DHF SKUM ARRANGØRMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DHF SKUM ARRANGØRMANUAL"

Transkript

1 DHF SKUM ARRANGØRMANUAL

2 Indhold Forord... 3 Foreningens fordele ved at arrangere DHF Skum... 3 Dansk Håndbold Forbunds værdier... 3 Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding.. 5 Tilmeld foreningen som DHF Skum-arrangør... 7 Økonomi... 8 DHF Skum arrangements- og træneransvarlige Krav til trænere Trænerpakke Procedure for deltagertilmelding PR-kampagne Program Holdinddeling Leveringsprocedurer Diplom Fotos taget på DHF Skum Evaluering Aflysningsprocedure af arrangement Tidsplan Links DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

3 Forord Med DHF Skum giver Dansk Håndbold Forbund foreningen muligheden for at begejstre børn i 5-8 års alderen med håndboldoplevelser, hvor bolden, legen og læringen er i centrum. Børnenes begejstring for håndbold kommer bedst til udtryk ved engagerede og entusiastiske trænere og ledere og dem er der mange af i børnehåndbolden. Dansk Håndbold Forbund ønsker med DHF Skum at skabe de bedste rammer for, at trænere og ledere kan videregive deres entusiasme til børnene. Foreningen skal kun koncentrere sig om det vigtigste nemlig selve arrangementet DHF Skum og ikke bruge ressourcer på det administrative. Det administrative arbejde tager Dansk Håndbold Forbund sig af. Mange års erfaring fra DHF Håndboldskole har vist, at ejerskabet skal udspringe fra foreningens ønske og lyst til at arrangere et tiltag som DHF Skum for foreningens børnemedlemmer. Af samme grund giver Dansk Håndbold Forbund foreningen stor medindflydelse på selve indholdet og udformningen af DHF Skum i foreningens regi. Ved at vælge denne tilgang til DHF Skum sikrer Dansk Håndbold Forbund, at foreningens trænere og ledere oftest har en baggrund i håndboldsportens børnerækker, og at det er deres engagement og smittende entusiasme for børnehåndbold, der er garant for den gode håndboldoplevelse, som er DHF Skums varemærke. DHF Skum er Dansk Håndbold Forbunds populære håndboldskole tilpasset en yngre målgruppe, og det har kørt som selvstændigt koncept siden 2012, hvor det for første gang løb af stablen. DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 3

4 Dansk Håndbold Forbunds værdier DHF Skum tager som alt andet i Dansk Håndbold Forbund udgangspunkt i vores værdier: Begejstring Udvikling Fællesskab Troværdighed Begejstring: Vi udstråler glæde og energi i vores samvær med både konkurrenter og kolleger. Vi er ambitiøse, sætter fremtidige mål, og ved at sejre skaber vi begejstring. Udvikling: Vi viser viljen og har modet til at gå nye veje for derigennem at kunne profilere håndbolden. Vi giver og skaber plads til dialog og nye ideer, som kan udvikle håndbolden. Fællesskab: Vi tager et fælles ansvar for, at håndbolden får succes. Vi respekterer forskelligheden og anerkender betydningen af at skabe oplevelser som et team. Troværdighed: Vi tager ansvar for, at kommunikation og dialog er baseret på gensidig tillid og troværdighed. Vi åbner ethvert samarbejde med forventningen om troværdighed fra alle parter. Dansk Håndbold Forbund forventer, at foreningen efterlever ovenstående værdier som arrangør af DHF Skum. Foreningens fordele ved at arrangere DHF Skum DHF Skum skaber liv i foreningen, og gør foreningen synlig i lokalområdet. DHF Skum er et godt tilbud om en sommeraktivitet til foreningens eksisterende såvel som nye børnemedlemmer. DHF Skum kan være det projekt, som ryster foreningens børnetrænergruppe godt sammen inden sæsonstart. DHF Skum giver foreningen mulighed for at sætte træneraspiranter i tidsbegrænset mesterlære sammen med foreningens rutinerede børnetrænere. Foreningen får inspiration via samarbejdet med Dansk Håndbold Forbund. Frem for alt - det er NEMT! Dansk Håndbold Forbund sørger for den administrative del, så foreningen kan fokusere på selve håndboldprogrammet! Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding Når foreningen har besluttet sig for at afholde DHF Skum, skal foreningen gøre sig følgende overvejelser. 1. Hvem er målgruppen: 5-8 årige (U6+U8)? 7-8 årige (U8)? 2. Hvor mange pladser skal foreningen udbyde? Vejledende antal pladser i forhold til faciliteter 1 hal 1 hal 1 hal + 1 gym.sal 2 haller 1 hold 2 hold 3 hold 4 hold Optimalt antal deltagere DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

5 Vejledende fordeling af pladser på håndboldårgange med udgangspunkt i det optimale antal deltagere. 1 hal 1 hal 1 hal + 1 gym.sal 2 haller 1 hold 2 hold 3 hold 4 hold U6?? U Foreningen bestemmer selv, hvordan fordelingen af pladser skal være. Eksempelvis kan foreningen have mange U6 spillere og færre U8 spillere, hvilket kan have indflydelse på fordelingen af antal pladser. 3. Hvor mange dage skal DHF Skum vare? Fredag Lørdag Søndag Alternativ 1 kl kl Alternativ 2 kl kl kl Alternativ 3 kl kl Foreningen kan også vælge andre alternativer til ovenstående forslag. Ved at arrangere DHF Skum over en weekend, bør det være nemmere at få voksne til at være instruktører. 5. Skal instruktørerne være: Foreningens egne trænere? Nye unge træneremner som assistenter? Gæsteinstruktører? 4. Skal der tilbydes forplejning og hvem skal stå for forplejningen - frivillige ledere eller hallens cafeteria? Dansk Håndbold Forbund anbefaler nedenstående antal trænere og assistenttrænere pr. træningspas/alternativ aktivitet: Alternativ 1 kl kl Alternativ 2 kl hal kl hal 1 hal + kl gym.sal 2 haller Alternativ 3 kl hold kl hold 3 hold 4 hold U6?? 1 tr. + 2 ass. 1 tr. + 2 ass. 2 tr. + 4 ass. U8 1 tr. + 2 ass. 1 tr. + 2 ass. 2 tr. + 4 ass. 2 tr. + 4 ass. Trænere i alt 1 tr. + 2 ass. 2 tr. + 4 ass. 3 tr. + 6 ass. 4 tr. + 8 ass. 6. Hvornår skal DHF Skum afholdes? Ved fastsættelse er datoer, er det en god idé at tage højde for fodboldcamps og evt. andre arrangementer i lokalområdet. DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 5

6 Deadline for tilmelding er den 15. januar Tilmeld foreningen som DHF Skum-arrangør Når foreningen har gjort sig de indledende overvejelser, tilmelder foreningen sig som DHF Skum-arrangør. Før tilmelding skal foreningen: udpege én DHF Skum-ansvarlig udpege én DHF Skum-træneransvarlig (DHF Skum-ansvarlige og DHF Skumtræneransvarlige kan være en og samme person) booke hallen i god tid (gerne mindst et år i forvejen) sørg for at få en skriftlig bekræftelse på, at hallen er booket! udarbejde budget - Dansk Håndbold Forbund har udarbejdet en budgetskabelon, som er tilgængelig på Når forening har ovenstående på plads, tilmelder foreningen sig som DHF Skumarrangør i HåndOffice (www.haandoffice.dhf.dk) Ved tilmelding som arrangør skal foreningen skal foreningen bestille Dansk Håndbold Forbunds PR-materialer. Deadline for tilmelding er den 15. januar. Tips Dansk Håndbold Forbund anbefaler at kontakte kommunen med henblik på: at søge om fritagelse for betaling af halleje, hvis foreningen betaler det. at foreningens arrangement bliver en del af kommunens sommerferietilbud til kommunens skoleelever (hvis sådan udbydes af kommunen). evt. økonomisk tilskud eks. pr. deltager med bopæl i kommunen eller anden form for økonomisk tilskud, hvis kommunen tilbyder det. 6 DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

7 Økonomi Foreningen bestemmer selv ved tilmelding, hvor stor del en af deltagergebyret for-eningen ønsker at få udbetalt. Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at deltagergebyret er kr. 375,-, hvoraf foreningen får kr. 100,- til at dække eventuelle omkostninger. Dansk Håndbold Forbund tilbageholder kr. 275,- af deltagergebyret inkl. betalingsgebyr på kr. 25,-. Beløbet dækker udgifter til eksempelvis deltager-/trænerpakke, logistik, PR-materialer m.m. Som arrangørforening får foreningen materialer og serviceydelser fra Dansk Håndbold Forbund, som overstiger det beløb, som Dansk Håndbold Forbund tilbageholder af deltagergebyret. Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at deltagergebyret er kr. 375,- for DHF Skum Antal deltagere Deltagerbetaling ekskl. gebyr Foreningsandel DHF s andel Betalingsgebyr Udbetales til foreningen Værdi af deltagerpakke Værdi af trænerpakke Samlet værdi Udbetalingsprocedure Dansk Håndbold Forbund overfører foreningens andel af deltagergebyret til foreningens konto i ugen, efter DHF Skum er gennemført. Har foreningen brug for at få udbetalt pengene på et tidligere tidspunkt, kan foreningen kontakte Dansk Håndbold Forbund herom. Foreningen kan i HåndOffice løbende følge med i økonomien for DHF Skum. Foreningen kan ligeledes trække den endelige afregningsspecifikation i Hånd- Office. Eventuelle tilkøb modregnes foreningens andel af deltagergebyret. Er købet mindre end foreningens andel af deltagergebyret, købes materialerne ekskl. moms. Køb udover foreningens andel af deltagergebyret tillægges moms. Hvis foreningen arrangerer mere end et DHF Skum, afregner Dansk Håndbold Forbund hvert DHF Skum for sig. Dvs. arrangerer en forening eksempelvis flere DHF Skum, regnes arrangementerne ikke sammen, således at foreningen kan opnå flere gratis trænerpakker, end det enkelte arrangements deltagerantal godtgør. Priser på ekstra materialer Priser for eksempelvis ekstra deltager-/ trænerpakke, ekstra bolde el. lign. findes i HåndOffice. DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 7

8 DHF Skum arrangementsog træneransvarlige Tips Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at foreningen uddelegerer opgaverne på flere personer Det er en god idé at holde morgensamling inkl. morgenbrød med trænere, inden børnene kommer i hallen. Ved udfyldelse af børneattester er det en god idé at markere feltet, hvor det er Danmarks Idræts-Forbund, DIF, som tager sig af en eventuel pædofilisag. Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at foreningen uddelegerer opgaver i forbindelse med DHF Skum på flere personer. Ved at følge dette råd sikrer foreningen, at viden og erfaring ikke går tabt, hvis en frivillig leder ikke længere ønsker at være med til at arrangere DHF Skum. Som minimum bør foreningen dele opgaverne mellem en arrangementsansvarlig og en træneransvarlig. Den arrangementsansvarliges opgaver Overordnet planlægning Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig Tilmelde foreningen som arrangør af DHF Skum Økonomi Kontakt til Dansk Håndbold Forbund, hallen, øvrige leverandører og andre frivillige ledere/hjælpere Ansvarlig for at gennemføre PR-kampagne Sikre at foreningen bestiller trænerbeklædning i HåndOffice Indhente børneattester på trænere/instruktører som foreningen ikke allerede har børneattester på Evt. lokale sponsor-/leverandøraftaler af diverse materialer, mad eller frugt-ordning. Det er den arrangementsansvarliges ansvar, at lokale aftaler ikke er i strid med Dansk Håndbold Forbunds arran-gøraftale Info til deltagere 14 dage før DHF Skum Ansvarlig for pakning og fordeling af deltager- og trænerpakker Ansvarlig for bestilling af diplomer Sikre foreningens og deltagernes evaluering Den træneransvarliges opgaver Træffe aftaler med trænere samt registrere trænerne i HåndOffice. Udarbejde overordnet og/eller detaljeret program for DHF Skum (Dansk Håndbold Forbund har udarbejdet forslag til program) fholde trænermøde før DHF Skum for at sikre, at alle trænere kender deres opgaver Holdinddeling af deltagerne på mindre hold. Dansk Håndbold Forbund anbefaler at dele deltagerne efter køn og alder Gennemføre DHF Skum Det er en god idé at pakke deltagerpakkerne dagen før DHF Skum samt nummerere bolde og drikkedunke. 8 DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

9 Krav til trænere Alle trænere, som er 15 år og ældre, skal udfylde en børneattest samt opnå godkendelse af denne fra Det Centrale Kriminalregister. Det er et krav for at have tilladelse til at fungere som træner for børn og dermed på DHF Skum. Dansk Håndbold Forbund kræver ikke, at børneattester indsendes til forbundet. Foreningen skal på tro og love markere i HåndOffice, at foreningen har indhentet og indsendt børneattester på den enkelte træner/instruktør til Det Central Kriminalregister De ansvarlige trænere skal minimum være 18 år samt besidde kompetencerne til at lede og gennemføre træningen. Assisterende trænere skal være minimum 13 år og være modne til at tage et selvstændigt ansvar for øvelser og ikke mindst deltagerne. Dansk Håndbold Forbunds budskaber om god børnetræning efterleves. Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge og værdsatte på holdet Børn skal opleve, at håndbold er sjovt - det er et holdspil baseret på fair play, respekt og engagement Børn skal have bolden mest muligt, når de træner Mange børn skal prøve at stå på mål - men de skal også prøve andet Træningen skal tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i børnenes udvikling og naturlige behov for aktivitet Intensitet og fart er vigtigt for fastholdelsen af børnenes interesse og opmærksomhed i træningen - skud på mål er godt, men lange rækker af børn er skidt Alle trænere skal udfylde en børneattest samt opnå godkendelse af denne fra Det Centrale Kriminalregister DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 9

10 Trænerpakke Foreningen får én gratis trænerpakke pr. otte tilmeldte DHF Skum-deltagere. Bestilling af trænerpakke foretages i HåndOffice. Ønsker foreningen at modtage trænertøj til at prøve størrelser efter, skal det være bestilt senest den 1. april. Efterfølgende sendes pakken hurtigst muligt. Dansk Håndbold Forbund fakturerer foreningen et gebyr på kr. 150,- for denne forsendelse. Gebyret modregnes i foreningens andel af deltagergebyret. Ønsker foreningen at købe yderligere trænerpakker, forefindes priser på produkterne i HåndOffice. Foreningen skal have bestilt trænerpakker, senest 14 dage før foreningens DHF Skum begynder! Bestiller foreningen trænerpakker senere, forbeholder Dansk Håndbold Forbund sig ret til at fakturere fragt og pakning for forsendelsen. 10 DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

11 Procedure for deltagertilmelding Deltagertilmelding kan kun foregå online på eller i HåndOffice. Kan eller ønsker forældre ikke at betale online, har både Dansk Håndbold Forbund og foreningen mulighed for at tilmelde deltagere manuelt i HåndOffice. I disse tilfælde sendes der automatisk et girokort til deltagerens forældre. Foreningen må ikke tage imod betaling kontant! Den offentlige deltagertilmelding åbner den 1. februar kl forudsat at den 1. februar er en hverdag, eller datoen ikke kolliderer med andre tiltag i Dansk Håndbold Forbund. Er den 1. februar en fridag, skubbes tilmelding til den førstkommende hverdag. Det er muligt at give egne medlemmer mulighed for at tilmelde sig foreningens DHF Skum fra og med den 1. januar og indtil den 1. februar kl Foreningen har også mulighed for at lukke sit arrangement helt, så det kun er deltagere, som foreningen aktivt inviterer, der kan tilmelde sig arrangementet. Gør foreningen brug af denne mulighed, er det foreningens eget ansvar at invitere alle de deltagere, som, foreningen ønsker, skal have mulighed for at tilmelde sig foreningens DHF Skum. Framelding Forældre har mulighed for at framelde deres barns deltagelse på DHF Skum. Sker framelding inden 30 dage før foreningens DHF Skums første dag, refunderes deltagerbetalingen mod et gebyr på kr. 200,-, som tilfalder Dansk Håndbold Forbund. Betalingsgebyret på kr. 25,- refunderes ikke. Sker frameldingen efter skæringsdatoen 30 dage før foreningens DHF Skums første dag, refunderes deltagergebyret ikke. I sådan et tilfælde får foreningen sin andel af deltagergebyret, og den tilmeldte deltager har naturligvis krav på at få udleveret sin deltagerpakke. Ændring af bestilling Deltageren har mulighed for at ændre sin bestilling online. Denne mulighed lukker, når deltagerpakken sendes til pakning hos Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner. Efterfølgende er det foreningen, som skal bestille nyt og returnere ikke-brugte produkter. Deltagertilmelding kan kun foregå online på eller i HåndOffice Ved tilmelding bestiller deltagernes forældre en deltagerpakke. Prisstigning Tilmeldinger fra og med 30 dage før foreningens DHF Skum tillægges et gebyr på kr. 75,-. Gebyret tilfalder Dansk Håndbold Forbund. Tilmeldingsfrist Onlinetilmeldingen lukker fire dage, før foreningens DHF Skum begynder. I de fire dage op til DHF Skum har både foreningen og Dansk Håndbold Forbund mulighed for at tilmelde deltagere manuelt i HåndOffice. Ved manuel tilmelding sender Dansk Håndbold Forbund faktura på deltagergebyret til deltagerens forældre. Drikkedunk Alle deltagerne på årets Håndboldskole får følgende: Flot PUMA sæt Select kvalitets håndbold Så skynd jer med tilmeldingen - det bliver sommerens bedste oplevelse! et diplom DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 11

12 en flot T-shirt fra PUMA, en kvalitetshåndboldbold en drikkedunk samt PR-kampagne DHF Skum 2014 Leg, læring og sjove oplevelser Diplom - For deltagelse på DHF Skum Diplomet tildeles Ved arrangørtilmelding har foreningen mulighed for at bestille DHF Skum gratis PR-materialer til lokal PR-kampagne målrettet egne og/eller naboforeningers medlemmer. Dansk Håndbold Forbund har udarbejdet bannere til web samt pressemeddelelsesskabeloner, som foreningen kan gøre brug af. Bannere og pressemeddelelse findes på DHF Skum i 2014 Brøndby HK Powered by Vær med på Skum Årgang D DHF s håndboldskole for U6 & U8-spillere Så er det tid til at melde sig til sommerens fedeste ferietilbud. Der er nu åbnet for tilmelding til DHF s nye håndboldskole, Skum, som er lavet målrettet for piger og drenge født i 2005 og FORENING arrangerer DHF Skum DATO i HAL Tilmelding foregår på Skum er en sjov og udfordrende måde for børnene til at blive bedre til håndbold på. Det to dage lange forløb er et miks mellem leg, spil og træning med fokus på den gode oplevelse i håndbold. På Skum får alle deltagerne en flot T-shirt fra PUMA, en kvalitets håndboldbold fra Select, en drikkedunk samt et diplom som bevis på, at man har deltaget på håndboldskolen. Så skynd jer med tilmeldingen det bliver sommerens bedste oplevelse! Ønsker du at vide mere om FORENINGS DHF Skum, kan du kontakte NAVN på TLF. NR. På DHF Skum får du DHF Skum i 2014 Brøndby HK Powered by Årgang D Dansk Håndbold Forbund opfordrer ligeledes foreningen til at bruge egne medlemslister med henblik på at invitere medlemmerne til at deltage på foreningens DHF Skum via HåndOffice. Har foreningen i det foregående år arrangeret DHF Skum, kan deltagerlisten fra det foregående år bruges til at invitere deltagere til foreningens DHF Skum. PR-kampagne i januar Info på foreningens website PR til egne medlemmer PR til naboforeninger Opslag på skoler i børnehaver Pressemeddelelse til dag- og ugeblade Evt. PR til børnehåndboldstævner Fra februar og fremefter laves der eventuelt løbende PR, hvis foreningen vurderer, at der er behov for det. fra Select, et diplom Program Dansk Håndbold Forbund anbefaler foreningen at tage udgangspunkt i et af to nedenstående forslag til program 2 dage 3 dage Trænerpåsætning Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at det er de samme trænere, som børnene har på hele DHF Skum. På kan foreningen downloade forslag til programmer, forslag til øvelser og aktiviteter Den træneransvarlige udarbejder et overordnet program med træningspas. Foreningen kan med fordel sætte overskrifter på de enkelte træningspas og efterfølgende uddelegere opgaven med detailplanlægning af træningen til de enkelte trænere. Stationstræning vil i høj grad være anvendelig til DHF Skum. Selve indholdet i træningen på DHF Skum bør tage udgangspunkt DHF s aldersrelaterede træning for U6/U8 I HåndOffice kan foreningen downloade forslag til programmer, forslag til øvelser og alternative aktiviteter. 12 DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

13 Holdinddeling Dansk Håndbold Forbund anbefaler at inddele deltager i mindre hold á deltagere, som udgør et stamhold, som deltagerne hører til. Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at foreningen inddeler deltager i stamhold efter nedenstående kriterier: Alder (U6 eller U8) Køn (hvis deltagerantallet og sammensætning af køn tillader det) Hvis det på førstedagen af DHF Skum viser sig, at holdinddelingen ikke er hensigtsmæssig, er det en god idé at bytte enkelte deltagere mellem de enkelte hold, så alle deltagere får en god oplevelse. Tag hensyn sociale relationer, når der flyttes deltagere fra et hold til en andet. Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at der til hvert hold/træningspas er tilknyttet to trænere og evt. en assistenttræner. Vejledende antal hold og deltagere pr. hold. 1 hal 1 hal 1 hal + 1 gym.sal 2 haller U6 1 hold á 15 delt. 1 hold á 15 delt. 1 hold á 15 delt. 2 hold á 15 delt. U8 1 hold á 15 delt. 1 hold á 15 delt. 2 hold á 15 delt. 2 hold á 15 delt. DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 13

14 Leveringsprocedurer Foreningen skal have bestilt trænerpakker senest 14 dage før, arrangementet begynder! Dansk Håndbold Forbund sender deltagerog trænerpakker efter følgende terminer: Første levering Sendes til pakning hos Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner, 11 dage før DHF Skum begynder. Sendes fra Dansk Håndbold Forbunds logistikpartners lager, 7 dage før DHF Skum begynder. Forsendelsen skal være fremme, 6 dage før DHF Skum begynder. Er dette ikke tilfældet, er det foreningens ansvar at tage kontakt til Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner. Foreningen skal have bestilt trænerpakker senest 14 dage, før arrangementet begynder! Evt. anden levering Sendes til pakning hos Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner, 4 dage før DHF Skum begynder. Sendes fra Dansk Håndbold Forbunds logistikpartners lager, 4 dage før DHF Skum begynder. Forsendelsen skal være fremme, 3 dage før DHF Skum begynder. Er dette ikke tilfældet, er det foreningens ansvar at tage kontakt til Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner. Track & Trace Hver forsendelse kan spores via trak & trace. Foreningen modtager en med track & trace-nummer på hver forsendelse, som sendes fra Dansk Håndbold Forbunds logistikpartners lager. Modtagelse af materialer Det er foreningens ansvar, at der er en person til at modtage og kvittere for modtagelse af materialerne. Foreningen kan ved tilmelding oplyse, at forsendelsen må stilles på modtageradressen, uden at der kvitteres for modtagelse. Giver foreningen tilladelse til dette, sker det på foreningens ansvar og risiko. Eventuelt økonomisk tab pga. defekte varer forårsaget af vejret, tyveri etc. dækkes af foreningen. Ved forsendelser på paller er fragtmanden orienteret om at kontakte det af foreningen opgivne tlf. nr. 30 min før levering! Dansk Håndbold Forbund kan desværre ikke garantere, at dette sker. Forbehold Dansk Håndbold Forbund tager forbehold for, at ovenstående leveringsdage er lørdage eller søndage. I disse tilfælde sørger Dansk Håndbold Forbund for at ændre i leveringsterminer, så foreningen får materialerne på fredage. Defekte materialer bytteprocedure Dansk Håndbold Forbund bytter naturligvis defekte varer. Defekte varer SKAL returneres til Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner. Proceduren for dette er: Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner orienteres pr. telefon eller mail, hvorefter materialer sendes senest dagen efter. Foreningen indtaster returforsendelse i HåndOffice Foreningen sender defekte varer retur til Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner. Det er selvfølgelig i orden at afvente, til arrangementet er færdig med henblik på at samle eventuelle flere varer i en forsendelse. Dansk Håndbold Forbunds logistikpartner er pt. Textil Print ApS, Bakkelyvej 2, 8680 Ry Telefon: DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

15 Diplom Dansk Håndbold Forbund giver alle deltagere på DHF Skum et gratis diplom. Foreningen skal bestille diplomer online. DHF Skum 2014 Leg, læring og sjove oplevelser Procedure for bestilling af diplomer: 1. Foreningen tager holdbilleder af de enkelte hold (10-25 deltagere). Det er en god idé at gøre det, som det første punkt på programmet, hvor alle deltagerne har deres DHF Skum T-shirt og shorts på. 2. Billederne uploades til senest kl på dag et af arrangementet. Brugernavn og kode til findes i HåndOffice. 3. Foreningen modtager diplomerne senest to hverdage efter bestilling Diplom - For deltagelse på DHF Skum Diplomet tildeles Begynder foreningens arrangement en fredag eller i weekenden, kan foreningen tidligst forvente at modtage diplomerne onsdag i den efterfølgende uge. Det påhviler foreningen at udlevere/sende diplomerne til deltagerne. Ønsker foreningen at udlevere diplomer uden holdbillede, kan diplomer bestilles til en hver tid på Tip Det er en god idé at bestille ekstra diplomer, hvis foreningen ønsker at skrive navn på diplomerne. DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 15

16 Fotos taget på DHF Skum Kilde: Danmarks Idræts-Forbund Når deltageren tilmeldes DHF Skum, skal forældrene tage stilling til, om Dansk Håndbold Forbund og foreningen må vise portrætfotos/portrætlignende fotos taget på DHF Skum på foreningens/forbundets website eller i PR-materialer. Foreningen skal respektere et evt. afslag på at bruge portrætfotos/portrætlignende fotos. Situationsbilleder må frit bruges på nettet, hvis de er harmløse. Portrætbilleder skal man altid have lov til at bruge. Generelt skal man være varsom med at offentliggøre billeder på en foreningens website. Det er nemlig ikke alle billeder, man må publicere uden at have fået lov. Portrætbilleder Ved portrætbilleder skal man altid sørge for at have fået lov af den person, der er på billedet - og af forældrene, hvis det er et barn, der er taget billede af - før man lægger billedet på websitet. Dette billede har karakter af et portrætbillede og kræver altså tilladelse fra kvinden på billedet. Her er der også tale om et portræt. Manden på billedet skal altså have accepteret at billedet bringes på en hjemmeside. Måske er dette billede på kanten af at være et portrætbillede, men en accept fra pigen forrest i billedet vil være at foretrække. Situationsbilleder Situationsbilleder, som har til formål at vise en situation eller aktivitet, kan som udgangspunkt frit lægges på en foreningens website, hvis de er harmløse. Men hvis et situationsbillede kan krænke en eller flere personer på billedet, skal foreningen spørge om lov, før billedet lægges billedet på websitet. Her er der tale om et situationsbillede. Billedet viser tydeligvis en mad-situation og har ikke manden som hovedmotiv. Heller ikke her er der tale om et portrætbillede, selvom man sikkert kan genkende flere af dem på billedet. Et holdbillede som dette eller andre fra en idrætssituation må frit lægges på en klubs hjemmeside. Husk dog at billederne skal være harmløse. 16 DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

17 Evaluering Dansk Håndbold Forbund formoder, at foreningen gerne vil have en tilbagemelding fra deltagerne i forhold til DHF Skum. Ligeledes vil Dansk Håndbold Forbund meget gerne have en tilbagemelding både fra foreningen og deltagerne. Dansk Håndbold Forbund har udarbejdet evalueringsskabeloner, som foreningen kan bruge eller rette til. Skemaet er tilgængeligt på Aflysningsprocedure af arrangement Ønsker foreningen at aflyse DHF Skum pga. for få tilmeldinger, skal foreningen træffe beslutningen og meddele det til Dansk Håndbold Forbunds håndboldskolekonsulent senest: Den 15. maj for DHF Skum til og med uge 28 Den 15. juni for DHF Skum fra og med uge 29 til og med uge 35 Proceduren for aflysning er: 1. Dansk Håndbold Forbund underrettes om aflysningen 2. Dansk Håndbold Forbund kontakter tilmeldte deltageres forældre pr. mail med henblik på. at blive flyttet til et andet DHF Skum eller få deltagergebyret retur 3. Foreningen aflyser lokale aftaler 4. Har foreningen modtaget trænertøj eller andre materialer fra Dansk Håndbold Forbund, aftales efterfølgende procedure ift. økonomi/returforsendelse Det er uden økonomisk risiko for foreningen at udbyde et arrangement - dog med forbehold for ovenstående punkt 4. DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 17

18 18 DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL

19 Tidsplan Foreningen Dansk Håndbold Forbund 1. nov. Arrangørtilmelding åbner i HåndOffice? 15. dec. PR-materialer sendes til arrangør tilmeldt inden den 14. december 1. jan. Foreningen laver lokal PR Mulighed for at deltagere kan tilmelde sig via invitationen 15. jan. Evt. send forespørgsel til kommunen Arrangørtilmelding lukker om fritagelse for betaling af halleje, andet tilskud og få DHF Skum med i kommunens aktivitetsfolder 16. jan. PR Materiale sendes til arrangører tilmeldt inden den 15. januar 1. feb. Offentlig deltagertilmelding åbner kl Lokal pressemeddelelse Landsdækkende pressemeddelelse 1. apr. Deadline for at bestille trænertøj til at prøve størrelse 15. maj Deadline for aflysning af DHF Skum til og med uge juni Deadline for aflysning af DHF Skum uge 29 til 35 Bestilling af trænerpakker Levering af materialer Se afsnittet Trænerpakker Se afsnittet Leveringsprocedure Udbetaling af forenings andel af deltagergebyr Se afsnittet Økonomi Okt./nov. Booke hallen til næste års DHF Dansk Håndbold Forbund evalueringsmøder i Skum forbindelse med landskampe hhv. øst og vest for Storebælt 2-3 uger før foreningens DHF Skum kontakter foreningen tilmeldte deltagere via med information om: Tid og sted Overordnet program, herunder evt. forplejning og overnatning Beklædning, som deltagerne skal medbringe (hvis deltagerne skal udenfor, i svømmehallen etc.) Kontaktoplysninger på ansvarlige ledere, som forældre kan kontakte under arrangementet Dansk Håndbold Forbund har udarbejdet en standard tekst, som er tilgængelig på Links HåndOffice Dansk Håndbold Forbund Diplom ww.onlineprint.dk - support fås på tlf DHF SKUM - ARRANGØRMANUAL 19

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL EFTERÅR

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL EFTERÅR DHF SKUM ARRANGØRMANUAL EFTERÅR Indhold Forord... 3 Foreningens fordele ved at arrangere DHF Skum... 3 Dansk Håndbold Forbunds værdier... 3 Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding..

Læs mere

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL

DHF SKUM ARRANGØRMANUAL DHF SKUM ARRANGØRMANUAL 2016 2016 Indhold Forord... 3 Foreningens fordele ved at arrangere DHF Skum... 3 Dansk Håndbold Forbunds værdier... 3 Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding..

Læs mere

DHF HÅNDBOLDSKOLE ARRANGØRMANUAL

DHF HÅNDBOLDSKOLE ARRANGØRMANUAL DHF HÅNDBOLDSKOLE ARRANGØRMANUAL 2016 2016 Indhold Forord... 3 Foreningens fordele ved at arrangere DHF Håndboldskole... 4 Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding.. 4 Tilmeld

Læs mere

DHF CAMP ARRANGØRMANUAL

DHF CAMP ARRANGØRMANUAL DHF CAMP ARRANGØRMANUAL 2016 2016 Indhold Forord... 3 Foreningens fordele ved at arrangere DHF Camp... 3 Dansk Håndbold Forbunds værdier... 3 Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig før arrangørtilmelding..

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2017 invitation den 29. september - oktober Indbydelse til HSK CUP 2017 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 201 Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE Deltagelse på HIK hold Talent og turnerings træning Sommer og Vinter deltagelse DTF Licens Deltag i flere turneringer Vær med i klubturnering Spil tennis

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense NV 5000 Odense C

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense NV 5000 Odense C Dato: 14-17. oktober 2015. Haller: Paarup hallerne Næsby hallerne Paarupvej 21 Maylandsvænget 9 5210 Odense NV 5270 Odense N Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense

Læs mere

Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog

Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog -------------------------------------------------- Inspiration til planlægning af gymnastikskoler & -lejre i DGI Vestjylland Leg Sjov Aktivitet Udfordringer - Venskab

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense

Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense Tilmelding: Tilmelding skal foregå via www.badmintonpeople.dk senest torsdag den 26. september 2013. Her SKAL du også bestille T-shirt, bespisning, overnatning

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Badminton Danmarks Badmintonskolen få nye ungdomsspillere til din klub!

Badminton Danmarks Badmintonskolen få nye ungdomsspillere til din klub! Badminton Danmarks Badmintonskolen få nye ungdomsspillere til din klub! Indledning Ønsker din klub nye ungdomsspillere, så skal du glæde dig til at læse denne folder, hvor du vil lære meget mere om Badminton

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Hundeførerweekend på Himmerlandsgården. Kursus for dig og din hund maj 2017 (Bededagsferien)

Hundeførerweekend på Himmerlandsgården. Kursus for dig og din hund maj 2017 (Bededagsferien) 24 november 2016 Hundeførerweekend på Himmerlandsgården Kursus for dig og din hund 12-14 maj 2017 (Bededagsferien) En forlænget weekend med fart over feltet, fyldt med træningstilbud og inspiration til

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ved tilmelding til aktiviteter på Campus Marked gælder disse forretningsbetingelser Januar 2016 1 1. Generelt 1.1 Hovedaktivitet Campus er statens fælles læringsløsning. Campus Marked

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2016 invitation den 30. september - 2. oktober Indbydelse til HSK CUP 2016 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 2016. Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Kom tæt på VM i Sydafrika!

Kom tæt på VM i Sydafrika! Kom tæt på VM i Sydafrika!... tá på DBUs Fodboldskole -fra leg til landshold KONKURRENCE Træn med det rigtige landshold! Læs mere på www.dbufodboldskole.dk Landsholdets træningssæt fra Adidas til alle

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

BLIV TRÆNER PÅ DBU s FODBOLDSKOLE

BLIV TRÆNER PÅ DBU s FODBOLDSKOLE BLIV TRÆNER PÅ DBU s FODBOLDSKOLE VERDENS BEDSTE TRÆNERJOB DBU Bredde lancerer i 2017 hele 258 fodboldskoler. Vi har brug for en masse dygtige børne- og ungdomstrænere, og er sikker på at du er en af dem.

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene. Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet.

FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene. Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet. FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet. Udarbejdet af FC. Roskilde Talentchef: Steffen Petersen 01-12-2009 Udarbejdet

Læs mere

Rejse- og turpolitik

Rejse- og turpolitik Rejse- og turpolitik 1. Formål Formålet med denne politik er at give retningslinier for rejser, hvor SIF-Fodbold er den part der repræsenteres. Dernæst at vejlede i planlægningen af rejser. 2. Generelt

Læs mere

INVITATION TENNIS BREDDE CAMP

INVITATION TENNIS BREDDE CAMP INVITATION TENNIS BREDDE CAMP Kære tennisspillere, forældre, klubledere og trænere. Det er en stor glæde at invitere 10 14 årige breddespillere fra Fyn og Mürwick, (vores tyske venskabsklub) til Hans Christian

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB 24. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB TIL REGIONERNE OG BRUGSHUNDEUDVALGET EMMA FREIDAL LAURSEN SPANIEL KLUBBENS BRUGSHUNDEUDVALG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Oprettelse af prøver...

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Sponsorfolder Sådan kan du støtte HK Isefjord OG blive set lokalt!

Sponsorfolder Sådan kan du støtte HK Isefjord OG blive set lokalt! Sponsorfolder Sådan kan du støtte OG blive set lokalt! Velkommen til Klubbens værdigrundlag I Hk Isefjord er alle forældre, spillere og trænere engagerede i klubben og klubbens udvikling. Man ønsker som

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm Velkommen til Øens Hold Cup i Ringe Boldklub. Stævnet, hvor alt er tæt på og inden for kort gå-afstand. Det er nu 14. gang, vi byder velkommen til Øens Hold Cup i samarbejde med Øens Hold / OB. Vi krydser

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG PRAKTISKE OPGAVER FØR AFVIKLING Denne vejledning er til dig som kontaktperson

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Børneungdomstrænermøde

Børneungdomstrænermøde Børneungdomstrænermøde FBI Fredensborg Stadion August 2014. Agenda 1. Indledning. 2. Nyt fra Bestyrelsen. 3. Udvikling fremfor resultat. 4. Lidt praktiske tema er (nyt fra sportsudvalget). 5. Kommunikation.

Læs mere

Børnehaver og vuggestuer. Vi tager billeder der gør en forskel

Børnehaver og vuggestuer. Vi tager billeder der gør en forskel Børnehaver og vuggestuer Vi tager billeder der gør en forskel modul foto har fotograferet børn siden 1988. Vi har haft stor succes og bestræber os på at skabe en god fotooplevelse for både børn og voksne.

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 Hermed udsendes indbydelse til DGI Midtjyllands indendørs fodboldturnering 2015/2016. ONLINE tilmelding skal ske via http://foreningsportalen.dgi.dk Koden til foreningsportalen

Læs mere

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

www.nfh.dk stævner - sydhavscup Ungdomshåndboldstævne 18. og 19. september 2010 i Nykøbing F. arr: Nykøbing F. Håndboldklub

www.nfh.dk stævner - sydhavscup Ungdomshåndboldstævne 18. og 19. september 2010 i Nykøbing F. arr: Nykøbing F. Håndboldklub Ungdomshåndboldstævne 18. og 19. september 2010 i Nykøbing F. arr: Nykøbing F. Håndboldklub Nykøbing F. Håndboldklub indbyder til 18. og 19. september 2010 i Nykøbing F. Vi indbyder: U10 Piger årgang 00/01

Læs mere

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej Odense NV 5000 Odense C

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej Odense NV 5000 Odense C Dato: 18-21 oktober 2017. Haller: Paarup hallerne Næsby hallerne Paarupvej 21 Maylandsvænget 9 5210 Odense NV 5270 Odense N Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 08-09-2015 Indhold Forord... 1 God jul & Godt Nytår... 2 Fotografering i

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense

Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense Tilmelding: Tilmelding skal foregå via www.badmintonpeople.dk senest søndag den 30. september 2012. Her SKAL du også bestille T-shirt, bespisning, overnatning

Læs mere

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, ,

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn,  , Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, e-mail, brugernavn eller kode... 3 Opret aktivitet... 4 Grundlæggende

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelsespakker til specialforbundene Baggrund DIFs uddannelsestrappe er baseret på 4 niveauer, Træner 1 og 2, Diplomtræner og Idrættens trænerakademi.

Læs mere

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - børn og forældre

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - børn og forældre Klub-building spil din klub i form klubdag - børn og forældre 1 Klub event KLUBDAG - børn og forældre Formål KLUBDAGEN bruges som et fastholdelsesarrangement for nuværende medlemmer, men kan også fint

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Vi ønsker at have fokus på hhv. Judoens Dag (28. oktober) og en God sæsonstart, uge 36 i Ju-Jitsu.

Vi ønsker at have fokus på hhv. Judoens Dag (28. oktober) og en God sæsonstart, uge 36 i Ju-Jitsu. Invitation til... Projekt Aktiv Året Rundt hvem vil være med? Det er lykkes os at komme med i et stort landsdækkende rekrutteringsprojekt, som University Syd er tovholder på. Projektet hedder Aktiv Året

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 29.-31. MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag den 14. januar 2018 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2016 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Ungdomshåndboldstævne 21. og 22. september 2013 i Nykøbing F. arr: Nykøbing F. Håndboldklub

Ungdomshåndboldstævne 21. og 22. september 2013 i Nykøbing F. arr: Nykøbing F. Håndboldklub Ungdomshåndboldstævne 21. og 22. september 2013 i Nykøbing F. arr: Nykøbing F. Håndboldklub Nykøbing F. Håndboldklub indbyder til 21. og 22. september 2013 i Nykøbing F. Vi indbyder: U10 Piger årgang 03/04

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08 stafetten Quickguide for Danmarks www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten Revideret den 24-01-08 Hvad er Danmarksstafetten? Danmarksstafetten er en Åben aktivitet, arrangeret af foreninger

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 13.-15. APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag d. 22. januar 2017 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere