Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter"

Transkript

1 Planter & Miljø Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Lars Bonde Eriksen 2014 vfl.dk

2 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug.

3 Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5 Summary...6 Afprøvningens gennemførelse...8 Smitteforsøg...10 Vinterbyg...12 Vinterrug...16 Triticale...19 Vinterhvede...22 Vårbyg...30 Havre...37 Vårhvede...40 Vårtriticale...43 Markært...44 Hestebønne...45 Vinterraps...46 Vårraps...52 Afprøvede sorter...53 Repræsentanter og vedligeholdere...59 Oversættelser/translations...61 Side 3

4 Placering af observationsparceller og sortsforsøg 2014 Observationsparceller Sortsforsøg Sortsforsøg og observationsparceller Side 4

5 Forord I denne publikation bringes resultater af årets sortsforsøg i korn, bælgsæd og olieplanter samt observationer af sortsegenskaber i korn for Resultaterne er fremkommet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Afdeling for Sortsafprøvning under NaturErhvervstyrelsen, danske planteforædlere og sortsrepræsentanter samt Dansk Landbrugsrådgivning. Antallet af forsøg varierer fra art til art, afhængigt af blandt andet artens udbredelse. Forsøgene er fysisk placeret hos de tre samarbejdspartnere, og ansvaret for afprøvningen er fordelt på følgende måde: Værdiafprøvningen med henblik på sortslisteoptagelse er gennemført under ledelse af Natur-Erhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Gerhard Deneken. Observationsparcellerne er gennemført under ledelse af NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Gerhard Deneken og Susanne Sindberg. Landsforsøgene er gennemført under ledelse af Videncentret for Landbrug, Planter & Miljø. Ved landskonsulent Lars Bonde Eriksen. Virulensundersøgelserne med gulrust er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved professor Mogens S. Hovmøller og Chris Khadgi Sørensen. Smitteforsøg med Fusarium i vinterhvede er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen. Resistens mod nematoder er gennemført under ledelse af NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Gerhard Deneken og Susanne Sindberg. Resultaterne publiceres af Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planter & Miljø. Gerhard Deneken NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte 4230 Skælskør Lars Bonde Eriksen Videncentret for Landbrug, Planter & Miljø Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N Side 5

6 Summary This report contains the results from this year s field trials in cereals, pulses, and oilseed crops. It also contains results of disease observations in plots untreated with fungicides, and results from special nurseries with artificial inoculation of various pathogens. The trials and observation plots have been organized in cooperation between Aarhus University, The Danish Agrifish Agency Department of Variety Testing, Danish Plant Breeders, Danish Variety Agents, and the Knowledge Centre for Agriculture, Crop Production. In brief the cooperation includes: Yield trials. These include varieties in the VCU trials, varieties on the Danish National List, and other varieties considered interesting for Danish agriculture. The number of field trials depends on the crop. In cereals, some of the field trials include plots with or without fungicides or growth regulators. The recommended maximum application of fungicides is shown in the table below. Organic trials: Are conducted on fields grown according to the rules of organic farming. Observation plots established at up to 20 locations, geographically spread evenly over the country. On most of the sites two plots of each cereal variety participating in the field trials mentioned above are sown. One of these plots is not treated with fungicides and is used for disease assessments. The treated plots are used for evaluation of agricultural characteristics. During the growing season the plots are inspected and evaluated several times by the staff from The Danish AgriFish Agency, Department of Variety Testing. An annual publication with the results is prepared around 1st of November. Side 6

7 Recommended maximum application of fungicides in the yield trials 2014 Crop Amount in litre (l) per ha and product Number of treatments Winter wheat Trials with early infection of mildew and/or rust, three treatments are preferred: GS 31-32: 0,15 l Flexity + 0,15 l Rubric. GS 37-39: 0,45 l Viverda or 0,45 l Bell or 0,25 l Bell + 0,15 Proline or 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric Approx. 2-3 weeks later: 0,45 l Viverda or 0,45 l Bell or 0,25 l Bell + 0,15 Proline or 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric Trials without early infection of mildew and/or rust, but on a wet location, two treatments: GS 33-37: 0,25 l Rubric. GS 55-61: 0,75 l Viverda or 0,75 l Bell or 0,375 l Bell + 0,2 l Proline or 0,2 l Proline + 0,25 l Rubric. Trials with severe mildew infection in GS 33-37, 2 treatments: GS 33-37: 0,25 l Rubric + 0,15 l Flexity GS 55-61: 0,75 l Viverda or 0,75 l Bell or 0,375 l Bell + 0,2 l Proline or 0,2 l Proline + 0,25 l Rubric. In trials where the planned fungicide applications are all done before heading, a follow up treatment can be made two weeks after the last treatment, using a dose of 0,3 l Bell, or similar. 2-4 Winter barley Triticale Spring barley Oats Spring wheat Trials with early and severe disease infection, especially in case of leaf rust, two treatments: GS 31-32: 0,2 l Folicur, or in case of a severe scald infection 0,15 l Proline. GS 39-45, at least two weeks after the first treatment: 0,4 l Prosaro eller 0,1 l Comet + 0,3 l Prosaro. Trials with no early disease infection: GS 39-45: 0,4 l Prosaro or 0,3 Prosaro + 0,1 l Comet. Trials with early mildew infection, 2 treatments: GS 31-32: 0,25 l Folicur + 0,15 l Flexity. At heading: 0,35 l Rubric, or in case of mildew infection 0,35 l Folicur. Trials with an early stripe rust infection: GS 31-32: 0,25 l Folicur. Two weeks later: 0,25 l Folicur. Two weeks later: 0,25 l Rubric. In case of mildew 0,15 l Flexity is added to one of the treatments. Trials without early disease: At heading: 0,35 l Rubric. If mildew is present 0,15 l Flexity is added. Trials with early and severe disease infection: GS 31-32: 0,2 l Folicur, or 0,2 l Prosaro. Prosaro is the choice for treating scald. GS 39-45, or at least two weeks later: 0,25 l Prosaro + 0,1 l Comet. Trials without early disease: GS 39-45: 0,25 l Prosaro + 0,1 l Comet. When disease is present, but not later than heading: 0,25 l Folicur. Trials with an early mildew infection: 0,25 l Folicur. 2-3 weeks later 0,25 l Folicur Trials without early disease: Around heading: 0,45 l Viverda or 0,45 l Bell or 0,25 l Bell + 0,15 Proline or 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric Trials with an early mildew infection: GS 31-32: 0,2 l Folicur + 0,15 l Flexity. At heading: 0,45 l Viverda or 0,45 l Bell or 0,25 l Bell + 0,15 Proline or 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric. Trials with an early rust infection: GS 31-32: 0,25 l Folicur. At heading: 0,45 l Viverda or 0,45 l Bell or 0,25 l Bell + 0,15 Proline or 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric Side 7

8 Afprøvningens gennemførelse 2014 Observationsparceller blev anlagt på indtil 20 steder, afhængigt af art. Disse er fordelt med fire steder under Aarhus Universitet, 10 steder i landøkonomiske foreninger, fem ved forædlingsstationer og en ved Natur- Erhvervstyrelsen. Afgrøderne er gødsket og ukrudtsbekæmpet som almindelig praksis. Halvdelen af parcellerne er holdt fri for svampeangreb i vækstsæsonen. Disse parceller er anvendt til vurdering af overvintring, stråegenskaber og modning. Den ikke svampebehandlede del af parcellerne er brugt til vurdering af sorternes modtagelighed over for naturligt forekommende svampe under naturligt smittetryk. Der er foretaget bedømmelse af sorternes sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i vækstsæsonens forløb. Ved offentliggørelsen er der udvalgt observationer fra enkelte steder, som gør forskellen på de afprøvede sorter så tydelig som mulig. Resultaterne er således ikke udtryk for det generelle sygdoms-niveau i Lovbestemt værdiafprøvning. Udbytteforsøgene i forbindelse med den lovbestemte værdiafprøvning er gennemført på tre til seks steder, afhængigt af art. Forsøgsstederne er fordelt mellem planteforædlere, sortsrepræsentanter, landøkonomiske foreninger og NaturErhvervstyrelsen. Forsøgene er gennemført som enfaktorielle forsøg. I korn i er der anbefalet en maksimal anvendelse af svampemidler, som angivet i tabellen nedenfor. De anbefalede mængder er fastlagt ud fra en vurdering af angrebsstyrken og sygdomsudviklingen i I ærter, vår- og vinterraps er der anvendt godkendte svampemidler efter de enkelte forsøgslederes vurdering af behovet. Landsforsøgene er gennemført på de samme forsøgssteder og efter samme forsøgsplan som den lovbestemte værdiafprøvning. Desuden anlægges der i landsforsøgene op til syv forsøg, afhængigt af art. Disse forsøg anlægges fortrinsvis i de landøkonomiske foreninger. For de sorter, der deltager i den lovbestemte værdiafprøvning, indgår resultatet fra denne afprøvning som en del af resultatet af Landsforsøgene. Sorterne er derfor både med i afsnittet vedr. den lovbestemte værdiafprøvning og Landsforsøgene. I korn er disse tre til syv forsøg gennemført som tofaktorielle forsøg. I vinterrug anvendes der vækstregulering i de behandlede led, og der er parceller uden vækstregulering. I de øvrige kornarter indgår parceller med og uden svampemidler. Alle udbytteresultater er korrigeret til en standardvandprocent på hhv. 15, 14 og 9 i korn, bælgsæd og olieplanter. Økologiske forsøg gennemføres på arealer, dyrket efter økologiske principper. Signaturforklaring: Karakterskala: 0-10, 0 = ingen lejesæd, ingen nedknækning Resistens mod havrecystenematoder I havre, vårhvede og vårbyg gennemføres smitteforsøg, hvor nye sorters resistens mod nematoder undersøges. Hver sort afprøves på friland i fire gentagelser mod race et og race to. Det gælder kun for sorter til sortslisteoptagelse samt andre sorter anmeldt til denne afprøvning ved NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning. Side 8

9 Anbefalet maksimal mængde af svampemidler i udbytteforsøgene 2014 Art Vinterhvede Mængde i liter pr. ha og middel I forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust, foretrækkes 3 behandlinger: St : 0,15 l Flexity + 0,15 l Rubric. St : 0,45 l Viverda eller 0,45 l Bell eller 0,25 l Bell + 0,15 Proline eller 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric Ca. 2-3 uger senere: 0,45 l Viverda eller 0,45 l Bell eller 0,25 l Bell + 0,15 Proline eller 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric Forsøg uden tidlige angreb af meldug og/eller rust, men megen nedbør, 2 behandlinger: St : 0,25 l Rubric. St : 0,75 l Viverda eller 0,75 l Bell eller 0,375 l Bell + 0,2 l Proline eller 0,2 l Proline + 0,25 l Rubric. Forsøg med meget meldug i st , 2 behandlinger: St : 0,25 l Rubric + 0,15 l Flexity St : 0,75 l Viverda eller 0,75 l Bell eller 0,375 l Bell + 0,2 l Proline eller 0,2 l Proline + 0,25 l Rubric. Forsøg hvor den planlagte svampebekæmpelse afsluttes før skridning, kan der følges op 14 dage efter sidste sprøjtning med 0,3 l Bell, eller lignende. Antal behandlinger 2-4 Vinterbyg Forsøg med tidlige og kraftige angreb af især bygrust, 2 behandlinger: St : 0,2 l Folicur. Ved meget skoldplet anvendes i stedet 0,15 l Proline. St , dog tidligst to uger senere: 0,4 l Prosaro eller 0,1 l Comet + 0,3 l Prosaro. I stedet for Comet kan også anvendes Aproach i samme dosis. Forsøg uden tidlige og kraftige angreb: St : 0,4 liter Prosaro eller 0,3 Prosaro + 0,1 l Comet. I stedet for Comet kan også anvendes Aproach i samme dosis. 1-2 Triticale Vårbyg Havre Forsøg med tidlige angreb af meldug, 2 behandlinger: St : 0,25 l Folicur + 0,15 l Flexity. Begyndende skridning: 0,35 l Rubric. Ved meget meldug vælges i stedet 0,35 l Folicur. Forsøg med tidlige angreb af gulrust: St : 0,25 l Folicur. 2 uger senere: 0,25 l Folicur. 2 uger senere: 0,25 l Rubric. Ved samtidig angreb af meldug tilsættes 0,15 l Flexity ved en af behandlingerne. Forsøg, hvor der ikke forekommer tidlige sygdomsangreb: Omkring skridning: 0,35 l Rubric. Ved meldug angreb tilsættes 0,15 l Flexity. Forsøg med tidlige og kraftige angreb: St : 0,2 l Folicur eller 0,2 l Prosaro. Prosaro vælges ved skoldplet. St dog tidligst to uger senere: 0,25 l Prosaro + 0,1 l Comet. I stedet for Comet kan anvendes Aproach i samme dosis. Forsøg uden tidlige angreb: St : 0,25 l Prosaro + 0,1 l Comet. I stedet for Comet kan anvendes Aproach i samme dosis. Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning: 0,25 l Folicur. Ved tidlige angreb af meldug: 0,25 l Folicur. 2-3 uger senere 0,25 l Folicur Vårhvede Forsøg uden tidlige angreb af sygdomme: Omkring begyndende skridning: 0,45 l Viverda eller 0,45 l Bell eller 0,25 l Bell + 0,15 Proline eller 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric Forsøg med tidlige angreb af meldug: Ved begyndende angreb i st : 0,2 l Folicur + 0,15 l Flexity. Omkring begyndende skridning: 0,45 l Viverda eller 0,45 l Bell eller 0,25 l Bell + 0,15 Proline eller 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric. Forsøg med tidlige angreb af rust: Ved begyndende angreb i st : 0,25 l Folicur. Omkring begyndende skridning: 0,45 l Viverda eller 0,45 l Bell eller 0,25 l Bell + 0,15 Proline eller 0,15 l Proline + 0,15 l Rubric. 1-2 Side 9

10 Smitteforsøg og virulensundersøgelser i korn Gulrust smitteforsøg i hvede og triticale 2014 Mogens Støvring Hovmøller & Chris Khadgi Sørensen, AU-Flakkebjerg Gulrust smitteforsøg har til formål at undersøge kornsorters resistens overfor gulrust under markforhold. Forsøgene supplerer dermed Observationsparceller og Registreringsnet, hvor sorterne undersøges i forhold til naturlig smitte. I smitteforsøgene undersøges effekten af sorternes resistens under et moderat til højt smittetryk. Der blev desuden indsamlet et antal isolater fra hvede- og triticalemarker og sortsforsøg med henblik på at følge evt. forekomst af nye gulrust smitteracer. Der er primo oktober undersøgt ca. 75 isolater fra Danmark og Sverige og forsøgene forventes afsluttet inden udgangen af Senest opdaterede detailresultater for udbredelsen af smitteracer af gulrust Danmark og det øvrige Nordvesteuropa fremgår af org, der er hjemmeside for Det Globale Rustcenter ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg. Forsøgene blev smittet med isolater af Kranich- og Warrior-racerne. I vårhvede og triticale blev der desuden anvendt et aggressivt isolat af Cardos-racen, som generelt ikke angriber de sorter af vinterhvede, der pt. dyrkes. Angrebsniveau i kontrolsorter viser den forventede situation i sorter med ringe voksenplante-resistens. På baggrund af markforsøgene med smitte med forskellige racer samt andre sortsforsøg er sorternes modtagelighed for gulrust blevet indgrupperet i grupperne 0-3 i Sortinfo, hvor 3 er meget modtagelig. Se Gå ind under afgrøden, vælg info og sæt kryds ved Modtagelighedsgruppe i Planteværn Online. Forsøg med undersøgelse af smitteracer blev gennemført under ledelse af Mogens Støvring Hovmøller, mens smitteforsøg i marken blev gennemført under ledelse af Chris Khadgi Sørensen, begge AU- Flakkebjerg. Forsøgene var finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Fødevareministeriet med undtagelse af forsøg med svenske sorter, der var finansieret af Jordbruksverket i Sverige. Side 10

11 Aksfusarium i hvede. Lise Nistrup Jørgensen, AU-Flakkebjerg Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har igen i år via et projekt delvis støttet af forædlerne undersøgt 23 vinterhvedesorters modtagelighed for aksfusarium. Der har været udsået to forsøg hvor der i begge indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser. I det ene forsøg foretages inokulering med Fusarium sporer under blomstring, mens der i det andet udlægges Fusarium inficerede kerner på jorden, som normalt giver anledning til et mere moderate angreb. Forsøg med sporesmitte. Der er under blomstring smittet kunstigt 4 gange(9/6, 11/6 14/6 og 17/6) med en blanding af Fusarium culmorum og Fusarium graminearum. For at fremme angreb er forsøget vandet 2 gange om dagen. Alle sorter har været udsat for smitstof under blomstring. Ca. 14 dage efter første smittedato kunne man se begyndende angreb. Forsøg med jordsmitte. I den anden del af forsøget blev der i maj udlagt fusarium inficerede kerner samt majsstubbe på jorden. Vanding 2 gange om dagen sikrede gode spredningsbetingelser af Fusarium i forsøget. Angrebsgraden var i år næsten på niveau med niveauet i forsøget med sporesmitte. Oftest er der i forsøget med jordsmittet mindre angreb. I begge forsøg blev der optalt antal angrebne aks pr. 100 aks. I forsøget med sporesmitte blev endvidere bestemt et gennemsnitligt niveau af aksangrebene. Et index er beregnet ved at gange % angrebne aks med den gennemsnitlige karakter for angrebsgrad på aksene. I begge forsøg er der givet en karakter for gennemsnitligt angreb d. 5 juli. Hvedebladplet (DTR) i hvede Lise Nistrup Jørgensen, AU-Flakkebjerg Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har i år via et projekt delvis støttet af for-ædlerne undersøgt 22 vinterhvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR). Der har været udsået et forsøg hvor der indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser. I forsøget er der udlagt halm smittet med hvedebladplet i efteråret Udlæggelse af halm som smitstof giver normalt gode muligheder for at opnå betydelige angreb. I 2014 forsøget var moderate angreb som blandede sig med angreb af septoria. Forsøget er bedømt for angreb på 2 tidspunkter i vækstsæsonen. På grund af kraftige angreb af septoria, var det ikke muligt efter vs. 55 med sikkerhed at adskille de to sygdomme i forsøget. Side 11

12 Observationsparceller Vinterbyg Vinterbyg Tendens til Type nedknækning v Procent dækning Strå- overmodenhed Hybrid radet Modnings dato længde (cm) Lejesæd strå -aks Meldug Bygrust Bladplet Ramularia Antal forsøg Apropos 2 14/ Balder 2 14/ Blanding 2 14/ California 2 14/ Capricorn 2 13/ Celtic * 6 13/ Frigg 2 14/ Hamu * 6 13/ Hejmdal 2 14/ KWS Ida 2 13/ KWS Infinity 2 13/ KWS Kosmos 6 14/ KWS Meridian 6 14/ KWS Rose 2 13/ KWS Tenor 6 13/ KWS Tower 2 13/ Kathmandu 2 14/ MS-bygrust 2 13/ MS-ramularia 2 13/ MS-skoldplet 2 14/ Matros 2 13/ Padura 2 13/ Quadra x 6 13/ SY Leoo x 6 13/ Shadow 2 13/ Talisman 2 13/ Trooper x 6 13/ Wootan x 6 14/ Zirene *** 2 13/ KW / NIC B 2 14/ SJ / SJ ** 2 14/ SY ** x 6 13/ SY ** x 6 12/ SY / Blanding: Apropos, Matros, California og Padura. * Afmeldt dansk sortsliste. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. *** Afvist optagelse på dansk sortsliste. Skoldplet Side 12

13 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterbyg Koldkærgård NS Abildgård Udbytte, hkg pr. ha NS Eskildstrup Tystofte Gns. Fht. for udbytte Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Sortering (%>2,5 mm) Protein (% ts) Antal forsøg Blanding 76,6 68,1 96,6 81,6 80, , ,7 9,7 SY Leoo 83,5 70,3 95,6 82,2 82, ,7 9,4 Matros 78,7 66,9 100,4 79,6 81, , ,3 9,7 Talisman 75,8 64, ,5 78, , ,8 9,3 KWS Meridian 85,9 74,7 96,2 85,5 85, , ,8 9,3 GNS UDB. af OS&LK 82,2 73,0 100,1 82,8 84, ,9 9,4 SY ** 88,7 78,1 108,3 92, , ,6 9,4 SY ** 88,9 75,2 111,3 86,7 90, , ,7 9,5 Hejmdal 82,2 72,4 105,4 82,1 85, , ,9 9,6 SJ ,7 75,3 100,9 82,1 84, , ,3 9,6 SY ,8 71, ,7 83, , ,1 9,4 SJ ** 79,3 75,3 96,6 80, ,1 9,8 Kathmandu 80, ,7 74,8 82, , ,3 9,4 NIC B 76, ,2 83,1 82, , ,9 9,8 KW ,1 61,8 83,3 70,8 70, , ,5 9,5 KWS Rose 66,7 61,6 79,6 67,2 68, , ,5 9,5 KWS Ida 61,6 58,2 76,7 66,2 65, , ,5 10,8 Blanding: Apropos, Matros, California og Padura. Gns. af OS&LK: Gennemsnit af alle sorter afprøvet i værdi og landsforsøg, som er på dansk sortsliste eller er afprøvet someu-sort. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Vinterbyg Side 13

14 Landsforsøg med svampebekæmpelse Vinterbyg Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Vinterbyg Udb. og Øerne Jylland merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Blanding 1) 82,0 75,9 78, ,3 68,0 Trooper 2), 3) 7,0 7,4 7, ,9 67,4 Quadra 2), 3) 6,4 4,9 5, ,9 69,8 Frigg 6,5 4,0 5, ,1 66,4 Wootan 2), 3) 6,7 3,3 4, ,8 68,6 Hejmdal 7,1 2,5 4, ,1 67,1 KW ) 5,8 3,5 4, ,7 67,6 KWS Infinity 6,2 1,7 3, ,1 68,4 KWS Meridian 2) 4,7 1,7 3, ,1 66,7 KWS Tenor 2) 3,6 2,3 2, ,0 65,2 KWS Tower 5,8 0,4 2, ,9 68,9 Capricorn 4,7 1,1 2, ,5 68,6 Balder 4,0 1,5 2, ,7 66,5 Padura 2,0 2,4 2, ,3 69,0 SY LEOO 2), 3) 0,8 0,9 0, ,1 69,2 Zirene 2,6-0,8 0, ,4 67,8 SY ,9-0,5 0, ,1 69,2 Kathmandu 0,8 0,1 0, ,0 67,0 Apropos 1,4-0,5 0, ,0 67,4 Matros 0,7-1,5-0, ,3 67,2 California -0,1-1,3-0, ,3 68,7 LSD 3,0 1) Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Side 14

15 Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe. B: 0,4 liter Prosaro 250 EC eller 0,2 liter Folicur pr. ha, udbragt på en gang, eller 0,2 liter Bell + 0,2 liter Ceando + 0,05 liter Comet + 0,1 liter Folicur EC 250 pr. ha, udbragt ad to gange. Vinterbyg Meldug Procent dækning i led A Bygrust Skoldplet Bygbladplet Udbytte, hkg kerne pr. ha Merudbytte for sv. bekæmpelse Ramularia A B B-A Antal forsøg Blanding 1) 5 0,8 2 0,6 9 71,0 76,9 5,9 Frigg 2 0,3 2 0,6 4 76,4 81,8 5,4 Trooper 2), 3) 1 2 0,6 0,5 6 77,2 81,3 4,1 Hejmdal 3 0,4 0,8 0,6 4 76,3 81,2 4,9 Wootan 2), 3) 1 4 0,5 0,8 6 71,1 81,0 9,9 Quadra 2), 3) 1 1 0,6 0,7 8 76,3 80,9 4,6 KW ) ,4 6 76,4 80,6 4,2 KWS Tenor 2) 2 0,3 0,8 0,4 8 75,1 79,9 4,8 Padura 12 0,7 2 0,3 9 74,2 79,6 5,4 Capricorn 1 0,6 6 0,6 5 75,4 79,6 4,2 KWS Infinity 6 0,7 5 0,7 5 71,8 79,4 7,6 KWS Tower 6 0, ,7 79,3 7,6 KWS Meridian 2) 3 0,4 1 0,5 6 75,6 78,5 2,9 SY , ,3 78,1 5,8 Balder 3 0,9 9 0,8 7 71,4 77,8 6,4 Apropos 2 0,6 5 0,7 6 71,3 77,3 6,0 SY LEOO 2), 3) 1 3 0, ,9 76,8 5,9 California ,4 7 71,6 76,2 4,6 Kathmandu 4 0,6 1 0, ,6 76,2 7,6 Zirene ,8 6 71,8 75,9 4,1 Matros 1 0,7 0, ,3 75,4 4,1 LSD, sorter 3,4 LSD, svampebek. 1,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 1) Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Vinterbyg Side 15

16 Observationsparceller Vinterrug Vinterrug Type* Modningsdato Strålængde (cm) Lejesæd 0-10 Procent dækning Meldug Brunrust Skoldplet Antal forsøg Dankowskie Rubin P 25/ Heltop S 26/ Herakles S 25/ Inspector P 27/ KWS Alsandro ** H 27/ KWS Bono H 27/ KWS Daniello H 27/ KWS Gatano H 27/ KWS Linneo ** H 27/ KWS Livado H 28/ KWS Magnifico H 26/ KWS Nikko H 26/ Kapitän S 26/ Palazzo H 26/ SU Bonelli 90+10% population HP 25/ SU Forsetti 90+10% population HP 27/ SU Mephisto 90+10% population HP 27/ SU Performer 90+10%population HP 26/ SU Satellit 90+10% population HP 26/ Sandie ** S 26/ HYH270 H 26/ HYH275 H 27/ HYH281 H 27/ KWS-H145 H 26/ KWS-H146 H 27/ KWS-H147 H 28/ KWS-H148 ** H 27/ KWS-H149 H 27/ KWS-H150 H 28/ KWS-H151 H 27/ KWS-H152 ** H 27/ * P=population; S=syntetisk; H=hybrid; HP=Hybrid med iblanding af populationstype. **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Side 16

17 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterrug Udbytte, hkg pr. ha Koldkærgård Abildgård Sejet Tystofte Gns. Fht. for udbytte Kornvægt g/1000 kerner Rumvægt g/l Antal forsøg KWS Magnifico 64,7 76,3 93,2 86,4 80, , ,5 224 Kapitän 64,7 76,3 93,2 86,4 80, , ,7 187 GNS UDB. af OS&LK 68,4 80,1 96,7 87,4 83, ,04 KWS-H151 75,6 93,3 113,6 98,5 95, , ,7 226 KWS-H145 74,3 94,2 108,4 100,2 94, , ,7 204 KWS-H147 74,8 93,3 110,7 96,4 93, , ,5 221 KWS-H152 ** 76,7 90,9 106,3 96,4 92, , HYH281 75, , , , ,7 172 KWS-H149 73, ,6 95,6 92, ,7 207 KWS Linneo ** 76,2 90,8 109, , , ,7 214 KWS Daniello 72,7 87, ,6 90, , ,2 210 KWS Nikko 74,4 87,1 105,2 96,6 90, , ,8 216 KWS-H150 74,5 87,5 105,5 94,5 90, , ,8 213 KWS Livado 73,8 88,8 102,9 95,3 90, , ,4 225 HYH270 71,5 84,3 105,1 97,8 89, , ,9 221 KWS-H146 73,7 83,8 103,6 97,3 89, , ,8 177 KWS Alsandro ** 75,2 85,6 102,8 94,7 89, , KWS-H148 ** 71,8 85,6 102,5 95,4 88, ,7 208 HYH275 74,8 83,4 101,7 91,7 87, ,8 222 KWS Gatano 74,5 86,7 100,4 88,5 87, , ,5 217 Sandie ** 57,6 79,7 86,7 88,9 78, , ,5 187 Gns. af OS&LK: Gennemsnit af alle sorter afprøvet i værdi og landsforsøg, som er på dansk sortsliste eller er afprøvet someu-sort. **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Protein % Faldtal (sek.) Vinterrug Landsforsøg med vækstregulering Vinterrug Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Hele landet Pct. råprotein Antal forsøg Rumvægt, kg pr. hl Kapitän 1) 89,1 70,2 77, ,5 77,5 KWS Daniello 2) 17,5 18,7 18, ,9 77,1 KWS Nikko 2) 16,1 19,2 18, ,7 77,4 KWS Livado 2) 14,7 18,2 16, ,0 77,5 KWS Gatano 2) 15,2 17,4 16, ,4 77,3 SU Performer 2) % pop 3) 15,2 14,9 15, ,5 78,3 SU Satellit 2) % pop 3) 15,7 13,9 14, ,6 78,1 SU Bonelli 2) % pop 3) 16,2 13,5 14, ,0 78,0 KWS Bono 2) 15,5 13,6 14, ,9 78,5 SU Forsetti 2) % pop 3) 12,3 12,2 12, ,6 78,6 KWS Magnifico 2 ) 13,8 9,0 10, ,3 78,3 Palazzo 2) 11,0 10,2 10, ,4 77,9 SU Mephisto 2) % pop 3) 11,9 9,3 10, ,7 77,8 Helltop 1) 10,0 10,1 10, ,3 78,6 Sandie 1) 6,0 5,5 5, ,4 78,4 Herakles 1) 3,5 4,6 4, ,4 78,0 Inspector 1,3 2,6 2, ,2 78,7 Dankowskie Rubin -5,1-1,2-2,7 97 9,5 78,0 LSD 5,7 6,1 4,2 1) Syntetisk sort. 2) Hybrid. 3) pop = population. Side 17

18 Vinterrug Landsforsøg med og uden vækstregulering A: Ingen vækstregulering B: 0,9 liter Cycocel ,0 liter Terpal pr. ha, udbragt ad to gange, eller 1,0 liter Terpal pr. ha, udbragt på en gang, eller 1,5 liter Terpal pr. ha, udbragt på en gang Vinterrug Karakter for lejesæd 1) Strålængde, cm Udbytte, hkg pr. ha Merudbytte for vækstregulering, B-A A B A B A B brutto netto 2) Antal forsøg Kapitän 3) ,5 82,2 2,7-0,7 KWS Gatano 4) ,7 100,2 2,5-0,9 KWS Daniello 4) ,2 100,1 2,9-0,5 KWS Nikko 4) ,5 99,9-0,6-4,0 KWS Livado 4) ,1 98,4 0,3-3,1 KWS Bono 4) ,4 95,0 2,6-0,8 SU Bonelli 4) % pop 5) ,3 94,6 1,3-2,1 SU Performer 4) % pop 5) ,4 94,4 2,0-1,4 SU Satellit 4) % pop 5) ,6 93,2-2,4-5,8 Helltop 3) ,8 92,1 2,3-1,1 SU Mephisto 4) % pop 5) ,3 90,9 2,6-0,8 SU Forsetti 4) % pop 5) ,0 90,3-0,7-4,1 Palazzo 4) ,1 89,5-0,6-4,0 KWS Magnifico 4) ,4 88,2 0,8-2,6 Sandie 3) ,5 87,8 4,3 0,9 Herakles 3) ,2 86,6 2,4-1,0 Inspector ,0 84,8 3,8 0,4 Dankowskie Rubin ,6 79,1 0,5-2,9 LSD, sorter 5,3 LSD, vækstregulering ns LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering ns 1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Netto: Bruttoudbytte korrigeret for udgifter til vækstregulering og udbringning. 3) Syntetisk sort. 4) Hybrid. 5) pop = population. Side 18

19 Observationsparceller Triticale Modningsdato Strålængde (cm) Lejesæd Procent dækning Meldug Gulrust Gulrust, aks Antal forsøg Empero 24/ Exagon 24/ Gringo 25/ Jura 24/ MS-brunrust 24/ MS-meldug 24/ Orleac 24/ Ragtac 24/ SU Agendus 24/ Toledo 24/ Tradiro 25/ Tricanto 25/ Br 1390a27 25/ DC ** 25/ F / HeTi / Sj / **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Triticale Smitteforsøg, gulrust Resultater fra markforsøg med sorter af vintertriticale. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer. Tallene er et gennemsnit over fire bedømmelsestidspunkter i maj-juni. Kilde: Aarhus Universitet, Flakkebjerg Triticale Kranich race Virulens: [1,2,3,6,7,8,9,17,25,32] Warrior race Virulens: [1,2,3,4,6,7,9,17,25,32,Sp] Br 1390a27 3,2 4,8 Empero 3,2 5,8 Gringo 7,9 12,7 Orleac 8 21,3 Ragtac 7,3 5,6 SJ ,5 10,7 SU Agendus 19,7 35,3 Tradiro 3,7 6,6 Tulus 3,9 7,7 Side 19

20 Lovbestemt værdiafprøvning Triticale Triticale Udbytte, hkg pr. ha Koldkærgård Abildgård Sejet Tystofte Gns. Fht. Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Protein (%) Antal forsøg Ragtac 104,2 87,3 95,1 97, , ,6 94 GNS UDB. af OS&LK 104,3 85,7 96,8 90,5 94, ,8 Sj ,8 89,4 105,8 103,1 103, ,9 122 Br 1390a27 106, ,1 94,6 97, , ,4 132 HeTi ,5 88,5 98,9 94, , ,6 127 DC ** 93,3 79,4 90,9 77,2 85, , ,3 128 Gns. af OS&LK: Gennemsnit af alle sorter afprøvet i værdi og landsforsøg, som er på dansk sortsliste eller er afprøvet someu-sort. **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Faldtal (sek.) Landsforsøg med svampebekæmpelse Triticale Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Hele landet Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Ragtac 99,2 87,6 91, ,0 73,9 Tradiro 3,2 2,5 2, ,8 70,8 Jura 4,2 0,1 1, ,8 73,4 Br 1390a27-1,4 2,3 1, ,8 74,6 SU Agendus 2,9-0,6 0, ,2 71,7 Orleac 1,1-0,3 0, ,3 74,9 Exagon -2,4 0,1-0, ,0 76,6 Empero -3,2 0,3-1, ,0 72,6 F ,6-1,0-1,2 99 9,9 75,6 Tricanto -7,7-3,5-5, ,8 75,2 Gringo -5,7-5,4-5, ,3 72,4 Toledo -8,9-4,0-5, ,5 71,1 LSD 7,4 ns 4,3 Side 20

21 Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen svampebekæmpelse. B: 0,5 liter Folicur EC 250 pr. ha, udbragt ad to gange, eller 0,15 liter Flexity + 0,5 liter Folicur EC 250 pr. ha, udbragt ad to gange, eller 0,15 liter Flexity + 0,35 liter Rubric pr. ha, udbragt på en gang Triticale Procent dækning i A Udbytte, hkg pr. ha Merudbytte for svampebekæmpelse, B-A Meldug Gulrust Septoria A B brutto netto 1) Antal forsøg Ragtac ,9 84,6 35,7 32,8 F ,7 87,6 21,9 19,0 Tradiro ,6 86,6 15,9 13,0 Exagon ,0 86,2 17,2 14,3 Br 1390a ,8 85,5 13,8 10,9 Orleac 0, ,9 85,4 23,5 20,6 SU Agendus 0, ,1 85,4 37,3 34,4 Jura ,2 85,0 15,8 12,9 Tricanto ,4 82,8 9,4 6,5 Empero ,7 80,5 9,8 6,9 Gringo 0, ,5 79,9 30,4 27,5 Toledo ,9 76,1 12,2 9,3 LSD, sorter ns LSD, svampebek. 5,6 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 1) Merudbyttet korrigeret for udgifter til svampemidler i årets priser og for udbringning, svarende til 2,9 hkg pr. ha. Triticale Side 21

22 Vinterhvede Observationsparceller Vinterhvede Modningsdato Strålængde (cm) Lejesæd Procent dækning Meldug Septoria Gulrust DTR Antal forsøg Anja * 26/ Benchmark 27/ Blanding 27/ Cardos 25/ Costello 27/ Creator 26/ Dichter 26/ Dickens 26/ Elixer 26/ Florida * 25/ Glorious 25/ Hereford 26/ Hereward * 26/ Hollywood 26/ Hybery 26/ Hyteck 25/ JB Asano 25/ Jensen 27/ Johnny 25/ KWS Cleveland 26/ KWS Dacanto 26/ KWS Esko 25/ KWS Lili 26/ KWS Loft 26/ KWS Malibu 26/ KWS Mojito 26/ KWS Nils 26/ Kundera 25/ Landsknecht 27/ Limelight ** 25/ MS-brunrust 25/ MS-septoria 25/ Mariboss 27/ Nakskov 26/ Nuffield 28/ Ohio 27/ Olympus 25/ Panacea 27/ Pistoria 26/ RGT Unicorn ** 25/ Rotax 26/ SU Anapolis 25/ Sleipner * 25/ Substance 25/ Torp 27/ Tuareg 26/ Universal 26/ Ure 27/ Viborg 26/ Side 22 (Fortsættes næste side)

23 Observationsparceller (fortsat) Vinterhvede Procent dækning Strålængde Modningsdato (cm) Lejesæd Meldug Septoria Gulrust DTR Welcome ** 26/ BB ** 27/ BB W 27/ BB W 27/ KW / KW ** 25/ KWS W250 ** 25/ KWS W251 ** 27/ KWS W253 27/ KWS W263 ** 26/ KWS W266 24/ KWS W268 ** 25/ LEU ** 25/ LEU / LEU ** 25/ LGW88 ** 26/ MH / MH ** 25/ MH / NOS / NOS / NOS / NOS / NOS A 26/ NOS ** 26/ NOS / NOS / NOS / NOS / NOS ** 27/ Nord 06074/009 25/ R ** 27/ RW41335 ** 27/ RW / SEC ** 25/ SEC G0584 LT3 27/ STRU / SURH / SY11DE11010 ** 26/ SY11DE11032 ** 26/ Sj / Sj ** 26/ Sj / Sj ** 26/ Sj / Sj / Sj / Sj / Sj ** 27/ Sj / Side 23 Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Hereford og Jensen. *Afmeldt dansk sortsliste. **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. ***Afvist optagelse på dansk sortsliste. Vinterhvede

24 Vinterhvede Smitteforsøg, hvedebladplet Procent bladdækning med hvedebladplet efter smitte med halm udlagt i efteråret Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Vinterhvede Procent angreb 30. maj, St juli, St blad 3. blad Benchmark 5,0 a-d 2,3 cd Creator 1,3 d 1,4 d Gedser 2,5 bcd 2,3 cd Genius 7,3 a 4,5 abc Hereford 2,8 bcd 5,0 a Hybery 2,3 bcd 1,5 d Jensen 5,0 a-d 5,0 a Julius 3,5 a-d 1,8 d KWS Cleveland 1,8 cd 3,5 a-d KWS Esko 2,5 bcd 3,3 a-d KWS Magic 1,3 d 1,7 d Mariboss 4,3 a-d 1,8 d Nakskov 3,5 a-d 5,0 a Nuffield 5,8 abc 1,8 d Oakley 5,8 abc 2,5 cd Panacea 7,3 a 3,3 a-d Ritmo 5,0 a-d 4,8 ab Stakado 1,3 d 2,8 a-d SU Anapolis 6,5 ab 4,5 abc Substance 4,3 a-d 2,7 bcd Torp 5,0 a-d 2,0 d Tuareg 5,0 a-d 4,3 abc LSD (P=.05) 2,5 1,3 Side 24

25 Smitteforsøg, aksfusarium Angreb med aksfusarium efter kunstig smitte med en sporeopløsning, eller fusarium inficerede kerner og majsstubbe udlagt på jorden i maj måned. Fusariumangrebet blev opgjort som procent aks med angreb og som procent sygdomsdækning i aksene. Et indeks er beregnet ved at gange procent angrebne aks med den gennemsnitlige karakter for angrebsgrad på aksene. Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Kunstig smitte fra sporeropløsning Kunstig smitte fra inficerede kerner og majsstubbe udlagt på jorden Vinterhvede 3. juli 5. juli 3. juli 5. juli DON, DON, pct. angrebne pct. dækning ppb ppb aks i aks indeks samlet angrebsgrad aks ning i aks pct. angrebne pct. dæk- Olivin (resistest kontrol) 0,8 g 2,5 c 0,04 e 10,0 def ,3 bc 12,5 g 1291 Skalmeje (resistent kontrol) 1,0 fg 2,5 c 0,05 e 1,8 f ,3 c 15,0 fg 1703 Oakley (modtagelig kontrol) 22,5 b 13,8 b 3,15 bcd 73,8 ab ,8 ab 80,0 a Ritmo (modtagelig kontrol) 21,5 b 21,3 a 4,81 b 75,0 ab ,3 bc 57,5 a-e 2022 Benchmark 4,5 c-g 5,0 bc 0,23 e 12,5 def 855 2,8 c 13,8 g 1891 Creator 3,3 efg 12,5 bc 0,54 e 16,3 c-f ,8 c 6,3 g 1139 Gedser 13,8 c 7,5 bc 1,04 de 52,5 bc ,0 bc 41,3 c-g 1996 Genius 6,5 c-g 10,0 bc 0,43 e 47,5 bcd ,5 bc 36,3 d-g 673 Hereford 11,5 cde 8,8 bc 1,10 de 47,5 bcd ,8 bc 52,5 a-f 2731 Hybery 4,0 d-g 5,0 bc 0,20 e 7,5 ef ,0 bc 16,3 fg 1017 Jensen 10,0 c-g 5,0 bc 0,50 e 40,0 b-e ,8 bc 20,0 efg 2453 Julius 10,3 c-f 25,0 a 2,56 cde 42,5 b-e ,3 bc 26,3 efg 1456 KWS Cleveland 25,5 ab 10,0 bc 2,55 cde 87,5 a ,8 a 77,5 ab 7648 KWS Esko 7,0 c-g 6,3 bc 0,49 e 27,5 c-f ,3 bc 40,0 c-g 1394 KWS Magic 7,0 c-g 5,0 bc 0,35 e 35,0 c-f ,5 bc 73,8 abc 2181 Mariboss 12,8 cd 7,5 bc 0,99 de 42,5 b-e ,8 bc 17,5 fg 3724 Nakskov 6,8 c-g 7,5 bc 0,54 e 33,8 c-f ,0 bc 52,5 a-f 4259 Nuffield 22,5 b 12,5 bc 3,46 bc 85,0 a ,3 bc 65,0 a-d 3166 Panacea 10,3 c-f 6,3 bc 0,71 e 33,8 c-f ,0 bc 23,8 efg 2542 SU Anapolis 8,8 c-g 7,5 bc 0,73 e 42,5 b-e ,0 bc 55,0 a-e 3835 Substance 3,5 d-g 5,0 bc 0,18 e 30,0 c-f ,3 bc 27,5 efg 854 Torp 30,8 a 25,0 a 7,69 a 92,5 a ,5 bc 57,5 a-e 4259 Tuareg 6,8 c-g 6,3 bc 0,40 e 31,3 c-f ,5 c 42,5 b-g 2341 LSD (P=0,5) 5,4 6,0 1,5 22,4 8,9 21,9 Vinterhvede Side 25

26 Smitteforsøg, gulrust Resultater fra markforsøg med vinterhvedesorter i dansk sortsafprøvning. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer. Tallene er et gennemsnit over fire bedømmelsestidspunkter i maj-juni. Kilde: Aarhus Universitet, Flakkebjerg Vinterhvede Vinterhvede Kranich race virulens: [1,2,3,6,7,8,9, 17,25,32] Warrior race virulens: [1,2,3,4,6,7,9, 17,25,32,Sp] Ambition (kontrol) 17,1 17,9 Anja (kontrol) 14,2 18,1 Brigadier (kontrol) 12,3 5 Cardos (kontrol) 24,4 18,5 Sleipner (kontrol) 31,5 24 Benchmark 7,6 5 Creator 5,6 5,4 Dickens 2,2 0 Elixer 1,7 0,5 Glorious 1,8 0,2 Hereford 1,3 0,5 Hereward 0,8 0,6 Hybery 0,2 0,1 Hyteck 1,2 1,2 JB Asano 35,2 35,4 Jensen 2 2,3 KWS Cleveland 1,6 0,1 KWS Dacanto 0,5 0,1 KWS Esko 2,3 2,2 KWS Loft 6,2 4,6 KWS Malibu 7,5 3,2 KWS Mojito 0,8 0,4 KWS Nils 4,8 0,8 KWS W227 4,3 1,4 Landsknecht 15,8 9,5 Mariboss 0 0 MH ,6 3,7 Nakskov 5,6 2,1 Nord 06074/009 0,9 0,1 NOS ,6 1,1 NOS ,8 0,6 NOS ,9 0,5 Nuffield 0 0,1 Ohio 0 0 Panacea 10,3 12,5 Pistoria 0 0 R ,4 0,9 RW ,8 17,5 SEWC Sj Sj ,9 0,1 Sj ,9 0,5 Sj ,6 1,2 Sj ,1 0 Vinterhvede Kranich race virulens: [1,2,3,6,7,8,9, 17,25,32] Warrior race virulens: [1,2,3,4,6,7,9, 17,25,32,Sp] STRU ,1 2,8 SU Anapolis 8 1,8 Substance 17,5 14,2 Torp 0 0,4 Tuareg 2,3 1 Viborg 0,4 0,1 Resultater fra smitteforsøg med vinterhvedesorter tilmeldt via Jordbruksverket, Sverige. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer. Tallene er et gennemsnit over fire bedømmelsestidspunkter i maj-juni. Kilde: Aarhus Universitet, Flakkebjerg Vinterhvede Kranich race virulens: [1,2,3,6,7,8,9, 17,25,32] Warrior race virulens: [1,2,3,4,6,7,9, 17,25,32,Sp] Af (Erika) 12,6 16,7 Audi 27,1 24 Beate 5,6 4,7 Brons 1,3 0,4 Ceylon 2,2 1,1 Cubus 0 0 Cumulus 29,4 20 Dixie 3,2 2,3 Ellvis 0,1 0 Frontal 4 1 Julius 1,7 1,8 Kranich 7,9 5 Linus 3,4 0,6 Loyal 5,3 6,3 Magnifik 10,1 7,8 Memory 7,7 3,5 Nimbus 8,6 3 Nord 05019/100 0,4 0,4 Norin 6,5 4,5 Olivin 6,6 4,9 Opus 2 3 Praktik 2,2 0,9 RGT Reform 3,2 1,1 SJ ,2 15,5 Skagen 0,5 0,3 Stava 1,6 2 SW (Ellen) 0 0 SW (Effekt) 0,3 0 Tobak 0 0 Side 26

27 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterhvede Bramstrup Holstebro Udbytte, hkg pr. ha NS Abildgård Sejet NS Eskildstrup Tystofte Gns. Fht. for udbytte Kornvægt (g/ 1000 kerner) Rumvægt (g/l) Protein (%) Stivelse (%) Gluten (% basis 14 pct. vand) Antal forsøg Blanding 93,9 66,2 99,5 105,3 107,7 97, , ,9 71,6 15, GNS UDB. af OS&EU 88,3 63,9 98,2 105,4 103,9 97,8 92, , ,0 71,6 16, NOS A 107,3 67,3 106,9 114,2 115, , , ,8 71,5 15, Sj , ,2 112,6 115,6 98,7 98, , , , NOS ,7 64,3 105,5 111,7 106,7 101,6 98, , ,1 71,5 15, NOS ,9 70,2 103,5 108, ,3 98, ,9 71,7 17, SEC G0584 LT3 94,6 66,6 109,2 107,9 110,2 100,4 98, ,9 70,9 15, NOS , ,1 110,7 98,7 101,9 98, , ,8 71,8 15, Sj ,9 63,2 103,5 109,2 115,6 103,4 98, , , , NOS ,4 60,2 106,5 114,1 105, , ,4 71,2 15, Olympus 95,8 67, ,9 113,1 102,9 97, , ,1 71,7 16, Rotax 96,3 65,4 107,4 110,7 108,3 93,2 96, , ,1 72, Viborg 90,6 68,4 98,8 112,7 104,3 103,3 96, , ,8 72, LEU ,8 68,8 102,1 110,8 99,9 97,6 96, , ,8 72,1 15, KW ,4 59, , ,1 96, , ,2 71,1 16, NOS , ,7 109,3 106,1 101, , ,6 71,7 15, Sj ** 98, ,9 103,7 103,4 97,2 95, , ,1 71,4 16, R ** 90,7 66,5 101,7 107, ,4 95, , ,8 71,9 14, BB W 91,2 62,7 102,5 108, ,4 95, , ,2 70,6 17, SURH ,9 68,9 94, ,1 99,4 95, , ,4 72,5 16, MH , ,8 105,6 104,5 97,5 95, , ,4 71,5 16, Sj ,1 64, ,1 105,8 100, , ,2 71, NOS ,8 103,6 111,6 100,9 97,6 94, , ,6 71,2 15, RW ,6 97,5 105,4 116,6 99,1 94, , , , Sj ,3 65,5 105,3 108,7 100,2 95,5 94, , ,1 70,5 16, Nord 06074/009 88,4 65,3 104,3 101,2 112,8 97,1 94, , ,6 16, LEU ** 89, ,8 108,8 101,7 101,1 94, , ,2 71,4 16, KWS W250 ** 88,8 62,6 99,2 106,4 109,6 101,4 94, ,9 71,8 16, NOS ,7 64,2 92,2 109,3 109,5 100,4 94, , ,2 16, KWS Nils 95,2 59,5 100, , , , ,5 71,3 17, Sj ** 95,9 66,3 98,8 106,3 101,4 97,8 94, , ,9 70,7 14, BB W 89,4 64,3 96,9 110,4 105,7 99,6 94, , ,2 70,5 16, NOS ,8 64,5 103,5 102,9 101,1 96,8 94, , ,6 71,1 15, LGW88 ** 86,2 62,2 98,7 106,6 110,5 99,3 93, , ,6 70,6 15, Sj ,5 65,9 96,5 108,3 100,7 100,8 93, , , , STRU ,7 63,9 100,4 105,1 102,6 99,3 93, , ,2 71,6 15, LEU ** 86,4 60,7 100,3 110,4 105,4 97,4 93, , ,2 71,5 16, Glorious 88,8 67,4 95,2 105,6 102,4 99,7 93, , ,9 72,4 15, RW41335 ** 85,5 65,2 99,5 106,4 100,9 98,6 92, , ,5 71,8 15, Hyteck 86,2 62,9 99, ,7 100,6 92, , ,3 71,1 16, RGT Unicorn ** 93,2 64,1 95,7 100,8 105,1 96,6 92, , ,9 71,4 14, NOS ** 92,5 64, ,7 92,4 95,9 92, ,1 71, KW ** 86,5 62,8 96,4 107,6 106, , , ,1 70,8 15, Sj ** 90,5 60,7 96,6 103,4 105,2 97,6 92, ,7 71,5 16, NOS ** 92,2 63,7 97,4 103,7 103,2 91, , , , Sj ,1 59, ,1 108,4 93,8 91, , ,2 70,7 17, KWS W251 ** 86,8 62,3 93,8 105,4 99,9 98,7 91, , ,9 71,7 16, Sj ,2 57,9 95,4 103, ,9 91, , ,8 70,6 17, SY11DE11010 ** 86,4 60,4 98,5 105,1 104,5 91,6 91, ,3 70,3 16,9 SEC ** 83,6 57,7 100,3 103,5 105,1 96,4 91, , ,7 71,4 17, KWS W266 83,9 67,1 96,4 91,6 104,7 99,7 90, , ,8 71,1 15, Limelight ** 86,9 65,9 96,6 105, ,9 90, , , , MH ** 81,9 58,7 94,9 103,4 99,6 99,7 89, ,5 71,5 17, KWS Malibu 88,6 57,2 96,8 102,1 102,1 90,9 89, ,7 71,1 17, KWS W253 83,4 60,3 97,1 106,1 96,2 93,8 89, , , BB ** 84,4 64,4 91,6 100,2 98,8 90,2 88, , ,8 71,1 17, MH ,4 67,7 89,3 98,4 99,1 88,5 88, , ,1 71,1 18, SY11DE11032 ** 85,9 59,5 96,4 106, ,3 87, , ,4 70,6 16, KWS W263 ** 84,7 58,9 84,3 98,2 101,3 92,9 86, , , KWS W268 ** 75,4 55,2 84,5 92,9 94,3 86,8 81, , , , Hereward * 81,5 61,4 82,7 84,3 89,9 82,3 80, , ,4 17, Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Hereford og Jensen. Gns. af OS&LK: Gennemsnit af alle sorter afprøvet i værdi og landsforsøg, som er på dansk sortsliste eller er afprøvet someu-sort. **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Side 27 Faldtal (sek.) Sedimentation (ml) Vinterhvede

28 Landsforsøg med svampebekæmpelse Vinterhvede Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Vinterhvede Fht. for Pct. råpro- Pct. stivelse i Rumvægt, Øerne Jylland Hele landet udbytte tein i tørstof tørstof kg pr. hl Antal forsøg Blanding 1) 105,4 92,9 99, ,2 71,8 78,0 Benchmark 4,3 7,5 6, ,2 71,5 77,5 Torp 6,2 5,7 5, ,7 72,3 76,1 NOS ,6 7,3 5, ,1 72,0 78,4 Sheriff 5,0 6,1 5, ,0 72,5 77,3 Substance 5,6 6,2 5, ,2 71,8 77,1 NOS ,7 5,0 4, ,3 71,8 76,4 Ohio 2,4 4,0 3, ,9 70,2 77,4 Nuffield 3,8 3,6 3, ,9 72,1 77,4 Pistoria 2,6 3,3 2, ,9 71,9 77,0 R ,6 4,7 2, ,0 72,5 79,0 Universal 2,4 4,0 2, ,7 72,2 76,6 NOS ,3 3,9 2, ,9 71,6 76,0 Sj ,6 3,9 2, ,4 71,0 77,2 SEWC 118 3,4 2,3 2, ,5 72,6 81,2 KWS Nils 2,0 2,4 1, ,5 71,9 78,7 Albert 0,9 3,1 1, ,3 72,4 80,2 Viborg 2,9 1,0 1, ,2 72,4 77,4 KWS Lili 2,1 1,8 1, ,9 72,4 77,9 Panacea -3,2 4,7 1, ,8 72,2 77,0 Hybery 2) 3,2 0,7 1, ,2 72,4 79,0 Elixer 1,1 1,3 1, ,6 71,5 80,0 KWS Dacanto 0,4 2,4 0, ,3 72,4 80,2 Landsknecht 1,3 1,0 0, ,1 71,9 76,8 Nakskov 1,3 0,7 0, ,1 72,5 77,2 Creator -2,3 1,9 0, ,6 71,7 76,9 KWS Cleveland -0,6 1,1-0, ,9 71,4 74,3 SU Anapolis 1,7-0,5-0, ,9 71,2 80,5 Hereford 1,6-1,5-1,1 99 9,1 71,9 77,3 LGW 86-2,5 0,2-1,2 99 8,6 72,3 73,7 Jensen -1,3-1,5-1,7 98 9,4 71,8 78,8 KWS Loft -5,0 0,5-2,2 98 9,8 72,5 81,7 Mariboss -1,6-3,2-2,8 97 9,0 70,5 74,9 KWS Mojito -2,8-3,3-3,4 97 9,2 70,7 75,9 MH ,3-2,3-3,6 96 9,2 72,0 77,9 KWS Esko -6,2-2,1-4,0 96 9,7 70,9 80,1 Johnny -5,1-2,7-4,0 96 9,4 71,7 78,5 Tuareg -6,5-3,3-4,6 95 9,5 71,2 78,6 Kundera -4,3-4,5-4,9 95 9,5 72,3 80,1 Dickens -3,9-3,8-5,0 95 9,4 72,0 76,2 JB Asano -6,6-3,9-5,4 95 9,6 72,2 81,9 Dichter -5,4-5,8-6, ,2 70,8 80,6 LSD 4,7 4,7 3,2 1) Hereford, Jensen, KWS Dacanto, Mariboss. 2) Hybrid. Side 28

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 Udgivet i samarbejde med: Planter & Miljø SORTSFORSØG - KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 er udgivet i samarbejde medtystoftefonden af SEGES Planter & Miljø

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsidefotos: Morten Haastrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 - AfgrødeNyt nr. 18 13. august 2014 Indhold Aktuelt i marken De første rapsmarker er sået i ugen, der er gået. I AfgrødeNyt nr. 16 kan du læse om såning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning af vinterraps. I sidste

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni 2017 DuPont Talius svampemiddel Talius - Fordele Talius Mest effektive meldugmiddel til dato (op til 6 ugers beskyttelse) Fremragende beskyttelse af

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug , skala: 0-10 1 9001 Blanding 91,2 87,9 83,1 87,4 100 42,8 729 10,8 70,0 20,4 191 32 121 119 91 87 1,2 0 3 9 6 5 1 6 6 7 3 73 6/8 2,8 2 13801 Hereward AS 74,8 75,1 71,7 73,9 85 41,4 768 12,1 70,1 23,2

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Nye sorter med topudbytte i landsforsøgene LG Mocca nummersorten LGW123 giver med forholdstal 106 de største udbytter i årets landsforsøg med vinterhvede.

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2005 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Disposition Baggrunden for at afprøve VERSUS til Aftenkongressen Ny udbyttefremgang Noget om

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser 62576)256 * Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4 Afprøvningens

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

Gulrust i hvede - nuværende og kommende udfordringer

Gulrust i hvede - nuværende og kommende udfordringer Gulrust i hvede - nuværende og kommende udfordringer Mogens S Hovmøller, Annemarie F Justsen & Jens G Hansen Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Det Globale Rustcenter mogens.hovmoller@agrsci.dk

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen Anvendelsesorienteret planteværn 20 II Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen I dette afsnit er redegjort for forsøg, som er udført i 20 med fungicider i korn. Hovedresultaterne fra

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Fremtidig svampebekæmpelse i korn Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Ønskeliste for svampebekæmpelse! Sorter med god resistens Miljøvenlige fungicider med god holdbar effekt Fungicider med forskellige

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Forbedret gulrustvarsling med DNA-genotypning

Forbedret gulrustvarsling med DNA-genotypning Forbedret gulrustvarsling med DNA-genotypning Tine Thach (Postdoc) Annemarie F. Justesen, Julian Rodriguez-Algaba Jens G. Hansen, Poul Lassen & Mogens S. Hovmøller Plantekongres 2016 21. Januar Indhold

Læs mere

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Disposition Kvælstofreguleringen i Danmark Andel dansk forædlede sorter Udviklingen i kernernes N-indhold Topsorter 1995-97 contra

Læs mere

Innovationsmester i hvededyrkning 2017

Innovationsmester i hvededyrkning 2017 Innovationsmester i hvededyrkning 2017 6 FLOTTE FYRE KLAR TIL KAMP 2 Placering: Sejet Planteforædling 2016/17 i forbindelse med DLG innovation 2017 Sortsvalg: Benchmark, Sheriff, Pistoria, Creator Pleje

Læs mere