1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER"

Transkript

1 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul Larsens Vej 0 Byggeriets beliggenhed: Ditlev Bergs Vej Aalborg Byggeskadefonden Studiestræde København V Tlf E-Web: Kontaktperson: Dorte Johansen Tlf. direkte: Eftersynet er foretaget af: Frandsen & Søndergaard K/S, Rådgivende Ingeniørfirma, Nylandsvej 15, 9000 Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 1. Afløbsrør, Ophængning af afløbssystem Manglende dokumentation på ophængt afløbsledninger 2. Altan, Betonaltandæk Huller i vaskekant Manglende afpropning af løfteinserts. 3. Altangang, Betonaltangang, inserts, manglende rist Manglende afpropning af løfteinserts Manglende rist over afløbsrende. 4. Etagedæk, Betonhuldæk, fugt, revne Fugtudtrængning Revne i dækelement. 5. Terrændæk, Kældergulv Revner i betonterrændæk. 6. Liniefundament, Fundament, voldgrav Manglende dokumentation/kvalitetssikring. 7. Gulv, Vådrumsmembran og flexibel fuge, dokumentation Manglende vådrumsmenbran Forkert fuge om gulvafløb 8. Gulv, Vådrumsmembran, flexibel fuge, terrændæk Manglende vådrumsmembran Forkert fuge om gulvafløb 9. Tagdækning, Rist ved tagnedløb Rist mangler på afløb 10. Vindue, Fugning ved døre og vinduer, sålbænke Manglende elastisk fuge Fugebånd ændret til elastisk fuge Forkert udformning af sålbænk 11. Indervæg, Sammenbygning mellem badekabiner og huldæk Revner mellem badekabiner og huldækelementer. 12. Indervæg, Vådzone, membran på vægge, gennemføringer 28

3 For lille vådzone Manglende vådrumsmembran Manglende fuge bag roset. 13. Ydervæg, Betonforplade: revner og manglende fuger Revner i forplade Åben eldåse Manglende elastisk fuge. 14. Ydervæg, Dampspærre Utæt dampspærre. 15. Elevator, Elevator, miljøklasse Miljøklasse. 16. Afløbsrør, Afløb fra badekabine Utæt afløbsrør i skakt 17. Ventilationsanlæg, Ventilation: armaturer og utætheder Utætte kanaler Støj i indblæsningsarmatur. Alle eftersete bygningsdele 40

4

5 Indledning I får som bygningsejere hermed resultatet af 1 års eftersynet, som nu er afsluttet fra Byggeskadefondens side. De væsentligste bygningsdele er blevet gennemgået af eftersynsfirmaet, der samtidig har registreret, om der er svigt eller skader, eller om der mangler dokumentation. Hvis der er svigt, byggeskader eller mangler dokumentation om en bygningsdel, kan I læse vores vurdering af de mulige følgevirkninger, og hvad I skal gøre for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere. Til slut oplistes de bygningsdele, hvor der ikke blev fundet svigt, skader eller manglende dokumentation ved 1 års eftersynet. Vi kan ved 1 års eftersynet ikke afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader. Eftersynet er gennemført i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 27. juni 2011 om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden. Hvad skal I herefter gøre? Efter Byggeskadefondens 1 års eftersyn og jeres egen 1 års gennemgang af byggeriet med byggeriets parter, skal der ske følgende: I skal inden 1 års fristens udløb reklamere over registrerede, svigt, skader og mangler i dokumentationsmaterialet. Reklamationsbreve skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, f.eks. rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører samt leverandører. I skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan nedskrives, før de ansvarlige har foretaget udbedring. I skal få de ansvarlige til snarest mulig at udbedre svigt og skader samt fremskaffe eventuel manglende dokumentation. Læs mere herom i: Opfølgning af svigteftersyn Reklamation ved svigteftersynet Reklamation overfor garantistiller ved svigteftersynet Rykker for reaktion på reklamation ved svigteftersynet 5 års eftersyn Om knap 4 år sender vi et skema til jer, hvor I skal oplyse, om I har reklameret, om de ansvarlige har udbedret eventuelle svigt og skader, samt om den manglende dokumentation er fremskaffet. De oplysninger skal vi bruge ved planlægningen af 5 års eftersynet. Hvad betyder svigt, byggeskade eller manglende dokumentation? Svigt: Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Byggeskade: Når brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i en bygning ikke er uvæsentlig. Skaden skal have årsag i forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af byggeriet/renoveringen. Mangler i dokumentationen: Hvis der mangler et projekt med detaljer og beskrivelse af bygningsdele, og/eller hvis der mangler kontrolplaner eller tilsynsnotater, der bekræfter, at ikke synlige bygningsdele er i overensstemmelse med projektet. N145 S1 Side 5 af 44

6 1. Afløbsrør, Ophængning af afløbssystem Bygningsdelens opbygning: Afløb under bygninger er PVC. Terrændæk under 2 gæsteboliger er selvbærende, hvilket kræver ophængte afløbsledninger Manglende dokumentation på ophængt afløbsledninger Fejl eller mangler i dokumentation 2 gæsteboliger med tilhørende toilterum er udført på selvbærende terrændæk, hvilket vurderes, at kræve ophængte afløbsledninger. Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, at afløb skal ophænges. Det fremgår ikke af kloakentreprenørens kvalitetssikringsmateriale, at der er ophængte afløbsledninger. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Dokumentation på, at afløbssystemet er korrekt opstrappet, skal fremskaffes. N145 S1 Side 6 af 44

7 2. Altan, Betonaltandæk Bygningsdelens opbygning: Hver bolig har egen altan, som er udført med betonplade, som er understøttet på 2 betonsøjler og med stålbeslag til bagmur i facade. Altanpladerne har vaskekant ind mod facaden og fald væk fra bygningen. Der er ikke afløb fra pladerne, overfladevand løber ud over forkanten. Vinduesparti er opstillet på vaskekanten, og der er elastisk fuge mellem vaskekanten og vinduespartiet. Altanerne har glas værn Huller i vaskekant I 2 elementer er der observeret huller i vaskekant. Hullerne er ca 3 x 8 mm og 10 mm dybe. Der kan løbe vand ind i hullerne, hvilket i forbindelse med frostvejr kan give frostsprængninger. Altan bolig 38.5.tv og ud af 18 eftersete boliger. 45 Hul i vaskekant. Hullet er ca. 10 mm dyb. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Huller i betonaltandæk skal repareres, så der ikke sker frostskade. Det forhold, at der ikke er etableret et desideret afløb fra altanerne, men blot en afledning af regnvand ud over forkanten vurderes at medføre gener for beboererne og øget drift på grund af opfugtning af bygningsdele og tilstødende bygningadele. Driften skal tilpasses det registrerede forhold. N145 S1 Side 7 af 44

8 2.2. Manglende afpropning af løfteinserts. Løfteinserts i overside af altanplader er ikke afproppet. Der er risiko for, at der kan trænge fugt ind ved insertsen og give skade på altandækelementet. Ved alle eftersete altaner. 100 % 45 Løfteinserts i altanplade er ikke afproppet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Huller efter løfteinserts skal repareres. N145 S1 Side 8 af 44

9 3. Altangang, Betonaltangang, inserts, manglende rist. Bygningsdelens opbygning: Altangange er udført med betondækelementer understøttet på betonsøjler, vægelement i trappetårne og med stålbeslag til vægelement i facader. Dækpladerne har vaskekant ind mod facader og fald væk fra bygningen. Elementerne har ikke afløb. Overfladevand løber ud over forkanten. Ved trappetårn er der vandrende, som leder vandet ud over kanten. Altangangene har stålværn Manglende afpropning af løfteinserts Løfteinserts i altanplader er ikke afproppet. Dette medfører, at der kan trænge vand ind ved insertsen og give skade på elementet. Generelt ved alle altangangselementer. Svigt ved alle eftersete elementer. 45 Løfteinserts i dækplade er ikke afproppet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Huller i betonaltangang efter løfteinserts skal repareres. Det forhold, at der ikke er etableret et desideret afløb fra altangangene, men blot en afledning af regnvand ud over forkanten vurderes at medføre gener for beboererne og øget drift på grund af opfugtning af bygningsdele og tilstødende bygningadele. Driften skal tilpasses det registrerede forhold. N145 S1 Side 9 af 44

10 3.2. Manglende rist over afløbsrende. Der er en afløbsrende foran dør til trappe og elevator. Der mangler rist foran dørene. Generelt ved alle døre til trappe og elevator Ved alle døre. 45 Der er ikke monteret rist over afløbsrende ved døre til trapperum og elevator. Der er udført udsparing for risten. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 10 af 44

11 4. Etagedæk, Betonhuldæk, fugt, revne Bygningsdelens opbygning: Etageadskillelser er udført med huldæk understøttet på betonvægelementer. Dækelementer er malet på undersiden, og der er gulvopbygning på oversiden. Der er opstillet badekabiner og lette ikke bærende vægge på dækelementerne Fugtudtrængning På enkelte elementer er der fugtudtrængning på undersiden af kanalerne. Det antages, at der er vand i dækelementernes kanaler. Bolig nr. 20, og 38.2.th. I 3 ud af 18 eftersete boliger. 45 Fugtudtræk fra drænhul til kanal i huldækelement. Bolig nr N145 S1 Side 11 af 44

12 Byggeteknisk skade På enkelte elementer er der fugtudtrængning på undersiden af kanalerne. Lokalisering af hvor skaden er registreret: Bolig nr. 20, og 38.2.th. Omfang af skade i forhold til det eftersete: I 3 ud af 18 eftersete boliger 45 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Fugtudtrængning på underside af dækelement. Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade. Svigt og skade kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 12 af 44

13 4.2. Revne i dækelement. I een bolig er der observeret revne ved vederlag for eet dækelement. Det vurderes, at dækelementet er revnet under montagen. I bolig nr ud af 18 eftersete boliger. 45 Revne i dækelement ved vederlag. N145 S1 Side 13 af 44

14 Byggeteknisk skade I een bolig er der observeret revne ved vederlag for eet dækelement. Lokalisering af hvor skaden er registreret: I bolig nr 32. Omfang af skade i forhold til det eftersete: I 1 ud af 18 eftersete boliger. 45 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Revne i dækelement ved vederlag. Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade. Svigt og skade kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 14 af 44

15 5. Terrændæk, Kældergulv Bygningsdelens opbygning: Terrændæk i kælder er udført med følgende opbygning: 120 mm armeret beton 400 mm polystyren 100 mm letklinker (for ventilation) Afretningssand 5.1. Revner i betonterrændæk. Der er observeret revner i betonterrændæk. Det vurderes, at revnerne er svindrevner, som er opstået som følge af for hurtig udtørring eller for lidt armering. I teknikrum i kælder bygning 7 og 8. 2 ud af 2 eftersete kælder. 100 Svindrevner i kældergulv. N145 S1 Side 15 af 44

16 Byggeteknisk skade Der er observeret revner i betonterrændæk. Det vurderes, at revnerne er svindrevner. Lokalisering af hvor skaden er registreret: I teknikrum i kælder bygning 7 og 8. Omfang af skade i forhold til det eftersete: 2 ud af 2 eftersete kælder. 100 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Svindrevner i Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 16 af 44

17 6. Liniefundament, Fundament, voldgrav Bygningsdelens opbygning: Soklen omkring bygningerne er udført med voldgravløsning. Soklen er med udvendig polystyren isolering (drænplade), som er pudset. Ved vinduer/døre til terræn er det øverste af soklen udført med 70 mm isolering fastgjort til 16 mm krydsfiner. Under vinduespartiet er isolering og puds afsluttet med aluprofil og elastisk fuge. Voldgraven er udført med fundablok sat i komprimeret sand og afsluttet med gitterrist. Ark. detalje viser, at fundablokken skal sættes i beton med drænhuller. Evt. svigt i fuge, aluprofil eller puds kan medføre, at der bliver ledt vand ind i konstruktionen Manglende dokumentation/kvalitetssikring. Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke muligt i det udleverede kvalitetssikringsmateriale at se, hvordan detaljen er udført. Der findes ingen foto dokumentation fra opførelsen, som viser, hvordan detaljen er udført. Voldgravløsning ved vindue og kælder. Tilsvarende løsninger udført, hvor der ikke er kælder, men stribefundament. Stribefundamenter er udført med udvendig polystyren sokkelisolering, som er pudset. N145 S1 Side 17 af 44

18 Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der er registreret svigt i henhold til det projekterede. Forholdet skal afhjælpes. Øget drift vil sandsynligvis ikke være tilstrækkeligt. På baggrund af de projekterede detaljer ved voldgraven (Detalje nr ) vurderes løsningen ved soklen at være risikobehæftet. Der foreligger ikke Erklæring om risikobehæftede forhold. Voldgraven er udført med drænhuller i bunden i stedet for egentlige filtermaterialer. Dette vurderes at kunne medføre opstuvning i renden og udvaskning af fyldmaterialer, som igen kan medføre, at drænrørets huller tilstopper. Der mangler dokumentation på, at bygningsdelen er udført som projekteret. I soklen og på oversiden af terrændækket langs med ydervæggen er der indbygget organiske materialer. Disse er kun beskyttet mod opfugtning af en sokkelpuds, som er udført direkte på isolering. Utætheder i pudsen vurderes at kunne medføre, at der trænger vand ind til krydsfinerplade og træskelet på bagsiden af soklen. Der vurderes at være sandsynlighed for, at der opstår skimmelvækst og trænedbrydelige svampe i de skjulte trædele, som er i berøring med fundament og terrændæk. Løsningen forekommer ikke bygbar, og der foreligger ingen dokumentation på, hvorledes det rent faktisk er udført. Oplysninger om, hvorvidt soklen er opbygget som projekteret samt dokumentation på udførelsen skal fremskaffes. Sokkelpudsen skal udføres som en absolut vandtæt konstruktion, hvis vandindtrængning skal undgås, og dette vurderes ikke at være muligt i den valgte udformning. Der foreligger desuden ingen oplysninger om typen af sokkelpuds.i nødvendigt omfang skal opbygningen af soklen skal ændres, så der ikke kan ske opfugtning af de organiske dele i sokkel og terrændækskonstruktionen.i tilfælde af, at der sker opstuvning i drænrenden skal udformningen ændres med filtermaterialer i bunden, så vandet kan sive ned til omfangsdrænet eller de selvdrænende lag. BYG-ERFA: (13) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (50) Omfangsdræn ved enfamiliehuse og småhuse N145 S1 Side 18 af 44

19 7. Gulv, Vådrumsmembran og flexibel fuge, dokumentation Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Gulv i badekabiner er belagt med klinker, og der er forsænkning ved bruseområde. Der er sokkelklinke på alle vægge. Væg i brusehjørne ca. 90 x 90 cm er beklædt med klinker fra gulv til loft. Øvrige vægge er malerbehandlet filt. I alle hjørner med klinker/vægfliser er der elastisk fuge. Der er mørtelfuge mellem gulvafløb og gulvklinker Manglende vådrumsmenbran Fejl eller mangler i dokumentation Badekabiner er ikke tegnet i de udleverede tegninger fra ingeniør og arkitekt. Der er detaljeret tegningsmateriale fra leverandøren af badekabinerne, og i dette materiale kan det ikke ses, at der er vådrumsmembran under gulvklinkerne. Det er ikke dokumenteret, hvordan vådrumsikringen af badekabinerne er udført. Der kan være vådrumsmembran eller kabinerne kan være vådrumssikret med et MK godkendt flise/malersystem. Tegning af lille badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 19 af 44

20 7.2. Forkert fuge om gulvafløb Fejl eller mangler i dokumentation Der er mørtelfuge omkring gulvafløb i bruseområde. Fuge omkring afløb, skal være flexibel. Der mangler dokumentation for at fuge omkring gulvafløb er flexibel. Tegning af stor badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 20 af 44

21 8. Gulv, Vådrumsmembran, flexibel fuge, terrændæk Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Gulv i badekabiner er belagt med klinker, og der er forsænkning ved bruseområde. Der er sokkelklinke på alle vægge. Væg i brusehjørne ca. 90 x 90 cm er beklædt med klinker fra gulv til loft. Øvrige vægge er malerbehandlet filt. I alle hjørner med klinker/vægfliser er der elastisk fuge. Der er mørtelfuge mellem gulvafløb og gulvklinker. Det er uklart, om der er vådrumsmembran på gulv og bag vægfliser Manglende vådrumsmembran Fejl eller mangler i dokumentation Badekabiner er ikke tegnet i de udleverede tegninger fra ingeniør og arkitekt. Der er detaljeret tegningsmateriale fra leverandøren af badekabinerne, og i dette materiale kan det ikke ses, at der er vådrumsmembran under gulvklinkerne. Det er ikke dokumenteret, hvordan vådrumsikringen af badekabinerne er udført. Der kan være vådrumsmembran, eller kabinerne kan være vådrumssikret med et MK godkendt flise/malersystem. Tegning af lille badekabine. Tegning af stor badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 21 af 44

22 8.2. Forkert fuge om gulvafløb Fuge omkring gulvafløb er udført med mørtelfuge og ikke med elastisk fuge. Generelt i alle badekabiner. 100 % 45 Der er ikke elastisk fuge omkring gulvafløb i bruseniche. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 22 af 44

23 9. Tagdækning, Rist ved tagnedløb Bygningsdelens opbygning: Tag er udført med følgende opbygning. Huldækelementer, dampspærre, isolering med faldopbygning. Tagpap. Der er fald til tagbrønd. På det ene tag er der monteret solceller Rist mangler på afløb Rist på afløbsbrønd mangler. Tag bygning 8. 1 ud af 2 eftersete tag. 100 Rist mangler på afløbsbrønd. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 23 af 44

24 10. Vindue, Fugning ved døre og vinduer, sålbænke Bygningsdelens opbygning: Døre og vinduer er træ alu fabrikat Rationel. Indgangspartier og terrassepartier er udført som et stort parti med dør og vindue, der går helt ned til gulv. Døre og vinduespartier, som ikke er monteret på altanplade eller sokkel, har alu sålbænk. Tegninger viser, at der over vinduespartier og lodret skal monteres diffusionsåbne fugebånd. Under partierne skal der udføres elastisk fuge Manglende elastisk fuge. Ved terræn skal der monteres aluprofil over sokkelisolering, og der skal udføres elastisk fuge mellem alu profil og vindue. Der er eet sted registeret, at alu profil og elastisk fuge mangler. Der er derfor risiko for, at der trænger vand ind bag sokkelpudslaget. Fuge mangler under terrasseparti og indgangsparti i bolig nr ud af 6 eftersete boliger i stueniveau. 67 Der manger alu profil og elastisk fuge under dør og vinduersparti bolig nr. 36 Detalje viser, at dør og vinduesparti ved sokkel skal afsluttes med alu-profil og elastisk fuge. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende fuge og inddækning under terassedør skal udføres N145 S1 Side 24 af 44

25 10.2. Fugebånd ændret til elastisk fuge. Arkitektens detailtegninger viser, at fuge over vinduer og lodret, skal udføres med diffusionsåbne fugebånd. Disse fugebånd er flere steder ændret til elastiske fuger. Det samme vindue kan have fugebånd lodret og elastisk fuge vandret. Generelt problem. 50 % 45 Detalje i vindue. Detaljer viser, at fuge over vinduer og lodret skal udføres med diffusionsåbne fugebånd. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Fugning rundt om vinduer og døre er ikke alle steder udført i henhold til gældende anvisninger eller i henhold til projektet. Fugerne skal eftergås og udføres forskriftsmæssigt. BYG-ERFA: (41) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge N145 S1 Side 25 af 44

26 10.3. Forkert udformning af sålbænk Alu sålbænke under vinduer er udført med opbuk, og der er elastisk fuge mellem opbuk og lodret fals i betonforplade. Hvis fugen svigter, er der risiko for, at der trænger fugt ind i konstruktionen. Generelt problem ved vinduer med sålbænk. 100 % 45 Alu sålbænk med fuge ved opbuk. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 26 af 44

27 11. Indervæg, Sammenbygning mellem badekabiner og huldæk Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Vægge omkring badekabiner er afsluttet 20 mm under overliggende huldæk. Denne fuge er afsluttet af maler Revner mellem badekabiner og huldækelementer. Fuge mellem væg i badekabiner og overliggende dækelement er lukket af maler. Fugen er projekteret til at være 20 mm, men er op til 40 mm. På grund af bevægelser mellem dækelement og badekabinevæg kommer der revner i fugen. Afslutningen burde være udført på en måde, som kan optage bevægelser. Generelt ved badekabiner i alle boliger. 100 % 45 Revne over væg i badekabine. Fuge mellem væg og dæk er lukket af maler. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 27 af 44

28 12. Indervæg, Vådzone, membran på vægge, gennemføringer Bygningsdelens opbygning: Badeværelser er udført som præfabrikerede badekabiner monteret på dækkonstruktion. Bund, vægge og loft i badekabiner er armeret beton. Gulv i badekabiner er belagt med klinker, og der er forsænkning ved bruseområde. Der er sokkelklinke på alle vægge. I lille badekabine er væg i brusehjørne ca. 90 x 90 cm beklædt med klinker fra gulv til loft. I stor brusekabine er vægge i bruseniche ca. 110 x 90 cm beklædt med klinker fra gulv til loft (3 vægge). Der er bruseforhæng, som afslutter bruseområdet ved overgang mellem vægfliser og vægmaling. Øvrige vægge er malerbehandlet filt. I alle hjørner med klinker/vægfliser er der elastisk fuge For lille vådzone. Vådzonen ved bruser er for lille i forhold til By og Byg Anvisning nr Vådzonen med vægfliser er ca. 90 cm ud fra hjørne og afsluttes med bruseforhæng. Der er ikke vægfliser 50 cm uden for forhænget, som vist i anvisningen. Generelt i alle badekabiner. 100 % 45 Vådzone med vægfliser er kun 90 cm og afsluttet med forhæng. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 28 af 44

29 12.2. Manglende vådrumsmembran Fejl eller mangler i dokumentation Badekabiner er ikke tegnet i de udleverede tegninger fra ingeniør og arkitekt. Der er detaljeret tegningsmateriale fra leverandøren af badekabinerne, og i dette materiale kan det ikke ses, at der er vådrumsmembran bag vægfliserne. Der mangler dokumentation på, hvordan vådrumstætning er udført i vådzonen. Det er ikke dokumenteret, om vådrumstætningen er udført med vådrumsmembran eller andet MK godkendt vådrumstætning. Tegning af lille badekabine. Tegning af stor badekabine. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 29 af 44

30 12.3. Manglende fuge bag roset. I den lille badekabine er der ikke udført tæt elastisk fuge bag roset for vandtilslutning til håndvask. Vandtilslutningen ligger inden for vådzonen i h. t. By og Byg Anvisning 200. Generelt svigt i alle de små badekabiner. 100 % 45 Manglende fuge bag roset ved vandtilslutning for håndvask i lille badekabine. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende fuger ved rørgennemføringer skal udføres. N145 S1 Side 30 af 44

31 13. Ydervæg, Betonforplade: revner og manglende fuger Bygningsdelens opbygning: Facader består af sandwich facadeelementer med følgende opgygning mm bagplade mm isolering 100 mm forplade Forplader er fuget i samlinger Revner i forplade. Revner i forplader vurderes at være opstået som følge af transportskader eller som svindrevner. 14: Revne ved terrassedør : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : 2 revner ved terrassedør. 20: Revne over terrassedør mf: Lille revne ved værelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue th: Revne ved altandør mf: Lille revne ved badeværelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue. 11 ud af 25 eftersete boliger. 62 Revne i forplade over terrassedør bolig 38.2.th. N145 S1 Side 31 af 44

32 Byggeteknisk skade Der er observeter revner i forplade ved vinduer. Lokalisering af hvor skaden er registreret: 14: Revne ved terrassedør : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : Lille revne ved badeværelsesvindue : 2 revner ved terrassedør. 20: Revne over terrassedør mf: Lille revne ved værelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue th: Revne ved altandør mf: Lille revne ved badeværelsesvindue tv: Lille revne ved badeværelsesvindue. Omfang af skade i forhold til det eftersete: 11 ud af 25 eftersete boliger. 62 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Revne over vinduesparti bolig Revne ved badeværelsesvindue bolig nr mf. Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade. Svigt og skade skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Revner i forplade i sandwichelementer skal repareres, så der ikke sker vandindtrængning. Revnerne skal holdes under opsyn og i tilfælde af, at der sker yderliger udvikling, skal forholdet undersøges nærmere og udbedres. N145 S1 Side 32 af 44

33 13.2. Åben eldåse. I een bolig er der en el dåse i facadeelementet, som ikke er lukket. Der er risiko for, at der kan trænge vand ind i konstruktionen. Tagterrasse 38.5.th. 1 ud af 25 eftersete boliger. 62 El dåse indstøbt i elementfacade er ikke afproppet. Der er risiko for vandindtrængning. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 33 af 44

34 13.3. Manglende elastisk fuge. Der mangler elastisk fuge mellem vægeelement og dækelement ved trappetårn. Ved vederlag for øverste dækelement på trappetårn bygning 8. Ved 1 ud af 25 eftersete boliger. 62 Manglende elastisk fuge mellem vægelement og dækelement. Der er risiko for vandindtrængning. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende fuger i facaden skal udføres, så der ikke sker vandindtrængning. N145 S1 Side 34 af 44

35 14. Ydervæg, Dampspærre Bygningsdelens opbygning: 2 gæsteboliger har let facade med følgende opbygning. Eternitfacadeplade, tryk. imp. afstandsliste, vindgips, stålskelet med isolering, dampspærre, 2 lag gips Utæt dampspærre. En del at de lette facader går op mod installationsskakt. Inde i installationsskakten er der dampspærre, som ikke er tæt tilsluttet til inspektionslem i facadevæggen. Installationsskakt gæstebolig nr ud af 2 eftersete gæsteboliger 100 Dampspærre i installationsskakt slutter ikke tæt til inspektionslem i facaden. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Dampspærre skal eftergås og udbedres forskriftsmæssigt. N145 S1 Side 35 af 44

36 15. Elevator, Elevator, miljøklasse Bygningsdelens opbygning: Hver bygning har trappe og elevatortårn i uopvarmet betonelementbygning, som betjener altangangene Miljøklasse. Elevatoren er monteret i en uopvarmet bygning, men skal holde en temperatur mellem +5 og +40 gr. Det vurderes, at det ikke er muligt at holde en temperatur på over +5 gr i en uopvarmet og uisoleret elavatosskakt. Ved 2 elevatorer. 100 % 100 Vedligeholdelsesfunktion for elevator. Det er beskrevet, at temperaturen i skakt og maskinrum skal holdes mellem +5 og + 40 gr. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Det fremgår af KS materialet, at der er valgt en elevator, som ikke må stå i et rum, hvor temperaturen kommer under 5 gr. Da der er tale om et uopvarmet trapperum, vurderes der at være sandsynlighed for, at væsentlige dele på elevatoren kan tage skade. Byggeskadefondens erfaringer viser, at der ofte vælges elevatorer, som er uegnede til den aktuelle placering, hvilket medfører rust på døre og indfatninger og nedsat levetid på disse. Opmærksomheden henledes på, at elevatorleverandørens garanti sandsynligvis ikke dække skader, opstået som følge af for lave tempraturer. Driften skal tilpasses de aktuelle forhold i form af, at der må påregnes udskiftning af døre, indfatninger og eventuelt andre dele af elevatorerne, når levetiden er opbrugt. Eller der etableres opvarmning af trappetårnet, så skader som følge af lave temperaturer undgås. N145 S1 Side 36 af 44

37 16. Afløbsrør, Afløb fra badekabine Bygningsdelens opbygning: I installationsskakt ved badekabiner er der pvc faldrør, som går ned i kælder og bliver ført under kælderloft til facade Utæt afløbsrør i skakt I en skakt er der observeret utæt afløbsrør. Installationsskakt ved stor badekabine i bolig nr ud af 18 eftersete boliger 45 Utæt afløbsrør i teknikskakt bag badekabine. Der er fugt nede på betondækket under afløbsrøret. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N145 S1 Side 37 af 44

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle. Afdeling: 49, HavneBo

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle. Afdeling: 49, HavneBo 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014 Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle Afdeling: 49, HavneBo Byggeriets beliggenhed: Stævnen 1 19 7100 Vejle Byggeskadefonden

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herningvej 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-407807 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere