Rekrutteringsanalysen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringsanalysen 2014"

Transkript

1 Rekrutteringsanalysen 2014

2 Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL 3 - VIRKSOMHEDERNES TURN OFFS Side 15 KAPITEL 4 - DEN FORETRUKNE MEDARBEJDERADFÆRD Side 18 KAPITEL 5 - SPOT PÅ DE NYUDDANNEDE AKADEMIKERE Side 19 KAPITEL 6 - HR-SPECIALISTERNE VS. IKKE-HR-SPECIALISTER Side 22 2

3 Baggrund Konsulenthuset ballisager foretager hvert år en rekrutteringsanalyse, der har til formål at undersøge virksomheders rekrutteringsproces og præferencer. Analyserne foretages for at give jobsøgere et indblik i, hvad den gode henvendelse kræver. Spørgeskemaet, der ligger til grund for rekrutteringsanalysen 2014, blev i maj udsendt til 2069 virksomheder. 724 virksomheder har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 37%. De private virksomheder står for ca. 2/3 (66%) af svarene til analysen: Virksomhedstype Procent Privat 66% Offentlig 34% Der er en ligelig fordeling af svar mellem hhv. små og store virksomheder (her skelner vi ved 50 medarbejdere): Antal ansatte i virksomheden Procent Små virksomheder (1-50 ansatte) 50% Store virksomheder (51+ ansatte) 50% Alle sektorer (10 forskellige) er spurgt i dette års analyse, og der er kommet svar fra alle sektorer i en nogenlunde ligelig fordeling. Hvilken sektor er jeres virksomhed en del af? Abs. Pct. Bygge & anlæg 38 5% Handel % Industri 93 12% Kontor og kommunikation % Fødevarer og landbrug 24 3% Offentlig service 80 10% Privat Service 78 10% Transport 27 4% Social og sundhed 61 8% Undervisning og forskning 98 13% Ved ikke 42 5% 3

4 Resumé I år indeholdt spørgeskemaet 19 spørgsmål, som vi her i analysen kan dele op i seks temaer. De seks temaer er: 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler 2. Sådan virker uopfordret jobsøgning 3. Virksomhedernes turn offs 4. Den foretrukne medarbejderadfærd 5. Spot på de nyuddannede akademikere 6. HR-specialister vs. ikke-hr-specialister 4

5 Kapitel 1 Virksomhedernes rekrutteringskanaler For 4. år i træk har vi undersøgt virksomhedernes valg af rekrutteringskanaler, da vi løbende har set interessante ændringer. Virksomhedernes svar i 2014 fordeler sig således: Figur 1: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Respondenterne har ha9 mulighed for at give flere svar) Netværk Uopfordrede ansøgninger LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruierings- bureau Interne kandidater fra virksomheden Total 69% 57% 32% 28% 11% 22% 21% 27% Private 63% 66% 36% 36% 12% 25% 27% 29% Offentlig 84% 33% 20% 13% 7% 17% 8% 25% Små virk. 55% 64% 31% 20% 13% 21% 20% 13% Store virk. 82% 50% 33% 36% 9% 24% 22% 41% Værd at bemærke: Private virksomheder foretager hovedparten af deres rekruttering vha. netværket (66% netværk imod 63% opslåede stillinger). Private virksomheder bruger de sociale medier i markant højere grad end de offentlige virksomheder. Store virksomheder anvender i højere grad opslåede stillinger end små virksomheder. Små virksomheder bruger netværk i højere grad end store virksomheder. Små virksomheder har kun stillingsopslag på ca. halvdelen af deres nyansættelser. Store virksomheder bruger i højere grad interne kandidater end mindre virksomheder. Når vi ser på udviklingen over tid, er det en klar tendens, at virksomhederne bruger stort set alle rekrutteringskanaler i et stigende omfang ift. tidligere. 5

6 Figur 2 Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (total/set 80 % 70 % % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk 50 % Uopfordrede ansøgninger 40 % 41 LinkedIn 30 % 20 % 10 % 0 % Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau Værd at bemærke: Alle kanaler bruges i stigende grad. Brug af vikar-/rekrutteringsbureauer er mere end fordoblet i perioden. Brug af netværk stagnerer. LinkedIn stiger fortsat, men mere moderat end tidligere. 6

7 Ser vi isoleret på private virksomheder, er der lidt andre nuancer: Figur 3 Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Private virksomheder/set 70 % 60 % 50 % 40 % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk Uopfordrede ansøgninger 30 % 20 % 10 % LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau 0 % Værd at bemærke: LinkedIn og uopfordrede ansøgninger når samme niveau. Mest markante vækst er brugen af vikar- og rekrutteringsbureauer (18% -> 27%). Opslåede stillinger har næsten indhentet netværk. 7

8 Ser vi på de offentlige virksomheder, er der ikke samme tydelige vækst i anvendelse af forskellige redskaber: Figur 4 90 % Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Offentlige virksomheder/set 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk Uopfordrede ansøgninger LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau Værd at bemærke: Opslåede stillinger er (ikke overraskende) totalt dominerende. Der er IKKE samme brede vækst i anvendelse af værktøjerne i den offentlige sektor som i den private. Brugen af LinkedIn stiger Facebook bruges næsten ikke. 8

9 Brug af LinkedIn Det er entydigt, at virksomhedernes brug af LinkedIn fortsat vokser. Figur 5 40 % Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (total/set 35 % % 25 % 20 % LinkediIn, total LinkedIn, private LinkedIn, offentlige LinkedIn, store 15 % LinkedIn, små 10 % % 0 %

10 Og når vi spørger ind til fremtidige forventninger, svarer næsten halvdelen, at de agter at gøre øget brug af Linkedin. En nuance er, at offentlige virksomheder i beskeden grad vil øge brugen af LinkedIn. Figur 6: 80% 70% jeres brug af LinkedIn i rekru3eringsprocessen fremover? 60% 50% 40% 30% 20% Vi forventer at gøre mindre brug af LinkedIn i frem)den Vi forventer uændret forbrug af LinkedIn i frem)den Vi forventer at gøre mere brug af LinkedIn i frem)den 10% 0% Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Som jobsøger kommer man altså hverken i dag eller fremover uden om LinkedIn, hvis man vil være, hvor jobbene dukker op. I år har vi ydermere interesseret os for, hvordan virksomheder bruger værktøjet, LinkedIn. 10

11 Figur 7: Hvordan bruger I LinkedIn til rekruttering? (Respondenterne har haft mulighed for at give flere svar) Total Private Offentlige Store Små Vi har ikke brugt Linkedin til rekruttering 58% 49% 75% 49% 68% Vi poster nye jobs på vores firmaprofil (gratis) 31% 38% 17% 38% 24% Vi køber LinkedIns jobannoncer 7% 10% 2% 10% 5% Den rekrutteringsansvarlige poster jobs på sin profil 18% 23% 9% 24% 12% Vi beder vores medarbejdere om at like jobs på vores firmaprofil 17% 23% 6% 22% 12% Vi har købt muligheden for at søge og kontakte profiler 6% 8% 2% 8% 4% Vi laver søgninger efter profiler i konkrete virksomheder 5% 7% 0% 5% 5% Vi laver søgninger efter profiler med bestemte titler 8% 11% 3% 9% 8% Vi laver søgninger efter profiler med bestemte kompetencer Vi laver søgninger efter profiler, der er med i bestemte LinkedIn-grupper 11% 14% 4% 9% 13% 4% 6% 1% 5% 3% De fleste virksomheder har fortsat aldrig brugt LinkedIn til rekruttering. Til gengæld er der en klar favorit-disciplin hos de, som bruger LinkedIn: 1/3 (31%) af alle virksomheder poster nye jobs på deres firmaprofil. Iøjnefaldende er det, at færre end 1/5 af virksomhederne, der bruger LinkedIn til andet end at poste jobs på deres profil. Det kan tyde på, at brugen af LinkedIn er overfladisk og hovedsagelig passiv fra virksomhedernes side. Virksomhederne har tydeligvis fokus på de gratis services, hvorimod de rekrutteringshandlinger, der koster penge eller kræver tid, anvendes i beskedent omfang. 11

12 Kapitel 2 Sådan virker uopfordret jobsøgning Til et indledende spørgsmål om hvorvidt virksomheden har prøvet at ansætte en jobsøger, der søgte uopfordret, svarer 74% af de adspurgte hertil ja. Dvs. en overvældende andel af virksomhederne har rekrutteret via en uopfordrede jobsøger-kontakt. Andelen af offentlige virksomheder, der har gjort brug af uopfordrede ansøgninger, er 66%, hvilket er lidt under gennemsnittet på 74%. Andelen hos de private virksomheder ligger til gengæld lidt over (77%). Vi konkluderer, at selv om interessen for de uopfordrede ansøgninger er lidt mindre hos de offentlige virksomheder, så er det stadig en betragtelig del af både offentlige og private virksomheder, der rekrutterer via uopfordrede ansøgninger. Figur 8: Har du prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret? Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ja 74% 77% 66% 71% 76% Nej 26% 23% 34% 29% 24% Bemærk, at der samlet set, ser ud til at være sluppet flere uopfordrede jobsøgere igennem hos store frem for små virksomheder. 12

13 Og hvordan ser det så ud inden for de enkelte sektorer, når det kommer til rekruttering via de uopfordrede ansøgninger? Figur 9: Har du prøvet at ansæ3e een, der søgte uopfordret? Ja Nej 81% 75% 89% 76% 79% 84% 79% 68% 59% 64% 32% 41% 36% 19% 25% 11% 24% 21% 16% 21% Billedet er uforandret, at hovedparten af virksomhederne har gjort brug af de uopfordrede ansøgninger. Industri-, Bygge & anlæg- samt Transportsektorerne har størst tradition for at anvende uopfordrede henvendelser, hvorimod sektorerne Offentlig service, Undervisning & forskning samt Kontor og kommunikation ligger i bund ift. anvendelsen af uopfordrede henvendelser. 13

14 Hvordan lykkes en uopfordret ansøgning? Når vi spørger til det udslagsgivende for, at en ansøger er lykkedes med sin uopfordrede henvendelse, er svaret forholdsvis entydigt: Det handler primært om timing! Hele 72% af respondenterne, der har gjort brug af uopfordrede henvendelser, angiver heldig timing som årsag. Selvom flere andre faktorer ligeledes medvirker som årsag, så er den altafgørende faktor i sidste ende, om ansøgningen lander på virksomhedens bord på det helt rigtige tidspunkt. Figur 10: Hvordan lykkedes den seneste 'uopfordrede jobsøger' hos dig? (Respondenterne har ha\ mulighed for at give flere svar) Vedkommende Vedkommende søgte uopfordret søgte uopfordret og blev og sam)digt blev anbefalet sam)dig af person anbefalet i mit af netværk person i mit netværk Ved personligt fremmøde 20% 32% Vedkommende Vedkommende ringede ringede ringede og havde og havde og en havde en spændende spændende ide ide ide Vedkommende Vedkommende ringede ringede og var og præcis var omkring Præcis omkring sine evner sine evner Vedkommende Vedkommende ringede ringede og var og præcis var præcis omkring omkring sin mo)va)on sin mo)va)on Jeg fandt en )dligere uopfordret ansøgning ansøgning frem frem Vedkommende sendte Vedkommende et godt mail- oplæg sendte et godt mail- oplæg 2% 10% 15% 18% 20% Total Store virk. Små virk. Offentlig Private Vedkommende var heldig med sin )ming Vedkommende var heldig med sin )ming 72% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Generelt må man også sige, at inputtet fra virksomhederne omkring vellykket uopfordret henvendelse fortæller, at typen af aktivitet ikke reelt spiller den afgørende rolle; det helt essentielle er at være aktiv og således stille sig til rådighed for heldet. Netværk er den næstmest betydningsfulde faktor ved succesfulde uopfordrede henvendelser, da 1/3 af virksomhederne (32%) tilkendegiver, at netværk har været udslagsgivende for en vellykket uopfordret henvendelse. 14

15 Kapitel 3 Virksomhedernes turn offs Vi har i år valgt at spørge ind til, hvad virksomheder vægter negativt i en ansættelsesproces (som supplement til tidligere års fokus på, hvad der vægtes positivt), da vi har ønsket at give jobsøgerne indsigt i, hvad der tænder virksomhedernes advarselslamper. Figur 11 Hvilke af disse elementer vægter du mest negativt i en ansættelsesproces? (Respondenten kan give maks. 3 svar) Kandidaten har tidligere været sygemeldt med stress Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. 28% 30% 21% 39% 17% Kandidaten er overkvalificeret 33% 34% 33% 26% 40% Kandidaten har mere end 1 times kørsel til arbejde Kandidaten falder ved siden af dresscode til jobsamtale Kandidaten har mange korte ansættelser Kandidaten er tydeligt nervøs til en jobsamtale 33% 38% 23% 33% 34% 10% 9% 14% 9% 10% 73% 76% 68% 66% 80% 11% 9% 12% 13% 9% Kandidaten er alene-forælder 3% 4% 1% 4% 2% Kandidaten har været uden job i mere end 10% af sin karriere 31% 31% 30% 29% 33% Kandidaten er +55 år 9% 9% 7% 12% 6% Indledningsvist er det iøjnefaldende, at 73% vægter det markant mest negativt, hvis en kandidat har mange korte ansættelser bag sig. Forholdet gør sig gældende uanset, om der er tale om det private (76%) eller offentlige regi (68%); uanset om der er tale om store (80%) eller små virksomheder (66%). Bemærk, at vi ikke har defineret, hvad vi forstår ved mange og korte så der er svaret ud fra en subjektiv forståelse af de begreber. Kandidaten har mange korte ansættelser vægtes over dobbelt så tungt som eks. hvorvidt kandidaten er overkvalificeret (33%), bor mere end en times kørsel væk (33%), har været uden arbejde i mere end 10% af sit arbejdsliv (31%) og har tidligere har været sygemeldt med stress (28%). 15

16 Mere end én 1 times pendling? Afstanden til jobbet for jobsøger er et element som tillægges nogen betydning for virksomhederne. 33% vægter mere end 1 times pendling som negativt i en vurdering af en kandidat. Her er det værd at bemærke forskellen i holdning til emnet hos henholdsvis private og offentlige virksomheder. Private virksomheder (38%) ser mere negativt på lang afstand mellem bopæl og arbejde end offentlige virksomheder (23%). Er du overkvalificeret til et job? 33% af virksomhederne svarer, at en overkvalificeret kandidat er et minus i en vurdering. Til gengæld vurderer flere store virksomheder, at overkvalifikation er et problem (40%). For små virksomheder er det ikke vigtigt her anser kun 26% overkvalifikation som et minus. Tidligere sygemeldt med stress? 28% reagerer negativt på en tidligere stress-sygemelding. Tallet er i sig selv ikke iøjnefaldende; langt mere interessant er det, når man kigger på svarene fra hhv. de små og store virksomheder. Mens kun 17% af de store virksomheder vurderer det negativt, så er svaret 39% hos de små virksomheder. Er du det grå guld? Er du det grå guld, så fortvivl ikke, hvis du er jobsøger. Kun 9% af virksomhederne finder aldersfaktoren (+55) et element, der vægtes negativt i en vurdering. Forholdene gør sig gældende, uanset om der er tale om en vurdering inden for det offentlige (7%) eller i det private (9%); hos små (12%) eller store virksomheder (6%). 16

17 Hvornår bliver ledighed et problem? Vi mødes ofte med spørgsmålet om, hvorvidt dét at have været ledig er et problem for en jobsøger. Og hvornår bliver ledighed et problem? Vi har videregivet spørgsmålet til virksomhederne og har fået følgende svar på spørgsmålet: Figur 12 Hvornår bliver ledighed et minus i vurderingen af en kandidat? Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ved 0-3 mdr. ledighed 1% 1% 0% 1% 0% Ved 4-6 mdr. ledighed 8% 8% 10% 11% 6% Ved 7-12 mdr. ledighed 23% 26% 20% 19% 27% Mere end 1 års ledighed 39% 39% 40% 37% 41% Det er ikke et problem 29% 26% 31% 32% 26% Er du nyligt blevet ledig, så tæller dette minimalt for virksomhederne (1%) i vurderingen af en kandidat. Ved 4-6 måneders ledighed vægtes ledighed negativt hos yderligere 8% af virksomhederne, og man kan konkludere, at kun 9% af virksomhederne vurderer, at op til 6 måneders ledighed er et problem. Efter 6 måneders ledighed stiger bekymringen hos virksomhederne med en faktor 3 (fra 8% til 23%). 71% vurderer mere end 1 års ledighed som problematisk. 29% af virksomhederne vurderer ikke ledighed som et minus i en vurdering af en kandidat overhovedet. 17

18 Kapitel 4 Den foretrukne medarbejderadfærd Annoncer, ansøgninger og CV er er ofte fulde af buzzwords, der beskriver personlige egenskaber. Vi har undersøgt hvilke egenskaber (ud fra seks valgmuligheder), der er mest eftertragtede hos virksomhederne. Figur 13: 80 % Hvilke af disse egenskaber sæ3er I størst pris på hos en ansat medarbejder? (Respondenterne har ha9 mulighed for flere svar) 70 % 60 % 68% 50 % 40 % 54% 49% 50% Private Offentlig Små virk. 30 % 35% Store virk. 20 % 26% Total 10 % 0 % Fleksibilitet Loyalitet overfor firma Teamorienteret og hjælpsom kollega Innova)v adfærd Energisk medarbejder Resultaaokuseret Værd at bemærke: Fleksibilitet er i alle kategorier den mest efterspurgte egenskab. Hos private virksomheder er resultatfokus den næstmest efterspurgte egenskab. Hos offentlige virksomheder er det at være teamorienteret den næstmest efterspurgte egenskab. Hos små virksomheder er det at være energisk den næstmest efterspurgte egenskab. Hos offentlige virksomheder er loyalitet den mindst vigtige egenskab af de seks valgmuligheder. Hos små og private virksomheder er loyalitet til sammenligning dobbelt så vigtigt. Det er naturligvis meget stillingsafhængigt hvilke egenskaber, der efterspørges. Dog kan ovenstående præferencer give jobsøgere et hint om, hvad der generelt er attraktiv adfærd hos virksomhederne. 18

19 Kapitel 5 Spot på de nyuddannede akademikere Vi har i årets rekrutteringsanalyse valgt at sætte særligt fokus på en udvalgt gruppe af jobsøgere nemlig de nyuddannede akademikere. Vi ønsker at indhente mere viden om virksomheders erfaringer med de nyuddannede kandidater og derigennem bidrage med ny viden, som kan hjælpe akademikernes skifte fra uddannelse til job. Først baggrundsinformationer om hvem der ansætter de nyuddannede akademikere: Figur 14: Har I prøvet at ansæ3e en nyuddannet akademiker? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ja Nej Der er ikke voldsom stor forskel, når det handler om at åbne døren for de nyuddannede. Men de små virksomheder halter lidt bagefter, idet næsten hver anden af de små virksomheder ingen erfaring har med at ansætte de nyuddannede akademikere. Erfaringerne med at ansætte de nyuddannede akademikere er gennemgående gode (nedenfor tal fra sidste års analyse): Figur 15: Hvad er jeres generelle erfaring med at ansæ3e nyuddannede? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Gode erfaringer Neutral Dårlige erfaringer Ingen erfaring 19

20 I år har vi spurgt mere detaljeret ind til nogle performanceområder og bedt virksomhederne evaluere akademikerne (bemærk at det kun er dem der har ansat akademikere, der er spurgt): Figur 16: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om nyuddannede akademikere, I har ansat? Høj grad Nogen grad Mindre grad Slet ikke De er gode til at omsætte teori til praksis 14% 55% 22% 3% De udviser god forretningsforståelse 8% 38% 41% 6% De kommunikerer godt og tydeligt 23% 57% 13% 1% De er gode til teamwork 34% 51% 8% 0% De er effektive 26% 46% 20% 2% De er innovative 25% 50% 17% 2% De er gode til projektledelse 12% 39% 33% 4% De er gode til at skabe overblik 13% 48% 27% 3% De tre områder, hvor de nyuddannede akademikere scorer bedst, er: Teamwork (85% i nogen eller høj grad) Kommunikation (80% i nogen eller høj grad) Innovation (75% i høj grad eller nogen grad) De tre lavest scorende områder er: Skabe overblik (61% i nogen eller høj grad) Projektledelse (51% i nogen eller høj grad) Forretningsforståelse (46% i nogen eller høj grad) Forretningsforståelse er bundskraberen, når vi spørger til erfaringer med at ansætte nyuddannede akademikere. 20

21 Hvis vi ser på de enkelte virksomhedsgrupper, er der imidlertid flere interessante betragtninger at tilføje: Figur 17: 100% 90% Tilfredsheden (høj- grad og nogen- grad = total) med nyuddannede akademikere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 69% 46% 80% 85% 72% 75% 51% 61% Private virk. Off. virk. Små virk. 20% Store virk. 10% Total 0% Værd at bemærke: Den største tilfredshed med at omsætte teori til praksis eksisterer hos de offentlige virksomheder (76% tilfredshed mod 69% generel tilfredshed) De små virksomheder er mindst tilfredse med akademikernes effektivitet (68% tilfredshed mod 72% generel tilfredshed). Til gengæld er de små virksomheder temmelig tilfredse med akademikernes evne til at skabe overblik (63% tilfredshed mod 61% tilfredshed generelt). 21

22 Kapitel 6 HR-specialister vs. ikke-hr-specialister I år har vi spurgt ind til respondentens baggrund om HR er deres fag (specialisterne), eller de ansætter uden at være HR-medarbejdere (ikke-hr-specialisterne). Det kan eksempelvis være en afdelings- eller linjechef. Forskellene er trukket op i nedenstående liste: I forbindelse med rekrutteringskanaler bruger HR-specialisterne stort set alle rekrutteringskanaler mere end ikke-specialisterne. Ikke-HR-specialisterne er en smule mere tilbøjelige til at bruge netværk og uopfordrede henvendelser. På LinkedIn er HR-specialisterne langt foran ikke-hr-specialisterne (41% vs. 21% som bruger denne rekrutteringskanal). Ikke-HR-specialisterne er mere negative over for personer med tidligere stress-sygemelding end HR-specialisterne (30% vs. 21% som vægter det negativt). Til gengæld har den overkvalificerede langt bedre chancer hos ikke-hr-specialisten, som kun reagerer negativt hos 28%. Det tal er helt oppe på 44% hos HR-specialisterne. De nyuddannede akademikere har markant bedre chancer for ansættelse hos HR-specialisterne (69% har ansat en nyuddannet akademiker). Det tal er helt nede på 53% hos ikke-hr-specialisterne. Innovativ adfærd er mest værdsat hos ikke-hr-specialisterne (30% sætter pris på denne egenskab mod 23% hos HR-specialisterne.) På samme måde er det med den energiske adfærd 53% af ikke-hr-specialisterne peger på denne adfærd som prisværdig. Det tal er helt nede på 42% hos HR-specialisterne. Den egenskab, som skiller sig mest positivt ud hos HR-specialisterne, er Resultatfokus 57% af HR-specialisterne har fremhævet denne egenskab positivt, mens det samme tal kun er 46% hos ikke-hr-specialisterne. 22

23 23

24 Søren Frichs Vej 40A, 1. sal, 8230 Aabyhøj Tlf

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere