KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse"

Transkript

1 KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH

2 Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april Orientering Sammenfatning af beskrivelse Kunde Bebyggelsen Grundlag Kloaksystemet Tilstand Den udførte TV Inspektion Prioritetsklasser Det generelle billede De faktiske forhold Korrosion Aflejringer Forskudte og Åbne Samlinger Andre forhindringer Brønde Konklusion Renoveringsmetode og Entreprisevalg Renoveringsmetode Entreprisevalg Budget Bilag... 17

3 Orientering Side: 2 1 Orientering. (Kilde: KAB Hjemmeside) 1.1 Sammenfatning af beskrivelse På baggrund af henvendelse fra KAB, har Hartvig Consult ApS i september 2012 foranlediget en TV inspektion af kloaksystemet på Otto Mønsted Kollegiet. Denne TV Inspektionen er grundlag for en generel tilstandsvurdering af kloaksystemet på kollegiet. Af TV Inspektionen kan det konkluderes, at kloaksystemet generelt er i en forfatning der påkræver, at en renovering af systemet i sin helhed igangsættes indenfor overskuelig fremtid. Nærværende beskrivelse er udarbejdet på dette grundlag og I de følgende afsnit redegøres for indstillingen til, at kloakkerne bør renoveres. I afsnit 5 beskrives det vurderede renoveringsbudget, som andrager Ca ,00kr.inkl. Moms I det følgende materiale er beskrevet de scenarier der er konstateret ved gennemgangen og således bidrager til det fremlagte budget.

4 Orientering Side: Kunde 1.3 Bebyggelsen KAB Vester Voldgade København V Att.: Flemming Bøgebjerg Hansen Otto Mønsted Kollegiet er opført i 1955 og er beliggende på Rektorparken Valby, i København SV. Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i beton og rummer 307 stk. kollegieværelser fordelt på 10 etager. Derudover er der kælder i tre niveauer under bebyggelsen. 1.4 Grundlag Nedenstående dele danner grundlag for nærværende rapport. Kloaktegning 501 dateret 29/ udleveret af KAB. TV Inspektion udført af JK Kloakservice september Prioritetsrapport udarbejdet af Hartvig Consult ApS. Prioritetstegning udarbejdet af Hartvig Consult ApS. Tilsyn på matriklen. 1.5 Kloaksystemet Kloaksystemet som er fra bebyggelsens etablering i 1955, er udført som fællessystem hvorved både spilde og regnvand løber i et og samme system. Systemet er primært udført af betonrør og ligger grundet kælderarealerne, primært i dybder fra 2,5 3,5 meter med enkelte brønde i 4,5 meters dybde. Spildevandet fra de enkelte etager ledes via indvendige faldstammer til stikledninger på kloaksystemet i kælderplan. Disse stikledninger løber videre under kældergulvet, ud til de interne hovedledninger.

5 Orientering Side: 4 Tagvandet fra bebyggelsen transporteres fra taget ligeledes via faldstammer placeret inde i bygningen til stikledninger under kældergulvet. Disse ledninger løber til sandfangsbrønde placeret ved bygningens facader. Der er i henhold til det eksisterende tegningsmateriale omfangsdræn omkring hele bygningen. Kloaksystemet leder til offentlig recipient (modtager) i Vigerslev Alle

6 Tilstand Side: 5 2 Tilstand 2.1 Den udførte TV Inspektion Opmærksomheden skal henlægges på, at der ved TV Inspektion i september 2012, ikke er udført rens af kloakkerne, hvorved der udelukkende er tale om en tilstandsvurdering forud for saneringsplanlægningen. Det var ikke muligt at TV Inspicere alle ledninger, grundet de store aflejringer og forskydninger som der er i kloakkerne. På Prioritetstegningen som er vedlagt som bilag, fremgår det hvilke ledninger som er filmet og hvilke ledninger som ikke kunne filmes. Prioritetstegningen viser derudover hvilke prioritetsklasser de enkelte ledninger er kategoriseret i. 2.2 Prioritetsklasser Prioritet 1 markeret med rød farve Er ledninger med skader og fejl som bør udbedres inden for 1.år. Prioritet 2 markeret med gul farve Er ledninger med skader og fejl som bør udbedres inden for 1 3 år. Prioritet 3 markeret med grøn farve. Er ledninger med skader og fejl som bør udbedres inden for 5 år. Ikke filmede ledninger er markeret med lilla farve. 2.3 Det generelle billede 95 % af de filmede ledninger ligger i prioritetsklasse 1, hvorfor man overordnet set kan sige, at kloaksystemet på Otto Mønsted Kollegiet det man vil kalde renoveringsegnet. Der ses generelt stor slitage på rørene, hvilket naturligt kan forventes i systemer med denne alder. Ligeledes ses der en del store og fastsiddende aflejringer, som nedsætter kloakkernes kapacitet betragteligt og vil have indflydelse på den daglige drift.

7 Tilstand Side: 6 I det følgende afsnit er beskrevet og illustreret med foto hvilke skader og fejl der er konstateret ved TV Inspektionen. 2.4 De faktiske forhold I dette afsnit er anvendt en klassificering af skaderne fra 1 4, hvor klasse 3 4 er, skader som har direkte indflydelse på den daglige drift Korrosion Korrosion forekommer fordi betonen i rørene nedbrydes over åre, grundet det aggressive miljø et kloaksystem er. Når betonen nedbrydes, svækkes rørenes styrke og der vil være risiko for at de bryder sammen. Eksempler på korrosion:

8 Tilstand Side: Aflejringer Aflejringer er kalk, sæberester, papir og andet der med tiden sætter sig fast i rørene og derved nedsætter kapaciteten i disse. Der er konstateret aflejringer som fylder ca. 85 % af rørets areal, hvilket selvsagt er en stor drifts og kapacitetsnedsættelse. Eksempler på aflejringer:

9 Tilstand Side: Forskudte og Åbne Samlinger Disse skader gør dels at kloaksystemet bliver utæt, hvilket bevirker at der er en risiko for forurening af grundvandet da en del af kloakvandet vil sive ned i jorden i stedet for at løbe i rørene som det skal. Derudover vil rotter have en mulighed for at søge ud af kloakkerne for at yngle. Samtidig giver utætte kloakker en risiko for at konstruktionerne bliver opfugtet, hvilket på sigt giver en del følgeskader i form af forringet indeklima som følge af f.eks. Skimmelsvamp.

10 Tilstand Side: 9 Eksempler:

11 Tilstand Side: Andre forhindringer Her er eksempler på andre typer af forhindringer og skader som er mødt ved TV Inspektionen. Eksempler:

12 Tilstand Side: Brønde Brønde er generelt meget slidt i bundløb og banketter. Banketter bør bygges op til anbefalet hældning for at modvirke at rotter kan sidde på dem. Der er mange forskudte samlinger ved vandlåse på tagbrønde, som gør at noget af vandet løber ud langs konstruktionerne. Dæksler og riste er flere steder slidte og nogle er gået i stykker. Da disse er med til at sikre at ingen kan komme til skade ved at falde i brønde, er det vigtigt at disse udskiftes. Eksempler:

13 Tilstand Side: 12

14 Tilstand Side: 13

15 Konklusion Side: 14 3 Konklusion På baggrund af nærværende rapport, anbefales det at igangsætte en total nedrensning af hele kloaksystemet. Herefter bør alle ledninger filmes igen, således at man får det reelle skadesomfang frem i lyset. Efterfølgende bør en renovering af kloaksystemet i sin helhed, herunder både renovering af ledninger, Gennemløbsbrønde samt Tag og Vejbrønde igangsættes Ved at renovere kloakkerne nu, vil det kunne udføres med et minimalt antal af opgravninger fordi rørene endnu ikke er faldet sammen. Udskydes en renovering til det vil være påkrævet med opgravninger i større udstrækning, vurderes det at udgiften hertil vil være min. 4 gange så stor. Samtidig har man et ansvar og forpligtelse til at udbedre fejl og mangler der kan påvirke miljø og drikkevandsressourcer, når man har kendskab til at sådanne findes. Derudover vil den daglige drift i kloaksystemet ikke kunne opretholdes hvis ikke der snarest sker en nedrensning af systemet.

16 Renoveringsmetode og Entreprisevalg Side: 15 4 Renoveringsmetode og Entreprisevalg 4.1 Renoveringsmetode Når der er udført TV Inspektion og Rens af systemet anbefales det at kloakkerne i det omfang hvor det er muligt, renoveres ved hjælp af NO Dig løsninger. Det vil sige at kloakkerne i vides mulige omfang renoveres uden opgravning, hvilket reducerer omkostningerne betragteligt. Der findes flere typer af NO Dig renovering på markedet og en endelig fastlæggelse af metode kan først finde sted når den anbefalede TV Inspektion og Rens har fundet sted. Det anbefales at der anvendes firmaer som er tilknyttet en kontrolordning, hvilket bl.a. sikrer at de produkter der anvendes, har gennemgået løbende test og har en dokumenteret levetid. 4.2 Entreprisevalg Til denne renoveringsopgave anbefales det at, entreprisen udbydes som hovedentreprise til 3 til opgaven egnede firmaer.

17 Budget Side: 16 5 Budget Det vurderes at TV Inspektion og Rens af hele kloaksystemet vil beløbe sig til: Ca kr.inkl. Moms. Efterfølgende vil den egentlige renovering hvor alle ledninger og brønde renoveres beløbe sig til: Ca ,00kr.inkl. Moms. Til ovenstående skal tillægges honorar til rådgiver for endelig budgettering, projektering, udbud, kontrahering, tilsyn samt projektledelse på: Ca ,00kr.inkl. Moms. Således vurderes det at den samlede udgift for renovering af kloaker på Otto Mønsted Kollegiet udgøre.: Ca ,00kr.inkl. Moms.

18 Bilag Side: 17 6 Bilag 1. Kloaktegning 501 dateret 29/ Prioritetstegning nr.: P4.01 Prioritet U 3. Prioritetsrapport

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen dresse Hyldehavevej 6 Postnr. 2800 Dato 25-04-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 25-10-2015 H-15-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-205109 Matrikel/Ejerlav: 7EG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lise Marie Steffens dresse Bakkevej 47 Postnr. 3460 Dato 24-06-2014 By Birkerød Udløbsdato 24-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-12896 Matrikel/Ejerlav: 8C Kajerød By, Birkerød Internt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt dresse Møllevej 42 Postnr. 6818 Dato 26-03-2014 By Årre Udløbsdato 26-09-2014 H-14-0-0038 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-113895 Matrikel/Ejerlav: 8C Fåborg By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kirsten Pedersen dresse Gormendal 11 Postnr. 8831 Dato 05-08-2015 By Løgstrup Udløbsdato 05-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-127769 Matrikel/Ejerlav: 9O Vorde By, Vorde Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mads og MetteThomsen dresse Kirsten Piils Vej 13 Postnr. 2920 Dato 12-11-2014 By Charlottenlund Udløbsdato 12-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-108689 Matrikel/Ejerlav: 7FP Ordrup

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen Adresse Danshøjvej 25, 1. sal Postnr. 2500 Dato 22-06-2015 By Valby Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-99288 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jens nders Peter Sørensen dresse Østre Skovvej 22 Postnr. 8400 Dato 19-06-2015 By Ebeltoft Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-4647 Matrikel/Ejerlav: 2T

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015 for ejendommen Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen dresse Sattrupvej 31 Postnr. 8752 Dato 09-09-2014 By Østbirk Udløbsdato 09-03-2015 H-14-0-0219 Kommunenr./Ejendomsnr. 615-291726

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen dresse Hulsø Ege 19 Postnr. 2960 Dato 09-07-2015 By Rungsted Kyst Udløbsdato 09-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 223-83137 Matrikel/Ejerlav: 9DI Vallerød

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd. for ejendommen Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved dresse Thyrasvej 15, Toksværd Postnr. 4684 Dato 02-02-2015 By Holmegaard Udløbsdato 02-08-2015 H-15-0-0022 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-032808

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere