SGH-Z540 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGH-Z540 Brugervejledning"

Transkript

1 SGH-Z540 Brugervejledning

2 Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet. Sluk telefonen i forbindelse med tankning Du må ikke betjene telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk telefonen ombord på fly Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly. Sluk i nærheden af medicinsk udstyr Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

3 Forstyrrelser Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne. Opbevares utilgængeligt for små børn Telefonen samt alle, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn. Særlige regler Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer. Vand Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd. Fornuftig brug Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt. Nødopkald Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten. Tilbehør og batterier Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt. Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler. Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader. Autoriseret service Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale. Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 79. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 1

4 Om denne vejledning Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner. Denne vejledning bruger følgende symboler: Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol. Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til. Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den. [ ] Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ] < > Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <Valg> 3G Telefonen kan bruges i 3Gmiljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer. Særlige funktioner på telefonen Kamera og videokamera Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip. Medieafspiller Afspil mediefiler på telefonen. Du kan se på videoklip og lytte til musik i høj kvalitet. MMS (Multimedia Message Service) Send og modtag multimediemeddelelse, der består af tekst, billeder og lyd. 2

5 Bluetooth Send fotografier, billeder, videoklip og andre personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetoothteknologi. Browser Gå på internettet for at hente de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold. Få vist et billede af opkalderen Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen. Send og modtag s med billeder, videoklip og lyd. Java Spil et af de integrerede Java spil, og overføre nye spil. Planlægning Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige timeplan. Diktafon Optag stemmenotater og lyde. Særlige funktioner på telefonen Visitkort Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre. 3

6 Indhold Udpakning 6 Kontroller, at du har alle dele Din telefon 6 Taster, funktioner og placeringer Kom godt i gang 7 De første trin i brug af telefonen Installere og oplade telefonen... 7 Tænde/slukke... 8 Taster og skærm... 8 Vælge menufunktioner Tilpasse din telefon Foretage/besvare opkald Mere end en telefon 15 Telefonen indeholder kamera, spil, internet og andre særlige funktioner Bruge kameraet Afspille mediefiler Browse på internettet Bruge Kontaktpersoner Sende meddelelser Vise meddelelser Bruge trådløs Bluetooth Indtastning af tekst 22 ABC-, T9-, tal- og symboltilstand Opkaldsfunktioner 24 Avancerede opkaldsfunktioner Menufunktioner 28 Alle menufunktioner Fejlfinding 77 Hjælp Oplysninger om sundhed og sikkerhed 79 Indeks 84 4

7 Oversigt over menufunktioner Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand. 1 Opkaldsfunktioner s Ubesvarede opkald 2 Udgående opkald 3 Indgående opkald 4 Alle opkald 5 Slet alle 6 Dataopkald 7 Opkaldspris * 8 Opkaldstid s. 28 s. 28 s. 28 s. 28 s. 28 s. 29 s. 29 s Telefonbog s Find kontaktperson 2 Tilføj ny kontaktperson 3 Grupper 4 Hurtigopkald 5 Mit visitkort 6 Kopier alle 7 Eget nummer 8 Servicenummer* 9 Indstillinger 0 Hukommelsesstatus s. 30 s. 31 s. 32 s. 32 s. 32 s. 33 s. 33 s. 33 s. 33 s Programmer s SAT * 2 Medieafspiller 3 Diktafon 4 Verdenstid 5 Lommeregner 6 Omregner s. 33 s. 34 s. 36 s. 37 s. 37 s Internet s Gå til startside 2 Indtast URL 3 Foretrukne 4 Oversigt 5 Browserindstillinger 6 Netværksindstillinger s. 38 s. 39 s. 39 s. 40 s. 40 s Meddelelser s Opret ny 2 Indbakke 3 Udkast 4 Udbakke 5 Sendte meddelelser 6 indbakke 7 Mediealbum ** 8 Skabeloner 9 Gruppemeddelelse 0 Slet alle * Indstillinger # Hukommelsesstatus s. 40 s. 44 s. 45 s. 45 s. 46 s. 46 s. 47 s. 47 s. 48 s. 48 s. 49 s Filhåndtering s. 53 Billeder Videoklip Musik Lyde Spil m.m. Andre filer s. 53 s. 55 s. 55 s. 56 s. 57 s Planlægning s Alarmer 2 Kalender 3 Ugevisning 4 Begivenheder i dag 5 Planlæg 6 Mærkedag 7 Opgave 8 Påmindelse 9 Ubesvaret alarm 0 Hukommelsesstatus s. 58 s. 59 s. 61 s. 61 s. 61 s. 61 s. 61 s. 62 s. 62 s Kamera s Indstillinger s Profiler 2 Tid & dato 3 Telefon 4 Skærm 5 Netværkstjenester 6 Tilslutning 7 Programindstillinger 8 Sikkerhed 9 Hukommelsesstatus 0 Operatørindstillinger * Nulstil indstillinger s. 66 s. 67 s. 67 s. 68 s. 69 s. 71 s. 74 s. 75 s. 77 s. 77 s. 77 * Vises kun, hvis dette understøttes af USIM/ SIM-kortet. ** Vises kun, hvis det understøttes af tjeneste-udbyderen. 5

8 Udpakning Kontroller, at du har alle dele Din telefon Taster, funktioner og placeringer Telefon Rejselader Udvendigt kameraobjektiv Stik til høretelefoner Kameratast Højtaler Udvendig skærm Batteri Datakabel til pc Hovedskærm Taster til musikafspiller Ekstern højtaler Menuadgang/ bekræft (Midt) Indvendigt kameraobjektiv Software til pc Brugervejledning Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder. Navigationstaster Venstre funktionstast Lydstyrketaster Programvælger Opkaldstast Alfanumeriske taster Specialtaster Højre funktionstast Videoopkald Tænd/sluk og lukning af menu Slettetast Mikrofon 6

9 Kom godt i gang De første trin i brug af telefonen Om USIM/SIM-kortet Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester. Hvis du vil have adgang til 3G-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module). Installere og oplade telefonen Tag låget til batteriet af. Sæt USIM/ SIM-kortet i. Sæt batteriet i telefonen. Slut rejseadapteren til telefonen. Sæt låget til batteriet på. Slut adapteren til en almindelig vægkontakt. Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede. Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad. 7

10 Kom godt i gang Tag laderen ud af stikkontakten når telefonen er ladet helt op (batteriikonet er ikke aktivt). Tænde/slukke Tænd 1. Åbn telefonen. Træk adapterstikket ud af telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den inde for at tænde telefonen. Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den. 3. Indtast PIN-koden, hvis det kræves, og tryk på <Bekræft>. Sluk 1. Åbn telefonen. Indikator for lavt batteriniveau Når batteriet er ved at være tomt: høres en advarselstone, meddelelsen for lavt batteriniveau vises på skærmen, og ikonet for tomt batteri blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen. Taster og skærm Tast 2. Tryk på [ ], og hold den nede. Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen. I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til menufunktioner. s. 68 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. 8

11 I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning. Åbner vinduet til programvalg, der giver adgang til Netværkstjenester, Meddelelser og Internet uden at lukke det aktuelle program. Gør det muligt at foretage et videoopkald. Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald. Bruges til at slette tegn på skærmen eller et objekt i et program. Holdes inde for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand. Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. Hold [1] nede i inaktiv tilstand for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [0], og hold den nede for at indtaste en international landekode. Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [ ] nede for at aktivere eller deaktivere profilen Lydløs. Tryk på [ ], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer. Bruges til at indstille telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes inde for at tænde skærmen. Holdes inde for at tænde kameraet. I kameratilstand: Skifter mellem kameraobjektiverne. Holdes nede for at åbne eller lukke musikafspilleren. Går tilbage til den forrige fil under afspilning. Springer til den næste fil under afspilning. Kom godt i gang 9

12 Kom godt i gang Skærm Udseende Ikoner * Skærmen består af tre områder. Ikoner viser forskellige ikoner. Tekst og grafik viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster. Indikatorer for funktionstaster viser de funktioner, der aktuelt er tildelt de to funktionstaster. Signalstyrke. Adgang til tjenester på et 2.5G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel. Adgang til tjenester på et 3G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel. Roaming-netværk. Igangværende stemmeopkald. Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage stemmeopkald. Igangværende videoopkald. Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage videoopkald. Bluetooth aktiv. Når der overføres data, blinker dette ikon rødt og blåt. s. 71 Telefonen er sluttet til en computer via en USB-port. Browser på internettet på en pc med telefonen som modem. Telefonen har oprettet forbindelse til en sikker side på internettet. 10

13 Ny besked: : SMS : MMS : Meddelelse på telefonsvarer : WAP push : Konfigurationsmeddelelse Indbakke fuld: : SMS : MMS : Meddelelse på telefonsvarer : Konfigurationsmeddelelse Profilindstilling s. 67 : Normal : Møde : Bil : Lydløs : Udenfor Vælge menufunktioner Brug funktionstasterne Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Den aktuelle funktion vises nederst på skærmen. Vælg Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion. Tilbage Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen. Kom godt i gang Batteriniveau * Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder. 11

14 Kom godt i gang Vælg en funktion Brug genveje 1. Tryk på en funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <Vælg> eller [Midt] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling. 4. Afslut på en af følgende måder: Tryk på <Tilbage> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand. Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion. Tilpasse din telefon Sprog Ringetone 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Telefon Sprog Skærmtekst. 2. Vælg et sprog. 3. Tryk på <Gem>. Du kan ændre ringetone ved at ændre egenskaber for den aktuelt brugte lydprofil. Sådan ændres profilens egenskaber: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Profiler. 2. Rul til den lydprofil, som du bruger. 3. Tryk på <Valg>, og vælg Rediger. 4. Vælg Ringetone for stemmeopkald, og vælg en ringetone for stemmeopkald. 5. Vælg Ringetone for videoopkald, og vælg en ringetone for videoopkald. 12

15 Baggrund for inaktiv tilstand 6. Tryk på <Valg>, og vælg Gem. Sådan ændres lydprofilen: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Profiler. 2. Vælg den ønskede profil. Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm på begge skærme. På hovedskærmen: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Skærm Baggrund. 2. Rul til en billedmappe. 3. Vælg et billede. På den udvendige skærm: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Skærm Udvendig skærm. 2. Vælg en billedtype. 3. For Ur rulles til en ur-type. Tryk derefter på <Gem>. Menu genveje Profilen Lydløs For Udvendig navn indtastes en hilsen. Tryk derefter på <Gem>. For Baggrund trykkes på <Rediger>. Vælg et billede. Marker eventuelt en del af billedet for at få det vist, og tryk på [Midt]. 4. Tryk på <Rediger>. Du kan indstille navigationstasterne til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Telefon Genveje. 2. Vælg en tast. 3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten. Du kan hurtigt aktivere Lydløs, så du ikke forstyrrer andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede. Kom godt i gang 13

16 14 Kom godt i gang Telefonlås Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Sikkerhed Skift adgangskode. 2. Indtast standardadgangskoden , og tryk på <Bekræft>. 3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <Bekræft>. 4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <Bekræft>. 5. Vælg Telefonlås. 6. Vælg Aktiver. 7. Indtast adgangskoden, og tryk på <Bekræft>. Foretage/besvare opkald Foretag et opkald Besvar et opkald Tilpas lydstyrken under et opkald Sådan foretages et stemmeopkald: 1. Indtast områdenummer og telefonnummer. 2. Tryk på [ ]. 3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Sådan foretages et videoopkald: 1. Indtast områdenummer og telefonnummer. 2. Tryk på [ ], og hvis modtagerens telefon er kompatibel, vises modtageren på skærmen. 1. Tryk på [ ], når telefonen ringer. 2. Ved videoopkald: Tryk på <Vis mig>, så den anden person kan se dig. 3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Tryk på [ / ].

17 Mere end en telefon Telefonen indeholder kamera, spil, internet og andre særlige funktioner Bruge kameraet Tag et billede Få vist et billede 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den inde for at tænde kameraet. 2. Tryk på [ ] for at skifte mellem det indvendige og udvendige objektiv. 3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket. 4. Tryk på [Midt] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk. 5. Tryk på [Midt] for at tage et nyt billede. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Filhåndtering Billeder. 2. Vælg det ønskede billede i mappen Billeder. Optag et videoklip Afspil et videoklip 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den inde for at tænde kameraet. 2. Tryk på [1] for at skifte til optagetilstand. 3. Tryk på [ ] for at skifte mellem det indvendige og udvendige objektiv. 4. Tryk på [Midt] for at starte optagelsen. 5. Tryk på [Midt] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk. 6. Tryk på [Midt] for at optage et nyt videoklip. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Filhåndtering Videoklip. 2. Vælg det ønskede billede i mappen Videoklip. 15

18 Mere end en telefon Afspille mediefiler Kopier mediefiler til telefonen Opret en afspilningsliste Brug disse metoder: Overføre fra internettet. s. 38 Overfør fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). brugervejledningen til Samsung PC Studio Modtag via Bluetooth. s I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Programmer Medieafspiller. 2. Tryk på [Midt]. 3. Tryk på <Valg>, og vælg Tilføj Mappe eller Filer. 4. Rul til en mediemappe ved at trykke på [Venstre] eller [Højre]. 5. Marker de ønskede filer, eller rul til den ønskede mappe. 6. Tryk på <Tilføj> eller <Vælg>. Afspil mediefiler Browse på internettet 1. Tryk på [Midt] fra afspilningslisten. 2. Brug følgende taster under afspilning: Midt: Standser eller genoptager afspilningen. Op: Åbner afspilningslisten. Venstre: Springer til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede. Højre: Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede. / : Indstiller lydstyrken. Ned: Stopper afspilningen. Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og overføre indhold. Start browseren I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Internet Gå til startside. 16

19 Browse på internettet Bruge Kontaktpersoner Tilføj en kontaktperson Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren. Tryk på <Vælg> eller [Midt] for at vælge et punkt. Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på <Tilbage> eller [C]. Tryk på <Valg> for at få adgang til funktioner. Til telefonens hukommelse: 1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer. 2. Tryk på <Valg>, og vælg Gem i Kontaktpersoner Telefon Ny et nummer. 3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Telefonnummer, arbejde, privat, Gruppe, Hjemmeside, Fødselsdag og Yderligere oplysninger (Stilling, Afdeling, Firma, Kaldenavn og Noter). Find en kontaktperson 4. Tryk på <Valg>, og vælg Gem for at gemme kontaktpersonen. Til USIM/SIM-kortet: 1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer. 2. Tryk på <Valg>, og vælg Gem i Kontaktpersoner SIM Ny. 3. Angiv kontaktoplysninger: Navn, Telefonnummer, Gruppe (for USIM) og placeringsnummer. 4. Tryk på <Gem> for at gemme kontaktpersonen. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Telfonbog Find kontaktperson. 2. Indtast de første bogstaver i navnet. 3. Vælg en registrering. 4. Vælg et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op. Eller tryk på [Midt] for at redigere kontaktoplysninger. Mere end en telefon 17

20 Mere end en telefon Opret og send et visitkort Sende meddelelser Send en SMS 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Telefonbog Mit visitkort. 2. Angiv dine kontaktoplysninger. 3. Tryk på <Valg>, og vælg Gem for at gemme visitkortet. 4. Åbn menuen Mit visitkort igen for at sende visitkortet. 5. Tryk på <Valg>, og vælg Send visitkort den ønskede sendemetode. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Meddelelser Opret ny Tekstmeddelelse. 2. Indtast meddelelsem, og tryk på [Midt]. 3. Indtast nummeret på modtageren. 4. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen. Send en MMS 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Meddelelser Opret ny Multimediemeddelelse. 2. Indtast et emne for meddelelsen. 3. Vælg Meddelelse. 4. Indtast meddelelsem, og tryk på [Midt]. 5. Vælg Billede eller videoklip eller Lyd. 6. Tilføj et billede, et videoklip eller et lydklip. 7. Tryk på <Valg>, og vælg Send. 8. Indtast nummeret på modtageren eller en -adresse. 9. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen. 18

21 Send filer via MMS 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Meddelelser Opret ny Filmeddeleren. 2. Indtast et emne for meddelelsen. 3. Gå til linjen Meddelelse. 4. Indtast meddelelsesteksten. 5. Gå til linjen Vedhæft filer. 6. Tryk på <Valg>, og vælg Tilføj filer, Tilføj visitkort eller Tilføj v-kalender. 7. Vælg billeder, videoklip, lyd, visitkort, planlægningsobjekter eller opgaver. 8. Tryk på <Valg>, og vælg Vedhæft. 9. Tryk på [Midt]. 10. Indtast nummeret eller -adressen på modtageren. 11. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen. Send en 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Meddelelser Opret ny Indtast ens emne. 3. Gå til linjen Meddelelse. 4. Indtast ens tekst. 5. Gå til linjen Vedhæft filer. 6. Tryk på <Valg>, og vælg Tilføj filer, Tilføj visitkort eller Tilføj v-kalender. 7. Vælg billeder, videoklip, lyd, visitkort, planlægningsobjekter eller opgaver. 8. Tryk på <Valg>, og vælg Vedhæft. 9. Tryk på [Midt]. 10. Indtast en -adresse. 11. Tryk på [Midt] for at sende en. Mere end en telefon 19

22 Mere end en telefon Vise meddelelser Få vist en SMS Når der vises en meddelelse: 1. Tryk på <Vis>. 2. Vælg en meddelelse i Indbakke. Fra Indbakke: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Meddelelser Indbakke. 2. Vælg en SMS ( ). Få vist en MMS Når der vises en meddelelse: 1. Tryk på <Vis>. 2. Vælg en meddelelse i Indbakke. Fra Indbakke: 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Meddelelser Indbakke. 2. Vælg en MMS ( ). Få vist en Bruge trådløs Bluetooth 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Meddelelser indbakke. 2. Tryk på <Valg>, og vælg Overfør for at overføre nye s eller brevhoveder. 3. Vælg en eller et brevhoved. 4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <Valg> og vælge Hent for at få vist -teksten. Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, stemme håndfrit eller fjernstyre telefonen. Aktiver Bluetooth 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Tilslutning Bluetooth Aktivering Til. 2. Vælg Min telefons synlighed Til, så andre enheder kan finde din telefon. 20

23 Søg efter og par med en Bluetoothenhed 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg Indstillinger Tilslutning Bluetooth Mine enheder Søg efter ny enhed. 2. Vælg en enhed. 3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <OK>. 4. Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne. Modtag data Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth. Tryk på <Ja> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt. Mere end en telefon Send data 1. Åbn et program, Telefonbog, Filhåndtering, Kalender, Planlæg eller Opgave. 2. Vælg det objekt, som du vil sende. 3. Tryk på <Valg>, og vælg Send visitkort/send timeplan/send opgave Via Bluetooth. 4. Vælg en enhed. 5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det kræves, og tryk på <OK>. 21

24 Indtastning af tekst ABC-, T9-, tal- og symboltilstand Du kan indtaste tekst i meddelelser, Telefonbog og Planlægning via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand. Skifte indtastningstilstand Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt. Tryk på [ ], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand ( ) og ABC-tilstand ( ). Tryk på [ ] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand ( ). Tryk på [ ], og hold den nede for at skifte til symboltilstand ( ). Bruge T9-tilstand T9 er en hjælpefunktion som letter indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen. Indtaste et ord i T9-tilstand 1. Tryk på [2] til [9] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav. Hvis du f.eks. vil indtaste Hej i T9-tilstand, skal du trykke på [4], [3] og [5]. Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. 3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [0] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Både Lav og Kat ligger f.eks. på [5], [2] og [8]. 4. Tryk på [ ] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord. Andre funktioner i T9-tilstand Tryk på [1] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof. Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen. Føje et nyt ord til T9-ordbogen Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog. 1. Indtast det ord, som du vil tilføje. 2. Tryk på [0] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises Stav nederst på skærmen. 3. Tryk på <Stav>. 22

25 4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <Tilføj>. Bruge ABC-tilstand Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. Tast Tegn i den viste rækkefølge Store bogstaver Små bogstaver (oprette en tekstmeddelelse med tegnkodningen GSM-alfabet) Andre handlinger i ABC-tilstand Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav. Tryk på [ ] for at indsætte et mellemrum. Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen. Bruge taltilstand Taltilstand gør det muligt at indtaste tal. Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre. Bruge symboltilstand Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler. Hvis du vil... have vist flere symboler vælge et symbol slette et eller flere symboler indsætte et eller flere symboler Skal du trykke på... [Op] eller [Ned]. den pågældende taltast. [C]. <OK>. Indtastning af tekst 23

26 Opkaldsfunktioner Avancerede opkaldsfunktioner Foretage et opkald 1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer. Tryk på [C] for at slette det sidste ciffer, eller hold [C] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre. Tryk på [ ], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer. 2. Tryk på [ ]. 3. Tryk på [ ], når du ønsker at afslutte opkaldet. Foretage et opkald til udlandet 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [0], og hold den nede. Tegnet + vises. 2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ]. Foretage genkald 1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre. 2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ]. Foretage et opkald fra Kontaktpersoner Når du har gemt et nummer i Kontaktpersoner, kan du ringe til det ved at vælge det i Kontaktpersoner. s. 30 Du kan også bruge funktionen Lynopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. s. 32 Du kan hurtigt ringe op til et nummer fra USIM/SIMkortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer. 1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [ ]. 2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på <Opkald> eller [ ] for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på <V-opkald> for at foretage et videoopkald. Besvare et opkald Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises. Tryk på <Besvar> eller [ ] for at besvare opkaldet. Tip til at besvare et opkald Når Vilkårlig svartast er aktiveret, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen <Afvis> og [ ]. s. 68 Når der er valgt Aktiv klap, kan du besvare et opkald ved at åbne telefonen. s

27 Tryk på <Afvis> eller [ ] for at afvise et opkald. Hold [ / ] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængig af den valgte indstilling for Lydstyrketast. s. 68 Få vist ubesvarede opkald Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen. 1. Tryk på <Vis>. 2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald. 3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer. Bruge høretelefonerne Du kan bruge høretelefonerne til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen. Sæt høretelefonerne i stikket i højre side af telefonen. Knappen på høretelefonernes ledning fungerer som beskrevet nedenfor: Hvis du vil... foretage genkald til det seneste nummer besvare et opkald afslutte et opkald Skal du trykke på... knappen to gange. knappen. knappen og holde den nede. Muligheder under et opkald Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald. Justere lydstyrken under et opkald Brug [ / ] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald. Tryk på [ ] for at skrue op for lyden og [ ] for at skrue ned for lyden. Parkere/hente et opkald Tryk på <Parker> eller <Hent> for at parkere eller hente et opkald. Foretage et andet opkald Du kan foretage et opkald, hvis denne funktion understøttes af netværket. 1. Tryk på <Parker> for at parkere opkaldet. 2. Foretag det andet opkald på normal vis. 3. Tryk på <Skift> for at skifte mellem opkaldene. 4. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <Valg> og vælge Drop Drop parkeret opkald. 5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald. Besvare et andet opkald Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på. s Opkaldsfunktioner

28 Opkaldsfunktioner 1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk. 2. Tryk på <Skift> for at skifte mellem opkaldene. 3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <Valg> og vælge Drop Drop parkeret opkald. 4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald. Bruge funktioner under opkald Tryk på <Valg> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald: Højtaler aktiveret/højtaler deaktiveret: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand. Skift til høretelefoner/skift til telefon: Overfør opkaldet til et par Bluetoothhøretelefoner, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen. s. 72 Tilføj: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et aktivt opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald. Opdel: Du kan føre en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg Tilføj for at sende alle private deltagere tilbage til konferenceopkaldet. Drop: Giver dig adgang til følgende funktioner: Drop opkald: Afbryd en af konferencedeltagerne. Drop aktivt opkald: Afbryd det aktive opkald. 26 Drop parkeret opkald: Afslut det ventende opkald. Overfør: Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med. Lydløs/Mikrofon til: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen. Tastetoner fra/tastetoner: Slå tastetonerne til og fra. Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen Tastetoner til være valgt. Nyt opkald: Foretag et nyt stemmeopkald. Telefonbog: Find eller gem kontaktpersoner. Send tekstmeddelelse: Opret en ny tekstmeddelelse. Send DTMF: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste. Påmindelse: Opret et notat. Afslut opkald/afslut opkald: Afslut det ventende, aktive eller alle opkald.

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

Serenata. Vejledning

Serenata. Vejledning Serenata Vejledning 2 Om denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner. Før du læser vejledningen, bør du kende betydningen af følgende symboler:

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder.

Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder. Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG L700I http://da.yourpdfguides.com/dref/2593139

Din brugermanual SAMSUNG L700I http://da.yourpdfguides.com/dref/2593139 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

S8000 Brugervejledning

S8000 Brugervejledning S8000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Introduktion til din mobiltelefon",

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG GT-B2710 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Vi kommer til at arbejde grundigt med at sende og modtage e-mail, søge på internettet, bruge de offentlige sider med NemID samt netbank-opgaver.

Vi kommer til at arbejde grundigt med at sende og modtage e-mail, søge på internettet, bruge de offentlige sider med NemID samt netbank-opgaver. Formålet med dette kursus er at give dig en grundig introduktion til din dukapc og lære dig at bruge de muligheder dukapc giver dig, så du føler dig tryg ved at gå hjem og bruge din dukapc. Vi kommer til

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

GT-I8000 Brugervejledning

GT-I8000 Brugervejledning GT-I8000 Brugervejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din enhed, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon) - din telefon har

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk DANSK 3 Kortfattet Instruktion - Dansk Velkommen til en verden af Android TM NGM. Tak for dit køb af NGM Dynamik Stylo. Med denne enhed kan du få adgang til de mange funktioner i Android TM OS 4.2.1 Jelly

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING

SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision SmartVision Plus BRUGERVEJLEDNING SmartVision & SmartVision Plus Brugervejledning (Rev. 2.6 version SW 1826) 1 Introduktion Tillykke med din nye SmartVision eller SmartVision Plus smartphone.

Læs mere

Kursus- og opslagsmateriale

Kursus- og opslagsmateriale Kursus- og opslagsmateriale December 2014 Lync 2013 Dette materiale er udarbejdet til et 1-dags kursus og gennemgår Lync 2013 med vægt på følgende funktioner: Gennemgang af brugerfladen med: Tilgængelighed

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 19.11.13 15:58 Din mobiltelefon Forsiden på den lukkede telefon i ladeadapteren Kameraobjektiv Lyssymboler (LED) (se side.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere