Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT"

Transkript

1 </b>grøndalsvænge Side : 0 EJENDOMSDATA Adresse : Jordbærvej Vedligeholdsareal : 0 m2 Grundareal : 0 m2 Ejendomsmester : Bebygget areal : 0 m2 Telefon : Bruttoetageareal : m2 Mobiltelefon : Kælderareal : 0 m2 Personsøger : Sikringsrum areal : 0 m2 Udnyttet tagareal : 0 m2 BBR-nummer : Bebyggelsesprocent : 0,0 % Anvendelse : Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2- Antal bygninger : 6 Kommune : København Antal etager : 3 Matrikel : Del af 123 og 950, Utterslev, København Antal lejligheder : 83 Antal erhverv : 0 Ibrugtagning : 2012 Antal institutioner : 0 Servitutter : NEJ Antal garager : 0 Fredning : NEJ Antal kælderrum : 0 Antal diverse : 0 Henlæggelseskonto : 401 Antal registrerede bygninger : 1 Budgetår : Antal registrerede lejligheder : 0 Antal registrerede bygningsdele : 43 Ejerforhold : Lejer Ejernavn : Boligselskabet AKB, København Inspektør : Adresse : v/ KAB Sekretær : Vester Voldgade 17 Afd.ansvarlig : 1552 København V Aktivitetsajourføring Telefon : Interval : 12 måneder Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL

2 P - prioritering af aktivitet PK - priskode ART - type af vedligehold 1 : Sikkerhed og miljøkrav AKKO : Akkord ALM : Almindelig vedligeholdelse 2 : Alvorlige følgevirkninger ANSL : Anslået pris OPR : Opretning 3 : Brugsfunktion OVER : Overslag (incl. moms) PLA : Planlagt vedligeholdelse 4 : Visuelle indtryk RAMME : Rammebeløb PLA : Opretning 5 : Brugerønsker STAN : Standard priskatalog TILB : Tilbud (incl. moms) TIME : Timesats EJENDOM BESIGTIGET DEN :.. EJENDOM BESIGTIGET AF :.. BESIGTIGELSE INDBERETTET DEN :.. BESIGTIGELSE INDBERETTET AF :..

3 </b>grøndalsvænge Side : 1 SfB.nr. : (12)00 Lb.nr.: 1 Mængde : m Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Fundamenter Bygningsdel : - Materiale : Beton, stål Installeret : Levetid : 60 år BESKRIVELSE : Husene/modulerne er funderet på stribefundamenter, der er udført i frostfri dybde og til bæredygtig bund således, at der ved hver lodrette lejlighedsskel/modulskel og i gavlene er et fundament på tværs af blokkene. Imellem fundamenterne på langs af blokkene er der monteret stålbjælker IPE200, som er fastgjort til betonfundamenterne og som er bærende for facaderne. I hver ende af blokkene mellem de to første stribefundamenter er der udført stribefundamenter på langs af bygningen (på tværs af de øvrige betonfundamenter) til optagelse af vandret last på langs af blokkene. Til understøtning af træterrasserne er der på langs af bygningen på begge sider udført et stribefundament, som også udgør det for rottesikring. Skillevægge i terræn er funderet på punktfundamenter og skurene er funderet på pladefundamenter. Gangbro og trapper på blok A og C er funderet på punktfundamenter. Ved alle gavle er der monteret L-fundamenter ca. 30 cm fra husene, for at skabe luft til trækonstruktionerne. Henover disse åbninger i terræn niveau er der monteret 25 mm galvaniserede gitterstålriste. Stålbjælker IPE200: 650 m Stribefundamenter: 1650 m Pladefundamenter: 200 m2 Punktfundamenter til gangbro og trapper: 24 stk. à Ø 0,6 m Punktfundamenter til skillevægge i terrræn: 235 stk. à Ø 0,25 m L-fundamenter: 200 m

4 </b>grøndalsvænge Side : 2 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Ved besigtigelse af betonfundamenter skal der kigges efter revner og eventuelle afskalninger. Ved besigtigelse af stålbjælker skal der kigges efter rustdannelser. For at besigtige fundamenter og stålbjælker under husene, skal der demonteres terrassebrædder for at få adgang hertil.fornuftig beklædning og lommelygte anbefales. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Revner og afskalninger udbedres. Rustdannelser fjernes og der rustbeskyttes påny. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af betonfundamenter og stålbjælker. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Ved besigtigelse af m ANSL DRC 2 PLA betonfundamenter skal der kigges Vedl.h. Revner og afskalninger udbedres m ANSL ENT 2 PLA Udskift. Udskiftning af betonfundamenter og m ANSL ENT 2 PLA

5 </b>grøndalsvænge Side : 3 stålbjælker. SfB.nr. : (21)03 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Ydervægge Bygningsdel : Træ/fiber/plader Materiale : Fiber Cement Installeret : Levetid : 60 år BESKRIVELSE : Ydervæggene består af 8 mm fibercement plader (Cembrit), der er monteret på lodrette trælægter 21x70 mm med skuer. Samlingerne imellem pladerne er lukket med en forsegling. Der er indbygget ventilation på 23 mm luft mellem facadeplader og vindgipsplader (9 mm), som er monteret på 50x45 mm trælægter med 50 mm mineraluld imellem. Mellem lægter og trækonstruktionen er monteret 8 mm OSB plader, og trækonstruktionen på 45x mm er bygget op med mineraluld imellem og fylder ialt 320 mm. På inderside af trækonstruktion er der monteret en 10 mm krydsfinerplade. Imellem denne og den indvendige 13 mm tykke Knauf gipsplade er dampspærren monteret. Skillevægge i terræn er opbygget af en stålkonstruktion og trykimprægneret trækonstruktion, som er beklædt med 8 mm fibercementplader (Cembrit). Vægge mellem tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion beklædt med 8 mm fibercementplader (Cembrit). Brystning ved tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion, som på begge sider er beklædt med 8 mm tykke OSB plader samt 4 mm aluminiumsplader (Neobond) monteret på trælægter. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af facade fra terræn. Se efter at plade beklædningen fremstår pæn, hel og at den er tilstrækkelig fastgjort. Tjek om samlinger imellem pladerne fremstår intakte og om om inddækninger omkring vinduer/døre samt ved skillevægge er tilstrækkelig fastgort og ikke giver anledning til

6 </b>grøndalsvænge Side : 4 unødig indtrængen af fugt. Ligeledes bør der kigges efter om der vokser beplantning, mos- eller algevækst på facadepladerne. Se efter beklædning revner fugtskjolder misfarvninger og smuds fastgørelse inddækninger fugt/svamp i bagvedliggende konstruktioner, såfremt der kan være anledning dertil Værktøj kikkert evt. fugtmåler 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Sørg for at der er skruer i alle skruehuller og forsegling i alle samlinger og eventuelle knækkede/revnede plader udskiftes. Afrens facadepladerne for plante-, mos og algevækst samt andre pletter og smuds (undgå højtryksspuling). 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af facadeplader AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Vedl.h. Sørg for at der er skruer i alle m ANSL ENT 2 PLA

7 </b>grøndalsvænge Side : 5 skruehuller og forsegling i alle Udskift. Udskiftning af facadeplader m ANSL ENT 2 PLA Besigt. Besigtigelse af facade fra terræn m ANSL DRC 2 PLA Se efter at plade beklædningen SfB.nr. : (22)02 Lb.nr.: 2 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Indervægge Bygningsdel : Lette vægge Materiale : Gipsplader Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Indvendige skillevægge herunder installationsskakte er udført med gipsplader monteret på et underlag af trælægter og med lydisolering imellem. Indvendige gipsvægge mellem lejligheder (lejlighedsskel) er udført med 1 lag 13 mm brandgips og et lag 13 mm gips monteret på en trækonstruktion med lydisolering og lukket med en afstivende 8 mm OSB plade på den anden side. Dette gentager sig med modsat fortegn og der er ca. 34 mm luft i mellem de to vægkonstruktioner. I krydsene med dækkene er der udført isolering i hulrummet mellem de to vægge. Indvendige gipsvægge er beklædt med filt og malet med Bindoplast glans 7 maling i RAL 9010 fra Akzo Nobel Deco A/S (Nordsjö Farver).

8 </b>grøndalsvænge Side : 6 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af indvendige gipsskillevægge. Kontroler væggenes stabilitet og se efter skader og revner. Se efter: fastgørelse stabilitet revner fugt overfladebehandling 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Reparation ved partiel udskiftning af defekte gipsplader. Gipsplader der har været udsat for fugt skal også udskiftes - tjek samtidig om bagvedliggende materialer skal udskiftes. Gipsplader spartles og slibes samt påføres ny overfladebehandling herunder opsætning af filt og maling. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Gipsplader udskiftes og overfladebehandles påny. Såfremt bagvedliggende materialer er beskadiget bør de også udskiftes. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af indvendige ANSL DRC 2 PLA

9 </b>grøndalsvænge Side : 7 gipsskillevægge. Kontroler Vedl.h. Reparation ved partiel udskiftning ANSL TØM 2 PLA af defekte gipsplader. Gipsplader Udskift. Gipsplader udskiftes og ANSL TØM 2 PLA overfladebehandles påny. SfB.nr. : (23)01 Lb.nr.: 2 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Etagedæk Materiale : Træ, parket, gips og linoleum Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Opbygning af dækkonstruktion i etageadskillelser er som følgende: 14 mm lakeret egetræsparket af mærket Upofloor Natural, lagt med fer og not som et flydende gulv, leverandør er Karelia-Upofloor Oy, Lukkosalmentie 3, FI KUOPIO, Finland. 22 mm spånplade, 245 mm bjælkelag med isolering, som er lagt på et stålnet, 153 mm luft (skel mellem top- og bundmodul) 12 mm spånplade, 120 mm bjælkelag med isolering 21 mm lægter 2 lag gipsplader (ved brandsektioner er der 2 x 15 mm brandgips ellers 2 x 13 mm gips) som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 fra Nordsjö.

10 </b>grøndalsvænge Side : 8 I teknikrum er gulvet belagt med 2,0 mm linoleum af typen Homogeneous XL PU fra Polyfloor. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Ved besigtigelsen af parketgulve skal det kontrolleres om underlaget ligger fast og om der er tegn på opfugtning. Revner mellem parketbrædder kan skyldes udtørringssvind. Nedbøjning i gulvbelægningen er som regel tegn på et brud i den bærende konstruktion. Bruddet kan skyldes overbelastning eller en rådskade i materialet. Se efter: Revner Overfladebehandling Gyngende eller knirkende gulve Vandskader og fugt Besigtigelse af gulve i teknikrum med linoleum foretages visuelt. Se efter: revner i belægningen svejsesømme tæthed omkring gulvafløb Besigtigelse af gipslofter foretages visuelt. Typiske tegn på skader fra eventuelt vådrum er vådt filt, misfarvninger og skimmelsvamp. Se efter: Revner Fugt Misfarvninger og tegn på skimmelvækst 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : I forbindelse med vedligeholdelse af egetræsparket skal der huskes på

11 </b>grøndalsvænge Side : 9 følgende: Sørg for at opretholde korrekt relativ luftfugtighed i boligerne, installer måtter på begge sider af hoveddøren, brug kun lidt vand ved rengøring, fjern omgående pletter og sørg for at montere filt under møblerne. Linoleum vedligeholdes ved støvsugning og/eller blød klud ved vask med varmt vand og neutral rengøringsmiddel. Ved udefrakommende fugt- og vandskader foretages nødvendig udskiftning, slibning og lakering. I tilfælde af knirkende gulve foretages en omlægning. Reperation af defekte gulvbrædder eventuelt med partiel udskiftning. Gulvoverflader let slibning og lakering. Reparation af linoleum evt. med partiel udskiftning. Udskiftning af underliggende materiale, såfremt det har taget skade. Reparation af gipsloft med udspartling af revner samt malerbehandling. Ved udskiftning af gipsplader skal samlinger strimles og spartles 3 gange og herefter males med 1 gang grundigsmaling og 2 gange loftmaling. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af parketgulv ved optagning og bortskaffelse af de gamle gulvbrædder, efterse og reparere defekt underlag. Levering og lægning af nyt parketgulv. Udskiftning af linoleum samt evt. underlag. Udskiftning af gipslofter ved nedbrydning og bortskaffelse af det gamle samt eftergå bagvedliggende konstruktioner. Levering og montering af nye gipslofter inkl. malerbehandling

12 </b>grøndalsvænge Side : 10 AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Ved besigtigelsen af parketgulve m ANSL DRC 2 PLA skal det kontrolleres om Vedl.h. I forbindelse med vedligeholdelse m ANSL TØM 2 PLA af egetræsparket skal der huskes Udskift. Udskiftning af parketgulv ved m ANSL TØM 2 PLA optagning og bortskaffelse af de

13 </b>grøndalsvænge Side : 11 SfB.nr. : (23)02 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Kælderdæk Materiale : Træ Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Terrændækket ligger hævet ca. 60 cm over terræn, så der er et ventileret hulrum under bygningerne. Dækket er opbygget som følgende: 14 mm lakeret egetræsparket af mærket Upofloor Natural, lagt med fer og not som et flydende gulv, leverandør er Karelia-Upofloor Oy, Lukkosalmentie 3, FI KUOPIO, Finland. 22 mm spånplade, 400 mm bjælkelag med isolering 13 mm vindspærreplade af typen Isover VKL Stålnet Vedr. gulvbelægning i teknikrum se under bygningsdel og i baderum se under Imellem terrændækket og terrænet er der omkring de installationer, der kommer fra terræn og bliver ført op i skakten udført en isoleret kasse. Kassen er opbygget af trykimprægneret træ og hårde isoleringsbatts, og inden i kassen er der fyldt op med isolering. Kassen er afsluttet med Tyvek. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af gulvbelægninger se under bygningsdel og Besigtigelse af kælderdæk mod terræn: Tjek om stålnet og isoleringsplader er intakte og om der er tegn på råd på trædele i krybekælder. For adgang til krybekælder skal der demonteres terrassebrædder. Fornuftig beklædning anbefales. Værktøj:

14 </b>grøndalsvænge Side : 12 Lommelygte Skruemaskine Kniv 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Reparation af isoleringsplader og stålnet, såfremt det er beskadiget. Behandling eller udskiftning af trædele i krybekælder, hvis der er begyndende råd. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af stålnet og isoleringsplader. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af gulvbelægninger se m ANSL DRC 2 PLA under bygningsdel og Vedl.h. Reparation af isoleringsplader og m ANSL TØM 2 PLA stålnet, såfremt det er Udskift. Udskiftning af stålnet og m ANSL TØM 2 PLA isoleringsplader.

15 </b>grøndalsvænge Side : 13 SfB.nr. : (23)03 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Tagdæk Materiale : Tagpap Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Tagene på boligblokke og skure er opført som flade tage med tagpap. Tagoverfladen er udført med 2 lag tagpap på et underlag af krydsfiner. Tagfladen slutter med et sortmalet sternbræt 21x75 mm, som er afdækket med en sortmalet stålkant udført med drypnæse. Tagdækkene på boligblokkene er opbygget som følgende: 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm vandfast krydsfiner Ventilation Tyvek 12 mm krydsfiner 455 mm bjælkekonstruktion med isolering imellem 45 mm lægter med isolering imellem 13 mm gipsplade Dampspærre 13 mm gipsplade, som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 Midt på blokkene er der på langs udført en gennemgående tagventilation, som er opbygget af træ og beklædt/inddækket med sortmalet stål. Henover teknikskakte er der udført en taghætte. der er opbygget af træ og bekldt med sortmalet stål. Tagdækkene på skurene er opbygget som følgende: 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm OSB plade monteret ovenpå 45x145 mm træbjælker

16 </b>grøndalsvænge Side : 14 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af tagbelægning med tagpap samt inddækninger m.m. Tagpap og stålinddækninger/stålkanter bør gennemgås hvert år for evt. skader, hærværk m.m. Gennemgang af tagpap for slip langs banekanter samt for evt. smøring. Skader i øvrigt foranlediget af uvedkommende færdsel eller fremmedlegemer. Dampbuler på tage registreres. Stålafslutninger ved sternkanter, ovenlys, taghætter og ventilationsåbning. Skader registreres. Vurdering af mulig vandindtrængning/skader foretages Se efter: tagpap samlinger stålkanter/inddækninger afvanding dampbuler fremmedlegemer ophobning af blade ved tagventilation Værktøj: stige/stilladstrappe sikkerhedsline spartel lommekniv 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Vedligeholdelsesanvisning: Gennemgang/oprensning af tagflade for fremmedlegemer (skruer, sten, grene mm.) Reparation af utæt tagpap ved baneslip Opskæring og lapning af dampbuler

17 </b>grøndalsvænge Side : 15 Reparation af stålkanter/-inddækninger Evt. reparation/udskiftning ef underlag for tagpap, såfremt der har været vandindtrængning. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af tagbelægning på boligeblokke og skure. Aftagning af eksisterende tagbelægning og stålinddækninger og -kanter. Udlægning af nyt tagpap med 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå, inklusuve nye sorte stålkanter og -inddækninger. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af tagbelægning med m ANSL DRC 2 PLA tagpap samt inddækninger m.m. Vedl.h. Vedligeholdelsesanvisning: m ANSL TAG 2 PLA Gennemgang/oprensning af tagflade Udskift. Udskiftning af tagbelægning på m ANSL TAG 2 PLA boligeblokke og skure. Aftagning

18 </b>grøndalsvænge Side : 16 SfB.nr. : (24)01 Lb.nr.: 1 Mængde : 89 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Trapper/ramper Bygningsdel : Indvendig Materiale : Træ Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Indvendig i lejligheder med mere end 1 etage er der installeret en trappe udført i træ med trin og stødtrin. Trappen er lakeret. Gelænder er i den ene side udført med plexiplader monteret på hvidmalede stålbalustre og i den anden side er håndliste udført i hvidmalet stål. Trappen består af 2 ligeløbstrapper med et mellemliggende repos, der springer et trin og den består af ialt 17 trin inkl. reposer mellem hver etage. I type 13 boliger, der består af 3 etager, er der 2 stk. trapper med hver 17 trin. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Indvendige trapper besigtiges for, at gelænder ikke sidder løst og at trin er intakte og sikkerhedsmæssigt i orden. Se efter: overfladebehandling på trin gelænder sidder tilstrækkeligt fast trin og reposer er sikkerhedsmæssigt i orden 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Fastgørelse af løst gelænder. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af gelænder. Reparation af defekte trin og reposer evt. med partiel udskiftning. Ved større huller eller hakker i overfladen, bør de udfyldes med plastisk træ og efterbehandles med reparationslak.

19 </b>grøndalsvænge Side : 17 Udskiftning af trappetrin/-reposer. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Indvendige trapper besigtiges for, stk ANSL DRC 2 PLA at gelænder ikke sidder løst og at Vedl.h. Fastgørelse af løst gelænder stk ANSL TØM 2 PLA Udskift. Udskiftning af gelænder stk ANSL TØM 2 PLA

20 </b>grøndalsvænge Side : 18 SfB.nr. : (24)02 Lb.nr.: 1 Mængde : 4 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Trapper/ramper Bygningsdel : Udvendig Materiale : Stål Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : På to af boligblokkene er der udvendige trapper udført i stål som nedgang fra altangang i begge ender. Trappevanger og gelænder er udført i varmtgalvaniseret stål, som er malet sort i RAL Trin er udført med perforerede galvaniserede stålplader af typen Stephuit N fra Meiser. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Trapper tjekkes for eventuelle skader på stål. Tjek at trin ligger fast og er forsvarlige at gå på. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Eventuelle løse eller ødelagte trin fastgøres eller repareres. Skader på stål repareres og males påny. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af ståltrapper. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Trapper tjekkes for eventuelle stk ANSL DRC 2 PLA skader på stål.

21 </b>grøndalsvænge Side : 19 Vedl.h. Eventuelle løse eller ødelagte stk ANSL ENT 2 PLA trin fastgøres eller repareres. Udskift. Udskiftning af ståltrapper stk ANSL ENT 2 PLA SfB.nr. : (26)02 Lb.nr.: 1 Mængde : 330 m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Altaner/gange Bygningsdel : Tung altan Materiale : Træ, m.m. Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Der er tagterrasser på blok A, C, E og halvdelen af G. Opbygning af dækkonstruktionen på tagterrasserne er som følgende: 45x95 mm trykimprægnerede brædder Stålkonstruktion med indbygget ventilation Tagpap Børner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm vandfast krydsfiner Ventilationsåbning Tyvek 16 mm vandfast krydsfiner 300 mm bjælkelag med isolering, som er lagt på et stålnet, 21x70 mm lægter 13 mm gipsplade 0,2 mm dampspærre fra Rosenlew RKW 13 mm gipsplader som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 fra Nordsjö.

22 </b>grøndalsvænge Side : 20 Brystning/rækværk ved tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion, som på begge sider er beklædt med 8 mm tykke OSB plader, som er fastgjort til stålkonstruktionen på tagterrassen og til de vægge, der adskiller tagterrasserne. Rækværket er beklædt med 4 mm tykke aluminiumstplader (Neobond) monteret på lægter og afdækket øverst med en 4 mm sortmalet aluminiumskappe. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Tagterrasserne skal tjekkes for evt. vandindtrængning i den underliggende konstruktion. Tjek indvendig i lejligheder om der er tegn på vandskader. Se endvidere efter at alle synlige inddækninger og samlinger udvendig på tagterassen og vægge omkring er tætte. Brædder på tagterrasserne skal gennemgås for evt. skader, udtørring og snavs. Vægge og rækværker omkring tagterrasser - se ydervægge. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Ved evt. vandindtrængning skal årsag findes. Det kan være nødvendigt at fjerne brædder på tagterrassen for at klarlægge dette. Udbedring foretages herefter af fagmand. Brædderne skal olieres en gang om året og såfremt de er snavsede/fedtede rengøres de inden oliering. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af brædder og evt. underliggende konstruktion samt inddækninger.

23 </b>grøndalsvænge Side : 21 AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Tagterrasserne skal tjekkes for m ANSL DRC 2 PLA evt. vandindtrængning i den Vedl.h. Ved evt. vandindtrængning skal m ANSL TØM 2 PLA årsag findes. Det kan være Udskift. Udskiftning af brædder og evt m ANSL TØM 2 PLA underliggende konstruktion samt

24 </b>grøndalsvænge Side : 22 SfB.nr. : (26)03 Lb.nr.: 1 Mængde : 200 m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Altaner/gange Bygningsdel : Altangange Materiale : Stål og glas Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Altangange er konstureret af søjler og bjælker varmtgalvaniseret stål, som er malet sort i RAL Som gangflade er benyttet perforerede galvaniserede stålplader af typen Stephuit N fra Meiser. Underside af gangbro er udført med 4 mm sortmalede aluminiumsplader. Rækværket er konstrueret af stål og lamineret sikkerhedsglas. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Tjek at gangbro inkl. plader på gangbro og rækværk er sikkerhedsmæssigt i orden og om der er skader på glas og stål. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Udbedring af skader. Rengøring udføres med vand og mild sæbe. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af gangbro. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Tjek at gangbro inkl. plader på m ANSL DRC 2 PLA gangbro og rækværk er Vedl.h. Udbedring af skader m ANSL ENT 2 PLA

25 </b>grøndalsvænge Side : 23 Udskift. Udskiftning af gangbro m ANSL ENT 2 PLA SfB.nr. : (29)00 Lb.nr.: 1 Mængde : 1 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Primære bygningsdele, generelt Bygningsdel : - Materiale : Diverse Installeret : 2011 Levetid : 1 år BESKRIVELSE : Konto 115 almindelig vedligeholdelse. Bygningsdelen er oprettet for primære bygningsdele i terræn for akut opstået vedligeholdelse som ikke er planlagt som følgende: Terrænbygninger, materialegård/garage, hegn, støttemur, terræntrapper, ramper, ydervægge, indervægge, dæk, trapper og ramper, altaner, tage og øvrige primører bygningsdele. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Almindelig vedligeholdelse for: Terrænbygninger, materialegård/garage, hegn, støttemur, terræntrapper, ramper, ydervægge, indervægge, dæk, trapper og ramper, altaner, tage og øvrige primører bygningsdele.

26 </b>grøndalsvænge Side : 24 SfB.nr. : (31)01 Lb.nr.: 1 Mængde : 438 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Ydervægge Bygningsdel : Vinduer/døre Materiale : Træ, aluminium og glas Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Vinduer og døre opbygning og materiale: Vinduer og franske altandøre: Vinduer og døre er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabriket Viking. Både udvendig og indvendig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er indvendig udstyret med sølvfarvede håndtag fra Hoppe af typen Tokyo, de har indbygget vippe-dreje funktion og de åbner indad. Både vinduer og døre er udstyret med 3-lags termoruder en U-værdi på mellem 0,71 og 1,13 W/m2K. Vinduer der går til gulv og franske altandøre har hærdet glas på begge sider. Terrassedøre til terrasser: Terrassedøre er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabrikatet Viking. Både udvendig og indvendig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er indvendig udstyret med forkromede håndtag 83 fra FIX og låseanordning 840 fra FIX. Udvendig er der monteret et træk greb 430 fra Hoppe i RAL Dørene åbner indad. Dørene er udstyret med 3-lags termoruder med hærdet glas på begge sider og med en U-værdi på 1,04 W/m2K. Indgangsdøre: Entredøre til boligerne er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabrikatet Viking. Både udvendig og indevndig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er udstyret med et trepunktslåsesystem, som låser både i toppen, i midten og i bunden. For at låse døren, skal håndtaget løftes opad. Der er monteret forkromede håndtag fra Ruko ASSA 6640 på begge sider og låse af typen Ruko ASSA 2002.

27 </b>grøndalsvænge Side : 25 Dørene åbner indad og der er 3-lags termoruder med hærdet glas på begge sider og med en U-værdi på 1,04 W/m2K. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Pas på vinduer og døre. Rammer, karme og inddækninger skal efterses. Maling på karme og rammer kontrolleres for bobler, revner og afskalninger. Revner og utætte samlinger i rammer og karme af aluminium kan måske udbedres af producenten. Ødelagte inddækninger kan medføre vandindtrængning i ydervægskonstruktionen og dermed nedbrydning af konstruktionsdele. Tætningslister skal kontrolleres for ældning: Tætningslister kan skades ved fejlbetjening, men den almindeligste årsag til utæthed er, at listerne med tiden mister elasticiteten. Tætningslisterne kan udskiftes. Dugdannelse: Tidspunktet for dugdannelse i isoleringsruder kan udsættes ved regelmæssigt at se efter og udbedre utætheder mellem glasisætningsmateriale, glas og glaslister. Hvor isætningsmaterialet er nedbrudt, således at vand, der løber på ruden kan opsamles, bør der udføres en ny topforsegling. Typiske tegn på skader: Revnet overfladebehandling eller ødelagt aluminiumsbeklædning kan åbne for nedbrydning af rammer og karme, som er udført i træ. Begyndende nedbrydning eller mørning viser sig kun i de yderste millimeter af træet, men træet kan

28 </b>grøndalsvænge Side : 26 blive dybtgående ødelagt af råd og svampeangreb. Indvendig dug i en isoleringsrude viser, at ruden er utæt i klæbningen mellem glas og glassliste, så fugtig luft fra bundkarmen kan trænge ind mellem glaslagene. Vand i bundkarmen kan skyldes en utæt glas isætning/ topforsegling sammen med dårlig dræning af bundkarmen. Hvis bundkarmen er af træ, kan en længerevarende opfugtning i øvrigt få den til at rådne. Huskeliste ved besigtigelse - kig på: rammer og karme ruder beslag fuger malingens tilstand revner i karm og rammer dug i isoleringsruder (punktering) hængslernes åben/luk funktion om tætningslister er intakte og elastiske om glasisætningen slutter tæt mellem glas og glasliste om inddækning mellem facade og karme er intakte 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Aluminiumsbeklædningen udvendig bør afvaskes 2 gange om året og det anbefales at påføre den almindelig bilvoks for at bevare farven og beskytte beklædningen mod udvendigt miljø. Tætningslister rengøres jævnligt. Reparation af skadede tætningslister ved partiel udskiftning. Reparation og udbedring af beskadigede inddækninger. Hængsler og lukkeanordninger justeres og smøres med frostsikker olie 2 gange om året. Hvis vinduer og døre ikke vil lukke tæt, kan det skyldes, at

29 </b>grøndalsvænge Side : 27 slid og fejlbetjening har skadet hængsler og lukketøj. Vær desuden opmærksom på, at hængslerne ikke samler støv. Lås i hoveddøre skal vedligeholdes. Låsecylindre skal smøres med Ruko Låsespray 2 gange årligt. Låsekasser (fallen) smøres med Ruko Låsefedt (ikke låseolie) 2 gange årligt. Dørhåndtag aftørres med fugtig klud. Pudsning af ruder skal ske 2 gange årligt. Defekte ruder skal udskiftes. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af indgangsdøre og låse Udskiftning af terrassedøre Udskiftning af samtlige vinduer og franske altandøre. Udskiftning af termoglas til bedre lavenergiruder. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Pas på vinduer og døre stk ANSL DRC 2 PLA Vedl.h. Aluminiumsbeklædningen udvendig stk ANSL TØM 2 PLA bør afvaskes 2 gange om året og

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG Indhold Vi gør det enkelt at vedligeholde din bolig... side 03 Fundament og sokkel... side 04 Udvendige mure... side 05 Tag... side 06 Vinduer og døre...

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Birger Hermansen dresse Bavnehøjen 35 Postnr. 6933 Dato 26-08-2015 By Kibæk Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-910398 Matrikel/Ejerlav: 38IP Kibæk By, ssing Internt

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade 25 3400 Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé 17-137 3400 Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013 1 Afdeling 3071 - Kløvermarken Bygningseftersyn Januar 2013 2 Bygningseftersyn Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Formål... 4 Tilstandsvurdering... 4 Eftersete adresser:... 6 Bygningsdelsinformationer...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015 for ejendommen Sælger: Erik Videmark ndersen og nne Lisbeth V. ndersen dresse Bolbrovej 63 Postnr. 4700 Dato 19-05-2015 By Næstved Udløbsdato 19-11-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-011833 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere