Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00"

Transkript

1 Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl Deltagere: Marie 7D Claus 11B Mads 15C Janni 6B Kristian 7A Lea 8C (Centerleder) Jacob 8C Afbud: Thea Dennis Formalia Valg af dirigent Claus Valg af referent KF Godkendelse af dagsorden OK Godkendelse af referat fra møde (marts) OK Godkendelse af referat fra seneste møde Nej, har ikke været sendt ud, det kigger KF på det sammen med Claus. Referatet fra beboermødet vil også blive sendt ud. Meddelser Statistik Det falder lidt, men ellers intet Bestyrelsen -PFIU vil ikke længere deltage i bestyrelsesmøder, Janni vil gerne deltage, men har haft travlt, vil forsøge at deltage. - bruger tilfredshedsundersøgelse, der forventes at rådet skal tage stilling til hvilken vej der skal gås. Rådet skal melde klart ud hvordan processen kører videre -mobilmasten blev underskrevet -forbrugsmåling, PKS anbefaler at der gennemføres individuel måling, baseret på et beboerønske (Dette tages op på ekstraordinært beboermøde, da det forekommer rådet ukorrekt, at ønsket er gældende for flertallet på TKOL) -antennebudgettet som ikke var med i budgettet. - PKS arbejder med IT-ting - PKS forespørger bestyrelsen om der er interesse for at få boliger stillet til rådighed for internationale studerende, det blev besluttet at det pt. ikke var nødvendigt. -Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 14. november klokken 16 på Trørød kollegiet. Generelt Nyt til/fra centerlederen FRA:

2 -Centerbygningen bliver hyppigt lejet ud -diverse zumba + havedag osv. -Der er 300 kr i kassen -Folk virker glade og tilfredse -Det store studierum afventer at der komme flere penge i kassen. -Brug af allenøgle, der arbejdes på sagen om en procedure. -Der er ikke blevet gjort rent i studierummet siden havedagen, centerlederen efterlyser klarhed over hvem der står for indkøb af rengøringsartikler mm. Rådet arbejder på sagen. -I sommerperioden kan der gå op til 14 dage mellem åbningstider, men det meldes ud i god tid. TIL: Telefonsystem, procedure for returnering af penge (evt. via PKS) KF Nyt fra/til inspektøren FRA: TIL: Skimmelsvamp. Der holdes stadig nøje øje med sagen i 12A, som skal tilbydes genhusning, hvis ombygningen bliver for omfattende. Nyt fra diverse udvalg Miljø gruppen -intet nyt Foundraising -intet nyt, der mangler kræfter til at hjælpe, der er kun en enkelt aktiv for tiden DFK Mødet her på kollegiet blev aflyst. Netgruppen Arbejder stadig på at skifte mediekonvertere, men der skal koordineres med DTU for at få nogle fiberkabler flyttet. Aktivitetsforeningen: -Aktiv bliver pauset henover sommeren, sommerfesten bliver ikke aktivt drevet af foreningen, men foreningen vil yde support så meget som overhovedet muligt, i det omfang der er andre der har lyst til at stå for planlægningen. -De andre aktiviteter fortsætter, andet bliver meldt ud på mail. Avisgruppen -pause KAF -stigning i antennebidrag med tilbagevirkende kraft, det er ikke officielt vedtaget, da der ikke var nok tilstede til mødet, derfor har det ikke kunnet komme på budgetter og det er derfor helt i overensstemmelse med reglerne. - digitalt spejl, 500k fra Yousee, 20-25k pr mdr i 10 år for at få alle kanaler som digitale kanaler, samt mulighed for at få de fleste andre yousee servicer, såsom ekstra kanalvalg mm. - der vil være vedtægtsændringer for at harmonisere med digitalt tv og yousee, Campus village på DTU overvejer at melde sig ud. Baren -Baren vil gerne stoppe med at afholde velkomstmøder, der har været manglende opbakning (fra beboerne). Gennemgang af række-mødereferater Række 5 (modtaget Apr ) Havedag

3 Info fra havedagsudvalget. -der er lavet lister over restantopgaver, 18 lejligheder skulle udføre opgaver, 4 mangler at skrive sig på seddel. - Hvis man ikke udfører opgaven eller ikke ønsker at deltage, bliver gebyret trukket sammen med huslejen i Juli måned. - Havedagsudvalget og rådet har evalueret dagen og er overordnet set tilfredse med gennemførslen, men har ting der skal gøres anderledes næste gang. - Folk må gerne hente de sidste ting der er glemt, de står ligge ved hoveddøren i centerbygningen Ansøgninger til K25 Note: der skal tales med PKS for at få en mulighed for en read only kontoudtog, hvilket vil gøre det meget lettere for rådet at følge trafikken på konto 25 Status på uddelte beløb (MHH) der var bevilliget ,- før havedagen sidste møde blev der uddelt 300 Rådet søger følgende: kr til havedagspræmier til morgenmad til havedag til frokost havedag til kød/aftensmad til drikkevarer til havedagen Det bevilges. Baren søger kr. til indkøb af 4 nye barstole ( ) Det bevilges Baren søger 400 kr. til indkøb af ny spand, moppe samt affaldsstativ ( ) Bevilget Baren søger 2298 kr. til indkøb af ny computer til baren Jacob forsøger at skaffe en tilsvarende computer, såfremt dette ikke lykkedes inden 16/ godkendes ansøgningen. Rådet søger kr til rådsmiddag Bevilget. Baren søger 500 til en ny fladskærm Bevilget, huske kvittering (evt. personlig) for at sende til PKS baren (kollegiet) søger 1000 til kabler Bevilget. Plus op til 1000 ekstra til et beslag til den eksisterende projektor baren (kollegiet) søger 4000 til ny projektor Ansøgningen vil vi gerne udskyde til juni-mødet, som er det sidste møde i regnskabsåret, samt vi vil have undersøgt om den gamle kan bringes til at fungere. Ansøgningen er derfor udskudt findbolig.nu PFIU arbejder videre med sagen. Der vil bliver lavet en anden løsning. Ambitionsniveau for rådets arbejde /dsk -en diskussion omkring om ambitionsniveauet, er det rigtigt lagt? - vi har haft en hård belastning i foråret, men håber det bliver bedre - det er nok tvivlsomt om det faktisk bliver stille, vi finder nok flere projekter - Der har tidligere været ansat en sekretær, Det vil vi i rådet indstille til at det gennemføres, opgavedefinition er sat på næste dagsorden, samt praktisk ansættelse. - dagsordenen skal revideres, - vi skal huske på at det er frivilligt arbejde, og vi skal ikke have folk til at brænde ud.

4 - det skal overvejes om der skal være en udefrakommende til at styre debatten på beboermøderne. - Det skal være ok at sige fra i en periode. Brev fra PostDanmark omkring vores postkasser - Der søges dispensation fra at flytte postkasserne. Kort diskussion omkring regler og procedurer ifbm. beboermøder og rådsmøder (KF) - Der laves et årshjul med punkter til den enkelte mdr. - De regler og procedurer der er på hjemmesiden skal revideres eller i hvert fald til rådes kendskab. - Et diagram over organisering med PKS insp mm skal udarbejdes i samme omgang. - Procedurer og regler skal overholdes eller ændres. System med dagsordener mm. (dropbox?) (KF) - Der oprettes en dropbox account for rådet, hvor mapperne deles. - Der prøves noget andet end google docs til dagsordener og referater. Katteproblematik Henvendelser på havedagen - Det er et problem, at der er katte i barnevogne og klapvogne - Husordenen siger at man skal holde styr på sine dyr og at de ikke må være til gene for andre, man skal ligeledes samle efterladenskaber op. - Vi vil henstille til at man ikke accepterer og fodrer andre dyr end ens egne. Det er svært for katte at styre hvis de bliver fodret i hver anden lejlighed. - Vi kan i rådet ikke se at vi har andre muligheder, end at opfordre til at folk overholder reglerne for husdyr herude. Flyttelister - Der vil blive lavet en liste med hvilke lejligheder der er kommet nye beboere, den vil også komme ud til rækkerepræsentanterne. - Navnene er som princip fortrolige, da der kan være folk med hemmelig adresse. Hvem skal have listen: Rækkerepresentaterne Aktiv Mødekalender Rådsmøde Mandag d. 6. Juni klokken 19 Juli, sommerferie (muligt møde d. 7 juli klokken 19) Mandag d 8. august Havedag efterår Lørdag d.24. september Forårets ekstraordinære beboermøde DATO: 6/6 klokken 20:00 Hovedpunkter: - Valg af suppleanter - Godkende bevillig af mad til havedag - Forbrugsmåling, er det et beboerønske Efterårets beboermøde Mandag d. 7 november klokken loppemarked 15 maj -Loppemarkedet afholdes, stor entusiasme bag initiativet Rækkemøde dagsorden - Ekstraordinært beboermøde 6/6.

5 - Husk suppleanter skal melde sig senest d. 1 juni. - De andre datoer ovenfor - Husk at melde jer til udvalg herude, hvis I har overskud, uden opbakning dør de mange initiativer herude sponsorering af legeplads -Der arbejdes på en renovering af lejepladsen, der vurderes om vi selv kan/må bygge en lejeplads - Jacob og Mads kigger på om der kan findes sponsorer til en sober reklamering. To do liste gennemgang - Se ovenfor Eventuelt Opfølgning på inspektørtimesedler - Rådet vil opfordre PKS til at sende timesedlen så hurtigt efter rådsmødet. Det har ikke været muligt at få timesedlen udleveret. Opfølgning på svamp - Der blev konstateret skimmelsvamp der måtte forventes at have en negativ effekt på indeklimaet. - Rådet vil følge sagen, men har den generelle holdning at evt. genhusning/udbedring skal ske med allermindst muligt ulempe for beboerene. (8a er ledig fra 1/6) - Rådet vil også forfølge hvorfor sagen har været håndteret som den har fra PKS, hvordan kan der være modstridende meldinger omring skadens omfang. - Rådet opfordrer andre med problemer til at kontakte inspektørerne for at få lavet en vurdering. opfølgning på forbrugsmåling, varme + boligsikring - Rådet er enige om at det er en dårlig beslutning af flere grunde, derfor vil vi på det ekstraordinære beboermøde indstille til at det ikke bliver gennemført. - Varmeforbruget er sandsynligvis for usikkert (baseret på statslige takster og ikke faktisk forbrug) - Boligsikring vil falde således at næsten alle taber penge - Administrativt vil det medføre meget bøvl (=flere penge til PKS) Bålpladsen mellem hus 4 og 5 må ikke benyttes, da den er ulovlig. - Rådet henviser til den fine plads mellem hus 14 og 15 som opfylder sikkerhedsmæssige hensyn. Trampolin på plads mellem hus 9 og 10 - Det har ikke været muligt for PKS at komme med et svar (?) Mødet sluttede 22:15

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af beboermøde den 19. april 2010

Referat af beboermøde den 19. april 2010 Referat af beboermøde den 19. april 2010 Valg af dirigent: Mads er valgt. Valg af referent: Cecilie er referent. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde: Referatet er godkendt. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Andersson (LGA) 19D Gregers Rasmussen (GR) 2D Sidsel Marie Andersen (SA) 19B Randi Larsen (RL) 11A Kenneth Hytting

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Rådsmedlemmer ikke

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Anders M Madsen (AMM) Anne-Sofie A. Hansen (ASH) Jakob Lærke Lorentzen (JLL) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Jakob Becker Kirkegaard Rådsmedlemmer

Læs mere

2. Fratrædende/tiltrædende bestyrelsesmedlemmer Carina 108 og Lene 202 fratræder

2. Fratrædende/tiltrædende bestyrelsesmedlemmer Carina 108 og Lene 202 fratræder 1. Formalia- velkomst og deltager Fremmødte: Anders 119, Martin 104, Søren 111, Lene (tidl. 202), samt suppleanter Ole 114 og Randi 219. Fraværende: Carina (tidl. 108), Jeanet (suppleant, 002). 2. Fratrædende/tiltrædende

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere