Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan"

Transkript

1 Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan

2 Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne. Alligevel opfylder mange vandløb og søer fortsat ikke målsætningerne. I 1997 besluttede Folketinget at ændre miljøbeskyttelsesloven med det formål, at der skulle ske en forbedret rensning af spildevandet fra ukloakerede ejendomme. Dvs. ejendomme som udleder spildevand til vandløb og søer, enten direkte eller via et dræn. Som konsekvens af lovændringen har amtet i regionplanen fastlagt rensekravet til spildevandet i de forskellige områder af kommunen. Spildevandet i Ringsted Kommune Da næsten alt spildevand i Ringsted Kommune ledes til søer, enten direkte eller via vandløb, er de fleste ejendomme omfattet af de skrappeste rensekrav. Det betyder bl.a., at der skal renses for fosfor. Næsten alle ukloakerede ejendomme i Ringsted Kommune afleder til søer eller vandløb, hvor målsætningen ikke er opfyldt. Som konsekvens af lovændringen skal hovedparten af disse ejendomme have påbud om forbedret rensning. For at ligestille landområder med byområder, skal alle boligejendomme, der modtager et påbud, samtidig have et tilbud fra kloakforsyningen om medlemskab. Der gælder særlige regler for andet end boligejendomme, f.eks. erhvervsejendomme og sommerhuse. Et landbrug med bolig betragtes som en boligejendom.

3 Spildevandsplanen Kommunen skal indarbejde den nye lovgivning i en spildevandsplan. I Ringsted har Byrådet besluttet, at der først udarbejdes en strategisk spildevandsplan. Formålet er at fastlægge de overordnede principper, som den endelige spildevandsplan bliver udarbejdet efter. Den strategiske spildevandsplan indeholder endvidere en saneringsplan for den eksisterende kloak. Planen forventes i løbet af 2004 at blive afløst af en endelig spildevandsplan. Strategi for renseløsninger En forbedret rensning af spildevandet kan ske ved, at ejendommene i et område kloakeres, eller ved at der etableres et renseanlæg på den enkelte ejendom. Dette vil typisk være et nedsivningsanlæg eller et minibiologisk renseanlæg. Byrådet har prioriteret en kloakering. Årsagen er, at det på langt sigt vil være den mest fordelagtige løsning - såvel miljømæssigt som økonomisk. Først når kloakering bliver væsentlig dyrere end nedsivning eller minirenseanlæg, vil disse løsninger blive tilbudt. Nedsivning bør dog begrænses i områder med særlig drikkevandsinteresser.

4 HASLEV Hvilke områder bliver berørt af de nye krav om rensning af spildevandet? Ringsted Kommune afvandes via et net af vandløbssystemer. Hovedparten af vandløbene gennemløber søer på deres vej mod havet. Stort set alt spildevand i Ringsted Kommune udledes til disse vandløbssystemer. Tissø HOLBÆK ALLINDELILLE JYSTRUP Svogerslev Sø ROSKILDE Hvis et vandløb eller en sø ikke opfylder amtets målsætning må der ikke udledes urenset spildevand. GYRSTINGE HARALDSTED VIGERSTED Ingen af søerne opfylder amtets målsætning, hvorfor alle ejendomme der via vandløb eller på anden måde leder urenset spildevand til søerne bliver berørt af spildevandsplanen. ODENSE SORØ BRINGSTRUP BENLØSE RINGSTED KVÆRKEBY KØBENHAVN KØGE Få vandløb i Ringsted Kommune opfylder amtets målsætning. Kun ejendomme der udleder til vandløb alene, kan undgå forbedret rensning - hvis målsætningen er opfyldt. Tystrup Sø NÆSTVED HØM VETTERSLEV TOLSTRUP SNESLEV NORDRUP ØRSLEV Køge Bugt Ejendomme inden for dette område udleder til søer Vandløb der leder til søer/hav uden for kommunen Ejendomme inden for dette område udleder alene til vandløb

5 Konsekvenser af strategien Strategien betyder at ca. 80% af alle ejendomme i det åbne land bliver kloakeret, og dermed bliver medlem af kloakforsyningen. Resten af ejendommene, hvor der skal ske forbedret rensning, vil modtage et påbud sammen med et tilbud om medlemskab af kloakforsyningen. Det betyder, at disse ejendomme kan vælge enten selv at bekoste og drive et renseanlæg på ejendommen eller lade kloakforsyningen gøre det. Ved medlemskab af kloakforsyningen skal der betales tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift. I 2003 er prisen for medlemskab af kloakforsyningen ,47 kr. incl. moms. for spildevand alene. Dette er et engangsbeløb. Desuden skal der betales vandafledningsafgift, som i 2003 udgør 17 kr. pr. m 3. Til gengæld bortfalder den grønne afgift ved medlemskab af kloakforsyningen. Vælger ejendommen selv at bekoste og drive et renseanlæg må der, uanset valg af løsning, påregnes en etableringsudgift på kr. Til gengæld skal der så ikke betales vandafledningsafgift. Den grønne afgift skal fortsat betales men reduceres ved forbedret rensning. Selve gennemførelsen af en forbedret rensning forventes at ville ske i perioden En nærmere angivelse af hvornår hver enkelt ejendom skal forbedre rensningen, vil blive fastlagt i den endelige spildevandsplan.

6 Private spildevandslaug Man kan oprette private spildevandslaug, hvis mindst 2 ejendomme finder sammen om at rense spildevandet på samme anlæg. Et privat spildevandslaug skal indgå i spildevandsplanen eller tillæg hertil. Hvilken indflydelse har jeg? Det er muligt for alle at søge kommunen om tilladelse til oprettelse af private spildevandslaug. Af hensyn til planlægningen, er det vigtigt så hurtigt som muligt at gøre kommunen opmærksom på en eventuel interesse heri. Ejendomme der modtager et påbud har endvidere mulighed for selv at etablere og drive et renseanlæg af enhver art, blot det opfylder rensekravet.

7 Yderligere oplysninger Forslag til strategisk spildevandsplan kan ses på: Ringsted bibliotek, Tværalle 1-3 Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9 Kundebetjeningen, Nørretorv 19 Den kan også læses på Ringsted Kommunes hjemmeside For personlig betjening henvises til Teknisk Forvaltning på telefon Yderligere informationer kan findes på følgende internetadresser: Forslag til strategisk spildevandsplan er udarbejdet af: Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej Ringsted Telefon Fax

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats

Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Analyse af kommuner med relativt stor indsats Titel: Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere