Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til"

Transkript

1 I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Ledsager til bygningssagkynd ig Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Ja Sagsbehandler i Nævnssekretariat et Nej Ejendommen Billedtekst Oversigtsbilleder Litra A - Beboelse - set fra gade, facade mod øst. 5. marts :2g Sagen lukket 1

2 Udhus/skur set facade Litra B - - fra have - mod vest. Sagsforl øb Dato LTid Sagsbehandling Bemærkninger 03-nov-14 11:02 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 03-nov-14 11:02 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 03-nov-14 11:57 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil 03-nov-14 11:57 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 20-nov-14 14:30 Kontrolbesøg udført at Syn- og skønsmand 05-dec-14 13:26 Kontrolrapport udarbejdet 06-jan-15 13:19 Kontrolrapport udarbejdet 07-jan-15 09:18 Høring iværksat 09-jan-15 13:27 Bygningssagkyndig kommenteret høring 27-jan-15 10:13 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 27-jan-i 5 11:17 Kontrolrapport godkendt at NS 03-feb-15 13:11 Indstilling til nævn 10-feb-15 14:44 Indkaldelse til nævnsmøde 03-mar-15 10:44 Sagen lukket at Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Ingen nr. Energimærke lngen Andre Oprindelige tegninger fra husets opførelse i 1966 blev forevist ved gennemgangen. bygningsoplysninger 5. marts :29 Sagen lukket 2

3 Der Bygning Bygningsbeskrivelse Boligtype Rækkehus Hustype Rækkehus 1 etage/med krybekælder og eternitbølgetag Ejendommen Ejerbolig Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde mellem 5 og 10 år. Note Tabelopsiag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning mellem 5 og 10 år Undertag taget er opført uden undertag Inddækning 10 år eller længere Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Udhus/skur 2000 i Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Beplantning under køkkenvindue og til højre for hoveddør gjorde det ikke muligt at besigtige ikke kunne besigtiges? murværket her. Vinyl på gulvet i køkkenet gjorde det ikke muligt at besigtige gulvet derunder. 3. Bemærkninger til Ja: A - tages forbehold for eventuelle punkterede termoruder, ud over de i rapporten anførte. termoruder? Punkterede termoruder er vanskelige at konstatere pga. lys- og/eller temperaturforholdene på undersøgelsestidspunktet. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: B - B er ikke angivet på BBR. 5. marts :29 Sagen lukket 3

4 Bygning A (Beboelse - 80m2) 5. marts :29 Sagen lukket 4

5 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A i.0 Tagkonstruktion!- belægning!skorsten Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 5

6 Fejlangivelse b... Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 5. marts :29 Sagen lukket 6

7 hvor d - i Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade:taget er et eternitskifertag, som for år tilbage er blevet malerbehandlet.på tagfiaden mod øst og vest ses der mosdannelse, primært i de lodrette overlæg af tagpladerne. Note: Mosdannelse i overlæggene på eternitskifertag vil på sigt løfte tagpiaderne og forårsage fugtindtrængning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes på A-niveau. Vedhæftet: mos på taget - kursus.pdf Uenig. På optagelseskursus for beskikkede byggesagkyndige var mos på tage et emne som blev debatteret meget. Jeg fik indtryk at at der skulle meget mos til før der blev tale om en K3. Jeg har vedhæftet side fra kursus - der er et billede af mos på et tag som måske ikke ville have været nævnt som en skade, men som blev til en Kl. Jeg er med på at der er forskel på om det er bølgeeternit eller eternitskifter. Med den viden fra kursus i baghovedet vurderede jeg ikke moset på taget på Blåmunkevej til at være til en K3. Vedhæftet: BYG-ERFA pdf Det er TR s vurdering, at der er væsentlig forskel på, om der forekommer mosdannelse på et bølgeeternittag eller på et eternitskifertag. Det er nattueligvis en individuel vurdering at det enkelte eternittag, hvor fremskredent begroningen af mos er. På dette eternitskifertag er det dog min vurdering, at mosdannelsen er begyndt at løsne eternitskiferplader, og der derfor er nærliggende risiko for indtrængning at vand, især når der ligger is og sne på taget. Jeg skal henvise vedhæftede BYG-ERFA blad, som lige netop omhandler dette forhold. Tekninsk revisor fastholder sin vurdering. 1.4 Hætter/Aftræk fkaftræk fra emhætte er uisoleret på et lille stykke. Note: Uisoleret aftræksrør kan give kondens i tagrummet, når kold luft i tagrummet møder varmen fra luften fra køkkenet. Her er det dog et lille stykke det drejer sig om (men det er svært tilgængeligt). 1.6 Tarender/tanedløb Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 7

8 Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: På mindre tagrende mod øst er der utæthed ved endestykke. Note: Utætheden på tagrende er forsøgt tætnet med gaffatape, men dog uden held. Utætheden forårsager fugtophobning i underliggende facadebekældning af træ. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Feilens væat: Forholdet væcites nå A-niveau. Enig. Ingen yderligere bemærkninger Ventilation Ingen bemærkninger A3 5. marts :29 Sagen lukket 8

9 Fejlangivelse C13 Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 5. marts :29 Sagen lukket 9

10 5. marts :29 Sagen lukket 10

11 ..-. v? Beskrivelse af skade: I tagrummet ses der på spær og især på lægter kraftig skimmeldannelse. Ved udhæng ses den plade, som skulle danne ventilationsspalte ud til udhænget, at slutte helt op til undersiden at tagpladen og lukker derved af for ventilationen. Note: Loftrummet er efterisoleret med Ca. 250 mm papiruldsgranulet. Som skimmeldannelse forekommer i tagrummet, er der indikationer for, at dampspærren under isoleringen er perforeret eller mangelfuld. Opsat vindbrætl plade, som skal danne en ventilationsspalte mellem isolering og underside af tag og derved skabe ventilation i tagrummet, er ikke monteret korrekt og lukker nederst ved udhænget helt af. Forholdet vedr, perforeret eller mangelfuld dampspærre anbefaldes undersøgt nærmere. Karakter: UN Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes på C-niveau, da udbedring af skaderne og opretningen af fejlkonstruktionen vil medføre betragtlige øknomiske udgifter. 5. marts :29 Sagen lukket 11

12 Bygningssagkyndig 5. marts :29 Sagen lukket 12

13 men Nævnets afgørelse Da jeg lavede tilstandsrapporten var der intet skimmel! Jeg besigtigede huset først på efteråret efter en lang og tør sommer. Jeg vurderede et tørt og sundt tagrum på det tidspunkt. Derfor angav jeg ikke skader på det. Det var en slem overraskelse at se, at der så i november var skimmelvækst. Jeg kan nu godt se, at der ikke er helt nok ventilation ved tagfoden - der er dog noget. Sammenholdt med at jeg ikke så nogle skader eller kunne måle forhøjet fugt i spærene angav jeg ingen skader. Jeg har vedhæftet billeder af tagkonstruktionen, da jeg så det første gang. Det kan ikke udelukkes, at der ikke har været skimmelforekomst tagrummet i forbindelse med BS s besigtigelse for udarbejdelse aftilstandsrapport. Det burde dog fange BS s opmærksomhed, at der forekom en meget ringe ventilation af tagrummet. I forbindelse med BS s besigtigelse var der isoleret op til den isoleringstykkelse, som er der i dag, og der var udlagt plade ved udhæng for at skabe ventilation over isolering. Den plade var også monteret forkert dengang. Dertil kommer, at som skimlen forekom i forbindelse med afholdelse af Teknisk Revision, indikerer dette, at der forekommer en meget utæt dampspærre. TR fastholder sin vurdering. Fejlens vægt C13 reduceres til B8, idet det fastholdes, at den mangelfulde ventilation skal rapporteres, men at der medgives usikkerhed, hvorvidt skimmelvæksten kunne konstateres /forudses på besigtigelsestidspunktet. C13 2. Ydervægge i bygning A 2.0 Ydervægge IS: Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 13

14 3. Vinduer og døre i bygning A 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger Genereret Hs-nr Kontrolrapport status Side 5. marts :29 Sagen lukket 14

15 3.3 Fuger Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Under dørtrin til entredør er der fuget med en mørtelfuge ned mod betontrappen. Denne mørtelfuge har revnedannelse og slipper ned mod betontrappen. Note: Den defekte mørtelfuge under entredørtrinet vil kunne forårsage fugtindtrængning til gulvkonstruktionen af træ i entre. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsraporten. Fejlens vægt: Forholdet væqtes på A-niveau. Enig. Ingen yderligere bemærkninger. A3 5. marts :29 Sagen lukket 15

16 3.4 Sålbænke Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Sålbænke under vinduer er udført med en klinkebelægning. Under værelsesvindue mod vej og mod have forekommer der flere løse klinker i sålbænkene. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Feilens væat: Forholdet væates oå A-niveau. EQ. lngn yderligere bemærkninger. A3 5. marts :29 Sagen lukket 16

17 Sagen lukket marts :29 belægning Karakter: Kl hulrum bag denne reparation. soklen med et ekstra lag sokkelpuds. Når der bankes på denne reparation konstateres der Fejlangivelse Beskrivelse af skade: På sokkel mod haveside mod vest er der udført en reparation på 4.1 Udvendigtf 6.1 Gulvkonstruktion/- KO: Klinker i bryggers ligger ikke lige og fuger flugter ikke med hinanden. angivet det som KO. Skaden er mere af kosmetisk karrakter og hvis jeg havde taget den med ville jeg have Fejlens væqt: Forholdet væates oå A-niveau. 4.0 Fundament/sokler IB: lnqen bemærkninaer 4. Fundament/sokler i bygning A 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A ændæk 5.0 IB: Ingen bemærkninger A3 Kældre/krybekældre/terr 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A TR fastholder sin vurdering. A3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten.

18 6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Klinker i bryggers har flere steder hvor klinker ikke har fuld vedhæftning til underlaget. Og der er belægning ikke fald mod gulvafløbet. Note: Ved større vandbelastninger kan vandet trænge ned til den underliggende_konstruktion. Fejlangivelse Beskrivelse af skade: Som BS - dog er det ikke ok at samskrive to skader. A3 Skadebeskrivelse vedr, manglende fald på gulv med afløb skal anføres under kap. 6.5 Fald på gulv. Note: Som BS. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: BS har samskrevet to skader og ikke anført den ene at skadebeskrivelserne under det rigtige kapitel. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_a-niveau. Bygningssagkyndig Ok, jeg vil huske at angive det som to seperate skader en anden gang. Da BS s sammenskrivning ikke medfører usikkerhed om skaderne, er det en formel fejl, - Al og ændres til en Al. 5. marts :29 Sagen lukket 18

19 6.4 Gulvafløb Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 19

20 SynsogSk:nsmand -. B8 L_- -. s f, 5 marts Sagen lukket 20

21 Beskrivelse af skadelmangel: Samlingen mellem afløbsskål og afløbsrist i bruseniche er ikke udført korrekt. Der ses synligt beton mellem afløbsskål og afløbsrist, og i denne beton ses der huller. Note: Brusenische med gulvafløb er et af husets mest vandbelastede områder, og derfor skal overgangen mellem afløbsskålen og overliggende afløbsrist/ gulv være 100 % tæt. Som konstruktionen fremstår på nuværende tidspunkt, er der stor sandsynlighed for, at der trænger fugt ned i underliggende gulvkonstruktion. Karakter: K3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Enig. Fandt dog ingen tegn på fugtskader under badeværelset i krybekælder ved besigtigelsen Ingen yderligere bemærkninger. B8 5. marts :29 Sagen lukket 21

22 6.4 Gulvafløb I Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Gulvafløb bruseniche i badeværelse er placeret helt ovre hjørne i flugt med bagmuren. Note: Badeværelset vurderes at være renoveret for ca. 10 år siden. I henhold til By og Byg Anvinsning 200 skal der minimun holdes en afstand på 15 cm fra gulvafløb til væg. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes på laveste A-niveau, da der i revisionen allerede er anført et andet forhold vedr. aulvafløbet. Enig. Var ikke opmærksom på den forskrift om afstand fra væg til afløbsrist, men kan godt se at det er sådan det er. Ingen yderligere bemærkninger. 6.8 Andet KO: Revner i hjørner i skakt mod ovenlys i badeværelse. Note: Revner skyldes svind i plader efter montage_og_udbedres_med_fuge/malerbehandling. Al 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger Kl: Trægulve har mærker efter slid i alle rum, specielt i ganglinier og ved døre. 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 5. marts :29 Sagen lukket 22

23 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.1 Lofter/etageadskillelser KO: Spartling på lofter (udført i flere rum) hvor der ikke efterfølgende er blevet slebet og malerbehandlet. Se fx ved dør i lille værelse. Fejlangivelse Beskrivelse at skade: Som BS. Al Karakter: KO Begrundelse for fejl: BS har beskrevet den samme skade to gange. Fejlens vægt: Forholdet betragtes som en formel fejl og vægtes på laveste A-niveau. Bygningssagkyndig Enig. Læser altid kladde af mine tilstandsrapporter, men har ved gennemlæsning overset denne eller ikke fået rettet korrekt. Beklager. Ingen yderligere bemærkninger. 9.1 KO: Spartling på lofter (udført i flere rum) hvor der ikke efterfølgende er blevet slebet og Lofter/etageadskillelser malerbehandlet. Se fx ved dør i lille værelse. Al 5. marts :29 Sagen lukket 23

24 11. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer Ilnoen bemærkniner Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Under naturgaskedel i bryggers er der kraftig tæring på rør, som føres op i naturgaskedlen. Note: Som tæringen fremstår, er der stor risiko for lækage og med dertil efterfølgende fugtskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Feilens væat: Forholdet væates D A-niveau. EQ. Ingen yderligere bemærkninger Andet I KO: Aftræk fra tørretumbier ikke ført skjult i bryggers (men synligt langs gulvet et stvkke. A3 5. marts :29 Sagen lukket 24

25 11.5 Andet K2: Rørstykke under fyret bryggerset har rust på overfladen. Fejlangivelse Beskrivelse af skade: Under naturgaskedel i bryggers er der kraftig tæring på rør, som Al føres op i naturgaskedlen. Note: Som tæringen fremstår, er der stor risiko for lækage og med dertil efterfølgende Bygningssagkyndig fugtskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er beskrevet i tilstansrapporten, men med forkert karakter. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_a-niveau. Er allerede nævnt under pkt. 11.1, så denne Al bør vel udgå? Enig - forholdet skal udgå marts :29 Sagen lukket 25

26 Bygning B (Udhuslskur - 12m2) 5. marts :29 Sagen lukket 26

27 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 5. marts :29 Sagen lukket 27

28 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Taget på skuret er et PVC-tag, hvor hæfterne på tagskruerne på flere af skruerne er løse eller faldet af. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes lavest på A-niveau, da skaden er på en sekundær bygning af mindre værdi. Enig. Ingen yderligere bemærkninger. Al 5. marts :29 Sagen lukket 28

29 1.6 Tagrender/tagnedløb K3: Oprindelig tagrende er skjult oven fra og nede fra. Ekstra tagrende er monteret under eksisterende tagrende. Note: Det er ikke synligt, om øverste tagrende trænger til rensning. Hvis den er stoppet vil vandet løbe ud til siderne og kunne opfugte trækonstruktionen. 2. Ydervægge i bygning B 2.O Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 29

30 2.2 Beklædninger Fejlangivelse II Al i L \ _.x. :-; X Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade: Facadebeklædningen på skuret er udført i vandfaste krydsfinerspiader. øverst i denne beklædning er finerpladerne fugtpåvirkede, og finer har løftet sig. Nederst i beklædning er der råddannelse. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens vægt: Forholdet vægtes laveste på A-niveau, da skaden er på en sekundær bygning af mindre værdi. Enig. Ingen yderligere bemærkninger. I Al 5. marts :29 Sagen lukket 30

31 I - lofter - tage 3. Vinduer og døre i bygning B 13.0 Vinduer og døre IIB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. lndervægge/skillevægge i bygning B 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. På anden vis, Via advokat. 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget at din ejendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 22 år. I hvilken periode har du boet på ejendommen? 22 år. 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Nyt badeværelse, nye vinduer, udskiftet tag, Iernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, efterisolering at loft, lydisolering af indretning af bad I toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? væg mod nabo, nyt køkken, trappe op til loft samt bryggers. Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Nej 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Fliser i bryggers. 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: - kælder I krybekælder I ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer I døre? Nej I etageadskillelser? Nej -gulve? Nej Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i I ved skorsten (feks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 5. marts :29 Sagen lukket 31

32 i i 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej, Via lem i skab i entré. 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafiøb)? Nej 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen I ventilerede hulrum? Nej 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? Nej 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? Nej 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8._Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afiøbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført at personer uden autorisation? Nej 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 11. VVS-installationer Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger 5. marts :29 Sagen lukket 32

33 Bygningskonstruktioner i 0 Takonstruktion/-beIæninci/skorsten A A A A A B B B Sadeltag Gitterspær Taghældr,ing - Tagbelægning - Skorsten - Muret Bjælkespær Taghældning grader Fiberarmeret skifer 1-15 grader Tagbelægning - Tagpap!tagduge B Tagbelægning - Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig 2.0 Ydervæ ge A A A Bagmur - B Massiv murværk Fjel beskrivelse: Litra Bs tagkonstruktion er med ensidigt fald. Begrundelse for fejl: Er ikke anført i tilstandsrapporten. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_laveste_a-niveau. Enig. Formur - Tegl/kalksandsten Træ Ingen yderligere bemærkninger. Tegl/kalksandsten Oprindelige tegninger viser det ikke - det er derfor skønnet Al 5, marts :29 Sagen lukket 33

34 Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig 3.0 Vinduer og døre A B Træ Træ 4.0 Fundament/sokler A B Teglsten Beton Fjel beskrivelse: Litra Ks ydervægge er ikke massive, men med hulmur. Udover at der er formur at tegl/ Kalksandsten, er der også facade af træ. Begrundelse for fejl: Ydervæggen er ikke korrekt beskrevet tilstandsrapporten. Fejlens væqt: Forholdet væqtes å laveste A-niveau. Enig. - Ingen yderligere bemærkninger. Fejlangivelse Fjel beskrivelse: Litra A s fundamenter er ikke af teglsten, men støbt i beton. Al Begrundelse for fejl: Bygningsdelen er ikke korrekt beskrevet i tilstandsrapporten. Fejlens_vægt:_Forholdet vægtes_på_laveste_a-niveau. Bygningssagkyndig Enig. Ingen yderligere bemærkninger. 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Krybekælder A Støbt i beton Geled i krybekælder er støbt beton, A Muret i blok- eller teglsten A Andet: Gulv mellem stueetage og krybekælder er et træhjælkelag B Terrænclæk Fejlangivelse Fjel beskrivelse: Litra A s har udover krybekælder også terrændæk i badeværelse og Al bryggers. Begrundelse for fejl: Er ikke anført i tilstandsrapporten. lens_vægt:_forholdet vægtes_på_laveste_a-niveau. Al Al Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) I A Vægkonstruktioner, uorganisk I er. Al 5. marts :29 Sagen lukket 34

35 A Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A Gulv på strøer eller bjælker A Klinkegulv på beton A Andet, Type Vinyl 8.0 Indervæ 9ge/skillevægge A Inder-/skillevægge - Letbeton B rider-/skillevægge - Træ 9.0 Lofter/etageadskillelser A Kommentar Gipsonite lofter Indvendige trapper 11.0 VVS-installationer A Gas/centralvarme A Gulvvarme, Type: Vandbåret. 5. marts :29 Sagen lukket 35

36 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 54 10% 10% Sammentælling 48 Skønsmand reduceres med 10 %, fordi bygningen har en relativ lav kompleksitet og fremstår let tilgængelig. Bygningssagkyndig 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 51 10% 10% Se tidligere 45 Skønsmand begrundelse. Syns- og 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Bygningssagkyndig Middel Ikke angivet Middel Ikke angivet Let tilgængelig ejendom, som er bygget i en enkel og kendt byggeskik. Konstruktioner og materialer er traditionelle og let tilgængelige. Der er dog en vis usikkerhed om, hvorvidt den skimmmeldanelse, som blev konstatereret i forbindelse med den tekniske revision, også var tilstede i forbindelse med BS s besigtigelse. Der er ikke ændret på de konstruktive forhold fra BS s besigtigelse til TR s besigtigelse. Ingen yderligere bemærkninger. Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold Ingen yderligere bemærkninger. Ingen yderligere bemærkninger. 5. marts :29 Sagen lukket 36

37 Nævnets afgørelse 5. marts :29 Sagen lukket 37

38 Dato: 2. marts 2015 J.nr.: XX Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten XX Det er nævnets vurdering, at der tilstandsrapporten XX er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig XX tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig XX den 10. oktober XX har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 27. januar Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand XX og afsluttet den 27. januar Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. februar XX havde foretræde under nævnets behandling af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæfte de tremmødebilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis den tekniske revision. Under punkt 1.11 har nævnet reduceret fejlens vægt C13 til B8, idet det fastholdes, at den mangelfulde ventilation skal rapporte res, men at der medgives usikkerhed hvorvidt skimmelvæksten kunne konstateres/forudses på besigtigelsestidspunktet. Tilstandsrapporten XX vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 5. marts :29 Sagen lukket 38

39 5. marts :29 Sagen lukket 39

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET september 2011. 2020 Olaf Haildor Gunnløgsson 3000 Helsingør den 18. maj 2011. Dato: Beskikket bygningssagkyndig Helsingør Arkitekter Sct. Anna Gade 44 B FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: XX DISCIPLINAER-

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Børge Uldahl dresse Spurvevej 1 Postnr. 9550 Dato 21-07-2015 By Mariager Udløbsdato 21-01-2016 H-15-00-0184 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-20806 Matrikel/Ejerlav: 8FB ssens By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Vogel dresse Bryggerstien 6 Postnr. 4030 Dato 19-01-2015 By Tune Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-12900 Matrikel/Ejerlav: 15KN Tune By, Tune Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 15-10-2014. Lb. nr. H-14-02517-0116. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Fani Pørtner dresse gerbakken 17 Postnr. 5210 Dato 15-04-2014 By Odense NV Udløbsdato 15-10-2014 H-14-0-0116 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-6507 Matrikel/Ejerlav: 13 Villestofte By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Birger Hermansen dresse Bavnehøjen 35 Postnr. 6933 Dato 26-08-2015 By Kibæk Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-910398 Matrikel/Ejerlav: 38IP Kibæk By, ssing Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Vedel Staalbo og Benny Poul Staalbo. By Lejre. Udløbsdato 24-01-2016

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Vedel Staalbo og Benny Poul Staalbo. By Lejre. Udløbsdato 24-01-2016 for ejendommen Sælger: Lisbeth Vedel Staalbo og Benny Poul Staalbo dresse Lønspjæld 14 Postnr. 4320 Dato 24-07-2015 By Lejre Udløbsdato 24-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11598 Matrikel/Ejerlav: 3æ

Læs mere