Højvande, 6. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højvande, 6. januar 2012"

Transkript

1 Højvande, 6. januar 2012 Ma rts 2012

2 Formand Bent Hansen Næstformand Peter Røntved Andersen Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Butiksforeningen Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels B. Petersen Niels Petersen Suppleanter Inger-Lise Petersen Jørn Randal Hansen Øvrige Erik Frydendal Larsen Foreningens repræsentant i Butiksforeningen Leif Sørensen Foreningens repræsentant i Digelav Ansvarshavende redaktør Bent Hansen Købmandsforeningens regnskabsfører - Torben Jørgensen AS døde 14. februar. Det er et stort tab for foreningen og ikke mindst for hans familie. Æret være hans minde! Dette medføre, at generalforsamlingen i Andelsforeningen Askø Købmandsforening ikke kan gennemføres som planlagt, men udsættes til søndag den 6. maj kl. 10. Askø-Lilleø Beboerforening Sidst på sommeren 2011 startede foreningen med at holde en månedlig beboer-cafe-aften, hvor alle såvel medlemmer af foreningen som ikke medlemmer og sommerhusgæster er velkomne til at deltage i. Formålet er, at alle med interesse for øens ve og vel, kan mødes til en uformel komsammen over en kop kaffe, en øl eller vand og lære hinanden bedre at kende. Foreningens agenda er opslået på færgen og på tavlen på hjørnet Toftegård-Lilleøvej. Vi fortsætter cafe-aftenerne i 2012 på fredage afhængig af alle forårets helligdage. Næste cafeaftner: 16. marts, 20. april og 11. Maj fra til Hilsen Bestyrelsen VI SØGER EN NY REDAKTØR Vores mangeårige redaktør Lone har ønsket at stoppe, så vi søger en kreativ person der kan fortsætte med at redigere bladet. Bestyrelsen takker Lone for engageret arbejde. Deadline for næste blad er onsdag den 23. maj 2012 Beboerforeningen har søgt og fået bevilget kr renovering af medborgerhusets/skolens værelser til udlejning, samt nye hvidevarer i skolens køkken Askø sejlklub Askø sejlklub har fået bevilget en hjertestarter med kursus. Vi skal have 2 hold af 6 personer på hver, det afholdes den 17. april Vi vil helst have så mange fastboende, som muligt til at deltage, tilmelding til Per Thuesen Askø sejlklub holder standerhejsning og generalforsamling den 4. maj. Per Thuesen

3 Købmandens åbningstider: Vinter - forår 2011/12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 15-17:15 Lukket 15-17:15 Lukket 15-17: Påske Lørdag Palmesøndag Mandag Tirsdag Onsdag 31/3 1/4 2/4 3/4 4/ : : :15 Skærtorsdag Langfredag Lørdag Påskedag 2. Påskedag 5/4 6/4 7/4 8/4 9/ Lukket St. Bededag s ferien Torsdag Fredag Lørdag Søndag 3/5 4/5 5/5 6/ : Kr. Himmelfart s ferien Onsdag Torsdag Fredag lørdag Søndag 16/5 17/5 18/5 19/5 20/ : Pinse Fredag Lørdag Søndag Mandag 25/5 26/5 27/5 28/ I forbindelse med specialarrangementer - f.eks. Turismedag - se nærmere på købmandens hjemmeside: Siden sidst: Nu hvor lyset for alvor er på vej tilbage, begynder forventningerne at bygge op til endnu en dejlig sæson på Askø. Men først skulle vi igennem nogle dage i januar hvor vi holdt vejret, og håbede at digerne holdt til presset på vandet fra den Botniske bugt. De holdt, men som det ses på billederne i dette blad stod vandet så højt, at havnen stort set druknede. Så kom Kong vinter pludseligt og voldsomt forbi, og den 2. februar indførtes en Is-sejlplan med reduceret sejlads og forlænget sejltid for at undgå havari på færgen - og det blev muligt at stå på skøjter, gå fra Askø til Lilleø og langt ud ved Østerhoved. Men lige så hurtigt frosten og isen kom, lige så hurtigt forsvandt den igen. Rensningsanlægget er under indkøring bliver afleveret inden påske. Som det ses senere i bladet har bestyrelsen igangsat handlinger vedrørende både dræn og kloak, så vi undgår de ekstreme vandmængder i kloakken. Læs hvad I selv kan checke og gøre for at vi får normale vandmængder i kloakken. Meget tyder nu på, at den bevilgede bro snart bliver bygget over afvandingskanalen mellem rensningsanlægget og pumpehuset. Med denne vil det så være muligt at komme fra engen og havnen til fods og på cykel. En lille gaveregn har ramt Askø. Butiksforeningen har fået bevilget kr. til energibesparende foranstaltninger og renovering af facaden, og Beboerforeningen er bevilget kr. til forbedring af udlejningsværelserne, samt udstyr til køkkenet. Positive handlinger der støtter op om øen. Desværre er der igen i år restanter hos både vandværk og grundejerforening, som på trods af gentagne og tidskrævende henvendelser og rykkere, fortsat nægter at betale skyldige beløb. Bestyrelsen forfølger disse, og vi går hele vejen med lukning for vand, inkasso, registrering i RKI og tinglysning af gæld. Grundejerforeningen støtter aktiviteterne på turismens dag den 26. maj på Askø, samt Ø-sammenslutningens bosætningsaktiviteter i København den 12. maj, og på Askø den 9. juni Endelig har Lone Guldberg Petersen valgt at stoppe som redaktør på Askønyt, og bestyrelsen takker hende for hendes tid som engageret redaktør af bladet. Hvis nogen har lyst til at hjælpe med bladet kan I henvende jer til formanden. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson 2012.

4 Kalender 2012: 16/3 19:00 Beboerforeningen holder café-aften 24/3 14:00 Butiksforeningen holder generalforsamling 30/3 Beboerforeningen holder Banko med smørrebrød 16-(17)/4 Færgen sejler efter NØDPLAN 1 17/4 Askø Sejlklub holder hjertestarter kursus 20/4 19:00 Beboerforeningen holder café-aften 4/5 Askø Sejlklub holder standerhejsning og generalforsamling 5/5 Loppemarked 6/5 10:00 Andelskøbmandensforeningen holder generalforsamling 7-11/5 Færgen sejler efter NØDPLAN 1 11/5 19:00 Beboerforeningen holder café-aften 12/5 Ø-Bosætningskampagne i København 26/5 Turismens dag 27/5 14:00 Gospelkoncert i Askø Kirke 9/6 Linedance, Five o'clock linedancers 9/6 Arbejdsdag 9/6 Ø-Bosætningskampagne på Askø 7/7 Askø Games 26/10 Grundejerforeningen holder Generalforsamling FÆRGE: Bestilling af færge: Det er nu muligt at bestille plads på alle afgange via link på ASG hjemmesiden eller på telefon: Planlagt sejlads efter nødplan 1: 16. april, (og måske også den 17. april) 7. maj maj Butiksforeningen Askø Indkaldelse til ordinær generalforsamling på skolen lørdag, den 24. marts 2012, kl. 14:00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab. 4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Jørgen Gosmer i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen Butiksforeningen har søgt og fået bevilget kr. til energibesparende foranstaltninger og renovering af facaden på butikken Nye åbningstider for containerpladsen: Vinterhalvåret indtil 31. marts 2012: ASKØ GAMES: Der afholdes den 7. juli Igen i år inviteres der til Askø Games for alle børn og voksne med tilknytning til Askø/Lilleø. Der dystes bl.a. i rundbold og kongespil. Detaljer følger på hjemmesiden. Billedet viser sidste års stolte vindere i kongespil. 1. lørdag i måneden 10:00 13:00 Sommerhalvåret, 1. april til 31. oktober 2012: Onsdag 15:00 17:00 Lørdag 10:00 13:00

5 Vinter på Askø/Lilleø 2012: 112 Akuthjælp I efteråret blev Jørgen Gosmer kontaktet ang. at få etableret et 112 Akuthjælper gruppe på Askø/Lilleø. På et møde forespurgte Jørgen Gosmer om der var interesse for projektet og der var 8 som meldte sig. Det var Jette Dietz, Bjarne Askens, Marianne Hansen, Hans Lund Hansen, Ejvind Sørensen, Anni Foto: Bent Hansen Sørensen, Jørgen Gosmer og Inger-Lise Pedersen. Vi fik så et 3-dages kursus i udvidet førstehjælp og det foregik på skolen. Det var et fantastisk godt kursus med dygtige lærere. Efter endt eksamen blev gruppen så endeligt etableret. Skal Akuthjælperne i aktion sker det som normalt via 112 alarmcentralen i Slagelse. Dette har vi prøvet én gang og patienten overlevede Akuthjælpernes opgave er at hjælpe patienten indtil ambulancen/helikopteren ankommer. De kan bl. a. give ilt og hjertemassage samt bruge hjertestarter. Brochure om 112-Akuthjælper kan fås v. købmanden. Inger-Lise Petersen. ASG HJEMMESIDE: Hjemmesiden bliver løbende opdateret med relevant serviceinformation, og har en ajourført kalender samt links til anden information af interesse for Askø. Hjemmesiden findes:

6 DRÆN: Status: Som de fleste ved har den ekstraordinære nedbørsmængde i 2011 givet os en del udfordringer med drænsystemet i store dele af sommerhusområdet året igennem. Derfor har vi fra bestyrelsens side haft ekstra fokus på at få rettet op på de problemer der har været rundt omkring og vi så os nødsaget til at sætte bidraget til dræninger op på efterårets generalforsamling. Reparationer: Konkret er der i denne sæson fortaget 6 større reparationer af ledningsnettet, etableret 1 ny brønd, rodskåret 5 steder, spulet alle dræn samt tømt sandfangsbrønde. Etablering af nye hoveddræn: Som omtalt på generalforsamlingen arbejder vi yderligere på at etablerer nye hoveddræn følgende tre steder i området: på første stikvej til venstre på første stamvej på den sidste stikvej til venstre på første stamvej på sidste stikvej til højre på anden stamvej Disse tre nye dræn vil medføre at yderligere 17 grunde får mulighed for at komme af med deres overfladevand. Der er indhentet 3 tilbud på arbejdet, og arbejdet sættes i gang i uge 15. Alt i alt er der blevet udført rigtig meget arbejde på nettet denne sæson og det har afhjulpet en del af problemerne i området. Dermed ikke sagt at alt er 100 % i orden, det er det langt fra, men med de ekstra midler der blev afsat på generalforsamlingen, er der nu skabt mulighed for, over en årrække, at få løftet niveauet på ledningsnettet så vi med tiden imødegår de kedelige tendenser vi ser med stigende nedbørsmængderne. Peter Røntved Andersen Kloak: Gennemgang af vores kloaksystem. Vi har indtil videre fundet flere fejl på installationer både på private grunde, men også i det fælles net. Vi vil i løbet af foråret komme på samtlige grunde for at gennemgå deres installationer, jeg håber at alle vil tage godt i mod når vi kommer. Med det regnvejr det har været, kommer der 5 6 gange for meget vand i til vores rensningsanlæg. Det er anlægget ikke bygget til, og dermed kan vi heller ikke opfylde vores udledningskrav med risiko for at vi mister vores udledningstilladelse, samt de gener det giver med opstuvning i de nærmeste kloaker. Det er derfor meget vigtigt at vi kommer disse vandmængder til livs. Du kan allerede nu gøre noget selv: Kontrollere dit nedløb fra taget. Kontrollere om der er dræn tilsluttet kloakken. Der må ikke være åbne kloakbrønde. (overdækket med rist) Alle spulebrønde skal være med vandtæt låg Spulebrønde skal være over jord niveau. (vandindsivning) Banketter i spulebrønde skal være tætte. Hvis du er i tvivl om noget så kontakt Knud-Erik så tager vi en snak om problemet, men som skrevet kommer vi på alle parceller i løbet af foråret. Arbejdet med de generelle forhold igangsættes uge 11 Knud-Erik Jensen

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet.

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet. Elly og Finn er glade for at være på Askø, og de er glade for mentaliteten på Lolland-Falster. Man har ikke så travlt, og når man står i kø i supermarkedet, så har folk tid til at snakke med hinanden.

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Digelag og Butiksforening Kasserer Knud-Erik

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB

MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB SPIL-OP MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB Indkaldelse til ordinær generalforsamling side 7+8 Svend Erik Kromann 70 år. Læs side 16. Tilmeld dig til CBB mobil eller OK benzin og støt klubben. Læs mere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 Dette nyhedsbrev indeholder: Formandens spalte Klubaften med spisning og billeder fra årets skiture den 25. april Sommerklargøring af Hedeland den 16. april Skigymnastikken

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere