Kilder. Guldøksen, Per Thorup Pedersens: Danske Militærfly Samtaler med F. Laursen (LAU) og lån af billeder. O.L. Hansen og H.C. Hansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder. Guldøksen, Per Thorup Pedersens: Danske Militærfly 2000. Samtaler med F. Laursen (LAU) og lån af billeder. O.L. Hansen og H.C. Hansen."

Transkript

1 Årets billede taget over Randbøl Hede i sommeren Billedet er taget fra en H-500, min yndlingsfotoplatform. Nede på jorden ses Rewentlov Hedegård.(Foto N.M. Schaiffel-Nielsen) Denne lille pamflet er kommet til verden, fordi der blev indleveret billeder fra KAS, Kay Andersens dødsbo, og fra ROJ, Jørgen Petersen, til Randbøl Sogns Lokalarkiv. Hvor de indleverede billeder ikke slog til, har LAU s og Schaiffels arkiver suppleret. Alle er velkomne til at komme med kommentarer eller rettelser til teksten, der ikke i alle tilfælde har kunnet dokumenteres. Kilder. Guldøksen, Per Thorup Pedersens: Danske Militærfly Samtaler med F. Laursen (LAU) og lån af billeder. O.L. Hansen og H.C. Hansen. Tekst: N.M. Schaiffel-Nielsen 1

2 Havarier og flytildragelser ved Artilleriflyverbatteriet og Hærens Flyvetjeneste fra 1960 til 1993 Af N.M. Schaiffel-Nielsen Vraget af DAN's Piper efter styrtet ved Lindknud. (Schaiffels arkiv, fotografen ikke kendt) Det første havari, hvor pilot og elev blev dræbt, var den 9. november 1960, hvor Piper Cup styrtede ned ved Lindknud nær Bække. Flyet stallede i ca. 300 fods højde og faldt direkte i jorden. Piloten, løjtnant P. Andersen, og eleven, premierløjtnant K. Erhardtsen, omkom. Jeg havde været tjenstgørende i Flyvevejrtjenesten siden 2. april. Piloterne og reserveofficererne ved Artilleriflyverbatteriet, som enheden dengang hed, var meget lidt begejstrede for at skulle spørge om vejroplysninger hos en math. Den eneste af piloterne, som viste respekt, var DAN Vragdelene fra Y-657 blev i en periode efter havariet opbeva(flyvernavnet på løjtnant P. Anderret i Hangar 1. (Schaiffels arkiv, fotografen ikke kendt) sen). Derfor var jeg bedrøvet over, at han havde mistet livet. 2

3 Havariet ved Seggelund den 27. maj 1981 Vragdelene af H-208 læsset på en lastbil for at blive transporteret hjem til Flyvestation Vandel. (Foto: N.M. Schaiffel-Nielsen) Næste gang, der skete et havari med dødelig udgang, var den 27. maj 1981, hvor Cayuse H-208 styrtede ned under en rutinemæssig færdselsovervågning på Hovedvej 10 ved Seggelund, 3 km syd for Christiansfeld. På grund af et voldsomt regnskyl med deraf følgende sigtbarhed havde piloten for sent fået øje på nogle højspændingsledninger og var fløjet direkte ind i dem. Helikopteren styrtede derefter til jorden og brød i brand. Politikommissær Vagn Jensen Lundsgaard omkom, mens piloten, major Børge Sørensen, og politiassistenterne Henning Bogø Andersen og Erling Gråe Olsen blev reddet. stede umiddelbart efter, at helikopteren havde ramt jorden. De kvæstede blev ført til Haderslev Sygehus. Herfra blev den ene senere overført til Brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital, medens de to andre blev overført til Odense Sygehus. På nuværende tidspunkt kendes intet til årsagen til styrtet. Flyvevåbnets Havarikommission arbejder med opklaringen. Kommissionen udtaler sig aldrig om et havari, før man har klarhed over årsagen. Medlemmer af Flyvevåbnets Havarikommission i færd med I Flyvestation Vandels tjenestestedsblad Guldøksen blev at undersøge vraget af H-208. havariet beskrevet således: (Foto: N.M. Schaiffel-Nielsen) Tragisk helikopterulykke ved Seggelund Helikopter H-208 styrtede den 27. maj kl. 14:29 ned ved Seggelund syd for Christiansfeld. Ved styrtet blev føreren af helikopteren, major og operationsofficer ved Flyvestation Vandel Børge Sørensen (BØR) hårdt kvæstet. Med sig i helikopteren havde han tre politifolk fra Rigspolitichefens Færdselsafdeling. Den ene, en 47-årig politikommissær fra Odense, blev dræbt og de to øvrige hårdt kvæstet. Brød i brand Ved sammenstødet med jorden brød helikopteren i brand. De tre overlevende blev reddet ud af tililende, som kom til 3

4 Her slutter artiklen i Guldøksen. Det efterfølgende er min egen oplevelse af den tragiske eftermiddag. Mærkelig eftermiddag På flyvestation Vandel var næsten hele Materielafdelingens personel samlet til afskedsbajere for den kaptajn, der havde fungeret som leder af Flymaterielværkstedet. Jeg var ikke inviteret med. Lederen af Flymaterielværkstedet, kaptajn Henry E. Andersen - mest kaldet Ajatollaen - havde mere end svært ved at overholde gældende bestemmelser, hvad jeg i flere tilfælde havde påtalt til hans store irritation. Jeg sad på kontoret og passede mit arbejde. Så ringede telefonen, og beskeden lød: H-208 er styrtet ned ved Seggelund; få fat i stationschefen, og giv ham besked! Stationschefen var oberstløjtnant K.S. Pedersen (PED). Han foretog sig det mest utilgivelige, jeg husker, en stationschef havde gjort indtil da. I stedet for selv at køre til Vejle for at underrette BØR s kone om, at hendes mand lå dybt bevidstløs på Odense Universitetshospital, bad han lederen af Flyvekontroltjenesten, major Algot Bache, om at overbringe den ubehagelige nyhed. Blandt personellet høstede den adfærd kun hån. Dagen efter fik jeg mange fortællinger om, hvad der var sket ved Seggelund. Vejret var rigtig dårligt. BØR havde samlet yderligere to betjente op, hvilket gjorde helikopteren en del tungere og dermed vanskeligere at styre. Han ville sætte kurs mod nordøst og fløj under stigning over hovedvejen og skulle så passere en linje af højspændingskabler. Over selve kablerne sad der en lynafleder, som BØR må have overset. I hvert fald ramte halerotoren lynaflederen og blev derved revet af. Det fik omgående til følge, at helikopteren begynder at rotere om sin egen akse. Helikopteren skal flyve 60 miles (99 km/t) for at holde retning uden halerotor. BØR søgte at lande helikopteren med det samme. På grund af hovedrotorens rotation mod højre drejede helikopteren samme vej, og skiene blev revet af, da helikopteren ramte jordoverfladen. Sæderne i helikopteren brød sammen, og de ombordværendes ben blev klemt fast. Endelig gik der ild i helikopteren. Politimanden i styrbords bagsæde blev dræbt af gearkassen, som rev sig løs. De tre andre blev hårdt kvæstede reddet ud af tililende civile bilister, der havde stoppet deres biler og var ilet til hjælp. Til at frigøre besætningsmedlemmerne brugte de helikopterens ski som brækjern eller løftestænger, om man vil. Hjemme på flyvestationen husker seniorsergent Jørgen Windbirk, dengang leder af Flyværkstedet, at det kun var ca. 14 dage siden, at H-208 havde været inde til 300 timers eftersyn. Havde vi glemt noget? Var der noget, vi ikke havde skruet korrekt sammen? Spørgsmålene var mange. Flyverspecialist J.R.B. Kristensen, bedre kendt som Bramsen, havde det rigtig skidt. Han havde klarmeldt H-208 om morgenen den fatale dag. Også han var i syv sind; havde han nu husket det hele? var der noget han havde overset? Begge de to teknikere kunne, da havarikommissionen var færdig med sit arbejde, glæde sig over, at de ikke kunne bebrejdes noget. Til venstre en pilot, der var medlem af Flyvevåbnets Havarikommission i samtale med seniorsergent F. Laursen (LAU) Vraget af H-208 gøres klar til at blive hejst op på ladet af lastvognen. Til højre er det LAU, der ser til. Så er man klar til at hejse de sørgelige rester af H-208 op på ladet. Alle tre billeder er stillet til rådighed af LAU. H-208 var teknisk i perfekt stand. 4

5 H-212 totalhavareret ved Rødbyhavn helikopteren landede så hårdt på den ene mede, at den trillede rundt og blev ødelagt. Årsagen til havariet var et træthedsbrud i halerotorens pitchcontrol assembly. Piloten, løjtnant Jesper Hede Kristensen, flyverspecialist M. Friberg og politiassistent B. Rasmussen slap uskadte. Den 24. august 1993 totalhavarerede Cayuse halenummer H-212 syv km sydøst for Rødbyhavn. Helikopteren var på en eftersøgningsopgave for politiet i Nakskov, da den under et hover i ca. 10 meters højde begyndte at dreje helt ukontrollabelt rundt om sig selv. Piloten reagerede hurtigt og fik nødlandet, men desværre så uheldigt, at T-17 totalhavareret ved Give Den 30. juni 1977 styrtede Saab Supporter T-17, halenummer T-416, ned i Donneruplund Skov én km nordøst for Give. Vidner så flyet overflyve pilotens hjem i lav højde, hvor det vippede med vingerne og derefter fore- tog to rulninger. Fra rygvendt stilling i ca. 100 m højde vendte flyet næsen mod jorden og fløj med høj fart direkte ind i træerne. Piloten, løjtnant Henrik Gundorf (DOF), omkom. T-17 med pods på Vandel i

6 Mindre havarier eller flytildragelser Tekst: N.M. Schaiffel-Nielsen Den følgende billedserie har Randbøl Lokalarkiv modtaget fra pens. major (R) Jørgen Petersen (ROJ). Det eneste, man kan være sikker på, er billederne; teksten er ren konstruktion. Over årene var der et antal tildragelser, hvor materiellet tog skade, men der var ingen døde eller sårede. Én af tildragelserne fandt sted på Græs Syd, Artilleriflyverbatteriet og Hærens Flyvetjenestes øvelsesområde, hvor man øvede landinger i terrænet. Den hændelse, vi her bringer billeder af, fandt sted den 27. august 1974 på Græs Syd. Halenummer Y-652 kom ind til landing fra nordvest. Flyets venstre hovedhjul ramte en sten, hvorved venstre understelsben knækkede. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvem der fløj flyet. Vi har spurgt LAU, der i sin logbog kan konstatere, at JEN Thalund, KAS Kay Andersen, DOF, STI og JAP var dem, der på det tidspunkt fløj Piper. LAU er mest tilbøjelig til at tro, at det var JAP, der fløj flyet. Han blev ikke mindre betænkelig ved feltlandinger, end han var i forvejen - hvis det altså var ham, der fløj den dag? Årsagen til havariet ses ved pilen 6

7 Nærbillede af havaristen Venstre øverste understelsben brudt sammen 7

8 H-210, en ulykkesfugl Tekst: N.M. Schaiffel-Nielsen H-210 fik en trist skæbne. Første gang, det gik galt, var den 22. september Helikopteren var på øvelse i Tyskland. Under landing på en mark ved Trappenkamp ramte helikopteren tre højspændingsledninger. Piloten, sekondløjtnant O. Termansen, mistede momentant kontrollen over helikopteren, som faldt til jorden. H-210 landede hårdt på mederne, hvorefter den kurede hen over marken og blev svært beskadiget. Efter at have stået i flere år i en shelter på Flyvestation Vandel og efter at have været brugt af flyvestationens Brand og Redningstjeneste til at øve Red pilot blev H-210 sendt til Hovedværkstedet på Flyvestation Værløse, hvor flyet gennemgik et IRAN (Inspektion And Repair As Nessasary) eller på dansk: inspektion og repara- tion, hvor det er nødvendigt. Herefter gik helikopteren igen i tjeneste ved Hærens Flyvetjeneste. Men ikke ret længe, for den 22. september 1989 ramte den, ført af flyverløjtnant K.K. Petersen, en række grantræer. Det lykkedes K.K. Petersen at lande helikopteren uden at komme til skade. Efter uheldet blev H-210 kannibaliseret, og flyvestationens Brand og Redningstjeneste brugte helikopteren til øvelsen Red pilot i tilfælde af brand i en helikopter efter landingen. Efter H-212 s havari den 24. august 1993 (fortalt på side 5) blev det besluttet at genopbygge H-210 i et såkaldt langtids-projekt. Man kan da også roligt sige, at det tog lang tid, nemlig til den 2. juli 1999, hvor H-210 igen blev medlem af Hærens Flyvetjenestes helikopterstyrke. Ulykkesfuglen H-210 læsset på transportvognen for at blive kørt hjem til Flyvestation Vandel. Rotorbladet lagt mellem vangerne i transportvognen, klar til at blive kørt hjem. (Billeder fra LAU s arkiv) 8

9 Halerotoren på H-210 efter at den havde været nede for at snuse til den tyske muld. Som det ses, havde den ikke godt af det. (Billede fra LAU s arkiv) I masser af kunstig røg reddes piloten ud af H-210, som brænder lystigt. Ilden er slukket, og man er i færd med at lægge piloten på båre. (Fotos: N.M. Schaiffel-Nielsen) 9

Den 8. april 2011 er 80 års-dagen for den egentlige start for Flyveskolen på Flyvestation Avnø.

Den 8. april 2011 er 80 års-dagen for den egentlige start for Flyveskolen på Flyvestation Avnø. 80 års-dag Den 8. april 2011 er 80 års-dagen for den egentlige start for Flyveskolen på Flyvestation Avnø. I den anledning har vi bedt N.M. Schaiffel-Nielsen, der er forfatter til bogen om Flyvestation

Læs mere

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

EN JAGERPILOTS DAG/LOGBOG

EN JAGERPILOTS DAG/LOGBOG EN JAGERPILOTS DAG/LOGBOG Erik Hansen HAN/EHA Williams Air Force Base, Arizona 1955 Født 8. april 1935 i Esbjerg. EN JAGERPILOTS DAG/LOGBOG Erik Hansen HAN/EHA CV: Svæveflyver i Esbjerg Svæveflyveklub

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2008 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen,

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2011-2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK

Draken Team Karup. DTK NYT 2011-2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK Draken Team Karup. DTK NYT - 2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK Som omtalt i sidste nummer af DTK-NYT, kan vi i år fejre 40 året for AR-113 s ankomst til Danmark. Billedet, der denne gang pryder forsiden af bladet,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

FOR SIKKERHEDENS SKYLD. 10 historier. fra det virkelige liv. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

FOR SIKKERHEDENS SKYLD. 10 historier. fra det virkelige liv. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord FOR SIKKERHEDENS SKYLD 10 historier fra det virkelige liv Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Den dag min bror døde Jes blev kun 12 år. Han var en stor, god dreng. En mild, glad og stærk bror. Jeg kunne

Læs mere

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern.

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. En Lancaster bombemaskine havde den 13. marts 1945 været på mineudlægningstogt over Kattegat. Da flyet var på vej tilbage mod basen i England, blev

Læs mere

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 19 DECEMBER 2006 LÆS OGSÅ OM: Læger vil gerne flyve redningshelikopter Side 3 Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11 F-16 kortlægger

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. bragt i PROPEL 2007

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. bragt i PROPEL 2007 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen bragt i PROPEL 2007 Hjælp, vi mangler nye hænder... nr. 1 Endeligt farvel til HUGHES H-500... nr. 2 F-35 Lightning II i luften for første gang... nr. 2 Skunk Works fortsætter

Læs mere

Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars

Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars Det er i år fyrre år siden, Danmark blev befriet. I den forudgående kamp spillede de allierede flyvere, hvoraf et stort

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i

Læs mere

Forord: Af: Torben Lund

Forord: Af: Torben Lund Af: Torben Lund Forord: Hvorfor bliver soldater syge? Når jeg har valgt og sætte min historie ind her, er det fordi den ikke er enestående. Der er rigtig mange soldater som har været udsendt der har haft

Læs mere

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem .. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem om fejlnedkastning af våben og sabotagemateriale over et beboelseskvarter i Næstved 16.05.2015 9. april 1940, dagen tyskerne indtog Danmark, forløb så

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup NR. 2 APRIL 2003 FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup Redaktion: Oberstløjtnant, ansvarshavende redaktør P.E. Andersen Inspektions- og Våbenkontrolsektionen Flyvertaktisk Kommando

Læs mere

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918)

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs start har jeg tilladt mig "digitalisere" en beretning om min Farfars deltagelse i 1. verdenskrig, som

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen

Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen Om bogen 7 Redaktionens forord 9 Forord v/ Chefen for Flyvertaktisk Kommando 10 Flyvevåbnets udviklingshistorie 11 Af major, cand.phil Paul E Ancker

Læs mere

tørklædet og dokumentmappen var allerede oversmurt med blod. Der blev helt stille i Centeret. Kun lyden af smækkende bildøre og en bil, der

tørklædet og dokumentmappen var allerede oversmurt med blod. Der blev helt stille i Centeret. Kun lyden af smækkende bildøre og en bil, der Pludselig spurtede han hen mod en sort Mercedes og flåede døren op. Jurek, der fulgte opmærksomt med, havde telefonisk kontakt til hit-teamet, og da Ted sagde go lavede den bagvedkørende bil en håndbremsevending

Læs mere

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014.

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. MiG-15 på Bornholm Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. Tekst: Torben E. Hansen Kilder: The Frank Jarecki story Dokumentsamlingen Bornholm mellem Øst og Vest Wikipedia Fyrbøder

Læs mere

Aabenraa Kommune Under 2. Verdenskrig (21. februar 2010)

Aabenraa Kommune Under 2. Verdenskrig (21. februar 2010) 1 Aabenraa Kommune Under 2. Verdenskrig (21. februar 2010) Nedenfor findes notater om enkelte tyske stillinger, nedstyrtede fly, bomber og historier fra krigen samt oplysninger om enkelte danske militære

Læs mere