Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 A B C D C E F G

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Kontroludskrift Side 1 af 5 Kontroludskrift Indberettet d Energimærke-nr Bygningsdata Navn Hovedbygning Opførelsesår 1978 BBR-bygningsnummer 001 Renoveringsår Besigtigelsesdato BBR Beboelsesareal 225 Vejnavn/ Lilleringvej BBR Erhvervsareal 0 Postnr. og by 8464 Opv. beboelsesareal 229,5 Lejemål Nej Opv. erhvervsareal 0 BBR-kode 120 Parcelhus Antal boligenheder Type Fritliggende bygning Antal bygninger 1 Beregningsgrundlag Be06-version Be06 version 4 El pris 2 Klimaskærm Loftshøjde 2,5 Setpunkter: Opvarmet 20 Rotation 0 Setpunkter: Ønsket 23 Varmekapacitet 120 Setpunkter: Natulig vent. 24 Varmekap. for forslag 120 Setpunkter: Køling 25 Dim. Rumtemperatur 20 Fratræk vinduesarealer fra bygningsdele Varmtbrugsvand generelt Nej Dim. Udetemperatur -12 Id Titel Areal B-faktor BR klassificering Type U-værdi Hul ydervæg - 35 cm - tegl/tegl, isoleret mm. 92,5 1 N/A Ydervæg 0, Let ydervæg - Let væg med 100 mm 18,74 1 N/A Ydervæg 0, Terrændæk - Beton + slidlag - 75 mm mineraluld Terrændæk - Beton + slidlag - 75 mm mineraluld 63,05 1,2 N/A Terrændæk 0,45 48,4 0,7 N/A Terrændæk 0, Vandret skunk mm isolering 21,9 1 N/A Loft og Tag 0, Skråvægge mm isolering 54,6 1 N/A Loft og Tag 0, Hanebåndsloft mm isolering 30,2 1 N/A Loft og Tag 0, Lodret skunk mm isolering 24,8 1 N/A Loft og Tag 0,25 Forslag Id Kort tekst Areal B-faktor BR klassificering Omkostning pr. m² Type U-værdi Fast omkostning Levetid Forslag til Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge - 150mm isolering. 1. sal - Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm isolering. Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering. 92,5 1 N/A 2300 Ydervæg 0, ,74 1 N/A 1800 Ydervæg 0, ,9 1 N/A 225 Loft og Tag 0, ,6 1 N/A 225 Loft og Tag 0, Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. 30,2 1 N/A 150 Loft og Tag 0, Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. 24,8 1 N/A 225 Loft og Tag 0, Vinduer Id Titel Antal Areal B- faktor Glasandel Horisont Hældning Højre Monteret på Navn Orientering Solafskærmning Solvarmetransmittans Udhæng Vinduer - 4 1,6 1 0, N/A Standard 1 0, Vinduer - 1 0,8 1 0, N/A Standard 1 0, Yderdør - 3 lags 1 2,1 1 0, N/A Standard 1 0, Faste - 1 1,3 1 0, N/A Standard Øst 1 0, Vinduer - 3 1,94 1 0, N/A Standard, stort udhæng Syd 1 0, Yderdør - 3 lags , N/A Standard Syd 1 0, Yderdør - 3 lags , N/A Lille venstre Syd 1 0,68 30 https://www.energy08.dk/single/result/auditreport/auditreport.aspx

11 Kontroludskrift Side 2 af Vinduer - Massiv isoleret yderdør - Massive yderdøre Vinduer - Vinduer - 2 1,85 1 0, N/A Standard Syd 1 0, , N/A Vest , N/A Standard Øst 1 0, ,72 1 0, N/A Standard Vest 1 0, Ovenlys - 3 lags , N/A Ovenlys 45 grader 1 0,68 0 Forslag Id Kort tekst Antal Areal B- faktor Glasandel Horisont Hældning Højre Monteret på Navn Omkostning pr. m² Orientering Solafskærmning Solvarmetransmittans af vinduer 4 1,6 1 0, N/A Standard , af vinduer 1 0,8 1 0, N/A Standard , af 3 lags r til energiruder i yderdøre 1 2,1 1 0, N/A Standard , af vinduer 1 1,3 1 0, N/A Standard 4700 Øst 1 0, af vinduer 3 1,94 1 0, N/A Standard, stort udhæng 2600 Syd 1 0, af 3 lags r til energiruder i yderdøre , N/A Standard 2000 Syd 1 0, af 3 lags r til energiruder i yderdøre , N/A Lille venstre 2000 Syd 1 0, af vinduer af vinduer af vinduer 2 1,85 1 0, N/A Standard 2600 Syd 1 0, , N/A Standard 2600 Øst 1 0,63 2 1,72 1 0, N/A Standard 2600 Vest 1 0, af ovenlys , N/A Ovenlys 45 grader ,63 Linietab Id Titel B-faktor Linietab Længde Tegl-, letbeton-, letvæg, betonfundament, trægulv Tegl-, letbeton-, letvæg, betonfundament, trægulv 1 0,63 21,25 1,2 0,63 26,25 Varmeforsyning Id Titel Brændsel Andel til rum Andel til VBV Andet elforbrug Antal Belastning B- faktor Brændværdi El til automatik Enhedspris Kedel temp. Korrektion Korrektion Minimum kedeltemp Nominel effekt Kedel - Gas - ny kondens unit isoleret m. kappe, ny Naturgas, m³ 0, , , ,003 0, https://www.energy08.dk/single/result/auditreport/auditreport.aspx

12 Kontroludskrift Side 3 af 5 brænder Fordelingsanlæg Id Titel Type Fremløbstemp. Returløbstemp Gulvvarme + radiator 2-strengs Internt varmetilskud Id Titel Apparaturer Apparaturer uden for brugstiden Areal Personer Hele bygningen 3,5 229,5 1,5 Automatik Id Titel Temp. justering Termostat på alle radiatorer 0 Ventilation Id Titel Areal Elvarmeflader Fordelingstal (Fₒ) Indbl.temperatur (ti) Infiltration uden for brugstiden (qi,n) Mekanisk vent. om sommeren uden for brugstid (qm,n) Mekanisk ventilation om sommer (qm,s) Mekanisk ventilation om vinteren (qm) Naturlig vent. om sommeren uden for brugstid (qn,n) Naturlig ventilation om sommeren (qn,s) Naturlig ventilation om vinteren (qn) Omfattet af regelmæssig kontrol Naturlig 0,3 - opl. vinduer og døre - hele huset 229,5 Nej ,2 0,3 Nej Varmtvandsforbrug Id Titel Gennemsnits forbrug for bygningen Varmt brugsvand temperatur Standard varmtvandsforbrug VVB Id Titel Antal B-faktor El-opv. Fremløbstemperatur Kapacitet Solvarmebeholder med varmespiral eller elpatron U-værdi L, 100 mm isolering 1 0 Nej Nej 1,2 Tekster Loft og tag Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 150 mm mineraluld. Hanebåndsloft er isoleret med 150 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Forslagstekst Efterisolering af skråvægge, hanebåndsloft, skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Ydervægge 35 cm hulmur af tegl, isoleret med 125 mm isolering. 1. sal: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Forslagstekst Efterisolering af ydervæggene ved eventuel renovering: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre og ovenlys https://www.energy08.dk/single/result/auditreport/auditreport.aspx

13 Kontroludskrift Side 4 af 5 Oplukkelige vinduer og glasdøre i bygningen er monteret. Forslagstekst af alle vinduer/glasdøre, ovenlys og glaspartier i bygningen til ruder med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Der er installeret gulvvarme i stueetage i badeværelset, entré, køkken/allrum og del af stue. Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er dog ikke monteret aftræksventil fra bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med naturgas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en forholdsvis ny (2005) kondenserende kedelunit med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Varmt vand Varmt brugsvand produceres i 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld (skønnet). Fordelingssystem Der er installeret gulvvarme i stueetage i badeværelset, entré, køkken/allrum og del af stue. Til disse rum er fremført gulvvarmeslange placeret i gulv. Rør er tilsluttet fordelerrør. Der er installeret radiatorer i de andre rum. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Solvarme Det er ikke rentabel at installere solvarmeanlæg i bygningen, da bygningen benytter en billig form for energi. Hvis energiprisen stiger eller hvis man vil være med til at reducere Danmarks CO2- udledning uanset rentabilitet, kan der overvejes at montere solvarme til varmt brugsvand med 4 m² solfanger og 200 liter solvarmebeholder. Forudsætning er, at der bor fire beboere i huset. Er der flere i huset, bør solfangerarealet øges med 1 m² og solvarmebeholderens volumen med 50 liter for hver ekstra beboer. Fordele Om sommeren kan solvarmen dække husstandens behov for varmt vand Lavere CO2-udledning Der anbefales at:. solfangerne monteres på det mest solbeskinnede sted på taget - solfangerne orienteres mod syd med en hældning på 45 grader.. solvarmebeholder opstilles i bryggers eller tilsvarende og erstatter den eksisterende varmtvandsbeholder.. sikre anlægget mod skader (dvs. kogning eller overophedning). Bruges solvarmen ikke i fuldt omfang, kan der installeres en ekstra ekspansionsbeholder, hvori solfangervæsken kan udvide sig.. installer i henhold til leverandørens anvisninger og udfør installationen efter gældende regler og forskrifter vedr. vand- og varmeinstallationer, herunder DS 452 for tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer.. Vælg godkendt anlæg og komponenter. Forslagsgrupper Forslagstekst Efterisolering af skråvægge, hanebåndsloft, skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Id Bygningsdel/Installation Kort tekst Vægge, lofter, gulve, kælder og terrændæk Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm Vægge, lofter, gulve, kælder og terrændæk Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm Vægge, lofter, gulve, kælder og terrændæk Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering Vægge, lofter, gulve, kælder og terrændæk Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Forslagstekst af alle vinduer/glasdøre, ovenlys og glaspartier i bygningen til ruder med 2 lags energirude med varm kant. Id Bygningsdel/Installation Kort tekst Vinduer, udvendige døre og ovenlys af vinduer Vinduer, udvendige døre og ovenlys af vinduer Vinduer, udvendige døre og ovenlys af 3 lags r til energiruder i yderdøre Vinduer, udvendige døre og ovenlys af vinduer Vinduer, udvendige døre og ovenlys af vinduer Vinduer, udvendige døre og ovenlys af vinduer Vinduer, udvendige døre og ovenlys af 3 lags r til energiruder i yderdøre Vinduer, udvendige døre og ovenlys af 3 lags r til energiruder i yderdøre https://www.energy08.dk/single/result/auditreport/auditreport.aspx

14 Kontroludskrift Side 5 af Vinduer, udvendige døre og ovenlys af vinduer Vinduer, udvendige døre og ovenlys af vinduer Vinduer, udvendige døre og ovenlys af ovenlys https://www.energy08.dk/single/result/auditreport/auditreport.aspx

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kanalvejen 2 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. august 2012 Til den 14. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolebakken 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-022856-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndre Landevej 20 5900 Rudkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juli 2013 Til den 26. juli 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyngvejen 8, 7323 Give Lyngvejen 8 7323 Give Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. oktober 2012 Til den 18. oktober 2019.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas SIDE 1 AF 20 Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001037-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karise Alle 2 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. maj 2013 Til den 19. maj 2020. Energimærkningsnummer 310040538

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kongevej 3 4450 Jyderup Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2014 Til den 6. august 2024. Energimærkningsnummer 311067382

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Staushedevejen 34 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. november 2012 Til den 22. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J.nr.: 955 Strandparken 6 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. december 2012 Til den 21. december 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk Lundestrædet 55 4300 Holbæk Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 14 Adresse: Lundestrædet 55 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013046-001

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Guldsmedgade 28 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. marts 2013 Til den 29. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blodbøgen 34 8620 Kjellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hjermvej 67 7560 Hjerm Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2022. Energimærkningsnummer 310002996

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent:

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-343302-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejerigårdsvej 26 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejerigårdsvej 26 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Mejerigårdsvej 26 Postnr./by: 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-007317-001 Energikonsulent: Per Johansen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere