Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. 3. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. 3. januar 2013"

Transkript

1 Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci 3. januar 2013

2 Figur 1: Indvielse af 1. etape efter laboratorierenovering, Evt. tilføjelser/ændringer til guiden er meget velkomne og bedes sendt til 2

3 Indhold 1 Introduktion 8 2 Institutstruktur 8 3 Arbejdsmijø ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Affaldsgrupper Beredsskabsplan Oversigt over rumansvarlige Sikkerhedsfolder Personaleinformation Ferie og særlige feriedage Ferie Ferieændring og Min Ferie Feriebevis Fravær og fridage Barnets 1. og 2. sygedag Barsel Sygdom Sygesamtaler Fravær Fridage Fordybelsesrum / Rum til refleksion Fælles aktiviteter Gavekasse Kunstforening for SDU Løn Lønforhandlinger Lønsedler - digitale - E-boks NEM-konto - lønkonto Medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) Nye medarbejdere Omsorgsdage Orlov/tjenestestedsforlæggelse for videnskabelige ansatte Personaleforening Personalegoder og -tilbud Kaffe- og teordning Personalepsykolog Rygepolitik Rygestopkursus Sommerhuse, Feriefondens Svømning Personalepolitiske retningslinier

4 4.15 Senior- og fratrædelsesordning ved SDU Seniorsamtaler Årsfest Udenlandske medarbejdere Arbejds- og opholdstilladelse Bolig- og hotelformidling Checklister for udenlandske medarbejdere Internationale ansatte International Club Opholds- og arbejdstilladelse Skat for udlændinge/gæsteforskere Sygesikring, Det gule sundhedskort Udlændingeservice Vejledning til modtagelse af nye medarbejdere Kommunikation Bestilling af IT-udstyr samt toner Elektronisk visitkort adresse signatur FKF-Kalender FKF-kollokvier og -seminarer Gæstekonto IT-retningslinjer for ansatte IT-Ydelseskatalog KIK - Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Kurérforsendelser Multimedieskat Pakker Post Telefax Telefon Telefonfraværskoder Trådløst Netværk på SDU Ph.d.-studerende Studierejsekonto - ansøgning Trykning af kvalificerende rapport samt afhandling Undervisningsregistreringsdatabase Sekretariatet Adgangskort Biler Dataprojektor

5 8.4 Digitalkamera Eurest - kantine og restaurant på SDU FANE - Fagligt Administrativt NEtværk Fotokopiering Garderobe Indkøb på FKF Kontorartikler Nøgler Ordbøger Oversættelse Patent PIC-nummer Pladstildelingsskema Posterprinter Scanning på kopimaskiner Åbningstider og kontaktnr. på Institutsekretariatet Information til forskere Eksterne midler - ansøgninger om Fondskalender Forskerportal Forskerservice Juridisk Kontor Support Office, Science (SOS) Rejser Flybilletter etc Togbilletter - ti-turs kort Rejseafregninger - TEM (Travel Expense Management) Rejseforsikring Rejsekontor Kompetenceudvikling Kompetencefonden Kompetencepuljer Kurser for ansatte Information om Administration Analysenumre Ansættelser: Anmodning om ansættelse samt opslag Apparatur - nyt samt skrotning Bankoplysninger CVR-nummer Designmanual / brevskabelon EAN nummer Elektronisk fakturering

6 12.9 Honorarer Hotel til gæster, bedømmere mv IBAN Importforsendeler/hjemtagelse Indkøbsportalen Kassekontoret Kontostreng Kreditkort Købekort Kontoplan Lokalebooking Lønoversigter Omkostningssted Repræsentation Skærmbriller SWIFT Udlæg Kontaktpersoner i administrationen Administrative systemer Flekssystem Person Data System (PDS) - det elektroniske visitkort PU:RE Sitecore Ved fratrædelse Ferie ifm. fratrædelse Fratrædelsessamtale Fællesfunktioner for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Indkøb Værkstedet Laboratorierne Alment Glasudstyr Diverse til lab Kemikalier Tørre solventer - solventer over Na Chromatografimaterialer Diverse Speciallaboratorier Opvask Serviceydelser Mikroanalyser (elementaranalyser) Elektronmikroskopi

7 Service ved NMR-laboratoriet IR-spektre Massespektre UV-spektre Powder X-ray Diffraction Litteratursøgning Computerfaciliteter Bibliotek Navneliste Fora på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci FKF-Arbejdsmiljøudvalg (FKF-AMU) FKF-Forum FKF-Institutråd (FKF-IR) FKF-Kollokvieudvalg Laborantudvalg FKF-Lokaleudvalg: FKF-Ph.d.-studieudvalg FKF-Undervisningsudvalg (FKF-UU) FKFs Aftagerpanel i fysik og nanobioscience FKFs Aftagerpanel i kemi og lægemiddelvidenskab Fagråd ÆTER Fagråd for Farmaci - Klysma

8 1 Introduktion Velkommen til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci - i daglig tale FKF. Velkommen til Instituttet!! Denne guide er hovedsagelig henvendt til nyankomne på instituttet, det vil sige alle nye medarbejdere, gæster, ph.d.-, speciale- og bachelorstuderende. Vi har i denne guide forsøgt at samel en del af de praktiske oplysninger som alle medarbejdere kan have bruge for. På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er der ansat omkring 67 VIP er (Videnskabeligt personale), ca. 35 TAP er (Teknisk Administrativt Personale) og ca. 28 ph.d.-studerende. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er et af SDUs fire største institutter. Ud over det fastansatte personale er der på instituttet et varierende antal åremålsansatte VIP er, gæsteforskere, ph.d.- og specialestuderende. 2 Institutstruktur Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er en del af det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Instituttet består af det tidligere Fysisk Institut og Kemisk Institut, som blev slået sammen pr. 1. maj 2006 til Institut for Fysik og Kemi. I efteråret 2011 skiftede instituttet navn til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF). Instituttet er hjemmehørende på Campus Odense. Link til diagram for institutstrukturen: og_farmaci/ledelse_administration/institutstruktur 3 Arbejdsmijø ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci 3.1 Affaldsgrupper Oversigt over kemikalieaffaldsgrupper på FKF - se oversigt på linket: Arbejdsmiljo/Kemikalieaffaldsgrupper 3.2 Beredsskabsplan Link til instituttets Beredskabsplan: Intern_information 3.3 Oversigt over rumansvarlige Link til oversigt over rumansvarlige personer: Intern_information 8

9 3.4 Sikkerhedsfolder På første dag på instituttet vil en kopi af instituttets sikkerhedsfolder blive udleveret. Link til instituttets sikkerhedsfolder: dk_ny.pdf 4 Personaleinformation 4.1 Ferie og særlige feriedage Ferie Reglerne nedenfor gælder for alle instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt finansierede ansatte. Gælder ikke deltidslærere, dvs. undervisningsassistenter, instruktorer og eksterne lektorer. Alm. feriedage (der optjenes 2,08 dage pr. måned): Ønsker om placering af alle optjente feriedage indkaldes af institutsekretær Karen Cauthery ca. 1. marts. Er der ikke indleveret nogen ønsker, placeres ferieperioderne af instituttet. Efter registrering udleveres en kopi af ferieskemaet til den ansatte. Ændring af ferieperioder skal ske ved hjælp af servicen Min ferie - (kan også tilgås via Stambladet. Instituttet forventer, at medarbejdere afholder 15 dages ferie (3 uger) ferie i ferieperioden 1. maj til 30. september. Dette kaldes hovedferien. Når ferien er fastlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres - hverken af ledelsen eller medarbejderen. Ønsker en medarbejder dog at ændre varslet ferie skal dette ske efter aftale med ledelsen. Link til Min Ferie via Stambladet: OBS! Ekstra info til dem der har optjent mindre end 25 feriedage: Ønsker man - ud over de optjente feriedage - at afholde ikke-optjente feriedage, skrives disse datoer på det udleverede ferieskema og afleveres til institutsekretæren efter samme procedure som ovenfor. Alle har ret til at holde 25 feriedage pr. år, men man skal være opmærksom på at man vil blive trukket i løn ved afholdelse af ikke-optjente feriedage. Særlige feriedage (der optjenes 0,42 dage pr. måned): Skema til brug for indberetning af særlige feriedage udleveres af institutsekretæren. Hver gang man ønsker at holde en særlig feriedag, noteres de(n) ønskede dato(er) ind i skemaet, som afleveres til institutsekretæren. Efter registrering udleveres en kopi af ferieskemaet til den ansatte. Ændring af ferieperioder skal ske ved hjælp af servicen Min ferie (der også kan tilgås via Stambladet. 9

10 Link til Min Ferie via Stambladet: Med virkning fra ferieåret kan såvel medarbejderen som ledelsen kræve, at dagene afholdes i ferieåret og ikke udbetales. Er dagene ikke afholdt og tidspunktet ikke fastlagt senest den 1. januar, kan ledelsen varsle dagene afholdt efter de regler der gælder for restferie. Det er en arbejdspligt for alle ansatte (både internt og eksternt finansierede ansatte) at skrive fravær på infotavlerne på sekretariatet som information om, at man ikke er til stede pga. ferie eller særlige feriedage samt konferencedeltagelse og andet fravær. Tavlerne er dog kun til information, sekretærerne registrerer ikke nogen feriedage ud fra oplysningerne på tavlen, kun ud fra oplysningerne fra de indleverede skemaer. En oversigt over alle instituttets ansattes ferie kan ses hos institutsekretær Karen Cauthery - telefonnr (Ø13-509a-1). Se også personaleafdelingens hjemmeside: Ferieændring og Min Ferie Som almindelig medarbejder kan man se og hvis nødvendigt ændre egen ferie ved hjælp af servicen Min ferie (der også kan tilgås via Stambladet - link: Stamblad.aspx. Arbejdsgangen omkring ferieændringer er nu effektiviseret i et workflow med automatisk opdatering, så sekretæren ikke mere skal indtaste ændringerne i Personalesystemet UPS. Ændringsønsker behandles som hidtil (via linket Log på system ). Det nye er at ændringsønsket nu sendes til din godkender - Karen Cauthery- på samme måde som ved fakturagodkendelse, hvor godkender kan godkende eller afvise ønsket. Link: Feriebevis Nye medarbejdere som har modtaget et feriebevis fra deres tidligere ansættelsessted, skal for at få deres feriepenge udbetalt have feriekortet underskrevet af Vivi Madsen, HR-Service Personalekontoret. 4.2 Fravær og fridage Barnets 1. og 2. sygedag 14. Barns 1. og 2. sygedag (fælles regelsæt) Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 1. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. forholdene på tjenestestedet tillader det 3. barnet er under 18 år og 10

11 4. barnet er hjemmeværende Cirkulærebemærkninger 14, stk. 2: Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. Stk.3. Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. Stk. 4. Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed efter stk. 1 for den enkelte ansatte. Link til mere information om barns 1. og 2. sygedag og andet fravær: Barsel Det er tilrådeligt at læse de nærmere regler og information vedr. barsel, adoption og omsorgsdage: aspx Sygdom Gælder ALLE instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt ansatte. Indbereting af fravær på grund af sygdom inkl. barnets 1. og 2. sygedag: Sekretariatet skal have besked om morgenen telefonisk eller pr. . Kontaktinformation til FKFs sekretariat Karen Cauthery lokalnr Inger Rose Hansen lokalnr Tina H. Pedersen lokalnr Sekretariatet udarbejder en sygeseddel, som man bedes udfylde ved raskmelding og aflevere til institutsekretæren. Første dag du er tilbage på arbejde igen: Den første dag du er tilbage på arbejde, skal du aflevere udfyldt fraværsblanket til Karen Cautherys postrum. Link til cirkulære: Sygesamtaler Lovpligtig sygefraværssamtale ( 7a i lov om sygedagpenge) I forbindelse med en medarbejders længerevarende sygdom er universitetet forpligtet til senest i 4. uge efter første sygedag pr. brev eller mail at 11

12 indkalde medarbejderen til og afholde en sygefraværssamtale i arbejdstiden med et rimeligt varsel (det kan godt være ned til en dag). Pligten til at indkalde gælder alle medarbejdere, herunder deltidsansatte, som gennemsnitligt arbejder 8 timer ugentligt eller mere. Samtalen kan godt være telefonisk, hvis sygdommen forhindrer andet. Arbejdsgivers forpligtelse til at afholde sygefraværssamtaler omfatter ikke medarbejdere, som er i opsagt stilling og som fratræder inden 8 uger efter første sygedag. Samtalen skal afdække mulighederne for, hvordan og hvornår den sygemeldte medarbejder helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Sygesamtalen skal derfor betragtes som en omsorgssamtale. Det er som udgangspunkt nærmeste leder, som indkalder og afholder sygefraværssamtalen. Medarbejderen skal altid tilbydes at medtage en bisidder, hvilket ofte vil være tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanterne har ikke med de nye regler fået tillagt en formel rolle, men det vil være naturligt at inddrage tillidsrepræsentanten i samtalerne, hvor det er muligt. Lederen kan eventuelt(især ved senere samtaler) medtage en repræsentant fra Personalekontoret. De nye regler ændrer ikke ved det hidtidige udgangspunkt, at man som arbejdsgiver ikke må spørge til, hvad medarbejderen fejler. Under samtalen kan man spørge til, hvilke funktioner medarbejderen helt eller delvist kan varetage på grund af sygdommen, hvilket omfang fraværet har samt hvilke foranstaltninger, der kan være grund til at iværksætte som følge af sygdommen. Hvis medarbejderen ikke deltager i samtalen, har det ikke konsekvenser for universitetets ret til sygedagpengerefusion. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen, medmindre sygdommen forhindrer det. Personalekontoret - HR-service fraværsfunktionen skal på baggrund af samtalen på blanket meddele jobcenteret, om den sygemeldte har været til samtale, om den sygemeldte har medvirket, og om der er truffet aftale om delvis tilbagevenden til arbejdet. Meddelelse til jobcenteret sker på blanket DP 333, som lederen udfylder og sender til HR-Serivce - Personalekontoret. Link: Fravær På tavlerne på gangen ved sekretariatet overfor Ø13-509b-1 SKAL alle ansatte påføre deres fravær (gælder alle instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt ansatte), f.eks. kongresser/konferencer, studierejser m. m., udlandsophold, afspadsering, ferie m. m. (se også afsnittet om ferie). Så kan andre se, at man ikke er til stede på instituttet, og sekretariatet kan give besked til folk der ringer forgæves efter nogen. Derudover noterer sekretariatet på tavlen, hvis folk er syge (se også afsnittet om sygdom) Fridage Ud over de normale helligedage er SDU lukket juleaftensdag (24. december), nytårsaftensdag (31. december), samt grundlovsdag (5. juni). På dagen for SDUs årsfest lukkes kl. 12. Der bevilges frihed uden lønafkortning efter aftale i det omfang tjenesten tillader det, som for eksempel ved eget bryllup og ved særlige jubilæer. Læge/tandlægebesøg Der kan gives frihed uden lønafkortning til konsultation hos læge og tandlæge. Bloddonor Bloddonorer kan få fri uden lønafkortning i forbindelse med blodgivning. Dog opfordres donorer til at anvende den mobile blodbank på de adresser, hvor det er muligt. Mærkedage Der kan der gives frihed uden lønafkortning i det omfang, tjenesten tillader det, ved følgende særlige lejligheder: 12

13 anledning af en medarbejders eget 25, 40 eller 50 års jubilæum i statens tjeneste ved eget, ved børns eller ved søskendes bryllup ved eget eller forældres sølv-, guld- eller diamantbryllup ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre eller -børn i forbindelse med egen flytning 1. maj Der er i det omfang, tjenesten tillader det, hjemlet frihed den 1. maj i enkelte overenskomster. Der kan efter aftale gives frihed 1. maj til medarbejdere uden overenskomsthjemlet frihed. Læs nærmere i personalepolitiske retningslinjer på linket: 4.3 Fordybelsesrum / Rum til refleksion Har du brug for et pusterum i en travl hverdag? Syddansk Universitet tilbyder nu et rum, hvor du har mulighed for at sidde et øjeblik i stilhed og holde mental siesta. Syddansk Universitet, Campus Odense, giver nu ekstra plads til eftertanke og åndelighed. Studerende, der trænger til en mental pause eller som mangler et sted til meditativ eller religiøs fordybelse, kan fremover benytte universitetets Rum til fordybelse. Det er et sted for eftertanke, bøn eller andagt. Rummet er til rådighed for alle studerende og ansatte ved Syddansk Universitet. Rummet er placeret ved indgang B umiddelbart under kantine II i kælderniveau - lokalenr. Ø3-507b-0. Rummet kan reserveres til særlige formålved henvendelse til universitetspræsten. Universitetspræst Jens Buchwald Andersen - Tlf.: Fælles aktiviteter På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er der en række fælles aktiviteter. Der afholdes normalt skovtur for alle på instituttet en dag i juni eller august måned. Hvert år arrangeres der en julefrokost. Den arrangeres af et festudvalg, valgt ved uretfærdig lodtrækning, og er for alle på instituttet. 4.5 Gavekasse Som ansat opfordres alle til at være medlem af FKFs gavekasse, der administreres af sekretariatet. Der indkræves 200 kr. ca. en gang hver ca måneder, som bliver brugt til gaver til medlemmernes runde fødselsdage (50 år og opefter), bryllupper, jubilæer og ved fratrædelse m. m. 4.6 Kunstforening for SDU SDU har en kunstforening, som alle ansatte ved SDU, Eurest, Syddansk Universitetsforlag og Studenterboghandelen kan blive medlem af. Link: Kunstforeningen.aspx 4.7 Løn Lønnen anvises via Nemkonto. Din lønseddel sendes via E-boks. Fastansatte er månedslønnet, og lønnen udbetales den sidste bankdag i hver måned. Hvis du har spørgsmål eller problemer med udbetalingen af din løn, kan du kontakte Karen Cauthery på institutsekretariatet eller en af centresekretærerne. 13

14 Figur 2: Institut Olympiade Lønforhandlinger Følg med i de aktuelle lønforhandlinger: Lønsedler - digitale - E-boks Med udgangen af november 2005 blev der indført digitale lønsedler i staten. Dette betyder, at alle medarbejdere fra udgangen af november modtager digitale lønsedler via E-boks. Her kan du finde svar på en række spørgsmål om digitale lønsedler og om implementeringen heraf. Spørgsmål og svar bliver løbende revideret. Link til E-boks: NEM-konto - lønkonto I november 2005 blev en af dine bankkonti også din Nem-Konto. Det er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen for eksempel din nuværende lønkonto. Din løn bliver automatisk overført til din Nem-Konto. Link: 4.8 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) finder sted en gang om året og er en samtale mellem en ansat og en repræsentant for ledelsen. Samtalen er ment som et supplement til den daglige arbejdsmæssige og personlige kontakt mellem medarbejderen og ledelsen og kan f.eks. dreje sig om kompetenceudvikling, de enkelte arbejdsopgaver og/eller den ansattes opfattelse af arbejdspladsen. 14

15 Nogle gange kan samtalerne også foregå i grupper, de såkaldte GRUS-samtaler. Vedr. seniorsamtaler - se senere afsnit om seniorsamtaler. For mere information: Link til FKF-info:http://sdunet.dk/Enheder/ Institutter/ifk/MUS-organisationsplan.aspx 4.9 Nye medarbejdere Vejledning til dig, som er nyansat og til dig, som skal modtage nye medarbejdere findes her: Personale/Nyansaettelse.aspx 4.10 Omsorgsdage Det er tilrådeligt at læse de nærmere regler og information vedr. barsel, adoption og omsorgsdage: Når en optjent omsorgsdag ønskes afholdes skal institutsekretær Karen Cauthery (Ø13-509a-1) kontaktes Orlov/tjenestestedsforlæggelse for videnskabelige ansatte Alle professorer og lektorer ansat på det Naturvidenskabelige Fakultet, som har været ansat i mere end 3 år, har mulighed for at søge om forlæggelse af tjenestested/orlov. Link til nærmere information samt ansøgningsskema: Personaleforening Personaleforeningen er for alle medarbejdere ved SDU. Der bliver arrangeret forskellige arrangementer som har til formål at bringe alle ansatte sammen. Link: Personalegoder og -tilbud På nedenstående link finder du tilbud og faciliteter, f.eks. leje af sommerhus, personalepsykolog, der ikke kan kategoriseres som personalegoder, men som du har mulighed for at benytte dig af som medarbejder på SDU. Link: Kaffe- og teordning I køkkenet på 1. sal (Ø11-506a-2) er der opsat en STOR kaffemaskine samt termokander med te. Der er også en kaffemaskine i kaffestuen (Ø13-511a-1) ved sekretariatet, i Memphys (V ) og FLinT s Common rooms (Ø ). Der kan gratis hentes kaffe/te dagen igennem Personalepsykolog SDU har ansat en personalepsykolog, cand. psych. Tove Svejgaard, der har mange års erfaring inden for uddannelsessystemet. Nærmere information - link: 15

16 Rygepolitik Der er totalt rygeforbud indendørs på SDU. Der findes læskure rundt omkring universitetet ved forskellige udgange Rygestopkursus SDU tilbyder gratis rygestopkursus til alle ansatte, som ønsker at stoppe med at ryge. Tilbuddet er et led i SDU s rygepolitik og ligger i forlængelse af indsatsen, Den sunde arbejdsplads. Rygestopkurser oprettes efter behov og ofte i form af et eksternt kursus, der tager hensyn til den enkeltes konkrete behov og erfaringer. Link: Sommerhuse, Feriefondens Feriefonden råder over 2 sommerhuse samt 1 lejlighed i København, som SDU s medarbejdere kan leje. Dog skal du have været ansat ved SDU i mere end 1 år for at kunne benytte dig heraf. Sommerhusene er beliggende følgende steder: Et hus ligger nær Lohals på Langeland og et andet ved Hvide Sande i Vestjylland. Nærmere information samt billeder kan ses på: Svømning Ansatte ved SDU har mulighed for at svømme i Universitetssvømmehallen: Hver morgen (mandag - fredag) kl (man skal være ude af omklædningen kl. 8.30) Hver fredag kl Desuden kan svømmehallen benyttes i de tidsrum, hvor institut for Idræt og biomekanik ikke selv bruger hallen. Adgangskort kan rekvireres ved at skrive til: HUSK at flekse ud når du svømmer i løbet af arbejdsdagen Personalepolitiske retningslinier SDU s personalepolitiske retningslinier findes på følgende link: Senior- og fratrædelsesordning ved SDU Gældende for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 Etablering af en senior- eller fratrædelsesordning kræver en aftale med ledelsen. Aftalen skal godkendes af den lokale tillidsrepræsentant. Du har således ikke et retskrav på at opnå en senior- eller fratrædelsesordning. På Naturvidenskab har dekanen udarbejdet særlige regler om udmøntning af cirkulæret for så vidt angår videnskabelige medarbejdere. Link til brochure og cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger: 16

17 4.16 Seniorsamtaler Seniorsamtaler bliver aktuelle, når medarbejdere fylder 67 år. Indtil da er de en integreret del af den årlige MUS. Når medarbejderen fylder 67 år, overgår seniorsamtalen til en årlig samtale mellem medarbejderen og dekanen. Institutlederen samt tillidsrepræsentanten kan deltage i seniorsamtalen, hvis medarbejderen ønsker dette. Dekanen skal i samarbejde med institutlederen og den pågældende medarbejder foranledige, at der foreligger relevante nøgledata til samtalen. Disse nøgledata har til formål at beskrive både SDU s og medarbejderens forventninger til de kommende år. Det anbefales, at medarbejderen medbringer referat og udviklingsplan fra tidligere MUS/seniorsamtaler. Link til vejledning om seniorsamtaler: Årsfest SDU s årsfest afholdes for alle ansatte og studerende den 1. fredag i oktober på campus Odense. 5 Udenlandske medarbejdere 5.1 Arbejds- og opholdstilladelse Information vedr. arbejds- og opholdstilladelse findes på: Residence+Permit Syddansk Universitet har et kontor, International Staff Office, som er behjælpelig med at modtage nye udenlandske medarbejdere og gæster - se afsnittet Internationale ansatte. 5.2 Bolig- og hotelformidling Boligformidling ved SDU anviser boliger til udenlandske gæsteforskere, studerende og udvekslingsstuderende. Link til boligformidling samt skema til brug ved ansøgning om bolig: 5.3 Checklister for udenlandske medarbejdere Link til Checklister for Citizens from EU/EEA countries and Switzerland, Nordic countries as well as Third Countries: 5.4 Internationale ansatte I forbindelse med nye internationale medarbejdere er det meget vigtigt at sørge for at opholdstilladelser, bolig, etc. er på plads. Der gælder forskellige regler, alt efter om man er fra Skandinavien, EU-lande eller lande uden for EU. Oplysninger om hvor man skal søge/henvende sig samt praktiske oplysninger med hensyn til bolig, sygesikring og folkeregistret, kan fås hos Syddansk Universitets International Staff Office (ISO). Her finder man også oplysninger om hvad SDU gør for at byde internationale medarbejdere velkommen. Syddansk Universitets International Staff Office (ISO) træffes på telefonnr og Kontoret beskæftiger sig bl.a. med rådgivning og vejledning i forbindelse med ansættelse af udenlandske medarbejdere, hvor der opstår 17

18 spørgsmål. Kontoret er behjælpeligt i forbindelse med spørgsmål af ansættelsesjuridisk, praktisk, interkulturel og social karakter. Læs nærmere om International Staff Office på følgende link: og Skat I Danmark gælder der særlige skatteregler for forskere der kommer til Danmark fra udlandet. Reglerne er meget individuelle, men International Staff Office (ISO) hjælper gerne med at forklare problematikken. Der skal søges om at komme under de særlige regler, og denne ansøgning skal ske gennem instituttet. Henvendelse bør ske til sekretariatet. For mere information: For information vedr. forskerbeskatning- vælg: Internt cirkulære vedr. paragraf 48 E-beskatningen(25%-beskatningen - udenlandske gæsteforskere) på følgende link: Link til SKATs hjemmeside:http://www.skat.dk/skat.aspx?oid= International Club The University of Southern Denmark International Club (IC) er dedikeret til at bringe kulturer fra hele verden sammen, især dem der er repræsenteret på SDU, gennem kulturelle arrangementer. Både udenlandske og danske medarbejdere er velkommne til at melde sig ind. Link: 5.6 Opholds- og arbejdstilladelse International Staff Office (ISO) er behjælpelig med dette. For yderligere information: 5.7 Skat for udlændinge/gæsteforskere Kontaktinformation til ISO Josephine I. Lethenborg lokalnr Sandra Gabriela Gonzalez lokalnr Anmodning om registrering af ansættelsesforhold, hvor der er valgt beskatning i henhold til Kildeskattelovens 48E-F (bruttobeskatning af løn til forskere rekrutteret i udlandet), herunder godkendelse af ansøgerens faglige kvalifikationer. Ansøgere skal have en ph.d.-grad. Link til skema: 5.8 Sygesikring, Det gule sundhedskort Alle med et gyldigt cpr-nummer er dækket af den danske sygesikring. Når man har fået et cpr-nummer, får man automatisk tilsendt et sundhedskort. 18

19 5.9 Udlændingeservice Udlændingeservice er det organ, der behandler sager om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Forskere har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Man kan læse mere om reglerne her: Udlændingeservice s uddannelsesafdeling kan kontaktes på telefon Vejledning til modtagelse af nye medarbejdere Her finder du links til vejledninger, som er relevante, når du skal ansætte og modtage en ny medarbejder: http: //sdunet.dk/personale/nyansaettelse.aspx 6 Kommunikation 6.1 Bestilling af IT-udstyr samt toner IT-udstyr og tonere til printere på FKF kan kun bestilles ved henvendelse til bestemte personer på instituttet. Venligst kontakt den relevante person (se tabellen): Afdeling IT-Udstyr Toner FKF Torben H. Jensen Torben H. Jensen Tina H. Pedersen CP 3 Jens S. Kohrt Jens S. Kohrt FLinT Lone S. Pedersen Lone S. Pedersen MEMPHYS Lars Duelund Ulla Lauritsen NAC Anne-Marie Skouenborg Anne-Marie Skouenborg 6.2 Elektronisk visitkort Alle universitetets medarbejdere får et elektronisk visitkort på og på intranettet. Her præsenteres den enkelte medarbejder med bl.a. navn, titel, ansættelsessted og evt. billede. Det elektroniske visitkort henter data fra PDS (personinformation) og forskningsindberetningsystemet PU:RE (publikationslister o.lign.). Det elektroniske visitkort findes i både en dansk og en engelsk udgave. Besøgende på finder visitkortene via medarbejderoversigterne under de organisatoriske enheder. Link: adresse Alle nye medarbejdere vil på første arbejdsdag få udleveret en adresse hos institutsekretær Karen Cauthery. Ved eventuelle problemer med skal IT-Help-Desken kontaktes enten på telefonnummer 4450 eller adressen Ved afrejse lukkes og efterfølgende nedlægges login til div. servere samt adresse 1 mdr. efter ansættelsens ophør. Dog er det for ph.d.-studerende 3 mdr. efter forsvarsdatoen. Skift dit password/windows password: Se link: 19

20 6.4 signatur signatur genereres automatisk på baggrund af oplysninger i telefonbogen. Ønsker du at ændre dette, så gå ind på: 6.5 FKF-Kalender Login indtast: Brugernavn og Password: som ved login. Institut for Fysik, Kemi og Farmacis kalender i Outlook er åben for alle ansatte. Kalenderen hedder: Institut for Fysik og Kemi, og findes i Outlook - Åbn delt kalender: Institut for Fysik og Kemi. Mødeaktivitet, ferie etc. indtastes af medarbejderne. 6.6 FKF-kollokvier og -seminarer Der afholdes FKF-kollokvier en gang pr. måned, altid en onsdag kl i løbet af semestret, dog ikke i januar, juli og august måneder. FKF-seminarer afholdes jævnligt og annonceres i lighed med FKF-kollokvier i KIK og på FKFs hjemmesider: samt på SDU-kalender (http://www.sdu.dk/). 6.7 Gæstekonto 6.8 IT-retningslinjer for ansatte Brug af universitetets IT-systemer Anvendelse af IT-systemer skal foregå med omtanke og til løsning af arbejdsopgaver for SDU. IT-systemer må ikke anvendes, så det kan skade SDU. IT-systemer må ikke anvendes til kommercielle formål herunder indeholde reklamer. Virksomheder (f.eks. boghandel, forlag, kantine), personale- og kunstforening, studenterorganisationer o.a. tilsvarende med nær tilknytning til SDU kan dog, efter separat tilladelse i hvert enkelt tilfælde, anvende IT-systemer, tilladelsen gives af rektor. Privat anvendelse af IT-systemer IT-systemer kan i begrænset omfang anvendes til private formål som f.eks. informationssøgning og elektronisk post ( ). Den private brug må ikke påvirke arbejdsforpligtelsn og skal fortrinsvis ske uden for almindelig arbejdstid. Personlige hjemmesider må ikke have et formål, der strider mod retningslinierne i IT-sikkerhedshåndbogen og i regelsættet for SDU s Web-system. Yderligere retningslinier kan ses på linket: Link til IT-sikkerhedshåndbogen: 6.9 IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog viser de ydelser og services, du kan forventes at modtage fra IT-service og inden for hvilken tidsramme. Link: KIK - Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci På Institut for Fysik, Kemi og Farmacis sekretariat udarbejdes instituttets blad KIK (Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci), der udkommer hver torsdag. Redaktør: Palle Waage Jensen. 20

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Aalborg Universitet Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Revisionshistorik Revisionsdato

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside.

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside. 23. maj 2014 Praktiske oplysninger til kongressens delegerede Mødeplan Kongressen holdes efter følgende mødeplan: Tirsdag den 2. september 2014 10.30 12.00 Kongres 12.00 14.00 Frokostpause 14.00 18.00

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Vejledning for forskningsenheden

Vejledning for forskningsenheden Odense Universitets Hospital 29, Sdr Bouldevard 5000 Odense Ortopædkirurgisk forskningsenhed INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Hvordan inddatere jeg til Personale Data Systemet (PDS)... 3 2.0 Hvordan inddatere

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE Juni 2012 VELKOMMEN TIL MENTORMØDE præsen TATION Dagens program Præsentation af Internationalt Center Ansøgningsprocedure Opholdstilladelse/-bevis Bolig Sprog- og kulturkurser AU Intro Week Mentoropgaver

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Bilreservation på Det Naturvidenskabelige Fakultet BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET September 2004 Brugere forpligter sig til at gennemlæse benyttelsesreglerne inden kørslen.

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbogen 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ Sted íðíðîéðð Í»µ ±² º± Í

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Denne vejledning beskriver kort den overordnede proces vedr. fraværsadministration på AU. 1 Registrering af fravær Medarbejders fravær registreres på

Læs mere

IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017)

IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017) IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017) Velkommen til introduktion i UCSyds IT-systemer m.m. UC Syd LÅN AF AV UDSTYR (Audio/Video) UCService udlåner AV-udstyr i forbindelse med opgaver, projekter m.m.: Digitalkamera

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE Januar 2012 VELKOMMEN TIL MENTORMØDE præsen TATION Dagens program Præsentation af Internationalt Center Ansøgningsprocedure Opholdstilladelse Bolig Sprogkurser AU Intro Mentoropgaver fagligt og socialt

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE Juni 2011 VELKOMMEN TIL MENTORMØDE præsen TATION Dagens program Præsentation af IC Ansøgningsprocedure Opholdstilladelse Bolig Sprogkurser AU Intro Week AU Ambassador Network Mentoropgaver fagligt og socialt

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Vejledning i Travel-X (Bruger)

Vejledning i Travel-X (Bruger) Vejledning i Travel-X (Bruger) 1. Åben via skolens intranet, klik på IT-SERVICES og derefter på Travel-X (rejseafregning) Eller åbn Microsoft internet Explorer og skriv adressen https://www.myreport.dk

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere