Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115"

Transkript

1 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober ÅRGANG 5

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7800 Skive Tlf International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Øvrige landsgildeadresser i Sct. Georg nr. 2 / 2009 Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid man.-tors Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 Arrangementer på landsplan oktober LGL møde, sted fastsættes efter LGT09 8. november 2009 Dansk Flygtningehjælp, husstandsindsamling 24. november 2009 Fredslysceremoni i Roskilde 25. november 2009 Fredslyset kører rundt i Danmark 23. januar 2010 Distriktsforum, sted fastsættes efter LGT januar 2010 Danmarksindsamlingen juni 2010 Landsgildestævne september 2010 Danmarks Friluftsdag Internationale arrangementer juni Europæiske Gilde Forum Großarl, Østrig november 2010 Europakonference, Cypern 27. juli-7. august 2011 Verdensjamboree, Skåne september 2011 Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. What s on internationalt... 4 LGT Gilderne og de andre... 9 Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Årets modtager af Sct. Georgsgildernes Hæderspris blev Danske Hospitalsklovner. Mere LGT side 7 Foto: Riber Moser Hansen, Præstø Gildet

3 Friluftsliv Af Hanne Borgstrøm, Landsgildemester Der er sikkert lige så mange fortolkninger af ordet, som der er gildebrødre, og det er en fornøjelse at læse i Sct. Georg og i de mange gildeblade, landsgildeledelsen får tilsendt, at friluftslivet blomstrer i rigt mål i hele landet. Både når det drejer sig om Naturlaugenes ture, planlægning og gennemførelse af friluftsaktiviteter for spejderne på lokalplan, hjælp til spejdernes landslejre og det engagement, som gildebrødre lægger for dagen, når der f.eks. skal gennemføres lejre for børn fra flygtninge- eller asylcentre - for blot at nævne nogle få af de mange friluftsglæder vi gildebrødre har adgang til. Især når friluftsaktiviteterne er rettet mod andre end gildebrødre, er det sandsynligt, at Gildebevægelsen bliver bemærket i samfundet, så hvis ikke det allerede sker, vil jeg opfordre til, at I som arrangør af friluftsaktiviteter hver gang husker at informere den lokale presse i god tid. Husk også at invitere familie, venner og bekendte med til jeres friluftsaktiviteter, så de kan se, at vi ikke lukker os inde bag lukkede døre for at dyrke os selv. Kursusudvalget har i samarbejde med DUSkredsen barslet med ideen om at gennemføre Danmarks Friluftsdag den 5. september Friluftsrådet har efter ansøgning bevilget midler til projektet, og landsgildeledelsen har budgetteret med et tilsvarende beløb til gennemførelse af projektet. Danmarks Friluftsdag henvender sig til tidligere, kommende og nuværende spejdere samt alle andre borgere, der har lyst til at være med til at lege i naturen. Derfor skal det ikke være en dag med konkurrencer, men en dag, hvor alle har mulighed for at opleve, at man er god til noget. Ideen er at samle aktiviteterne omkring de fire elementer: Luft, jord, vand og ild. Aktiviteterne vil variere fra gilde/by til gilde/by alt efter de muligheder, der findes, og aktiviteterne vil bl.a. strække sig fra GPS-løb til leg med ungarsk vandmand og spinningreb samt aktiviteter, hvor bålet eller ild i øvrigt indgår. For at sikre, at Danmarks Friluftsdag bliver en succes, skal der bruges masser af gode ideer, godt humør og gildebrødre til at få det hele til at ske, og planlægningen er slet ikke forbeholdt hverken gilde- eller distriktsgildeledelsesmedlemmer alene. Så har du lyst til at være med, så meld dig sammen med et par gildevenner, når opfordringen kommer i dit område - eller kontakt landsgildekontoret, som så vil kunne sætte dig i kontakt med projektets styregruppe. Målet er at få sat fokus på friluftslivets mangfoldighed, få en oplevelse i naturen og give synlighed til Sct. Georgs Gilderne! 3

4 What s on international Internationalt nyt Af Niels Rosenbom, Landsgildets Internationale sekretær Danmarksindsamlingen blev i sidste nummer annonceret til 23. januar. 24/8 fik vi at vide, at datoen er ændret til 30. januar Så det giver en ekstra uge til planlægning og forberedelser. Gambia projektet Af Karin Boldsen, Projektbestyrelsesformand Hanne Vibe Nursery School Det sidste tal for indskrevne elever er 81. Efter at et nyt lager/opbevaringsrum er blevet bygget, har Sirra nu taget det 3. klasselokale i brug. Seniorer uden Grænser er en organisation, som blev stiftet i 2004 og har som vision at danne netværk og skabe et forum for interesserede seniorer, der vil virke til gavn for medmennesker i fattige lande. P.t. har de omkring 20 projekter fra Peru over Gambia og Litauen til Nepal. Deres slogan er Vi gør det, andre taler om at gøre. Se mere på Et år som ulandsfrivillig? Fra vores gildevenner i Ghana har vi modtaget følgende jobannonce: The Ghana Fellowship has opened the Sunbeam Educational Foundation, a non governmental organisation to train street children and orphans especially AIDS ones. Presently we have 120 kids. The foundation would like to have volunteers to help teach and train these children in personal health care, integrated science, first aid administration, mathematics, English language, technical and marketable skills, income generating projects, farming and environmental studies. Volunteers would be given free accommodation and feeding. The retired professionals in education, social welfare, health education, productive, health and nutrition are welcomed. It s excellent when they are fellowship members. Those wil-ling to stay for more than 1 year to assist in the operations are also welcomed. Kontakt formidles via Niels Rosenbom. Der er p.t. 3 lærere ansat på skolen og januar/ februar var Iben Christensen i godt 2 måneder frivillig medarbejder, samtidig med at hendes børn gik på skolen. Iben er gift med Martin, søn af Sct. Georgs Gildernes mangeårige medarbejder Henning på gildekontoret - og meget aktiv spejder. Iben og Martin brugte et par måneders opsparet forældreorlov til frivilligt arbejde i Gambia. Iben havde skaffet rigtig mange spændende ting til skolen og arbejdede - ligesom Bente sidste år - med børnene i mindre grupper til stor inspiration for både elever og lærere. I Gambia foregår undervis-ning som tidligere nævnt selv på børne-havetrinnet nærmest efter princippet sid stille og hør efter, og derfor giver leg og læring -metoden et rigtigt godt løft til det, der er så nødvendigt i Gambia - evnen til selv at finde ud af frem for ren udenadslære. Boy Scouts Skills Training Centre, Soma I skoleåret 07/08 har skolen haft 45 elever. Ud over skolelederen har der været 5 eller 6 lærere ansat - nogle dog på deltid, og derudover har vi også i år haft en frivillig læ- 4

5 rer, nemlig Tove Tindall (hvis søster er gildebror i Frederikshavn), der igen har undervist i engelsk. Derudover har skolen ved hjælp af Martin Christensen fået etableret et solenergianlæg godt støttet økonomisk af bl.a. Spejderhjælpen. Det betyder, at der nu er mulighed for EDB-undervisning gennem hele skoledagen (og ikke kun i de 2-3 timer den offentlige strømforsyning er i gang om dagen). Desuden er der nu mulighed for at etablere den længe ønskede weekend-undervisning samt den ønskede Internet-café. Der var igen i år en del snak om, at man gerne ville øge den daglige undervisningstid og oprette frokostmulighed for eleverne. Der arbejdes stadig på at lave et koncept omkring dette. moskitonet osv.) og hun har fået fat i den regionale ledelse, som er meget positiv og indstillet på at hjælpe, så endnu engang håber vi, at de får fod på tingene, så det er muligt at starte i Soma til efteråret. Genbrug Som jeg skrev i sidste årsberetning øges vores indsamling og forsendelse af skole- og hospitalsudstyr fra år til år. De sidste par år har vi sendt ca. 4 stk. 40-fods containere om året, men i 2007 nåede vi ved hjælp af tillægsbevillinger sidst på året helt op 8 stk., og igen med tillægsbevillinger fik vi sendt hele 10 containere af sted i 2008, bl.a. én, der var fyldt med udstyr til operationsstuer, kuvøser, røntgenapparater mv. Der skal her tilføjes, at Martin Christensen, der er elektroingeniør, ydede en stor indsats i forbindelse med installation af apparater på Royal Victoria Hospital. I år har vi indtil nu brugt 3 ud af 6 bevilgede, og vi planlægger at sende de resterende 3, men gerne flere, hvis der igen bliver mulighed for tillægsbevillinger fra Mellemfolkeligt Samvirke. Pigespejdernes Hotelskole Endnu engang måtte vi desværre konstatere, at skolen ikke var blevet startet op som lovet. Pigespejdernes Chief Guide Commissioner var gået af, og man havde fået valgt en kvinde, der var formand for en social development fund, idet man troede, at hun så kunne gøre meget for Pigespejderne. Det skulle vise sig at gå stik modsat. Hun indtog kontoret, låste mest muligt inde og rejste til udlandet og vi nåede ikke at møde hende i løbet af de godt 5 måneder, vi var i Gambia! Resten af bestyrelsen var selvfølgelig forfærdede, og til sidst tog Sirra sagen i egen hånd. Hun er nu i gang med at få skolebygningen, der har stået urørt i 5 år, sat i stand (rengøring, maling, nye Med hensyn til de indsamlede genbrugsting, laves der lister over alle genstande, der bliver pakket med navnet på slutmodtageren (vi giver ikke til enkeltpersoner, men til hospitaler, skoler og andre institutioner som f.eks. fodboldklubber). Når containerne frigives fra havnen, bliver de tømt (det er stort set altid spejdere/spejderledere der hjælper) og slutmodtagerne anmodes om at komme for at 5

6 afhente deres ting og kvittere for modtagelsen. Scholarships I modsætning til en del andre organisationer knytter vi sponsoraterne til skolen, således at eleven nyder godt af pengene, så længe han eller hun går på netop Hanne Vibe Nursery School eller Boy Scouts Skills Training Centre i Soma dvs. at når barnet/det unge menneske af én eller anden grund flytter, så får han/hun ikke længere sin undervisning betalt, og pengene bruges til gavn for en anden elev. Når gildet/gruppen/gildemedlemmet indbetaler beløbet til vores bankkonto, står pengene dér, indtil vi tager dem med til Gambia, hvor beløbet veksles og derefter udbetales til Sirra Singateh, som står for ejerskab og drift af Hanne Vibe Nursery School. Pengene til skolen i Soma går nu via spejderkorpset, som er den egentlige ejer af skolen. Pengene indsættes på en af speciel konto, hvorfra der udbetales til skolen, således at spejderkorpset har tilsyn/ansvar for skolens økonomi. For en ordens skyld kan jeg oplyse, at skolelederen i Soma også får oplyst det samlede beløb, som jo kan variere en smule pga. flere eller færre sponsorer samt af vekslende valutakurser. Antallet af tegnede scholarships er i løbet af skoleåret 08/09 nået op på Hanne Vibe Nursery School 54 Boy Scouts Skills Training I Soma 40 Pigespejdernes Hotelskole 12 Hjælp og støtte Rundt omkring i landet er der gildegrupper og andre, der er meget behjælpelige, både med at skaffe og hente tingene, ligesom der er en flok af gildebrødre og venner, der flittigt møder op til pakning af containere. Vi er rigtig glade for den indsats, de alle yder - uden deres hjælp kunne projektet ikke fungere. Stor TAK til alle! Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke for den økonomisk støtte, vi har fået fra gilder, gildebrødre og fonde. Indtil nu har vi fra Landsgildeledelsen hvert år fået en bevilling på kr , som er gået direkte til huslejen for det store lager, vi har i Holstebro. Desværre har Landsgildeledelsen med et pennestrøg fjernet os fra finansloven igen! så vi håber naturligvis på fortsat støtte fra gilder og gildebrødre. TAK! Koordinator i Gambia Pa-Omar Bojang, der både er gildebror og med i korpsledelsen af Drengespejderkorpset i Gambia, er stadig vores koordinator og han arbejder tæt sammen med generalsekretæren for vores søsterorganisation The Gambia Baden Powell Scout and Guide Fellowship, Ouzmann Sanega Janneh. De udfører et flot arbejde omkring clearing af containerne og uddeling af genbrugseffekterne. Bestyrelsen består nu af undertegnede samt Hanne Monberg, Taastrup - sekretær Helge Nedergaard, Fløng - kasserer Ebbe Schousen, Egå KC (Calle) Jensen, Ringkøbing Bente Rytler har for 3. gang designet 12. Aalborg Gildes julemærke, som er på gaden for 5. gang. Mærkerne sælges i nummererede ark á 25 stk. Som tidligere afleveres ark nr. 1 til Hendes Majestæt Dronningen og ark nr. 2 til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Kan bestilles hos Anna-Marie Pedersen tlf eller 6

7 Landsgildeting 2009 Landsgildeting 2009 Af Ingrid Danstrup, redaktør For de omkring 200, der havde valgt at starte landsgildetinget med kammeratskabsaften i Nørresundbyspejdernes dejlige hytte, havde Aalborggilderne arrangeret en hyggelig aften med helstegt pattegris over bål med tilhørende velsmagende salat. Nørresundby spejderne var blevet involveret i både fakkelallé og tilberedning af gris i korte bukser, som mange af os husker fra vores egen spejdertid. Snakken gik livligt og der kom ustandseligt gildebrødre, der lige skulle hilse på gamle kendinge. En god anledning til at dyrke gamle venskaber og skabe nye. Orkestret Fjordfolk af kategorien Good Men Gone Irish, spillede irsk folkemusik til taktfaste rytmiske klap fra telt og tropslokale. Aftenens fælles afslutning med Nu er jord og himmel stille lød langt ud over Nørresundby fra kredsen af gildespejdere omkring lejrbålet. Selve landsgildetinget fandt sted på Nørresundby Idrætscenter, hvor vi blev budt velkomne af Storvorde Sejlflod FDF for fuld musik. Stadsgildemester Bent Ove Holm indledte dagen og Ålborgs borgmester Henning G. Jensen bød velkommen med ordene»vi gør et så godt vi kan«og så kunne vi jo dårligt forlange mere. Hanne Borgstrøm rettede en tak til Aalborgfolkene for det omfattende arbejde med tilrettelæggelse og afholdelse og bød velkommen til LGT09. Herefter var vi klar til at gå i gang med den seriøse del af arrangementet. Som dirigenter blev valgt Jørgen Jacobsen, 3. Hobro, samt advokat Henrik Pihl, sidstnævnte med stor erfaring i netop generalforsamlinger. Hædersprisen 2009 blev tildelt Danske Hospitalsklovne, hvor et dejligt eksemplar af racen, Tut, var til stede for at modtage en check på foreningens vegne. Vi fik alle en ide om, hvordan en sådan klovn kan være med til at opmuntre børn i forbindelse med længerevarende sygehusophold (se forsiden), hvordan de kan blive et lyspunkt i en trist tilværelse. I alt fik foreningen kr. som et bidrag til det gode arbejde. Landsgildemesterens beretning var udsendt til alle i Sct. Georg nr. 4/09, og blev kun fulgt af Hanne Borgstrøms yderligere bemærkninger som et supplement til denne. Pr. 1. september 2009 var vi gildebrødre i Danmark. Da adskillige gilder ikke overholder reglerne i lovgrundlaget, havde man fra Landsgildeledelsens side valgt at foreslå ændringer, der bringer lovene i overensstemmelse med de faktiske forhold. Beretningerne blev taget til efterretning efter kommentarer om alternative løsningsmodeller og om Rodbjerggaards fremtid. LGS Margit Toxværd gennemgik det reviderede regnskab i hovedtræk og besvarede supplerende spørgsmål. Regnskabet blev efterfølgende taget til efterretning. I løbet af tinget fik vi dugfriske hilsner fra Baptistspejdernes Landsgilde ligesom KFUM-spejdernes repræsentant fortalte lidt om den forestående korpslejr SEE20:10. Den kommer vi forhåbentlig til at høre mere om i Sct. Georg. Vores norske og svenske brodergilder var også på podiet med hilsner hjemmefra. Lørdag eftermiddag var afsat til behandling af indkomne forslag til såvel lovændringer 7

8 som andre beslutninger. Og der var mange at tage af. Desværre syntes gildebevægelsen at være uendelig træg, idet ikke et eneste forslag til ændringer af lovene - end ikke af den mindste modernisering af sproget - fik forsamlingens gunst lørdag. Alle forslag blev nedstemt, så denne eftermiddag var ikke på nogen måde med til at sikre gildebevægelsens fremtid som bevægelse. Til gengæld havde Aalborg gilderne været dupperne med planlægning af en forrygende festaften i Nørresundby Idrætscenter, hvor restaurant Solsiden serverede en lækker middag under musikledsagelse af Advokatens New Orleans Jazz-Band. Et rigtig vellykket arrangement. Søndag startede med en kort andagt af sognepræst Lisbeth Solmunde Michelsen. Herefter skulle spændingen omkring Frimærkebanken udløses. Bankdirektør Nils Liljeberg fortalte om, hvordan man havde været nødt til at erstatte vandrepræmien for bedste resultat, idet den tidligere stenøkse var forsvundet ved et indbrud. Frimærkebankens tidligere kasserer Arne Dysted havde en stenalderøkse liggende, som hans far for knap 100 år siden havde fundet i Vejle Ådal - med ægthedsbevis på min år. Denne donerede han generøst til Frimærkebanken, som herefter fik fremstillet en håndlavet kasse af egetræ fra en restaureret landsbykirke på Esbjerg-kanten - med sølvplader og inskriptioner. Frimærkebanken har i de forløbne 2 år uddelt kr. -»det er vel it så ring endda«. I alt er der i perioden indsamlet kg frimærker. Årets vinder med 105,16 kg blev Ølstykke Gildet (se top 115 side 18). til større arrangementer fremover afholdes af det enkelte gilde - og ikke af landsgildets kasse. En vigtig beslutning blev truffet, idet det blev vedtaget, at Landsgildeledelsen pålægges at arbejde for et salg af Rodbjerggaard. Handlingsplanen blev behandlet og godkendt med en tilføjelse af, at der i perioden skal igangsættes et projekt med henblik på at sikre, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark bliver en synlig og aktiv del af den fælles spejderlejr i Budgettet blev vedtaget med en kontingentforhøjelse til 87 kr. pr. gildebror pr. kvartal fra 1. januar 2010, ligesom det blev vedtaget at der skal afsættes 1 kr. pr. gildebror pr. måned til Rodbjerggaard i perioden til nødvendigt drift og vedligehold indtil et salg kan finde sted. Til sidst forestod valget til den nye landsgildeledelse, som blev sammensat således: LGM Lone Erkmann, 1. Køge LGK Niels Rosenbom, Hjørring LGS Paula Mikkelsen, Skive LGIS Anne Haastrup-Nielsen, Fredensborg LGUS Sten Frost, 2. Esbjerg LGPR Kjeld B. Krabsen, 1. Skanderborg Den nye landsgildeledelse ved højbordet, fra venstre LGIS, LGUS, LGK, LGM, LGS, LGPR Næste Landsgildeting er berammet til at finde sted i Århus i En stor tak til Aalborg gilderne for et fint arrangement. Herefter fortsatte tinget med behandling af indkomne forslag. Det blev vedtaget, at kørselsomkostninger Foto Riber Moser Hansen, Præstø Gildet 8

9 Gilderne og de andre Kære Sct. Georgs Gilder En tak fra Inger og Frederik, Lejrchefer Blå Sommer 2009 August 2009 Så er Det Danske Spejderkorps, spejdervenner fra andre korps og fra udlandet igen hjemme fra sommerlejr og med endnu en fantastisk Blå Sommer i vores spejderrygsæk. Masser af gode lejroplevelser og en hel del fokus på både klimaopgaver og vores identitet som spejdere. Der var seje aktiviteter både i lejren og ude på forstaden - ja, tænk bare på alle søspejdernes både i Hostrup Sø. Der var hyggelige stunder om bålet, et strøg med et utal af organisationers aktiviteter, en Spejder Sport så stor som aldrig før og ikke mindst nogle flotte og spektakulære åbnings-/afslutningsarrangementer. Og en fødselsdagsgave som enhver spejder på 14 år syntes om bare på al vores materiale, veje, strøm og al det tekniske, som en så stor lejr har brug for - det virkede bare. Men intet kunne lade sig gøre uden alle hjælpernes indsats. På Blå Sommer havde vi næsten 2000 hjælpere og blandt dem var en hel del Sct. Georgs Gilder. Vi kan sige jer, at det gør indtryk, når man møder en gildespejder, som har været spejder i 67 år - og som vel at mærke stadig er med, når spejderne skal på lejr! Det er fantastisk Foto: Mads Danquah Foto: Frederik Andreas Jørgensen Der var også transport til lejren, iskiosker, proviant i lange baner, supermarked, forsamlingshus, hospital, cafeer og et Paradis, rafter i stakkevis, toiletter og lortevogne som ordnede dem, når det kneb med kapaciteten! Der var underlejre, som vi aldrig vil glemme, og der var et flot værtskab for vore udenlandske gæster. En flok af spejderkammerater tog sig på en meget professionel måde af vores sikkerhed og lejrens beredskab, der var trafikfolk, som håndterede både parkering og kedelige nattevagter og der var styr lejrens administration. Ja, sidst, men ikke mindst, tænk Specielt til jer vil vi gerne sig TAK for jeres store indsats på Blå Sommer Flere af jer arbejdede hårdt med f.eks. madlavning i forsamlingshuset, i hjælperkantiner, i kiosker og supermarked - ja, mange forskellige steder i lejren. Det er med jeres hjælp og jeres indsats, at det er lykkedes for Det Danske Spejderkorps og for os, at stable endnu en Blå Sommer på benene - og dermed give spejdere og hjælpere denne fantastiske oplevelse. TAK for jeres store indsats den er vigtig, den er værdifuld, og den er værdsat. Vi håber, at I også har haft en god Blå Sommer 2009, og at vi vil mødes igen en anden gang. 9

10 Børn leder børn Af Tim Riediger, korpschef Dansk Spejderkorps Sydslesvig Forståeligt at forældrene til 10 årige Marie var lidt forvirrede, da de hørte om korpset nye projekt. Men måske havde hun bare hørt forkert? Nej, det havde hun ikke. Børn leder børn, siger vi i spejderverdenen - og lille Marie skulle være den nye lejrchef på korpsets jubilæumslejr. Men måske skulle jeg hellere starte forfra, for ikke at skabe yderligere forvirring var året, da dansk spejderarbejde startede syd for grænsen, så i år kan vi tænde 90 fødselsdagslys. Vi satte jubilæet i gang i januar i Slesvig Domkirke. Efter gudstjenesten sendte en tidsmaskine alle igennem de 90 år af Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Et fødselsdagslys blev sendt afsted på rejse gennem Sydslesvig. Tanken var, at det skulle vandre fra gruppe til gruppe. Grupper skulle invitere hinanden til fødselsdagsfest, fordi det er vores allesammens jubilæum. Til sidst skulle lyset ankomme på vores spejdergård Tydal. Her skulle alle korpsets spejdere i maj holde en fødselsdagslejr sammen - lige fra den yngste spejder helt op til den ældste. På fødselsdagslejren skulle der laves fire underlejre: en til bævere/ ulve/mejser, en til spejdere, en til seniorspejdere og en til Sct. Georgsgildet. Hver lejr skulle stille op med en lejrchef fra deres rækker, som sammen med korpsledelsen skulle arrangere lejren. Det var 10 årige Marie fra Slesvig, som vi havde udpeget til at være lejrchef for de mindste. Børn leder børn. Marie, Maries forældre og vores egne ledere skulle lige gå hjem og nærtænke denne tanke. Marie gjorde sig nok de fleste tanker. Det tog et par uger, inden hun med et lettet suk kunne meddele, at hun havde besluttet sig til at sige ja tak til denne store udfordring. Hun var den yngste i lejrledelsen. Kun voksne og voksensnak. Mon de voksne overhovedet lytter til det, jeg siger? Ikke kun Marie fik en stor udfordring, det fik vi voksne også. På trods af, at vi er et lille korps med 600 medlemmer, er det en stor opgave for os at planlægge en fire-dages lejr. Opgaven bliver løftet af få mennesker. Nu skulle vores planlægningsmøder holdes børnevenlige. De 4 underlejrchefer Marie Hartung (10), Dronning Thyra, Slesvig Tjalfe Nielsen (14), Angelbo trop, Husby Birte Wegner (18), Død Buks Klan, Flensborg Jytte Vester, Gildet i Flensborg Vi havde afsat en lørdag til et stormøde med hele lejrledelsen. Marie sad blandt 7 ukendte voksne og havde mavepine. Men det tog ikke lang tid, inden hun varmede op og kom med sine krav: Vi vil have natteløb - noget med snigning! Der skal også være tid til fritid - og hvad nu hvis det kommer til at regne? Har I tænkt på det? Senere havde vi brainstorming: I må tro det eller ej, Marie havde bedre ideer end en hel forsamlig af garvede ledere. Desuden er det rigtigt inspirerende for os at se og snakke med en af de spejdere, vi skal planlægge et arrangement til. 10

11 Vi selv synes, vi havde en dejlig lejr med masser af fødselsdagsgæster nordfra. Vi havde dejligt fødselsdagsvejr og prøvede os i mange rekordforsøg, dystede om pokalen ved spejderbold-turneringen, natløb, lejrbål og gallafest med buffet til alle. Nogle gange skal der slet ikke så meget til, før en aktivitet bliver en succes. Det oplevede vi ved vores kommunikationsnetværk. Ledere stod alene med opgaverne på lejrpladsen, fordi spejderne flittigt var i gang med at sende breve til hinanden og finde frem til deres hemmelige penneven. Nogle ledere blev nødt til at sende breve til deres egne spejdere, fordi nogle af spejderne savnede breve i deres personlige postkasse. Et 90-tal i flammer Galla aften. Spejderne venter spændt på aftenens program med spejderteater, diverse spil, banket og live spejderrockmusik. Under lejren fik Marie lov til bare at være ulveunge og nyde lejren. Hun slap sikkert hist og her fra opvasken: Som lejrchef har man chefopgaver og skal spise laksemad sammen med korpsets protektor Greve Ingolf af Rosenborg og Grevinde Sussie eller lige se, om det hele nu kører som planlagt. Marie fik lidt indblik i, hvordan det er at plan-lægge en lejr. Og vi håber, hun kunne se nogle af de ideer, hun havde, blive til virkelighed. Måske kan vi satse på hende igen? Dansk Spejderkorps Flensborg starter Flensborg Pigespejdertrop starter Sammenslutning af pige- og drengespejderne i Dansk Spejderkorps Flensborg Navneændring til Dansk Spejderkorps Sydslesvig Korpsdeling i Dansk Pigespejderkorps Sydslesvig og Dansk Spejderkorps Sydslesvig De to korps sammensluttes atter til et fælles korps 11

12 12 Kvinder skaber muligheder Dansk Flygtningehjælps landsindsamling sætter i år fokus på flygtningekvinder. De slider hårdt i det for at tage sig af familien, af hjemmet og af fremtiden. Dansk Flygtningehjælp har erfaret, at man ved at hjælpe kvinder er med til at skabe muligheder for hele familier. Mange flygtningekvinder står alene med ansvaret for at forsørge deres familie. Nogle har mistet deres mand, andre en eller flere af deres børn. De har været tvunget til at flygte fra deres hjem. Alligevel formår kvinderne at overleve og gribe de muligheder, som byder sig det er derfor muligheder, som Dansk Flygtningehjælp i år fokuserer på. Kvinderne vil have støtte til at komme i gang med at tage vare på sig selv og familien, siger Christian Gad, nødhjælpskoordinator i Dansk Flygtningehjælp. De udviser viljestyrke og er enormt gode til at omsætte ideer til virkelighed fortsætter han. Ved at yde nødhjælp til flygtningekvinder sikrer Dansk Flygtningehjælp, at hjælpen rækker så langt som muligt. Meld dig som indsamler Med pengene fra landsindsamlingen kan Dansk Flygtningehjælp hjælpe flygtningekvinder med at skabe sig en bedre tilværelse og en indkomstkilde. Et lille lån eller såsæd og redskaber er nok til, at kvinderne kan starte en mindre forretning eller et landbrug og derved både skaffe mad til deres børn og sørge for, at de kan komme i skole. Jo flere indsamlere, jo flere muligheder for kvinderne og deres familier. Du kan gøre en forskel. Bliv indsamler søndag den 8. november. Meld dig på eller på tlf.: lige nu! Mania Kone med sin ene datter Katrine hjælper kvinderne i Congo Mange steder i verden er det kvinder, som tager sig af familiens overlevelse. Det er også tilfældet i DR Congo. Nødhjælpsarbejder Katrine Siig Kristensen er ikke i tvivl om, at Congos kvinder har akut brug for hjælp. Den hjælp vil hun give dem. Katrine har været udsendt for Dansk Flygtningehjælp flere gange. Denne gang går turen til Congo, hvor oprørsbevægelsen Lords Resistence Army (LRA) lige nu er årsag til endnu en blodig konflikt. Deres hærgen og brutalitet har tvunget tusinder af mennesker på flugt. Kvinder og børn er særligt udsatte og i risiko for at blive bortført eller voldtaget. Enhver som hører om eller ser de ting, som foregår i Congo, vil gerne bidrage med et eller andet. Og jeg føler, at jeg kan bidrage, siger Katrine. Dansk Flygtningehjælp har netop startet projekter op i to distrikter i Congo, hvor der er akut behov for hjælp. Nødhjælpen består af basal hjælp som mad, rent drikkevand og genopbygning af ødelagte landsbyer og landbrug. Genopbygningen er et vigtigt element, fordi mange flygtninge er begyndt at vende tilbage til deres hjem. Problemet er bare, at der lige nu ikke er meget at vende tilbage til intet at leve af. Hvis genopbygningen ikke kommer i gang hurtigt, er der stor risiko for, at urolighederne starter forfra, siger Katrine. I Congo lever befolkningen typisk af landbrug, og det er oftest kvinderne, som tager sig af familiens levebrød. Derfor består en del af hjælpen i at uddele såsæd og landbrugsredskaber, og i at uddanne kvinderne i at forbedre udbyttet, så de kan få familiernes landbrug i gang igen. Udbyttet fra kvindernes landbrug giver både mad på bordet og sikrer en lille indtægt, der betyder, at børnene kan komme i skole. Katrine ved, at kvinderne er afgørende for familiernes overlevelse, og hun er sikker på, at hun kan medvirke til, at kvinderne kan forbedre livet for sig selv og deres familier. Hun tror på, at hun kan gøre en forskel. Kvindernes håb og ønsker er ofte meget basale. Jeg mødte også en kvinde, som bare ønskede sig en ny gryde, så hun kunne lave mad til sin familie. Søndag den 8. november har verdens flygtningekvinder brug for din hjælp som indsamler. I konfliktområder er kvinder særligt udsatte, særligt sårbare og særligt vigtige at hjælpe. Kvinderne investerer nemlig den hjælp de får i hele familien. De sørger for mad, omsorg og uddannelse til deres børn. Giver vi kvinderne nye muligheder, giver de dem videre til hele familien. Hjælp 10 familier på tre timer Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling kan du på bare tre timer få ca kroner i Mania fik muligheder Mania Kone er en af de kvinder, som allerede nu har modtaget hjælp fra Dansk Flygtningehjælp. Efter Mania mistede sin mand, er hun blevet alene om ansvaret for sine fire børn og familiens overlevelse. Alle hendes børn er under 10 år. Mania fortæller, at familien nu kan klare sig, men at de stadig kun spiser en gang om dagen. Men det er på grund af Dansk Flygtningehjælp, at vi har noget at spise, siger hun. Mania modtog i april 2008 et mindre lån fra Dansk Flygtningehjælp, som har gjort det muligt for hende at starte en lille forretning, hvor hun bager og sælger brød til landsbyen. Indkomsten er lille, men den gør det muligt for hende at forsørge sin familie og sende børnene i skole. Meld dig som indsamler Søndag den 8. november har verdens flygtningekvinder brug for din hjælp som indsamler. I konfliktområder er kvinder særligt udsatte, særligt sårbare og særligt vigtige at hjælpe. Kvinderne investerer nemlig den hjælp de får i hele familien. De sørger for mad, omsorg og uddannelse til deres børn. Giver vi kvinderne nye muligheder, giver de dem videre til hele familien. Hjælp 10 familier på tre timer Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling kan du på bare tre timer få ca kroner i indsamlingsbøssen. For de penge kan vi udlevere såsæd og redskaber til 10 kvinder, så de kan dyrke jorden og forsørge deres familier. Meld dig på eller ring landsindsamling

13 Blå Sommer 2009 Af Jytte Thygesen, Odder Gildet Jeg valgte at tage på forlejr til Blå Sommer og hjælpe til Spejdersport. Ved ankomsten meldte jeg mig på kontoret og jeg fik udleveret navneskilt, hvorpå der stod, hvilken landsdel jeg hørte til. Det var samtidig adgangstegn til at kunne spise. Næste stop var pladsen med campingvogne og telte. Der var mange hjælpere med fra andre gilder. Og så i gang med arbejdet - der skulle prismærkes samt sættes varer på plads. Da dagen var omme gik alle hjælpere ind for at spise aftensmad i hjælperteltet. Når vi havde fri, havde vi det hyggeligt med hinanden. Vi sad ude ved vores vogne og telte. Nogle gik tur eller læste - andre tog på ture. Underligt nok var der altid en, der havde en enkelt flaske rødvin. Tirsdag morgen ville jeg have et bad, det foregik i en gammel svinestald oppe på Holmgård. Der var brusere, hver med en snor, der skulle trækkes i. Slap man, ja så kom der intet vand. Når lyset tændes Af Jørgen Gybel Jensen, Fredslysudvalget i Roskilde Den 25. november bliver Fredslyset sendt rundt i hele landet, men før det sker, vil lyset blive tændt i Sankt Laurentii katolske kirke i Roskilde, hvor en olielampe til stadighed brænder - passet af kirkens personale. Sct. Georgs Gilderne i Roskilde sørger for et passende arrangement, så lyset får en festlig start, og igen i år håber vi, at rigtigt mange vil være med, når vi tirsdag den 24. november ønsker lyset god tur. Aftenen indledes med en lille højtidelighed kl. 18, hvor Fredslyset og de første fakler tændes ved lampen i Sankt Laurentii kirke. Herefter dannes et fakkeltog, der fører lyset gennem Roskilde til Roskilde Domkirke, hvor fredslysgudstjenesten afholdes kl. 19. Efter gudstjenesten vil alle få lejlighed til at tænde deres egne lys ved fredslysets flamme, en mulighed som også benyttes af mange andre 14 Onsdag kom alle spejderne og kl. 23 kom der stadig spejdere gående fylder meget. Deres bagage blev kørt til lejren i containere og læsset af, som var det sand - så skulle spejderne bare finde deres egne ting i bjerget. Torsdag aften var der åbning af lejren. De 2 hovedansvarlige fortalte om spejderliv m.m. Det blev til 3 dejlige dage. Jeg var meget glad for arbejdet og snakken med alle dem, der kom for at skulle have lavet tryk på bluser, bælter m.m. Der var mange hjælpere og mange på arbejde og en lille personalestue, hvor vi dagen igennem kunne få forfriskninger - det var også nødvendigt i varmen. Det var dejligt at se, hvor fint spejderne havde indrettet sig i byerne. De virkede til at hygge sig meget - og hyggeligt med alle bålpladserne. Også Fødevarestyrelsen kom på besøg for at kontrollere forholdende i de forskellige kantiner - resultatet var heldigvis mere end tilfredsstillende. Tak til de mange, jeg var sammen med i 3 hyggelige dage. end gildernes repræsentanter. Herefter byder Roskildegilderne på lidt varmt at drikke og en hyggestund i gildehuset Sankt Agnes, hvor der bliver mulighed for at træffe gildemedlemmer fra det meste af landet, og hvor vi i fællesskab kan ønske lyset god tur. For mange er det allerede en god tradition at komme til Roskilde for at deltage i højtidelighederne og det efterfølgende samvær i gildehuset og samtidig benytte lejligheden til at få en tændt lampe med hjem. Det plejer at være en dejlig aften, og vi glæder os til at byde jer alle velkommen igen i år. Herefter overtager landsgildet lyset, så det kan blive fordelt til gilderne rundt om i landet. Tilmelding skal være kontoret i hænde senest den 1. november 2009.

14 Fra gildebror til gildebror Det var så det Af Hanne (LGM ) På landsgildetinget i Aalborg sluttede mine fire år som landsgildemester. Det har været fire år med store gildeoplevelser og meget arbejde, hvor jeg har brugt mindst en time om dagen (i gennemsnit) på opgaven. Har jeg så fortrudt, at jeg har brugt fire år i landsgildeledelsen? Nej bestemt ikke. Jeg har haft fire år, hvor jeg har mødt rigtig mange glade, positive mennesker, som har trukket på samme hammel som mig. Jeg har lært en hel masse om andre menneskers måde at takle udfordringer på - og jeg har lært helt utroligt meget om mig selv. Jeg har ofte joket med bemærkningen: Du får ret og jeg får fred - fordi jeg synes, livet er for godt til bøvl og ufred. Men jeg har fået lært at sige nej på en måde, så ingen har været i tvivl om, hvad jeg mener. Så jeg har fået en hel del personlig udvikling foræret i de fire år, og det er jeg meget taknemmelig for. Det, jeg prøver at sige, er, at vi engang imellem skal lytte til de mennesker, der fortæller os, at der er en opgave, som skal løses, og at de er overbevist om, at vi har de fornødne kvalifikationer til at påtage os opgaven. Når vi så har lyttet, skal vi tænke os godt om. Og hvis tidspunktet er rigtigt i vores liv, skal vi udvise mod, tage en dyb indånding og springe ud i det ukendte. Vi skal lade nysgerrigheden råde, vi skal stole på vores egen dømmekraft, vi skal tage imod hjælpende hænder, lytte til andres meninger, træffe beslutninger på grundlag af al den viden, vi kan skaffe, og sætte beslutningerne i værk. Undervejs vil vi møde forhindringer, modvilje og modstand, som kan tage humøret og energien fra os. Men vi vil også møde begejstring, iderigdom, kreativitet, velvilje, hjælpsomhed, glæde og godt humør - og rigtig tit også taknemmelighed. Jeg ønsker, at den nye landsgildeledelse må opleve mindst af de energidræbende forhindringer og mest af alle de positive gildebrødres energi. Tak for udfordringerne og fire spændende år. Et lille suk! Af Niels Erik Bondo, Tianjin, Kina Korpsmærke nr det gamle emaljerede fra DDStiden. Et grønt halstørklæde med Nyboder anker på hænger hjemme i klædeskabet. Hvorfor? Fordi jeg er glad for jeg var spejder og for den sags skyld stadig er spejder, om end jeg ikke er aktiv. De nær-meste venner er kammerater fra Nyboder tilbage fra begyndelsen af tresserne, med en enkelt tilløber fra Lillerød. For nogle måneder siden forsøgte jeg at kontakte et gilde, da jeg overvejede at søge om optagelse, når jeg havde afsluttet mit job og var hjemme igen i november Som spejder har jeg fået en ballast, som har haft betydning for mig gennem årene. Det kan være svært at sætte ord på, men det er noget med sammenhold, altid få den svageste med, noget med tolerance overfor andre, noget med at lede andre, noget med at lære sine egne grænser at kende, holde løfter, at være til at stole på og meget mere. Jeg tænkte, det var noget jeg kunne opleve igen, måske noget jeg kunne give tilbage, og når jeg nu får den fornødne tid, så måtte gildet være det rette sted. Nu undrer det mig, for der er ikke kommet respons på min henvendelse. Er man sig selv nok? Det er ikke det indtryk jeg får, når jeg læser bladet, tvært imod. Selvom det kan virke en smule fortærsket: Engang Spejder. Altid Spejder. (Tag det bare roligt - kontakten er nu blevet e-tableret. Red.) 15

15 Good-turn mærket er på gaden Af Kirsten Hartmann, Ny 2. Silkeborg Vi er for nylig på Landsgildetinget i Aalborg blevet præsenteret for det nye Good-turn mærke. Good-turn mærket har eksisteret i mere end 40 år, og i løbet af årene har gilderne støttet spejderne med i alt 3,8 mill. kr. Mange gilder har gennem årene gjort det til en tradition at købe mærket. Således i mit eget gilde, hvor der helt selvfølgeligt hvert år bestilles 1 ark pr. gildebror plus det løse, som man siger, og jeg tror ikke, at der er nogen i gildet, der afstår fra at give de 20 kr., som arket koster. Ganske vist skrives der ikke så mange breve mere, men formålet er godt nemlig at støtte spejderarbejdet, en af vore primære opgaver, og så synes jeg egentlig, at det er uden betydning, at man har nogle mærker i overskud. Vi taler tit i gildesammenhæng om, at det efterhånden er svært at holde gang i vore nogle gange ganske krævende aktiviteter for at indsamle penge, fordi stigende alder og dermed eventuelle forbundne skavanker er ved at gøre deres indtog blandt gildebrødre, men at købe et ark Good-turn mærker synes for mig at være en ganske overkommelig opgave for tænk på, hvor mange penge det kunne blive til, hvis alle gildebrødre købte bare et ark, en hurtig beregning siger godt og vel kr. Jeg ved godt, at der rundt omkring findes en række lokale aktiviteter med samme gode formål, men Good-turn mærket er ikke en lokal aktivitet, men en aktivitet der ligger i landsgilderegi. Derfor sidder der i fondsbestyrelsen både en repræsentant fra Landsgildeledelsen og en repræsentant fra det stedlige Steen Blicher Distrikt, mens det store arbejde med udgivelse, forsendelse, regnskab og alt det andet praktiske ligger som en arbejdsopgave i 3. Silkeborg og har gjort det alle årene. I mange år har salget kørt som en velsmurt maskine, det gør det desværre ikke helt mere, men i arbejdsgruppen er man fortrøstningsfuld og vil gerne arbejde for sagen. Så derfor: En lille indsats fra hver enkelt af os vil have en meget stor samlet virkning. 16

16 Midtvejstræf 2010 Fra 10. til 17. juli ved Amagerhuset i Sørup på Falster. Det er 15. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44. Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år, hvor der ikke var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier og gildebrødre fra hele landet med eget telt eller campingvogn (der er ikke strøm på pladsen). Sir Georgs Inn er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes vel tilberedt varm aftensmad ved tilmelding dagen før det er også her, der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen. Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær veksler med turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt muligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, som gildehal, lejrbål, ålegilde og den afsluttende bøfspisning med indlagt spontan underholdning i haven hos Sir Georgs Inn. Træffet er fra lørdag den 10. juli kl. 15 (lørdagene er eneste dage, hvor der ikke serveres mad i restauranten) til engang i løbet af dagen lørdag den 17. juli. Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn børn 15 kr. pr. døgn. Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringning eller en mail til Midtvejslauget, som også kan besvare spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker. Vi ses til Midtvejstræf 2010, på laugets vegne Ole Simonsen, tlf , 17

17 Frimærkebankens Top-115 ( ) 1. Ølstykke 104,16 kg. 2. Fortunen 65,930 kg. 3. Nykøbing F 2 48,420 kg. 4. Hobro Stad 44,300 kg. 5. Odense 3 43,200 kg. 6. Tåstrup 2 42,640 kg. 7. Åbenrå 1 37,060 kg. 8. Frederikshavn ,200 kg. 9. Varde 2 28,120 kg. 10. København 15 - Rødovre 27,580 kg. 11. Bramming 26,280 kg. 12. Århus 8 24,940 kg 13. Viborg 2 24,800 kg 14. Rungsted 22,410 kg 15. Slagelse 3 22,020 kg 16. Rudkøbing 21,800 kg 17. Vejle 1 21,580 kg 18. Ålborg Stad 21,200 kg 19. Skelskør 1 19,900 kg 20. Nykøbing S 19,020 kg 21. Præstø 17,900 kg 22. Vordingborg 3 15,520 kg 23. Vestvold 15,400 kg 24. Odense 4 15,300 kg 25. Fakse 14,800 kg 26. Næstved 2 12,880 kg 27. Korsør 2 12,780 kg 28. Fredericia 2 12,770 kg 29. Tønder 11,800 kg 30. Hillerød 2 11,640 kg 31. Svinninge 11,445 kg 32. Viborg 1 10,600 kg 33. Haslev 10,180 kg 34. Skive 1 9,960 kg 35. Ravnsholt 9,200 kg 36. Ballerup 1 8,700 kg 37. København 18 8,660 kg 38. Åbenrå 2 8,560 kg 39. Århus 1-7 8,350 kg 40. Odense 1 8,340 kg 41. Kalundborg 7,960 kg 42. Kerteminde 7,840 kg 43. Helsingør 3 7,060 kg 44. Hirtshals 6,870 kg 45. Sorø 1 5,800 kg 46. Bornholm 1 5,300 kg 47. Holstebro 4 5,300 kg 48. Hammel 5,020 kg 49. Grenå 5,000 kg 50. Århus 9 4,950 kg 51. Glostrup 2 4,940 kg 52. Svendborg 1 4,800 kg 53. Herning 4,640 kg 54. Århus 2 4,590 kg 55. Odder 4,580 kg 56. Frederiksværk 1 4,140 kg 57. Flensborg 3,975 kg 58. Hadsten 3,860 kg 59. Porskjær, Galten 3,800 kg 60. Horsens Gilderne 3,500 kg 61. Århus 4 3,400 kg 62. Sakskøbing 3,340 kg 63. København 1 3,295 kg 64. Glostrup 1 3,220 kg 65. Århus 6 3,035 kg 66. Randers 2 3,000 kg 67. Odense 9 2,800 kg 68. Ledøje-Smørum 2,729 kg 69. Sæby 2,680 kg 70. Ringkøbing 2,560 kg 71. Skanderborg 1 2,510 kg 72. Kolding 5 2,500 kg 73. Ebeltoft 2,430 kg 74. Køge 1 2,400 kg 75. Silkeborg 1 2,370 kg 76. Bov-Grænsegildet 2,300 kg 77. Middelfart 2,300 kg 78. Kastrup-Tårnby 2,280 kg 79. Maribo 2,250 kg 80. Værløse 2,175 kg 81. Holstebro 2 2,000 kg 82. Vojens 1,940 kg 83. København - Hvidovre 4 1,920 kg 84. Lemvig 1,900 kg 85. Ringsted 1,720 kg 86. Bredeågildet, Løgumkloster 1,700 kg 87. Fredericia 3 1,680 kg 88. Gentofte 1,510 kg 89. Frederikssund 1 1,500 kg 90. Rungsted Kyst 1,485 kg 91. Bagsværd 1,360 kg 92. Skjern-Tarm 1,320 kg 93. København 2 1,300 kg 94. Hærvejen 1,300 kg 95. St. Heddinge 1,240 kg 96. Skagen 1,200 kg 97. Landsgildekontoret 1,180 kg 98. Fåborg 1,140 kg 99. Birkerød 1,140 kg 100. Nordborg 1,000 kg 101. Thyholm 0,960 kg 102. Gråsten 0,900 kg 103. Varde 1 0,900 kg 104. Skælskør 0,760 kg 105. Holbæk 1 0,720 kg 106. Hjørring 1-2 0,578 kg 107. Holbæk 2 0,560 kg 108. Ballerup 2 0,440 kg 109. Esbjerg 1 0,390 kg 110. Skanderborg 2 0,300 kg 111. Allerød 0,280 kg 112. Svendborg 2 0,270 kg 113. Thisted 0,165 kg 114. Ølgod Hjedding 0,160 kg 115. Århus 10 0,060 kg 18

18 19

19 Regnskabet i sin helhed med påtegning og revisorerklæring kan ses på 20

20 Opslagstavlen Gildetelegram Østjysk Distriktsgilde afholder Distriktsgildehal med ridderoptagelse Torsdag den 5. november 2009 i Hansted Kloster / Kirkesalen Egebjergvej 100, Hansted, 8700 Horsens Med optagelse af Birgit & John Biensø 2. Skanderborg Flemming Rousseau 1. Skanderborg Vandrehal fra kl Eftergildehal med buffet i klostrets spisestue. Pris kr. 125 pr. deltager inkl. kaffe, ekskl. drikkevarer. tilmelding DGK Birthe Ømark (+ sms) senest den 28. oktober Alle gildebrødre er velkomne Udsendt fra landsgildekontoret inden : : Indlæg til Sct. Georg og mail til DGM, GM og Gildecenterfondsbestyrelsen. Gildecenterfonden orienterer (se Sct. Georg nr. 4, side 5) : Sendt i mail til DGM og GM: Hovedlinier i forslagene til LGT : Sendt i mail og alm. post til alle ledelsesmedlemmer: Infobrev nr. 6, : Sendt i mail og alm. post til DGM og GM: Beslutningsforslag og lovændringsforslag til LGT09. Rettelse af tekst + tydeliggørelse. Udsendt fra landsgildekontoret inden den : mail til DGM og GM: Ansøgning fra Underlejr-udvalget Midtbyen på Blå Sommer. Løbende frem til mail til DGM og GM: Remindere fra Styregruppen i Aalborg vedr. tilmelding til LGT09 Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00 Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,00 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Gl. Skagen Dejligt 6 personers sommerhus nær strand, med 3 soveværelser, udlejes hele året fra kr. pr. uge. For yderligere information tlf Der er endnu en chance for at købe billetter til 1. Sct. Georgs Gilde i Odenses herlige juleteaterstykke Nøddebo Præstegård Lørdag den 21. november 2009 kl på Odense teater Billetpriser: Voksne 225 kr. Børn 200 kr. (normal lørdagspris er 265 kr). Overskuddet vil som tidligere gå til kronisk syge børn på Odense Universitetshospital. Billetter kan bestilles ved Kis Rasthøj på telf eller mail: 21

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere