Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA"

Transkript

1 Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade København K Telefon byg-erfa.dk Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA

2 FORBEDRING AF BYGGESKIKKEN

3 INITIATIV: Byggeteknisk erfaringsudveksling i Grønland Indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer fra praktisk byggeri i Grønland om fx bygningsfysik (fugt), indeklima, bærende konstruktioner, farlige stoffer i bygninger, holdbarhed, energiforbrug, affaldshåndtering, tilgængelighed, udførelse etc. byg-erfa.gl Synergi med andres erfaringer, fx: ved tilpasning af BYG-ERFA-blade fra byggeriets praksis i Danmark bredest muligt samarbejde med vidensinstitutioner i det arktiske område - på tværs af landegrænser. Udveksling af viden om gode byggetekniske løsninger under Grønlandske forhold, fx ekstreme klimapåvirkninger af bygninger og byggematerialer, stor geografisk udbredelse af en relativt lille byggesektor Formidlingen målrettes projekterende, tekniske rådgivere, byggevareleverandører, udførende håndværkere og entreprenører samt bygherrer, bygningsejere, boligorganisationer, administratorer, offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder dvs. alle aktive i det Grønlandske byggeri. byg-erfa.gl skal formidle byggetekniske erfaringer i byggeriet ved at udgive erfaringsblade, drive en hjemmeside, afholde temabaserede erfaringsudvekslingsmøder i Grønland.

4 Fonden BYG-ERFA byg-erfa.dk FORMÅL Bidrage til øget teknisk kvalitet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af dokumenterede gode og dårlige BYGGETEKNISKE ERFARINGER FRA PRAKSIS til byggesektorens professionelle udøvere og interesserede brugere HVEM STÅR BAG ERFA-BLADENES BYGGETEKNISKE INDHOLD? Byggeskadefonden (BSF) Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) Dansk Byggeri Forsikring & Pension Statens Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut (Projekterende arkitekt + rådgivende ingeniør) Hvert BYG-ERFA blad beskriver gældende praksis i DK ved udgivelsen (angivet med dato for bladets færdiggørelse) HISTORIE Offentlig støttet via DK finanslov 2002 Selvfinansieret 2003 Fonden BYG-ERFA Aktuelt betalende digitale abonnenter (+ 7 WAYF)

5 SVIGT & SKADER TOP 10 LAV SIKKERHED fra begyndelsen Byggefejl (projektering, udførelse) Manglende forståelse for drift og vedligehold Brugeradfærd Grove fejl + tidens tand PERSONSIKKERHED Fastholdelse, afstivning og forankring af bygningsdele STORE ØKONOMISKE KONSEKVENSER OFTE AF FUGTPROBLEMER Kældre og terrændæk Dampspærre Vådrumskonstruktioner Korrosion Lette facader Tagdækninger VISUELLE, ÆSTETISKE OG BRUGSMÆSSIGE GENER Indeklima Kuldebroer Begroninger Kondens

6 EMNEVALG Dét de andre ikke tager sig af Forslag fra Organisationerne bag BYG-ERFA Eftersyns-, Ankenævns-, Syn og skønssager Henvendelser til sekretariatet fra brugere Omtale i dagspresse og fagblade Koordineret samarbejde med byggebranchens oplysningsråd, fx MURO, Træinformation, TOR Stormskader på tagkonstruktioner BYG-ERFA blad (21)

7 SAMLINGER OVERGANGE - SAMARBEJDE Uhensigtsmæssige løsninger i forbindelse med projektering, udførelse, reparation og vedligehold: forårsager en væsentlig del af problemer i bygningskonstruktioner resulterer fx i svigt og skader i bærende bygningsdele Medfører ofte følgeskader, fx fugt- og svampeskader koster årligt (i følge en SBi-undersøgelse mindst 12 mia. kr.) medfører ofte både ressourcespild og gener for bygningens brugere, (fx skimmelvækst, træk, afgasning, allergi...)

8 FRA KÆLDER TIL KVIST BYG-ERFA bladene sigter på at nå alle byggeriets professionelle udøvere (og interesserede brugere) - dvs. alle der beskæftiger sig med: Projektering (fx arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører) Udførelse (fx håndværkere, entreprenører) Drift & vedligehold (fx ejere, brugere og andre driftsansvarlige) Tilstandsvurdering (fx huseftersynsteknikere) Forsikring (fx skadekonsulenter) Køb, salg og administration af bygninger og fast ejendom Målet er at byggeriets aktører taler det samme sprog og har ens forudsætninger

9 ELEMENTER TIL DET GODE BYGGERI Enkle konstruktionsprincipper Robuste løsninger Bygbare udførelsesmetoder Gennemtænkte detaljer - i forhold til helheden Drifts- og vedligeholdsvenlige løsninger Gode arbejdsforhold Anvend af materialerne til dét, de er beregnet til Opmærksomhed på vejrlig Hensyntagen til "de andre i byggeprocessen Indarbejdning af løbende kvalitetssikring Forebyg ved brug af sund fornuft og andres gode / dårlige erfaringer!

10 DET BYGGETEKNISKE ERFARINGSBLAD Beskriver svigt og skader konstateret i byggeriets praksis Forklarer årsager Anbefaler enkle, sikre løsninger til: - udbedring - afhjælpning og reparation - forebyggelse - vedligehold Henviser til lovgivning, uddybende litteratur og www-sider Suppleres ofte af checklister Udarbejdes af specialister fra forskning og praksis Kvalitetssikres af erfarne byggefolk fra: Byggeskadefonden/BSF BvB / Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse Dansk Byggeri Forsikring & Pension Statens Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut Projekterende arkitekt & rådgivende ingeniør Hvert BYG-ERFA blad beskriver gældende praksis ved udgivelsen (angivet med dato for bladets færdiggørelse)

11 INDHOLD Klimaforhold Fundering og krybekælderbund Vandafledning omkring bygningen Adgang til krybekælderen Ventilationsåbninger i krybekældervæg Ventilation aftrækskanal over tag Ventilationsåbninger friholdelse for sne Installationer i krybekældre Kuldebroer Dæk over krybekældre Radon

12 HJEMMESIDEN [byg-erfa.dk] Fuldtekstversioner (og gratis resuméer) af alle gældende / annullerede erfaringsblade Oversigter med erfaringsblade opdelt efter bygningsdele og byggetekniske emner Temabeskrivelser med relevante erfaringsblade, links / henvisninger til andre byggeanvisninger og byggesektorens videnproducenter Præsentation af byggetekniske leveregler Onlinekøb af abonnement, løsblade, temamappe Om organisationen Fonden BYG-ERFA

13 DIGITALE OVERSIGTER & FRITEKSTSØGNING Undgå ærgrelser og dyre byggetekniske overraskelser - gør det rigtigt fra start

14 BYG-ERFA TEMAOVERSIGTER Beplantning, vand og jordanlæg Beton Brandsikkerhed Brugsvand Byggefugt og udtørring Byggeprocessen Bygningsfacader Bygningsundersøgelser Dampspærrer i bygninger Energirenovering, tæthed og luftskifte Flade tage Fuger Fugtspærrer Fundamenter og sokler Grønne tage og tagterrasser Gulve Indeklima i småhuse Klimaskærmens lufttæthed Kloak- og afløb Kældre og kryberum Lofter og etageadskillelser Lys, lyd, akustik Malebehandling og korrosionsbeskyttelse Murværkskonstruktioner Murværksoverflader Radonsikring Revner i bygninger Skadedyr og trænedbrydende svampe Skimmel og fugt Skorstene og ildsteder Skybrud og monsterregn Småhuses vedligehold Stormsikring og stabilitet Tagboliger Tagdækning Tagkonstruktioner Terrændæk Tilgængelighed og niveaufri adgang Træværk Undertage Vandskader Varmeanlæg Varmeisolering, tæthed, kuldebroer Vinduer, bygningsglas og ruder Vinterpåvirkninger Vådrum Ydervægge Ældre etageboliger

15 Bygningdele - Temabeskrivelser Hjemmesiden byg-erfa.dk Fuldtekst af alle gældende/annullerede erfaringsblade Opdelt efter bygningsdele byggetekniske temaer Temabeskrivelser med links/henvisning til byggeanvisninger andre videnproducenter i byggesektoren

16 SØGEMASKINEN

17 BYGNINGERS TÆTHED dk

18 VIDEOER

19 PDF-BIBLIOTEKET

20 ORDBOGEN

21 BYG-ERFA ABONNEMENT TYPER & PRISER 2014

22 - og så lige her til sidst..

23 Mange nuværende BYG-ERFA abonnenter er også interesseret i byggeri under arktiske forhold INFORMATIONS AKTIVITETER Gratis E-post nyhedsservice Appetitvækkere til pressen Målrettede artikler til fagblade Temaseminarer Gå-hjem-webmøder ½ års indeks opdelt efter: bygningsdele byggetekniske temaer INVITATION TIL SAMARBEJDE Cirka 1/3 af de aktuelt gældende erfaringsblade formodes relevante i Grønland med tilpasning til arktiske klimaforhold, fx: Betonstøbte krybekældre i Grønland risiko for skimmelvækst Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering Dampspærresamlinger og tætningsmidler Ventilation, indeklima og fugtgener i eksisterende enfamilieboliger Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering Energibesparelser og fugtgener Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst Risiko ved udeluftventilerede krybekældre Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum Dampspærrer i klimaskærmen - fugttransport og materialer Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning Fugtundersøgelse af bygninger Fugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder Radon - forebyggelse og afhjælpning Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden

24 Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 København Telefon byg-erfa.dk BYG-ERFA indgår i ALMENT TEKNISK FÆLLESEJE for byggeriets praksis TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

25 INITIATIV: Byggeteknisk erfaringsudveksling i Grønland

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231 b y g-e r f a t e m a e r Beplantning og anlæg Græstørvstage opbygning og vedligehold. Vandbelastede sokler ved terrændæk Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder

Læs mere

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad 2014 07 01 På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2009 Nyt cirkulært om PCB Foto: J. Jensen A/S 2 Dansk Byggeri udsendte d. 24. juni 2009 cirkulært nr. 472 PCB Ny fokus på problemet. Cirkulæret kan læses via Træsektionens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Fani Pørtner dresse gerbakken 17 Postnr. 5210 Dato 15-04-2014 By Odense NV Udløbsdato 15-10-2014 H-14-0-0116 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-6507 Matrikel/Ejerlav: 13 Villestofte By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger dresse rund Strandvej 3 Postnr. 7130 Dato 21-05-2015 y Juelsminde Udløbsdato 21-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-12593 Matrikel/Ejerlav: 6 rund y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hirtshals. Udløbsdato 26-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0032. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hirtshals. Udløbsdato 26-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0032. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Hans Jensens lle 63 Postnr. 9850 Dato 26-05-2014 By Hirtshals Udløbsdato 26-11-2014 H-14-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-1052 Matrikel/Ejerlav: 124UX Horne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen Adresse Danshøjvej 25, 1. sal Postnr. 2500 Dato 22-06-2015 By Valby Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-99288 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Brudagervej 14 Postnr. 5882 Dato 27-05-2015 By Vejstrup Udløbsdato 27-11-2015 H-15-0-0092 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202052 Matrikel/Ejerlav: 49 Vejstrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Sælger Sælgersen dresse Testvej 1 Postnr. 2630 Dato By Taastrup Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051 Matrikel/Ejerlav: 1g 27051 Internt sagsnummer Test Indhold Vigtige oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015 for ejendommen Sælger: Erik Videmark ndersen og nne Lisbeth V. ndersen dresse Bolbrovej 63 Postnr. 4700 Dato 19-05-2015 By Næstved Udløbsdato 19-11-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-011833 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere