Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)"

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) -. Kriminel Retspleie 90 og 90. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) -. Folketælling December 900. Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général.) 5. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) 6. Fagskolestatistik (Écoles professionnelles.) - 7. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- -og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaeude Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières a Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) - 9. Norges Handel 905. (Commerce.) - 0. Rekrutering 905. (Recrutement.) -. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) -. Norges kommunale Finanser 90. (Finances des communes.) -. Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Private Aktiebanker 905. (Banques privées par actions.) 5. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 90. (Service vétérinaire et l'inspection, de la viande.) 6. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 7. Norges postvæsen 905. (Statistique postale.) 8. Norges Sparebanker 905. (Caisses d'épargne.) 9. Norges Fiskerier 905. (Grandes pêches maritimes.) - 0. Fattigvæsenet 90 og 90. (Assistance publique.) -. Norges Telegrafvæsen 905/06. (Télégraphes et téléphones de I' État.)_. De offentlige Jernbaner 905/06. (Chemins de fer publics.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.p -. Civil Retspleie 90 og 90. (Justice civile.) Folkemængdens Bevægelse Hovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu général.) 6. Forsømte Børn (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Trykt 907: Nr. 7. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) -,- 8. Sindssygeasylernes Virksomhed 905. (Hospices d'aliénés.) - 9. Fængselsstyrelsens Aarbog ,(Annuaire de l'administration générale des prisons.) 0. Skiftevæsenet samt Overformynderierne 90 og 90. (Successions, faillites et biens pupillaires,) -. Jordbrug og Fædrift V (Agriculture et élève du bétail.) -. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège.). Norges Bergværksdrift 90 og 905. (Mines et usines.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) - 5. Norges Handel 906. (Commerce.) 6. Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 905. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTK V. 78. SIRISSYKEASHERNES VIRKSOMHET 907. (Statistique des hospices d'aliénés poi(r l'année 907.) Efter de fra asylerne indkomne aarsberetninger utgit av M EDICINALDIREKTOR EN. KRISTIANI A. KOMMISSION HOS H. ASCHE OUG & CO. 909.

4 8 og 56. For aarene se Norges officielle statistik, række IV. For aarene 90, 905 og 906 se Norges officielle statistik, række V., ST EEN S KE BO KTRYK K ER,

5 907. Indholdsfortegnelse. Side Indledning, oversigt over sykepladserne m. v. paa de norske sindssykeasyler Oversigt over antallet av de paa sindssykeasylerne behandlede, middelbelæg og antal forpleiningsdage (tab. I) 6-7 Forholdet mellem offentlige og private i sindssykeasylerne behandlede (tab. II) 6-7 lnterkurrente sygdomme paa asylerne (tab. III) 8-9 Tilsammen behandlet (tab. IV) 0- Tilbakeliggende fra 906 (tab. V). 0 Indkommet (tab. VI) - Utskrevet helbredet (tab. VII) - tjtskrevet i bedret tilstand (tab. VIII) -5 Utskrevet uhelbredet (tab. IX) -5 Døde (tab. X) 6-7 Tilbakeliggende ved utgangen av 907 (tab. XI) 6-7 Sygdomsform og behandlingens utfald for samtlige asyler (tab. XII) Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede og døde til samtlige paa sindssykeasylerne behandlede (tab. XIII) 8-9 Aarstiden for de sykes indlæggelse paa asylerne (tab. XIV) 0 Kjon og alder ved indlæggelsen paa sindssykeasylerne (tab. XV) Sindssygdommens eller sidste anfalds varighet ved indlæggelsen (tab.xvi) Dødsaarsakerne hos de paa sindssykeasylerne døde (tab. XVII) - De indkomnes hjemstavn (tab. XVIII) -5 De indkomnes egteskapsforhold (tab. XIX) 5 Aarsakerne til sindssygdom hos de indkomne (tab. XX) 6-9 De indkomnes stand og stilling (tab. X XI) 0- Table des matières. Pag. Introduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 907 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant pour chaque hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien (tab. I) 6-7 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées (tab. II) Cas des maladies intercurrentes dans les hospices d'aliénés (tab. III). 8-9 Nombre des aliénés traités dans les hospices (tab IV) 0- Nombre des aliénés en traitement dans les hospices au ler janvier 907 (tab. V) 0- Nombre des entrées dans les hospices d'aliénés (tab VI) Nombre des sorties en état de guérison (tab. VII) - Nombre des sorties en état d'amélioration (tab VIII) -5 Nombre des sorties en état de non guérison (tab. -5 Nombre des décès dans les hospices d'aliénés (tab X) 6-7 Nombre des aliénés restes en traitement au décembre 907 (tab. XI) 6-7 Répartition par formes de la maladie et résultat du traitement (tab. XII) 8-9 Rapport du nombre des sorties et des décès comparé au total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés (tab. XIII).... e. _. 8-9 Tableau des entrées dans les hospices réparties par mois (tab XIV) 0 Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de lear admission dans les hospices (tab. XV) _....Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés (tab. XVI), Causes des décès indiquées pour les aliénés décédés dans les hospices (tab. XVII) - Tableau des entrées réparties par domicile des aliénés (tab. XVIII) -5 Tableau des entrées réparties par état civil (tab XIX) 5 Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés réparties par cause présumée de la maladie (tab. XX) Tableau des entrées réparties par profession et par condition sociale (tab. XX I) 0-

6 IV 907. Side Middeltal av daglig arbeidende syke i asylerne (tab. X XII) 0- Oversigt over anvendelse av isolation og mekaniske tvangsmidler (tab. XXIII) - Utdrag av regnskaperne -5 Pag. Nombre moyen par jour des aliénés occupés au travail dans les diverses hospices (tat XXII) 0- Relevé de l'application de reclusion (tab XXIII) - Tableau des recettes et des dépenses -5 Av dr. A. Lindboes beretning for Gaustad asyl 6 Av dr. J. Scharffenbergs beretning for Kristiania sindssykeasyl i Kristiania 6 Av dr. med. H. Holms beretning for Kristiania sindssykeasyl i Asker (Dikemark) 9 Av dr. Aalls beretning for Oslo hospistals asyl 9 Av dr. Dedichens beretning for hans asyl ) Av dr. T. Dahles beretning for Akershus amts sindssykeasyl paa Blakstad Av dr. H. Platous beretning for Eg sindssykeasyl Av dr. L. Langbergs beretning for Neevengaardens asyl i Bergen... 6 Av dr. med. Loofts beretning for Rosenbergs sindssykeasyl 7 Av dr. E. Martens' beretning for Mollendals sindssykeasyl 7 Av dr. med. Evensens beretning for Trondhjems hospitalsstiftelses sindssykeasyl 8 Av dr. J. A. Selmers beretning for Rotvold sindssykeasyl 7 Av dr. Sollieds beretning for Ronvik sindssykeasyl 7 Av dr. med Evensens beretning for Kriminalasylet 76 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Kristiania 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Dikemark 9 Extrait da rapport sur l'établissement d'aliénés d'oslo 9 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de dr. Dedichen 0 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés du département d'akershus (Blakstad) Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés d'eg Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Neevengaarden 6 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rosenberg 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Mollendal 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Trondhjem 8 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Rotvold 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Reinvik 7 Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés criminels 76

7 907. Oversigt over sindssykeasylernes virksomhet i 907. Antallet av sindssykeasyler var 5 med ialt 88 sykepladser. Asylerne var : Gaustad, statsasyl ved Kristiania, med 0 pladser, halvdelen for hvert kjon. Kristiania kommunale asyl med 0 pladser, kun for kvinder. Dikemark, Kristiania kommunale asyl i Asker, med 8 pladser, kun for mænd (ifolge kongelig resolution av iste mai 906). Oslo hospitals asyl i Kristiania med 0 pladser, kun for kvinder. Dr. Dedichens asyl, privat, ved Kristiania, med 58 pladser, halvdelen for hvert kjon. Blakstad, Akershus amts kom nunale asyl i Asker, med 7 pla(iser, 80 for wend og 67 ) for kvinder. Kristiansands kommunale asyl med pladser. Eg, statsasyl i Kristiansand, med 60 pladser, halvdelen for hvert kjon. Neevengaarden, kommunalt asyl i Bergen, med 5 pladser, halvdelen for hvert kjon. Rosenbergs asyl, privat, i Bergen, med 75 pladser, 0 for mænd og 55 for kvinder. Mollendals asyl, privat, ved Bergen, med 80 pladser, 5 for mænd og 5 for kvinder. Trondhjems hospitalsstiftelses asyl, kommunalt, med 8 pladser. Rotvold, statsasyl ved Trondhjem, med 75 pladser, 5 for mænd (hvorav 5 i landbrukskolonien) og 0 for kvinder. Reinvik, statsasyl ved Bodo, med 0 pladser, halvdelen for hvert kjon. Kriminalasylet i Trondhjem kan motta ea. 5 patienter, Ion mænd. ) litvidet fra 7 til dette antal ved kgl. res. av fite november 906.

8 907. Tabel I gir en oversigt over asylernes virksomhet, behandlingens utfald, forpleiningsdagenes antal in. m. I 907 indlagdes 9 (hvorav indkom ganger i Ronvik asyl) mot 99 i 906 og i 905. Forholdet av indlæggelser til antallet av sykepladser for samtlige asyler 88) utgjorde 0,8 pct. og var for hvert asyl folgende Dediehens privatasyl 96,6 pct. Rotvold 57,5 «Xeevengaarden 5,8 Kristiania 5,5 «Ronvik 5,7 «Eg 50, «Gaustad, «Dikemark 0, Rosenberg 7, i pct. Trondhjem 7, Blakstad 5,6 Kristiansand 9,5 ()o 7,5 AIollendal 7,5 Kriminalasylet 5,7 Procentforholdet av wend og kvi oleì sees av folgende sammenstilling: Mænd. Kvinder. Tilbakeliggende fra , pet.,6 pct. Indkommet i 907 5,7 «6, <, Tilsammen behandlet 5,9 (< 5, «litgaat og død 5,,K 6,8 «Tilbakeliggende ved utgangen av ,5 «,5 <, Forholdet av tilbakeliggende, indkomne, utgaaede o (lode til samtlige behandlede ved de enkelte asyler sees av tabel XIII. Av de utgaaede og de-de utskreves, pet. helbredet, 9,0 pct. bedret, 7,i pet. uhelbredet,, pet. efter avgit erklæring, og 8,7 pct. (lode. Forpleiningsdagenes antal utgjorde eller gjennemsnitlig for liver av samtlige behandlede 6,6 dage (i , dage, i 905 7,5 dage). Middeltallet av daglig behandlede syke var 66,0 (i 906 0,6, i 905,7). Antallet av de for fattigvæseners og privates regning behandlede syke sees av tabel II. For det offentliges regning forpleiedes 8,6 pet., for privates 5, pet. Sundhetstilstanden har gjennemgaaende været meget god; de interkurrente sygdomme vil sees av tabel Dodsaarsakerne og de (lodes alder sees av tabel XVII. Den hyppigste dodsaarsak var tuberkulose, som foraarsaket,0 pet. av samtlige dødsfald; 6, pet. skyldtes lungetuberkulose. Derefter er opfort lungebetændelse med 8, pet., paralysis generalis med 7, pet. samt hjertelammelse med 6 pet.

9 907. Tabel XIV viser fordelingen av de indkomne paa de enkelte maaneder, som efter hyppigheten av indlæggelser faar folgende orden : Juni 08 April 9 Oktober 86 Mars 8 Juli 8 Mai 76 August 75 November 7 Februar 68 Januar 66 September 59 December 58 Der indlagdes flest i det kvartal (76); derefter kom de kvartal med 8, lste og (e kvartal med liver 6. 6 til observation indlagte personer er ikke medregnet i tabellen. De indkomnes alder (tabel XV) kjendes for 9, idet 8 til observation indlagte ikke er medregnet, og, der indlagdes ganger, kun er regnet gang, samt derhos for alderen ikke er opgit. Herav var : 6,8 pet. under 0 aar.,6 «mellem 0-0, 0-0 0,5 0-50,9 pet. mellem aar. 7, «60-70 «, «70-80 «0, «80-90 «Med hensyn til sygdommens eller det sidste anfalds varighet, ved inikeggelsen (tabel XVI) er oplyst følgende for 9. Den var for: 6, pet. under / aar, 0,6 ( fra V- «6,5 ««- «9, ««aar og derover, 7,6 ««ukjendt eller uopgit. De indkomnes hjemstavn (tabel er opgit for 99. Av disse var 6,5 pet. fra landdistrikterne, 5, pet. fra byerne;, pet. var hjemmehørende i utlandet (Danmark, Sverige, Rusland og Østerrike). De indkomnes egteskapsforhold (tabel XIX) kjendes for 90, hvorav 55, pet. var ugifte, 8, pct. gifte og 6, pct. i enkestand eller fraskilt. En sammenstilling av de opgivne aarsaker til sindssygdom hos de indkomne er gjort i tabel XX, som omfatter 96 indlæggelser, idet 8 til observation indlagte ikke er medregnet. Ingen kjendt sikker aarsak er opgit for 5 eller 5, pct. Blandt de andre 60 anføres arvelig anlæg overhovedet hos 7 eller 6, pct., som eneste aarsak hos 68 eller,6 pet. IDrik er anført hos 8 eller 8,0 pet. og syfilis hos eller,7 pet. *

10 907. Stand (tabel X X) er opgit for 897. Av disse tilhørte 5,9 pct. bonde-, husmands- og inderststanden, arbeiderstanden,,5 haandverkerstanden,, tjenerstanden, 0,8 sjomandsstanden (fiskere), 8, handelsstanden. Arbeid,svirksomhoten blandt de indssyke fremgaar av tabel :X XII og anvendelse av isolatiov oy mekaniske Morismidler a v tahel \\. Et utdrag av regnskaperne fra en del asyler meddeles i tabel X X I V. For de statsasyler og kriminalasylet er dette hentet fra Forklaringer til statsregnskabet, budgetaaret Den psykiatriske midcrcisninfi paa Gaustad asyl holdtes av direktøren i iste semester for 5 medicinske studerende deriblandt kvindelige, likesom reservelægen, saavel i vaar- som i høstsemestret, holdt et kursus i generel psykiatri, i iste kursus for 8, i det for 0 tilhørere.

11 Tabeller.

12 Tabel I. Oversigt over antallet av de paa Tableau du mouvement des hospices d'aliénés indiquant pour chaqu Asyler. Tilbakeliggende ved utgangen av 906. Tils. Derav md. kv. Indkomne i 907. Tils Derav md. kv. Tilsammen behandlet i 907. Tils. Derav md. kv. helbredet. Derav Tils. md. kv. CT bedret. Derav Tils. md. kv Gaustad Kristiania Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Kristiansand Eg Xeevengaarden Rosenberg Møllendal Trondhjem Rotvold Rønvik Kriminalasylet... Tilsammen , ' ' , ' 56' 6 0, 9-68; , Ofi ' ' 56 II I S ; Tabel li. Forholdet mellem offentlige ol Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indignant le nombt Tilbakeliggende fra 906. Indkommet i 907. Tils. behan, Asyler. Fattige. Derav kv. Private. Derav I Tus. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv. Private. Derav Tils. md. kv. Fattige. Derav Tils. md. kv Gaustad ' Kristiania Dikemark Oslo Dedichens Blakst ad ' Kristiansand Eg Neeveugaarden Rosenberg Mollendal Trondhjem ' Rotvold Rønvik Kriminalasylet ' - - Tilsammen ( 6 ( ( ' IF F ( 70 ; i) I aarets løp er 7 mænd og 5 kvinder overført fra private til fattige. ) I aarets løp (

13 ' indssykeasylerne behandlede. spice le nombre des malades et le total des journées d'entretien tat uhelbredet. Derav ils. md. kv. efter avgit erklæring. Tils Derav md. kv. Døde. Derav Tils. md. kv. Tilsammen utgaat og clod. Tils Derav kv. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Tils. Derav md. kv. Middelbelæg. Antal forpleiningsdage ' ) , 9' ' ,0 8, 8,5 0,,,, 80,0 7, 7, 8,8 85,0 7,6 7, 8,7 66, ' >rivate i sindssykeasylerne be es aliénés indigents et celui appartenant aux classes aisées. i 907. Private. Derav md. kv. Utgaat. Fattige. Private. Derav Tils. Derav Tils, md. kv. kv. Døde. Fattige. Private. Tils. Derav md. kv. Tils. Derav md. kv. -- Tils. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Fattige. Derav md. kv. Private. Derav Tils md. kv ') ) 9 6 ) mænd og kvinder overfort fra private til fattige.

14 907. Tabel HI. Interkurrente sygdomm Cas des maladies intercurrent Sygdom. Ialt behandlede Derav Tils. Md. Kv. Gaustad. Md. Kv. Kristi ania. Kv. Absees, flegmone, panaritium ete Angina Appendicit Bronkit, bronkopneumoni Bursit Cancer Carbunkel, furunkel lombustio Con tusio lys tit Decubitus Diarré, kolerine, entent Difteri Distorsio pedis Erysipelas Erythema nodosum Fractura Gastrit, gastro-enterit Hudsygdom (pemtigus, herp.zoster, psoriasis Ikterus Influensa Lungeemboli Lungegangræn Luxatio humeri Metrorrhagi Myxodem Nekrose Otit Parotit Periostit 6 Peritonit Pleurit 7 Pleurodyne Pneumoni 9 6 Pyæmi, septhæmi, lymfangit 5 Rheumatisme, gigtfeber Syfilis, tertiær Tilsammen () ) :) ) 8 Tuberkulose 5 7 Tumor mammæ Tyfoidfeber Wens ventrieuli cornece Vulnus o 6 ) En katatoniker satte ild paa sine klær, hvorved hun blev adskillig forbrændt i ansigtet indtraf det en e brud ved fald under et epileptisk anfald det andet ved fald paa isholke. gaardsbruket ; den samme arm hadde tidligere været luxeret.

15 a asylerne i 907. s les hospices d'aliénés. k e- rk. Eg. N eevengaarden. T rondhjem Rotvol ovod ti. Ro nvki. Kriminal - asyet. l [d. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md i _,.... _ _ _ _ _ -_ - _ ' _ _ _. - _ _ I _ i - _.. _ 5 - _ : _... - _ - _ - _.. _ -.. _ - i - i..... _ _ _ i _ - i.' : _ halsen, brystet og armene. ) Fremkaldt ved sprang ut av vinduet. ") Paa (iaustad.stiania asyl indtraf det ene av bruddene ved fald paa gaten. ) Indtraf under arbeide paa

16 Tabel IV. Tilsamm, Nombre des MINN= Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dedieliens. Blakst Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. -d. Kv. Al(l. Kv. Md. 0 Melancholia Mania Amentia )ementia ) )0 ) Paranoia Insania periodica epileptica hysterica hypochondrica 7 0 _ - degenerativa ) 8 ) 9 neurasthenica 0 6 5) Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri idiotia (imbecillitas) Til observation Tilsammen I I 8 I I ) 0 individer, idet patienter blev indlagt ganger. Dem. secund. kvinder ; dein. Dem. sen. nil,end og kvinder ; (l em. pra,cox mand og kvinder. ) mand Tabel V. Tilbakeliggen Nombre des aliénés en traiten Sygdom. S amtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dedicli ens. Blakst Derav Tils. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. md. kv. Melancholia Mania ' Amentia Dementia Paranoia Tnsania periodica epileptica... lo hysterica hypochondrica 8 5 degenerativa neurasthenica Alcoholism's Paralysis generalis... 7 ' Vitia organica cerebri ilicliotia (imbecillitas) Til observation 5 I - Tilsammen

17 907. handlet. tés dans les hospices. AMIIIMMEr Eg. Mollen- Tronddal. hjem. Rotvold. Ronvik. Rosenberg. Astiansand. Neevengaarden. Krintinalasylet. d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Kv. Md nænd og kvinde ; dem. præcox 6 mænd og 5 kvinder ; dem. paran. mand og :vinder opført under diagnosen katatonia. 5) Opført under diagnosen psychasthenia ) kvinder. utgangen av 906. Is les hospices au ler janvier 907. M Eg. Trondhjem. ristiansand. Neevengaarden. Mollendal. Rosenberg. Rotvold. Renvik. Krimin alasylet. d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 8 7 L i _

18 907. Tabel VI. In -Nombre des entrées d MINIM= Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blaksl Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 76 Melancholia Mania Amentia Dementia ) ) Paranoia 6 '7 9 liisania periodica epileptica - hysteriea ) hypochondrica degenerat iva neurasthenica Alcoholismus 5 Paralysis generalis. ' Vitia organica cerebri 8 5 Idiotia (imbeeillitas). 9 Til observation 7 5 Tilsammen ) Dem. sen. kvinde ; dem. præcox mænd og. kvinde ; dem. paran. kvinde. ) ophold til Kristiania asyl. Tabel VII. U Nombre des sort, Sygdom. Samtlige asyler. Gaustad. Kristiania. Dikemark. Dedieliens. Illaksta Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Aid.kv. Md. < Melancholia Mania Amentia Dementia Insania periodica - degenerativa Alcoholismus ' Tilsam I n en '6 6 6

19 907. ffnmet. hospices d'aliénés. Eg. dal. Rotvold. Ronvik, aistiansand. Neevengaarden. Rosenberg. Trondbjent. Kriminalasylet.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md ' ) 5 ' ) o "nand; (lem. præcox mænd og kvinder. ) En av disse overflyttedes efter et kort revet helbredet. stat de guérison. Eg. Trou(lhjem. Rotvold. Ronvik. Neevengaarden. Kriminalasylet.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md o 9 5

20 907, Syg-dom. Samtlige asyler. Gaustad. Tabel VIII. U Nombre des sorties Kristiania. Dikek mar. Dedieltens. Blaksta, Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Md., Kv. Md. K elan(holia Mania Am entia Dementia Paranoia nsania periodic epileptica hysterica hypochondrica degenerativa neurasthenica... Alcoholismus Paralysis generalis.... Vitia :organica cerebri. Idiotia Tilsammen ) Dementia pmcox : !, Sygliom Samtlige asyler. Gaustad. 0M Dikemark. Kristiania. Tabel ix Utskrev Nombre des sorties Oslo. De(Iieliens. Blakst Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. I Md. K Md. Kv. Md. I Melancholia 0 7 Mania 6 Am enti a 9 Dementia 0 hil Paranoia 5 9 Insania periodica, 0 5 epileptica 6 5 hysterica - hypochondrica degenerativa neurasthenica Alcoholismus Paralysis generalis Vitia organica cerebri Idiotia ) il Tilsammen I 0 87 I loi ) Dementia præcox. ) Dementia sen. in d., kv. ; dementia præcox kv. 5 o 0 I) ili -

21 evet bedret. d'amélioration. Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Trondhjem. llotvold. Renvik.. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv ) i 9 6 Ibredets de non guérison. Neevengaarden. istian- ;and. Eg. Rosenberg. Trond Rotvod. Ronvik. asylet. L.Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md r)

22 Tabel Nombre des d Sygdom. Samtlige asyler. ns t a d. Kristiania. Dikemark. Oslo. Dediehens. Blaks Tils. Derav md. kv. Md. Kv. Kv. Md. Kv. Md. Kv. M(l. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia lnsania periodica epileptica.. hysterica degenerativa. Alcoholismus Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia L.) ) ) Tilsammen Dementia præcox. ) Dementia sen. md., kv., dementia præcox kv. Tabel XI. Tilbakeliggen Nombre des aliénés resté Sygdom. Samtlige asyler. Derav Tils. md. kv. ( a nstad. Md. Kv. Dikemark. Kristiania. Kv. Md. Oslo. Kv. Dedichens. Md. Kv. Blaks Md. Melancholia Mania Amentia Dementia Paranoia Insania periodica epileptica - hysterica - hypochondrica - degenerativa - nenrastheni ca Alcoholismns Paralysis generalis.. Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas). Til observation Tilsammen ) ) i) ) o I 78 ) md. og kvinde overfort fra dementia til mania, md. og kv. fra observat til ills umepilepti( a. ) kv overfort fra dementia præcox til insania periodica.

23 ode. ns les hospices d'aliénés. I Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Mollendal. Trondhjem. I Rotvold. Ronvik. [d. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. I Md. Kv. Md. Kv ) I 6 `- Ii lii utgangen av 907. itement au. december 907. == ristiansan d. Kriminalasylet. Eg. Neevengaarden. Rosenberg. Trond- Møllen. dal. hj Rotvold. Ronvik. d. Kv. Md. Kv. Md. I Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md : 5 5 ) SI io 0 il ) I paranoia, kv. fra «til observation) ) til dementia. md. overfort fra «til observation» 5 I

24 Tabel mt. Sygdomsform og behandlinger Répartition par formes de Sygdom. fra 906. Indkomne i 907. behandlet. bredet. Tilbakeliggende Tilsammen helbedret '5 Melancholia Mania 6 76 Amentia _Dementia Paranoia Insania periodica epileptica 57 - hysterica hypochondrica 9 - degenerativa neurasthenica 7 0 Alcoholismus 5 56 Paralysis generalis 7 5 Vitia organica cerebri Idiotia (imbecillitas) Til observation 5 7 ' Tilsammen 9 I E 7 6 Tabel XIII. Procentforholdet av tilbakeliggende, indkomne, u Rapport du nombre des sorties et décès comp MINNIMMINEN Tilsammen for alle asyler. Gaustad. Kristi- Dikeania. mark. Oslo. Dediehens. Blal sta pct. pct. pct. pct. pct. pct. pc Tilbakeliggende fra 906 Indkomne i 907 U tgaat helbredet - bedret - uhelbredet - efter avgit erklæring.. Dixie Tilsammen utgaat og død Tilbakeliggende ved aarets utgang 7,70,9 6,8 76,9 9,,7 K 8,6 9, 5,, 6,8 58,,8,5,,6 -, 7,9 7,,, - 0,8 0,,0 6, 0,9,5 7, 0, 0,6-5, 5,,,7,5, 7, 9,6,8 0,6 9,0 5, f. 7,8 70, 68, 79, 9,0 6,9 9(

25 tfald for samtlige asyler. tladie et résultat du traitement. at efter avgit erklæring. døde. Tilbakeliggende ved utgangen av 907. Procentforhold til samtlige for samme sygdom behandlede helbedrede. (lode uhelbredede. bredede. uhellredet. samtlige be- indhandlede komne., , 5, 6 9 6,7 9,5 7, 9 05 ',5,, , 5,5, 5 7,8 6, , 0,0 6, 6 5 0,5 0,5 59 0,0,7 6 9,0,8 6 95,6 7,,8 8 0,0 0,0 0,7 5, 7, 5,0 9,8 8 7, 6,7,, 7 6,, 6,5,8,8,7 8,8,5,6,8 7,5 5,,,0 6,8 5,7 6,9 7,6,9,7, 0,6,8 0,,7,6 0,5,7 0,7 6, 8, 8,9 7,0,9 7,0,5,,0,0 0,,6,6 0,9,, xaede og døde til de paa hvert asyl tilsammen behandlede. total des aliénés traités dans les hospices. istian- -sand. _ Eg. Ronvik. Neevengaarden. Rosenberg Mollendal. Trondhjem.. P, tvold. Kriminalasylet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct., I 9, 68,7 66, 85, 9,8 86, 6, 68,8 9,5 7,7,,9,7 6,,7 6,7, 6,5-6,5 5,9,,0, 7,,,8, 5,9, 5,9, 7,9 9, 6,5,6, - ',9,,7, - 0,5 0, - 0,7 0, - - 5, 5,0 5, 0, 6,9 5, 6,8-9,,5 0,,7,6 6,7,6 7,0 6,5 80,8 67,5 69,9 85, 85, 8, 65, 7,0 9,5

26 , Tabel my. Oversigt over aarstiden for de sykes indlæggelse paa asylerne. Tableau des entrées dans les hospices reparties par mois. Asyl. Januar. Februar. April. Mai. Juni. Juli. August. September. Oktober. November. December. E-, r. "A,,cl.. rd. c/ E- Gaustad i Kristiania _ _ ' ii 95-8 ' - _ Dikemark Oslo Dedichens Blakstad Kristiansand Eg 7 Neevengaarden. Rosenberg Trondhjem Rotvold 8 Ronvik 9 Krirninalasylet. Tilsammen ' i li I I 58 5

27 907. Tabel )(v. De sindssykes alder ved indlæggelsen. Répartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices. Asyl. "-c-j Derav Under 0 nar Uopgit eller ukjendt alder. E- - d r.d K. 0 istad [stiania cemark o lichens ikstad stiansand vengaarden ;enberg llendal Indhjem ;vold ivik.... minalasylet. Tilsammen ' ) il 7 0 o ) ) Av disse var under 0 aar, resten over. ) Av de ialt indkomne 9 er ikke medtat, nemlig 8 til observation indlagte (Gaustad mænd og kvinde, Eg mænd, Rotvold mand kvinde), samt ( mænd og _ kvinde), der indlagdes ganger i aarets lop i Ronvik asyl..bel XVI. Sygdommens eller det sidste anfalds varighet ved indlæggelsen. Durée de la maladie ou du dernier accès lors de l'admission des aliénés. Asyl. Ialt indkommet. Derav Under / aar. / Uopgit nar og eller derover. ukjendt alder. 7, d VS,,,f E-i rsé, H- r istad stiania emark Lichens listad stiansand vengaarden enberg lendal ndhjem vold vik minalasylet ' 6 8 o 0 7 il Tilsammen ) ) Foruten de i tabel XV, anm. opførte tilfælde er en mand, der indlagdes til obseron i Neevengaarden asyl ikke medregnet.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle. Statistik m. v 1 'Januar 1901-1 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Try kt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 190. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901. Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr. 74. OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AARET 190. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 190) EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER UDGVEN

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 18 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 188 0 Juni 1889, S. 7. 8616

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 188-0 Juni 1889, S. -7.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.) 18 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 1880 Juni 1889, S. 7. 8616 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la NorOge, série V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. ' Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 73. OVERSIGT OVER SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1895. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1895) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK. Tredie Række No. 39. OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AARET 1894. (Statistique des hospicés d'aliénés pour l'année 1894) EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER UDGVEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED C. No 5 b. OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1881. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN ()G UDGIVEN DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALV/ESEN. CHRISTIANIA. TRYKT

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 16. OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AA R ET 1 891. (Statistique des hospices d'aliénes pour Pannee 1891) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETN1NGER

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0- december 0. Trykt Nr,. Private

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 se tidligere hefter. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privées par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED ), ' * NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 8 OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED AA R ET 1885. (Statistique des hospices d'aliéués pour l'année 1885) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sine.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

situssygetsylernes yirksvi E 11

situssygetsylernes yirksvi E 11 L NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY R/EKKE. UDGIVEN I AARET 1888. C. No. b. OVERSIGT OVER situssygetsylernes yirksvi E 11 I AAR ET 1 8 8 0. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 95: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 836-94. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 836-94.)

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE.

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. C. 5b. OVERSIGHT ts OVER taksoillid mulouslini. I AARET 8 7. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. - CHRISTIANIA. TRYKT. I DET STEENSKE

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 103. OVERWGT SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1888. (Statistique des hospices d'alienes pour l'année 1888) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETN INGER

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK, Tredie Række No 9 OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AA R ET 188 EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTØREN FOR DET CVLE MEDCNALVÆSEN,

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. 3dje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.).

Læs mere

Kjære forældre og søskende!

Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 15. oktober 1912. Cirkulærskrivelse no 6 1912 Cirkulerer til Hans, Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Mange tak for breve hjemmefra av 19/6 11/7 og 22/7

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) q.e F.44 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 vil findes opfort i fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 906- december 90. Trykt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksombed 90. (Hospices d' aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere