Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land januar i Herning Kongrescenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter"

Transkript

1 Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land januar i Herning Kongrescenter

2 Tak til vores sponsorer Danish Agro Jensen Seeds A/S Sejet Planteforædling Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Plantekongres 2014 arrangeres af Læs nyheder om kongressen på og facebook.com/plantekongres AARHUS AU UNIVERSITET 2 Plantekongres 2014

3 Få inspiration til næste etape Cykelrytteren indtager landskabet. Cyklen er tiptop, pulsbæltet er spændt, ruten er plottet ind, og data strømmer ind på cykelcomputeren. Dækkene spinder mod den glatte asfalt, bakkerne forceres, og tallene på cykelcomputeren motiverer til at holde farten oppe. Mange af os kongresdeltagere har det som cykelrytterne på de danske landeveje. Vi kæmper konstant på at opnå bedre resultater, vi fryder os, når det lykkes, og vi holder af marker, natur og landskaber. Intentionen med Plantekongres 2014 er at give alle ny inspiration til næste sæson og en rigtig god oplevelse de to dage i Herning Kongrescenter. Vi foreslår, at du indstiller ruteplanlæggeren således: Læg hovedruten, så du bliver opdateret med det nyeste på dit fagområde Lad dig friste af nye veje og emner på kanten af dit fagområde Gør holdt ved enkelte af sessionerne Inspiration på tværs Tag en afstikker til årets tema: EU og dansk planteproduktion Og husk, at kongressen er meget mere end ny viden og spændende danske og internationale forskningsresultater. På kongressen samles en masse mennesker med forskellige professioner. Her møder du gamle bekendte, kolleger, kunder, samarbejdspartnere, og ikke mindst kan du netværke og debattere med nye mennesker. Glæd dig til at nærlæse programmet, som byder på 88 spændende sessioner og 150 dygtige og inspirerende indlægsholdere. Vi håber at se rigtig mange til en forrygende kongres i Herning Kongrescenter. Formand for Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion Gdr. Torben Hansen Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Niels Halberg, Aarhus Universitet Vice-Dean for Private and Public Sector Services Erik Bisgaard Madsen, Københavns Universitet Plantekongres

4 Om Plantekongres 2014 Et spændende program På de følgende sider kan ses hele programmet for Plantekongres På side 6-7 får du det store overblik, og på de følgende sider kan du læse mere om de enkelte sessioner og indlæggene. For at gøre det nemmere for den enkelte at vælge de rigtige sessioner, har vi forsynet alle sessioner med ikoner. For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne. For alle. Du kan møde... Plantekongressen er stedet, hvor der netværkes på livet løs - på tværs af fagområder, geografi og uddannelse. Du kan bl.a. møde: Landmænd, rådgivere, forskere, undervisere, natur- og miljømedarbejdere, planmedarbejdere, landdistriktskonsulenter, maskinforhandlere, aftagere af planteprodukter, ansatte i forvaltninger i kommuner og stat, ansatte i gødnings- og plantebeskyttelsesvirksomheder, finansfolk, studerende, landbrugselever og nordiske forskere, rådgivere og landmænd. Årets tema: EU og dansk planteproduktion Mange af kongressens tidligere deltagere stemte i sommeren 2013 om årets tema. Valget faldt på EU og dansk planteproduktion, som behandles i fire sessioner. Vi stiller skarpt på EU s dyrknings- og rammebetingelser og kigger nærmere på, hvordan man bedst lever med dem. Fremtidens EU-støtte De økonomiske konsekvenser af EU-reformen Bliv dus med grønning Dansk overimplementering Side 10. TEMA Besøg udstillingerne Poster-udstilling Kom og se de spændende posterudstillinger i kongressalen. It-stand I foyeren kan du få demonstreret Videncentrets nyeste programmer til markbruget. Bøger og pjecer Se de nyeste pjecer og bøger i foyeren. 4 Plantekongres 2014

5 Program Landsplanteavlsmøde Tirsdag 14. januar 2014 Kl Ankomst Kaffe og rundstykker i Kongressalen Kl Velkomst GRATIS ADGANG Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Gårdejer Torben Hansen Formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Resultater til vækst - for planter og tegnebog Direktør Ivar Ravn Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Hvad kan vi danskere? Ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen Dagbladet Børsen Hvad kan vi i forskningen? Nye muligheder for landmanden de kommende 5-10 år Institutleder Svend Christensen, Københavns Universitet Torben Hansen Ivar Ravn Anders Krab-Johansen Svend Christensen Kl Frokost Kl Kongressen starter Plantekongres

6 Programoversigt for tirsdag d. 14. januar 2014 Kl Kl Kl Kl Kl Landsplanteavlsmøde Program Frø Side 8 1. Markfrø under nye rammebetingelser 2. Få styr på ukrudtet i frømarkerne 3. Årsmøde i Frøsektionen I 4. Årsmøde i Frøsektionen II Ankomst Kaffe og rundstykker i Kongressalen Velkomst og åbning af Plantekongres 2014 Grovfoder 12. Foder som rimer på mælkeydelse 13. Kroner i slæt 14. Stabilisér udbyttet i majs Side Roer på fremmarch Emner: Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Resultater til vækst - for planter og tegnebog Hvad kan vi danskere? Planteværn Natur og miljø på bedriften 23. Nyt om planteværn fra Landsforsøgene Skadetærskler for sygdomme og skadedyr i korn og raps 25. Herbicideresistant weeds: the UK experience Side Nye planteværnsmidler Hvad kan vi i forskningen? Nye muligheder for landmanden de kommende 5-10 år Læs mere side 5 Der er gratis adgang til landsplanteavlsmødet Inspiration på tværs 34. Højaktuelt emne Raps 45. Giv vinterrapsen en drømmestart 35. Den menneskelige aktivitets betydning for jordens opvarmning 46. Næringsstofforsyning i vinterraps 36. Paneldebat: Vejen til succes for dansk planteproduktion 47. På jagt efter knoldbægersvampen Side Dyrkning af korn til godt dansk øl Side Vinterraps uden kålbrok Bioenergi Side Vejen til højere udbytter af pil og poppel 57. Harvest and storage of willow and poplar 58. Biorefinery and protein production 59. Dybstrøelse og efterafgrøder til biogas Økologi Side Økologiske landsforsøg Økonomi i økologisk planteavl 69. Kvælstofforsyning i økologisk planteavl 70. Organic crop rotations - the German model Natur og miljø på bedriften 78. Ny vandløbslov 79. Sidste nyt om vandplanerne 80. Få succes med markvildtstriber Side Beskyttet natur - restriktioner og muligheder 6 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

7 Programoversigt for onsdag d. 15. januar 2014 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Økonomi og driftsledelse Side 9 EU og dansk planteproduktion TEMA Side Kontrakt på succes 6. Ram plet med budgettet 7. Tjen penge på maskinanalyse og investeringsplanlægning 8. Fremtidens EUstøtte 9. De økonomiske konsekvenser af EU-reformen 10. Bliv dus med grønning 11. Dansk overimplementering? Jord Side 12 Teknik Side Det optimale såbed 17. Afvandingens betydning for dit udbytte 18. Pas på jorden 19. Use of drones in agriculture 20. Udbringning af gødning med marksprøjte 21. Optimér dit markvandingsanlæg 22. Overgang til striptillage med succes Forædling Side 15 Korn og bælgsæd Side Nye veje i planteforædlingen 28. På udkig efter bedre resistens 29. Gulrust i hvede 30. Hybrider i korn - hot or not? 31. Hestebønner på vej frem 32. Optimér dyrkningen af vinterhvede 33. Find det optimale høsttidspunkt Inspiration på tværs Side Investering i og drift af landbrug i udlandet 39. Inspiration til erfagrupper 40. Topchefernes 10 vigtigste værktøjer 41. Er landbruget blevet mere nice? 42. I gang med de sociale medier 43. Debat: Formanden og direktøren i de varme stole 44. Sådan ændrer du noget i verden - hvis du tør! Innovativ produktion Side 21 Gødskning Side IPM i plantedyrkningen 50. Mere korn i danskernes kost 51. Fra idé til forretning 52. Nyt fra gødningsforsøgene Fertilization of maize with manure only 54. Miljøteknologi til bedre udnyttelse af husdyrgødning 55. Forsuring og opbevaring af gylle Biologi Side 24 Planlægning i landskabet Side Planter og mikroorganismer - venner eller fjender I 61. Planter og mikroorganismer - venner eller fjender II 62. Hvad sker der med planternes indholdsstoffer i naturen? 63. Tænk strategisk sammen med din kommune 64. Tendenser og konsekvenser af kommuneplan Produktion i kulturlandskabet - konflikt eller harmoni? 66. Det bynære landskab og landbruget Natur Side Hvilken plads får naturen? 72. Nyt værktøj til at målrette naturplejen 73. Naturpleje som vindersag 74. Er bøf fra naturarealer sagen? 75. Naturpleje til gavn for insekter 76. Bier og bestøvning 77. Natura planer Miljø Side Gevinster ved målrettet kvælstofregulering 83. Målrettet retentionsregulering 84. Obligatory or voluntary nutrient balances? 85. Er vores drikkevand godt nok? 86. Rensning af drænvand - en del af løsningen? 87. Lokal involvering i udvikling af nye miljøtiltag 88. Klimatilpasning til fordel for flere interesser For alle Plantekongres

8 Frø Tirsdag 14. januar Markfrø under nye rammebetingelser Kl Natur- og Landbrugskommissionen lægger op til, at produktionsforholdene inden for de enkelte afgrøder optimeres. For græsfrø betyder det, at produktionen kan ske på arealer med og uden begrænsninger i kvælstoftildelingen. Fremtidens produktion kræver derfor nye overvejelser om optimale kvælstofmængder, udbytteniveauer, planternes vækstforhold og kvælstofudvaskningen. Markfrø under nye rammebetingelser Lektor René Gislum, AU 2. Få styr på ukrudtet i frømarkerne Kl Frøavl er en højværdiproduktion med gode muligheder for at opnå et højt dækningsbidrag, men bl.a. bekæmpelse af græsukrudt skal man have helt styr på, ellers ryger fortjenesten. Mød en af de frøavlere, som formår at håndtere op til seks frøafgrøder i sædskiftet, og hør om hans udfordringer. Hør også, hvad forsøgene kan lære os om kontrol med græsukrudt i frøgræsmarkerne. Dækningsbidrag og betydende faktorer i græsfrøavl på bedriftsniveau Landmand Lars Korsholm Hansen Forsøg med bekæmpelse af græsukrudt Specialkonsulent Barthold Feidenhans l, VFL 3. Årsmøde i Frøsektionen I Kl Formandens beretning omkring den seneste høst i Danmark og andre lande. Der bliver også et tema: Den bedste forskning og rådgivning, hvor der sættes fokus på et nyt studie af disse forhold i Danmark og konkurrende lande. Konsekvenserne af dette åbner nye perspektiver. Formandsberetning for det forløbne år på frøområdet Formand, Frøsektionen Thor Gunnar Kofoed, Knarregård 4. Årsmøde i Frøsektionen II Kl Debat efter formandens beretning i første del af årsmødet. En repræsentant fra Barenbrug giver en markedsorentering - for europæisk frøavl og i den store verden. Det andet indlæg afholdes på engelsk. Diskussion af udvalgte emner fra formandsberetningen Formand, Frøsektionen Thor Gunnar Kofoed, Knarregård Views on the European and the international market for grass seeds - present En repræsentant fra Barenbrug, Holland 8 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

9 Økonomi og driftsledelse Onsdag 15. januar Kontrakt på succes Kl Succes med forpagtning, leje og handel med foderstoffirmaer og med andre landmænd kræver klare aftaler. Hør, hvordan du indgår gode kontrakter og klare aftaler om afregning af afgrøder. Få styr på kontrakterne i planteavlen Specialkonsulent og advokat Jacob Langvad Nielsen, VFL Win win ved handel mellem landmænd Råvarerådgiver Bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S 6. Ram plet med budgettet Kl Få styr på økonomien i stedet for at lade dig styre af økonomien. Få overskud i hverdagen ved at bruge faktabaseret budget og skarp budgetopfølgning til den bedst mulige økonomiske styring. Budgetgrundlag i planteavlen Landskonsulent Erik Maegaard, VFL Få gevinst ved budgetopfølgning på planteavl Virksomhedsrådgiver Per Kristensen, Patriotisk Selskab 7. Tjen penge på maskinanalyse og investeringsplanlægning Kl Hør om grovanalyse af maskinomkostninger på baggrund af årsrapporten, og om et nyt værktøj, der giver mulighed for at lave en opgave- og afgrødespecifik maskinanalyse. En maskinanalyse kan hjælpe dig til at nedbringe omkostninger, og vælge hvilke opgaver du bør udlicitere, og hvilke du skal investere i udstyr til. Få input til, hvordan du bedst planlægger og gennemfører dine investeringer. Kend dine maskinomkostninger Specialkonsulent Michael Højholdt, VFL Læg den rigtige plan for investeringer i maskinpark Maskinkonsulent Christian Rabølle, Gefion Kl Lad ploven stå Session 14 - Stabilisér udbyttet i majs - side 11 Fagkoordinator planteavl Christian Hansen, Jysk Landbrugsrådgivning Mit budskab er, at landmænd skal undlade at sætte ploven i jorden, inden de sår majs på sandjord. I efteråret 2012 havde en del landmænd i vores område store problemer med at bjærge majsen, og det har øget interessen for at skabe en mere dyrkningssikker jord ved pløjefri dyrkning. Det er nødvendigt at fokusere på, hvordan man behandler jorden, hvis den fortsat skal kunne bære de tunge maskiner og yde høje stabile udbytter. For alle Plantekongres

10 EU og dansk planteproduktion Onsdag 15. januar 2014 TEMA 8. Fremtidens EU-støtte Kl Reformen af EU s landbrugsstøtteordning er vedtaget og træder i kraft den 1. januar Et er, at reformen er vedtaget, noget helt andet er, hvordan den udmøntes. Hør, hvem der bestemmer, hvordan reglerne bliver i Danmark, og hvilke muligheder der er for at påvirke processen undervejs. Sådan ser fremtidens landbrugsstøtte ud EU-politisk chef Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Fra politik til regler og krav Konsulent Arent B. Josefsen, ABJ Advice 9. De økonomiske konsekvenser af EU-reformen Kl Den nye reform flytter rundt på støtten. Unge landmænd kan søge etableringsstøtte, landbrugsstøtten bliver afhængig af overholdelse af grønne krav, og enkeltbetalingen omlægges. Hør, hvilken betydning reformen forventes at få for Danmark og for den enkelte landmands økonomi. Konsekvenser for dansk landbrug Direktør Henrik Zobbe, KU Konsekvenser for dit landbrug Landskonsulent Erik Maegaard, VFL 10. Bliv dus med grønning Kl Fra 2015 bliver 30 procent af den direkte støtte betinget af, at landmanden overholder en række grønne krav. På større bedrifter bliver der krav om flere afgrøder. 5 procent af omdriftsarealet skal udlægges til miljøfokusområder som f.eks. brak. Endelig skal man fortsat sikre opretholdelse af arealer med permanent græs. Hvad betyder de grønne krav for den enkelte landmand? Efter indlægget vil panelet besvare spørgsmål. 11. Dansk overimplementering? Kl Paneldebat Landbrug & Fødevarer har gennemført et arbejde for at anskueliggøre, hvor Danmark har overimplementeret EUdirektiver mv. Hør om de opnåede resultater. Regeringen har nu oprettet en særlig gruppe under Finansministeriet, der skal vurdere hvorvidt og hvordan, der i Danmark er tale om overimplementering af EU-direktiver mv. Grønning i praksis Enhedschef Lotte Dige Toft, NaturErhvervstyrelsen Konsulent Arent B. Josefsen, ABJ Advice Landbrug & Fødevarers kortlægning af overimplementering Direktør Lone Saabye, Landbrug & Fødevarer På vej væk fra overimplementering Indlægsholder på vej... Se, hvem det bliver på plantekongres.dk Chefkonsulent Jon Birger Pedersen, VFL 10 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

11 Grovfoder Tirsdag 14. januar Foder som rimer på mælkeydelse Kl Grovfoderets sammensætning har stor betydning for mælkeydelse og økonomi. Protein er en vigtig kvalitetskomponent, og der er stor forskel på kilden. I projekt Grovfoderskolen arbejder landmand og rådgiver sammen om at optimere bedriftens foderforsyning. Proteinkvalitet i græs og bælgplanter Sådan bliver ét plus til tre plusser! Seniorforsker Martin Riis Weisbjerg, AU Landmand Poul Henningsen, Lyngsø Søndergård Planteavlskonsulent Torben Spanggaard Frandsen, Agri Nord 13. Kroner i slæt Kl En stor forsøgsserie i Landsforsøgene 2013 har vist spændende resultater om foderkvalitet - bl.a. hvordan antallet af slæt har stor betydning for udbytte og kvalitet. De økonomiske aspekter af foder med et højt indhold af energi og protein belyses ved konsekvensberegninger. Kvalitet og slætantal i kløvergræs Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, VFL Økonomi i fodring med kløvergræs ved forskelligt antal slæt Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, VFL 14. Stabilisér udbyttet i majs Kl Udbyttet i majs kan stabiliseres med en målrettet strategi med fokus på sortsvalg, såbedstilberedning, tiltag mod jordfygning, gødskning, efterafgrøder samt ukrudts- og svampebekæmpelse. Med udgangspunkt i forsøg og praktiske erfaringer gives eksempler på strategier, der kan stabilisere udbyttet i majs. 15. Roer på fremmarch Pløjefri dyrkning af majs Landmand Jan Møllegård Jensen, Isbjerg Møllegård I/S Fagkoordinator planteavl Christian Hansen, Jysk Landbrugsrådgivning Sådan får du stabile majsudbytter Landskonsulent Martin Mikkelsen, VFL Kl Roer er på vej ind i sædskiftet igen som foder og energiafgrøde. De to anvendelser har samme dyrkningsmål; et højt udbytte af rodtørstof og meget lidt vedhængende jord på roden. Der er endnu mange udfordringer med hensyn til opbevaring af roer, så de kan anvendes til foder året rundt. Etablering, planteværn og gødskning i roer til foder Managing director Jens NyholmThomsen, NBR Nordic Beet Research Roer i foderplanen og på lageret Gdr. Carl Ejner Sørensen For alle Plantekongres

12 Jord Onsdag 15. januar Det optimale såbed Kl Jordens smuldreevne har betydning for, hvor let det er at etablere et godt såbed. Hvordan påvirkes jordens smuldreevne af vandindholdet, sædskiftet, halmnedmuldning og tung trafik? Få tip til at tilberede det optimale såbed i praksis. Gør jorden let at bearbejde Seniorforsker Lars Juhl Munkholm, AU Det optimale såbed i praksis Maskinkonsulent Christian Rabølle, Gefion 17. Afvandingens betydning for dit udbytte Kl Opmærksomheden har længe været rettet mod de miljø- og naturmæssige effekter, men nu er det tid at sætte fokus på de produktionsmæssige aspekter ved afvanding. Vi giver et overblik over resultaterne fra forsøgene, herunder et nyt forsøg med afvandingsforhold som spænder fra rimelige til dårlige. Resultater fra tidligere forsøg med afvanding Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen, VFL Nye afvandingsforsøg i korn Kandidatstuderende Kasper Jakob Jensen, KU 18. Pas på jorden Kl Det er vigtigt at passe på jordressourcen. Hvilke faktorer bestemmer, om jorden pakkes? Er det dækbredde, dæktryk, antal overkørsler eller hjullast? Hvor i landet skal man især være opmærksom på et kritisk lavt indhold af organisk stof? Hør om tommelfingerregler, beslutningsstøtte og de nye 3Djordegenskabskort. Hvordan pakkes jorden, og hvordan kan vi forebygge det? Seniorforsker Mathieu Lamande, AU De nye 3D-jorddata og deres anvendelse som beslutningsstøtte Sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, AU Tankforsuring er ofte bedst Session 55 - Forsuring og opbevaring af gylle - side 22 Maskinstationsejer Torben Kamp, Skamstrup Maskinstation ApS Mit råd til folk er, at de skal vælge tankforsuring. Hos Skamstrup Maskinstation ApS laver vi ofte vores egne forsøg, og vi kan tydeligt se, at græsset er mere mørkegrønt ved tankforsuring end ved markforsuring. Jeg tror, det skyldes, at græsset får tilført mere svovl, fordi der tilsættes dobbelt så meget syre, Jeg mener også, det er vigtigt, at vi forsurer ned til ph 6,0 for at få et godt resultat. 12 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

13 Teknik Onsdag 15. januar Use of drones in agriculture Kl Within the last few years, drones - known as Unmanned Aerial Vehicles (UAV) - has become widespread for different applications. This has inspired several researchers, engineers, and companies to develop UAVs for precision agriculture. This session provide an overview of the state-of-art drones being used in Europe, USA, and China, and how they can be used in crop production within the next 5 year. Sessionen afholdes på engelsk. 20. Udbringning af gødning med marksprøjte Kl Alle marksprøjter kan anvendes til udbringning af flydende gødning, men ikke alle er lige velegnede. Få svar på, hvordan sprøjten kan udstyres optimalt. Få også svar på, under hvilke vejrmæssige forhold og med hvilken teknik flydende gødning udbringes optimalt med begrænsede svidningsskader til følge. Use of drones in agriculture - prospects and limitations Dr. Georg Bareth, Geographisches Institut der Universität zu Köln, Germany FarmTest - Udbringning af flydende gødning Konsulent Henning Sjørslev Lyngvig, VFL Sådan minimeres svidningsskader Chefkonsulent Leif Knudsen, VFL 21. Optimér dit markvandingsanlæg Kl En helt ny FarmTest giver en skabelon til et servicetjek på landbrug, hvor målet er at optimere markvandingsanlægget. Hør, hvorledes vandingsanlægget er blevet optimeret på tre udvalgte ejendomme. Potentialet i optimering af vandingsanlæg Landskonsulent Søren Kolind Hvid, VFL Sådan optimerer du dit markvandingsanlæg Maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S 22. Overgang til strip-tillage med succes Kl Med strip-tillage-teknikken bearbejdes jorden kun i de kommende afgrøderækker. I de øvrige dele af marken efterlades afgrøderesterne fra sidste høst. Flere landmænd overvejer at gå over til det nye dyrkningsprincip. Hvordan udføres markarbejdet med succes, og hvilke udfordringer og begrænsninger er der? Udfordringer og løsninger ved strip-tillage Project manager Otto Nielsen, NBR Nordic Beet Research På vej til at få strip-tillage til at fungere Gdr. Asbjørn Kaad, Sydals For alle Plantekongres

14 Planteværn Tirsdag 14. januar Nyt om planteværn fra Landsforsøgene 2013 Kl Der gennemføres hvert år et stort antal landsforsøg for at belyse optimale strategier for bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Sessionen skummer fløden i form af resultater fra årets landsforsøg i korn, raps og majs. Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013 Landskonsulent Poul Henning Petersen, VFL Nyt fra forsøg med svampe- og skadedyrsbekæmpelse Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, VFL 24. Skadetærskler for sygdomme og skadedyr i korn og raps Kl Anvendelse af velunderbyggede skadetærskler er en meget vigtig komponent i integreret plantebeskyttelse (IPM). Hør bl.a. hvordan skadetærsklerne er fastlagt, hvilke data og kilder der ligger til grund, og om skadetærskler i vores nabolande afviger fra de danske. Et er teori og forsøg, men hvordan håndterer man i praksis skadetærskler i en travl sæson? Skadetærskler for plantesygdomme Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, AU Praktiske udfordringer ved anvendelse af skadetærskler Driftsleder Erik Borup, Ryegaard og Trudsholm Godser 25. Herbicide-resistant weeds: the UK experience Kl Annual grass-weeds, especially blackgrass (Alopecurus myosuroides), are major problems in the UK and have been favoured by more autumn cropping, non-inversion tillage and herbicide resistance. Resistance to post-emergence herbicides is widespread, and use of non-chemical methods is essential to reduce this overreliance on herbicides. The challenge is to get all farmers to adopt new strategies before they have a major grass-weed problem. Sessionen afholdes på engelsk. Herbicideresistant weeds: the UK experience Dr. Stephen Moss, Rothamsted Research, UK 26. Nye planteværnsmidler Kl Agrokemiske firmaer præsenterer nye planteværnsmidler og midler, som forventes godkendt i det kommende år. Caryx - et nyt vækstregulerings- og svampemiddel til vinterraps Revus Top - et nyt svampemiddel til kartofler Folpet - en ny komponent til svampebekæmpelse i korn Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF A/S Sales and Field Technician Troels Melvang, Syngenta Business Manager Niels Jacob Jakobsen, Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. 14 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

15 Forædling Onsdag 15. januar Nye veje i planteforædlingen Kl Forædling af bedre sorter har stor betydning for landbrugets produktionsevne og miljøaftryk. Dermed har forædlingen også indflydelse på, hvad man kan gøre for at intensivere produktionen i fremtiden uden at forstyrre miljøet. Med etableringen af CID Crop Innovation Denmark - from Genes to Seeds er der lagt op til et endnu tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Hvad betyder det for forædlingen i Danmark, og kan det også hjælpe økologerne? Bedre afgrøder til fremtidens landbrug Professor Sven Bode Andersen, KU CID - et nyt samarbejde om forædling i Danmark Forskningskonsulent Claus Saabye Erichsen, Landbrug & Fødevarer 28. På udkig efter bedre resistens Kl I det etablerede Public Private Partnership projekt mellem de nordiske lande screener man i fællesskab forædlingsmateriale for resistensgener gennem association med molekylære markører (byg). Hvis det virker som ønsket, så kan man meget hurtigt samle mange resistensgener i de nye sorter. I de senere år er der kommet øget fokus på Ramularia i byg, og der arbejdes intensivt på at finde og indkrydse resistensgener i nye sorter. Hvor finder man fremtidens resistensgener? Senior Advisor Morten Rasmussen, NordGen, Sverige Ramularia-resistente sorter Vinterbygforædler Rasmus Lund Hjortshøj, Sejet Planteforædling I/S 29. Gulrust i hvede Kl Det Globale Rustcenter ved AU (Flakkebjerg) har en central rolle ved overvågningen af hvederust i hele verden. Det sikrer førstehåndskendskab til nye og aggressive smitteracer af eksempelvis gulrust. Hør, hvordan kulturtekniske tiltag kan mindske risikoen for nye smitteracer, og hvordan ny viden kan bruges ved sortsvalg og af forædlere. Gulrust i hvede Professor Mogens Hovmøller, AU Innovationen skal ud på bedriften Session 36 - Vejen til succes for dansk planteproduktion - side 17 Institutleder Svend Christensen, KU Større gårde eller cluster af gårde skal fremover have et årligt budget til innovation, hvis de skal være konkurrencedygtige og leve op til miljøkravene. Innovation omfatter bl.a. forsøg med og markedsføring af nye afgrøder, sorter og teknologier i partnerskab med forskere, rådgivere og andre virksomheder. Successen bygger på et mål om 5% højere udbytte pr. år og ingen negativ påvirkning af natur og miljø. Foto: Lisbeth Holten For alle Plantekongres

16 Korn og bælgsæd Onsdag 15. januar Hybrider i korn - hot or not? Kl Hybridrug udgør i dag ca. 90 procent af den solgte udsæd, mens der kun er få hybridsorter på markedet inden for andre kornafgrøder. Få en status på forædling af hybridsorter i hvede og byg, og hvor langt der er til markedsføring af konkurrencedygtige sorter. Der er et stort udbyttepotentiale i hybridrug - hør om der er særlige muligheder eller udfordringer i dyrkningen af hybridrug. Hvornår dyrker vi hybrider i byg og hvede? Direktør Birger Eriksen, Sejet Planteforædling I/S Optimer dyrkningen af hybridrug Landskonsulent Lars Bonde Eriksen, VFL 31. Hestebønner på vej frem Kl Restriktionerne i kvælstofgødskningen kan medføre en øget interesse for dyrkning af bælgsæd i Danmark. Hestebønner dyrkes i et stigende omfang. Forklaringen kan være de lovende udbytter, samtidig med at nye og tidligere sorter er under udbredelse. Afsætningen er også på vej frem - bl.a. indgår hestebønner i foderplaner til svin. Hestebønner - dyrkning og sædskifte Chefkonsulent Inger Bertelsen, VFL Hestebønner - et nyt element i svinefodringen Projektleder Sønke Møller, VSP 32. Optimér dyrkningen af vinterhvede Kl Nye forsøg har vist betydningen af de påvirkelige dyrkningsfaktorer som såtid, sortsvalg og kvælstofniveau på vinterhvedens vækst, rodvækst og kvælstofudnyttelse igennem vækstsæsonen. Dyrkningsfaktorernes effekt på udbytte og kvalitet indgår også. Betydning af såtid, sortsvalg og kvælstofgødskning i vinterhvede Ph.d.-studerende Irene Skovby Rasmussen, KU 33. Find det optimale høsttidspunkt Kl Valg af høsttidspunkt har meget stor betydning for afgrødens kvalitet og økonomien. I sessionen belyses de faktorer, der påvirker det optimale høsttidspunkt. Ved valg af mejetærsker skal det overvejes at anlægge en høststrategi med lidt tidligere høst, hvor det først høstede tørres/lagres som et alternativ til investering i en større mejetærsker. Hvad er det optimale høsttidspunkt? Lektor Johannes Ravn Jørgensen, AU Det svære valg: større mejetærsker eller tørring? Konsulent Henning Sjørslev Lyngvig, VFL 16 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

17 Inspiration på tværs Tirsdag 14. januar Højaktuelt emne Kl Sessionens indhold fastsættes først umiddelbart før kongressen for at sikre den absolutte aktualitet.? 35. Den menneskelige aktivitets betydning for jordens opvarmning Kl Det internationale klimapanel har netop udgivet sin 5. rapport og fastholdt forudsigelsen om, at udslippet af klimagasser vil afstedkomme en voldsom stigning i jordens temperatur. Andre forskergrupper finder, at klimagassernes betydning er overvurderet. Klimadebatten - lad os komme videre Professor Katherine Richardson, KU CO 2 - effekten er overvurderet Seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space 36. Vejen til succes for dansk planteproduktion Kl Dansk planteproduktion i 2025 Hvilken retning skal dansk planteproduktion tage? Hvad skal Danmark leve af? Hvad skal planteavlerne leve af? Paneldeltagerne kigger i krystalkuglen og fortæller, hvad deres ønske-scenarie er for dansk planteproduktion i 2025, og giver bud på, hvordan vi kommer dertil. Institutleder Svend Christensen, KU Adm. direktør Steen Bitsch, Danespo Paneldebat Formand for LandboUngdom Johanne Marie Laursen Gdr. Torben Hansen, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion 37. Dyrkning af korn til godt dansk øl Kl Nu er der 120 bryggerier i Danmark. Intet land i verden har flere bryggerier pr. indbygger. Alene i 2012 kom der 756 nye danske øl på markedet. Hør, hvordan man dyrker højkvalitetskorn til ølproduktion og få en vurdering af kvaliteten og smagen af dansk øl. Sådan producerer du byg, hvede, rug og havre med øl-potentiale Brygmester Henning Fuglsang, Sophus Fuglsang A/S Kvalitet og smag af dansk øl Landskonsulent Jens Erik Jensen, VFL For alle Plantekongres

18 Inspiration på tværs Onsdag 15. januar Investering i og drift af landbrug i udlandet Kl Nogle danske landmænd har været dygtige og heldige, mens andre har brændt fingrene, når de har investeret i jord i udlandet. Hør, hvad du især skal undersøge, inden du skriver under på kontrakten, og hvordan du får den nødvendige viden. Mød konsulenten, som har arbejdet fire år i Rumænien, og landmanden som driver ha i landet. Undgå, at din investering bliver en katastrofe Manager Christian Haldrup, Knowledge Centre for Agriculture, Rumænien Sådan vil jeg gøre næste gang Direktør Preben Langhoff, S.C. Agrodania SRL 39. Inspiration til erfagrupper Kl Der er meget viden og inspiration at hente i erfagrupper, men med tiden kan dynamikken i gruppen falde. En mulighed er da at skabe en ny erfagruppe, for eksempel med deltagere fra andre landsdele. En anden mulighed er at udfordre erfagruppen ved at bruge en model, som strammer op på møderne og udfordrer deltagerne. Erfaringer med landsdækkende grupper inden for kvæg Chefkonsulent Ole Kristensen, VFL Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning Projektchef Merete Studnitz, Videntercenter for Svineproduktion 40. Topchefernes 10 vigtigste værktøjer Kl Få et konkret indblik i, hvordan topcheferne i landets største virksomheder tænker. Hør om de 10 vigtigste værktøjer, som de bruger i deres ledelse. Foredraget giver indsigt i moderne og praktisk ledelse. Niels Lunde er meget brugt som kommentator, når det gælder historier om erhvervslivet. Her er topchefernes 10 værktøjer Chefredaktør Niels Lunde, Dagbladet Børsen A/S Der skal skæres mindre i vandløbene Session 78 - Ny vandløbslov - side 29 Forsker Esben Christensen, AU Der skal skæres mindre i vandløbene, hvis den økologiske tilstand skal blive bedre. Men ændret vedligeholdelse kan ikke stå alene og bør kombineres med andre virkemidler for at være effektiv. Derudover er det vigtigt at prioritere indsatsen, så vandløbsnaturen får rigtig gode betingelser der, hvor den endnu er relativt intakt. Foto: Peter Størup 18 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

19 Inspiration på tværs Onsdag 15. januar Er landbruget blevet mere nice? Kl Landbruget arbejder på at forbedre sit image, og de seneste år er der brugt mange ressourcer på at implementere Den nye fortælling. Hør, hvad en småkritisk forbruger synes om dansk landbrug, hvilken effekt den nye fortælling generelt har haft, og hvad fremtidens fortælling rummer. Sådan opfatter jeg landmænd og danske fødevarer Kommunikationschef Jeanett Dion Amonsen, Huset Venture Et godt omdømme skæpper i kassen Kommunikationsdirektør Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer 42. I gang med de sociale medier Kl Brugen af de sociale medier eksploderer nu for alvor. Mange af os har en profil på Facebook, LinkedIn eller Twitter, og en del virksomheder forsøger at bruge de sociale medier til øget profilering og salg. Hvordan bruger vi bedst de sociale medier og får udbytte af dem? Sådan får du værdi af de sociale medier Direktør Peter Svarre, In2media A/S 43. Formanden og direktøren i de varme stole Kl Fyr op under formanden og direktøren med skarpe spørgsmål til den nye strategi, som gælder for Tjek, om der er hold i målsætningerne om, at kornudbyttet skal stige med 20 procent, og at fremtidige reguleringer skal bygge på fakta. Debat Politisk vil vi Gdr. Torben Hansen, L&F, Planteproduktion Fagligt kan vi Direktør Ivar Ravn, VFL, Planteproduktion 44. Sådan ændrer du noget i verden - hvis du tør! Kl En peptalk om autenticitet, drive og handlekraft. Få troen på, at også du besidder den motivation og handlekraft, der altid er forskellen mellem succes og fiasko. Hør, hvorfor Michelle sagde nej til at sælge sin virksomhed for millioner og om dengang, hun besluttede én gang for alle, at tage skeen i egen hånd. Sådan ændrer du noget i verden - hvis du tør! Forfatter og iværksætter Michelle Hviid For alle Plantekongres

20 Raps Tirsdag 14. januar Giv vinterrapsen en drømmestart Kl Etableringen er afgørende i vinterraps, men vinduet til optimal etablering er ofte smalt. Rettidighed er afgørende, og derfor bør du lægge en plan for forløbet af etableringen, således at etableringsteknikken bliver udnyttet optimalt. Læg en plan for etableringen af vinterraps Planteavlskonsulent Torben Føns, Sønderjysk Landboforening Erfaringer fra FarmTest om pløjefri etablering af vinterraps Specialkonsulent Michael Højholdt, VFL 46. Næringsstofforsyning i vinterraps Kl Brug af forsuret gylle kan være en af vejene til en optimal udnyttelse af gylle til raps. Hør, hvordan forsuring kan kombineres med nedfældning og forårsudbringning. Er forventningen at høste 5 ton raps pr. ha, skal der fokus på næringsstofforsyningen. Hør, hvordan du sikrer, at afgrøden får tilstrækkeligt kalium, bor og mikronæringsstoffer. Få mest muligt ud af gyllen Specialkonsulent Annette Vibeke Vestergaard, VFL Få styr på behovet for næringsstoffer Specialkonsulent Hans Spelling Østergaard, VFL 47. På jagt efter knoldbægersvampen Kl Alvorlige angreb af knoldbægersvamp kan give store udbyttetab. Hør resultater fra forsøg med bekæmpelse, og bliv klogere på sprøjtebehov, bekæmpelsestidspunkt, antal sprøjtninger og midlernes effekt. Det belyses, om ny og moderne teknik kan forbedre mulighederne for at forudsige angreb og dermed behov for bekæmpelse. Nyeste resultater fra danske og udenlandske forsøg Specialkonsulent Marian Damsgaard Thorsted, VFL Kan ny PCR-test forudsige angreb? Seniorforsker Bent J. Nielsen, AU 48. Vinterraps uden kålbrok Kl Problemerne med kålbrok i vinterraps er stigende. I præsentation belyses, hvordan angreb kan forebygges ved enkle foranstaltninger. I udlandet dyrkes raps hyppigt i sædskiftet, og vi kigger efter erfaringer, som er værd at afprøve under danske forhold. Der er nye kålbrokresistente sorter på vej, som kan være interessante at dyrke. Forebyg angreb af kålbrok Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, VFL Nye sorter med resistens mod kålbrok Forædler Finn Holmgaard Jensen, NPZ 20 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Styregruppen samt formænd for programgrupperne 11. august 2010 Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Efter aftale med styregruppens formand

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD Indholdsfortegnelse TEMA: FRØ 1 Markfrø under nye rammebetingelser René Gislum... 14 2 Dækningsbidrag og betydende faktorer i græsfrøavl på bedriftsniveau Lars Korsholm Hansen... 16 Forsøg med bekæmpelse

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN - LEJ EN EKSPERT FRA SEGES er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Økonomikonference 2012

Økonomikonference 2012 Økonomikonference 2012 Den 4. 5. oktober 2012 Programmet opdateres løbende Torsdag den 4. oktober Kl. 9 00 Kl. 9 30 Kl. 9 45 Kl. 10 00 kl. 10 45 kl. 10 50 Kaffe, te, rundstykker Velkomst v/ Stine Hjarnø

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 3ODQWHDYO 'LSORPXGGDQQHOVHLDUHDOIRUYDOWQLQJRJODQGEUXJHWV SnYLUNQLQJDIGHWRPNULQJOLJJHQGHPLOM Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 7LGRJVWHG Den 19.

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Plantens liv under jorden

Plantens liv under jorden 38 Plantens liv under jorden Plantens rødder er helt centrale, når jordens begrænsede ressourcer skal udnyttes optimalt. Derfor studerer forskere ivrigt rodsystemerne på vigtige afgrøder for at udvikle

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Årsmøde Plante & Miljø

Årsmøde Plante & Miljø Årsmøde Plante & Miljø Erfaringer og perspektiver i brug af drone v/ Kristian Elkjær Droner hvad siger medierne 1 Typer droner i landbruget afhængigt af formål Multirotor drone egnet til overvågning Fordele:

Læs mere

Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg

Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg Professor Jørgen E. Olesen AARHUS Temperatur over de sidste 2000 år CRU, UEA McCarthy

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter - produktion, natur og miljø 2015 Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Arrangører DLG Innovation

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere