Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud."

Transkript

1 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl , slut kl Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen, Pia Hornbæk, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Inge Häuser, Lise Stender, Carl Aage Poulsen, Egon Jensen, Steen Købsted, Bjarne Olsen, Lise Lotte Kjær og Lotte Bang. Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 2. Orientering fra: a. Formanden b. Udvalg 3. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten 4. Planlægning af beboermøderne 5. Styringsdialog med Kommunen - forberedelse 6. Håndværkerhuset 7. Tilskud fra dispositionsfonden 8. Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger der bliver ramt af periodisering af prioritetsydelsen se bilag 9. Dato og forslag til emner til næste møde 10. Eventuelt 11. Resume af beslutninger 1. Politik for kapitalforvaltning Lotte Bang gennemgik forslaget til politikken og orienterede om forretningsgangen. Forslaget til politik for kapitalforvaltning blev godkendt med at vi fortsat spreder vores investeringer på mere end en udbyder. P.t. har vi Spar Nord, Nørresundby Bank og Nykredit og en lav risiko med en varighed på mellem 3-5, præcis som tidligere og Spar Nords anbefaling p.t.. Politik for kapitalforvaltning godkendt 2. Godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møder Ingen bemærkninger til dagsordnen. Tina Holm var ikke med til mødet. Referatet blev godkendt og underskrevet Dagsorden blev godkendt Referatet fra sidste møde blev godkendt. 3. Orientering fra formanden: Frede Skrubbeltrang orienterede om aktiviteterne siden sidste møde 6/ sidste bestyrelsesmøde 7/ Kooperativ Thomas Kastrup Larsen 12/3 2013Nordkraft Morgenbriefing Aalborgs udvikling 14/ indvielse af Vestergaarden roser til byggeriet fra

2 22 alle. 15/3 2013reception John Formand fra Nordbo 18/3 2013reception John Hjelm og Klaus Ringgaard Alabubolig 20/3 2013reception RD 21/3 2013indvielse af velfærdshuset i Frejaparken 5/ møde om fælleshuset Store Tingbakke 7/ møde Anton Kanstrup angående bog 10/ Aalborgbo møde 10/ besigtigelse LBF Store Tingbakke 15/ møde Yousee 16/ Realdania - almen boligforum sundhedenshus 23/ Første spadestik Lille Tingbakke 24/ Regnskabsmøde budgetmøde 29/ fremvisning af Godsbanearealet 6/ aflyser bestyrelsesmødet 15/ AN/TV temamøde 22/ AKU bestyrelsesmøde 23/ AN/TV repr. møde 30/ repræsentantskabsmøde Antenne/TV signal skal vi lave informationer til beboerne. Iver Eriksen har i hans afdeling haft det på et afdelingsmøde. Vi tager det på som et punkt på næste bestyrelsesmøde. fra udvalg: Aktivitetsudvalg Ikke noget nyt Byggeudvalg Frede Skrubbeltrang orienterer om at de er gået i gang med renoveringen i Lille Tingbakke. Der er 1. spadestik 22. april Fælleshuset i Lille Tingbakke bliver jævnet med jorden i Lille Tingbakke og der er enighed blandt KO og byggeudvalget om hvordan fælles fælleshuset i Store Tingbakke skal renoveres, velfærdslokaler bestemte byggeudvalget og driftsafdelingen og bestyrelserne har lavet forslag til beboerfaciliteterne, hvor der skal være plads til 70 personer i stedet for 60, 2 mindre mødelokaler samt et større køkken. Palle Christensen har meldt afbud til flere møder i byggeudvalget, men har stadig interessen for at være med i byggeudvalget, men vil gerne have indkaldelse i bedre tid. Symfonien Vi har ikke hørt noget fra stadsarkitekten. Steen spørger hvorfor han ikke var indkaldt og det var fordi han ikke var i byggeudvalget da mødet blev indkaldt. Frede Skrubbeltrang beklagede at han ikke efterfølgende var blevet

3 23 indkaldt. Temaudvalg Pia Hornbæk har talt med Laila fra Alabubolig som fortæller at de har haft Mogens Sparre og der er mange måder at gøre det på. De mener Soulaima Gourami er henvendt mere til professionelle virksomheder i erhvervslivet og dermed ikke har kendskab til beboerdemokratiet. Lotte Bang pointerer at vi i aller højeste grad er en professionel virksomhed. Christian Vestergaard, Pia Hornbæk og Eigil Stausholm indkalder til møde og kommer med et oplæg. Der er enighed om at vi ikke som udgangspunkt vil gøre bruge Solaima og evt. gøre det i 4 banden til en bredere forum i stedet for. 5. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten Vi har skiftet mægler og netop gennemgået alle vore forsikringer Lotte Bang sender oversigt rundt, vi er af mægleren blevet anbefalet at fastsætte selvrisikoen til kr da vi vil kunne spare en del administrationsarbejde, reducere antallet af skader og dermed spare i præmie. Vi har p.g.a. lav skadesprocent fået nedsat glasforsikrings præmien. Vi betaler til glasforsikring p.g.a. budget sikkerheden. Dansk Glas tjener mellem % og vi betaler derudover kollektivt for de faktiske skader. Lotte Bang spørger derfor om vi skal droppe glasforsikringen og afholde udgifterne individuelt i de enkelte afdelinger og dermed spare % til forsikringsselskabet. Vi tager et punkt på næste møde og Lotte Bang indhenter en statistik over antallet af skader i hver enkelt afdeling. Skimmelsvamp på kontoret Vesterbro 23 er omfattende, vi skal regne med at det kan koste op til kr for at få udbedret. Vi får håndværkerne til at udbedre i weekenden, så kan vi holde åbent så længe som muligt. Vi kan ikke undgå 1-2 lukkedage uanset hvad, når vi skal have støvsuget for skimmelsvamp i udlejningen. Lotte Bang orienterer om at Folketinget den 14. marts 2013 har vedtaget tre love om ændring af lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Kopi er vedlagt. Palle Christensen spørger til håndværkerne, hvornår er spjæld, spjæld og hvornår er det for stort til en håndværker. Vi er sårbare i en genudlejning når der kun er en håndværker. Akut eller sygdom. Kan vi definere hvornår der er tale om spjæld. Lotte Bang får lavet en definition.

4 24 Pia Hornbæk har sendt en mail til Christian Vestergaard som også blev videre sendt til Iver Eriksen, Iver Eriksen mener der er oprettet en regel. Lotte Bang tager kontakt til Logimedia. Beboermøderne Frede Skrubbeltrang deltager i de møder han kan og vil gerne ud til nogle af de nye afdelinger. Lotte Bang får lavet et skema til koordinering af deltagelsen. Palle Christensen spørger til afdeling 19 Fyensgade, han er blevet opfordret til at samarbejde med afdelingen. Afdelingen har to år i træk ikke godkendt budgettet. Afdeling 1 har forsøgt at leje fælleslokalet og det ønsker de ikke. Christian Vestergaard har været med på de seneste beboermøder og han har tilbudt at deltage i deres afdelingsbestyrelsesmøder, de har ikke henvendt sig. Kan man afsætte en afdelingsbestyrelse? Ja, det kan beboermødet. Palle Christensen mener der er nogen der skal forholde sig til det. Lotte Bang spørger, hvad han præcist mener med det. OB eller administrationen skal gøre noget. Lotte Bang foreslår at vi bringer budgettet i tilsynet og inviterer dem med til afdelingsbestyrelsesmødet eller beboermødet. Palle orienterer om afdeling 1 og 3s Velkommen projekt til nye beboere, hvor der ikke var tilfredsstillende fremmøde. Lotte Bang foreslår at vi orienterer om Ny lovgivning, bolignet, udlejning alle kan leje alt. Styringsdialog Kommunen har fået nye folk og har sprunget over sidste år, men nu har de indkaldt. Vi har bedt om at afvente årsregnskaberne. Lotte Bang spørger hvordan vi skal tilrettelægge forberedelserne. Skal det være i bestyrelsen eller et udvalg? Iver Eriksen mener det skal være et udvalg. Christian Vestergaard, Frede Skrubbeltrang og Lotte Bang kan sætte sig sammen og forberede os og komme med et oplæg til bestyrelsen. 6. Håndværkerhuset Lotte Bang havde opstillet alternativer til udgifter for afdeling 3 ved en pris på kr og jf. ejendomsmæglerens overslag. Håndværkerafdelingen Ordnede forhold i forhold til juridiske ejerskab

5 25 Frigjort likvider, løst regnskabsteknisk udfordring Integreret i fællesskabet Udgiftsneutral håndværkerafdelingen Tømrer værksted bibeholdes til indtægt til at dække tidligere års underskud og negativ egenkapital Årlig leje svarende til afskrivning på gl. forbedringsarbejder Afdeling 3 Ejer af hele fælleshuset og er forpligtet til at dele lokaler med håndværkerne til en årlig husleje på kr Central placering af ejendomskontoret Tilgængelighed for beboerne Minimerer udgiften for lejerne Samling på værksteder og garager Midlertidig garage udenfor huset På baggrund af oplægget fra administrationen og det faktum at både håndværkerne, afdeling 3s bestyrelse og ejendomsfunktionærerne og Vivabolig var enige i at det var en god ide, blev det besluttet at sælge håndværker huset til afdeling 3 forudsat at håndværkerne kan sidde til leje til det de betaler i afskrivning på lokalerne og har velfærdslokaler og tømrer værksted. Det blev besluttet at sælge håndværkerhuset til afdeling 3, hvis afdeling 3 og administrationen kan blive enige om pris og betingelserne for håndværkerne. 7. Tilskud fra dispositionsfonden Punktet udsat til næste møde 8. Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger der bliver ramt af periodisering af prioritetsydelsen Punktet udsat til næste møde 9. Dato og forslag til emner til næste møde Næste møde 24. april 2013 kl inviterer revisorerne. På Vesterbro. Emner til næste og kommende møder Regnskab for 2011/2012 Boligselskabet Limfjorden Boligselskabet Østparken og Vivabolig, her under, tilskud fra dispositionsfonden periodisering af prioritetsydelse og tilskud fra dispositionsfonden Lejetab i alle afdelingerne. Antenne løsninger Forsikringer, glas og kumme - statistik Evaluering af beboermøder i juni Temamøde vision og strategi Næste møde onsdag den 24. april 2013

6 Eventuelt Palle Christensen mener ikke det det fungerer med møder ude af huset. Der var opbakning til at holde møderne på Vesterbro. Iver Eriksen stopper i afdelingsbestyrelsen til beboermødet og træder ud af organisationsbestyrelsen til repræsentantskabsmødet. 11. Resume af beslutninger Beboermøder en koordinering af møderne og inspiration til information Styringsdialog Lotte Bang, Christian Vestergaard, Frede Skrubbeltrang holder møde i maj og laver oplæg til bestyrelsen Håndværkerafdelingen sælger deres andel af huset til afdeling 3, hvis vi kan blive enige om betingelser og en pris. Lotte Bang Referent Frede Skrubbeltrang Christian Vestergaard Søren Andersen Formand Næstformand Eigil Stausholm Tina Holm Iver Eriksen Palle Christensen Kirsten Sørensen Winni Jensen Inge Häuser Lise Stender Carl Aage Poulsen Egon Jensen Pia Hornhæk Steen Købsted Per Nielsen

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud.

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud. 14 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. marts 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt 178 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2012 Start kl. 17.00, slut kl. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Palle Christensen og Lotte Bang. Afbud fra

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere