RUMLI TEK NISK BE SK RI V EL SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUMLI TEK NISK BE SK RI V EL SE"

Transkript

1 RU ML I TEKNISK BESKRIVEL SE

2 4 S TØRREL SE OG VÆGT Moduler uden udvendige gavlvægge har dimensionerne 13940x3600x3500 mm (LxBxH) eksl. udvendigt tilbehør. Moduler med udvendige gavlvægge har dimensionerne 13940x3800x3500 mm (LxBxH) eksl. udvendigt tilbehør. Modulerne vejer fra ton. Indvendig loftshøjde er 2680 mm. GENEREL BE SK RI V EL SE 1 A N V ENDEL SE Modulsystemet er udviklet til anvendelse i forbindelse med opbygning af kontorer, lettere industri samt laboratorier. Bygningerne kan opføres i et til tre plan. De forskellige modultyper gør det muligt at indrette bygningerne på mange måder uden brug af specialløsninger. Indretningen kan foretages med cellekontorer eller storrumskontorer. Modulerne har ingen bærende indervægge, men søjler i den ene side. 2 K VA LITE T Modulerne er bygget i henhold til Bygnings reglementet BR08. Fremstillingen af modulerne sker indendørs under kontrollerede forhold. Fabrikanten, Flexator AB, er ISO 9002 og ISO certificeret. Etablering og service sker i henhold til Temporents vejledninger og checklister. 3 MIL JØ Ressourceforbrug: Modulerne er udført med god isoleringsevne således at energiforbruget til opvarmning er reduceret mest muligt. Ventilationssystemet har varmegenanvendelsessystem med roterende varmevekslere og varmesystemet har natsænkning. Alle vandinstallationer er monteret med vandbesparende foranstaltninger. Materialer er valgt således at de er lette at vedligeholde og har dermed en høj genanvendelighed. Fremstillingen sker under industrielle forhold, som minimerer materialespildet. Miljøpåvirkning: Den høje prefabrikeringsgrad og flytbarhed reducerer mængden af restprodukter over modulets levetid. Valg af materialer og delsystemer er sket med genanvendelighed som høj prioritet for at reducere miljøpåvirkningen. Ved fremstilling og etablering foretages sortering af restprodukter. Arbejdsmiljø: Ventilationssystem er installeret i alle moduler for at opnå god luftkvalitet med lavt indhold af CO2. Alle overflader er hårde og lette at rengøre. Belysningssystemet er valgt så det giver gode lysforhold for både skærmarbejde og andet arbejde. Farvevalget er i neutrale farver som giver rolige rum. Facaderne har store vinduespartier som giver masser af dagslys og godt udsyn. Ruderne er varmedæmpede og højisolerede så varme og kuldenedfald undgås. Akustikken er optimeret med kort efterklangstid og alle vægge har god lydisolation. 5 FA RVER Facadens vinduesramme, redningsåbning, etageafslutning og evt. indgangsdør er RAL 7024 (mørkegrå). Brøstningen er udført i brandimprægnerede fyrlister behandlet med transparent træbeskyttelse i farven Pine (lys orange). Gavle er udført i mørkegrå højtrykslaminatplader. Sokkel er udført i fibercementplader og har farven natur. Vindueslysning og karm, vægge, dør- og fodpaneler og loft er NCS 0502-Y (kalkhvid). Gulvbelægning er linoleum i marmoreret mellemgrå nuancer. 6 EK S TR AUDST Y R Der findes et stort udvalg af tilbehørsprodukter som kan monteres i modulerne efter kundens ønsker: Indgangstrapper, handicapramper, halvtag, udvendig solafskærmning, tele- og datakabling, brand- og tyverialarm, udtagsstave med stikkontakter osv. 7 PROJEK TERING Temporent udarbejder dokumentation for udført arbejde i form af checklister samt dokumentation for ansøgning af myndighedsgodkendelser. Tegninger af bygningen og indretning udføres vha. AutoCAD. Instruktionsmappe for drift og vedligeholdelse af bygningen og dennes installationer udleveres og gennemgås ved overlevering af bygningen. For detaljeret beskrivelse af projektforløbet, se dokumentet: RUMLI, Projektproces. 8 DRIF T OCH V EDLIGEHOLD Temporent har kun ansvar for drift og vedligehold af bygningsdele og installationer i udlejningsperioden som specifikt er nævnt i lejekontrakten. TEK NISK E EGENSK A BER 9 A DGA NGSFORHOLD Bygninger kan opføres i et, to eller tre plan. I tilfælde af flere plan sker gennemgang til planerne via særskilt trappe hus evt. monteret med elevator placeret ved indgang i stueplan. Flugtveje med flugtvejstrapper findes i gavlene. I stueplan sker indgang i bygningens langside med mulighed for anvendelse af de fire flugtvejsdøre placeret i bygningens gavlender. Entredøre har som minimum dimensionerne 11x23 M og interne døre har dimensionerne 9x21 M. Korridorbredden er 1360 mm.

3 10 A K US TIK Vægge i modulskillelinierne er opbygget som to halv vægge med hver dobbelt lag 15 mm gipsplader og mineraluld. Disse vægge vil have en lydisolation på ca. 55 db. Trinstøj gennem etageadskillelsen dæmpes vha. to separate bjælke lag. Loftet er udført af Ecophon-plader i lydabsorptionsklasse A, hvilket giver en kort efterklangstid. Standard glasvægge monteret i modulerne vil have en lydisolation på ca. 38 db. Installationer har et lydniveau som er under 35 db. 11 BR A ND Modulerne er opbygget i henhold til Bygningsreglementet 1995 inkl. tillæg 3 samt DBI s brandteknisk vejledning nr. 33 omhandlende træhuse. Brandmeldesystem kan installeres som ekstraudstyr. 12 INDBRUDSSIK K ERHED Modulerne er forberedt til at alarmsystem med rumføler kan installeres som ekstraudstyr. 13 TELE- OG DATA INSTA LL ATION Modulerne er forberedt til at UTP PDS-kabling kategori 6 med RJ45 udtag for tele- og datatrafik, som kan installeres som ekstraudstyr. 14 S VAGSTRØM Modulerne er forberedte til installation af data- og teletrafik. To kanalsystemer i modulerne adskiller kabling for stærk- og svagstrøm. I områder hvor kanalsystemerne løber tæt på hinanden er der foretaget afskærmning. 15 S TÆRK S TRØM Installationerne i modulerne er konstrueret i henhold til gældende myndighedskrav. Eldistributionen i modulerne sker gennem én fordelingscentral placeret i forsyningsmodulet som tilsluttes hoved- eller serviceledning. Fordelings centralen er dimensioneret til 250A. På hver etage er en sikringsgruppe som er tilsluttet fordelingscentralen. Et KB-skinnesystem fordeler videre til 6 dobbelte stikkontakter og 6 dobbelte EDB stik i hvert modul samt udtag til loftbelysning. Et programmerbart radiobussystem er installeret således at loftbelysning kan inddeles i valgfrie tænde zoner. 16 BELYSNING Alle rum er forsynet med hængearmaturer med HF-don eller T5 lysstofrør med indirekte belysning med to stk. opadlysende rør og ét nedadlysende. Gruppetænding sker vha. trådløs vægmonterede afbrydere. Det enkelte armatur kan tændes vha. snor-afbryder på armaturet. Armaturerne er ophængt i wire således at højden kan justeres. 17 OP VA RMNING Opvarmning sker vha. direkte virkende el-radiatorer med forvarmning af luften og en max. overfladetemperatur på 90 C. Natsænkning stilles vha. ugeur. 18 K ØLING Som standard er et system til komfortkøling integreret i ventilationssystemet. Totalkapaciteten er 17kW pr. etage svarende til en køleeffekt på ca. 550W pr. modul, afhængig af luftflow. Systemet kan justeres med hensyn til indblæsningstemperatur. På en standard sommer vil den indvendige temperatur være under 26 C 98% af tiden. 19 V ENTIL ATION Et ventilationssystem er installeret på hver etage. Luftflow reguleres trinløst i intervallet l/s. Varmegenanvending sker vha. roterende varmevekslere med en virkningsgrad over 85%. Luften til rummene kanaliseres i kanaler placeret i midten af modulerne og tilføres rummene gennem støjsvage ventilationsdyser placeret i loftet i hvert modul. Fraluften suges gennem udsugningskanaler placeret i hvert modul tilbage til ventilations modulet. Luftflowet pr. modul er nominelt ca. 100 l/s. Ventilationssystemet kan styres vha. ugeur. 2 0 S A NITE T Koldtvandsledning tilsluttes koblingspunkt i forsyningsmodulets rengøringsrum. Indkommende vandledning forsynes med elektrisk varmekabel. Elektrisk varmvandsbeholder på 30 l er placeret under loftet ved toiletterne tæt på installationsskakten. Spildevandsledning går langs gulvbjælkerne og tilsluttes koblingspunkt i forsyningsmodulets rengøringsrum. Udluftning af afløb sker vha. vakuumventil i installationsskakten. BÆRENDE KONSTRUK TION 21 FUNDA MENT For bygninger til og med 2 etager afgraves øverste muldlag og stabilgrus udlægges således at bæredygtig overflade opnås. Herpå placeres fundamentet, bestående af stålarmerede betonfliser som trykfordelende elementer samt plinte som højdejusterende elementer. Elementerne udlægges efter Temporents forskrifter. For bygninger på 3 etager vælges fundament og forankring i forhold til opføringsstedets beskaffenhed. Fundamentet beklædes med fibercement plader med udluftningsriste. 22 BYGGE S TRUK T UR Den bærende konstruktion udgøres primært af en ramme konstruktion i stål skjult i modulets vægge og loft. Ved indretningsløsninger med helt åbne kontorer vil en gipsbeklædt søjlerække være synlig. Stivhed i konstruktionen opnås via bjælkelagene i loft og gulv samt momentstive hjørner i rammekonstruktionen.

4 BYGNINGSDELE 2 3 B JÆLKEL AG, GULV 2 mm grå Linoleum 22 mm spånplade 45x195 Gulvbjælke c mm mineraluld Vokset hårdplade 2 4 A B JÆLKEL AG, LOF T Opbygning af loft undtaget i installationszonen: Tagpap, Unotech MB mm K-Plywood, P x45 kiler, c 600 Ventileret luftspalte Blikplade til 15 cm fra tagfod, vindpap til 2 m fra tagfod 2x145 mm mineraluld 300 LVL tagbjælke, c mm Conlit, Rockwool 25 mm Hatprofil, stål, type S, Gyproc 20/40 mm Akustikloft, type Focus D, brand kl. A, Ecophon 2 4B B JÆLKEL AG, LOF T Opbygning af loft i installationszonen: Tagpap, Unotech MB mm K-Plywood, P x45 kiler, c 600 Ventileret luftspalte Blikplade til 15 cm fra tagfod, vindpap til 2 m fra tagfod 170 mm mineraluld LVL tagbjælke, c mm Conlit, Rockwool 25 mm Hatprofil, stål, type S, Gyproc 20/40 mm Sænket akustikloft, type Focus D, brand kl. A, Ecophon 25 Y DER VÆG, FACADE 35x35 mm høvlede fyrlister, brandimprægneret og oliebehandlet, brand kl. A 25 mm trykimprægneret afstandslister, sortmalet 12 mm Conchip, sortmalet brand kl mm mineraluld 75 mm mineraluld 13 mm gips 26 Y DER VÆG, GAV L 6 mm højtrykslaminat, brand kl. A EPDM gummiliste 28x70 mm trykimprægneret afstandliste 8 mm Conchip, sortmalet brand kl x50 træforskalling 2x70 mm mineraluld 70 mm stålrigler, type ER70, Gyproc 27 INDERVÆGGE, MODUL A DSK ILLEL SE 70 mm mineraluld 70 mm stålrigler, type ER70, Gyproc 0,7 mm stålnet 20 mm luftspalte stoppe udaf til med Rockwool fugestrimmel 0,7 mm stålnet 70 mm stålrigler, type ER70, Gyproc 70 mm mineraluld 2 8 INDERVÆGGE, RUMADSKILLEL SE Glasvæg, type 1090, DEKO Gipsvæg, type 1090, DEKO Gipsvæg, type 1090N, DEKO (BD60) 2 9 DØRE OG GL A SPA R TIER Døre til kontorer: 9x21M BD30M, hvidmalet. Flugtvejsdøre: 10x21M, aluminiumsramme RAL 7024 med lamineret termorude. Indgangsdør: 20x23M fløjdør, aluminiumsramme RAL 7024 med lamineret termorude. Glaspartier ifbm. Kontorer: 4 mm hærdet + 6 mm float dobbeltglas eller mm float. 3 0 LISTER Gulvlister: type AGP-2, DEKO, hvid RAL Loftlister: hvid RAL V INDUE SPA R TI Aluramme, type Classic, PROTEC, antrasit RAL 7024 Glas, Type HP brilliant 66, U=1,1 W/m2k indvendig lamineret /3 modstandskl. F1 jf. S119/150/ mm karm med tilsætningsnot, hvid RAL mm tilsætning, hvid RAL 9010 Redningsluge lakeret udvendigt RAL 7024, indvendigt RAL 9010 glans MODUL S A MLINGER Vandret: V-profil, aluminium, RAL Lodret: Plade, aluminium, sort 3 3 BYGNINGSAFSLUTNING V-profil, aluminium, RAL 7024 med skjult tagrende.

5 MODULT Y PER RUMLI K R K R V K R H K R V G K R H G K F K R K R V K R V G K R H G H L 2. / H L 3. T R 2. / T R 3.

6 F O T O : P E R K R I S T I A N S E N & M I K A E L FJ E L L S T R Ö M Temporent er en af Skandinaviens største udlejere af midlertidige lokaler til kontorer och skoler. Miljøcertificeret ifølge ISO och kvalitetscertificeret ifølge ISO Stockholm Umeå Lund Göteborg Oslo København Telefon: (+45) Med forbehold for eventuelle ændringer. RUMLI TB10:01

OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST.

OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. GLEM ALT DET, DU VED OM MIDLERTIDIGE LOKALER. Hører du til dem, der har den opfatning, at flytbare kontorer skal være kedelige, små og ubehagelige barakker? Så har

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rentemestervej 004 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Miljøhensyn i byggeri

Miljøhensyn i byggeri Miljøhensyn i byggeri Enfamiliehuse Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET... 4 Bygningens orientering... 4 Solvarme og afskærmning... 5 Varmelagringsevne...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Velkommen til Granab AB

Velkommen til Granab AB GRANAB STRØSYSTEM Til et miljøvenligt og mere støjsvagt indendørs miljø med behagelige gulve i boliger, kontorer, skoler, hoteller og offentlige bygninger. Velkommen til Granab AB GRANAB fremstiller strøsystemer

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion. Af Søren Peter Bjarløv

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion. Af Søren Peter Bjarløv Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion Af Søren Peter Bjarløv Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion Forfatter: Søren Peter Bjarløv, lektor, arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Vejledning Indledning Denne ventilationsvejledning udgør den forkortede udgave af rapporten Velfungerende løsninger til ventilationssystemer

Læs mere

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70.

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Bebyggelsesplanen: Bebyggelsen er opdelt i zoner, med hver sin trafikale og sociale funktion: - Byen det offentlige rum, som der er adgang ad en sti

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK

Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK Maj 2015 Rådhuspladsen Tivoli Zoologisk Have Søndermarken Carlsberg Enghave st. Valby St. UDLEJNING: home

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.020 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.020 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gyvelvej 17 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-033024-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Guide og Prisliste 2015

Guide og Prisliste 2015 Guide og Prisliste 2015 Vejledende udsalgspriser 15 o + Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning etjening Fladt tag Ovenlyskupler Lystunneler Ovenlysmoduler til bolig og erhverv Solafskærmning

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere