Pilebladet. Pilefestival Sjælland. Flet igennem. Generalforsamling. nr. 52 Juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilebladet. Pilefestival Sjælland. Flet igennem. Generalforsamling. nr. 52 Juli 2010"

Transkript

1 Pilebladet nr. 52 Juli 2010 Pilefestival Sjælland Flet igennem Generalforsamling

2 Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Indhold Bestyrelsens klumme 2 Indkaldelse til general-forsamling Sekretariatet 4 Kvalitet - hvad er det? 5 Pilefestival Moesgård 7 Et liv med mange kontraster 9 Pilefestival Sjælland Værkstedsgalleriet 16 Flettere søges 17 Polsk fletter 17 Flet-igennem 20 Kurvemagerskolen på Bjørnø 22 Nyt fra Flettekredsene 23 Jammerbugt Flettekreds 23 Humlebæk Flettelaug 24 Holbæk Sorø Flettekreds 24 Amager pileforening 25 Pilens dag på Fyn 26 Boganmeldelse 27 Navne og adresser 34 Bestyrelsen 34 Nye Medlemmer i Pileforeningen 35 Bestyrelsen er kommet rigtig godt i gang med pileforeningens arbejde. Vi er et rigtig godt team der forstår at udnytte hinandens ressourcer og samarbejder godt i et åbent og tillidsfuldt miljø. Vi prioriterer vor kostbare fritid og arbejder effektivt. Og så påtager vi os naturligvis de opgaver der skal løftes til glæde og gavn for alle medlemmerne. Vi arbejder i en balance mellem daglig effektiv drift og så med et stort fokus på udvikling og nytænkning af pileforeningen. Daglig effektiv drift! ja det lyder jo meget godt, men er det nu også det i virkeligheden og er det også sådan medlemmerne oplever? Vi arbejder med et generationsskifte på de understøttende administrative områder og vor nye regnskabsfører Anna Mortensen er ved at være godt inde i det regnskabsmæssige. På sekretariatsområdet vil der også ske forandringer idet Peder efter mange år har valgt at stoppe se herom inde i bladet. Og så er der vor hjemmeside - den har vi nu også taget fat på og fundet en løsning der lever op til en nutidig hjemmeside som bliver let at opdatere løbende i fremtiden. Den er vi klar til at implementere i efteråret. En del af daglig drift er også medlemspleje og her har vi arbejdet målrettet på at byde alle nye medlemmer velkommen og ny velkomstpakke er nu på plads til alle nye medlemmer. Ny pjece der fortæller om pileforeningen og hvad man som medlem får af goder og glæder er udarbejdet - og det er jo langt mere end de 4 årlige blade! Vi håber med den ny folder, at vi også kan få mange nye medlemmer i vor forening og vi vil kun opfordre alle jer medlemmer til at hjælpe med at få rekrutteret nye medlemmer. Folderen var klar til Pilens dag aktiviteterne. Medlemspleje er også gode blade, gode artikler og lækre annoncer, 2 Pilebladet

3 hvor man kan blive inspireret til fx et kursus eller til at anskaffe et nyt værktøj eller købe nogle materialer. Bestyrelsen har lige været samlet på Pilefestival Sjælland og hvor var det dejligt at møde og snakke med så mange glade mennesker der emmede af lyst, iver og energi. Og ikke mindst at snakke med alle de mange gæster der kom. Og uden Pilefestival Sjælland udvalget og de mange frivillige hjælpere var der jo ingen festival - og det gælder jo også for årets næste pilefestival på Moesgård til august. Jeg er sikker på at det ikke er for sent at melde sig med en frivillig indsats! Nå med det var noget om drift og medlemspleje - og hvad så med udvikling og nytænkning? Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge vore tanker og ideer for fremtiden. Vi har udarbejdet en Mission og en Vision for Pileforeningen og har oplistet en række udviklingsområder vi gerne sammen med medlemmerne vil søsætte til fælles glæde og gavn. Her løftes sløret for nogle af tankerne: Mission for Pileforeningen i Danmark er at være en forening for alle med interesse for pil og flet. Vision for Pileforeningen Danmark er: Lokalt, at skabe en større lokal udbredelse at styrke dannelsen af lokale netværk Nationalt, at styrke samarbejdet mellem landsdelene at etablere samarbejde med relaterede foreninger at være et center for viden om pil og flet at skabe rammer for etablering at en certificeret uddannelse Internationalt at etablere samarbejde over grænserne at formidle viden om aktiviteter på tværs af grænserne at formidle viden om uddannelsesmuligheder i udlandet Bestyrelsen har endvidere udarbejdet en lang række af nye tiltag vi gerne vil tage fat på i samarbejde med medlemmerne - det kunne fx være indlandsrejser, udlandsrejser, samarbejder med udenlandske pileforeninger, samarbejder med relaterede foreninger eller museer, arrangere udstillinger, udgive en bog med medlemmernes fletværker, udarbejdelse af nye plakater, intensivere presse og markedsføring osv. Vi forestiller os at der løbende fremover kan nedsættes nye udvalg som inden for aftalte rammer med bestyrelsen er ansvarlige for at igangsatte de nye aktiviteter. Vi vil opfordre medlemmerne til at komme til generalforsamlingen og give deres mening til kende - indkaldelse til generalforsamlingen er inde i bladet. Og sidder du nu og får lyst til at være en del af bestyrelsesfællesskabet eller gerne vil høre mere om det så er du velkommen til at kontakte os på mail eller tlf. eller tage fat i os på Moesgård - for vi ses vel på Moesgård? Med disse ord vil jeg slutte og så håber jeg og den samlede bestyrelse at vi sammen i løbet af de næste par år kan styrke sammenholdet og udvikle foreningen. nr.52/10 nr.50/09 3

4 Indkaldelse til general- forsamling 2010 Herved indkaldes til generalforsamling i pileforeningen, Lørdag d. 21. august kl på Moesgård. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af næste års kontingent. 6. Valg til bestyrelsen, 2 bestyrelses medlemmer er på valg i lige år. På valg er: Susanne Kampp - modtager ikke genvalg Anne Schroll modtager ikke genvalg 7. Valg af 2 suppleanter: På valg er: Lillian Søgaard Wogensen modtager ikke genvalg Anna Ekløf modtager genvalg 8. Valg til revisor og suppleant: På valg er: Hans Jørgen Jensen 9. Evt. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. august. Info om Flettetræf 2011 I skrivende stund står hele projektet på stand-by, da vi afventer regeringens tredjebehandling af tilskud til korte højskolekurser. HVIS det bliver til noget, så bliver det på Hadsten Højskole i uge 27 sommeren Men i øjeblikket ved vi ikke, om vi kan gennemføre fletteræffet til en fornuftig pris og med den nødvendige økonomi for højskolen. Da højskoleforstanderen holder ferie i juli, går det meste af sommeren inden vi får besked. Vi vil informere på generalforsamlingen, om hvor vi står til den tid. Og ellers uddybende oplysninger i efterårsbladet. Hilsener Flettetræf-udvalget: Pia Kastberg, Anna Eklöf, Susanne Kampp. Sekretariatet Nyt på personalefronten Peder Bork har valgt at opsige sin stilling hos Pileforeningen pr. 1. okt. Anna Mortensen som er ansat som regnskabsfører har lovet at overtage medlemssekretariatet. Anna og Peder samarbejder i overgangsperioden. Peder har i næsten hele pileforeningens levetid været bestyrer af hjemmesiden og medlemssekretariatet foruden diverse stolper, stænger, kasser, borde, kurve og andet godt. Fra bestyrelsen vil vi gerne sige Peder, mange tak for samarbejdet og god vind fremover. På bestyrelsens vegne Susanne Kampp 4 Pilebladet

5 Dyrkergruppen Kvalitet - hvad er det? Af Anne Schroll Korrekt navngivning af pil er en kvalitet både blandt piledyrkere og pileflettere. Navngivning gør os i stand til at genkende egenskaber hos hver enkelt pil og videregive informationen til gavn for andre. Pileforeningen Danmark er netop en forening med rod i videndeling. Vil du lære om de forskellige pils egenskaber og bruge det til noget, skal du kende pilens latinske navn. Hvordan skal vi kunne hjælpe hinanden, hvis deling af viden foregår sådan: Du kan udveksle viden om fletteteknikker som vil gøre dig bedre til at flette hvis du ved nøjagtig hvilken pil der tales om. Du kan anvende din erhvervede viden når du køber flettepil hvis pilen er mærket med det latinske navn. Køber du pilestiklinger og glæder dig til at flette af din egen pil, venter du ikke forgæves i flere år på en forkert pil, hvis du beder om en faktura med stiklingeplanternes latinske navn oplistet. Den viden du herefter fremadrettet opbygger, vil du kunne bruge som byggesten, der lægges oven på hinanden, - i stedet for at tage form af en stor bunke murbrokker. Se lige denne her!... hva var det nu den hed?... den grønne dér med de store knopper, - hvem sælger den? FISK! At være god til noget er en kvalitet ved et menneske, sådan er det også med pil. Egenskaber er arvelige og følger slægten. Pileslægten er navngivet med et latinsk navn, så vi kan genkende den. Pilens latinske navn sikrer os, at den viden vi deler med hinanden om pil, er en brugbar information. Nogle pilesorter er stærke og bedst til at lave hank af, pil med smuk farve sælger godt, visse pil er gode til at lave snaps af og andre pil er gode for bier. Hvis vi skal dele viden om disse egenskaber og få noget ud af det, er der brug for at vi refererer til det latinske navn som er et fælles vedtaget navngivningssystem på verdensplan. Du kan google dig til korrekt viden om hver enkelt pil hvis du bruger det latinske navn. Er den ikke smuk, - midt i mosen på en kold martsdag? Lad os dele viden om denne pil! Hvad er Salix cinerea, Gråpil god til? Gråpil er god til af levere føde til bier, i form af pollen. Den er faktisk specialist, Salix cinerea, Gråpil nr.51/10 5

6 fordi den springer ud tidligt på året. Den er god til bier, som her kan få leveret årets første føde og det er godt for mig for jeg er biavler. Denne Gråpil er smuk fordi den står alene og majestætisk ude i mosen - er over 50 år gammel og har derved vist sit værd. Den forårsdag i slutningen af marts lyder en kraftig summen og dette kæmpe piletræ tilbyder sig med en kaskade af gæslinger til sultne bier. Hvem kan stå for dette syn om man så er bi eller ej! Hører man til de overlevende, dvs. een af de resterende stk., skal der flyves langt i marts måned for at finde en plante der tilbyder pollen. Jeg ved ikke om bierne er klar over hvor travlt de har, men under alle om-stændigheder vokser familien til bier på ca. 2 måneder. Bistadet i Februar Bistadet i Juni måned. Bierne optager plads i 4-5 magasiner, mod 1 i Marts. Der er nu bier i stadet. Salix cinerea, Gæslinger på tæt hold Det er Salix cinerea, Gråpil ikke god til: Pilesnaps af gæslinger fra Salix cinerea, Gråpil blev bitter og ikke noget jeg vil gøre igen. Er man nu bi og kommer fra dette bistade som du ser her er virkeligheden den, at mange i familien er døde efter en kold og lang vinter og ligger udenfor i sneen. 6 Pilebladet Måske var det min forarbejdning der gjorde den bitter og så skal vi jo til at se på hvad jeg er god til? - det var straks værre!

7 Pilefestival Moesgård Bod på Moesgård Af Dorthe Steffensen Det kan stadig nås! Har du eller din flettekreds ikke fået ansøgt om bod til Moesgård Pilefestival endnu, kan det stadig nås. Udfyld blanketten på hjemmesiden eller ring til Dorthe Steffensen på tlf eller Kære festivalgæst Af Anna Eklöf Der er nogle der er forvirrede omkring bodleje på Pilefestivalen. Hvis man lejer en bod, så er man selv ansvarlig for indhold og bemanding. Man kan være et firma, en person eller en gruppe. For eksempel en flettekreds. Her kan man promovere sig selv og sine produkter. Kurveboden er for dem der vil sætte sine ting i kommission i en fællesbod som bliver bemandet af forskellige frivillige personer. Festivalhjælpere Begyndere og øvede Så er det igen tid til at melde sig som hjælper til dette års Pilefestival på Moesgård. Vi håber, at der igen i år er rigtig mange, der gerne vil bruge et par timer på en tjans i en af foreningens boder. Til gengæld kan vi love et par travle timer med masser af kontakt til publikum, og masser af snak med andre pilefolk. På alle vagter vil der være erfarne folk, ligesom de bodansvarlige vil svæve over vandene, så man skal ikke holde sig tilbage, selv om man er ny som hjælper. Tværtimod det er en god måde at lære andre pilefolk at kende på. Du kan tilmelde dig via blanketten her i bladet eller via Festivalens hjemmeside Samme steder kan du tilmelde dig til diverse måltider, som ligesom sidste år skal bestilles og betales forud. På samme hjemmesiden kan du også se menuen for lørdag aftens spændende buffet. Er du i tvivl om noget, så ring eller mail: Else Hauerslev tlf nr.51/10 7

8 Jeg vil gerne hjælpe på PILEFESTIVALEN 2010ved Moesgård, Århus: (Tilmelding helst senest 1. august) Jeg kan hjælpe i: Aktivitetstilbud Kurveboden Pilesalg caféen (sæt x) Udstilling Billetsalg Infotelt diverse Jeg kan hjælpe: Lørdag 21.8 Formiddag. Eftermiddag Søndag 22.8 Formiddag. Eftermiddag Jeg kan hjælpe: 1 vagt Flere - max Hvis du gerne vi have flere vagter, vil du så have pause imellem ja ingen pause Vagtskema og kort jobbeskrivelse udsendes ca. 1 uge før festivalen, spørgsmål til Else på (eller Jeg vil gerne: Overnatte i eget telt Spise aftensmad fredag (35 kr.) Spise morgenmad lørdag (25 kr.) Hjælpe med morgenmad lørdag Spise aftensmad lørdag (30.-kr) Spise morgenmad søndag (25 kr.) Hjælpe med morgenmad søndag Beløb indbetales på Reg. nr Konto (senest 1 August) Jeg kan hjælpe med opstilling fredag Nedtagning mandag (Du vil blive kontaktet af festivaludvalget for nærmere aftale) Navn: Tlf: Adresse: Mail: Sendes til: Else Hauerslev, Skovbakken 26, 8550 Ryomgård 8 Pilebladet

9 Årets gæsteflettere er: Tenja Skotte som fletter tasker i kulørt peddigrør Kursus i Grænseoverskridende flet med peddigrør. Onsdag d torsdag d Sted: Moesgaard Pris: kr ,- Tim Johnson fra England, der som bekendt boltrer sig med farver og materialer. Kursus i Freecoiling Torsdag d fredag d Sted: Moesgaard Pris: kr. 425,- Tina Puckett fra Connecticut i USA, som fletter skulpturelle former i kurve og tasker med forskelligt materiale og mange farver. Kursus i Frit formede skulpturelle kurve. Fredag d Sted: Bassebo på Moesgaard. Umiddelbart t.h. når man går ind af hovedindgangen. Pris: kr. 425,- + materialer Anne Birgitte Beyer har gennem årene markeret sig som en enestående fornyer af den klassiske teknik løbbinding. Kursus i lukket løbbinding. Mandag d Sted: Vilhelmsborgvænget 41, 8330 Beder. Ca. 3 km syd for Moesgaard. Rutebil stoppested Beder C. Evt. spørgsmål til Anna Eklöf tlf.: eller Pris: kr. 425,- Ralf Eggert er uddannet kurvemagermester i Østtyskland i Sonja Beck Madsen som fletter i papir. Mere info + tilmelding på Pilefestival Moesgaard 2010/ kurser Et liv med mange kontraster Af Hanne Christensen Årets pilefestival på Moesgård har temaet KONTRAST som omdrejnings punkt. Dette tema bliver også udgangspunktet for festivalens udstilling, som viser flettet håndværk fra Borneos oprindelige folkeslag. Deres liv i regnskovens mangfoldige univers har altid været præget af kontraster. Der er kontrasten mellem den vilde natur og de dyrkede små marker i junglen, de trygge omgivelser i landsbyen og de usikre relationer med nabostammer, mande-roller og kvinde-roller, liv og død, tørke overfor voldsomme regnskyl og oversvømmelser, den evige balance/kontrast mellem forfædrene og åndernes riger og menneske-verdenen, de gamle traditioner og den moderne udvikling. Alt dette afspejles i deres levevis og kultur og dermed også i deres flettehåndværk.over flere tusinde år har flette- traditionerne i Borneos regnskove således udviklet sig og er blevet forfinet til enestående manifestationer af menneskets liv i regnskovens uforudsigelige og kontrastfyldte verden. nr.51/10 9

10 Livet i regnskovens mylder af mangfoldighed byder ligeledes på en vifte af kontraster i flettehåndværkets konkrete udfoldelser. Et liv i regnskoven uden moderne bekvemmeligheder stiller store krav til menneskets opfindsomhed, og mange forskellige slags flettede kurve, hatte, måtter, rygsække, fiskefælder, redskaber m.m. er opfundet og udviklet gennem tiderne. Borneos regnskov er en af verdens ældste og mest artsrigeste. Her vokser mange meget forskellige planter, som kan bruges til flet - lige fra filigran-agtige bregner til store grove lianer, vilde ingefær, forskellige arter af rattan palmer (også kendt som spanskrør og peddigrør) og mange andre særprægede planter med underlige navne, som kun de færreste mennesker udenfor Borneos regnskove nogensinde har hørt om. En ny kontrast er føjet til de seneste år, Danske pileflettere har siden 2005 besøgt Borneo tre gange, hvor de har boet ude i regnskoven i et lille langhus-samfund og flettet kurve sammen med de indfødte flettere. Det har været en spændende og inspirerende oplevelse og et fantastisk kulturmøde for både landsbyens flettere Sus fletter med Jonathans mor. Hænderne taler! Der bliver slået bro over alle kontraster og kultur forskelle når den danske fletter og Iban kvinden mødes og kommunikerer gennem deres fælles interesse for flette håndværket. og de danske besøgende. Et sådan møde er fyldt med spændende kontraster, og alle fik sat deres flette håndværk i perspektiv og lærte helt nye måder at flette en kurv på. Så udstillingen viser også nogle af de kurve, som de danske flettere fik flettet sammen med deres flette-lærere fra Borneo. De udstillede genstande fra Borneo danner endvidere en spændende kontrast til de flettede genstande som pilefestivalens indbudte gæster fra den store verden medbringer, så udvalgte genstande af Tina Puckett, Tim Johnson, Anne Bir- Kontrasten mellem den lille dyrkede mark omgivet af jungle på alle sider er stor. I hytten holder familien til, når de arbejder i marken. Man kan se både kurv og måtter. Og kvinden holder en flettet kastebakke, som bruges til mange formål. Vildsvin i manderygsæk Jægeren kommer træt men tilfreds hjem fra jagten - med vildsvinet i kurve-rygsækken! Svedjehytte med kurv, måtte og winnowing tray ved junglen 10 Pilebladet

11 gitte Beyer og Tenja Skotte vil også være at finde på udstillingen. Alle kurvene fra Borneo er hjembragt af Hanne Christensen, som har rejst og levet over 4 år på Borneo gennem de sidste 20 år. Hun laver rundvisning i udstillingen kl både lørdag og søndag, hvor hun fortæller om kurvene og sine oplevelser blandt hovedjægernes efterkommere. Årets udstilling egner sig som vandre udstilling, så hvis nogen ude i landet kender til et egnet sted, hvor udstillingen kan sættes op i løbet af det næste år, må I meget gerne melde tilbage. Ny dametaske Gammel dametaske I gamle dage gav det høj status og anerkendelse for en kvinde og hendes familie, at hun var god til sit flettehåndværk. Det forøgede også hendes værdi på ægteskabsmarkedet betydeligt. Hendes personlige håndtaske blev derfor en ganske elegant sag, der på diskret vis reklamerede for hendes kompetancer. I dag er der ikke mere så meget status i flette håndværket og håndtaskerne er blevet mere simple. Der er andre ting som giver højere status og der bliver ikke mere brugt så meget tid på flette håndværket. Kelabit hønse-hus Kelabit folket i højlandet har udviklet specielle kurve til at have deres høns i om natten, så rovdyr ikke kan få fat på dem. Kurvene med høns stilles op på en hylde eller hænges op under loftet. Der er høns med kyllinger i begge kurve. nr.52/10 11

12 Pilefestival Sjælland 2010 En oase med fletteglæde Af Else Marie Pedersen, Tempa Håndværk Kalenderen sagde den 1. weekend i juni, det var tid til den årlige tur fra Mors til Liselund til Pilefestival på Sjælland. Hjemme igen mandag efter en herlig weekend kommer ordene - Oase - Fletteglæde - Livskvalitet - Sammenhold - Åbenhed og - Ny energi helt automatisk, når jeg skal beskrive hvordan det er at være til Pilefestival på Sjælland. Som altid når jeg ankommer til Liselund føler jeg det er som at træde ind i en oase fyldt med smuk Pilefestival natur, glade mennesker og flettearbejder som passer perfekt ind i den herlige park som festivalen foregår i. De besøgende kan gå på opdagelse imellem mange forskellige træarter og blomstrende buske på det bløde græs, sætte sig og spise i café området, deltage i små workshops, købe pil og finde den kurv de lige står og mangler. Dette benyttede over 800 personer sig af d. 5. og 6. juni. Stor tak skal lyde til festivaludvalget, de 3 gule nettopiger som nogle døbte dem Nina Carstensen, Lise Lotte Larsen og Helle Diduch. Uden disse ildsjæles kæmpe indsats ingen festival. - Stol af Lone Wibroe Årets udstilling på festivalen var stole af Lone Wibroe. Billedet viser en af de udstillede stole. Stolen har en ramme af pil med en mørk bark. Ryggen kan flekse ved at glide på 2 små glidere, der er snittet af blåregn. Sædet er ca. 70 m. håndsimet kalmusreb. Kalmussen er høstet i Mossø ved Silkeborg. Sædet er stoppet med kalmus og græs, så det bliver varmt og blødt at sidde på. Under sejlene midt på pladsen viste årets gæsteflettere (Tim Johnson, England og Nina Pozdniakova, Rusland deres kunnen). Nina Pozdniakova fra St. Petersborg kom 12 Pilebladet

13 på besøg sammen med sin mand Vitaliy og datteren Alex og viste traditionel russisk kurveflet med afbarket pil. Som altid på Sjælland gik Nancy og Mie fra Holbæk Flettekreds i gang med et kæmpe fletteprojekt for 4. gang. Dette år flettede de et kæmpe fuglefoderhus. Projektet blev fulgt nøje af de besøgende og var færdigt søndag kl. 16 efter ca. 22 arbejdstimer. Fuglefoderhuset som nemt huser 25 kg fugle foder og 100 fedtkugler er 115 cm i diameter ved bund med 71 stager og 150 cm ved udhæng samt 125 cm fra bund til øverste spids. - Den dejlige Oase ved Liselund Året nye indslag på festivalen var et foredrag af Per-Olof Johansson, Allerød. I 2009 udgav han bogen En tid med spånkurve. Et rigtigt godt indslag om et stykke dansk kulturhistorie. Per Olof har arbejdet på denne bog om sin families historie som spånkurvemagere i Danmark i mange år og holdt et inspirerende foredrag for både de besøgende og senere for bodholderne. Weekenden fløj af sted og mætte af indtryk fra en velorganiseret festival gik turen søndag aften hjemad over et sjældent spejlblankt Storebælt. Tak for årets pilefestival på Liselund. - Hele den russiske familie som besøgte festivalen. - Pileforeningens nye telt med Lise Lotte på arbejde i sin gule skjorte. nr.52/10 13

14 - Lone arbejder på et stolesæde. - Svend Erik Pedersen Buch fra Det lille savværk var populær med sine flotte elmetræsbunde FOTOGLIMT FRA FESTIVALEN - Smukkere omgivelser end på Liselund er svær at finde. - Tim Johnson, England - Per-Olof Johansson med sin samling af spånkurve. 14 Pilebladet

15 Familien Pozdniakova fra Sct. Petersburg i Rusland Interview Af Jørgen Tvedegaard Under Pilefestivalen på Liselund havde jeg søndag den 6. juni 2010 fornøjelsen at tale med ovennævnte familie, som havde været med til at give denne festival lidt af et internationalt præg. Familien, Nina, som var pilefletteren, Faderen Vitaliy og Datteren Alex havde længe drømt om at komme en tur til udlandet og denne gang havde de arrangeret en tur som var baseret på Ninas interesse for pilefletning og arrangementet kom i stand via en veninde, som havde en fletveninde i Europe, (Frankrig) og da man så hørte om Pilefestivalen på Liselund blev en tur planlagt. Nu er det jo ikke så let at rejse til og fra Rusland og familien måtte først anskaffe sig Visa til Europa og så gik turen ellers i bil fra Sct. Petersburg gennem Finland til Turku, hvor de så tog færgen til Stockholm, Sverige. Derfra i mere eller mindre lige linie til Slagelse, i alt en tur på over 1500 Km. Da familien nærmede sig Slagelse, fór de vild, stoppede bilen og bad om hjælp fra en forbipasserende bilist. Denne udviste stor hjælpsomhed og kørte foran dem hele vejen til Slagelse indtil de nåede Liselund, et bedre førstehåndsindtryk af danskerne kunne de vel ikke have fået. Dette møde endte med både fotografering og udveksling af gaver, som er en typisk Russisk tradition. Det var første gang familien var så langt borte fra hjemmet og der var mange nye og spændende indtryk som skulle absorberes. Nina har flettet i 15 år og arbejder hovedsageligt med afbarket pil, som man kan se på billederne. Familien bor i en lejlighed på 1 sal i St. Petersburg og havde derfor ikke mulighed for at dyrke og afbarke pilen selv. Pilen er mærkeligt nok ikke særlig udbredt i Rusland og de materialer Nina anvender, kommer fra de Baltiske lande, dvs. Estland, Letland og Litauen, og det gør det naturligvis ikke lettere. Rusland som så, har ingen rigtig pilekultur, men det kunne jo være familiens job at give Rusland en sådan kultur. Til daglig er Nina ansat som teater-instruktør, Alex går i skole og Vitaliy er ingeniør og underviser ungdommen på Sct. Petersburgs Universitet i Powder Technology. Familien havde medbragt et rigt sortiment af fletprodukter, hovedsageligt kurve, men også endnu mere kunstneriske opsatse af guldpil hvor der på soklen var brændt Liselund, en meget fin gestus. Sprogmæssigt var det lidt besværligt, idet kun Vitaliy talte engelsk, Alex fransk og Nina næsten kun russisk, men ved fælles hjælp og lidt tålmodighed gik det fint og der blev kommunikeret på kryds og tvært hele Pilefestivalen igennem og ikke mindst mange besøgende fandt det interessant og en anelse Internationalt. Et af formålene med familiens besøg på Pilefestivalen var at skabe kontakter og det havde de bestemt held med, både med andre gæsteflettere som Tim Johnson og ikke mindst med Pilefestivalens arrangører, og deres lange tur skulle endda slutte med et par dages ophold hos Lotte, inden de igen vendte hjem til Sct. Petersburg, fulde af positive indtryk fra Liselunds Pilefestival nr.52/10 15

16 VÆRKSTEDS - GALLERIET Af Anna Eklöf På vej til Pilefestival Sjælland tog jeg vejen forbi Kerteminde. Jeg var jo alligevel ude og køre. Og for tiden har de løbbinding i udstillingen på Husflids Galleri på Hyrdevej 11. Det er et meget smukt sted! En hel lille by af små sorte bygninger med hvide vinduer. På en bakke med park og udsigt over Store Bælt. Den tidligere højskole Sortekilde. Hvad der sker med de bygninger vides ikke endnu. Men Værkstedsgalleriet med tilhørende museum og butik findes. Udstillingen var meget interessant for mig. Mange af tingene stammede fra tidligere kursuskammerater. Og nogle personer havde udviklet sig med syvmileskridt siden det kursus! Løbbinding og syet løb og andre friere former for dannelse af skåle og krukker og andet er teknikker på fremmarch. Hvis dette fremmer interessen for husflid i Danmark ville det være fantastisk! Muséet er også meget interessant. Selv om det ikke er mange kvadratmeter, så rummer det et væld af gammelt værktøj indenfor husflids mange genrer. Og butikken der åbnede her i foråret er virkelig et besøg værd. En stor butik med alt hvad hjertet kan begære indenfor kvalitets kunsthåndværk i alle afskygninger. Der er forskellig form for tekstil, glas, smykker, flet, træ, m.m. Og til meget rimelige priser! Dette sted er virkelig et besøg værd. Specielt denne sommer hvor der er mange former for flet på programmet. Se mere i Kalenderen på hjemmesiden. 16 Pilebladet

17 Flettere søges Af Charlotte Hammer Jeg skriver til Pilebladet, fordi jeg gerne vil i kontakt med nogle pileflettere der er friske på at lave nogle anderledes ting og på samme tid få dem vist frem i et anderledes forum. Jeg er fotograf og mit speciale er, at fotografere nyfødte babyer, både vågne og sovende. Jeg kunne godt tænke mig et samarbejde med nogle flettere der vil flette nogle fantastiske kurve-fade-babybeholdere-babyholdere-eventyrlige gynger eller hvad vi kan finde ud af sammen. Til gengæld for at flette til mig, vil I få billeder jeg tager med dem, samt reklame på min hjemmeside. I er velkomne på min hjemmeside, hvor der er billeder af babyer under portræt. Der er dog endnu ikke nogen billeder af babyer i kurve endnu, men de kommer snart op. Det er desværre bare i normale kurve og fade fra IKEA, jeg kunne godt tænke mig noget ekstraordinært :-) Jeg håber at du vil sende min mail rundt i kredsen og at der er nogle der vil være med til at lege! Charlotte Hammer - Fotografi Kigkurren 8G 2300 København S telefon: Polsk fletter Sender efterlysning Zbigniew Wcisło Dear Willowweawers! My name is Zbigniew Wcisło. I am from Poland. I m 48 years old. I am a wicker weaver. I know this trade wery well. I have completed my education in basket making trade, and now I work at the same school. Is it possible to get work during next summer holidays for five to six weeks? I can make various wares: furniture, baskets, I can not speak English. Yours sincerely Zbigniew Wcisło Contact me on: Tel nr.52/10 17

18 PILESHOPPEN www. Her er et udvalg af de varer som sælges på pileforeningens hjemmeside. Så klik ind på hjemmesiden og find PILESHOPPEN, så kan du købe disse produkter. ALLE MEDLEMMER AF PILEFORENINGEN FÅR 20% RABAT I PILESHOPPEN Betingelser Minimumskøb er kr. 40,- (Ved mindre køb + kr. 30,- i gebyr). Sammen med varene fremsendes girokort. Betaling er netto kontant. HUSK: Der tillægges gældende posttakst. Bogen om Siv af Carl Jensen 175,00 DKK Basket Borders 250,00 DKK Katalog Kurv Silkeborg 100,00 DKK Katalog, Kurv, Runde Tårn 20,00 DKK Flet til alle tider 50,00 DKK Pileforeningens plakat ,00 DKK Bærepose med logo 5,00 DKK Pileforeningens skjorte 225,00 DKK Førstehjælps-kit 30,00 DKK

19 pileforeningen.dk Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Siddeunderlag 30,00 DKK

20 Flet-igennem Et uge kursus med Joe Hogan Af Vivian Søndergaard I år var det 3. gang at Myrna og jeg arrangerede Fletigennem. Vores oprindelige formål med flet-igennem-weekenden var at samle nogle af de flettere som vi ellers næsten kun ser på Moesgård. Efter sidste års flette weekend (som varede i 4 dage) fik jeg så den ide at man måske kunne lokke Joe Hogan til at komme og flette med os en uge. Og det kunne man.. Vi havde planlagt at være 8 flettere denne gang (i stedet for de sædvanlige 6) men da vi allerede sidste sommer havde lovet flere at de ville få buddet, var kurset booket op helt fra starten. Da Myrna i sidste øjeblik endte med kun at kunne deltage de første 2 dage endte vi faktisk med at være 9. Vi havde lejet et stort sommerhus med god plads ude og inde. Huset var slidt og gammelt, men det var bare en fordel at man ikke skulle spekulere så meget på om man dryssede pil på gulvet eller i stolene. Vi havde 7 dage i sommerhuset hvoraf de midterste 5 var med 7 timers undervisning pr. dag. Selv om man skulle tro at man fik sin lyst styret (og sine fingre slidt) med så mange timers flet, blev der virkelig flettet i gennem. Både fredag og lørdag aften(nat) blev der flettet til kl Man må tage hatten af for Joe, som måtte lægge ører til meget skvalder og fniseri, men det har sikkert været en fordel at det meste pjat foregik på dansk ;-) Ud over at man får flettet sådan en uge, får man også for alvor koblet af fra hverdagen. Ugen har jo også været fyldt med dejlig mad (som vi skiftedes til at lave) ture ved Vesterhavet, en anelse alkohol i ny og næ, og så en hel masse latter. Faktisk så meget latter, at jeg blev helt træt i mavemusklerne. 20 Pilebladet

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Pilebladet. Flet i Uganda. Ny regnskabsfører. Pilens Dag. nr. 51 April. 2010

Pilebladet. Flet i Uganda. Ny regnskabsfører. Pilens Dag. nr. 51 April. 2010 Pilebladet nr. 51 April. 2010 Flet i Uganda Ny regnskabsfører Pilens Dag Bestyrelsens klumme Af Susanne Kampp Indhold Bestyrelsens klumme 2 Suppleantens klumme 3 Pilens Dag 1. maj 2010 4 Ny regnskabsfører

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hjemmeside: www.faaborg-midtfyn.haven.dk Tilmelding til arrangementer på havenfaaborgmidtfyn@gmail.com

Hjemmeside: www.faaborg-midtfyn.haven.dk Tilmelding til arrangementer på havenfaaborgmidtfyn@gmail.com Faaborg Midtfyn Kreds Program 2014 Bestyrelse Faaborg - Midtfyn Inge Leen tlf. 65 99 29 29 (aften) Dorte Bäcklund Isaksen tlf. 30 54 01 50 Kasserer Birgit Andersen tlf. 62 66 16 58 Ulla Johansen tlf. 62

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere