Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse"

Transkript

1 Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv og også besvare spørgsmål om sig selv. Eleverne kender de hyppigste spørgeord på tysk, og de kan bruge dem til at stille spørgsmål til en ny kammerat. Niveau 1: Eleven svarer på spørgsmål om sig selv generelt tøvende og har brug for en del hjælp fx til at kunne stille spørgsmål til andre. Niveau 2: Eleven svarer på spørgsmål relativt frit, men orienterer sig en del i sine notater, når eleven skal stille spørgsmål til andre. Eleven får måske også lidt hjælp fra kammerater eller lærer. Niveau 3: Eleven svarer på spørgsmål frit og flydende og kan også spørge til sine kammerater uden at kigge i noter eller spørge andre for at få hjælp til formuleringerne. Andre færdigheds- Lytning (f 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner. forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer (f 1) Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik. Andre -læringsmål Lytning Eleverne kan forstå hovedindholdet, når de lytter til personer, der præsenterer sig selv, og eleverne kan vælge det rigtige svar ud fra flere mulige i forhold til præsentationerne. Eleverne kan bl.a. forstå tyske ord, når de knyttes sammen med illustrationer, og når de ligner de Side 1 af 25

2 Eleverne har viden om det tyske sprogs nære slægtskab med dansk. Kulturforståelse (f 3) Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur. levevilkår i tysktalende lande. tilsvarende danske ord i skrift og udtale. Kulturforståelse Eleverne ved, hvem man tiltaler med Sie, og hvem man siger du til i tysktalende lande. Eleverne kan bruge rigtigt tiltaleord i dialoger. Side 2 af 25

3 Kapitel 2 Ein Länderquiz Kulturforståelse (f 1-2) tysktalende landes geografi. Eleven kan placere tysktalende lande på et verdenskort. Fokus- læringsmål Kulturforståelse Eleverne kan udtrykke nogle facts om de lande, hvor der tales tysk. Niveau 1: Eleven svarer på spørgsmål om tysktalende lande fx ved hjælp af tipskuponen, men må have hjælp til at forstå nogle af ordene på tipskuponen og virker generelt usikker på de tysktalende landes geografi. Niveau 2: Eleven svarer på spørgsmålene på tipskuponen, men må drøfte med kammeraterne eller spørge læreren, hvad nogle af de rigtige svar kan være. Niveau 3: Eleven svarer let og ubesværet på spørgsmålene på tipskuponen og har en stor viden om de tysktalende lande, som eleven udtrykker skriftligt eller mundtligt i kortere sætninger på tysk. Andre færdigheds- Andre -læringsmål Sprogligt fokus Mundtlig kommunikation (f 2) Eleven kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation. udtale, intonation og forholdet imellem skrift og lyd. Sprogligt fokus Eleverne kan sige de forskellige bogstavers navne på tysk. Eleverne kan skelne mellem de forskellige bogstavers lyde, når de udtaler ordene på tysk. Side 3 af 25

4 Sprogligt fokus Skriftlig Kommunikation (f 1-3) Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt. Eleverne har viden om retstavning og tegnsætning. Eleverne kan stave ord på tysk mundtligt og skriftligt. Skrivning (f 2) Eleven kan skrive enkle ord og udtryk. forholdet mellem lyd og stavning. Side 4 af 25

5 Kapitel 3 Die Wochentage Fokus- læringsmål Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarkategorier. Samtale Eleverne kan sige, hvilken dag det er i dag, i morgen, eller det var i går. Eleverne kan spørge andre om, hvilken dag det er i dag, i morgen, eller det var i går. Eleverne kan sige, hvad om mandagen, om tirsdagen osv. hedder. Niveau 1: Eleven svarer med forståelig udtale på spørgsmål på tysk om, hvilken dag det er i dag, i morgen osv. Eleven har brug for at støtte sig til tekstbogen undervejs også, når eleven skal skrive spørgsmål til andre om, hvilken dag det er osv. Niveau 2: Eleven indgår i en dialog med andre, hvor udtrykkene i dag, i morgen, i går osv. bliver brugt. Dialogen er nedskrevet på forhånd, og eleven har brug for at støtte sig til manus undervejs. Niveau 3: Eleven fortæller om sine planer for de nærmeste dage og svarer på spørgsmål fra andre om planerne uden at tøve eller skulle kigge i notater. Andre færdigheds- Andre -læringsmål Lytning (f 3) Eleven kan forstå hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte efter hovedindhold. Lytning Eleverne kan lytte til tekst og vælge rigtigt svar blandt flere mulige, der understøtter deres forståelse af teksten. Side 5 af 25

6 Sprogligt fokus Skriftlig kommunikation (f 1-3) Eleverne har viden om retstavning og tegnsætning. Eleven kan skrive enkle ord og udtryk klart og forståeligt. Sprogligt fokus Eleverne kan sige og stave ugedagenes navne. Eleverne kan skriftligt fortælle, hvad de laver de enkelte ugedage. Læsning (f 2) Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng. gættestrategier. Læsning Eleverne kan trække nøgleinformationer ud af en tekst og gengive dem til andre. Elevene kan søge informationer i en tekst ved hjælp af spørgsmål, der er stillet til teksten. Side 6 af 25

7 Kapitel 4 Wer ist das? Fokus- læringsmål Præsentation (f 2) Eleven kan præsentere nære emner. brug af ord og udtryk om nære emner. Eleverne kan fortælle lidt om nogle personer. Niveau 1: Eleven fortæller i ord og billeder om en person. Eleven støtter sig meget til sit manuskript. Ikke alle ord udtales korrekt, og undertiden slår eleven over i dansk eller fx engelsk, når eleven skal fortælle. Niveau 2: Eleven fortæller i ord og billeder om sin person. Eleven har lært sig sine sætninger udenad, og de er bygget op over en skabelon som fx side 32 i tekstbogen i beskrivelserne af personerne. Niveau 3: Eleven fortæller om sine personer uden at tøve eller skulle kigge i notater. Eleven besvarer spørgsmål fra andre om sine personer. Andre færdigheds- Andre -læringsmål Præsentation (f 1) Eleven kan præsentere sig selv og sin nærmeste familie. faste udtryk for præsentationsformer Præsentation Eleverne kan beskrive sig selv og inddrager faste udtryk for præsentationsformer undervejs. Side 7 af 25

8 Læsning Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng. gættestrategier. Læsning Eleverne kan gætte, hvem en person er, fx ved at lege Rate wer ich bin ved at lytte efter nogle faste oplysninger om en person. Side 8 af 25

9 Kapitel 5 Mein Handy und ich Fokus- læringsmål Samtale (f 3) Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Samtale Eleverne kan fortælle, hvad de fx bruger deres mobiltelefoner til, og de kan spørge andre om, hvad de bruger deres mobiler til. Niveau 1: Eleven interviewer en kammerat om hans eller hendes brug af sin mobiltelefon. Eleven gennemfører interviewet med hjælp fra læreren eller en kammerat uden på forhånd at have skrevet alle spørgsmål ned. Eleven støtter sig kraftigt til sit manus undervejs. Under interviewet går eleven muligvis i stå ved udtalen af enkelte ord. Niveau 2: Eleven interviewer en kammerat uden støtte i manus efter at have øvet replikkerne, som på forhånd er skrevet ned i et manus. Niveau 3: Eleven indgår frit i en dialog med en kammerat, hvor eleven både fortæller om sine egne mobilvaner og spørger til kammeratens vaner. Andre færdigheds- Andre -læringsmål Læsning (f 1) Eleven kan forstå enkle ord og udtryk. transparente ord og udtryk. Kulturforståelse (f 3) Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med Læsning Eleverne kan bl.a. ved hjælp af ord og ikoner, der er ens på dansk og tysk uddrage informationer om brug af mobiltelefon på tysk. Kulturforståelse Eleverne kan fortælle, Side 9 af 25

10 egen kultur. levevilkår i tysktalende lande. hvad de fx synes om et projekt, som er gennemført i en tysk skoleklasse om at være uden mobiltelefon i en uge og sammenligne med dansk skolekultur. Side 10 af 25

11 Kapitel 6 Wie spät ist es? Fokus- læringsmål Samtale (f 1) Eleven kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse. enkle situationsbundne ord og vendinger. Samtale Eleverne kan fx sige de forskellige klokkeslæt i en gengivelse som fx rappen: Morgen früh um sechs Niveau 1: Eleven rapper teksten, men ikke uden at have bogen i hånden, og eleven snubler muligvis både over ordenes udtale og spørger kammerater eller lærer om, hvad ordene betyder undervejs. Niveau 2: Eleven rapper teksten med bogen i hånden. Eleven læser teksten op, men læser måske langsomt og indimellem lidt usikkert. Niveau 3: Eleven rapper teksten har tilnærmelsesvis lært teksten udenad. Eleven koncentrerer sig om at få en flydende rytme ind i rappen og viser ved sin udtale, at han eller hun forstår de enkelte ords betydning. Andre færdigheds- Andre læringsmål Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier Samtale Eleverne kan spørge andre om, hvad klokken er og selv sige, hvad klokken er. Side 11 af 25

12 Side 12 af 25

13 Kapitel 7 Gefühle und Gedichte Fokus-læringsmål Lytning (f 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner. forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer. Lytning Eleverne kan lytte til en tekst og via spørgsmål til den trække informationer ud af teksten som svar på spørgsmålene. Niveau 1: Eleven har brug for at få læst spørgsmålene højt og tale om deres betydning flere gange, inden eleven lytter til teksten. Lytteteksten stoppes et par gange undervejs for forståelsesafklaring af, hvad der bliver sagt. Inden spørgsmålene besvares, skriver eleven forslag til svar ned og støtter sig til dem i svarfasen. Udtalen er usikker. Niveau 2: Eleven forstår spørgsmålene, efter at læreren har læst dem højt med tydelig udtale. Eleven skriver forslag til svar undervejs, mens der lyttes til teksten, og eleven svarer højt i klassen ved at læse sine forslag til svar højt. Eleven læser omhyggeligt op og gør sig umage med udtalen. Niveau 3: Eleven forstår uden videre indholdet af spørgsmålene og har let ved at besvare dem efter at have lyttet til teksten. Eleven siger sine svar højt i klassen med flydende sprog og tydelig udtale. Supplerende udtrykker eleven måske også, hvad han eller hun synes om Annas ide. Side 13 af 25

14 Andre færdigheds- Andre læringsmål Sprogligt fokus Mundtlig kommunikation (f 3) Eleven kan formulere enkle sætninger. den simple sætnings opbygning. Skrivning (f 1) Eleven har mod på at skrive tysk. skrivning fra andre sprog. Præsentation (f 2) Eleven kan præsentere nære emner. brug af ord og udtryk om nære emner. Sprogligt fokus Eleverne kan skrive enkle sætninger efter bestemte krav om opbygning, fx i digte som Akrostikon og Elfchen. Skrivning Eleverne kan udtrykke deres følelser, fx i små stramme digte, der defineres af deres form. Præsentation Eleverne kan præsentere ord for bl.a. følelser fx ved hjælp af en collage, hvor ordene kan være sorteret i positive og negative følelser. Side 14 af 25

15 Kapitel 8 Rotkäppchen Fokus-læringsmål Sprogligt fokus Mundtlig kommunikation (f 2) Eleven kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation. udtale, intonation og forholdet mellem skrift og lyd. Sprogligt fokus Eleverne kan læse og spille fx mindst én scene af eventyret Rotkäppchen i kapitlet med indlevelse, fantasi og tydelig artikulation og udtale. Niveau 1: Eleven har brug for at få lyttet til teksten læst højt flere gange og tale om ordenes betydning. Eleven læser sine replikker, men støtter sig meget til teksten undervejs, og udtalen kan udover at være usikker også være dansk fra tid til anden, fx når ordet ligner det tilsvarende danske som fx Jäger og Flasche. Niveau 2: Eleven har brug for at have bogen i hånden, mens han eller hun læser sine replikker omhyggeligt op og gør sig umage med udtalen. Eleven trækker til en vis grad på sin forhåndsforståelse fra den danske udgave af Rødhætte i sin forståelse af teksten. Udtalen er forståelig. Niveau 3: Eleven gætter umiddelbart på indholdet af ordene ved at trække på illustrationer og sin viden om eventyret i den danske udgave. Eleven ser en udfordring i at sige sine replikker på tysk uden at kigge i teksten undervejs. Side 15 af 25

16 Andre færdigheds- Andre læringsmål Læsning (f 1) Eleven kan forstå enkle ord og udtryk. transparente ord og udtryk. Kulturforståelse (f 3) Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur. levevilkår i tysktalende lande. Læsning Eleverne kan forstå indholdet i en tekst som fx Rotkäppchen i kapitlet ved at inddrage deres viden om, hvad der står i den danske udgave af eventyret, når de læser teksten på tysk. Kulturforståelse Eleverne kan sammenligne tysk og dansk kultur ved fx at tale om, hvad de forskellige udgaver af folkeeventyr, der både kendes i Danmark og tysktalende kulturer hedder på de to sprog. Side 16 af 25

17 Kapitel 9 Deine Jacke ist schick Fokus- læringsmål Sprogligt fokus Mundtlig kommunikation (f 1) Eleven kan efterligne og gentage tyske ord og sætninger. ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale. (F 3) Eleven kan formulere enkle sætninger. den simple sætnings opbygning. Eleverne kan udtrykke, hvad de synes om tøj og bruge ein, mein og dein i rigtig form, når de formulerer sætningerne. Niveau 1: Eleven har brug for at få teksten i A læst højt flere gange for at forstå den. Eleven gentager sætningerne, men har måske vanskeligt ved at forstå, hvordan de forskellige køn og dermed former af ordene skal bruges. Niveau 2: Eleven forstår efter at have fået teksten læst op, at tyske navneord har tre køn, og at man kan sætte forskellig endelse på, fx mein, dein og ein, når man bruger ordene sammen med navneordene. Eleven forstår med hjælp fra lærer og kammerater, at også fx engelsk har mere end ét køn og danner, ligeledes med lidt støtte, selv sætninger. Niveau 3: Eleven fanger hurtigt, at tyske navneord har tre køn og sammenligner af sig selv med engelsk og dansk. Eleven bruger ubesværet ordene med de rigtige endelser og fx opstiller af sig selv hypoteser om, hvordan man kan se forskel på navneord i de tre køn. Side 17 af 25

18 Andre færdigheds- Andre læringsmål Læsning (f 2) Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng. gættestrategier. Læsning Eleverne kan forstå indholdet i en tekst, som fx handler om tøjstykker, der hedder næsten det samme på dansk og tysk. Lytning (f3) Eleven kan forstå hovedindholdet af talt tysk om nære emner. at lytte efter hovedindhold. Lytning Eleverne kan forstå hovedindholdet af en tekst, der handler om, at der købes tøj. Side 18 af 25

19 Kapitel 10 Der Pulli, die Hose, das Hemd Fokus- læringsmål Sprogligt fokus Mundtlig kommunikation (f 2) Eleven kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation. udtale, intonation og forholdet mellem skrift og lyd. Sprogligt fokus Eleven kan bruge der, die eller das rigtigt foran navneord i sætninger. Niveau 1: Eleven forstår med hjælp fra læreren, hvad den bestemte artikel hedder på tysk, men har vanskeligt ved fx selv at udlede tommelfingerregler for, hvordan man kan gætte sig frem til et navneords køn. Niveau 2: Eleven forstår hurtigt, hvad den bestemte artikel hedder på tysk og er fx interesseret i at finde frem til regler for, hvordan man kan gætte sig frem til de tre køn, som det tyske sprog indeholder. Niveau 3: Eleven udtrykker interesse for formerne af den bestemte artikel på tysk, har måske bemærket, at der er forskel på nominativ og akkusativ og sammenligner af sig selv med andre sprog i forhold til antallet af køn og former på disse sprog. Andre færdigheds- Andre læringsmål Side 19 af 25

20 Kapitel 11 Fokus- læringsmål Præsentation (f 2) Eleven kan præsentere nære emner brug af ord og udtryk om nære emner. Præsentation Eleven kan fortælle om fx et dyr og sige, om det er stort eller lille, og hvilken farve/hvilke farver det har. Niveau 1: Eleven har valgt enkelte sætninger i tekstbogen og har øvet sig på at kunne sige dem udenad. Eleven forstår betydningen af de valgte sætninger, men er lidt usikker på udtalen og må måske have hjælp af læreren eller af en kammerat undervejs. Niveau 2: Eleven bruger fx en af teksterne i kapitlet som udgangspunkt for at kunne fortælle om et dyr. Eleven øver sig på sin tekst et par gange, og en kammerat optager derefter elevens præsentation. Elevens præsentation er tekstbundet, og eleven må flere gange kigge i teksten undervejs. Elevens udtale er relativ tydelig. Niveau 3: Eleven har fundet viden om et dyr fx på nettet. Eleven har skrevet stikord og fortæller om sit dyr flydende og med god udtale, mens en kammerat evt. optager elevens præsentation på lyd eller video. Eleven interesserer sig for at se sig selv og kommer med forslag til, hvordan han eller hun kan forbedre sin præstation ved en anden senere optagelse. Side 20 af 25

21 Andre færdigheds- Andre læringsmål Læsning (f 3) Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner at læse efter hovedindhold. Sprogligt fokus Mundtlig kommunikation (f 2) Eleven kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation. udtale, intonation og forholdet mellem skrift og lyd. (f 3) Eleven kan formulere enkle sætninger. den simple sætnings opbygning. Læsning Eleven kan finde nøgleordene i en tekst og ved hjælp af opslag i en ordliste genfortælle tekstens indhold på dansk. Sprogligt fokus Eleven kan fx finde grundled og genstandsled i en sætning og sætte navneordene i rigtig kasus i sætningen. Eleven kan bl.a. bruge det personlige stedord er, sie, es rigtigt, når ordet står som grundled i en sætning. Side 21 af 25

22 Kapitel 12 Dinosaurier Fokus- læringsmål Tekst og medier (f 1-3) Eleven kan arbejde med information i enkle tekster og billeder. tekstopbygning og informationssøgning på tysk. Tekst og medier Eleven kan finde nøgleordene i en tekst og ved hjælp af opslag i en ordliste genfortælle tekstens indhold på dansk eller tysk. Niveau 1: Eleven forstår hovedbetydningen af sætningerne, når sætningerne siges tydeligt, og læreren evt. stopper lyden efter hver sætning, der lyttes til. Eleven viser usikkerhed over for fx at læse sætningerne op. Niveau 2: Eleven lytter til teksten et par gange og får ved hjælp nøgleordene, der er opgivet i margin, gengivet hovedindholdet i teksten på dansk til en kammerat eller til læreren. Niveau 3: Eleven tilegner sig hurtigt hovedindholdet af teksten ved hjælp af nøgleordene i margin og lytter til ordenes udtale. Herefter gengiver eleven selv hovedindholdet af teksten på tysk. Andre færdigheds- Andre læringsmål Skrivning (f 3) Eleven kan skrive enkle sætninger. brug af opslagsteknologier Læsning (f 3) Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle Skrivning Eleven kan fx slå ord op i en alfabetisk ordliste ved at finde grundformen af ordene. Læsning Eleven kan gengive hovedindholdet af en Side 22 af 25

23 tekster inden for nære emner. at læse efter hovedindhold. tekst som fx Dinosaurier i kapitlet. Side 23 af 25

24 Komm, lass uns feiern Fokus- læringsmål Kulturmøde (f 1-3) Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med tysktalende. sammenhæng mellem tysk sprog og kultur Kulturmøde Eleven kan fortælle om, hvordan man fx fejrer Sankt Martins dag og Halloween i tysktalende lande. Niveau 1: Eleven kan ved at lytte til og læse en enkelt tekst om en tysk tradition som Sankt Martins dag eller Halloween fortælle på dansk om, hvordan denne tradition fejres i tysktalende kulturer. Niveau 2: Eleven kan ved at lytte til og læse teksterne i kapitlet et par gange og få hjælp til at placere nøgleordene, der er opgivet i margin, gengive hovedindholdet i teksterne i kapitlet på dansk til en kammerat eller til læreren. Niveau 3: Eleven tilegner sig hurtigt hovedindholdet af teksterne og kan ved hjælp af nøgleord fortælle om traditioner på tysk. Andre færdigheds- Andre læringsmål Samtale (f 1) Eleven kan bruge sproget I sang, spil, leg og bevægelse situationsbundne ord og vendinger. Kulturforståelse (f 3) Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer Samtale Eleven kan følge en tysk instruktion og fx bage Martinsbrezeln efter en opskrift. Kulturforståelse Eleven kan gengive nogle situationsbestemte Side 24 af 25

25 med egen kultur. levevilkår i tysktalende lande. udtryk fx i faste Halloweenremser. Side 25 af 25

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Lytning (Fase 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner / Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer.

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Der Sprung 2, Kapitel 1

Der Sprung 2, Kapitel 1 Der Sprung 2, Kapitel 1 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan ved hjælp af spørgsmålene og præsentationsteksterne indgå i dialoger med hinanden.

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De Forenklede Fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder i grupper, parvis og alene. Vi har desuden snakke

Læs mere

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder enkeltvis, parvis og i mindre grupper. Desuden har vi

Læs mere

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen Tysk 5.-6. klasse Forenklede Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Mundtlig Lytning Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik Eleverne har viden om det tyske

Læs mere

Færdigheds/ vidensmål

Færdigheds/ vidensmål Thème 1 Je m appelle 1 Bonjour! Præsentation (F1) Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv ord og faste udtryk for præsentationsformer Præsentation Eleverne kan sige goddag og fortælle, hvad de

Læs mere

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017 5.-7. klasse Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Der Sprung 2, kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin)

Der Sprung 2, kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) fremmed efter 7. kl Der Sprung 2, kapitel 1 mundtligt i et meget enkelt og budskaber ud fra Eleverne har viden om det e forhold spørgsmål enkle relevante faste for brug af ord og e ord og Eleven kan ord

Læs mere

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner Ab in den Skiurlaub Niveau 5. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Ab in den Skiurlaub tager udgangspunkt i Florian fra Hamburg og hans familie, der hvert år tager på skiferie

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin)

Fransk - 2. fremmedsprog Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) Fransk - fremmed Temaet bør de med blå markede områd. Je m'appelle Lytning Samtale Præsentation på mundtligt om nære i et meget særlige e lyde i ord mellem faste s udtale Eleven kan bruge et besvare spørgsmål

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Spaß am Strand Niveau 5. klasse Varighed ca. 6 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en præsentation af Lucas og hans familie, der hvert år tager til Rügen på strandferie, og vi følger familien

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner Das Traumtor Niveau 6. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Das Traumtor er et sportsforløb, som tager udgangspunkt i Jasper og hans venner, som dyrker fodbold. Fodboldforløbet

Læs mere

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner Der große Wurf Niveau 6. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i tegneserien Der große Wurf, der er en del af serien Wadenbeisser, hvor journalisterne (skoleelever) på

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk. English every day Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser / Eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte / Eleven har viden om ordbilleder,

Læs mere

Hexenleben. Om forløbet. Niveau. Varighed 8-10 lektioner

Hexenleben. Om forløbet. Niveau. Varighed 8-10 lektioner Hexenleben Niveau 6. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Hexenleben er velegnet til begynderundervisningen i 6.kl. Forløbet foregår i Trixburg, hvor bl.a. heksene Albert Aggerstein,

Læs mere

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner.

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner. Sternzeichen Niveau 4.-6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Forløbet Sternzeichen handler om stjernetegn og horoskoper. Eleverne arbejder med et ordforråd, hvor formålet

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

In der Kantine. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 6-8 lektioner

In der Kantine. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 6-8 lektioner In der Kantine Niveau 5. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet I undervisningsforløbet In der Kantine er vi på besøg på Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule (DSG) i Berlin-Tempelhof. Vi møder

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK 2016-17 Lærer: IG Forord til faget i klassen I tysk i 4. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet munden og få oplevelsen af at kunne bruge

Læs mere

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter.

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter. Der Sprung 3, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring

Læs mere

Fransk 2. fremmedsprog Kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin)

Fransk 2. fremmedsprog Kapitel 1 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) Fransk 2. fremmedsprog Kapitel 1 kommunikere mundtligt om i et meget 1. genkende særlige e i ord 2. skelne mellem ord og faste s udtale stille om for præsentationsformer efterligne i faste mellem e og

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Feuer auf dem Zeltplatz

Feuer auf dem Zeltplatz Feuer auf dem Zeltplatz Niveau 5.-6. klasse Varighed 2-3 lektioner Om forløbet Forløbet Feuer auf dem Zeltplatz har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om Emma og Carolin, dere r på telttur. Alt går

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund på mundtligt om nære i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Der Sprung 4, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold

Læs mere

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner Zivilcourage Forfatter Lisebet Svanøe Niveau 9.-10. klasse Varighed 3-5 lektioner Om forløbet Forløbet Zivilcourage er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne delvist kan arbejde

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at kommunikere på både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige

Læs mere

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner Ein Kuscheltier Niveau 5. klasse Varighed 3-4 lektioner Om forløbet Forløbet Ein Kuscheltier har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om Laura, der ønsker sig et kæledyr. Hun overtaler sine forældre

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Læseplan for valgfaget tysk

Læseplan for valgfaget tysk Læseplan for valgfaget tysk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 Indledning Faget tysk som valgfag udbydes i Folkeskolen

Læs mere

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august Deutsch 5. -7. klasse Mandag d. 15. august Program d. 15. august kl. 12-15 1. Introduktion til dagen med udgangspunkt i idéer og tanker med ordforrådstilegnelse. 2. 5. klasse og opstart. Hvordan bruger

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Pit Stop #3 Here I Am

Pit Stop #3 Here I Am Pit Stop #3 Here I Am My name is Færdigheds- og Præsentation (Fase 3) Eleven kan kort fortælle om sig selv / ord og fraser til at præsentere sig selv. Præsentation (Fase 3) Eleven kan sige goddag og fortælle,

Læs mere

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler Das neue Outfit Niveau 5./6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Undervisningsforløbet Das neue Outfit har fokus på ordforråd og den direkte kommunikation. Forløbet tager

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser.

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser. Mein Kiez Niveau 9. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Mein Kiez er et forløb, hvor eleverne møder Berlin set gennem unge berliners øjne. De skal høre musik, læse digte og rejse på tur med Clara

Læs mere

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Hallo! Opstart med at lære at præsentere sig selv på tysk, lære en

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Forløbet består af fem dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca lektioner.

Forløbet består af fem dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca lektioner. En vacances au ski Af Jacob Chammon og Isabelle Salvé Nielsen Niveau: 6. klasse Varighed: 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet En vacances au ski tager udgangspunkt i Pierre fra Paris og hans

Læs mere

Forenklede Fælles Mål tysk

Forenklede Fælles Mål tysk Forenklede Fælles Mål tysk CFU, UCC Onsdag den 6. maj 2015 kl. 13.00-16.00 Mål Deltagerne har: Kendskab til forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i forenklede

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder Titel Tema: Fag: Målgruppe: Læsning Tysk 6.-7. klasse Data om læremidlet: e-bøger: Séverine Vidal (Wir möchten einen Hund), Anne Didier (Tante Agathes Geheimwaffe), Anne Didier (Tante Agathes Zeitmaschine),

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid Korrektur ved, hvordan man bruger afkodningsstrategien

Læs mere

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner Märchen Niveau 8. klasse Varighed 8 lektioner Om forløbet Alle kender til eventyrets magiske verden, eventyrets typiske konstruktion og karaktertræk. Samtidig kender eleverne til de typiske figurer og

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.-7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig kommunikation

Læs mere

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK 2015-16 4. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I tysk i 4. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner Schule - na klar! Niveau 8.-9. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Dette tema handler om skolen, det tyske skolesystem, om musikeren Sido s forhold til skole og skolernes regler og sanktionsmuligheder.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn B Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

Forløbet Le feu d'artifice har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om nytårsfyrværkeri, og hvor galt det kan gå.

Forløbet Le feu d'artifice har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om nytårsfyrværkeri, og hvor galt det kan gå. Le feu d'artifice Niveau: 5.-6. klasse Varighed: Om forløbet Forløbet Le feu d'artifice har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om nytårsfyrværkeri, og hvor galt det kan gå. Bogen kan læses på to niveauer,

Læs mere

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Emne: Folk og røvere i Kardemommeby Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Forberedelse Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen måder til at skabe

Læs mere

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk CFU, UCC Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00-15.00 Mål At deltagerne: kender fagets kompetenceområder samt kompetence-, færdigheds- og vidensmål ved, hvordan

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Antal lektioner Kompetencemål Færdigheds og vidensområder hovedindholdet af talt tysk 7 moduler om nære. at. lytte efter hovedindhold 3 moduler. den Forløb/stofområder

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1718

Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK 2015-16 6. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN TYSK Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I tysk i 6. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet

Læs mere

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner Hundefutter Niveau 9. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til filmen Hundefutter er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Forløbet er struktureret således, at elevernes sproglige

Læs mere

Aktionskette (side 4 i bogen)

Aktionskette (side 4 i bogen) Aktionskette (side 4 i bogen) Lærervejledning + nummererede instruktionsark til læreren på s. 2-3 + instruktioner til eleverne på s. 4-5 Formål Der er en række formål med denne øvelse. For det første er

Læs mere

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret 2006-2007 23. april 2007 Side 1 af 47 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah

Læs mere