Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land januar i Herning Kongrescenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter"

Transkript

1 Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land januar i Herning Kongrescenter

2 Tak til vores sponsorer Danish Agro Jensen Seeds A/S Sejet Planteforædling Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Plantekongres 2014 arrangeres af Læs nyheder om kongressen på og facebook.com/plantekongres AARHUS AU UNIVERSITET 2 Plantekongres 2014

3 Få inspiration til næste etape Cykelrytteren indtager landskabet. Cyklen er tiptop, pulsbæltet er spændt, ruten er plottet ind, og data strømmer ind på cykelcomputeren. Dækkene spinder mod den glatte asfalt, bakkerne forceres, og tallene på cykelcomputeren motiverer til at holde farten oppe. Mange af os kongresdeltagere har det som cykelrytterne på de danske landeveje. Vi kæmper konstant på at opnå bedre resultater, vi fryder os, når det lykkes, og vi holder af marker, natur og landskaber. Intentionen med Plantekongres 2014 er at give alle ny inspiration til næste sæson og en rigtig god oplevelse de to dage i Herning Kongrescenter. Vi foreslår, at du indstiller ruteplanlæggeren således: Læg hovedruten, så du bliver opdateret med det nyeste på dit fagområde Lad dig friste af nye veje og emner på kanten af dit fagområde Gør holdt ved enkelte af sessionerne Inspiration på tværs Tag en afstikker til årets tema: EU og dansk planteproduktion Og husk, at kongressen er meget mere end ny viden og spændende danske og internationale forskningsresultater. På kongressen samles en masse mennesker med forskellige professioner. Her møder du gamle bekendte, kolleger, kunder, samarbejdspartnere, og ikke mindst kan du netværke og debattere med nye mennesker. Glæd dig til at nærlæse programmet, som byder på 88 spændende sessioner og 150 dygtige og inspirerende indlægsholdere. Vi håber at se rigtig mange til en forrygende kongres i Herning Kongrescenter. Formand for Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion Gdr. Torben Hansen Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Niels Halberg, Aarhus Universitet Vice-Dean for Private and Public Sector Services Erik Bisgaard Madsen, Københavns Universitet Plantekongres

4 Om Plantekongres 2014 Et spændende program På de følgende sider kan ses hele programmet for Plantekongres På side 6-7 får du det store overblik, og på de følgende sider kan du læse mere om de enkelte sessioner og indlæggene. For at gøre det nemmere for den enkelte at vælge de rigtige sessioner, har vi forsynet alle sessioner med ikoner. For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne. For alle. Du kan møde... Plantekongressen er stedet, hvor der netværkes på livet løs - på tværs af fagområder, geografi og uddannelse. Du kan bl.a. møde: Landmænd, rådgivere, forskere, undervisere, natur- og miljømedarbejdere, planmedarbejdere, landdistriktskonsulenter, maskinforhandlere, aftagere af planteprodukter, ansatte i forvaltninger i kommuner og stat, ansatte i gødnings- og plantebeskyttelsesvirksomheder, finansfolk, studerende, landbrugselever og nordiske forskere, rådgivere og landmænd. Årets tema: EU og dansk planteproduktion Mange af kongressens tidligere deltagere stemte i sommeren 2013 om årets tema. Valget faldt på EU og dansk planteproduktion, som behandles i fire sessioner. Vi stiller skarpt på EU s dyrknings- og rammebetingelser og kigger nærmere på, hvordan man bedst lever med dem. Fremtidens EU-støtte De økonomiske konsekvenser af EU-reformen Bliv dus med grønning Dansk overimplementering Side 10. TEMA Besøg udstillingerne Poster-udstilling Kom og se de spændende posterudstillinger i kongressalen. It-stand I foyeren kan du få demonstreret Videncentrets nyeste programmer til markbruget. Bøger og pjecer Se de nyeste pjecer og bøger i foyeren. 4 Plantekongres 2014

5 Program Landsplanteavlsmøde Tirsdag 14. januar 2014 Kl Ankomst Kaffe og rundstykker i Kongressalen Kl Velkomst GRATIS ADGANG Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Gårdejer Torben Hansen Formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Resultater til vækst - for planter og tegnebog Direktør Ivar Ravn Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Hvad kan vi danskere? Ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen Dagbladet Børsen Hvad kan vi i forskningen? Nye muligheder for landmanden de kommende 5-10 år Institutleder Svend Christensen, Københavns Universitet Torben Hansen Ivar Ravn Anders Krab-Johansen Svend Christensen Kl Frokost Kl Kongressen starter Plantekongres

6 Programoversigt for tirsdag d. 14. januar 2014 Kl Kl Kl Kl Kl Landsplanteavlsmøde Program Frø Side 8 1. Markfrø under nye rammebetingelser 2. Få styr på ukrudtet i frømarkerne 3. Årsmøde i Frøsektionen I 4. Årsmøde i Frøsektionen II Ankomst Kaffe og rundstykker i Kongressalen Velkomst og åbning af Plantekongres 2014 Grovfoder 12. Foder som rimer på mælkeydelse 13. Kroner i slæt 14. Stabilisér udbyttet i majs Side Roer på fremmarch Emner: Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Resultater til vækst - for planter og tegnebog Hvad kan vi danskere? Planteværn Natur og miljø på bedriften 23. Nyt om planteværn fra Landsforsøgene Skadetærskler for sygdomme og skadedyr i korn og raps 25. Herbicideresistant weeds: the UK experience Side Nye planteværnsmidler Hvad kan vi i forskningen? Nye muligheder for landmanden de kommende 5-10 år Læs mere side 5 Der er gratis adgang til landsplanteavlsmødet Inspiration på tværs 34. Højaktuelt emne Raps 45. Giv vinterrapsen en drømmestart 35. Den menneskelige aktivitets betydning for jordens opvarmning 46. Næringsstofforsyning i vinterraps 36. Paneldebat: Vejen til succes for dansk planteproduktion 47. På jagt efter knoldbægersvampen Side Dyrkning af korn til godt dansk øl Side Vinterraps uden kålbrok Bioenergi Side Vejen til højere udbytter af pil og poppel 57. Harvest and storage of willow and poplar 58. Biorefinery and protein production 59. Dybstrøelse og efterafgrøder til biogas Økologi Side Økologiske landsforsøg Økonomi i økologisk planteavl 69. Kvælstofforsyning i økologisk planteavl 70. Organic crop rotations - the German model Natur og miljø på bedriften 78. Ny vandløbslov 79. Sidste nyt om vandplanerne 80. Få succes med markvildtstriber Side Beskyttet natur - restriktioner og muligheder 6 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

7 Programoversigt for onsdag d. 15. januar 2014 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Økonomi og driftsledelse Side 9 EU og dansk planteproduktion TEMA Side Kontrakt på succes 6. Ram plet med budgettet 7. Tjen penge på maskinanalyse og investeringsplanlægning 8. Fremtidens EUstøtte 9. De økonomiske konsekvenser af EU-reformen 10. Bliv dus med grønning 11. Dansk overimplementering? Jord Side 12 Teknik Side Det optimale såbed 17. Afvandingens betydning for dit udbytte 18. Pas på jorden 19. Use of drones in agriculture 20. Udbringning af gødning med marksprøjte 21. Optimér dit markvandingsanlæg 22. Overgang til striptillage med succes Forædling Side 15 Korn og bælgsæd Side Nye veje i planteforædlingen 28. På udkig efter bedre resistens 29. Gulrust i hvede 30. Hybrider i korn - hot or not? 31. Hestebønner på vej frem 32. Optimér dyrkningen af vinterhvede 33. Find det optimale høsttidspunkt Inspiration på tværs Side Investering i og drift af landbrug i udlandet 39. Inspiration til erfagrupper 40. Topchefernes 10 vigtigste værktøjer 41. Er landbruget blevet mere nice? 42. I gang med de sociale medier 43. Debat: Formanden og direktøren i de varme stole 44. Sådan ændrer du noget i verden - hvis du tør! Innovativ produktion Side 21 Gødskning Side IPM i plantedyrkningen 50. Mere korn i danskernes kost 51. Fra idé til forretning 52. Nyt fra gødningsforsøgene Fertilization of maize with manure only 54. Miljøteknologi til bedre udnyttelse af husdyrgødning 55. Forsuring og opbevaring af gylle Biologi Side 24 Planlægning i landskabet Side Planter og mikroorganismer - venner eller fjender I 61. Planter og mikroorganismer - venner eller fjender II 62. Hvad sker der med planternes indholdsstoffer i naturen? 63. Tænk strategisk sammen med din kommune 64. Tendenser og konsekvenser af kommuneplan Produktion i kulturlandskabet - konflikt eller harmoni? 66. Det bynære landskab og landbruget Natur Side Hvilken plads får naturen? 72. Nyt værktøj til at målrette naturplejen 73. Naturpleje som vindersag 74. Er bøf fra naturarealer sagen? 75. Naturpleje til gavn for insekter 76. Bier og bestøvning 77. Natura planer Miljø Side Gevinster ved målrettet kvælstofregulering 83. Målrettet retentionsregulering 84. Obligatory or voluntary nutrient balances? 85. Er vores drikkevand godt nok? 86. Rensning af drænvand - en del af løsningen? 87. Lokal involvering i udvikling af nye miljøtiltag 88. Klimatilpasning til fordel for flere interesser For alle Plantekongres

8 Frø Tirsdag 14. januar Markfrø under nye rammebetingelser Kl Natur- og Landbrugskommissionen lægger op til, at produktionsforholdene inden for de enkelte afgrøder optimeres. For græsfrø betyder det, at produktionen kan ske på arealer med og uden begrænsninger i kvælstoftildelingen. Fremtidens produktion kræver derfor nye overvejelser om optimale kvælstofmængder, udbytteniveauer, planternes vækstforhold og kvælstofudvaskningen. Markfrø under nye rammebetingelser Lektor René Gislum, AU 2. Få styr på ukrudtet i frømarkerne Kl Frøavl er en højværdiproduktion med gode muligheder for at opnå et højt dækningsbidrag, men bl.a. bekæmpelse af græsukrudt skal man have helt styr på, ellers ryger fortjenesten. Mød en af de frøavlere, som formår at håndtere op til seks frøafgrøder i sædskiftet, og hør om hans udfordringer. Hør også, hvad forsøgene kan lære os om kontrol med græsukrudt i frøgræsmarkerne. Dækningsbidrag og betydende faktorer i græsfrøavl på bedriftsniveau Landmand Lars Korsholm Hansen Forsøg med bekæmpelse af græsukrudt Specialkonsulent Barthold Feidenhans l, VFL 3. Årsmøde i Frøsektionen I Kl Formandens beretning omkring den seneste høst i Danmark og andre lande. Der bliver også et tema: Den bedste forskning og rådgivning, hvor der sættes fokus på et nyt studie af disse forhold i Danmark og konkurrende lande. Konsekvenserne af dette åbner nye perspektiver. Formandsberetning for det forløbne år på frøområdet Formand, Frøsektionen Thor Gunnar Kofoed, Knarregård 4. Årsmøde i Frøsektionen II Kl Debat efter formandens beretning i første del af årsmødet. En repræsentant fra Barenbrug giver en markedsorentering - for europæisk frøavl og i den store verden. Det andet indlæg afholdes på engelsk. Diskussion af udvalgte emner fra formandsberetningen Formand, Frøsektionen Thor Gunnar Kofoed, Knarregård Views on the European and the international market for grass seeds - present En repræsentant fra Barenbrug, Holland 8 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

9 Økonomi og driftsledelse Onsdag 15. januar Kontrakt på succes Kl Succes med forpagtning, leje og handel med foderstoffirmaer og med andre landmænd kræver klare aftaler. Hør, hvordan du indgår gode kontrakter og klare aftaler om afregning af afgrøder. Få styr på kontrakterne i planteavlen Specialkonsulent og advokat Jacob Langvad Nielsen, VFL Win win ved handel mellem landmænd Råvarerådgiver Bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S 6. Ram plet med budgettet Kl Få styr på økonomien i stedet for at lade dig styre af økonomien. Få overskud i hverdagen ved at bruge faktabaseret budget og skarp budgetopfølgning til den bedst mulige økonomiske styring. Budgetgrundlag i planteavlen Landskonsulent Erik Maegaard, VFL Få gevinst ved budgetopfølgning på planteavl Virksomhedsrådgiver Per Kristensen, Patriotisk Selskab 7. Tjen penge på maskinanalyse og investeringsplanlægning Kl Hør om grovanalyse af maskinomkostninger på baggrund af årsrapporten, og om et nyt værktøj, der giver mulighed for at lave en opgave- og afgrødespecifik maskinanalyse. En maskinanalyse kan hjælpe dig til at nedbringe omkostninger, og vælge hvilke opgaver du bør udlicitere, og hvilke du skal investere i udstyr til. Få input til, hvordan du bedst planlægger og gennemfører dine investeringer. Kend dine maskinomkostninger Specialkonsulent Michael Højholdt, VFL Læg den rigtige plan for investeringer i maskinpark Maskinkonsulent Christian Rabølle, Gefion Kl Lad ploven stå Session 14 - Stabilisér udbyttet i majs - side 11 Fagkoordinator planteavl Christian Hansen, Jysk Landbrugsrådgivning Mit budskab er, at landmænd skal undlade at sætte ploven i jorden, inden de sår majs på sandjord. I efteråret 2012 havde en del landmænd i vores område store problemer med at bjærge majsen, og det har øget interessen for at skabe en mere dyrkningssikker jord ved pløjefri dyrkning. Det er nødvendigt at fokusere på, hvordan man behandler jorden, hvis den fortsat skal kunne bære de tunge maskiner og yde høje stabile udbytter. For alle Plantekongres

10 EU og dansk planteproduktion Onsdag 15. januar 2014 TEMA 8. Fremtidens EU-støtte Kl Reformen af EU s landbrugsstøtteordning er vedtaget og træder i kraft den 1. januar Et er, at reformen er vedtaget, noget helt andet er, hvordan den udmøntes. Hør, hvem der bestemmer, hvordan reglerne bliver i Danmark, og hvilke muligheder der er for at påvirke processen undervejs. Sådan ser fremtidens landbrugsstøtte ud EU-politisk chef Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Fra politik til regler og krav Konsulent Arent B. Josefsen, ABJ Advice 9. De økonomiske konsekvenser af EU-reformen Kl Den nye reform flytter rundt på støtten. Unge landmænd kan søge etableringsstøtte, landbrugsstøtten bliver afhængig af overholdelse af grønne krav, og enkeltbetalingen omlægges. Hør, hvilken betydning reformen forventes at få for Danmark og for den enkelte landmands økonomi. Konsekvenser for dansk landbrug Direktør Henrik Zobbe, KU Konsekvenser for dit landbrug Landskonsulent Erik Maegaard, VFL 10. Bliv dus med grønning Kl Fra 2015 bliver 30 procent af den direkte støtte betinget af, at landmanden overholder en række grønne krav. På større bedrifter bliver der krav om flere afgrøder. 5 procent af omdriftsarealet skal udlægges til miljøfokusområder som f.eks. brak. Endelig skal man fortsat sikre opretholdelse af arealer med permanent græs. Hvad betyder de grønne krav for den enkelte landmand? Efter indlægget vil panelet besvare spørgsmål. 11. Dansk overimplementering? Kl Paneldebat Landbrug & Fødevarer har gennemført et arbejde for at anskueliggøre, hvor Danmark har overimplementeret EUdirektiver mv. Hør om de opnåede resultater. Regeringen har nu oprettet en særlig gruppe under Finansministeriet, der skal vurdere hvorvidt og hvordan, der i Danmark er tale om overimplementering af EU-direktiver mv. Grønning i praksis Enhedschef Lotte Dige Toft, NaturErhvervstyrelsen Konsulent Arent B. Josefsen, ABJ Advice Landbrug & Fødevarers kortlægning af overimplementering Direktør Lone Saabye, Landbrug & Fødevarer På vej væk fra overimplementering Indlægsholder på vej... Se, hvem det bliver på plantekongres.dk Chefkonsulent Jon Birger Pedersen, VFL 10 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

11 Grovfoder Tirsdag 14. januar Foder som rimer på mælkeydelse Kl Grovfoderets sammensætning har stor betydning for mælkeydelse og økonomi. Protein er en vigtig kvalitetskomponent, og der er stor forskel på kilden. I projekt Grovfoderskolen arbejder landmand og rådgiver sammen om at optimere bedriftens foderforsyning. Proteinkvalitet i græs og bælgplanter Sådan bliver ét plus til tre plusser! Seniorforsker Martin Riis Weisbjerg, AU Landmand Poul Henningsen, Lyngsø Søndergård Planteavlskonsulent Torben Spanggaard Frandsen, Agri Nord 13. Kroner i slæt Kl En stor forsøgsserie i Landsforsøgene 2013 har vist spændende resultater om foderkvalitet - bl.a. hvordan antallet af slæt har stor betydning for udbytte og kvalitet. De økonomiske aspekter af foder med et højt indhold af energi og protein belyses ved konsekvensberegninger. Kvalitet og slætantal i kløvergræs Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, VFL Økonomi i fodring med kløvergræs ved forskelligt antal slæt Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, VFL 14. Stabilisér udbyttet i majs Kl Udbyttet i majs kan stabiliseres med en målrettet strategi med fokus på sortsvalg, såbedstilberedning, tiltag mod jordfygning, gødskning, efterafgrøder samt ukrudts- og svampebekæmpelse. Med udgangspunkt i forsøg og praktiske erfaringer gives eksempler på strategier, der kan stabilisere udbyttet i majs. 15. Roer på fremmarch Pløjefri dyrkning af majs Landmand Jan Møllegård Jensen, Isbjerg Møllegård I/S Fagkoordinator planteavl Christian Hansen, Jysk Landbrugsrådgivning Sådan får du stabile majsudbytter Landskonsulent Martin Mikkelsen, VFL Kl Roer er på vej ind i sædskiftet igen som foder og energiafgrøde. De to anvendelser har samme dyrkningsmål; et højt udbytte af rodtørstof og meget lidt vedhængende jord på roden. Der er endnu mange udfordringer med hensyn til opbevaring af roer, så de kan anvendes til foder året rundt. Etablering, planteværn og gødskning i roer til foder Managing director Jens NyholmThomsen, NBR Nordic Beet Research Roer i foderplanen og på lageret Gdr. Carl Ejner Sørensen For alle Plantekongres

12 Jord Onsdag 15. januar Det optimale såbed Kl Jordens smuldreevne har betydning for, hvor let det er at etablere et godt såbed. Hvordan påvirkes jordens smuldreevne af vandindholdet, sædskiftet, halmnedmuldning og tung trafik? Få tip til at tilberede det optimale såbed i praksis. Gør jorden let at bearbejde Seniorforsker Lars Juhl Munkholm, AU Det optimale såbed i praksis Maskinkonsulent Christian Rabølle, Gefion 17. Afvandingens betydning for dit udbytte Kl Opmærksomheden har længe været rettet mod de miljø- og naturmæssige effekter, men nu er det tid at sætte fokus på de produktionsmæssige aspekter ved afvanding. Vi giver et overblik over resultaterne fra forsøgene, herunder et nyt forsøg med afvandingsforhold som spænder fra rimelige til dårlige. Resultater fra tidligere forsøg med afvanding Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen, VFL Nye afvandingsforsøg i korn Kandidatstuderende Kasper Jakob Jensen, KU 18. Pas på jorden Kl Det er vigtigt at passe på jordressourcen. Hvilke faktorer bestemmer, om jorden pakkes? Er det dækbredde, dæktryk, antal overkørsler eller hjullast? Hvor i landet skal man især være opmærksom på et kritisk lavt indhold af organisk stof? Hør om tommelfingerregler, beslutningsstøtte og de nye 3Djordegenskabskort. Hvordan pakkes jorden, og hvordan kan vi forebygge det? Seniorforsker Mathieu Lamande, AU De nye 3D-jorddata og deres anvendelse som beslutningsstøtte Sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, AU Tankforsuring er ofte bedst Session 55 - Forsuring og opbevaring af gylle - side 22 Maskinstationsejer Torben Kamp, Skamstrup Maskinstation ApS Mit råd til folk er, at de skal vælge tankforsuring. Hos Skamstrup Maskinstation ApS laver vi ofte vores egne forsøg, og vi kan tydeligt se, at græsset er mere mørkegrønt ved tankforsuring end ved markforsuring. Jeg tror, det skyldes, at græsset får tilført mere svovl, fordi der tilsættes dobbelt så meget syre, Jeg mener også, det er vigtigt, at vi forsurer ned til ph 6,0 for at få et godt resultat. 12 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

13 Teknik Onsdag 15. januar Use of drones in agriculture Kl Within the last few years, drones - known as Unmanned Aerial Vehicles (UAV) - has become widespread for different applications. This has inspired several researchers, engineers, and companies to develop UAVs for precision agriculture. This session provide an overview of the state-of-art drones being used in Europe, USA, and China, and how they can be used in crop production within the next 5 year. Sessionen afholdes på engelsk. 20. Udbringning af gødning med marksprøjte Kl Alle marksprøjter kan anvendes til udbringning af flydende gødning, men ikke alle er lige velegnede. Få svar på, hvordan sprøjten kan udstyres optimalt. Få også svar på, under hvilke vejrmæssige forhold og med hvilken teknik flydende gødning udbringes optimalt med begrænsede svidningsskader til følge. Use of drones in agriculture - prospects and limitations Dr. Georg Bareth, Geographisches Institut der Universität zu Köln, Germany FarmTest - Udbringning af flydende gødning Konsulent Henning Sjørslev Lyngvig, VFL Sådan minimeres svidningsskader Chefkonsulent Leif Knudsen, VFL 21. Optimér dit markvandingsanlæg Kl En helt ny FarmTest giver en skabelon til et servicetjek på landbrug, hvor målet er at optimere markvandingsanlægget. Hør, hvorledes vandingsanlægget er blevet optimeret på tre udvalgte ejendomme. Potentialet i optimering af vandingsanlæg Landskonsulent Søren Kolind Hvid, VFL Sådan optimerer du dit markvandingsanlæg Maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S 22. Overgang til strip-tillage med succes Kl Med strip-tillage-teknikken bearbejdes jorden kun i de kommende afgrøderækker. I de øvrige dele af marken efterlades afgrøderesterne fra sidste høst. Flere landmænd overvejer at gå over til det nye dyrkningsprincip. Hvordan udføres markarbejdet med succes, og hvilke udfordringer og begrænsninger er der? Udfordringer og løsninger ved strip-tillage Project manager Otto Nielsen, NBR Nordic Beet Research På vej til at få strip-tillage til at fungere Gdr. Asbjørn Kaad, Sydals For alle Plantekongres

14 Planteværn Tirsdag 14. januar Nyt om planteværn fra Landsforsøgene 2013 Kl Der gennemføres hvert år et stort antal landsforsøg for at belyse optimale strategier for bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Sessionen skummer fløden i form af resultater fra årets landsforsøg i korn, raps og majs. Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013 Landskonsulent Poul Henning Petersen, VFL Nyt fra forsøg med svampe- og skadedyrsbekæmpelse Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, VFL 24. Skadetærskler for sygdomme og skadedyr i korn og raps Kl Anvendelse af velunderbyggede skadetærskler er en meget vigtig komponent i integreret plantebeskyttelse (IPM). Hør bl.a. hvordan skadetærsklerne er fastlagt, hvilke data og kilder der ligger til grund, og om skadetærskler i vores nabolande afviger fra de danske. Et er teori og forsøg, men hvordan håndterer man i praksis skadetærskler i en travl sæson? Skadetærskler for plantesygdomme Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, AU Praktiske udfordringer ved anvendelse af skadetærskler Driftsleder Erik Borup, Ryegaard og Trudsholm Godser 25. Herbicide-resistant weeds: the UK experience Kl Annual grass-weeds, especially blackgrass (Alopecurus myosuroides), are major problems in the UK and have been favoured by more autumn cropping, non-inversion tillage and herbicide resistance. Resistance to post-emergence herbicides is widespread, and use of non-chemical methods is essential to reduce this overreliance on herbicides. The challenge is to get all farmers to adopt new strategies before they have a major grass-weed problem. Sessionen afholdes på engelsk. Herbicideresistant weeds: the UK experience Dr. Stephen Moss, Rothamsted Research, UK 26. Nye planteværnsmidler Kl Agrokemiske firmaer præsenterer nye planteværnsmidler og midler, som forventes godkendt i det kommende år. Caryx - et nyt vækstregulerings- og svampemiddel til vinterraps Revus Top - et nyt svampemiddel til kartofler Folpet - en ny komponent til svampebekæmpelse i korn Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF A/S Sales and Field Technician Troels Melvang, Syngenta Business Manager Niels Jacob Jakobsen, Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. 14 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

15 Forædling Onsdag 15. januar Nye veje i planteforædlingen Kl Forædling af bedre sorter har stor betydning for landbrugets produktionsevne og miljøaftryk. Dermed har forædlingen også indflydelse på, hvad man kan gøre for at intensivere produktionen i fremtiden uden at forstyrre miljøet. Med etableringen af CID Crop Innovation Denmark - from Genes to Seeds er der lagt op til et endnu tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Hvad betyder det for forædlingen i Danmark, og kan det også hjælpe økologerne? Bedre afgrøder til fremtidens landbrug Professor Sven Bode Andersen, KU CID - et nyt samarbejde om forædling i Danmark Forskningskonsulent Claus Saabye Erichsen, Landbrug & Fødevarer 28. På udkig efter bedre resistens Kl I det etablerede Public Private Partnership projekt mellem de nordiske lande screener man i fællesskab forædlingsmateriale for resistensgener gennem association med molekylære markører (byg). Hvis det virker som ønsket, så kan man meget hurtigt samle mange resistensgener i de nye sorter. I de senere år er der kommet øget fokus på Ramularia i byg, og der arbejdes intensivt på at finde og indkrydse resistensgener i nye sorter. Hvor finder man fremtidens resistensgener? Senior Advisor Morten Rasmussen, NordGen, Sverige Ramularia-resistente sorter Vinterbygforædler Rasmus Lund Hjortshøj, Sejet Planteforædling I/S 29. Gulrust i hvede Kl Det Globale Rustcenter ved AU (Flakkebjerg) har en central rolle ved overvågningen af hvederust i hele verden. Det sikrer førstehåndskendskab til nye og aggressive smitteracer af eksempelvis gulrust. Hør, hvordan kulturtekniske tiltag kan mindske risikoen for nye smitteracer, og hvordan ny viden kan bruges ved sortsvalg og af forædlere. Gulrust i hvede Professor Mogens Hovmøller, AU Innovationen skal ud på bedriften Session 36 - Vejen til succes for dansk planteproduktion - side 17 Institutleder Svend Christensen, KU Større gårde eller cluster af gårde skal fremover have et årligt budget til innovation, hvis de skal være konkurrencedygtige og leve op til miljøkravene. Innovation omfatter bl.a. forsøg med og markedsføring af nye afgrøder, sorter og teknologier i partnerskab med forskere, rådgivere og andre virksomheder. Successen bygger på et mål om 5% højere udbytte pr. år og ingen negativ påvirkning af natur og miljø. Foto: Lisbeth Holten For alle Plantekongres

16 Korn og bælgsæd Onsdag 15. januar Hybrider i korn - hot or not? Kl Hybridrug udgør i dag ca. 90 procent af den solgte udsæd, mens der kun er få hybridsorter på markedet inden for andre kornafgrøder. Få en status på forædling af hybridsorter i hvede og byg, og hvor langt der er til markedsføring af konkurrencedygtige sorter. Der er et stort udbyttepotentiale i hybridrug - hør om der er særlige muligheder eller udfordringer i dyrkningen af hybridrug. Hvornår dyrker vi hybrider i byg og hvede? Direktør Birger Eriksen, Sejet Planteforædling I/S Optimer dyrkningen af hybridrug Landskonsulent Lars Bonde Eriksen, VFL 31. Hestebønner på vej frem Kl Restriktionerne i kvælstofgødskningen kan medføre en øget interesse for dyrkning af bælgsæd i Danmark. Hestebønner dyrkes i et stigende omfang. Forklaringen kan være de lovende udbytter, samtidig med at nye og tidligere sorter er under udbredelse. Afsætningen er også på vej frem - bl.a. indgår hestebønner i foderplaner til svin. Hestebønner - dyrkning og sædskifte Chefkonsulent Inger Bertelsen, VFL Hestebønner - et nyt element i svinefodringen Projektleder Sønke Møller, VSP 32. Optimér dyrkningen af vinterhvede Kl Nye forsøg har vist betydningen af de påvirkelige dyrkningsfaktorer som såtid, sortsvalg og kvælstofniveau på vinterhvedens vækst, rodvækst og kvælstofudnyttelse igennem vækstsæsonen. Dyrkningsfaktorernes effekt på udbytte og kvalitet indgår også. Betydning af såtid, sortsvalg og kvælstofgødskning i vinterhvede Ph.d.-studerende Irene Skovby Rasmussen, KU 33. Find det optimale høsttidspunkt Kl Valg af høsttidspunkt har meget stor betydning for afgrødens kvalitet og økonomien. I sessionen belyses de faktorer, der påvirker det optimale høsttidspunkt. Ved valg af mejetærsker skal det overvejes at anlægge en høststrategi med lidt tidligere høst, hvor det først høstede tørres/lagres som et alternativ til investering i en større mejetærsker. Hvad er det optimale høsttidspunkt? Lektor Johannes Ravn Jørgensen, AU Det svære valg: større mejetærsker eller tørring? Konsulent Henning Sjørslev Lyngvig, VFL 16 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

17 Inspiration på tværs Tirsdag 14. januar Højaktuelt emne Kl Sessionens indhold fastsættes først umiddelbart før kongressen for at sikre den absolutte aktualitet.? 35. Den menneskelige aktivitets betydning for jordens opvarmning Kl Det internationale klimapanel har netop udgivet sin 5. rapport og fastholdt forudsigelsen om, at udslippet af klimagasser vil afstedkomme en voldsom stigning i jordens temperatur. Andre forskergrupper finder, at klimagassernes betydning er overvurderet. Klimadebatten - lad os komme videre Professor Katherine Richardson, KU CO 2 - effekten er overvurderet Seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space 36. Vejen til succes for dansk planteproduktion Kl Dansk planteproduktion i 2025 Hvilken retning skal dansk planteproduktion tage? Hvad skal Danmark leve af? Hvad skal planteavlerne leve af? Paneldeltagerne kigger i krystalkuglen og fortæller, hvad deres ønske-scenarie er for dansk planteproduktion i 2025, og giver bud på, hvordan vi kommer dertil. Institutleder Svend Christensen, KU Adm. direktør Steen Bitsch, Danespo Paneldebat Formand for LandboUngdom Johanne Marie Laursen Gdr. Torben Hansen, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion 37. Dyrkning af korn til godt dansk øl Kl Nu er der 120 bryggerier i Danmark. Intet land i verden har flere bryggerier pr. indbygger. Alene i 2012 kom der 756 nye danske øl på markedet. Hør, hvordan man dyrker højkvalitetskorn til ølproduktion og få en vurdering af kvaliteten og smagen af dansk øl. Sådan producerer du byg, hvede, rug og havre med øl-potentiale Brygmester Henning Fuglsang, Sophus Fuglsang A/S Kvalitet og smag af dansk øl Landskonsulent Jens Erik Jensen, VFL For alle Plantekongres

18 Inspiration på tværs Onsdag 15. januar Investering i og drift af landbrug i udlandet Kl Nogle danske landmænd har været dygtige og heldige, mens andre har brændt fingrene, når de har investeret i jord i udlandet. Hør, hvad du især skal undersøge, inden du skriver under på kontrakten, og hvordan du får den nødvendige viden. Mød konsulenten, som har arbejdet fire år i Rumænien, og landmanden som driver ha i landet. Undgå, at din investering bliver en katastrofe Manager Christian Haldrup, Knowledge Centre for Agriculture, Rumænien Sådan vil jeg gøre næste gang Direktør Preben Langhoff, S.C. Agrodania SRL 39. Inspiration til erfagrupper Kl Der er meget viden og inspiration at hente i erfagrupper, men med tiden kan dynamikken i gruppen falde. En mulighed er da at skabe en ny erfagruppe, for eksempel med deltagere fra andre landsdele. En anden mulighed er at udfordre erfagruppen ved at bruge en model, som strammer op på møderne og udfordrer deltagerne. Erfaringer med landsdækkende grupper inden for kvæg Chefkonsulent Ole Kristensen, VFL Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning Projektchef Merete Studnitz, Videntercenter for Svineproduktion 40. Topchefernes 10 vigtigste værktøjer Kl Få et konkret indblik i, hvordan topcheferne i landets største virksomheder tænker. Hør om de 10 vigtigste værktøjer, som de bruger i deres ledelse. Foredraget giver indsigt i moderne og praktisk ledelse. Niels Lunde er meget brugt som kommentator, når det gælder historier om erhvervslivet. Her er topchefernes 10 værktøjer Chefredaktør Niels Lunde, Dagbladet Børsen A/S Der skal skæres mindre i vandløbene Session 78 - Ny vandløbslov - side 29 Forsker Esben Christensen, AU Der skal skæres mindre i vandløbene, hvis den økologiske tilstand skal blive bedre. Men ændret vedligeholdelse kan ikke stå alene og bør kombineres med andre virkemidler for at være effektiv. Derudover er det vigtigt at prioritere indsatsen, så vandløbsnaturen får rigtig gode betingelser der, hvor den endnu er relativt intakt. Foto: Peter Størup 18 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

19 Inspiration på tværs Onsdag 15. januar Er landbruget blevet mere nice? Kl Landbruget arbejder på at forbedre sit image, og de seneste år er der brugt mange ressourcer på at implementere Den nye fortælling. Hør, hvad en småkritisk forbruger synes om dansk landbrug, hvilken effekt den nye fortælling generelt har haft, og hvad fremtidens fortælling rummer. Sådan opfatter jeg landmænd og danske fødevarer Kommunikationschef Jeanett Dion Amonsen, Huset Venture Et godt omdømme skæpper i kassen Kommunikationsdirektør Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer 42. I gang med de sociale medier Kl Brugen af de sociale medier eksploderer nu for alvor. Mange af os har en profil på Facebook, LinkedIn eller Twitter, og en del virksomheder forsøger at bruge de sociale medier til øget profilering og salg. Hvordan bruger vi bedst de sociale medier og får udbytte af dem? Sådan får du værdi af de sociale medier Direktør Peter Svarre, In2media A/S 43. Formanden og direktøren i de varme stole Kl Fyr op under formanden og direktøren med skarpe spørgsmål til den nye strategi, som gælder for Tjek, om der er hold i målsætningerne om, at kornudbyttet skal stige med 20 procent, og at fremtidige reguleringer skal bygge på fakta. Debat Politisk vil vi Gdr. Torben Hansen, L&F, Planteproduktion Fagligt kan vi Direktør Ivar Ravn, VFL, Planteproduktion 44. Sådan ændrer du noget i verden - hvis du tør! Kl En peptalk om autenticitet, drive og handlekraft. Få troen på, at også du besidder den motivation og handlekraft, der altid er forskellen mellem succes og fiasko. Hør, hvorfor Michelle sagde nej til at sælge sin virksomhed for millioner og om dengang, hun besluttede én gang for alle, at tage skeen i egen hånd. Sådan ændrer du noget i verden - hvis du tør! Forfatter og iværksætter Michelle Hviid For alle Plantekongres

20 Raps Tirsdag 14. januar Giv vinterrapsen en drømmestart Kl Etableringen er afgørende i vinterraps, men vinduet til optimal etablering er ofte smalt. Rettidighed er afgørende, og derfor bør du lægge en plan for forløbet af etableringen, således at etableringsteknikken bliver udnyttet optimalt. Læg en plan for etableringen af vinterraps Planteavlskonsulent Torben Føns, Sønderjysk Landboforening Erfaringer fra FarmTest om pløjefri etablering af vinterraps Specialkonsulent Michael Højholdt, VFL 46. Næringsstofforsyning i vinterraps Kl Brug af forsuret gylle kan være en af vejene til en optimal udnyttelse af gylle til raps. Hør, hvordan forsuring kan kombineres med nedfældning og forårsudbringning. Er forventningen at høste 5 ton raps pr. ha, skal der fokus på næringsstofforsyningen. Hør, hvordan du sikrer, at afgrøden får tilstrækkeligt kalium, bor og mikronæringsstoffer. Få mest muligt ud af gyllen Specialkonsulent Annette Vibeke Vestergaard, VFL Få styr på behovet for næringsstoffer Specialkonsulent Hans Spelling Østergaard, VFL 47. På jagt efter knoldbægersvampen Kl Alvorlige angreb af knoldbægersvamp kan give store udbyttetab. Hør resultater fra forsøg med bekæmpelse, og bliv klogere på sprøjtebehov, bekæmpelsestidspunkt, antal sprøjtninger og midlernes effekt. Det belyses, om ny og moderne teknik kan forbedre mulighederne for at forudsige angreb og dermed behov for bekæmpelse. Nyeste resultater fra danske og udenlandske forsøg Specialkonsulent Marian Damsgaard Thorsted, VFL Kan ny PCR-test forudsige angreb? Seniorforsker Bent J. Nielsen, AU 48. Vinterraps uden kålbrok Kl Problemerne med kålbrok i vinterraps er stigende. I præsentation belyses, hvordan angreb kan forebygges ved enkle foranstaltninger. I udlandet dyrkes raps hyppigt i sædskiftet, og vi kigger efter erfaringer, som er værd at afprøve under danske forhold. Der er nye kålbrokresistente sorter på vej, som kan være interessante at dyrke. Forebyg angreb af kålbrok Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, VFL Nye sorter med resistens mod kålbrok Forædler Finn Holmgaard Jensen, NPZ 20 Plantekongres 2014 For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 92 Offentligt Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

Læs mere

1. Markfrø under nye rammebetingelser René Gislum, Lektor, AU 30 minutter. 1 Markfrø under nye rammebetingelser

1. Markfrø under nye rammebetingelser René Gislum, Lektor, AU 30 minutter. 1 Markfrø under nye rammebetingelser 1 Markfrø under nye rammebetingelser 2 Få styr på ukrudtet i frømarkerne 3 Årsmøde i Frøsektionen I 4 Årsmøde i Frøsektionen II Natur- og Landbrugskommissionen lægger op til, at produktionsforholdene inden

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 Beretning fra Dansk Planteproduktion Torben Hansen Faglig beretning Carl Åge Pedersen Pause Finanskrisen og landbruget Eva Kjer Hansen EU s fremtidige

Læs mere

R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET

R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET UDFORDRINGEN ELLER POTENTIALET Mere end 300.000 ha natur skal plejes Naturpleje er en samfundsopgave Naturplejeren

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Guldkorn til marken 23

Guldkorn til marken 23 Guldkorn til marken 23 Guldkorn til marken 23 Fakta om kurset 3 dages kursus med 1 overnatning: den 22., 25. og 26. januar 2018 Sted: Formål: - 22. januar på, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg - 25. - 26.

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Guldkorn til marken 2018

Guldkorn til marken 2018 Guldkorn til marken 2018 Guldkorn til marken 2018 Fakta om kurset 3 dages kursus med 1 overnatning: den 8., 11. og 12. januar 2018 Sted: - 8. januar på, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Kl. 10.30 Kl. 10.45

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Sessionsnr. Sessionsnavn

Sessionsnr. Sessionsnavn Mødeleder Sessionsnr. Sessionsnavn Bent Jørgen Nielsen 1 Landsforsøgene med vinterraps 2015 Janne Aalborg Nielsen 2 Healthy soils Peter Poulsen 3 Sådan etableres vintersæd tidligt Ivan Damsgaard 4 Højaktuelt

Læs mere

Plantekongres : Målrettet indsats

Plantekongres : Målrettet indsats /U Beskrivelse itler på indlæg Indlægsholdere Min. 45 Målrettet kvælstofregulering I løbet af 2016 fastlægges principperne for den nye regulering af landbrugets kvælstofanvendelse i marken. Den skal gælde

Læs mere

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Professor Jørgen E. Olesen Kilder til kvælstofforsyningen i økologisk planteavl Deposition

Læs mere

Det økologiske Akademi, Niveau 2

Det økologiske Akademi, Niveau 2 Det økologiske Akademi, Niveau 2 Undervisningen på Niveau 2 i Det økologiske Akademi er fordelt på i alt 10 moduler i perioden august 2013 til juni 2014, hvor der afsluttes med en certificering efter eget

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Efterårskonference 2000

Efterårskonference 2000 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Efterårskonference 2000 Arrangeret af Danmarks JordbrugsForskning og

Læs mere

Markbrug mod nye mål. -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt.

Markbrug mod nye mål. -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt. Markbrug mod nye mål -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt. Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvilke udviklings-

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Bioenergi husk lige landmanden

Bioenergi husk lige landmanden Bioenergi husk lige landmanden DLBR inviterer til samarbejde Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Grøn energi også en

Læs mere

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Styregruppen samt formænd for programgrupperne 11. august 2010 Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Efter aftale med styregruppens formand

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER Til gavn for både samfundet og landbruget FOTO: SØREN ULRIK VESTERGAARD INTRODUKTION TIL PROJEKTET 9 meter randzone Randzoner, som vi kender i dag, skaber nogle steder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY 4 OCTOBER Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION

AARHUS UNIVERSITY 4 OCTOBER Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION 4 OCTOBER 21 Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Økologiske dyrkningssystemer - problemstillinger Produktivitet Udbytterne er ofte for lave

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold Onsdag 16. januar 2013 10.45 11.30 Hvad siger markforsøgene og Kvadratnettet om kulstofindholdet? Bent T. Christensen Institut for Agroøkologi

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug?

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug? Hvorfor? Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling Det bæredyg+ge landbrug? Tværfaglig / holis+sk

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Bioenergi kan støtte bæredygtig landbrugsproduktion

Bioenergi kan støtte bæredygtig landbrugsproduktion Bioenergi kan støtte bæredygtig landbrugsproduktion Seniorforsker Henrik Hauggaard-Nielsen og Forskningsspecialist Hanne Østergård Hvilke energibærere har vi/samfundet behov for? Bioenergi-produktion er

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Aktuelt om planteproduktionen Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Grundsten Vi brænder for bønder Høj faglighed og i front med ny viden Sørge for at nogen opdager det Tæt samspil med rådgivning og

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Hvor tjener du penge på planteavlen?

Hvor tjener du penge på planteavlen? Hvor tjener du penge på planteavlen? 1 Disposition Tal fra analysen Pløjefri dyrkning Mulige årsager til forskel i DB? Hvad kendetegner dem som ligger bedst? Hvor skal fokus være fremadrettet? 1 18.000

Læs mere

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Margrethe Askegaard Et økologisk landbrug på egne ben uden konventionel gødning og halm Hovborg Kro, 5. december, 2007 Næringsstofstrømme

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen Biogas Taskforce - aktørgruppe 2. oktober 2014, Energistyrelsen Dagsorden 1. Præsentationsrunde 2. Siden sidst 3. Den politiske drøftelse om biogas i 2014 4. Aktørgruppens fremtid 5. Statsstøttegodkendelse

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Jørgensen Arnakke og Vibygård gods Plantekongres 2011 Program Christian Jørgensen Landbruget Mit syn på økologi Hvad skal der til? Hvad blev det til? Fremtiden Opsummering

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet)

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) jer@life.ku.dk Taastrup campus Main campus (Frederiksberg) Department

Læs mere

Hvordan kan Danmark blive et bioøkonomisk vækstcenter?

Hvordan kan Danmark blive et bioøkonomisk vækstcenter? Hvordan kan Danmark blive et bioøkonomisk vækstcenter? Asbjørn Børsting, Formand for Det Nationale Bioøkonomipanel Årsmøde for økologer 2017 26. oktober 2017 Kommissorium..identificere erhvervspotentialerne

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

Lidt om AgroTech og om fremtiden

Lidt om AgroTech og om fremtiden Lidt om AgroTech og om fremtiden René Damkjer Den korte disposition så I ved, hvad der kommer Hvad er AgroTech? Lidt om de globale udfordringer og potentielle løsninger Eksempler Afrunding Præsentation

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark?

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Er der en fremtid for havefrø i Danmark? 1. Ja, hvis der er politisk forståelse og ramme-vilkårene

Læs mere

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet v/ Michael Brockenhuus-Schack Formand for landsudvalget for Planteproduktion H:\BBI\oplæg - talepunkter\mbs

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Fakta om udfasning og de alternative gødningskilder. Margrethe Askegaard og Peter Mejnertsen VFL, økologi

Fakta om udfasning og de alternative gødningskilder. Margrethe Askegaard og Peter Mejnertsen VFL, økologi Fakta om udfasning og de alternative gødningskilder Margrethe Askegaard og Peter Mejnertsen VFL, økologi Kan udbytterne opretholdes? Hvem bliver berørt? Hvordan harmonere udfasning med ønskerne om en fordobling

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Vandforbruget i landbruget 2010-2050 i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d 28.2.2013 Christen D Børgesen Finn Plauborg Inge T Kristensen

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere

P R O G R A M. Efterårskonference. Planteavl. Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand. Landsudvalget for Planteavl. Danmarks JordbrugsForskning

P R O G R A M. Efterårskonference. Planteavl. Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand. Landsudvalget for Planteavl. Danmarks JordbrugsForskning P R O G R A M Efterårskonference Planteavl 2002 Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand Landsudvalget for Planteavl og Danmarks JordbrugsForskning Invitation til Efterårskonference 2002 Landsudvalget

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Biomasse behandling og energiproduktion Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Disposition Introduktion Mors Morsø Bioenergi Biogas på Mors historie Hvem hvorfor hvor og Hvordan

Læs mere

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering?

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Svend Christensen Institutleder, professor Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) Københavns Universitet Målrette

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere