Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 36 Adresse: Holstebrogade 008 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,05 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Holstebrogade: 1 Efterisolering af hanebåndsloft med indblæst isolering 2 Isolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm 3 Isolering af stigledninger brugsvandsrør 30 mm 4 50 mm efterisolering af varmefordelingsrør loft mm isolering af vinduesniche u. radiator mm isolering i vinduesniche m. radiator 35,22 MWh 43,35 MWh 13,97 MWh 8,89 MWh 13,77 MWh 11,61 MWh kr kr. 2,5 år kr kr. 4,0 år kr kr. 2,8 år kr kr. 4,2 år kr kr. 17,1 år kr kr. 22,9 år

2 SIDE 2 AF 36 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 7 50 mm efterisolering af varmefordelingsrør kælder 8 Efterisolering af brugsvandsrør kælder 50 mm 5,58 MWh 3,27 MWh kr kr. 6,7 år kr kr. 8,5 år 2 Ringkøbinggade: 44 Udskiftning af pumpe til Grundfos Alpha mm isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 46 Efterisolering af hanebåndsloft med 50 mm mm isolering af etageadskillelse mod kælder 291 kwh el 33,84 MWh -34 kwh el 37,14 MWh 44 kwh el 34,90 MWh 57 kwh el 41,34 MWh kr kr. 0,3 år kr kr. 1,1 år kr kr. 2,5 år kr kr. 4,0 år 48 Ny cirkulationspumpe Magna 50-60F på varmeanlæg kwh el kr kr. 2,0 år mm isolering af vinduesniche m. radiator mm isolering af brugsvandsrør i kælder mm isolering af varmefordelingsrør på loft mm isolering af vinduesniche u. radiator mm isolering af varmefordelingsrør i kælder 54 Udskiftning af 1 lag rude i opgangsdør Østbaneg. 18 kwh el 21,91 MWh -3 kwh el 8,83 MWh 8,00 MWh 10 kwh el 13,37 MWh 5,04 MWh 0,33 MWh kr kr. 10,6 år kr kr. 3,4 år kr kr. 4,2 år kr kr. 17,2 år kr kr. 6,6 år 300 kr kr. 17,7 år

3 SIDE 3 AF 36 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 55 Udskiftning af 1 lag rude opgangsdør i Ringkøbingg. 1 kwh el 0,88 MWh 700 kr kr. 19,8 år 3 Middelfartgade: 85 Efterisolering af hanebåndsloft med 50 mm mm isolering af etageadskillelse mod kælder 87 Isolering stigrør for brugsvand med 30 mm mm isolering af vinduesniche m. radiator mm efterisolering af varmefordelingsrør i loftetage mm isolering af vinduesniche u. radiator mm isolering af varmefordelingsrør i kælder 92 Udskiftning af rude i yderdøre energirude mod gade 93 Udskiftning af rude i yderdøre med enerigrude mod gård mm isolering af brugsvandsrør i kælder 95 Udskiftning af termoruder til energiruder i trappeop. 35,13 MWh 40,27 MWh 36,03 MWh 25,83 MWh 8,23 MWh 19,06 MWh 5,16 MWh 0,71 MWh 0,34 MWh 3,01 MWh 1,81 MWh kr kr. 2,5 år kr kr. 4,0 år kr kr. 2,1 år kr kr. 11,4 år kr kr. 4,2 år kr kr. 16,9 år kr kr. 6,6 år 600 kr kr. 16,4 år 300 kr kr. 17,1 år kr kr. 8,6 år kr kr. 19,9 år 4 Holstebrogade: 13 2 Ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg Alpha kwh el 63,01 MWh kr kr. 0,1 år

4 SIDE 4 AF 36 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 13 3 Efterisolering af hanebåndsloft med 50 mm 21 kwh el 34,24 MWh kr kr. 2,5 år mm isolering af stigledninger for brugsvand -24 kwh el 75,91 MWh kr kr. 0,9 år mm isolering af etageadskillelse mod kælder 20 kwh el 32,51 MWh kr kr. 4,0 år mm isolering af vinduesniche m. radiator 10 kwh el 16,99 MWh kr kr. 11,5 år mm isolering af brugsvandsrør i kælder -1 kwh el 5,92 MWh kr kr. 3,4 år mm isolering af varmefordelingsrør på loft 5,79 MWh kr kr. 4,2 år mm isolering af vinduesniche u. radiator 10 kwh el 15,56 MWh kr kr. 17,2 år 14 0 Udskiftning af rude i yderdør med energirude 1 kwh el 0,71 MWh 600 kr kr. 16,3 år 14 1 Udskiftning af rude i yderdør med energiglas 0,33 MWh 300 kr kr. 17,7 år

5 SIDE 5 AF 36 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

6 SIDE 6 AF 36 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 1 Holstebrogade: 9 0,51 MWh 10 Montering af energiruder 0,65 MWh 11 Montering af energiruder 0,65 MWh 12 0,27 MWh 13 0,59 MWh 14 0,46 MWh 15 2,30 MWh 16 2,92 MWh 17 1,39 MWh 18 0,15 MWh 19 0,55 MWh 20 0,43 MWh 21 0,96 MWh 22 1,43 MWh 400 kr. 500 kr. 500 kr. 200 kr. 500 kr. 400 kr kr kr kr. 200 kr. 400 kr. 400 kr. 700 kr kr.

7 SIDE 7 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 23 0,24 MWh 24 1,20 MWh 25 0,84 MWh 26 5,44 MWh 27 2,13 MWh 28 2,71 MWh 29 0,36 MWh 30 2,26 MWh 31 0,22 MWh 32 0,13 MWh 33 0,75 MWh 34 0,85 MWh 35 1,07 MWh 36 1,27 MWh 37 0,41 MWh 38 0,94 MWh 200 kr. 900 kr. 700 kr kr kr kr. 300 kr kr. 200 kr. 93 kr. 600 kr. 700 kr. 800 kr kr. 300 kr. 700 kr.

8 SIDE 8 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 39 0,42 MWh 40 4,03 MWh 41 0,84 MWh 42 Montering af energiruder 0,56 MWh 43 Montering af energiruder 0,55 MWh 400 kr kr. 700 kr. 500 kr. 400 kr. 2 Ringkøbinggade: 56 Udskiftning af termoruder til energiruder i vinduer 0,14 MWh 57 1 kwh el 0,78 MWh 58 1 kwh el 1,09 MWh 59 3 kwh el 3,88 MWh 60 3 kwh el 3,81 MWh 61 1 kwh el 0,76 MWh 62 1 kwh el 0,69 MWh 63 0,29 MWh 200 kr. 600 kr. 800 kr kr kr. 600 kr. 500 kr. 300 kr.

9 SIDE 9 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 64 1 kwh el 1,20 MWh 65 1 kwh el 0,80 MWh 66 2 kwh el 3,62 MWh 67 1 kwh el 1,84 MWh 68 1 kwh el 0,90 MWh 69 1 kwh el 0,77 MWh 70 0,16 MWh 71 0,18 MWh 72 0,59 MWh 73 0,22 MWh 74 0,22 MWh 75 1 kwh el 1,42 MWh 76 1 kwh el 1,07 MWh 900 kr. 600 kr kr kr. 700 kr. 600 kr. 200 kr. 200 kr. 500 kr. 200 kr. 200 kr kr. 800 kr.

10 SIDE 10 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 77 2 kwh el 9,71 MWh 78 1 kwh el 1,27 MWh 79 1 kwh el 0,31 MWh 80 0,36 MWh 81 0,42 MWh 82 1 kwh el 1,13 MWh 83 Udskiftning af 1 lags rude 1 kwh el 0,83 MWh 84 Udskiftning af dør der monteres energiruder 0,26 MWh kr kr. 300 kr. 300 kr. 400 kr. 900 kr. 700 kr. 200 kr. 3 Middelfartgade: 96 0,23 MWh 97 1,15 MWh 98 0,82 MWh 99 0,90 MWh 200 kr. 900 kr. 600 kr. 700 kr ,14 MWh 900 kr.

11 SIDE 11 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms ,73 MWh 600 kr ,19 MWh 200 kr ,94 MWh 700 kr ,62 MWh kr ,88 MWh kr ,50 MWh kr ,72 MWh kr ,33 MWh kr ,51 MWh 400 kr ,25 MWh 200 kr ,64 MWh 500 kr ,13 MWh 93 kr ,64 MWh kr ,23 MWh 900 kr ,16 MWh 200 kr ,80 MWh 600 kr.

12 SIDE 12 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms ,18 MWh 200 kr ,29 MWh 300 kr ,58 MWh 500 kr ,26 MWh kr ,85 MWh 700 kr ,43 MWh kr ,45 MWh 400 kr ,63 MWh 500 kr ,11 MWh 79 kr ,12 MWh 86 kr ,38 MWh 300 kr ,42 MWh 400 kr ,76 MWh 600 kr Udskiftning af yderdøre mod gård med 1 lag glas 0,67 MWh 500 kr Udskiftning af yderdøre mod gård med 1 lag glas 0,22 MWh 200 kr. 4 Holstebrogade:

13 SIDE 13 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 14 2 Efterisolering af varmefordelingsrør 2,28 MWh kr ,30 MWh 300 kr kwh el 1,71 MWh kr kwh el 1,71 MWh kr kwh el 1,32 MWh kr kwh el 1,29 MWh kr kwh el 7,79 MWh kr kwh el 1,53 MWh kr kwh el 0,86 MWh 700 kr ,17 MWh 200 kr ,25 MWh 200 kr ,32 MWh 300 kr ,60 MWh 500 kr.

14 SIDE 14 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms kwh el 1,81 MWh kr ,71 MWh 600 kr kwh el 1,22 MWh 900 kr ,90 MWh 700 kr ,35 MWh 300 kr kwh el 2,45 MWh kr ,49 MWh 400 kr kwh el 1,43 MWh kr kwh el 2,56 MWh kr ,58 MWh 500 kr ,51 MWh 400 kr ,91 MWh 700 kr ,28 MWh 300 kr ,11 MWh 79 kr.

15 SIDE 15 AF 36 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 16 9 Udskiftning af yderdør mod gård med energirude 0,42 MWh 400 kr Udskiftning af yderdør mod gård med energirude 0,75 MWh 600 kr.

16 SIDE 16 AF 36 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen er opført i Der er ikke foretaget nogen efterisolering af ejendommen. Vinduerne er af nyere dato, men er med termoruder. Varmeanlægget er, men uden varmeveksler og med 2 meget gamle pumper. Der er to varmecentraler, en i bygning 2 og en i bygning 4. Der er derfor mulighed for at udføre flere gode energiøkonomiske og rentable forbedringer: 1. Udskiftning af pumper. 2. Sikre at der sker en fornuftig afkøling på n. I følge regnskabet for betaler foreningen kr ,15 incl moms på grund af for lille afkøling. 3. Bedre isolering af varmerør og brugsvandsrør. Stigrør for varmt brugsvand er helt uden isolering. 4. Næsten alle el-pærer i fællesarealer så som trappeopgange og kælder er gammeldags glødepærer. Kan med fordel udskiftes til energipærer. 5. Isolering af brystninger under vinduer. 6. Isolering af etageadskillelser mellem kælder og stueetage samt mellem 6. sal og taget. 1 Holstebrogade: Isoleringsstanden er typisk for en bygning af samme alder, hvor der ikke er udført væsentlige isoleringsmæssige forbedringer. Dette gælder såvel isolering af rør som dæk og facader. Alle forbedringsforslagene fra 1-8 har en rentabilitet større end 1,33. I bygningsreglementet regnes en rentabilitet større end 1,33, for at være rentabel. Derfor kan det anbefales at få udført disse forbedringer inden for en kortere årrække. Selv om de øvrige forbedringer, så som udskiftning af termoruder med energiruder med varm kant, har en dårligere rentabilitet end nævnt ovenfor, vil disse forbedringer kunne ses på varmeregnskabet. 2 Ringkøbinggade: Isoleringsstanden er typisk for en bygning af samme alder, hvor der ikke er udført væsentlige isoleringsmæssige forbedringer. Dette gælder såvel isolering af rør som dæk og facader. Alle forbedringsforslagene fra har en rentabilitet større end 1,33. I bygningsreglementet regnes en rentabilitet større end 1,33, for at være rentabel. Derfor kan det anbefales at få udført disse forbedringer inden for en kortere årrække. Forbedringsforslag 54 og 55 har en rentabilitet på henholdsvis 1,13 og 1,01. Selv om de øvrige forbedringer, så som udskiftning af termoruder med energiruder med varm kant, har en dårligere rentabilitet end nævnt ovenfor, vil disse forbedringer kunne ses på varmeregnskabet. 3 Middelfartgade: Isoleringsstanden er typisk for en bygning af samme alder, hvor der ikke er udført væsentlige isoleringsmæssige forbedringer. Dette gælder såvel isolering af rør som dæk og facader. Alle forbedringsforslagene fra har en rentabilitet større end 1,33. I bygningsreglementet regnes en rentabilitet større end 1,33, for at være rentabel. Derfor kan det anbefales at få udført disse forbedringer inden for en kortere årrække. De øvrige forbedringer fra har en rentabilitet fra 1,21-1,00. Selv om de øvrige forbedringer, så som udskiftning af termoruder med energiruder med varm kant, har en dårligere rentabilitet end nævnt ovenfor, vil disse forbedringer kunne ses på varmeregnskabet.

17 SIDE 17 AF 36 4 Holstebrogade: Isoleringsstanden er typisk for en bygning af samme alder, hvor der ikke er udført væsentlige isoleringsmæssige forbedringer. Dette gælder såvel isolering af rør som dæk og facader. Alle forbedringsforslagene fra har en rentabilitet større end 1,33. I bygningsreglementet regnes en rentabilitet større end 1,33, for at være rentabel. Derfor kan det anbefales at få udført disse forbedringer inden for en kortere årrække. Selv om de øvrige forbedringer, så som udskiftning af termoruder med energiruder med varm kant, har en dårligere rentabilitet end nævnt ovenfor, vil disse forbedringer kunne ses på varmeregnskabet. Bebyggelsen er en samlet bebyggelse, men er i BBR-meddelsen opdelt i fire bygninger. Bygning 1: Holstebrogade 8-10, Ringkøbinggade 7-9. Bygning 2: Ringkøbinggade 11-15, Østbanegade 175. Bygning 3: Middelfartgade 16-18, Østbanegade 177. Bygning 4: Holstebrogade 12, Middelfartgade Jeg har være nødt til at nummerere bygningerne, da programmet ikke kan registrere to ens gadenavne. De enkelte lejligheders el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen. 1 Holstebrogade: Bygningen opvarmes fra varmecentral i Ringkøbinggade. 2 Ringkøbinggade: I denne bygning er en af de to varmecentraler placeret. 3 Middelfartgade: Bygningen opvarmes fra varmecentral i Holstebrogade. 4 Holstebrogade: Bygningen opvarmes fra varmecentral i Middelfartsgade 12, som i henhold til BBR hører til bygning 4 Holstebrogade. 2 Ringkøbinggade: For beregnes tre acontobeløb med betalingsdato 4. marts, 4. juni og 6. september og en årlig afregning, der er til betaling 4. januar. For elregningen beregnes tre acontobeløb med betaling 8. februar, 7. maj og 9. august samt en årsopgørelse den 7. december. 4 Holstebrogade: For beregnes tre acontobeløb med betalingsdato 4. marts, 4. juni og 6. september og en årlig afregning, der er til betaling 4. januar. For elregningen beregnes tre acontobeløb med betaling 8. februar, 7. maj og 9. august samt en årsopgørelse den 7. december. 1 Holstebrogade: I bygning 1 er der i stueetagen to butikker, som ikke anvendes. Hvis disse butikker blev inddraget til beboelse, ville der både være en energimæssig besparelse, da de store vinduer og døre kunne erstattes med mindre og energirigtige vinduer og bedre isolerede facader samtidig med, at ejendommen kunne få

18 SIDE 18 AF 36 en indtægt i forbindelse med udlejning. 2 Ringkøbinggade: Ejendommen anvendes til beboelse. 3 Middelfartgade: Ejendommen anvendes til beboelse. 4 Holstebrogade: Ejendommen anvendes til beboelse. 1 Holstebrogade: Det opvarmede areal for bygning 1 udgør beboelse 3248 kvm og butiksareal 317 kvm. Kælderen er uopvarmet, dog er område med vaskekælder opvarmet. 2 Ringkøbinggade: Det opvarmede beboelsesareal er på 3107 kvm. Der er vaskekælder i denne bygning på skønnet 35 kvm. Varmetabet fra denne del af bygningen er ikke medregnet i energimærkningen. 3 Middelfartgade: Det opvarmede beboelsesareal er på 2984 kvm. 4 Holstebrogade: Det opvarmede beboelsesareal er på 2508 kvm. Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag 1 Holstebrogade: Status: Hanebåndsloft er uisoleret. Der er ikke isolering mellem indskud og gulvbrædder. Forslag 1: Efterisolering af hanebåndsloft ved indblæsning af mineraluldsgranulat ca. 50 mm. Inden efterisolering af tagetage igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. 2 Ringkøbinggade: Status: Hanebåndsloft er uisoleret. Der er ikke isolering mellem indskud og gulvbrædder. Forslag 46: Efterisolering af hanebåndsloft ved indblæsning af mineraluldsgranulat ca. 50 mm. Inden efterisolering af tagetage igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. 3 Middelfartgade: Status: Hanebåndsloft er uisoleret. Der er ikke isolering mellem indskud og gulvbrædder.

19 SIDE 19 AF 36 Forslag 85: Efterisolering af hanebåndsloft ved indblæsning af mineraluldsgranulat ca. 50 mm. Inden efterisolering af tagetage igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. 4 Holstebrogade: Status: Hanebåndsloft er uisoleret. Der er ikke isolering mellem indskud og gulvbrædder. Forslag 133: Efterisolering af hanebåndsloft ved indblæsning af mineraluldsgranulat ca. 50 mm. Inden efterisolering af tagetage igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte.

20 SIDE 20 AF 36 Ydervægge 1 Holstebrogade: Status: Ydervæggen er 720 mm massiv mur 600 mm massiv ydervæg 480 mm massiv muret væg 360 mm massiv ydervæg Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) Forslag 5: Forslag 6: Vinduesbrystningen u. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende. Vinduesbrystningen m. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende. Radiator flyttes med ud. 2 Ringkøbinggade: Status: Ydervæggen er 720 mm massiv mur 600 mm massiv ydervæg 480 mm massiv muret væg 360 mm massiv ydervæg Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) Forslag 49: Forslag 52: Vinduesbrystningen m. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende. Radiator flyttes med ud. Vinduesbrystningen u. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende. 3 Middelfartgade: Status: Ydervæggen er 720 mm massiv mur 600 mm massiv ydervæg 480 mm massiv muret væg 360 mm massiv ydervæg Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) Forslag 88: Forslag 90: Vinduesbrystningen m. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende. Radiator flyttes med ud. Vinduesbrystningen u. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende. 4 Holstebrogade:

21 SIDE 21 AF 36 Status: Forslag 136: Forslag 139: Ydervæggen er 720 mm massiv mur 600 mm massiv ydervæg 480 mm massiv muret væg 360 mm massiv ydervæg Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) Vinduesbrystningen m. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende. Radiator flyttes med ud. Vinduesbrystningen u. radiator efterisoleres med 100 mm mineraluld med dampspærre på indvendig side afsluttet med en gipsplade eller lignende.

22 SIDE 22 AF 36 Vinduer, døre og ovenlys 1 Holstebrogade: Status: Vinduer i bygningen er med termoruder. Ved udskiftning af vinduer anbefales det at montere energiruder med varm kant. Yderdøre både mod gade og gård en monteret med enkeltglas. Det anbefales at udskifte disse med energiruder med varm kant. Selv om det er trappeopgange, vil varmen fra skillevægge mod trappe gå ud gennem vinduer og døre i trappeopgange. Forslag 9, 12, Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. 13, 14, 15, 16, Energiruderne skal være med varm kant. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 og 41: Forslag 10 og 11: Forslag 42: Forslag 43: Udskiftning af enkelt glas i yderdør med energirude med varm kant. Udskiftning af enkeltglas i dør til bagtrappe med energirude med varm kant. Udskiftning af enkelt glas i dør til bagtrappe med energirude med varm kant. 2 Ringkøbinggade: Status: Vinduer i bygningen er med termoruder. Ved udskiftning af vinduer anbefales det at montere energiruder med varm kant. Yderdøre både mod gade og gård en monteret med enkeltglas. Det anbefales at udskifte disse med energiruder med varm kant. Selv om det er trappeopgange, vil varmen fra skillevægge mod trappe gå ud gennem vinduer og døre i trappeopgange. Forslag 54 og 55: Udskiftning af enkelt glas i yderdør med energirude med varm kant. Forslag 56, 57, Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. 58, 59, 60, 61, Energiruderne skal være med varm kant. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 og 82:

23 SIDE 23 AF 36 Forslag 83 og 84: Udskiftning af enkeltglas i dør til bagtrappe med energirude med varm kant. 3 Middelfartgade: Status: Vinduer i bygningen er med termoruder. Ved udskiftning af vinduer anbefales det at montere energiruder med varm kant. Yderdøre både mod gade og gård en monteret med enkeltglas. Det anbefales at udskifte disse med energiruder med varm kant. Selv om det er trappeopgange, vil varmen fra skillevægge mod trappe gå ud gennem vinduer og døre i trappeopgange. Forslag 92 og 93: Udskiftning af enkelt glas i yderdør med energirude med varm kant. Forslag 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 og 129: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 130 og 131: Udskiftning af enkeltglas i dør til bagtrappe energirude med varm kant. 4 Holstebrogade: Status: Yderdør og med 2 mindre 1 lags ruder. Vinduer i bygningen er med termoruder. Ved udskiftning af vinduer anbefales det at montere energiruder med varm kant. Yderdøre både mod gade og gård en monteret med enkeltglas. Det anbefales at udskifte disse med energiruder med varm kant. Selv om det er trappeopgange, vil varmen fra skillevægge mod trappe gå ud gennem vinduer og døre i trappeopgange. Forslag 140: Forslag 141: Udskiftning af rude i dør mod gade med energirude. Udskiftning af rude i dør til energirude med varm kant.

24 SIDE 24 AF 36 Forslag 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 og 168: Forslag 169 og 170: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af enkeltglas i dør til bagtrappe energirude med varm kant.

25 SIDE 25 AF 36 Gulve og terrændæk 1 Holstebrogade: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Forslag 2: Da der er lerindskud i etageadskillelse mod uopvarmet kælder, kan der ikke indblæses mineraluldsgranulat. Alternativt foreslås et nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse. Den nedhængte loftskonstruktion udføres med en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen, 100 mm mineraluld mellem nye bjælker samt afslutning med godkendt beklædning. Placering og udførelse af dampspærre bør vurderes nærmere, inden arbejdet igangsættes. Det kan være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft eller udskifte til ny installation. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. 2 Ringkøbinggade: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Forslag 47: Da der er lerindskud i etageadskillelse mod uopvarmet kælder, kan der ikke indblæses mineraluldsgranulat. Alternativt foreslås et nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse. Den nedhængte loftskonstruktion udføres med en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen, 100 mm mineraluld mellem nye bjælker samt afslutning med godkendt beklædning. Placering og udførelse af dampspærre bør vurderes nærmere, inden arbejdet i gangsættes. Det kan være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft eller udskifte til ny installation. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. 3 Middelfartgade: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Forslag 86: Da der er lerindskud i etageadskillelse mod uopvarmet kælder, kan der ikke indblæses mineraluldsgranulat. Alternativt foreslås et nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse. Den nedhængte loftskonstruktion udføres med en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen, 100 mm mineraluld mellem nye bjælker samt afslutning med godkendt beklædning. Placering og udførelse af dampspærre bør vurderes nærmere, inden arbejdet i gangsættes. Det kan være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft eller udskifte til ny installation. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. 4 Holstebrogade: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset.

26 SIDE 26 AF 36 Forslag 135: Da der er lerindskud i etageadskillelse mod uopvarmet kælder, kan der ikke indblæses mineraluldsgranulat. Alternativt foreslås et nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse. Den nedhængte loftskonstruktion udføres med en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen, 100 mm mineraluld mellem nye bjælker samt afslutning med godkendt beklædning. Placering og udførelse af dampspærre bør vurderes nærmere, inden arbejdet i gangsættes. Det kan være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft eller udskifte til ny installation. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Ventilation Ventilation 1 Holstebrogade: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. 2 Ringkøbinggade: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. 3 Middelfartgade: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. 4 Holstebrogade: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

27 SIDE 27 AF 36 Varme Varmeanlæg 1 Holstebrogade: Status: Bygningen bliver opvarmet af varmecentralen i Ringkøbinggade 7. 2 Ringkøbinggade: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Når der ikke er en varmeveksler indbygget mellem varmeanlæg og, kan en utæthed i varmeanlægget give store vandskader. Det anbefales derfor at få installeret varmeveksler. 3 Middelfartgade: Status: Bygningen bliver opvarmet fra varmecentral i Middelfartgade Holstebrogade: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Når der ikke er en varmeveksler indbygget mellem varmeanlæg og, kan en utæthed i varmeanlægget give store vandskader. Det anbefales derfor at få installeret varmeveksler.

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Landskronagade 54 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-331733-001 Energikonsulent: NPH Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 11 Adresse: Damhustorvet 001 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-012354-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Egegade 14 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-111407-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-223787-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Fægangen 10 Postnr./by: 4180 Sorø BBR-nr.: 340-006674-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere