Referat af bestyrelsesmøde den hos Peter Anderson SKG 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 09.09.2009 hos Peter Anderson SKG 28"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den hos Peter Anderson SKG 28 Til Stede: Jens-Jacob Paludan Peter Andersen Jørgen Hansen Tonnie Holm Formand (JJG) Næstformand (JJG) Kasserer (ABG) Fraværende (observant fra Webersgade) Fraværende (Wiedeveldts Gade) Sascha Ethelberg Jens Juels Gade (til og med pkt. 5) Peter Egebjerg Møller Alex De Vries Ebbe Andersen Ole Gade Rene Fagerlund Abildgaardsgade Ekcersberggade Wilhelm Marstrands Gade Skovgaardsgade Fraværende (Høyensgade) 1. Valg af referent og ordstyrer: er referent. 2. Godkendelse af seneste referat: Referat af mødet den 29. april 2009 er ikke lavet som egentlig referat, da mødet havde karakter af korte orienteringer og oplæg til den årlige bestyrelsesmiddag. Referatet er dog noteret og bearbejdet på dette møde i fællesskab og indskrives sammen med nærværende referat Godkendes endeligt sammen med referat af møde den Nyt fra formanden Der er ikke sket ret meget i gaderne over sommeren. Møder med Webersgade angående forslag til sammenslutning, se punkt 5 Overdragelse af byggesagerne er sket i samarbejde med Thomas. 4. Nyt fra kasserer Der er pt. 9 der ikke har betalt kontingent lidt flere, men formentlig konkursboer og dødsfald der påvirker antallet. Alle restancer forfølges.

2 Kassen er på dagen ca oplyst ved mødet. Utæt gasrør er lavet, og der kommer opkrævning i størrelsen ca kr. Gadereperationer er på vej for ca Spuling af gadeafvandingsbrønde kommer nu. Efter disse udgifter, en bogudgivelse og normale driftsudgifter er der ca til i kassen indtil næste indbetaling. Der er enighed om i bestyrelsen at disse penge ikke anbringes i værdipapirer da renten på anbringelse af penge på kort sigt ikke er attraktiv. 5. Undersøgelser vedr. forslag til optagelse af Webersgade i foreningen. Webersgade har haft generalforsamling og gaden ønsker at lægge op til en sammenlægning med ØFG ejerforening. Vilkårene herfor er drøftet ved et nyligt møde med henblik på, at der fælles for de to foreninger kan fremlægges et forslag til kommende generalforsamling i ØFG ejerforening (den ordinære generalforsamling) En kommende ny vandforsyning til Webersgadehusene vil kunne trækkes fra den allerede eksisterende nye vandforsyning i gården til Wiedeweltsgade når problemet måtte komme. Webersgade har ingen vejvedligehold, offentlig gade og fortov. Elforsyningen er i Webersgade løst i hovedparten af husene med ny forsyning. Kontingent er lavere end i den store forening 500 kr. pr år. Kassebeholdning i Webersgade er i snit ca. dobbelt så høj som for den store forening. Målet er: At lave en større forening der i relation til kommunen og daglig drift har en større styrke og gennemslagskraft. Webersgade kontingent pr år nu. Hvis man opdeler ØFG kontingentet i tre segmenter Daglig drift af forening, bidrag til gadevedligehold og bidrag retur til gaderne, vil der kunne laves en ordning hvor der indbetales samme kontingent fra alle huse i en sammensluttet forening, blot med en vægtning af bidrag til gaderenovering og en differentieret tilbagebetaling til gaderne, hvor Webersgade får en mindre tilbagebetaling i en periode der skal aftales. Webersgade kommer med et forslag til engangsindbetaling af del af deres formue og herefter opbygges et konkret beslutningsforslag der kan fremlægges ved næste ordinære generalforsamling i ØFG ejerforening.

3 Mindre sager a. Rødder i kloakker hos en enkelt beboer. Beboer har selv kontaktet firma uden forudgående aftale med foreningen. Lyngholm har udført arbejdet ved at rodskære kloakken. Der er taget kontakt til kommunen for at høre om kommunen betaler for dette vedligehold af kloak. b. Gasudslip fra ejendom i JJG i stikket er lavet efter lugt af gas. København E kom og lavede en reparation af gastik Betales af ejerforeningen. c. Gadelys Lampe er lavet igen Nogen lamper tænder meget sent Er påpeget overfor Eltell. d. Papircontainere skal efter kommunens oplæg etableres med pullerter mellem containerne på østsiden af gaden ved ØFG. Ebbe har en indsigelse overfor den konkrete løsning, men den øvrige best. støtter forslaget. Kan der findes konkrete bedre løsninger for enkelte gader er det ok for bestyrelsen. 6. Nyt fra nedsatte udvalg: a. Metrobyggeri Intet nyt b. Trafiksanering i ØFG Ole Gade Udvalget kommer med oplæg. c. Bogudgivelse Mogens Herman Hansen arbejder med den nye kartoffelrækkebog inkl. det nye afsnit der opdaterer til dd. Esben Øhrberg har skrevet det nye afsnit. d. Kælderudgravninger Orientering om hensigtsmæssig adfærd i disse tilfælde er lavet og gaderepresentanter er orienteret. e. Cykelparkering WVG Udsat f. Træer i gaderne Der er kommet nye træer i enkelte gader efter ansøgning til vejmyndigheden. g. Energiudvalg Ebbe, Ole og Steen WMG har lavet registrering af el i flere huse for at sammenligne forbruget. Kan ses på hjemmesiden for WMG Det overvejes at lokke energiforbruget i nogle perioder for at måle belastningen på det fælles net i gaderne. De lange gader skal anvendes her, da forbruget er størst her, og gerne 2 perioder i efteråret inkl. juleperioden. 7. Fællesmøde for byggeforeningskvartererne i Kbh. PA har været til møde med alle byggeforeningskvartererne i København, og her er det kommet frem, at det i 2015 er 150 år siden Arbejdernes Byggeforening blev stiftet. Arbejdernes Byggeforening blev nedlagt i 1943, hvorefter Husejerforeningen fik skøder på fællesarealerne, da der alene var udstedt skøder på ejendommene ved opførelsen tilbage i 1890 erne. Herfra udspringer initiativet til at bygge husene efter inspiration fra engelske rækkehuse. I 2010 afholdes tilsvarende møde i Kartoffelrækkerne hvor emnet drøftes. Generelt har alle foreningerne arbejdet med fælles IT løsning og kommet til samme konklusion - At tiden ikke er til at lave en fælles IT løsning som overhales af den teknologiske udvikling på området.

4 8. Nyt fra gaderne Wiedeweltsgade JJG tanker om træ i gaden Gadefest afholdt i godt vejr. Abildgårdsgade ro i lejren Eckersberggade godt 70 deltagere i gadefest gaden har et telt til at holde fester i Nyt gadeskilt opsat af kommunen. Wilhelm Marstrandsgade har afholdt gadefest med ca. 80 deltagere. Reparationerne i gaden er ikke lavet godt nok og der resterer fortsat et bump der er for højt. 9. Næste møder Kalender for møderne er: a. Onsdag den kl Hos Peter Andersen med julebespisning for bestyrelsen. b. Onsdag den kl JJG 5 c. Generalforsamling fastsættes ved næste møde Oplyst ved mødet den Eventuelt: Vedr. kælderudgravninger har der været en kedelig sag, hvor nabohuses konstruktioner har sat sig på grund af forkert valgt metode for udførelse af kælderudgravning. Der ligger allerede en anvisning udarbejdet af med praktiske anvisninger på ansvarsforhold, forsikringsforhold og opfordring til orientering af naboer før opstart af kælderudgravning. Grundejerforeningen kan og vil ikke lave en direkte anvisning på grund af muligt rådgiveransvar, men opfordrer til at man altid anvender en ansvarlig rådgiver med en professionel rådgiveransvarsforsikring til at bistå med planlægning af arbejderne. Antenneudvalget nedlægger sig selv, men afleverer et nedlæggelsesnotat Årsagen er kort at den teknologiske udvikling går så hurtigt at vi ikke skal regne med samlet at have en fælles teknisk løsning i hele ejerforeningen før den trådløse version tilbydes alle i byen som løsningen. Gruppen lægger et kort notat som lukkenotat. Kartoffelbogen Sidste afsnit er under redaktionel bearbejdelse og snart klar til ar indarbejde i bogen. Ole undersøger tryk og distribution af bogen.

5 Parkering Skilte med gennemkørsel forbudt kan opsættes, men vi kan ikke regne med selve ordningen med parkering ændres jf. kontakt med Parkering København. Udvalg vedr. sammenslutning af vores forening med Webersgade Udvalget består af Jørgen fra WG og Peter A. Energirådgivning Ole, Steen og Ebbe udgør udvalget Løsningerne i de enkelte huse er meget forskellig selv om der er fjernvarme i alle husene nu Derfor laves der ikke en generel brochure. Udvalget kommer med oplæg til forslag om vejledning. Dette referat indarbejdes efter en korrektion i næste referat og udsendes sammen med dette.

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Indledning På generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere