Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014."

Transkript

1 John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min BR10 ansøgning, af , om nedrivningstilladelse med en række oplysninger til brug for Plan, Byggesag og Zone forvaltning. Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen Ansøgning om Landzonetilladelse er dd. fremsendt digitalt via Borger.dk Hvad vi ansøger om Vi har købt landejendommen mhp at flytte vores permanente adresse hertil, så hurtigt som muligt, så vi herved kan sælge vores byejendom og frigøre kapital til bl.a renoveringer af Dejrupvej 91, denne handling er afstemt med at vi i 2015 påbegynder vores, forhåbentlig lange og aktive otium, med base i de naturskønne omgivelser landejendommen ligger op til. Jfr fremsendt BR10 ansøgning ønsker vi at foretage flg; 1. Nedrive den nuværende beboelsesejendom 131 m2 2. Anvende nedbrudte mursten, som fyldmateriale i vestvendt skel, mindre læ vold afdækket med opgravet jord og beplantet som hedebakke. Egnet tømmer og byggematerialer, som døre og vinduer genanvendes Øvrige materialer bortskaffes så hensigtsmæssigt som muligt efter gældende kommunale affaldsregulativer. 3. Opsætte permanent pavillon på 120 m2 fast forankret til det gl fundament

2 Ansøgning om nedrivningstilladelse af bevaringsværdig bygning Vi har overtaget ejendommen, som beset, mhp nedrivning af stuehuset, og har i forbindelse med BR10 ansøgningen om nedrivningstilladelse, ikke været opmærksomme på at der kunne foreligge andre registreringer, end de der forefindes i FBB registeret, til grund for Varde kommunes påtegninger af at ejendommen er fundet bevaringsværdig kategori 4. Jeg ansøger således om at Varde kommune ikke nedlægger forbud, efter 14 i planloven, mod nedrivning af denne bygning. Begrundelse for nedrivning Bygningen, som ønskes nedrevet, har ikke været vedligeholdt i mange år og har stået tom i en længere periode i forbindelse med bl.a tvangsauktion og fremstår nu som en kondemnerbar beboelse med råd, skimmel og fugt i samtlige træ konstruktioner, mure og vægge. Udover den store økonomi, der vil være forbundet med at rede huset fra sammenstyrtning vil det være uforholdsmæssigt omkostningskrævende, for ikke at sige umuligt, at vedligeholde og istandsætte bygningen, således den vedvarende kan tjene som bolig i en nutidig stand i henhold til gældende bygningsreglement, hvorfor vi ønsker at nedrive bygningen og genopføre en ny bygning i stedet. Der henvises til en række fotos i Appendiks A. Varde kommune skal være velkomne til at besigtige ejendommen til enhver tid.

3 Plantegning eksisterende bygninger Som aftalt har vi opmålt ejendommens bygninger langs soklen. Disse målinger er påført på nedenstående gl plantegning: Vi ønsker således at nedrive alt (131 m2) på nær den rektangulære bygning (18,5 x 12,2 m2) og opstille en permanent pavillon, bestående af moduler, der samlet tilnærmelsesvis vil dække det netop frigjorte fundament.

4 Beskrivelse af pavillon Vi har indhentet forskellige informationer og priser fra tilbudsgivere og kan på basis heraf oplyse at den ønskede pavillon opbygges af moduler, som har en bredde på mellem 3,88 3,95 m og en længde på m og en højde på 3,35 m. Modulerne vil vi sammensætte og få tilpasset til vores specifikke situation. Jeg har nedenfor forsøgt at skitsere hvorledes vi har tænkt os at placere 3 stk. sådan moduler til erstatning for den nedrevne bygning. Tegningen er ikke retvisende ifht vinduesplaceringer, vægge, døre indretning mm; men viser hvorledes vi vil forbinde til den eksisterende ejendom vha. af disse standard moduler benyttende det eksisterende frostfri fundament

5 Pavillon forankres på det hidtidige fundament, der går til frostfri dybde Pavillon tilsluttes eksisterende afløb og kloak. Pavillon vil opfylde BR10 krav til samtlige komponenter Der efterisoleres så pavillon lever op til BR10 krav for en permanent pavillon. Der opsættes brændeovn, solvarme og solceller, mhp at nedbringe behovet for den direkte el opvarmning af pavillonen Pavillonens facade ønsker vi er sortmalet med hvide vinduer, døre og karme Der er, som udbedt, indhentet specifikationer for konstruktioner: Tagkonstruktion: U-værdi 0,15 2 lag tagpap 12 mm krydsfiner 19 mm spredt forskalling 20 mm isolering 95 x 45 mm opskalkning for tagfald (ved fladt tag) 95 mm isolering 150 x 50 mm konstruktionstræ c/c 600 mm 150 mm isolering kl. 37 Dampspærre 50 mm akustikloft af typen Ecophon "modus" kl. 33 ophængt i skinner Ydervægskonstruktion: U-værdi 0,19 W/m2K 8 mm grå rockvit 22 mm klinkbeklædning/8mm grå rockvit i vinduesbånd 12 mm OSB plade 145 x 45 mm regler c/c 600 mm 45 x 45 mm lægte mm Isolering kl. 37 0,15 mm plastfoliemembran 12 mm spånplade OSB 13 mm gipsplade med film monteret i skinner Gulvkonstruktion/etageadskillelse: U-værdi 0,17 W/m2K 2,5 mm linoleum 22 mm spånplade 45 x 220 mm konstruktionstræ c/c 400 mm 200 mm isolering kl mm kantisolering kl mm krydsfiner Skillevægge (bærende) 13 mm gipsplade med film monteret i skinner 12 mm spånplade 45 x 95 mm regler c/c 600 mm 95 mm isolering kl mm spånplade Evt. 12 mm vådrumspanel i badezoner Skillevægge (ikke bærende) 13 mm gipsplade med film monteret i skinner 12 mm spånplade 45 x 45 mm regler c/c 600 mm 50 mm isolering kl. 37

6 12 mm spånplade 13 mm gipsplade med film monteret i skinner Evt. 12 mm vådrumspanel i badezoner Vinduer og døre: U-værdi 1,40 W/m2K g-værdi: 0,63 Ramme/karm: Træ-aluminium Placering af nedbrudte mursten Vi ønsker at anvende nedbrudte mursten, som fyldmateriale i vestvendt skel, med henblik at skabe en mindre læ vold, som bliver afdækket med opgravet jord og beplantet som hedebakke. Placeringen er indtegnet med blå markering på nedenstående gl luftfoto.

7 Appendiks A Fotos Facade Nord

8 Facade Syd Facade hjørnet Øst /Syd

9 Facade Vest

10 Spær og tagkonstruktion

11

12 Indre vægge

13

14 Ifht til indsigelsen fra Arkitektfirmaet så vil jeg gerne berigtige flg: Citat : "Den er ifølge BBR fra 1847 og er en af de få stråtænkte ejendomme i området, som i det ydre stort set står intakt" John Wegner: Vi har fundet en række gl fotos på ejendommen., som viser de stolte ejere, samt bygninger tilbage fra ca år det fremgår heraf at stuehuset stod i røde mursten og ikke som nu som pudset og hvidkalket. Citat: "Alt som led i en bosætningspolitik som gik og fortsat går på at fastholde og tiltrække beboere. Og gerne beboere med 'socialt overskud'. John Wegner: Jeg vil gerne pointere at vi netop har købt landejendommen mhp at flytte vores permanente adresse hertil, gerne så hurtigt som muligt, så vi herved kan sælge vores byejendom og frigøre kapital til bl.a renoveringer af Dejrupvej 91, denne handling er afstemt med at vi i 2015 påbegynder vores, forhåbentlig lange og aktive otium, med base i de naturskønne omgivelser landejendommen ligger op til. I øvrigt er det implicitte udsagn at det er klagers opfattelse vi lider af "socialt underskud". Hvis Varde kommune har det mindste ønske om at kunne verificere min sociale status, qua for eksempel skatteligningen, så meddeler jeg hermed kommunen fuldmagt hertil.... Begrundelsen for nedrivning er fortsat den samme som anført i selve ansøgningen: Stuehuset, som ønskes nedrevet, har ikke været vedligeholdt i mange år og har stået tom i en længere periode i forbindelse med bl.a tvangsauktion og fremstår nu som en kondemnerbar beboelse med råd, skimmel og fugt i samtlige træ konstruktioner, mure og vægge. Udover den store økonomi, der vil være forbundet med at rede huset fra sammenstyrtning vil det være uforholdsmæssigt omkostningskrævende, for ikke at sige umuligt, at vedligeholde og istandsætte bygningen, således den vedvarende kan tjene som bolig i en nutidig stand i henhold til gældende bygningsreglement, hvorfor vi ønsker at nedrive bygningen og genopføre en ny bygning i stedet. Vi håber på en snarlig afklaring så vi kan komme videre med at bosætte os i Varde kommune. Med venlig hilsen John Wegner

15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indholdsfortegnelse Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indledning... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Sådan læses vejledningen... 6

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, september 2008 Indhold Indledning 4 Handlingsplan og strategi

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Vogel dresse Bryggerstien 6 Postnr. 4030 Dato 19-01-2015 By Tune Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-12900 Matrikel/Ejerlav: 15KN Tune By, Tune Internt sagsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boltingevej 12 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. maj 2015 Til den 10. maj 2022. Energimærkningsnummer 311111961

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 17-31 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyvelvej 48 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. juni 2015 Til den 23. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Tom Gerlach. By Kolding. Udløbsdato 19-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Tom Gerlach. By Kolding. Udløbsdato 19-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Tom Gerlach dresse Fjeldparken 41 Postnr. 6000 Dato 19-02-2015 By Kolding Udløbsdato 19-08-2015 H-15-00-0015 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-180967 Matrikel/Ejerlav: 2CV Tved

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skydebanevej 1 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. maj 2015 Til den 9. maj 2025. Energimærkningsnummer 311111872

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

dit grønne sommerhus 1

dit grønne sommerhus 1 dit grønne sommerhus 1 hold Velkommen Forord af borgmesteren.... 3 Klima, miljø, natur og arkitektur.... 4 Vigtige valg ved renovering... 6 Energi, isolering og vedligehold:.... 8 - Vinduer og døre....

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere