Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Tirsdag d. 29. April kl Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning/- Mogens Jallberg 3. Pædagogisk beretning / Mette Lisbjerg 4. Økonomisk statusrapport året Regeringens skolereform/ Mette Lisbjerg a. Gennemgang af indholdet i reformen b. Hvad betyder reformen for os. 6. Valg til bestyrelsen. Ad 1.valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Per Boesgaard Referent: Helle Lho Hansen Ordstyrer starter med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Ad 2. Bestyrelsens beretning / Mogens Jallberg Over alt andet har året været præget af flyttesagen. Det vender Mads tilbage til. Anden stor sag har været skolereform, som vi vender tilbage til. Nye emner formanden gerne vil kaste os over i det kommende år, vil være computerpolitik. Desuden er bestyrelsen sparring til Mette og Mads på skolens drift, når der er tid til det. Billedkavalkade fra byggeperioden/ Mads Borgwardt. Det har været en lang rejse og her kan vi kun nå et lille udpluk. En del uforudsete udgifter er dukket op undervejs. Det nye tag er bygget op på skolen og tilpasset på stedet. Der er lagt nye h-jern i ydervæggene. Taget er isoleret langt bedre end tidligere. Undervejs i byggeriet har der været indtrængende vand og andre fortrædeligheder, men alt er håndteret med nogenlunde godt humør. Der blev holdt rejsegilde i salen, ( i øvrigt - det bedste gilde Skougruppen, havde været med til). Dagen ligger nu foreviget på byggefirmaets hjemmeside. Byggeformanden Roland blev en god ven i en hård tid, og blev kåret som verdens bedste håndværker sammen med sine håndværkere. De gule toilet er udsmykket af Rose fra 3. Klasses mor. Skolemødekrogen levede et kummerligt liv under presning i skolegården. Det havde været på tale at droppe den, men mellem jul og nytår påtog forældrene i 7. Klasse sig opgaven, at sætte den i stand. Så derfor står den nu igen og skinner i hjørnet af 1

2 storrummet. I salen blev lagt sportsgulv. Køkkenet blev bygget op med ny brandtæppe, så sikkerheden er i orden. Ad 3. Pædagogisk beretning/ Mette Lisbjerg: Det har været et yderst usædvanligt år på Ryparken. I 2½ år har vi forsøgt at få styr på bygningerne, og pædagogisk brugt meget tid på at finde alternativer til den manglende sal. I foråret var der lockout af lærerne. Der blev sat et ubehageligt skel mellem ledelse og lærer, der normalt tænker sig som et samlet kollegium. Midt i det hele fortalte Yvonne, at hun var alvorligt syg af kræft. Lockouten: Har betydet mere for klimaet på skolen end nogen havde forestillet sig. Det var voldsomt for lærerne at blive sat uden for døren. Det var en dejlig dag, da lærerne endelig kom tilbage, og vi startede dagen med morgenmad for børn og voksne. Genhusning: Vi troede lige til det sidste, at vi skulle i spejderhytterne i Lunderen. Men i sidste øjeblik ændrede vi mening og lejede Feddet, der var dyrere, men vi har været glade for beslutningen på grund af lokalernes størrelse. Vi var rigtigt bekymrede for perioden, med god grund. Men det er gået over alt forventning. Lærerne har arbejdet med, det samme har forældre og børn. Det har været anstrengende, at insistere på at levere den pædagogiske pakke hele vejen. I hele perioden har vi holdt fast i den daglige morgensamling, for den har en væsentlig sammenhængskraft for skolen. De ugentlige skolemøder holdt vi også fast i og 7. Klassernes ansvar for madholdene. Spisning og oprydning er vigtige i hverdagen, og er vigtige især for de ældste børn, der viser ansvar og overblik i situationerne. Vi spiste i perioder i klasserne og ændrede på rengøring. Og skar by-ugen ned til tre dage. Det klagede børnene over, men det havde sine gode grunde. Alt i alt gik genhusningen over alt forventning. Men det har tæret på kræfter og energien blandt lærerne. Til jul besluttede vi at flytte tilbage, selvom alt endnu ikke var helt på plads. Skolen er blevet meget bedre og pænere end vi havde turde håbe på. Alle har haft forståelse for situationen og for hinanden. Tak til lærer, elever, forældre og bestyrelsen for at stå last og brast i en svær tid. Lærerkollegiet: Vi tog afsked med Yvonne, der døde i august måned. Og med Henning, der fik nyt arbejde. Vi har brugt tid på at finde den helt rigtige lærer til at erstatte ham. Vi har ansat Maria, der er stærk på naturfagene samt billedkunst, og hun er faldet godt til i lærergruppen. 2

3 Ad 4. Økonomi / Mogens: Vi havde til byggeriet en opsparing på ca. 4,5 mio.kr., samt fået en låneramme på 6 mio fra vores bank, Fælleskassen. Byggeriet er gået nogenlunde efter planen. Der har været små overraskelser undervejs, men ikke noget, der virkeligt har kunnet ryste økonomien. Budgettet har holdt. Vi ved endnu ikke, hvordan renten på vores lån vil arte sig, men endnu tyder intet på himmelflugt. Elevtallet var vi bekymrede for forud for byggeriet. Men forældrene er blevet her. Tak for det. Politikerne er efter os (privatskolerne), der er skåret i vores tilskud, (koblingsprocenten, der er skåret fra 75 til 71 pct.). Det kan vi ikke gøre noget ved, men det skal tages højde for. De sidste penge vi vil bruge, inden vi lukker kassen for denne gange er pynt på udenomsarealerne. I bestyrelsen har vi nedsat et legepladsudvalg. Kommentar fra generalforsamlingen: Det forslås at søge Trygfonden om penge til legeplads. Friluftsrådet, Realdania, DUF foreslås også som tilskudsgiver. Udenomsarealet kunne tænkes som andet end vipper og gynger, men derimod undervisningsarealer, det vil også gøre det lettere at opnå økonomisk støtte. Ellers opbakning til at tænke i forskønnelse af legeplads og ny belægning. Vi har til trods for byggeri et overskud i året på små kr. Vi har et variabelt lån på 5,9 pct. I Fælleskassen. Mette og Maryanne har allerede afholdt møde med Fælleskassen vedr. procedure for at anmode om realkreditlån. Vi går i gang hu hvor regnskabet er færdigt. Flere penge: Skolepenge tager vi hele tiden stilling til i og med skolepengene stiger med 3 % årligt, men det vil ikke betyde en væsentlig forbedring for økonomien, at skrue op for skolepengene. Til gengæld kunne vi hente penge på at sætte flere børn i klasserne i stedet for de 21 i gennemsnit, vi tilstræber i dag. Ad 4. Skolereform: 3

4 Vores virkelighed fremover er, at vi har færre penge, færre midler til specialundervisning og skal arbejde med nye rammer for lærernes arbejdstid. Desuden ændres folkeskolereformen. Vi skal tage stilling til, hvad det skal betyde på Ryparken Lilleskole. Friskoleloven ændres ikke, At stå mål med Der er ingen lovhjemmel, der siger, at en fri grundskole skal have samme fag på skemaet som i folkekolen. Vi kan også vælge at kalde fagene noget andet og vi kan lade målene for et eller flere fag, som er obligatoriske i folkeskolen, indgå i andre kombinationer og forløb. Vi kan selv vælge, hvornår i skoleforløbet undervisningen i de enkelte fag finder sted. Der er ikke fastsat et minimumstimetal på en fri grundskole, og mimumstimetallet i folkeskolen er vejledende Stå mål med: Ikke en obligatorisk fagrække Ikke timetalskrav Ikke krav om bestemt progression i fagene Der krav om mål Der er evalueringskrav udmøntes/inspirere os på Ryparken Lilleskole. hvilket betyder, at vi ikke er underlagt reformen. Altså bestemmer vi suverænt selv, hvorvidt vi vil forandre vores skoletilbud. Lovkravet er, at vores undervisning skal stå mål med folkeskolens, så vores elever kan fortsætte ind i hvilken som helst skole og følge med. Derfor lægges op til en diskussion af hvordan folkeskolereformen skal Mette: Vi ville ikke som udgangspunkt have lavet et nyt skoletilbud nu, for vi synes vi har et godt tilbud. Men er selvfølgeligt åbne overfor at lade os inspirere.vi vil gerne bede forældrene om indspark til fremtidigt arbejde i ledelse og bestyrelsen. Gruppearbejde: Gruppe 1: Det ville føles betryggende at gøre sprogundervisningen som en aktiv del af det, der allerede foregår på f.eks. madhold og i Mantel. Vi synes, man skal samarbejde mellem skole, SFO og musikskole. Måske lave klub efter fjerde klasse 4 Hvad betyder det for Ryparken Lille Skole? At vi først og fremmest skal lave det skoletilbud vi tror på og har erfaringer for virker Så hvad vil vi?

5 på skolen. Vi vil gerne have flere møder i forældregruppen om dette emne. Gruppe 2: Bevægelse og sprog vil vi gerne have mere af. Men vi ser Ryp som en foregangsskole, for vi gør allerede meget af det folkeskolen ønsker sig. Vi vil gerne have mere inddragelse af SFO og mere viden om, hvordan inddragelsen kan ske i praksis. Nytænkning er godt, men hold fast i det, der er godt ved skolen i dag. Flere møder om f.eks. ideer til, hvordan man kunne sammenflette skole og SFO noget mere. Gruppe 3. Ro på, vi har ikke akut behov for at ændre en masse på vores skoletilbud. Vi er glade for skolen. Lad os tænke os om, og lade os inspirere, men vi har tid nok. Tænk nye muligheder for klubsamarbejde efter fjerde klasse. Enten mulighed for at holde børnene på skolen, eller samarbejde med lokale klubber. Faglighed er vigtig, men vi vægter de sociale kompetencer, som skolen har fokus på højt og tror på, at de er vigtige i forhold til at tænke større/bedre faglighed. Ad 5. Valg til bestyrelsen: Mogens Jallberg / genvalgt Nanna Steenberg Meyer / genvalgt Sabine Gadebjerg Larsen / ny i bestyrelsen Ordinære bestyrelsesmedlemmer ikke på valg: Lars Anker Charlotte Sille Aabye Munck Suppleanter blev: Helle Lho Hansen / genvalg Lars Syberg / ny i bestyrelsen Dato Referent Helle Lho Hansen Ordstyrer Per Boesgaard 5

6 6

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015 Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015 1. Velkomst og indledning 2. Valg af ordstyrer og referent Glenn Jakobsen blev valgt som ordstyrer og Elisabet Lund som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts 2015. Referent: Tina Parslund

Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts 2015. Referent: Tina Parslund Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole Onsdag d.18. marts 2015 Referent: Tina Parslund 1. Skolekoret sang Forårssange 2. Velkomst ved formanden 3. Valg af dirigent: Bente Bøttger blev valgt.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere