Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard"

Transkript

1 Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG TIL NR. 11 NOVEMBER 1986

2 102 Indhold - Haugaard-slægten i Bedsted sogn Østergårds ejere og deres slægtsforhold 111 Hans Petersen 111 Hans Christensen 111 Hans Hansen 111 Søren Jørgensen Møller 111 Hans Sørensen Møller 112 Søren Møller 112 Johan Peter Møller 113 Hans Paulsen Enemark 115 Andreas Jensen Haugaard 119 Peter Nicolaj Haugaard Østergårds jordhandler siden Overladelseskontrakt af 15. apr Overladelseskontrakt af 25. apr Auktionsbogsudskrift af 21. juni Overdragelsesskøde af 25. jan Forsidebilledet viser familien Haugaard i haven på Vestergård omkring Siddende ved bordet ses gårdmand Peter Nicolaj Haugaard ( ) og hustruen Henriette ( ) med deres 5 børn: Fra venstre ses Peter ( ), Andreas ( ), Margrethe (1899-), Marie (1900-) og Henny (1905-). Meddelelser Dette hefte er tilegnet hele min familie og slægt og her især Edith og Peter Haugaard i anledning af deres sølvbryllup, tirsdag den 18. november Jeg har med dette hefte forsøgt så kortfattet som muligt, at medtage de vigtigste oplysninger om Haugaard slægten siden dens ankomst til Bedsted sogn i forrige århundrede. Desuden har jeg medtaget historiske oplysninger om Vestergård, som mine bedsteforældre drev samt om mit barndomshjem, Østergård, som mine forældre drev og siden 1962 min bror og svigerinde. I denne forbindelse bringes en tak til familien samt til Johan Møller og Iver Gubi for værdifulde oplysninger og for lån af billeder. Med venlig hilsen og tillykke Henning Haugaard ISSN:

3 103 Haugaard-slægten i Bedsted sogn Jens Andersen Haugaard blev født i Kolsnap, Nustrup sogn 25. maj 1800, som ældste søn af gårdmand Anders Jensen og Marine Hansdatter. I 1822 kom han til Øster Terp som tjenestekarl og var dermed den første af Haugaard-slægt, der bosatte sig i Bedsted sogn. 4 år senere den 18. feb blev han gift med Mariche Povelsen, født i Bedsted 27. sept. 1792, datter af smed og inderste Peder Nielsen Povelsen og Anne Marie Jesdatter i Bedsted. Hvor i Bedsted sogn de boede de første år af ægteskabet vides ikke, men 15. jan underskrev Jens Andersen Haugaard en købekontrakt, hvorved han blev ejer af Jacob Erichsens kådnersted, en 1/24 plov ejendom i Bedsted for en pris af rigsbankdaler courant eller 533 sletdaler og 32 f. Gården Haugaard ved Gabøl i Nustrup sogn omkring århundredskiftet. I tallet lå gården med kro inde i Gabøl by, men blev omkring 1790 flyttet uden for byen ved vejen mod Vojens. Første gang man støder på navnet Haugaard er fra en boniteringssag fra 1790, hvor navnet da skrives "Havgaard". I 1799 træffes ordet på et kort i sammensætningen "Haugaard-kroe". Det er også fra denne tid at navnet blev optaget som slægtsnavn. Ordet Haugaard er oprindelig et navneord og er en sønderjysk udlægning af havegård i betydningen "indhegnet skovparcel". Navnet kendes også fra Spandet sogn fra en markbog fra 1683 som haufuegaard om en havegård. Senere findes det igen i en udskiftningssag fra 1771, men mi skrevet havgaard, hvilket svarer helt til eksemplet i Gabøl, hvorfra slægtsnavnet stammer (Sønderjyske Stednavne). Billedet er hentet fra Steffen Steffensens bog om Nustrup Sogn fra 1971, side 145. Gården lå i byens vestlige bydel og fik først langt senere navnet "Vestergård". Allerede i 1709 ved vi, at der her lå et kådnersted på 13 fag og hvor ejeren Nis Petersen i skatter skulle yde 6 rigsdaler. I alt fandtes der 7 kådnere i Bedsted den gang, hver på 1/24 plov. Beboerne på Jens Andersen Haugaards nykøbte ejendom før ham var: Nis Petersen Peter Nissen 1732-

4 104 Nis Petersen Bodel Marie Hanses Christina Bossens Jacob Erichsen Jens Andersen Haugaard En yngre halvbror Jørgen Andersen Haugaard (1822-) fulgte senere efter til Bedsted sogn. Han 'blev tjenestekarl hos gårdmand Peter Andersen og Anna Cathrine Outzen. I 1845 blev han gift med datteren Anna Christine ( ). Hun døde allerede efter 5 års ægteskab, men nåede at sætte 4 børn i verden. De døde alle mens de var helt små. Jørgen Andersen Haugaard flyttede herefter til Aabenraa, hvor han i 1854 fik udstedt borgerbrev som gæstgiver. Her giftede han sig igen med Cathrine (1832-), en datter af gårdmand Christian Mortensen og Cathrine Knudsen i Øster Løgum. Hvordan det senere gik dem vides ikke. De to halvbrødre var ud af en søskendeflok på 8. Deres far Anders Jensen var gårdmand i Kolsnap. Han var gift to gange. Første gang 31. jan.1800 med Marine Hansdatter, datter af selvejergårdmand og sognefoged Hans Erichsen ( ) og Gyde Tjellesdatter ( ) i

5 105 Rebbøl i Bjolderup sogn. Anden gang blev han gift 28. nov med Anna Cathrine Jørgensdatter Lund ( ). Vestergård omkring Her boede Henriette og Peter Nicolaj Haugaard. Ovre på den anden side af vejen, hvorfra billedet er taget, boede hans bror Asmus Haugaard. I 1935 solgtes gården til Verner Thomsen, der drev den til 1964, hvorefter den blev revet ned. Vestergård brændte i I forgrunden ses de fleste af børnene fra de to brødre. Anders Jensen døde 64 år gammel i Han var søn af kromand, gårdmand og sognefoged i Gabøl Jens Andersen og Johanne Hübschmann. Hans gård, der var på 4 ottinger, var den største i byen. Som kromand havde Jens Andersen livsvarig koncession på kroeri, høkeri, ølbrygning og brænderi. Koncessionerne gik ud på, at kun Jens Andersen måtte forsyne kroen i Kleinbjerg, og at ingen andre kroer måtte oprettes. Til bryllupper i hele Nustrup sogn samt i Årup og Hjartbro måtte kun han levere øl og brændevin samt piber og tobak. Alligevel gik det galt for Jens Andersen i økonomisk henseende. Muligvis for store investeringer i den forholdsvis nye udflyttede kro i forbindelse med de dårlige tider omkring 1800 gjorde, at han måtte sælge gården på auktion i 1804 for at tilfredsstille kreditorerne. I 1815 døde Jens Andersen som en forarmet mand 68 år gammel. Hustruen Johanne Hübschmann døde i Hun var datter af degnen i Nustrup Jørgen Hübschmann ( ) og Anna Maria Ludvigsdatter Hoyer ( ). De var begge ud at gamle præsteslægter. Men tilbage til kådner Jens A. Haugaard i Bedsted. I 1840 købte han et inderstested, hvis jord blev tillagt kådnerstedet. Muligvis var det svigerforældrenes ejendom, da de omtrent samtidigt var flyttet fra sognet, hvorhen vides ikke. Udover at være kådner med et jordtilliggende på omkring 3 ha, ernærede han sig som kniplingshandler. I 1871 var han kommet godt op i årene, alderen trykkede ham og det foranledigede han til sammen med sønnen Andreas at få indgået en overladelseskontrakt. (se side 154). Knap et år efter døde Jens A. Haugaard, den 24. jan af alderdomssvaghed. Han blev 70 år. Hustruen Mariche Povelsen blev knap 84 år gammel, i det hun døde 29. juli Der var 4 børn i

6 106 ægteskabet, 2 piger, der som voksne flyttede fra sognet samt 2 drenge. Den yngste af disse døde som barn, mens den ældste, Andreas Jensen Haugaard, født 28. apr. 1836, i 1861 overtog kådnerstedet efter forældrene. 16. nov blev han gift med Marie Nielsen Ravit, født 1. nov. 1837, datter af gårdmand i Arndrup, Rasmus Nielsen Ravit ( ) og Magdalene Johnsen ( ). Den gård han drev i Arndrup, ejes i dag at Jes Møller. Andreas Jensen Haugaard, født 28. apr Gift 16. nov med Marie Nielsen Ravit, født 1. nov Fra 1861 til 1894 var han rebslager og kådner på Vestergård. Andreas J. Haugaard og Marie Nielsen Ravit kendte hinanden fra skolen i Bedsted. Her var hans mors bror, Jes Povelsen lærer og degn. I 1876 blev Andreas J. Haugaards jord opmålt i forbindelse med den tyske jordbeskatningsreform. Arealet udgjorde 8,9 ha. I rapporten nævnes han tillige at være sejler, dvs. rebslager. Derudover var han i en årrække indtil sin død kommuneforstander. Han døde 58 år gammel 17. feb Hustruen blev dog fortsat boende på gården. Den vestlige ende at stuehuset udgjorde hendes aftægtshus. Her døde hun i 1922, den 8. feb., i en alder af 85 år. I ægteskabet fødtes to sønner. Den sidste var Asmus Haugaard ( ). Han blev i 1897 gift med Maren Frei ( ), datter af smed i Bovlund, Martin Petersen Frei og Marie Thorsmark. Samtidigt overtog han gården, der lå overfor sin fødegård, af Kynde Madsen. Også den gård er i dag væk. På dette sted ligger nu Jens Møllers automobilværksted. I 1913 havde hans gård et jordtilliggende på 10,5 hektar, hvoraf de 3,25 ha lå i Øster Terp. Gårdens besætning bestod af 3 køer, 1 kvie, 4 stk. ungkreaturer, 3 kalve, 3 svin og 2 grise. Værdien af jorden, besætningen samt bygninger vurderedes til mark. Asmus Haugaard og Maren Frei havde 3 børn, pigerne Marie (1901-), Anne Marine (1904-) samt drengen Richard (1899-), der faldt som en af de 22 fra sognet i 1. Verdenskrig i Frankrig, den 27. juli Hans grav er ukendt.

7 107 "Asmus Haugaard, rebslager", står der på skiltet til venstre for døren. Den stråtækte gårdlænge lå ud til vejen efter Terp. Senere overtog Verner Thomsen gården. Foran gården ses et hestespand. Det er Asmus Haugaards fætter, Rasmus Schildt, Ginegård i Øster Terp, der er på besøg. Drengen til højre er Andreas J. Haugaard. Billedet er taget omkring Asmus Haugaards lillebror var Peter Nicolaj Haugaard ( ). I årene var han tysk soldat og lå ved livgarden i Potsdam. Den 5. juni 1896 blev han gift med Henriette Caroline Høier ( ), datter af skibskaptajn i Åstrup, Peter Høier ( ) og Margrethe Ebsen ( ). Samtidigt hermed overtog han fødegården og i overtagelseskontrakten mellem mor og søn fremgik det, at Peter N. Haugaard skulle udrede mark til sin bror som sin andel af arven. Gårdens værdi blev sat til mark og de resterende mark blev stående i gården som sin andel og arv fra forældrene. Til gengæld forpligtede Peter Haugaard sig så også til at forsørge sin mor resten at sine dage. Hun døde i 1922, hvorefter han begærede aftægten slettet. Peter Nicolaj Haugaard, født 17. juli 1867, død 13. dec Den 5. juni 1896 blev han gift med Henriette Caroline Høier, født i Åstrup 19. feb. 1874, død 27. okt Han var gårdmand på Vestergård fra 1896 til sin død i 1934.

8 108 I de følgende årtier forøgede Peter N. Haugaard støt gårdens jordtilliggender fra de oprindelige 8,9 ha til omkring 25 ha ved hans død i I 1930 blev ejendommen vurderet: Ejendomsskyld: kr. Maskiner og besætning: kr. Peter Nic. Haugaard havde flere tillidserhverv. I en årrække før 1920 var han således kirkeældste. Fra 1920 medlem at Bedsted sogns menighedsråd, og fra 1924 kasserer, regnskabsfører og kirkeværge for samme. Han virkede også som folkeregisterfører i sognet, et hverv der efter 1920 blev overtaget af sognefogeden i Øster Terp. I et par perioder var han medlem at Bedsted sogneråd. Han døde 13. dec i en alder at 67 år. Nogle år senere flyttede hustruen Henriette på aftægt hos sønnen. Hun blev 81 år gammel og døde af asiatisk influenza 27. okt Som en at de første fik hun i 1955 installeret et tv-apparat. Vestergårds jorde blev gennem mange år forpagtet af sønnen Andreas Haugaard, mens stuehuset blev lejet ud. Gardens endelige kom i , da der i foråret 1969 blev foretaget en omfattende jordfordeling, hvori også Vestergårds jord indgik. Peter Haugaard overtog ca. 4,5 ha, Carl Damgaard ca. 4,5 ha, Mads Friis 4,2 ha, Hans Jessen Hansen ca. 1,4 ha, Caroline Møller i Terp ca. 5,8 ha, samt Thomas Møller, Øster Terp, der overtog ca. 2,6 ha. Den 29. juli 1970 brændte Vestergård. Den stod dog på dette tidspunkt ubeboet hen og var efterhånden også meget forfalden. Ifølge brandforsikringspolicen udgjorde beboelsesbygningen 710 m³, avlsbygningerne m³. I Henriette og Peter Nic. Haugaards ægteskab fødtes 5 børn: 1. Andreas Jensen Haugaard, født 22. jan Han overtog i 1928 en gård i den anden ende af byen. (Se side 119) 2. Margrethe, født 24. maj Hun blev gift 25. juni 1926 med Johannes Enemark ( ). De overtog i 1926 en nyopført gård neden for Bedsted Bjerg med navnet "Nygård". (Se mere side 118). 3. Marie, født 14. juli Hun blev gift med Chresten Sommer Jensen ( ). De bosatte sig i København. 4. Peter Emil Haugaard, født 12. nov Han blev uddannet som lærer fra Tønder Seminarium i I 1927 udnævnt til førstelærer i Arnum. I 1963 blev han skoleinspektør ved samme

9 109 skole. Han blev gift 13. sept med Marie Mathiesen ( ), datter af gårdmand i Vilstrup, Hans Peter Mathiesen og Emma Petersen. I 1972 tog Peter Haugaard sin afsked, hvorefter han med sin hustru bosatte sig i Årøsund. Den 2. okt blev han dræbt ved en bilulykke. I ægteskabet fødtes 6 børn: Gunnar (1937-), Grethe (1939-), Rita (1940-), Hans Peter (1942-), Helge (1944-) og Kirsten (1946-). 5. Henny, født 16. okt Hun blev gift 15. maj 1937 med korrespondent, Jens Peter Sommer Jensen (1903-). De bosatte sig i København. Han var søn af gårdmand, Niels Jensen ved Randers. I ægteskabet fødtes 2 drenge: Erik (1940-) og Helge (1944-). Foran stuehuset på Vestergård omkring I havelågen ses fra venstre: Margrethe, Marie, Henny og Peter. På taget ses deres storebror Andreas, mens deres mor Henriette kigger ud af kvistvinduet. Maleri af Vestergård som tømrer Hans Jepsen malede det i Foran hovedlængen ses vejen, der mod venstre fører til Øster Terp. Den modsatte vej fører mod øst og ender ca. 50 meter fremme ved vejkrydset Haderslevvej og Sivkrovej. Kilde: Henning Haugaard: "Slægtsbog tilegnet de 4 søskende efter Astrid E. Rossen og Andreas J. Haugaard i Bedsted Lø"

10 110 Løgumkloster Retsarkiv: Bedsted Grundakter: Peter N. Haugaard, bd. 2, bl. 15. Asmus Haugaard: bd. 1, bl. 29. Landsarkivet. Sønder Rangstrup Herred: Skyld- og Panteprotokol, fol. 328, side 2. Angående ejerne på Vestergård. Aabenraa Amts Retsarkiv: Bibog BB , nr. 1015, side 636. Købekontrakt mellem Andreas J. Haugaard som sælger og fattigforstanderne i Bedsted som købere Landsarkivet i Aabenraa. Bedsted Præstearkiv: H Et mellemværende mellem Asmus Haugaard i Bedsted og kirken. Landsarkivet. Østergårds ejere og deres slægtsforhold Hans Petersen ca Han ses som ejer af gården i Afgifterne er da på 29 rigsdaler 35 mark og 9 skilling. Hustruen kendes ikke. Højst sandsynligt blev en datter af Hans Petersen gift med gårdens næste ejer. Hans Christensen. ca ca Han blev gift 1705 med Maren Hansdatter, der sandsynligvis er datter af den foregående ejer, Hans Petersen. Han overtog gården omkring I 1709 nævnes gården i jordbogen at være bygget for længe siden. Den bestod da af 25 fag stuehus, stald og lo samt 4 fag bulhus i dårlig stand. Udsæden var på 8 tønder rug, 6 skæpper havre, 4 skæpper byg og 2 tønder boghvede, Besætningen opgives til 2 heste, 6 køer, 1 kirkeko, 2 ungkreaturer, 4 kalve, 2 stude, 4 får og 3 svin. Børn: 1. Hans (1708-). 2. Inger ( ). Gift 1730 med skomager i Bedsted, Morten Christensen, 3. Kirsten ( ). Gift med gårdmand i Nørre Løgum, Jacob Thomsen. 4. Maren (1714-). 5. Valdborg (1715-). Gift 1742 med Søren Jørgensen Møller, der overtog svigerfaderens gård. Hans Hansen. ca ca Han blev født 1708, søn af den foregående ejer, Hans Christensen. Han står i 1730 opført som ejer af gården, men må i 1743 enten være død eller have overdraget gården til sin søsters mand, Søren Jørgensen Møller. Søren Jørgensen Møller Han blev født i Skødsholt, Tyrstrup sogn i 1706, søn af Jørgen Christensen og Lena Sørensdatter. Død i Bedsted 75 år gammel den 11. juli Gift i Bedsted 17. okt med Valdborg Hansdatter, født 1715 og død 1. maj 1755, datter af den tidligere ejer, Hans Christensen og Maren Hansdatter. Søren J. Møller fik skøde på gården 4. marts I skatter og afgifter ydede han i 1776 i alt 27 rigsdaler, i kontribution 10 rigsdaler og resten i pligt. Ved folketællingen i 1769 opgives husstanden til 10 personer. Søren J. Møller var da enkemand, dertil 2 sønner og 3 døtre, 2 karle (25 år og 36 år), 1 tjenestepige (26 år) samt 1 tjenestedreng på 9 år.

11 111 Børn: 1. Hans Sørensen Møller (1744-). Gift 1781 med Christine Benedicte Ratenburg. Han overtog gården efter sin far. 2. Jørgen (1746-). Død før Maren (1747-). Gift med Peder Dahl fra Skjoldborg. 4. Christen (1750-). 5. Johannes (1752-). 6. Lena ( ). Gift 1778 med gårdmand i Bedsted, Johannes Clausen. Hans Sørensen Møller Han blev født i Bedsted 1744, søn af gårdmand, Søren J. Møller og Valdborg Hansdatter. Gift i Bedsted 23. juni 1781 med Christine Benedicte Ratenburg, født i Bedsted og døbt 19. aug. 1759, død 15. apr. 1803, datter af gårdmand i Bedsted, Johannes Ratenburg ( ) og Bodil Nicolajdatter ( ). I 1781 overtog han gården efter sine forældre og havde den til sin død omkring Børn: 1. Søren Møller ( ). 2. Botilla Marie ( ). 3. Mette Cathrine (1785-). Gift i Bedsted 1803 med Christen Hansen. 4. Valborg (1785-). Gift i Bedsted 1807 med gårdmand i Øster Terp, Thomas Hansen. Fra dette ægteskab stammer slægten Møller i Terp. 5. Søren Møller (1790-). Gift med Gyde Marie Johansen fra Tinglev. De overtog gården efter hans forældre. Søren Møller Han blev født i Bedsted 13. apr. 1790, søn at gårdmand, Hans Sørensen Møller og Christine Benedicte Ratenburg. Død i Bedsted 25. juni Gift 10. nov med Gyde Marie Johansen, født i Tinglev, datter af degnen, Hans Peter Johansen og Anna Pedersdatter. Hun døde 6. juli Søren Møller var kun 15 år gammel, da han i 1805 stod som ejer af gården efter sine afdøde forældre, men muligvis har han haft sig en formynder eller bestyrer i de første år. Gården nævnes som en 5/8 plov gård med en dalersætning på 27 rigsdaler. Endvidere ses, at Søren Møller frasolgte nogle små jordparceller til Jens A. Haugaard, pastoratet, degnen samt til svigersønnen, Hagen Iversen Jessen. Børn: 1. Christine Benedicte ( ). Gift i Hellevad 1847 med gårdmand i Svejlund, Jens Esbensen Kjær (1807-). Deres søn, Christen Benedictsen Kjær (1856-) startede i 1896 udgivelsen af "Kristeligt Dagblad". 2. Hans Sørensen ( ). Gift 1844 med enken, Mette Cathrine Carstensen ( ). Ved giftermålet blev han derved ejer af hendes gård, bd. 1, bl. 6. Gården ejes i dag af Edle og Laurits Holm. 3. Anna ( ). Gift 1852 i Bedsted med Hagen Iversen Jessen ( ). Ved denne lejlighed frastykkedes på Bedsted Bjerg et jordstykke. "Smallyk" på ha til oprettelse af et

12 112 kådnersted for en pris af 240 rigsdaler rigsmønt, dateret 28. okt Ejendommen, Bjergvej 19, bebos i dag af fru Klosz. 4. Abigael ( ). Gift i Bedsted 1855 med grynmøller i Ravsted, Jens Christian Hansen ( ). 5. Hans Peter (1819-). 6. Botilla Marie ( ). Gift i Bedsted 1856 med gårdmand og postbud i Mårbæk, Peter Petersen Gram ( ). 7. Mette Cathrine ( ). 8. Mette Cathrine ( ). Gift i Bedsted 1859 med selvinderste og kniplingshandler i Øster Terp Peter Rosenberg (1824-). 9. Johan Peter Møller (1828-). Gift 1857 med Marie Jepsen. De overtog gården efter hans forældre i Marie Anne ( ). Johan Peter Møller Han blev født i Bedsted 15. juli 1828, søn af gårdmand, Søren Møller og Gyde Marie Johansen. Han døde 10. jan Gift 6. maj 1857 med Marie Jepsen. fadt 14. jan. 1830, død 26. feb. 1922, datter af gårdmand i Alslev, Nis Jepsen (1794-) og Karen Toft (1801-). Johan Peter Møller overtog gården efter sin far i 1861, hvilket fremgår af den udfærdigede kontrakt, der blev underskrevet 15. apr (Se side 133). Året før, 12. sept ses det i skyld- og panteprotokollen, at Johan Peter Møller og Mathias Jacobsgaard i Bedsted indgik en kontrakt om et lån på 640 rigsdaler til Søren Møller samt jordbytning. Handlen og lånet skal uden tvivl ses i relation til arvedelingen og overtagelsen af gården. Men hvor lå deres gård? På kortet side 42 fra 1854 ses, at der vest for Didde Grodon 1å en 5-længet gård. På kortet fra 1876 er den opgivet, da den ikke har selvstændigt matrikelnummer. Det er derfor nærliggende at tro, at Johan Peter Møllers gård er udflyttet herfra. For sammenligningens skyld skal nævnes, at også Georg Knudsens gård på Bedsted Bjerg omtrent samtidigt blev udflyttet fra det sted, hvor Kornelius Nissen i dag bor.

13 113 I 1863 opførtes den nye gård, som blev 4-længet. Efter et kort beregnet til at skulle have været 740 m² husrum. Efter sigende skal alt tømmerarbejdet være udført af solidt egetræ. I 1878 bliver byens jord målt op i forbindelse med den tyske måde at beregne jordskat på. Johan Peter Møllers jord udgjorde da 32 dele med tilsammen 69,0439 ha med et skyldudbytte på 293 thaler og 24 mark. Den årlige grundskat blev sat til 83 mark og 60 skilling. Johan Peter Møllers jordtilliggende (det skraverede/ grønne område) i 1876: 69,0439 ha. Indtegnet på et kort over Bedsted ejerlav i På den indsatte skitse ses Johan Peter Møllers 4-længede gård fra 1863, forstørret efter matrikelkort over Bedsted: Kortblad 8, 1: 2000 fra I 1899 døde Johan Peter Møller. Der var ingen af børnene, der var rede til at overtage gården. Enden på det hele blev derfor, at enken Marie Møller i 1902 solgte gården med al jord, på nær et lille stykke jord oppe ved byen, hvor hun lod et aftægtshus (Bjergvej 3) opføre. Det kostede omkring mark. Huset ejes i dag af Lilly og Hans Thomsen. Børn: 1. Søren Peter Møller ( ). Ugift. Flyttede i 1902 sammen med søsteren Caroline og sin mor på aftægt i huset Bjergvej Nis Jepsen ( ). Egentlig var det meningen at han skulle have overtaget gården efter forældrene, men han døde 38 år gammel af blodforgiftning. Han fik en rift ved munden, hvori der kom betændelse. Otte dage senere døde han. 3. Caroline Møller ( ). Ugift. Hun flyttede i 1902 med sin bror og sin mor på aftægt. Hun passede og plejede sin mor på hendes gamle dage. Ved Andreas J. Haugaards dåb 30. jan stod hun fadder. Hun skænkede ham en sølvske, hvori der var indgraveret et "C. M." 4. Gyde Marie ( ). Døde at tuberkulose. 5. Christine Cathrine ( ). Gift i Bedsted 1888 med gårdmand i Arndrup, Christian Paulsen Jepsen ( ).

14 Hans Sørensen Møller ( ). Da broderen Nis i 1898 døde fik han tilbudet om at overtage forældrenes gård i Bedsted, som nu havde været slægtsgård i flere generationer. Men da han i 1892 var blevet gift med Kirstine Petrea Hansen Kjær ( ) og samtidigt havde overtaget en gård i Holm i Ravsted sogn ønskede han ikke at flytte tilbage til Bedsted. I deres ægteskab fødtes 4 børn, hvoraf den yngste Johan (1900-) grundlagde korn- og foderstoffirmaet "J. B. Møller. I dag drives firmaet videre ved hans søn Egon Møller. 7. Anne Margrethe (1870-). Gift i Bedsted 1896 med Heinrich Tychsen Jørgensen (1865-)- 8. Hanne Abigael ( ) 9. Johan Christian ( ). Han var det 3. dødsoffer blandt sine søskende inden for et år. 10. Martin Jessen ( ). Hans Paulsen Enemark Han blev født i Gammelskov i Agerskov sogn 23. apr. 1870, død i Bedsted 16. nov. 1933, søn af gårdmand i Gammelskov, Johannes Enemark (-1870) og Maren Bøtger. Gift i Egvad kirke med Andrea Haugaard, født 9. feb. 1873, død i Rødekro 4. juli 1956, datter at gårdmand i Egvad, Nis Madsen Haugaard og Marie Christine Andersen. Omkring årsskiftet brændte Hans Paulsen Enemarks gård næsten helt ned til grunden. I stedet for at genopbygge gården købte han nabogarden på den anden side af toften mod vest (Bd. 2, bl. 58) af Heinrich Westphalen, Neumünster, med overtagelse 6. maj. Prisen for bygningerne samt dertil hørende levende som døde ting og inventar var mark. Gården, som nu blev kaldt Vestergård, havde gennem hele 1800-tallet været i slægten Ratenburgs eje. Den sidste i rækken, Thomas Hansen Ratenburg gik i 1897 fallit. Gården havde da 77,0875 ha. Hans Paulsen Enemark i sit 1-spands køretøj foran stuehusets sydvendte hoveddør. Billedet er fra omkring 1905 og er lånt af Anne Kunsemüller, Gråsten. Han delte nu gården i to dele. Den ene med 16,8530 ha beholdt han selv og lod til dette jordtilliggende en mindre gård opføre mellem Didde Grodons og Hans Tofts ejendomme. I dag bor Kay Filskov på gården (Bd. 1, bl. 10), der i dag er omdannet til en mindre fabrik. Den anden halvdel med ca. 52 ha blev købt af Julius Brodersen fra Øster Terp. Han solgte den dog allerede få år senere i 1901 og drog i stedet med familien til Amerika.

15 115 Hans Paulsen Enemarks jordtilliggende i 1919 før han begyndte at sælge fra. Det skraverede område udgjorde 107,94 ha. Efter flere frastykninger til bl.a. Anthoni Lund og til sønnen Johannes havde gården i 1926 herefter 52,9268 hektar. Billede fra genopbygningen af Østergård. Anden etape var svinestald-længen, der her ses færdig i 1922, hvilket stadig fremgår af cifrene på kvisten. Hans Paulsen Enemark ses foran bygningen. Billedet er spejlvendt. Efter ham var gården til ca i Johannes Johannsens besiddelse. Han var præstesøn fra Uge. Omkring 1910 blev han valgt til kommuneforstander i Bedsted. Derfor opgav han nu landbruget, flyttede ind i byen, hvor han overtog kroen. Han var nu både kromand, stationsforstander og kommuneforstander. Han var gift med Petrea, en krodatter fra Roost.

16 116 Fra1910 var den, som før nævnt, ejet af H. Westphalen. Han drev den ikke selv, men bortforpagtede den til Anthoni Lund, der stammede fra Alslevkro. Da Hans Paulsen Enemark i 1919 købte garden overtog Anthoni Lund i stedet for en mindre ejendom ved siden af, af landmand August Bøttner, men tog 17,9816 ha fra den forpagtede gård med sig til det nye sted. Endnu på denne ejendoms sydfacade står årstallet "1919". I dag bebos den lille ejendom af Nicoline, en enke efter Niels Madsen samt Margrethe Hansen. Familien Paulsen Enemark omkring Siddende i midten ses Hans Paulsen Enemark og hustruen Andrea omgivet af deres 5 børn. Disse er fra venstre: Didde, Peter, Johannes, Anne og Maren. Billedet er lånt af Anne Kunsemüller, født Enemark i Gråsten. Arealmæssigt var der nu kun 21,4445 ha tilbage til Hans Paulsen Enemark fra den førhen så store gård. Hans samlede jordtilliggende fra de to gårde udgjorde nu herefter 89,9626 ha. Kun et halvt års tid boede familien Paulsen Enemark på den nye gård. I august måned 1919 brændte også denne gård. I stedet for at genopbygge Vestergård, besluttede han at genopføre den første, Østergård, som den nu blev kaldt, og for at skaffe penge til veje solgte han yderligere 11,27 ha jord fra. I 1920 var Sønderjylland atter blevet dansk, hvilket betød en svær omstillingstid for mange sønderjyske bønder. Dertil kom for Hans Paulsen Enemark de to brande, der satte ham Økonomisk tilbage. Om brandene blev der i øvrigt sagt, at det var hans egen stalddreng, der havde påsat branden. Gården skulle genopbygges. Første etape var kostaldlængen. Dens sydlige ende omdannedes og indrettedes som et midlertidigt stuehus. Midt på den sydlige gavl opførtes en veranda. I 1922 byggedes svinestalden, hvilket endnu fremgår af årstallet på bygningens sydside. Til sidst opførtes østlængen, hestestald og maskinhus, der fortrinsvis blev opført af mursten fra den tidligere gård. Senere var det Hans Paulsen Enemarks mening at opføre et nyt stuehus, fritliggende ligesom hestestalden som en sydlig længe. Man nåede dog kun at få soklen afmærket inden Hans Paulsen Enemark måtte meddele, at han var gået fallit. Allerede i 1926 må det have stået dårligt til. En opgørelse fra okt i forbindelse med en tvangsauktion, der dog i første omgang blev afværget, viste at Hans Paulsen Enemark havde 4

17 117 heste, 12 køer, 23 stk. ungsvin, 29 stk. ungkreaturer, 1 selvbinder, 1 tærskeværk, 1 vindmølle, 1 radsåmaskine, 1 rivemaskine samt plove, harver m.v., alt sammen vurderet til kr. Samtidigt frastykkede han i alt godt 25 ha til sønnen, Johannes Enemark til oprettelse at en ny gård. Den ejes i dag at Benny Erichsen. Gården som den så ud i 1928 da den blev overtaget at Andreas Haugaard. Midt i billedet ses vindmøllen, der blev fjernet i midten at 1930-erne. Børn: 1. Johannes Enemark, født i Bovlund 7. okt Gift 25. juni 1926 med Margrethe Haugaard, født i Bedsted 24. maj 1899, datter at gårdmand Peter Nic. Haugaard og Henriette Høier. I 1926 udstykkedes fra forældrenes gård parcellerne og 26 fra kortblad 8 med i alt 25,7697 ha (dalersætning: thaler). Denne nyoprettede ejendom fik navnet "Nygård" og blev opført på parcel nr. 26 neden for Bedsted Bjerg. I 1955 den 10, feb. døde Johannes Enemark. I et par år drev enken ved hjælp af en bestyrer gården videre. Fra var gården forpagtet af Anton Have. I 1962 solgtes den til Knud Erichsen (-1985). I dag drives den videre ved hans søn Benny Erichsen. I 1957 flyttede Margrethe Enemark ind i et nyopført parcelhus i Bedsted, Sivkrovej Maren, født 14. apr Gift omkring 1926 med Niels Ladegaard Andersen, Hynding, Ravsted sogn. Hun blev kort tid efter angrebet af tuberkulose. Kom sammen med datteren Mary (1927-) tilbage til gården for at blive plejet. Her døde Maren 13. feb dage senere døde hendes lille datter, Hanne. De boede på loftet i det lille kammer, hvor der senere blev indrettet et dueslag. 3. Kjestine (Didde), født 10. marts Hun bosatte sig i Gråsten. 4. Anne, født 5. juni Gift med Heinrich Kunsemüller. De bosatte sig i Harzen, men da hun i 1950-erne blev enke flyttede hun til Gråsten med sine 2 børn. 5. Peter Enemark, født 6. juli Gift med en datter af præsten i Bedsted Jørgen Høher. De bosatte sig i Ravsted, hvor han var gårdmand på "Kurgård". Her døde han ved en traktorulykke 2. sept Andreas Jensen Haugaard Han blev født i Bedsted 22. jan. 1898, søn af gårdmand i Bedsted, Peter Nicolaj Haugaard og Henriette Caroline Høier (Se side 107-). Gift i Agerskov kirke 18. okt med Astrid Elisabeth Rossen, født i Hejls 29. juli 1901, datter af sognepræst i Agerskov, Hans Peter Lauritz Rossen og Maria Severine Blach.

18 118 Andreas J. Haugaard overtog gården ved en tvangsauktion 21. juni 1928, ved at være højstbydende med kr. Ved overtagelsen var gårdens areal 52,9268 ha, (Se auktionsbogsrapporten side 135). Året efter i 1929 blev han gift med Astrid Rossen fra Agerskov. Samme år opførtes et nyt stuehus, omtrent samme sted som Hans Paulsen Enemark havde påtænkt at opføre et. Der blev holdt rejsegilde 11. juni Prisen for hele bygningen, hvis grundareal var 185 m², inklusive centralvarmeanlægget, blev kr. Gårdens ejendomsskyld var ved overtagelsen kr., hvoraf alene grundskylden var kr. Besætningen var på 4 heste, 13 malkekøer, 1 tyr, 20 stk. ungkvæg, 11 små kalve, 8 fedesvin, 3 grisesøer og 7 gylter. I 1943 opgives besætningen ifølge bogen om danske landmænd og deres indsats, at være på 6 heste, 16 køer, 34 stk. ungkvæg og 100 svin. Rejsningen af stuehuset 11.juni Prisen for hele bygningen med grundarealet 185 m² samt centralvarmeanlægget var kr. Billedet er taget fra gårdspladsen mod syd. Det var ellers de værst tænkelige forhold, hvorunder Andreas J. Haugaard startede som selvstændig. Først købet af gården, så bygningen af et stort nyt stuehus og dernæst kriseårene i 1930-erne, der toppede omkring Et par gange var gården atter ved at komme på tvangsauktion, som han dog lige i sidste øjeblik fik afværget. Pengeinstitutterne nægtede at låne ham penge, hvilket bevirkede,

19 119 at han længe sad hårdt i det. End ikke et frimærke til et brev havde han, så han kunne bede om henstand. Andreas Haugaard måtte som så mange andre i tysk tid gøre den tyske militærtjeneste med. Han blev indkaldt til garden i Berlin 29. nov. 1916, hvor han blev uddannet som maskingeværskytte ved infanteri-regimentet i Pätz og Wünsdorf. Fra 1. maj 1918 blev han overført til panservognskompagniet. Han deltog i 1. Verdenskrig fra 27. aug til 11. nov I perioden 9. sept. til 10. okt. var han med ved fronten i Artois i Frankrig som stillingsskytte. På billedet ses Andreas Haugaard i gardens gallauniform med pikkelhue. Gården set fra syd omkring midten at 1930-erne. Over stuehuset ses vindmøllen, som kort efter blev revet ned efter at elektriciteten havde overtaget magten som energikilde. Det var virkelig dårlige tider for landbruget, f. eks. kostede et slagterisvin det samme som en pattegris. En sådan start var lige ved at knække hans mod. Krisen tog tid at komme sig efter, ja faktisk var Andreas Haugaard mærket af krisen alle sine dage. I følge hans egne notater leverede

20 120 han i slagterisvin for i alt 12,928 kr. samt 19 stude, 3 kvier, 1 kalv og 4 køer for i alt kr. Derefter gik det ned ad bakke. De følgende år noterer han: Leveret 64 slagterisvin i 1931, 42 svin i svin i 1933, ca. 30 svin i Andreas Haugaard i sine yngre dage med sit hestespand i færd med at pløje. Omkring 1950 blev hestene erstattet af traktoren, den grå Massy Ferguson, der var med til at ændre landbrugsarbejdet totalt. Med hensyn til gårdens udseende sker der kun få ændringer i de første år. Det gamle interimistiske stuehus i kostald-længens sydende blev efter bygningen af det nye stuehus omdannet til kostald og roekammer ligesom også øst-muren blev flyttet ca. 1 ½ meter længere ud. Verandaen blev også fjernet og loftskammeret i kostaldens sydgavl, hvor Maren Enemark i 1928 døde af tuberkulose blev nu anvendt som dueslag. Andreas Haugaard i færd med at køre gylle (ejle) ud. Hvor billedet er taget vides ikke. Også cyklisten er ukendt. Oprindelig var der intet toilet indbygget i det nye stuehus. Det fandtes i hestestaldlængen ved maskinhuset. Det blev nu flyttet til hjørnet mellem hønsehuset og brændeskuret for først nogle år senere at blive flyttet ind i stuehusets sydøstlige hjørne, hvor det optog en del af børneværelset.

21 121 Kortet viser al den jord Andreas Haugaard drev gennem 1940-erne og 1950-erne. Foruden sit eget jordtilliggende (det vandret skraverede) på 51,4813 ha ses også den forpagtede jord fra Vestergård (det lodret skraverede) på knap 25 ha. Den 1. apr blev Vestergård nedlagt som landbrugsejendom og jorden solgt fra. Til højre den indsatte skitse af gårdens grundplan, som den så ud i 1950-erne. Omkring 1935 blev møllen revet ned. Den blev efter at elektriciteten havde holdt sit indtog i sognet nu ikke længere taget i brug. I 1954 hæves hestestaldlængens trempel med en meter, så bygningens højde stort set herefter var i niveau med de øvrige tre længer. Endvidere forlængedes bygningen mod nord med en stor port samt et jordfag. Luftfoto af Andreas Haugaards gård fra begyndelsen af 1950-erne. Se gårdens grundplan på forrige side. Billedet er taget af Sylvest Jensen, Hillerød.

22 122 I Andreas Haugaards tid som gårdejer sker der en kraftig omlægning af måden hvorpå landbrugsarbejdet bliver udført på: Mekaniseringen. En gård af denne størrelse havde brug for mindst 2 karle samt 1 tjenestepige i huset, foruden familien selv. Dette mønster ændredes efterhånden som arbejdskraften blev dyrere eller den fandt arbejde i byerne. Maskinerne overtog i stedet lidt efter lidt medhjælpernes arbejdskraft, så gårdene efterhånden alene blev drevet ved familiens egen hjælp. Den første traktor kom til gården omkring Del var en Fordson Major med jernhjul. Den var stor og klodset og blev da også kort tid efter erstattet af den langt smidigere Ferguson. Den udspillede heste-trækkraften på forbløffende kort tid. Den trak selvbinderen uden at blive træt, ligesom også et tærskeværk fungerede glimrende med en Ferguson som drivkraft. I midten af erne brændte traktoren ved tærskningen på grund af de gnister, der kom fra udstødningsrøret og som antændte de avner, der lagde sig tæt omkring udstødningen. En traktor på gården blev efterhånden også for lidt. Den lille grå benzin-slugende Ferguson fik en medhjælper i Algieren, der gik på dieselolie. Landbruget havde gennem og 1960-erne gode tider. Det smittede bl.a. af på ejendomsvurderingerne. Da Andreas Haugaard ved siden af hvervet som gårdmand også var sognerådsformand besluttede han i 1961 at overdrage gården til sin ældste søn Peter. Med 1. jan som skæringsdag købte Andr. Haugaard af Anton Godbersen fra bd. 3, bl. 260, art 366 i Bedsted et areal på 688 m² for en pris på kr. til oprettelse af en aftægtsbolig. Aftægtshuset, Tulipanvej 8 i Bedsted by, som Astrid og Andreas Haugaard i 1961 lod opføre. Den 6. marts 1962 flyttede de ind i huset, hvis areal er 106 m². Huset kostede i 1962 godt kr. at få bygget. Siden Andreas Haugaards død i 1970 er huset fortsat beboet af Astrid Haugaard. Foto: H. Haugaard, 1963.

23 123 Ved indflytningen i det nye hus 6. marts 1962 kunne Andreas Haugaard nu helt hellige sig hvervet som sognerådsformand. Han var sognets formand i 20 år indtil kommunesammenlægningen i 1970, hvor han da på grund af dårligt helbred trak sig tilbage. Astrid og Andreas Haugaards 4 børn. Fra venstre ses Ragnhild (1930-), Birgit (1939-), Henning (1945-) og Peter (1934-). Billedet er fra omkring 1950.

24 124 I alle årene som aftægtsmand havde han kreaturer at passe på Vestergård. At andre gøremål kan nævnes hans mange bestyrelsesposter i bl.a. menighedsrådet og mejeriet. I 1959 modtog han i København medalje for 25 års tjeneste i luftmelderkorpset. (Se i øvrigt mere om Andr. Haugaard i bind 1 side 334). Astrid Haugaard har alle dage virket som hjemmets stabile og solide fundament. Hendes store interesser har altid været det hjemlige med blomster og fint sy håndværk som sit speciale. Andreas Haugaard døde 9. okt Astrid Haugaard bor fortsat i huset på Tulipanvej 8. I deres ægteskab fødtes 4 børn. Børn: 1. Ragnhild, født i Bedsted 24. aug Hun blev gift 15. apr med Svend Holger Hansen. født i Møgeltønder 23. apr. 1926, søn af Nicloi Hansen og Dosine Jessen. Svend Holger var i de første år vognmand og boede i huset, Rønnevej 5 i Bedsted, der i dag ejes at Kornelius Nissen. I 1957 flyttede de til Gravlund Mark 4, hvor de drev et nyoprettet statshusmandsbrug. Børn: 2. Peter Haugaard, født i Bedsted 7. marts Han overtog i 1961 gården efter sine forældre. (Se mere herom side 126). 3. Birgit, født i Bedsted 4. marts Hun er ugift og bosat i København, hvor hun er ansat i Landskatteretten. 4. Henning Haugaard, født i Aabenraa 17. marts Gift i Ravsted 4. aug med Vera Jørgensen, født 11. apr. 1954, datter af sparekassedirektør i Ravsted, Werner Jørgensen og Helene Hansen. De er begge lærere og bosat ved Kolding. Peter Nicolaj Rossen Haugaard Han blev født i Bedsted 7. marts 1934, søn at gårdmand Andreas J. Haugaard og Astrid Elisabeth Rossen. Gift i Bedsted 18. nov med Edith Sølbeck, født i Aabenraa 15. juni 1940, datter af cykelsmed og radioforhandler Christian Sølbeck og Anne Christine Hansen i Bedsted. Den 27. marts 1962 overtog Peter Haugaard gården i forpagtning efter sine forældre. Først den 1. apr blev der udfærdiget en købekontrakt. Gården, matr. 7, Bedsted ejerlav, med et areal på 53,5405 ha blev sat til kr. maskiner til kr. og besætningen til kr. Den samlede købesum blev i alt kr. (Se overdragelsesskødet af 25. jan, 1968 på side 137).

25 125 Der var forholdsvis gode tider inden for landbruget da Peter Haugaard overtog gården. Den var besætningsmæssigt i god stand, mens den på det maskinelle område var noget utidssvarende. Derfor begyndte Peter Haugaard nu en langsom moderniseringsproces på både bygninger og maskinpark. Allerede i 1962 købte han en mejetærsker. To år senere omdannedes jordfaget mellem ko- og svinestalden til kornsiloer. De kunne rumme 750 tønder korn. Den gamle vandbeholder blev derfor først fjernet. I kostaldens sydende blev roekammeret inddraget til kalvebåse. Samtidigt fik også denne ende af stalden hvælvinger. Hidtil var her kun træloft. I 1966 moderniseredes kostalden. De sidste træbåse forsvandt og der blev indlagt rørmalkning. I staldens nordende omdannedes den sidste rest af jordfaget til en udvidelse af kostalden samt et nyt roekammer, der blev tilbygget i den nordvestlige ende. Den gamle ladeport blev muret til og loftet ved kværnrummet og spandrummet fik nu også hvælvinger. I 1967 forlængede Peter Haugaard svinestalden mod øst. Bygningen, der var i et plan, blev bygget i gule sten. Bag den gamle hestestald byggedes et maskinhus til bl.a. mejetærskeren, men da han i 1969 fik en endnu større mejetærsker, på grund af, at den gamle brændte for ham, rejstes en ny stor lade nord for svinestalden på i alt 259 m². Herved blev der skabt plads til løsstalddrift i det tidligere maskinhus i hestestaldlængen ved et par ændringer. I 1973 blev længen totalt moderniseret. Den rummede fra nu af kun maskiner samt maskinværksted. I 1974 byggedes en stor løsdriftsstald, i det den gamle kostalds vest-mur blev udflyttet med 5 meter. Herved blev der plads til ekstra 60 stk. kvæg. Ved udgravningen til vest-murens nye sokkel fandt man spor af kældertrappen fra den oprindelige gård fra Kostalden blev ved samme lejlighed forsynet med en gulstens mur. I 1979 fik kostalden et helt nyt tag lagt på. Samtidigt hævedes det med cirka 1,5 meter.

26 126 Peter Haugaards jordtilliggende i Man ser også tydeligt at jorden ved forskellige mageskifter nu er ret godt samlet nord for byen og øst for gården. Det skraverede område udgør 60,4058 ha. Skitsen af gårdens grundplan er i forhold til tidligere udvidet betydeligt. Luftfoto af Østergård fra omkring I de 25 år Edith og Peter Haugaard nu har haft gården er kostalden blevet udvidet, svinestalden forlænget mod øst, en stor lade blevet opført nord for, og foran stuehusets sydfacade er en stor veranda blevet tilbygget. Foto: Sylvest Jensen, lånt af Peter Haugaard. Sluttelig er kostaldens gamle hvidkalkede østmur i 1986 blevet revet ned og erstattet af en gulstens mur ligesom bygningens syd- og vestside. Alle disse udvidelser og moderniseringer sideløbende med den almindelige inflation gennem 1970erne betød, at gårdens værdi steg ret kraftigt, hvad også nedenstående ejendomsvurderinger for 1967 og 1977 tydeligt viser.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Konfirmander

Konfirmander Konfirmander 1900-1916 1900-8. april / palmesøndag Carl Peter Jørgensen 22. apr. 1885 Kådner Martin Jørgensen (1850-) + Anne Lene Andersen, Bedsted Andreas Christian Christensen 17. jan. 1885 Arbejder

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 11 NOVEMBER 1986 326 Indhold - Kommunalvæsenet 327 - Sognerådsformænd 1920-70 334 - Borgmestre siden 1970 335 - Østergård

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen.

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen. Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67 Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. fortæller: Kirkebogen Viet den 20.nov.1712 Peder Pedersen * ca. 1676. af Oksbøl. Dorothea

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere