Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT"

Transkript

1 </b>grøndalsvænge Side : 0 EJENDOMSDATA Adresse : Jordbærvej Vedligeholdsareal : 0 m2 Grundareal : 0 m2 Ejendomsmester : Bebygget areal : 0 m2 Telefon : Bruttoetageareal : m2 Mobiltelefon : Kælderareal : 0 m2 Personsøger : Sikringsrum areal : 0 m2 Udnyttet tagareal : 0 m2 BBR-nummer : Bebyggelsesprocent : 0,0 % Anvendelse : Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2- Antal bygninger : 6 Kommune : København Antal etager : 3 Matrikel : Del af 123 og 950, Utterslev, København Antal lejligheder : 83 Antal erhverv : 0 Ibrugtagning : 2012 Antal institutioner : 0 Servitutter : NEJ Antal garager : 0 Fredning : NEJ Antal kælderrum : 0 Antal diverse : 0 Henlæggelseskonto : 401 Antal registrerede bygninger : 1 Budgetår : Antal registrerede lejligheder : 0 Antal registrerede bygningsdele : 43 Ejerforhold : Lejer Ejernavn : Boligselskabet AKB, København Inspektør : Adresse : v/ KAB Sekretær : Vester Voldgade 17 Afd.ansvarlig : 1552 København V Aktivitetsajourføring Telefon : Interval : 12 måneder Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL

2 P - prioritering af aktivitet PK - priskode ART - type af vedligehold 1 : Sikkerhed og miljøkrav AKKO : Akkord ALM : Almindelig vedligeholdelse 2 : Alvorlige følgevirkninger ANSL : Anslået pris OPR : Opretning 3 : Brugsfunktion OVER : Overslag (incl. moms) PLA : Planlagt vedligeholdelse 4 : Visuelle indtryk RAMME : Rammebeløb PLA : Opretning 5 : Brugerønsker STAN : Standard priskatalog TILB : Tilbud (incl. moms) TIME : Timesats EJENDOM BESIGTIGET DEN :.. EJENDOM BESIGTIGET AF :.. BESIGTIGELSE INDBERETTET DEN :.. BESIGTIGELSE INDBERETTET AF :..

3 </b>grøndalsvænge Side : 1 SfB.nr. : (12)00 Lb.nr.: 1 Mængde : m Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Fundamenter Bygningsdel : - Materiale : Beton, stål Installeret : Levetid : 60 år BESKRIVELSE : Husene/modulerne er funderet på stribefundamenter, der er udført i frostfri dybde og til bæredygtig bund således, at der ved hver lodrette lejlighedsskel/modulskel og i gavlene er et fundament på tværs af blokkene. Imellem fundamenterne på langs af blokkene er der monteret stålbjælker IPE200, som er fastgjort til betonfundamenterne og som er bærende for facaderne. I hver ende af blokkene mellem de to første stribefundamenter er der udført stribefundamenter på langs af bygningen (på tværs af de øvrige betonfundamenter) til optagelse af vandret last på langs af blokkene. Til understøtning af træterrasserne er der på langs af bygningen på begge sider udført et stribefundament, som også udgør det for rottesikring. Skillevægge i terræn er funderet på punktfundamenter og skurene er funderet på pladefundamenter. Gangbro og trapper på blok A og C er funderet på punktfundamenter. Ved alle gavle er der monteret L-fundamenter ca. 30 cm fra husene, for at skabe luft til trækonstruktionerne. Henover disse åbninger i terræn niveau er der monteret 25 mm galvaniserede gitterstålriste. Stålbjælker IPE200: 650 m Stribefundamenter: 1650 m Pladefundamenter: 200 m2 Punktfundamenter til gangbro og trapper: 24 stk. à Ø 0,6 m Punktfundamenter til skillevægge i terrræn: 235 stk. à Ø 0,25 m L-fundamenter: 200 m

4 </b>grøndalsvænge Side : 2 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Ved besigtigelse af betonfundamenter skal der kigges efter revner og eventuelle afskalninger. Ved besigtigelse af stålbjælker skal der kigges efter rustdannelser. For at besigtige fundamenter og stålbjælker under husene, skal der demonteres terrassebrædder for at få adgang hertil.fornuftig beklædning og lommelygte anbefales. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Revner og afskalninger udbedres. Rustdannelser fjernes og der rustbeskyttes påny. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af betonfundamenter og stålbjælker. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Ved besigtigelse af m ANSL DRC 2 PLA betonfundamenter skal der kigges Vedl.h. Revner og afskalninger udbedres m ANSL ENT 2 PLA Udskift. Udskiftning af betonfundamenter og m ANSL ENT 2 PLA

5 </b>grøndalsvænge Side : 3 stålbjælker. SfB.nr. : (21)03 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Ydervægge Bygningsdel : Træ/fiber/plader Materiale : Fiber Cement Installeret : Levetid : 60 år BESKRIVELSE : Ydervæggene består af 8 mm fibercement plader (Cembrit), der er monteret på lodrette trælægter 21x70 mm med skuer. Samlingerne imellem pladerne er lukket med en forsegling. Der er indbygget ventilation på 23 mm luft mellem facadeplader og vindgipsplader (9 mm), som er monteret på 50x45 mm trælægter med 50 mm mineraluld imellem. Mellem lægter og trækonstruktionen er monteret 8 mm OSB plader, og trækonstruktionen på 45x mm er bygget op med mineraluld imellem og fylder ialt 320 mm. På inderside af trækonstruktion er der monteret en 10 mm krydsfinerplade. Imellem denne og den indvendige 13 mm tykke Knauf gipsplade er dampspærren monteret. Skillevægge i terræn er opbygget af en stålkonstruktion og trykimprægneret trækonstruktion, som er beklædt med 8 mm fibercementplader (Cembrit). Vægge mellem tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion beklædt med 8 mm fibercementplader (Cembrit). Brystning ved tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion, som på begge sider er beklædt med 8 mm tykke OSB plader samt 4 mm aluminiumsplader (Neobond) monteret på trælægter. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af facade fra terræn. Se efter at plade beklædningen fremstår pæn, hel og at den er tilstrækkelig fastgjort. Tjek om samlinger imellem pladerne fremstår intakte og om om inddækninger omkring vinduer/døre samt ved skillevægge er tilstrækkelig fastgort og ikke giver anledning til

6 </b>grøndalsvænge Side : 4 unødig indtrængen af fugt. Ligeledes bør der kigges efter om der vokser beplantning, mos- eller algevækst på facadepladerne. Se efter beklædning revner fugtskjolder misfarvninger og smuds fastgørelse inddækninger fugt/svamp i bagvedliggende konstruktioner, såfremt der kan være anledning dertil Værktøj kikkert evt. fugtmåler 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Sørg for at der er skruer i alle skruehuller og forsegling i alle samlinger og eventuelle knækkede/revnede plader udskiftes. Afrens facadepladerne for plante-, mos og algevækst samt andre pletter og smuds (undgå højtryksspuling). 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af facadeplader AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Vedl.h. Sørg for at der er skruer i alle m ANSL ENT 2 PLA

7 </b>grøndalsvænge Side : 5 skruehuller og forsegling i alle Udskift. Udskiftning af facadeplader m ANSL ENT 2 PLA Besigt. Besigtigelse af facade fra terræn m ANSL DRC 2 PLA Se efter at plade beklædningen SfB.nr. : (22)02 Lb.nr.: 2 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Indervægge Bygningsdel : Lette vægge Materiale : Gipsplader Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Indvendige skillevægge herunder installationsskakte er udført med gipsplader monteret på et underlag af trælægter og med lydisolering imellem. Indvendige gipsvægge mellem lejligheder (lejlighedsskel) er udført med 1 lag 13 mm brandgips og et lag 13 mm gips monteret på en trækonstruktion med lydisolering og lukket med en afstivende 8 mm OSB plade på den anden side. Dette gentager sig med modsat fortegn og der er ca. 34 mm luft i mellem de to vægkonstruktioner. I krydsene med dækkene er der udført isolering i hulrummet mellem de to vægge. Indvendige gipsvægge er beklædt med filt og malet med Bindoplast glans 7 maling i RAL 9010 fra Akzo Nobel Deco A/S (Nordsjö Farver).

8 </b>grøndalsvænge Side : 6 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af indvendige gipsskillevægge. Kontroler væggenes stabilitet og se efter skader og revner. Se efter: fastgørelse stabilitet revner fugt overfladebehandling 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Reparation ved partiel udskiftning af defekte gipsplader. Gipsplader der har været udsat for fugt skal også udskiftes - tjek samtidig om bagvedliggende materialer skal udskiftes. Gipsplader spartles og slibes samt påføres ny overfladebehandling herunder opsætning af filt og maling. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Gipsplader udskiftes og overfladebehandles påny. Såfremt bagvedliggende materialer er beskadiget bør de også udskiftes. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af indvendige ANSL DRC 2 PLA

9 </b>grøndalsvænge Side : 7 gipsskillevægge. Kontroler Vedl.h. Reparation ved partiel udskiftning ANSL TØM 2 PLA af defekte gipsplader. Gipsplader Udskift. Gipsplader udskiftes og ANSL TØM 2 PLA overfladebehandles påny. SfB.nr. : (23)01 Lb.nr.: 2 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Etagedæk Materiale : Træ, parket, gips og linoleum Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Opbygning af dækkonstruktion i etageadskillelser er som følgende: 14 mm lakeret egetræsparket af mærket Upofloor Natural, lagt med fer og not som et flydende gulv, leverandør er Karelia-Upofloor Oy, Lukkosalmentie 3, FI KUOPIO, Finland. 22 mm spånplade, 245 mm bjælkelag med isolering, som er lagt på et stålnet, 153 mm luft (skel mellem top- og bundmodul) 12 mm spånplade, 120 mm bjælkelag med isolering 21 mm lægter 2 lag gipsplader (ved brandsektioner er der 2 x 15 mm brandgips ellers 2 x 13 mm gips) som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 fra Nordsjö.

10 </b>grøndalsvænge Side : 8 I teknikrum er gulvet belagt med 2,0 mm linoleum af typen Homogeneous XL PU fra Polyfloor. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Ved besigtigelsen af parketgulve skal det kontrolleres om underlaget ligger fast og om der er tegn på opfugtning. Revner mellem parketbrædder kan skyldes udtørringssvind. Nedbøjning i gulvbelægningen er som regel tegn på et brud i den bærende konstruktion. Bruddet kan skyldes overbelastning eller en rådskade i materialet. Se efter: Revner Overfladebehandling Gyngende eller knirkende gulve Vandskader og fugt Besigtigelse af gulve i teknikrum med linoleum foretages visuelt. Se efter: revner i belægningen svejsesømme tæthed omkring gulvafløb Besigtigelse af gipslofter foretages visuelt. Typiske tegn på skader fra eventuelt vådrum er vådt filt, misfarvninger og skimmelsvamp. Se efter: Revner Fugt Misfarvninger og tegn på skimmelvækst 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : I forbindelse med vedligeholdelse af egetræsparket skal der huskes på

11 </b>grøndalsvænge Side : 9 følgende: Sørg for at opretholde korrekt relativ luftfugtighed i boligerne, installer måtter på begge sider af hoveddøren, brug kun lidt vand ved rengøring, fjern omgående pletter og sørg for at montere filt under møblerne. Linoleum vedligeholdes ved støvsugning og/eller blød klud ved vask med varmt vand og neutral rengøringsmiddel. Ved udefrakommende fugt- og vandskader foretages nødvendig udskiftning, slibning og lakering. I tilfælde af knirkende gulve foretages en omlægning. Reperation af defekte gulvbrædder eventuelt med partiel udskiftning. Gulvoverflader let slibning og lakering. Reparation af linoleum evt. med partiel udskiftning. Udskiftning af underliggende materiale, såfremt det har taget skade. Reparation af gipsloft med udspartling af revner samt malerbehandling. Ved udskiftning af gipsplader skal samlinger strimles og spartles 3 gange og herefter males med 1 gang grundigsmaling og 2 gange loftmaling. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af parketgulv ved optagning og bortskaffelse af de gamle gulvbrædder, efterse og reparere defekt underlag. Levering og lægning af nyt parketgulv. Udskiftning af linoleum samt evt. underlag. Udskiftning af gipslofter ved nedbrydning og bortskaffelse af det gamle samt eftergå bagvedliggende konstruktioner. Levering og montering af nye gipslofter inkl. malerbehandling

12 </b>grøndalsvænge Side : 10 AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Ved besigtigelsen af parketgulve m ANSL DRC 2 PLA skal det kontrolleres om Vedl.h. I forbindelse med vedligeholdelse m ANSL TØM 2 PLA af egetræsparket skal der huskes Udskift. Udskiftning af parketgulv ved m ANSL TØM 2 PLA optagning og bortskaffelse af de

13 </b>grøndalsvænge Side : 11 SfB.nr. : (23)02 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Kælderdæk Materiale : Træ Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Terrændækket ligger hævet ca. 60 cm over terræn, så der er et ventileret hulrum under bygningerne. Dækket er opbygget som følgende: 14 mm lakeret egetræsparket af mærket Upofloor Natural, lagt med fer og not som et flydende gulv, leverandør er Karelia-Upofloor Oy, Lukkosalmentie 3, FI KUOPIO, Finland. 22 mm spånplade, 400 mm bjælkelag med isolering 13 mm vindspærreplade af typen Isover VKL Stålnet Vedr. gulvbelægning i teknikrum se under bygningsdel og i baderum se under Imellem terrændækket og terrænet er der omkring de installationer, der kommer fra terræn og bliver ført op i skakten udført en isoleret kasse. Kassen er opbygget af trykimprægneret træ og hårde isoleringsbatts, og inden i kassen er der fyldt op med isolering. Kassen er afsluttet med Tyvek. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af gulvbelægninger se under bygningsdel og Besigtigelse af kælderdæk mod terræn: Tjek om stålnet og isoleringsplader er intakte og om der er tegn på råd på trædele i krybekælder. For adgang til krybekælder skal der demonteres terrassebrædder. Fornuftig beklædning anbefales. Værktøj:

14 </b>grøndalsvænge Side : 12 Lommelygte Skruemaskine Kniv 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Reparation af isoleringsplader og stålnet, såfremt det er beskadiget. Behandling eller udskiftning af trædele i krybekælder, hvis der er begyndende råd. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af stålnet og isoleringsplader. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af gulvbelægninger se m ANSL DRC 2 PLA under bygningsdel og Vedl.h. Reparation af isoleringsplader og m ANSL TØM 2 PLA stålnet, såfremt det er Udskift. Udskiftning af stålnet og m ANSL TØM 2 PLA isoleringsplader.

15 </b>grøndalsvænge Side : 13 SfB.nr. : (23)03 Lb.nr.: 1 Mængde : m2 Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Dæk Bygningsdel : Tagdæk Materiale : Tagpap Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Tagene på boligblokke og skure er opført som flade tage med tagpap. Tagoverfladen er udført med 2 lag tagpap på et underlag af krydsfiner. Tagfladen slutter med et sortmalet sternbræt 21x75 mm, som er afdækket med en sortmalet stålkant udført med drypnæse. Tagdækkene på boligblokkene er opbygget som følgende: 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm vandfast krydsfiner Ventilation Tyvek 12 mm krydsfiner 455 mm bjælkekonstruktion med isolering imellem 45 mm lægter med isolering imellem 13 mm gipsplade Dampspærre 13 mm gipsplade, som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 Midt på blokkene er der på langs udført en gennemgående tagventilation, som er opbygget af træ og beklædt/inddækket med sortmalet stål. Henover teknikskakte er der udført en taghætte. der er opbygget af træ og bekldt med sortmalet stål. Tagdækkene på skurene er opbygget som følgende: 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm OSB plade monteret ovenpå 45x145 mm træbjælker

16 </b>grøndalsvænge Side : 14 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Besigtigelse af tagbelægning med tagpap samt inddækninger m.m. Tagpap og stålinddækninger/stålkanter bør gennemgås hvert år for evt. skader, hærværk m.m. Gennemgang af tagpap for slip langs banekanter samt for evt. smøring. Skader i øvrigt foranlediget af uvedkommende færdsel eller fremmedlegemer. Dampbuler på tage registreres. Stålafslutninger ved sternkanter, ovenlys, taghætter og ventilationsåbning. Skader registreres. Vurdering af mulig vandindtrængning/skader foretages Se efter: tagpap samlinger stålkanter/inddækninger afvanding dampbuler fremmedlegemer ophobning af blade ved tagventilation Værktøj: stige/stilladstrappe sikkerhedsline spartel lommekniv 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Vedligeholdelsesanvisning: Gennemgang/oprensning af tagflade for fremmedlegemer (skruer, sten, grene mm.) Reparation af utæt tagpap ved baneslip Opskæring og lapning af dampbuler

17 </b>grøndalsvænge Side : 15 Reparation af stålkanter/-inddækninger Evt. reparation/udskiftning ef underlag for tagpap, såfremt der har været vandindtrængning. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af tagbelægning på boligeblokke og skure. Aftagning af eksisterende tagbelægning og stålinddækninger og -kanter. Udlægning af nyt tagpap med 2 lag tagpap af typen Börner SBS, Poly-elast S5, grå, inklusuve nye sorte stålkanter og -inddækninger. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Besigtigelse af tagbelægning med m ANSL DRC 2 PLA tagpap samt inddækninger m.m. Vedl.h. Vedligeholdelsesanvisning: m ANSL TAG 2 PLA Gennemgang/oprensning af tagflade Udskift. Udskiftning af tagbelægning på m ANSL TAG 2 PLA boligeblokke og skure. Aftagning

18 </b>grøndalsvænge Side : 16 SfB.nr. : (24)01 Lb.nr.: 1 Mængde : 89 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Trapper/ramper Bygningsdel : Indvendig Materiale : Træ Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Indvendig i lejligheder med mere end 1 etage er der installeret en trappe udført i træ med trin og stødtrin. Trappen er lakeret. Gelænder er i den ene side udført med plexiplader monteret på hvidmalede stålbalustre og i den anden side er håndliste udført i hvidmalet stål. Trappen består af 2 ligeløbstrapper med et mellemliggende repos, der springer et trin og den består af ialt 17 trin inkl. reposer mellem hver etage. I type 13 boliger, der består af 3 etager, er der 2 stk. trapper med hver 17 trin. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Indvendige trapper besigtiges for, at gelænder ikke sidder løst og at trin er intakte og sikkerhedsmæssigt i orden. Se efter: overfladebehandling på trin gelænder sidder tilstrækkeligt fast trin og reposer er sikkerhedsmæssigt i orden 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Fastgørelse af løst gelænder. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af gelænder. Reparation af defekte trin og reposer evt. med partiel udskiftning. Ved større huller eller hakker i overfladen, bør de udfyldes med plastisk træ og efterbehandles med reparationslak.

19 </b>grøndalsvænge Side : 17 Udskiftning af trappetrin/-reposer. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Indvendige trapper besigtiges for, stk ANSL DRC 2 PLA at gelænder ikke sidder løst og at Vedl.h. Fastgørelse af løst gelænder stk ANSL TØM 2 PLA Udskift. Udskiftning af gelænder stk ANSL TØM 2 PLA

20 </b>grøndalsvænge Side : 18 SfB.nr. : (24)02 Lb.nr.: 1 Mængde : 4 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Trapper/ramper Bygningsdel : Udvendig Materiale : Stål Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : På to af boligblokkene er der udvendige trapper udført i stål som nedgang fra altangang i begge ender. Trappevanger og gelænder er udført i varmtgalvaniseret stål, som er malet sort i RAL Trin er udført med perforerede galvaniserede stålplader af typen Stephuit N fra Meiser. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Trapper tjekkes for eventuelle skader på stål. Tjek at trin ligger fast og er forsvarlige at gå på. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Eventuelle løse eller ødelagte trin fastgøres eller repareres. Skader på stål repareres og males påny. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af ståltrapper. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Trapper tjekkes for eventuelle stk ANSL DRC 2 PLA skader på stål.

21 </b>grøndalsvænge Side : 19 Vedl.h. Eventuelle løse eller ødelagte stk ANSL ENT 2 PLA trin fastgøres eller repareres. Udskift. Udskiftning af ståltrapper stk ANSL ENT 2 PLA SfB.nr. : (26)02 Lb.nr.: 1 Mængde : 330 m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Altaner/gange Bygningsdel : Tung altan Materiale : Træ, m.m. Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Der er tagterrasser på blok A, C, E og halvdelen af G. Opbygning af dækkonstruktionen på tagterrasserne er som følgende: 45x95 mm trykimprægnerede brædder Stålkonstruktion med indbygget ventilation Tagpap Børner SBS, Poly-elast S5, grå 18 mm vandfast krydsfiner Ventilationsåbning Tyvek 16 mm vandfast krydsfiner 300 mm bjælkelag med isolering, som er lagt på et stålnet, 21x70 mm lægter 13 mm gipsplade 0,2 mm dampspærre fra Rosenlew RKW 13 mm gipsplader som er strimlet og spartlet i samlingerne og malet med RAL 9010 Mesterakryl glans 5 fra Nordsjö.

22 </b>grøndalsvænge Side : 20 Brystning/rækværk ved tagterrasser er opbygget af en trækonstruktion, som på begge sider er beklædt med 8 mm tykke OSB plader, som er fastgjort til stålkonstruktionen på tagterrassen og til de vægge, der adskiller tagterrasserne. Rækværket er beklædt med 4 mm tykke aluminiumstplader (Neobond) monteret på lægter og afdækket øverst med en 4 mm sortmalet aluminiumskappe. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Tagterrasserne skal tjekkes for evt. vandindtrængning i den underliggende konstruktion. Tjek indvendig i lejligheder om der er tegn på vandskader. Se endvidere efter at alle synlige inddækninger og samlinger udvendig på tagterassen og vægge omkring er tætte. Brædder på tagterrasserne skal gennemgås for evt. skader, udtørring og snavs. Vægge og rækværker omkring tagterrasser - se ydervægge. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Ved evt. vandindtrængning skal årsag findes. Det kan være nødvendigt at fjerne brædder på tagterrassen for at klarlægge dette. Udbedring foretages herefter af fagmand. Brædderne skal olieres en gang om året og såfremt de er snavsede/fedtede rengøres de inden oliering. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af brædder og evt. underliggende konstruktion samt inddækninger.

23 </b>grøndalsvænge Side : 21 AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Tagterrasserne skal tjekkes for m ANSL DRC 2 PLA evt. vandindtrængning i den Vedl.h. Ved evt. vandindtrængning skal m ANSL TØM 2 PLA årsag findes. Det kan være Udskift. Udskiftning af brædder og evt m ANSL TØM 2 PLA underliggende konstruktion samt

24 </b>grøndalsvænge Side : 22 SfB.nr. : (26)03 Lb.nr.: 1 Mængde : 200 m2 Orientering : Stilladskrav : JA Emne : Altaner/gange Bygningsdel : Altangange Materiale : Stål og glas Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Altangange er konstureret af søjler og bjælker varmtgalvaniseret stål, som er malet sort i RAL Som gangflade er benyttet perforerede galvaniserede stålplader af typen Stephuit N fra Meiser. Underside af gangbro er udført med 4 mm sortmalede aluminiumsplader. Rækværket er konstrueret af stål og lamineret sikkerhedsglas. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Tjek at gangbro inkl. plader på gangbro og rækværk er sikkerhedsmæssigt i orden og om der er skader på glas og stål. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Udbedring af skader. Rengøring udføres med vand og mild sæbe. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af gangbro. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Tjek at gangbro inkl. plader på m ANSL DRC 2 PLA gangbro og rækværk er Vedl.h. Udbedring af skader m ANSL ENT 2 PLA

25 </b>grøndalsvænge Side : 23 Udskift. Udskiftning af gangbro m ANSL ENT 2 PLA SfB.nr. : (29)00 Lb.nr.: 1 Mængde : 1 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Primære bygningsdele, generelt Bygningsdel : - Materiale : Diverse Installeret : 2011 Levetid : 1 år BESKRIVELSE : Konto 115 almindelig vedligeholdelse. Bygningsdelen er oprettet for primære bygningsdele i terræn for akut opstået vedligeholdelse som ikke er planlagt som følgende: Terrænbygninger, materialegård/garage, hegn, støttemur, terræntrapper, ramper, ydervægge, indervægge, dæk, trapper og ramper, altaner, tage og øvrige primører bygningsdele. 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Almindelig vedligeholdelse for: Terrænbygninger, materialegård/garage, hegn, støttemur, terræntrapper, ramper, ydervægge, indervægge, dæk, trapper og ramper, altaner, tage og øvrige primører bygningsdele.

26 </b>grøndalsvænge Side : 24 SfB.nr. : (31)01 Lb.nr.: 1 Mængde : 438 stk Orientering : Stilladskrav : NEJ Emne : Ydervægge Bygningsdel : Vinduer/døre Materiale : Træ, aluminium og glas Installeret : Levetid : 30 år BESKRIVELSE : Vinduer og døre opbygning og materiale: Vinduer og franske altandøre: Vinduer og døre er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabriket Viking. Både udvendig og indvendig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er indvendig udstyret med sølvfarvede håndtag fra Hoppe af typen Tokyo, de har indbygget vippe-dreje funktion og de åbner indad. Både vinduer og døre er udstyret med 3-lags termoruder en U-værdi på mellem 0,71 og 1,13 W/m2K. Vinduer der går til gulv og franske altandøre har hærdet glas på begge sider. Terrassedøre til terrasser: Terrassedøre er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabrikatet Viking. Både udvendig og indvendig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er indvendig udstyret med forkromede håndtag 83 fra FIX og låseanordning 840 fra FIX. Udvendig er der monteret et træk greb 430 fra Hoppe i RAL Dørene åbner indad. Dørene er udstyret med 3-lags termoruder med hærdet glas på begge sider og med en U-værdi på 1,04 W/m2K. Indgangsdøre: Entredøre til boligerne er udført i vaccumimprægneret fyrretræ med aluminiumsbeklædning udvendig fra fabrikatet Viking. Både udvendig og indevndig er de malerbehandlet med farven RAL Dørene er udstyret med et trepunktslåsesystem, som låser både i toppen, i midten og i bunden. For at låse døren, skal håndtaget løftes opad. Der er monteret forkromede håndtag fra Ruko ASSA 6640 på begge sider og låse af typen Ruko ASSA 2002.

27 </b>grøndalsvænge Side : 25 Dørene åbner indad og der er 3-lags termoruder med hærdet glas på begge sider og med en U-værdi på 1,04 W/m2K. 1) BESIGTIGELSESANVISNING: Pas på vinduer og døre. Rammer, karme og inddækninger skal efterses. Maling på karme og rammer kontrolleres for bobler, revner og afskalninger. Revner og utætte samlinger i rammer og karme af aluminium kan måske udbedres af producenten. Ødelagte inddækninger kan medføre vandindtrængning i ydervægskonstruktionen og dermed nedbrydning af konstruktionsdele. Tætningslister skal kontrolleres for ældning: Tætningslister kan skades ved fejlbetjening, men den almindeligste årsag til utæthed er, at listerne med tiden mister elasticiteten. Tætningslisterne kan udskiftes. Dugdannelse: Tidspunktet for dugdannelse i isoleringsruder kan udsættes ved regelmæssigt at se efter og udbedre utætheder mellem glasisætningsmateriale, glas og glaslister. Hvor isætningsmaterialet er nedbrudt, således at vand, der løber på ruden kan opsamles, bør der udføres en ny topforsegling. Typiske tegn på skader: Revnet overfladebehandling eller ødelagt aluminiumsbeklædning kan åbne for nedbrydning af rammer og karme, som er udført i træ. Begyndende nedbrydning eller mørning viser sig kun i de yderste millimeter af træet, men træet kan

28 </b>grøndalsvænge Side : 26 blive dybtgående ødelagt af råd og svampeangreb. Indvendig dug i en isoleringsrude viser, at ruden er utæt i klæbningen mellem glas og glassliste, så fugtig luft fra bundkarmen kan trænge ind mellem glaslagene. Vand i bundkarmen kan skyldes en utæt glas isætning/ topforsegling sammen med dårlig dræning af bundkarmen. Hvis bundkarmen er af træ, kan en længerevarende opfugtning i øvrigt få den til at rådne. Huskeliste ved besigtigelse - kig på: rammer og karme ruder beslag fuger malingens tilstand revner i karm og rammer dug i isoleringsruder (punktering) hængslernes åben/luk funktion om tætningslister er intakte og elastiske om glasisætningen slutter tæt mellem glas og glasliste om inddækning mellem facade og karme er intakte 2) VEDLIGEHOLDSANVISNING : Aluminiumsbeklædningen udvendig bør afvaskes 2 gange om året og det anbefales at påføre den almindelig bilvoks for at bevare farven og beskytte beklædningen mod udvendigt miljø. Tætningslister rengøres jævnligt. Reparation af skadede tætningslister ved partiel udskiftning. Reparation og udbedring af beskadigede inddækninger. Hængsler og lukkeanordninger justeres og smøres med frostsikker olie 2 gange om året. Hvis vinduer og døre ikke vil lukke tæt, kan det skyldes, at

29 </b>grøndalsvænge Side : 27 slid og fejlbetjening har skadet hængsler og lukketøj. Vær desuden opmærksom på, at hængslerne ikke samler støv. Lås i hoveddøre skal vedligeholdes. Låsecylindre skal smøres med Ruko Låsespray 2 gange årligt. Låsekasser (fallen) smøres med Ruko Låsefedt (ikke låseolie) 2 gange årligt. Dørhåndtag aftørres med fugtig klud. Pudsning af ruder skal ske 2 gange årligt. Defekte ruder skal udskiftes. 3) UDSKIFTNINGSANVISNING : Udskiftning af indgangsdøre og låse Udskiftning af terrassedøre Udskiftning af samtlige vinduer og franske altandøre. Udskiftning af termoglas til bedre lavenergiruder. AKT.TYPE OPRETTEDE AKTIVITETER : TIDSPKT INT MÆNGDE KTO. PRIS PK : FAG P ART SIDSTE UDFØRELSE : mnd.år mdr kr tidspkt pris Besigt. Pas på vinduer og døre stk ANSL DRC 2 PLA Vedl.h. Aluminiumsbeklædningen udvendig stk ANSL TØM 2 PLA bør afvaskes 2 gange om året og

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal 23 1 th 29381373 Alle radiatorer 439 DTEK Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om vinteren skrivelse af 04.10.2011+ 20 gr. Er OK. Ved besigtigelse af lejlighed mellem Pihl

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere