Rekrutteringsanalysen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringsanalysen 2014"

Transkript

1 Rekrutteringsanalysen 2014

2 Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL 3 - VIRKSOMHEDERNES TURN OFFS Side 15 KAPITEL 4 - DEN FORETRUKNE MEDARBEJDERADFÆRD Side 18 KAPITEL 5 - SPOT PÅ DE NYUDDANNEDE AKADEMIKERE Side 19 KAPITEL 6 - HR-SPECIALISTERNE VS. IKKE-HR-SPECIALISTER Side 22 2

3 Baggrund Konsulenthuset ballisager foretager hvert år en rekrutteringsanalyse, der har til formål at undersøge virksomheders rekrutteringsproces og præferencer. Analyserne foretages for at give jobsøgere et indblik i, hvad den gode henvendelse kræver. Spørgeskemaet, der ligger til grund for rekrutteringsanalysen 2014, blev i maj udsendt til 2069 virksomheder. 724 virksomheder har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 37%. De private virksomheder står for ca. 2/3 (66%) af svarene til analysen: Virksomhedstype Procent Privat 66% Offentlig 34% Der er en ligelig fordeling af svar mellem hhv. små og store virksomheder (her skelner vi ved 50 medarbejdere): Antal ansatte i virksomheden Procent Små virksomheder (1-50 ansatte) 50% Store virksomheder (51+ ansatte) 50% Alle sektorer (10 forskellige) er spurgt i dette års analyse, og der er kommet svar fra alle sektorer i en nogenlunde ligelig fordeling. Hvilken sektor er jeres virksomhed en del af? Abs. Pct. Bygge & anlæg 38 5% Handel % Industri 93 12% Kontor og kommunikation % Fødevarer og landbrug 24 3% Offentlig service 80 10% Privat Service 78 10% Transport 27 4% Social og sundhed 61 8% Undervisning og forskning 98 13% Ved ikke 42 5% 3

4 Resumé I år indeholdt spørgeskemaet 19 spørgsmål, som vi her i analysen kan dele op i seks temaer. De seks temaer er: 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler 2. Sådan virker uopfordret jobsøgning 3. Virksomhedernes turn offs 4. Den foretrukne medarbejderadfærd 5. Spot på de nyuddannede akademikere 6. HR-specialister vs. ikke-hr-specialister 4

5 Kapitel 1 Virksomhedernes rekrutteringskanaler For 4. år i træk har vi undersøgt virksomhedernes valg af rekrutteringskanaler, da vi løbende har set interessante ændringer. Virksomhedernes svar i 2014 fordeler sig således: Figur 1: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Respondenterne har ha9 mulighed for at give flere svar) Netværk Uopfordrede ansøgninger LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruierings- bureau Interne kandidater fra virksomheden Total 69% 57% 32% 28% 11% 22% 21% 27% Private 63% 66% 36% 36% 12% 25% 27% 29% Offentlig 84% 33% 20% 13% 7% 17% 8% 25% Små virk. 55% 64% 31% 20% 13% 21% 20% 13% Store virk. 82% 50% 33% 36% 9% 24% 22% 41% Værd at bemærke: Private virksomheder foretager hovedparten af deres rekruttering vha. netværket (66% netværk imod 63% opslåede stillinger). Private virksomheder bruger de sociale medier i markant højere grad end de offentlige virksomheder. Store virksomheder anvender i højere grad opslåede stillinger end små virksomheder. Små virksomheder bruger netværk i højere grad end store virksomheder. Små virksomheder har kun stillingsopslag på ca. halvdelen af deres nyansættelser. Store virksomheder bruger i højere grad interne kandidater end mindre virksomheder. Når vi ser på udviklingen over tid, er det en klar tendens, at virksomhederne bruger stort set alle rekrutteringskanaler i et stigende omfang ift. tidligere. 5

6 Figur 2 Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (total/set 80 % 70 % % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk 50 % Uopfordrede ansøgninger 40 % 41 LinkedIn 30 % 20 % 10 % 0 % Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau Værd at bemærke: Alle kanaler bruges i stigende grad. Brug af vikar-/rekrutteringsbureauer er mere end fordoblet i perioden. Brug af netværk stagnerer. LinkedIn stiger fortsat, men mere moderat end tidligere. 6

7 Ser vi isoleret på private virksomheder, er der lidt andre nuancer: Figur 3 Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Private virksomheder/set 70 % 60 % 50 % 40 % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk Uopfordrede ansøgninger 30 % 20 % 10 % LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau 0 % Værd at bemærke: LinkedIn og uopfordrede ansøgninger når samme niveau. Mest markante vækst er brugen af vikar- og rekrutteringsbureauer (18% -> 27%). Opslåede stillinger har næsten indhentet netværk. 7

8 Ser vi på de offentlige virksomheder, er der ikke samme tydelige vækst i anvendelse af forskellige redskaber: Figur 4 90 % Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (Offentlige virksomheder/set 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Opslået s)lling (ex. aviser, jobportaler) Netværk Uopfordrede ansøgninger LinkedIn Facebook CV- databaser (fx Jobnet eller Jobindex) Vikar- / rekruieringsbureau Værd at bemærke: Opslåede stillinger er (ikke overraskende) totalt dominerende. Der er IKKE samme brede vækst i anvendelse af værktøjerne i den offentlige sektor som i den private. Brugen af LinkedIn stiger Facebook bruges næsten ikke. 8

9 Brug af LinkedIn Det er entydigt, at virksomhedernes brug af LinkedIn fortsat vokser. Figur 5 40 % Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansæ3else? (total/set 35 % % 25 % 20 % LinkediIn, total LinkedIn, private LinkedIn, offentlige LinkedIn, store 15 % LinkedIn, små 10 % % 0 %

10 Og når vi spørger ind til fremtidige forventninger, svarer næsten halvdelen, at de agter at gøre øget brug af Linkedin. En nuance er, at offentlige virksomheder i beskeden grad vil øge brugen af LinkedIn. Figur 6: 80% 70% jeres brug af LinkedIn i rekru3eringsprocessen fremover? 60% 50% 40% 30% 20% Vi forventer at gøre mindre brug af LinkedIn i frem)den Vi forventer uændret forbrug af LinkedIn i frem)den Vi forventer at gøre mere brug af LinkedIn i frem)den 10% 0% Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Som jobsøger kommer man altså hverken i dag eller fremover uden om LinkedIn, hvis man vil være, hvor jobbene dukker op. I år har vi ydermere interesseret os for, hvordan virksomheder bruger værktøjet, LinkedIn. 10

11 Figur 7: Hvordan bruger I LinkedIn til rekruttering? (Respondenterne har haft mulighed for at give flere svar) Total Private Offentlige Store Små Vi har ikke brugt Linkedin til rekruttering 58% 49% 75% 49% 68% Vi poster nye jobs på vores firmaprofil (gratis) 31% 38% 17% 38% 24% Vi køber LinkedIns jobannoncer 7% 10% 2% 10% 5% Den rekrutteringsansvarlige poster jobs på sin profil 18% 23% 9% 24% 12% Vi beder vores medarbejdere om at like jobs på vores firmaprofil 17% 23% 6% 22% 12% Vi har købt muligheden for at søge og kontakte profiler 6% 8% 2% 8% 4% Vi laver søgninger efter profiler i konkrete virksomheder 5% 7% 0% 5% 5% Vi laver søgninger efter profiler med bestemte titler 8% 11% 3% 9% 8% Vi laver søgninger efter profiler med bestemte kompetencer Vi laver søgninger efter profiler, der er med i bestemte LinkedIn-grupper 11% 14% 4% 9% 13% 4% 6% 1% 5% 3% De fleste virksomheder har fortsat aldrig brugt LinkedIn til rekruttering. Til gengæld er der en klar favorit-disciplin hos de, som bruger LinkedIn: 1/3 (31%) af alle virksomheder poster nye jobs på deres firmaprofil. Iøjnefaldende er det, at færre end 1/5 af virksomhederne, der bruger LinkedIn til andet end at poste jobs på deres profil. Det kan tyde på, at brugen af LinkedIn er overfladisk og hovedsagelig passiv fra virksomhedernes side. Virksomhederne har tydeligvis fokus på de gratis services, hvorimod de rekrutteringshandlinger, der koster penge eller kræver tid, anvendes i beskedent omfang. 11

12 Kapitel 2 Sådan virker uopfordret jobsøgning Til et indledende spørgsmål om hvorvidt virksomheden har prøvet at ansætte en jobsøger, der søgte uopfordret, svarer 74% af de adspurgte hertil ja. Dvs. en overvældende andel af virksomhederne har rekrutteret via en uopfordrede jobsøger-kontakt. Andelen af offentlige virksomheder, der har gjort brug af uopfordrede ansøgninger, er 66%, hvilket er lidt under gennemsnittet på 74%. Andelen hos de private virksomheder ligger til gengæld lidt over (77%). Vi konkluderer, at selv om interessen for de uopfordrede ansøgninger er lidt mindre hos de offentlige virksomheder, så er det stadig en betragtelig del af både offentlige og private virksomheder, der rekrutterer via uopfordrede ansøgninger. Figur 8: Har du prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret? Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ja 74% 77% 66% 71% 76% Nej 26% 23% 34% 29% 24% Bemærk, at der samlet set, ser ud til at være sluppet flere uopfordrede jobsøgere igennem hos store frem for små virksomheder. 12

13 Og hvordan ser det så ud inden for de enkelte sektorer, når det kommer til rekruttering via de uopfordrede ansøgninger? Figur 9: Har du prøvet at ansæ3e een, der søgte uopfordret? Ja Nej 81% 75% 89% 76% 79% 84% 79% 68% 59% 64% 32% 41% 36% 19% 25% 11% 24% 21% 16% 21% Billedet er uforandret, at hovedparten af virksomhederne har gjort brug af de uopfordrede ansøgninger. Industri-, Bygge & anlæg- samt Transportsektorerne har størst tradition for at anvende uopfordrede henvendelser, hvorimod sektorerne Offentlig service, Undervisning & forskning samt Kontor og kommunikation ligger i bund ift. anvendelsen af uopfordrede henvendelser. 13

14 Hvordan lykkes en uopfordret ansøgning? Når vi spørger til det udslagsgivende for, at en ansøger er lykkedes med sin uopfordrede henvendelse, er svaret forholdsvis entydigt: Det handler primært om timing! Hele 72% af respondenterne, der har gjort brug af uopfordrede henvendelser, angiver heldig timing som årsag. Selvom flere andre faktorer ligeledes medvirker som årsag, så er den altafgørende faktor i sidste ende, om ansøgningen lander på virksomhedens bord på det helt rigtige tidspunkt. Figur 10: Hvordan lykkedes den seneste 'uopfordrede jobsøger' hos dig? (Respondenterne har ha\ mulighed for at give flere svar) Vedkommende Vedkommende søgte uopfordret søgte uopfordret og blev og sam)digt blev anbefalet sam)dig af person anbefalet i mit af netværk person i mit netværk Ved personligt fremmøde 20% 32% Vedkommende Vedkommende ringede ringede ringede og havde og havde og en havde en spændende spændende ide ide ide Vedkommende Vedkommende ringede ringede og var og præcis var omkring Præcis omkring sine evner sine evner Vedkommende Vedkommende ringede ringede og var og præcis var præcis omkring omkring sin mo)va)on sin mo)va)on Jeg fandt en )dligere uopfordret ansøgning ansøgning frem frem Vedkommende sendte Vedkommende et godt mail- oplæg sendte et godt mail- oplæg 2% 10% 15% 18% 20% Total Store virk. Små virk. Offentlig Private Vedkommende var heldig med sin )ming Vedkommende var heldig med sin )ming 72% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Generelt må man også sige, at inputtet fra virksomhederne omkring vellykket uopfordret henvendelse fortæller, at typen af aktivitet ikke reelt spiller den afgørende rolle; det helt essentielle er at være aktiv og således stille sig til rådighed for heldet. Netværk er den næstmest betydningsfulde faktor ved succesfulde uopfordrede henvendelser, da 1/3 af virksomhederne (32%) tilkendegiver, at netværk har været udslagsgivende for en vellykket uopfordret henvendelse. 14

15 Kapitel 3 Virksomhedernes turn offs Vi har i år valgt at spørge ind til, hvad virksomheder vægter negativt i en ansættelsesproces (som supplement til tidligere års fokus på, hvad der vægtes positivt), da vi har ønsket at give jobsøgerne indsigt i, hvad der tænder virksomhedernes advarselslamper. Figur 11 Hvilke af disse elementer vægter du mest negativt i en ansættelsesproces? (Respondenten kan give maks. 3 svar) Kandidaten har tidligere været sygemeldt med stress Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. 28% 30% 21% 39% 17% Kandidaten er overkvalificeret 33% 34% 33% 26% 40% Kandidaten har mere end 1 times kørsel til arbejde Kandidaten falder ved siden af dresscode til jobsamtale Kandidaten har mange korte ansættelser Kandidaten er tydeligt nervøs til en jobsamtale 33% 38% 23% 33% 34% 10% 9% 14% 9% 10% 73% 76% 68% 66% 80% 11% 9% 12% 13% 9% Kandidaten er alene-forælder 3% 4% 1% 4% 2% Kandidaten har været uden job i mere end 10% af sin karriere 31% 31% 30% 29% 33% Kandidaten er +55 år 9% 9% 7% 12% 6% Indledningsvist er det iøjnefaldende, at 73% vægter det markant mest negativt, hvis en kandidat har mange korte ansættelser bag sig. Forholdet gør sig gældende uanset, om der er tale om det private (76%) eller offentlige regi (68%); uanset om der er tale om store (80%) eller små virksomheder (66%). Bemærk, at vi ikke har defineret, hvad vi forstår ved mange og korte så der er svaret ud fra en subjektiv forståelse af de begreber. Kandidaten har mange korte ansættelser vægtes over dobbelt så tungt som eks. hvorvidt kandidaten er overkvalificeret (33%), bor mere end en times kørsel væk (33%), har været uden arbejde i mere end 10% af sit arbejdsliv (31%) og har tidligere har været sygemeldt med stress (28%). 15

16 Mere end én 1 times pendling? Afstanden til jobbet for jobsøger er et element som tillægges nogen betydning for virksomhederne. 33% vægter mere end 1 times pendling som negativt i en vurdering af en kandidat. Her er det værd at bemærke forskellen i holdning til emnet hos henholdsvis private og offentlige virksomheder. Private virksomheder (38%) ser mere negativt på lang afstand mellem bopæl og arbejde end offentlige virksomheder (23%). Er du overkvalificeret til et job? 33% af virksomhederne svarer, at en overkvalificeret kandidat er et minus i en vurdering. Til gengæld vurderer flere store virksomheder, at overkvalifikation er et problem (40%). For små virksomheder er det ikke vigtigt her anser kun 26% overkvalifikation som et minus. Tidligere sygemeldt med stress? 28% reagerer negativt på en tidligere stress-sygemelding. Tallet er i sig selv ikke iøjnefaldende; langt mere interessant er det, når man kigger på svarene fra hhv. de små og store virksomheder. Mens kun 17% af de store virksomheder vurderer det negativt, så er svaret 39% hos de små virksomheder. Er du det grå guld? Er du det grå guld, så fortvivl ikke, hvis du er jobsøger. Kun 9% af virksomhederne finder aldersfaktoren (+55) et element, der vægtes negativt i en vurdering. Forholdene gør sig gældende, uanset om der er tale om en vurdering inden for det offentlige (7%) eller i det private (9%); hos små (12%) eller store virksomheder (6%). 16

17 Hvornår bliver ledighed et problem? Vi mødes ofte med spørgsmålet om, hvorvidt dét at have været ledig er et problem for en jobsøger. Og hvornår bliver ledighed et problem? Vi har videregivet spørgsmålet til virksomhederne og har fået følgende svar på spørgsmålet: Figur 12 Hvornår bliver ledighed et minus i vurderingen af en kandidat? Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ved 0-3 mdr. ledighed 1% 1% 0% 1% 0% Ved 4-6 mdr. ledighed 8% 8% 10% 11% 6% Ved 7-12 mdr. ledighed 23% 26% 20% 19% 27% Mere end 1 års ledighed 39% 39% 40% 37% 41% Det er ikke et problem 29% 26% 31% 32% 26% Er du nyligt blevet ledig, så tæller dette minimalt for virksomhederne (1%) i vurderingen af en kandidat. Ved 4-6 måneders ledighed vægtes ledighed negativt hos yderligere 8% af virksomhederne, og man kan konkludere, at kun 9% af virksomhederne vurderer, at op til 6 måneders ledighed er et problem. Efter 6 måneders ledighed stiger bekymringen hos virksomhederne med en faktor 3 (fra 8% til 23%). 71% vurderer mere end 1 års ledighed som problematisk. 29% af virksomhederne vurderer ikke ledighed som et minus i en vurdering af en kandidat overhovedet. 17

18 Kapitel 4 Den foretrukne medarbejderadfærd Annoncer, ansøgninger og CV er er ofte fulde af buzzwords, der beskriver personlige egenskaber. Vi har undersøgt hvilke egenskaber (ud fra seks valgmuligheder), der er mest eftertragtede hos virksomhederne. Figur 13: 80 % Hvilke af disse egenskaber sæ3er I størst pris på hos en ansat medarbejder? (Respondenterne har ha9 mulighed for flere svar) 70 % 60 % 68% 50 % 40 % 54% 49% 50% Private Offentlig Små virk. 30 % 35% Store virk. 20 % 26% Total 10 % 0 % Fleksibilitet Loyalitet overfor firma Teamorienteret og hjælpsom kollega Innova)v adfærd Energisk medarbejder Resultaaokuseret Værd at bemærke: Fleksibilitet er i alle kategorier den mest efterspurgte egenskab. Hos private virksomheder er resultatfokus den næstmest efterspurgte egenskab. Hos offentlige virksomheder er det at være teamorienteret den næstmest efterspurgte egenskab. Hos små virksomheder er det at være energisk den næstmest efterspurgte egenskab. Hos offentlige virksomheder er loyalitet den mindst vigtige egenskab af de seks valgmuligheder. Hos små og private virksomheder er loyalitet til sammenligning dobbelt så vigtigt. Det er naturligvis meget stillingsafhængigt hvilke egenskaber, der efterspørges. Dog kan ovenstående præferencer give jobsøgere et hint om, hvad der generelt er attraktiv adfærd hos virksomhederne. 18

19 Kapitel 5 Spot på de nyuddannede akademikere Vi har i årets rekrutteringsanalyse valgt at sætte særligt fokus på en udvalgt gruppe af jobsøgere nemlig de nyuddannede akademikere. Vi ønsker at indhente mere viden om virksomheders erfaringer med de nyuddannede kandidater og derigennem bidrage med ny viden, som kan hjælpe akademikernes skifte fra uddannelse til job. Først baggrundsinformationer om hvem der ansætter de nyuddannede akademikere: Figur 14: Har I prøvet at ansæ3e en nyuddannet akademiker? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Private virk. Off. virk. Små virk. Store virk. Ja Nej Der er ikke voldsom stor forskel, når det handler om at åbne døren for de nyuddannede. Men de små virksomheder halter lidt bagefter, idet næsten hver anden af de små virksomheder ingen erfaring har med at ansætte de nyuddannede akademikere. Erfaringerne med at ansætte de nyuddannede akademikere er gennemgående gode (nedenfor tal fra sidste års analyse): Figur 15: Hvad er jeres generelle erfaring med at ansæ3e nyuddannede? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Total Private Offentlig Små virk. Store virk. Gode erfaringer Neutral Dårlige erfaringer Ingen erfaring 19

20 I år har vi spurgt mere detaljeret ind til nogle performanceområder og bedt virksomhederne evaluere akademikerne (bemærk at det kun er dem der har ansat akademikere, der er spurgt): Figur 16: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om nyuddannede akademikere, I har ansat? Høj grad Nogen grad Mindre grad Slet ikke De er gode til at omsætte teori til praksis 14% 55% 22% 3% De udviser god forretningsforståelse 8% 38% 41% 6% De kommunikerer godt og tydeligt 23% 57% 13% 1% De er gode til teamwork 34% 51% 8% 0% De er effektive 26% 46% 20% 2% De er innovative 25% 50% 17% 2% De er gode til projektledelse 12% 39% 33% 4% De er gode til at skabe overblik 13% 48% 27% 3% De tre områder, hvor de nyuddannede akademikere scorer bedst, er: Teamwork (85% i nogen eller høj grad) Kommunikation (80% i nogen eller høj grad) Innovation (75% i høj grad eller nogen grad) De tre lavest scorende områder er: Skabe overblik (61% i nogen eller høj grad) Projektledelse (51% i nogen eller høj grad) Forretningsforståelse (46% i nogen eller høj grad) Forretningsforståelse er bundskraberen, når vi spørger til erfaringer med at ansætte nyuddannede akademikere. 20

21 Hvis vi ser på de enkelte virksomhedsgrupper, er der imidlertid flere interessante betragtninger at tilføje: Figur 17: 100% 90% Tilfredsheden (høj- grad og nogen- grad = total) med nyuddannede akademikere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 69% 46% 80% 85% 72% 75% 51% 61% Private virk. Off. virk. Små virk. 20% Store virk. 10% Total 0% Værd at bemærke: Den største tilfredshed med at omsætte teori til praksis eksisterer hos de offentlige virksomheder (76% tilfredshed mod 69% generel tilfredshed) De små virksomheder er mindst tilfredse med akademikernes effektivitet (68% tilfredshed mod 72% generel tilfredshed). Til gengæld er de små virksomheder temmelig tilfredse med akademikernes evne til at skabe overblik (63% tilfredshed mod 61% tilfredshed generelt). 21

22 Kapitel 6 HR-specialister vs. ikke-hr-specialister I år har vi spurgt ind til respondentens baggrund om HR er deres fag (specialisterne), eller de ansætter uden at være HR-medarbejdere (ikke-hr-specialisterne). Det kan eksempelvis være en afdelings- eller linjechef. Forskellene er trukket op i nedenstående liste: I forbindelse med rekrutteringskanaler bruger HR-specialisterne stort set alle rekrutteringskanaler mere end ikke-specialisterne. Ikke-HR-specialisterne er en smule mere tilbøjelige til at bruge netværk og uopfordrede henvendelser. På LinkedIn er HR-specialisterne langt foran ikke-hr-specialisterne (41% vs. 21% som bruger denne rekrutteringskanal). Ikke-HR-specialisterne er mere negative over for personer med tidligere stress-sygemelding end HR-specialisterne (30% vs. 21% som vægter det negativt). Til gengæld har den overkvalificerede langt bedre chancer hos ikke-hr-specialisten, som kun reagerer negativt hos 28%. Det tal er helt oppe på 44% hos HR-specialisterne. De nyuddannede akademikere har markant bedre chancer for ansættelse hos HR-specialisterne (69% har ansat en nyuddannet akademiker). Det tal er helt nede på 53% hos ikke-hr-specialisterne. Innovativ adfærd er mest værdsat hos ikke-hr-specialisterne (30% sætter pris på denne egenskab mod 23% hos HR-specialisterne.) På samme måde er det med den energiske adfærd 53% af ikke-hr-specialisterne peger på denne adfærd som prisværdig. Det tal er helt nede på 42% hos HR-specialisterne. Den egenskab, som skiller sig mest positivt ud hos HR-specialisterne, er Resultatfokus 57% af HR-specialisterne har fremhævet denne egenskab positivt, mens det samme tal kun er 46% hos ikke-hr-specialisterne. 22

23 23

24 Søren Frichs Vej 40A, 1. sal, 8230 Aabyhøj Tlf

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede

Et Headhunterperspektiv. Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Et Headhunterperspektiv Inspirationsoplæg Fest For Fyrede Agenda Det lægger vi vægt på i en udvælgelse Sådan fik Mette sit Fleksjob Glem Networking og bliv intelligent Aggressiv Hvem er jeg? Min tankegang

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Få det bedste ud af Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad

Læs mere

Kampen om talenterne er startet igen

Kampen om talenterne er startet igen Kampen om talenterne er startet igen Undersøgelse af ansættelse og jobsøgning i 2010-2011 Resultater, trends og anbefalinger Introduktion StepStone har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Rekruttering Konsulenthuset ballisager Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe det

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Kampen om de største talenter fortsætter

Kampen om de største talenter fortsætter Kampen om de største talenter fortsætter Undersøgelse af rekruttering og jobsøgning i 2011 Resultater, tendenser og anbefalinger Kampen om talenter fortsætter Introduktion Indhold I oktober 2011 foretog

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Den gode samtale i FTF-A

Den gode samtale i FTF-A Den gode samtale i FTF-A Medarbejderkompetencer og ledelse 23. Oktober 2013 Teamleder Poul-Erik Jeppesen FTF-A og Den gode samtale 136.000 medlemmer fordelt på 59 brancher 26 vejledere og 6 ledere fordelt

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

På jagt efter en ledig kontorstol?

På jagt efter en ledig kontorstol? På jagt efter en ledig kontorstol? Du er nødt til at v og risik Karriererådgiver Anne Marie Valentin Er du en af de 79.700 kvinder, som står uden arbejde, bliver du nødt til at pakke den feminine tilbageholdenhed

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere