Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c"

Transkript

1 Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme hartkorn, og ejendom 6 sælges til: 1815 Philip Jacobsen F.E. Michel Jacobsen Herman Jens Michelsen Niels Christensen Lars Jensen Peder Andersen Sælger parcel 6b til Conrad Bitsch Sælger parcel 6c til Johan Peter Bitsch. (Se nedenfor) 1837 Niels Michelsen til sammenlægning med ejendom 5. Matr. 6b 1836 Conrad Bitsch Adkomst Marie Cathrine Bitsch Johan Georg Berthel. Daniel Berthel Knud Jensen til ejendom 19. Matr. 6c 1836 Johan Peter Bitsch (I skødet blev han fejlagtigt kaldt Peder Johansen Bitsch) til forening med hans gård i Haurdal Adkomst for Cathrine Elisabeth Hørmann Johannes Johansen Bitsch Adkomst for Ane Cathrine Harritz Johannes Lauth Adkomst for Ellen Marie Kirstine Bitsch Knud Jensen til ejendom 19. F.E. = Formandens enke.

2 Niels Bødker Sandsynligheden for, at Niels Bødker og Niels Jensen er den samme person, er ret stor; men beviserne har vi ikke. Og hvis vi går ud fra, at det er rigtigt, så blev han født ca Han blev fæster af en halvgård på 7 skæpper under Aunsbjerg gods. På et tidspunkt blev han gift med Maren Nielsdatter, der blev født ca Deres ægteskab blev ikke noteret i kirkebogen, og muligvis fik de flere børn; men på grund af kirkebogens mangelfulde oplysninger, kan det ikke påvises. Både ved sønnen Jens og sønnen Alberts dåb blev faderen kaldt Niels Jensen: men begge gange ved moderens introduktion 6 uger efter fødslen, kaldte præsten hende for Niels Bødkers kone. Præsten i Thorning forrettede gudstjenester både i Thorning og Karup; men den 23. januar 1774 blev der ingen prædiken i Thorning kirke, da præsten for vild på Karup hede på grund af snevejret. Om det var før eller efter gudstjenesten i Karup, vides ikke. Selv om Niels Bødker havde en halvgård, måtte han udføre hoveri på samme vilkår som de bønder, der fæstede en helgård. I en jordebog fra 1791 blev oplyst: Disse bønder er hovfrie, undtagen at hver mand ligesom Raunholt på belejligt tid om sommeren skal give hver 4 dages arbejde på Aunsbjerg mark med grøftens opkastning efter deres fæstebrevs formelding, hver dag med 2 mennesker. I en jordebog fra 1798 var det helt anderledes voldsomme krav: Disse 9 beboere var alle hoverifri med undtagen, at de årlig på Aunsbjerg mark ved grøftens opkastning i belejligt tid forretter 56 gangdages arbejde, og derforuden 6 rejser på 2 á 3 mils længde. Hvornår Niels Bødker døde er ukendt, da kirkebogen mangler; men hverken ham eller hans hustru blev nævnt i folketællingen Til gengæld blev han omtalt i skødet i 1805, da Ole Jensen overtog ejendommen som nuværende fæster. Niels Jensen og Maren Nielsdatters børn: 1. Jens Nielsen, født Mette Nielsdatter, født Bodil Nielsdatter, født Døde ca. ½ år gammel af børnekopper. 4. Albert Nielsen, født Folketælling Karup. Niels Jensen 59 år gift 1. ægteskab Husfader, bonde og gårdbeboer. Maren Nielsdatter 50 år gift 1. ægteskab Husmoder, gårdbeboer. Albrect Nielsen 11 år Søn. Iver Laursen 68 år enke Inderste. Nyder almisse af sognet.

3 Ole Jensen I juni 1805 fik Ole Jensen skøde på gården og lagde den derefter sammen med den gård, han havde i forvejen (ejendom 7). Købesummen var på 90 rigsdaler. Gården var nu blev udskiftet og havde fået samme størrelse, som de øvrige gårde i sognet. Ejendommens hartkorn var derfor blevet på 1 tønde, 3 skæpper og 2 fjerdingkar. Se personoplysningerne vedr. Ole Jensen under ejendom 7. SKØDE. Hans Ægidius til Liselund og Søren Schjøtt til Kølholt gør vitterligt, at have solgt og afhændet lige som vi med dette vort skøde skøder, sælger og afhænder fra os og vore arvinger til Ole Jensen i Karup den gård i bemeldte Karup, som Niels Bødker har i fæste og hvoraf han svarer årlig landgilde 3 rdl. 1 sk. og 6 dages arbejde, med al dens tilhørende af bygninger, består for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. intet i nogen måde undtagen, men alt med samme ret og rettighed som vi den selv ejet og haft haver, efter det os derpå af hr. Hans Ammitzbøll meddelte skøde af 24. juni Og da velbemeldte Ole Jensen rigtig har betalt os for denne gård den købesum vi har været enige om nemlig 90 rdl. så erklærer vi os og arvinger ingen mere lod, del ret eller rettighed at have til eller udi forbenævnte gård, men samme skal med alt sit tilhørende og tilliggende følge og tilhøre Ole Jensen og hans arvinger, som en fuldkommen ejendom, hvilket vi og arvinger altid vil blive pligtige efter loven at hjemle. I øvrigt anmærkes at denne gård ifølge den hoshæftede købekontrakt, nogen sinde må anvendes til nogen hovedgårds komplettering. Til bekræftelse under vore hænder og signeter. Viborg den 24. juni Hans Ægidius Schjøtt Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. maj 1812 og købekontrakten på vedbørligt stemplet papir forevist. På det solgte hartkorn har sælgeren lovlig adkomst og ejendommen er frigjort fra foregående forhæftelser. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 350).

4 Johan Philip Jacobsen (Hermann) Johan Philip Jacobsen Hermann blev født ca og var søn af smed Johan Jacob Hermann og hustru Anna Elisabeth Lauth i Firehuse, Frederiks sogn. Han blev gift før 1814 med Eva Kathrine Rost, der var født ca i Benslehøj, Frederiks sogn. I december 1815 fik Philip Jacobsen skøde på ejendom 6; men der er meget, der tyder på, at han overtog den før. Han købte den af Johan Wendel Bräuner, der selv havde købt den i 1812, men Johan Philip Jacobsen tog tilsyneladende aldrig ophold på gården. Han blev boede i Frederiks, og i løbet af 1814 blev han indskrevet i Thorning kirkebog som tilflytter fra Frederiks sogn. Købesummen var på 667 rigsbankdaler, og ved købet af ejendommen overtog Philip Jacobsen halvparten af aftægten til Ole Jensen, en tidligere ejer af gården. Aftægten varede til Ole Jensens død i Johan Philip Jacobsen døde den 29. december 1817, 27 ½ år gammel. Den 5. maj 1818 fødte Eva Kathrine Rost en søn, som fik faderens navn, Johan Philip; men barnet døde den 20. maj, 15 dage gammel.

5 SKØDE. Underskrevne Johan Vindel Breiner af Karup vitterliggør, at have solgt, skødet og afhændet, lige som jeg herved sælger, skøder og afhænder fra mig og arvinger en mig i Karup sogn og by ejende og mig tilhørende gård, som står for hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. til Filip Jacobsen af Firehuse, Frederiks sogn for den sum 667 rdl. n.v. siger seks hundrede tredsindstyve og syv rigsbankdaler navne værdi og da køberen Filip Jacobsen har erlagt mig den mundtlig accorderede købesum 667 rdl. så overlades ham gården med bygninger, ejendomme, herligheder, artigheder, pligter og byrder lige som jeg det selv efter skøde af 28. august 1812 ejet og haft haver efter hvilket bemeldte Filip Jacobsen har forbundet sig til at svare den halve aftægt til Ole Jensen i Karup ifølge den aftægtskontrakt, som den 30. november 1810 er oprettet imellem forrige ejer Christen Henrichsen og aftægtsmanden Ole Jensen, så erkender jeg mig og arvinger ingen ydermere lod. Del ret eller rettighed at have i bemeldte gård og dens ejendomme, men skal tilhøre køberen eller hans arvinger som dens retmæssige ejendomme, hvilket jeg til alle tider forpligter mig til at være dens rette hjemmelsmand efter loven. Den solgte gård sine ejendomme må ingen sinde sælges til nogen hovedgårds komplettering. Dette mit udstedte skøde må mig ukaldet under tinge læses og protokolleres og haver jeg den ej alene egenhændigt underskreven og forseglet, men formået undertegnede med mig til vitterlighed at underskive. Johan Vindel Breiner Karup den 1. december Til vitterlighed Peder Rasmussen Jesper Møller At ingen købekontrakt eller noget skriftligt dokument har været opretttet denne handel angående, det om forlanges kan med ed bekræftes af køber og sælger. Filip Jacobsen Johan Vindel Brener. Den solgte gård er den som Niels Bødker i Karup har før beboet. Til de fattige er betalt 1 mark attesteres Rosendahl Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 4. december Og derefter samme herreders pantebog no. 10 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og ejendommen frigjort for foregående forhæftelser uden for så vidt angående den i skødet ommeldte aftægtskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP13 side 42).

6 Michael Jacobsen Hermann Philip Jacobsen Hermanns enke Eva Kathrine Rost på 26 år, blev den 24. november 1818 gift med ungkarl Johan Michel Jacobsen Hermann, 30 år, der var bror til hendes 1. mand. De havde i september fået kongelig bevilling til at gifte sig på grund af det nære svogerskab. Michael Hermann fik samtidig adkomst på gården, som var på hartkorn 1 tønde, 3 skæpper og 2 fjerdingkar. De følgende år ramte statsbankerotten Danmark, og ved gårdens salg i 1826 fik Michael Hermann nu 200 rigsbankdaler, hvor hans forgænger havde betalt 667 rd for den. Efter salget af ejendommen flyttede familien til Høgild i Resen sogn, hvor Michael Hermann blev ejer af et husmandsted og en jordlod, hvoraf han ernærede familien. Ved folketællingen 1850 boede de på Høgild hede sammen med tre børn. Ved næste folketælling stod Michael Johansen Hermann som husmand og husfader; men nu boede sønnen Jacob Michelsen Hermann sammen med sin hustru og et barn på ejendommen. Eva Kathrine Rost døde den 17. maj 1855 aftægtskone, 60 år gammel, og Michael Hermann døde 23. januar 1868 som aftægtsmand i Moshale, Resen sogn, 78 år gammel. Michael Hermann og Eva Rost s børn: 1. Ane Elisabeth Michaelsdatter Hermann, født 14. oktober 1819 i Karup. 2. Philip Friederich Michaelsen Hermann, født 5. april 1821 i Karup. 3. Eva Michaelsdatter Hermann, født 30. december 1822 i Karup. Død 28/ i Resen, 15 år. 4. Jacob Michaelsen Hermann, født 30. maj 1825 i Karup. 5. Conrad Michelsen Hermann, født 28. september 1828 i Resen sogn. 6. Peder Mikkelsen, født 26. november 1830 i Resen sogn. 7. Andreas Mikkelsen, født 20. oktober 1834 i Resen sogn. 8. Johanne Mikkelsen, født 1. maj 1840 i Resen sogn. Ad 5. Conrad Hermann, født 1828: Konf i Karup. Kundskaber: godt og opførsel: retskaffen. Folketælling Høgild, Resen sogn 1834: Michel Hermann 46 år gift ejer af et hus og en jordlod hvoraf han ernærer sig og familie. Eva Cathrine Conradsdatter 38 år gift hans kone Philip Frederik Michelsen 13 år ugift deres barn Jacob Michelsen 9 år ugift deres barn Conrad Michelsen 6 år ugift deres barn Peder Michelsen 4 år ugift deres barn.

7 VIELSESATTEST År 1818, atten hundrede og atten - den 24. november er med kongl. bevilling af 18. september s.å. formedelst nærbeslægtet forhold ungkarl Michel Jacobsen Hørmann af Sønder Frederikshøj 30 år gl i Karup kirke ægteviet til gårdmands enke Eva Cathrine Rost af Karup 26 år gl. Således ekstraheret af Karup sogns ministrialbog fol Frederiks præstegård 24. marts 1840 attesteret Carsten pastor Efterskrift: Ifølge Frederiks sogns kirkebog er fornævnte enke Eva Cathrine Rost første gang gift med Johan Philip Jacobsen Hørman. Ægteviet den 2. oktober 1817, som efter kirkebog døde den 29. december 1817 efterladende konen frugtsommelig med et senere den 5. maj født drengebarn, Johan Philip Hørmann kaldet, som den følgende 20. maj døde. Kirkebogen angiver således ikke noget endnu levende barn af første nævnte Johan Philip Jacobsen Hørmann og efterlevende enke Eva Katrine Rost. Frederiks præstegård den 27. marts 1840 attest Fr. C. Carstens Læst som adkomst for Michel Jakobsen Hermann på en gård af hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar i Karup, den 3. april 1840, og derefter samme herreders pantebog no 19 tilført. Anm. Philip Jacobsens adkomst på det indbemeldte hartkorn er tinglæst den 4. december 1815 /:10-42:/ H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP22 fol. 317)

8 Jens Michelsen Jens Michelsen blev født ca. år 1800 og var søn af degnen Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup (ejendom 5). Som barn blev han vaccineret mod børnekopper af sin egen mor. Han blev gift den 30. maj 1826 i Frederiks kirke med pigen Anna Maria Conradsdatter Rost i Benslehøj, Frederiks sogn, 16 år. Hun var datter af gårdmand Conrad Rost og hustru Anne Elisabeth Bitsch i Benslehøj. Anna Marie Conradsdatter blev konfirmeret i 1824, og ifølge oplysninger derfra var hun døbt den 11. april 1810 i Frederiks kirke. Ved vielsen tjente Anna Maria i Karup. Jens Michelsen fik skøde på ejendommen i 1826 og solgte den i 1829 til Niels Christensen fra Neder Uhre, der var gift med hans søster Maren Michelsdatter. Derefter flyttede familien til Neder Uhre i Haderup sogn, hvor Jens Michelsen blev husmand og jordbruger. Ved folketællingen 1834 boede de stadigvæk på gården i Neder Uhre; men ved folketællingen i 1840 boede de i Kølvrå, og her blev de resten af deres tilværelse. Imellem 1870 og 1880 overtog datteren Ane Johanne Jensen og hendes mand Conrad Johansen ejendommen, og forældrene gik på aftægt hos dem. Jens Michelsen døde den 11. april 1875, 75 år gammel, og Anne Marie Conradsdatter døde den 10. februar 1901, 90 år gammel. De blev begravet på Karup kirkegård. Børn af Jens Michelsen og Anne Marie Conradsdatter Rost: 1. Johan Conrad Jensen, født 29. marts 1827 i Karup. Død 16. marts 1831 i Neder Uhre, 4 år. 2. Michel Jensen, født 8. november 1828 i Karup. 3. Ane Johanne Jensdatter, født 3. februar 1830 i Neder Uhre, Haderup sogn. 4. Elisabeth Jensdatter, født 5. februar 1832 i Neder Uhre, Haderup sogn. 5. Michel Jensen, født 1. april 1834 i Neder Uhre, Haderup sogn. 6. Conrad Jensen, født 26. april 1836 i Neder Uhre, Haderup sogn. 7. Niels Jensen, født 7. marts 1839 i Neder Uhre, Haderup sogn. 8. Ane Marie Jensdatter, født 27. august 1841 i Kølvrå, Haderup sogn. 9. Ane Jensdatter, født 7. januar 1845 i Kølvrå, Haderup sogn. 10. Jens Jensen, født 12. maj 1849 i Kølvrå, Haderup sogn. 11. Eva Cathrine Jensen, født 30. december 1851 i Kølvrå, Haderup sogn. (iflg. hendes konfirmation i Karup) Ad 3.Ane Johanne Jensdatter, født 1830: Gift 6/ i Haderup ungkarl Conrad Besser af Aarestrup i Frederiks sogn, 25 år og pige Ane Johanne Jensdatter, 29 år. De overtog forældrenes ejendom i Kølvrå. Ad 4. Elisabeth Jensen, født 1832: Gift 27/ i Karup med Knud Jensen Søberg, ungkarl af Hessellund i Haderup sogn.

9

10 SKØDE. Underskrevne Michel Jacobsen Hermann nu boende i Høgild gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som jeg med dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til velagte Jens Michelsen i Karup og hans arvinger, en mig tilhørende gård beliggende i Karup by og sogn som står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rbd. siger to hundrede rigsbankdaler sølv. Da nu køberen har betalt mig ovenmeldte købesum 200 rbd. hvorfor hermed gives ham fuldkommen kvittering, så skal bemeldte solgte gård med alle dens bygninger, ejendomme, herligheder og rettigheder hermed overlades ham med den samme fuldkomne ejendomsret, som jeg den selv ejet og haft haver, og samme mig med skøde af 1. december 1815 overdraget. Det pålægges køberen at holde den mellem mig og Jørgen Hansen i Mallinggaard af 24. april 1825 oprettet engslejekontrakt efterrettelig i alle dele indtil lejetiden er udløbet, imod at han haver afgiften af engen. Dette mit udgivne skøde som mig ukaldelig til tings kan læses og protokolleres, har jeg ej alene egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået 2de mænd med mig til vitterlighed at underskrive. Karup den 11. december M. Jacobsen Hermann, med ført pen. Til vitterlighed Visti Jacobsen Søren Jensen Rydahl begge af Karup At ingen købekontrakt er oprettet mellem sælger og køber i denne handel dette kan og vil vi med ed bekræfte. M. Jacobsen Hermann, som sælger Jens Michelsen, som køber. Af det solgte resterer ikke hertil indtil 1826 års udgang enten kongelige skatter, rigsbankrenter eller kommune afgifter attesteres. Viborg amtstue den 14. april Ingstrup At alle kongelige skatter og afgifter er klarerede af den her solgte ejendom til april kvartals udgang d.a. bliver herved attesteret. Viborg amtstue den 13. juni Thorson fm. Mig på branddirektionens vegne den 22. juni 1829 forevist. Efter fuldmagt Hammershøi. Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 22. juni 1829 og derefter samme herreders pantebog no. 15 tilført. Sælgeren har ingen tinglæst adkomst på det solgte. Hammershøi. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er nu tinglæst den 3. april Dalsgaard den 11. april H.H.Holm.

11 SKØDE Underskrevne Peder Andersen af Knudstrup erkender at have efter mundtlig overenskomst solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og med fuldkommen ejendomsret overdrager til Niels Mikkelsen i Karup den mig sammesteds hidtil ejende gårds hovedparcel No 1 med ager og engs hartkorn 1 Tønde, 2 Skæpper og 2 Fjerdingkar med de på ejendommen stående bygninger, alt således som den over ejendommen udstykningskort udviser og således som det kgl. rentekammers skrivelse af 19. marts 1836 er approberet. Hvorfor bemærkes, at køberen der alt har ejendommen i besiddelse, svarer og udreder alle offentlige afgifter af dette hartkorn fra 1. januar 1836, ligesom han er pligtig at udrede alt pligtarbejde, tiendevederlag, skoles og fattig bidrag til alle vedkommende som af gårdens fulde hafte hartkorn, imod at han nyder som vederlag derfor årligt af ham af engparcellens ejer 12 Rigsbankskilling sølv. Og da Niels Mikkelsen nu for øvrigt har betalt og berigtiget til mig den akkorderede købesum 200 Rbd, to hundrede Rigsbankdaler sedler så kender jeg mig eller arvinger ingen videre lod eller del at have til den således solgte hovedparcel med bygninger, men samme tilhøre køberen og arvinger som rette ejendom, den jeg altid hjemler. Til bekræftelse under min hånd med 2 vidners underskrift. Skrevet i Thorning den 21. januar 1837 Peder Andersen Til vitterlighed: J. Keller N. Bach At skatterne af indbemeldte hartkorn er betalte til 1836 års udgang, attesteres. Viborg amtstue den 28. januar 1837 Morville At skatterne af det herved solgte er betalte til årets udgang 1838 attesteres. Viborg amtstue den 18. december 1838 Morville Mig på branddirektørens vegne forevist. Efter fuldmagt Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 21. december Attest forevist. Derefter samme herreders pantebog No 18 tilført. Anmærkning. Sælgerens adkomst på en gård af hartkorn ager og eng 1 Tdr, 3 Skp og 2 Fjk i Karup er tinglæst den 24. november 1837 (18-334) med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. Fra samme ejendom har sælgeren afhændet 2 parceller hver af hartkorn 2 Fdk ved skøde af 15. december 1836, tinglæste 3. marts 1837 (18-100) H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21)

12 Niels Christensen Niels Christensen blev døbt den 7. juni 1795 i Haderup kirke og var søn af gårdmand Christen Christensen og hustru Bodil Nielsdatter i Neder Uhre. Han blev gift den 27. oktober 1821 i Karup med Maren Michelsdatter, der var født ca og var datter af kirkesanger og degn Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup. Niels Christensen og Maren Michelsdatter boede i Neder Uhre, hvor han var husmand, indtil september 1829, hvor de købte ejendommen af hendes bror for en købesum på 200 rigsbankdaler. Samtidig overtog broderen deres gård i Neder Uhre. Niels Christensen og Maren Michelsdatter blev boende på ejendommen indtil 1836, hvor de købte en ejendom i Kølvrå. Imens de boede på ejendommen lavede de en lejeaftale med Johannes Johansen, som fik et hus samt lejede noget jord. Lejeaftalen skulle gælde så længe Johannes Johansen eller hans kone levede. Ved folketællingen 1850 boede de på aftægt hos sønnen Christen Nielsen i Hessellund, Haderup sogn. På det tidspunkt var Niels Christensen kun 56 år, så der er noget, der tyder på, at han ikke har været rask. Muligvis havde præsten i Karup ret, da han skrev i afgangslisten ved deres afrejse til Kølvrå, at Niels Christensen var lidt glad for de våde varer. Han døde den 11. januar år gammel. Maren Michelsdatter blev hos sønnen til sin død den 13. maj Hun blev 71 år gammel. Børn af Niels Christensen og Maren Michelsdatter: 1. Christen Nielsen, født 11. januar 1822 i Neder Uhre, Haderup sogn. 2. Mikkel Nielsen, født 2. maj 1824 i Neder Uhre, Haderup sogn. 3. Jacob Nielsen, født 1. marts 1828 i Neder Uhre, Haderup sogn. 4. Jens Nielsen, født 20. november 1830 i Karup. Ad 1. Christen Nielsen, født 1822: Gift 18/ i Karup: Ungkarl og gårdmand Christen Nielsen af Hessellund, Haderup sogn og hans kusine, Ane Marie Nielsdatter af Karup, tjenestepige, 17 år. Forlovere: Niels Mikkelsen af Hodsager og Niels Christensen. Ane Marie Nielsdatter blev født 1. august 1834 var datter af Niels Michelsen og Birthe Christensdatter i Karup (ejendom 5), - i 1851 bosat i Hodsager sogn. Ad 2. Mikkel Nielsen, født 1824: Gift i Aulum 24/2 1846: Ungkarl Mikkel Nielsen af Hodsager sogn, 21 år og pigen Mette Marie Jensdatter i Rotvig, Aulum sogn, 20 år. Forlovere: Gårdmand Niels Christensen, Gl. Hodsager og Peder Simmelkiær Nielsen. Mette Marie Jensdatter blev født 28. marts 1826 i Aulum. Kirkebogen er utydelig, så forældrenes navne er vanskelig at læse. Ad 3. Jacob Nielsen, født 1828: Gift 9. februar 1853 i Haderup: Jacob Nielsen, ungkarl og husmand i Hessellund, 25 år og pige Ane Marie Jensen i Kølvrå. (Skriften i kirkebogen er meget utydelig). Folketælling Karup 1834: Niels Christensen 39 år gift gårdmand Maren Michelsdatter 42 år gift hans kone Christen Nielsen 13 år ugift deres barn Michel Nielsen 10 år ugift deres barn Jacob Nielsen 6 år ugift deres barn Jens Nielsen 4 år ugift deres barn.

13 SKØDE. Undertegnede Jens Mikkelsen i Neder Uhre gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som jeg ved dette mit skøde sælger. Skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til velagte Niels Christensen fra Neder Uhre og hans arvinger en mig tilhørende gård i Karup by og sogn, som står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rdl. n.v. siger to hundrede rigsbankdaler navne værdi. Da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for ovennævnte 200 rdl. så skal bemeldte solgte gård med alle dens bygninger, ejendomme, herligheder og rettigheder herved overlades ham med den samme fuldkomne ejendomsret, som jeg den selv ejet og haft haver og samme mig ved skøde af 11. december 1826 overdraget er, hvilket blev ved Lysgaard og Hids herreders ret den 23. juni s.a. Det pålægges køberen at holde den mellem mig og Jørgen Hvam i Bøgild af 24. april 1825 oprettet englejekontrakt efterrettelig i alle dele indtil lejetiden er udløbet, imod at han har afgiften af engen. Dette mit udgivne skøde som mig ukaldig til tinge må læses og protokolleres, har jeg ej alene egenhændig underskrevet, men endog formået 2de mænd med mig til vitterlighed at underskrive. Karup den 4. september Jens Mikkelsen Til vitterlighed M Nielsen N.Mikkelsen At ingen købekontrakt eller andet skriftligt dokument er oprettet imellem sælger og køber denne handel betræffendes dette ville vi med ed bevidne. N.Christensen, som køber J.Mikkelsen, som sælger At alle kongelige skatter og afgifter er klareret af den heri solgte ejendom til indeværende års april kvartals udgang, dette bliver herved attesteret. Viborg amtstue den 30 april Morville. Mig på branddirektionens vegne den 5. oktober 1829 forvist. Efter fuldmagt Hammershøi Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 5. oktober Attest skrevet på anordnet stemplet papir forvist, der efter pantebog no. 15 tilført. Sælgeren har ingen tinglæst adkomst på det solgte. H.H.Holm. Forevist i lands? for 1831 Schjønheider Moltke Carl Jacbsen Sælgerens adkomst på det solgte er tinglæst den 22. juni 1829 /:15-463:/ Dalsgaard 11. april H.H.Holm. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 side 509).

14 LEJEKONTRAKT Oprettet mellem os underskrevne Niels Christensen, selvejergårdmand i Karup sogn og by, Lysgård herred, Viborg amt og tjenestekarl Johannes Johansen af Resenfelde i Frederiks sogn. Jeg underskrevne Niels Christensen, selvejergårdmand i Karup by og sogn tilstår og herved vitterliggør at have bortlejet, ligesom jeg herved bortlejer et stykke af min gårds ejendoms ager, hedemose og eng som nu er udlejet til Johannes Johansen af Frederiks sogn på følgende vilkår: 1. Agerlodden Kraberg hulagre kaldet beliggende med den søndre side i skel til Niels Mikkelsens skel ved sydvest og sydøstsiden til Aarestrup skel, og østre ende til Aarestrup mark skel, på nørresiden gør Aarestrup å skel, mod vesten nemlig mellem ejeren og lejeren gør, en dal, Kraberhul kaldet, skel. 2. det bemærkes at ejeren forbeholder sig på den bortlejede ejendom rettighed til gårdens fornødne ler samt i Gribedalsmose rettighed til fornøden skudtørv; og ligeledes forbeholder ejeren sig rettighed fra Kraberhul mod øster på det bortlejede hede til en lille dal lidet østen for, rettighed som ejer i enhver henseende. 3. Det på det bortlejede lod stående hus nemlig 6 fag tilhører Johannes Johansen og hans arvinger. 4. I tilfælde af at Johannes Johansen ved døden afgår inden 10 års forløb og sammes kone på stedet indlader sig i nyt ægteskab, da er denne mand berettiget samme akkord som sin formand nemlig Johannes Johansen med at betale til gårdens ejer 5 specier (1 specie = 2 rigsdaler) i indfæstningspenge. 5. Skal lejeren betale i årlig afgift 13 Rbd rede sølv, skriver tretten Rigsbankdaler rede sølv nemlig i 2 terminer til hvert års 1. maj og 1. december og tager sin begyndelse førstkommende 1. december 1836 med 7 Rbd og 1. maj Rbd og fremdeles. Og skal bemeldte akkord vedvare så længe enten Johannes Johansen eller kone lever samt det under No 4 bemærket nemlig angående Johannes Johansens eftermand ifald det ikke er lovstridigt. Dog bemærkes, at når afgifterne ikke til ovennævnte tiden erlægges skal akkorden dermed være ophævet. 6. Endelig bemærkes at lejeren på ejerens hedelod har rettighed ligemed ejeren at græsse sine kreeaturer. 7. Lejeren tiltræder hus og den lejede ejendom 1. maj At forestående således er indgået af os begge samt formået 2.de vitterlighedsmænd med os at underskrive. Dette bekræftes herved med vore hænders underskrift. Karup den 16. april 1836 Som lejer Johannes Johannesen m.f.p. Som ejer Niels Christensen m.f.p. Til vitterlighed efter begæring. Visti Jacobsen Christen Mikkelsen Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 6. maj 1836 og derefter samme herreders pantebog no. 17 tilført. Anmærkning. På Niels Christensens ejendomme hviler panteforhæftelser. H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP20 fol. 549)

15 Laurs Jensen Laurs Jensen kan vi ikke rigtig finde noget om. Der står i skødet, at han kommer fra Gl. Jordhus, men hvor det findes, er det ikke lykkedes os at finde ud af. Laurs købte ejendom 6 den 10. februar 1835 og solgte den allerede igen den 24. juni s.a. Begge gange blev den solgt for 200 rigsbankdaler. Efter ejendomssalget i Karup er han flyttet til Knudstrup, hvor han har købt noget andet.

16 SKØDE. Underskrevne Niels Christensen af Karup gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet lige som jeg ved dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til velagte mand Laurs Jensen fra gl Jordhus og hans arvinger mig tilhørende gård i Karup by og sogn som står for hartkorn ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. for den accorderede købesum 200 rdl siger og skriver to hundrede rigsbankdaler rede sølv. Da nu køberen har givet mig fuldkommen borgen for ovenmeldte 200 rdl. så skal bemeldte solgte gård med alle dens bygninger og ejendomme, herligheder og rettigheder herved overlades ham med den samme fuldkomne ejendom, som jeg den selv ejede og haft haver og samme mig ved skøde af 4. september 1829 er overdraget hvilket er læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 5. oktober 1829, dette mit udgivne skøde, som mig ukaldig til tinge kan læses og protokolleres, så jeg ej alene egenhændig underskrevet men endog formået 2de gode mænd med mig til vitterlighed at underskrive. Karup den 10. februar 1835 Niels Christensen m.f.p. Til vitterlighed Niels Jacobsen Jens Mikkelsen m.f.p. At skatterne af det herved solgte er betalte til 1. juli 1837 attesteres. Viborg amtstue den 19. november Morville. Mig på branddirektionens vegne forevist. Efter fuldmagt Chr. Trockmann. Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 24. november 1837 og attest forevist, derefter samme herreders pantebog no. 18 tilført. Anmærkninger: Niels Christensens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst den 5. oktober 1829 /:15-509:/ med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. H.H.Holm. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol B47 SP21 side 333).

17 Peder Andersen køber ejendommen i Der står i skødet, da han køber den, at han er af Karup. Vi kan ikke finde nogen person af det navn i Karup. Det er ikke sikkert, at han har boet på ejendommen, for allerede samme år, aftaler han med Niels Michelsen, at han skal overtage ejendommen og betale skatter og afgifter pr. 1. januar Peder Andersen sælger 2 parceller fra ejendommen. De købes begge af folk fra Haurdal. Begge parcellerne beholdes igennem en del år som en del af ejendommene i Haurdal, inden de bliver købt af Knud Jensen i ejendom 19 og lagt sammen med den. De to sidste ejere har altså kun haft ejendommen i meget kort tid, og har muligvis slet ikke boet på ejendommen. Da Peder Andersen sælger den bliver den lagt sammen med ejendom 5, så det kunne tyde på at ejendom 6 har været noget forfalden. Det kan være en forklaring på at ejendommen nu nedlægges som selvstændig. Peder Andersen flytter til Knudstrup. Peder Andersen

18 SKØDE Underskrevne Lars Jensen nu selvejer i Knudstrup tilstår at have uden foregående skriftlig kontrakt solgt og afhændet og herved sælger, skøder og ganske overdrager til Peder Andersen i Karup min hidtil sammesteds ejende gård af hartkorn ager og eng 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar med påstående bygninger, således som køberen alt har taget samme i besiddelse og beboelse. Og da køberen Peder Andersen nu har gjort mig rede og rigtighed for den anordnede sum 200 Rbd sedler så kendes jeg for mig eller arvinger ingen videre ret eller rettighed at have til denne således solgte og ham tilskødede gård med tilliggende men samme at tilhøre Peder Andersen og arvinger med alle de rettigheder og byrder som jeg det selv har ejet efter skøde fra Niels Christensen af 10. februar d.å. fri og frelst for hver mands krav og tiltale. Til bekræftelse under mit navn og 2de vidners underskrift. Skrevet i Thorning den 24. juni Laurs Jensen Til vitterlighed: J.Keller Jens Mikkelsen af Uhre m.f.p. At skatterne af det herved solgte er betalte til 1. juli Viborg amtstue den 18. november Morville Mig på branddirektørens vegne forevist efter fuldmagt Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 24. november 1837 og attest forevist. Derefter samme herreders pantebog No 18 tilført. Anmærkning. Sælgerens adkomst på det solgte hartkorn er tinglæst dags dato med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21 fol. 334)

19 Niels Michelsen 1837 til sammenlægning med ejendom 5.

20 SKØDE Underskrevne Peder Andersen af Knudstrup erkender at have efter mundtlig overenskomst solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og med fuldkommen ejendomsret overdrager til Niels Mikkelsen i Karup den mig sammesteds hidtil ejende gårds hovedparcel No 1 med ager og engs hartkorn 1 Tønde, 2 Skæpper og 2 Fjerdingkar med de på ejendommen stående bygninger, alt således som den over ejendommen udstykningskort udviser og således som det kgl. rentekammers skrivelse af 19. marts 1836 er approberet. Hvorfor bemærkes, at køberen der alt har ejendommen i besiddelse, svarer og udreder alle offentlige afgifter af dette hartkorn fra 1. januar 1836, ligesom han er pligtig at udrede alt pligtarbejde, tiendevederlag, skoles og fattig bidrag til alle vedkommende som af gårdens fulde hafte hartkorn, imod at han nyder som vederlag derfor årligt af ham af engparcellens ejer 12 Rigsbankskilling sølv. Og da Niels Mikkelsen nu for øvrigt har betalt og berigtiget til mig den akkorderede købesum 200 Rbd, to hundrede Rigsbankdaler sedler så kender jeg mig eller arvinger ingen videre lod eller del at have til den således solgte hovedparcel med bygninger, men samme tilhøre køberen og arvinger som rette ejendom, den jeg altid hjemler. Til bekræftelse under min hånd med 2 vidners underskrift. Skrevet i Thorning den 21. januar 1837 Peder Andersen Til vitterlighed: J. Keller N. Bach At skatterne af indbemeldte hartkorn er betalte til 1836 års udgang, attesteres. Viborg amtstue den 28. januar 1837 Morville At skatterne af det herved solgte er betalte til årets udgang 1838 attesteres. Viborg amtstue den 18. december 1838 Morville Mig på branddirektørens vegne forevist. Efter fuldmagt Chr. Trochmann Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 21. december Attest forevist. Derefter samme herreders pantebog No 18 tilført. Anmærkning. Sælgerens adkomst på en gård af hartkorn ager og eng 1 Tdr, 3 Skp og 2 Fjk i Karup er tinglæst den 24. november 1837 (18-334) med anmærkning om ældre manglende adkomst. Foregående forhæftelser kan derfor ej opgives. Fra samme ejendom har sælgeren afhændet 2 parceller hver af hartkorn 2 Fdk ved skøde af 15. december 1836, tinglæste 3. marts 1837 (18-100) H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP21)

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D. 1800 Anders Jensen. 1802 Christen Andersen. 1802 Rasmus Pedersen

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932.

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932. Ejendom 8 Karup møllegaard Ejer: Fæster: Aunsbjerg 1730 ca. 1753 Mads Hansen. Ca. 1753 1757 Ukendt. 1757 1772 Christen Pedersen. 1772 1802 Rasmus Pedersen. 1803 Jesper Nielsen. 1821 Peder Mortensen Bjerring.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere