Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115"

Transkript

1 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober ÅRGANG 5

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7800 Skive Tlf International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Øvrige landsgildeadresser i Sct. Georg nr. 2 / 2009 Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid man.-tors Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 Arrangementer på landsplan oktober LGL møde, sted fastsættes efter LGT09 8. november 2009 Dansk Flygtningehjælp, husstandsindsamling 24. november 2009 Fredslysceremoni i Roskilde 25. november 2009 Fredslyset kører rundt i Danmark 23. januar 2010 Distriktsforum, sted fastsættes efter LGT januar 2010 Danmarksindsamlingen juni 2010 Landsgildestævne september 2010 Danmarks Friluftsdag Internationale arrangementer juni Europæiske Gilde Forum Großarl, Østrig november 2010 Europakonference, Cypern 27. juli-7. august 2011 Verdensjamboree, Skåne september 2011 Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. What s on internationalt... 4 LGT Gilderne og de andre... 9 Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Årets modtager af Sct. Georgsgildernes Hæderspris blev Danske Hospitalsklovner. Mere LGT side 7 Foto: Riber Moser Hansen, Præstø Gildet

3 Friluftsliv Af Hanne Borgstrøm, Landsgildemester Der er sikkert lige så mange fortolkninger af ordet, som der er gildebrødre, og det er en fornøjelse at læse i Sct. Georg og i de mange gildeblade, landsgildeledelsen får tilsendt, at friluftslivet blomstrer i rigt mål i hele landet. Både når det drejer sig om Naturlaugenes ture, planlægning og gennemførelse af friluftsaktiviteter for spejderne på lokalplan, hjælp til spejdernes landslejre og det engagement, som gildebrødre lægger for dagen, når der f.eks. skal gennemføres lejre for børn fra flygtninge- eller asylcentre - for blot at nævne nogle få af de mange friluftsglæder vi gildebrødre har adgang til. Især når friluftsaktiviteterne er rettet mod andre end gildebrødre, er det sandsynligt, at Gildebevægelsen bliver bemærket i samfundet, så hvis ikke det allerede sker, vil jeg opfordre til, at I som arrangør af friluftsaktiviteter hver gang husker at informere den lokale presse i god tid. Husk også at invitere familie, venner og bekendte med til jeres friluftsaktiviteter, så de kan se, at vi ikke lukker os inde bag lukkede døre for at dyrke os selv. Kursusudvalget har i samarbejde med DUSkredsen barslet med ideen om at gennemføre Danmarks Friluftsdag den 5. september Friluftsrådet har efter ansøgning bevilget midler til projektet, og landsgildeledelsen har budgetteret med et tilsvarende beløb til gennemførelse af projektet. Danmarks Friluftsdag henvender sig til tidligere, kommende og nuværende spejdere samt alle andre borgere, der har lyst til at være med til at lege i naturen. Derfor skal det ikke være en dag med konkurrencer, men en dag, hvor alle har mulighed for at opleve, at man er god til noget. Ideen er at samle aktiviteterne omkring de fire elementer: Luft, jord, vand og ild. Aktiviteterne vil variere fra gilde/by til gilde/by alt efter de muligheder, der findes, og aktiviteterne vil bl.a. strække sig fra GPS-løb til leg med ungarsk vandmand og spinningreb samt aktiviteter, hvor bålet eller ild i øvrigt indgår. For at sikre, at Danmarks Friluftsdag bliver en succes, skal der bruges masser af gode ideer, godt humør og gildebrødre til at få det hele til at ske, og planlægningen er slet ikke forbeholdt hverken gilde- eller distriktsgildeledelsesmedlemmer alene. Så har du lyst til at være med, så meld dig sammen med et par gildevenner, når opfordringen kommer i dit område - eller kontakt landsgildekontoret, som så vil kunne sætte dig i kontakt med projektets styregruppe. Målet er at få sat fokus på friluftslivets mangfoldighed, få en oplevelse i naturen og give synlighed til Sct. Georgs Gilderne! 3

4 What s on international Internationalt nyt Af Niels Rosenbom, Landsgildets Internationale sekretær Danmarksindsamlingen blev i sidste nummer annonceret til 23. januar. 24/8 fik vi at vide, at datoen er ændret til 30. januar Så det giver en ekstra uge til planlægning og forberedelser. Gambia projektet Af Karin Boldsen, Projektbestyrelsesformand Hanne Vibe Nursery School Det sidste tal for indskrevne elever er 81. Efter at et nyt lager/opbevaringsrum er blevet bygget, har Sirra nu taget det 3. klasselokale i brug. Seniorer uden Grænser er en organisation, som blev stiftet i 2004 og har som vision at danne netværk og skabe et forum for interesserede seniorer, der vil virke til gavn for medmennesker i fattige lande. P.t. har de omkring 20 projekter fra Peru over Gambia og Litauen til Nepal. Deres slogan er Vi gør det, andre taler om at gøre. Se mere på Et år som ulandsfrivillig? Fra vores gildevenner i Ghana har vi modtaget følgende jobannonce: The Ghana Fellowship has opened the Sunbeam Educational Foundation, a non governmental organisation to train street children and orphans especially AIDS ones. Presently we have 120 kids. The foundation would like to have volunteers to help teach and train these children in personal health care, integrated science, first aid administration, mathematics, English language, technical and marketable skills, income generating projects, farming and environmental studies. Volunteers would be given free accommodation and feeding. The retired professionals in education, social welfare, health education, productive, health and nutrition are welcomed. It s excellent when they are fellowship members. Those wil-ling to stay for more than 1 year to assist in the operations are also welcomed. Kontakt formidles via Niels Rosenbom. Der er p.t. 3 lærere ansat på skolen og januar/ februar var Iben Christensen i godt 2 måneder frivillig medarbejder, samtidig med at hendes børn gik på skolen. Iben er gift med Martin, søn af Sct. Georgs Gildernes mangeårige medarbejder Henning på gildekontoret - og meget aktiv spejder. Iben og Martin brugte et par måneders opsparet forældreorlov til frivilligt arbejde i Gambia. Iben havde skaffet rigtig mange spændende ting til skolen og arbejdede - ligesom Bente sidste år - med børnene i mindre grupper til stor inspiration for både elever og lærere. I Gambia foregår undervis-ning som tidligere nævnt selv på børne-havetrinnet nærmest efter princippet sid stille og hør efter, og derfor giver leg og læring -metoden et rigtigt godt løft til det, der er så nødvendigt i Gambia - evnen til selv at finde ud af frem for ren udenadslære. Boy Scouts Skills Training Centre, Soma I skoleåret 07/08 har skolen haft 45 elever. Ud over skolelederen har der været 5 eller 6 lærere ansat - nogle dog på deltid, og derudover har vi også i år haft en frivillig læ- 4

5 rer, nemlig Tove Tindall (hvis søster er gildebror i Frederikshavn), der igen har undervist i engelsk. Derudover har skolen ved hjælp af Martin Christensen fået etableret et solenergianlæg godt støttet økonomisk af bl.a. Spejderhjælpen. Det betyder, at der nu er mulighed for EDB-undervisning gennem hele skoledagen (og ikke kun i de 2-3 timer den offentlige strømforsyning er i gang om dagen). Desuden er der nu mulighed for at etablere den længe ønskede weekend-undervisning samt den ønskede Internet-café. Der var igen i år en del snak om, at man gerne ville øge den daglige undervisningstid og oprette frokostmulighed for eleverne. Der arbejdes stadig på at lave et koncept omkring dette. moskitonet osv.) og hun har fået fat i den regionale ledelse, som er meget positiv og indstillet på at hjælpe, så endnu engang håber vi, at de får fod på tingene, så det er muligt at starte i Soma til efteråret. Genbrug Som jeg skrev i sidste årsberetning øges vores indsamling og forsendelse af skole- og hospitalsudstyr fra år til år. De sidste par år har vi sendt ca. 4 stk. 40-fods containere om året, men i 2007 nåede vi ved hjælp af tillægsbevillinger sidst på året helt op 8 stk., og igen med tillægsbevillinger fik vi sendt hele 10 containere af sted i 2008, bl.a. én, der var fyldt med udstyr til operationsstuer, kuvøser, røntgenapparater mv. Der skal her tilføjes, at Martin Christensen, der er elektroingeniør, ydede en stor indsats i forbindelse med installation af apparater på Royal Victoria Hospital. I år har vi indtil nu brugt 3 ud af 6 bevilgede, og vi planlægger at sende de resterende 3, men gerne flere, hvis der igen bliver mulighed for tillægsbevillinger fra Mellemfolkeligt Samvirke. Pigespejdernes Hotelskole Endnu engang måtte vi desværre konstatere, at skolen ikke var blevet startet op som lovet. Pigespejdernes Chief Guide Commissioner var gået af, og man havde fået valgt en kvinde, der var formand for en social development fund, idet man troede, at hun så kunne gøre meget for Pigespejderne. Det skulle vise sig at gå stik modsat. Hun indtog kontoret, låste mest muligt inde og rejste til udlandet og vi nåede ikke at møde hende i løbet af de godt 5 måneder, vi var i Gambia! Resten af bestyrelsen var selvfølgelig forfærdede, og til sidst tog Sirra sagen i egen hånd. Hun er nu i gang med at få skolebygningen, der har stået urørt i 5 år, sat i stand (rengøring, maling, nye Med hensyn til de indsamlede genbrugsting, laves der lister over alle genstande, der bliver pakket med navnet på slutmodtageren (vi giver ikke til enkeltpersoner, men til hospitaler, skoler og andre institutioner som f.eks. fodboldklubber). Når containerne frigives fra havnen, bliver de tømt (det er stort set altid spejdere/spejderledere der hjælper) og slutmodtagerne anmodes om at komme for at 5

6 afhente deres ting og kvittere for modtagelsen. Scholarships I modsætning til en del andre organisationer knytter vi sponsoraterne til skolen, således at eleven nyder godt af pengene, så længe han eller hun går på netop Hanne Vibe Nursery School eller Boy Scouts Skills Training Centre i Soma dvs. at når barnet/det unge menneske af én eller anden grund flytter, så får han/hun ikke længere sin undervisning betalt, og pengene bruges til gavn for en anden elev. Når gildet/gruppen/gildemedlemmet indbetaler beløbet til vores bankkonto, står pengene dér, indtil vi tager dem med til Gambia, hvor beløbet veksles og derefter udbetales til Sirra Singateh, som står for ejerskab og drift af Hanne Vibe Nursery School. Pengene til skolen i Soma går nu via spejderkorpset, som er den egentlige ejer af skolen. Pengene indsættes på en af speciel konto, hvorfra der udbetales til skolen, således at spejderkorpset har tilsyn/ansvar for skolens økonomi. For en ordens skyld kan jeg oplyse, at skolelederen i Soma også får oplyst det samlede beløb, som jo kan variere en smule pga. flere eller færre sponsorer samt af vekslende valutakurser. Antallet af tegnede scholarships er i løbet af skoleåret 08/09 nået op på Hanne Vibe Nursery School 54 Boy Scouts Skills Training I Soma 40 Pigespejdernes Hotelskole 12 Hjælp og støtte Rundt omkring i landet er der gildegrupper og andre, der er meget behjælpelige, både med at skaffe og hente tingene, ligesom der er en flok af gildebrødre og venner, der flittigt møder op til pakning af containere. Vi er rigtig glade for den indsats, de alle yder - uden deres hjælp kunne projektet ikke fungere. Stor TAK til alle! Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke for den økonomisk støtte, vi har fået fra gilder, gildebrødre og fonde. Indtil nu har vi fra Landsgildeledelsen hvert år fået en bevilling på kr , som er gået direkte til huslejen for det store lager, vi har i Holstebro. Desværre har Landsgildeledelsen med et pennestrøg fjernet os fra finansloven igen! så vi håber naturligvis på fortsat støtte fra gilder og gildebrødre. TAK! Koordinator i Gambia Pa-Omar Bojang, der både er gildebror og med i korpsledelsen af Drengespejderkorpset i Gambia, er stadig vores koordinator og han arbejder tæt sammen med generalsekretæren for vores søsterorganisation The Gambia Baden Powell Scout and Guide Fellowship, Ouzmann Sanega Janneh. De udfører et flot arbejde omkring clearing af containerne og uddeling af genbrugseffekterne. Bestyrelsen består nu af undertegnede samt Hanne Monberg, Taastrup - sekretær Helge Nedergaard, Fløng - kasserer Ebbe Schousen, Egå KC (Calle) Jensen, Ringkøbing Bente Rytler har for 3. gang designet 12. Aalborg Gildes julemærke, som er på gaden for 5. gang. Mærkerne sælges i nummererede ark á 25 stk. Som tidligere afleveres ark nr. 1 til Hendes Majestæt Dronningen og ark nr. 2 til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Kan bestilles hos Anna-Marie Pedersen tlf eller 6

7 Landsgildeting 2009 Landsgildeting 2009 Af Ingrid Danstrup, redaktør For de omkring 200, der havde valgt at starte landsgildetinget med kammeratskabsaften i Nørresundbyspejdernes dejlige hytte, havde Aalborggilderne arrangeret en hyggelig aften med helstegt pattegris over bål med tilhørende velsmagende salat. Nørresundby spejderne var blevet involveret i både fakkelallé og tilberedning af gris i korte bukser, som mange af os husker fra vores egen spejdertid. Snakken gik livligt og der kom ustandseligt gildebrødre, der lige skulle hilse på gamle kendinge. En god anledning til at dyrke gamle venskaber og skabe nye. Orkestret Fjordfolk af kategorien Good Men Gone Irish, spillede irsk folkemusik til taktfaste rytmiske klap fra telt og tropslokale. Aftenens fælles afslutning med Nu er jord og himmel stille lød langt ud over Nørresundby fra kredsen af gildespejdere omkring lejrbålet. Selve landsgildetinget fandt sted på Nørresundby Idrætscenter, hvor vi blev budt velkomne af Storvorde Sejlflod FDF for fuld musik. Stadsgildemester Bent Ove Holm indledte dagen og Ålborgs borgmester Henning G. Jensen bød velkommen med ordene»vi gør et så godt vi kan«og så kunne vi jo dårligt forlange mere. Hanne Borgstrøm rettede en tak til Aalborgfolkene for det omfattende arbejde med tilrettelæggelse og afholdelse og bød velkommen til LGT09. Herefter var vi klar til at gå i gang med den seriøse del af arrangementet. Som dirigenter blev valgt Jørgen Jacobsen, 3. Hobro, samt advokat Henrik Pihl, sidstnævnte med stor erfaring i netop generalforsamlinger. Hædersprisen 2009 blev tildelt Danske Hospitalsklovne, hvor et dejligt eksemplar af racen, Tut, var til stede for at modtage en check på foreningens vegne. Vi fik alle en ide om, hvordan en sådan klovn kan være med til at opmuntre børn i forbindelse med længerevarende sygehusophold (se forsiden), hvordan de kan blive et lyspunkt i en trist tilværelse. I alt fik foreningen kr. som et bidrag til det gode arbejde. Landsgildemesterens beretning var udsendt til alle i Sct. Georg nr. 4/09, og blev kun fulgt af Hanne Borgstrøms yderligere bemærkninger som et supplement til denne. Pr. 1. september 2009 var vi gildebrødre i Danmark. Da adskillige gilder ikke overholder reglerne i lovgrundlaget, havde man fra Landsgildeledelsens side valgt at foreslå ændringer, der bringer lovene i overensstemmelse med de faktiske forhold. Beretningerne blev taget til efterretning efter kommentarer om alternative løsningsmodeller og om Rodbjerggaards fremtid. LGS Margit Toxværd gennemgik det reviderede regnskab i hovedtræk og besvarede supplerende spørgsmål. Regnskabet blev efterfølgende taget til efterretning. I løbet af tinget fik vi dugfriske hilsner fra Baptistspejdernes Landsgilde ligesom KFUM-spejdernes repræsentant fortalte lidt om den forestående korpslejr SEE20:10. Den kommer vi forhåbentlig til at høre mere om i Sct. Georg. Vores norske og svenske brodergilder var også på podiet med hilsner hjemmefra. Lørdag eftermiddag var afsat til behandling af indkomne forslag til såvel lovændringer 7

8 som andre beslutninger. Og der var mange at tage af. Desværre syntes gildebevægelsen at være uendelig træg, idet ikke et eneste forslag til ændringer af lovene - end ikke af den mindste modernisering af sproget - fik forsamlingens gunst lørdag. Alle forslag blev nedstemt, så denne eftermiddag var ikke på nogen måde med til at sikre gildebevægelsens fremtid som bevægelse. Til gengæld havde Aalborg gilderne været dupperne med planlægning af en forrygende festaften i Nørresundby Idrætscenter, hvor restaurant Solsiden serverede en lækker middag under musikledsagelse af Advokatens New Orleans Jazz-Band. Et rigtig vellykket arrangement. Søndag startede med en kort andagt af sognepræst Lisbeth Solmunde Michelsen. Herefter skulle spændingen omkring Frimærkebanken udløses. Bankdirektør Nils Liljeberg fortalte om, hvordan man havde været nødt til at erstatte vandrepræmien for bedste resultat, idet den tidligere stenøkse var forsvundet ved et indbrud. Frimærkebankens tidligere kasserer Arne Dysted havde en stenalderøkse liggende, som hans far for knap 100 år siden havde fundet i Vejle Ådal - med ægthedsbevis på min år. Denne donerede han generøst til Frimærkebanken, som herefter fik fremstillet en håndlavet kasse af egetræ fra en restaureret landsbykirke på Esbjerg-kanten - med sølvplader og inskriptioner. Frimærkebanken har i de forløbne 2 år uddelt kr. -»det er vel it så ring endda«. I alt er der i perioden indsamlet kg frimærker. Årets vinder med 105,16 kg blev Ølstykke Gildet (se top 115 side 18). til større arrangementer fremover afholdes af det enkelte gilde - og ikke af landsgildets kasse. En vigtig beslutning blev truffet, idet det blev vedtaget, at Landsgildeledelsen pålægges at arbejde for et salg af Rodbjerggaard. Handlingsplanen blev behandlet og godkendt med en tilføjelse af, at der i perioden skal igangsættes et projekt med henblik på at sikre, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark bliver en synlig og aktiv del af den fælles spejderlejr i Budgettet blev vedtaget med en kontingentforhøjelse til 87 kr. pr. gildebror pr. kvartal fra 1. januar 2010, ligesom det blev vedtaget at der skal afsættes 1 kr. pr. gildebror pr. måned til Rodbjerggaard i perioden til nødvendigt drift og vedligehold indtil et salg kan finde sted. Til sidst forestod valget til den nye landsgildeledelse, som blev sammensat således: LGM Lone Erkmann, 1. Køge LGK Niels Rosenbom, Hjørring LGS Paula Mikkelsen, Skive LGIS Anne Haastrup-Nielsen, Fredensborg LGUS Sten Frost, 2. Esbjerg LGPR Kjeld B. Krabsen, 1. Skanderborg Den nye landsgildeledelse ved højbordet, fra venstre LGIS, LGUS, LGK, LGM, LGS, LGPR Næste Landsgildeting er berammet til at finde sted i Århus i En stor tak til Aalborg gilderne for et fint arrangement. Herefter fortsatte tinget med behandling af indkomne forslag. Det blev vedtaget, at kørselsomkostninger Foto Riber Moser Hansen, Præstø Gildet 8

9 Gilderne og de andre Kære Sct. Georgs Gilder En tak fra Inger og Frederik, Lejrchefer Blå Sommer 2009 August 2009 Så er Det Danske Spejderkorps, spejdervenner fra andre korps og fra udlandet igen hjemme fra sommerlejr og med endnu en fantastisk Blå Sommer i vores spejderrygsæk. Masser af gode lejroplevelser og en hel del fokus på både klimaopgaver og vores identitet som spejdere. Der var seje aktiviteter både i lejren og ude på forstaden - ja, tænk bare på alle søspejdernes både i Hostrup Sø. Der var hyggelige stunder om bålet, et strøg med et utal af organisationers aktiviteter, en Spejder Sport så stor som aldrig før og ikke mindst nogle flotte og spektakulære åbnings-/afslutningsarrangementer. Og en fødselsdagsgave som enhver spejder på 14 år syntes om bare på al vores materiale, veje, strøm og al det tekniske, som en så stor lejr har brug for - det virkede bare. Men intet kunne lade sig gøre uden alle hjælpernes indsats. På Blå Sommer havde vi næsten 2000 hjælpere og blandt dem var en hel del Sct. Georgs Gilder. Vi kan sige jer, at det gør indtryk, når man møder en gildespejder, som har været spejder i 67 år - og som vel at mærke stadig er med, når spejderne skal på lejr! Det er fantastisk Foto: Mads Danquah Foto: Frederik Andreas Jørgensen Der var også transport til lejren, iskiosker, proviant i lange baner, supermarked, forsamlingshus, hospital, cafeer og et Paradis, rafter i stakkevis, toiletter og lortevogne som ordnede dem, når det kneb med kapaciteten! Der var underlejre, som vi aldrig vil glemme, og der var et flot værtskab for vore udenlandske gæster. En flok af spejderkammerater tog sig på en meget professionel måde af vores sikkerhed og lejrens beredskab, der var trafikfolk, som håndterede både parkering og kedelige nattevagter og der var styr lejrens administration. Ja, sidst, men ikke mindst, tænk Specielt til jer vil vi gerne sig TAK for jeres store indsats på Blå Sommer Flere af jer arbejdede hårdt med f.eks. madlavning i forsamlingshuset, i hjælperkantiner, i kiosker og supermarked - ja, mange forskellige steder i lejren. Det er med jeres hjælp og jeres indsats, at det er lykkedes for Det Danske Spejderkorps og for os, at stable endnu en Blå Sommer på benene - og dermed give spejdere og hjælpere denne fantastiske oplevelse. TAK for jeres store indsats den er vigtig, den er værdifuld, og den er værdsat. Vi håber, at I også har haft en god Blå Sommer 2009, og at vi vil mødes igen en anden gang. 9

10 Børn leder børn Af Tim Riediger, korpschef Dansk Spejderkorps Sydslesvig Forståeligt at forældrene til 10 årige Marie var lidt forvirrede, da de hørte om korpset nye projekt. Men måske havde hun bare hørt forkert? Nej, det havde hun ikke. Børn leder børn, siger vi i spejderverdenen - og lille Marie skulle være den nye lejrchef på korpsets jubilæumslejr. Men måske skulle jeg hellere starte forfra, for ikke at skabe yderligere forvirring var året, da dansk spejderarbejde startede syd for grænsen, så i år kan vi tænde 90 fødselsdagslys. Vi satte jubilæet i gang i januar i Slesvig Domkirke. Efter gudstjenesten sendte en tidsmaskine alle igennem de 90 år af Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Et fødselsdagslys blev sendt afsted på rejse gennem Sydslesvig. Tanken var, at det skulle vandre fra gruppe til gruppe. Grupper skulle invitere hinanden til fødselsdagsfest, fordi det er vores allesammens jubilæum. Til sidst skulle lyset ankomme på vores spejdergård Tydal. Her skulle alle korpsets spejdere i maj holde en fødselsdagslejr sammen - lige fra den yngste spejder helt op til den ældste. På fødselsdagslejren skulle der laves fire underlejre: en til bævere/ ulve/mejser, en til spejdere, en til seniorspejdere og en til Sct. Georgsgildet. Hver lejr skulle stille op med en lejrchef fra deres rækker, som sammen med korpsledelsen skulle arrangere lejren. Det var 10 årige Marie fra Slesvig, som vi havde udpeget til at være lejrchef for de mindste. Børn leder børn. Marie, Maries forældre og vores egne ledere skulle lige gå hjem og nærtænke denne tanke. Marie gjorde sig nok de fleste tanker. Det tog et par uger, inden hun med et lettet suk kunne meddele, at hun havde besluttet sig til at sige ja tak til denne store udfordring. Hun var den yngste i lejrledelsen. Kun voksne og voksensnak. Mon de voksne overhovedet lytter til det, jeg siger? Ikke kun Marie fik en stor udfordring, det fik vi voksne også. På trods af, at vi er et lille korps med 600 medlemmer, er det en stor opgave for os at planlægge en fire-dages lejr. Opgaven bliver løftet af få mennesker. Nu skulle vores planlægningsmøder holdes børnevenlige. De 4 underlejrchefer Marie Hartung (10), Dronning Thyra, Slesvig Tjalfe Nielsen (14), Angelbo trop, Husby Birte Wegner (18), Død Buks Klan, Flensborg Jytte Vester, Gildet i Flensborg Vi havde afsat en lørdag til et stormøde med hele lejrledelsen. Marie sad blandt 7 ukendte voksne og havde mavepine. Men det tog ikke lang tid, inden hun varmede op og kom med sine krav: Vi vil have natteløb - noget med snigning! Der skal også være tid til fritid - og hvad nu hvis det kommer til at regne? Har I tænkt på det? Senere havde vi brainstorming: I må tro det eller ej, Marie havde bedre ideer end en hel forsamlig af garvede ledere. Desuden er det rigtigt inspirerende for os at se og snakke med en af de spejdere, vi skal planlægge et arrangement til. 10

11 Vi selv synes, vi havde en dejlig lejr med masser af fødselsdagsgæster nordfra. Vi havde dejligt fødselsdagsvejr og prøvede os i mange rekordforsøg, dystede om pokalen ved spejderbold-turneringen, natløb, lejrbål og gallafest med buffet til alle. Nogle gange skal der slet ikke så meget til, før en aktivitet bliver en succes. Det oplevede vi ved vores kommunikationsnetværk. Ledere stod alene med opgaverne på lejrpladsen, fordi spejderne flittigt var i gang med at sende breve til hinanden og finde frem til deres hemmelige penneven. Nogle ledere blev nødt til at sende breve til deres egne spejdere, fordi nogle af spejderne savnede breve i deres personlige postkasse. Et 90-tal i flammer Galla aften. Spejderne venter spændt på aftenens program med spejderteater, diverse spil, banket og live spejderrockmusik. Under lejren fik Marie lov til bare at være ulveunge og nyde lejren. Hun slap sikkert hist og her fra opvasken: Som lejrchef har man chefopgaver og skal spise laksemad sammen med korpsets protektor Greve Ingolf af Rosenborg og Grevinde Sussie eller lige se, om det hele nu kører som planlagt. Marie fik lidt indblik i, hvordan det er at plan-lægge en lejr. Og vi håber, hun kunne se nogle af de ideer, hun havde, blive til virkelighed. Måske kan vi satse på hende igen? Dansk Spejderkorps Flensborg starter Flensborg Pigespejdertrop starter Sammenslutning af pige- og drengespejderne i Dansk Spejderkorps Flensborg Navneændring til Dansk Spejderkorps Sydslesvig Korpsdeling i Dansk Pigespejderkorps Sydslesvig og Dansk Spejderkorps Sydslesvig De to korps sammensluttes atter til et fælles korps 11

12 12 Kvinder skaber muligheder Dansk Flygtningehjælps landsindsamling sætter i år fokus på flygtningekvinder. De slider hårdt i det for at tage sig af familien, af hjemmet og af fremtiden. Dansk Flygtningehjælp har erfaret, at man ved at hjælpe kvinder er med til at skabe muligheder for hele familier. Mange flygtningekvinder står alene med ansvaret for at forsørge deres familie. Nogle har mistet deres mand, andre en eller flere af deres børn. De har været tvunget til at flygte fra deres hjem. Alligevel formår kvinderne at overleve og gribe de muligheder, som byder sig det er derfor muligheder, som Dansk Flygtningehjælp i år fokuserer på. Kvinderne vil have støtte til at komme i gang med at tage vare på sig selv og familien, siger Christian Gad, nødhjælpskoordinator i Dansk Flygtningehjælp. De udviser viljestyrke og er enormt gode til at omsætte ideer til virkelighed fortsætter han. Ved at yde nødhjælp til flygtningekvinder sikrer Dansk Flygtningehjælp, at hjælpen rækker så langt som muligt. Meld dig som indsamler Med pengene fra landsindsamlingen kan Dansk Flygtningehjælp hjælpe flygtningekvinder med at skabe sig en bedre tilværelse og en indkomstkilde. Et lille lån eller såsæd og redskaber er nok til, at kvinderne kan starte en mindre forretning eller et landbrug og derved både skaffe mad til deres børn og sørge for, at de kan komme i skole. Jo flere indsamlere, jo flere muligheder for kvinderne og deres familier. Du kan gøre en forskel. Bliv indsamler søndag den 8. november. Meld dig på eller på tlf.: lige nu! Mania Kone med sin ene datter Katrine hjælper kvinderne i Congo Mange steder i verden er det kvinder, som tager sig af familiens overlevelse. Det er også tilfældet i DR Congo. Nødhjælpsarbejder Katrine Siig Kristensen er ikke i tvivl om, at Congos kvinder har akut brug for hjælp. Den hjælp vil hun give dem. Katrine har været udsendt for Dansk Flygtningehjælp flere gange. Denne gang går turen til Congo, hvor oprørsbevægelsen Lords Resistence Army (LRA) lige nu er årsag til endnu en blodig konflikt. Deres hærgen og brutalitet har tvunget tusinder af mennesker på flugt. Kvinder og børn er særligt udsatte og i risiko for at blive bortført eller voldtaget. Enhver som hører om eller ser de ting, som foregår i Congo, vil gerne bidrage med et eller andet. Og jeg føler, at jeg kan bidrage, siger Katrine. Dansk Flygtningehjælp har netop startet projekter op i to distrikter i Congo, hvor der er akut behov for hjælp. Nødhjælpen består af basal hjælp som mad, rent drikkevand og genopbygning af ødelagte landsbyer og landbrug. Genopbygningen er et vigtigt element, fordi mange flygtninge er begyndt at vende tilbage til deres hjem. Problemet er bare, at der lige nu ikke er meget at vende tilbage til intet at leve af. Hvis genopbygningen ikke kommer i gang hurtigt, er der stor risiko for, at urolighederne starter forfra, siger Katrine. I Congo lever befolkningen typisk af landbrug, og det er oftest kvinderne, som tager sig af familiens levebrød. Derfor består en del af hjælpen i at uddele såsæd og landbrugsredskaber, og i at uddanne kvinderne i at forbedre udbyttet, så de kan få familiernes landbrug i gang igen. Udbyttet fra kvindernes landbrug giver både mad på bordet og sikrer en lille indtægt, der betyder, at børnene kan komme i skole. Katrine ved, at kvinderne er afgørende for familiernes overlevelse, og hun er sikker på, at hun kan medvirke til, at kvinderne kan forbedre livet for sig selv og deres familier. Hun tror på, at hun kan gøre en forskel. Kvindernes håb og ønsker er ofte meget basale. Jeg mødte også en kvinde, som bare ønskede sig en ny gryde, så hun kunne lave mad til sin familie. Søndag den 8. november har verdens flygtningekvinder brug for din hjælp som indsamler. I konfliktområder er kvinder særligt udsatte, særligt sårbare og særligt vigtige at hjælpe. Kvinderne investerer nemlig den hjælp de får i hele familien. De sørger for mad, omsorg og uddannelse til deres børn. Giver vi kvinderne nye muligheder, giver de dem videre til hele familien. Hjælp 10 familier på tre timer Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling kan du på bare tre timer få ca kroner i Mania fik muligheder Mania Kone er en af de kvinder, som allerede nu har modtaget hjælp fra Dansk Flygtningehjælp. Efter Mania mistede sin mand, er hun blevet alene om ansvaret for sine fire børn og familiens overlevelse. Alle hendes børn er under 10 år. Mania fortæller, at familien nu kan klare sig, men at de stadig kun spiser en gang om dagen. Men det er på grund af Dansk Flygtningehjælp, at vi har noget at spise, siger hun. Mania modtog i april 2008 et mindre lån fra Dansk Flygtningehjælp, som har gjort det muligt for hende at starte en lille forretning, hvor hun bager og sælger brød til landsbyen. Indkomsten er lille, men den gør det muligt for hende at forsørge sin familie og sende børnene i skole. Meld dig som indsamler Søndag den 8. november har verdens flygtningekvinder brug for din hjælp som indsamler. I konfliktområder er kvinder særligt udsatte, særligt sårbare og særligt vigtige at hjælpe. Kvinderne investerer nemlig den hjælp de får i hele familien. De sørger for mad, omsorg og uddannelse til deres børn. Giver vi kvinderne nye muligheder, giver de dem videre til hele familien. Hjælp 10 familier på tre timer Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling kan du på bare tre timer få ca kroner i indsamlingsbøssen. For de penge kan vi udlevere såsæd og redskaber til 10 kvinder, så de kan dyrke jorden og forsørge deres familier. Meld dig på eller ring landsindsamling

13 Blå Sommer 2009 Af Jytte Thygesen, Odder Gildet Jeg valgte at tage på forlejr til Blå Sommer og hjælpe til Spejdersport. Ved ankomsten meldte jeg mig på kontoret og jeg fik udleveret navneskilt, hvorpå der stod, hvilken landsdel jeg hørte til. Det var samtidig adgangstegn til at kunne spise. Næste stop var pladsen med campingvogne og telte. Der var mange hjælpere med fra andre gilder. Og så i gang med arbejdet - der skulle prismærkes samt sættes varer på plads. Da dagen var omme gik alle hjælpere ind for at spise aftensmad i hjælperteltet. Når vi havde fri, havde vi det hyggeligt med hinanden. Vi sad ude ved vores vogne og telte. Nogle gik tur eller læste - andre tog på ture. Underligt nok var der altid en, der havde en enkelt flaske rødvin. Tirsdag morgen ville jeg have et bad, det foregik i en gammel svinestald oppe på Holmgård. Der var brusere, hver med en snor, der skulle trækkes i. Slap man, ja så kom der intet vand. Når lyset tændes Af Jørgen Gybel Jensen, Fredslysudvalget i Roskilde Den 25. november bliver Fredslyset sendt rundt i hele landet, men før det sker, vil lyset blive tændt i Sankt Laurentii katolske kirke i Roskilde, hvor en olielampe til stadighed brænder - passet af kirkens personale. Sct. Georgs Gilderne i Roskilde sørger for et passende arrangement, så lyset får en festlig start, og igen i år håber vi, at rigtigt mange vil være med, når vi tirsdag den 24. november ønsker lyset god tur. Aftenen indledes med en lille højtidelighed kl. 18, hvor Fredslyset og de første fakler tændes ved lampen i Sankt Laurentii kirke. Herefter dannes et fakkeltog, der fører lyset gennem Roskilde til Roskilde Domkirke, hvor fredslysgudstjenesten afholdes kl. 19. Efter gudstjenesten vil alle få lejlighed til at tænde deres egne lys ved fredslysets flamme, en mulighed som også benyttes af mange andre 14 Onsdag kom alle spejderne og kl. 23 kom der stadig spejdere gående fylder meget. Deres bagage blev kørt til lejren i containere og læsset af, som var det sand - så skulle spejderne bare finde deres egne ting i bjerget. Torsdag aften var der åbning af lejren. De 2 hovedansvarlige fortalte om spejderliv m.m. Det blev til 3 dejlige dage. Jeg var meget glad for arbejdet og snakken med alle dem, der kom for at skulle have lavet tryk på bluser, bælter m.m. Der var mange hjælpere og mange på arbejde og en lille personalestue, hvor vi dagen igennem kunne få forfriskninger - det var også nødvendigt i varmen. Det var dejligt at se, hvor fint spejderne havde indrettet sig i byerne. De virkede til at hygge sig meget - og hyggeligt med alle bålpladserne. Også Fødevarestyrelsen kom på besøg for at kontrollere forholdende i de forskellige kantiner - resultatet var heldigvis mere end tilfredsstillende. Tak til de mange, jeg var sammen med i 3 hyggelige dage. end gildernes repræsentanter. Herefter byder Roskildegilderne på lidt varmt at drikke og en hyggestund i gildehuset Sankt Agnes, hvor der bliver mulighed for at træffe gildemedlemmer fra det meste af landet, og hvor vi i fællesskab kan ønske lyset god tur. For mange er det allerede en god tradition at komme til Roskilde for at deltage i højtidelighederne og det efterfølgende samvær i gildehuset og samtidig benytte lejligheden til at få en tændt lampe med hjem. Det plejer at være en dejlig aften, og vi glæder os til at byde jer alle velkommen igen i år. Herefter overtager landsgildet lyset, så det kan blive fordelt til gilderne rundt om i landet. Tilmelding skal være kontoret i hænde senest den 1. november 2009.

14 Fra gildebror til gildebror Det var så det Af Hanne (LGM ) På landsgildetinget i Aalborg sluttede mine fire år som landsgildemester. Det har været fire år med store gildeoplevelser og meget arbejde, hvor jeg har brugt mindst en time om dagen (i gennemsnit) på opgaven. Har jeg så fortrudt, at jeg har brugt fire år i landsgildeledelsen? Nej bestemt ikke. Jeg har haft fire år, hvor jeg har mødt rigtig mange glade, positive mennesker, som har trukket på samme hammel som mig. Jeg har lært en hel masse om andre menneskers måde at takle udfordringer på - og jeg har lært helt utroligt meget om mig selv. Jeg har ofte joket med bemærkningen: Du får ret og jeg får fred - fordi jeg synes, livet er for godt til bøvl og ufred. Men jeg har fået lært at sige nej på en måde, så ingen har været i tvivl om, hvad jeg mener. Så jeg har fået en hel del personlig udvikling foræret i de fire år, og det er jeg meget taknemmelig for. Det, jeg prøver at sige, er, at vi engang imellem skal lytte til de mennesker, der fortæller os, at der er en opgave, som skal løses, og at de er overbevist om, at vi har de fornødne kvalifikationer til at påtage os opgaven. Når vi så har lyttet, skal vi tænke os godt om. Og hvis tidspunktet er rigtigt i vores liv, skal vi udvise mod, tage en dyb indånding og springe ud i det ukendte. Vi skal lade nysgerrigheden råde, vi skal stole på vores egen dømmekraft, vi skal tage imod hjælpende hænder, lytte til andres meninger, træffe beslutninger på grundlag af al den viden, vi kan skaffe, og sætte beslutningerne i værk. Undervejs vil vi møde forhindringer, modvilje og modstand, som kan tage humøret og energien fra os. Men vi vil også møde begejstring, iderigdom, kreativitet, velvilje, hjælpsomhed, glæde og godt humør - og rigtig tit også taknemmelighed. Jeg ønsker, at den nye landsgildeledelse må opleve mindst af de energidræbende forhindringer og mest af alle de positive gildebrødres energi. Tak for udfordringerne og fire spændende år. Et lille suk! Af Niels Erik Bondo, Tianjin, Kina Korpsmærke nr det gamle emaljerede fra DDStiden. Et grønt halstørklæde med Nyboder anker på hænger hjemme i klædeskabet. Hvorfor? Fordi jeg er glad for jeg var spejder og for den sags skyld stadig er spejder, om end jeg ikke er aktiv. De nær-meste venner er kammerater fra Nyboder tilbage fra begyndelsen af tresserne, med en enkelt tilløber fra Lillerød. For nogle måneder siden forsøgte jeg at kontakte et gilde, da jeg overvejede at søge om optagelse, når jeg havde afsluttet mit job og var hjemme igen i november Som spejder har jeg fået en ballast, som har haft betydning for mig gennem årene. Det kan være svært at sætte ord på, men det er noget med sammenhold, altid få den svageste med, noget med tolerance overfor andre, noget med at lede andre, noget med at lære sine egne grænser at kende, holde løfter, at være til at stole på og meget mere. Jeg tænkte, det var noget jeg kunne opleve igen, måske noget jeg kunne give tilbage, og når jeg nu får den fornødne tid, så måtte gildet være det rette sted. Nu undrer det mig, for der er ikke kommet respons på min henvendelse. Er man sig selv nok? Det er ikke det indtryk jeg får, når jeg læser bladet, tvært imod. Selvom det kan virke en smule fortærsket: Engang Spejder. Altid Spejder. (Tag det bare roligt - kontakten er nu blevet e-tableret. Red.) 15

15 Good-turn mærket er på gaden Af Kirsten Hartmann, Ny 2. Silkeborg Vi er for nylig på Landsgildetinget i Aalborg blevet præsenteret for det nye Good-turn mærke. Good-turn mærket har eksisteret i mere end 40 år, og i løbet af årene har gilderne støttet spejderne med i alt 3,8 mill. kr. Mange gilder har gennem årene gjort det til en tradition at købe mærket. Således i mit eget gilde, hvor der helt selvfølgeligt hvert år bestilles 1 ark pr. gildebror plus det løse, som man siger, og jeg tror ikke, at der er nogen i gildet, der afstår fra at give de 20 kr., som arket koster. Ganske vist skrives der ikke så mange breve mere, men formålet er godt nemlig at støtte spejderarbejdet, en af vore primære opgaver, og så synes jeg egentlig, at det er uden betydning, at man har nogle mærker i overskud. Vi taler tit i gildesammenhæng om, at det efterhånden er svært at holde gang i vore nogle gange ganske krævende aktiviteter for at indsamle penge, fordi stigende alder og dermed eventuelle forbundne skavanker er ved at gøre deres indtog blandt gildebrødre, men at købe et ark Good-turn mærker synes for mig at være en ganske overkommelig opgave for tænk på, hvor mange penge det kunne blive til, hvis alle gildebrødre købte bare et ark, en hurtig beregning siger godt og vel kr. Jeg ved godt, at der rundt omkring findes en række lokale aktiviteter med samme gode formål, men Good-turn mærket er ikke en lokal aktivitet, men en aktivitet der ligger i landsgilderegi. Derfor sidder der i fondsbestyrelsen både en repræsentant fra Landsgildeledelsen og en repræsentant fra det stedlige Steen Blicher Distrikt, mens det store arbejde med udgivelse, forsendelse, regnskab og alt det andet praktiske ligger som en arbejdsopgave i 3. Silkeborg og har gjort det alle årene. I mange år har salget kørt som en velsmurt maskine, det gør det desværre ikke helt mere, men i arbejdsgruppen er man fortrøstningsfuld og vil gerne arbejde for sagen. Så derfor: En lille indsats fra hver enkelt af os vil have en meget stor samlet virkning. 16

16 Midtvejstræf 2010 Fra 10. til 17. juli ved Amagerhuset i Sørup på Falster. Det er 15. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44. Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år, hvor der ikke var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier og gildebrødre fra hele landet med eget telt eller campingvogn (der er ikke strøm på pladsen). Sir Georgs Inn er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes vel tilberedt varm aftensmad ved tilmelding dagen før det er også her, der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen. Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær veksler med turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt muligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, som gildehal, lejrbål, ålegilde og den afsluttende bøfspisning med indlagt spontan underholdning i haven hos Sir Georgs Inn. Træffet er fra lørdag den 10. juli kl. 15 (lørdagene er eneste dage, hvor der ikke serveres mad i restauranten) til engang i løbet af dagen lørdag den 17. juli. Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn børn 15 kr. pr. døgn. Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringning eller en mail til Midtvejslauget, som også kan besvare spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker. Vi ses til Midtvejstræf 2010, på laugets vegne Ole Simonsen, tlf , 17

17 Frimærkebankens Top-115 ( ) 1. Ølstykke 104,16 kg. 2. Fortunen 65,930 kg. 3. Nykøbing F 2 48,420 kg. 4. Hobro Stad 44,300 kg. 5. Odense 3 43,200 kg. 6. Tåstrup 2 42,640 kg. 7. Åbenrå 1 37,060 kg. 8. Frederikshavn ,200 kg. 9. Varde 2 28,120 kg. 10. København 15 - Rødovre 27,580 kg. 11. Bramming 26,280 kg. 12. Århus 8 24,940 kg 13. Viborg 2 24,800 kg 14. Rungsted 22,410 kg 15. Slagelse 3 22,020 kg 16. Rudkøbing 21,800 kg 17. Vejle 1 21,580 kg 18. Ålborg Stad 21,200 kg 19. Skelskør 1 19,900 kg 20. Nykøbing S 19,020 kg 21. Præstø 17,900 kg 22. Vordingborg 3 15,520 kg 23. Vestvold 15,400 kg 24. Odense 4 15,300 kg 25. Fakse 14,800 kg 26. Næstved 2 12,880 kg 27. Korsør 2 12,780 kg 28. Fredericia 2 12,770 kg 29. Tønder 11,800 kg 30. Hillerød 2 11,640 kg 31. Svinninge 11,445 kg 32. Viborg 1 10,600 kg 33. Haslev 10,180 kg 34. Skive 1 9,960 kg 35. Ravnsholt 9,200 kg 36. Ballerup 1 8,700 kg 37. København 18 8,660 kg 38. Åbenrå 2 8,560 kg 39. Århus 1-7 8,350 kg 40. Odense 1 8,340 kg 41. Kalundborg 7,960 kg 42. Kerteminde 7,840 kg 43. Helsingør 3 7,060 kg 44. Hirtshals 6,870 kg 45. Sorø 1 5,800 kg 46. Bornholm 1 5,300 kg 47. Holstebro 4 5,300 kg 48. Hammel 5,020 kg 49. Grenå 5,000 kg 50. Århus 9 4,950 kg 51. Glostrup 2 4,940 kg 52. Svendborg 1 4,800 kg 53. Herning 4,640 kg 54. Århus 2 4,590 kg 55. Odder 4,580 kg 56. Frederiksværk 1 4,140 kg 57. Flensborg 3,975 kg 58. Hadsten 3,860 kg 59. Porskjær, Galten 3,800 kg 60. Horsens Gilderne 3,500 kg 61. Århus 4 3,400 kg 62. Sakskøbing 3,340 kg 63. København 1 3,295 kg 64. Glostrup 1 3,220 kg 65. Århus 6 3,035 kg 66. Randers 2 3,000 kg 67. Odense 9 2,800 kg 68. Ledøje-Smørum 2,729 kg 69. Sæby 2,680 kg 70. Ringkøbing 2,560 kg 71. Skanderborg 1 2,510 kg 72. Kolding 5 2,500 kg 73. Ebeltoft 2,430 kg 74. Køge 1 2,400 kg 75. Silkeborg 1 2,370 kg 76. Bov-Grænsegildet 2,300 kg 77. Middelfart 2,300 kg 78. Kastrup-Tårnby 2,280 kg 79. Maribo 2,250 kg 80. Værløse 2,175 kg 81. Holstebro 2 2,000 kg 82. Vojens 1,940 kg 83. København - Hvidovre 4 1,920 kg 84. Lemvig 1,900 kg 85. Ringsted 1,720 kg 86. Bredeågildet, Løgumkloster 1,700 kg 87. Fredericia 3 1,680 kg 88. Gentofte 1,510 kg 89. Frederikssund 1 1,500 kg 90. Rungsted Kyst 1,485 kg 91. Bagsværd 1,360 kg 92. Skjern-Tarm 1,320 kg 93. København 2 1,300 kg 94. Hærvejen 1,300 kg 95. St. Heddinge 1,240 kg 96. Skagen 1,200 kg 97. Landsgildekontoret 1,180 kg 98. Fåborg 1,140 kg 99. Birkerød 1,140 kg 100. Nordborg 1,000 kg 101. Thyholm 0,960 kg 102. Gråsten 0,900 kg 103. Varde 1 0,900 kg 104. Skælskør 0,760 kg 105. Holbæk 1 0,720 kg 106. Hjørring 1-2 0,578 kg 107. Holbæk 2 0,560 kg 108. Ballerup 2 0,440 kg 109. Esbjerg 1 0,390 kg 110. Skanderborg 2 0,300 kg 111. Allerød 0,280 kg 112. Svendborg 2 0,270 kg 113. Thisted 0,165 kg 114. Ølgod Hjedding 0,160 kg 115. Århus 10 0,060 kg 18

18 19

19 Regnskabet i sin helhed med påtegning og revisorerklæring kan ses på 20

20 Opslagstavlen Gildetelegram Østjysk Distriktsgilde afholder Distriktsgildehal med ridderoptagelse Torsdag den 5. november 2009 i Hansted Kloster / Kirkesalen Egebjergvej 100, Hansted, 8700 Horsens Med optagelse af Birgit & John Biensø 2. Skanderborg Flemming Rousseau 1. Skanderborg Vandrehal fra kl Eftergildehal med buffet i klostrets spisestue. Pris kr. 125 pr. deltager inkl. kaffe, ekskl. drikkevarer. tilmelding DGK Birthe Ømark (+ sms) senest den 28. oktober Alle gildebrødre er velkomne Udsendt fra landsgildekontoret inden : : Indlæg til Sct. Georg og mail til DGM, GM og Gildecenterfondsbestyrelsen. Gildecenterfonden orienterer (se Sct. Georg nr. 4, side 5) : Sendt i mail til DGM og GM: Hovedlinier i forslagene til LGT : Sendt i mail og alm. post til alle ledelsesmedlemmer: Infobrev nr. 6, : Sendt i mail og alm. post til DGM og GM: Beslutningsforslag og lovændringsforslag til LGT09. Rettelse af tekst + tydeliggørelse. Udsendt fra landsgildekontoret inden den : mail til DGM og GM: Ansøgning fra Underlejr-udvalget Midtbyen på Blå Sommer. Løbende frem til mail til DGM og GM: Remindere fra Styregruppen i Aalborg vedr. tilmelding til LGT09 Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00 Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,00 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Gl. Skagen Dejligt 6 personers sommerhus nær strand, med 3 soveværelser, udlejes hele året fra kr. pr. uge. For yderligere information tlf Der er endnu en chance for at købe billetter til 1. Sct. Georgs Gilde i Odenses herlige juleteaterstykke Nøddebo Præstegård Lørdag den 21. november 2009 kl på Odense teater Billetpriser: Voksne 225 kr. Børn 200 kr. (normal lørdagspris er 265 kr). Overskuddet vil som tidligere gå til kronisk syge børn på Odense Universitetshospital. Billetter kan bestilles ved Kis Rasthøj på telf eller mail: 21

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar 2007 74. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2012 79. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ 2002 69. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl.

Læs mere

Beredt på vækst landsmøderapport 2012

Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, 2450 KBH SV info@kfumspejderne.dk Tlf: 70102666 Redaktion; Jonas B. Whitehorn og Louise M. Vestergaard Layout: Malene

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning Dansk Spejderkorps Sydslesvig Gul beretning 2014 2 Gul beretning 2014 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Tydal 1, D-24852 Eggebek Telefon: 0049 4609-91030 dss.tydal@t-online.de www.spejder.de Layout: Tor-Salve

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Jeg tror på det frivillige arbejde!

Jeg tror på det frivillige arbejde! Indhold Jeg tror på det frivillige arbejde side 1 Ingen jul i Sydsudan side 2-3 Indsamling og salg af genbrug- og overskudsvarer side 4 Fra butik til butik side 5 Genbrugsgruppen 2014 side 6-7 Butikker,

Læs mere