Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig"

Transkript

1 Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig kildeangivelse. Artikler og billeder i Bådnyt kan ikke uden forlagets skriftlige tilladelse benyttes ved salgsvirksomhed. Kilden er angivet ovenfor. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Begge betingelser må derfor anses for at være opfyldt. Bemærk at artiklens opsætning er ændret i forhold til den oprindelige artikel af hensyn til filstørrelse.

2 Archi 808 X-79 Mosquito Banner 28 Racer De nye lette flyvepapbåde har i den forløbne sæson raseret præmiehylderne på kapsejladsbanerne landet over, og skabt så meget ballade omkring målereglerne, at de oprørske både nu får deres egen specialklasse K. Vi har prøvet Danmarks fire vilde engle, og fortæller i denne seks siders reportage om de helt specielle konstruktioner og deres sejlegenskaber. Archi 808 sætter Danmarksrekord I cockpitstørrelse. Bådens totalbredde er 285 cm, og med et agterspejl på 255 cm er der blevet god plads til at bevæge sig på for besætningen. Her kravler man ikke over i stagvendingerne - man løber. Når båden, som her, krænger lidt mod Iæ, får den en meget lang vandiinje, idet agterspejlets hjørne også kommer ned i vandet. En smart detalje ved det store cockpit er, at det er ført frem Iangs nedgangen til kahytten. Det giver bedre plads, så gasterne kan hænge, og samtidig virker cockpithjørnet som opbevaringsplads for spileren. Archi 808 balancerede perfekt på roret, og blev båden for luvgerrig, skulle skødevognen blot køres lidt mod læ.

3 Archi 808: Den er overdreven ekstrem Archi 808 er ekstrem bred agter og kan sætte danmarksrekord i cockpitstørrelse. Men det hjælper ikke på sejlegenskaberne, den er nemlig ikke hurtigere end X-79 og Mosquito. Archi 808 lever glimrende op til sit navn Flying Papyrus. Der skal ikke meget vind til, før den letter fra vandoverfladen. Selv om Bådnyts prøvesejlads foregik i 4 6 m/sek., fik vi et udmærket indtryk af bådens sprælske sejlegenskaber. Straks da spileren foldede sig ud pa læns, mærkede jeg bådens hurtige acceleration, som en svag vibreren i roret - og så var det bare med at holde fast. Archi s sejlegenskaber på kryds og læns minder meget om X- 79 s - blot lidt mere vild. Selv om Gert Davidsen har døbt sin båd Flying Papyrus, har han dog ikke benyttet pap som byggemateriale til sin nykonstruktion Archi 808. Skroget er bygget op af tre lag diagonalt Iimet finer, og den sparsomme aptering er ligeledes bygget af finer. Prototypen, som Bådnyt prøvesejlede, vil dog senere blive serieproduceret i glasfiber, såfremt interessen viser sig stor nok. Og det bliver den kun, hvis der er tilstrækkelig mange, som sætter farten over det æstetiske i en båds udseende. For personligt må jeg erkende, at jeg finder disse nye brede Scandicap-racere møggrimme men utroligt sjove at sejle. Fantastisk let på roret Pa bidevind lå Archi meget let pa roret, med en anelse lægerrighed i helt let vind, ca. 2 m/sek. Ved større vindstyrker var det sjovt at registrere, hvordan blot et par enkelte cm trimændring på løjgangen med det samme kunne mærkes på rorbalancen. Når båden er i fart, reagerer roret fint, men under havnemanøvrer eller efter hurtigere vendinger, hvor båden er gået i stå, mistede roret meget af sin effekt. Archi s bundfacon er meget bred og flad agter, og den skal på samme måde som X-79 trimmes pa næsen, for at den kan måles ned i Scandicap. Da Bådnyt sejlede båden, var der temmelig meget udstyr i stævnen, og ca. 30 kg bly foran masten. Denne vægtplacering skyldes ikke kun hensynet til målet, men ogsà en lille fejlkonstruktion, idet en båd med flad og bred hæk ikke må ligge for dybt, sà slæber den vandet med sig. Archi ens rig er endnu mere utraditionel end båden, og den vanskeligste at trimme af de fire både. Masten er en forlænget H- båds profil med to sæt salingshorn. Det er en meget fleksibel og bøjelig mast, der kan trimmes både med øverste- og underste bagstag. Kombinationen med de to bagstag giver virkelig gode muligheder for at trimme sejlene til forskellige vindstyrker. Fx var det under prøvesejladsen nødvendigt at rebe ved 6 m/sek., hvis ikke man ved hjælp af bagstagene kunne flade storsejlet og samtidig åbne det så meget i kappen, at krængningen ikke blev for stor (ikke over 20 grader). Krænger båden mere, risikerer man, at roret mister sit greb i vandet, og båden skærer op, en situation der er velkendt på de hurtige, lette Scandicap-racere. X-79: En sprælsk og lyn hurtig båd X-79varden første af de hurtige, lette både, der kom på markedet. I dag er det en etableret klasse med 55 både, der overalt I landet har vundet mange kapsejladser

4 Lad os sige det med det samme. X-79 er en fantastisk hurtig og morsom båd at sejle for en rutineret besætning, der kan lide fart og dramatik. Er man derimod en uøvet besætning, der ikke kan klare hurtige sejlskift og overraskende sejlegenskaber, vil mødet med X-79 ikke blive behageligt. Det er altså ikke en familiebåd i traditionel betydning, men en kapsejladsbãd med jolle-agtige sejlegenskaber. Bådnyt prøvede X-79 i sidste års Fyn Rundt, og her fik vi under skiftende vindforhold rig mulighed for at gennemprøve båden. I helt let vind er båden ikke overlegen hurtig, det er først i mellem- og frisk vind, at den spurter af sted. Båden ligger under alle forhold fint pa roret, og er der for meget rortryk, skøder man blot lidt ud på storsejlets løjgang. I det hele taget skal man på de lette brede både altid skøde storsejlet meget langt ude i borde. På et frisk kryds i Li1le-Bælt oplevede vi X-79 erens hurtige fart. Med 100% fok og fuldt storsejl krydsede vi både højere og hurtigere end langt større bade. Men det kræver, at alle mand hænger på siden af båden. I Fyn Rundt deltog også to andre vilde engle fra denne test, Mosquito og Banner 28 racer. Konstruktørparret Elvstrøm/Kjærulff sejlede Mosquito en, der i Paul Elvstr~ms hænder var feltets hurtigste. Med en sejr pa 6 minutter over Niels Jeppesen i hans egen X-79. Banner 28 racer klarede sig mindre godt, men på et tidspunkt i sejladsen lå vi og kæmpede med en Banner 28, der i 6 8 m/sek. krydsede samme fart som vi i X-79. God finish og funktionel X-79 er den eneste af de fire testbåde, der er i serieproduktion. Det kan man også se på bådens udrustning. Alle beslag sidder, hvor de skal, og på trods af de mange hal og liner fungerer det hele med en enkelt undtagelse fint. Undtagelsen er storsejlets løjgang. Man kan nemlig ikke hale i storskødet, når man sidder pa sidedækket til luv. Når man trækker i skødet, følger skødevognen blot med til luv. For at kunne hale skødet, skal der sættes en fod pa skødevognen eller holdes igen på halet til læ. Apteringen i X-79 er meget enkel - for ikke at sige spartansk. Der er rørkøjer i forskibet og kahytten. Midt i båden er der pantry og skabsplads. Hvis båden også skal bruges som turbåd, er placeringen af pantryet ikke særlig heldig. Der var blevet mere plads, hvis pantryet var placeret ved kahytsnedgangen. Og tænk så på, hvordan luften i kahytten bliver, når der fx skal steges flæsk på et pantry midt i båden. X-79 er som sagt en meget hurtig båd, så konstruktør Niels Jeppesens drøm om at konstruere den hurtigste båd, er gået i opfyldelse. Godt nok har der været en del snak om fusk med bådens Scandicapmål, men selv med et lidt højere mål kan X-79 betragtes som Danmarks hurtigste båd.

5 Banner 28 racer: Banner 28 racer har ikke gjort sig nær så bemærket på kapsejladsbanerne som dens konkurrent X-79. Banneren har ellers lidt af X-79 i sig, idet det er X-79 konstruktør Niels Jeppesen, der i sin tid konstruerede Banner 30. Skroglinjerne i Banner 28 minder meget om 30 ren og selve cockpitformen er den samme. Banner 28 adskiller sig dog på flere punkter fra X-79. Forskibet er hidt mere fyldigt, og bunden er også mere rund. Eksteriørlinjerne på Banner 28 virker også smartere, og den skråt afskårne hæk dominerer ikke bãden nær sã meget, som hækken pa X-79. Sejhegenskaberne på Banner 28 er gode. Den balancerer fint pa roret, men den er en hille smule langsommere end X-79, især når man ogsâ lager dens højere Scandicap-mål i betragtning. Den for- Den smarteste og mest komfortable lb Hauge Nielsen er ste prototype af Banner 28 var udstyret med sænkekøi, men interessen for denne model var ikke specialist i hurtige, lette både. Men selv sâ stor, så nu produceres den om Banner 28 racer er udelukkende med fast køl. Sejlplan og rig er næsten identisk med X-79 bygget let, er den og Mosquito, altså med et fast alligevel komfortabel. bagstag og et løbende. Skrog og dæk er bygget som sandwich, og ved at bruge kulfiber (Kevlar) som forstærkninger 1 skroget, er det lykkedes at holde en meget lav skrogvægt på ca. 140 kg! Komforten i kahytten higger et stykke over X-79. Her er pantryet placeret ved kahytsnedgangen, hvor madosen kan trække ud. Der er to brede køjer med fast køjebund og hynder. Over ryghynderne er der stuveplads og hylder. Agter er der to stikkøjer og forrummet er beregnet til sejl. Det er den artigste af de vilde engle med god finish på skrog og apteringen er mere tur-venlig end på X-79. Banner 28 racer ser smart og fræk ud. Det samlede sejlareal mindre end på X-79.

6 Mosquito: Det blev en døgnflue 79 og Banner 28 racer ved sit dæks1ayout, der er helt fladt, næsten uden antydning af kahyt. Det er selvfølgelig også gået ud over pladsen indenbords, hvor der er krybehøjde. Med Mosquito en er der altså ingen tvivl om, at der her er tale om en ren kapsejlads-racer og det er sikkert også grunden til, at Mosquito en kun blev en døgnflue. Elvstrøm/Kjærulff kom for sent med deres Mosquito, til at det kunne blive andet end en døgnflue. Båden har med Paul Elvstrøm ved roret vist sin hurtighed, men nogen salgssucces er det ikke blevet til. Der er ingen tvivl om, at det var Niels Jeppesens succes med X-79, der fik de mere kendte konstruktører E/vstrøm/Kjærulff til at bygge Mosquito, for dermed at blande sig i topopgøret på kapsejladsbanerne. Det er ogsa lykkedes. Paul Elvstøm har vundet flere store kapsejladser med båden, men med andre ved roret, har båden vist knap så meget fart. Konstruktionsmæssigt adskiller Mosquito en sig væsentligst fra X- Bagstaget går gennem agterspejlet Mosquito en er knap så bred agter som X-79, og forskibets bundfacon er gjort fladere. Vandlinjen er 20 cm 1ængere end på X-79 og med et større sejlareal er Mosquito en hurtigere på slørsejlads og kryds i mellemluft, men den måler også en hel del mere. Jan Kjæru1ff har gjort meget ud af at give båden et enkelt dækslayout. Den virker meget ren med det brede sidedæk, hvor vanterne er flyttet usædvanligt Iangt ind mod centrum. Samtlige fald og hal løber igennem et batteri af easylock s pa ruftaget. Paul Elvstrøm, den først og fremmest står for bådens rig og beslag, er en mester i at få disse ting til at fungere. Fx er der midt i cockpittet faststøbt en konsol, hvorpå storskødet løber igennem en blok, så kan man hale i storskødet, uden at skødevognen følger med. En anden smart detalje er bagstagenes placering. De løber gennem skivgatter i agterspejlet, dette er også tilfældet med agterstaget. Wirerne løber under dørken frem til konsollen, hvor bagstagene tottes op på to vandret monterede spil. Man må nok notere som en kendsgerning, at godt nok kan Mosquito en stikke, men der er midler imod dens stik, og de fleste sejlere er åbenbart immune over for den. Konstruktør: Arkitekt Gert Davidsen. Værft og salg: Gert Davidsen, Willemoesgade 30, 2100 Kebenhavn ~. TIf Pris: Produceret i glasfiber, standard ca kr. Sejlklar med alt udstyr kr. 8,10 m i vandlinje 6,15 m Bredde 2,85m Dybgående 1,35m Deplacement 1200 kg Kølvægt 600 kg Storsejl 21,50 m 2 Genua l 20,50 m 2 Fok 11,50 m 2 Spiler 52,00 m 2 Konstruktør: Niels Jeppesen. Værft og salg: Nordsø, Marstrup Møllevej 28, 6100 Haderslev. Tlf Pris: Selvbyggerversion kr. Standard båd uden sejl kr. Sejlklar båd kr. uden sejl. 7,94 m i vandlinjen 6,40 m Bredde 2,88 m Dybgående 1,40 m Deplacement 1345 kg Kølvægt/ballast 550/1200 kg Storsejl 20,30 m 2 Genual 18,60 m 2 Fok 12,30 m 2 Spiler 52,00 m 2 Konstruktør: Elvstrøm/Kjærulff Yachtdesign, Skodsborg. Værft og salg: Benny Rasmussen, Sydhavnens Bådebyggeri, 8700 Horsens. TIf Pris: Standard båd med alt udstyr, men uden sejl kr. 8,46 m i vandlinjen 6,60 m Bredde 2,91 m Dybgående 1,40 m Deplacement 1500 kg Kølvægt 600 kg Storsejl 25,00 m 2 Genua 1 20,80 m 2 Fok 13,80 m 2 Spiler 55,00 m 2 Konstruktør: lb Hauge Nielsen, Haderslev. Værft og salg: LN. Fiberbãde ApS, Fjordvej 25, 6100 Haderslev. Tlt Pris: Selvbyggerversion md. Storsejl/fok kr. Sejlklar med storsejl/fok kr. 8,50 m i vandlinjen 6,10 m Bredde 2,94 m Dybgående 1,40 m Deplacement 1200 kg Kølvægt 600 kg Storsejl 19,80 m 2 Genua 1 17,80 m 2 Fok 11,00 m 2 SpiIer 51,00 m 2

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN Sprælsk og godmodig Vi har været på vandet med den helt nye Xc 35, der er den mindste i X-Yachts serie af dedikerede cruisingbåde, og vi kunne hurtigt konstatere, at det er en meget alsidig båd til en

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Her klapper luksusfælden

Her klapper luksusfælden Test // E u r o p e a n Y a c h t o f t h e y e a r Bemærkninger, vurderinger og kommentarer i denne artikel er et udtryk for artiklens forfatters holdning og ikke den samlede jurys vurdering. Her klapper

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 2 kølbådssejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Efterår Kerteminde Sejlklub Tirsdagssejladser 2006

Efterår Kerteminde Sejlklub Tirsdagssejladser 2006 8-8-2006 Så er vi i gang igen Der var lovet svag vind fra DMI, og det skal jeg lige love for at vi fik. Dommeren havde lagt en fælles bane ud til D-mærket og derefter i mål på ca.3,7 sm. Vi fik en elendig

Læs mere

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Alle både er et kompromis mellem de mange ønsker og krav, vi har. Økonomien spiller nok en stor rolle for de fleste potentielle bådejere. Så er der

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 97 maj 2006 Danske Flerskrogssejlere Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvström. Bestyrelsen efter generalforsamlingen 25.03.2006 FORMAND : Per Mørch, Juulsvej

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Nr. 97 september 2008 Sommerstævnet i Assens en stor oplevelse Trille gennemrenoveret»med søsters hånd«hjælp, båden skal skiftes

Nr. 97 september 2008 Sommerstævnet i Assens en stor oplevelse Trille gennemrenoveret»med søsters hånd«hjælp, båden skal skiftes DFÆL bladet Medlemsblad for Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Nr. 97 september 2008 Sommerstævnet i Assens en stor oplevelse Trille gennemrenoveret»med søsters hånd«hjælp, båden skal skiftes 1 Nr.

Læs mere

ET DANSK LYSTFARTØJ. Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN

ET DANSK LYSTFARTØJ. Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN ET DANSK LYSTFARTØJ Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN ET DANSK LYSTFARTØJ Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN 1 Redaktion: Henrik Nepper-Christensen Hans Erik Ortving Ib Schneider Grafisk

Læs mere

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006 Af Niels Svarø Skipper på sluppen Ruth Januar 2007 Til Vikingeskibsmuseet Vindeboder 4000 Roskilde Vedr.: Sluppen Ruths togtrappport for Sommertogt 2006 Ref.: Havarirapport 27 JULI 2006 Tillæg A. Sejlplan

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund Nummer 86 September 2004 Spækhuggernyt nr. 86 september 2004 DANSK SPÆKHUGGERKLUB www.spaekhugger.dk BESTYRELSE

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Rendyrket sej g CBde. Det blev en rigtig barsk tcst, da vi scjlede den nye. Dehler 38:

Rendyrket sej g CBde. Det blev en rigtig barsk tcst, da vi scjlede den nye. Dehler 38: Dehler 38: Rendyrket sej g CBde Dehler 38 er en spamdende ny familiecruiser fra det kendte tyske vrerft, der b0r kunne sejles af en Iiiie duo-besretning. Vi har sejlet nyheden for at se, om det nu ogsä

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere