FAI og D A F lancerer app Side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAI og D A F lancerer app Side 4"

Transkript

1 EKSTRA SPRØJTEN 33. UDGAVE december 2012 EKSTRA SPRØJTEN Audit af KS 2000/ ISO 9001 Isvejsede karrosseridele Side 16 Side 10 Formanden tager skraldet Side 15 Nye regler om betalingstider Side 3 Helios og Windows 8 Side 18 FAI og D A F lancerer app Side 4 Lakering af brugte dele Side 13 Gudskelov det snart er mandag Side 18 Få alle dine nyheder direkte fra FAI Regeringen forringer bonusordning Side 10

2 2 December 2012 Dialog Af Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI LEDER Det er med stor tilfredshed, jeg kan konstatere, at stort set alle forsikringsselskaber nu respekterer den nye systembeskrivelse som FAI og F&P sendte ud i september. Det handler jo primært om: at udsprøjtning på sideliggende dele for optimal farvetilpasning afregnes med L-lakeringer og ikke længere indregnes i materialeindekset at de nye lave starttider ved lakering af nye løse skruedele (som er Y8, selvom det ikke angives på rapporten) betyder, at bilen ikke er med hos autolakereren og at der tages forbehold for farvetilpasning at der, hvis der kræves farvetilpasning og udsprøjtning, gives et tillæg, der gør, at starttiden bliver den samme, som den altid har været. Selvom ændringen i Autotaks kom henover sommeren, og der har været en del informations- og forståelsesproblemer i starten, synes jeg, vi har haft en rigtig god og konstruktiv dialog med de enkelte selskaber, som været åbne for at drøfte udfordringerne og finde praktiske løsninger. Det drejer sig jo helt grundlæggende om, at vi i fælleskab får udarbejdet den fagligt korrekte skadesopgørelse, der kan sikre den rigtige kvalitet, så jeg vil opfordre taksatorer, værksteder og autolakerere til et konstruktivt samarbejde om den rigtige opgørelse. Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI FAI ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår FAI håber, at alle får en glædelig jul og kommer godt ind i det nye år. FAI s sekretariat holder julelukket fra den 21. december 2012 og er tilbage onsdag den 2. januar Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde for auto- og industrilakererne i det nye år. Udgiver: Foreningen af Auto- og Industrilakerere Autobranchens Hus Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup Tlf , Fax Annoncetegning: Malene Engelund, Tlf , Deadlines 2013: Annoncer og artikler: 12. februar 13. maj 14. august 13. november Indsendelse af annoncer: PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i InDesign CS5 samtlige skrifter og illustrationer skal vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. Kontakt Katja Petersen på hvr.dk for nærmere information. Annoncemateriale leveres elektronisk eller på CD til Malene Engelund vedlagt print af annoncen. Annoncer kan sendes elektronisk via og kan komprimeres via Stuff-It. Med annoncen skal altid følge en PDF-fil til visning og kontrol. Ved afsendelse af materiale på CD vedlægges et print af annoncen til visning og kontrol til: FAI, att. Malene Engelund, Autobranchens Hus, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. Oplag: stk Layout: Katja Petersen,

3 EKSTRA SPRØJTEN 3 Nye regler om betalingstider rammer SMV er hårdt De nye regler om betalingstider skal forkorte betalingstiderne og forbedre likviditeten for virksomhederne. Håndværksrådet tvivler dog på, at det virker. Af chefkonsulent i Håndværksrådet, Jeppe Rosenmejer Meget lange betalingstider bliver næppe effektivt begrænset af de nye regler for betalingstider. Tværtimod risikerer de små og mellemstore virksomheder (SMV erne), at en 60-dages kredittid bliver standard fra deres store kunder, påpeger Håndværksrådet. I foråret 2010 vedtog EU ellers et sæt nye regler, der skal hjælpe især SMV erne med at få pengene hurtigere i land fra deres kunder. Reglerne lægger op til at begrænse mulighederne for de store virksomheder til at pålægge deres små leverandører betalingsfrister på op til dage, sådan som vi ser i dag. På samme måde begrænses det offentliges muligheder for frit at aftale lange kredittider med deres leverandører. Kan forlænge betalingstiderne Håndværksrådet glæder sig over intentionerne i forslaget, men mener, at der mangler noget i gennemførelsen, for at forslaget får den ønskede effekt. Faktisk er det Håndværksrådets bekymring, at reglerne kan risikere at få den stik modsatte effekt og reelt forlænge betalingstiderne og forværre likviditeten for SMV erne. EU-reglerne skal nu omsættes til dansk ret, og Håndværksrådet har siddet med i udvalget, der er kommet med forslag til den danske lov. Håndværksrådet i mindretal Desværre var der ikke enighed i udvalget. De øvrige erhvervsorganisationer i udvalget er tilfredse med lovforslaget, selvom det vil forringe deres små og mellemstore medlemmers likviditet og dermed konkurrencedygtighed. Håndværksrådet er den eneste hovederhvervsorganisation i udvalget, der kun repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Vi har derfor valgt at fremsætte en såkaldt mindretalserklæring, hvori vi udtrykker vores utilfredshed med lovforslaget og den effekt, det vil få på de danske SMV er. Direktivet fra EU lægger op til, at der i handler mellem virksomheder som udgangspunkt gælder 30 dages betalingsfrist, hvis ikke parterne aftaler noget andet. Dette er de samme regler, som gælder i dag. Men som noget nyt indsættes en begrænsning, således at parterne frit kan aftale op til 60 dages betalingsfrist. Hvis der skal gælde en længere betalingsfrist end 60 dage, skal dette udtrykkeligt være aftalt mellem parterne og må ikke være urimeligt overfor kreditor. Regler kan omgås alt for let På overfladen lyder dette jo fint og som en håndsrækning til de små virksomheder, der bliver presset af de store til at yde lange betalingsfrister. Men realiteten er, at dette ikke kommer til at ændre noget som helst på situationen, som den er i dag. Det er meget simpelt at omgå reglerne. Man skal bare forestille sig den store virksomhed, der præsenterer sin lille leverandør for et krav om at underskrive på at yde 90 dages kredit, hvis den lille virksomhed vil beholde den store virksomhed som kunde. Det er de færreste små virksomheder, der har styrken til at stå i mod det pres og måske tabe en stor kunde, der kan være hele grundlaget for sin virksomheds eksistens. Store virksomheder vil udnytte smuthuller I de tilfælde vil den lille virksomhed skrive under og vupti, så er aftalen lovlig. Kravet i loven om, at aftalen ikke må være urimelig overfor kreditor er mere eller mindre umuligt at komme igennem med for en professionel virksomhed. Så det er ikke et krav, der har reel betydning. Under hele forhandlingen om reglerne har Håndværksrådet som den eneste erhvervsorganisation kæmpet for at stramme reglerne, så denne type smuthuller ikke opstår. Det er nemlig Håndværksrådets bekymring, at det faktum, at der nu specifikt står i loven, at parterne frit kan aftale op til 60 dages kredit, vil øge kundernes opmærksomhed på mulighederne for at aftale lange kredittider. Dermed risikerer man, at standarden bliver 60 dages kredit, i stedet for de nuværende gennemsnitlige 25 dages kredit. Lovforslag rammer hele samfundet På den måde risikerer man at forlænge betalingstiderne betragteligt op i mod det dobbelte af i dag, hvis kunderne begynder at stille krav om 60 dages betalingsfrist. Dette vil være katastrofalt for de små virksomheder, der kan have meget svært ved at skaffe finansiering i banken eller kun kan få finansiering på helt urimelige vilkår. Men det er ikke kun katastrofalt for virksomhederne. Det er også meget dårligt for samfundet, da hele samfundet er afhængige af en velfungerende skov af små virksomheder til at skabe vækst og arbejdspladser og som fungerer som leverandører til de store virksomheder. Det er endvidere samfundsøkonomisk hul i hovedet at sende regningen for krisen derhen, hvor det er sværest og dyrest og betale den - nemlig til SMV erne. På den måde vil man fra lovgivers (og de store virksomheders) side have skudt sig selv i foden ved at tænke kortsigtet og snæversynet samt forværre problemerne for SMV erne i stedet for at forbedre likviditeten, som ønsket. Håndværksrådet vil derfor kæmpe til det sidste for at ændre det fremlagte forslag. Vil du vide mere? Kontakt chefkonsulent cand.jur. Jeppe Rosenmejer på eller telefon

4 4 December 2012 FAI og D A F lancerer ny applikation til skadesopgørelser En ny applikation skal gøre det lettere for FAI/D A F s medlemmer at få en kvalificeret vurdering af en skadessag. Grundtanken med applikationen er, at forhandleren eller værkstedet kan tage et billede af både skade og taksatorrapport på sin mobiltelefon, tilknytte en kommentar og derefter sende skadesopgørelsen ind til FAI/ D A F s tekniske rådgivere, som behandler sagen. Alle sager bliver lagret og er tilgængelige via et webmodul, hvortil både bruger og tekniske rådgivere har mulighed for at følge sagen. Applikationen kan både bruges til at få svar på spørgsmål om en konkret skadesopgørelse eller tekniske spørgsmål om skadesudbedring. Dermed vil FAI/D A F-medlemmet få en kyndig og grundig vurdering af skadessagen, og kunden vil i sidste ende få optimal service. Applikationen er gratis og kan hentes i App Store samt Google Play. Den kan findes ved at søge på enten applikationens navn: FAI/D A F eller udbyderen AutoIT. Applikationen vil være kompatibel med både Iphones og Androids styresystem og kræver medlemslog-in for at kunne anvendes. Enkel 5-trins procedure I en enkel og lynhurtig 5-trins procedure kan du med applikationen oprette en skadessag og tage mobilbilleder af både taksatorrapporter, fakturaer og skader, tilknytte kommentarer og sende det til FAI/D A F s tekniske afdeling, som vil behandle sagen på en hjemmeside og besvare dine spørgsmål. Applikationens 5 trin: 1) Tag et eller flere billeder af skade 2) Tilknyt kommentar 3) Tag et eller flere billeder af rapport 4) Tilknyt kommentar 5) Afslut sagen og send til FAI/D A F Som bruger af FAI/D A F-applikationen kan du til enhver tid logge på FAI/D A F s tekniske afdelings hjemmeside og følge med i sagen. Status for håndtering af nye løse skruedele og udsprøjtning Den nye praksis vedrørende håndtering af nye løse skruedele samt reglen om at udsprøjtning på sideliggende dele for farvetilpasning afregnes med en overfladelake- ring (L-lakering) har nu fungeret i knap et halvt år, og FAI kan meddele følgende vedr. forsikringsselskabernes praksis. Systembeskrivelsen og lakopgørelsen skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses den aktuelle skade, og FAI opfordrer til konstruktiv dialog mellem de enkelte værksteder samt forsikringsselskaberne og autolakererne. TRYG Respekterer den nye systembeskrivelse og princippet om L-lakering for udsprøjtning ALKA Respekterer den nye systembeskrivelse og princippet om L-lakering for udsprøjtning If Respekterer den nye systembeskrivelse og princippet om L-lakering for udsprøjtning Codan Respekterer den nye systembeskrivelse og princippet om L-lakering for udsprøjtning Taksatorringen Respekterer den nye systembeskrivelse og princippet om L-lakering for udsprøjtning GF Respekterer den nye systembeskrivelse og princippet om L-lakering for udsprøjtning TopDanmark FAI har møde i december med TopDanmark Det bør understreges, at forhandlinger om værkstedstimeprisen intet har at gøre med, hvordan man håndterer udsprøjtning. Dette er nødvendigt at pointere, da enkelte selskaber har været ude at forlange nedsættelse af timeprisen, såfremt man fordrer L-lakering for udsprøjtning på sideliggende dele. Det står naturligvis alle frit for at aftale hvad som helst, men FAI s udgangspunkt er, at man skal anvende systemet som det er tiltænkt, så man kvalitetsmæssigt og fagligt får den korrekte opgørelse. FAI opfordrer derfor kraftigt alle sine medlemmer, alle værksteder og bilforhandlere til at anvende systemet som det er agtet og som beskrevet i F&P s og FAI s lakvejledning: AT-lak/FAI euro LAK, 11/0 udgivet den 4. september 2012 find den på lakinfo.dk under Systembeskrivelsen.

5 EKSTRA SPRØJTEN 5 Fuld dækning med perfekt finish Det vigtigste ved en forsikring er, hvad der sker, når du får en skade. Det er først dér, du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Som medlem af FAI betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Blandt andet får du tilknyttet en fast kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche. Læg det sammen med en VIP-postkasse på hvor skader kan anmeldes døgnet rundt, så har du en forsikring hos If. Og skulle du mod forventning blive utilfreds med noget, kan du kontakte If eller FAI, som sørger for, at behandle din henvendelse. Vil du vide mere så ring til os på FAI Forsikring i samarbejde med If InHouse 0512

6 6 December 2012 Materialepriser og modeller november 2012 Eurotax har beregnet nye materialepriser til FAI euro LAK og AT-lak i henhold til lakleverandørernes prisstigninger. Det er aftalt med forsikringsselskabernes brancheforening, F&P, at stigningerne træder i kraft med virkning fra mandag den 26. november Alt efter laktype og behandlingsmønster er stigningen i gennemsnit 1 %. Materialestigninger bliver automatisk lagt ind i FAI euro LAK og Autotaks, og der skal således ikke reguleres på de materialeindeks, I benytter. Viva Mexico! Bladet autobranchen gennemførte i oktober/november en fantastisk rundtur i Mexico. Rejsen er udførligt omtalt i decembernummeret af autobranchen, så her præsenteres blot et par stemningbilleder: Nye bilmodeller Programmet er opdateret med nye bilmodeller i henhold til nedenstående liste. Nye bilmodeller FAI euro LAK November Nye bilmodeller 2012 FAI euro LAK AUDI A1 (Mod.012) Sportback 5-dørs 2011 AUDI Q3 (Mod.012) Station 5-dørs 2011 BMW i (Mod.012) Lift-back 4-dørs 2011 CHEVROLET Volt (Mod.012) Sedan 5-dørs 2011 CITROËN C4 (Mod.07) Lift-back 4-dørs FIAT Ducato L1H2 (Mod.06) Højt tag Kassevogn 2006 KIA Rio III (Mod.05) Lift-back 4-dørs KIA Rio (Mod.012) Sedan 3-dørs 2011 KIA Rio (Mod.012) Lift-back 4-dørs 2011 KIA Rio (Mod.012) Sedan 5-dørs 2011 MERCEDES-BENZ B160-B200 (Mod.012) Kombi MERCEDES-BENZ ML (Mod.012) Station 5-dørs 2011 MINI (D) Mini Roadster (Mod.012) Cabriolet 2-dørs 2012 NISSAN NV400 (Mod.011) Enkeltkabine 2011 NISSAN NV400 L3H2 (Mod.011) Kombi/Bus 2011 NISSAN NV400 L1H2 (Mod.011) Højt tag Kassevogn 2011 NISSAN NV400 L2H3 (Mod.011) Højt tag Kassevogn 2011 NISSAN NV400 L3H3 (Mod.011) Højt tag Kassevogn 2011 NISSAN NV400 L L3H2 (Mod.011) Kassevogn 2011 NISSAN NV400 L L3H3 (Mod.011) Højt tag Kassevogn 2011 OPEL Astra J GTC Sedan 3-dørs 2011 OPEL Zafira C Tourer (Mod.012) Kombi OPEL Ampera (Mod.012) Sedan 5-dørs 2011 OPEL Combo (Mod.012) Kombi OPEL Combo L1H2 (Mod.012) Højt tag Kombi 2011 OPEL Combo L2H1 (Mod.012) Kombi 2011 OPEL Combo L1H1 (Mod.012) Kassevogn 2011 OPEL Combo L1H2 (Mod.012) Højt tag Kassevogn 2011 OPEL Combo L2H1 (Mod.012) Kassevogn 2011 OPEL Movano L1H2 (Mod.010) Højt tag Kombi/Bus 2011 PEUGEOT Partner (Mod.08) Enkeltkabine 2-dørs 2008 RENAULT Koleos (Mod.011) Station 6-dørs 2011 SAAB 9-5 (Mod.011) SportCombi Kombi SAAB 9-4X (Mod.012) Station 5-dørs 2011 SEAT Mii (Mod.012) Sedan 3-dørs 2011 SKODA Citigo (Mod.012) Sedan 3-dørs 2011 SUBARU Impreza (Mod.012) Sedan 5-dørs 2012 SUBARU XV (Mod.012) Sedan 5-dørs 2011 TOYOTA Yaris (Mod.012) 3-dørs 2011 TOYOTA Yaris (Mod.012) 5-dørs 2011 VW Up (Mod.012) Sedan 3-dørs 2011 VW Beetle (Mod.012) Sedan 3-dørs 2011 ZASTAVA Zastava 10 (Mod.06) Hatchback 3-dørs 2006 ZASTAVA Zastava 10 (Mod.06) Hatchback 5-dørs 2006 Bilforhandlere, lakerere og autoophuggere på besøg hos det mexicanske busselskab OdeA. Certificering og Rådgivning Din samarbejdspartner, når det gælder...! KS 2000 certificering i samarbejde med FAI Energibesparelser og energieffektivisering Projektering af tekniske anlæg I den mexicanske sølvby, Taxco, er alle taxier gamle folkevognsbobler. Miljøansøgning, APV, kemistyring og ATEX-vurdering Myndighedsbehandling Tlf Aalborg K. Christensens Vej Aalborg SV Århus Gunnar Clausensvej Viby J København Lindeengen 20A 2740 Skovlunde

7 EKSTRA SPRØJTEN 7 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER EN FØRSTEKLASSES KLARLAK MED EN FREMRAGENDE GLANS P HS PLUS KLARLAK NEXA AUTOCOLOR lancerer denne nye innovative klarlak for at kunne tilbyde de bedste egenskaber, så dit værksted bliver endnu mere produktivt og lønsomt, samtidig med at du vil kunne udføre reparationer af højeste kvalitet med et langvarigt resultat. Forhandler: Scandinavia Paint Solution A/S Tlf.: Blank finish af høj kvalitet Hurtig procestid Nem påføring NEXA AUTOCOLOR og AQUABASE er varemærker, der tilhører PPG Industries PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

8 8 December 2012 Har du et ledigt job? Så gør det synligt for de akutledige Hjælp med at give den nye dagpengereform en god start. Læs om, hvordan du opslår akutjob og får særlig hjælp fra jobcentrene samt hvilke krav, der er til akutjob m.m. Hvorfor er arbejdsgiverne gået med i aftalen om akutjob? Virksomhederne har brug for et mere konkurrencedygtigt Danmark. Dagpengereformen - som arbejdsgiverne har efterlyst længe - vil give et solidt bidrag hertil og medvirke til, at flere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst. Det er en reform, vi gerne vil medvirke til at give en god start. Det næste halve år står vi i en ekstraordinær situation. Den fireårige og den toårige dagpengeperiode løber sammen, og ekstraordinært mange skal ud at finde job. Selv om den økonomiske vækst er lav i Danmark, og en række virksomheder har oplevet, at de har måttet reducere antallet af medarbejdere, så er der stadig mange, der skifter job. På bare et år er der over en halv million danskere, som skifter job. Derfor opfordrer vi nu alle, der har ledige jobs, til at overveje, om det ville være muligt at slå jobbet op, så også langtidsledige kan søge det. Det er selvfølgelig virksomhedens suveræne valg, hvem der skal være den nye medarbejder. Hvordan opslår man et akutjob? Et akutjob behøver ikke at være forbeholdt målgruppen. Virksomheden vælger selv om stillingen kun skal slås op som akutjob på Jobnet, eller om man både vil igangsætte den sædvanlige jobsøgning samtidig med, at man slår stillingen op på Jobnet. Har virksomheden erfaring med Jobnet.dk, skal man blot gøre som man plejer og placere stillingen i den særlige kategori: akutjob. Virksomheden skal skrive, at der er tale om et akutjob, og at den opfordrer de ledige, som er tæt på at miste retten til dagpenge, til at søge jobbet. Har virksomheden ikke erfaring med Jobnet, skal virksomheden først oprettes. Det gør man indtil videre ved at kontakte Jobnet-support på tlf: Hvem er akutledig? Målgruppen for akutjob er ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra 1. oktober frem til 1. april 2013 (dagpengene udløber senest ved udgangen af uge 26). De ledige kan få en attest i deres a-kasse på, at de er i målgruppen. Attesten afleveres til arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen. Hvilke krav er der til et akutjob? Et akutjob kan både være permanent og midlertidigt. Det er job på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår uden tilskud fra det offentlige. Jobbene skal være planlagt til mindst 3 måneders varighed. For at få præmie skal ansættelsen vare i mindst 26 uger, og det ugentlige timetal skal være mindst 32 i gennemsnit. Hvad kan Jobcenteret hjælpe med? Jobcentrene har fået flere muligheder for at hjælpe de langtidsledige til en god start i virksomheden. Virksomhederne kan få hjælp til At få lagt et stillingsopslag op på jobnet At få henvist et antal kvalificerede ledige At søge om at få dækket udgiften op til 6 ugers uddannelse fra jobcentret (opkvalificeringsjob) efter eventuel ansættelse. De ledige, som virksomheden måske overvejer at ansætte, kan forud for ansættelsen søge om Tilbud om virksomhedspraktik eller en løntilskudsansættelse på virksomheden Deltagelse i opkvalificering At indgå som vikar i et jobrotationsforløb, hvor der ydes tilskud til en eller flere medarbejderes efteruddannelse. Hvis virksomheden ansætter en medarbejder med løntilskud eller i jobrotationsordning, kan der ikke udbetales akutjobpræmie. Opkvalificering i forbindelse med et ordinært job giver mulighed for akutjobpræmie. Hvilke forpligtigelser har arbejdsgiveren? Arbejdsgiveren har de samme forpligtigelser som ved alle andre ordinære job. De normale regler om løn- og ansættelsesvilkår gælder også reglerne for opsigelse. Hvem kan jeg ansætte? Virksomheden kan ansætte præcis som den plejer ved en ordinær ansættelse. Hvis virksomheden ansætter en akutledig og ønsker præmien, skal virksomheden sikre den nødvendige dokumentation (varighed af ansættelsen, timetal og beviset fra medarbejderens a-kasse på, at han var akutledig). Hvordan får man præmien på kr.? Præmien på kr. udbetales, når ansættelsesforholdet har varet et år. Varer det kun et halvt år, er præmien Det ugentlige timetal skal være mindst 32 timer, og jobbet skal have været opslået på Jobnet.dk som akutjob. Akutjobbet er på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. En ledig i målgruppen kan få en attest fra sin arbejdsløshedskasse på, at han er med i målgruppen. Attesten skal afleveres til virksomheden i forbindelse med ansættelsen. Virksomheden får udbetalt pengene i den pågældende medarbejders a-kasse. Præmien omfatter ansættelsesforhold, som indgås senest 1. juli Virksomheden skal sikre den nødvendige dokumentation (varighed af ansættelsen, timetal og beviset fra medarbejderens a-kasse på, at han var akutledig). Hvilke job kan opslås som akutjob? Alle job kan slås op som akutjob, når der er tale om job på ordinære vilkår som forventes at vare mindst 13 uger. Man kan sagtens opslå akutjob uden at have forventning om at få præmien. Hvis ansættelsen fortsætter i 26/52 uger, kan virksomheden få præmie. Har du et ledigt job til en vognmaler? Malerforbundet har lagt sig i selen for at sikre de medlemmer, der står til at falde ud af dagpengesystemet et arbejde, og det gælder selvfølgelig også vognmalere. I forbindelse med at finde jobåbninger indenfor vognmalerbranchen, er den enkelte arbejdsgiver mere end velkommen til at kontakte Malernes Fagforening - især med konkrete job (både akutpakkejob og alm. job) - men også hvis man ønsker at vide mere om akutjobpakken og de muligheder, der ligger i den. Det væsentligste for den ledige er, at det er ordinært job - altså ikke løntilskud eller virksomhedspraktik. Især mulighederne omkring opkvalificering i arbejde kunne være interessante for både arbejdsgivere og svendene. På nuværende tidspunkt drejer det sig omkring autolakerer på landsplan, som inden for et halvt år vil miste dagpengeretten, hvis ikke det lykkes at finde et arbejde. Det er ikke nødvendigvis folk, der har gået ledige i lang tid, men også personer, som mangler et større eller mindre antal arbejdstimer for ikke at falde ud af dagpengesystemet. Henvendelse kan rettes til den lokale afdeling af Malerforbundet i Danmark. Virksomheder i Storkøbenhavn bedes kontakte Allan Larsen, Malernes Fagforening i Storkøbenhavn på enten tlf eller mail

9 EKSTRA SPRØJTEN 9 Få dit juleønske opfyldt!...og bliv medlem af Lakkæden Danmark Kun 5.000,- om året Et medlemskab, som kan mærkes direkte på bundlinien! Lakkæden Danmark er igang med at opbygge et ægte frivilligt kædesamarbejde. Har du lyst til at være det næste kædeværksted, så kontakt gerne bestyrelsesformand Torben Rasmussen på telefon Se mere om os på Lakkæde Jeg har aldrig været den store tilhængere af kæder. Jeg må dog indrømme, at jeg i Lakkæden Danmark oplever, at jeg kan fokusere på at være selvstændig og gennemføre mine egne planer og samtidig få markant udbytte af kædefordelene. I vores forretning skønner jeg, at vi opnår en omkostningsoptimering på materialer på 20-40%. Claus Busk, Ruds Vedby Autolakering Kædefordele Markedsføring, udlodning af overskud, gennemsigtig økonomi, øget indtjening, kollegialt netværk, fælles indkøb, fællesskab udvikling m.m. Lakkædenkæden Danmar alt i laker Danmark alt i lakering Lakkæden Danmark har indgået aftale med ovenstående leverandører. Kontakt din faste konsulent og hør om mulighederne, hvis du er medlem. Baldersbuen Hedehusene

10 10 December 2012 Finanslovsforlig betyder færre praktikpladser i 2013 Regeringens uddannelsesgaranti til unge kommer til at koste reelle praktikpladser i virksomhederne. Det mener Håndværksrådet, som ærgrer sig over, at forligspartierne ofrer praktikpladser for i stedet at oprette skolepraktikpladser. Af Frederik Faurby, Håndværksrådet Den 8. november indgik regeringen et bredt forlig, der halverer den præmie- og bonusordning, som i dag holder hånden under mange tusinde lærepladser. Til gengæld stiller aftalen en uddannelsesgaranti, så alle unge på erhvervsuddannelserne er garanteret at kunne fuldføre deres uddannelse gennem skolepraktik. Håndværksrådet mener dog, at det ville have klædt forligsparterne at indgå et forlig med større fokus på praktikpladser end på skolepraktik. De små og mellemstore virksomheder er skuffede over, at der er så meget fokus på skolepraktik i forsøget på at løse problemet med de manglende praktikpladser. Aftalen bærer præg af, at man har ønsket at kunne bruge ordet uddannelsesgaranti frem for at finde økonomiske og andre incitamenter, der kunne få arbejdsgiverne til i højere grad at oprette praktikpladser. For det er jo det, der er brug for, siger Heike Hoffmann, erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet. Sender regningen til virksomhederne Regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten samt Venstre og Det Konservative Folkeparti står bag forliget, der oven i købet sender regningen for skolepraktikken direkte til virksomhederne. Vel at mærke til de virksomheder, der ellers kunne bruge pengene til at etablere flere af de praktikpladser, som står øverst på ønskesedlen hos både praktikpladssøgende, virksomheder og velsagtens også politikerne. Aftalen skrotter præmieringsordningen, som i nogle år nu har fungeret som økonomisk incitament for især små og mellemstore virksomheder til at oprette flere praktikpladser. Som erstatning for denne gulerod bruger man nu pisken hvis ikke I opretter praktikpladser, tager vi jeres penge og opretter flere skolepraktikpladser, synes tankegangen at være. Vi er meget bekymrede for skiftet fra gulerod til pisk. Især fordi oprettelsen af praktikcentre på erhvervsskolerne meget let kan få endnu flere virksomheder til at afholde sig fra at ansætte lærlinge. Vi har en ubehagelig fornemmelse af, at mange virksomheder vil tænke, at det jo ikke er nødvendigt at oprette praktikpladser, hvis alle lærlinge alligevel kan få en erhvervsuddannelse i et praktikcenter. Det er ikke godt for erhvervsuddannelserne, hvis uddannelserne i højere grad bliver gennemført på skolebasis hverken for de unge eller for de virksomheder, der efterfølgende skal ansætte dem, siger Heike Hoffmann. Færre praktikpladser i 2013 I 2013 bliver lærlingepræmien halveret fra pr. lærling til kr., og præmien kommer til at gå til lærlinge under 25 år. I 2014 bortfalder præmieringen helt for de virksomheder, der påtager sig et uddannelsesansvar. Afviklingen af præmieringsordningen vil i sig selv give et dyk i antallet af praktikpladser, viser Håndværksrådets konjunkturundersøgelse. Mere end 60 pct. af de virksomheder, der uddanner lærlinge, vil ansætte færre eller ingen lærlinge, hvis præmieringsordningen nedlægges. Derfor er vi sikre på, at 2013 vil byde på færre praktikpladser. Timingen i forhold til den økonomiske situation i vores medlemsvirksomheder, og nedlæggelsen af præmieringsordningen er simpelt hen så skæv, som den overhovedet kan være. Der kommer ikke flere praktikpladser af at lade virksomhederne betale for skolepraktikken. Men der kommer flere skolepraktikpladser i praktikpladscentrene og dermed en større regning til de virksomheder, der ellers kunne have brugt pengene på at aflønne lærlinge, siger Heike Hoffmann. Vil du vide mere? Kontakt erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet Heike Hoffmann, tlf eller Regeringen forringer præmie- og bonusordning Fra 1. januar 2013 sættes præmie- og bonusbeløbet ned fra til kr. for en lærling eller en elev. Præmien målrettes elever og lærlinge under 25 år. Præmieordningen på op til kr. forventes at udløbe den 31. december Regeringen har indgået en delaftale til finansloven for 2013, som indfører en ny præmie- og bonusordning på op til kr. pr. 1. januar Den foreslåede ordning gælder kun for aftaler med elever, der er under 25 år. Virksomhederne har fortsat mulighed for at søge om præmie og bonus for op til kr. pr. uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal være indgået og underskrevet senest den 31. december Efter denne dato udløser ansættelsen af en elev eller lærling ikke længere kr. Uddannelsen skal være påbegyndt senest tre måneder efter aftalens indgåelse For alle uddannelsesaftaler gælder, at uddannelsen skal være påbegyndt. Det vil sige, at eleven skal tiltræde senest tre måneder efter, at aftalen er indgået. Hvis denne regel ikke er opfyldt, kan virksomheden ikke få udbetalt præmie og bonus. Skoleperioder tæller ikke med i prøvetiden Skoleperioder i prøvetiden bliver ikke regnet med i opgørelsen af de 30 dage. Det vil sige, at hvis eleven har været på skole i fx 2 uger i løbet af de 30 dage, kan virksomheden først søge om præmie efter 44 dage. Hvis uddannelsesaftalen ophører, inden eleven har været i 30 dages praktik i prøvetiden, kan virksomheden ikke opnå præmie for denne periode. Virksomheden får heller ikke udbetalt præmie og bonus, hvis eleven er over 25 år, og virksomheden modtager tilskud fra Jobcenter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Håndværksrådet svarer på oftest stillede spørgsmål vedrørende præmie- og bonusordningen på hvr.dk/oss.

11 EKSTRA SPRØJTEN 11 NYE SVENDE den 16. november 2012 Forreste række fra venstre: Knud Krog (Skp. Silkeborg), Sofie Person (Sverige), Jan Holm (lærer), Elias Person (Sverige), Stefan Carlson (Sverige) 2. række fra venstre: Emelie Dammare (Sverige), Miko Johansen (Tidycar Øverød), Diana Lindholm (Skp. Silkeborg), Nick Bæck (Malerværkstedet Viborg), Johan Wikstrøm (Sverige) Bagerste række fra venstre: Benjamin Lange (Bistrup autolakering), Patrick Monrad (Holbæk autolakering), Tobias Bredenberg (Sverige), Rasmus Ottendal (Dansk Special Lakering) manglede den dag fotografen var her. Miko Lerssi Johansen fik samtidig uddelt Mølgaards mindelegat og fik en check på 3.000,- kr. THE COLOUR OF TRUST. Sikkens præsenterer Autoprep Pretreatment Wipes THE PAINTERS starring Darren Smith Sparet forbehandlingstid betyder meget for os Se filmen på Put Standox tæt ved dit hjerte. Det gør bilproducenterne. Standox, det førende mærke i reparationslak til bilindustrien, har godkendelser fra alle de store bilproducenter. Det er perfekt for bilforhandlere og ideel for autolakerer, der udfører garantireparationer. Så hav tillid til os og stol på, at Standox leverer de bedste resultater. Lakeringens kunst.

12 12 December årig veteran fejrer fødselsdag i Legoland Af Thorben Damsgaard Packard veteranbilen fra som Ekstra Sprøjten har fulgt restaureringen af - holdt fødselsdagsfest i Legoland. Dagen blev fejret med deltagelse i Styrkeprøven, et veteranløb som går på skift mellem de skandinaviske lande. August i år var det Danmarks tur til at afvikle løbet, og Legoland i Billund blev valgt som base. Autoforhandlerfamilien Fasterholt fra Billund var arrangør og klarede opgaven til UG. Aldersgrænsen for de 54 biler er de ældste var fra Den så godt som lokale automekaniker Martin Andersen kørte en af sine 22 Buick er fra Langt de fleste deltagere kom igennem de 2 X 100 kilometer ruter uden de store problemer, men punkteringer vil der altid være, når så gamle køretøjer begiver sig ud på vejene. De fleste deltagere var klædt i tidstypisk klædning, og også Packardens besætning havde iklædt sig passende kostumer fra de brølende tyvere. Gangsterbossens livvagt passer godt på fødselaren Pause ved Bindeballe Købmandsgård i nærheden af Jelling. Her kan man købes alt lige fra petroleum i løs vægt til lampeglas og udgået husgeråd. Det pynter vældigt på facaden, når en gammel T Ford er på indkøb.

13 EKSTRA SPRØJTEN 13 Startpakke til nye arbejdsgivere Ny guide viser vejen for kommende arbejdsgivere Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriet har udarbejdet en guide, AnsætSelv, der skal gøre det nemmere for nye arbejdsgivere at ansætte deres første medarbejder. Guiden samler det offentliges krav i forbindelse med fx ansættelse, arbejdsmiljø, sygdom, orlov, barsel, arbejdsulykker, opsigelser og afskedigelser. Målet med guiden er at give nye arbejdsgivere et sammenhængende, effektivt og brugervenligt forløb, når de skal ansætte deres første medarbejdere. Guiden kan findes på Når en virksomhed har ansat sin første medarbejder, sender Arbejdstilsynet et brev eller en med en introduktion til arbejdsmiljøkrav og et link til et særligt område på Arbejdstilsynets hjemmeside, Her kan virksomheden blandt andet se videoklip, der introducerer de tre krav om: Oplæring og instruktion af den nye medarbejder Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og Afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdstilsynet vil gerne hjælpe de nye arbejdsgivere med at sikre, at deres ansatte går lige så raske hjem fra arbejde, som de kom. Både af hensyn til den enkelte ansatte og fordi arbejdsskader og fravær kan være både dyrt og ubehageligt for en ny arbejdsgiver. Derfor indeholder startpakken også et lettilgængeligt og overskueligt værktøj, hvor den nye arbejdsgiver ud fra den ansattes jobfunktion bliver præsenteret for de mest relevante arbejdsmiljøproblemer og får hjælp til at arbejde med at løse dem. Fakta om startpakken Arbejdstilsynet sender startpakken til virksomheder, når de får kendskab til, at de ansætter for første gang. AT får kvartalsvise beskæftigelsesdata fra Danmarks Statistik via CVR-registret. Der kan gå 3 til 6 måneder fra, at medarbejderen er ansat, til arbejdsgiveren modtager brevet/ en fra Arbejdstilsynet. Startpakken er en del af den politiske aftale fra marts 2011 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod I brevet/ en er der også henvist til Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, hvor der er information om arbejdsgiveres pligt til at tegne forsikring og anmelde arbejdsulykker for sine ansatte. Kontakt Projektleder Victor Mørk Johansen, tlf eller Nye regler for lakering af brugte dele Efter at de nye starttider for løse dele blev indført og aftalen med DAG om lakering af brugte dele blev ophævet, er der nu nye regler for lakering af brugte dele: Nedenstående regler er accepteret af Tryg og If og FAI anbefaler alle selskaber og værksteder at respektere principperne idet de giver fair vilkår og sikrer den nødvendige kvalitet. Praksis er, at der som udgangspunkt altid køber brugte dele af højeste kvalitet svarende til B1 kvalitet i DAG s system og at forsikringsselskabet om nødvendigt kompenserer den lave starttid med et tillæg på 12 AE. I disse tilfælde afregnes lakeringen af den brugte del med en LE lakering (nydels). Forudsætningen for en B1-del er at den er Helt OK næsten som ny Rengjort for div. olie, lydisolerende materiale, listetape og undervognsbeh. m.m. Afskallinger, rust og lignende findes ikke på en A del Prikbuler kan forekomme, men ikke opretning. Hvis forsikringsselskabet undtagelsesvis har aftalt med værkstedet at købe en B del, afregnes lakeringen med en Li1. Hvis forsikringsselskabet har købt en B1 del og værkstedet sætter en del af ringere kvalitet på, er det et mellemværende mellem værksted og autolakerer.

14 14 December 2012 Lakskadecentret ny aktionær i LAKexperten A/S LAKexperten A/S udvider endnu engang antallet af værksteder. Denne gang på Sjælland, hvor Lakskadecentret i Greve fremover er en del af den landsdækkende kæde. Lakskadecentret er et topmoderne værksted med de nyeste teknologier og effektiv værkstedsindretning, som giver et godt flow og optimerer alle arbejdsgange - fra bilen kommer ind på værkstedet til den står færdig og skal retur til kunden. Stor kapacitet Det topmoderne værksted på 2600 m2 med fem sprøjtekabiner, hvoraf de tre er 11 meter lange, har en årlig kapacitet på biler. Indehaverne tøver ikke med at kalde sig selv Nordens mest moderne malerværksted. De er stolte over værkstedet og viser gerne de lyse og indbydende faciliteter frem. Alle LAKexpertens øvrige aktionærer har allerede haft mulighed for at besøge værkstedet ved et fællesarrangement. Rutinerede LAKexperten folk Holdet bag den nye aktionær er langt fra nye i LAKexperten regi. Bjørn Mikkelsen driver i forvejen LAKexperten Slagelse og er samtidig medlem af kædens bestyrelse, mens Kirsten og Jan Elvekjær driver LAKexperten Tåstrup. Foruden Lakskadecentret driver de også LAKexperten Sorø sammen. Netop samarbejdet om værkstedet i Sorø førte i 2011 til en udnævnelse som Årets Gazelle i LAKexperten. Samarbejde baner vejen for vækst Hos LAKexperten er man glade for, at de ivrige aktionærer ser potentialet i det udvidede samarbejde og griber mulighederne, når de opstår. Samarbejdet med kolleger er en vigtig del af hverdagen i en kæde, og vi ser hele tiden, hvordan der knyttes stærkere og tættere bånd mellem aktionærerne i kæden. Holdet bag Lakskadecentret er rigtig godt eksempel på, hvordan man sammen kan drive en moderne forretning. Samtidig er de med til at inspirere andre LAKexperten kollegaer til at se lignende muligheder i deres område, fortæller kædechef Bo K. Søndergaard. Bjørn Mikkelsen og Jan Elvekjær står sammen i spidsen for LAKexperten LAKskadecentret på Agenavej i Greve. PRESSEMEDDELELSE Nye sliberrondeller til klarlakker i forbindelse med polering De nye NORTON ICE rondeller er opbygget med en åbenmasket ryg teknologi, som er belagt med ultra fine slibekorn. Det at anvende en åbenmasket ryg teknologi ved påføring af slibekornene giver en tredimensionel belægning som har flere fordele: rondellerne giver et mere ensartet slibebillede som på konventionelle rondeller, og slibebilledet forbliver konstant i hele rondelles levetid. Rygmaterialet er udført med en skumbagside som absorberer store mængder vand, og gør bearbejdningen blødere og mere smidig uden risiko for gennemslibning. Rondellerne som har velcro bagside kan vaskes og genbruges. De nye rondeller findes i diametrene 80mm og 150mm i kornstørrelserne P1500, P2000 og P3000. I NORTON ICE sortimentet er et komplet system til slutbearbejdning af lak og klarlak i forbindelse med polering, omfatter også filmrondeller til tørslibning, vandfaste slibeark, vandfaste Rosette rondeller til fjernelse af støvkorn og urenheder, vandbaserede polerpastaer, polerpuder i skum, lammeuldspuder, lakforsegler, microfiberklud og bagskiver. Saint-Gobain Abrasives A/S er førende leverandør af slibeprodukter og indgår i Saint-Gobain Abrasives, verdens største producent af slibeprodukter. Saint-Gobain Abrasives anvender den nyeste teknologi, er førende inden for udvikling af nye slibematerialer og byder på en række førende mærker som Norton, Clipper, Nimbus, Flexovit, Winter og Baystate.

15 EKSTRA SPRØJTEN 15 Formanden tager skraldet I marts måned blev Landsformand for FAI Lasse Jæger Jensen valgt til bestyrelsen i ABAS Miljøservice og er nu med til at tage skraldet i autobranchen. ABAS Miljøservice spiller en vigtig rolle i autobranchen og kan tilbyde gode løsninger på affaldsområde til FAI s medlemmer, siger det nyvalgte bestyrelsesmedlem. ABAS Miljøservice er branchens affaldsselskab og blev stiftet i 1989 af en samlet autobranche. Virksomheden er ejet af kunderne og bestyrelsen består af repræsentanter fra CAD, DAF og DI, Bilbranchen samt FAI. Dermed har kunderne gennem deres organisationer direkte indflydelse på aktiviteter i selskabet og formålet er at tilbyde virksomhederne den bedste løsning til den rigtige pris med kunden i centrum. Tidligere har ABAS Miljøservice ikke dyrket FAIområdet indgående, men nu er de klar til også at løse udfordringerne på affaldsområdet for FAIvirksomheder, pointerer Lasse Jæger Jensen. Hos ABAS Miljøservice tages affaldshåndteringen og samarbejdet med kunderne seriøst. Hele processen starter med et konsulentbesøg, hvor affaldsstrømmene i virksomheden gennemgås, og der findes løsninger på håndtering og opbevaring, som passer til den enkelte virksomhed. ABAS tilbyder en lang række forskellige emballager, som alle er godkendt til både opbevaring og den efterfølgende transport til behandling så der vil altid være en emballagetype til din virksomhed. Der laves en totalløsning til virksomheden, som både omfatter de farlige affaldstyper samt de mere traditionelle affaldstyper. Dermed får virksomheden kun en leverandør at henvende sig til vedrørende affaldshåndtering. Der holdes løbende øje med virksomhedens affaldsproduktion, og såfremt denne ændrer sig væsentlig, vil der i dialog med virksomheden ske en optimering af affaldsløsningen. ABAS Miljøservice sørger for, at alle aftaler er på plads vedrørende transport og behandling af affaldet og har de nødvendige godkendelser til håndtering. ABAS Miljøservice foretager alle indberetninger til myndighederne vedrørende affaldets vej til endelig behandling. Det eneste virksomheden skal gøre som kunde er at passe sin forretning og servicere sine kunder, så sørger ABAS Miljøservice for resten. Der er fjorten procent af FAI medlemmerne, som i dag er medejere af ABAS Miljøservice. Vi har plads til mange flere, så jeg kan kun anbefale at ringe til ABAS Miljøservice på tlf for at aftale et konsulentbesøg eller kigge på for mere information slutter Lasse Jæger Jensen. Hader du også dobbeltarbejde? fantastisk software til fantastiske virksomheder - nu med integration til FORSI for FAIs medlemmer! Send Helios en mail på eller ring på tlf så hjælper vi dig med opsætningen. >2500skadesrapporter er hentet ind i Helios den første måned...

16 16 December 2012 Audit af KS 2000/ISO 9001 FAI s KS 2000 kvalitetsstandard er opbygget som en ramme, og virksomheden kan således gå længere, end systemet foreskriver. Det betyder bl.a., at Virksomheden løbende får et godt billede af kvalitetsarbejdet. Virksomheden får et godt indtryk af, hvad der fungerer godt og hvor der er mulighed for forbedringer. Udviklingen i kvalitetsarbejdet løbende kan synliggøres overfor medarbejderne. Der er mulighed for at profilere virksomhedens kvalitetsniveau overfor kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter. FAI s styregruppe umiddelbart har mulighed for at tilpasse kravene til en KS 2000 certificering. Der er mulighed for at arbejde systematisk hen imod en ISO 9001 certificering. Det betyder, at der skal udføres en supplerende indsats for at være i overensstemmelse med ISO 9001 og det handler i det væsentligste om yderligere dokumentation i form af skriftlige fremgangsmåder og registreringer. For at illustrere hvad der skal til, tages der udgangspunkt i FAI s kvalitetsstandard og denne opbygning svarer i øvrigt fuldstændigt til en auditrapport. Dette sikrer, at virksomheden kan bevare overblikket, og at der er fuld genkendelighed helt fra KS 2000 krav - over resultater af auditbesøg i auditrapporten - til den supplerende indsats for at blive klar til en ISO 9001-certificering. Der suppleres med ISO 9001-bemærkninger for hvert kravområde i KS 2000-standarden, og herudover beskrives efterfølgende den yderligere dokumentation/materiale for at virksomhedens dokumenter lever op til kravene i ISO Som indikeret ovenfor er der fokus på at opnå overensstemmelse med dokumentationskravene i ISO Det betyder, at der i den enkelte virksomhed kan være forhold, som i mindre omfang medfører ændringer og/eller supplementer i forhold til det beskrevne for at opfylde kravene i ISO Her står MANconsult naturligvis til rådighed med råd og vejledning for at afklare dette. Generelt om dokumentationskrav i ISO 9001 I det følgende er givet en overordnet beskrivelse af krav til dokumentation i ISO 9001:2008 kvalitetsstandard. Som udgangspunkt bemærkes det, at der kun er ganske få krav til systemdokumentation, og at der er en række krav til at gennemføre registreringer. I ISO 9001 er der krav om, at der foreligger en kvalitetshåndbog (4.2.2), og der er reelt kun krav om dokumenterede fremgangsmåder på seks områder. Det drejer sig om følgende (tal i parentes refererer til kravelementet/punktet i ISO 9001 standarden): 1. Dokumentstyring (4.2.3) 2. Kvalitetsregistreringer (4.2.4) 3. Intern audit (8.2.2) 4. Behandling af afvigende produkter (8.3)* 5. Korrigerende handlinger (8.5.2)* 6. Forebyggende handlinger (8.5.3)* *Ses ofte i en samlet fremgangsmåde Hertil kommer en række forskellige registreringer, herunder blandt andet referat af ledelsens gennemgang, resultater af intern audit, ajourført organisationsplan, skriftlige mål og handlingsplaner m.v. En væsentlig del af den angivne dokumentation er allerede beskrevet i FAI s kvalitetsstandard, og de efterfølgende afsnit illustrerer gabet op til ISO 9001 og bidrager med inspiration, viden og værktøjer hertil. Supplement fra KS 2000 til ISO 9001 I FAI s kvalitetsstandard fremgår de forskellige kravområder og de specifikke krav, som man skal opfylde i KS Hvert kravområde er inddelt i 4 felter, og der læses fra venstre mod højre. De angivne krav med grønne felter - frem til den stiplede linje (målstregen) - skal opfyldes for at opnå en KS 2000-certificering. Det bemærkes samtidig, at krav til dokumentation/skriftlighed stiger fra venstre mod højre. For at blive klar til en ISO 9001-certificering skal alle fire felter indenfor hvert kravområde opfyldes og hertil kommer supplerende dokumentation og handlinger, som er anført i feltet til højre, ISO 9001-bemærkning. Dette felt er markeret med blåt, og herunder kan der findes links til eksempler på fremgangsmåder, viden og værktøjer. Der er i forhold til FAI s kvalitetsstandard tilføjet kravområdet Intern audit. Da det er et specifikt ISO 9001-krav, så er hele kravområdet markeret med blåt. Det bemærkes videre, at der ikke er angivet krav til udvikling og konstruktion (7.3). Dette ISO 9001-krav er generelt udeladt i KS 2000/ISO Web-audit af KS 2000/ISO 9011 En ISO-certificering er gældende i to år, men der skal i mellemtiden foretages intern audit løbende. MANconsult foretager også en såkaldt web-audit, hvor værkstedets arbejde med kvalitetsstyring gennemgås. MANconsult bruger som udgangspunkt nedenstående skabelon ved deres web-audit: Mål og handlingsplaner Der forventes en opdatering af de projekter og tiltag, som man arbejder med - herunder såvel fysiske projekter som tiltag i forhold til arbejdsproces og produkt. Bør håndteres i intern audit og evaluering. Organisation, ansvar og beføjelser Planen skal være opdateret. Kundetilfredshed Håndteringen af kundens tilfredshed bør være håndteret i intern audit og evaluering. Uddannelse og træning Tiltag ajourføres i KS 2000 Web - der foreligger dokumentation for lovpligtig uddannelse af evt. nyansatte medarbejdere. Tekniske anlæg og vedligehold Der er dokumentation for lovpligtig service. Denne er på KS 2000 Web eller dokumenteret/håndteret i forbindelse med Intern audit. Måleudstyr og kalibrering Der er et overblik over måleudstyr og det er klart og veldokumenteret, hvordan dette er i styring. Interne fejl, forbedringsskema og reklamationer Der er ved intern audit taget stilling til interne fejl og evt. forbedrings-potentialer. Reklamationsbehandling Der er ved intern audit og ledelsens gennemgang taget stilling til evt. reklamationer. Arbejdsmiljø Der er dokumentation for at APV og ATEX-APV er opdateret. Audit og evaluering Virksomheden har gennemført intern auditering og ledelsen har evalueret systemets funktionalitet og fremdrift. Rapportering heraf findes på KS 2000 Web.

17 EKSTRA SPRØJTEN 17 Hos HH Autolakering er kvalitet mere end farve LAKexperten Kolding HH Autolakering blev d. 10. september KS 2000/ISO 9001-certificeret. Motiveret af ønsket om at hæve overliggeren og med en efterfølgende målrettet indsats, hvor alle procedurer, arbejdsgange osv. det sidste års tid har været under lup, har administrator Eva Hansen nu for alvor fået systematiseret dokumentation og procedurer. Når kvalitet er mere end farve Indehaver af LAKexperten Kolding Henry Hansen fortæller: Hos os er kvalitet en selvfølge, og kædens slogan når kvalitet er mere end farve dækker jo netop over, at kvaliteten rækker meget længere end selve lakeringen. Vores kunder har taget godt imod certificeringen. Foruden kvalitetsstemplet er arbejdet med certificeringen også motiveret af ønsket om at uddelegere flere arbejdsopgaver og optimere de daglige arbejdsgange. NYHED Hurtigere, renere og Lettere... Hurtigere 2 clips låsesystem renere inderbeholder kan kasseres Lettere reduceret vægt under sprøjtningen NORTON PAINT SYSTEM Fordele ved alle lakeringsprocesser FORBEREDELSE Blande kop med skala. Hurtig og let samling. mixing Blød inderkop reducerer rengøringstid og forbrug af opløsningsmidler. SPRØJTninG Kan benyttes uden hård yderkop for bedre synlighed af emnet. REnGØRinG OG OPBEVARinG Tætsluttende propper forhindrer at filteret tørrer ud og stopper til. Saint-Gobain Abrasives A/S: Korskildeeng Greve Danmark Tlf: Fax: x 200 NPS advert-dk.indd 1 12/3/10 14:23:57

18 18 December 2012 Gudskelov det snart er mandag! Lakkæden Danmark har tro på fremtiden, og det seneste medlemsmøde afspejler en tro på at kunne gøre en forskel. Den 27. oktober blev der holdt kombineret generalforsamling og medlemsmøde i Lakkæden. På generalforsamlingen fik Lakkæden afklaret og besluttet, hvilket kvalitetsniveau det som minimum ønskes at udføre i kæden, og som skal være den målsatte standard. Med tilhørsforholdet til FAI og deres ekspertise med kvalitetsstyringsprogrammerne KS2000 og ISO9001 har Lakkæden den platform, som skal danne basis for kvalitetsarbejdet og det er partnerne hundrede procent enige om. Vi har over det forgangne år gennemført en række interne strategiske udviklingstiltag, som nu synliggøres via offensive markedstiltag, og som vi har store forventninger til. Vores mål er, at det professionelle marked kender os, og ved hvilke ydelser, det enkelte medlem kan tilbyde, og hvordan kædens medlemmer samarbejder på tværs af regioner og nationalt. Vi ønsker at være et naturligt valg, når der efterspørges kvalitetslakering. De opnåede resultater er positive og lover rigtig godt for fremtiden, udtaler bestyrelsesformand Torben Rasmussen. Vi kan næsten ikke vente med at arbejde På medlemsmødet havde Lakkæden Danmark besøg af den meget anerkendte motivationsekspert Martin Erichsen, som under overskriften Gudskelov det snart er mandag! holdt et foredrag om blandt andet, hvordan du vælger dit humør, hvordan du hæver barren, og hvad der skal til for at nå i mål. Formålet med Martins indlæg var at øge opmærksomhed og forståelse af den kommunikation og attitude, ejerledere har i dagligdagen. Budskabet var, at man skal turde kigge indad og forbedre sig som leder og dermed positivt udvikle både produktionsapparat, arbejdsmiljø og ledelsesstil. Martin havde en vinkel til dagligdagen, som var både motiverende og lærerig. Kvaliteten af vores humør er lig med kvaliteten af den hverdag og de beslutninger, vi træffer og dermed de resultater, vi opnår. Med indlægget fik vi en bedre forståelse for, hvorfor vi i arbejdsog ledelsessituationer reagerer som vi gør, og hvad det kunne betyde, hvis vi nogle gange gjorde det anderledes. Vi har fået nogle input, vi helt konkret kan gå hjem og bruge og med det samme drage fordel af i vores forretning, fortæller Torben Rasmussen. Erfaringer fra udlandet Lakkæden Danmark havde desuden besøg af et udenlandsk kædekoncept, som fortalte om de erfaringer og resultater, de har skabt i deres kædeudvikling. Det har hele tiden været vores ønske at opnå en så smidig og rationel kædeudvikling som muligt. Derfor er det oplagt, at vi lærer af de erfaringer, andre har haft, og både undgår de fejl, de måtte have begået, og benytter os af de positive ideer og erfaringer, de har gennemført med succes. Vi kan jo konstatere, at selvom vi er forskellige fra land til land, så er der også branchemæssige forhold, som stort set er identiske og dermed brugbare alle steder. Kvalitetsstyring, indkøb, procesoptimering, materialer og markedsføring er blandt andet helt oplagte områder at tage fat på. Vi fik en indsigt i de problemstillinger, vi kender i dag, og som de kendte for 10 år, siden og dermed kan vi roligt konstatere, at deres fortid er vores fremtid, udtaler Torben Rasmussen. Vi vil vokse på alle fronter Generalforsamlingen blev afsluttet med en gennemgang af de planlagte kædeaktiviteter og forventninger til fremtidige tiltag. Lakkædens hidtidige udvikling og resultater giver grund til stor optimisme, og bestyrelsesformanden er sikker på, Lakkæden Danmark om få år vil være den absolut stærkeste aktør på markedet med en helt unik kædemodel, som udnytter de fordele, som det ses hos kapitalkæder, og samtidig giver medlemmerne hundrede procent selvstændighed. Vi har meget på plads, og nu skal vi i gang med at omsætte vores dygtighed og erfaring til resultater, som vil styrke medlemmerne endnu mere, end de allerede gør, slutter Torben Rasmussen. Helios & Windows 8 Microsoft frigav i sidste måned det nye operativsystem Windows 8. RST ApS, der udvikler Helios, anbefaler at man venter med at opdatere til det nye operativsystem. Windows 8 er en teknisk platform, der kan anvendes på PC ere, Xbox og telefoner. Det er RST s indtryk, at Windows 8 ikke primært er rettet mod erhvervsmæssig anvendelse, og man forventer en langsom overgang til Windows 8 blandt brugerne. Men Helios 4 er allerede klar til Windows 8. Hvis du står og skal købe nye computere, anbefaler RST, at du indtil videre bruger Windows 7. Stejl indlæringskurve Den primære grund til denne anbefaling er den stejle indlæringskurve i Windows 8. Det tager simpelthen for lang tid at vænne sig til at bruge Windows 8, fordi den grafiske brugerflade er anderledes på mange punkter og i høj grad er rettet mod berøringsfølsomme skærme, siger Matias Giersing, seniorkonsulent hos RST, og tilføjer at det måske kan være en god ide at vænne sig til Windows 8 på en hjemme-pc og så gå linen ud på værkstedet, når man er blevet fortrolig med den. Desuden fungerer Windows 7 godt samt har en Startknap, som brugerne elsker, siger han. Terminalserver I forhold til afvikling af Helios er der ingen ko på isen, selvom man anskaffer Windows 8. Langt de fleste autoværksteder - som anvender Helios - kører programmet fra en Terminalserver på nettet. Når brugeren logger på vores servere, mødes han eller hun af sit sædvanlige skrivebord med det røde Helios-ikon. Ifølge Matias Giersing kommer udfordringen til at bestå i at lave de ting lokalt på brugerens PC, som er nødvendige for at starte Helios - primært klientprogrammet og printere.

19 EKSTRA SPRØJTEN 19 PRESSEMEDDELELSE Nye Facom arbejdsborde med JET+ skuffemoduler Facom, der er førende i Europa inden for værktøjsvogne og værktøjsskabe, lancerer en ny serie arbejdsborde til komplettering af kvalitetsserien Jet+. De nye arbejdsborde er konstrueret til lang levetid. De har en robust 40 mm tyk bordplade af bøgekrydsfiner, der er behandlet med linolie, så den er modstandsdygtig over for væsker og meget vedligeholdelsesvenlig. Skuffer og ramme er fremstillet af kraftig stålplade der efterfølgende er pulverlakeret. Arbejdsbordene har masser af opbevaringsplads. De er udstyret med ét eller to skuffemoduler bestående af seks skuffer, og hver skuffe kan bære helt op til 50 kg. Skuffemodulerne har desuden fuld oplukning af skufferne, så der er fri adgang til værktøjet, og så det er let at arrangere. Skufferne er kompatible med alle øvrige Facom-opbevaringsmoduler til værktøj. Michael Demant, der er marketingkoordinator for Facom i Skandinavien, siger: Jet+-serien er udviklet med forskellige valgmuligheder og moduler, så opbevaringsløsningen kan tilpasses behovet i ethvert moderne værksted. Mange af fordelene ved Jet+-serien gælder også de nye arbejdsborde, eksempelvis robusthed og let adgang til værktøjet, og det er præcis, hvad værkstederne efterspørger. Arbejdsbordene er som standard 850 mm høje og 750 mm dybe. De fås i forskellige bredder: 1,5 m med ét skuffemodul (1500.AB1M3PB) og 2 m med ét (2000. AB1M3PB) eller to (2000.BB1M3PB) skuffemoduler. Arbejdsbordene på 2 m i bredden kan også udstyres med et mobilt jalousiskab ovenpå (2000.AB32M3PB). Læs mere om Facom, eller find nærmeste forhandler, på Seniorklubben ØST Det er meningen, at de tre senior- og aktivitetsklubber for henholdsvis Nord, Syd og Øst skal tage sig af en række sociale aktiviteter for såvel passive som aktive medlemmer af FAI efter nedlæggelsen af FAI s lokale afdelinger. Uanset hvilken farve DNA lakken har, kan ChromaVision Pro matche den Seniorklubben for ØST ledes af Elvin Karlsson og Kurt Black Jensen og har i år afholdt to velbesøgte arrangementer. Den 5. juni inviterede seniorklubben til en guidet tur på det gamle Carlsberg med efterfølgende hyggelig frokost, og lørdag den 24. november var alle inviteret til juleshow i Wallmans Saloner. Seniorklubben ØST takker FAI og den gamle ØST afdeling for velvillig støtte til arrangementet. Ønsker du at vide mere om seniorklubben eller melde dig ind så læs mere på Sæt gang i produktiviteten Ligegyldig hvilken farve der skal matches, gør ChromaVision Pro fra DuPont Refinish det nemt og hurtigt at opnå et perfekt resultat. Som markedets mest præcise farvefindingsværktøj giver det mulighed for at måle alle farvetyper, inkl. effektfarver, direkte på et håndholdt farvespektrometer. ChromaVision Pro sparer tid og øger præcisionen, så produktivitet bliver en del af jeres farve DNA. Gå ind på for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe med at øge jeres produktivitet. Copyright 2012 DuPont. Alle rettigheder forbeholdes. DuPont Oval-logoet, DuPont, The miracles of science, DuPont Refinish-logoet og alle produkter forsynet med eller er indregistrerede varemærker eller varemærker fra E.I. du Pont de Nemours and Company eller dets datterselskaber. DP_ChromaVision_DK_127x194.indd 1 8/9/12 12:54 PM

20 20 December 2012 PRESSEMEDDELELSE Udvidet system til matte lakeringer med Glasurit Mat Clear System Fra silke til mat. Glasurit Mat Clear System opnår ethvert glansniveau. Matte overflader har givet et særligt pift til biler i flere år. Glasurit udviklede et nyt klarlaksystem til reparationslakering og kan nu tilbyde en udvidet række af glansniveauer. Med det nye Mat Clear System tilbyder Glasurit værksteder en pålidelig og enkel vej til at opnå ethvert glansniveau for matte lakeringer. Glansniveauer er målt ved glansgrader. Oprindeligt kunne værksteder holde sig til 22 eller 53-glans til lakering, men nu har alle bilproducenter sine egne glansniveauer, alt fra 12 til 65 E. Hidtil har værksteder anvendt Glasurit MS Clear extra mat og MS Clear mat elastisk til at genfinde to glansniveauer, 22 E +/- 2 og 53 E +/- 2. For at gøre det endnu sværere, er der på OEM-lakeringer ofte forskellige glansniveauer på horisontale og vertikale overflader. Glansniveauet på en reparationslakering kan også variere betydeligt afhængig af underlag, lagtykkelse og afluftningstid, hvilket heller ikke gør det let for værkstederne. Ved at blande de to matte Glasurit MS-klarlakker i forskellige, definerede blandeforhold kan værksteder ved en 60 vinkel opnå et glansniveau mellem 12 og 65. På denne måde er værkstederne nu i stand til at tilpasse ethvert mat glansniveau, kun ved brug af to klarlakker. Desuden har Glasurit ændret processen og defineret de individuelle lakeringstrin endnu mere præcist. Det giver værkstederne en større grad af pålidelighed, da de nu kan reducere uønskede påvirkninger, såsom lagtykkelse, udluftningstid og den anvendte hærder. Fire gode lakråd Hvis der ved lakering af nye løse skruedele er brugt den lave starttid på 11 AE (1,1 time) - og bruges mutationskoden Y8 - så bilen derfor ikke tæller med, så ydes der ikke garanti for farvetilpasning. (Koden Y8 vises fejlagtigt ikke på rapporten). Er bilen med ved lakering af ny løs skruedel, er der ikke tale om mutationskoden Y8, og der skal således ydes et tillæg til starttiden på 12 AE (1,2 time). Ved lakering af nye løse skruedele og samtidig udsprøjtning på sideliggende dele angives starttiden til 13 AE (1,3 time). Der skal ydes et tillæg til starttiden på 10 AE (1 time), og lakeringen af den sideliggende del afregnes med en L-lakering (overfladelakering). Udsprøjtning på sideliggende dele afregnes fremover altid som L-lakering (overfladelakering) og bør ikke indregnes i materialeindekset. Autoglans Videbæk ISO certificeret Lakexperten Videbæk kan fremover smykke sig med et kvalitetsstempel af den fineste slags. Dermed er i alt 19 autolakererier i Danmark certificeret efter den anerkendte KS 2000/ISO 9001 certificering. Indehaverne af LAKexperten Videbæk, Jørgen Kronborg, kunne sammen med sit personale glæde sig over en god start på november, da ISO certificeringen mandag d. 5. november kom i hus. Forsat hårdt arbejde Det har været en hektisk tid hos folkene på værkstedet i Videbæk, for klargøring til ISO certificering kræver arbejde. Gode medarbejdere har taget en ekstra tørn og fleksible samarbejdspartner fortjener også et klap på skulderen, siger Jørgen Kronborg. Han forsætter: - Vi skal ikke hvile på laurbæerne, men holde momentum og sørge for, at såvel nye som gamle kunder forsat vil opleve høj service og upåklagelig kvalitet. Flere LAKexperten ISO er på vej Indenfor godt et år er i alt 11 LAKexperten værksteder blevet ISO certificerede og flere er på vej. - Aktionærerne er motiverede for sammen, at være med til, at løfte overliggeren og flere er allerede godt i gang med forarbejdet hen mod en ISO certificering, som sammen med andre tiltag i kæden er med til at signalere, at der hos LAKexperten er styr på tingene både overfor samarbejdspartnere, men også overfor myndigheder, fortæller koncept- og uddannelsesansvarlig Rikke Agerholm. Hun forsætter: - Hvor det næste ISO certificerede LAKexperten værksted bliver ved jeg endnu ikke, men ét er sikkert der kommer flere til indenfor overskuelig fremtid.

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6 EKSTRA SPRØJTEN 34. UDGAVE marts 2013 EKSTRA SPRØJTEN 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Side 10 DuPont skifter navn til Axalta Side 10 5 grundregler for skadesopgørelse Side 4 Fælles front for flere

Læs mere

Forkerte lakopgørelser Side 5

Forkerte lakopgørelser Side 5 EKSTRA SPRØJTEN 37. UDGAVE december 2013 EKSTRA SPRØJTEN Læs om Blik & Sprøjt Side 2 KS 2000 Karrosseri - projektet skrider frem Side 5 Påmindelse fra FAI s Ankenævn Side 6 Hjælp fremtidens autolakerere

Læs mere

Udsprøjtning en nødvendighed Side 3 Det moderne karrosseriværksted

Udsprøjtning en nødvendighed Side 3 Det moderne karrosseriværksted EKSTRA SPRØJTEN 39. UDGAVE juni 2014 EKSTRA SPRØJTEN Skadesudvikling giver stigende omsætning Side 24 AutoBranchen Danmarks nye domicil Side 12 DM i karrosseriog autolakering Side 6 Arbejdsulykker stiger

Læs mere

Ændring af starttider i AT-lak Side 3

Ændring af starttider i AT-lak Side 3 EKSTRA SPRØJTEN 32. UDGAVE september 2012 EKSTRA SPRØJTEN Få adgang til endnu flere rabatordninger Side 21 Praktikpladskampagne 2012 Side 24 Ekstrasprøjten tager temperaturen på branchen Side 19 Træningsuge

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

KS 2000 Karrosseri Side 3

KS 2000 Karrosseri Side 3 EKSTRA SPRØJTEN 38. UDGAVE marts 2014 EKSTRA SPRØJTEN Første generalforsamling Prisvindende lakering Side 13 Side 18 Fortsat fald af praktikpladser i autobranchen Side 6 Ansæt den rigtige lærling hver

Læs mere

God kultur skaber mestre Side 3

God kultur skaber mestre Side 3 EKSTRA SPRØJTEN 40. UDGAVE September 2014 EKSTRA SPRØJTEN Stor forsikringsaftale på plads Side 13 Uddannelsesreformerne giver bedre lærlinge Side 4 KS 2000 ikke kun for de store Side 12 Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 EKSTRA SPRØJTEN 42. UDGAVE Marts 2015 EKSTRA SPRØJTEN Lær at opgøre skaderne korrekt Side 16 Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 Manglende efterlevelse af lakvejledningen Side 3 Codan kom

Læs mere

Årsberetning 2013-14

Årsberetning 2013-14 Årsberetning 2013-14 AutoBranchen Danmark Årsberetning 2013-14 Redaktion: Kommunikationschef Lisa Sandager Ramlow, kommunikationskonsulent Jacob Folkmar Lauridsen, politisk konsulent Emil Sierczynski og

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 13. nummer marts 2009 Storrumskontor! Man vænner sig til begge dele Forebyg ulykker med EASY læs hvad du kan bruge værktøjet til og lav quizzen

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere