1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER"

Transkript

1 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul Larsens Vej 0 Byggeriets beliggenhed: Ditlev Bergs Vej Aalborg Byggeskadefonden Studiestræde København V Tlf E-Web: Kontaktperson: Dorte Johansen Tlf. direkte: Eftersynet er foretaget af: Frandsen & Søndergaard K/S, Rådgivende Ingeniørfirma, Nylandsvej 15, 9000 Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 1. Afløbsrør, Ophængning af afløbssystem Manglende dokumentation på ophængt afløbsledninger 2. Altan, Betonaltandæk Huller i vaskekant Manglende afpropning af løfteinserts. 3. Altangang, Betonaltangang, inserts, manglende rist Manglende afpropning af løfteinserts Manglende rist over afløbsrende. 4. Etagedæk, Betonhuldæk, fugt, revne Fugtudtrængning Revne i dækelement. 5. Terrændæk, Kældergulv Revner i betonterrændæk. 6. Liniefundament, Fundament, voldgrav Manglende dokumentation/kvalitetssikring. 7. Gulv, Vådrumsmembran og flexibel fuge, dokumentation Manglende vådrumsmenbran Forkert fuge om gulvafløb 8. Gulv, Vådrumsmembran, flexibel fuge, terrændæk Manglende vådrumsmembran Forkert fuge om gulvafløb 9. Tagdækning, Rist ved tagnedløb Rist mangler på afløb 10. Vindue, Fugning ved døre og vinduer, sålbænke Manglende elastisk fuge Fugebånd ændret til elastisk fuge Forkert udformning af sålbænk 11. Indervæg, Sammenbygning mellem badekabiner og huldæk Revner mellem badekabiner og huldækelementer. 12. Indervæg, Vådzone, membran på vægge, gennemføringer 28

3 For lille vådzone Manglende vådrumsmembran Manglende fuge bag roset. 13. Ydervæg, Betonforplade: revner og manglende fuger Revner i forplade Åben eldåse Manglende elastisk fuge. 14. Ydervæg, Dampspærre Utæt dampspærre. 15. Elevator, Elevator, miljøklasse Miljøklasse. 16. Afløbsrør, Afløb fra badekabine Utæt afløbsrør i skakt 17. Ventilationsanlæg, Ventilation: armaturer og utætheder Utætte kanaler Støj i indblæsningsarmatur. Alle eftersete bygningsdele 40

4

5 Indledning I får som bygningsejere hermed resultatet af 1 års eftersynet, som nu er afsluttet fra Byggeskadefondens side. De væsentligste bygningsdele er blevet gennemgået af eftersynsfirmaet, der samtidig har registreret, om der er svigt eller skader, eller om der mangler dokumentation. Hvis der er svigt, byggeskader eller mangler dokumentation om en bygningsdel, kan I læse vores vurdering af de mulige følgevirkninger, og hvad I skal gøre for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere. Til slut oplistes de bygningsdele, hvor der ikke blev fundet svigt, skader eller manglende dokumentation ved 1 års eftersynet. Vi kan ved 1 års eftersynet ikke afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader. Eftersynet er gennemført i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 27. juni 2011 om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden. Hvad skal I herefter gøre? Efter Byggeskadefondens 1 års eftersyn og jeres egen 1 års gennemgang af byggeriet med byggeriets parter, skal der ske følgende: I skal inden 1 års fristens udløb reklamere over registrerede, svigt, skader og mangler i dokumentationsmaterialet. Reklamationsbreve skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, f.eks. rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører samt leverandører. I skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan nedskrives, før de ansvarlige har foretaget udbedring. I skal få de ansvarlige til snarest mulig at udbedre svigt og skader samt fremskaffe eventuel manglende dokumentation. Læs mere herom i: Opfølgning af svigteftersyn Reklamation ved svigteftersynet Reklamation overfor garantistiller ved svigteftersynet Rykker for reaktion på reklamation ved svigteftersynet 5 års eftersyn Om knap 4 år sender vi et skema til jer, hvor I skal oplyse, om I har reklameret, om de ansvarlige har udbedret eventuelle svigt og skader, samt om den manglende dokumentation er fremskaffet. De oplysninger skal vi bruge ved planlægningen af 5 års eftersynet. Hvad betyder svigt, byggeskade eller manglende dokumentation? Svigt: Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Byggeskade: Når brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i en bygning ikke er uvæsentlig. Skaden skal have årsag i forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af byggeriet/renoveringen. Mangler i dokumentationen: Hvis der mangler et projekt med detaljer og beskrivelse af bygningsdele, og/eller hvis der mangler kontrolplaner eller tilsynsnotater, der bekræfter, at ikke synlige bygningsdele er i overensstemmelse med projektet. N145 S1 Side 5 af 44

6 1. Afløbsrør, Ophængning af afløbssystem Bygningsdelens opbygning: Afløb under bygninger er PVC. Terrændæk under 2 gæsteboliger er selvbærende, hvilket kræver ophængte afløbsledninger Manglende dokumentation på ophængt afløbsledninger Fejl eller mangler i dokumentation 2 gæsteboliger med tilhørende toilterum er udført på selvbærende terrændæk, hvilket vurderes, at kræve ophængte afløbsledninger. Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, at afløb skal ophænges. Det fremgår ikke af kloakentreprenørens kvalitetssikringsmateriale, at der er ophængte afløbsledninger. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Dokumentation på, at afløbssystemet er korrekt opstrappet, skal fremskaffes. N145 S1 Side 6 af 44

7 2. Altan, Betonaltandæk Bygningsdelens opbygning: Hver bolig har egen altan, som er udført med betonplade, som er understøttet på 2 betonsøjler og med stålbeslag til bagmur i facade. Altanpladerne har vaskekant ind mod facaden og fald væk fra bygningen. Der er ikke afløb fra pladerne, overfladevand løber ud over forkanten. Vinduesparti er opstillet på vaskekanten, og der er elastisk fuge mellem vaskekanten og vinduespartiet. Altanerne har glas værn Huller i vaskekant I 2 elementer er der observeret huller i vaskekant. Hullerne er ca 3 x 8 mm og 10 mm dybe. Der kan løbe vand ind i hullerne, hvilket i forbindelse med frostvejr kan give frostsprængninger. Altan bolig 38.5.tv og ud af 18 eftersete boliger. 45 Hul i vaskekant. Hullet er ca. 10 mm dyb. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Huller i betonaltandæk skal repareres, så der ikke sker frostskade. Det forhold, at der ikke er etableret et desideret afløb fra altanerne, men blot en afledning af regnvand ud over forkanten vurderes at medføre gener for beboererne og øget drift på grund af opfugtning af bygningsdele og tilstødende bygningadele. Driften skal tilpasses det registrerede forhold. N145 S1 Side 7 af 44

8 2.2. Manglende afpropning af løfteinserts. Løfteinserts i overside af altanplader er ikke afproppet. Der er risiko for, at der kan trænge fugt ind ved insertsen og give skade på altandækelementet. Ved alle eftersete altaner. 100 % 45 Løfteinserts i altanplade er ikke afproppet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Huller efter løfteinserts skal repareres. N145 S1 Side 8 af 44

9 3. Altangang, Betonaltangang, inserts, manglende rist. Bygningsdelens opbygning: Altangange er udført med betondækelementer understøttet på betonsøjler, vægelement i trappetårne og med stålbeslag til vægelement i facader. Dækpladerne har vaskekant ind mod facader og fald væk fra bygningen. Elementerne har ikke afløb. Overfladevand løber ud over forkanten. Ved trappetårn er der vandrende, som leder vandet ud over kanten. Altangangene har stålværn Manglende afpropning af løfteinserts Løfteinserts i altanplader er ikke afproppet. Dette medfører, at der kan trænge vand ind ved insertsen og give skade på elementet. Generelt ved alle altangangselementer. Svigt ved alle eftersete elementer. 45 Løfteinserts i dækplade er ikke afproppet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Huller i betonaltangang efter løfteinserts skal repareres. Det forhold, at der ikke er etableret et desideret afløb fra altangangene, men blot en afledning af regnvand ud over forkanten vurderes at medføre gener for beboererne og øget drift på grund af opfugtning af bygningsdele og tilstødende bygningadele. Driften skal tilpasses det registrerede forhold. N145 S1 Side 9 af 44

10 3.2. Manglende rist over afløbsrende. Der er en afløbsrende foran dør til trappe og elevator. Der mangler rist foran dørene. Generelt ved alle døre til trappe og elevator Ved alle døre. 45 Der er ikke monteret rist over afløbsrende ved døre til trapperum og elevator. Der er udført udsparing for risten. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 10 af 44

11 4. Etagedæk, Betonhuldæk, fugt, revne Bygningsdelens opbygning: Etageadskillelser er udført med huldæk understøttet på betonvægelementer. Dækelementer er malet på undersiden, og der er gulvopbygning på oversiden. Der er opstillet badekabiner og lette ikke bærende vægge på dækelementerne Fugtudtrængning På enkelte elementer er der fugtudtrængning på undersiden af kanalerne. Det antages, at der er vand i dækelementernes kanaler. Bolig nr. 20, og 38.2.th. I 3 ud af 18 eftersete boliger. 45 Fugtudtræk fra drænhul til kanal i huldækelement. Bolig nr N145 S1 Side 11 af 44

12 Byggeteknisk skade På enkelte elementer er der fugtudtrængning på undersiden af kanalerne. Lokalisering af hvor skaden er registreret: Bolig nr. 20, og 38.2.th. Omfang af skade i forhold til det eftersete: I 3 ud af 18 eftersete boliger 45 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Fugtudtrængning på underside af dækelement. Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade. Svigt og skade kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 12 af 44

13 4.2. Revne i dækelement. I een bolig er der observeret revne ved vederlag for eet dækelement. Det vurderes, at dækelementet er revnet under montagen. I bolig nr ud af 18 eftersete boliger. 45 Revne i dækelement ved vederlag. N145 S1 Side 13 af 44

14 Byggeteknisk skade I een bolig er der observeret revne ved vederlag for eet dækelement. Lokalisering af hvor skaden er registreret: I bolig nr 32. Omfang af skade i forhold til det eftersete: I 1 ud af 18 eftersete boliger. 45 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Revne i dækelement ved vederlag. Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade. Svigt og skade kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 14 af 44

15 5. Terrændæk, Kældergulv Bygningsdelens opbygning: Terrændæk i kælder er udført med følgende opbygning: 120 mm armeret beton 400 mm polystyren 100 mm letklinker (for ventilation) Afretningssand 5.1. Revner i betonterrændæk. Der er observeret revner i betonterrændæk. Det vurderes, at revnerne er svindrevner, som er opstået som følge af for hurtig udtørring eller for lidt armering. I teknikrum i kælder bygning 7 og 8. 2 ud af 2 eftersete kælder. 100 Svindrevner i kældergulv. N145 S1 Side 15 af 44

16 Byggeteknisk skade Der er observeret revner i betonterrændæk. Det vurderes, at revnerne er svindrevner. Lokalisering af hvor skaden er registreret: I teknikrum i kælder bygning 7 og 8. Omfang af skade i forhold til det eftersete: 2 ud af 2 eftersete kælder. 100 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Svindrevner i Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 16 af 44

17 6. Liniefundament, Fundament, voldgrav Bygningsdelens opbygning: Soklen omkring bygningerne er udført med voldgravløsning. Soklen er med udvendig polystyren isolering (drænplade), som er pudset. Ved vinduer/døre til terræn er det øverste af soklen udført med 70 mm isolering fastgjort til 16 mm krydsfiner. Under vinduespartiet er isolering og puds afsluttet med aluprofil og elastisk fuge. Voldgraven er udført med fundablok sat i komprimeret sand og afsluttet med gitterrist. Ark. detalje viser, at fundablokken skal sættes i beton med drænhuller. Evt. svigt i fuge, aluprofil eller puds kan medføre, at der bliver ledt vand ind i konstruktionen Manglende dokumentation/kvalitetssikring. Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke muligt i det udleverede kvalitetssikringsmateriale at se, hvordan detaljen er udført. Der findes ingen foto dokumentation fra opførelsen, som viser, hvordan detaljen er udført. Voldgravløsning ved vindue og kælder. Tilsvarende løsninger udført, hvor der ikke er kælder, men stribefundament. Stribefundamenter er udført med udvendig polystyren sokkelisolering, som er pudset. N145 S1 Side 17 af 44

18 Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der er registreret svigt i henhold til det projekterede. Forholdet skal afhjælpes. Øget drift vil sandsynligvis ikke være tilstrækkeligt. På baggrund af de projekterede detaljer ved voldgraven (Detalje nr ) vurderes løsningen ved soklen at være risikobehæftet. Der foreligger ikke Erklæring om risikobehæftede forhold. Voldgraven er udført med drænhuller i bunden i stedet for egentlige filtermaterialer. Dette vurderes at kunne medføre opstuvning i renden og udvaskning af fyldmaterialer, som igen kan medføre, at drænrørets huller tilstopper. Der mangler dokumentation på, at bygningsdelen er udført som projekteret. I soklen og på oversiden af terrændækket langs med ydervæggen er der indbygget organiske materialer. Disse er kun beskyttet mod opfugtning af en sokkelpuds, som er udført direkte på isolering. Utætheder i pudsen vurderes at kunne medføre, at der trænger vand ind til krydsfinerplade og træskelet på bagsiden af soklen. Der vurderes at være sandsynlighed for, at der opstår skimmelvækst og trænedbrydelige svampe i de skjulte trædele, som er i berøring med fundament og terrændæk. Løsningen forekommer ikke bygbar, og der foreligger ingen dokumentation på, hvorledes det rent faktisk er udført. Oplysninger om, hvorvidt soklen er opbygget som projekteret samt dokumentation på udførelsen skal fremskaffes. Sokkelpudsen skal udføres som en absolut vandtæt konstruktion, hvis vandindtrængning skal undgås, og dette vurderes ikke at være muligt i den valgte udformning. Der foreligger desuden ingen oplysninger om typen af sokkelpuds.i nødvendigt omfang skal opbygningen af soklen skal ændres, så der ikke kan ske opfugtning af de organiske dele i sokkel og terrændækskonstruktionen.i tilfælde af, at der sker opstuvning i drænrenden skal udformningen ændres med filtermaterialer i bunden, så vandet kan sive ned til omfangsdrænet eller de selvdrænende lag. BYG-ERFA: (13) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (50) Omfangsdræn ved enfamiliehuse og småhuse N145 S1 Side 18 af 44

19 7. Gulv, Vådrumsmembran og flexibel fuge, dokumentation Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Gulv i badekabiner er belagt med klinker, og der er forsænkning ved bruseområde. Der er sokkelklinke på alle vægge. Væg i brusehjørne ca. 90 x 90 cm er beklædt med klinker fra gulv til loft. Øvrige vægge er malerbehandlet filt. I alle hjørner med klinker/vægfliser er der elastisk fuge. Der er mørtelfuge mellem gulvafløb og gulvklinker Manglende vådrumsmenbran Fejl eller mangler i dokumentation Badekabiner er ikke tegnet i de udleverede tegninger fra ingeniør og arkitekt. Der er detaljeret tegningsmateriale fra leverandøren af badekabinerne, og i dette materiale kan det ikke ses, at der er vådrumsmembran under gulvklinkerne. Det er ikke dokumenteret, hvordan vådrumsikringen af badekabinerne er udført. Der kan være vådrumsmembran eller kabinerne kan være vådrumssikret med et MK godkendt flise/malersystem. Tegning af lille badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 19 af 44

20 7.2. Forkert fuge om gulvafløb Fejl eller mangler i dokumentation Der er mørtelfuge omkring gulvafløb i bruseområde. Fuge omkring afløb, skal være flexibel. Der mangler dokumentation for at fuge omkring gulvafløb er flexibel. Tegning af stor badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 20 af 44

21 8. Gulv, Vådrumsmembran, flexibel fuge, terrændæk Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Gulv i badekabiner er belagt med klinker, og der er forsænkning ved bruseområde. Der er sokkelklinke på alle vægge. Væg i brusehjørne ca. 90 x 90 cm er beklædt med klinker fra gulv til loft. Øvrige vægge er malerbehandlet filt. I alle hjørner med klinker/vægfliser er der elastisk fuge. Der er mørtelfuge mellem gulvafløb og gulvklinker. Det er uklart, om der er vådrumsmembran på gulv og bag vægfliser Manglende vådrumsmembran Fejl eller mangler i dokumentation Badekabiner er ikke tegnet i de udleverede tegninger fra ingeniør og arkitekt. Der er detaljeret tegningsmateriale fra leverandøren af badekabinerne, og i dette materiale kan det ikke ses, at der er vådrumsmembran under gulvklinkerne. Det er ikke dokumenteret, hvordan vådrumsikringen af badekabinerne er udført. Der kan være vådrumsmembran, eller kabinerne kan være vådrumssikret med et MK godkendt flise/malersystem. Tegning af lille badekabine. Tegning af stor badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 21 af 44

22 8.2. Forkert fuge om gulvafløb Fuge omkring gulvafløb er udført med mørtelfuge og ikke med elastisk fuge. Generelt i alle badekabiner. 100 % 45 Der er ikke elastisk fuge omkring gulvafløb i bruseniche. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 22 af 44

23 9. Tagdækning, Rist ved tagnedløb Bygningsdelens opbygning: Tag er udført med følgende opbygning. Huldækelementer, dampspærre, isolering med faldopbygning. Tagpap. Der er fald til tagbrønd. På det ene tag er der monteret solceller Rist mangler på afløb Rist på afløbsbrønd mangler. Tag bygning 8. 1 ud af 2 eftersete tag. 100 Rist mangler på afløbsbrønd. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 23 af 44

24 10. Vindue, Fugning ved døre og vinduer, sålbænke Bygningsdelens opbygning: Døre og vinduer er træ alu fabrikat Rationel. Indgangspartier og terrassepartier er udført som et stort parti med dør og vindue, der går helt ned til gulv. Døre og vinduespartier, som ikke er monteret på altanplade eller sokkel, har alu sålbænk. Tegninger viser, at der over vinduespartier og lodret skal monteres diffusionsåbne fugebånd. Under partierne skal der udføres elastisk fuge Manglende elastisk fuge. Ved terræn skal der monteres aluprofil over sokkelisolering, og der skal udføres elastisk fuge mellem alu profil og vindue. Der er eet sted registeret, at alu profil og elastisk fuge mangler. Der er derfor risiko for, at der trænger vand ind bag sokkelpudslaget. Fuge mangler under terrasseparti og indgangsparti i bolig nr ud af 6 eftersete boliger i stueniveau. 67 Der manger alu profil og elastisk fuge under dør og vinduersparti bolig nr. 36 Detalje viser, at dør og vinduesparti ved sokkel skal afsluttes med alu-profil og elastisk fuge. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende fuge og inddækning under terassedør skal udføres N145 S1 Side 24 af 44

25 10.2. Fugebånd ændret til elastisk fuge. Arkitektens detailtegninger viser, at fuge over vinduer og lodret, skal udføres med diffusionsåbne fugebånd. Disse fugebånd er flere steder ændret til elastiske fuger. Det samme vindue kan have fugebånd lodret og elastisk fuge vandret. Generelt problem. 50 % 45 Detalje i vindue. Detaljer viser, at fuge over vinduer og lodret skal udføres med diffusionsåbne fugebånd. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Fugning rundt om vinduer og døre er ikke alle steder udført i henhold til gældende anvisninger eller i henhold til projektet. Fugerne skal eftergås og udføres forskriftsmæssigt. BYG-ERFA: (41) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge N145 S1 Side 25 af 44

26 10.3. Forkert udformning af sålbænk Alu sålbænke under vinduer er udført med opbuk, og der er elastisk fuge mellem opbuk og lodret fals i betonforplade. Hvis fugen svigter, er der risiko for, at der trænger fugt ind i konstruktionen. Generelt problem ved vinduer med sålbænk. 100 % 45 Alu sålbænk med fuge ved opbuk. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 26 af 44

27 11. Indervæg, Sammenbygning mellem badekabiner og huldæk Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Vægge omkring badekabiner er afsluttet 20 mm under overliggende huldæk. Denne fuge er afsluttet af maler Revner mellem badekabiner og huldækelementer. Fuge mellem væg i badekabiner og overliggende dækelement er lukket af maler. Fugen er projekteret til at være 20 mm, men er op til 40 mm. På grund af bevægelser mellem dækelement og badekabinevæg kommer der revner i fugen. Afslutningen burde være udført på en måde, som kan optage bevægelser. Generelt ved badekabiner i alle boliger. 100 % 45 Revne over væg i badekabine. Fuge mellem væg og dæk er lukket af maler. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 27 af 44

28 12. Indervæg, Vådzone, membran på vægge, gennemføringer Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Gulv i badekabiner er belagt med klinker, og der er forsænkning ved bruseområde. Der er sokkelklinke på alle vægge. I lille badekabine er væg i brusehjørne ca. 90 x 90 cm beklædt med klinker fra gulv til loft. I stor brusekabine er vægge i bruseniche ca. 110 x 90 cm beklædt med klinker fra gulv til loft (3 vægge). Der er bruseforhæng, som afslutter bruseområdet ved overgang mellem vægfliser og vægmaling. Øvrige vægge er malerbehandlet filt. I alle hjørner med klinker/vægfliser er der elastisk fuge For lille vådzone. Vådzonen ved bruser er for lille i forhold til By og Byg Anvisning nr Vådzonen med vægfliser er ca. 90 cm ud fra hjørne og afsluttes med bruseforhæng. Der er ikke vægfliser 50 cm uden for forhænget, som vist i anvisningen. Generelt i alle badekabiner. 100 % 45 Vådzone med vægfliser er kun 90 cm og afsluttet med forhæng. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 28 af 44

29 12.2. Manglende vådrumsmembran Fejl eller mangler i dokumentation Badekabiner er ikke tegnet i de udleverede tegninger fra ingeniør og arkitekt. Der er detaljeret tegningsmateriale fra leverandøren af badekabinerne, og i dette materiale kan det ikke ses, at der er vådrumsmembran bag vægfliserne. Der mangler dokumentation på, hvordan vådrumstætning er udført i vådzonen. Det er ikke dokumenteret, om vådrumstætningen er udført med vådrumsmembran eller andet MK godkendt vådrumstætning. Tegning af lille badekabine. Tegning af stor badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 29 af 44

30 12.3. Manglende fuge bag roset. I den lille badekabine er der ikke udført tæt elastisk fuge bag roset for vandtilslutning til håndvask. Vandtilslutningen ligger inden for vådzonen i h. t. By og Byg Anvisning 200. Generelt svigt i alle de små badekabiner. 100 % 45 Manglende fuge bag roset ved vandtilslutning for håndvask i lille badekabine. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende fuger ved rørgennemføringer skal udføres. N145 S1 Side 30 af 44

31 13. Ydervæg, Betonforplade: revner og manglende fuger Bygningsdelens opbygning: Facader består af sandwich facadeelementer med følgende opgygning mm bagplade mm isolering 100 mm forplade Forplader er fuget i samlinger Revner i forplade. Revner i forplader vurderes at være opstået som følge af transportskader eller som svindrevner. 14: Revne ved terrassedør : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : 2 revner ved terrassedør. 20: Revne over terrassedør mf: Lille revne ved værelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue th: Revne ved altandør mf: Lille revne ved badeværelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue. 11 ud af 25 eftersete boliger. 62 Revne i forplade over terrassedør bolig 38.2.th. N145 S1 Side 31 af 44

32 Byggeteknisk skade Der er observeter revner i forplade ved vinduer. Lokalisering af hvor skaden er registreret: 14: Revne ved terrassedør : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : 2 revner ved terrassedør. 20: Revne over terrassedør mf: Lille revne ved værelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue th: Revne ved altandør mf: Lille revne ved badeværelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue. Omfang af skade i forhold til det eftersete: 11 ud af 25 eftersete boliger. 62 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Revne over vinduesparti bolig Revne ved badeværelsesvindue bolig nr mf. Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade. Svigt og skade skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Revner i forplade i sandwichelementer skal repareres, så der ikke sker vandindtrængning. Revnerne skal holdes under opsyn og i tilfælde af, at der sker yderliger udvikling, skal forholdet undersøges nærmere og udbedres. N145 S1 Side 32 af 44

33 13.2. Åben eldåse. I een bolig er der en el dåse i facadeelementet, som ikke er lukket. Der er risiko for, at der kan trænge vand ind i konstruktionen. Tagterrasse 38.5.th. 1 ud af 25 eftersete boliger. 62 El dåse indstøbt i elementfacade er ikke afproppet. Der er risiko for vandindtrængning. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 33 af 44

34 13.3. Manglende elastisk fuge. Der mangler elastisk fuge mellem vægeelement og dækelement ved trappetårn. Ved vederlag for øverste dækelement på trappetårn bygning 8. Ved 1 ud af 25 eftersete boliger. 62 Manglende elastisk fuge mellem vægelement og dækelement. Der er risiko for vandindtrængning. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende fuger i facaden skal udføres, så der ikke sker vandindtrængning. N145 S1 Side 34 af 44

35 14. Ydervæg, Dampspærre Bygningsdelens opbygning: 2 gæsteboliger har let facade med følgende opbygning. Eternitfacadeplade, tryk. imp. afstandsliste, vindgips, stålskelet med isolering, dampspærre, 2 lag gips Utæt dampspærre. En del at de lette facader går op mod installationsskakt. Inde i installationsskakten er der dampspærre, som ikke er tæt tilsluttet til inspektionslem i facadevæggen. Installationsskakt gæstebolig nr ud af 2 eftersete gæsteboliger 100 Dampspærre i installationsskakt slutter ikke tæt til inspektionslem i facaden. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Dampspærre skal eftergås og udbedres forskriftsmæssigt. N145 S1 Side 35 af 44

36 15. Elevator, Elevator, miljøklasse Bygningsdelens opbygning: Hver bygning har trappe og elevatortårn i uopvarmet betonelementbygning, som betjener altangangene Miljøklasse. Elevatoren er monteret i en uopvarmet bygning, men skal holde en temperatur mellem +5 og +40 gr. Det vurderes, at det ikke er muligt at holde en temperatur på over +5 gr i en uopvarmet og uisoleret elavatosskakt. Ved 2 elevatorer. 100 % 100 Vedligeholdelsesfunktion for elevator. Det er beskrevet, at temperaturen i skakt og maskinrum skal holdes mellem +5 og + 40 gr. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Det fremgår af KS materialet, at der er valgt en elevator, som ikke må stå i et rum, hvor temperaturen kommer under 5 gr. Da der er tale om et uopvarmet trapperum, vurderes der at være sandsynlighed for, at væsentlige dele på elevatoren kan tage skade. Byggeskadefondens erfaringer viser, at der ofte vælges elevatorer, som er uegnede til den aktuelle placering, hvilket medfører rust på døre og indfatninger og nedsat levetid på disse. Opmærksomheden henledes på, at elevatorleverandørens garanti sandsynligvis ikke dække skader, opstået som følge af for lave tempraturer. Driften skal tilpasses de aktuelle forhold i form af, at der må påregnes udskiftning af døre, indfatninger og eventuelt andre dele af elevatorerne, når levetiden er opbrugt. Eller der etableres opvarmning af trappetårnet, så skader som følge af lave temperaturer undgås. N145 S1 Side 36 af 44

37 16. Afløbsrør, Afløb fra badekabine Bygningsdelens opbygning: I installationsskakt ved badekabiner er der pvc faldrør, som går ned i kælder og bliver ført under kælderloft til facade Utæt afløbsrør i skakt I en skakt er der observeret utæt afløbsrør. Installationsskakt ved stor badekabine i bolig nr ud af 18 eftersete boliger 45 Utæt afløbsrør i teknikskakt bag badekabine. Der er fugt nede på betondækket under afløbsrøret. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 37 af 44

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 Revision : Revisionsdato : Sagsnr.

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 Ejendomsnummer: 108 303, d.04.03.2014 Øresund Parkvej 14-21, 2300 København S. Københavns Kommune Matrikel: 4522, Sundbyøster, København Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Birger Hermansen dresse Bavnehøjen 35 Postnr. 6933 Dato 26-08-2015 By Kibæk Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-910398 Matrikel/Ejerlav: 38IP Kibæk By, ssing Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Fani Pørtner dresse gerbakken 17 Postnr. 5210 Dato 15-04-2014 By Odense NV Udløbsdato 15-10-2014 H-14-0-0116 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-6507 Matrikel/Ejerlav: 13 Villestofte By,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade 25 3400 Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé 17-137 3400 Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato:

Læs mere