Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. 3. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. 3. januar 2013"

Transkript

1 Guide til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci 3. januar 2013

2 Figur 1: Indvielse af 1. etape efter laboratorierenovering, Evt. tilføjelser/ændringer til guiden er meget velkomne og bedes sendt til 2

3 Indhold 1 Introduktion 8 2 Institutstruktur 8 3 Arbejdsmijø ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Affaldsgrupper Beredsskabsplan Oversigt over rumansvarlige Sikkerhedsfolder Personaleinformation Ferie og særlige feriedage Ferie Ferieændring og Min Ferie Feriebevis Fravær og fridage Barnets 1. og 2. sygedag Barsel Sygdom Sygesamtaler Fravær Fridage Fordybelsesrum / Rum til refleksion Fælles aktiviteter Gavekasse Kunstforening for SDU Løn Lønforhandlinger Lønsedler - digitale - E-boks NEM-konto - lønkonto Medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) Nye medarbejdere Omsorgsdage Orlov/tjenestestedsforlæggelse for videnskabelige ansatte Personaleforening Personalegoder og -tilbud Kaffe- og teordning Personalepsykolog Rygepolitik Rygestopkursus Sommerhuse, Feriefondens Svømning Personalepolitiske retningslinier

4 4.15 Senior- og fratrædelsesordning ved SDU Seniorsamtaler Årsfest Udenlandske medarbejdere Arbejds- og opholdstilladelse Bolig- og hotelformidling Checklister for udenlandske medarbejdere Internationale ansatte International Club Opholds- og arbejdstilladelse Skat for udlændinge/gæsteforskere Sygesikring, Det gule sundhedskort Udlændingeservice Vejledning til modtagelse af nye medarbejdere Kommunikation Bestilling af IT-udstyr samt toner Elektronisk visitkort adresse signatur FKF-Kalender FKF-kollokvier og -seminarer Gæstekonto IT-retningslinjer for ansatte IT-Ydelseskatalog KIK - Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Kurérforsendelser Multimedieskat Pakker Post Telefax Telefon Telefonfraværskoder Trådløst Netværk på SDU Ph.d.-studerende Studierejsekonto - ansøgning Trykning af kvalificerende rapport samt afhandling Undervisningsregistreringsdatabase Sekretariatet Adgangskort Biler Dataprojektor

5 8.4 Digitalkamera Eurest - kantine og restaurant på SDU FANE - Fagligt Administrativt NEtværk Fotokopiering Garderobe Indkøb på FKF Kontorartikler Nøgler Ordbøger Oversættelse Patent PIC-nummer Pladstildelingsskema Posterprinter Scanning på kopimaskiner Åbningstider og kontaktnr. på Institutsekretariatet Information til forskere Eksterne midler - ansøgninger om Fondskalender Forskerportal Forskerservice Juridisk Kontor Support Office, Science (SOS) Rejser Flybilletter etc Togbilletter - ti-turs kort Rejseafregninger - TEM (Travel Expense Management) Rejseforsikring Rejsekontor Kompetenceudvikling Kompetencefonden Kompetencepuljer Kurser for ansatte Information om Administration Analysenumre Ansættelser: Anmodning om ansættelse samt opslag Apparatur - nyt samt skrotning Bankoplysninger CVR-nummer Designmanual / brevskabelon EAN nummer Elektronisk fakturering

6 12.9 Honorarer Hotel til gæster, bedømmere mv IBAN Importforsendeler/hjemtagelse Indkøbsportalen Kassekontoret Kontostreng Kreditkort Købekort Kontoplan Lokalebooking Lønoversigter Omkostningssted Repræsentation Skærmbriller SWIFT Udlæg Kontaktpersoner i administrationen Administrative systemer Flekssystem Person Data System (PDS) - det elektroniske visitkort PU:RE Sitecore Ved fratrædelse Ferie ifm. fratrædelse Fratrædelsessamtale Fællesfunktioner for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Indkøb Værkstedet Laboratorierne Alment Glasudstyr Diverse til lab Kemikalier Tørre solventer - solventer over Na Chromatografimaterialer Diverse Speciallaboratorier Opvask Serviceydelser Mikroanalyser (elementaranalyser) Elektronmikroskopi

7 Service ved NMR-laboratoriet IR-spektre Massespektre UV-spektre Powder X-ray Diffraction Litteratursøgning Computerfaciliteter Bibliotek Navneliste Fora på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci FKF-Arbejdsmiljøudvalg (FKF-AMU) FKF-Forum FKF-Institutråd (FKF-IR) FKF-Kollokvieudvalg Laborantudvalg FKF-Lokaleudvalg: FKF-Ph.d.-studieudvalg FKF-Undervisningsudvalg (FKF-UU) FKFs Aftagerpanel i fysik og nanobioscience FKFs Aftagerpanel i kemi og lægemiddelvidenskab Fagråd ÆTER Fagråd for Farmaci - Klysma

8 1 Introduktion Velkommen til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci - i daglig tale FKF. Velkommen til Instituttet!! Denne guide er hovedsagelig henvendt til nyankomne på instituttet, det vil sige alle nye medarbejdere, gæster, ph.d.-, speciale- og bachelorstuderende. Vi har i denne guide forsøgt at samel en del af de praktiske oplysninger som alle medarbejdere kan have bruge for. På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er der ansat omkring 67 VIP er (Videnskabeligt personale), ca. 35 TAP er (Teknisk Administrativt Personale) og ca. 28 ph.d.-studerende. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er et af SDUs fire største institutter. Ud over det fastansatte personale er der på instituttet et varierende antal åremålsansatte VIP er, gæsteforskere, ph.d.- og specialestuderende. 2 Institutstruktur Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er en del af det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Instituttet består af det tidligere Fysisk Institut og Kemisk Institut, som blev slået sammen pr. 1. maj 2006 til Institut for Fysik og Kemi. I efteråret 2011 skiftede instituttet navn til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF). Instituttet er hjemmehørende på Campus Odense. Link til diagram for institutstrukturen: og_farmaci/ledelse_administration/institutstruktur 3 Arbejdsmijø ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci 3.1 Affaldsgrupper Oversigt over kemikalieaffaldsgrupper på FKF - se oversigt på linket: Arbejdsmiljo/Kemikalieaffaldsgrupper 3.2 Beredsskabsplan Link til instituttets Beredskabsplan: Intern_information 3.3 Oversigt over rumansvarlige Link til oversigt over rumansvarlige personer: Intern_information 8

9 3.4 Sikkerhedsfolder På første dag på instituttet vil en kopi af instituttets sikkerhedsfolder blive udleveret. Link til instituttets sikkerhedsfolder: dk_ny.pdf 4 Personaleinformation 4.1 Ferie og særlige feriedage Ferie Reglerne nedenfor gælder for alle instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt finansierede ansatte. Gælder ikke deltidslærere, dvs. undervisningsassistenter, instruktorer og eksterne lektorer. Alm. feriedage (der optjenes 2,08 dage pr. måned): Ønsker om placering af alle optjente feriedage indkaldes af institutsekretær Karen Cauthery ca. 1. marts. Er der ikke indleveret nogen ønsker, placeres ferieperioderne af instituttet. Efter registrering udleveres en kopi af ferieskemaet til den ansatte. Ændring af ferieperioder skal ske ved hjælp af servicen Min ferie - (kan også tilgås via Stambladet. Instituttet forventer, at medarbejdere afholder 15 dages ferie (3 uger) ferie i ferieperioden 1. maj til 30. september. Dette kaldes hovedferien. Når ferien er fastlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres - hverken af ledelsen eller medarbejderen. Ønsker en medarbejder dog at ændre varslet ferie skal dette ske efter aftale med ledelsen. Link til Min Ferie via Stambladet: OBS! Ekstra info til dem der har optjent mindre end 25 feriedage: Ønsker man - ud over de optjente feriedage - at afholde ikke-optjente feriedage, skrives disse datoer på det udleverede ferieskema og afleveres til institutsekretæren efter samme procedure som ovenfor. Alle har ret til at holde 25 feriedage pr. år, men man skal være opmærksom på at man vil blive trukket i løn ved afholdelse af ikke-optjente feriedage. Særlige feriedage (der optjenes 0,42 dage pr. måned): Skema til brug for indberetning af særlige feriedage udleveres af institutsekretæren. Hver gang man ønsker at holde en særlig feriedag, noteres de(n) ønskede dato(er) ind i skemaet, som afleveres til institutsekretæren. Efter registrering udleveres en kopi af ferieskemaet til den ansatte. Ændring af ferieperioder skal ske ved hjælp af servicen Min ferie (der også kan tilgås via Stambladet. 9

10 Link til Min Ferie via Stambladet: Med virkning fra ferieåret kan såvel medarbejderen som ledelsen kræve, at dagene afholdes i ferieåret og ikke udbetales. Er dagene ikke afholdt og tidspunktet ikke fastlagt senest den 1. januar, kan ledelsen varsle dagene afholdt efter de regler der gælder for restferie. Det er en arbejdspligt for alle ansatte (både internt og eksternt finansierede ansatte) at skrive fravær på infotavlerne på sekretariatet som information om, at man ikke er til stede pga. ferie eller særlige feriedage samt konferencedeltagelse og andet fravær. Tavlerne er dog kun til information, sekretærerne registrerer ikke nogen feriedage ud fra oplysningerne på tavlen, kun ud fra oplysningerne fra de indleverede skemaer. En oversigt over alle instituttets ansattes ferie kan ses hos institutsekretær Karen Cauthery - telefonnr (Ø13-509a-1). Se også personaleafdelingens hjemmeside: Ferieændring og Min Ferie Som almindelig medarbejder kan man se og hvis nødvendigt ændre egen ferie ved hjælp af servicen Min ferie (der også kan tilgås via Stambladet - link: Stamblad.aspx. Arbejdsgangen omkring ferieændringer er nu effektiviseret i et workflow med automatisk opdatering, så sekretæren ikke mere skal indtaste ændringerne i Personalesystemet UPS. Ændringsønsker behandles som hidtil (via linket Log på system ). Det nye er at ændringsønsket nu sendes til din godkender - Karen Cauthery- på samme måde som ved fakturagodkendelse, hvor godkender kan godkende eller afvise ønsket. Link: Feriebevis Nye medarbejdere som har modtaget et feriebevis fra deres tidligere ansættelsessted, skal for at få deres feriepenge udbetalt have feriekortet underskrevet af Vivi Madsen, HR-Service Personalekontoret. 4.2 Fravær og fridage Barnets 1. og 2. sygedag 14. Barns 1. og 2. sygedag (fælles regelsæt) Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 1. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. forholdene på tjenestestedet tillader det 3. barnet er under 18 år og 10

11 4. barnet er hjemmeværende Cirkulærebemærkninger 14, stk. 2: Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. Stk.3. Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. Stk. 4. Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed efter stk. 1 for den enkelte ansatte. Link til mere information om barns 1. og 2. sygedag og andet fravær: Barsel Det er tilrådeligt at læse de nærmere regler og information vedr. barsel, adoption og omsorgsdage: aspx Sygdom Gælder ALLE instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt ansatte. Indbereting af fravær på grund af sygdom inkl. barnets 1. og 2. sygedag: Sekretariatet skal have besked om morgenen telefonisk eller pr. . Kontaktinformation til FKFs sekretariat Karen Cauthery lokalnr Inger Rose Hansen lokalnr Tina H. Pedersen lokalnr Sekretariatet udarbejder en sygeseddel, som man bedes udfylde ved raskmelding og aflevere til institutsekretæren. Første dag du er tilbage på arbejde igen: Den første dag du er tilbage på arbejde, skal du aflevere udfyldt fraværsblanket til Karen Cautherys postrum. Link til cirkulære: Sygesamtaler Lovpligtig sygefraværssamtale ( 7a i lov om sygedagpenge) I forbindelse med en medarbejders længerevarende sygdom er universitetet forpligtet til senest i 4. uge efter første sygedag pr. brev eller mail at 11

12 indkalde medarbejderen til og afholde en sygefraværssamtale i arbejdstiden med et rimeligt varsel (det kan godt være ned til en dag). Pligten til at indkalde gælder alle medarbejdere, herunder deltidsansatte, som gennemsnitligt arbejder 8 timer ugentligt eller mere. Samtalen kan godt være telefonisk, hvis sygdommen forhindrer andet. Arbejdsgivers forpligtelse til at afholde sygefraværssamtaler omfatter ikke medarbejdere, som er i opsagt stilling og som fratræder inden 8 uger efter første sygedag. Samtalen skal afdække mulighederne for, hvordan og hvornår den sygemeldte medarbejder helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Sygesamtalen skal derfor betragtes som en omsorgssamtale. Det er som udgangspunkt nærmeste leder, som indkalder og afholder sygefraværssamtalen. Medarbejderen skal altid tilbydes at medtage en bisidder, hvilket ofte vil være tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanterne har ikke med de nye regler fået tillagt en formel rolle, men det vil være naturligt at inddrage tillidsrepræsentanten i samtalerne, hvor det er muligt. Lederen kan eventuelt(især ved senere samtaler) medtage en repræsentant fra Personalekontoret. De nye regler ændrer ikke ved det hidtidige udgangspunkt, at man som arbejdsgiver ikke må spørge til, hvad medarbejderen fejler. Under samtalen kan man spørge til, hvilke funktioner medarbejderen helt eller delvist kan varetage på grund af sygdommen, hvilket omfang fraværet har samt hvilke foranstaltninger, der kan være grund til at iværksætte som følge af sygdommen. Hvis medarbejderen ikke deltager i samtalen, har det ikke konsekvenser for universitetets ret til sygedagpengerefusion. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen, medmindre sygdommen forhindrer det. Personalekontoret - HR-service fraværsfunktionen skal på baggrund af samtalen på blanket meddele jobcenteret, om den sygemeldte har været til samtale, om den sygemeldte har medvirket, og om der er truffet aftale om delvis tilbagevenden til arbejdet. Meddelelse til jobcenteret sker på blanket DP 333, som lederen udfylder og sender til HR-Serivce - Personalekontoret. Link: Fravær På tavlerne på gangen ved sekretariatet overfor Ø13-509b-1 SKAL alle ansatte påføre deres fravær (gælder alle instituttets ansatte, inkl. lønnede ph.d.-stipendiater og eksternt ansatte), f.eks. kongresser/konferencer, studierejser m. m., udlandsophold, afspadsering, ferie m. m. (se også afsnittet om ferie). Så kan andre se, at man ikke er til stede på instituttet, og sekretariatet kan give besked til folk der ringer forgæves efter nogen. Derudover noterer sekretariatet på tavlen, hvis folk er syge (se også afsnittet om sygdom) Fridage Ud over de normale helligedage er SDU lukket juleaftensdag (24. december), nytårsaftensdag (31. december), samt grundlovsdag (5. juni). På dagen for SDUs årsfest lukkes kl. 12. Der bevilges frihed uden lønafkortning efter aftale i det omfang tjenesten tillader det, som for eksempel ved eget bryllup og ved særlige jubilæer. Læge/tandlægebesøg Der kan gives frihed uden lønafkortning til konsultation hos læge og tandlæge. Bloddonor Bloddonorer kan få fri uden lønafkortning i forbindelse med blodgivning. Dog opfordres donorer til at anvende den mobile blodbank på de adresser, hvor det er muligt. Mærkedage Der kan der gives frihed uden lønafkortning i det omfang, tjenesten tillader det, ved følgende særlige lejligheder: 12

13 anledning af en medarbejders eget 25, 40 eller 50 års jubilæum i statens tjeneste ved eget, ved børns eller ved søskendes bryllup ved eget eller forældres sølv-, guld- eller diamantbryllup ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre eller -børn i forbindelse med egen flytning 1. maj Der er i det omfang, tjenesten tillader det, hjemlet frihed den 1. maj i enkelte overenskomster. Der kan efter aftale gives frihed 1. maj til medarbejdere uden overenskomsthjemlet frihed. Læs nærmere i personalepolitiske retningslinjer på linket: 4.3 Fordybelsesrum / Rum til refleksion Har du brug for et pusterum i en travl hverdag? Syddansk Universitet tilbyder nu et rum, hvor du har mulighed for at sidde et øjeblik i stilhed og holde mental siesta. Syddansk Universitet, Campus Odense, giver nu ekstra plads til eftertanke og åndelighed. Studerende, der trænger til en mental pause eller som mangler et sted til meditativ eller religiøs fordybelse, kan fremover benytte universitetets Rum til fordybelse. Det er et sted for eftertanke, bøn eller andagt. Rummet er til rådighed for alle studerende og ansatte ved Syddansk Universitet. Rummet er placeret ved indgang B umiddelbart under kantine II i kælderniveau - lokalenr. Ø3-507b-0. Rummet kan reserveres til særlige formålved henvendelse til universitetspræsten. Universitetspræst Jens Buchwald Andersen - Tlf.: Fælles aktiviteter På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci er der en række fælles aktiviteter. Der afholdes normalt skovtur for alle på instituttet en dag i juni eller august måned. Hvert år arrangeres der en julefrokost. Den arrangeres af et festudvalg, valgt ved uretfærdig lodtrækning, og er for alle på instituttet. 4.5 Gavekasse Som ansat opfordres alle til at være medlem af FKFs gavekasse, der administreres af sekretariatet. Der indkræves 200 kr. ca. en gang hver ca måneder, som bliver brugt til gaver til medlemmernes runde fødselsdage (50 år og opefter), bryllupper, jubilæer og ved fratrædelse m. m. 4.6 Kunstforening for SDU SDU har en kunstforening, som alle ansatte ved SDU, Eurest, Syddansk Universitetsforlag og Studenterboghandelen kan blive medlem af. Link: Kunstforeningen.aspx 4.7 Løn Lønnen anvises via Nemkonto. Din lønseddel sendes via E-boks. Fastansatte er månedslønnet, og lønnen udbetales den sidste bankdag i hver måned. Hvis du har spørgsmål eller problemer med udbetalingen af din løn, kan du kontakte Karen Cauthery på institutsekretariatet eller en af centresekretærerne. 13

14 Figur 2: Institut Olympiade Lønforhandlinger Følg med i de aktuelle lønforhandlinger: Lønsedler - digitale - E-boks Med udgangen af november 2005 blev der indført digitale lønsedler i staten. Dette betyder, at alle medarbejdere fra udgangen af november modtager digitale lønsedler via E-boks. Her kan du finde svar på en række spørgsmål om digitale lønsedler og om implementeringen heraf. Spørgsmål og svar bliver løbende revideret. Link til E-boks: NEM-konto - lønkonto I november 2005 blev en af dine bankkonti også din Nem-Konto. Det er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen for eksempel din nuværende lønkonto. Din løn bliver automatisk overført til din Nem-Konto. Link: 4.8 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) finder sted en gang om året og er en samtale mellem en ansat og en repræsentant for ledelsen. Samtalen er ment som et supplement til den daglige arbejdsmæssige og personlige kontakt mellem medarbejderen og ledelsen og kan f.eks. dreje sig om kompetenceudvikling, de enkelte arbejdsopgaver og/eller den ansattes opfattelse af arbejdspladsen. 14

15 Nogle gange kan samtalerne også foregå i grupper, de såkaldte GRUS-samtaler. Vedr. seniorsamtaler - se senere afsnit om seniorsamtaler. For mere information: Link til FKF-info:http://sdunet.dk/Enheder/ Institutter/ifk/MUS-organisationsplan.aspx 4.9 Nye medarbejdere Vejledning til dig, som er nyansat og til dig, som skal modtage nye medarbejdere findes her: Personale/Nyansaettelse.aspx 4.10 Omsorgsdage Det er tilrådeligt at læse de nærmere regler og information vedr. barsel, adoption og omsorgsdage: Når en optjent omsorgsdag ønskes afholdes skal institutsekretær Karen Cauthery (Ø13-509a-1) kontaktes Orlov/tjenestestedsforlæggelse for videnskabelige ansatte Alle professorer og lektorer ansat på det Naturvidenskabelige Fakultet, som har været ansat i mere end 3 år, har mulighed for at søge om forlæggelse af tjenestested/orlov. Link til nærmere information samt ansøgningsskema: Personaleforening Personaleforeningen er for alle medarbejdere ved SDU. Der bliver arrangeret forskellige arrangementer som har til formål at bringe alle ansatte sammen. Link: Personalegoder og -tilbud På nedenstående link finder du tilbud og faciliteter, f.eks. leje af sommerhus, personalepsykolog, der ikke kan kategoriseres som personalegoder, men som du har mulighed for at benytte dig af som medarbejder på SDU. Link: Kaffe- og teordning I køkkenet på 1. sal (Ø11-506a-2) er der opsat en STOR kaffemaskine samt termokander med te. Der er også en kaffemaskine i kaffestuen (Ø13-511a-1) ved sekretariatet, i Memphys (V ) og FLinT s Common rooms (Ø ). Der kan gratis hentes kaffe/te dagen igennem Personalepsykolog SDU har ansat en personalepsykolog, cand. psych. Tove Svejgaard, der har mange års erfaring inden for uddannelsessystemet. Nærmere information - link: 15

16 Rygepolitik Der er totalt rygeforbud indendørs på SDU. Der findes læskure rundt omkring universitetet ved forskellige udgange Rygestopkursus SDU tilbyder gratis rygestopkursus til alle ansatte, som ønsker at stoppe med at ryge. Tilbuddet er et led i SDU s rygepolitik og ligger i forlængelse af indsatsen, Den sunde arbejdsplads. Rygestopkurser oprettes efter behov og ofte i form af et eksternt kursus, der tager hensyn til den enkeltes konkrete behov og erfaringer. Link: Sommerhuse, Feriefondens Feriefonden råder over 2 sommerhuse samt 1 lejlighed i København, som SDU s medarbejdere kan leje. Dog skal du have været ansat ved SDU i mere end 1 år for at kunne benytte dig heraf. Sommerhusene er beliggende følgende steder: Et hus ligger nær Lohals på Langeland og et andet ved Hvide Sande i Vestjylland. Nærmere information samt billeder kan ses på: Svømning Ansatte ved SDU har mulighed for at svømme i Universitetssvømmehallen: Hver morgen (mandag - fredag) kl (man skal være ude af omklædningen kl. 8.30) Hver fredag kl Desuden kan svømmehallen benyttes i de tidsrum, hvor institut for Idræt og biomekanik ikke selv bruger hallen. Adgangskort kan rekvireres ved at skrive til: HUSK at flekse ud når du svømmer i løbet af arbejdsdagen Personalepolitiske retningslinier SDU s personalepolitiske retningslinier findes på følgende link: Senior- og fratrædelsesordning ved SDU Gældende for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 Etablering af en senior- eller fratrædelsesordning kræver en aftale med ledelsen. Aftalen skal godkendes af den lokale tillidsrepræsentant. Du har således ikke et retskrav på at opnå en senior- eller fratrædelsesordning. På Naturvidenskab har dekanen udarbejdet særlige regler om udmøntning af cirkulæret for så vidt angår videnskabelige medarbejdere. Link til brochure og cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger: 16

17 4.16 Seniorsamtaler Seniorsamtaler bliver aktuelle, når medarbejdere fylder 67 år. Indtil da er de en integreret del af den årlige MUS. Når medarbejderen fylder 67 år, overgår seniorsamtalen til en årlig samtale mellem medarbejderen og dekanen. Institutlederen samt tillidsrepræsentanten kan deltage i seniorsamtalen, hvis medarbejderen ønsker dette. Dekanen skal i samarbejde med institutlederen og den pågældende medarbejder foranledige, at der foreligger relevante nøgledata til samtalen. Disse nøgledata har til formål at beskrive både SDU s og medarbejderens forventninger til de kommende år. Det anbefales, at medarbejderen medbringer referat og udviklingsplan fra tidligere MUS/seniorsamtaler. Link til vejledning om seniorsamtaler: Årsfest SDU s årsfest afholdes for alle ansatte og studerende den 1. fredag i oktober på campus Odense. 5 Udenlandske medarbejdere 5.1 Arbejds- og opholdstilladelse Information vedr. arbejds- og opholdstilladelse findes på: Residence+Permit Syddansk Universitet har et kontor, International Staff Office, som er behjælpelig med at modtage nye udenlandske medarbejdere og gæster - se afsnittet Internationale ansatte. 5.2 Bolig- og hotelformidling Boligformidling ved SDU anviser boliger til udenlandske gæsteforskere, studerende og udvekslingsstuderende. Link til boligformidling samt skema til brug ved ansøgning om bolig: 5.3 Checklister for udenlandske medarbejdere Link til Checklister for Citizens from EU/EEA countries and Switzerland, Nordic countries as well as Third Countries: 5.4 Internationale ansatte I forbindelse med nye internationale medarbejdere er det meget vigtigt at sørge for at opholdstilladelser, bolig, etc. er på plads. Der gælder forskellige regler, alt efter om man er fra Skandinavien, EU-lande eller lande uden for EU. Oplysninger om hvor man skal søge/henvende sig samt praktiske oplysninger med hensyn til bolig, sygesikring og folkeregistret, kan fås hos Syddansk Universitets International Staff Office (ISO). Her finder man også oplysninger om hvad SDU gør for at byde internationale medarbejdere velkommen. Syddansk Universitets International Staff Office (ISO) træffes på telefonnr og Kontoret beskæftiger sig bl.a. med rådgivning og vejledning i forbindelse med ansættelse af udenlandske medarbejdere, hvor der opstår 17

18 spørgsmål. Kontoret er behjælpeligt i forbindelse med spørgsmål af ansættelsesjuridisk, praktisk, interkulturel og social karakter. Læs nærmere om International Staff Office på følgende link: og Skat I Danmark gælder der særlige skatteregler for forskere der kommer til Danmark fra udlandet. Reglerne er meget individuelle, men International Staff Office (ISO) hjælper gerne med at forklare problematikken. Der skal søges om at komme under de særlige regler, og denne ansøgning skal ske gennem instituttet. Henvendelse bør ske til sekretariatet. For mere information: For information vedr. forskerbeskatning- vælg: Internt cirkulære vedr. paragraf 48 E-beskatningen(25%-beskatningen - udenlandske gæsteforskere) på følgende link: Link til SKATs hjemmeside:http://www.skat.dk/skat.aspx?oid= International Club The University of Southern Denmark International Club (IC) er dedikeret til at bringe kulturer fra hele verden sammen, især dem der er repræsenteret på SDU, gennem kulturelle arrangementer. Både udenlandske og danske medarbejdere er velkommne til at melde sig ind. Link: 5.6 Opholds- og arbejdstilladelse International Staff Office (ISO) er behjælpelig med dette. For yderligere information: 5.7 Skat for udlændinge/gæsteforskere Kontaktinformation til ISO Josephine I. Lethenborg lokalnr Sandra Gabriela Gonzalez lokalnr Anmodning om registrering af ansættelsesforhold, hvor der er valgt beskatning i henhold til Kildeskattelovens 48E-F (bruttobeskatning af løn til forskere rekrutteret i udlandet), herunder godkendelse af ansøgerens faglige kvalifikationer. Ansøgere skal have en ph.d.-grad. Link til skema: 5.8 Sygesikring, Det gule sundhedskort Alle med et gyldigt cpr-nummer er dækket af den danske sygesikring. Når man har fået et cpr-nummer, får man automatisk tilsendt et sundhedskort. 18

19 5.9 Udlændingeservice Udlændingeservice er det organ, der behandler sager om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Forskere har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Man kan læse mere om reglerne her: Udlændingeservice s uddannelsesafdeling kan kontaktes på telefon Vejledning til modtagelse af nye medarbejdere Her finder du links til vejledninger, som er relevante, når du skal ansætte og modtage en ny medarbejder: http: //sdunet.dk/personale/nyansaettelse.aspx 6 Kommunikation 6.1 Bestilling af IT-udstyr samt toner IT-udstyr og tonere til printere på FKF kan kun bestilles ved henvendelse til bestemte personer på instituttet. Venligst kontakt den relevante person (se tabellen): Afdeling IT-Udstyr Toner FKF Torben H. Jensen Torben H. Jensen Tina H. Pedersen CP 3 Jens S. Kohrt Jens S. Kohrt FLinT Lone S. Pedersen Lone S. Pedersen MEMPHYS Lars Duelund Ulla Lauritsen NAC Anne-Marie Skouenborg Anne-Marie Skouenborg 6.2 Elektronisk visitkort Alle universitetets medarbejdere får et elektronisk visitkort på og på intranettet. Her præsenteres den enkelte medarbejder med bl.a. navn, titel, ansættelsessted og evt. billede. Det elektroniske visitkort henter data fra PDS (personinformation) og forskningsindberetningsystemet PU:RE (publikationslister o.lign.). Det elektroniske visitkort findes i både en dansk og en engelsk udgave. Besøgende på finder visitkortene via medarbejderoversigterne under de organisatoriske enheder. Link: adresse Alle nye medarbejdere vil på første arbejdsdag få udleveret en adresse hos institutsekretær Karen Cauthery. Ved eventuelle problemer med skal IT-Help-Desken kontaktes enten på telefonnummer 4450 eller adressen Ved afrejse lukkes og efterfølgende nedlægges login til div. servere samt adresse 1 mdr. efter ansættelsens ophør. Dog er det for ph.d.-studerende 3 mdr. efter forsvarsdatoen. Skift dit password/windows password: Se link: 19

20 6.4 signatur signatur genereres automatisk på baggrund af oplysninger i telefonbogen. Ønsker du at ændre dette, så gå ind på: 6.5 FKF-Kalender Login indtast: Brugernavn og Password: som ved login. Institut for Fysik, Kemi og Farmacis kalender i Outlook er åben for alle ansatte. Kalenderen hedder: Institut for Fysik og Kemi, og findes i Outlook - Åbn delt kalender: Institut for Fysik og Kemi. Mødeaktivitet, ferie etc. indtastes af medarbejderne. 6.6 FKF-kollokvier og -seminarer Der afholdes FKF-kollokvier en gang pr. måned, altid en onsdag kl i løbet af semestret, dog ikke i januar, juli og august måneder. FKF-seminarer afholdes jævnligt og annonceres i lighed med FKF-kollokvier i KIK og på FKFs hjemmesider: samt på SDU-kalender (http://www.sdu.dk/). 6.7 Gæstekonto 6.8 IT-retningslinjer for ansatte Brug af universitetets IT-systemer Anvendelse af IT-systemer skal foregå med omtanke og til løsning af arbejdsopgaver for SDU. IT-systemer må ikke anvendes, så det kan skade SDU. IT-systemer må ikke anvendes til kommercielle formål herunder indeholde reklamer. Virksomheder (f.eks. boghandel, forlag, kantine), personale- og kunstforening, studenterorganisationer o.a. tilsvarende med nær tilknytning til SDU kan dog, efter separat tilladelse i hvert enkelt tilfælde, anvende IT-systemer, tilladelsen gives af rektor. Privat anvendelse af IT-systemer IT-systemer kan i begrænset omfang anvendes til private formål som f.eks. informationssøgning og elektronisk post ( ). Den private brug må ikke påvirke arbejdsforpligtelsn og skal fortrinsvis ske uden for almindelig arbejdstid. Personlige hjemmesider må ikke have et formål, der strider mod retningslinierne i IT-sikkerhedshåndbogen og i regelsættet for SDU s Web-system. Yderligere retningslinier kan ses på linket: Link til IT-sikkerhedshåndbogen: 6.9 IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog viser de ydelser og services, du kan forventes at modtage fra IT-service og inden for hvilken tidsramme. Link: KIK - Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci På Institut for Fysik, Kemi og Farmacis sekretariat udarbejdes instituttets blad KIK (Kommunikation for Institut for Fysik, Kemi og Farmaci), der udkommer hver torsdag. Redaktør: Palle Waage Jensen. 20

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Aalborg Universitet Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Økonomiafdelingen 02-05-2014 Indhold 1. Indledning...2 2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse...2 3. Ansøgning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Først skal du starte enten Internet Explorer eller Mozilla Firefox og angive følgende URL: http://sdu.dk/pds

Først skal du starte enten Internet Explorer eller Mozilla Firefox og angive følgende URL: http://sdu.dk/pds Hvordan Start op Først skal du starte enten Internet Explorer eller Mozilla Firefox og angive følgende URL: http://sdu.dk/pds Herefter fremkommer følgende vindue: Du skal kende dit AD-domæne og brugernavn

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere