Pilebladet. Pilefestival Sjælland. Flet igennem. Generalforsamling. nr. 52 Juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilebladet. Pilefestival Sjælland. Flet igennem. Generalforsamling. nr. 52 Juli 2010"

Transkript

1 Pilebladet nr. 52 Juli 2010 Pilefestival Sjælland Flet igennem Generalforsamling

2 Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Indhold Bestyrelsens klumme 2 Indkaldelse til general-forsamling Sekretariatet 4 Kvalitet - hvad er det? 5 Pilefestival Moesgård 7 Et liv med mange kontraster 9 Pilefestival Sjælland Værkstedsgalleriet 16 Flettere søges 17 Polsk fletter 17 Flet-igennem 20 Kurvemagerskolen på Bjørnø 22 Nyt fra Flettekredsene 23 Jammerbugt Flettekreds 23 Humlebæk Flettelaug 24 Holbæk Sorø Flettekreds 24 Amager pileforening 25 Pilens dag på Fyn 26 Boganmeldelse 27 Navne og adresser 34 Bestyrelsen 34 Nye Medlemmer i Pileforeningen 35 Bestyrelsen er kommet rigtig godt i gang med pileforeningens arbejde. Vi er et rigtig godt team der forstår at udnytte hinandens ressourcer og samarbejder godt i et åbent og tillidsfuldt miljø. Vi prioriterer vor kostbare fritid og arbejder effektivt. Og så påtager vi os naturligvis de opgaver der skal løftes til glæde og gavn for alle medlemmerne. Vi arbejder i en balance mellem daglig effektiv drift og så med et stort fokus på udvikling og nytænkning af pileforeningen. Daglig effektiv drift! ja det lyder jo meget godt, men er det nu også det i virkeligheden og er det også sådan medlemmerne oplever? Vi arbejder med et generationsskifte på de understøttende administrative områder og vor nye regnskabsfører Anna Mortensen er ved at være godt inde i det regnskabsmæssige. På sekretariatsområdet vil der også ske forandringer idet Peder efter mange år har valgt at stoppe se herom inde i bladet. Og så er der vor hjemmeside - den har vi nu også taget fat på og fundet en løsning der lever op til en nutidig hjemmeside som bliver let at opdatere løbende i fremtiden. Den er vi klar til at implementere i efteråret. En del af daglig drift er også medlemspleje og her har vi arbejdet målrettet på at byde alle nye medlemmer velkommen og ny velkomstpakke er nu på plads til alle nye medlemmer. Ny pjece der fortæller om pileforeningen og hvad man som medlem får af goder og glæder er udarbejdet - og det er jo langt mere end de 4 årlige blade! Vi håber med den ny folder, at vi også kan få mange nye medlemmer i vor forening og vi vil kun opfordre alle jer medlemmer til at hjælpe med at få rekrutteret nye medlemmer. Folderen var klar til Pilens dag aktiviteterne. Medlemspleje er også gode blade, gode artikler og lækre annoncer, 2 Pilebladet

3 hvor man kan blive inspireret til fx et kursus eller til at anskaffe et nyt værktøj eller købe nogle materialer. Bestyrelsen har lige været samlet på Pilefestival Sjælland og hvor var det dejligt at møde og snakke med så mange glade mennesker der emmede af lyst, iver og energi. Og ikke mindst at snakke med alle de mange gæster der kom. Og uden Pilefestival Sjælland udvalget og de mange frivillige hjælpere var der jo ingen festival - og det gælder jo også for årets næste pilefestival på Moesgård til august. Jeg er sikker på at det ikke er for sent at melde sig med en frivillig indsats! Nå med det var noget om drift og medlemspleje - og hvad så med udvikling og nytænkning? Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge vore tanker og ideer for fremtiden. Vi har udarbejdet en Mission og en Vision for Pileforeningen og har oplistet en række udviklingsområder vi gerne sammen med medlemmerne vil søsætte til fælles glæde og gavn. Her løftes sløret for nogle af tankerne: Mission for Pileforeningen i Danmark er at være en forening for alle med interesse for pil og flet. Vision for Pileforeningen Danmark er: Lokalt, at skabe en større lokal udbredelse at styrke dannelsen af lokale netværk Nationalt, at styrke samarbejdet mellem landsdelene at etablere samarbejde med relaterede foreninger at være et center for viden om pil og flet at skabe rammer for etablering at en certificeret uddannelse Internationalt at etablere samarbejde over grænserne at formidle viden om aktiviteter på tværs af grænserne at formidle viden om uddannelsesmuligheder i udlandet Bestyrelsen har endvidere udarbejdet en lang række af nye tiltag vi gerne vil tage fat på i samarbejde med medlemmerne - det kunne fx være indlandsrejser, udlandsrejser, samarbejder med udenlandske pileforeninger, samarbejder med relaterede foreninger eller museer, arrangere udstillinger, udgive en bog med medlemmernes fletværker, udarbejdelse af nye plakater, intensivere presse og markedsføring osv. Vi forestiller os at der løbende fremover kan nedsættes nye udvalg som inden for aftalte rammer med bestyrelsen er ansvarlige for at igangsatte de nye aktiviteter. Vi vil opfordre medlemmerne til at komme til generalforsamlingen og give deres mening til kende - indkaldelse til generalforsamlingen er inde i bladet. Og sidder du nu og får lyst til at være en del af bestyrelsesfællesskabet eller gerne vil høre mere om det så er du velkommen til at kontakte os på mail eller tlf. eller tage fat i os på Moesgård - for vi ses vel på Moesgård? Med disse ord vil jeg slutte og så håber jeg og den samlede bestyrelse at vi sammen i løbet af de næste par år kan styrke sammenholdet og udvikle foreningen. nr.52/10 nr.50/09 3

4 Indkaldelse til general- forsamling 2010 Herved indkaldes til generalforsamling i pileforeningen, Lørdag d. 21. august kl på Moesgård. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af næste års kontingent. 6. Valg til bestyrelsen, 2 bestyrelses medlemmer er på valg i lige år. På valg er: Susanne Kampp - modtager ikke genvalg Anne Schroll modtager ikke genvalg 7. Valg af 2 suppleanter: På valg er: Lillian Søgaard Wogensen modtager ikke genvalg Anna Ekløf modtager genvalg 8. Valg til revisor og suppleant: På valg er: Hans Jørgen Jensen 9. Evt. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. august. Info om Flettetræf 2011 I skrivende stund står hele projektet på stand-by, da vi afventer regeringens tredjebehandling af tilskud til korte højskolekurser. HVIS det bliver til noget, så bliver det på Hadsten Højskole i uge 27 sommeren Men i øjeblikket ved vi ikke, om vi kan gennemføre fletteræffet til en fornuftig pris og med den nødvendige økonomi for højskolen. Da højskoleforstanderen holder ferie i juli, går det meste af sommeren inden vi får besked. Vi vil informere på generalforsamlingen, om hvor vi står til den tid. Og ellers uddybende oplysninger i efterårsbladet. Hilsener Flettetræf-udvalget: Pia Kastberg, Anna Eklöf, Susanne Kampp. Sekretariatet Nyt på personalefronten Peder Bork har valgt at opsige sin stilling hos Pileforeningen pr. 1. okt. Anna Mortensen som er ansat som regnskabsfører har lovet at overtage medlemssekretariatet. Anna og Peder samarbejder i overgangsperioden. Peder har i næsten hele pileforeningens levetid været bestyrer af hjemmesiden og medlemssekretariatet foruden diverse stolper, stænger, kasser, borde, kurve og andet godt. Fra bestyrelsen vil vi gerne sige Peder, mange tak for samarbejdet og god vind fremover. På bestyrelsens vegne Susanne Kampp 4 Pilebladet

5 Dyrkergruppen Kvalitet - hvad er det? Af Anne Schroll Korrekt navngivning af pil er en kvalitet både blandt piledyrkere og pileflettere. Navngivning gør os i stand til at genkende egenskaber hos hver enkelt pil og videregive informationen til gavn for andre. Pileforeningen Danmark er netop en forening med rod i videndeling. Vil du lære om de forskellige pils egenskaber og bruge det til noget, skal du kende pilens latinske navn. Hvordan skal vi kunne hjælpe hinanden, hvis deling af viden foregår sådan: Du kan udveksle viden om fletteteknikker som vil gøre dig bedre til at flette hvis du ved nøjagtig hvilken pil der tales om. Du kan anvende din erhvervede viden når du køber flettepil hvis pilen er mærket med det latinske navn. Køber du pilestiklinger og glæder dig til at flette af din egen pil, venter du ikke forgæves i flere år på en forkert pil, hvis du beder om en faktura med stiklingeplanternes latinske navn oplistet. Den viden du herefter fremadrettet opbygger, vil du kunne bruge som byggesten, der lægges oven på hinanden, - i stedet for at tage form af en stor bunke murbrokker. Se lige denne her!... hva var det nu den hed?... den grønne dér med de store knopper, - hvem sælger den? FISK! At være god til noget er en kvalitet ved et menneske, sådan er det også med pil. Egenskaber er arvelige og følger slægten. Pileslægten er navngivet med et latinsk navn, så vi kan genkende den. Pilens latinske navn sikrer os, at den viden vi deler med hinanden om pil, er en brugbar information. Nogle pilesorter er stærke og bedst til at lave hank af, pil med smuk farve sælger godt, visse pil er gode til at lave snaps af og andre pil er gode for bier. Hvis vi skal dele viden om disse egenskaber og få noget ud af det, er der brug for at vi refererer til det latinske navn som er et fælles vedtaget navngivningssystem på verdensplan. Du kan google dig til korrekt viden om hver enkelt pil hvis du bruger det latinske navn. Er den ikke smuk, - midt i mosen på en kold martsdag? Lad os dele viden om denne pil! Hvad er Salix cinerea, Gråpil god til? Gråpil er god til af levere føde til bier, i form af pollen. Den er faktisk specialist, Salix cinerea, Gråpil nr.51/10 5

6 fordi den springer ud tidligt på året. Den er god til bier, som her kan få leveret årets første føde og det er godt for mig for jeg er biavler. Denne Gråpil er smuk fordi den står alene og majestætisk ude i mosen - er over 50 år gammel og har derved vist sit værd. Den forårsdag i slutningen af marts lyder en kraftig summen og dette kæmpe piletræ tilbyder sig med en kaskade af gæslinger til sultne bier. Hvem kan stå for dette syn om man så er bi eller ej! Hører man til de overlevende, dvs. een af de resterende stk., skal der flyves langt i marts måned for at finde en plante der tilbyder pollen. Jeg ved ikke om bierne er klar over hvor travlt de har, men under alle om-stændigheder vokser familien til bier på ca. 2 måneder. Bistadet i Februar Bistadet i Juni måned. Bierne optager plads i 4-5 magasiner, mod 1 i Marts. Der er nu bier i stadet. Salix cinerea, Gæslinger på tæt hold Det er Salix cinerea, Gråpil ikke god til: Pilesnaps af gæslinger fra Salix cinerea, Gråpil blev bitter og ikke noget jeg vil gøre igen. Er man nu bi og kommer fra dette bistade som du ser her er virkeligheden den, at mange i familien er døde efter en kold og lang vinter og ligger udenfor i sneen. 6 Pilebladet Måske var det min forarbejdning der gjorde den bitter og så skal vi jo til at se på hvad jeg er god til? - det var straks værre!

7 Pilefestival Moesgård Bod på Moesgård Af Dorthe Steffensen Det kan stadig nås! Har du eller din flettekreds ikke fået ansøgt om bod til Moesgård Pilefestival endnu, kan det stadig nås. Udfyld blanketten på hjemmesiden eller ring til Dorthe Steffensen på tlf eller Kære festivalgæst Af Anna Eklöf Der er nogle der er forvirrede omkring bodleje på Pilefestivalen. Hvis man lejer en bod, så er man selv ansvarlig for indhold og bemanding. Man kan være et firma, en person eller en gruppe. For eksempel en flettekreds. Her kan man promovere sig selv og sine produkter. Kurveboden er for dem der vil sætte sine ting i kommission i en fællesbod som bliver bemandet af forskellige frivillige personer. Festivalhjælpere Begyndere og øvede Så er det igen tid til at melde sig som hjælper til dette års Pilefestival på Moesgård. Vi håber, at der igen i år er rigtig mange, der gerne vil bruge et par timer på en tjans i en af foreningens boder. Til gengæld kan vi love et par travle timer med masser af kontakt til publikum, og masser af snak med andre pilefolk. På alle vagter vil der være erfarne folk, ligesom de bodansvarlige vil svæve over vandene, så man skal ikke holde sig tilbage, selv om man er ny som hjælper. Tværtimod det er en god måde at lære andre pilefolk at kende på. Du kan tilmelde dig via blanketten her i bladet eller via Festivalens hjemmeside Samme steder kan du tilmelde dig til diverse måltider, som ligesom sidste år skal bestilles og betales forud. På samme hjemmesiden kan du også se menuen for lørdag aftens spændende buffet. Er du i tvivl om noget, så ring eller mail: Else Hauerslev tlf nr.51/10 7

8 Jeg vil gerne hjælpe på PILEFESTIVALEN 2010ved Moesgård, Århus: (Tilmelding helst senest 1. august) Jeg kan hjælpe i: Aktivitetstilbud Kurveboden Pilesalg caféen (sæt x) Udstilling Billetsalg Infotelt diverse Jeg kan hjælpe: Lørdag 21.8 Formiddag. Eftermiddag Søndag 22.8 Formiddag. Eftermiddag Jeg kan hjælpe: 1 vagt Flere - max Hvis du gerne vi have flere vagter, vil du så have pause imellem ja ingen pause Vagtskema og kort jobbeskrivelse udsendes ca. 1 uge før festivalen, spørgsmål til Else på (eller Jeg vil gerne: Overnatte i eget telt Spise aftensmad fredag (35 kr.) Spise morgenmad lørdag (25 kr.) Hjælpe med morgenmad lørdag Spise aftensmad lørdag (30.-kr) Spise morgenmad søndag (25 kr.) Hjælpe med morgenmad søndag Beløb indbetales på Reg. nr Konto (senest 1 August) Jeg kan hjælpe med opstilling fredag Nedtagning mandag (Du vil blive kontaktet af festivaludvalget for nærmere aftale) Navn: Tlf: Adresse: Mail: Sendes til: Else Hauerslev, Skovbakken 26, 8550 Ryomgård 8 Pilebladet

9 Årets gæsteflettere er: Tenja Skotte som fletter tasker i kulørt peddigrør Kursus i Grænseoverskridende flet med peddigrør. Onsdag d torsdag d Sted: Moesgaard Pris: kr ,- Tim Johnson fra England, der som bekendt boltrer sig med farver og materialer. Kursus i Freecoiling Torsdag d fredag d Sted: Moesgaard Pris: kr. 425,- Tina Puckett fra Connecticut i USA, som fletter skulpturelle former i kurve og tasker med forskelligt materiale og mange farver. Kursus i Frit formede skulpturelle kurve. Fredag d Sted: Bassebo på Moesgaard. Umiddelbart t.h. når man går ind af hovedindgangen. Pris: kr. 425,- + materialer Anne Birgitte Beyer har gennem årene markeret sig som en enestående fornyer af den klassiske teknik løbbinding. Kursus i lukket løbbinding. Mandag d Sted: Vilhelmsborgvænget 41, 8330 Beder. Ca. 3 km syd for Moesgaard. Rutebil stoppested Beder C. Evt. spørgsmål til Anna Eklöf tlf.: eller Pris: kr. 425,- Ralf Eggert er uddannet kurvemagermester i Østtyskland i Sonja Beck Madsen som fletter i papir. Mere info + tilmelding på Pilefestival Moesgaard 2010/ kurser Et liv med mange kontraster Af Hanne Christensen Årets pilefestival på Moesgård har temaet KONTRAST som omdrejnings punkt. Dette tema bliver også udgangspunktet for festivalens udstilling, som viser flettet håndværk fra Borneos oprindelige folkeslag. Deres liv i regnskovens mangfoldige univers har altid været præget af kontraster. Der er kontrasten mellem den vilde natur og de dyrkede små marker i junglen, de trygge omgivelser i landsbyen og de usikre relationer med nabostammer, mande-roller og kvinde-roller, liv og død, tørke overfor voldsomme regnskyl og oversvømmelser, den evige balance/kontrast mellem forfædrene og åndernes riger og menneske-verdenen, de gamle traditioner og den moderne udvikling. Alt dette afspejles i deres levevis og kultur og dermed også i deres flettehåndværk.over flere tusinde år har flette- traditionerne i Borneos regnskove således udviklet sig og er blevet forfinet til enestående manifestationer af menneskets liv i regnskovens uforudsigelige og kontrastfyldte verden. nr.51/10 9

10 Livet i regnskovens mylder af mangfoldighed byder ligeledes på en vifte af kontraster i flettehåndværkets konkrete udfoldelser. Et liv i regnskoven uden moderne bekvemmeligheder stiller store krav til menneskets opfindsomhed, og mange forskellige slags flettede kurve, hatte, måtter, rygsække, fiskefælder, redskaber m.m. er opfundet og udviklet gennem tiderne. Borneos regnskov er en af verdens ældste og mest artsrigeste. Her vokser mange meget forskellige planter, som kan bruges til flet - lige fra filigran-agtige bregner til store grove lianer, vilde ingefær, forskellige arter af rattan palmer (også kendt som spanskrør og peddigrør) og mange andre særprægede planter med underlige navne, som kun de færreste mennesker udenfor Borneos regnskove nogensinde har hørt om. En ny kontrast er føjet til de seneste år, Danske pileflettere har siden 2005 besøgt Borneo tre gange, hvor de har boet ude i regnskoven i et lille langhus-samfund og flettet kurve sammen med de indfødte flettere. Det har været en spændende og inspirerende oplevelse og et fantastisk kulturmøde for både landsbyens flettere Sus fletter med Jonathans mor. Hænderne taler! Der bliver slået bro over alle kontraster og kultur forskelle når den danske fletter og Iban kvinden mødes og kommunikerer gennem deres fælles interesse for flette håndværket. og de danske besøgende. Et sådan møde er fyldt med spændende kontraster, og alle fik sat deres flette håndværk i perspektiv og lærte helt nye måder at flette en kurv på. Så udstillingen viser også nogle af de kurve, som de danske flettere fik flettet sammen med deres flette-lærere fra Borneo. De udstillede genstande fra Borneo danner endvidere en spændende kontrast til de flettede genstande som pilefestivalens indbudte gæster fra den store verden medbringer, så udvalgte genstande af Tina Puckett, Tim Johnson, Anne Bir- Kontrasten mellem den lille dyrkede mark omgivet af jungle på alle sider er stor. I hytten holder familien til, når de arbejder i marken. Man kan se både kurv og måtter. Og kvinden holder en flettet kastebakke, som bruges til mange formål. Vildsvin i manderygsæk Jægeren kommer træt men tilfreds hjem fra jagten - med vildsvinet i kurve-rygsækken! Svedjehytte med kurv, måtte og winnowing tray ved junglen 10 Pilebladet

11 gitte Beyer og Tenja Skotte vil også være at finde på udstillingen. Alle kurvene fra Borneo er hjembragt af Hanne Christensen, som har rejst og levet over 4 år på Borneo gennem de sidste 20 år. Hun laver rundvisning i udstillingen kl både lørdag og søndag, hvor hun fortæller om kurvene og sine oplevelser blandt hovedjægernes efterkommere. Årets udstilling egner sig som vandre udstilling, så hvis nogen ude i landet kender til et egnet sted, hvor udstillingen kan sættes op i løbet af det næste år, må I meget gerne melde tilbage. Ny dametaske Gammel dametaske I gamle dage gav det høj status og anerkendelse for en kvinde og hendes familie, at hun var god til sit flettehåndværk. Det forøgede også hendes værdi på ægteskabsmarkedet betydeligt. Hendes personlige håndtaske blev derfor en ganske elegant sag, der på diskret vis reklamerede for hendes kompetancer. I dag er der ikke mere så meget status i flette håndværket og håndtaskerne er blevet mere simple. Der er andre ting som giver højere status og der bliver ikke mere brugt så meget tid på flette håndværket. Kelabit hønse-hus Kelabit folket i højlandet har udviklet specielle kurve til at have deres høns i om natten, så rovdyr ikke kan få fat på dem. Kurvene med høns stilles op på en hylde eller hænges op under loftet. Der er høns med kyllinger i begge kurve. nr.52/10 11

12 Pilefestival Sjælland 2010 En oase med fletteglæde Af Else Marie Pedersen, Tempa Håndværk Kalenderen sagde den 1. weekend i juni, det var tid til den årlige tur fra Mors til Liselund til Pilefestival på Sjælland. Hjemme igen mandag efter en herlig weekend kommer ordene - Oase - Fletteglæde - Livskvalitet - Sammenhold - Åbenhed og - Ny energi helt automatisk, når jeg skal beskrive hvordan det er at være til Pilefestival på Sjælland. Som altid når jeg ankommer til Liselund føler jeg det er som at træde ind i en oase fyldt med smuk Pilefestival natur, glade mennesker og flettearbejder som passer perfekt ind i den herlige park som festivalen foregår i. De besøgende kan gå på opdagelse imellem mange forskellige træarter og blomstrende buske på det bløde græs, sætte sig og spise i café området, deltage i små workshops, købe pil og finde den kurv de lige står og mangler. Dette benyttede over 800 personer sig af d. 5. og 6. juni. Stor tak skal lyde til festivaludvalget, de 3 gule nettopiger som nogle døbte dem Nina Carstensen, Lise Lotte Larsen og Helle Diduch. Uden disse ildsjæles kæmpe indsats ingen festival. - Stol af Lone Wibroe Årets udstilling på festivalen var stole af Lone Wibroe. Billedet viser en af de udstillede stole. Stolen har en ramme af pil med en mørk bark. Ryggen kan flekse ved at glide på 2 små glidere, der er snittet af blåregn. Sædet er ca. 70 m. håndsimet kalmusreb. Kalmussen er høstet i Mossø ved Silkeborg. Sædet er stoppet med kalmus og græs, så det bliver varmt og blødt at sidde på. Under sejlene midt på pladsen viste årets gæsteflettere (Tim Johnson, England og Nina Pozdniakova, Rusland deres kunnen). Nina Pozdniakova fra St. Petersborg kom 12 Pilebladet

13 på besøg sammen med sin mand Vitaliy og datteren Alex og viste traditionel russisk kurveflet med afbarket pil. Som altid på Sjælland gik Nancy og Mie fra Holbæk Flettekreds i gang med et kæmpe fletteprojekt for 4. gang. Dette år flettede de et kæmpe fuglefoderhus. Projektet blev fulgt nøje af de besøgende og var færdigt søndag kl. 16 efter ca. 22 arbejdstimer. Fuglefoderhuset som nemt huser 25 kg fugle foder og 100 fedtkugler er 115 cm i diameter ved bund med 71 stager og 150 cm ved udhæng samt 125 cm fra bund til øverste spids. - Den dejlige Oase ved Liselund Året nye indslag på festivalen var et foredrag af Per-Olof Johansson, Allerød. I 2009 udgav han bogen En tid med spånkurve. Et rigtigt godt indslag om et stykke dansk kulturhistorie. Per Olof har arbejdet på denne bog om sin families historie som spånkurvemagere i Danmark i mange år og holdt et inspirerende foredrag for både de besøgende og senere for bodholderne. Weekenden fløj af sted og mætte af indtryk fra en velorganiseret festival gik turen søndag aften hjemad over et sjældent spejlblankt Storebælt. Tak for årets pilefestival på Liselund. - Hele den russiske familie som besøgte festivalen. - Pileforeningens nye telt med Lise Lotte på arbejde i sin gule skjorte. nr.52/10 13

14 - Lone arbejder på et stolesæde. - Svend Erik Pedersen Buch fra Det lille savværk var populær med sine flotte elmetræsbunde FOTOGLIMT FRA FESTIVALEN - Smukkere omgivelser end på Liselund er svær at finde. - Tim Johnson, England - Per-Olof Johansson med sin samling af spånkurve. 14 Pilebladet

15 Familien Pozdniakova fra Sct. Petersburg i Rusland Interview Af Jørgen Tvedegaard Under Pilefestivalen på Liselund havde jeg søndag den 6. juni 2010 fornøjelsen at tale med ovennævnte familie, som havde været med til at give denne festival lidt af et internationalt præg. Familien, Nina, som var pilefletteren, Faderen Vitaliy og Datteren Alex havde længe drømt om at komme en tur til udlandet og denne gang havde de arrangeret en tur som var baseret på Ninas interesse for pilefletning og arrangementet kom i stand via en veninde, som havde en fletveninde i Europe, (Frankrig) og da man så hørte om Pilefestivalen på Liselund blev en tur planlagt. Nu er det jo ikke så let at rejse til og fra Rusland og familien måtte først anskaffe sig Visa til Europa og så gik turen ellers i bil fra Sct. Petersburg gennem Finland til Turku, hvor de så tog færgen til Stockholm, Sverige. Derfra i mere eller mindre lige linie til Slagelse, i alt en tur på over 1500 Km. Da familien nærmede sig Slagelse, fór de vild, stoppede bilen og bad om hjælp fra en forbipasserende bilist. Denne udviste stor hjælpsomhed og kørte foran dem hele vejen til Slagelse indtil de nåede Liselund, et bedre førstehåndsindtryk af danskerne kunne de vel ikke have fået. Dette møde endte med både fotografering og udveksling af gaver, som er en typisk Russisk tradition. Det var første gang familien var så langt borte fra hjemmet og der var mange nye og spændende indtryk som skulle absorberes. Nina har flettet i 15 år og arbejder hovedsageligt med afbarket pil, som man kan se på billederne. Familien bor i en lejlighed på 1 sal i St. Petersburg og havde derfor ikke mulighed for at dyrke og afbarke pilen selv. Pilen er mærkeligt nok ikke særlig udbredt i Rusland og de materialer Nina anvender, kommer fra de Baltiske lande, dvs. Estland, Letland og Litauen, og det gør det naturligvis ikke lettere. Rusland som så, har ingen rigtig pilekultur, men det kunne jo være familiens job at give Rusland en sådan kultur. Til daglig er Nina ansat som teater-instruktør, Alex går i skole og Vitaliy er ingeniør og underviser ungdommen på Sct. Petersburgs Universitet i Powder Technology. Familien havde medbragt et rigt sortiment af fletprodukter, hovedsageligt kurve, men også endnu mere kunstneriske opsatse af guldpil hvor der på soklen var brændt Liselund, en meget fin gestus. Sprogmæssigt var det lidt besværligt, idet kun Vitaliy talte engelsk, Alex fransk og Nina næsten kun russisk, men ved fælles hjælp og lidt tålmodighed gik det fint og der blev kommunikeret på kryds og tvært hele Pilefestivalen igennem og ikke mindst mange besøgende fandt det interessant og en anelse Internationalt. Et af formålene med familiens besøg på Pilefestivalen var at skabe kontakter og det havde de bestemt held med, både med andre gæsteflettere som Tim Johnson og ikke mindst med Pilefestivalens arrangører, og deres lange tur skulle endda slutte med et par dages ophold hos Lotte, inden de igen vendte hjem til Sct. Petersburg, fulde af positive indtryk fra Liselunds Pilefestival nr.52/10 15

16 VÆRKSTEDS - GALLERIET Af Anna Eklöf På vej til Pilefestival Sjælland tog jeg vejen forbi Kerteminde. Jeg var jo alligevel ude og køre. Og for tiden har de løbbinding i udstillingen på Husflids Galleri på Hyrdevej 11. Det er et meget smukt sted! En hel lille by af små sorte bygninger med hvide vinduer. På en bakke med park og udsigt over Store Bælt. Den tidligere højskole Sortekilde. Hvad der sker med de bygninger vides ikke endnu. Men Værkstedsgalleriet med tilhørende museum og butik findes. Udstillingen var meget interessant for mig. Mange af tingene stammede fra tidligere kursuskammerater. Og nogle personer havde udviklet sig med syvmileskridt siden det kursus! Løbbinding og syet løb og andre friere former for dannelse af skåle og krukker og andet er teknikker på fremmarch. Hvis dette fremmer interessen for husflid i Danmark ville det være fantastisk! Muséet er også meget interessant. Selv om det ikke er mange kvadratmeter, så rummer det et væld af gammelt værktøj indenfor husflids mange genrer. Og butikken der åbnede her i foråret er virkelig et besøg værd. En stor butik med alt hvad hjertet kan begære indenfor kvalitets kunsthåndværk i alle afskygninger. Der er forskellig form for tekstil, glas, smykker, flet, træ, m.m. Og til meget rimelige priser! Dette sted er virkelig et besøg værd. Specielt denne sommer hvor der er mange former for flet på programmet. Se mere i Kalenderen på hjemmesiden. 16 Pilebladet

17 Flettere søges Af Charlotte Hammer Jeg skriver til Pilebladet, fordi jeg gerne vil i kontakt med nogle pileflettere der er friske på at lave nogle anderledes ting og på samme tid få dem vist frem i et anderledes forum. Jeg er fotograf og mit speciale er, at fotografere nyfødte babyer, både vågne og sovende. Jeg kunne godt tænke mig et samarbejde med nogle flettere der vil flette nogle fantastiske kurve-fade-babybeholdere-babyholdere-eventyrlige gynger eller hvad vi kan finde ud af sammen. Til gengæld for at flette til mig, vil I få billeder jeg tager med dem, samt reklame på min hjemmeside. I er velkomne på min hjemmeside, hvor der er billeder af babyer under portræt. Der er dog endnu ikke nogen billeder af babyer i kurve endnu, men de kommer snart op. Det er desværre bare i normale kurve og fade fra IKEA, jeg kunne godt tænke mig noget ekstraordinært :-) Jeg håber at du vil sende min mail rundt i kredsen og at der er nogle der vil være med til at lege! Charlotte Hammer - Fotografi Kigkurren 8G 2300 København S telefon: Polsk fletter Sender efterlysning Zbigniew Wcisło Dear Willowweawers! My name is Zbigniew Wcisło. I am from Poland. I m 48 years old. I am a wicker weaver. I know this trade wery well. I have completed my education in basket making trade, and now I work at the same school. Is it possible to get work during next summer holidays for five to six weeks? I can make various wares: furniture, baskets, I can not speak English. Yours sincerely Zbigniew Wcisło Contact me on: Tel nr.52/10 17

18 PILESHOPPEN www. Her er et udvalg af de varer som sælges på pileforeningens hjemmeside. Så klik ind på hjemmesiden og find PILESHOPPEN, så kan du købe disse produkter. ALLE MEDLEMMER AF PILEFORENINGEN FÅR 20% RABAT I PILESHOPPEN Betingelser Minimumskøb er kr. 40,- (Ved mindre køb + kr. 30,- i gebyr). Sammen med varene fremsendes girokort. Betaling er netto kontant. HUSK: Der tillægges gældende posttakst. Bogen om Siv af Carl Jensen 175,00 DKK Basket Borders 250,00 DKK Katalog Kurv Silkeborg 100,00 DKK Katalog, Kurv, Runde Tårn 20,00 DKK Flet til alle tider 50,00 DKK Pileforeningens plakat ,00 DKK Bærepose med logo 5,00 DKK Pileforeningens skjorte 225,00 DKK Førstehjælps-kit 30,00 DKK

19 pileforeningen.dk Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Pileforeningens postkort nr ,00 DKK Siddeunderlag 30,00 DKK

20 Flet-igennem Et uge kursus med Joe Hogan Af Vivian Søndergaard I år var det 3. gang at Myrna og jeg arrangerede Fletigennem. Vores oprindelige formål med flet-igennem-weekenden var at samle nogle af de flettere som vi ellers næsten kun ser på Moesgård. Efter sidste års flette weekend (som varede i 4 dage) fik jeg så den ide at man måske kunne lokke Joe Hogan til at komme og flette med os en uge. Og det kunne man.. Vi havde planlagt at være 8 flettere denne gang (i stedet for de sædvanlige 6) men da vi allerede sidste sommer havde lovet flere at de ville få buddet, var kurset booket op helt fra starten. Da Myrna i sidste øjeblik endte med kun at kunne deltage de første 2 dage endte vi faktisk med at være 9. Vi havde lejet et stort sommerhus med god plads ude og inde. Huset var slidt og gammelt, men det var bare en fordel at man ikke skulle spekulere så meget på om man dryssede pil på gulvet eller i stolene. Vi havde 7 dage i sommerhuset hvoraf de midterste 5 var med 7 timers undervisning pr. dag. Selv om man skulle tro at man fik sin lyst styret (og sine fingre slidt) med så mange timers flet, blev der virkelig flettet i gennem. Både fredag og lørdag aften(nat) blev der flettet til kl Man må tage hatten af for Joe, som måtte lægge ører til meget skvalder og fniseri, men det har sikkert været en fordel at det meste pjat foregik på dansk ;-) Ud over at man får flettet sådan en uge, får man også for alvor koblet af fra hverdagen. Ugen har jo også været fyldt med dejlig mad (som vi skiftedes til at lave) ture ved Vesterhavet, en anelse alkohol i ny og næ, og så en hel masse latter. Faktisk så meget latter, at jeg blev helt træt i mavemusklerne. 20 Pilebladet

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Pilebladet. Konstitueret bestyrelse. Ny hjemmeside. Pilefryd. nr. 53 Okt. 2010

Pilebladet. Konstitueret bestyrelse. Ny hjemmeside. Pilefryd. nr. 53 Okt. 2010 Pilebladet nr. 53 Okt. 2010 Konstitueret bestyrelse Ny hjemmeside Pilefryd INDHOLD Konstitueret bestyrelse 1 Bestyrelsens klumme 3 Opråb igen igen 4 Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig 5 Emma Kofod

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 34 September-december 2015 Program: Praktiske oplysninger I bladet finder du klubbens program for september, oktober, november, december 2015 Tilmelding: Find ud

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland

Hugin og Munin Klubben Midtjylland Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 25 september - december 2012 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for september,oktober,november,december

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre 1 Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre Pilefestival Sjælland er normalt en festival for Pileforeningens medlemmer. Her samles vi om at holde en festival,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Filtning Broderi collage. Nordisk Husflidslejr. Den danske Husflidsefterskole Skjern - Danmark. Pilefletning 28/6-4/7 2009. Birkebark.

Filtning Broderi collage. Nordisk Husflidslejr. Den danske Husflidsefterskole Skjern - Danmark. Pilefletning 28/6-4/7 2009. Birkebark. Filtning Broderi collage Nordisk Husflidslejr Pilefletning Den danske Husflidsefterskole Skjern - Danmark 28/6-4/7 2009 Birkebark Trædrejning Aktivitetstilbud Der tilbydes 15 forskellige værkstedsaktiviteter,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2012 2013 KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson er der i skrivende stund ikke planlagt noget foredrag, men

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere