Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT"

Transkript

1 </b>grøndalsvænge Side : 0 EJENDOMSDATA Adresse : Jordbærvej Vedligeholdsareal : 0 m2 Grundareal : 0 m2 Ejendomsmester : Bebygget areal : 0 m2 Telefon : Bruttoetageareal : m2 Mobiltelefon : Kælderareal : 0 m2 Personsøger : Sikringsrum areal : 0 m2 Udnyttet tagareal : 0 m2 BBR-nummer : Bebyggelsesprocent : 0,0 % Anvendelse : Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2- Antal bygninger : 6 Kommune : København Antal etager : 3 Matrikel : Del af 123 og 950, Utterslev, København Antal lejligheder : 83 Antal erhverv : 0 Ibrugtagning : 2012 Antal institutioner : 0 Servitutter : NEJ Antal garager : 0 Fredning : NEJ Antal kælderrum : 0 Antal diverse : 0 Henlæggelseskonto : 401 Antal registrerede bygninger : 1 Budgetår : Antal registrerede lejligheder : 0 Antal registrerede bygningsdele : 43 Ejerforhold : Lejer Ejernavn : Boligselskabet AKB, København Inspektør : Adresse : v/ KAB Sekretær : Vester Voldgade 17 Afd.ansvarlig : 1552 København V Aktivitetsajourføring Telefon : Interval : 12 måneder Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL

2 P - prioritering af aktivitet PK - priskode ART - type af vedligehold 1 : Sikkerhed og miljøkrav AKKO : Akkord ALM : Almindelig vedligeholdelse 2 : Alvorlige følgevirkninger ANSL : Anslået pris OPR : Opretning 3 : Brugsfunktion OVER : Overslag (incl. moms) PLA : Planlagt vedligeholdelse 4 : Visuelle indtryk RAMME : Rammebeløb PLA : Opretning 5 : Brugerønsker STAN : Standard priskatalog TILB : Tilbud (incl. moms) TIME : Timesats EJENDOM BESIGTIGET DEN :.. EJENDOM BESIGTIGET AF :.. BESIGTIGELSE INDBERETTET DEN :.. BESIGTIGELSE INDBERETTET AF :..

3 </b>grøndalsvænge Side : 1 SfB.nr. : (12)00 Lb.nr.: 1 Mængde : m Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Fundamenter Bygningsdel : - Materiale : Beton, stål Installeret : Levetid : 60 år BESKRIVELSE : Husene/modulerne er funderet på stribefundamenter, der er udført i frostfri dybde og til bæredygtig bund således, at der ved hver lodrette lejlighedsskel/modulskel og i gavlene er et fundament på tværs af blokkene. Imellem fundamenterne på langs af blokkene er der monteret stålbjælker IPE200, som er fastgjort til betonfundamenterne og som er bærende for facaderne. I hver ende af blokkene mellem de to første stribefundamenter er der udført stribefundamenter på langs af bygningen (på tværs af de øvrige betonfundamenter) til optagelse af vandret last på langs af blokkene. Til understøtning af træterrasserne er der på langs af bygningen på begge sider udført et stribefundament, som også udgør det for rottesikring. Skillevægge i terræn er funderet på punktfundamenter og skurene er funderet på pladefundamenter. Gangbro og trapper på blok A og C er funderet på punktfundamenter. Ved alle gavle er der monteret L-fundamenter ca. 30 cm fra husene, for at skabe luft til trækonstruktionerne. Henover disse åbninger i terræn niveau er der monteret 25 mm galvaniserede gitterstålriste. Stålbjælker IPE200: 650 m Stribefundamenter: 1650 m Pladefundamenter: 200 m2 Punktfundamenter til gangbro og trapper: 24 stk. à Ø 0,6 m Punktfundamenter til skillevægge i terrræn: 235 stk. à Ø 0,25 m L-fundamenter: 200 m

4 </b>grøndalsvænge Side : 2 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Ved besigtigelse af betonfundamenter skal der kigges efter revner og eventuelle afskalninger. Ved besigtigelse af stålbjælker skal der kigges efter rustdannelser. For at besigtige fundamenter og stålbjælker under husene, skal der demonteres terrassebrædder for at få adgang hertil.fornuftig beklædning og lommelygte anbefales. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Revner og afskalninger udbedres. Rustdannelser fjernes og der rustbeskyttes påny. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af betonfundamenter og stålbjælker. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Ved besigtigelse af m ANSL DRC 2 PLA betonfundamenter skal der kigges Vedl.h. Revner og afskalninger udbedres m ANSL ENT 2 PLA Udskift. Udskiftning af betonfundamenter og m ANSL ENT 2 PLA

5 </b>grøndalsvænge Side : 3 stålbjælker. SfB.nr. : (21)03 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Ydervægge Bygningsdel : Træ/fiber/plader Materiale : Fiber Cement Installeret : Levetid : 60 år BESKRIVELSE : Ydervæggene består af 8 mm fibercement plader (Cembrit), der er monteret på lodrette trælægter 21x70 mm med skuer. Samlingerne imellem pladerne er lukket med en forsegling. Der er indbygget ventilation på 23 mm luft mellem facadeplader og vindgipsplader (9 mm), som er monteret på 50x45 mm trælægter med 50 mm mineraluld imellem. Mellem lægter og trækonstruktionen er monteret 8 mm OSB plader, og trækonstruktionen på 45x mm er bygget op med mineraluld imellem og fylder ialt 320 mm. På inderside af trækonstruktion er der monteret en 10 mm krydsfinerplade. Imellem denne og den indvendige 13 mm tykke Knauf gipsplade er dampspærren monteret. Skillevægge i terræn er opbygget af en stålkonstruktion og trykimprægneret trækonstruktion, som er beklædt med 8 mm fibercementplader (Cembrit). Vægge mellem tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion beklædt med 8 mm fibercementplader (Cembrit). Brystning ved tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion, som på begge sider er beklædt med 8 mm tykke OSB plader samt 4 mm aluminiumsplader (Neobond) monteret på trælægter. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af facade fra terræn. Se efter at plade beklædningen fremstår pæn, hel og at den er tilstrækkelig fastgjort. Tjek om samlinger imellem pladerne fremstår intakte og om om inddækninger omkring vinduer/døre samt ved skillevægge er tilstrækkelig fastgort og ikke giver anledning til

6 </b>grøndalsvænge Side : 4 unødig indtrængen af fugt. Ligeledes bør der kigges efter om der vokser beplantning, mos- eller algevækst på facadepladerne. Se efter beklædning revner fugtskjolder misfarvninger og smuds fastgørelse inddækninger fugt/svamp i bagvedliggende konstruktioner, såfremt der kan være anledning dertil Værktøj kikkert evt. fugtmåler 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Sørg for at der er skruer i alle skruehuller og forsegling i alle samlinger og eventuelle knækkede/revnede plader udskiftes. Afrens facadepladerne for plante-, mos og algevækst samt andre pletter og smuds (undgå højtryksspuling). 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af facadeplader AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Vedl.h. Sørg for at der er skruer i alle m ANSL ENT 2 PLA

7 </b>grøndalsvænge Side : 5 skruehuller og forsegling i alle Udskift. Udskiftning af facadeplader m ANSL ENT 2 PLA Besigt. Besigtigelse af facade fra terræn m ANSL DRC 2 PLA Se efter at plade beklædningen SfB.nr. : (22)02 Lb.nr.: 2 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Indervægge Bygningsdel : Lette vægge Materiale : Gipsplader Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Indvendige skillevægge herunder installationsskakte er udført med gipsplader monteret på et underlag af trælægter og med lydisolering imellem. Indvendige gipsvægge mellem lejligheder (lejlighedsskel) er udført med 1 lag 13 mm brandgips og et lag 13 mm gips monteret på en trækonstruktion med lydisolering og lukket med en afstivende 8 mm OSB plade på den anden side. Dette gentager sig med modsat fortegn og der er ca. 34 mm luft i mellem de to vægkonstruktioner. I krydsene med dækkene er der udført isolering i hulrummet mellem de to vægge. Indvendige gipsvægge er beklædt med filt og malet med Bindoplast glans 7 maling i RAL 9010 fra Akzo Nobel Deco A/S (Nordsjö Farver).

8 </b>grøndalsvænge Side : 6 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af indvendige gipsskillevægge. Kontroler væggenes stabilitet og se efter skader og revner. Se efter: fastgørelse stabilitet revner fugt overfladebehandling 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Reparation ved partiel udskiftning af defekte gipsplader. Gipsplader der har været udsat for fugt skal også udskiftes - tjek samtidig om bagvedliggende materialer skal udskiftes. Gipsplader spartles og slibes samt påføres ny overfladebehandling herunder opsætning af filt og maling. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Gipsplader udskiftes og overfladebehandles påny. Såfremt bagvedliggende materialer er beskadiget bør de også udskiftes. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af indvendige ANSL DRC 2 PLA

9 </b>grøndalsvænge Side : 7 gipsskillevægge. Kontroler Vedl.h. Reparation ved partiel udskiftning ANSL TØM 2 PLA af defekte gipsplader. Gipsplader Udskift. Gipsplader udskiftes og ANSL TØM 2 PLA overfladebehandles påny. SfB.nr. : (23)01 Lb.nr.: 2 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Etagedæk Materiale : Træ, parket, gips og linoleum Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Opbygning af dækkonstruktion i etageadskillelser er som følgende: 14 mm lakeret egetræsparket af mærket Upofloor Natural, lagt med fer og not som et flydende gulv, leverandør er Karelia-Upofloor Oy, Lukkosalmentie 3, FI KUOPIO, Finland. 22 mm spånplade, 245 mm bjælkelag med isolering, som er lagt på et stålnet, 153 mm luft (skel mellem top- og bundmodul) 12 mm spånplade, 120 mm bjælkelag med isolering 21 mm lægter 2 lag gipsplader (ved brandsektioner er der 2 x 15 mm brandgips ellers 2 x 13 mm gips) som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 fra Nordsjö.

10 </b>grøndalsvænge Side : 8 I teknikrum er gulvet belagt med 2,0 mm linoleum af typen Homogeneous XL PU fra Polyfloor. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Ved besigtigelsen af parketgulve skal det kontrolleres om underlaget ligger fast og om der er tegn på opfugtning. Revner mellem parketbrædder kan skyldes udtørringssvind. Nedbøjning i gulvbelægningen er som regel tegn på et brud i den bærende konstruktion. Bruddet kan skyldes overbelastning eller en rådskade i materialet. Se efter: Revner Overfladebehandling Gyngende eller knirkende gulve Vandskader og fugt Besigtigelse af gulve i teknikrum med linoleum foretages visuelt. Se efter: revner i belægningen svejsesømme tæthed omkring gulvafløb Besigtigelse af gipslofter foretages visuelt. Typiske tegn på skader fra eventuelt vådrum er vådt filt, misfarvninger og skimmelsvamp. Se efter: Revner Fugt Misfarvninger og tegn på skimmelvækst 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : I forbindelse med vedligeholdelse af egetræsparket skal der huskes på

11 </b>grøndalsvænge Side : 9 følgende: Sørg for at opretholde korrekt relativ luftfugtighed i boligerne, installer måtter på begge sider af hoveddøren, brug kun lidt vand ved rengøring, fjern omgående pletter og sørg for at montere filt under møblerne. Linoleum vedligeholdes ved støvsugning og/eller blød klud ved vask med varmt vand og neutral rengøringsmiddel. Ved udefrakommende fugt- og vandskader foretages nødvendig udskiftning, slibning og lakering. I tilfælde af knirkende gulve foretages en omlægning. Reperation af defekte gulvbrædder eventuelt med partiel udskiftning. Gulvoverflader let slibning og lakering. Reparation af linoleum evt. med partiel udskiftning. Udskiftning af underliggende materiale, såfremt det har taget skade. Reparation af gipsloft med udspartling af revner samt malerbehandling. Ved udskiftning af gipsplader skal samlinger strimles og spartles 3 gange og herefter males med 1 gang grundigsmaling og 2 gange loftmaling. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af parketgulv ved optagning og bortskaffelse af de gamle gulvbrædder, efterse og reparere defekt underlag. Levering og lægning af nyt parketgulv. Udskiftning af linoleum samt evt. underlag. Udskiftning af gipslofter ved nedbrydning og bortskaffelse af det gamle samt eftergå bagvedliggende konstruktioner. Levering og montering af nye gipslofter inkl. malerbehandling

12 </b>grøndalsvænge Side : 10 AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Ved besigtigelsen af parketgulve m ANSL DRC 2 PLA skal det kontrolleres om Vedl.h. I forbindelse med vedligeholdelse m ANSL TØM 2 PLA af egetræsparket skal der huskes Udskift. Udskiftning af parketgulv ved m ANSL TØM 2 PLA optagning og bortskaffelse af de

13 </b>grøndalsvænge Side : 11 SfB.nr. : (23)02 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Kælderdæk Materiale : Træ Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Terrændækket ligger hævet ca. 60 cm over terræn, så der er et ventileret hulrum under bygningerne. Dækket er opbygget som følgende: 14 mm lakeret egetræsparket af mærket Upofloor Natural, lagt med fer og not som et flydende gulv, leverandør er Karelia-Upofloor Oy, Lukkosalmentie 3, FI KUOPIO, Finland. 22 mm spånplade, 400 mm bjælkelag med isolering 13 mm vindspærreplade af typen Isover VKL Stålnet Vedr. gulvbelægning i teknikrum se under bygningsdel og i baderum se under Imellem terrændækket og terrænet er der omkring de installationer, der kommer fra terræn og bliver ført op i skakten udført en isoleret kasse. Kassen er opbygget af trykimprægneret træ og hårde isoleringsbatts, og inden i kassen er der fyldt op med isolering. Kassen er afsluttet med Tyvek. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af gulvbelægninger se under bygningsdel og Besigtigelse af kælderdæk mod terræn: Tjek om stålnet og isoleringsplader er intakte og om der er tegn på råd på trædele i krybekælder. For adgang til krybekælder skal der demonteres terrassebrædder. Fornuftig beklædning anbefales. Værktøj:

14 </b>grøndalsvænge Side : 12 Lommelygte Skruemaskine Kniv 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Reparation af isoleringsplader og stålnet, såfremt det er beskadiget. Behandling eller udskiftning af trædele i krybekælder, hvis der er begyndende råd. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af stålnet og isoleringsplader. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af gulvbelægninger se m ANSL DRC 2 PLA under bygningsdel og Vedl.h. Reparation af isoleringsplader og m ANSL TØM 2 PLA stålnet, såfremt det er Udskift. Udskiftning af stålnet og m ANSL TØM 2 PLA isoleringsplader.

15 </b>grøndalsvænge Side : 13 SfB.nr. : (23)03 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Tagdæk Materiale : Tagpap Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Tagene på boligblokke og skure er opført som flade tage med tagpap. Tagoverfladen er udført med 2 lag tagpap på et underlag af krydsfiner. Tagfladen slutter med et sortmalet sternbræt 21x75 mm, som er afdækket med en sortmalet stålkant udført med drypnæse. Tagdækkene på boligblokkene er opbygget som følgende: 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm vandfast krydsfiner Ventilation Tyvek 12 mm krydsfiner 455 mm bjælkekonstruktion med isolering imellem 45 mm lægter med isolering imellem 13 mm gipsplade Dampspærre 13 mm gipsplade, som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 Midt på blokkene er der på langs udført en gennemgående tagventilation, som er opbygget af træ og beklædt/inddækket med sortmalet stål. Henover teknikskakte er der udført en taghætte. der er opbygget af træ og bekldt med sortmalet stål. Tagdækkene på skurene er opbygget som følgende: 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm OSB plade monteret ovenpå 45x145 mm træbjælker

16 </b>grøndalsvænge Side : 14 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af tagbelægning med tagpap samt inddækninger m.m. Tagpap og stålinddækninger/stålkanter bør gennemgås hvert år for evt. skader, hærværk m.m. Gennemgang af tagpap for slip langs banekanter samt for evt. smøring. Skader i øvrigt foranlediget af uvedkommende færdsel eller fremmedlegemer. Dampbuler på tage registreres. Stålafslutninger ved sternkanter, ovenlys, taghætter og ventilationsåbning. Skader registreres. Vurdering af mulig vandindtrængning/skader foretages Se efter: tagpap samlinger stålkanter/inddækninger afvanding dampbuler fremmedlegemer ophobning af blade ved tagventilation Værktøj: stige/stilladstrappe sikkerhedsline spartel lommekniv 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Vedligeholdelsesanvisning: Gennemgang/oprensning af tagflade for fremmedlegemer (skruer, sten, grene mm.) Reparation af utæt tagpap ved baneslip Opskæring og lapning af dampbuler

17 </b>grøndalsvænge Side : 15 Reparation af stålkanter/-inddækninger Evt. reparation/udskiftning ef underlag for tagpap, såfremt der har været vandindtrængning. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af tagbelægning på boligeblokke og skure. Aftagning af eksisterende tagbelægning og stålinddækninger og -kanter. Udlægning af nyt tagpap med 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå, inklusuve nye sorte stålkanter og -inddækninger. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af tagbelægning med m ANSL DRC 2 PLA tagpap samt inddækninger m.m. Vedl.h. Vedligeholdelsesanvisning: m ANSL TAG 2 PLA Gennemgang/oprensning af tagflade Udskift. Udskiftning af tagbelægning på m ANSL TAG 2 PLA boligeblokke og skure. Aftagning

18 </b>grøndalsvænge Side : 16 SfB.nr. : (24)01 Lb.nr.: 1 Mængde : 89 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Trapper/ramper Bygningsdel : Indvendig Materiale : Træ Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Indvendig i lejligheder med mere end 1 etage er der installeret en trappe udført i træ med trin og stødtrin. Trappen er lakeret. Gelænder er i den ene side udført med plexiplader monteret på hvidmalede stålbalustre og i den anden side er håndliste udført i hvidmalet stål. Trappen består af 2 ligeløbstrapper med et mellemliggende repos, der springer et trin og den består af ialt 17 trin inkl. reposer mellem hver etage. I type 13 boliger, der består af 3 etager, er der 2 stk. trapper med hver 17 trin. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Indvendige trapper besigtiges for, at gelænder ikke sidder løst og at trin er intakte og sikkerhedsmæssigt i orden. Se efter: overfladebehandling på trin gelænder sidder tilstrækkeligt fast trin og reposer er sikkerhedsmæssigt i orden 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Fastgørelse af løst gelænder. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af gelænder. Reparation af defekte trin og reposer evt. med partiel udskiftning. Ved større huller eller hakker i overfladen, bør de udfyldes med plastisk træ og efterbehandles med reparationslak.

19 </b>grøndalsvænge Side : 17 Udskiftning af trappetrin/-reposer. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Indvendige trapper besigtiges for, stk ANSL DRC 2 PLA at gelænder ikke sidder løst og at Vedl.h. Fastgørelse af løst gelænder stk ANSL TØM 2 PLA Udskift. Udskiftning af gelænder stk ANSL TØM 2 PLA

20 </b>grøndalsvænge Side : 18 SfB.nr. : (24)02 Lb.nr.: 1 Mængde : 4 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Trapper/ramper Bygningsdel : Udvendig Materiale : Stål Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : På to af boligblokkene er der udvendige trapper udført i stål som nedgang fra altangang i begge ender. Trappevanger og gelænder er udført i varmtgalvaniseret stål, som er malet sort i RAL Trin er udført med perforerede galvaniserede stålplader af typen Stephuit N fra Meiser. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Trapper tjekkes for eventuelle skader på stål. Tjek at trin ligger fast og er forsvarlige at gå på. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Eventuelle løse eller ødelagte trin fastgøres eller repareres. Skader på stål repareres og males påny. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af ståltrapper. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Trapper tjekkes for eventuelle stk ANSL DRC 2 PLA skader på stål.

21 </b>grøndalsvænge Side : 19 Vedl.h. Eventuelle løse eller ødelagte stk ANSL ENT 2 PLA trin fastgøres eller repareres. Udskift. Udskiftning af ståltrapper stk ANSL ENT 2 PLA SfB.nr. : (26)02 Lb.nr.: 1 Mængde : 330 m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Altaner/gange Bygningsdel : Tung altan Materiale : Træ, m.m. Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Der er tagterrasser på blok A, C, E og halvdelen af G. Opbygning af dækkonstruktionen på tagterrasserne er som følgende: 45x95 mm trykimprægnerede brædder Stålkonstruktion med indbygget ventilation Tagpap Børner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm vandfast krydsfiner Ventilationsåbning Tyvek 16 mm vandfast krydsfiner 300 mm bjælkelag med isolering, som er lagt på et stålnet, 21x70 mm lægter 13 mm gipsplade 0,2 mm dampspærre fra Rosenlew RKW 13 mm gipsplader som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 fra Nordsjö.

22 </b>grøndalsvænge Side : 20 Brystning/rækværk ved tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion, som på begge sider er beklædt med 8 mm tykke OSB plader, som er fastgjort til stålkonstruktionen på tagterrassen og til de vægge, der adskiller tagterrasserne. Rækværket er beklædt med 4 mm tykke aluminiumstplader (Neobond) monteret på lægter og afdækket øverst med en 4 mm sortmalet aluminiumskappe. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Tagterrasserne skal tjekkes for evt. vandindtrængning i den underliggende konstruktion. Tjek indvendig i lejligheder om der er tegn på vandskader. Se endvidere efter at alle synlige inddækninger og samlinger udvendig på tagterassen og vægge omkring er tætte. Brædder på tagterrasserne skal gennemgås for evt. skader, udtørring og snavs. Vægge og rækværker omkring tagterrasser - se ydervægge. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Ved evt. vandindtrængning skal årsag findes. Det kan være nødvendigt at fjerne brædder på tagterrassen for at klarlægge dette. Udbedring foretages herefter af fagmand. Brædderne skal olieres en gang om året og såfremt de er snavsede/fedtede rengøres de inden oliering. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af brædder og evt. underliggende konstruktion samt inddækninger.

23 </b>grøndalsvænge Side : 21 AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Tagterrasserne skal tjekkes for m ANSL DRC 2 PLA evt. vandindtrængning i den Vedl.h. Ved evt. vandindtrængning skal m ANSL TØM 2 PLA årsag findes. Det kan være Udskift. Udskiftning af brædder og evt m ANSL TØM 2 PLA underliggende konstruktion samt

24 </b>grøndalsvænge Side : 22 SfB.nr. : (26)03 Lb.nr.: 1 Mængde : 200 m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Altaner/gange Bygningsdel : Altangange Materiale : Stål og glas Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Altangange er konstureret af søjler og bjælker varmtgalvaniseret stål, som er malet sort i RAL Som gangflade er benyttet perforerede galvaniserede stålplader af typen Stephuit N fra Meiser. Underside af gangbro er udført med 4 mm sortmalede aluminiumsplader. Rækværket er konstrueret af stål og lamineret sikkerhedsglas. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Tjek at gangbro inkl. plader på gangbro og rækværk er sikkerhedsmæssigt i orden og om der er skader på glas og stål. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Udbedring af skader. Rengøring udføres med vand og mild sæbe. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af gangbro. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Tjek at gangbro inkl. plader på m ANSL DRC 2 PLA gangbro og rækværk er Vedl.h. Udbedring af skader m ANSL ENT 2 PLA

25 </b>grøndalsvænge Side : 23 Udskift. Udskiftning af gangbro m ANSL ENT 2 PLA SfB.nr. : (29)00 Lb.nr.: 1 Mængde : 1 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Primære bygningsdele, generelt Bygningsdel : - Materiale : Diverse Installeret : 2011 Levetid : 1 år BESKRIVELSE : Konto 115 almindelig vedligeholdelse. Bygningsdelen er oprettet for primære bygningsdele i terræn for akut opstået vedligeholdelse som ikke er planlagt som følgende: Terrænbygninger, materialegård/garage, hegn, støttemur, terræntrapper, ramper, ydervægge, indervægge, dæk, trapper og ramper, altaner, tage og øvrige primører bygningsdele. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Almindelig vedligeholdelse for: Terrænbygninger, materialegård/garage, hegn, støttemur, terræntrapper, ramper, ydervægge, indervægge, dæk, trapper og ramper, altaner, tage og øvrige primører bygningsdele.

26 </b>grøndalsvænge Side : 24 SfB.nr. : (31)01 Lb.nr.: 1 Mængde : 438 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Ydervægge Bygningsdel : Vinduer/døre Materiale : Træ, aluminium og glas Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Vinduer og døre opbygning og materiale: Vinduer og franske altandøre: Vinduer og døre er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabriket Viking. Både udvendig og indvendig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er indvendig udstyret med sølvfarvede håndtag fra Hoppe af typen Tokyo, de har indbygget vippe-dreje funktion og de åbner indad. Både vinduer og døre er udstyret med 3-lags termoruder en U-værdi på mellem 0,71 og 1,13 W/m2K. Vinduer der går til gulv og franske altandøre har hærdet glas på begge sider. Terrassedøre til terrasser: Terrassedøre er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabrikatet Viking. Både udvendig og indvendig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er indvendig udstyret med forkromede håndtag 83 fra FIX og låseanordning 840 fra FIX. Udvendig er der monteret et træk greb 430 fra Hoppe i RAL Dørene åbner indad. Dørene er udstyret med 3-lags termoruder med hærdet glas på begge sider og med en U-værdi på 1,04 W/m2K. Indgangsdøre: Entredøre til boligerne er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabrikatet Viking. Både udvendig og indevndig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er udstyret med et trepunktslåsesystem, som låser både i toppen, i midten og i bunden. For at låse døren, skal håndtaget løftes opad. Der er monteret forkromede håndtag fra Ruko ASSA 6640 på begge sider og låse af typen Ruko ASSA 2002.

27 </b>grøndalsvænge Side : 25 Dørene åbner indad og der er 3-lags termoruder med hærdet glas på begge sider og med en U-værdi på 1,04 W/m2K. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Pas på vinduer og døre. Rammer, karme og inddækninger skal efterses. Maling på karme og rammer kontrolleres for bobler, revner og afskalninger. Revner og utætte samlinger i rammer og karme af aluminium kan måske udbedres af producenten. Ødelagte inddækninger kan medføre vandindtrængning i ydervægskonstruktionen og dermed nedbrydning af konstruktionsdele. Tætningslister skal kontrolleres for ældning: Tætningslister kan skades ved fejlbetjening, men den almindeligste årsag til utæthed er, at listerne med tiden mister elasticiteten. Tætningslisterne kan udskiftes. Dugdannelse: Tidspunktet for dugdannelse i isoleringsruder kan udsættes ved regelmæssigt at se efter og udbedre utætheder mellem glasisætningsmateriale, glas og glaslister. Hvor isætningsmaterialet er nedbrudt, således at vand, der løber på ruden kan opsamles, bør der udføres en ny topforsegling. Typiske tegn på skader: Revnet overfladebehandling eller ødelagt aluminiumsbeklædning kan åbne for nedbrydning af rammer og karme, som er udført i træ. Begyndende nedbrydning eller mørning viser sig kun i de yderste millimeter af træet, men træet kan

28 </b>grøndalsvænge Side : 26 blive dybtgående ødelagt af råd og svampeangreb. Indvendig dug i en isoleringsrude viser, at ruden er utæt i klæbningen mellem glas og glassliste, så fugtig luft fra bundkarmen kan trænge ind mellem glaslagene. Vand i bundkarmen kan skyldes en utæt glas isætning/ topforsegling sammen med dårlig dræning af bundkarmen. Hvis bundkarmen er af træ, kan en længerevarende opfugtning i øvrigt få den til at rådne. Huskeliste ved besigtigelse - kig på: rammer og karme ruder beslag fuger malingens tilstand revner i karm og rammer dug i isoleringsruder (punktering) hængslernes åben/luk funktion om tætningslister er intakte og elastiske om glasisætningen slutter tæt mellem glas og glasliste om inddækning mellem facade og karme er intakte 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Aluminiumsbeklædningen udvendig bør afvaskes 2 gange om året og det anbefales at påføre den almindelig bilvoks for at bevare farven og beskytte beklædningen mod udvendigt miljø. Tætningslister rengøres jævnligt. Reparation af skadede tætningslister ved partiel udskiftning. Reparation og udbedring af beskadigede inddækninger. Hængsler og lukkeanordninger justeres og smøres med frostsikker olie 2 gange om året. Hvis vinduer og døre ikke vil lukke tæt, kan det skyldes, at

29 </b>grøndalsvænge Side : 27 slid og fejlbetjening har skadet hængsler og lukketøj. Vær desuden opmærksom på, at hængslerne ikke samler støv. Lås i hoveddøre skal vedligeholdes. Låsecylindre skal smøres med Ruko Låsespray 2 gange årligt. Låsekasser (fallen) smøres med Ruko Låsefedt (ikke låseolie) 2 gange årligt. Dørhåndtag aftørres med fugtig klud. Pudsning af ruder skal ske 2 gange årligt. Defekte ruder skal udskiftes. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af indgangsdøre og låse Udskiftning af terrassedøre Udskiftning af samtlige vinduer og franske altandøre. Udskiftning af termoglas til bedre lavenergiruder. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Pas på vinduer og døre stk ANSL DRC 2 PLA Vedl.h. Aluminiumsbeklædningen udvendig stk ANSL TØM 2 PLA bør afvaskes 2 gange om året og

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal 23 1 th 29381373 Alle radiatorer 439 DTEK Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om vinteren skrivelse af 04.10.2011+ 20 gr. Er OK. Ved besigtigelse af lejlighed mellem Pihl

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Primo saldo. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo Levering af div låsearbejde bej ,50. Bevægelser Ult.

Primo saldo. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo Levering af div låsearbejde bej ,50. Bevægelser Ult. 1 11600011 Terræn, konstruktion 24-02-2014 24-02-2014 3213158 Indkøb af nye træer. kon 15.50 03-03-2014 03-03-2014 3208601 Rep af låge til kælderskakt kon 2.181,25 28-03-2014 28-03-2014 3212992 Indkøb

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere