Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til"

Transkript

1 I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Ledsager til bygningssagkynd ig Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Ja Sagsbehandler i Nævnssekretariat et Nej Ejendommen Billedtekst Oversigtsbilleder Litra A - Beboelse - set fra gade, facade mod øst. 5. marts :2g Sagen lukket 1

2 Udhus/skur set facade Litra B - - fra have - mod vest. Sagsforl øb Dato LTid Sagsbehandling Bemærkninger 03-nov-14 11:02 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 03-nov-14 11:02 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 03-nov-14 11:57 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil 03-nov-14 11:57 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 20-nov-14 14:30 Kontrolbesøg udført at Syn- og skønsmand 05-dec-14 13:26 Kontrolrapport udarbejdet 06-jan-15 13:19 Kontrolrapport udarbejdet 07-jan-15 09:18 Høring iværksat 09-jan-15 13:27 Bygningssagkyndig kommenteret høring 27-jan-15 10:13 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 27-jan-i 5 11:17 Kontrolrapport godkendt at NS 03-feb-15 13:11 Indstilling til nævn 10-feb-15 14:44 Indkaldelse til nævnsmøde 03-mar-15 10:44 Sagen lukket at Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Ingen nr. Energimærke lngen Andre Oprindelige tegninger fra husets opførelse i 1966 blev forevist ved gennemgangen. bygningsoplysninger 5. marts :29 Sagen lukket 2

3 Der Bygning Bygningsbeskrivelse Boligtype Rækkehus Hustype Rækkehus 1 etage/med krybekælder og eternitbølgetag Ejendommen Ejerbolig Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde mellem 5 og 10 år. Note Tabelopsiag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning mellem 5 og 10 år Undertag taget er opført uden undertag Inddækning 10 år eller længere Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Udhus/skur 2000 i Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Beplantning under køkkenvindue og til højre for hoveddør gjorde det ikke muligt at besigtige ikke kunne besigtiges? murværket her. Vinyl på gulvet i køkkenet gjorde det ikke muligt at besigtige gulvet derunder. 3. Bemærkninger til Ja: A - tages forbehold for eventuelle punkterede termoruder, ud over de i rapporten anførte. termoruder? Punkterede termoruder er vanskelige at konstatere pga. lys- og/eller temperaturforholdene på undersøgelsestidspunktet. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: B - B er ikke angivet på BBR. 5. marts :29 Sagen lukket 3

4 Bygning A (Beboelse - 80m2) 5. marts :29 Sagen lukket 4

5 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A i.0 Tagkonstruktion!- belægning!skorsten Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 5

6 Fejlangivelse b... Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 5. marts :29 Sagen lukket 6

7 hvor d - i Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade:taget er et eternitskifertag, som for år tilbage er blevet malerbehandlet.på tagfiaden mod øst og vest ses der mosdannelse, primært i de lodrette overlæg af tagpladerne. Note: Mosdannelse i overlæggene på eternitskifertag vil på sigt løfte tagpiaderne og forårsage fugtindtrængning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes på A-niveau. Vedhæftet: mos på taget - kursus.pdf Uenig. På optagelseskursus for beskikkede byggesagkyndige var mos på tage et emne som blev debatteret meget. Jeg fik indtryk at at der skulle meget mos til før der blev tale om en K3. Jeg har vedhæftet side fra kursus - der er et billede af mos på et tag som måske ikke ville have været nævnt som en skade, men som blev til en Kl. Jeg er med på at der er forskel på om det er bølgeeternit eller eternitskifter. Med den viden fra kursus i baghovedet vurderede jeg ikke moset på taget på Blåmunkevej til at være til en K3. Vedhæftet: BYG-ERFA pdf Det er TR s vurdering, at der er væsentlig forskel på, om der forekommer mosdannelse på et bølgeeternittag eller på et eternitskifertag. Det er nattueligvis en individuel vurdering at det enkelte eternittag, hvor fremskredent begroningen af mos er. På dette eternitskifertag er det dog min vurdering, at mosdannelsen er begyndt at løsne eternitskiferplader, og der derfor er nærliggende risiko for indtrængning at vand, især når der ligger is og sne på taget. Jeg skal henvise vedhæftede BYG-ERFA blad, som lige netop omhandler dette forhold. Tekninsk revisor fastholder sin vurdering. 1.4 Hætter/Aftræk fkaftræk fra emhætte er uisoleret på et lille stykke. Note: Uisoleret aftræksrør kan give kondens i tagrummet, når kold luft i tagrummet møder varmen fra luften fra køkkenet. Her er det dog et lille stykke det drejer sig om (men det er svært tilgængeligt). 1.6 Tarender/tanedløb Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 7

8 Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: På mindre tagrende mod øst er der utæthed ved endestykke. Note: Utætheden på tagrende er forsøgt tætnet med gaffatape, men dog uden held. Utætheden forårsager fugtophobning i underliggende facadebekældning af træ. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Feilens væat: Forholdet væcites nå A-niveau. Enig. Ingen yderligere bemærkninger Ventilation Ingen bemærkninger A3 5. marts :29 Sagen lukket 8

9 Fejlangivelse C13 Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 5. marts :29 Sagen lukket 9

10 5. marts :29 Sagen lukket 10

11 ..-. v? Beskrivelse af skade: I tagrummet ses der på spær og især på lægter kraftig skimmeldannelse. Ved udhæng ses den plade, som skulle danne ventilationsspalte ud til udhænget, at slutte helt op til undersiden at tagpladen og lukker derved af for ventilationen. Note: Loftrummet er efterisoleret med Ca. 250 mm papiruldsgranulet. Som skimmeldannelse forekommer i tagrummet, er der indikationer for, at dampspærren under isoleringen er perforeret eller mangelfuld. Opsat vindbrætl plade, som skal danne en ventilationsspalte mellem isolering og underside af tag og derved skabe ventilation i tagrummet, er ikke monteret korrekt og lukker nederst ved udhænget helt af. Forholdet vedr, perforeret eller mangelfuld dampspærre anbefaldes undersøgt nærmere. Karakter: UN Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes på C-niveau, da udbedring af skaderne og opretningen af fejlkonstruktionen vil medføre betragtlige øknomiske udgifter. 5. marts :29 Sagen lukket 11

12 Bygningssagkyndig 5. marts :29 Sagen lukket 12

13 men Nævnets afgørelse Da jeg lavede tilstandsrapporten var der intet skimmel! Jeg besigtigede huset først på efteråret efter en lang og tør sommer. Jeg vurderede et tørt og sundt tagrum på det tidspunkt. Derfor angav jeg ikke skader på det. Det var en slem overraskelse at se, at der så i november var skimmelvækst. Jeg kan nu godt se, at der ikke er helt nok ventilation ved tagfoden - der er dog noget. Sammenholdt med at jeg ikke så nogle skader eller kunne måle forhøjet fugt i spærene angav jeg ingen skader. Jeg har vedhæftet billeder af tagkonstruktionen, da jeg så det første gang. Det kan ikke udelukkes, at der ikke har været skimmelforekomst tagrummet i forbindelse med BS s besigtigelse for udarbejdelse aftilstandsrapport. Det burde dog fange BS s opmærksomhed, at der forekom en meget ringe ventilation af tagrummet. I forbindelse med BS s besigtigelse var der isoleret op til den isoleringstykkelse, som er der i dag, og der var udlagt plade ved udhæng for at skabe ventilation over isolering. Den plade var også monteret forkert dengang. Dertil kommer, at som skimlen forekom i forbindelse med afholdelse af Teknisk Revision, indikerer dette, at der forekommer en meget utæt dampspærre. TR fastholder sin vurdering. Fejlens vægt C13 reduceres til B8, idet det fastholdes, at den mangelfulde ventilation skal rapporteres, men at der medgives usikkerhed, hvorvidt skimmelvæksten kunne konstateres /forudses på besigtigelsestidspunktet. C13 2. Ydervægge i bygning A 2.0 Ydervægge IS: Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 13

14 3. Vinduer og døre i bygning A 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger Genereret Hs-nr Kontrolrapport status Side 5. marts :29 Sagen lukket 14

15 3.3 Fuger Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Under dørtrin til entredør er der fuget med en mørtelfuge ned mod betontrappen. Denne mørtelfuge har revnedannelse og slipper ned mod betontrappen. Note: Den defekte mørtelfuge under entredørtrinet vil kunne forårsage fugtindtrængning til gulvkonstruktionen af træ i entre. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsraporten. Fejlens vægt: Forholdet væqtes på A-niveau. Enig. Ingen yderligere bemærkninger. A3 5. marts :29 Sagen lukket 15

16 3.4 Sålbænke Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Sålbænke under vinduer er udført med en klinkebelægning. Under værelsesvindue mod vej og mod have forekommer der flere løse klinker i sålbænkene. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Feilens væat: Forholdet væates oå A-niveau. EQ. lngn yderligere bemærkninger. A3 5. marts :29 Sagen lukket 16

17 Sagen lukket marts :29 belægning Karakter: Kl hulrum bag denne reparation. soklen med et ekstra lag sokkelpuds. Når der bankes på denne reparation konstateres der Fejlangivelse Beskrivelse af skade: På sokkel mod haveside mod vest er der udført en reparation på 4.1 Udvendigtf 6.1 Gulvkonstruktion/- KO: Klinker i bryggers ligger ikke lige og fuger flugter ikke med hinanden. angivet det som KO. Skaden er mere af kosmetisk karrakter og hvis jeg havde taget den med ville jeg have Fejlens væqt: Forholdet væates oå A-niveau. 4.0 Fundament/sokler IB: lnqen bemærkninaer 4. Fundament/sokler i bygning A 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A ændæk 5.0 IB: Ingen bemærkninger A3 Kældre/krybekældre/terr 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A TR fastholder sin vurdering. A3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten.

18 6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Klinker i bryggers har flere steder hvor klinker ikke har fuld vedhæftning til underlaget. Og der er belægning ikke fald mod gulvafløbet. Note: Ved større vandbelastninger kan vandet trænge ned til den underliggende_konstruktion. Fejlangivelse Beskrivelse af skade: Som BS - dog er det ikke ok at samskrive to skader. A3 Skadebeskrivelse vedr, manglende fald på gulv med afløb skal anføres under kap. 6.5 Fald på gulv. Note: Som BS. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: BS har samskrevet to skader og ikke anført den ene at skadebeskrivelserne under det rigtige kapitel. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_a-niveau. Bygningssagkyndig Ok, jeg vil huske at angive det som to seperate skader en anden gang. Da BS s sammenskrivning ikke medfører usikkerhed om skaderne, er det en formel fejl, - Al og ændres til en Al. 5. marts :29 Sagen lukket 18

19 6.4 Gulvafløb Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 19

20 SynsogSk:nsmand -. B8 L_- -. s f, 5 marts Sagen lukket 20

21 Beskrivelse af skadelmangel: Samlingen mellem afløbsskål og afløbsrist i bruseniche er ikke udført korrekt. Der ses synligt beton mellem afløbsskål og afløbsrist, og i denne beton ses der huller. Note: Brusenische med gulvafløb er et af husets mest vandbelastede områder, og derfor skal overgangen mellem afløbsskålen og overliggende afløbsrist/ gulv være 100 % tæt. Som konstruktionen fremstår på nuværende tidspunkt, er der stor sandsynlighed for, at der trænger fugt ned i underliggende gulvkonstruktion. Karakter: K3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Enig. Fandt dog ingen tegn på fugtskader under badeværelset i krybekælder ved besigtigelsen Ingen yderligere bemærkninger. B8 5. marts :29 Sagen lukket 21

22 6.4 Gulvafløb I Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Gulvafløb bruseniche i badeværelse er placeret helt ovre hjørne i flugt med bagmuren. Note: Badeværelset vurderes at være renoveret for ca. 10 år siden. I henhold til By og Byg Anvinsning 200 skal der minimun holdes en afstand på 15 cm fra gulvafløb til væg. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes på laveste A-niveau, da der i revisionen allerede er anført et andet forhold vedr. aulvafløbet. Enig. Var ikke opmærksom på den forskrift om afstand fra væg til afløbsrist, men kan godt se at det er sådan det er. Ingen yderligere bemærkninger. 6.8 Andet KO: Revner i hjørner i skakt mod ovenlys i badeværelse. Note: Revner skyldes svind i plader efter montage_og_udbedres_med_fuge/malerbehandling. Al 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger Kl: Trægulve har mærker efter slid i alle rum, specielt i ganglinier og ved døre. 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 5. marts :29 Sagen lukket 22

23 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.1 Lofter/etageadskillelser KO: Spartling på lofter (udført i flere rum) hvor der ikke efterfølgende er blevet slebet og malerbehandlet. Se fx ved dør i lille værelse. Fejlangivelse Beskrivelse at skade: Som BS. Al Karakter: KO Begrundelse for fejl: BS har beskrevet den samme skade to gange. Fejlens vægt: Forholdet betragtes som en formel fejl og vægtes på laveste A-niveau. Bygningssagkyndig Enig. Læser altid kladde af mine tilstandsrapporter, men har ved gennemlæsning overset denne eller ikke fået rettet korrekt. Beklager. Ingen yderligere bemærkninger. 9.1 KO: Spartling på lofter (udført i flere rum) hvor der ikke efterfølgende er blevet slebet og Lofter/etageadskillelser malerbehandlet. Se fx ved dør i lille værelse. Al 5. marts :29 Sagen lukket 23

24 11. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer Ilnoen bemærkniner Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Under naturgaskedel i bryggers er der kraftig tæring på rør, som føres op i naturgaskedlen. Note: Som tæringen fremstår, er der stor risiko for lækage og med dertil efterfølgende fugtskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Feilens væat: Forholdet væates D A-niveau. EQ. Ingen yderligere bemærkninger Andet I KO: Aftræk fra tørretumbier ikke ført skjult i bryggers (men synligt langs gulvet et stvkke. A3 5. marts :29 Sagen lukket 24

25 11.5 Andet K2: Rørstykke under fyret bryggerset har rust på overfladen. Fejlangivelse Beskrivelse af skade: Under naturgaskedel i bryggers er der kraftig tæring på rør, som Al føres op i naturgaskedlen. Note: Som tæringen fremstår, er der stor risiko for lækage og med dertil efterfølgende Bygningssagkyndig fugtskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er beskrevet i tilstansrapporten, men med forkert karakter. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_a-niveau. Er allerede nævnt under pkt. 11.1, så denne Al bør vel udgå? Enig - forholdet skal udgå marts :29 Sagen lukket 25

26 Bygning B (Udhuslskur - 12m2) 5. marts :29 Sagen lukket 26

27 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 5. marts :29 Sagen lukket 27

28 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Taget på skuret er et PVC-tag, hvor hæfterne på tagskruerne på flere af skruerne er løse eller faldet af. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes lavest på A-niveau, da skaden er på en sekundær bygning af mindre værdi. Enig. Ingen yderligere bemærkninger. Al 5. marts :29 Sagen lukket 28

29 1.6 Tagrender/tagnedløb K3: Oprindelig tagrende er skjult oven fra og nede fra. Ekstra tagrende er monteret under eksisterende tagrende. Note: Det er ikke synligt, om øverste tagrende trænger til rensning. Hvis den er stoppet vil vandet løbe ud til siderne og kunne opfugte trækonstruktionen. 2. Ydervægge i bygning B 2.O Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 29

30 2.2 Beklædninger Fejlangivelse II Al i L \ _.x. :-; X Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Facadebeklædningen på skuret er udført i vandfaste krydsfinerspiader. øverst i denne beklædning er finerpladerne fugtpåvirkede, og finer har løftet sig. Nederst i beklædning er der råddannelse. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes laveste på A-niveau, da skaden er på en sekundær bygning af mindre værdi. Enig. Ingen yderligere bemærkninger. I Al 5. marts :29 Sagen lukket 30

31 I - lofter - tage 3. Vinduer og døre i bygning B 13.0 Vinduer og døre IIB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. lndervægge/skillevægge i bygning B 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. På anden vis, Via advokat. 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget at din ejendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 22 år. I hvilken periode har du boet på ejendommen? 22 år. 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Nyt badeværelse, nye vinduer, udskiftet tag, Iernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, efterisolering at loft, lydisolering af indretning af bad I toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? væg mod nabo, nyt køkken, trappe op til loft samt bryggers. Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Nej 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Fliser i bryggers. 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: - kælder I krybekælder I ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer I døre? Nej I etageadskillelser? Nej -gulve? Nej Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i I ved skorsten (feks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 5. marts :29 Sagen lukket 31

32 i i 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej, Via lem i skab i entré. 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafiøb)? Nej 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen I ventilerede hulrum? Nej 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? Nej 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? Nej 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8._Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afiøbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført at personer uden autorisation? Nej 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 11. VVS-installationer Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 32

33 Bygningskonstruktioner i 0 Takonstruktion/-beIæninci/skorsten A A A A A B B B Sadeltag Gitterspær Taghældr,ing - Tagbelægning - Skorsten - Muret Bjælkespær Taghældning grader Fiberarmeret skifer 1-15 grader Tagbelægning - Tagpap!tagduge B Tagbelægning - Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig 2.0 Ydervæ ge A A A Bagmur - B Massiv murværk Fjel beskrivelse: Litra Bs tagkonstruktion er med ensidigt fald. Begrundelse for fejl: Er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_laveste_a-niveau. Enig. Formur - Tegl/kalksandsten Træ Ingen yderligere bemærkninger. Tegl/kalksandsten Oprindelige tegninger viser det ikke - det er derfor skønnet Al 5, marts :29 Sagen lukket 33

34 Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig 3.0 Vinduer og døre A B Træ Træ 4.0 Fundament/sokler A B Teglsten Beton Fjel beskrivelse: Litra Ks ydervægge er ikke massive, men med hulmur. Udover at der er formur at tegl/ Kalksandsten, er der også facade af træ. Begrundelse for fejl: Ydervæggen er ikke korrekt beskrevet tilstandsrapporten. Fejlens væqt: Forholdet væqtes å laveste A-niveau. Enig. - Ingen yderligere bemærkninger. Fejlangivelse Fjel beskrivelse: Litra A s fundamenter er ikke af teglsten, men støbt i beton. Al Begrundelse for fejl: Bygningsdelen er ikke korrekt beskrevet i tilstandsrapporten. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_laveste_a-niveau. Bygningssagkyndig Enig. Ingen yderligere bemærkninger. 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Krybekælder A Støbt i beton Geled i krybekælder er støbt beton, A Muret i blok- eller teglsten A Andet: Gulv mellem stueetage og krybekælder er et træhjælkelag B Terrænclæk Fejlangivelse Fjel beskrivelse: Litra A s har udover krybekælder også terrændæk i badeværelse og Al bryggers. Begrundelse for fejl: Er ikke anført i tilstandsrapporten. lens_vægt:_forholdet vægtes_på_laveste_a-niveau. Al Al Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) I A Vægkonstruktioner, uorganisk I er. Al 5. marts :29 Sagen lukket 34

35 A Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A Gulv på strøer eller bjælker A Klinkegulv på beton A Andet, Type Vinyl 8.0 Indervæ 9ge/skillevægge A Inder-/skillevægge - Letbeton B rider-/skillevægge - Træ 9.0 Lofter/etageadskillelser A Kommentar Gipsonite lofter Indvendige trapper 11.0 VVS-installationer A Gas/centralvarme A Gulvvarme, Type: Vandbåret. 5. marts :29 Sagen lukket 35

36 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 54 10% 10% Sammentælling 48 Skønsmand reduceres med 10 %, fordi bygningen har en relativ lav kompleksitet og fremstår let tilgængelig. Bygningssagkyndig 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 51 10% 10% Se tidligere 45 Skønsmand begrundelse. Syns- og 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Bygningssagkyndig Middel Ikke angivet Middel Ikke angivet Let tilgængelig ejendom, som er bygget i en enkel og kendt byggeskik. Konstruktioner og materialer er traditionelle og let tilgængelige. Der er dog en vis usikkerhed om, hvorvidt den skimmmeldanelse, som blev konstatereret i forbindelse med den tekniske revision, også var tilstede i forbindelse med BS s besigtigelse. Der er ikke ændret på de konstruktive forhold fra BS s besigtigelse til TR s besigtigelse. Ingen yderligere bemærkninger. Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold Ingen yderligere bemærkninger. Ingen yderligere bemærkninger. 5. marts :29 Sagen lukket 36

37 Nævnets afgørelse 5. marts :29 Sagen lukket 37

38 Dato: 2. marts 2015 J.nr.: XX Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten XX Det er nævnets vurdering, at der tilstandsrapporten XX er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig XX tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig XX den 10. oktober XX har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 27. januar Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand XX og afsluttet den 27. januar Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. februar XX havde foretræde under nævnets behandling af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæfte de tremmødebilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis den tekniske revision. Under punkt 1.11 har nævnet reduceret fejlens vægt C13 til B8, idet det fastholdes, at den mangelfulde ventilation skal rapporte res, men at der medgives usikkerhed hvorvidt skimmelvæksten kunne konstateres/forudses på besigtigelsestidspunktet. Tilstandsrapporten XX vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 5. marts :29 Sagen lukket 38

39 5. marts :29 Sagen lukket 39

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte nna Otte & Ricky Meinke dresse Nordstjernen 4 Postnr. 3390 Dato 10-10-2007 By Hundested Udløbsdato 10-04-2008 H-07-00-0101 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-19458 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR. OG TEKNISK RE VI S ON I F T LSTNDSRPPORTEN I FOR RSKIKED RYGNINGSSGKVNDIGE Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Ifslutningsdato fgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012 for ejendommen Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius dresse Røddikvej 48 Postnr. 8464 Dato 18-04-2012 y Galten Udløbsdato 18-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-1168 Matrikel/Ejerlav: 12N Galten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol T EKN S RE S 1Q AF T LSTAN DSRAPPORTE DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afstutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 15-04-2015 af factum2 silkeborg for: Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Kommunenr./Ejendomsnr.: 740/26402 Matrikel/Ejerlav: 10a/Astrup By, Hinge Copyright

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 25-12-2010. Lb. nr. H-10-02023-0122. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 25-12-2010. Lb. nr. H-10-02023-0122. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Inger Helen Magh dresse Frederiksborgvej 71 Postnr. 3200 Dato 25-06-2010 By Helsinge Udløbsdato 25-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-19114 Matrikel/Ejerlav: 3D mmendrup By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janne & Mogens Paulsen dresse Flovt ygade 9 Postnr. 6100 Dato 03-10-2010 y Haderslev Udløbsdato 03-04-2011 H-10-0-0146 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11274 Matrikel/Ejerlav: 3 Flovt,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Knud Chemnitz Mortensen dresse Toftevej 8 Postnr. 4800 Dato 24-03-2011 By Nykøbing F Udløbsdato 24-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-6551 Matrikel/Ejerlav: 17D Sundby By, Toreby

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Lauritsen dresse Østergyden 19 Postnr. 5600 Dato 27-08-2014 By Faaborg Udløbsdato 27-02-2015 H-14-00-0180 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-9960 Matrikel/Ejerlav: 21B Åstrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hedehusene. Udløbsdato 25-05-2015. Lb. nr. H-14-02023-0199. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hedehusene. Udløbsdato 25-05-2015. Lb. nr. H-14-02023-0199. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Stærkendevej 173 Postnr. 2640 Dato 25-11-2014 By Hedehusene Udløbsdato 25-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 169-83215 Matrikel/Ejerlav: 4 Sterkende By, Reerslev

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Åstrupgårdsvej 1F 2650 Hvidovre TILLÆG TIL Dato : 2009-08-14 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 167134157 Matr. nr./ejerla Ejerl. 1 af 3 Q / Hvidovre By, Hvidovre EIG

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FIGURER...2 TABELLER...2 1 INDLEDNING...3 2 SKEMATISK OPGØRELSE AF RESULTATERNE...4 3 TEKNISKE REVISIONSRAPPORTER

Læs mere