ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013

2 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2013 kl. 10:30 på Herning Flyveplads Vi håber på godt flyvevejr Program: 10:30-11:00 Kaffe & Rundstykker 11:00-12:30 Repræsentantskabsmøde 12:30-13:00 Frokost 13:00 - ca. 15:00 Repræsentantskabsmøde Dagsorden: 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, Kontingent 9. Valg af - 4 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: Knud Nielsen (genopstiller) Kim Jensen (genopstiller) Henning Romme (genopstiller) Hjalmar Nielsen (genopstiller) 2 suppleanter (1år) 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt Vedtægterne - sidst ændret i 2011 Findes på hjemmesiden under punktet Om DMU /vedtægter Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegningsberettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter underskrevet af formanden for flyveklubben. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Repræsentanter kan kun repræsentere egen flyveklub Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest fredag den 12. april til sekretariatet på tlf eller helst klub vis. Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost dette i bestræbelser på at minimere omkostninger. Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne!

3 3 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer Kim Jensen Roskilde Flyveklub Best. medlem Paul Harrison Holbæk Flyveklub Best. medlem Ivan Svendsen DMU Ringsted Best. medlem Henrik Christiansen Herning Motorflyveklub Best. Medlem Henning Romme Lolland-Falster Motorflyveklub 1. Suppleant Jacob Pedersen Haderslev Flyveklub 2. Suppleant Rasmus Nielsen Lolland-Falster Motorflyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet DMU-udvalg: Crew Cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Unionshåndbog Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Formand, næstformand og kasserer Kim Jensen Merete Strandberg /Knud Nielsen Merete Strandberg Merete Strandberg Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Merete Strandberg Paul Harrison Paul Harrison /Henning Romme/ Rasmus Nielsen Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/SLV Teknik &Luftrumsudvalg: Trafikstyrelsen Gebyrudvalg: KDA Repræsentant Friluftsrådet KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed SLV Kontaktudvalg Internationale relationer: NCM (Nordic Coordination Meeting) Europe Air Sports og EASA European Powered Flying Union Paul Harrison Knud Nielsen Louis Rovs Hansen Henning Romme Ivan Svendsen Hjalmar Nielsen Knud Nielsen, Merete Strandberg, Henning Romme, Henrik Christiansen Knud Nielsen, Vagn Jensen Knud Nielsen Knud Nielsen / Merete Strandberg

4 Medlemsoversigt pr 31 December Klub Medlemmer Stemmer +/- Medlemmer Stemmer Medlemmer Medlemmer Allerød Flyveklub (Udmeldt Restance) Alssund Flyveklub Beldringe Flyveklub Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Brædstrup Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Midtjysk Aero Sport Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Vamdrup Flyveklub Flyveklubben Lolland-Falster Læsø Flyveklub ( Udmeldt Restance) DMU Ringsted Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub Randers Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub Bellanca Klubben Flyveklubben Bluair Midtjysk Flyveklub OYIBM-Føroyar Aarhus Air Club AE-Pilotclub Ærø Flyveklub Helikoptergruppen Ekstraordinære DMU medlemmer I alt 41 Klubber

5 5 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 5 bestyrelsesmøder Derudover har der været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . I det forløbne år er der udmeldt 2 klubber på grund af manglende betaling, så vi nu er 41 klubber, men mon ikke der kommer nye klubber til når ATO virksomheden kommer i gang. Samarbejdet med AOPA / Dulfu / KZ&V fungerer fremragende og sammen opnår vi gode resultater over for myndighederne. Medlemssituationen Det er med mindre glæde vi ser medlemstallet gå tilbage, Kun få klubber har fremgang og årets topscorer er i 2012 Århus Air Club med en fremgang på 7 medlemmer Noget af forklaringen på tilbagegangen er nok overgangen til helårlig opkrævning af kontingent, hvor der så er mange flyveklubber der udmelder dem, der ikke har betalt til tiden. En del af disse medlemmer bliver så efterfølgende genindmeldt. I skrivende stund er vi 1095 medlemmer så der må være nogle svingdørsmedlemmer imellem. Vi oplever også ret ofte lyn indmeldelse af medlemmer fordi den pågældende skal have en Skill Test, det er så skuffende at kunne konstatere at enkelte derefter udmelder sig igen når de har nydt godt af en besparelse på ca. 5000,- kr. på deres prøve De ekstraordinære medlemmer er personer som ikke har mulighed for at indmelde sig i en lokal klub f. eks. på grund af stor afstand til en af vores medlemsklubber, men som alligevel gerne vil være medlem af DMU. Vi henviser altid sådanne medlemmer til nærmeste flyveklub før vi accepterer dem som ekstraordinære medlemmer. Desværre er der langt igen før vi får en organisationsprocent på et højt niveau; Vi repræsenterer stadig kun lidt mere end halvdelen af PPL indehavere i Danmark, men vi håber fortsat på større opbakning. Der er først og fremmest Flyveklubber som ved aktiviteter som åbent hus og lignende kan tiltrække nye medlemmer. Det bliver mere og mere attraktivt at være medlem af DMU da vi stadig får flere medlemsfordele på hylderne. Vores nye Web baserede medlemssystem er nu fuldt indkørt og vi opfordrer medlemmerne til at logge ind og tjekke deres oplysninger og indtaste de manglende oplysninger, herunder . Såfremt man uploader et billede og angiver sit certifikatnummer modtager man hvert år et DMU Crew Card, ellers får man kun et medlemskort. Økonomi Det er ikke muligt at aflægge en økonomisk beretning for DMU uden at komme omkring KDA s økonomiske situation. Som det er jer alle bekendt, så måtte FLYV lukke ned og sidste nummer af bladet var oktober Desværre var det ikke lykkedes KDA s bestyrelse at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med den kan man vel godt kalde det relancering af FLYV der var sket. Der er sikkert mange grunde hertil, men ikke mindst svigtende annonceindtægter var en af de store. Blot ærgerligt at man ikke opdagede det i tide, så FLYV måske kunne have været reddet. KDA måtte også i 2012 erkende, at der ikke var økonomi til at videreføre KDA butikken, hvorfor man solgte denne del fra, men beholdt rettigheden til at udgive

6 6 FLYV. Nu skrives godt nok solgte, men faktum var, at udover at Aps kapitalen var mistet så kostede det penge, at komme af med KDA service. Af forretningsmæssige årsager blev denne model dog valgt som alternativ til, at lade KDA service gå konkurs. Det kan undre at man i Aps et har ladet det komme så langt, og det er besynderligt at den siddende bestyrelse i ApS selskabet ikke har reageret i tide så denne situation kunne have været undgået. Det må vel betegnes som Manglende rettidig omhu skønt vores repræsentant i KDA s bestyrelse for lang tid siden gjorde opmærksom på den manglende gennemsigtighed og økonomiske styring i KDA Service ApS. Det skal indskydes at bestyrelsen i KDA Service ApS består af 3 personer som ikke alle er medlem af KDA s bestyrelse. Endelig blev 2012 også året hvor KDA s bestyrelse måtte erkende, at Melwin (det medlemsregistreringssystem m.m. der var købt i Norge) var baseret på en forældet platform og derfor ikke ville kunne bringes til at fungere. Projektet blev derfor stoppet. Ærgerligt at bestyrelsen ikke lyttede til et daværende bestyrelsesmedlem i KDA, der allerede ved beslutningen om at købe programmet gjorde opmærksom herpå. Alt i alt har det betydet at KDA har sat mellem 600 og kroner til i 2012 (lidt svært at gennemskue, men det er vist nok desværre tættere på de end de ). Så KDA var i en noget presset økonomisk situation, da der blev indkaldt til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor det ikke lykkedes at få godkendt kontingent og budget for På DMU s forslag blev det derfor besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde hvor KDA s bestyrelse fik pålagt at komme med forslag til hvordan KDA kan videreføres på den korte bane, et budget for 2013, samt et oplæg til hvordan KDA tænkes fortsat fra 2014 og derefter. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde endte ud i et tilrettet budget, med kun en ansat i KDA, samt en ekstraordinær kontingentstigning for 2013 på 15 kroner. Sidste nyt er så, at KDA s bestyrelse har besluttet her først i 2013, at hæve kørepengene fra den lave til den høje takst, når der køres til bestyrelsesmøder i KDA. Det er måske ikke så meget den ekstra udgift der stikker i øjet, men mere en undren over timingen af beslutningen. Det er som om bestyrelsen i KDA ikke helt har fattet alvoren af den økonomiske situation de har bragt KDA i. I DMU er der sket en udskiftning på kasserer posten i og med at Kim har overtaget tjansen fra John. Der har naturligvis været enkelte indkørings vanskeligheder (faktura med forkert bankkontonummer for bare at nævne et enkelt) men med opkrævningen af kontingent for 2013 skulle der være kommet styr på det er jo så også første gang med helårlig opkrævningen hvor det er oplevelsen, at processen med revidering af medlemslister forud for opkrævningen, har fungeret stort set tilfredsstillende. Ny indmeldte i 2013 vil efterfølgende blive samlet op med kvartalsvise faktureringer.

7 7 I 2012 har vi desværre måtte udmelde to medlemsklubber af DMU. Dels Allerød Flyveklub, der trods gentagne rykkere ikke har betalt hverken 1. eller 2. halvårs kontingent i 2012, dels Læsø Flyveklub der trods rykkere ikke betalte kontingent for 2. halvår Medlemmerne af de to klubber er blevet opfordret til, at melde sig ind i andre DMU klubber. Det er naturligvis en trist beslutning at skulle træffe, men bestyrelsen så desværre ikke anden udvej. På trods af manglende kontingent indtægter fra førnævnte medlemsklubber så endte 2012 ud med et lille overskud på kroner. Hvilket alt andet lige må betragtes som tilfredsstillende, dels set i lyset af den manglende kontingentindtægt på lidt over kroner, dels da det endnu ikke er lykkedes at få indkørt arbejdsopgaverne for AOPA hvilket betyder en manglende indtægt på kroner. Til sidst blot en stor tak fra den nye kasserer til Ivan i bestyrelsen. Uden Ivans online hjælp havde kassereren været ilde stedt. Og med denne ros er der forhåbentligt basis for, at kassereren også på samme uhæmmede måde, som i 2012, kan trække på ekspert bistanden i Stabsfunktioner Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. FAI Air Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede på legitimationen. Dette kort udstedes nu kun efter speciel anmodning da DMU Crew Card udsendes automatisk og indebærer de samme fordele, forudsat at man har uploadet billede og certifikat nr. Klubformandsmøde. Den 14. oktober afholdte vi Formandsmøde, 14 klubber var repræsenteret udover de klubber der er repræsenteret af bestyrelsens tilhørsforhold. Det var et godt møde med en udmærket og konstruktiv debat. Vi henviser til referatet som findes på under menuen Arkiv. Fly forsikring Flyforsikringsmarkedet opleves ret turbulent og egentlig ret ugennemskueligt. Der er selskaber som tilbyder yderst billig forsikring, men som regel holder den billige pris kun et års tid hvorefter der er en markant stigning i præmien. Vores samarbejdspartner Sirius Forsikring deltager ikke i denne form for markedsføring, men satser på stabilitet og en præmie der afspejler risikoen. I nogle enkelte tilfælde kan forsikring fås billigere andetsteds men man skal huske at bonus kommer først til udtryk efter et års skadefri flyvning og denne bonus følger ikke med fra et andet selskab, så i det lange løb kan en Sirius forsikring godt vise sig at være billigst. Brændstofudvalg Der er ikke sket det store i forhold til brændstofafgiften når der er tale om almindelig GA-flyvning. SKAT rundt omkring i landet har stadig en gang imellem problemer med at finde ud af reglerne, når et DMU medlem søger fritagelse for afgiften, men det løser sig som regel når enten DMU eller KDA kontoret tager fat i den lokale sagsbehandler i SKAT.

8 8 Rabataftaler Shell rabataftale DMU fik i 2012 forhandlet en rabataftale på plads med Shell. Aftalen betyder at DMU medlemmer, som de eneste privatpersoner, kan få et Shell kort med månedlige afregninger. Og der ud over tillige en rabat på 50 øre pr. liter 100 LL. Aftalens igangsættelse var desværre en svær fødsel. Først tog det ekstrem lang tid før man efter bestilling af kortet rent faktisk modtog det og herefter gik der desværre også uforholdsmæssig lang tid før det kom til at fungere med månedsafregninger. Men, men inden 2012 var omme, var begge problemer heldigvis løst. Shell er i dag det selskab der betjener flest flyvepladser med 100 LL i Danmark. Aftalen dækker p.t. også Norge, og der er håb om at også Sverige og Tyskland kommer med. Det forudsætter dog at medlemmerne bakker op om aftalen og får bestilt et kort, og herefter selvfølgelig også får det brugt. Kun på den måde har vi mulighed for overfor Shell at retfærdiggøre en udvidelse af, dels rabatten, dels landene vi kan bruge kortet i. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at alle der læser denne beretning bestiller et Shell kort og ikke mindst også opfordre til, at I gør jeres for at udbrede kendskabet til aftalen DMU har med Shell. Det er ganske nemt at få et kort, man klikker blot ind på DMU s hjemmeside og følger vejledningen. D.d. er der udstedt 51 Shell kort til DMU medlemmer. Generelt opfordrer vi til at benytte de rabataftaler DMU har, kun på den måde kan vi fremvise noget volumen og sikre os at fastholde de eksisterende aftaler og få forhandlet nye på plads. Selvom rabataftaler for DMU medlemmer ikke er en af DMU s kerneydelser, så vil det alligevel være dumt ikke også at få udnyttet disse rabataftaler, flyvning er dyr nok endda. Konkurrenceudvalg Der henvises til DMU Sport s hjemmeside DMU unionshåndbog Der arbejdes fortsat på at få Unionshåndbogen revideret store dele er nu lagt på hjemmesiden og kan læses når man er logget ind. Turflyvning Den årlige DMU tur gik i dette år til Budweis i Tjekkiet.. Som sædvanlig en fin tur med mange fly fyldt med glade deltagere. Hotellet vi boede på var nyåbnet og måske skulle personalet nok have lidt yderligere træning før tingene fungerede 100%. Byen var meget spændende med mange billige spisesteder og ikke mindst det lokale øl blev grundigt afprøvet. Hjemturen var fra morgenstunden præget af marginalt vejr, men ved at vente til sidst på formiddagen kunne man flyve hjem i strålende vejr med en mellemlanding på Halle hvor restauranten på flyvepladsen udmærkede sig ved at servere en rigtig god schnitzel. Stor tak til arrangørerne Paul Harrison, Henning Romme og Rasmus Nielsen

9 9 Kontaktmøder mellem Trafikstyrelsen og Unionerne DMU deltager 2 gange årligt i Trafikstyrelsens kontaktmøder, hvor også repræsentanter for svæveflyvning, ultralet flyvning, ballonflyvning, faldskærmsspring, KZ- & Veteranfly Klubben samt KDA er indbudt. Møderne i år har været præget af en yderst professionel mødeledelse, høj effektivitet og en velvilje fra Trafikstyrelsens side til at finde løsninger på de problemstillinger der fremlægges. Kontaktmøderne er af stor værdi, da vi her har mulighed for at fremføre vigtige emner af principiel karakter til ledende personer i Trafikstyrelsen. Vi oplever mere end nogensinde at vi for Trafikstyrelsen fremstår som en seriøs samarbejdspartner. Med henblik på at optimere samarbejdet ved udarbejdelse af høringssvar til EASA på regelområder, der har interesse for DMU s medlemmer, er det aftalt med Trafikstyrelsen at vi sender kopi af vores høringssvar, indsendt til EASA, til Trafikstyrelsen i forventning om at Trafikstyrelsen, i det omfang synspunkterne stemmer overens med Trafikstyrelsens holdning, vil fremføre samme synspunkter når de repræsenterer Danmark i EASA/EU sammenhænge. Ved Trafikstyrelsens deltagelse i et EASA Management Board Meeting vedrørende overregulering af General Aviation fik vi mulighed for via Trafikstyrelsens vicedirektør at fremkomme med vores synspunkter på 6 områder, der især er essentielle for overreguleringen af General Aviation. Hvis flyveklubbens medlemmer har emner af principiel karakter, som ønskes behandlet på kontaktmødet, kan disse indsendes til DMU forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt emnet egner sig til behandling på kontaktmødet. Nedenfor er et udpluk af de emner vi har rejst på møderne i 2012: Flyvning med udenlandsk registrerede fly i DK (i samarbejde med KZ&Veteranfly Klubben). Revision af AFIS regler/gps anflyvninger. Status på harmonisering af de danske særregler med EASA Grundforordning. Orientering om Part SERA (herunder krav til sigtbarhed og NAT VFR). VFR flyvning over landegrænser uden krav om afvigelse af flyveplan. Sikkerhedskonference AOPA og DMU deltog i Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference i november sammen med ca. 300 øvrige deltagere. Sikkerhedskonferencen var som noget nyt rettet både mod jernbane og luftfart. Efter Statens Luftfartsvæsen sammenlægningen med Trafikstyrelsen er flyvesikkerhed blevet en naturlig del af konferencen. Under konference var der indlagt workshops, bl.a. om General Aviation og EASA's nye regler for luftfartsoperationer. De to vigtigste emner for luftfarten var orientering om Trafikstyrelsens fremadrettede politik, som i stor udstrækning vil bero på tillid, selvadministration

10 10 og egenkontrol ud til brugerne. Det blev understreget at man fra Trafikstyrelsens side ønsker at regelsæt, der ikke giver mening skal fjernes, så Trafikstyrelsen fremstår som en moderne virksomhed uden unødig overadministration. Trafikstyrelsen vil supervisere gennem tilsynsvirksomhed og der blev orienteret om hvordan Trafikstyrelsen vil administrere tilsynet. DMU Kontrollant Ordning, Skill test PPL teoriprøver Trafikstyrelsen arbejder fortsat på at billiggøre teoriprøver og modellen bliver sikkert at disse prøver afholdes på AMU centre eller lignende steder og vil foregå på PC over Internettet. Der skal så være nogle kontrollanter og vi forestiller os at det kunne være f. eks. vores sprog assessorer som kunne autoriseres til denne funktion. Tidshorisonten er formodentlig indeværende år. DMU Kontrollantordning DMU afholdte den første PPL(A) SE flyveprøve den 2. marts 2011 med egen kontrollant. Det er nu afholdt ca. 100 PPL flyveprøver, inkl. omprøver. DMU har pt. 4 kontrollanter, som er geografisk spredt i landet. Dette har givet en besparelse for vores medlemmer på omkring kr ,- En forudsætning for at aflægge PPL flyveprøve under DMU s ordning er, at aspiranten er medlem af DMU via en flyveklub tilknyttet DMU. Trafikstyrelsen har ved flere lejligheder overfor DMU tilkendegivet stor tilfredshed med DMU s håndtering af kontrollantordningen. Vores daglige samarbejde med Trafikstyrelsen om ordningen forløber også yderst tilfredsstillende. Husk at DMU s kontrollantordningen er udvidet til også at omfatte afholdelse af Skill Test for fornyelse (renewal) af SEP(land). ATO - Approved Training Organisation Den 8. april 2013 træder EASA Part-FCL reglerne i kraft. Det indebærer at den model som vi kender i dag med Registered Facilities ophører og erstattes af EASA Approved Training Organisation (ATO). De nye regler stiller krav om at de organisationer som skoler, ligefra en én-mands skoleorganisation til større organisationer skal godkendes hertil. Vi fra start sat som målsætning at få godkendt en ATO i DMU-regi, som giver de eksisterende Registered Facilities mulig for at fortsætte stort set uændret i den kommende EASA model. Trafikstyrelsen har opfordret til at nuværende Registered Facilities har en paraply organisation, som f.eks. kunne være DMU, med en godkendt ATO hvor de enkelte nuværende Registered Facillities kan tilslutte sig. DMU s ATO kan frit anvendes at de til DMU tilknyttede flyveklubber, som ikke selv ønsker at udarbejde materiale til egen ATO og betale ca kr./time for Trafikstyrelsens arbejde med godkendelsen. Det står naturligvis alle frit for at ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse af egen ATO. Der er nedsat en ATO arbejdsgruppe i KDA regi, hvori Henning Romme fra DMU deltager. Arbejdsgruppen har udarbejdet en overordnet ATO skabelon, som bliver indsendt til Trafikstyrelsen til godkendelse i begyndelsen af januar Processen med udarbejdelse og godkendelse af ATO Operation og Training Manuel ligger i DMU regi og er i fuld gang. Trafikstyrelsen har udtalt at de ikke ønsker at bebyrde sig selv eller industrien unødigt, dvs. at kravene afstemmes i

11 11 forhold til kompleksiteten og aktiviteterne. Udarbejdelsen sker i løbende dialog med Trafikstyrelsen. Vi forventer stærkt at få DMU ATO en godkendt til den 8. april DMU s ATO arbejdsgruppe består af: Henning Romme, Merete Strandberg, Henning Andersen og Brian Pastoft Sprogtest Sprogtest som rent organisatorisk er lagt i KDA er nu oppe på over 1000 test, alle givet uden omkostninger for DMU medlemmer. Det kan være svært at sætte tal på denne besparelse for vores medlemmer men et forsigtigt skøn må vel være omkring kr ,- Rådet for Større Flyvesikkerhed Rådet følger med største opmærksomhed udviklingen indenfor alle grene af flyvningen i Danmark samt ændringerne i regelsættene. Havaristatistik, dataindsamling og årsagsfaktorer er grundlæggende materialer i arbejdet. Resultaterne for de sidste par år viser bedring indenfor flyvningen. Der sker havarier under forud meldt dårlige vejrforhold, og det anes, at udstyret i flyene tillægges for stor betydning for flyvesikkerheden. Rådet står bag produktionen af en årlig flyvesikkerhedsplakat. Plakaten udsendes til flyveklubberne og kan downloades fra rådets hjemmeside: Rådet er producent af materialer/foldere indenfor flyvesikkerhed, afholder GAP arrangementer i samarbejde med TRS. Det er vigtigt for rådet at afholde arrangementer, der er så brede og generelle i tilbuddet som muligt, samt tage hensyn til de forskellige organisationer. Vinterens/Forårets GAP arrangementer har været godt besøgt. Emnerne var Meteologi, Human Factors, Brug af autobenzin i fly og Sikker Landing Der er fra rådet opmærksomhed på, at en del af de der deltager i arrangementerne, ofte er dem der kan/vil i forvejen. Rådet vil ikke give op overfor opgaven at få flere med, få flyvesikkerheden længere ud blandt brugerne af luftrummet. Der er overvejelser om at skabe fordele i form af forsikringsbonus, få bedre tag i instruktørerne eller lignende. Der er udarbejdet nye råd vedrørende redningsveste, de findes på hjemmesiden. Det er af største vigtighed for rådet og dets virke, at alt der har afsender fra rådet, er gennemarbejdet materiale. Der har i årets løb været overvejelser vedrørende sikring af, at rådets arbejde og materialer kommer ud til størst mulig brugergruppe. CAMO: DMU s CAMO aftale med Flysyn i Vamdrup er vel det man kan kalde en OK succes. Der er også her af største vigtighed at vi får mange med i aftalen så vi med større vægt kan forhandle øget rabat Flysyn har tilbudt at de meget gerne kommer ud i flyklubberne med et oplæg om, hvad det lige er man skal være opmærksom på for at ens fly rent faktisk er luftdygtigt. Flyveklubberne kontakter selv Flysyn i Vamdrup får at lavet en aftale. Trafikstyrelsens Gebyrudvalg Dette blev året med den helt store forandring på gebyrområdet. Efter de foregående år at have fået en reduktion i gebyrerne på grund af

12 12 rationaliseringsgevinster ved sammenlægningen med Trafikstyrelsen foreligger der nu et lovforslag som formodentlig vedtages og får virkning fra 1 Juli Lovforslaget indebærer en passagerafgift på alle flypassagerer og skal finansiere driften af Trafikstyrelsens luftfartsafdeling til erstatning for årsgebyrerne. Dette indebærer at der ikke mere skal betales årsgebyr på certifikater, fly, etc. og vi forventer også det vil smitte af på værkstedspriserne. Det er en model der har været længe under vejs, vel nok ca. 3 år men under den nye ledelse er der kommet skub i tingene. Passagerafgift opkræves ikke for fly med under 10 sæder og omfatter således ikke de fleste GA fly KDA DMU er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) sammen med 7 andre unioner. Fælles for disse unioner er, at vi på en eller anden måde bruger lufthavet til at dyrke vores interesse. KDA er en paraplyorganisation, hvor vi sammen kan koordinere de opgaver og problemer, vi møder på tværs af unioner. Som det er nævnt under punktet økonomi er KDA i en svær situation. Butikken er solgt til Aero Partner som moderniserer den og justerer priserne til internetpriser. Det betyder desværre at DMU/KDA medlemmer ikke længere får nogen rabat på varerne. KDA, FLYV Dette blev også året hvor det hæderkronede blad FLYV måtte lide bladdøden. Årsagerne skal vi ikke her kommentere men blot konstatere at det var økonomien eller mangel på samme som var årsagen. Det lykkelige er at Samsø Flyveplads Chefen / Gummistøvle Kast Masteren: Rune Balle tog udfordringen op og nu udgiver FLYV med lidt færre blade pr. år. Den første udgave der foreligger i skrivende stund ser rigtig godt ud med et relevant indhold og vi kan kun anbefale at støtte dette initiativ ved at tegne abonnement. Dette gøres individuelt og betale ligeledes i web-butikken KDA miljøudvalg Dette udvalg er nok et af de vigtigste udvalg som KDA har. Der ydes en fremragende indsats anført af Søren Pedersen som har stor viden på området. I forbindelse med KDA s økonomiske situation bedømte KDA bestyrelsen at bevillingerne til miljø arbejdet skulle beskæres, men denne misforståelse er rettet op igen. Der har på det seneste været afholdt et miljøseminar for unionernes klubber for at fokusere på det vigtige i at man er opmærksom lokalt og kan gribe ind i tide. Der var en nogenlunde deltagelse men det kunne have været bedre, måske var det fordi tidspunktet var lidt uheldig valgt. De tilbagemeldinger vi har fået kendskab til udtrykker stor tilfredshed med dette seminar AOPA DULFU: Samarbejdet med AOPA udbygges fortsat med krydsmedlemsrabat til dem der vil være medlem begge steder. DMU har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk UL-Flyver Union (DULFU) og man kan sagtens forestille sig dette samarbejde udvidet betydeligt. Vores Mini Guide udgives i fællesskab.

13 Internationale relationer 13 ERFA-gruppen (Kaffeklubben) Den tværfaglige regel arbejdsgruppe i KDA - ERFA-gruppen - blev nedsat i 2007 på initiativ af Jørn Vinther, Dansk Ballon Union. Arbejdsgruppen kaldes i daglig tale kaffeklubben på grund af de spandevis af kaffe, der er drukket under gennemlæsning af de efterhånden tusindvis af sider høringsmateriale. Kaffeklubben koordinerer et meget omfattende arbejde med bl.a. udformning af høringssvar i forbindelse med nationale og internationale lovforslag. Kaffeklubben består af enkelt medlemmer med interesse for området og uden nødvendigvis at repræsentere en given union, gruppen tilstræber dog at afdække de forskellige grene af flyvning videst muligt. Generelt har Kaffeklubben også fokus på grænsedragning mellem EASA s forordning og de nationale myndigheders beføjelser. Normal praksis er at hvert enkelt union indsender høringssvar til EASA m.fl. i forhold til de fagspecifikke ting, der måtte være kommentarer til. I 2012 er arbejdsgruppen sammensætning: Jørn Vinther DBu Henning Sørensen - DBu Anders Madsen - KDA Helge Hald - KDA Per Wistisen KDA Poul Hørup - DsvU Ole Gellert Andersen DULFU Hans Havsager DULFU Hardy Vad KZ&V Knud Nielsen - DMU Merete Strandberg DMU Paul Harrison - DMU Jacob Petersen DMU/AOPA Regelarbejdet i DMU DMU udarbejder høringssvar til blandt andet EASA og Trafikstyrelsen. I det omfang det er aktuelt sker regelarbejdet i samarbejde med KDA s Kaffeklub. Nedenfor er et udpluk af det høringsmateriale som DMU blandt andet har beskæftiget sig med i årets løb: De lette mekaniker certifikater (NPA ) Harmonisering af Transition Altitude (NPA ) Sterilt Cockpit (NPA 2012) Master Minimum Equipment List, ikke-komplekse motorfly (NPA ) Lempelse af Part-M (NPA ) Transponder og ADS-B udstyr (NPA ) Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver, beføjelser og klagegang Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1) Bestemmelser om særligt følsomme naturområder (BL 7-15) Forslag til ændringer af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Luftfartsafmærkning af vindmøller (BL 3-11 )

14 14 Implementering af 8,33 KHz (EU Kommissionens forordning nr. 1079/2012 Beskytttelse af særligt følsomme naturområder (BL 7-16) I 2010 fremlagde Trafikstyrelsen (daværende SLV) et forslag som ville forbyde al flyvning under 1000 fod i 70 store områder i Danmark. DMU har, i tæt samarbejde med KDA og de øvrige unioner, gennem flere år arbejdet for at opnå et rimeligt forslag til ny BL om beskyttelse af særligt følsomme naturområder (BL 7-16). Takket være en målrettet fælles indsats og en fornuftig og god dialog med Trafikstyrelsen, blev der udsendt en ny BL som er en hel omskrivning i forhold til det oprindelige udkast til ny BL BL en fik også nyt nummer, BL Det er til stor glæde og fordel for GA-/privat motorflyvning at denne sag er landet på et fornuftigt leje, som vi kan leve. Easa Workshop EASA afholdt workshop den 29. og 30. oktober 2012 med særlig fokus på forhold der vedrører GA-industrien. Paul Harrison deltog i dette møde. Der var mødt ca. 200 personer fra den europæiske GA branche alt i alt, hertil et antal EASA og FAA medarbejdere samt ret mange fra de enkelt landes NAAer. Så 250 er et godt bud på deltagerantallet. Hovedparten af mødet gik på LSA (Light Sport Aircraft) og en mindre del på primærkategorien 23. Skal man købe et LSA (Light Sport Aircraft), så køb et der har et EASA typecertifikat, ellers kan man ende med at have et fly der ikke må flyve hvis den nationale myndighed er regelbunden Flere meget tekniske emner herunder minimum master equipment list og operationel suitability blev gennemgået. Forsamlingen gentog over for EASA at det her er noget makværk set med GA øjne og ligegyldigt. EASA forsvarede det med at så længe en PA28 må anvendes til rundflyvning eller anden kommerciel operation, så er disse dokumenter nødvendige. Det er rigtigt de giver væsentlig mening fra et A380 cockpit synspunkt, men ikke i en Piper 28. EASA vil prøve at fremstille generiske dokumenter til mindre fly der opereres privat. Et mere udførligt notat er fremsendt som nyhedsbrev til vore medlemmer. Easa Workshop 6. November omhandlende Part M og mekanikercertifikater I denne workshop deltog Knud Nielsen. Her var ligeledes et talrigt fremmøde. Der var en livlig debat om specielt krav til Mekanikercertifikater og forudsætning for at opnå disse. Der var mange kritiske kommentarer som forhåbentlig bliver taget til efterretning af EASA. Med hensyn til Part M delen var der mest tale om en orientering om de lempelser som den nedsatte task force indtil nu er kommet frem til og det har da også resulteret i en NPA som har været i høring og nu viderebehandles. DMU har indgivet høringssvar til denne NPA, som vi kun kan støtte op om da der er tale om lempelser.

15 EPFU NCM 15 DMU er medlem af European Powered Flying Union, som er kommet til verden på foranledning af de nordiske lande. Denne Union tæller nu 1o lande hvor Holland desværre har forladt Unionen. Dette skyldes først og fremmest økonomi da motorflyverne ikke er særlig talrige i Holland. EPFU repræsenterer dog fortsat mere en piloter i Europa Aktiviteterne har været lidt vigende på det sidste, men der er udsigt til meget større aktivitet og synlighed da der på det sidste årsmøde blev valgt både ny formand og sekretær. Den nye formand Rene Meier er også ansat af EAS og er projektkoordinator så EPFU er blevet betragteligt styrket ved dette valg Der har ikke været afholdt møde i Nordic Coordination Meeting (NCM) forum. Konklusion Det er meget udbytterigt at deltage i de internationale møder og det understreger hvor vigtigt det er for DMU at følge udviklingen i Europa ganske tæt. DMU s deltagelse i relevante internationale arrangementer sikrer, at DMU har tilstrækkelig viden og indflydelse til at arbejde for de bedst mulige vilkår for privat- og firmaflyvning i Danmark. FAI/GAC Deltagelse i dette udvalg påhviler DMU Sport i forbindelse med udliciteringen af konkurrencer Der er ganske givet aktiviteter som ikke er nævnt i denne beretning, men alle vores aktiviteter beskrives også i vores nyhedsbreve, der udsendes til alle de medlemmer som vi kender adresse på, samt på vores hjemmeside Vi mangler stadig adresser på en del medlemmer og kan kun opfordre til at få rettet adresser, og andre oplysninger ved at logge ind på hjemmesiden og kontrollere punktet "Mine Data" øverst til højre. På bestyrelsens vegne Knud Nielsen Formand DMU

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Hjalmar Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen Paul Harrison Rasmus Nielsen Jacob Pedersen Flyveklubber: Alssund

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Dagsorden 1. Registrering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE -tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub ÅRSBERETNING 2009 og indkaldelse til 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 24. april 2010 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2009 Elev den 18. marts 2010

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Ivan Svendsen Paul Harrison Louis Rovs Hansen

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først.

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først. Gjøl, den 19. november 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 4/2010-2011 Dato: 13. november 2010 Sted: KDA-Huset, Roskilde Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Kim Jensen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Louis Rovs Hansen Flyveklubber:

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Side nr.: 1 (11) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt. Gjøl, den 14. maj 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 1/2010-2011 Dato: 8. maj 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud Pinholt

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m.

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m. Referat DMU Seminar for Registered Facilities Tid/sted: Deltagere: Ordstyrer: Referent: Den 5. november 2011, Odense Lufthavn. Trafikstyrelsen, Registered Facilities, DMU Flight Examiners og DMU bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2010 og indkaldelse til 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 30. April 2011 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2010 Elev den 30. marts 2011 Til medlemsklubberne 2 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat. Flyveklubber: Lolland-Falster Flyveklub. Der var 13 klubber repræsenteret ud af 38 mulige, et fremmøde på 36%. I alt 26 deltagere.

Referat. Flyveklubber: Lolland-Falster Flyveklub. Der var 13 klubber repræsenteret ud af 38 mulige, et fremmøde på 36%. I alt 26 deltagere. Den 1. november 2016 Referat DMU formandsmøde, den 30. oktober 2016 Sted: Klubhuset, Billund Motorflyveklub Referent: Merete Strandberg Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (10) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere