Rekrutteringsanalysen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringsanalysen 2014"

Transkript

1 Rekrutteringsanalysen

2 Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL 3 - VIRKSOMHEDERNES TURN OFFS Side 15 KAPITEL 4 - DEN FORETRUKNE MEDARBEJDERADFÆRD Side 18 KAPITEL 5 - SPOT PÅ DE NYUDDANNEDE AKADEMIKERE Side 19 KAPITEL 6 - HR-SPECIALISTERNE VS. IKKE-HR-SPECIALISTER Side 22 2

3 Baggrund Konsulenthuset ballisager foretager hvert år en rekrutteringsanalyse, der har til formål at undersøge virksomheders rekrutteringsproces og præferencer. Analyserne foretages for at give jobsøgere et indblik i, hvad den gode henvendelse kræver. Spørgeskemaet, der ligger til grund for rekrutteringsanalysen 2014, blev i maj udsendt til 2069 virksomheder. 724 virksomheder har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 37%. De private virksomheder står for ca. 2/3 (66%) af svarene til analysen: Virksomhedstype Procent Privat 66% Offentlig 34% Der er en ligelig fordeling af svar mellem hhv. små og store virksomheder (her skelner vi ved 50 medarbejdere): Antal ansatte i virksomheden Procent Små virksomheder (1-50 ansatte) 50% Store virksomheder (51+ ansatte) 50% Alle sektorer (10 forskellige) er spurgt i dette års analyse, og der er kommet svar fra alle sektorer i en nogenlunde ligelig fordeling. Hvilken sektor er jeres virksomhed en del af? Abs. Pct. Bygge & anlæg 38 5% Handel % Industri 93 12% Kontor og kommunikation % Fødevarer og landbrug 24 3% Offentlig service 80 10% Privat Service 78 10% Transport 27 4% Social og sundhed 61 8% Undervisning og forskning 98 13% Ved ikke 42 5% 3

4 Resumé I år indeholdt spørgeskemaet 19 spørgsmål, som vi her i analysen kan dele op i seks temaer. De seks temaer er: 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler 2. Sådan virker uopfordret jobsøgning 3. Virksomhedernes turn offs 4. Den foretrukne medarbejderadfærd 5. Spot på de nyuddannede akademikere 6. HR-specialister vs. ikke-hr-specialister 4

5 Kapitel 1 Virksomhedernes rekrutteringskanaler For 4. år i træk har vi undersøgt virksomhedernes valg af rekrutteringskanaler, da vi løbende har set interessante ændringer. Virksomhedernes svar i 2014 fordeler sig således: Figur 1: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Respondenterne har ha9 mulighed for at give flere svar) Netværk Uopfordrede ansøgninger LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruierings- bureau Interne kandidater fra virksomheden Total 69% 57% 32% 28% 11% 22% 21% 27% Private 63% 66% 36% 36% 12% 25% 27% 29% Offentlig 84% 33% 20% 13% 7% 17% 8% 25% Små virk. 55% 64% 31% 20% 13% 21% 20% 13% Store virk. 82% 50% 33% 36% 9% 24% 22% 41% Værd at bemærke: Private virksomheder foretager hovedparten af deres rekruttering vha. netværket (66% netværk imod 63% opslåede stillinger). Private virksomheder bruger de sociale medier i markant højere grad end de offentlige virksomheder. Store virksomheder anvender i højere grad opslåede stillinger end små virksomheder. Små virksomheder bruger netværk i højere grad end store virksomheder. Små virksomheder har kun stillingsopslag på ca. halvdelen af deres nyansættelser. Store virksomheder bruger i højere grad interne kandidater end mindre virksomheder. Når vi ser på udviklingen over tid, er det en klar tendens, at virksomhederne bruger stort set alle rekrutteringskanaler i et stigende omfang ift. tidligere. 5

6 Figur 2 Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (total/set 80 % 70 % % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk 50 % Uopfordrede ansøgninger 40 % 41 LinkedIn 30 % 20 % 10 % 0 % Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau Værd at bemærke: Alle kanaler bruges i stigende grad. Brug af vikar-/rekrutteringsbureauer er mere end fordoblet i perioden. Brug af netværk stagnerer. LinkedIn stiger fortsat, men mere moderat end tidligere. 6

7 Ser vi isoleret på private virksomheder, er der lidt andre nuancer: Figur 3 Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Private virksomheder/set 70 % 60 % 50 % 40 % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk Uopfordrede ansøgninger 30 % 20 % 10 % LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau 0 % Værd at bemærke: LinkedIn og uopfordrede ansøgninger når samme niveau. Mest markante vækst er brugen af vikar- og rekrutteringsbureauer (18% -> 27%). Opslåede stillinger har næsten indhentet netværk. 7

8 Ser vi på de offentlige virksomheder, er der ikke samme tydelige vækst i anvendelse af forskellige redskaber: Figur 4 90 % Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Offentlige virksomheder/set 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk Uopfordrede ansøgninger LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau Værd at bemærke: Opslåede stillinger er (ikke overraskende) totalt dominerende. Der er IKKE samme brede vækst i anvendelse af værktøjerne i den offentlige sektor som i den private. Brugen af LinkedIn stiger Facebook bruges næsten ikke. 8

9 Brug af LinkedIn Det er entydigt, at virksomhedernes brug af LinkedIn fortsat vokser. Figur 5 40 % Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (total/set 35 % % 25 % 20 % LinkediIn, total LinkedIn, private LinkedIn, offentlige LinkedIn, store 15 % LinkedIn, små 10 % % 0 %

10 Og når vi spørger ind til fremtidige forventninger, svarer næsten halvdelen, at de agter at gøre øget brug af Linkedin. En nuance er, at offentlige virksomheder i beskeden grad vil øge brugen af LinkedIn. Figur 6: 80% 70% jeres brug af LinkedIn i rekru3eringsprocessen fremover? 60% 50% 40% 30% 20% Vi forventer at gøre mindre brug af LinkedIn i frem)den Vi forventer uændret forbrug af LinkedIn i frem)den Vi forventer at gøre mere brug af LinkedIn i frem)den 10% 0% Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Som jobsøger kommer man altså hverken i dag eller fremover uden om LinkedIn, hvis man vil være, hvor jobbene dukker op. I år har vi ydermere interesseret os for, hvordan virksomheder bruger værktøjet, LinkedIn. 10

11 Figur 7: Hvordan bruger I LinkedIn til rekruttering? (Respondenterne har haft mulighed for at give flere svar) Total Private Offentlige Store Små Vi har ikke brugt Linkedin til rekruttering 58% 49% 75% 49% 68% Vi poster nye jobs på vores firmaprofil (gratis) 31% 38% 17% 38% 24% Vi køber LinkedIns jobannoncer 7% 10% 2% 10% 5% Den rekrutteringsansvarlige poster jobs på sin profil 18% 23% 9% 24% 12% Vi beder vores medarbejdere om at like jobs på vores firmaprofil 17% 23% 6% 22% 12% Vi har købt muligheden for at søge og kontakte profiler 6% 8% 2% 8% 4% Vi laver søgninger efter profiler i konkrete virksomheder 5% 7% 0% 5% 5% Vi laver søgninger efter profiler med bestemte titler 8% 11% 3% 9% 8% Vi laver søgninger efter profiler med bestemte kompetencer Vi laver søgninger efter profiler, der er med i bestemte LinkedIn-grupper 11% 14% 4% 9% 13% 4% 6% 1% 5% 3% De fleste virksomheder har fortsat aldrig brugt LinkedIn til rekruttering. Til gengæld er der en klar favorit-disciplin hos de, som bruger LinkedIn: 1/3 (31%) af alle virksomheder poster nye jobs på deres firmaprofil. Iøjnefaldende er det, at færre end 1/5 af virksomhederne, der bruger LinkedIn til andet end at poste jobs på deres profil. Det kan tyde på, at brugen af LinkedIn er overfladisk og hovedsagelig passiv fra virksomhedernes side. Virksomhederne har tydeligvis fokus på de gratis services, hvorimod de rekrutteringshandlinger, der koster penge eller kræver tid, anvendes i beskedent omfang. 11

12 Kapitel 2 Sådan virker uopfordret jobsøgning Til et indledende spørgsmål om hvorvidt virksomheden har prøvet at ansætte en jobsøger, der søgte uopfordret, svarer 74% af de adspurgte hertil ja. Dvs. en overvældende andel af virksomhederne har rekrutteret via en uopfordrede jobsøger-kontakt. Andelen af offentlige virksomheder, der har gjort brug af uopfordrede ansøgninger, er 66%, hvilket er lidt under gennemsnittet på 74%. Andelen hos de private virksomheder ligger til gengæld lidt over (77%). Vi konkluderer, at selv om interessen for de uopfordrede ansøgninger er lidt mindre hos de offentlige virksomheder, så er det stadig en betragtelig del af både offentlige og private virksomheder, der rekrutterer via uopfordrede ansøgninger. Figur 8: Har du prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret? Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ja 74% 77% 66% 71% 76% Nej 26% 23% 34% 29% 24% Bemærk, at der samlet set, ser ud til at være sluppet flere uopfordrede jobsøgere igennem hos store frem for små virksomheder. 12

13 Og hvordan ser det så ud inden for de enkelte sektorer, når det kommer til rekruttering via de uopfordrede ansøgninger? Figur 9: Har du prøvet at ansæ3e een, der søgte uopfordret? Ja Nej 81% 75% 89% 76% 79% 84% 79% 68% 59% 64% 32% 41% 36% 19% 25% 11% 24% 21% 16% 21% Billedet er uforandret, at hovedparten af virksomhederne har gjort brug af de uopfordrede ansøgninger. Industri-, Bygge & anlæg- samt Transportsektorerne har størst tradition for at anvende uopfordrede henvendelser, hvorimod sektorerne Offentlig service, Undervisning & forskning samt Kontor og kommunikation ligger i bund ift. anvendelsen af uopfordrede henvendelser. 13

14 Hvordan lykkes en uopfordret ansøgning? Når vi spørger til det udslagsgivende for, at en ansøger er lykkedes med sin uopfordrede henvendelse, er svaret forholdsvis entydigt: Det handler primært om timing! Hele 72% af respondenterne, der har gjort brug af uopfordrede henvendelser, angiver heldig timing som årsag. Selvom flere andre faktorer ligeledes medvirker som årsag, så er den altafgørende faktor i sidste ende, om ansøgningen lander på virksomhedens bord på det helt rigtige tidspunkt. Figur 10: Hvordan lykkedes den seneste 'uopfordrede jobsøger' hos dig? (Respondenterne har ha\ mulighed for at give flere svar) Vedkommende Vedkommende søgte uopfordret søgte uopfordret og blev og sam)digt blev anbefalet sam)dig af person anbefalet i mit af netværk person i mit netværk Ved personligt fremmøde 20% 32% Vedkommende Vedkommende ringede ringede ringede og havde og havde og en havde en spændende spændende ide ide ide Vedkommende Vedkommende ringede ringede og var og præcis var omkring Præcis omkring sine evner sine evner Vedkommende Vedkommende ringede ringede og var og præcis var præcis omkring omkring sin mo)va)on sin mo)va)on Jeg fandt en )dligere uopfordret ansøgning ansøgning frem frem Vedkommende sendte Vedkommende et godt mail- oplæg sendte et godt mail- oplæg 2% 10% 15% 18% 20% Total Store virk. Små virk. Offentlig Private Vedkommende var heldig med sin )ming Vedkommende var heldig med sin )ming 72% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Generelt må man også sige, at inputtet fra virksomhederne omkring vellykket uopfordret henvendelse fortæller, at typen af aktivitet ikke reelt spiller den afgørende rolle; det helt essentielle er at være aktiv og således stille sig til rådighed for heldet. Netværk er den næstmest betydningsfulde faktor ved succesfulde uopfordrede henvendelser, da 1/3 af virksomhederne (32%) tilkendegiver, at netværk har været udslagsgivende for en vellykket uopfordret henvendelse. 14

15 Kapitel 3 Virksomhedernes turn offs Vi har i år valgt at spørge ind til, hvad virksomheder vægter negativt i en ansættelsesproces (som supplement til tidligere års fokus på, hvad der vægtes positivt), da vi har ønsket at give jobsøgerne indsigt i, hvad der tænder virksomhedernes advarselslamper. Figur 11 Hvilke af disse elementer vægter du mest negativt i en ansættelsesproces? (Respondenten kan give maks. 3 svar) Kandidaten har tidligere været sygemeldt med stress Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. 28% 30% 21% 39% 17% Kandidaten er overkvalificeret 33% 34% 33% 26% 40% Kandidaten har mere end 1 times kørsel til arbejde Kandidaten falder ved siden af dresscode til jobsamtale Kandidaten har mange korte ansættelser Kandidaten er tydeligt nervøs til en jobsamtale 33% 38% 23% 33% 34% 10% 9% 14% 9% 10% 73% 76% 68% 66% 80% 11% 9% 12% 13% 9% Kandidaten er alene-forælder 3% 4% 1% 4% 2% Kandidaten har været uden job i mere end 10% af sin karriere 31% 31% 30% 29% 33% Kandidaten er +55 år 9% 9% 7% 12% 6% Indledningsvist er det iøjnefaldende, at 73% vægter det markant mest negativt, hvis en kandidat har mange korte ansættelser bag sig. Forholdet gør sig gældende uanset, om der er tale om det private (76%) eller offentlige regi (68%); uanset om der er tale om store (80%) eller små virksomheder (66%). Bemærk, at vi ikke har defineret, hvad vi forstår ved mange og korte så der er svaret ud fra en subjektiv forståelse af de begreber. Kandidaten har mange korte ansættelser vægtes over dobbelt så tungt som eks. hvorvidt kandidaten er overkvalificeret (33%), bor mere end en times kørsel væk (33%), har været uden arbejde i mere end 10% af sit arbejdsliv (31%) og har tidligere har været sygemeldt med stress (28%). 15

16 Mere end én 1 times pendling? Afstanden til jobbet for jobsøger er et element som tillægges nogen betydning for virksomhederne. 33% vægter mere end 1 times pendling som negativt i en vurdering af en kandidat. Her er det værd at bemærke forskellen i holdning til emnet hos henholdsvis private og offentlige virksomheder. Private virksomheder (38%) ser mere negativt på lang afstand mellem bopæl og arbejde end offentlige virksomheder (23%). Er du overkvalificeret til et job? 33% af virksomhederne svarer, at en overkvalificeret kandidat er et minus i en vurdering. Til gengæld vurderer flere store virksomheder, at overkvalifikation er et problem (40%). For små virksomheder er det ikke vigtigt her anser kun 26% overkvalifikation som et minus. Tidligere sygemeldt med stress? 28% reagerer negativt på en tidligere stress-sygemelding. Tallet er i sig selv ikke iøjnefaldende; langt mere interessant er det, når man kigger på svarene fra hhv. de små og store virksomheder. Mens kun 17% af de store virksomheder vurderer det negativt, så er svaret 39% hos de små virksomheder. Er du det grå guld? Er du det grå guld, så fortvivl ikke, hvis du er jobsøger. Kun 9% af virksomhederne finder aldersfaktoren (+55) et element, der vægtes negativt i en vurdering. Forholdene gør sig gældende, uanset om der er tale om en vurdering inden for det offentlige (7%) eller i det private (9%); hos små (12%) eller store virksomheder (6%). 16

17 Hvornår bliver ledighed et problem? Vi mødes ofte med spørgsmålet om, hvorvidt dét at have været ledig er et problem for en jobsøger. Og hvornår bliver ledighed et problem? Vi har videregivet spørgsmålet til virksomhederne og har fået følgende svar på spørgsmålet: Figur 12 Hvornår bliver ledighed et minus i vurderingen af en kandidat? Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ved 0-3 mdr. ledighed 1% 1% 0% 1% 0% Ved 4-6 mdr. ledighed 8% 8% 10% 11% 6% Ved 7-12 mdr. ledighed 23% 26% 20% 19% 27% Mere end 1 års ledighed 39% 39% 40% 37% 41% Det er ikke et problem 29% 26% 31% 32% 26% Er du nyligt blevet ledig, så tæller dette minimalt for virksomhederne (1%) i vurderingen af en kandidat. Ved 4-6 måneders ledighed vægtes ledighed negativt hos yderligere 8% af virksomhederne, og man kan konkludere, at kun 9% af virksomhederne vurderer, at op til 6 måneders ledighed er et problem. Efter 6 måneders ledighed stiger bekymringen hos virksomhederne med en faktor 3 (fra 8% til 23%). 71% vurderer mere end 1 års ledighed som problematisk. 29% af virksomhederne vurderer ikke ledighed som et minus i en vurdering af en kandidat overhovedet. 17

18 Kapitel 4 Den foretrukne medarbejderadfærd Annoncer, ansøgninger og CV er er ofte fulde af buzzwords, der beskriver personlige egenskaber. Vi har undersøgt hvilke egenskaber (ud fra seks valgmuligheder), der er mest eftertragtede hos virksomhederne. Figur 13: 80 % Hvilke af disse egenskaber sæ3er I størst pris på hos en ansat medarbejder? (Respondenterne har ha9 mulighed for flere svar) 70 % 60 % 68% 50 % 40 % 54% 49% 50% Private Offentlig Små virk. 30 % 35% Store virk. 20 % 26% Total 10 % 0 % Fleksibilitet Loyalitet overfor firma Teamorienteret og hjælpsom kollega Innova)v adfærd Energisk medarbejder Resultaaokuseret Værd at bemærke: Fleksibilitet er i alle kategorier den mest efterspurgte egenskab. Hos private virksomheder er resultatfokus den næstmest efterspurgte egenskab. Hos offentlige virksomheder er det at være teamorienteret den næstmest efterspurgte egenskab. Hos små virksomheder er det at være energisk den næstmest efterspurgte egenskab. Hos offentlige virksomheder er loyalitet den mindst vigtige egenskab af de seks valgmuligheder. Hos små og private virksomheder er loyalitet til sammenligning dobbelt så vigtigt. Det er naturligvis meget stillingsafhængigt hvilke egenskaber, der efterspørges. Dog kan ovenstående præferencer give jobsøgere et hint om, hvad der generelt er attraktiv adfærd hos virksomhederne. 18

19 Kapitel 5 Spot på de nyuddannede akademikere Vi har i årets rekrutteringsanalyse valgt at sætte særligt fokus på en udvalgt gruppe af jobsøgere nemlig de nyuddannede akademikere. Vi ønsker at indhente mere viden om virksomheders erfaringer med de nyuddannede kandidater og derigennem bidrage med ny viden, som kan hjælpe akademikernes skifte fra uddannelse til job. Først baggrundsinformationer om hvem der ansætter de nyuddannede akademikere: Figur 14: Har I prøvet at ansæ3e en nyuddannet akademiker? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ja Nej Der er ikke voldsom stor forskel, når det handler om at åbne døren for de nyuddannede. Men de små virksomheder halter lidt bagefter, idet næsten hver anden af de små virksomheder ingen erfaring har med at ansætte de nyuddannede akademikere. Erfaringerne med at ansætte de nyuddannede akademikere er gennemgående gode (nedenfor tal fra sidste års analyse): Figur 15: Hvad er jeres generelle erfaring med at ansæ3e nyuddannede? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Gode erfaringer Neutral Dårlige erfaringer Ingen erfaring 19

20 I år har vi spurgt mere detaljeret ind til nogle performanceområder og bedt virksomhederne evaluere akademikerne (bemærk at det kun er dem der har ansat akademikere, der er spurgt): Figur 16: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om nyuddannede akademikere, I har ansat? Høj grad Nogen grad Mindre grad Slet ikke De er gode til at omsætte teori til praksis 14% 55% 22% 3% De udviser god forretningsforståelse 8% 38% 41% 6% De kommunikerer godt og tydeligt 23% 57% 13% 1% De er gode til teamwork 34% 51% 8% 0% De er effektive 26% 46% 20% 2% De er innovative 25% 50% 17% 2% De er gode til projektledelse 12% 39% 33% 4% De er gode til at skabe overblik 13% 48% 27% 3% De tre områder, hvor de nyuddannede akademikere scorer bedst, er: Teamwork (85% i nogen eller høj grad) Kommunikation (80% i nogen eller høj grad) Innovation (75% i høj grad eller nogen grad) De tre lavest scorende områder er: Skabe overblik (61% i nogen eller høj grad) Projektledelse (51% i nogen eller høj grad) Forretningsforståelse (46% i nogen eller høj grad) Forretningsforståelse er bundskraberen, når vi spørger til erfaringer med at ansætte nyuddannede akademikere. 20

21 Hvis vi ser på de enkelte virksomhedsgrupper, er der imidlertid flere interessante betragtninger at tilføje: Figur 17: 100% 90% Tilfredsheden (høj- grad og nogen- grad = total) med nyuddannede akademikere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 69% 46% 80% 85% 72% 75% 51% 61% Private virk. Off. virk. Små virk. 20% Store virk. 10% Total 0% Værd at bemærke: Den største tilfredshed med at omsætte teori til praksis eksisterer hos de offentlige virksomheder (76% tilfredshed mod 69% generel tilfredshed) De små virksomheder er mindst tilfredse med akademikernes effektivitet (68% tilfredshed mod 72% generel tilfredshed). Til gengæld er de små virksomheder temmelig tilfredse med akademikernes evne til at skabe overblik (63% tilfredshed mod 61% tilfredshed generelt). 21

22 Kapitel 6 HR-specialister vs. ikke-hr-specialister I år har vi spurgt ind til respondentens baggrund om HR er deres fag (specialisterne), eller de ansætter uden at være HR-medarbejdere (ikke-hr-specialisterne). Det kan eksempelvis være en afdelings- eller linjechef. Forskellene er trukket op i nedenstående liste: I forbindelse med rekrutteringskanaler bruger HR-specialisterne stort set alle rekrutteringskanaler mere end ikke-specialisterne. Ikke-HR-specialisterne er en smule mere tilbøjelige til at bruge netværk og uopfordrede henvendelser. På LinkedIn er HR-specialisterne langt foran ikke-hr-specialisterne (41% vs. 21% som bruger denne rekrutteringskanal). Ikke-HR-specialisterne er mere negative over for personer med tidligere stress-sygemelding end HR-specialisterne (30% vs. 21% som vægter det negativt). Til gengæld har den overkvalificerede langt bedre chancer hos ikke-hr-specialisten, som kun reagerer negativt hos 28%. Det tal er helt oppe på 44% hos HR-specialisterne. De nyuddannede akademikere har markant bedre chancer for ansættelse hos HR-specialisterne (69% har ansat en nyuddannet akademiker). Det tal er helt nede på 53% hos ikke-hr-specialisterne. Innovativ adfærd er mest værdsat hos ikke-hr-specialisterne (30% sætter pris på denne egenskab mod 23% hos HR-specialisterne.) På samme måde er det med den energiske adfærd 53% af ikke-hr-specialisterne peger på denne adfærd som prisværdig. Det tal er helt nede på 42% hos HR-specialisterne. Den egenskab, som skiller sig mest positivt ud hos HR-specialisterne, er Resultatfokus 57% af HR-specialisterne har fremhævet denne egenskab positivt, mens det samme tal kun er 46% hos ikke-hr-specialisterne. 22

23 23

24 Søren Frichs Vej 40A, 1. sal, 8230 Aabyhøj Tlf

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen Rekrutteringsanalysen 2016 Rekrutteringsanalysen 2016 Indhold Baggrund 3 Metode 5 executive summary 6 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2016 10 Rekrutteringskanaler efter funktion og køn Rekrutteringskanaler

Læs mere

Rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen Rekrutteringsanalysen 2017 2 Rekrutteringsanalysen 2017 Indhold Baggrund 3 exective summary 5 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2017 10 Rekrutteringskanaler efter alder 11 Rekrutteringskanaler

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom 1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kommunikere en opsigelse til sine medarbejdere. Det er

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Et Headhunterperspektiv Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Agenda Det lægger vi vægt på i en udvælgelse Sådan fik Mette sit Fleksjob Glem Networking og bliv intelligent Aggressiv Hvem er jeg? Min tankegang

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Rekruttering via sociale medier

Rekruttering via sociale medier Sociale medier styrker virksomheden i konkurrencen om fremtidens medarbejdere De adspurgte virksomheder forventer en stigende konkurrence om de bedste kandidater. Virksomhederne vil i 2013 bruge flere

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Responses. last 32 days. September 5, 2012 September 11, 2012 September 17, 2012 September 23, 2012 September 29, 2012. Studerende

Responses. last 32 days. September 5, 2012 September 11, 2012 September 17, 2012 September 23, 2012 September 29, 2012. Studerende 60 Responses last 32 days Responses 40 20 0 25 12 42 32 8 7 4 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 5 2 2 2 2 1 1 1 September 5, 2012 September 11, 2012 September 17, 2012 September 23, 2012 September 29, 2012 Jeg er...

Læs mere

10 råd til effektiv rekruttering

10 råd til effektiv rekruttering 10 råd til effektiv rekruttering Af Nicolas Zangenberg CEO / Founder Leder du efter de største talenter? Virksomheder som ansætter markedets bedste talenter udvikler relationer med potentielle kandidater,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Networking og Jobsøgning med LinkedIn

Networking og Jobsøgning med LinkedIn Foredrag hos Hanne Rude 8. oktober 2012 Networking og Jobsøgning med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

SÅDAN GØR ARBEJDSGIVERNE SIG ATTRAKTIVE OVER FOR DEN UNGE GENERATION PÅ ARBEJDSMARKEDET

SÅDAN GØR ARBEJDSGIVERNE SIG ATTRAKTIVE OVER FOR DEN UNGE GENERATION PÅ ARBEJDSMARKEDET SÅDAN GØR ARBEJDSGIVERNE SIG ATTRAKTIVE OVER FOR DEN UNGE GENERATION PÅ ARBEJDSMARKEDET Idekatalog.indd 1 21/03/17 22.50 Hvordan gør I jer attraktive over for den unge generation? I Rekrutteringsanalysen

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen Rekrutteringsanalysen 2016 Rekrutteringsanalysen 2016 Indhold Baggrund 3 Metode 5 executive summary 6 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2016 10 Rekrutteringskanaler efter funktion og køn Rekrutteringskanaler

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere