Administrativ Forretningsgang. Institut for Neurovidenskab og Farmakologi (INF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativ Forretningsgang. Institut for Neurovidenskab og Farmakologi (INF)"

Transkript

1 Administrativ Forretningsgang Institut for Neurovidenskab og Farmakologi (INF) ID Værdier kvalifikationer Adfærd Omgivelser Udarbejdet april 2008 Godkendt af LSU 3. juni 2008

2 ID Administrationen på INF er professionel og leverer arbejde i høj kvalitet til tiden. Værdier Idet vi har ansvar for de mange opgaver i administrationen, er det vigtigt for os at have så stor indflydelse som muligt på løsningen af disse i hverdagen. Det er vigtigt for os at have forskelligartede opgaver, så vi kan udvide vores kompetencer og bane vejen for nye opgaver eller tiltag. Det er vigtigt for os at have en plads i SU. Kvalifikationer Vi er serviceminded, har gå-på-mod, er omhyggelige og orden er en selvfølge. Adfærd Vi er åbne, lyttende, sociale, loyale og kollegiale. Omgivelser Vi befinder os tæt på de respektive forskergrupper som vi hovedsageligt arbejder for. Vi er tæt på den lokale ledelse, hvilket giver os en god situationsfornemmelse. Mål/Strategi Pga den øgede digitalisering, kræver det at vi investerer i medarbejderne gennem kompetenceudvikling. Det skal være attraktivt at være ansat i administrationen på INF. Der skal derfor være mulighed for at specialisere sig og få variation i opgaverne eller flere udfordrende opgaver. Der skal være et godt, udbytterigt og socialt netværk iblandt de administrative medarbejdere på instituttet. Vi skal være kreative, nytænkende og have overblik. Vi skal være superbrugere til IT systemerne på KU. Vi skal være forandrings- og omstillingsparate og have gennemslagskraft og robusthed. Sikkerhed fra borgernes side. Retssikkerheden og håndteringen af fortrolige oplysninger er 100% i orden.

3 Administrativt personale på INF Administrationen understøtter som det første kerneområder på INF og udnytter derved de administrative medarbejderes kompetencer som blæksprutter. Som første prioritet skal alle forskere have regnskabsassistance. Dette udføres KUN af det administrative personale. Andre sekretæropgaver som mindre korrespondance, skrivning af ansøgninger, holde mødekalender mm er lagt ud til de enkelte forskere. Ansvarsområder er delt ud som flg.: Central administration Tine Olsen, institutadministrator, 27602, Annie Wendell, kontorfuldmægtig, 27600, Proteinlab Annette Brandi, afdelingsleder, 27300, Birgit Holm, kontorfuldmægtig, 27307, Lene Nordby Madsen, korrespondent, 27340, Molpharm, Neuropharm, Molheart Tine Olsen, institutadministrator, 27602, Neuropsyk Anne-mette Broberg, korrespondent, , Økonomien varetages af Annie Wendell, kontorfuldmægtig, 27600, Neurofysiologer og neuroanatomer Wivi Møller, kontorfuldmægtig, 27248, Øjenpatologer Dorte Gielsager, kontorassistent, 26072, Økonomien deles mellem Wivi Møller, Annette Brandi, Tine Olsen og Annie Wendell Studentermedhjælper Alina Andersen hjælper administrationen ca. 8 timer om ugen. IT-programmer som understøtter administrationen ØSS økonomiudtræk fra hovedbogen Discover økonomisk rapportmodul Scanjour elektronisk journalprogram Scanpas elektronisk fraværs- og feriesystem Absalon studieadministrativt program CURIS publikationsregistrering Syllabus skemaplanlægning

4 CIS kursusoplysninger Arbejdsprocedurer på INF Medarbejdere Opslag Ansættelse af TAP Ved TAP-ansættelser skal procedure ved KU følges se instituthåndbogen. Der kan i øvrigt henvises til LSU s vedtagne procedure for ny-ansættelser af TAP IL skal altid godkende opslaget Opslag udarbejdes med overvejelse af lønindplacering samt annonceringssted Høring af opslag i LSU og TR aht arealplads, TAP-ressourcer, driftsudgifter mm Opslag fremsendes til Personalekontoret Opslaget opslås obligatorisk på job-i-staten og universitetsavisen Brevskabelon udarbejdes til brug for ansøgerne ved modtagelse af ansøgning Brevskabelon udarbejdes mhp fremsendelse af afslag Ansættelse af VIP Ved lektor- og professorstillinger skal opslagsproceduren behandles af Fakultetet, Forskning og Rekruttering. Instituttet udformer opslaget (UK) i kort og lang version i hht skabelon på Opslaget opslås obligatorisk på job-i-staten, universitetsavisen samt Derudover kan opslaget efter ønske opslås i tidsskrifter o.lign. Der skal herefter nedsættes et bedømmelsesudvalg. Her kan henvises til LSU s forretningsgang. Idet videnskabelige assistenter, postdoc ansættes via fondsmidler, aftales ansættelsen individuelt med forskningsgruppelederen. Her henvises til stillingsstrukturen. Ved forlængelser for både TAP og VIP henvises til stillingsstrukturen samt KU s personalepolitik Uopfordrede ansøgninger Besvares og opbevares i administrationen 3 mdr. efter. Ansættelse af nye medarbejdere To-do-list Ansættelsesskema udfyldes Institutlederen skal altid underskrive

5 LSU informeres Indskrivning på INF via administrationen på 18.6, hvor skemaet registration form skal udfyldes Administrationen på 18.6 tilføjer personen i instituttets personfil Den ID-kort ansvarlige opretter den nye medarbejder i scanpas samt udleverer blanket til afhentning af nøgle og anmodning om adgangsrettigheder. Skema til den ansvarlige IT-tekniker, som opretter mailadresse Afdelingen sørger for brevbakke Den nyansatte tilføjes på INF s hjemmeside Eventuelle autorisationsskemaer udfyldes Introduktion til e-boks, punkt ku, relevante hjemmesider Oplysning om ferieregler. Hvis personen er fondsansat aftales det med VIP og medarbejder hvor meget ferie der forventes afholdt i det kommende år. Fratrædelse af medarbejdere To-do-list Skriftlig opsigelse modtages Institutlederen påtegner opsigelsen og videresender denne til Personale og Jura i Nørregade Den ansvarlige administrative medarbejder checker om medarbejderen har ferie til gode som skal afholdes og varsler dette. Her kan henvises til ferieloven se instituthåndbogen. Medarbejderen ajourføres i scanpas IT-medarbejderen får besked om at mailadresse skal nedlægges efter 3 mdr. efter fratrædelse Meddelelse om fratrædelsen på INF s hjemmeside Besked til personalekontoret i Nørregade Eventuel afskedsbegivenhed arrangeres Fratrædelsessamtale tilbydes Lånt udstyr og nøgler skal returneres Bredbånd skal opsiges Økonomi Stednumre INF er opbygget i flg. forskergrupper med angivelse af flg. stednr. EAN-nr Stednr. Sted UK økonomi medarbejdere Department of Neuroscience and Pharmacology Annie Wendell, Tine Olsen Protein Laboratory Anette Brandi, Birgit Holm Neuroanatomy Wivi Møller

6 Biomechanics Wivi Møller Neuroprotection Wivi Møller Laboratory of Neuropsychiatry Annie Wendell Molecular Pharmacology Tine Olsen Molecular Neuropharmacology Tine Olsen Copenhagen Cluster of Immunology Tine Olsen Neurocluster Wivi Møller Graduate School of Neuroscience Wivi Møller Eyepathology Institute alle de 5 nævnte Neurophysiology Wivi Møller The spinale network Group Wivi Møller The TransNeuro Group Wivi Møller Molecular Cardiology Tine Olsen Analysenumre Med analysenumre er det muligt at udspecificere overordnede kontoarter. Pr. 1. januar 2008 er flg. analysenumre oprettet på INF: Molpharm Small equipment Assay kits Radioactictiy Disposible plastware Chemicals, scintillation, hepes Peptides, substrat, tris, HBS Enzymes, ligands, antibodies Sequencing oligoes Animal Forskerskolen I Neurovidenskab Cerebral blood flow Detection of gene expression Cellular and systems Forskerskolen I Neurovidenskab Jacob Eriksen Anna Mai Jansen Jes Brix Lauridsen Anders Bue Marcussen Janne Nielsen Neuroclustret Jens Rekling Stanislava Pankratova Mette Christensen Mette Gilling Nielsen Anders Bue Marcussen

7 Anna Mai Jansen Ib Klewe Katrine Fabricius Neuropharm Small equipment Radioactivtiy Disposible plastware Cell culture plast Chemicals, scintillation, buffers Peptides, ligands, antibodies, Substrate, media, FBS, probes Enzymers, markers Animal Column material, beads, SDS gels, protease inhibitor Oligoes, sequencing Outsourching Undervisning mm The Baltic Sommerschool Neurodagen Humanbiologi Kursus i neuroplasticitet Jens Bo Nielsen Cellebiologi Ph.D.studerende Afrapporteringer Fakultetet Der udarbejdes kvartalsmæssige afrapporteringer både vedr. ekstern og ordinær økonomi. Der udarbejdes årligt forskningsstatistik, årsrapport, kompetenceafrapportering, evaluering vedr. lønforhandling Andre Aflæggelse af regnskaber til Forskningsstyrelsen, fonde Fondskonti afstemmes månedligt med orientering til bevillingshavere. Ved regnskabsår inviteres bevillingshavere til budgetmøde. Ekstern finansiering Marts 2008 er der 308 eksterne fondskonti på INF med en likviditet på ca. 200 mio. Der henvises til KU s forretningsgang for eksternt finansierede projekter. Institutlederen skal underskrive alle totalbudgetter.

8 Fakturabehandling Alle fakturaer tilgår INF via et skanningsbureau til vores EAN-nr CVR-nr enten som et elektronisk dokument eller som et indskannet dokument i ØSS - De modtagne fakturaer videresendes 2 gange ugentligt til de indkøbsansvarlige (rekvirenter) i de enkelte forskningsgrupper. - Rekvirenten checker om varen er modtaget og om prisen er korrekt. Dette noteres på fakturaen samt med oplysning om hvilken konto der skal belastes og til sidst med initialer, så den kan trackes senere. Derefter videresendes den til registranten (den administrative medarbejder) - Registranten konterer fakturaen og videresender den til anviseren i hht Rigsrevisionens retningslinier. - Anviseren checker fakturaen og godkender denne. Fakturaen går herefter til betaling. Idet systemet ØSS EF ikke understøtter behovet for at få en dispositionsrapport når fakturaer er anvist, printes fakturaerne ud og opbevares lokalt hos de administrative medarbejdere. Det er målet at overgå til fuld digitalisering på dette område. Distributører Annie Wendell Anne-mette Broberg Annette Brandi Dorte Gielsager Henrik Lykke Iversen Lisbeth Causse Lise Fredslund Tine Olsen Rekvirenter Allan Djørup djor Anders Hay-Scmidt ahay Anita Jung ajun Anne-Mette Broberg amb Christian Matzke matz Elisa Korsgaard elko Henrik Jahnsen henja Henrik Lykke Iversen hli Jens Midtgaard jemi Jytte O. Larsen jyo Jørn Hounsgaard jhuu

9 Kamilla Angelo Lillian Grøndahl Lis Hansen Lisbeth Causse Marianne Kureer Mette Simons Mojdeh Lotfi Morten Møller Nabeela Khadim Ole Madsen Steen Pedersen Vibeke Heidemann kang ligr lisha lcau maku mesi mlot morm naka fiom sp vihe Registranter Annie Wendell Annette Brandi Birgit Holm Lise Fredslund Tine Olsen Wivi Møller Anvisere Annie Wendell Annette Brandi Birgit Holm Tine Olsen Wivi Møller Øjenpatologernes regnskab er opdelt som følger.: Anette Brandi (Birgit Holm) Jan Prause Erik Scherfig Jacob Frederik Nielsen Tine Olsen Nicolai Sjö Lene Sjö Wivi Møller Jensen Jens Lindegaard Steffen Heegaard Nakul Mandal Annie Wendell Ghassan Alyahya Miriam Kolko

10 Nathan Lassota Jens F. Kiilgaard Mastercard Det er muligt at oprette et mastercard med privat hæftelse. Skema kan ses på Dette opfylder vores behov, til dels pga den øgede handel på internettet samt ved tjenesterejser. Instituttet har 2 mastercard, som kan benyttes. Journalisering Pr. 1. januar 2007 Oversigt over sager: Sag Sagsnr. Administration, indkøb (forretningsgang mm) 40 Arbejdsmiljø (APV) 16 Autorisationer og fuldmagter 47 Bibeskæftigelse 49 LSU 16 Offentlige styrelser (dyreforsøgstilladelser, SIS mm) Ordinært budget Samarbejdsaftaler, kontrakter, MTA ér Totalbudget, bevillingsbrev, fondsansøgninger & korrespondance ml. bevillingshaver og fond Årbog 722 Pr. 1. januar 2008 INF overgik gradvist til elektronisk journalisering og blev fuldelektroniske pr. 1. juli Flg. sager journaliseres: Sag Sagsnr. Administration, indkøb (forretningsgang mm) 41 AMU 230 Autorisationer og fuldmagter 47 LSU 16 Offentlige styrelser (dyreforsøgstilladelser, SIS mm) 510 Opslag 21 Ordinært budget 121 Personaleforhold (adj. prof o.lign) 209

11 Q-indberetninger 123 Samarbejdsaftaler, kontrakter, MTA ér 511 Statistik 502 Strategi 21 Totalbudget, bevillingsbrev, fondsansøgninger & 102 korrespondance ml. bevillingshaver og fond Årbog 722 Der er målet at ved udgangen af 2008, at alle administrative medarbejdere har fået kompetence til at journalisere direkte fra SUND IT. Personsager journaliseres centralt af Personalekontoret. Personmapper hvor den ansatte er ansat via eksterne midler, forefindes hos de respektive administrative medarbejdere. Personmapper hvor den ansatte er ansat via ordinære midler, forefindes i arkivet ved hovedsekretariatet på ligeså vel som de ovenfor nævnte sager. Journalansvarlige Annie Wendell Tine Olsen Kurer forsendelser INF har aftaler med Fedex og Linklog. Forsendelser foretages af de lokale administrative medarbejdere. Vær opmærksom på de særlige betingelser som skal være opfyldt i fbm bl.a. tørisforsendelser. Tjenesterejser KU har lavet en aftale med bl.a. Via Travel (se hvorfor rejser bestilles der igennem. Det er muligt at få et rejseforskud blanket udfyldes via administration. Ved hjemkomst afregnes via tjenesterejseblanket via Dagpenge samt kørselsgodtgørelse er i hht statens satsreguleringer se instituthåndbogen. Rejseforsikringskort samt yderligere information kan erhverves hos de respektive administrative medarbejdere. Publikationsregistrering Universitetet har hidtil brugt PUF til registrering af publikationer, kronikker, beretninger mm Siden kom Bibliometri til, som tager udgangspunkt i PubMed. Den ansvarlige sekretær på instituttet har til opgave at tilføje/checke/redigere den fremsendte

12 database over de publikationer som er der er søgt på ihht de ansatte VIP på INF. Fra 1. januar 2008 er det nye CURIS system tilkommet. Centralt fra indlæses der automatisk alle tidligere registrerede data ind i systemet. Opgaven for de enkelte forskere er nu kun at checke om alle artikler, kronikker, lærebogskapitler o.lign. er registreret. Det er muligt for VIP-personalet at lægge CV ind. Tilføjelser meddeles til registranterne som er: CURIS-ansvarlige Lene Nordby Madsen Anne-Mette Broberg Sådan kommer du på CURIS: Gå ind på PUNKT KU, selvbetjening Ferie- og fraværsregistrering Ferie og fravær registreres i KU s centrale system scanpas. Det er vigtigt at man giver administrationen besked på 1. sygedag, idet man efter 10 arbejdssygedage kan få refusion fra kommunen. Det er derfor ligeledes vigtigt at man også raskmelder sig, så kommunen fejlagtigt ikke bliver søgt om refusion. Der udskrives en fraværserklæring, som skal underskrives. Disse opbevares i separat mappe hos de respektive scanpas ansvarlige. Mht ferie kan der henvises til instituthåndbogen, hvor du kan læse mere om ferieloven og beslutninger taget på KU. For personer ansat på eksterne midler, aftales det lokalt mellem VIP en og medarbejderen hvor meget ferie der forventes afholdt i det kommende år. Der gives besked til den administrative medarbejder. I Scanpas indtastes ligeledes oplysninger til telefonbogen som ligger på og det er også her at nye medarbejdere registreres mhp ID-kort. Scanpas ansvarlige Tine Olsen Birgit Holm Wivi Møller Steen Pedersen Dorthe Gielsager Studierelaterede opgaver Planlægning af undervisning (udarbejdelse af råskema, samt endeligt skema) i Farmakologi

13 for Medicin, Odontologi og Humanbiologi. Lokalebestilling, samt løbende ændringer i Syllabus. Indtastning i, samt løbende opdatering af SIS. Administration af kursusrum/kursusmateriale i Absalon, samt tilknytte undervisere og studerende. Opdatering/redigering af div. undervisningsrelevant materiale, så som: Målbeskrivelse Pensumbeskrivelse for Farmakologi Noter og Opgaver i Farmakologi Læseliste Stofliste Udarbejdning af kursusbudgetter samt beregning af UAT. Studiesekretærer Anne-mette Broberg Birgit Holm, cellebiologi www På kan man søge i telefonbogen på ansatte eller tilknyttede personer på KU. Der er mulighed for at lægge sit billede fra ID-kortet ind i telefonbogen. Du gør således: Log på PUNKT KU med dit cpr.nr. og ID-kode, vælg selvbetjening, mine data og mine billeder. Her kan du vælge at uploade dit foto fra ID-kortet eller hvis du ønsker et andet andet billede, kan du uploade det fra din PC - husk at læse kravene dertil. Der er mulighed for at downlade et gratis billedredigeringsprogram fra denne side. Så snart du har uploadet billedet, kan det ses når du går ind og søger i KU s telefonbog På kan du bla. få et overblik over ledelse, SU, medarbejdere. Der er hensigten at så vidt muligt lægges materiale ud på hjemmesiden for at undgå mange mails, men også for at synliggøre forretningsgangen på instituttet. Ansvarlige for indholdet Forskning Jens Rekling Uddannelse Henrik Jahnsen Administration Annette Brandi Web-redaktører Forskning Lars Michler Uddannelse Anne-mette Broberg Administration Tine Olsen Udvalg og møder

14 Arbejdsmiljøudvalg Samarbejdsudvalg Lokale indretningsudvalg Økonomimøder ERFA-møder Formidling Se bilag 2 Forkortelser IL= institutleder TR= Tillidsrepræsentant KU=Københavns Universitet

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr II 8 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning for ph.d.-studerende. ved

Vejledning for ph.d.-studerende. ved Vejledning for ph.d.-studerende ved Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling - Odense Universitetshospital og Klinisk Institut - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Syddansk Universitet Tidligere

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9 Regnskabsinstruks 0 Indhold FORORD... 3 1 INDLEDNING... 4 1.1 SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING... 5 1.2 REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER... 7 1.3 IT-ANVENDELSE... 7 1.4 BUDGETOPGAVER...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

November 2013 IT til danske fonde efond er en internetbaseret arbejdsplads lavet til dig der arbejder med ansøgninger. efond sparer tid, bl.a. ved automatisk kvalitetskontrol af ansøgningerne og ved at

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER Tiltrådt af Ledelsesteam den 17. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 6 1.1 FORMÅL...

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams

SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams (Fra privatpraktiserende socialrådgivere til socialrådgivere, der arbejder i teams) Tanker omkring processen 3. udkast Dato: 15. februar 2011. Udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -

Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads - Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads - Indhold 1. Udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation... 6 3. Forretningsscenarier... 6 3.1 Intranettet også på smartphone og tablets... 6

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere