ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013

2 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2013 kl. 10:30 på Herning Flyveplads Vi håber på godt flyvevejr Program: 10:30-11:00 Kaffe & Rundstykker 11:00-12:30 Repræsentantskabsmøde 12:30-13:00 Frokost 13:00 - ca. 15:00 Repræsentantskabsmøde Dagsorden: 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, Kontingent 9. Valg af - 4 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: Knud Nielsen (genopstiller) Kim Jensen (genopstiller) Henning Romme (genopstiller) Hjalmar Nielsen (genopstiller) 2 suppleanter (1år) 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt Vedtægterne - sidst ændret i 2011 Findes på hjemmesiden under punktet Om DMU /vedtægter Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegningsberettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter underskrevet af formanden for flyveklubben. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Repræsentanter kan kun repræsentere egen flyveklub Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest fredag den 12. april til sekretariatet på tlf eller helst klub vis. Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost dette i bestræbelser på at minimere omkostninger. Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne!

3 3 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer Kim Jensen Roskilde Flyveklub Best. medlem Paul Harrison Holbæk Flyveklub Best. medlem Ivan Svendsen DMU Ringsted Best. medlem Henrik Christiansen Herning Motorflyveklub Best. Medlem Henning Romme Lolland-Falster Motorflyveklub 1. Suppleant Jacob Pedersen Haderslev Flyveklub 2. Suppleant Rasmus Nielsen Lolland-Falster Motorflyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet DMU-udvalg: Crew Cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Unionshåndbog Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Formand, næstformand og kasserer Kim Jensen Merete Strandberg /Knud Nielsen Merete Strandberg Merete Strandberg Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Merete Strandberg Paul Harrison Paul Harrison /Henning Romme/ Rasmus Nielsen Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/SLV Teknik &Luftrumsudvalg: Trafikstyrelsen Gebyrudvalg: KDA Repræsentant Friluftsrådet KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed SLV Kontaktudvalg Internationale relationer: NCM (Nordic Coordination Meeting) Europe Air Sports og EASA European Powered Flying Union Paul Harrison Knud Nielsen Louis Rovs Hansen Henning Romme Ivan Svendsen Hjalmar Nielsen Knud Nielsen, Merete Strandberg, Henning Romme, Henrik Christiansen Knud Nielsen, Vagn Jensen Knud Nielsen Knud Nielsen / Merete Strandberg

4 Medlemsoversigt pr 31 December Klub Medlemmer Stemmer +/- Medlemmer Stemmer Medlemmer Medlemmer Allerød Flyveklub (Udmeldt Restance) Alssund Flyveklub Beldringe Flyveklub Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Brædstrup Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Midtjysk Aero Sport Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Vamdrup Flyveklub Flyveklubben Lolland-Falster Læsø Flyveklub ( Udmeldt Restance) DMU Ringsted Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub Randers Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub Bellanca Klubben Flyveklubben Bluair Midtjysk Flyveklub OYIBM-Føroyar Aarhus Air Club AE-Pilotclub Ærø Flyveklub Helikoptergruppen Ekstraordinære DMU medlemmer I alt 41 Klubber

5 5 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 5 bestyrelsesmøder Derudover har der været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . I det forløbne år er der udmeldt 2 klubber på grund af manglende betaling, så vi nu er 41 klubber, men mon ikke der kommer nye klubber til når ATO virksomheden kommer i gang. Samarbejdet med AOPA / Dulfu / KZ&V fungerer fremragende og sammen opnår vi gode resultater over for myndighederne. Medlemssituationen Det er med mindre glæde vi ser medlemstallet gå tilbage, Kun få klubber har fremgang og årets topscorer er i 2012 Århus Air Club med en fremgang på 7 medlemmer Noget af forklaringen på tilbagegangen er nok overgangen til helårlig opkrævning af kontingent, hvor der så er mange flyveklubber der udmelder dem, der ikke har betalt til tiden. En del af disse medlemmer bliver så efterfølgende genindmeldt. I skrivende stund er vi 1095 medlemmer så der må være nogle svingdørsmedlemmer imellem. Vi oplever også ret ofte lyn indmeldelse af medlemmer fordi den pågældende skal have en Skill Test, det er så skuffende at kunne konstatere at enkelte derefter udmelder sig igen når de har nydt godt af en besparelse på ca. 5000,- kr. på deres prøve De ekstraordinære medlemmer er personer som ikke har mulighed for at indmelde sig i en lokal klub f. eks. på grund af stor afstand til en af vores medlemsklubber, men som alligevel gerne vil være medlem af DMU. Vi henviser altid sådanne medlemmer til nærmeste flyveklub før vi accepterer dem som ekstraordinære medlemmer. Desværre er der langt igen før vi får en organisationsprocent på et højt niveau; Vi repræsenterer stadig kun lidt mere end halvdelen af PPL indehavere i Danmark, men vi håber fortsat på større opbakning. Der er først og fremmest Flyveklubber som ved aktiviteter som åbent hus og lignende kan tiltrække nye medlemmer. Det bliver mere og mere attraktivt at være medlem af DMU da vi stadig får flere medlemsfordele på hylderne. Vores nye Web baserede medlemssystem er nu fuldt indkørt og vi opfordrer medlemmerne til at logge ind og tjekke deres oplysninger og indtaste de manglende oplysninger, herunder . Såfremt man uploader et billede og angiver sit certifikatnummer modtager man hvert år et DMU Crew Card, ellers får man kun et medlemskort. Økonomi Det er ikke muligt at aflægge en økonomisk beretning for DMU uden at komme omkring KDA s økonomiske situation. Som det er jer alle bekendt, så måtte FLYV lukke ned og sidste nummer af bladet var oktober Desværre var det ikke lykkedes KDA s bestyrelse at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med den kan man vel godt kalde det relancering af FLYV der var sket. Der er sikkert mange grunde hertil, men ikke mindst svigtende annonceindtægter var en af de store. Blot ærgerligt at man ikke opdagede det i tide, så FLYV måske kunne have været reddet. KDA måtte også i 2012 erkende, at der ikke var økonomi til at videreføre KDA butikken, hvorfor man solgte denne del fra, men beholdt rettigheden til at udgive

6 6 FLYV. Nu skrives godt nok solgte, men faktum var, at udover at Aps kapitalen var mistet så kostede det penge, at komme af med KDA service. Af forretningsmæssige årsager blev denne model dog valgt som alternativ til, at lade KDA service gå konkurs. Det kan undre at man i Aps et har ladet det komme så langt, og det er besynderligt at den siddende bestyrelse i ApS selskabet ikke har reageret i tide så denne situation kunne have været undgået. Det må vel betegnes som Manglende rettidig omhu skønt vores repræsentant i KDA s bestyrelse for lang tid siden gjorde opmærksom på den manglende gennemsigtighed og økonomiske styring i KDA Service ApS. Det skal indskydes at bestyrelsen i KDA Service ApS består af 3 personer som ikke alle er medlem af KDA s bestyrelse. Endelig blev 2012 også året hvor KDA s bestyrelse måtte erkende, at Melwin (det medlemsregistreringssystem m.m. der var købt i Norge) var baseret på en forældet platform og derfor ikke ville kunne bringes til at fungere. Projektet blev derfor stoppet. Ærgerligt at bestyrelsen ikke lyttede til et daværende bestyrelsesmedlem i KDA, der allerede ved beslutningen om at købe programmet gjorde opmærksom herpå. Alt i alt har det betydet at KDA har sat mellem 600 og kroner til i 2012 (lidt svært at gennemskue, men det er vist nok desværre tættere på de end de ). Så KDA var i en noget presset økonomisk situation, da der blev indkaldt til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor det ikke lykkedes at få godkendt kontingent og budget for På DMU s forslag blev det derfor besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde hvor KDA s bestyrelse fik pålagt at komme med forslag til hvordan KDA kan videreføres på den korte bane, et budget for 2013, samt et oplæg til hvordan KDA tænkes fortsat fra 2014 og derefter. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde endte ud i et tilrettet budget, med kun en ansat i KDA, samt en ekstraordinær kontingentstigning for 2013 på 15 kroner. Sidste nyt er så, at KDA s bestyrelse har besluttet her først i 2013, at hæve kørepengene fra den lave til den høje takst, når der køres til bestyrelsesmøder i KDA. Det er måske ikke så meget den ekstra udgift der stikker i øjet, men mere en undren over timingen af beslutningen. Det er som om bestyrelsen i KDA ikke helt har fattet alvoren af den økonomiske situation de har bragt KDA i. I DMU er der sket en udskiftning på kasserer posten i og med at Kim har overtaget tjansen fra John. Der har naturligvis været enkelte indkørings vanskeligheder (faktura med forkert bankkontonummer for bare at nævne et enkelt) men med opkrævningen af kontingent for 2013 skulle der være kommet styr på det er jo så også første gang med helårlig opkrævningen hvor det er oplevelsen, at processen med revidering af medlemslister forud for opkrævningen, har fungeret stort set tilfredsstillende. Ny indmeldte i 2013 vil efterfølgende blive samlet op med kvartalsvise faktureringer.

7 7 I 2012 har vi desværre måtte udmelde to medlemsklubber af DMU. Dels Allerød Flyveklub, der trods gentagne rykkere ikke har betalt hverken 1. eller 2. halvårs kontingent i 2012, dels Læsø Flyveklub der trods rykkere ikke betalte kontingent for 2. halvår Medlemmerne af de to klubber er blevet opfordret til, at melde sig ind i andre DMU klubber. Det er naturligvis en trist beslutning at skulle træffe, men bestyrelsen så desværre ikke anden udvej. På trods af manglende kontingent indtægter fra førnævnte medlemsklubber så endte 2012 ud med et lille overskud på kroner. Hvilket alt andet lige må betragtes som tilfredsstillende, dels set i lyset af den manglende kontingentindtægt på lidt over kroner, dels da det endnu ikke er lykkedes at få indkørt arbejdsopgaverne for AOPA hvilket betyder en manglende indtægt på kroner. Til sidst blot en stor tak fra den nye kasserer til Ivan i bestyrelsen. Uden Ivans online hjælp havde kassereren været ilde stedt. Og med denne ros er der forhåbentligt basis for, at kassereren også på samme uhæmmede måde, som i 2012, kan trække på ekspert bistanden i Stabsfunktioner Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. FAI Air Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede på legitimationen. Dette kort udstedes nu kun efter speciel anmodning da DMU Crew Card udsendes automatisk og indebærer de samme fordele, forudsat at man har uploadet billede og certifikat nr. Klubformandsmøde. Den 14. oktober afholdte vi Formandsmøde, 14 klubber var repræsenteret udover de klubber der er repræsenteret af bestyrelsens tilhørsforhold. Det var et godt møde med en udmærket og konstruktiv debat. Vi henviser til referatet som findes på under menuen Arkiv. Fly forsikring Flyforsikringsmarkedet opleves ret turbulent og egentlig ret ugennemskueligt. Der er selskaber som tilbyder yderst billig forsikring, men som regel holder den billige pris kun et års tid hvorefter der er en markant stigning i præmien. Vores samarbejdspartner Sirius Forsikring deltager ikke i denne form for markedsføring, men satser på stabilitet og en præmie der afspejler risikoen. I nogle enkelte tilfælde kan forsikring fås billigere andetsteds men man skal huske at bonus kommer først til udtryk efter et års skadefri flyvning og denne bonus følger ikke med fra et andet selskab, så i det lange løb kan en Sirius forsikring godt vise sig at være billigst. Brændstofudvalg Der er ikke sket det store i forhold til brændstofafgiften når der er tale om almindelig GA-flyvning. SKAT rundt omkring i landet har stadig en gang imellem problemer med at finde ud af reglerne, når et DMU medlem søger fritagelse for afgiften, men det løser sig som regel når enten DMU eller KDA kontoret tager fat i den lokale sagsbehandler i SKAT.

8 8 Rabataftaler Shell rabataftale DMU fik i 2012 forhandlet en rabataftale på plads med Shell. Aftalen betyder at DMU medlemmer, som de eneste privatpersoner, kan få et Shell kort med månedlige afregninger. Og der ud over tillige en rabat på 50 øre pr. liter 100 LL. Aftalens igangsættelse var desværre en svær fødsel. Først tog det ekstrem lang tid før man efter bestilling af kortet rent faktisk modtog det og herefter gik der desværre også uforholdsmæssig lang tid før det kom til at fungere med månedsafregninger. Men, men inden 2012 var omme, var begge problemer heldigvis løst. Shell er i dag det selskab der betjener flest flyvepladser med 100 LL i Danmark. Aftalen dækker p.t. også Norge, og der er håb om at også Sverige og Tyskland kommer med. Det forudsætter dog at medlemmerne bakker op om aftalen og får bestilt et kort, og herefter selvfølgelig også får det brugt. Kun på den måde har vi mulighed for overfor Shell at retfærdiggøre en udvidelse af, dels rabatten, dels landene vi kan bruge kortet i. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at alle der læser denne beretning bestiller et Shell kort og ikke mindst også opfordre til, at I gør jeres for at udbrede kendskabet til aftalen DMU har med Shell. Det er ganske nemt at få et kort, man klikker blot ind på DMU s hjemmeside og følger vejledningen. D.d. er der udstedt 51 Shell kort til DMU medlemmer. Generelt opfordrer vi til at benytte de rabataftaler DMU har, kun på den måde kan vi fremvise noget volumen og sikre os at fastholde de eksisterende aftaler og få forhandlet nye på plads. Selvom rabataftaler for DMU medlemmer ikke er en af DMU s kerneydelser, så vil det alligevel være dumt ikke også at få udnyttet disse rabataftaler, flyvning er dyr nok endda. Konkurrenceudvalg Der henvises til DMU Sport s hjemmeside DMU unionshåndbog Der arbejdes fortsat på at få Unionshåndbogen revideret store dele er nu lagt på hjemmesiden og kan læses når man er logget ind. Turflyvning Den årlige DMU tur gik i dette år til Budweis i Tjekkiet.. Som sædvanlig en fin tur med mange fly fyldt med glade deltagere. Hotellet vi boede på var nyåbnet og måske skulle personalet nok have lidt yderligere træning før tingene fungerede 100%. Byen var meget spændende med mange billige spisesteder og ikke mindst det lokale øl blev grundigt afprøvet. Hjemturen var fra morgenstunden præget af marginalt vejr, men ved at vente til sidst på formiddagen kunne man flyve hjem i strålende vejr med en mellemlanding på Halle hvor restauranten på flyvepladsen udmærkede sig ved at servere en rigtig god schnitzel. Stor tak til arrangørerne Paul Harrison, Henning Romme og Rasmus Nielsen

9 9 Kontaktmøder mellem Trafikstyrelsen og Unionerne DMU deltager 2 gange årligt i Trafikstyrelsens kontaktmøder, hvor også repræsentanter for svæveflyvning, ultralet flyvning, ballonflyvning, faldskærmsspring, KZ- & Veteranfly Klubben samt KDA er indbudt. Møderne i år har været præget af en yderst professionel mødeledelse, høj effektivitet og en velvilje fra Trafikstyrelsens side til at finde løsninger på de problemstillinger der fremlægges. Kontaktmøderne er af stor værdi, da vi her har mulighed for at fremføre vigtige emner af principiel karakter til ledende personer i Trafikstyrelsen. Vi oplever mere end nogensinde at vi for Trafikstyrelsen fremstår som en seriøs samarbejdspartner. Med henblik på at optimere samarbejdet ved udarbejdelse af høringssvar til EASA på regelområder, der har interesse for DMU s medlemmer, er det aftalt med Trafikstyrelsen at vi sender kopi af vores høringssvar, indsendt til EASA, til Trafikstyrelsen i forventning om at Trafikstyrelsen, i det omfang synspunkterne stemmer overens med Trafikstyrelsens holdning, vil fremføre samme synspunkter når de repræsenterer Danmark i EASA/EU sammenhænge. Ved Trafikstyrelsens deltagelse i et EASA Management Board Meeting vedrørende overregulering af General Aviation fik vi mulighed for via Trafikstyrelsens vicedirektør at fremkomme med vores synspunkter på 6 områder, der især er essentielle for overreguleringen af General Aviation. Hvis flyveklubbens medlemmer har emner af principiel karakter, som ønskes behandlet på kontaktmødet, kan disse indsendes til DMU forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt emnet egner sig til behandling på kontaktmødet. Nedenfor er et udpluk af de emner vi har rejst på møderne i 2012: Flyvning med udenlandsk registrerede fly i DK (i samarbejde med KZ&Veteranfly Klubben). Revision af AFIS regler/gps anflyvninger. Status på harmonisering af de danske særregler med EASA Grundforordning. Orientering om Part SERA (herunder krav til sigtbarhed og NAT VFR). VFR flyvning over landegrænser uden krav om afvigelse af flyveplan. Sikkerhedskonference AOPA og DMU deltog i Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference i november sammen med ca. 300 øvrige deltagere. Sikkerhedskonferencen var som noget nyt rettet både mod jernbane og luftfart. Efter Statens Luftfartsvæsen sammenlægningen med Trafikstyrelsen er flyvesikkerhed blevet en naturlig del af konferencen. Under konference var der indlagt workshops, bl.a. om General Aviation og EASA's nye regler for luftfartsoperationer. De to vigtigste emner for luftfarten var orientering om Trafikstyrelsens fremadrettede politik, som i stor udstrækning vil bero på tillid, selvadministration

10 10 og egenkontrol ud til brugerne. Det blev understreget at man fra Trafikstyrelsens side ønsker at regelsæt, der ikke giver mening skal fjernes, så Trafikstyrelsen fremstår som en moderne virksomhed uden unødig overadministration. Trafikstyrelsen vil supervisere gennem tilsynsvirksomhed og der blev orienteret om hvordan Trafikstyrelsen vil administrere tilsynet. DMU Kontrollant Ordning, Skill test PPL teoriprøver Trafikstyrelsen arbejder fortsat på at billiggøre teoriprøver og modellen bliver sikkert at disse prøver afholdes på AMU centre eller lignende steder og vil foregå på PC over Internettet. Der skal så være nogle kontrollanter og vi forestiller os at det kunne være f. eks. vores sprog assessorer som kunne autoriseres til denne funktion. Tidshorisonten er formodentlig indeværende år. DMU Kontrollantordning DMU afholdte den første PPL(A) SE flyveprøve den 2. marts 2011 med egen kontrollant. Det er nu afholdt ca. 100 PPL flyveprøver, inkl. omprøver. DMU har pt. 4 kontrollanter, som er geografisk spredt i landet. Dette har givet en besparelse for vores medlemmer på omkring kr ,- En forudsætning for at aflægge PPL flyveprøve under DMU s ordning er, at aspiranten er medlem af DMU via en flyveklub tilknyttet DMU. Trafikstyrelsen har ved flere lejligheder overfor DMU tilkendegivet stor tilfredshed med DMU s håndtering af kontrollantordningen. Vores daglige samarbejde med Trafikstyrelsen om ordningen forløber også yderst tilfredsstillende. Husk at DMU s kontrollantordningen er udvidet til også at omfatte afholdelse af Skill Test for fornyelse (renewal) af SEP(land). ATO - Approved Training Organisation Den 8. april 2013 træder EASA Part-FCL reglerne i kraft. Det indebærer at den model som vi kender i dag med Registered Facilities ophører og erstattes af EASA Approved Training Organisation (ATO). De nye regler stiller krav om at de organisationer som skoler, ligefra en én-mands skoleorganisation til større organisationer skal godkendes hertil. Vi fra start sat som målsætning at få godkendt en ATO i DMU-regi, som giver de eksisterende Registered Facilities mulig for at fortsætte stort set uændret i den kommende EASA model. Trafikstyrelsen har opfordret til at nuværende Registered Facilities har en paraply organisation, som f.eks. kunne være DMU, med en godkendt ATO hvor de enkelte nuværende Registered Facillities kan tilslutte sig. DMU s ATO kan frit anvendes at de til DMU tilknyttede flyveklubber, som ikke selv ønsker at udarbejde materiale til egen ATO og betale ca kr./time for Trafikstyrelsens arbejde med godkendelsen. Det står naturligvis alle frit for at ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse af egen ATO. Der er nedsat en ATO arbejdsgruppe i KDA regi, hvori Henning Romme fra DMU deltager. Arbejdsgruppen har udarbejdet en overordnet ATO skabelon, som bliver indsendt til Trafikstyrelsen til godkendelse i begyndelsen af januar Processen med udarbejdelse og godkendelse af ATO Operation og Training Manuel ligger i DMU regi og er i fuld gang. Trafikstyrelsen har udtalt at de ikke ønsker at bebyrde sig selv eller industrien unødigt, dvs. at kravene afstemmes i

11 11 forhold til kompleksiteten og aktiviteterne. Udarbejdelsen sker i løbende dialog med Trafikstyrelsen. Vi forventer stærkt at få DMU ATO en godkendt til den 8. april DMU s ATO arbejdsgruppe består af: Henning Romme, Merete Strandberg, Henning Andersen og Brian Pastoft Sprogtest Sprogtest som rent organisatorisk er lagt i KDA er nu oppe på over 1000 test, alle givet uden omkostninger for DMU medlemmer. Det kan være svært at sætte tal på denne besparelse for vores medlemmer men et forsigtigt skøn må vel være omkring kr ,- Rådet for Større Flyvesikkerhed Rådet følger med største opmærksomhed udviklingen indenfor alle grene af flyvningen i Danmark samt ændringerne i regelsættene. Havaristatistik, dataindsamling og årsagsfaktorer er grundlæggende materialer i arbejdet. Resultaterne for de sidste par år viser bedring indenfor flyvningen. Der sker havarier under forud meldt dårlige vejrforhold, og det anes, at udstyret i flyene tillægges for stor betydning for flyvesikkerheden. Rådet står bag produktionen af en årlig flyvesikkerhedsplakat. Plakaten udsendes til flyveklubberne og kan downloades fra rådets hjemmeside: Rådet er producent af materialer/foldere indenfor flyvesikkerhed, afholder GAP arrangementer i samarbejde med TRS. Det er vigtigt for rådet at afholde arrangementer, der er så brede og generelle i tilbuddet som muligt, samt tage hensyn til de forskellige organisationer. Vinterens/Forårets GAP arrangementer har været godt besøgt. Emnerne var Meteologi, Human Factors, Brug af autobenzin i fly og Sikker Landing Der er fra rådet opmærksomhed på, at en del af de der deltager i arrangementerne, ofte er dem der kan/vil i forvejen. Rådet vil ikke give op overfor opgaven at få flere med, få flyvesikkerheden længere ud blandt brugerne af luftrummet. Der er overvejelser om at skabe fordele i form af forsikringsbonus, få bedre tag i instruktørerne eller lignende. Der er udarbejdet nye råd vedrørende redningsveste, de findes på hjemmesiden. Det er af største vigtighed for rådet og dets virke, at alt der har afsender fra rådet, er gennemarbejdet materiale. Der har i årets løb været overvejelser vedrørende sikring af, at rådets arbejde og materialer kommer ud til størst mulig brugergruppe. CAMO: DMU s CAMO aftale med Flysyn i Vamdrup er vel det man kan kalde en OK succes. Der er også her af største vigtighed at vi får mange med i aftalen så vi med større vægt kan forhandle øget rabat Flysyn har tilbudt at de meget gerne kommer ud i flyklubberne med et oplæg om, hvad det lige er man skal være opmærksom på for at ens fly rent faktisk er luftdygtigt. Flyveklubberne kontakter selv Flysyn i Vamdrup får at lavet en aftale. Trafikstyrelsens Gebyrudvalg Dette blev året med den helt store forandring på gebyrområdet. Efter de foregående år at have fået en reduktion i gebyrerne på grund af

12 12 rationaliseringsgevinster ved sammenlægningen med Trafikstyrelsen foreligger der nu et lovforslag som formodentlig vedtages og får virkning fra 1 Juli Lovforslaget indebærer en passagerafgift på alle flypassagerer og skal finansiere driften af Trafikstyrelsens luftfartsafdeling til erstatning for årsgebyrerne. Dette indebærer at der ikke mere skal betales årsgebyr på certifikater, fly, etc. og vi forventer også det vil smitte af på værkstedspriserne. Det er en model der har været længe under vejs, vel nok ca. 3 år men under den nye ledelse er der kommet skub i tingene. Passagerafgift opkræves ikke for fly med under 10 sæder og omfatter således ikke de fleste GA fly KDA DMU er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) sammen med 7 andre unioner. Fælles for disse unioner er, at vi på en eller anden måde bruger lufthavet til at dyrke vores interesse. KDA er en paraplyorganisation, hvor vi sammen kan koordinere de opgaver og problemer, vi møder på tværs af unioner. Som det er nævnt under punktet økonomi er KDA i en svær situation. Butikken er solgt til Aero Partner som moderniserer den og justerer priserne til internetpriser. Det betyder desværre at DMU/KDA medlemmer ikke længere får nogen rabat på varerne. KDA, FLYV Dette blev også året hvor det hæderkronede blad FLYV måtte lide bladdøden. Årsagerne skal vi ikke her kommentere men blot konstatere at det var økonomien eller mangel på samme som var årsagen. Det lykkelige er at Samsø Flyveplads Chefen / Gummistøvle Kast Masteren: Rune Balle tog udfordringen op og nu udgiver FLYV med lidt færre blade pr. år. Den første udgave der foreligger i skrivende stund ser rigtig godt ud med et relevant indhold og vi kan kun anbefale at støtte dette initiativ ved at tegne abonnement. Dette gøres individuelt og betale ligeledes i web-butikken KDA miljøudvalg Dette udvalg er nok et af de vigtigste udvalg som KDA har. Der ydes en fremragende indsats anført af Søren Pedersen som har stor viden på området. I forbindelse med KDA s økonomiske situation bedømte KDA bestyrelsen at bevillingerne til miljø arbejdet skulle beskæres, men denne misforståelse er rettet op igen. Der har på det seneste været afholdt et miljøseminar for unionernes klubber for at fokusere på det vigtige i at man er opmærksom lokalt og kan gribe ind i tide. Der var en nogenlunde deltagelse men det kunne have været bedre, måske var det fordi tidspunktet var lidt uheldig valgt. De tilbagemeldinger vi har fået kendskab til udtrykker stor tilfredshed med dette seminar AOPA DULFU: Samarbejdet med AOPA udbygges fortsat med krydsmedlemsrabat til dem der vil være medlem begge steder. DMU har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk UL-Flyver Union (DULFU) og man kan sagtens forestille sig dette samarbejde udvidet betydeligt. Vores Mini Guide udgives i fællesskab.

13 Internationale relationer 13 ERFA-gruppen (Kaffeklubben) Den tværfaglige regel arbejdsgruppe i KDA - ERFA-gruppen - blev nedsat i 2007 på initiativ af Jørn Vinther, Dansk Ballon Union. Arbejdsgruppen kaldes i daglig tale kaffeklubben på grund af de spandevis af kaffe, der er drukket under gennemlæsning af de efterhånden tusindvis af sider høringsmateriale. Kaffeklubben koordinerer et meget omfattende arbejde med bl.a. udformning af høringssvar i forbindelse med nationale og internationale lovforslag. Kaffeklubben består af enkelt medlemmer med interesse for området og uden nødvendigvis at repræsentere en given union, gruppen tilstræber dog at afdække de forskellige grene af flyvning videst muligt. Generelt har Kaffeklubben også fokus på grænsedragning mellem EASA s forordning og de nationale myndigheders beføjelser. Normal praksis er at hvert enkelt union indsender høringssvar til EASA m.fl. i forhold til de fagspecifikke ting, der måtte være kommentarer til. I 2012 er arbejdsgruppen sammensætning: Jørn Vinther DBu Henning Sørensen - DBu Anders Madsen - KDA Helge Hald - KDA Per Wistisen KDA Poul Hørup - DsvU Ole Gellert Andersen DULFU Hans Havsager DULFU Hardy Vad KZ&V Knud Nielsen - DMU Merete Strandberg DMU Paul Harrison - DMU Jacob Petersen DMU/AOPA Regelarbejdet i DMU DMU udarbejder høringssvar til blandt andet EASA og Trafikstyrelsen. I det omfang det er aktuelt sker regelarbejdet i samarbejde med KDA s Kaffeklub. Nedenfor er et udpluk af det høringsmateriale som DMU blandt andet har beskæftiget sig med i årets løb: De lette mekaniker certifikater (NPA ) Harmonisering af Transition Altitude (NPA ) Sterilt Cockpit (NPA 2012) Master Minimum Equipment List, ikke-komplekse motorfly (NPA ) Lempelse af Part-M (NPA ) Transponder og ADS-B udstyr (NPA ) Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver, beføjelser og klagegang Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1) Bestemmelser om særligt følsomme naturområder (BL 7-15) Forslag til ændringer af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Luftfartsafmærkning af vindmøller (BL 3-11 )

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu! Aircraft Owners and Pilots Association Når asken har lagt sig... Mens dette nyhedsbrev skrives er der på femte døgn totalt flyveforbud i det danske luftrum. Samtlige nabolande, herunder Sverige, Norge,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 3 / 2013 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rally Mannehøj 207, 6600 Vejen

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere