne kirke var så at sige værdigrundlaget for statens selvopfattelse. Kirkens forhold blev med tiden ordnet sådan, at de indre anliggender blev ordnet af ministeren efter indstilling fra eller efter samråd med biskopperne. De økonomiske anliggender blev ordnet ved lovgivning i Folketinget. Debatten i dag handler om at ændre på denne balance eller lade være. 80% af befolkningen er medlem af folkekirken. Mange folketingsmedlemmer er ikke medlem af folkekirken, men lovgiver altså om kirkens økonomiske forhold. Skal der åbnes mulighed for valgte råd af præster og læge kirkefolk? Skal der være et eller to råd? Et råd for indre anliggender og et for økonomi eller et råd for begge dele. Hvor meget indflydelse / magt skal der flyttes på? Det handler debatten om nu. Oplæg til debat om mange muligheder for Moderne styring af Folkekirken Tekst: Jens F. Munksgaard // Foto: Christian Roar Pedersen Folkekirkens formål er at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser. Det er udgangspunktet, når der skal diskuteres en moderne styringsstruktur for folkekirken. Der to overordnede områder, som skal holdes klart: Folkekirkens indre anliggender Folkekirkens fælles økonomi og fælles anliggende Udvalgsformand Hans Gammeltoft-Hansen på talerstolen. Alt kan blive som det hele tiden har været. Det kan man jo mene, og det er en mulighed. Men skal der forandring og modernisering til, så kan det ske i større eller mindre grad på hvert af de to områder. Faktisk kan debatten føres om tre modeller for hvert af de to store områder. Model 1 i hvert område giver mindre forandring, model 2 giver mere forandring, og model 3 stor forandring. Indre anliggender er typisk afgørelser vedrørende ritualer, gudstjenesteordninger, bibeloversættelser samt tilsynet med præsternes embedsførelse og forkyndelse. I disse sager er det biskoppen eller biskopperne, der træffer afgørelser. I nogle tilfælde indstiller biskopperne til ministeren. Nogle sager sluttes med en kongelig resolution. Læresager har haft lidt forskellig handling gennem årene. Men har altid hørt under biskoppens område for derefter at blive givet videre til ministeren. Økonomi og fælles anliggender handler om penge. De største poster er udgifter i menighedsrådene, løn til præster, drift af ministerium og stiftsadministrationer samt uddannelsesinstitutioner, Dansk Kirke i Udlandet og Mindelunden i København. I hovedsagen administreres disse ting efter den lovgivning, som Folketinget vedtager. Indre anliggender har altså til dato hovedsageligt været ordnet af biskopperne og ministeren. Økonomi og fælles anliggender har været styret af Folketinget gennem lovgivning. Tre modeller for hver af de to overordnede områder Hvis ikke alt skal blive, som det har været indtil nu, lægges der op til debat om graden af forandring. Og det kan diskuteres, om der skal være lige stor forandring i hvert af de to områder eller forskellig forandring. Nogle kan f.eks. mene, at der ikke skal ske meget forandring vedr. indre anliggende, mens der skal ske store forandringer ved økonomi. Model 1 vil medføre mindre lovændringer i den nuværende ordning Model 2 fører til oprettelse af et Kirkeråd med begrænset kompetence. Model 3 fører til oprettelse af et Kirkeråd med udvidet kompetence. Kirkeråd eller organer kan have forskelligt antal medlemmer, men lægfolket skal på banen ikke mindst i model 2 og 3 f.eks. fra de frivillige kirkelige organisationer. Der er nok at debattere Det lader til, at der virkelig kan komme til at ske store forandringer i styringen af Folkekirken som følge af dette debatoplæg. Brug derfor tid på at drøfte oplægget i menighedsråd og provstiudvalg og i kirkens mange foreninger. Høringssvar skal være i ministeriet inden udgangen af oktober. Der var stor lyst til at debattere oplægget fra Hans Gammeltoft-Hansen på mødet i Skalborggårdhallen 20. juni. Her er nogle af bemærkningerne. Formanden for Humanistisk samfund i Nordjylland J. Rosborg: Forholdet mellem stat og kirke skal ikke styrkes, højst bevares. Hvorfor skal politikerne bestemme, hvad Gud mener? Statens tilskud til Folkekirken bør omlægges til et bloktilskud. Det virker som om udvalget ikke vil omlægge økonomien. Hertil svarede medlem af udvalget biskop Karsten Nissen: Der skal netop være et nært forhold mellem stat og kirke. For grundlovens 66 udtrykker, at der skal være en balance mellem stat og kirke den skal genoprettes! Et andet medlem af udvalget korshærschef Helle Christiansen gav udtryk for, at udvalget havde hørt Humanistisk Samfunds indlæg blive oplæst på andre møder. Hun sagde, at det er vigtigt, kirkefolk engagerer sig. Men folketinget skal fortsat bestemme. Sara Dommerby fra Vrå valgmenighed undrede sig over, at valgmenigheden ikke var indbudt til mødet, når Humanistisk Samfund var det. Inge Kjær Andersen, Aalborg ville have, at magten skulle flyttes fra folketinget til kirken. K. N. Kaptain, Sdr. Tranders ville have model nr. 1 og mente i øvrigt, at 66 var taget i brug, da J. C. Christensen skabte menighedsrådene i Vi skal ikke have en politiserende folkekirke. Vi kan selv styre økonomien. Vi burde i det hele taget bare videreføre det gamle. Vi har slet ikke brug for kejserens nye klæder! Preben Sørensen fra Hasseris menighedsråd påpegede risikoen for, at et kirkeråd ville kunne politisere. Hvordan vil pressen opfatte udtalelser fra kirkerådets formand? Får vi et moralsk folketing? Ulla Morre Bidstrup ville gerne have magt-spredning i folkekirken. Gerne et udvalg for økonomi, men ikke et udvalg for indre anliggender. Ting må gerne gå langsomt, når det drejer sig om det, vi tror på. Aalborg Stiftsavis nr

12 STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER bislevstenen Tekst og foto: Niels Clemmensen, Børglum Enhver, der går en tur på kirkegården i det sogn, hvor man har boet i mange år og kender mange af dem, hvis navne står på stenene, vil fornemme, at fortiden og det liv, der har været levet en gang, bliver levende for en. Gravsten fra fortiden kan også fortælle om et levet liv. I 16- og 1700-tallet var det almindeligt at skrive en lang tekst om den afdøde, så de fortæller næsten af sig selv, selvom ingen længere husker de afdøde. Gravsten fra middelalderen fortæller også noget. Men her vil det for det meste være nødvendigt med en fortolkning. Ofte bærer de kun et kors og en enkel ornamentik uden antydning af, hvem der er begravet, og uden årstal og andre holdepunkter. Kun ganske få sten har en indskrift, der kan give nogle få oplysninger, der dog som regel rejser endnu flere spørgsmål. Der findes faktisk temmelig mange middelalderlige gravsten. Alene i Aalborg Stift plus nogle få kirker i himmerjyske sogne, der grænser op til stiftet, findes der ialt 171 gravsten fordelt på 85 kirker. De færreste af disse gravsten findes i dag på deres oprindelige plads. I tidens løb har det været nødvendigt at sætte kirkernes kvaderstensmure om, og man kan forestille sig, hvordan håndværkerne har forgrebet sig på gravstenene, der har set dem som godt byggemateriale. I hvert fald finder man dem ofte anbragt i murene lige fra soklen til højt oppe i murværket. Nogle gange er de først opdaget ved en ny reparation af murværket, fordi billedsiden har vendt indad. I Bislev Kirke findes en usædvanlig gravsten. Den er så usædvanlig, at det er blevet foreslået, at det slet ikke er en gravsten. Men dens mål og dens trapezformede facon svarer til de middelalderlige gravsten. Tovsnoningen og tovstaven, der indrammer motiverne, er også typisk for en gravsten. Den har været brugt som døroverligger i kirkens syddør med billedsiden nedad. Det er forklaringen på, at billederne er usædvanlig vel bevarede. Men er det dens oprindelige placering? Ved en ombygning af kirken i 1905 blev den flyttet til sin nuværende plads inde i kirken på skibets vestvæg. Det usædvanlige ved stenen er motiverne. Set fra venstre er der to ryttere i kamp, dernæst to soldater til fods, der kæmper med hinanden, og til sidst to ryttere, der fremviser en falk. Det sidste skal nok forstås som en form for magtdemonstration. Rytterkampmotivet findes ikke på andre kendte gravsten. Derfor er det nødvendigt at inddrage andet materiale, hvis man skal sætte den ind i en større sammenhæng. Det første kendte eksempel på anvendelse af rytteri i kamp er slaget ved Fodevig Rytterkampscener findes desuden i kalkmalerier i en række kirker i perioden På den baggrund kan man antage en datering til begyndelsen af 1200-tallet. Der er givet mange fantasifulde forslag til, hvad kampscenerne skal betyde. Thorkild Heilskov Rasmussen, der i 2011 har skrevet en fin bog om Bislev Kirke, foreslår, at motivet er Theodorik, der i 488 fik til opgave at generobre Italien fra den germanske lejetropanfører Odovakar. Tolkningen bygger på, at nogle relieffer i San Zeno Ksirken i Verona har de samme scener og i samme rækkefølge som Bislevstenen. Umiddelbart kan man synes, det lyder vildt, at der skulle være en forbindelse fra Verona til Bislev, men når man tænker på, at der er en stærk kulturel påvirkning (arkitektur og kalkmaleri) fra Norditalien i vore landsbykirker fra den tidlige middelalder, så er det måske ikke så vildt endda. De romanske gravsten fortæller som nutidens gravsten noget om det liv, der blev levet en gang. Men man kan aldrig være helt sikker på, hvad de romanske sten fortæller. STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER Kirkeskibe i Aalborg Stift Jørgen Orlien har besøgt kirkerne i Aalborg Stift og fotograferet samtlige kirkeskibe. Se dem i dette unikke opslagsværk. Pris 300,- kr. + forsendelse Folkekirke TV AALBORG STIFT Sendetider på Kanal Nord: Tirsdag Præstens Værksted Onsdag Vorherrebevares Torsdag Præstens Værksted Fredag Vorherrebevares Lørdag Præstens Værksted Søndag Vorherrebevares Se udsendelserne på aalborgstift.dk Folkekirkeligt TV - Kanal Midtvest Tirsdag Præstens Værksted / Kort nyt Onsdag Magasinprogram 1 Torsdag Magasinprogram Præstens Værksted / Kort nyt (G) Lørdag Præstens Værksted / Kort nyt (G) Søndag Magasinprogram 2 (G) FOLKEKIRKELIGT TV Jørgen Orlien KIRKESKIBE I AALBORG STIFT Aalborg Stiftsavis Forlag Kan bestilles på Aalborg Stiftsavis Forlag Kirkevej Hurup - Tlf eller Forfatteren Jørgen Orlien tager gerne ud og holder foredrag - kontakt: Sociale medier: Følg Aalborg Stift på: facebook.com/aalborgstift Kanal Midtvest Mandag Præstens værksted Tirsdag Magasinprogram 1 Onsdag Præstens værksted (G) STENENE FORTÆLLER STENENE FORTÆLLER Desuden kan du se tv på Torsdag Magasinprogram Præstens værksted (G) Fredag Præstens værksted (G) Lørdag Magasinprogram 1 (G) Søndag Magasinprogram 2 (G) AALBORG STIFTSAVIS En del af folkekirken Redaktør: Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf I redaktionen: Jens F. Munksgaard Tlf Mariann Dahl Amby Tlf Christian Roar Pedersen Tlf Niels Clemmensen Tlf Dorte Haubro Tlf Inger Roegild Tlf Priser 2013: Årsabonnement 1 (40 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 2 (20 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 3 (5 eks. pr. nr.) 495 kr. Årsabonnement 4 (1 eks. pr. nr.) 165 kr. Årsabonnement 5 (30 eks. pr. nr.) kr. Indlæg til næste nummer af Aalborg Stiftsavis skal være redaktøren i hænde senest den 25. oktober Næste nummer af Aalborg Stiftsavis udkommer efterår Ekspedition og abonnement: Kirkevej Hurup Thy Tlf Sats og tryk: Dantryk A/S, Hurup Thy 12 Aalborg Stiftsavis nr

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende:

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende: Kirke Saaby - Kisserup Menighedsråd v/ Henry Petersen Fanøvej 2 4060 Kirke Saaby Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Høringssvar vedrørende Folkekirkens

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed?

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 8. maj 2016 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh 17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 267 * 262,2 * 264 LL: 257 * 251 * 254 * 267 * 262,2 * 264 Sidste søndag

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere