BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE"

Transkript

1 BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: , Website:

2 Generelt om Bisnodes brug af kreditdata og rating Bisnode er et kreditvurderingsbureau med mange års erfaring i indsamling og berigelse af virksomhedsdata. Data er indsamlet fra officielle og veldokumenterede kilder som eksempelvis Erhvervsstyrelsen og CVR. Dataindsamlingen foregår i tråd med regler og lovgivning, der findes på dette område. Bisnode anvender de indsamlede data til dybdegående analyser af kreditværdighed både på enkelte selskaber og på markedet som en helhed. Data benyttes i vores statistiske model, som beregner kreditværdighed ved at give en Rating. Modellen er dynamisk og evalueres og testes løbende, således at vi tilsikrer en tidssvarende og en så præcis måling af kreditværdighed som det er muligt inden for rammerne af både dataunivers og dansk lovgivning. Formålet med vores Rating er at yde en service, der hjælper både store og små virksomheder med at tage informerede kreditbeslutninger - og vigtigst af alt at undgå tab. Ratingen anvendes på forskellige måder af forskellige typer virksomheder. Generelt gælder det dog, at Bisnodes Rating indgår som et delelement, når der skal træffes afgørende kreditbeslutninger såsom fastlæggelse af betalingsbetingelser og kredittid. Herudover er Bisnodes Rating for mange virksomheder en væsentlig faktor i arbejdet med at skabe en gennemsigtig og konsistent kreditpolitik.

3 Bisnodes Ratingmodel i korte træk Bisnodes Rating er baseret på en pålidelig og statistisk ekspertmodel, som hjælper din virksomhed med at undgå kredittab. Ratingen udtrykker sandsynligheden for, at en given virksomhed vil få fremtidige betalingsproblemer. Ratingen spænder fra AAA til C, hvor AAA afspejler den højest mulige kreditværdighed, mens C defineres som kredit frarådes, idet virksomheden har en stor risiko for at gå konkurs og/eller få betalingsproblemer. Bisnode opererer med følgende Ratingklasser: AAA - Højeste kreditværdighed. En virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. AA - Høj kreditværdighed. En virksomhed med god evne til at i mødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. A - Kreditværdig. En virksomhed med tilstrækkelig evne til at i mødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. NY - Nystartet virksomhed. Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje. IR - Kan ikke bedømmes. Væsentlig information om virksomheden savnes eller er uaktuel. Banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber o.l. får også denne Rating. B - Kredit mod sikkerhed. Kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som svag. C - Kredit frarådes. Høj kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som ringe. Bisnode rater de såkaldt kreditaktive selskaber. Det vil sige selskaber, som er karakteriseret ved at have en traditionel drift. Bisnode kreditvurderer således ikke finansielle selskaber, forsikringsselskaber samt pensions- og livsforsikringsselskaber.

4 Bisnodes Rating beror på følgende delbedømmelser: Grunddata Ejerforhold Økonomi Betalingserfaringer Ratingen er foretaget på baggrund af ovenstående delbedømmelser. Inden for de enkelte delbedømmelser befinder der sig omkring beslutningsregler, som har betydning for Ratingens udfald. Disse delbedømmelser er udgangspunktet for beregningen, fordi de er fundet forklarende i forhold til måling af kreditværdighed og kreditrisiko. I vurderingen af grunddata vægtes en virksomheds etablering i markedet, virksomhedens tilstand og selskabstypen. Statistiske analyser har vist, at etablerede selskaber har mindre sandsynlighed for at falde ud af markedet. Endvidere er det påvist, at særlige selskabstyper er mindre risikobetonede end andre samt at selskaber, som er præget af ekstraordinære hændelser, oftest vil have højere risiko end selskaber, som er i normal drift. I vurderingen af ejerforhold vægtes, om en virksomhed har en stærk ejer. Statistisk er det påvist, at selskaber med en stærk ejer er mindre tilbøjelig til at falde ud af markedet. At en virksomhed har en stærk ejer betyder de facto ikke, at selskabet er dækket ind af ejeren. Dog viser analyser, at selskaber, som har en solid ejer, har mindre sandsynlighed for at falde ud af markedet. I vurderingen af selskabets økonomi vægtes nøgletal, der afspejler rentabilitet, likviditet og soliditet. Disse er alle væsentlige for et selskabs overlevelsesevne. Selskabets evne til at forrente sine aktiver og dække eventuelle forpligtelser og tab på både kort og lang sigt er således væsentlige forhold, når Bisnode måler kreditværdighed. Det vægtes desuden, om et selskab er præget af eventuelle negative hændelser, som typisk kan identificeres i revisorpåtegningen i regnskabet. Regnskabet, og de heraf afledte nøgletal, er således kernen i Bisnodes Rating og indgår med en betydelig vægt i den samlede kreditvurdering.

5 I vurderingen af betalingserfaringer vægtes selskabets betalingsevne/betalingsvillighed. Bisnode har indgået samarbejde med en række partnere, hvoraf en stor del befinder sig inden for tele-, olie- og transportsektoren. En virksomheds betalingsevne afspejler, om en virksomhed betaler til tiden og dette måles på baggrund af Bisnodes Betalingsindex. Et Betalingsindex kan beregnes, når der foreligger minimum 3 væsentlige fakturaer fra minimum 2 leverandører. En indeksværdi på 80 betyder, at fakturaer afregnes til tiden. Er indekset under 80, betaler virksomheden for sent, og er værdien over 80, betales regninger før tid. Ændring i betalingsmønstre er væsentlig for måling af kreditværdighed, idet ændringer her ofte er de første advarselssignaler i forhold til en virksomheds evne til at dække dens forpligtelser på sigt. Bisnodes kreditvurdering opdateres dynamisk i takt med, at vi modtager friske offentlige informationer, hvilket tilsikrer en løbende genberegning af kreditværdighed. Dette gør sig gældende, uanset om der er tale om en ændring i et selskabs grunddata, eller om der foreligger nye regnskabsnøgletal. En gennemtestet model Bisnodes Rating testes løbende på virksomheder med store og blandede kundeporteføljer, herunder virksomheder inden for telebranchen og den finansielle sektor. Analyserne viser utvetydigt, at vores Rating giver et overblik over risikofordelingen i virksomheders kundeporteføljer. Afgørelsen ved kreditgivning Bisnodes Rating bør ikke stå alene som den afgørende parameter ved en virksomheds kreditgivning. Ratingen bør snarere indgå som en væsentlig parameter i en samlet vurdering, hvor der også tages udgangspunkt i andre faktorer, som findes væsentlige af den enkelte virksomhed. Vores Rating benyttes typisk enten til at understøtte en af virksomheden udarbejdet kreditvurdering eller som en væsentlig parameter i en af virksomheden defineret kreditpolitik. Hvem en given virksomhed ønsker at yde kredit til samt til hvilke betingelser, er ultimativt en virksomheds egen beslutning, og det er således ikke en afgørelse, som Bisnode træffer.

6 Rating af enkeltmandsvirksomheder en scorebaseret Rating Som et resultat af en stigende efterspørgsel i markedet påbegyndte Bisnode den 1. januar 2011 Rating af enkeltmandsvirksomheder. Da enkeltmandsvirksomheder ikke er regnskabspligtige, er Ratingen baseret på en scoremæssig betragtning og vil primært være foretaget på baggrund af demografiske variable. De demografiske variable i Ratingen af enkeltmandsvirksomheder består i korte træk af: Etablering i markedet Brancherisiko Regionsrisiko Hver enkelt af disse variable har en høj forklaringsværdi i forhold til måling af kreditværdighed og kreditrisiko. I de tilfælde, hvor det er muligt, vil regnskabsnøgletal og betalingsadfærd også indgå i vurderingen. Ofte er disse informationer dog ikke offentligt tilgængelige på enkeltmandsvirksomheder. Såfremt informationerne er tilgængelige, vil de indgå med samme vægtning i Ratingen som på øvrige virksomhedsformer Bisnodes Rating af enkeltmandsvirksomheder er gennemtestet og har vist en høj forklaringsværdi. Desuden måles på kriterier, som, ifølge historiske statistiske analyser, har indvirkning på sandsynligheden for, at en virksomhed går konkurs, tvangsopløses eller kommer under rekonstruktion i løbet af 12 måneder. Indsendelse af regnskabsdata Hos Bisnode forholder vi os til de informationer, som er offentligt tilgængelige på markedet eller fra revisor, men vi ønsker naturligvis at foretage en Rating, som baserer sig på så mange variable som overhovedet muligt. Da væsentlige finansielle og demografiske variable kan være med til at styrke ratingen, opfordrer vi enkeltmandsvirksomheder til at indsende væsentlige regnskabstal. Dette gøres ved at kontakte Bisnode på tlf eller på og vi vil være behjælpelig med en skabelon til indtastning af de nødvendige regnskabsposter. Bemærk dog, at oplysninger omkring regnskabstal og/eller andre finansielle forhold som minimum dels skal have været underkastet et review fra revisor og dels indeholde en erklæring fra revisor om, at tallene er retvisende. Endvidere skal Bisnode bruge en samtykkeerklæring med en scannet underskrift. Vi håber, at du med ovenstående har fået svar på dine spørgsmål omkring vores Rating.

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere