Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk rapport 15-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014"

Transkript

1 Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2014 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København Side 1 af 64

2 Kolofon Serietitel Teknisk rapport Titel Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel Årsnotat 2014 Forfatter(e) Rikke Sjølin Thomsen (editor) Andre bidragsydere Anne Laustsen, Claus Nehring, Flemming Vejen, Bo Laden, Morten Steen Sørensen og Jesper Ellerbæk Nielsen Ansvarlig institution Danmarks Meteorologiske Institut Sprog Dansk Emneord Spildevandskomitéens Regnmålersystem, SVK, Årsnotat, Nedbørmængde, Nedbørintensitet Url ISSN Versionsdato Link til hjemmeside Copyright Forsidebillede Rensebrønd ved Sofiendalsvej i Aalborg fyldt med hagl, der er presset op fra den underliggende kloak. Haglene stammer fra et meget lokalt skybrud, som ikke blev observeret på nogen af Aalborg Forsyning, Kloak A/S 9 regnmålere. Billede er taget af Niels Nielsen Linnemann, Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Side 2 af 64

3 Indhold 1. Indledning Formandens beretning Stationsfortegnelse Fejlstatistik Måneds- og årsnedbør Nedbør og ekstreme nedbørhændelser Oversigt over ekstremregn 2014 for SVK-målenettet Tema: Når 9 regnmålere i et forsyningsområde ikke er nok Tema: Skybruddet i København 31. august Adgang til nedbørdata En automatisk nedbørstation klarer ikke alting automatisk SVK s Styregruppe for Regnmålersystemet Kontaktpersoner på DMI Referencer Bilag Bilag 1. Læindex Bilag 2. Oversigt over ekstremregn i 2014 på de enkelte stationer Bilag 3: Gældende definitioner for SVK nedbørsdata, samt beskrivelse af KM2-formatet Side 3 af 64

4 1. Indledning Årsnotatet er en rapportering af driften af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. En beskrivelse af Styregruppen for regnmålersystemets arbejde, kommissorium og sammensætning kan findes på Ingeniørforeningen, IDA s hjemmeside: rsystemet.aspx Der blev i 2014 oprettet 6 nye stationer, således at systemet ved udgangen af 2014 består af 151 målestationer fordelt på 51 brugere. Herudover abonnerer 16 institutioner på data. Driftssikkerheden på regnmålersystemet var i 2014 på 99,6 %, hvilket er et tilfredsstillende resultat og på niveau med de foregående år. Udskiftningen af de gamle målestationers kommunikationssystem til en ny type blev afsluttet i begyndelsen af Årsnotatet indeholder to temaartikler dette år. Titlerne på temaerne er Når 9 regnmålere i et forsyningsområde ikke er nok af Bo Laden og Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S samt Jesper Ellerbæk Nielsen, Aalborg Universitet og Skybruddet i København 31. august 2014 af Flemming Vejen, DMI. Temaerne kan læses i kapitel 8 og 9. Der afholdes møder mellem Spildevandskomitéens Styregruppe for Regnmålersystemet og DMI tre gange om året. Referater fra disse møder kan rekvireres ved henvendelse til Charlotte E. Bech, DMI s IT Sekretariat. Side 4 af 64

5 2. Formandens beretning 2014 Af Anne Laustsen Regnmålerudvalget, der er nedsat af Spildevandskomiteen til at have ansvaret med at vedligeholde og udbygge det landsdækkende SVK-Regnmålersystem, har i løbet af 2014 gennemført en opgradering af de sidste regnmålere, så samtlige 151 regnmålere nu fremstår med nyeste programmel til overførsel af registrerende regnhændelser. Regnmålersystemet er desuden udvidet betragteligt i løbet af 2014, da der er kommet 5 nye regnmålere til i Ikast-Brande Forsynings område. En regnmåler er herudover flyttet til Mølleåværket, efter regnmålerens styreskab for anden gang blev stjålet på den tidligere placering. Regnmålerudvalget finder det glædeligt, at Danmark nu er blevet dækket endnu bedre ind geografisk med regnmålere, selvom der, som det ses på figur 1 (se side 8), stadig er væsentlige områder i Jylland og på Midtsjælland, der fortsat er uden en regnmåler. Regnmålerudvalget vil i løbet af 2015 diskutere, om en fornyet promovering over for forsyningerne i disse områder skal iværksættes. Der er en god begrundelse for at have regnmålere etableret i nærområderne og i et landsdækkende system. De mange data, som den enkelte regnmåler opsamler, bruges nemlig på mange forskellige måder. Lokalt anvendes data fra de lokale regnserier typisk til: Dimensioneringsgrundlag for nye kloaksystemer Kontrol af, om forsyningen lever op til servicemål. Dvs. kontrol af, om en regnhændelse var større eller mindre end det, kloaksystemet skal håndtere Styring og regulering af pumpestationer, kloaksystemer og renseanlæg Varsling af oversvømmelser og badevandskvalitet På nationalt plan ligger der regndata fra regnmålerne som grundlag for mange af Spildevandskomiteens skrifter. Senest Skrift nr. 30 om opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter, som blev udgivet i Dataene anvendes ligeledes i mange forskningsprojekter. Efter vand- og spildevandsforsyningerne blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber, er det forsyningerne, der ejer regnmålerne. Det har haft den konsekvens, at kommunerne derfor ikke længere kan anvende forsyningens adgang til at trække data fra SVK s hjemmeside. Hvis kommunerne fortsat ønsker at have mulighed for at trække data fra hjemmesiden, skal kommunen melde sig ind i Regnmålersystemet som abonnent. For at lette denne overgang mest muligt har Regnmålerudvalget besluttet, at en kommune fra 2014 vil få 50 % rabat på abonnementsprisen, hvis kommunens forsyningsselskab ejer mindst en regnmåler. Ved Spildevandskomiteens plenarforsamling i 2014 blev det vedtaget, at arbejde frem mod at udvide regnmålersystemet, så det også omfatter regndata i form af radardata, er en opgave, som regnmålerudvalget skal varetage. Formålet med dette projekt er, at det skal gøre radardata lige så tilgængelige og lette at anvende som regnmålerdata, samt med samme høje kvalitetsniveau som de nuværende regnmålerdata. Når projektet er afsluttet, skal hele det udvidede regnmålersystem Side 5 af 64

6 som i dag fremstå som brugerfinansieret. Men der er brug for ekstern finansiering for at gennemføre udvidelsen med radardata. Derfor arbejder regnmålerudvalget lige nu på at skaffe finansiering af projektet. Det bliver regnmålerudvalgets væsentligste opgave i Side 6 af 64

7 3. Stationsfortegnelse I 2014 blev der oprettet 6 nye målestationer. Ved udgangen af 2014 var det samlede antal SVKmålestationer således oppe på 151 målere. Disse er ejet af 51 brugere. Derudover er 16 abonnenter tilknyttet systemet samt fire forsknings- og uddannelsesinstitutioner. De nye stationer fremgår af nedenstående tabel: Station nr. Navn Ejer Startdato Nørre Snede Renseanlæg Ikast-Brande Spildevand A/S Brande Renseanlæg Ikast-Brande Spildevand A/S Ikast Renseanlæg Ikast-Brande Spildevand A/S Engesvang Pumpestation Ikast-Brande Spildevand A/S Munklinde Pumpestation Ikast-Brande Spildevand A/S Mølleåværket Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Tabel 1: Stationer oprettet i 2014 Mølleåværket er en erstatning for målestation 5650 Stads Krog Overløbsbassin, som blev nedlagt i 2013 efter gentagende tyverier af måleskabet. Målestationer, der er eller har været tilsluttet SVK-nettet siden systemets start, fremgår af tabel 2. Af tabellen fremgår ligeledes eventuelle ændringer i stationernes status, f.eks. flytninger. Koordinaterne i tabellerne er opgivet i UTM zone 32, datum WGS84. Figur 1 og 2 viser den geografiske placering af samtlige aktive målere, der er tilsluttet nettet pr Figur 3 viser den geografiske placering af lukkede målere fra målernettets start til En mere læsevenlig udgave af kortene findes på SVK s webportal Side 7 af 64

8 Figur 1: Aktive SVK-stationer pr Figur 2: Aktive stationer, Københavnsområdet pr Side 8 af 64

9 Figur 3: Lukkede stationer fra SVK-nettets start til og med Side 9 af 64

10 Oversigt over målestationer pr Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Hjørring Frederikshavn Materielgård Frederikshavn Materielgård Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Centralrenseanlæg Frederikshavn Forsyning A/S Læsø Sv Vodskov Aalborg Forsyning, Kloak A/S Sulsted Sulsted Stokbrovej Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Gistrup Aalborg Forsyning, Kloak A/S Aalborg Østerport Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Nørresundby Søvangen Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Aalborg Renseanlæg Vest Aalborg Forsyning, Kloak A/S Frejlev Nord Verdisvej Aalborg Forsyning, Kloak A/S Frejlev Syd Lannerparken Aalborg Forsyning, Kloak A/S Svenstrup J Svenstrup J Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S Nykøbing M. Vandværk Morsø Spildevand A/S Skive Renseanlæg Skive Vand A/S Skive Lufthavn Skive Vand A/S Viborg Materielgård Viborg Materielgård Energi Viborg Vand A/S Viborg Hedeselskabet Energi Viborg Vand A/S Kjellerup Silkeborg Forsyning A/S Flyvestation Karup Side 10 af 64

11 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Randers Centralrenseanlæg Randers Spildevand A/S Anholt Havn Anholt Havn Anholt Havn Grenå Ådalen P40 AquaDjurs as Flyvestation Tirstrup Tirstrup Trankær Renseanlæg Aarhus Vand A/S Viby J. Renseanlæg Viby J. Renseanlæg Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S Lystrup Renseanlæg Egå Renseanlæg Aarhus Vand A/S Silkeborg Forsyning Silkeborg Forsyning A/S Silkeborg Vandværk Silkeborg Forsyning A/S Them Renseanlæg Silkeborg Forsyning A/S Nørre Snede Renseanlæg Ikast-Brande Spildevand A/S Horsens Centralrenseanlæg Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand A/S Endelave Endelave Jelling Renseanlæg Vejle Spildevand a/s Skibet Vejle Spildevand a/s Vejle Centralrenseanlæg Vejle Centralrenseanlæg Vejle Spildevand a/s Vejle Pumpestation Vejle Spildevand a/s Bredballe Vejle Spildevand a/s Side 11 af 64

12 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Børkop Pumpestation Ps08 Vejle Spildevand a/s Fredericia Centralrenseanlæg Fredericia Spildevand A/S Nørre Bjert Pumpestation Kolding Spildevand A/S Kolding Skovvangen Kolding Spildevand A/S Kolding Saxovej Kolding Spildevand A/S Kolding Forrenseanlæg Kolding Forrenseanlæg Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S Kolding Smedegade Kolding Spildevand A/S Koldingegnens Lufthavn Vamdrup Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Lunderskov Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Egtved Renseanlæg Vejle Spildevand a/s Flyvestation Vandel Give Renseanlæg Vejle Spildevand a/s Brande Renseanlæg Ikast-Brande Spildevand A/S Herning Centralrenseanlæg Herning Centralrenseanlæg Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S Ikast Renseanlæg Ikast-Brande Spildevand A/S Engesvang Pumpestation Ikast-Brande Spildevand A/S Munklinde Pumpestation Ikast-Brande Spildevand A/S Holstebro Centralrenseanlæg Vestforsyning Spildevand A/S Hvide Sande Blåvandshuk Fyr Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Renseanlæg Vest Side 12 af 64

13 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Spildevand A/S Tønder Centralrenseanlæg Tønder Forsyning A/S Bov Renseanlæg ARWOS Spildevand A/S Sønderborg Vandværk Sønderborg Damgade Pumpest. Sønderborg Forsyning A/S Stegholt Centralrenseanlæg ARWOS Spildevand A/S Flyvestation Skrydstrup Haderslev Renseanlæg Haderslev Renseanlæg Haderslev Renseanlæg Provas Christiansfeld Renseanlæg Kolding Spildevand A/S Bogense Renseanlæg VandCenter Syd A/S Otterup Renseanlæg VandCenter Syd A/S Søndersø Renseanlæg VandCenter Syd A/S Odense Korup VandCenter Syd A/S Odense Nv Renseanlæg VandCenter Syd A/S Ejby Mølle Renseværk Ejby Mølle Renseværk Ejby Mølle Renseanlæg VandCenter Syd A/S Odense Vandværk Odense Vandværk VandCenter Syd A/S Bolbro Højdebeholder Bolbro Højdebeholder VandCenter Syd A/S Odense Brændekilde VandCenter Syd A/S Dalum Dalum Vandværk VandCenter Syd A/S Side 13 af 64

14 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Odense Højby VandCenter Syd A/S Ærøskøbing Renseanlæg Ærø Vand A/S Svendborg Hellet Vand og Affald Svendborg Overløbsbassin 25 Vand og Affald Svendborg Centralrenseanlæg Vand og Affald Omø Fyr Korsør Renseanlæg Korsør Renseanlæg SK Forsyning A/S Slagelse Pumpestation SK Forsyning A/S Slagelse Centralrenseanlæg SK Forsyning A/S Tuelsø Renseanlæg Høng Vest Overløbsbassin Kalundborg Forsyning A/S Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Sønder Nyrup Renseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Ulstrup Renseanlæg Holbæk Centralrenseanlæg Holbæk Spildevand A/S Gniben Hesselø Hesselø Gilleleje Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Nordkystens Renseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Helsingør Renseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Sydkystens Renseanlæg Kalundborg Forsyning A/S Græsted Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Blistrup Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S Ramløse Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S Side 14 af 64

15 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Hillerød Centralrenseanlæg Hillerød Forsyning Skævinge Pumpestation Hillerød Forsyning Frederikssund Centralrenseanlæg Frederiksund Forsyning A/S Måløv Renseanlæg Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup A/S Flyvestation Værløse Farum Pumpestation Stavnsholt Renseanlæg Furesø Egedal Forsyning A/S Munkeris Sjælsø Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg Vedbæk Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S Mølleåværket Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Holte Vandværk Dronninggård Renseanlæg Furesø Park Forsyning Allerød Rudersdal A/S Askevænget Gladsaxe Søvej Nordvand A/S Gladsaxe Vibevænget Nordvand A/S Virum Stades Krog Overløbsbassin Jægersborg Brogårdsbassin Nordvand A/S Fuglegården Nordvand A/S Ermelundsværket Nordvand A/S Side 15 af 64

16 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Ordrup Kirkegård Nordvand A/S Lunden Nordvand A/S Elmegården Nordvand A/S Delfinen Nordvand A/S Hellerup Kirkegård Nordvand A/S Søborg Vandværk Nordvand A/S Herlev Tvedvangen HOFOR A/S Gladsaxe Stavnsbjerg Alle Nordvand A/S Husum Husum Åvendingen HOFOR A/S Rødovre Vandværk HOFOR A/S Bispebjerg Hospital HOFOR A/S Emdrup Svanemøllens Kaserne Svanemøllens Kaserne Lygten Lygten HOFOR A/S Vølundsgade Landbohøjskolen Landbohøjskolen Frederiksberg Forsyning A/S Kløvermarksvej HOFOR A/S Greisvej Wibrandtsvej HOFOR A/S Tårnby Renseanlæg Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning A/S Tårnby Pumpestation 4 Tårnbyforsyning A/S Side 16 af 64

17 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Tårnby Pumpestation 10 Tårnbyforsyning A/S Kongens Enghave HOFOR A/S Træholmen HOFOR A/S Hvidovre Vandværk HOFOR A/S Hvidovre Pumpestation Hvidovre Pumpestation HOFOR A/S Avedørelejren HOFOR A/S Brøndbyvester Vandværk Brøndby Kloakforsyning Glostrup Vandværk Glostrup Genbrugsstation Glostrup Spildevand A/S Albertslund Materielgård HOFOR A/S Vallensbæk Pumpestation BIOFOS Ishøj Varmeværk Ishøj Forsyning Mosede Renseanlæg Mosede Renseanlæg Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S Høje Tåstrup HTK Kloak A/S Jyllinge Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Gundsømagle Vandværk Roskilde Forsyning A/S Ågerup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Nymarken Ob8 Roskilde Forsyning A/S Roskilde Renseanlæg Roskilde Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Roskilde Søndre Ringvej Oc19 Roskilde Forsyning A/S Roskilde Navervænget Pe3 Roskilde Forsyning A/S Vindinge Søbjergvej Of1 Roskilde Forsyning A/S Gadstrup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Side 17 af 64

18 Stationsnr. Gammelt Stationsnavn Ejer N (Zone 32) E (Zone 32) Start dato Slut dato nr Viby S. Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S Køgeegnens Renseanlæg Energiforsyningen Store Heddinge Vandværk Næstved Maglegårdsvej NK-Spildevand A/S Næstved Ellebækvej NK-Spildevand A/S Næstved Chr. Winthers Vej NK-Spildevand A/S Næstved Ny Præstøvej NK-Spildevand A/S Næstved Parkvej NK-Spildevand A/S Næstved Centralrenseanlæg Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand A/S Næstved Jakobshavn NK-Spildevand A/S Vordingborg Renseanlæg Albuen Fyr Nakskov Nakskov Renseanlæg Lolland Spildevand A/S Gedser Odde Nykøbing F. Renseanlæg Nykøbing F. Renseanlæg Guldborgsund Forsyning A/S Rønne C Bornholm Forsyning A/S Tabel 2: Oversigt over målestationer pr Ejerforholdet er kun angivet for stationer i drift. Side 18 af 64

19 4. Fejlstatistik 2014 I tabel 3 kan det antal timer i 2014, de enkelte stationer har været i teknisk fejl, aflæses. Stationen får timestatus Teknisk fejl, hvis stationen har været ude af drift, eller hvis den har været i servicemode. Et tomt felt indikerer, at der ikke har været tekniske fejl på stationen. Det samlede antal driftstimer i 2014 var Den totale fejlprocent for tekniske fejl for 2014 er opgjort til ca. 0,4 % af det samlede antal driftstimer, dvs. at regulariteten på det samlede målernet har været 99,6 %. Fejlprocenten er således på niveau med de foregående år. (0,9 % i 2013, 0,3 % i 2012 og 0,7 % i 2011). Kun længerevarende nedbrudsperioder (længere end 2 timer) er medtaget i statistikken. Stationer, som er midlertidigt nedlagt af ejeren eller på anden måde sat ud af drift af ejerne i en længere periode, indgår heller ikke i statistikken og er markeret med en streg i tabel 3. Disse stationer medtages først i statistikken igen, den efterfølgende hele måned efter stationerne er sat i drift. I 2014 drejer det sig om station 5397 Christiansfeld Renseanlæg, som har været under flytning af ejeren, og station 5785 Avedørelejren, som har været nedtaget af ejeren. Stationer, som er blevet oprettet i løbet af året, er ligeledes markeret med en streg i de måneder, hvor de endnu ikke var tilsluttet. Kun én enkel station har haft en fejlprocent på over 5 %, Det er station 5697 Herlev Tvedvangen, som i august havde problemer med strømmen til stationen. Da DMI havde forkerte kontaktoplysninger på kontaktpersonen, kom information til ejeren om genindkobling af fejlstrømsafbryder ikke frem i første omgang. Af tabel 4 ses antal timer i 2014, hvor de enkelte stationer har fået tildelt status Suspekt værdi, ved den månedlige kvalitetskontrol. Den månedlige kvalitetskontrol laves ud fra sammenligninger af døgnnedbøren med de omkringliggende stationer. Hvis det vurderes, at en stations døgnnedbør er for høj eller lav i forhold til de omkringliggende stationer, og at dette skyldes en fejl ved målingen, får stationen tildelt timestatussen Suspekt værdi for samtlige 24 timestatusser i døgnet. Samlede antal timer med Suspekte værdier for 2014 er ca. 0,2 % af det samlede antal driftstimer. Side 19 af 64

20 Antal timer med tekniske fejl i 2014 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 20 af 64

21 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 21 af 64

22 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 22 af 64

23 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Tabel 3: Antallet af timer med tekniske fejl i Bemærk, at station 5397 Christiansfeld Renseanlæg, som har været under flytning af ejeren, og station 5785 Avedørelejren, som har været nedtaget af ejeren, ikke indgår i statistikken, og derfor er markeret med en streg. Stationer, som er oprettet i løbet af året, er ligeledes markeret med en streg i de måneder, hvor de endnu ikke var tilsluttet. Side 23 af 64

24 Antal af timer med Suspekte værdier i 2014 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 24 af 64

25 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 25 af 64

26 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Side 26 af 64

27 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , ,0 Tabel 4: Antal af timer med Suspekte værdier i Bemærk, at station 5397 Christiansfeld Renseanlæg, som har været under flytning af ejeren, og station 5785 Avedørelejren, som har været nedtaget af ejeren, ikke indgår i statistikken, og derfor er markeret med en streg. Stationer, som er oprettet i løbet af året, er ligeledes markeret med en streg i de måneder, hvor de endnu ikke var tilsluttet. Side 27 af 64

28 5. Måneds- og årsnedbør 2014 Stationernes måneds- og årsnedbør er vist i tabel 5 til sammenligning med de respektive regioners nedbør, der er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere som indgår i DMI s nedbørnet. Det ses i tabel 5, at der er god overensstemmelse mellem de enkelte stationers nedbørsummer og de respektive regioners gennemsnitsnedbør. Alle målinger er medtaget i beregningerne, uanset timestatussens markering. Det kan derfor anbefales at tjekke månedsnedbørens kvalitet ved at se på antallet af tekniske fejl og suspekte værdier ved hjælp af tabel 3 og 4 i kapitel 4. Side 28 af 64

29 Nedbør (mm) for 2014 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Nordjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Side 29 af 64

30 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Syd- og Sønderjylland Fyn Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster Side 30 af 64

31 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År København og Nordsjælland Side 31 af 64

32 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Bornholm Tabel 5: Nedbørsummer for Nedbørsummerne for de enkelte regioner er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere fra DMI s nedbørnet. Et blankt felt indikerer, at stationen ikke har været oprettet/tilsluttet. Side 32 af 64

33 6. Nedbør og ekstreme nedbørhændelser 2014 Ifølge DMI s årsberetning Vejret i tal 2014 fik landet i gennemsnit 818 millimeter nedbør i Det er hele 106 millimeter eller 15 % over normalen ( ) og 53 millimeter eller 7 % over dekade-gennemsnittet ( ). Der var store forskelle hen over landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland, hvor gennemsnittet blev 964 millimeter, mens der i regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland Falster, kom mindst med 650 millimeter i gennemsnit en forskel på 314 millimeter. Se figur 4. Figur 4: Fordeling af nedbør Nedbør (mm) 2014 Normal (mm) Dekadenormal (mm) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Tabel 6: Nedbørsummer for Danmark 2014 samt Normaler ( ) og nyeste Dekadenormaler ( ) I kapitel 7 ses en oversigt over SVK-målernettets 10 største middelintensiteter over 10 og 30 minutter, samt den største nedbørmængde i én enkelt hændelse i I øvrigt henvises til bilag 2, hvor ekstremregn for samtlige stationer kan ses. Side 33 af 64

34 Af oversigten fremgår det, at årets største nedbørmængde i én enkelt hændelse for SVK-nettet var på 108,4 mm, hvilket blev målt på station 5025 Frederikshavn Materialegård. Hændelsen startede den 14. oktober og varede 2199 minutter med en middelintensitet på 0,82 µm/s. Dette svarer til en gentagelsesperiode på over 20 år. (Hændelsen er markeret med x i figur 5) Årets største middelintensiteter ved 10 og 30 minutter blev målt på station 5230 Jelling Renseanlæg den 22. maj. De var på henholdsvis 41,67 µm/s og 22,67 µm/s. Dette svarer til en gentagelsesperiode på over 20 år for begge intensiteter (Se figur 5). Side 34 af 64

35 X 41,67 µm/s målt ved 5230 Jelling Renseanlæg. X 22,67 µm/s målt ved 5230 Jelling Renseanlæg. X 0,82 µm/s målt ved 5025 Frederikshavn Materielgård med en varighed på 2199 minutter. Figur 5: Figuren viser 5, 10 og 20 års gentagelsesperioder estimeret ud fra skrift 30. Figuren er udarbejdet af Ida Bülow Gregersen, DTU. Side 35 af 64

36 7. Oversigt over ekstremregn 2014 for SVK-målenettet Største nedbørmængde (mm) i en enkelt hændelse: 108,4 mm målt den: på station: 5025 Frederikshavn Materielgård De 10 største middelintensiteter over 10 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 41,67 målt den: på station: 5230 Jelling Renseanlæg 36,83 målt den: på station: 5232 Skibet 36,67 målt den: på station: 5804 Vallensbæk Pumpestation 33,33 målt den: på station: 5771 Træholmen 31,33 målt den: på station: 5235 Vejle Centralrenseanlæg 30,00 målt den: på station: 5282 Engesvang Pumpestation 29,33 målt den: på station: 5370 Sønderborg Damgade Pumpest. 28,33 målt den: på station: 5359 Tønder Centralrenseanlæg 27,67 målt den: på station: 5107 Nykøbing M. Vandværk 27,67 målt den: på station: 5130 Kjellerup De 10 største middelintensiteter over 30 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 22,67 målt den: på station: 5230 Jelling Renseanlæg 19,00 målt den: på station: 5107 Nykøbing M. Vandværk 17,44 målt den: på station: 5235 Vejle Centralrenseanlæg 17,22 målt den: på station: 5230 Jelling Renseanlæg 17,19 målt den: på station: 5771 Træholmen 17,11 målt den: på station: 5479 Korsør Renseanlæg 17,00 målt den: på station: 5282 Engesvang Pumpestation 16,89 målt den: på station: 5201 Nørre Snede Renseanlæg 16,84 målt den: på station: 5235 Vejle Centralrenseanlæg 16,78 målt den: på station: 5804 Vallensbæk Pumpestation Side 36 af 64

37 8. Tema: Når 9 regnmålere i et forsyningsområde ikke er nok Af Bo Laden og Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S samt Jesper Ellerbæk Nielsen, Aalborg Universitet Aalborg Forsyning, Kloak A/S overvejer i øjeblikket i samråd med Aalborg Universitet, hvordan samspil mellem forsyningens 9 regnmålere og et kommende regnradarsystem udformes optimalt. Behovet for dette samspil blev tydeliggjort ved en regnhændelse den 11. maj Mandag den 12. maj 2014 modtog driftspersonalet hos Aalborg Forsyning, Kloak A/S en række henvendelser fra et begrænset geografisk område, hvor der under søndagens regnhændelse var observeret kraftig intensitet med store mængder af hagl. Regnmængderne havde været så voldsomme, at en række af områdets kældre havde stået under vand. Med dagens lette tilgang til et mobiltelefonkamera var beboerne i området ikke sene til at fremsende fotodokumentation af det observerede skybrud. Et par af de tilsendte fotos er gengivet herunder. Foto 8.1: Regnhændelsen, søndag den 11. maj 2014, som den blev observeret på Thit Jensens Vej i Aalborg-forstaden Drastrup. Bemærk haglene på græsplænen. Foto 8.2: Konsekvensen af regnhændelsen, den 11. maj 2014 i Drastrup-området, var meget synlig, selv længe efter regnen var stoppet. Årsagen hertil var sandsynligvis ophobning af hagl i kloaksystemet. I flere af henvendelserne undrede beboerne sig over, at der gik så længe, inden opstuvningerne i deres kældre forsvandt igen. Ved tidligere lejligheder var det nemlig deres erfaring, at skybrud nok gav oversvømmelser, men skadernes omfang var til at overskue, fordi vandet forsvandt relativt hurtigt. Det skete ikke denne gang. Der var også flere tilbagemeldinger om, at de havde haft vanskeligt ved at skylle ud til langt ud på søndagen. Om mandagen, dagen efter regnhændelsen, blev et lokalt spulefirma derfor rekvireret til at spule kloaksystemet. De meldte tilbage, at alt vand var forsvundet fra systemet, og der ingen tilstopninger kunne registreres. Der blev ikke trukket mere materiale ud af ledningerne, end det normalt måtte forventes. Side 37 af 64

38 I løbet af dagen indløb der flere registreringer af tilstopninger fra andre steder i området på grund af hagl, som havde hobet sig op i rendestensbrønde, private rensebrønde, samt i hovedledningerne. Et lokalt kloakfirma informerede om, at de i forbindelse med en kælderoversvømmelse i området, som de var kaldt ud til, havde observeret driver af hagl på op til cm højde i regnvandsledningen. Fra en grundejer på en nærliggende vej i området modtog driftspersonalet et foto, der viste, at en rensebrønd på privat grund var fyldt med hagl, hvilket havde givet dem problemer med at bruge den private del af deres kloaksystem. En sandsynlig årsag til den uventede lange varighed af kælderoversvømmelserne måtte således antages at være ophobning af hagl i regnvandssystemet. Forsyningsselskabets driftspersonale er meget kompetente folk med mange års erfaring. De havde aldrig hørt om et sådant fænomen før. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var tid til at dvæle ved denne konstatering. For samme mandag indløb en henvendelse om, at en af husejerne ikke kunne få dækket omkostningerne ved kælderoversvømmelsen af sit forsikringsselskab, fordi der ikke var tale om skybrud. I den slags sager melder Aalborg Forsyning, Kloak A/S altid først sagen til eget forsikringsselskab og iværksætter derefter en undersøgelse med henblik på at belyse forsyningsselskabets forpligtelser i den konkrete situation. Undersøgelsen skal afklare, om der har været tale om skybrud, og om det hydrauliske serviceniveau lokalt er overholdt. Sidstnævnte indebærer, at det undersøges, om kloakken har kapacitet til at bortlede den regnvandsmængde, der svarer til 110 l/s/ha. Det viste sig at være tilfældet. Men en analyse af de 9 regnmålere, Aalborg Forsyning, Kloak A/S råder over i forsyningsområdet, kunne ikke dokumentere, der havde været tale om skybrud. Da forsikringsselskaberne anvender de selvsamme data, var dette derfor måske ikke den største overraskelse. Regnhændelsen den 11. maj 2014 blev godt nok registreret på samtlige ni regnmålere i tidsrummet mellem kl Den maksimale nedbørsintensitet over 30 minutter blev registreret til knap 9 mm. Den skal være på mindst 15 mm, før der er tale om skybrud. SVK-måler Frejlev Syd Frejlev Nord Renseanlæg Vest Svenstrup Søvangen Sulsted Østerport Gistrup Vodskov Regndybde (mm) Varighed (min) 1,0 2,4 14,4 2,0 8,8 4,6 4,4 2,6 4, Tabel 8.1:Regnhændelsen den 11. maj 2014 registreret ved de ni regnmålere i Aalborg-området. Stationerne er oplistet ud fra deres geografiske placering (fra vest mod øst). Det kunne således konstateres, at der var tale om en kortvarig regnhændelse med relativt beskedne maksimale intensiteter. En sådan hændelse burde overhovedet ikke medføre de konsekvenser, som henvendelserne fra Drastrup-området viste. Side 38 af 64

39 Principielt set kunne Aalborg Forsyning, Kloak A/S hermed overlade disse oplysninger til sit forsikringsselskab og lade det være godt nok. For juridiske set er sådanne tvister underlagt culpa, hvilket vil sige, at det er den skadeslidte, der skal kunne bevise, at det er forsyningsselskabets kloaksystem, der har forårsaget den skadesvoldende begivenhed. Men da Aalborg Forsyning, Kloak A/S allerede har bidraget med de grundlæggende data via forsy ningsselskabets 9 regnmålere, var der også en vis interesse i at bidrage yderligere, ikke mindst drevet af den nysgerrighed der blev stillet af den manglende sammenhæng mellem den konstaterede oversvømmelse og de samtidige regndata. Aalborg Forsyning, Kloak A/S råder over en regnradar. Denne var imidlertid ude af drift, hvorfor Aalborg Universitet måtte træde til med regnradardata fra deres måler, der på dette tidspunkt var placeret på universitetets afdeling på Sohngårdsholmsvej. Universitetets regnradar viste, som det fremgår af nedenstående radarbilleder (figur 8.1), at Drastrup-området var blevet ramt af en meget kortvarig, men højintensiv regnhændelse, og at de 3 nærliggende regnmålere netop ikke kunne fange de maksimale intensiteter i denne hændelse, der efter lidt databehandling viste sig med overvejende sandsynlighed at have været et skybrud i Drastrup-området. På baggrund af disse data accepterede forsikringsselskabet at dække oversvømmelserne i den konkrete situation. Til gengæld efterlod det også et forsyningsselskab med den konstatering, at meget intensive og meget lokale regnhændelser kan ramme forsyningsområdet, uden at de 9 regnmålere, der med rimelig tæthed er placeret i Aalborg-området, kan registrere skybruddet. Denne konstatering har været en medvirkende årsag til, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S er blevet endnu mere indstillet på at få etableret en vedvarende regnradardækning, ikke kun af DMI s regnradar i Sindal, men også af mere lokal karakter via egen radar. Konkret skal der arbejdes på at have online data, så forsyningsselskabet altid kan se, om der er områder, hvor nedbøren overskrider dimensioneringskriteriet. Dette skal gøres med et såkaldt risikokort, hvoraf det visuelt fremgår, hvor der er overskridelse af forskellige dimensioneringskriterier (f.eks. hvor der er skybrud, eller hvor 10 minutters regnintensiteten er større end 110 l/s/ha). Derfor er der indgået et samarbejde med Aalborg Universitet, som samtidigt vil bruge regnradaren i deres forskning til gavn for begge parter og forhåbentligt også, som denne artikel viser, til gavn for forsyningsselskabets kunder! Side 39 af 64

40 Figur 8.1:Udbredelsen af og intensiteten i regnhændelsen, den 11. maj 2014, registreret på Aalborg Universitets regnradar, der på måletidspunktet var placeret ved Sohngårdsholmsvej i Aalborg. Side 40 af 64

41 9. Tema: Skybruddet i København 31. august 2014 Af Flemming Vejen, DMI De senere år har voldsomme regnskyl ramt mange egne af landet, og natten til søndag den 31. august kom et særdeles kraftigt skybrud nærmest ud af det blå over København, og særligt den østlige del af byen blev hårdt ramt. Regnen var så voldsom, at gader og stræder blev forvandlet til floder med mange vandskader til følge, vejstrækninger blev umulige at passere, viadukter og gangtunneler stod vandfyldte, og dele af transportnettet brød sammen. Hvor kraftigt uvejret var, er blevet undersøgt vha. nedbørmålinger og vejrradardata. Særlig radardata giver vigtige supplerende informationer om regnen, da traditionelle nedbørmålere ikke nødvendigvis er placeret de steder, hvor regnen var kraftigst. Vejrradar er et glimrende instrument til måling af nedbørens tidslige og rumlige udbredelse samt dens relative mængde og intensitet, og der gøres brug af disse data til at finde svar på: hvor store var regnmængderne, hvor kom der mest, og hvor høj var regnintensiteten, da det var værst? Pludseligt uvejr ud af ingenting De første alvorlige ekkoer dukker op på radarskærmen over midnat, hvorefter udviklingen går stærk. Det går rigtigt galt, fordi afløbssystemerne ikke er gearet til at aflede så store mængder vand på så kort tid. I perioden 30/8 kl. 8 til 31/8 kl. 8 (lokal sommertid) blev den største officielle nedbørmængde målt i Botanisk Have med 119,5 mm, kun overgået af 129,1 mm målt ved DMI s teststation ved Lyngbyvej 100. En uofficiel måling ved Lynetten meldte om endnu mere regn, hvor meget afsløres senere. Den højeste regnmængde på 10 minutter var 20,0 mm ved Træholmen, hvor den højeste intensitet blev målt til 2,6 mm/minut. En del nedbørstationer i området fulgte tæt efter. Trods et ret tæt net af nedbørmålere, er der alligevel for få til at beskrive nedbørfordelingen præcist på mange af de kritiske lokaliteter. Det er her, radaren giver gode bud på detaljer om nedbørmængden. I figur 9.1 tv. ses et radarbillede fra 31/8 kl. 0010z. I figur 9.1 th. ser regnen ud til at være værst akkurat ude over Øresund samt i østligste København og nordligste Amager. Lidt baggrund om vejrradarmålinger En vejrradar virker ved at udsende elektromagnetiske pulser i atmosfæren og derefter måle, hvor stor en del af den udsendte stråling, der reflekteres tilbage til radaren af nedbørpartikler. Der er en direkte sammenhæng mellem refleksionens størrelse og nedbørens intensitet. Idet reflektionen afhænger af dråbediameteren i 6 te potens og af antallet af dråber i et volumen luft, kan der ikke omregnes direkte til en absolut nedbørintensitet. F.eks. gælder der, at i byger som typisk indeholder få, men store dråber, er refleksionen væsentlig kraftigere end i finregn med mange små dråber, også selv når den samlede vandmængde i de to tilfælde er ens. Der må derfor benyttes andre krumspring for at beregne nedbørparametre mere ekstakt. For at få brugbare data ud af radaren, er det nødvendigt at korrigere for radarstrålens svækkelse, der skyldes atmosfæriske gasser, skyer og nedbør. Hagl svækker mest, derefter kommer kraftig regn, så sne fulgt af skydråber, og til sidst atmosfæriske gasser, der dog kan ignoreres for DMI s radarer, der opererer i det såkaldte C-bånd. Imidlertid giver uvedkommende objekter såsom skibe, huse, bakker, fly, støv, fugle og insekter også refleksion og kan give betydelig støj på den radarmålte regnintensitet. Der er også andre typer støj og fejlkilder, som det dog vil føre for vidt at beskrive nærmere her. Inden Side 41 af 64

42 radarmålingerne benyttes til kvantitative beregninger, skal der derfor altid så vidt muligt korrigeres for disse fejl, hvilket som regel også er muligt i nødvendigt omfang, så der kan trækkes noget fornuftigt ud i den anden ende. Figur 9.1: Tv: Stevns radarbillede 31/ kl. 0010z. Th: radarberegnet nedbørsum for perioden 30/ kl. 06z til 31/ kl. 06z. Om nedbørberegninger og fejlkilder på disse Til beregning af nedbørforholdene den 31/8 er der benyttes radarbilleder for hvert 10. minut og i en rumlig opløsning på op til 2 2 km 2 pr. billedelement 1 (en pixel). Et sådant billede giver et snapshot af nedbørfordelingen. Det er nødvendigt at omregne radarens relative nedbørintensitet til absolutte værdier. En gængs metode er at justere radarværdierne vha. nedbørmængder målt med nedbørmålere: det er muligt via statistiske analyser af bias mellem radarberegnet og punktmålt nedbørsum at justere radarværdierne ind mod et niveau, der giver en rimelig afspejling af de faktiske nedbørforhold. Da radaren måler den samlede refleksion fra dråber i et stort volumen luft i en eller anden højde over jordoverfladen, mens en nedbørmåler måler i et punkt, er der dog en vis usikkerhed forbundet med en sådan justering af radardata. Usikkerheden afhænger især af nedbørsystemernes rumlige struktur, dvs. de tidslige og rumlige variationer i dråbestørrelsesfordelingen, en variation der kan være meget stor i byger, men er mere begrænset i frontregn. Al erfaring viser dog, at metoden i de fleste tilfælde kan give ret pålidelige resultater. Regnens intensitet og mængde I figur 9.2 ses fordelingen af døgnnedbørsum, dels beregnet vha. radar (hvide tal) og dels målt ved et antal nedbørstationer (røde og grønne tal). Af disse mængder udgør skybruddet % af døgnnedbøren i de værst ramte områder. Nedbørsummerne målt ved nedbørstationer er uafhængige, dvs. de indgår ikke i beregningen af radarnedbør. De kan derfor bruges som et uafhængigt mål til verifikation af radarnedbøren. Det ses, at det er Østerbro og den nordligste del af Amager, der er i særklasse hårdest ramt, mens nedbørmængderne vestover er gradvis mere 1 En videreudvikling af systemet har i dag gjort det muligt at beregne radarnedbør i en opløsning på m 2. Side 42 af 64

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2012 Serietitel: Teknisk rapport Titel: Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel:

Læs mere

Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013

Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2014 www.dmi.dk/dmi/tr14-03 Side 1 af 61 Kolofon Serietitel Teknisk rapport 14-03

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 1 af 49 København 2011 http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 2 af 49 Kolofon Serietitel:

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 DMI Report 16-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 DMI Report 17-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 Kim Sarup (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel DMI Report

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - December Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - Maj Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 27 29. juni 2015-05. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 6 02. februar 2015-08. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 5 26. januar 2015-01. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 14 30. marts 2015-05. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 15 06. april 2015-12. april 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2014/2015 - Vinter 01. december 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

Teknisk rapport 06-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005

Teknisk rapport 06-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2005 Maja Kjørup Nielsen og John Cappelen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-03 side 1 af 43 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 06-03 Titel: Drift

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 30 20. juli 2015-26. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2014 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2014 - Maj Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-13 25. marts 2013-31. marts 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-2 07. januar 2013-13. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-50 10. december 2012-16. december 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-7 10. februar 2014-16. februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-35 26. august 2013-01. september 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-45 04. november 2013-10. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-29 14. juli 2014-20. juli 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-47 17. november 2014-23. november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-34 18. august 2014-24. august 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-7 11. februar 2013-17. februar 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-3 13. januar 2014-19. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-43 21. oktober 2013-27. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-44 29. oktober 2012-04. november 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-46 12. november 2012-18. november 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-35 27. august 2012-02. september 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt 2013-11-18 10:52 UTC TEST Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-46 11. november 2013-17. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2013-20 13. maj 2013-19. maj 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-27 02. juli 2012-08. juli 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 18 4. Tabelforklaring 20 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 34 22. august 2016-28. august 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 35 29. august 2016-04. september 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2017 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2017 - Juni Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 39 26. september 2016-02. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 42 17. oktober 2016-23. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2017 uge 6 06. februar 2017-12. februar 2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 50 12. december 2016-18. december 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 17 25. april 2016-01. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2016/2017 - Vinter 01. december 2016-28. februar 2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26 Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune 1/26 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 845 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 6 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 27 04. juli 2016-10. juli 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Marts Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 12 21. marts 2016-27. marts 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 51 19. december 2016-25. december 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 53 28. december 2015-03. januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 3 18. januar 2016-24. januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 1 29. december 2014-04. januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 35 24. august 2015-30. august 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - Februar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 8 16. februar 2015-22. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 8 22. februar 2016-28. februar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 37 07. september 2015-13. september 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 32 03. august 2015-09. august 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 5 01. februar 2016-07. februar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 48 23. november 2015-29. november 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - April Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 12 16. marts 2015-22. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 29 13. juli 2015-19. juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt 2016-03-02 13:56 UTC VQC Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Februar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere