Pilebladet. Pilefestival Sjælland. Flet igennem. Generalforsamling. nr. 52 Juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilebladet. Pilefestival Sjælland. Flet igennem. Generalforsamling. nr. 52 Juli 2010"

Transkript

1 Pilebladet nr. 52 Juli 2010 Pilefestival Sjælland Flet igennem Generalforsamling

2 Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Indhold Bestyrelsens klumme 2 Indkaldelse til general-forsamling Sekretariatet 4 Kvalitet - hvad er det? 5 Pilefestival Moesgård 7 Et liv med mange kontraster 9 Pilefestival Sjælland Værkstedsgalleriet 16 Flettere søges 17 Polsk fletter 17 Flet-igennem 20 Kurvemagerskolen på Bjørnø 22 Nyt fra Flettekredsene 23 Jammerbugt Flettekreds 23 Humlebæk Flettelaug 24 Holbæk Sorø Flettekreds 24 Amager pileforening 25 Pilens dag på Fyn 26 Boganmeldelse 27 Navne og adresser 34 Bestyrelsen 34 Nye Medlemmer i Pileforeningen 35 Bestyrelsen er kommet rigtig godt i gang med pileforeningens arbejde. Vi er et rigtig godt team der forstår at udnytte hinandens ressourcer og samarbejder godt i et åbent og tillidsfuldt miljø. Vi prioriterer vor kostbare fritid og arbejder effektivt. Og så påtager vi os naturligvis de opgaver der skal løftes til glæde og gavn for alle medlemmerne. Vi arbejder i en balance mellem daglig effektiv drift og så med et stort fokus på udvikling og nytænkning af pileforeningen. Daglig effektiv drift! ja det lyder jo meget godt, men er det nu også det i virkeligheden og er det også sådan medlemmerne oplever? Vi arbejder med et generationsskifte på de understøttende administrative områder og vor nye regnskabsfører Anna Mortensen er ved at være godt inde i det regnskabsmæssige. På sekretariatsområdet vil der også ske forandringer idet Peder efter mange år har valgt at stoppe se herom inde i bladet. Og så er der vor hjemmeside - den har vi nu også taget fat på og fundet en løsning der lever op til en nutidig hjemmeside som bliver let at opdatere løbende i fremtiden. Den er vi klar til at implementere i efteråret. En del af daglig drift er også medlemspleje og her har vi arbejdet målrettet på at byde alle nye medlemmer velkommen og ny velkomstpakke er nu på plads til alle nye medlemmer. Ny pjece der fortæller om pileforeningen og hvad man som medlem får af goder og glæder er udarbejdet - og det er jo langt mere end de 4 årlige blade! Vi håber med den ny folder, at vi også kan få mange nye medlemmer i vor forening og vi vil kun opfordre alle jer medlemmer til at hjælpe med at få rekrutteret nye medlemmer. Folderen var klar til Pilens dag aktiviteterne. Medlemspleje er også gode blade, gode artikler og lækre annoncer, 2 Pilebladet

3 hvor man kan blive inspireret til fx et kursus eller til at anskaffe et nyt værktøj eller købe nogle materialer. Bestyrelsen har lige været samlet på Pilefestival Sjælland og hvor var det dejligt at møde og snakke med så mange glade mennesker der emmede af lyst, iver og energi. Og ikke mindst at snakke med alle de mange gæster der kom. Og uden Pilefestival Sjælland udvalget og de mange frivillige hjælpere var der jo ingen festival - og det gælder jo også for årets næste pilefestival på Moesgård til august. Jeg er sikker på at det ikke er for sent at melde sig med en frivillig indsats! Nå med det var noget om drift og medlemspleje - og hvad så med udvikling og nytænkning? Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge vore tanker og ideer for fremtiden. Vi har udarbejdet en Mission og en Vision for Pileforeningen og har oplistet en række udviklingsområder vi gerne sammen med medlemmerne vil søsætte til fælles glæde og gavn. Her løftes sløret for nogle af tankerne: Mission for Pileforeningen i Danmark er at være en forening for alle med interesse for pil og flet. Vision for Pileforeningen Danmark er: Lokalt, at skabe en større lokal udbredelse at styrke dannelsen af lokale netværk Nationalt, at styrke samarbejdet mellem landsdelene at etablere samarbejde med relaterede foreninger at være et center for viden om pil og flet at skabe rammer for etablering at en certificeret uddannelse Internationalt at etablere samarbejde over grænserne at formidle viden om aktiviteter på tværs af grænserne at formidle viden om uddannelsesmuligheder i udlandet Bestyrelsen har endvidere udarbejdet en lang række af nye tiltag vi gerne vil tage fat på i samarbejde med medlemmerne - det kunne fx være indlandsrejser, udlandsrejser, samarbejder med udenlandske pileforeninger, samarbejder med relaterede foreninger eller museer, arrangere udstillinger, udgive en bog med medlemmernes fletværker, udarbejdelse af nye plakater, intensivere presse og markedsføring osv. Vi forestiller os at der løbende fremover kan nedsættes nye udvalg som inden for aftalte rammer med bestyrelsen er ansvarlige for at igangsatte de nye aktiviteter. Vi vil opfordre medlemmerne til at komme til generalforsamlingen og give deres mening til kende - indkaldelse til generalforsamlingen er inde i bladet. Og sidder du nu og får lyst til at være en del af bestyrelsesfællesskabet eller gerne vil høre mere om det så er du velkommen til at kontakte os på mail eller tlf. eller tage fat i os på Moesgård - for vi ses vel på Moesgård? Med disse ord vil jeg slutte og så håber jeg og den samlede bestyrelse at vi sammen i løbet af de næste par år kan styrke sammenholdet og udvikle foreningen. nr.52/10 nr.50/09 3

4 Indkaldelse til general- forsamling 2010 Herved indkaldes til generalforsamling i pileforeningen, Lørdag d. 21. august kl på Moesgård. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af næste års kontingent. 6. Valg til bestyrelsen, 2 bestyrelses medlemmer er på valg i lige år. På valg er: Susanne Kampp - modtager ikke genvalg Anne Schroll modtager ikke genvalg 7. Valg af 2 suppleanter: På valg er: Lillian Søgaard Wogensen modtager ikke genvalg Anna Ekløf modtager genvalg 8. Valg til revisor og suppleant: På valg er: Hans Jørgen Jensen 9. Evt. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. august. Info om Flettetræf 2011 I skrivende stund står hele projektet på stand-by, da vi afventer regeringens tredjebehandling af tilskud til korte højskolekurser. HVIS det bliver til noget, så bliver det på Hadsten Højskole i uge 27 sommeren Men i øjeblikket ved vi ikke, om vi kan gennemføre fletteræffet til en fornuftig pris og med den nødvendige økonomi for højskolen. Da højskoleforstanderen holder ferie i juli, går det meste af sommeren inden vi får besked. Vi vil informere på generalforsamlingen, om hvor vi står til den tid. Og ellers uddybende oplysninger i efterårsbladet. Hilsener Flettetræf-udvalget: Pia Kastberg, Anna Eklöf, Susanne Kampp. Sekretariatet Nyt på personalefronten Peder Bork har valgt at opsige sin stilling hos Pileforeningen pr. 1. okt. Anna Mortensen som er ansat som regnskabsfører har lovet at overtage medlemssekretariatet. Anna og Peder samarbejder i overgangsperioden. Peder har i næsten hele pileforeningens levetid været bestyrer af hjemmesiden og medlemssekretariatet foruden diverse stolper, stænger, kasser, borde, kurve og andet godt. Fra bestyrelsen vil vi gerne sige Peder, mange tak for samarbejdet og god vind fremover. På bestyrelsens vegne Susanne Kampp 4 Pilebladet

5 Dyrkergruppen Kvalitet - hvad er det? Af Anne Schroll Korrekt navngivning af pil er en kvalitet både blandt piledyrkere og pileflettere. Navngivning gør os i stand til at genkende egenskaber hos hver enkelt pil og videregive informationen til gavn for andre. Pileforeningen Danmark er netop en forening med rod i videndeling. Vil du lære om de forskellige pils egenskaber og bruge det til noget, skal du kende pilens latinske navn. Hvordan skal vi kunne hjælpe hinanden, hvis deling af viden foregår sådan: Du kan udveksle viden om fletteteknikker som vil gøre dig bedre til at flette hvis du ved nøjagtig hvilken pil der tales om. Du kan anvende din erhvervede viden når du køber flettepil hvis pilen er mærket med det latinske navn. Køber du pilestiklinger og glæder dig til at flette af din egen pil, venter du ikke forgæves i flere år på en forkert pil, hvis du beder om en faktura med stiklingeplanternes latinske navn oplistet. Den viden du herefter fremadrettet opbygger, vil du kunne bruge som byggesten, der lægges oven på hinanden, - i stedet for at tage form af en stor bunke murbrokker. Se lige denne her!... hva var det nu den hed?... den grønne dér med de store knopper, - hvem sælger den? FISK! At være god til noget er en kvalitet ved et menneske, sådan er det også med pil. Egenskaber er arvelige og følger slægten. Pileslægten er navngivet med et latinsk navn, så vi kan genkende den. Pilens latinske navn sikrer os, at den viden vi deler med hinanden om pil, er en brugbar information. Nogle pilesorter er stærke og bedst til at lave hank af, pil med smuk farve sælger godt, visse pil er gode til at lave snaps af og andre pil er gode for bier. Hvis vi skal dele viden om disse egenskaber og få noget ud af det, er der brug for at vi refererer til det latinske navn som er et fælles vedtaget navngivningssystem på verdensplan. Du kan google dig til korrekt viden om hver enkelt pil hvis du bruger det latinske navn. Er den ikke smuk, - midt i mosen på en kold martsdag? Lad os dele viden om denne pil! Hvad er Salix cinerea, Gråpil god til? Gråpil er god til af levere føde til bier, i form af pollen. Den er faktisk specialist, Salix cinerea, Gråpil nr.51/10 5

6 fordi den springer ud tidligt på året. Den er god til bier, som her kan få leveret årets første føde og det er godt for mig for jeg er biavler. Denne Gråpil er smuk fordi den står alene og majestætisk ude i mosen - er over 50 år gammel og har derved vist sit værd. Den forårsdag i slutningen af marts lyder en kraftig summen og dette kæmpe piletræ tilbyder sig med en kaskade af gæslinger til sultne bier. Hvem kan stå for dette syn om man så er bi eller ej! Hører man til de overlevende, dvs. een af de resterende stk., skal der flyves langt i marts måned for at finde en plante der tilbyder pollen. Jeg ved ikke om bierne er klar over hvor travlt de har, men under alle om-stændigheder vokser familien til bier på ca. 2 måneder. Bistadet i Februar Bistadet i Juni måned. Bierne optager plads i 4-5 magasiner, mod 1 i Marts. Der er nu bier i stadet. Salix cinerea, Gæslinger på tæt hold Det er Salix cinerea, Gråpil ikke god til: Pilesnaps af gæslinger fra Salix cinerea, Gråpil blev bitter og ikke noget jeg vil gøre igen. Er man nu bi og kommer fra dette bistade som du ser her er virkeligheden den, at mange i familien er døde efter en kold og lang vinter og ligger udenfor i sneen. 6 Pilebladet Måske var det min forarbejdning der gjorde den bitter og så skal vi jo til at se på hvad jeg er god til? - det var straks værre!

7 Pilefestival Moesgård Bod på Moesgård Af Dorthe Steffensen Det kan stadig nås! Har du eller din flettekreds ikke fået ansøgt om bod til Moesgård Pilefestival endnu, kan det stadig nås. Udfyld blanketten på hjemmesiden eller ring til Dorthe Steffensen på tlf eller Kære festivalgæst Af Anna Eklöf Der er nogle der er forvirrede omkring bodleje på Pilefestivalen. Hvis man lejer en bod, så er man selv ansvarlig for indhold og bemanding. Man kan være et firma, en person eller en gruppe. For eksempel en flettekreds. Her kan man promovere sig selv og sine produkter. Kurveboden er for dem der vil sætte sine ting i kommission i en fællesbod som bliver bemandet af forskellige frivillige personer. Festivalhjælpere Begyndere og øvede Så er det igen tid til at melde sig som hjælper til dette års Pilefestival på Moesgård. Vi håber, at der igen i år er rigtig mange, der gerne vil bruge et par timer på en tjans i en af foreningens boder. Til gengæld kan vi love et par travle timer med masser af kontakt til publikum, og masser af snak med andre pilefolk. På alle vagter vil der være erfarne folk, ligesom de bodansvarlige vil svæve over vandene, så man skal ikke holde sig tilbage, selv om man er ny som hjælper. Tværtimod det er en god måde at lære andre pilefolk at kende på. Du kan tilmelde dig via blanketten her i bladet eller via Festivalens hjemmeside Samme steder kan du tilmelde dig til diverse måltider, som ligesom sidste år skal bestilles og betales forud. På samme hjemmesiden kan du også se menuen for lørdag aftens spændende buffet. Er du i tvivl om noget, så ring eller mail: Else Hauerslev tlf nr.51/10 7

8 Jeg vil gerne hjælpe på PILEFESTIVALEN 2010ved Moesgård, Århus: (Tilmelding helst senest 1. august) Jeg kan hjælpe i: Aktivitetstilbud Kurveboden Pilesalg caféen (sæt x) Udstilling Billetsalg Infotelt diverse Jeg kan hjælpe: Lørdag 21.8 Formiddag. Eftermiddag Søndag 22.8 Formiddag. Eftermiddag Jeg kan hjælpe: 1 vagt Flere - max Hvis du gerne vi have flere vagter, vil du så have pause imellem ja ingen pause Vagtskema og kort jobbeskrivelse udsendes ca. 1 uge før festivalen, spørgsmål til Else på (eller Jeg vil gerne: Overnatte i eget telt Spise aftensmad fredag (35 kr.) Spise morgenmad lørdag (25 kr.) Hjælpe med morgenmad lørdag Spise aftensmad lørdag (30.-kr) Spise morgenmad søndag (25 kr.) Hjælpe med morgenmad søndag Beløb indbetales på Reg. nr Konto (senest 1 August) Jeg kan hjælpe med opstilling fredag Nedtagning mandag (Du vil blive kontaktet af festivaludvalget for nærmere aftale) Navn: Tlf: Adresse: Mail: Sendes til: Else Hauerslev, Skovbakken 26, 8550 Ryomgård 8 Pilebladet

9 Årets gæsteflettere er: Tenja Skotte som fletter tasker i kulørt peddigrør Kursus i Grænseoverskridende flet med peddigrør. Onsdag d torsdag d Sted: Moesgaard Pris: kr ,- Tim Johnson fra England, der som bekendt boltrer sig med farver og materialer. Kursus i Freecoiling Torsdag d fredag d Sted: Moesgaard Pris: kr. 425,- Tina Puckett fra Connecticut i USA, som fletter skulpturelle former i kurve og tasker med forskelligt materiale og mange farver. Kursus i Frit formede skulpturelle kurve. Fredag d Sted: Bassebo på Moesgaard. Umiddelbart t.h. når man går ind af hovedindgangen. Pris: kr. 425,- + materialer Anne Birgitte Beyer har gennem årene markeret sig som en enestående fornyer af den klassiske teknik løbbinding. Kursus i lukket løbbinding. Mandag d Sted: Vilhelmsborgvænget 41, 8330 Beder. Ca. 3 km syd for Moesgaard. Rutebil stoppested Beder C. Evt. spørgsmål til Anna Eklöf tlf.: eller Pris: kr. 425,- Ralf Eggert er uddannet kurvemagermester i Østtyskland i Sonja Beck Madsen som fletter i papir. Mere info + tilmelding på Pilefestival Moesgaard 2010/ kurser Et liv med mange kontraster Af Hanne Christensen Årets pilefestival på Moesgård har temaet KONTRAST som omdrejnings punkt. Dette tema bliver også udgangspunktet for festivalens udstilling, som viser flettet håndværk fra Borneos oprindelige folkeslag. Deres liv i regnskovens mangfoldige univers har altid været præget af kontraster. Der er kontrasten mellem den vilde natur og de dyrkede små marker i junglen, de trygge omgivelser i landsbyen og de usikre relationer med nabostammer, mande-roller og kvinde-roller, liv og død, tørke overfor voldsomme regnskyl og oversvømmelser, den evige balance/kontrast mellem forfædrene og åndernes riger og menneske-verdenen, de gamle traditioner og den moderne udvikling. Alt dette afspejles i deres levevis og kultur og dermed også i deres flettehåndværk.over flere tusinde år har flette- traditionerne i Borneos regnskove således udviklet sig og er blevet forfinet til enestående manifestationer af menneskets liv i regnskovens uforudsigelige og kontrastfyldte verden. nr.51/10 9

10 Livet i regnskovens mylder af mangfoldighed byder ligeledes på en vifte af kontraster i flettehåndværkets konkrete udfoldelser. Et liv i regnskoven uden moderne bekvemmeligheder stiller store krav til menneskets opfindsomhed, og mange forskellige slags flettede kurve, hatte, måtter, rygsække, fiskefælder, redskaber m.m. er opfundet og udviklet gennem tiderne. Borneos regnskov er en af verdens ældste og mest artsrigeste. Her vokser mange meget forskellige planter, som kan bruges til flet - lige fra filigran-agtige bregner til store grove lianer, vilde ingefær, forskellige arter af rattan palmer (også kendt som spanskrør og peddigrør) og mange andre særprægede planter med underlige navne, som kun de færreste mennesker udenfor Borneos regnskove nogensinde har hørt om. En ny kontrast er føjet til de seneste år, Danske pileflettere har siden 2005 besøgt Borneo tre gange, hvor de har boet ude i regnskoven i et lille langhus-samfund og flettet kurve sammen med de indfødte flettere. Det har været en spændende og inspirerende oplevelse og et fantastisk kulturmøde for både landsbyens flettere Sus fletter med Jonathans mor. Hænderne taler! Der bliver slået bro over alle kontraster og kultur forskelle når den danske fletter og Iban kvinden mødes og kommunikerer gennem deres fælles interesse for flette håndværket. og de danske besøgende. Et sådan møde er fyldt med spændende kontraster, og alle fik sat deres flette håndværk i perspektiv og lærte helt nye måder at flette en kurv på. Så udstillingen viser også nogle af de kurve, som de danske flettere fik flettet sammen med deres flette-lærere fra Borneo. De udstillede genstande fra Borneo danner endvidere en spændende kontrast til de flettede genstande som pilefestivalens indbudte gæster fra den store verden medbringer, så udvalgte genstande af Tina Puckett, Tim Johnson, Anne Bir- Kontrasten mellem den lille dyrkede mark omgivet af jungle på alle sider er stor. I hytten holder familien til, når de arbejder i marken. Man kan se både kurv og måtter. Og kvinden holder en flettet kastebakke, som bruges til mange formål. Vildsvin i manderygsæk Jægeren kommer træt men tilfreds hjem fra jagten - med vildsvinet i kurve-rygsækken! Svedjehytte med kurv, måtte og winnowing tray ved junglen 10 Pilebladet

11 gitte Beyer og Tenja Skotte vil også være at finde på udstillingen. Alle kurvene fra Borneo er hjembragt af Hanne Christensen, som har rejst og levet over 4 år på Borneo gennem de sidste 20 år. Hun laver rundvisning i udstillingen kl både lørdag og søndag, hvor hun fortæller om kurvene og sine oplevelser blandt hovedjægernes efterkommere. Årets udstilling egner sig som vandre udstilling, så hvis nogen ude i landet kender til et egnet sted, hvor udstillingen kan sættes op i løbet af det næste år, må I meget gerne melde tilbage. Ny dametaske Gammel dametaske I gamle dage gav det høj status og anerkendelse for en kvinde og hendes familie, at hun var god til sit flettehåndværk. Det forøgede også hendes værdi på ægteskabsmarkedet betydeligt. Hendes personlige håndtaske blev derfor en ganske elegant sag, der på diskret vis reklamerede for hendes kompetancer. I dag er der ikke mere så meget status i flette håndværket og håndtaskerne er blevet mere simple. Der er andre ting som giver højere status og der bliver ikke mere brugt så meget tid på flette håndværket. Kelabit hønse-hus Kelabit folket i højlandet har udviklet specielle kurve til at have deres høns i om natten, så rovdyr ikke kan få fat på dem. Kurvene med høns stilles op på en hylde eller hænges op under loftet. Der er høns med kyllinger i begge kurve. nr.52/10 11

12 Pilefestival Sjælland 2010 En oase med fletteglæde Af Else Marie Pedersen, Tempa Håndværk Kalenderen sagde den 1. weekend i juni, det var tid til den årlige tur fra Mors til Liselund til Pilefestival på Sjælland. Hjemme igen mandag efter en herlig weekend kommer ordene - Oase - Fletteglæde - Livskvalitet - Sammenhold - Åbenhed og - Ny energi helt automatisk, når jeg skal beskrive hvordan det er at være til Pilefestival på Sjælland. Som altid når jeg ankommer til Liselund føler jeg det er som at træde ind i en oase fyldt med smuk Pilefestival natur, glade mennesker og flettearbejder som passer perfekt ind i den herlige park som festivalen foregår i. De besøgende kan gå på opdagelse imellem mange forskellige træarter og blomstrende buske på det bløde græs, sætte sig og spise i café området, deltage i små workshops, købe pil og finde den kurv de lige står og mangler. Dette benyttede over 800 personer sig af d. 5. og 6. juni. Stor tak skal lyde til festivaludvalget, de 3 gule nettopiger som nogle døbte dem Nina Carstensen, Lise Lotte Larsen og Helle Diduch. Uden disse ildsjæles kæmpe indsats ingen festival. - Stol af Lone Wibroe Årets udstilling på festivalen var stole af Lone Wibroe. Billedet viser en af de udstillede stole. Stolen har en ramme af pil med en mørk bark. Ryggen kan flekse ved at glide på 2 små glidere, der er snittet af blåregn. Sædet er ca. 70 m. håndsimet kalmusreb. Kalmussen er høstet i Mossø ved Silkeborg. Sædet er stoppet med kalmus og græs, så det bliver varmt og blødt at sidde på. Under sejlene midt på pladsen viste årets gæsteflettere (Tim Johnson, England og Nina Pozdniakova, Rusland deres kunnen). Nina Pozdniakova fra St. Petersborg kom 12 Pilebladet

13 på besøg sammen med sin mand Vitaliy og datteren Alex og viste traditionel russisk kurveflet med afbarket pil. Som altid på Sjælland gik Nancy og Mie fra Holbæk Flettekreds i gang med et kæmpe fletteprojekt for 4. gang. Dette år flettede de et kæmpe fuglefoderhus. Projektet blev fulgt nøje af de besøgende og var færdigt søndag kl. 16 efter ca. 22 arbejdstimer. Fuglefoderhuset som nemt huser 25 kg fugle foder og 100 fedtkugler er 115 cm i diameter ved bund med 71 stager og 150 cm ved udhæng samt 125 cm fra bund til øverste spids. - Den dejlige Oase ved Liselund Året nye indslag på festivalen var et foredrag af Per-Olof Johansson, Allerød. I 2009 udgav han bogen En tid med spånkurve. Et rigtigt godt indslag om et stykke dansk kulturhistorie. Per Olof har arbejdet på denne bog om sin families historie som spånkurvemagere i Danmark i mange år og holdt et inspirerende foredrag for både de besøgende og senere for bodholderne. Weekenden fløj af sted og mætte af indtryk fra en velorganiseret festival gik turen søndag aften hjemad over et sjældent spejlblankt Storebælt. Tak for årets pilefestival på Liselund. - Hele den russiske familie som besøgte festivalen. - Pileforeningens nye telt med Lise Lotte på arbejde i sin gule skjorte. nr.52/10 13

14 - Lone arbejder på et stolesæde. - Svend Erik Pedersen Buch fra Det lille savværk var populær med sine flotte elmetræsbunde FOTOGLIMT FRA FESTIVALEN - Smukkere omgivelser end på Liselund er svær at finde. - Tim Johnson, England - Per-Olof Johansson med sin samling af spånkurve. 14 Pilebladet

15 Familien Pozdniakova fra Sct. Petersburg i Rusland Interview Af Jørgen Tvedegaard Under Pilefestivalen på Liselund havde jeg søndag den 6. juni 2010 fornøjelsen at tale med ovennævnte familie, som havde været med til at give denne festival lidt af et internationalt præg. Familien, Nina, som var pilefletteren, Faderen Vitaliy og Datteren Alex havde længe drømt om at komme en tur til udlandet og denne gang havde de arrangeret en tur som var baseret på Ninas interesse for pilefletning og arrangementet kom i stand via en veninde, som havde en fletveninde i Europe, (Frankrig) og da man så hørte om Pilefestivalen på Liselund blev en tur planlagt. Nu er det jo ikke så let at rejse til og fra Rusland og familien måtte først anskaffe sig Visa til Europa og så gik turen ellers i bil fra Sct. Petersburg gennem Finland til Turku, hvor de så tog færgen til Stockholm, Sverige. Derfra i mere eller mindre lige linie til Slagelse, i alt en tur på over 1500 Km. Da familien nærmede sig Slagelse, fór de vild, stoppede bilen og bad om hjælp fra en forbipasserende bilist. Denne udviste stor hjælpsomhed og kørte foran dem hele vejen til Slagelse indtil de nåede Liselund, et bedre førstehåndsindtryk af danskerne kunne de vel ikke have fået. Dette møde endte med både fotografering og udveksling af gaver, som er en typisk Russisk tradition. Det var første gang familien var så langt borte fra hjemmet og der var mange nye og spændende indtryk som skulle absorberes. Nina har flettet i 15 år og arbejder hovedsageligt med afbarket pil, som man kan se på billederne. Familien bor i en lejlighed på 1 sal i St. Petersburg og havde derfor ikke mulighed for at dyrke og afbarke pilen selv. Pilen er mærkeligt nok ikke særlig udbredt i Rusland og de materialer Nina anvender, kommer fra de Baltiske lande, dvs. Estland, Letland og Litauen, og det gør det naturligvis ikke lettere. Rusland som så, har ingen rigtig pilekultur, men det kunne jo være familiens job at give Rusland en sådan kultur. Til daglig er Nina ansat som teater-instruktør, Alex går i skole og Vitaliy er ingeniør og underviser ungdommen på Sct. Petersburgs Universitet i Powder Technology. Familien havde medbragt et rigt sortiment af fletprodukter, hovedsageligt kurve, men også endnu mere kunstneriske opsatse af guldpil hvor der på soklen var brændt Liselund, en meget fin gestus. Sprogmæssigt var det lidt besværligt, idet kun Vitaliy talte engelsk, Alex fransk og Nina næsten kun russisk, men ved fælles hjælp og lidt tålmodighed gik det fint og der blev kommunikeret på kryds og tvært hele Pilefestivalen igennem og ikke mindst mange besøgende fandt det interessant og en anelse Internationalt. Et af formålene med familiens besøg på Pilefestivalen var at skabe kontakter og det havde de bestemt held med, både med andre gæsteflettere som Tim Johnson og ikke mindst med Pilefestivalens arrangører, og deres lange tur skulle endda slutte med et par dages ophold hos Lotte, inden de igen vendte hjem til Sct. Petersburg, fulde af positive indtryk fra Liselunds Pilefestival nr.52/10 15

16 VÆRKSTEDS - GALLERIET Af Anna Eklöf På vej til Pilefestival Sjælland tog jeg vejen forbi Kerteminde. Jeg var jo alligevel ude og køre. Og for tiden har de løbbinding i udstillingen på Husflids Galleri på Hyrdevej 11. Det er et meget smukt sted! En hel lille by af små sorte bygninger med hvide vinduer. På en bakke med park og udsigt over Store Bælt. Den tidligere højskole Sortekilde. Hvad der sker med de bygninger vides ikke endnu. Men Værkstedsgalleriet med tilhørende museum og butik findes. Udstillingen var meget interessant for mig. Mange af tingene stammede fra tidligere kursuskammerater. Og nogle personer havde udviklet sig med syvmileskridt siden det kursus! Løbbinding og syet løb og andre friere former for dannelse af skåle og krukker og andet er teknikker på fremmarch. Hvis dette fremmer interessen for husflid i Danmark ville det være fantastisk! Muséet er også meget interessant. Selv om det ikke er mange kvadratmeter, så rummer det et væld af gammelt værktøj indenfor husflids mange genrer. Og butikken der åbnede her i foråret er virkelig et besøg værd. En stor butik med alt hvad hjertet kan begære indenfor kvalitets kunsthåndværk i alle afskygninger. Der er forskellig form for tekstil, glas, smykker, flet, træ, m.m. Og til meget rimelige priser! Dette sted er virkelig et besøg værd. Specielt denne sommer hvor der er mange former for flet på programmet. Se mere i Kalenderen på hjemmesiden. 16 Pilebladet

17 Flettere søges Af Charlotte Hammer Jeg skriver til Pilebladet, fordi jeg gerne vil i kontakt med nogle pileflettere der er friske på at lave nogle anderledes ting og på samme tid få dem vist frem i et anderledes forum. Jeg er fotograf og mit speciale er, at fotografere nyfødte babyer, både vågne og sovende. Jeg kunne godt tænke mig et samarbejde med nogle flettere der vil flette nogle fantastiske kurve-fade-babybeholdere-babyholdere-eventyrlige gynger eller hvad vi kan finde ud af sammen. Til gengæld for at flette til mig, vil I få billeder jeg tager med dem, samt reklame på min hjemmeside. I er velkomne på min hjemmeside, hvor der er billeder af babyer under portræt. Der er dog endnu ikke nogen billeder af babyer i kurve endnu, men de kommer snart op. Det er desværre bare i normale kurve og fade fra IKEA, jeg kunne godt tænke mig noget ekstraordinært :-) Jeg håber at du vil sende min mail rundt i kredsen og at der er nogle der vil være med til at lege! Charlotte Hammer - Fotografi Kigkurren 8G 2300 København S telefon: Polsk fletter Sender efterlysning Zbigniew Wcisło Dear Willowweawers! My name is Zbigniew Wcisło. I am from Poland. I m 48 years old. I am a wicker weaver. I know this trade wery well. I have completed my education in basket making trade, and now I work at the same school. Is it possible to get work during next summer holidays for five to six weeks? I can make various wares: furniture, baskets, I can not speak English. Yours sincerely Zbigniew Wcisło Contact me on: Tel nr.52/10 17

18 PILESHOPPEN www. Her er et udvalg af de varer som sælges på pileforeningens hjemmeside. Så klik ind på hjemmesiden og find PILESHOPPEN, så kan du købe disse produkter. ALLE MEDLEMMER AF PILEFORENINGEN FÅR 20% RABAT I PILESHOPPEN Betingelser Minimumskøb er kr. 40,- (Ved mindre køb + kr. 30,- i gebyr). Sammen med varene fremsendes girokort. Betaling er netto kontant. HUSK: Der tillægges gældende posttakst. Bogen om Siv af Carl Jensen 175,00 DKK Basket Borders 250,00 DKK Katalog Kurv Silkeborg 100,00 DKK Katalog, Kurv, Runde Tårn 20,00 DKK Flet til alle tider 50,00 DKK Pileforeningens plakat ,00 DKK Bærepose med logo 5,00 DKK Pileforeningens skjorte 225,00 DKK Førstehjælps-kit 30,00 DKK

19 pileforeningen.dk Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Siddeunderlag 30,00 DKK

20 Flet-igennem Et uge kursus med Joe Hogan Af Vivian Søndergaard I år var det 3. gang at Myrna og jeg arrangerede Fletigennem. Vores oprindelige formål med flet-igennem-weekenden var at samle nogle af de flettere som vi ellers næsten kun ser på Moesgård. Efter sidste års flette weekend (som varede i 4 dage) fik jeg så den ide at man måske kunne lokke Joe Hogan til at komme og flette med os en uge. Og det kunne man.. Vi havde planlagt at være 8 flettere denne gang (i stedet for de sædvanlige 6) men da vi allerede sidste sommer havde lovet flere at de ville få buddet, var kurset booket op helt fra starten. Da Myrna i sidste øjeblik endte med kun at kunne deltage de første 2 dage endte vi faktisk med at være 9. Vi havde lejet et stort sommerhus med god plads ude og inde. Huset var slidt og gammelt, men det var bare en fordel at man ikke skulle spekulere så meget på om man dryssede pil på gulvet eller i stolene. Vi havde 7 dage i sommerhuset hvoraf de midterste 5 var med 7 timers undervisning pr. dag. Selv om man skulle tro at man fik sin lyst styret (og sine fingre slidt) med så mange timers flet, blev der virkelig flettet i gennem. Både fredag og lørdag aften(nat) blev der flettet til kl Man må tage hatten af for Joe, som måtte lægge ører til meget skvalder og fniseri, men det har sikkert været en fordel at det meste pjat foregik på dansk ;-) Ud over at man får flettet sådan en uge, får man også for alvor koblet af fra hverdagen. Ugen har jo også været fyldt med dejlig mad (som vi skiftedes til at lave) ture ved Vesterhavet, en anelse alkohol i ny og næ, og så en hel masse latter. Faktisk så meget latter, at jeg blev helt træt i mavemusklerne. 20 Pilebladet

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 21 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 6: Kværndrup Fjernvarme Amba SIDE 9: Kværndrups byporte SIDE 10: Forretning på fin facon - Ryslinge Krukkemarked SIDE 13: Pebersvend fyldt med energi - FIMA, Byg og

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 132 / December 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så har efteråret holdt sit indtog og vinteren banker så småt på. Eftersommeren har som sædvanlig været præget af stor aktivitet

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 70 september Digt om at få et handicappet barn Oprindelse ukendt Jeg har hørt, at der findes en gammel legende, Om hvad der oppe i himlen hændte. Den siger, at engang den kære Gud sagde

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 129 Juni 2012 INNER WHEEL 33. Årgang Den danske delegation til Convention april 2012 2 3 Indhold Stafetten...6 Rågeleje...14 Golfturneringer...17-19 Beretning fra D46 - Convention...20

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

HUGin 21. ÅRG. NR. 4

HUGin 21. ÅRG. NR. 4 HUGin 21. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl

Læs mere

tre førende folkemusikscener.

tre førende folkemusikscener. 4 NY TØNDER 2 2007 Juleaften i august Succesen bag Tønder Festival kan blandt andet beskrives på denne måde: Hundredvis af entusiastiske musikere, tusindvis af engagerede gæster og 1900 energiske frivillige.

Læs mere