Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. 3. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. 3. januar 2013"

Transkript

1 Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci 3. januar 2013

2 Figur 1: Indvielse af 1. etape efter laboratorierenovering, Evt. tilføjelser/ændringer til guiden er meget velkomne og bedes sendt til 2

3 Indhold 1 Introduktion 8 2 Institutstruktur 8 3 Arbejdsmijø ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Affaldsgrupper Beredsskabsplan Oversigt over rumansvarlige Sikkerhedsfolder Personaleinformation Ferie og særlige feriedage Ferie Ferieændring og Min Ferie Feriebevis Fravær og fridage Barnets 1. og 2. sygedag Barsel Sygdom Sygesamtaler Fravær Fridage Fordybelsesrum / Rum til refleksion Fælles aktiviteter Gavekasse Kunstforening for SDU Løn Lønforhandlinger Lønsedler - digitale - E-boks NEM-konto - lønkonto Medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) Nye medarbejdere Omsorgsdage Orlov/tjenestestedsforlæggelse for videnskabelige ansatte Personaleforening Personalegoder og -tilbud Kaffe- og teordning Personalepsykolog Rygepolitik Rygestopkursus Sommerhuse, Feriefondens Svømning Personalepolitiske retningslinier

4 4.15 Senior- og fratrædelsesordning ved SDU Seniorsamtaler Årsfest Udenlandske medarbejdere Arbejds- og opholdstilladelse Bolig- og hotelformidling Checklister for udenlandske medarbejdere Internationale ansatte International Club Opholds- og arbejdstilladelse Skat for udlændinge/gæsteforskere Sygesikring, Det gule sundhedskort Udlændingeservice Vejledning til modtagelse af nye medarbejdere Kommunikation Bestilling af IT-udstyr samt toner Elektronisk visitkort adresse signatur FKF-Kalender FKF-kollokvier og -seminarer Gæstekonto IT-retningslinjer for ansatte IT-Ydelseskatalog KIK - Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Kurérforsendelser Multimedieskat Pakker Post Telefax Telefon Telefonfraværskoder Trådløst Netværk på SDU Ph.d.-studerende Studierejsekonto - ansøgning Trykning af kvalificerende rapport samt afhandling Undervisningsregistreringsdatabase Sekretariatet Adgangskort Biler Dataprojektor

5 8.4 Digitalkamera Eurest - kantine og restaurant på SDU FANE - Fagligt Administrativt NEtværk Fotokopiering Garderobe Indkøb på FKF Kontorartikler Nøgler Ordbøger Oversættelse Patent PIC-nummer Pladstildelingsskema Posterprinter Scanning på kopimaskiner Åbningstider og kontaktnr. på Institutsekretariatet Information til forskere Eksterne midler - ansøgninger om Fondskalender Forskerportal Forskerservice Juridisk Kontor Support Office, Science (SOS) Rejser Flybilletter etc Togbilletter - ti-turs kort Rejseafregninger - TEM (Travel Expense Management) Rejseforsikring Rejsekontor Kompetenceudvikling Kompetencefonden Kompetencepuljer Kurser for ansatte Information om Administration Analysenumre Ansættelser: Anmodning om ansættelse samt opslag Apparatur - nyt samt skrotning Bankoplysninger CVR-nummer Designmanual / brevskabelon EAN nummer Elektronisk fakturering

6 12.9 Honorarer Hotel til gæster, bedømmere mv IBAN Importforsendeler/hjemtagelse Indkøbsportalen Kassekontoret Kontostreng Kreditkort Købekort Kontoplan Lokalebooking Lønoversigter Omkostningssted Repræsentation Skærmbriller SWIFT Udlæg Kontaktpersoner i administrationen Administrative systemer Flekssystem Person Data System (PDS) - det elektroniske visitkort PU:RE Sitecore Ved fratrædelse Ferie ifm. fratrædelse Fratrædelsessamtale Fællesfunktioner for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Indkøb Værkstedet Laboratorierne Alment Glasudstyr Diverse til lab Kemikalier Tørre solventer - solventer over Na Chromatografimaterialer Diverse Speciallaboratorier Opvask Serviceydelser Mikroanalyser (elementaranalyser) Elektronmikroskopi

7 Service ved NMR-laboratoriet IR-spektre Massespektre UV-spektre Powder X-ray Diffraction Litteratursøgning Computerfaciliteter Bibliotek Navneliste Fora på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci FKF-Arbejdsmiljøudvalg (FKF-AMU) FKF-Forum FKF-Institutråd (FKF-IR) FKF-Kollokvieudvalg Laborantudvalg FKF-Lokaleudvalg: FKF-Ph.d.-studieudvalg FKF-Undervisningsudvalg (FKF-UU) FKFs Aftagerpanel i fysik og nanobioscience FKFs Aftagerpanel i kemi og lægemiddelvidenskab Fagråd ÆTER Fagråd for Farmaci - Klysma

8 1 Introduktion Velkommen til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci - i daglig tale FKF. Velkommen til Instituttet!! Denne guide er hovedsagelig henvendt til nyankomne på instituttet, det vil sige alle nye medarbejdere, gæster, ph.d.-, speciale- og bachelorstuderende. Vi har i denne guide forsøgt at samel en del af de praktiske oplysninger som alle medarbejdere kan have bruge for. På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er der ansat omkring 67 VIP er (Videnskabeligt personale), ca. 35 TAP er (Teknisk Administrativt Personale) og ca. 28 ph.d.-studerende. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er et af SDUs fire største institutter. Ud over det fastansatte personale er der på instituttet et varierende antal åremålsansatte VIP er, gæsteforskere, ph.d.- og specialestuderende. 2 Institutstruktur Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er en del af det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Instituttet består af det tidligere Fysisk Institut og Kemisk Institut, som blev slået sammen pr. 1. maj 2006 til Institut for Fysik og Kemi. I efteråret 2011 skiftede instituttet navn til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF). Instituttet er hjemmehørende på Campus Odense. Link til diagram for institutstrukturen: og_farmaci/ledelse_administration/institutstruktur 3 Arbejdsmijø ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci 3.1 Affaldsgrupper Oversigt over kemikalieaffaldsgrupper på FKF - se oversigt på linket: Arbejdsmiljo/Kemikalieaffaldsgrupper 3.2 Beredsskabsplan Link til instituttets Beredskabsplan: Intern_information 3.3 Oversigt over rumansvarlige Link til oversigt over rumansvarlige personer: Intern_information 8

9 3.4 Sikkerhedsfolder På første dag på instituttet vil en kopi af instituttets sikkerhedsfolder blive udleveret. Link til instituttets sikkerhedsfolder: dk_ny.pdf 4 Personaleinformation 4.1 Ferie og særlige feriedage Ferie Reglerne nedenfor gælder for alle instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt finansierede ansatte. Gælder ikke deltidslærere, dvs. undervisningsassistenter, instruktorer og eksterne lektorer. Alm. feriedage (der optjenes 2,08 dage pr. måned): Ønsker om placering af alle optjente feriedage indkaldes af institutsekretær Karen Cauthery ca. 1. marts. Er der ikke indleveret nogen ønsker, placeres ferieperioderne af instituttet. Efter registrering udleveres en kopi af ferieskemaet til den ansatte. Ændring af ferieperioder skal ske ved hjælp af servicen Min ferie - (kan også tilgås via Stambladet. Instituttet forventer, at medarbejdere afholder 15 dages ferie (3 uger) ferie i ferieperioden 1. maj til 30. september. Dette kaldes hovedferien. Når ferien er fastlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres - hverken af ledelsen eller medarbejderen. Ønsker en medarbejder dog at ændre varslet ferie skal dette ske efter aftale med ledelsen. Link til Min Ferie via Stambladet: OBS! Ekstra info til dem der har optjent mindre end 25 feriedage: Ønsker man - ud over de optjente feriedage - at afholde ikke-optjente feriedage, skrives disse datoer på det udleverede ferieskema og afleveres til institutsekretæren efter samme procedure som ovenfor. Alle har ret til at holde 25 feriedage pr. år, men man skal være opmærksom på at man vil blive trukket i løn ved afholdelse af ikke-optjente feriedage. Særlige feriedage (der optjenes 0,42 dage pr. måned): Skema til brug for indberetning af særlige feriedage udleveres af institutsekretæren. Hver gang man ønsker at holde en særlig feriedag, noteres de(n) ønskede dato(er) ind i skemaet, som afleveres til institutsekretæren. Efter registrering udleveres en kopi af ferieskemaet til den ansatte. Ændring af ferieperioder skal ske ved hjælp af servicen Min ferie (der også kan tilgås via Stambladet. 9

10 Link til Min Ferie via Stambladet: Med virkning fra ferieåret kan såvel medarbejderen som ledelsen kræve, at dagene afholdes i ferieåret og ikke udbetales. Er dagene ikke afholdt og tidspunktet ikke fastlagt senest den 1. januar, kan ledelsen varsle dagene afholdt efter de regler der gælder for restferie. Det er en arbejdspligt for alle ansatte (både internt og eksternt finansierede ansatte) at skrive fravær på infotavlerne på sekretariatet som information om, at man ikke er til stede pga. ferie eller særlige feriedage samt konferencedeltagelse og andet fravær. Tavlerne er dog kun til information, sekretærerne registrerer ikke nogen feriedage ud fra oplysningerne på tavlen, kun ud fra oplysningerne fra de indleverede skemaer. En oversigt over alle instituttets ansattes ferie kan ses hos institutsekretær Karen Cauthery - telefonnr (Ø13-509a-1). Se også personaleafdelingens hjemmeside: Ferieændring og Min Ferie Som almindelig medarbejder kan man se og hvis nødvendigt ændre egen ferie ved hjælp af servicen Min ferie (der også kan tilgås via Stambladet - link: Stamblad.aspx. Arbejdsgangen omkring ferieændringer er nu effektiviseret i et workflow med automatisk opdatering, så sekretæren ikke mere skal indtaste ændringerne i Personalesystemet UPS. Ændringsønsker behandles som hidtil (via linket Log på system ). Det nye er at ændringsønsket nu sendes til din godkender - Karen Cauthery- på samme måde som ved fakturagodkendelse, hvor godkender kan godkende eller afvise ønsket. Link: Feriebevis Nye medarbejdere som har modtaget et feriebevis fra deres tidligere ansættelsessted, skal for at få deres feriepenge udbetalt have feriekortet underskrevet af Vivi Madsen, HR-Service Personalekontoret. 4.2 Fravær og fridage Barnets 1. og 2. sygedag 14. Barns 1. og 2. sygedag (fælles regelsæt) Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 1. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. forholdene på tjenestestedet tillader det 3. barnet er under 18 år og 10

11 4. barnet er hjemmeværende Cirkulærebemærkninger 14, stk. 2: Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. Stk.3. Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. Stk. 4. Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed efter stk. 1 for den enkelte ansatte. Link til mere information om barns 1. og 2. sygedag og andet fravær: Barsel Det er tilrådeligt at læse de nærmere regler og information vedr. barsel, adoption og omsorgsdage: aspx Sygdom Gælder ALLE instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt ansatte. Indbereting af fravær på grund af sygdom inkl. barnets 1. og 2. sygedag: Sekretariatet skal have besked om morgenen telefonisk eller pr. . Kontaktinformation til FKFs sekretariat Karen Cauthery lokalnr Inger Rose Hansen lokalnr Tina H. Pedersen lokalnr Sekretariatet udarbejder en sygeseddel, som man bedes udfylde ved raskmelding og aflevere til institutsekretæren. Første dag du er tilbage på arbejde igen: Den første dag du er tilbage på arbejde, skal du aflevere udfyldt fraværsblanket til Karen Cautherys postrum. Link til cirkulære: Sygesamtaler Lovpligtig sygefraværssamtale ( 7a i lov om sygedagpenge) I forbindelse med en medarbejders længerevarende sygdom er universitetet forpligtet til senest i 4. uge efter første sygedag pr. brev eller mail at 11

12 indkalde medarbejderen til og afholde en sygefraværssamtale i arbejdstiden med et rimeligt varsel (det kan godt være ned til en dag). Pligten til at indkalde gælder alle medarbejdere, herunder deltidsansatte, som gennemsnitligt arbejder 8 timer ugentligt eller mere. Samtalen kan godt være telefonisk, hvis sygdommen forhindrer andet. Arbejdsgivers forpligtelse til at afholde sygefraværssamtaler omfatter ikke medarbejdere, som er i opsagt stilling og som fratræder inden 8 uger efter første sygedag. Samtalen skal afdække mulighederne for, hvordan og hvornår den sygemeldte medarbejder helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Sygesamtalen skal derfor betragtes som en omsorgssamtale. Det er som udgangspunkt nærmeste leder, som indkalder og afholder sygefraværssamtalen. Medarbejderen skal altid tilbydes at medtage en bisidder, hvilket ofte vil være tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanterne har ikke med de nye regler fået tillagt en formel rolle, men det vil være naturligt at inddrage tillidsrepræsentanten i samtalerne, hvor det er muligt. Lederen kan eventuelt(især ved senere samtaler) medtage en repræsentant fra Personalekontoret. De nye regler ændrer ikke ved det hidtidige udgangspunkt, at man som arbejdsgiver ikke må spørge til, hvad medarbejderen fejler. Under samtalen kan man spørge til, hvilke funktioner medarbejderen helt eller delvist kan varetage på grund af sygdommen, hvilket omfang fraværet har samt hvilke foranstaltninger, der kan være grund til at iværksætte som følge af sygdommen. Hvis medarbejderen ikke deltager i samtalen, har det ikke konsekvenser for universitetets ret til sygedagpengerefusion. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen, medmindre sygdommen forhindrer det. Personalekontoret - HR-service fraværsfunktionen skal på baggrund af samtalen på blanket meddele jobcenteret, om den sygemeldte har været til samtale, om den sygemeldte har medvirket, og om der er truffet aftale om delvis tilbagevenden til arbejdet. Meddelelse til jobcenteret sker på blanket DP 333, som lederen udfylder og sender til HR-Serivce - Personalekontoret. Link: Fravær På tavlerne på gangen ved sekretariatet overfor Ø13-509b-1 SKAL alle ansatte påføre deres fravær (gælder alle instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt ansatte), f.eks. kongresser/konferencer, studierejser m. m., udlandsophold, afspadsering, ferie m. m. (se også afsnittet om ferie). Så kan andre se, at man ikke er til stede på instituttet, og sekretariatet kan give besked til folk der ringer forgæves efter nogen. Derudover noterer sekretariatet på tavlen, hvis folk er syge (se også afsnittet om sygdom) Fridage Ud over de normale helligedage er SDU lukket juleaftensdag (24. december), nytårsaftensdag (31. december), samt grundlovsdag (5. juni). På dagen for SDUs årsfest lukkes kl. 12. Der bevilges frihed uden lønafkortning efter aftale i det omfang tjenesten tillader det, som for eksempel ved eget bryllup og ved særlige jubilæer. Læge/tandlægebesøg Der kan gives frihed uden lønafkortning til konsultation hos læge og tandlæge. Bloddonor Bloddonorer kan få fri uden lønafkortning i forbindelse med blodgivning. Dog opfordres donorer til at anvende den mobile blodbank på de adresser, hvor det er muligt. Mærkedage Der kan der gives frihed uden lønafkortning i det omfang, tjenesten tillader det, ved følgende særlige lejligheder: 12

13 anledning af en medarbejders eget 25, 40 eller 50 års jubilæum i statens tjeneste ved eget, ved børns eller ved søskendes bryllup ved eget eller forældres sølv-, guld- eller diamantbryllup ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre eller -børn i forbindelse med egen flytning 1. maj Der er i det omfang, tjenesten tillader det, hjemlet frihed den 1. maj i enkelte overenskomster. Der kan efter aftale gives frihed 1. maj til medarbejdere uden overenskomsthjemlet frihed. Læs nærmere i personalepolitiske retningslinjer på linket: 4.3 Fordybelsesrum / Rum til refleksion Har du brug for et pusterum i en travl hverdag? Syddansk Universitet tilbyder nu et rum, hvor du har mulighed for at sidde et øjeblik i stilhed og holde mental siesta. Syddansk Universitet, Campus Odense, giver nu ekstra plads til eftertanke og åndelighed. Studerende, der trænger til en mental pause eller som mangler et sted til meditativ eller religiøs fordybelse, kan fremover benytte universitetets Rum til fordybelse. Det er et sted for eftertanke, bøn eller andagt. Rummet er til rådighed for alle studerende og ansatte ved Syddansk Universitet. Rummet er placeret ved indgang B umiddelbart under kantine II i kælderniveau - lokalenr. Ø3-507b-0. Rummet kan reserveres til særlige formålved henvendelse til universitetspræsten. Universitetspræst Jens Buchwald Andersen - Tlf.: Fælles aktiviteter På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er der en række fælles aktiviteter. Der afholdes normalt skovtur for alle på instituttet en dag i juni eller august måned. Hvert år arrangeres der en julefrokost. Den arrangeres af et festudvalg, valgt ved uretfærdig lodtrækning, og er for alle på instituttet. 4.5 Gavekasse Som ansat opfordres alle til at være medlem af FKFs gavekasse, der administreres af sekretariatet. Der indkræves 200 kr. ca. en gang hver ca måneder, som bliver brugt til gaver til medlemmernes runde fødselsdage (50 år og opefter), bryllupper, jubilæer og ved fratrædelse m. m. 4.6 Kunstforening for SDU SDU har en kunstforening, som alle ansatte ved SDU, Eurest, Syddansk Universitetsforlag og Studenterboghandelen kan blive medlem af. Link: Kunstforeningen.aspx 4.7 Løn Lønnen anvises via Nemkonto. Din lønseddel sendes via E-boks. Fastansatte er månedslønnet, og lønnen udbetales den sidste bankdag i hver måned. Hvis du har spørgsmål eller problemer med udbetalingen af din løn, kan du kontakte Karen Cauthery på institutsekretariatet eller en af centresekretærerne. 13

14 Figur 2: Institut Olympiade Lønforhandlinger Følg med i de aktuelle lønforhandlinger: Lønsedler - digitale - E-boks Med udgangen af november 2005 blev der indført digitale lønsedler i staten. Dette betyder, at alle medarbejdere fra udgangen af november modtager digitale lønsedler via E-boks. Her kan du finde svar på en række spørgsmål om digitale lønsedler og om implementeringen heraf. Spørgsmål og svar bliver løbende revideret. Link til E-boks: NEM-konto - lønkonto I november 2005 blev en af dine bankkonti også din Nem-Konto. Det er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen for eksempel din nuværende lønkonto. Din løn bliver automatisk overført til din Nem-Konto. Link: 4.8 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) finder sted en gang om året og er en samtale mellem en ansat og en repræsentant for ledelsen. Samtalen er ment som et supplement til den daglige arbejdsmæssige og personlige kontakt mellem medarbejderen og ledelsen og kan f.eks. dreje sig om kompetenceudvikling, de enkelte arbejdsopgaver og/eller den ansattes opfattelse af arbejdspladsen. 14

15 Nogle gange kan samtalerne også foregå i grupper, de såkaldte GRUS-samtaler. Vedr. seniorsamtaler - se senere afsnit om seniorsamtaler. For mere information: Link til FKF-info:http://sdunet.dk/Enheder/ Institutter/ifk/MUS-organisationsplan.aspx 4.9 Nye medarbejdere Vejledning til dig, som er nyansat og til dig, som skal modtage nye medarbejdere findes her: Personale/Nyansaettelse.aspx 4.10 Omsorgsdage Det er tilrådeligt at læse de nærmere regler og information vedr. barsel, adoption og omsorgsdage: Når en optjent omsorgsdag ønskes afholdes skal institutsekretær Karen Cauthery (Ø13-509a-1) kontaktes Orlov/tjenestestedsforlæggelse for videnskabelige ansatte Alle professorer og lektorer ansat på det Naturvidenskabelige Fakultet, som har været ansat i mere end 3 år, har mulighed for at søge om forlæggelse af tjenestested/orlov. Link til nærmere information samt ansøgningsskema: Personaleforening Personaleforeningen er for alle medarbejdere ved SDU. Der bliver arrangeret forskellige arrangementer som har til formål at bringe alle ansatte sammen. Link: Personalegoder og -tilbud På nedenstående link finder du tilbud og faciliteter, f.eks. leje af sommerhus, personalepsykolog, der ikke kan kategoriseres som personalegoder, men som du har mulighed for at benytte dig af som medarbejder på SDU. Link: Kaffe- og teordning I køkkenet på 1. sal (Ø11-506a-2) er der opsat en STOR kaffemaskine samt termokander med te. Der er også en kaffemaskine i kaffestuen (Ø13-511a-1) ved sekretariatet, i Memphys (V ) og FLinT s Common rooms (Ø ). Der kan gratis hentes kaffe/te dagen igennem Personalepsykolog SDU har ansat en personalepsykolog, cand. psych. Tove Svejgaard, der har mange års erfaring inden for uddannelsessystemet. Nærmere information - link: 15

16 Rygepolitik Der er totalt rygeforbud indendørs på SDU. Der findes læskure rundt omkring universitetet ved forskellige udgange Rygestopkursus SDU tilbyder gratis rygestopkursus til alle ansatte, som ønsker at stoppe med at ryge. Tilbuddet er et led i SDU s rygepolitik og ligger i forlængelse af indsatsen, Den sunde arbejdsplads. Rygestopkurser oprettes efter behov og ofte i form af et eksternt kursus, der tager hensyn til den enkeltes konkrete behov og erfaringer. Link: Sommerhuse, Feriefondens Feriefonden råder over 2 sommerhuse samt 1 lejlighed i København, som SDU s medarbejdere kan leje. Dog skal du have været ansat ved SDU i mere end 1 år for at kunne benytte dig heraf. Sommerhusene er beliggende følgende steder: Et hus ligger nær Lohals på Langeland og et andet ved Hvide Sande i Vestjylland. Nærmere information samt billeder kan ses på: Svømning Ansatte ved SDU har mulighed for at svømme i Universitetssvømmehallen: Hver morgen (mandag - fredag) kl (man skal være ude af omklædningen kl. 8.30) Hver fredag kl Desuden kan svømmehallen benyttes i de tidsrum, hvor institut for Idræt og biomekanik ikke selv bruger hallen. Adgangskort kan rekvireres ved at skrive til: HUSK at flekse ud når du svømmer i løbet af arbejdsdagen Personalepolitiske retningslinier SDU s personalepolitiske retningslinier findes på følgende link: Senior- og fratrædelsesordning ved SDU Gældende for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 Etablering af en senior- eller fratrædelsesordning kræver en aftale med ledelsen. Aftalen skal godkendes af den lokale tillidsrepræsentant. Du har således ikke et retskrav på at opnå en senior- eller fratrædelsesordning. På Naturvidenskab har dekanen udarbejdet særlige regler om udmøntning af cirkulæret for så vidt angår videnskabelige medarbejdere. Link til brochure og cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger: 16

17 4.16 Seniorsamtaler Seniorsamtaler bliver aktuelle, når medarbejdere fylder 67 år. Indtil da er de en integreret del af den årlige MUS. Når medarbejderen fylder 67 år, overgår seniorsamtalen til en årlig samtale mellem medarbejderen og dekanen. Institutlederen samt tillidsrepræsentanten kan deltage i seniorsamtalen, hvis medarbejderen ønsker dette. Dekanen skal i samarbejde med institutlederen og den pågældende medarbejder foranledige, at der foreligger relevante nøgledata til samtalen. Disse nøgledata har til formål at beskrive både SDU s og medarbejderens forventninger til de kommende år. Det anbefales, at medarbejderen medbringer referat og udviklingsplan fra tidligere MUS/seniorsamtaler. Link til vejledning om seniorsamtaler: Årsfest SDU s årsfest afholdes for alle ansatte og studerende den 1. fredag i oktober på campus Odense. 5 Udenlandske medarbejdere 5.1 Arbejds- og opholdstilladelse Information vedr. arbejds- og opholdstilladelse findes på: Residence+Permit Syddansk Universitet har et kontor, International Staff Office, som er behjælpelig med at modtage nye udenlandske medarbejdere og gæster - se afsnittet Internationale ansatte. 5.2 Bolig- og hotelformidling Boligformidling ved SDU anviser boliger til udenlandske gæsteforskere, studerende og udvekslingsstuderende. Link til boligformidling samt skema til brug ved ansøgning om bolig: 5.3 Checklister for udenlandske medarbejdere Link til Checklister for Citizens from EU/EEA countries and Switzerland, Nordic countries as well as Third Countries: 5.4 Internationale ansatte I forbindelse med nye internationale medarbejdere er det meget vigtigt at sørge for at opholdstilladelser, bolig, etc. er på plads. Der gælder forskellige regler, alt efter om man er fra Skandinavien, EU-lande eller lande uden for EU. Oplysninger om hvor man skal søge/henvende sig samt praktiske oplysninger med hensyn til bolig, sygesikring og folkeregistret, kan fås hos Syddansk Universitets International Staff Office (ISO). Her finder man også oplysninger om hvad SDU gør for at byde internationale medarbejdere velkommen. Syddansk Universitets International Staff Office (ISO) træffes på telefonnr og Kontoret beskæftiger sig bl.a. med rådgivning og vejledning i forbindelse med ansættelse af udenlandske medarbejdere, hvor der opstår 17

18 spørgsmål. Kontoret er behjælpeligt i forbindelse med spørgsmål af ansættelsesjuridisk, praktisk, interkulturel og social karakter. Læs nærmere om International Staff Office på følgende link: og Skat I Danmark gælder der særlige skatteregler for forskere der kommer til Danmark fra udlandet. Reglerne er meget individuelle, men International Staff Office (ISO) hjælper gerne med at forklare problematikken. Der skal søges om at komme under de særlige regler, og denne ansøgning skal ske gennem instituttet. Henvendelse bør ske til sekretariatet. For mere information: For information vedr. forskerbeskatning- vælg: Internt cirkulære vedr. paragraf 48 E-beskatningen(25%-beskatningen - udenlandske gæsteforskere) på følgende link: Link til SKATs hjemmeside:http://www.skat.dk/skat.aspx?oid= International Club The University of Southern Denmark International Club (IC) er dedikeret til at bringe kulturer fra hele verden sammen, især dem der er repræsenteret på SDU, gennem kulturelle arrangementer. Både udenlandske og danske medarbejdere er velkommne til at melde sig ind. Link: 5.6 Opholds- og arbejdstilladelse International Staff Office (ISO) er behjælpelig med dette. For yderligere information: 5.7 Skat for udlændinge/gæsteforskere Kontaktinformation til ISO Josephine I. Lethenborg lokalnr Sandra Gabriela Gonzalez lokalnr Anmodning om registrering af ansættelsesforhold, hvor der er valgt beskatning i henhold til Kildeskattelovens 48E-F (bruttobeskatning af løn til forskere rekrutteret i udlandet), herunder godkendelse af ansøgerens faglige kvalifikationer. Ansøgere skal have en ph.d.-grad. Link til skema: 5.8 Sygesikring, Det gule sundhedskort Alle med et gyldigt cpr-nummer er dækket af den danske sygesikring. Når man har fået et cpr-nummer, får man automatisk tilsendt et sundhedskort. 18

19 5.9 Udlændingeservice Udlændingeservice er det organ, der behandler sager om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Forskere har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Man kan læse mere om reglerne her: Udlændingeservice s uddannelsesafdeling kan kontaktes på telefon Vejledning til modtagelse af nye medarbejdere Her finder du links til vejledninger, som er relevante, når du skal ansætte og modtage en ny medarbejder: http: //sdunet.dk/personale/nyansaettelse.aspx 6 Kommunikation 6.1 Bestilling af IT-udstyr samt toner IT-udstyr og tonere til printere på FKF kan kun bestilles ved henvendelse til bestemte personer på instituttet. Venligst kontakt den relevante person (se tabellen): Afdeling IT-Udstyr Toner FKF Torben H. Jensen Torben H. Jensen Tina H. Pedersen CP 3 Jens S. Kohrt Jens S. Kohrt FLinT Lone S. Pedersen Lone S. Pedersen MEMPHYS Lars Duelund Ulla Lauritsen NAC Anne-Marie Skouenborg Anne-Marie Skouenborg 6.2 Elektronisk visitkort Alle universitetets medarbejdere får et elektronisk visitkort på og på intranettet. Her præsenteres den enkelte medarbejder med bl.a. navn, titel, ansættelsessted og evt. billede. Det elektroniske visitkort henter data fra PDS (personinformation) og forskningsindberetningsystemet PU:RE (publikationslister o.lign.). Det elektroniske visitkort findes i både en dansk og en engelsk udgave. Besøgende på finder visitkortene via medarbejderoversigterne under de organisatoriske enheder. Link: adresse Alle nye medarbejdere vil på første arbejdsdag få udleveret en adresse hos institutsekretær Karen Cauthery. Ved eventuelle problemer med skal IT-Help-Desken kontaktes enten på telefonnummer 4450 eller adressen Ved afrejse lukkes og efterfølgende nedlægges login til div. servere samt adresse 1 mdr. efter ansættelsens ophør. Dog er det for ph.d.-studerende 3 mdr. efter forsvarsdatoen. Skift dit password/windows password: Se link: 19

20 6.4 signatur signatur genereres automatisk på baggrund af oplysninger i telefonbogen. Ønsker du at ændre dette, så gå ind på: 6.5 FKF-Kalender Login indtast: Brugernavn og Password: som ved login. Institut for Fysik, Kemi og Farmacis kalender i Outlook er åben for alle ansatte. Kalenderen hedder: Institut for Fysik og Kemi, og findes i Outlook - Åbn delt kalender: Institut for Fysik og Kemi. Mødeaktivitet, ferie etc. indtastes af medarbejderne. 6.6 FKF-kollokvier og -seminarer Der afholdes FKF-kollokvier en gang pr. måned, altid en onsdag kl i løbet af semestret, dog ikke i januar, juli og august måneder. FKF-seminarer afholdes jævnligt og annonceres i lighed med FKF-kollokvier i KIK og på FKFs hjemmesider: samt på SDU-kalender (http://www.sdu.dk/). 6.7 Gæstekonto 6.8 IT-retningslinjer for ansatte Brug af universitetets IT-systemer Anvendelse af IT-systemer skal foregå med omtanke og til løsning af arbejdsopgaver for SDU. IT-systemer må ikke anvendes, så det kan skade SDU. IT-systemer må ikke anvendes til kommercielle formål herunder indeholde reklamer. Virksomheder (f.eks. boghandel, forlag, kantine), personale- og kunstforening, studenterorganisationer o.a. tilsvarende med nær tilknytning til SDU kan dog, efter separat tilladelse i hvert enkelt tilfælde, anvende IT-systemer, tilladelsen gives af rektor. Privat anvendelse af IT-systemer IT-systemer kan i begrænset omfang anvendes til private formål som f.eks. informationssøgning og elektronisk post ( ). Den private brug må ikke påvirke arbejdsforpligtelsn og skal fortrinsvis ske uden for almindelig arbejdstid. Personlige hjemmesider må ikke have et formål, der strider mod retningslinierne i IT-sikkerhedshåndbogen og i regelsættet for SDU s Web-system. Yderligere retningslinier kan ses på linket: Link til IT-sikkerhedshåndbogen: 6.9 IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog viser de ydelser og services, du kan forventes at modtage fra IT-service og inden for hvilken tidsramme. Link: KIK - Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci På Institut for Fysik, Kemi og Farmacis sekretariat udarbejdes instituttets blad KIK (Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci), der udkommer hver torsdag. Redaktør: Palle Waage Jensen. 20

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Velkommen til Roskilde Universitet, RUC

Velkommen til Roskilde Universitet, RUC RUC Velkommen til Roskilde Universitet, RUC 1 Korallen i RUC s segl Velkommen til RUC Redaktion Kommunikationsenheden Layout Kommunikationsenheden Fotos Timme Hovind Tuala Hjarnø Per Lau Knudsen Tryk Prinfo

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1 PERSONALEPOLITIK Indhold Indledning... 4 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 5 Professionalisme, faglighed og kompetence... 5 Rekrutteringsfasen... 5 Ansøgerprofil... 5 Arbejdsområde og jobprofil...

Læs mere

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse.

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse. Personalehåndbog Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle ansatte i Stevns Kommune. Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 P E R S O N A L E H Å N D B O G 1 VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 Personalehåndbogen er tilegnet os alle sammen i MESSAGE til refleksion og fælles reference.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet.

PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. PERSONALEHÅNDBOG Fordi kreativitet er alletiders råstof Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. VERSION 5 Kulturskole Rev: Nov 2014 1. Indhold 1. INTRODUKTION...4 a. Hvem er VI?...4 b. Åbningstider...5

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere