Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115"

Transkript

1 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober ÅRGANG 5

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7800 Skive Tlf International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Øvrige landsgildeadresser i Sct. Georg nr. 2 / 2009 Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid man.-tors Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 Arrangementer på landsplan oktober LGL møde, sted fastsættes efter LGT09 8. november 2009 Dansk Flygtningehjælp, husstandsindsamling 24. november 2009 Fredslysceremoni i Roskilde 25. november 2009 Fredslyset kører rundt i Danmark 23. januar 2010 Distriktsforum, sted fastsættes efter LGT januar 2010 Danmarksindsamlingen juni 2010 Landsgildestævne september 2010 Danmarks Friluftsdag Internationale arrangementer juni Europæiske Gilde Forum Großarl, Østrig november 2010 Europakonference, Cypern 27. juli-7. august 2011 Verdensjamboree, Skåne september 2011 Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. What s on internationalt... 4 LGT Gilderne og de andre... 9 Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Årets modtager af Sct. Georgsgildernes Hæderspris blev Danske Hospitalsklovner. Mere LGT side 7 Foto: Riber Moser Hansen, Præstø Gildet

3 Friluftsliv Af Hanne Borgstrøm, Landsgildemester Der er sikkert lige så mange fortolkninger af ordet, som der er gildebrødre, og det er en fornøjelse at læse i Sct. Georg og i de mange gildeblade, landsgildeledelsen får tilsendt, at friluftslivet blomstrer i rigt mål i hele landet. Både når det drejer sig om Naturlaugenes ture, planlægning og gennemførelse af friluftsaktiviteter for spejderne på lokalplan, hjælp til spejdernes landslejre og det engagement, som gildebrødre lægger for dagen, når der f.eks. skal gennemføres lejre for børn fra flygtninge- eller asylcentre - for blot at nævne nogle få af de mange friluftsglæder vi gildebrødre har adgang til. Især når friluftsaktiviteterne er rettet mod andre end gildebrødre, er det sandsynligt, at Gildebevægelsen bliver bemærket i samfundet, så hvis ikke det allerede sker, vil jeg opfordre til, at I som arrangør af friluftsaktiviteter hver gang husker at informere den lokale presse i god tid. Husk også at invitere familie, venner og bekendte med til jeres friluftsaktiviteter, så de kan se, at vi ikke lukker os inde bag lukkede døre for at dyrke os selv. Kursusudvalget har i samarbejde med DUSkredsen barslet med ideen om at gennemføre Danmarks Friluftsdag den 5. september Friluftsrådet har efter ansøgning bevilget midler til projektet, og landsgildeledelsen har budgetteret med et tilsvarende beløb til gennemførelse af projektet. Danmarks Friluftsdag henvender sig til tidligere, kommende og nuværende spejdere samt alle andre borgere, der har lyst til at være med til at lege i naturen. Derfor skal det ikke være en dag med konkurrencer, men en dag, hvor alle har mulighed for at opleve, at man er god til noget. Ideen er at samle aktiviteterne omkring de fire elementer: Luft, jord, vand og ild. Aktiviteterne vil variere fra gilde/by til gilde/by alt efter de muligheder, der findes, og aktiviteterne vil bl.a. strække sig fra GPS-løb til leg med ungarsk vandmand og spinningreb samt aktiviteter, hvor bålet eller ild i øvrigt indgår. For at sikre, at Danmarks Friluftsdag bliver en succes, skal der bruges masser af gode ideer, godt humør og gildebrødre til at få det hele til at ske, og planlægningen er slet ikke forbeholdt hverken gilde- eller distriktsgildeledelsesmedlemmer alene. Så har du lyst til at være med, så meld dig sammen med et par gildevenner, når opfordringen kommer i dit område - eller kontakt landsgildekontoret, som så vil kunne sætte dig i kontakt med projektets styregruppe. Målet er at få sat fokus på friluftslivets mangfoldighed, få en oplevelse i naturen og give synlighed til Sct. Georgs Gilderne! 3

4 What s on international Internationalt nyt Af Niels Rosenbom, Landsgildets Internationale sekretær Danmarksindsamlingen blev i sidste nummer annonceret til 23. januar. 24/8 fik vi at vide, at datoen er ændret til 30. januar Så det giver en ekstra uge til planlægning og forberedelser. Gambia projektet Af Karin Boldsen, Projektbestyrelsesformand Hanne Vibe Nursery School Det sidste tal for indskrevne elever er 81. Efter at et nyt lager/opbevaringsrum er blevet bygget, har Sirra nu taget det 3. klasselokale i brug. Seniorer uden Grænser er en organisation, som blev stiftet i 2004 og har som vision at danne netværk og skabe et forum for interesserede seniorer, der vil virke til gavn for medmennesker i fattige lande. P.t. har de omkring 20 projekter fra Peru over Gambia og Litauen til Nepal. Deres slogan er Vi gør det, andre taler om at gøre. Se mere på Et år som ulandsfrivillig? Fra vores gildevenner i Ghana har vi modtaget følgende jobannonce: The Ghana Fellowship has opened the Sunbeam Educational Foundation, a non governmental organisation to train street children and orphans especially AIDS ones. Presently we have 120 kids. The foundation would like to have volunteers to help teach and train these children in personal health care, integrated science, first aid administration, mathematics, English language, technical and marketable skills, income generating projects, farming and environmental studies. Volunteers would be given free accommodation and feeding. The retired professionals in education, social welfare, health education, productive, health and nutrition are welcomed. It s excellent when they are fellowship members. Those wil-ling to stay for more than 1 year to assist in the operations are also welcomed. Kontakt formidles via Niels Rosenbom. Der er p.t. 3 lærere ansat på skolen og januar/ februar var Iben Christensen i godt 2 måneder frivillig medarbejder, samtidig med at hendes børn gik på skolen. Iben er gift med Martin, søn af Sct. Georgs Gildernes mangeårige medarbejder Henning på gildekontoret - og meget aktiv spejder. Iben og Martin brugte et par måneders opsparet forældreorlov til frivilligt arbejde i Gambia. Iben havde skaffet rigtig mange spændende ting til skolen og arbejdede - ligesom Bente sidste år - med børnene i mindre grupper til stor inspiration for både elever og lærere. I Gambia foregår undervis-ning som tidligere nævnt selv på børne-havetrinnet nærmest efter princippet sid stille og hør efter, og derfor giver leg og læring -metoden et rigtigt godt løft til det, der er så nødvendigt i Gambia - evnen til selv at finde ud af frem for ren udenadslære. Boy Scouts Skills Training Centre, Soma I skoleåret 07/08 har skolen haft 45 elever. Ud over skolelederen har der været 5 eller 6 lærere ansat - nogle dog på deltid, og derudover har vi også i år haft en frivillig læ- 4

5 rer, nemlig Tove Tindall (hvis søster er gildebror i Frederikshavn), der igen har undervist i engelsk. Derudover har skolen ved hjælp af Martin Christensen fået etableret et solenergianlæg godt støttet økonomisk af bl.a. Spejderhjælpen. Det betyder, at der nu er mulighed for EDB-undervisning gennem hele skoledagen (og ikke kun i de 2-3 timer den offentlige strømforsyning er i gang om dagen). Desuden er der nu mulighed for at etablere den længe ønskede weekend-undervisning samt den ønskede Internet-café. Der var igen i år en del snak om, at man gerne ville øge den daglige undervisningstid og oprette frokostmulighed for eleverne. Der arbejdes stadig på at lave et koncept omkring dette. moskitonet osv.) og hun har fået fat i den regionale ledelse, som er meget positiv og indstillet på at hjælpe, så endnu engang håber vi, at de får fod på tingene, så det er muligt at starte i Soma til efteråret. Genbrug Som jeg skrev i sidste årsberetning øges vores indsamling og forsendelse af skole- og hospitalsudstyr fra år til år. De sidste par år har vi sendt ca. 4 stk. 40-fods containere om året, men i 2007 nåede vi ved hjælp af tillægsbevillinger sidst på året helt op 8 stk., og igen med tillægsbevillinger fik vi sendt hele 10 containere af sted i 2008, bl.a. én, der var fyldt med udstyr til operationsstuer, kuvøser, røntgenapparater mv. Der skal her tilføjes, at Martin Christensen, der er elektroingeniør, ydede en stor indsats i forbindelse med installation af apparater på Royal Victoria Hospital. I år har vi indtil nu brugt 3 ud af 6 bevilgede, og vi planlægger at sende de resterende 3, men gerne flere, hvis der igen bliver mulighed for tillægsbevillinger fra Mellemfolkeligt Samvirke. Pigespejdernes Hotelskole Endnu engang måtte vi desværre konstatere, at skolen ikke var blevet startet op som lovet. Pigespejdernes Chief Guide Commissioner var gået af, og man havde fået valgt en kvinde, der var formand for en social development fund, idet man troede, at hun så kunne gøre meget for Pigespejderne. Det skulle vise sig at gå stik modsat. Hun indtog kontoret, låste mest muligt inde og rejste til udlandet og vi nåede ikke at møde hende i løbet af de godt 5 måneder, vi var i Gambia! Resten af bestyrelsen var selvfølgelig forfærdede, og til sidst tog Sirra sagen i egen hånd. Hun er nu i gang med at få skolebygningen, der har stået urørt i 5 år, sat i stand (rengøring, maling, nye Med hensyn til de indsamlede genbrugsting, laves der lister over alle genstande, der bliver pakket med navnet på slutmodtageren (vi giver ikke til enkeltpersoner, men til hospitaler, skoler og andre institutioner som f.eks. fodboldklubber). Når containerne frigives fra havnen, bliver de tømt (det er stort set altid spejdere/spejderledere der hjælper) og slutmodtagerne anmodes om at komme for at 5

6 afhente deres ting og kvittere for modtagelsen. Scholarships I modsætning til en del andre organisationer knytter vi sponsoraterne til skolen, således at eleven nyder godt af pengene, så længe han eller hun går på netop Hanne Vibe Nursery School eller Boy Scouts Skills Training Centre i Soma dvs. at når barnet/det unge menneske af én eller anden grund flytter, så får han/hun ikke længere sin undervisning betalt, og pengene bruges til gavn for en anden elev. Når gildet/gruppen/gildemedlemmet indbetaler beløbet til vores bankkonto, står pengene dér, indtil vi tager dem med til Gambia, hvor beløbet veksles og derefter udbetales til Sirra Singateh, som står for ejerskab og drift af Hanne Vibe Nursery School. Pengene til skolen i Soma går nu via spejderkorpset, som er den egentlige ejer af skolen. Pengene indsættes på en af speciel konto, hvorfra der udbetales til skolen, således at spejderkorpset har tilsyn/ansvar for skolens økonomi. For en ordens skyld kan jeg oplyse, at skolelederen i Soma også får oplyst det samlede beløb, som jo kan variere en smule pga. flere eller færre sponsorer samt af vekslende valutakurser. Antallet af tegnede scholarships er i løbet af skoleåret 08/09 nået op på Hanne Vibe Nursery School 54 Boy Scouts Skills Training I Soma 40 Pigespejdernes Hotelskole 12 Hjælp og støtte Rundt omkring i landet er der gildegrupper og andre, der er meget behjælpelige, både med at skaffe og hente tingene, ligesom der er en flok af gildebrødre og venner, der flittigt møder op til pakning af containere. Vi er rigtig glade for den indsats, de alle yder - uden deres hjælp kunne projektet ikke fungere. Stor TAK til alle! Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke for den økonomisk støtte, vi har fået fra gilder, gildebrødre og fonde. Indtil nu har vi fra Landsgildeledelsen hvert år fået en bevilling på kr , som er gået direkte til huslejen for det store lager, vi har i Holstebro. Desværre har Landsgildeledelsen med et pennestrøg fjernet os fra finansloven igen! så vi håber naturligvis på fortsat støtte fra gilder og gildebrødre. TAK! Koordinator i Gambia Pa-Omar Bojang, der både er gildebror og med i korpsledelsen af Drengespejderkorpset i Gambia, er stadig vores koordinator og han arbejder tæt sammen med generalsekretæren for vores søsterorganisation The Gambia Baden Powell Scout and Guide Fellowship, Ouzmann Sanega Janneh. De udfører et flot arbejde omkring clearing af containerne og uddeling af genbrugseffekterne. Bestyrelsen består nu af undertegnede samt Hanne Monberg, Taastrup - sekretær Helge Nedergaard, Fløng - kasserer Ebbe Schousen, Egå KC (Calle) Jensen, Ringkøbing Bente Rytler har for 3. gang designet 12. Aalborg Gildes julemærke, som er på gaden for 5. gang. Mærkerne sælges i nummererede ark á 25 stk. Som tidligere afleveres ark nr. 1 til Hendes Majestæt Dronningen og ark nr. 2 til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Kan bestilles hos Anna-Marie Pedersen tlf eller 6

7 Landsgildeting 2009 Landsgildeting 2009 Af Ingrid Danstrup, redaktør For de omkring 200, der havde valgt at starte landsgildetinget med kammeratskabsaften i Nørresundbyspejdernes dejlige hytte, havde Aalborggilderne arrangeret en hyggelig aften med helstegt pattegris over bål med tilhørende velsmagende salat. Nørresundby spejderne var blevet involveret i både fakkelallé og tilberedning af gris i korte bukser, som mange af os husker fra vores egen spejdertid. Snakken gik livligt og der kom ustandseligt gildebrødre, der lige skulle hilse på gamle kendinge. En god anledning til at dyrke gamle venskaber og skabe nye. Orkestret Fjordfolk af kategorien Good Men Gone Irish, spillede irsk folkemusik til taktfaste rytmiske klap fra telt og tropslokale. Aftenens fælles afslutning med Nu er jord og himmel stille lød langt ud over Nørresundby fra kredsen af gildespejdere omkring lejrbålet. Selve landsgildetinget fandt sted på Nørresundby Idrætscenter, hvor vi blev budt velkomne af Storvorde Sejlflod FDF for fuld musik. Stadsgildemester Bent Ove Holm indledte dagen og Ålborgs borgmester Henning G. Jensen bød velkommen med ordene»vi gør et så godt vi kan«og så kunne vi jo dårligt forlange mere. Hanne Borgstrøm rettede en tak til Aalborgfolkene for det omfattende arbejde med tilrettelæggelse og afholdelse og bød velkommen til LGT09. Herefter var vi klar til at gå i gang med den seriøse del af arrangementet. Som dirigenter blev valgt Jørgen Jacobsen, 3. Hobro, samt advokat Henrik Pihl, sidstnævnte med stor erfaring i netop generalforsamlinger. Hædersprisen 2009 blev tildelt Danske Hospitalsklovne, hvor et dejligt eksemplar af racen, Tut, var til stede for at modtage en check på foreningens vegne. Vi fik alle en ide om, hvordan en sådan klovn kan være med til at opmuntre børn i forbindelse med længerevarende sygehusophold (se forsiden), hvordan de kan blive et lyspunkt i en trist tilværelse. I alt fik foreningen kr. som et bidrag til det gode arbejde. Landsgildemesterens beretning var udsendt til alle i Sct. Georg nr. 4/09, og blev kun fulgt af Hanne Borgstrøms yderligere bemærkninger som et supplement til denne. Pr. 1. september 2009 var vi gildebrødre i Danmark. Da adskillige gilder ikke overholder reglerne i lovgrundlaget, havde man fra Landsgildeledelsens side valgt at foreslå ændringer, der bringer lovene i overensstemmelse med de faktiske forhold. Beretningerne blev taget til efterretning efter kommentarer om alternative løsningsmodeller og om Rodbjerggaards fremtid. LGS Margit Toxværd gennemgik det reviderede regnskab i hovedtræk og besvarede supplerende spørgsmål. Regnskabet blev efterfølgende taget til efterretning. I løbet af tinget fik vi dugfriske hilsner fra Baptistspejdernes Landsgilde ligesom KFUM-spejdernes repræsentant fortalte lidt om den forestående korpslejr SEE20:10. Den kommer vi forhåbentlig til at høre mere om i Sct. Georg. Vores norske og svenske brodergilder var også på podiet med hilsner hjemmefra. Lørdag eftermiddag var afsat til behandling af indkomne forslag til såvel lovændringer 7

8 som andre beslutninger. Og der var mange at tage af. Desværre syntes gildebevægelsen at være uendelig træg, idet ikke et eneste forslag til ændringer af lovene - end ikke af den mindste modernisering af sproget - fik forsamlingens gunst lørdag. Alle forslag blev nedstemt, så denne eftermiddag var ikke på nogen måde med til at sikre gildebevægelsens fremtid som bevægelse. Til gengæld havde Aalborg gilderne været dupperne med planlægning af en forrygende festaften i Nørresundby Idrætscenter, hvor restaurant Solsiden serverede en lækker middag under musikledsagelse af Advokatens New Orleans Jazz-Band. Et rigtig vellykket arrangement. Søndag startede med en kort andagt af sognepræst Lisbeth Solmunde Michelsen. Herefter skulle spændingen omkring Frimærkebanken udløses. Bankdirektør Nils Liljeberg fortalte om, hvordan man havde været nødt til at erstatte vandrepræmien for bedste resultat, idet den tidligere stenøkse var forsvundet ved et indbrud. Frimærkebankens tidligere kasserer Arne Dysted havde en stenalderøkse liggende, som hans far for knap 100 år siden havde fundet i Vejle Ådal - med ægthedsbevis på min år. Denne donerede han generøst til Frimærkebanken, som herefter fik fremstillet en håndlavet kasse af egetræ fra en restaureret landsbykirke på Esbjerg-kanten - med sølvplader og inskriptioner. Frimærkebanken har i de forløbne 2 år uddelt kr. -»det er vel it så ring endda«. I alt er der i perioden indsamlet kg frimærker. Årets vinder med 105,16 kg blev Ølstykke Gildet (se top 115 side 18). til større arrangementer fremover afholdes af det enkelte gilde - og ikke af landsgildets kasse. En vigtig beslutning blev truffet, idet det blev vedtaget, at Landsgildeledelsen pålægges at arbejde for et salg af Rodbjerggaard. Handlingsplanen blev behandlet og godkendt med en tilføjelse af, at der i perioden skal igangsættes et projekt med henblik på at sikre, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark bliver en synlig og aktiv del af den fælles spejderlejr i Budgettet blev vedtaget med en kontingentforhøjelse til 87 kr. pr. gildebror pr. kvartal fra 1. januar 2010, ligesom det blev vedtaget at der skal afsættes 1 kr. pr. gildebror pr. måned til Rodbjerggaard i perioden til nødvendigt drift og vedligehold indtil et salg kan finde sted. Til sidst forestod valget til den nye landsgildeledelse, som blev sammensat således: LGM Lone Erkmann, 1. Køge LGK Niels Rosenbom, Hjørring LGS Paula Mikkelsen, Skive LGIS Anne Haastrup-Nielsen, Fredensborg LGUS Sten Frost, 2. Esbjerg LGPR Kjeld B. Krabsen, 1. Skanderborg Den nye landsgildeledelse ved højbordet, fra venstre LGIS, LGUS, LGK, LGM, LGS, LGPR Næste Landsgildeting er berammet til at finde sted i Århus i En stor tak til Aalborg gilderne for et fint arrangement. Herefter fortsatte tinget med behandling af indkomne forslag. Det blev vedtaget, at kørselsomkostninger Foto Riber Moser Hansen, Præstø Gildet 8

9 Gilderne og de andre Kære Sct. Georgs Gilder En tak fra Inger og Frederik, Lejrchefer Blå Sommer 2009 August 2009 Så er Det Danske Spejderkorps, spejdervenner fra andre korps og fra udlandet igen hjemme fra sommerlejr og med endnu en fantastisk Blå Sommer i vores spejderrygsæk. Masser af gode lejroplevelser og en hel del fokus på både klimaopgaver og vores identitet som spejdere. Der var seje aktiviteter både i lejren og ude på forstaden - ja, tænk bare på alle søspejdernes både i Hostrup Sø. Der var hyggelige stunder om bålet, et strøg med et utal af organisationers aktiviteter, en Spejder Sport så stor som aldrig før og ikke mindst nogle flotte og spektakulære åbnings-/afslutningsarrangementer. Og en fødselsdagsgave som enhver spejder på 14 år syntes om bare på al vores materiale, veje, strøm og al det tekniske, som en så stor lejr har brug for - det virkede bare. Men intet kunne lade sig gøre uden alle hjælpernes indsats. På Blå Sommer havde vi næsten 2000 hjælpere og blandt dem var en hel del Sct. Georgs Gilder. Vi kan sige jer, at det gør indtryk, når man møder en gildespejder, som har været spejder i 67 år - og som vel at mærke stadig er med, når spejderne skal på lejr! Det er fantastisk Foto: Mads Danquah Foto: Frederik Andreas Jørgensen Der var også transport til lejren, iskiosker, proviant i lange baner, supermarked, forsamlingshus, hospital, cafeer og et Paradis, rafter i stakkevis, toiletter og lortevogne som ordnede dem, når det kneb med kapaciteten! Der var underlejre, som vi aldrig vil glemme, og der var et flot værtskab for vore udenlandske gæster. En flok af spejderkammerater tog sig på en meget professionel måde af vores sikkerhed og lejrens beredskab, der var trafikfolk, som håndterede både parkering og kedelige nattevagter og der var styr lejrens administration. Ja, sidst, men ikke mindst, tænk Specielt til jer vil vi gerne sig TAK for jeres store indsats på Blå Sommer Flere af jer arbejdede hårdt med f.eks. madlavning i forsamlingshuset, i hjælperkantiner, i kiosker og supermarked - ja, mange forskellige steder i lejren. Det er med jeres hjælp og jeres indsats, at det er lykkedes for Det Danske Spejderkorps og for os, at stable endnu en Blå Sommer på benene - og dermed give spejdere og hjælpere denne fantastiske oplevelse. TAK for jeres store indsats den er vigtig, den er værdifuld, og den er værdsat. Vi håber, at I også har haft en god Blå Sommer 2009, og at vi vil mødes igen en anden gang. 9

10 Børn leder børn Af Tim Riediger, korpschef Dansk Spejderkorps Sydslesvig Forståeligt at forældrene til 10 årige Marie var lidt forvirrede, da de hørte om korpset nye projekt. Men måske havde hun bare hørt forkert? Nej, det havde hun ikke. Børn leder børn, siger vi i spejderverdenen - og lille Marie skulle være den nye lejrchef på korpsets jubilæumslejr. Men måske skulle jeg hellere starte forfra, for ikke at skabe yderligere forvirring var året, da dansk spejderarbejde startede syd for grænsen, så i år kan vi tænde 90 fødselsdagslys. Vi satte jubilæet i gang i januar i Slesvig Domkirke. Efter gudstjenesten sendte en tidsmaskine alle igennem de 90 år af Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Et fødselsdagslys blev sendt afsted på rejse gennem Sydslesvig. Tanken var, at det skulle vandre fra gruppe til gruppe. Grupper skulle invitere hinanden til fødselsdagsfest, fordi det er vores allesammens jubilæum. Til sidst skulle lyset ankomme på vores spejdergård Tydal. Her skulle alle korpsets spejdere i maj holde en fødselsdagslejr sammen - lige fra den yngste spejder helt op til den ældste. På fødselsdagslejren skulle der laves fire underlejre: en til bævere/ ulve/mejser, en til spejdere, en til seniorspejdere og en til Sct. Georgsgildet. Hver lejr skulle stille op med en lejrchef fra deres rækker, som sammen med korpsledelsen skulle arrangere lejren. Det var 10 årige Marie fra Slesvig, som vi havde udpeget til at være lejrchef for de mindste. Børn leder børn. Marie, Maries forældre og vores egne ledere skulle lige gå hjem og nærtænke denne tanke. Marie gjorde sig nok de fleste tanker. Det tog et par uger, inden hun med et lettet suk kunne meddele, at hun havde besluttet sig til at sige ja tak til denne store udfordring. Hun var den yngste i lejrledelsen. Kun voksne og voksensnak. Mon de voksne overhovedet lytter til det, jeg siger? Ikke kun Marie fik en stor udfordring, det fik vi voksne også. På trods af, at vi er et lille korps med 600 medlemmer, er det en stor opgave for os at planlægge en fire-dages lejr. Opgaven bliver løftet af få mennesker. Nu skulle vores planlægningsmøder holdes børnevenlige. De 4 underlejrchefer Marie Hartung (10), Dronning Thyra, Slesvig Tjalfe Nielsen (14), Angelbo trop, Husby Birte Wegner (18), Død Buks Klan, Flensborg Jytte Vester, Gildet i Flensborg Vi havde afsat en lørdag til et stormøde med hele lejrledelsen. Marie sad blandt 7 ukendte voksne og havde mavepine. Men det tog ikke lang tid, inden hun varmede op og kom med sine krav: Vi vil have natteløb - noget med snigning! Der skal også være tid til fritid - og hvad nu hvis det kommer til at regne? Har I tænkt på det? Senere havde vi brainstorming: I må tro det eller ej, Marie havde bedre ideer end en hel forsamlig af garvede ledere. Desuden er det rigtigt inspirerende for os at se og snakke med en af de spejdere, vi skal planlægge et arrangement til. 10

11 Vi selv synes, vi havde en dejlig lejr med masser af fødselsdagsgæster nordfra. Vi havde dejligt fødselsdagsvejr og prøvede os i mange rekordforsøg, dystede om pokalen ved spejderbold-turneringen, natløb, lejrbål og gallafest med buffet til alle. Nogle gange skal der slet ikke så meget til, før en aktivitet bliver en succes. Det oplevede vi ved vores kommunikationsnetværk. Ledere stod alene med opgaverne på lejrpladsen, fordi spejderne flittigt var i gang med at sende breve til hinanden og finde frem til deres hemmelige penneven. Nogle ledere blev nødt til at sende breve til deres egne spejdere, fordi nogle af spejderne savnede breve i deres personlige postkasse. Et 90-tal i flammer Galla aften. Spejderne venter spændt på aftenens program med spejderteater, diverse spil, banket og live spejderrockmusik. Under lejren fik Marie lov til bare at være ulveunge og nyde lejren. Hun slap sikkert hist og her fra opvasken: Som lejrchef har man chefopgaver og skal spise laksemad sammen med korpsets protektor Greve Ingolf af Rosenborg og Grevinde Sussie eller lige se, om det hele nu kører som planlagt. Marie fik lidt indblik i, hvordan det er at plan-lægge en lejr. Og vi håber, hun kunne se nogle af de ideer, hun havde, blive til virkelighed. Måske kan vi satse på hende igen? Dansk Spejderkorps Flensborg starter Flensborg Pigespejdertrop starter Sammenslutning af pige- og drengespejderne i Dansk Spejderkorps Flensborg Navneændring til Dansk Spejderkorps Sydslesvig Korpsdeling i Dansk Pigespejderkorps Sydslesvig og Dansk Spejderkorps Sydslesvig De to korps sammensluttes atter til et fælles korps 11

12 12 Kvinder skaber muligheder Dansk Flygtningehjælps landsindsamling sætter i år fokus på flygtningekvinder. De slider hårdt i det for at tage sig af familien, af hjemmet og af fremtiden. Dansk Flygtningehjælp har erfaret, at man ved at hjælpe kvinder er med til at skabe muligheder for hele familier. Mange flygtningekvinder står alene med ansvaret for at forsørge deres familie. Nogle har mistet deres mand, andre en eller flere af deres børn. De har været tvunget til at flygte fra deres hjem. Alligevel formår kvinderne at overleve og gribe de muligheder, som byder sig det er derfor muligheder, som Dansk Flygtningehjælp i år fokuserer på. Kvinderne vil have støtte til at komme i gang med at tage vare på sig selv og familien, siger Christian Gad, nødhjælpskoordinator i Dansk Flygtningehjælp. De udviser viljestyrke og er enormt gode til at omsætte ideer til virkelighed fortsætter han. Ved at yde nødhjælp til flygtningekvinder sikrer Dansk Flygtningehjælp, at hjælpen rækker så langt som muligt. Meld dig som indsamler Med pengene fra landsindsamlingen kan Dansk Flygtningehjælp hjælpe flygtningekvinder med at skabe sig en bedre tilværelse og en indkomstkilde. Et lille lån eller såsæd og redskaber er nok til, at kvinderne kan starte en mindre forretning eller et landbrug og derved både skaffe mad til deres børn og sørge for, at de kan komme i skole. Jo flere indsamlere, jo flere muligheder for kvinderne og deres familier. Du kan gøre en forskel. Bliv indsamler søndag den 8. november. Meld dig på eller på tlf.: lige nu! Mania Kone med sin ene datter Katrine hjælper kvinderne i Congo Mange steder i verden er det kvinder, som tager sig af familiens overlevelse. Det er også tilfældet i DR Congo. Nødhjælpsarbejder Katrine Siig Kristensen er ikke i tvivl om, at Congos kvinder har akut brug for hjælp. Den hjælp vil hun give dem. Katrine har været udsendt for Dansk Flygtningehjælp flere gange. Denne gang går turen til Congo, hvor oprørsbevægelsen Lords Resistence Army (LRA) lige nu er årsag til endnu en blodig konflikt. Deres hærgen og brutalitet har tvunget tusinder af mennesker på flugt. Kvinder og børn er særligt udsatte og i risiko for at blive bortført eller voldtaget. Enhver som hører om eller ser de ting, som foregår i Congo, vil gerne bidrage med et eller andet. Og jeg føler, at jeg kan bidrage, siger Katrine. Dansk Flygtningehjælp har netop startet projekter op i to distrikter i Congo, hvor der er akut behov for hjælp. Nødhjælpen består af basal hjælp som mad, rent drikkevand og genopbygning af ødelagte landsbyer og landbrug. Genopbygningen er et vigtigt element, fordi mange flygtninge er begyndt at vende tilbage til deres hjem. Problemet er bare, at der lige nu ikke er meget at vende tilbage til intet at leve af. Hvis genopbygningen ikke kommer i gang hurtigt, er der stor risiko for, at urolighederne starter forfra, siger Katrine. I Congo lever befolkningen typisk af landbrug, og det er oftest kvinderne, som tager sig af familiens levebrød. Derfor består en del af hjælpen i at uddele såsæd og landbrugsredskaber, og i at uddanne kvinderne i at forbedre udbyttet, så de kan få familiernes landbrug i gang igen. Udbyttet fra kvindernes landbrug giver både mad på bordet og sikrer en lille indtægt, der betyder, at børnene kan komme i skole. Katrine ved, at kvinderne er afgørende for familiernes overlevelse, og hun er sikker på, at hun kan medvirke til, at kvinderne kan forbedre livet for sig selv og deres familier. Hun tror på, at hun kan gøre en forskel. Kvindernes håb og ønsker er ofte meget basale. Jeg mødte også en kvinde, som bare ønskede sig en ny gryde, så hun kunne lave mad til sin familie. Søndag den 8. november har verdens flygtningekvinder brug for din hjælp som indsamler. I konfliktområder er kvinder særligt udsatte, særligt sårbare og særligt vigtige at hjælpe. Kvinderne investerer nemlig den hjælp de får i hele familien. De sørger for mad, omsorg og uddannelse til deres børn. Giver vi kvinderne nye muligheder, giver de dem videre til hele familien. Hjælp 10 familier på tre timer Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling kan du på bare tre timer få ca kroner i Mania fik muligheder Mania Kone er en af de kvinder, som allerede nu har modtaget hjælp fra Dansk Flygtningehjælp. Efter Mania mistede sin mand, er hun blevet alene om ansvaret for sine fire børn og familiens overlevelse. Alle hendes børn er under 10 år. Mania fortæller, at familien nu kan klare sig, men at de stadig kun spiser en gang om dagen. Men det er på grund af Dansk Flygtningehjælp, at vi har noget at spise, siger hun. Mania modtog i april 2008 et mindre lån fra Dansk Flygtningehjælp, som har gjort det muligt for hende at starte en lille forretning, hvor hun bager og sælger brød til landsbyen. Indkomsten er lille, men den gør det muligt for hende at forsørge sin familie og sende børnene i skole. Meld dig som indsamler Søndag den 8. november har verdens flygtningekvinder brug for din hjælp som indsamler. I konfliktområder er kvinder særligt udsatte, særligt sårbare og særligt vigtige at hjælpe. Kvinderne investerer nemlig den hjælp de får i hele familien. De sørger for mad, omsorg og uddannelse til deres børn. Giver vi kvinderne nye muligheder, giver de dem videre til hele familien. Hjælp 10 familier på tre timer Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling kan du på bare tre timer få ca kroner i indsamlingsbøssen. For de penge kan vi udlevere såsæd og redskaber til 10 kvinder, så de kan dyrke jorden og forsørge deres familier. Meld dig på eller ring landsindsamling

13 Blå Sommer 2009 Af Jytte Thygesen, Odder Gildet Jeg valgte at tage på forlejr til Blå Sommer og hjælpe til Spejdersport. Ved ankomsten meldte jeg mig på kontoret og jeg fik udleveret navneskilt, hvorpå der stod, hvilken landsdel jeg hørte til. Det var samtidig adgangstegn til at kunne spise. Næste stop var pladsen med campingvogne og telte. Der var mange hjælpere med fra andre gilder. Og så i gang med arbejdet - der skulle prismærkes samt sættes varer på plads. Da dagen var omme gik alle hjælpere ind for at spise aftensmad i hjælperteltet. Når vi havde fri, havde vi det hyggeligt med hinanden. Vi sad ude ved vores vogne og telte. Nogle gik tur eller læste - andre tog på ture. Underligt nok var der altid en, der havde en enkelt flaske rødvin. Tirsdag morgen ville jeg have et bad, det foregik i en gammel svinestald oppe på Holmgård. Der var brusere, hver med en snor, der skulle trækkes i. Slap man, ja så kom der intet vand. Når lyset tændes Af Jørgen Gybel Jensen, Fredslysudvalget i Roskilde Den 25. november bliver Fredslyset sendt rundt i hele landet, men før det sker, vil lyset blive tændt i Sankt Laurentii katolske kirke i Roskilde, hvor en olielampe til stadighed brænder - passet af kirkens personale. Sct. Georgs Gilderne i Roskilde sørger for et passende arrangement, så lyset får en festlig start, og igen i år håber vi, at rigtigt mange vil være med, når vi tirsdag den 24. november ønsker lyset god tur. Aftenen indledes med en lille højtidelighed kl. 18, hvor Fredslyset og de første fakler tændes ved lampen i Sankt Laurentii kirke. Herefter dannes et fakkeltog, der fører lyset gennem Roskilde til Roskilde Domkirke, hvor fredslysgudstjenesten afholdes kl. 19. Efter gudstjenesten vil alle få lejlighed til at tænde deres egne lys ved fredslysets flamme, en mulighed som også benyttes af mange andre 14 Onsdag kom alle spejderne og kl. 23 kom der stadig spejdere gående fylder meget. Deres bagage blev kørt til lejren i containere og læsset af, som var det sand - så skulle spejderne bare finde deres egne ting i bjerget. Torsdag aften var der åbning af lejren. De 2 hovedansvarlige fortalte om spejderliv m.m. Det blev til 3 dejlige dage. Jeg var meget glad for arbejdet og snakken med alle dem, der kom for at skulle have lavet tryk på bluser, bælter m.m. Der var mange hjælpere og mange på arbejde og en lille personalestue, hvor vi dagen igennem kunne få forfriskninger - det var også nødvendigt i varmen. Det var dejligt at se, hvor fint spejderne havde indrettet sig i byerne. De virkede til at hygge sig meget - og hyggeligt med alle bålpladserne. Også Fødevarestyrelsen kom på besøg for at kontrollere forholdende i de forskellige kantiner - resultatet var heldigvis mere end tilfredsstillende. Tak til de mange, jeg var sammen med i 3 hyggelige dage. end gildernes repræsentanter. Herefter byder Roskildegilderne på lidt varmt at drikke og en hyggestund i gildehuset Sankt Agnes, hvor der bliver mulighed for at træffe gildemedlemmer fra det meste af landet, og hvor vi i fællesskab kan ønske lyset god tur. For mange er det allerede en god tradition at komme til Roskilde for at deltage i højtidelighederne og det efterfølgende samvær i gildehuset og samtidig benytte lejligheden til at få en tændt lampe med hjem. Det plejer at være en dejlig aften, og vi glæder os til at byde jer alle velkommen igen i år. Herefter overtager landsgildet lyset, så det kan blive fordelt til gilderne rundt om i landet. Tilmelding skal være kontoret i hænde senest den 1. november 2009.

14 Fra gildebror til gildebror Det var så det Af Hanne (LGM ) På landsgildetinget i Aalborg sluttede mine fire år som landsgildemester. Det har været fire år med store gildeoplevelser og meget arbejde, hvor jeg har brugt mindst en time om dagen (i gennemsnit) på opgaven. Har jeg så fortrudt, at jeg har brugt fire år i landsgildeledelsen? Nej bestemt ikke. Jeg har haft fire år, hvor jeg har mødt rigtig mange glade, positive mennesker, som har trukket på samme hammel som mig. Jeg har lært en hel masse om andre menneskers måde at takle udfordringer på - og jeg har lært helt utroligt meget om mig selv. Jeg har ofte joket med bemærkningen: Du får ret og jeg får fred - fordi jeg synes, livet er for godt til bøvl og ufred. Men jeg har fået lært at sige nej på en måde, så ingen har været i tvivl om, hvad jeg mener. Så jeg har fået en hel del personlig udvikling foræret i de fire år, og det er jeg meget taknemmelig for. Det, jeg prøver at sige, er, at vi engang imellem skal lytte til de mennesker, der fortæller os, at der er en opgave, som skal løses, og at de er overbevist om, at vi har de fornødne kvalifikationer til at påtage os opgaven. Når vi så har lyttet, skal vi tænke os godt om. Og hvis tidspunktet er rigtigt i vores liv, skal vi udvise mod, tage en dyb indånding og springe ud i det ukendte. Vi skal lade nysgerrigheden råde, vi skal stole på vores egen dømmekraft, vi skal tage imod hjælpende hænder, lytte til andres meninger, træffe beslutninger på grundlag af al den viden, vi kan skaffe, og sætte beslutningerne i værk. Undervejs vil vi møde forhindringer, modvilje og modstand, som kan tage humøret og energien fra os. Men vi vil også møde begejstring, iderigdom, kreativitet, velvilje, hjælpsomhed, glæde og godt humør - og rigtig tit også taknemmelighed. Jeg ønsker, at den nye landsgildeledelse må opleve mindst af de energidræbende forhindringer og mest af alle de positive gildebrødres energi. Tak for udfordringerne og fire spændende år. Et lille suk! Af Niels Erik Bondo, Tianjin, Kina Korpsmærke nr det gamle emaljerede fra DDStiden. Et grønt halstørklæde med Nyboder anker på hænger hjemme i klædeskabet. Hvorfor? Fordi jeg er glad for jeg var spejder og for den sags skyld stadig er spejder, om end jeg ikke er aktiv. De nær-meste venner er kammerater fra Nyboder tilbage fra begyndelsen af tresserne, med en enkelt tilløber fra Lillerød. For nogle måneder siden forsøgte jeg at kontakte et gilde, da jeg overvejede at søge om optagelse, når jeg havde afsluttet mit job og var hjemme igen i november Som spejder har jeg fået en ballast, som har haft betydning for mig gennem årene. Det kan være svært at sætte ord på, men det er noget med sammenhold, altid få den svageste med, noget med tolerance overfor andre, noget med at lede andre, noget med at lære sine egne grænser at kende, holde løfter, at være til at stole på og meget mere. Jeg tænkte, det var noget jeg kunne opleve igen, måske noget jeg kunne give tilbage, og når jeg nu får den fornødne tid, så måtte gildet være det rette sted. Nu undrer det mig, for der er ikke kommet respons på min henvendelse. Er man sig selv nok? Det er ikke det indtryk jeg får, når jeg læser bladet, tvært imod. Selvom det kan virke en smule fortærsket: Engang Spejder. Altid Spejder. (Tag det bare roligt - kontakten er nu blevet e-tableret. Red.) 15

15 Good-turn mærket er på gaden Af Kirsten Hartmann, Ny 2. Silkeborg Vi er for nylig på Landsgildetinget i Aalborg blevet præsenteret for det nye Good-turn mærke. Good-turn mærket har eksisteret i mere end 40 år, og i løbet af årene har gilderne støttet spejderne med i alt 3,8 mill. kr. Mange gilder har gennem årene gjort det til en tradition at købe mærket. Således i mit eget gilde, hvor der helt selvfølgeligt hvert år bestilles 1 ark pr. gildebror plus det løse, som man siger, og jeg tror ikke, at der er nogen i gildet, der afstår fra at give de 20 kr., som arket koster. Ganske vist skrives der ikke så mange breve mere, men formålet er godt nemlig at støtte spejderarbejdet, en af vore primære opgaver, og så synes jeg egentlig, at det er uden betydning, at man har nogle mærker i overskud. Vi taler tit i gildesammenhæng om, at det efterhånden er svært at holde gang i vore nogle gange ganske krævende aktiviteter for at indsamle penge, fordi stigende alder og dermed eventuelle forbundne skavanker er ved at gøre deres indtog blandt gildebrødre, men at købe et ark Good-turn mærker synes for mig at være en ganske overkommelig opgave for tænk på, hvor mange penge det kunne blive til, hvis alle gildebrødre købte bare et ark, en hurtig beregning siger godt og vel kr. Jeg ved godt, at der rundt omkring findes en række lokale aktiviteter med samme gode formål, men Good-turn mærket er ikke en lokal aktivitet, men en aktivitet der ligger i landsgilderegi. Derfor sidder der i fondsbestyrelsen både en repræsentant fra Landsgildeledelsen og en repræsentant fra det stedlige Steen Blicher Distrikt, mens det store arbejde med udgivelse, forsendelse, regnskab og alt det andet praktiske ligger som en arbejdsopgave i 3. Silkeborg og har gjort det alle årene. I mange år har salget kørt som en velsmurt maskine, det gør det desværre ikke helt mere, men i arbejdsgruppen er man fortrøstningsfuld og vil gerne arbejde for sagen. Så derfor: En lille indsats fra hver enkelt af os vil have en meget stor samlet virkning. 16

16 Midtvejstræf 2010 Fra 10. til 17. juli ved Amagerhuset i Sørup på Falster. Det er 15. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44. Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år, hvor der ikke var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier og gildebrødre fra hele landet med eget telt eller campingvogn (der er ikke strøm på pladsen). Sir Georgs Inn er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes vel tilberedt varm aftensmad ved tilmelding dagen før det er også her, der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen. Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær veksler med turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt muligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, som gildehal, lejrbål, ålegilde og den afsluttende bøfspisning med indlagt spontan underholdning i haven hos Sir Georgs Inn. Træffet er fra lørdag den 10. juli kl. 15 (lørdagene er eneste dage, hvor der ikke serveres mad i restauranten) til engang i løbet af dagen lørdag den 17. juli. Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn børn 15 kr. pr. døgn. Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringning eller en mail til Midtvejslauget, som også kan besvare spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker. Vi ses til Midtvejstræf 2010, på laugets vegne Ole Simonsen, tlf , 17

17 Frimærkebankens Top-115 ( ) 1. Ølstykke 104,16 kg. 2. Fortunen 65,930 kg. 3. Nykøbing F 2 48,420 kg. 4. Hobro Stad 44,300 kg. 5. Odense 3 43,200 kg. 6. Tåstrup 2 42,640 kg. 7. Åbenrå 1 37,060 kg. 8. Frederikshavn ,200 kg. 9. Varde 2 28,120 kg. 10. København 15 - Rødovre 27,580 kg. 11. Bramming 26,280 kg. 12. Århus 8 24,940 kg 13. Viborg 2 24,800 kg 14. Rungsted 22,410 kg 15. Slagelse 3 22,020 kg 16. Rudkøbing 21,800 kg 17. Vejle 1 21,580 kg 18. Ålborg Stad 21,200 kg 19. Skelskør 1 19,900 kg 20. Nykøbing S 19,020 kg 21. Præstø 17,900 kg 22. Vordingborg 3 15,520 kg 23. Vestvold 15,400 kg 24. Odense 4 15,300 kg 25. Fakse 14,800 kg 26. Næstved 2 12,880 kg 27. Korsør 2 12,780 kg 28. Fredericia 2 12,770 kg 29. Tønder 11,800 kg 30. Hillerød 2 11,640 kg 31. Svinninge 11,445 kg 32. Viborg 1 10,600 kg 33. Haslev 10,180 kg 34. Skive 1 9,960 kg 35. Ravnsholt 9,200 kg 36. Ballerup 1 8,700 kg 37. København 18 8,660 kg 38. Åbenrå 2 8,560 kg 39. Århus 1-7 8,350 kg 40. Odense 1 8,340 kg 41. Kalundborg 7,960 kg 42. Kerteminde 7,840 kg 43. Helsingør 3 7,060 kg 44. Hirtshals 6,870 kg 45. Sorø 1 5,800 kg 46. Bornholm 1 5,300 kg 47. Holstebro 4 5,300 kg 48. Hammel 5,020 kg 49. Grenå 5,000 kg 50. Århus 9 4,950 kg 51. Glostrup 2 4,940 kg 52. Svendborg 1 4,800 kg 53. Herning 4,640 kg 54. Århus 2 4,590 kg 55. Odder 4,580 kg 56. Frederiksværk 1 4,140 kg 57. Flensborg 3,975 kg 58. Hadsten 3,860 kg 59. Porskjær, Galten 3,800 kg 60. Horsens Gilderne 3,500 kg 61. Århus 4 3,400 kg 62. Sakskøbing 3,340 kg 63. København 1 3,295 kg 64. Glostrup 1 3,220 kg 65. Århus 6 3,035 kg 66. Randers 2 3,000 kg 67. Odense 9 2,800 kg 68. Ledøje-Smørum 2,729 kg 69. Sæby 2,680 kg 70. Ringkøbing 2,560 kg 71. Skanderborg 1 2,510 kg 72. Kolding 5 2,500 kg 73. Ebeltoft 2,430 kg 74. Køge 1 2,400 kg 75. Silkeborg 1 2,370 kg 76. Bov-Grænsegildet 2,300 kg 77. Middelfart 2,300 kg 78. Kastrup-Tårnby 2,280 kg 79. Maribo 2,250 kg 80. Værløse 2,175 kg 81. Holstebro 2 2,000 kg 82. Vojens 1,940 kg 83. København - Hvidovre 4 1,920 kg 84. Lemvig 1,900 kg 85. Ringsted 1,720 kg 86. Bredeågildet, Løgumkloster 1,700 kg 87. Fredericia 3 1,680 kg 88. Gentofte 1,510 kg 89. Frederikssund 1 1,500 kg 90. Rungsted Kyst 1,485 kg 91. Bagsværd 1,360 kg 92. Skjern-Tarm 1,320 kg 93. København 2 1,300 kg 94. Hærvejen 1,300 kg 95. St. Heddinge 1,240 kg 96. Skagen 1,200 kg 97. Landsgildekontoret 1,180 kg 98. Fåborg 1,140 kg 99. Birkerød 1,140 kg 100. Nordborg 1,000 kg 101. Thyholm 0,960 kg 102. Gråsten 0,900 kg 103. Varde 1 0,900 kg 104. Skælskør 0,760 kg 105. Holbæk 1 0,720 kg 106. Hjørring 1-2 0,578 kg 107. Holbæk 2 0,560 kg 108. Ballerup 2 0,440 kg 109. Esbjerg 1 0,390 kg 110. Skanderborg 2 0,300 kg 111. Allerød 0,280 kg 112. Svendborg 2 0,270 kg 113. Thisted 0,165 kg 114. Ølgod Hjedding 0,160 kg 115. Århus 10 0,060 kg 18

18 19

19 Regnskabet i sin helhed med påtegning og revisorerklæring kan ses på 20

20 Opslagstavlen Gildetelegram Østjysk Distriktsgilde afholder Distriktsgildehal med ridderoptagelse Torsdag den 5. november 2009 i Hansted Kloster / Kirkesalen Egebjergvej 100, Hansted, 8700 Horsens Med optagelse af Birgit & John Biensø 2. Skanderborg Flemming Rousseau 1. Skanderborg Vandrehal fra kl Eftergildehal med buffet i klostrets spisestue. Pris kr. 125 pr. deltager inkl. kaffe, ekskl. drikkevarer. tilmelding DGK Birthe Ømark (+ sms) senest den 28. oktober Alle gildebrødre er velkomne Udsendt fra landsgildekontoret inden : : Indlæg til Sct. Georg og mail til DGM, GM og Gildecenterfondsbestyrelsen. Gildecenterfonden orienterer (se Sct. Georg nr. 4, side 5) : Sendt i mail til DGM og GM: Hovedlinier i forslagene til LGT : Sendt i mail og alm. post til alle ledelsesmedlemmer: Infobrev nr. 6, : Sendt i mail og alm. post til DGM og GM: Beslutningsforslag og lovændringsforslag til LGT09. Rettelse af tekst + tydeliggørelse. Udsendt fra landsgildekontoret inden den : mail til DGM og GM: Ansøgning fra Underlejr-udvalget Midtbyen på Blå Sommer. Løbende frem til mail til DGM og GM: Remindere fra Styregruppen i Aalborg vedr. tilmelding til LGT09 Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00 Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,00 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Gl. Skagen Dejligt 6 personers sommerhus nær strand, med 3 soveværelser, udlejes hele året fra kr. pr. uge. For yderligere information tlf Der er endnu en chance for at købe billetter til 1. Sct. Georgs Gilde i Odenses herlige juleteaterstykke Nøddebo Præstegård Lørdag den 21. november 2009 kl på Odense teater Billetpriser: Voksne 225 kr. Børn 200 kr. (normal lørdagspris er 265 kr). Overskuddet vil som tidligere gå til kronisk syge børn på Odense Universitetshospital. Billetter kan bestilles ved Kis Rasthøj på telf eller mail: 21

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Til Søsprøjt redaktionen go 1. maj: Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Kære Søledere Som nogen af jer måske ved, blev der på Søledermødet i Svendborg i marts, valg tre til at stå i spidsen for Sø 15. Det

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009

Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009 NUMMER Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2009 76. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr

SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr Velkommen til SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr Så går det løs 24. juli til 1. august 2010 Skive Øvelsesterræn SEE pladsen SEE 20:10 Lejrpladsen set fra toppen af bakken ved scenen SEE 20:10 torvet

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Side 1 af 6. Distriktsforum 2012. Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense)

Side 1 af 6. Distriktsforum 2012. Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense) Side 1 af 6 Distriktsforum 2012 Velkomst Lone Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense) Handlingsplanen 2011-2013. Hvordan er vi kommet fra start? Handlingsplan her er status; hvis nærmere

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere