KVALITET OG LEDERSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITET OG LEDERSKAB"

Transkript

1 TROMPET 03/15 Side 17 Konference om LEDELSE Torsdag den 24. september 2015 på hotel Storebælt, Nyborg KVALITET OG LEDERSKAB Intuitiv audit topledelsens forandringsredskab Et uundværligt supplement til rationalet Side 03 Den dag kvalitet blev socialt Vidensdeling via Facebook Side 06 ISO dyrlægen ISO i øjenhøjde Frivillig certificering der skal give mening Side 20

2 indhold 03/15 TROMPET INTUITIV AUDIT TOPLEDELSENS FORANDRINGSREDSKAB INTUITIV AUDIT - TOPLEDELSENS FORANDRINGSREDSKAB Af Intuitive Executive Advisor Rikke Topp Vibe-Hastrup, Life Component DEN DAG KVALITET BLEV SOCIALT Af Quality Assurance and Tech.Doc. Henrik Gudme, Vestergaard Company A/S CSK GROUP APS SÆTTER STANDARDEN FOR KVALITET Interview med Managing Director i og medejer af CSK Group ApS, Søren Hvorslev Af Lise Pedersen, Bureau Veritas Certification LEVERANDØRSTYRING Af Bent Møller / Chefkonsulent, IRCA-registreret Lead Auditor / FORCE Technology DFK KONFERENCE 24. SEPTEMBER 2015 Kvalitet og Lederskab Afholdes på hotel Storebælt, Nyborg. ISO DYRLÆGEN - ISO I ØJENHØJDE Af Kvalitetschef Lone Sønnichsen, ISO Dyrlægen ISO 9001 PRODUKTIVITET OG KVALITET GÅR HÅND I HÅND Af Lisa Olufson, presseansvarlig i Dansk Standard. Interview med Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard KVALITETSTUR TIL VOLVO CARS Af Brand & Business Developer Jørn Jensen, Bureau Veritas EFTERÅRETS 2 KONFERENCER MED FOKUS PÅ KVALITET I HELE ORGANISATIONEN Meld dig til begge og få 15% rabat TILBUD OM PUBLIKATIONEN VEDRØRENDE ISO 9001:2015 SIDEN SIDST Oversigt over leverandører Jobs via DFK Velkommen til vore nye medlemmer BAGSIDEN Beskrivelse af konferencen den 24. september 2015: Kvalitet og Lederskab Afholdes på hotel Storebælt, Nyborg.. HØR MERE PÅ KONFERENCEN DEN INTUITIV AUDIT - TOPLEDELSENS FORANDRINGSREDSKAB Topledelsens forandringsredskab, der gør det muligt at takle fremtidens komplekse udfordringer og skabe innovation og vækst, skal findes i det intuitive potentiale. Når den ubevidste intuition gøres bevidst, og rationale og intuition kobles og balanceres, kan situationer gennemskues på nye måder, og nye løsninger og løsningsmodeller kan frembringes. Af Rikke Topp Vibe-Hastrup / Intuitive Executive Advisor, Life Component EN VERDEN I FORANDRING Den verden vi lever i, er i konstant forandring, og det udfordrer og stiller nye krav til topledelsen. Forretningsmæssig udvikling kræver et brud med det eksisterende tankemønster, og det kræver lederskab, omstillingsparathed og nytænkning. Den traditionelle management tankegang med fokus på kontrol, forudsigelighed og effektivitet er langsom og ufleksibel. Den er ikke længere tilstrækkelig i en kontant omskiftelig verden, hvor nye spilleregler giver nye muligheder og samtidig sætter begrænsninger. Den forretningsmæssige udvikling kræver en helhedsforståelse, og at den ubevidste intuition gøres bevidst. Herved kombineres rationale og intuition, således at der kan skabes forandringer med de bedste og mest langsigtede virkninger, og med en hastighed, der modsvarer forandringerne i omverdenen. HØR MERE PÅ KONFERENCEN DEN TOPLEDERENS UDFORDRINGER Lederskab, fleksibilitet og innovation er i dag afgørende forudsætninger for forretningsmæssig udvikling og succes. Det er derfor en nødvendighed, at topledelsen gør op med effektivitetsparadigmets tryghed og eksisterende tankemønstre. De væsentligste udfordringer topledelsen står overfor er: Gradvis omstilling fra en kortsigtet og driftsorienteret management tankegang med fokus på effektivitet og økonomisk vækst, til en langsigtet visionær tankegang med fokus på lederskab og menneskelig vækst. Styrkelse af kompetencer og ledelsessystemer, så de fremmer lederskab og den menneskelige vækst, og herigennem sikrer innovation og økonomisk vækst. 2 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 3

3 INTUITIV AUDIT TOPLEDELSENS FORANDRINGSREDSKAB INTUITIONEN ER ET UUNDVÆRLIGT SUPPLEMENT TIL RATIONALET, FORDI DEN EVNER DIREKTE, UMIDDELBART OG UDEN TVIVL AT OPFATTE HELHEDER OG SAMMENHÆNGE, OG NÅ ET RESULTAT HURTIGT UDEN AT FORETAGE EN MASSE MELLEMREGNINGER. CV: RIKKE TOPP VIBE-HASTRUP har mere end 15 års erfaring som mellem- og topleder i erhvervslivet. Hun har blandt andet arbejdet som auditor og kvalitets-, arbejdsmiljø og miljøchef og rådgiver. Senest har Rikke, som administrerende direktør for Danmarks største certificeringsvirksomhed DNV GL, stået i spidsen for udvikling, salg og levering af certificeringsydelser til danske og udenlandske virksomheder. Rikke er nu direktør og Intuitive Executive Advisor i virksomheden Life Component. For at topledelsens kan takle udfordringerne kræver det, at det intuitive potentiale udfoldes. INTUITIONENS POTENTIALE Det rationelle sind styrer en mindre del af menneskets handlinger. Ved udelukkende eller i udstrakt grad at gøre brug af den rationelle og analytiske tilgangsvinkel, udelades menneskets intuitive potentiale. Intuitionen kaldes også for mavefornemmelsen. Den udspringer fra det ubevidste og kan dukke op i menneskets bevidsthed på flere måder. Den kan registreres som en følelse, en tanke eller gennem sanserne (føle, smage, høre, se og lugte). Når intuitionen anvendes bevidst, er dens potentiale meget større end den ubevidste mavefornemmelse. Den bevidste intuition er en instinktiv viden og indsigt, der går uden om rationel tænkning og analyse, og springer direkte fra problemstilling og til løsning. Intuitionen er en kompetence, der kan udvikles. Med bevidst brug af intuitionen udfoldes kreativiteten og muligheden for umiddelbart at kunne gennemskue situationer på en ny måde, og frembringe nye løsninger og løsningsmodeller. FRA PDCA TIL LEDERSKAB Den traditionelle PDCA (plan-docheck-act) løsningsmodel er en struktureret fremgangsmåde med det formål at skabe løbende forbedringer. PDCA repræsenterer den traditionelle, rationelle og analytiske management tankegang med fokus på effektivitet gennem forandring og forankring. En lineær tilgang med et målorienteret fokus. Den intuitive tilgang er derimod ikke-lineær og procesorienteret med et visionært og innovativt fokus. En omskiftelig verden kræver håndtering af kompleksitet og et langsigtet og visionært fokus. Det kræver en kobling af venstre og højre hjernehalvdel, og af det langsomme og analytiske med det hurtige og intuitive. Når menneskets to hjernehalvdele arbejder sammen, og intuitionen bevidst bringes til at fungere på lige fod med de rationelle og analytiske kompetencer, skabes evnen til at tænke både struktureret og analytisk, og samtidig nyt og kreativt. Se figur nedenfor. RATIONALE OG INTUITION Som udgangspunkt er der to forskellige tilgangsvinkler til audit: Rationel/analytisk - systematisk, evidensbaseret og langsom(mere). Intuitiv - instinktivt, vidensbaseret og hurtig(ere). Audit baseret på den rationelle og analytiske tilgang er ikke komplet, da auditor i stor udstrækning blot følger en checkliste til sikring af en systema- tisk kontrol. Det er ved at gøre auditors ubevidste intuition bevidst, og kombinere rationale og intuition, at der åbnes op for nye perspektiver og indfaldsvinkler. Herved bliver auditor er i stand til at gennemskue situationer på en ny måde, og frembringe nye løsninger. Kreativitet, innovation og undfangelsen af nyt udspringer fra intuitionen og fra indsigten. Intuitionen er et uundværligt supplement til rationalet, fordi den evner direkte, umiddelbart og uden tvivl at opfatte helheder og sammenhænge, og nå et resultat hurtigt uden at foretage en masse mellemregninger. BEVIDST INTUITION SOM LØSNINGSMODEL Den bevidst intuitive auditor er i stand til at kombinere de to umiddelbart forskellige tilgangsvinkler til audit; den intuitive tilgangsvinkel, baseret på generelle principper, der fungerer som intuitive retningslinjer for auditor, og den rationelle og analytiske tilgangsvinkel, baseret på principper, standarder og teori. Intuition indeholder vigtige oplysninger, der ikke afspejles i den analytiske tilgangsvinkel og som vil gå tabt, hvis intuitionen ikke bevidst inddrages i audit sammenhæng. Den bevidst intuitive auditor ved som udgangspunkt ikke, hvor det gode spørgsmål kommer fra, eller hvorfor audit bevæger sig i en bestemt retning. Den bevidst intuitive auditor følger ikke regler, kalkulerer ikke og har ingen faste procedurer. Mønstre genkendes og der handles intuitivt ud fra dem. Den bevidst intuitive auditor erkender instinktivt, når det rigtige er der - og uden at vide hvordan og hvorfor. INTUITIV AUDIT SOM FORANDRINGSREDSKAB Det kræver mod og øvelse at blive bevidst om og fortrolig med intuitionen. Og det kræver tryghed og tillid at give den ligeså meget eller mere plads end rationalet og analysen. Når en auditor lærer at stole på sin intuition og bruger den bevidst, naturligt og på lige fod med rationalet, skabes der rum for fleksibilitet i audit. Herved kan fokus i audit flyttes fra kontrol og overvågning og til de processer, der understøtter og fremmer kreativitet. Med en samtidig forståelse for de udfordringer, topledelsen står overfor, kan den intuitive audit tilgang være med til at støtte op om de forandringer, der skal til for at styrke lederskab, fremme innovation og vækst. For at kunne takle fremtidens komplekse udfordringer og skabe kreativitet, innovation og vækst, kræver det, at vi afmystificerer intuitionen og accepterer det intuitive potentiale, vi mennesker har mulighed for at udfolde. Vi må bevæge os væk fra den traditionelle tænkemåde og de traditionelle løsningsmodeller og udfordre egne dybt forankrede overbevisninger om, hvad vi kan, skal og bør også når det gælder audit. På DFK konferencen Kvalitet og lederskab den 24. september 2015 har du mulighed for at høre Rikke Topp Vibe-Hastrup fortælle mere om, hvordan intuitiv audit skaber værdi for topledelsen gennem nye perspektiver og indfaldsvinkler, der fremmer innovation og vækst. Hun introducerer også praktiske redskaber til, hvordan man udfolder sit intuitive potentiale. 4 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 5

4 DEN DAG KVALITET BLEV SOCIALT DEN DAG KVALITET BLEV SOCIALT Af Quality Assurance and Tech.Doc. Henrik Gudme / Vestergaard Company A/S. Der findes i dag mange sociale medier til mange forskellige formål. Der er Endomondo for motionister, LinkedIn for professionelle, Instagram hvor brugerne kan dele billeder og følge hinanden for ikke at nævne allestedsnærværende Facebook som for mange har overtaget hvor en slap. Mange danskere er i regelmæssig kontakt med et eller flere af disse medier, ung som gammel. Derimod er sociale medier som et dagligt og vigtigt arbejdsredskab ikke noget ret mange oplever endnu. SOCIAL BUSINESS Hos Vestergaard Company har vi, som en af de første produktionsvirksomheder i Danmark, indført en social samarbejdsplatform som alle medarbejdere i hele koncernen, uanset funktion, har adgang til. Virksomhedens største aktivitet er i Danmark, med ca. 230 ansatte fordelt på ca. 70 funktionærer og 160 timelønnede. Derudover er salg og servicekontorene i USA og Frankrig samt produktionsenheden i Thailand forbundet via denne sociale platform, i alt ca. 300 medarbejdere. HAR DU FLØJET OM VINTEREN HAR DU MED STOR SANDSYNLIGHED VÆRET I NÆRHEDEN AF ET AF VORES PRODUKTER. Som familieejet og ejerledet firma sidder Vestergaard på en betragtelig global markedsandel inden for selvkørende afisningsudstyr til luftfartsindustrien, ligesom firmaet leverer andre former for lufthavnsudstyr, og spiller dermed en afgørende rolle, når det handler om at klargøre fly til take-off i den kolde tid. Baggrunden for indførsel af en social samarbejdsplatform var mangeartet, lad mig komme tilbage til det. Kvalitetsarbejdet var ikke umiddelbart en af dem - men værktøjet har, her efter knapt et år, bestemt vist sit værd i forhold til at øge interessen og forståelsen for, samt højne en i forvejen positiv indstilling til kvalitetsarbejdet hos den enkelte medarbejder. VIDENSDELING Virksomheden er vokset forholdsvis hurtigt de sidste 10 år. Know-how, også hos den enkelte medarbejder i produktionen, er af stor betydning for virksomhedens succes - men virksomheden er blevet for stor til effektiv vidensdeling. For stor til at alle ved alt om, hvad der sker i virksomheden, og for stor til at alle har kendskab til, hvilke problemer en afdeling slås med for tiden. Det var en af styrkerne, da virksomheden var mindre. Efterhånden som virksomheden voksede blev de enkelte afdelinger mere og mere isolerede fra hinanden. Nye medarbejdere har ikke samme forståelse for andre afdelingernes behov, som da virksomheden var mindre. Dette går ud over fleksibiliteten og medfører omarbejde og spild. OPEN ENTERPRISE For at gøre afstanden mellem medarbejderne i virksomheden mindre, for dermed at styrke virksomhedskulturen, vidensdelingen og dermed højne effektiviteten besluttede vores CEO at indføre en social platform. I virkeligheden er udtrykket social platform uheldig, idet det nemt giver forkerte associationer om alle medarbejdere på Facebook hele tiden. Open Enterprise menneske-fokuseret software, er en bedre betegnelse. Det er meget vanskeligt at opbygge en businesscase for indførelse af et sådan værktøj. Hvilket udbytte kan man forvente? Hvordan måler man, at den vidensdeling, der opnås, er stor nok til at retfærdiggøre investeringen? Hos Vestergaard var vi overbevist om at det var en god ide, uden at have beviser på forhånd. SYSTEMETS OPBYGNING Systemet, hos Vestergaard IBM Connections, består grundlæggende af tre grundsøjler. En socialdel der forbinder alle medarbejdere med hinanden. Alle har en profil i bedste facebook stil. Alle kan skrive en status update eller kommentere på andres. Der er mulighed for at synes godt om. Der kommenteres, svares på spørgsmål og deles små historier. En fildelingsfunktion: Hvor filer gemmes og deles i forhold til deres naturlige tilhørsforhold Hvor rettighederne til dem kan styres, og hvor versioneringen er en leg. Der er mulighed for at gemme og dele filer direkte fra Outlook eller stifinder uden at skulle åbne selv programmet. Sidste søjle er projekt-/opgavestyring: Her kan egne og andres opgaver oprettes og uddelegeres Der kan meldes tilbage på disse Alle relevante parter kan se status. Alt indhold kan yderligere deles op i to søjler, Personlige profiler og Interessefællesskaber. FAKTA OM VESTERGAARD COMPANY A/S Vestergaard Company A/S blev grundlagt som Ingeniørfirmaet G. Vestergaard af Godtfred Vestergaard in Vestergaard Company A/S udvikler og producerer højteknologiske specialkøretøjer til servicering af fly i hele verden. Vestergaard Company er markedsledende og sætter standard for branchen med hensyn til kvalitet og funktionalitet. Vi er en international virksomhed i vækst, beskæftiger ca. 230 medarbejdere og har kontorer i Danmark, USA og Fjernøsten. Vestergaard Company A/S har været kåret 4 gange som gazelle: I 2013, 2007, 1999 og I 2013 er Vestergaard Company A/S blevet Sjællandsmester i Entrepreneur of the year 6 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 7

5 DEN DAG KVALITET BLEV SOCIALT En status opdatering kan være helt personlig foretaget fra ens egen profil, men som hovedregel vil indholdet være bundet op på et fællesskab. Et fællesskab er en interessegruppe, som kan være HR, RD, produktion, kvalitet eller kantinen. VI HAR VALGT, AT ALLE KAN OPRETTE DE FÆLLESSKABER, DE HAR LYST TIL. DOG OPFORDRER VI TIL ALTID AT SE, OM DER FINDES NOGET LIGNENDE I FORVEJEN, SÅDAN AT VI IKKE FÅR DUBLETTER. Det at brugen er givet frit, også til private interesser, har løftet anvendelsen af systemet, og selvom der bliver brugt tid på at se, hvad kollegaerne har skrevet i Brøndby forever, så gør det, at den information virksomheden gerne vil have ud til den enkelte bliver læst, delt og kommenteret. FORDELENE Efterfølgende har det vist sig, at fordelene ved systemet er kommet fra helt andre steder end forventet. Vi er en ordre producerende virksomhed, og hver ordre får nu sit eget fællesskab, og der bliver udvekslet mange erfaringer i disse fællesskaber. Erfaringer om uklarheder, tekniske udfordringer og senere deres løsning. Disse er øjeblikkeligt tilgængelige for alle på tværs af virksomheden. Fællesskaberne er også der, medarbejdere lynhurtigt kan finde fabrikationsspecifikationer og andre vigtige dokumenter. Fællesskaberne lever videre efter ordren er leveret og tjener på den måde som en ekstra fødselsattest, når vores service folk står hos kunden og skal løse evt. problemer med udstyret. Dette har betydet øget effektivitet, der gør at vi kan vokse med færre nyansatte end ellers muligt. FORDELENE FOR KVALITETSAFDELINGEN Inden for kvalitet har vi også fået uventet gavn af systemet. Information om ændringer i tjeklister og SOP er udsendes let og bliver læst. Er der information, som er særlig vigtig for bestemte personer eller gruppe, kan disse tagges, og de får dermed direkte besked om, at der er noget særligt for dem. Resten af virksomheden kan følge med og holde sig orienteret efter ønske. TELEFONSUPPORT ER ET STED VI HAR OPLEVET AT SPARE TID. Er der for eksempel problemer med vores online tjeklistesystem, oplevede vi tidligere at blive ringet op af hver eneste afdeling, som fortalte, at der var problemer. NU KAN VI EFTER DEN FØRSTE OPRING- NING POSTE EN STATUS OM, AT DER ER UREGELMÆSSIGHEDER SUPPLERET MED EN FORVENTET TIDSRAMME FOR EN LØSNING. Når problemet er løst, poster vi en ny status. Frustrationerne hos begge parter er væsentlig mindre. Vi får tid til at arbejde med løsningen frem for telefonsupport. FULD OPBAKNING FRA TOPLEDELSEN, ELLERS GLEM DET Fuld opbakning fra topledelsen, ellers glem det - så enkelt kan det siges, og så enkelt er det. Det er ikke et IT projekt. Naturligvis skal det installeres og på anden vis rulles ud, men det er virkelig det allermindste af den samlede succes. Hos Vestergaard var det som sagt CEO ens eget ønske at få en bedre vidensdeling og en større sammenhængskraft i virksomheden. ERFARING MED IMPLEMENTERING Efter test af forskellige systemer faldt valget på IBM Connections. Der blev nedsat en styregruppe og en superbrugergruppe. Superbrugergruppen fik halvanden times undervisning to gange. Herefter blev samtlige medarbejdere inviteret til halvanden times undervisning, hvor de mest almindelige funktioner blev gennemgået. Superbrugergruppen består af medarbejdere jævnt fordelt ud over hele virksomheden, og de fungerer som hjælpere for de øvrige ansatte. Gruppen indkaldes med jævne mellemrum for at diskutere deres erfaringer og ændringsforslag og de får evt. ekstra undervisning hvis der er behov. Hele ledelsen har fra starten været dedikeret til at lægge oplysninger ud i systemet, og det er dermed blevet interessant for alle at bruge det, og det er vokset der fra. SPROGET Vestergaard er en international virksomhed, men også en produktionsvirksomhed med mange håndværkere for hvem fremmedsprog ikke er det mest naturlige. Derfor har vi valgt, at sproget er lokalsproget. Det vil sige, at det meste foregår på dansk. Vores udenlandske afdelinger har nu hurtigt fundet ud af, at ved at bruge Google Chrome kan de få en god forståelse af, hvad der foregår, idet alt oversættes direkte i browseren. STOR VÆRDI Det startede som et forsøg, men viste sig meget hurtigt at være af meget stor værdi for virksomheden. Det er ikke længere et forsøg med en naturlig del af hverdagen for alle Vestergaard ansatte. CV: HENRIK GUDME Quality Assurance and Tech.Doc Vestergaard Company A/S, Roskilde, Denmark Quality Assurance and Tech. Doc, Vestergaard Company A/S Faglærer i Teknikerhuset, RTS Konstruktion og procesoptimering, Bosspak Pty Ltd, Australien Konstruktion og produktionsoptimering, Danfoss A/S, Nordborg. Uddannet: Værktøjsmager, Værktøjskonstruktør, Driftstekniker, P.G.Dip. Ed, NLP Master Practitioner og Kvalitetskoordinator fra Dansk Teknologis Institut. Forventer at afslutte Six Sigma Green belt i august. 8 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 9

6 CSK GROUP APS SÆTTER STANDARDEN FOR KVALITET Customer Relations Manager, Peter Worck Nielsen, Bureau Veritas Certification, overrækker ISO 9001 og ISO/TS certifikaterne til Managing Director Søren Hvorslev. Alle medarbejdere i CSK Group ApS er repræsenteret på billedet fra venstre mod højre: Carsten Meng, Kenneth Hagelskjær, Bo Christensen, Søren Schmidt, Lars Vase, Søren Hvorslev og Kim Beck. CSK GROUP APS SÆTTER STANDARDEN FOR KVALITET Keep it simple but effective. Dette er mottoet hos CSK Group i Esbjerg. De fik i juni 2014 både et certifikat på ISO 9001 og ISO/TS op at hænge på væggen for at vise, at de har styr på tingene, og at effektiviteten er i top. Virksomheden var den første i Esbjerg området med en ISO/TS certificering, og her knapt et år senere gør virksomheden status. Interview med Managing Director i og medejer af CSK Group ApS, Søren Hvorslev Af Lise Pedersen / Bureau Veritas Certification ISO/TS er en mere branchespecifik kvalitetsledelsesstandard, med afsæt i ISO 9001, som er målrettet olieog gasindustrien. Idet CSK arbejder tæt sammen med flere større olieselskaber, er det vigtigt for dem at kunne dokumentere arbejdsprocesserne. Certificeringsprocessen har gjort os skarpe på vores interne og eksterne processer, og har været med til at skabe en unik platform, som vores kunder, samarbejdspartnere og ansatte har stor glæde af., sagde sagde Managing Director i og medejer af CSK Group ApS, Søren Hvorslev, da de opnåede certificeringen i I CSK Group arbejder vi med lagerføring, optælling samt vurdering af kritiske reservedele på vegne af større olieog energiselskaber. Certificeringsprocessen har gjort os skarpe på vores interne og eksterne processer, og har været med til at skabe en unik platform, som vores kunder, samarbejdspartnere og ansatte har stor glæde af. Med certificeringen gennem Bureau Veritas Certification har vi bevist, at vi har styr på de processer, og procedurer, der skal til for at tilsikre en optimal håndtering af vores kunders udstyr, sagde Managing Director i og medejer af CSK Group ApS, Søren Hvorslev, da de opnåede certificeringen i DOKUMENTERER INDSATSEN CSK Group arbejder med innovative reservedelsløsninger, hvor hele processen fra produktion til brug tænkes ind. Kravene til levering er vigtige i branchen, fordi nogle kritiske reservedele ikke nødvendigvis skal bruges med det samme. Derfor tilbyder CSK at lægge delene på lager og opbevare dem, indtil kunden skal bruge dem. Samtidig bliver der holdt et vågent øje med udløbsdatoer og datoer for re-certificering på udstyr, så der er sikkerhed for kvaliteten af udstyret. CSK arbejder med en unik egenudviklet vedligeholdelsesdatabase, hvor det er muligt at kontrollere og styre levetiden på reservedele, maskinudstyr, certifikater og præserveringer. CSK databasen er kompatibel med bl.a. systemet SAP. Derfor er CSK et firma, der i forvejen går meget op i kvalitet, levering til tiden, ergonomi, sikkerhed og systematik, og certificeringen er med til at do- kumentere indsatsen inden for disse områder. EN BRANCHESPECIFIK STANDARD Formålet med en certificering efter ISO/TS er netop at håndtere de fremtrædende risici, der er forbundet med olie- og gasindustrien. Det kan være ganske få, men fatale udstyrsfejl, der er tale om. For virksomheder, der leverer til olieog gasindustrien, dokumenterer en certificering efter ISO/TS et højt kvalitetsniveau, samt at der er styr på virksomhedens processer. Dermed er produktkvaliteten også i top, og det skaber sikkerhed for kunden. Derfor er standarden en naturlig overbygning på CSK s ISO 9001-certificering. CSK Group dokumenterer ikke kun kvaliteten af deres produkter, men også sikkerheden for at produkterne ikke er forældede eller ikke længere virker. Mange kunder, der leverer til olie- og gasindustrien, oplever i højere grad, at der stilles krav om en ISO/TS certificering. Dette er også tilfældet hos CSK, hvor Søren Hvorslev, tilbage i juni 2014, havde en klar vision for CSK groups certificering: Certificeringen vil åbne døren til både nye markeder inden for olie- og gasindustrien og nye kunder. Det er en certificering, der helt sikkert vil gavne vores forretning fremadrettet. Her knapt et år efter, at CSK opnåede sine certifikater, er der ingen tvivl hos Managing Director Søren Hvorslev, om de fordele certificering giver: Siden vores certificering trådte i kraft har vi lagt mærke til, at det er blevet lettere at få adgang til nye kunder i energisektoren. Certificeringen har, ud over at gøre CSK stærkere som virksomhed, gjort det lettere for os at åbne nye døre mod nye kunder og nye markeder. En certificering stiller høje krav til os og vore processer, og det er vigtigt for os konstant, at kunne dokumentere vores kvalitet - ikke bare på papir - men især i praksis via de serviceydelser, vi leverer til vores kunder, siger Søren Hvorslev. Standarden ISO/TS er udviklet i samarbejde mellem ISO og den internationale olie- og gasindustri (ledet af the American Petroleum Institute, API. Bureau Veritas Certification tilbyder certificering efter ISO/TS MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 11

7 LEVERANDØRSTYRING VI SKAL KENDE DEN PÅVIRKNING LEVERANCEN HAR PÅ VORE EGNE PROCESSER, PRODUKTER OG YDELSER. LEVERANDØRSTYRING Leverandører betyder meget for de fleste organisationer (virksomheder). At have gode relationer til leverandørerne og en god styring heraf har stor betydning på organisationens evne til at opfylde sine egne mål og forpligtelser over for kunderne. I det følgende præsenteres de krav, der er formuleret i den kommende udgave af ISO 9001:2005 samt et værktøj, der kan bruges i leverandørstyringen. Af Bent Møller / Chefkonsulent FORCE Technology TERMINOLOGI: KUNDE ORGANISATION LEVERANDØR Information / Ordre Produkt / ydelse ISO 9001:2015 KRAV ISO 9001:2015 stiller krav til eksternt leverede processer, produkter og ydelser. Det skal opfattes sådan, at det er alle processer, processer, produkter og ydelser, der ikke er omfattet af det omfang, der er defineret for organisationens ledelsessystem, som kan påvirke evnen til at levere produkter, ydelser eller påvirker kundetilfredsheden. Organisationen skal beslutte den styring, der skal anvendes i forbindelse med disse eksterne leverancer når: Produkter og ydelser indgår i egne produkter eller ydelser Produkter og ydelser bliver leveret direkte til kunden på vegne af organisationen En proces eller en del af en proces udføres af ekstern leverandør på baggrund af beslutninger i organisationen. Organisationen skal beslutte og anvende kriterier for: Evaluering af leverandører Valg af leverandører Overvågning af leverandørernes præstation Reevaluering på baggrund af deres evne til at levere i overensstemmelse med krav. Der skal opretholdes dokumenteret information af gennemførte aktiviteter samt de handlinger, der besluttes på baggrund af evalueringen. HVORDAN GØR VI SÅ DET? Vi skal kende den påvirkning leverancen har på vore egne processer, produkter og ydelser. Man kan med fordel kategorisere de eksterne leverandører og fx anvende den følgende segmenteringsmodel. Se figur 1 Modellen understøtter den risiko basserede tænkning, der er indbygget i ISO 9001:2015. Modellen er primært et strategisk værktøj i indkøbsprocessen, men det er vigtigt, at vi med kvalitetsledelsesfokus også kan anvende og støtte op omkring leverandør-klassifikation og senere leverandør-evaluering samt -valg. Segmenteringsmodellen er udviklet og publiceret af Peter Kraljic i 1983, og dens anvendelse er behandlet i flere videnskabelige artikler. Et eksempel er en bachelorafhandling af Kristian R. S. Pedersen og Mick S. Thomsen med titlen Kraljics Portefølgemodel, Kritik og nye perspektiver : FIGUR 1: KRALJIC MODELLEN Stigende INDKØBSVÆRDIG (økonomisk betydning) Volumenprodukter og ydelser: Hård konkurrence mellem leverandører Styring af omkostninger er vigtig Flere mulige leverandører LAV PRIS Ikke kritiske produkter og ydelser: Standardvarer / Hyldevarer Mange leverandører EFFEKTIVISERING Strategiske (kritiske) produkter og ydelser: Vedrører organisationens kerne- kompetencer kritisk for overholdelse af kundekrav Unikke kundespecifikationer Leverandørens innovationsevne er betydende Få leverandører (eller enkelt) SAMARBEJDSRELATIONER Flaskehalsprodukter og -ydelser: Kundespecificerede Afhængig af leverandørens teknologi Få leverandører KONTRAKTSTYRET LEVERANCERISIKO (markedets kompleksitet) Stigende 12 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 13

8 LEVERANDØRSTYRING CV: BENT MØLLER Chefkonsulent, FORCE Technology Ledende auditor, FORCE Certification IRCA Certificeret QMS Lead Auditor QMS Uddannet Diplom Ingeniør, Bygge- Anlæg TQM i administration og ledelse Arbejdet med kvalitetsledelse og audit i mere end 30 år i produktionsog servicevirksomheder. Medlem af det Danske Standardiseringsudvalg S216 Kvalitetsledelse Udpeget teknisk ekspert ISO TC 176 SC2 WG24 i forbindelse med revision af ISO 9001 Tidligere udpeget teknisk ekspert ISO TC 176 SC3 WG16 i forbindelse med revision af ISO Auditering af ledelsessystemer Vejledning Der skal anvendes forskellig tilgang til leverandør-evalueringen afhængig af, hvilken klassificering leverandøren har. Omfanget af leverandør-bedømmelse og overvågning vil desuden afhænge af kategori. I en organisations indkøbs- / logistikfunktion er det typisk i deres etablering af indkøbsstrategi, at de fastlægger kategoriseringen af leverandørerne. Det er samtidig vigtigt at have det fulde overblik, så man får inddraget kvalitetsfunktionen i leverandør-kategoriseringen. DEN SENERE LEVERANDØR-EVALUERING OG BEDØMMELSE AF LEVERANDØRER ER TYPISK EN AKTIVITET MED INPUT BÅDE FRA INDKØB, LOGISTIK, DRIFT OG KVALITET FOR AT FÅ SAMMENSAT ET KOMPLET BILLEDE AF LEVERANDØREN. Det er også vigtigt, at organisationen får etableret den rette informationsindsamling af leverandørdata, således at det er overskueligt at lave den løbende leverandør-bedømmelse. Kommunikation med leverandørerne bliver deslige meget lettere, hvis den foregår på et fakta basseret grundlag. TYPISKE LEVERANCER / LEVERANDØRER Kvalitets-aktiviteter relateret til udvælgelse og bedømmelse af de forskellige kategorier Strategiske (kritiske) produkter og ydelser: Bedømmelse af formåen (kapabilitet) mht. produktionsudstyr og viden Evne til at håndtere kontrakter Gennemførelse af risikovurdering Beredskabsvurdering mht. produkt og ydelse Logistik og styring af leverandører Krav til og niveau af ledelsessystem Bedømmelse evt. ved gennemførelse af leverandøraudit Løbende opfølgning på leverancer iht. kontraktkrav Gennemgang af løbende rapportering Status på strategiske leverandører. Indgår typisk i organisationens egen ledelsesevaluering. Flaskehalsprodukter og ydelser: Bedømmelse af formåen (kapabilitet) mht. produktionsudstyr og viden Evnen til at opfylde kontrakt krav Referencer Krav til og niveau af ledelsessystem Bedømmelse evt. ved gennemførelse af leverandøraudit Løbende opfølgning på leverancer iht. kontrakt krav Rapportering på organisationens ledelsesevaluering ved problemer Volumenprodukter og ydelser: Bedømmelse af leverandøren ud fra evne til at opfylde krav. Referencer Evt. kopi af ledelsessystem eller ISO 9001 certifikat fremsendes Evaluering på løbende leverancer og opsamling af data Gennemføreles af leverandøraudit ved problemer. Ikke kritiske produkter og ydelser: Bedømmelse af leverandøren ud fra evne til at opfylde krav. Referencer. Evaluering på løbende leverancer og opsamling af data. DEN RISIKOBASSEREDE TÆNKNING, DER ER INTRODUCERET I ISO 9001:2015, SKAL OGSÅ ANVENDES PÅ LEVERANDØR UDVÆLGELSE, BEDØMMELSE AF LEVERANDØRER OG DE AKTIVITETER, DE EKSTERNE LEVERANDØRER UDFØRER FOR ORGANISATIONEN. Som figur 2 er indsat et eksempel på anvendelse af det grafiske udtryk, der kan præsenteres med Kraljic modellen. Hver cirkel repræsenterer en leverandør placeret i den kategori, de hører til med den type produkter / ydelser, de leverer. Cirklerne er sat ind efter indkøbsværdi og den leverancerisiko, de repræsenterer i relation til organisationens egen leverance. Størrelsen af cirklen repræsenterer størrelsen af den pågældende leverandørs omsætning. FIGUR 2: KRALJIC MODELLEN Stigende INDKØBSVÆRDIG (økonomisk betydning) Volumenprodukter og ydelser: Ikke kritiske produkter og ydelser: AAC Byggevarer CAB Elmotorer ACB Grossist EKSEMPEL: ABC Frames repræsenterer en lille omsætningsandel og en lav indkøbsmæssig værdi, men de udgør en stor risiko for organisationens leverancer. Han sikres med ekstra lager af godkendte varer. BAC Mainboards & SW repræsenterer en stor omsætningsandel en høj indkøbsmæssig værdi og udgør en stor risiko for organisationens leverancer. Her anbefales en dybtgående evaluering af leverandøren og leverandørens evne til at opretholde leverancer: sikre leverandørens formåen, fastholdelse af viden, styring af egne leverandører og evt. nødplaner. ABC Cables AAC Ventiler Strategiske (kritiske) produkter og ydelser: ABC Controls Flaskehalsprodukter og -ydelser: LEVERANCERISIKO (markedets kompleksitet) Det ISO 9001:2015 forlanger omkring styring af leverandører er, at eksternt leverede processer, produkter og ydelser ikke påvirker organisationens evnen til at levere overensstemmende produkter og ydelser til kunderne negativt. Processer leveret af en ekstern leverandør skal forblive under styring af organisationens kvalitetsledelsessystem. Organisationen skal definere både den styring, der skal anvendes over for leverandøren og den styring, der skal gennemføres på resultatet af leverancer med hensyntagen til: BAC Mainboards & SW ABC Covers ABC Frames Stigende Den potentielle påvirkning eksternt leverede processer, produkter og ydelser har på organisationens evne til konsekvent at opfylde kundekrav og relevante lov og myndighedskrav, og effektiviteten af den styring, der anvendes hos leverandøren. Organisationen skal beslutte den verifikation, der skal etableres til at sikre, at leverede processer, produkter og ydelser opfylder krav. Kundefokus og opnåelse af den planlagte kundetilfredshed kræver, at der er styr på eksternt leverede processer, produkter og ydelser. 14 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 15

9 Torsdag den 24. september 2015 Hotel Storebælt, Nyborg KVALITET OG LEDERSKAB Få inspiration til hvordan kvalitetsarbejdet understøtter de ledelsesmæssige udfordringer i din organisation. Gennem en række indlæg kan du bl.a høre, hvordan det sikres at kvalitet og lederskab går hånd i hånd: UDVIKLING OG HARMONISERING AF KVALITETSLEDELSESSYSTEM FØRER ISO 9001 TIL GODT LEDERSKAB? INPUT TIL EN VÆRDISKABENDE LEDELSESEVALUERING INTUITIV AUDIT SKABER VÆRDI FOR TOPLEDELSEN HVORFOR LEVERER MINE MEDARBEJDERE IKKE DEN FORVENTEDE KVALITET? Ta' føring på ISO revision 2015 Er du klar til den nye version af ISO 9001? Ved du, hvad ændringerne bliver? Hvordan bliver overgangsfasen, og hvad kommer det til at betyde for dig? Hos Bureau Veritas ønsker vi at være med til at klæde dig på med kurser, så du tager føring på revisionen! Læs mere om vores kursusudbud i forhold til revisionen på under LEAD Bureau Veritas Denmark Tlf Oldenborggade 1B DK-7000 Fredericia Vesterbrogade 149 DK-1620 København V Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding Vestkraftgade 1 DK-6700 Esbjerg UDSTILLERE:

10 Praktiske oplysninger: Tid: Torsdag den 24. september 2015 kl Konferencen afholdes: Hotel Storebælt Østerøvej Nyborg Tlf Konferenceafgift: Konferenceafgiften inkluderer konferencemateriale og adgang til foredragsholdernes præsentationer via - samt frokost og forfriskninger. Betaling: Der fremsendes faktura som bekræftelse på din tilmelding. Overnatning: Hotel Storebælt tilbyder overnatning i forbindelse med konferencen. Kr. 598 for et enkeltværelse incl. morgenbuffet pr. nat. Skal bestilles og afregnes direkte med hotellet med reference til konferencen. Transport: Offentlig transport Kommer du med toget til Nyborg Station, kan du gå til Sinatur Hotel Storebælt på ca. 20 minutter. Når du kommer ud ad Nyborg Station, skal du gå til venstre ned til Statoil tanken, her skal du igen gå til venstre og følge vejen hen over motorvejen, 200 meter efter motorvejen ligger vi på højre hånd. OBS: Du skal ikke vælge at gå ad naturstien til konferencehotellet, da denne rute er noget længere. Ankommer du i bil: Motorvej E20 - drej fra ved afkørsel 45. Drej til højre ad Storebæltsvej hvis du kommer fra Sjælland og til venstre, hvis du kommer fra Jylland/Fyn. Efter ca. 200 meter ligger Sinatur Hotel Storebælt på højre side. Der er indkørsel fra Hjejlevej. PROGRAM: KL REGISTRERING OG KAFFE KL VELKOMST OG INDLEDNING v. Food Business Development Manager Vibeke Bagger, DNVGL Business Assurance A/S Næstformand i Dansk Forening for Kvalitet KL KL PAUSE UDVIKLING OG HARMONISERING AF KVALITETSLEDELSESSYSTEM I GRUPPEN AF COWI SELSKABER - FORANDRINGSPROCESSER PÅ LEDELSES- OG SYSTEM-NIVEAU Group Quality Director Morten C. Andersen, COWI. KL FØRER ISO 9001 TIL GODT LEDERSKAB? Seniorkonsulent Lars Brogaard, Dansk Standard. KL FROKOST KL INPUT TIL EN VÆRDISKABENDE LEDELSESEVALUERING Quality Manager Jeanet Hornemann Johansen, Rambøll, KL SCENESKIFTE KL INTUITIV AUDIT SKABER VÆRDI FOR TOPLEDELSEN Intuitive Executive Advisor Rikke Topp Vibe-Hastrup, Life Component, Kl ERFARINGSUDVEKSLING OG KAFFEPAUSE KL HVORFOR LEVERER MINE MEDARBEJDERE IKKE DEN FORVENTEDE KVALITET? Erhvervspsykolog Helge Larsen, HL Erhvervspsykologi ApS. KL OPSAMLING & AFRUNDING v. Food Business Development Manager Vibeke Bagger, DNVGL Business Assurance A/S Næstformand i Dansk Forening for Kvalitet Konferenceansvarlig: Food Business Development Manager Vibeke Bagger, DNVGL Business Assurance A/S - Næstformand i Dansk Forening for Kvalitet Du kan tilmelde dig konferencen på PRIS DELTAGELSE I KONFERENCEN: ER DU MEDLEM AF DFK KR MOMS Er du ikke medlem af DFK, koster det kr moms. Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket includerer, at du får Magasinet Kvalitet og Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris. Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat. Læs om konferencen på KVALITET OG LEDERSKAB TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2015 Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf , Behov for positive forandringer? QualiWare sætter din organisation i stand til at foretage positive ændringer ved at levere værktøjer, metoder og tjenester, der sikrer sammenhæng, konsensus og konsistens (coherency, consensus and consistency), og vi støtter jer i håndtering af kompleks viden, vedligeholdt i en kontinuerlig proces, af flere personer med forskellige baggrunde. Kontakt os for et uforpligtende møde og præsentation af vores værktøjer, metoder og tjenester. QualiWare ApS Ryttermarken Farum QualiWare tilbyder et omfattende modelleringsværktøj, der understøtter Forretningsarkitektur, Kvalitetsledelse & Risikostyring. qualiware.com

11 ISO DYRLÆGEN ISO I ØJENHØJDE ISO DYRLÆGEN ISO I ØJENHØJDE ISO Dyrlægen er en frivillig certificeringsordning, der følger ISO 9001 standarden omkring kvalitetsledelse. Ordningen er organiseret efter sampling-ordningen/koncernmodellen. Af kvalitetschef Lone Sønnichsen / ISO Dyrlægen ISO Dyrlægen er en frivillig certificeringsordning for dyreklinikker og dyrehospitaler. For at sikre kundetilfredsheden er der især fokus på høj kvalitet, effektivitet og patientsikkerhed. Ordningen udbydes af Den Danske Dyrlægeforening, Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr. Efter at have arbejdet med ISO 9001 i mange år, har det været både positivt og overraskende, at en ISO 9001 certificering kan være så effektivt et værktøj i en travl hverdag, at jeg flere gange har hørt ejere af dyreklinikker og dyrehospitaler udtale, at de ikke tør melde sig ud af ISO Dyrlægen, fordi de herigennem sikrer, at opgaverne løses effektivt og kvalitetssikret. Dette sker naturligvis ikke bare ved at melde sig ind i ISO Dyrlægen. Som det forudsættes i ISO 9001, skal rigtig mange ting være på plads, før certifikatet kan hænges på væggen. Dette gælder naturligvis også for en dyrlægepraksis. Årsagen til, at ISO Dyrlægen med god grund kan kaldes ISO i øjenhøjde, vender jeg tilbage til sidst i artiklen. Hvorfor frivillig certificering? Først en smule om baggrunden for, at omkring 50 dyreklinikker og dyrehospitaler har valgt frivilligt at bruge både tid og penge på at blive ISO certificeret. Fælles for alle medlemmer er ønsket om at sikre kvaliteten af de ydelser, der tilbydes konsultation, diagnosticering og medicinsk og kirurgisk behandling af hund, kat og smådyr. Det er ISO Dyrlægens idégrundlag at fremme indsigten i - og forståelsen for - kvaliteten af ydelser, som efterspørges på markedet og som giver patienterne den størst mulige sundhed og velfærd. For at undgå at kvalitetsstyringen medfører højere priser, er det vigtigt også at effektivisere arbejdet i en dyrlægepraksis og sikre en synliggørelse af, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver. Alt i alt de sædvanlige tiltag i forbindelse med en ISO 9001 certificering. Flere og flere ejere af dyrlægepraksis ser ISO certificering som et værktøj til: at sikre en effektiv virksomhed, hvor der er fokus på tilfredse kunder, bl.a. gennem høj patientsikkerhed at alle medarbejdere føler ansvar for det samlede resultat, da der er en tydelig ansvarsfordeling, som giver øget tilfredshed for både ansatte og ledelse at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, idet der er en høj grad af medarbejdertilfredshed ved, at medarbejderne føler sig værdsat som en afgørende brik i det samlede puslespil og løbende vedligeholder og udvider deres kompetencer at sikre de bedste forudsætninger for et godt generationsskifte og øget værdi af praksis. DET SKAL GIVE MENING Som ny i den veterinære verden er det tydeligt, at arbejdet i en dyrlægepraksis i høj grad ikke blot er et arbejde. For de fleste er det en livsstil et bevidst valg med en varieret dagligdag med dyr og mennesker i centrum. Jeg oplever i den grad, at der er fokus på dyrevelfærd. Og set ud fra mine mange års erfaring med en til tider lidt tung og regelstyret tilgang til ISO 9001, kunne jeg se mange muligheder for en vis modstand mod de tiltag, der er nødvendige for at sikre certifikatet. Heldigvis har ISO Dyrlægen et gennemgående slogan. Det er såre simpelt og lyder: Det skal give mening! I praksis betyder det, at alle tiltag skal kunne tåle spørgsmålet: Giver det mening? Spørgsmålet bliver stillet allerede på introduktionskurset, som alle nye medlemmer skal deltage i. At give mening kan være i forhold til sikring af leverancer, sikring af in house udstyr, høj kundetilfredshed, høj medarbejdertilfredshed og mange andre områder. For at den enkelte medarbejder kan vurdere sine egne arbejdsopgaver i det perspektiv, er det nødvendigt, at der samtidig er skabt synlighed og forståelse for resten af virksomheden. Indsigten i den samlede proces, hvor man måske kun bidrager med en lille andel, gør det nemmere at modtage og aflevere opgaven fra og til kolleger sagt på ISO 9001 sprog : Ved at kende den samlede proces, øges mulighederne for effektivitet og kvalitet samtidig med, at risici minimeres. DEN GODE ISO-KULTUR For at sikre det bedste grundlag for løbende justeringer og tilretninger, som er nødvendige for at sikre kvalitet og løbende effektivisering, er det afgørende med et faktuelt udgangspunkt i form af bl.a. afvigelser. I en travl hverdag kan det være svært at afse tid til at få oprettet de afvigelser, som danner udgangspunktet for de forebyggende handlinger. FIGUR 1 - ISO DYRLÆGEN ORGANISATION I ISO-SAMMENHÆNG 20 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 21

12 ISO DYRLÆGEN ISO I ØJENHØJDE CV: LONE SØNNICHSEN Siden 1. januar 2014 ansat som Kvalitetschef for ISO Dyrlægen. Har over 20 års erfaring med effektivisering og kvalitetssikring af processer og arbejdsgange, bl.a. i KMD, hvor hun har arbejdet med både projektledelse af større koncern projekter og haft funktion som Lead auditor og Audit manager. Det er derfor vigtigt at få skabt en god ISO-kultur, hvor den enkelte gennem indsigt og forståelse tager ejerskab for hver deres del af grundlaget og udgangspunktet for rettidig omhu. ISO Dyrlægen har derfor stor fokus på, at medlemmerne er meget bevidste om at sikre forståelse gennem indsigt. FOKUS PÅ BRUGERNES DAGLIGDAG Intet er fejlfrit heller ikke ISO Dyrlægens kvalitetsstyringsværktøj. Når det er sagt, er det samtidig nødvendigt at pointere, at de krav, der ligger til grund for kvalitetsstyringssystemet, har været at kvalitetssikre en travl hverdag. IT-værktøjet er én af årsagerne til ISO Dyrlægens succes. Kvalitetsstyringssystemet er simpelt og brugervenligt og tager udgangspunkt i, at procedurer og arbejdsgange skal kunne udløse aktiviteter, som viser på en samlet oversigt. (figur 2). Det er derfor hurtigt og effektivt at få overblik over, hvilke opgaver der er på planen for den aktuelle dag. Samtidig vises også de opgaver, der mangler at blive udført de afvigelser, som endnu ikke er lukkede samt de opgaver, som er plansat til den efterfølgende uge. Det er derfor slut med små, gule sedler, reminder-funktionen i Outlook eller lignende tiltag dette sikres via ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem. Er man ny medarbejder, giver ét klik på proceduren adgang til den mere fyldestgørende beskrivelse af opgaven og samtidig sikres dokumentation på, hvem der har udført opgaven og hvornår. Som leder er det derfor ikke nødvendigt at tjekke, hvorvidt forskellige opgaver er udført. Oversigten i kvalitetsstyringsværktøjet giver et løbende overblik over gennemførte og udestående opgaver simpelt og nemt. HVORFOR SAMPLINGMODELLEN? Én af de store fordele ved et fælles Hovedkontor er, at jeg som fælles kvalitetschef for alle certificerede dyreklinikker og dyrehospitaler kan sikre en ensartethed og samtidig sikre erfaringsudveksling på tværs af medlemmerne i ordningen. Det betyder både øget effektivisering og kvalitetssikring hos alle medlemmerne. Samtidig aflastes det enkelte medlem i forhold til mange af de administrative opgaver, som følger med en ISO certificering. Fokus er, at medlemmerne skal sikres mest mulig tid til det veterinærfaglige arbejde. INTERN AUDIT OPGAVEFORDELING SAMT STYRING OG OPFØLGNING Der gennemføres intern audit hos samtlige medlemmer mindst én gang årligt. Denne audit kan enten gennemføres af Kvalitetschefen eller af en auditor-uddannet medarbejder fra medlemsklinik/-hospital. Forudsætningen for at kunne gennemføre intern audit er således, at vedkommende er uddannet i at udføre intern audit. Denne tager udgangspunkt i både ISO 9001 og ISO Dyrlægens Kvalitetshåndbog, der sikrer det veterinærfaglige fokus. Som tidligere nævnt er der stor fokus på, at Hovedkontoret løfter flest mulig af de administrative opgaver. Det er derfor også Hovedkontoret, som udarbejder den samlede auditplan for alle medlemmer, sikrer bemanding af audits, udarbejder skabelon til auditrapport, sikrer samlet list of findings og følger op på, at eventuelle afvigelser lukkes. Herudover følger Hovedkontoret op på, at alle medlemmer lever op til de fælles, obligatoriske kvalitetsmål. Samtidig styres ekstern audit via Hovedkontoret. FÆLLES KVALITETSMÅL OG OBLIGATORISKE KRAV Ud over kravene i ISO 9001 er der naturligvis veterinærfaglige forhold, som skal være på plads, før en dyrlægepraksis kan blive certificeret gennem ISO Dyrlægen. Det gælder både i forhold til sikring af kundetilfredshed, journalføring og alle de øvrige forhold, som sikrer høj kvalitet og effektivitet ved driften af dyreklinikken/dyrehospitalet. KVALITETSUDVALG ISO Dyrlægen har et Kvalitetsudvalg, bestående af 3 dyrlæger, der sikrer den faglige del af certificeringen og samtidig fungerer som min livline i veterinærfaglige spørgsmål. I en travl hverdag er der, også i den veterinære verden, behov FIGUR 2 - KVALITETSSTYRINGSSYSTEMETS OVERSIGT OVER AKTIVITETER Kvalitetsstyringssystemet er simpelt og brugervenligt og tager udgangspunkt i, at procedurer og arbejdsgange skal kunne udløse aktiviteter, som viser på en samlet oversigt. for løbende ændringer og justeringer, både som følge af ændring i lovgivning, nye typer medicin, forbedret udstyr, nye behandlingsmuligheder og metoder og meget mere. Det er naturligvis den enkelte dyrekliniks/dyrehospitals ansvar, at have fingeren på pulsen. Dette understøttes dog af ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg gennem veterinære krav og anbefalinger, eksempelvis anbefalinger omkring røntgen, tandrøntgen, medicin, in house udstyr m.v. Samtidig deltager der altid en dyrlæge fra Kvalitetsudvalget, når nye medlemmer certificeres. ISO I ØJENHØJDE Som nævnt indledningsvis er det Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr under Den Danske Dyrlægeforening, der har taget initiativet til den frivillige certificeringsordning for dyreklinikker og dyrehospitaler. ISO Dyrlægen erstatter den tidligere hospitalsgodkendelse gennem Den Danske Dyrlægeforening, og ordningen har fokus på at sikre kundetilfredshed ved at arbejde med sikring af høj kvalitet og patientsikkerhed. Der er, som mange sikkert ved og måske selv har oplevet, stor forskel på dyrlægepraksis. Nogle er store dyrehospitaler, som til forveksling ligner de humane hospitaler. Andre er mindre klinikker, hvor opgaverne håndteres af 1-2 dyrlæger og tilsvarende veterinærsygeplejersker. Fælles for alle er dog, at det altid vil være muligt at forbedre arbejdsgange, så kvaliteten og dermed patientsikkerheden højnes. Det er også nødvendigt, at arbejdsgangene er effektive. Dette sikres bl.a. ved, at jo mere effektivt opgaverne løses, jo mere tid er der til det veterinærfaglige arbejde. ISO Dyrlægen sikrer, at uanset hvad udgangspunktet er i den enkelte dyrlægepraksis, så understøtter og hjælper ISO certificeringen med at sikre de individuelle tiltag, som er nødvendige hos det aktuelle medlem. Der er naturligvis veterinære minimumskrav, som skal være på plads, inden certifikatet kan hænges på væggen, men med tilgangen ISO i øjenhøjde er alle medlemmer sikret en hjælpende hånd, så kvalitet, patientsikkerhed, medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed løbende forbedres. Certificering gennem ISO Dyrlægen skal give mening og værdi. OG MEGET MERE Herudover er der mange andre fordele ved ISO Dyrlægen: Stor erfaringsudveksling, bl.a. på den årlige medlemsdag Deling af procedurer via Kvalitetsstyringssystemet Wiki Mulighed for konsulentydelser og sparring fra Hovedkontoret Fælles nyhedsbrev med erfaringer, inspiration m.v. 22 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 23

13 ISO 9001 PRODUKTIVITET OG KVALITET GÅR HÅND I HÅND ISO 9001 PRODUKTIVITET OG KVALITET GÅR HÅND I HÅND Øget forretningsfokus er er en af de væsentlige ændringer i den nye version af ISO 9001, der udkommer i efteråret Det stiller nye krav til virksomheden lige fra den kvalitetsansvarlige til ledelsen og til en eventuel (re-)certificeringsproces. Interview med Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard. Af Lisa Olufson / presseansvarlig i Dansk Standard Mange større virksomheder gør i dag meget af det, som den fremtidige ISO 9001 fordrer, og har i deres kvalitetsledelse fokus på forretningen, omverdenen og de risici og muligheder, virksomheden står over for. Med den nye ISO 9001 skal dette indgå i alle aspekter af kvalitetsarbejdet, og det Dansk Standard er Danmarks officielle standardiseringsorganisation og arbejder bl.a. for, at Danmark og danske virksomheder får størst mulig værdi af og indflydelse på europæiske og internationale standarder. Dansk Standard rådgiver desuden om standarder og om anvendelse af standarder til strategisk forretningsudvikling og -optimering. forudsætter en ny form for involvering fra ledelsens side samt en skærpet forretningsforståelse fra de kvalitetsansvarliges side, fortæller Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard. KVALITETSLEDELSE = FORRETNINGSLEDELSE Niels Madelung har igennem mere end 10 år rådgivet danske virksomheder i effektiv og værdiskabende kvalitetsledelse. Han har om nogen kendskab til ISO 9001 og til, hvad ændringerne kommer til at betyde for den enkelte virksomhed i kraft af sin stilling som chefkonsulent i Dansk Standard, der har spillet en aktiv rolle i udviklingen af ISO Kvalitetsledelse har tidligere ofte stået ved siden af forretningen som noget selvstændigt og i manges øjne også lidt besværligt. Den nye ISO 9001 dæmmer op for denne opfattelse og adfærd. Opfyldelse af krav til kvalitetsledelse vil fremover tage udgangspunkt i virksomheden og være en integreret del af forretningsledelsen og af forretningsprocesserne. Og kvalitetspolitik og mål skal være forbundet med forretningsstrategien. Det indebærer samtidigt, at forretningsledelsen får et værktøj, som vil gavne udbyttet af deres arbejde ved bl.a. at levere en metodik til organisationen og en ny og bedre metodik for dem, som allerede anvender ISO Det er ikke kun virksomhederne, der vågner op til en ny virkelighed, når den nye ISO 9001 udkommer. Også auditorerne, der skal (re-)certificere virksomhederne, skal i den grad forholde sig til ændringerne. Certificeringen går fra at måle kvalitet kvantitativt til at måle kvalitet kvalitativt, og vil kræve langt mindre tjek-skemakontrol, mindre sort-hvidt og meget mere indlevelse og øjenhøjde. Det stiller store krav til auditorerne, der i endnu højere grad end tidligere skal have et forretningsmæssigt syn på tingene og fx skal kunne vurdere, om de opstillede kvalitetsmål giver forretningsmæssig mening og om de understøttes af de eksisterende processer og kontroller, siger Niels Madelung. Derfor siger jeg til alle, jeg rådgiver i kvalitetsledelse: udfordr jeres auditor på hans fortolkning af standarden og hans forretningstankegang. FORSTÅ DIG SELV OG DIN OMVERDEN Som en del af det øgede forretningsfokus følger naturligt også et øget fokus på at forstå organisationen, og hvad den repræsenterer, og forstå behov og forventninger hos interessenterne. Omverdenen styrer os eller sætter i hvert fald rammerne for vores ageren. Derfor er det alfa og omega, at du kender din omverden og dine kunder. Samtidigt skal du også kende din organisation og dine arbejdsprocesser, for det hjælper med at sikre, at kunden får de forventede produkter eller services inden for de givne rammer. Målet er, at få en glad kunde hver eneste gang, og derfor altid vurdere, hvorvidt alt det, virksomheden gør, i sidste ende giver værdi til produktet eller servicen og gavner kunden. MULIGHEDERNES STANDARD Med det øgede forretningsmæssige fokus følger også, at ISO 9001 i endnu højere grad end tidligere giver mulighed for at skabe balance mellem kvalitet og produktivitet. At opretholde eller øge kvalitet og service uden at sætte lønsomheden over styr er i dag af stor betydning for alle organisationer - offentlige som private. Den nye ISO 9001-standard inkluderer, at kvalitetsledelse sker i harmoni med produktiviteten. Forholdet mellem kvalitet og produktivitet er således ikke længere så modsætningsfyldt. Med et og samme værktøj kan der arbejdes målrettet med begge dele, og bundlinjen får lov at spille en større rolle end tidligere, siger Niels Madelung. OM ISO 9001: 2015 ISO 9001 bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande. Kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt. Den nye version af ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse udkommer i efteråret Dansk Standard har spillet en aktiv rolle i udviklingen af den. Med ISO 9001: 2015 introduceres en fælles struktur for alle ledelsesstandarder. Det bliver således nemmere at arbejde med flere ledelsesstandarder, fx miljøledelse og kvalitetsledelse, i samme virksomhed. Et helt nyt element i ISO 9001, der spiller sammen med øget fokus på produktivitet, er balancen mellem muligheder og risici. 24 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 25

14 ISO 9001 PRODUKTIVITET OG KVALITET GÅR HÅND I HÅND Øget fokus på muligheder og risici bliver en integreret del af kvalitetssystemet. Den nye ISO 9001 er mulighedernes standard. Den hjælper organisationerne med at afdække og vurdere de muligheder, der er, og de risici der opstår, hvis disse muligheder forfølges. ISO 9001 er således fortsat og måske i endnu højere grad end tidligere - et stærkt værktøj, som ledelsen kan bruge til at udvikle virksomheden med. Som virksomhedsrådgiver, der tænker i virksomhedens interesser, er jeg utroligt glad for, at standarden har fået den form og det indhold, den har fået, fordi den nu i langt højere grad er et ledelsesværktøj. Og jeg tror også, at det vil være med til at give den øget anseelse, fx hos topledelsen, siger Niels Madelung og tilføjer: Den tid, hvor ISO 9001 alene var et kundekrav, er forbi. Standarder er et middel til at opnå et mål. Standarder er ikke et mål i sig selv. CV NIELS MADELUNG Niels Madelung er chefkonsulent i Dansk Standard, hvor han siden 2006 har arbejdet med rådgivning af offentlige og private virksomheder i bl.a. kvalitetsledelse. Han har en kandidatuddannelse fra banksektoren, er certificeret Lean Manager og har arbejdet 13 år i finanssektoren samt 25 år i konsulentbranchen som såvel konsulent, chef og direktør. Niels Madelung har deltaget i en række råd og ekspertgrupper, udgivet en bog om forretningsorienteret risikoledelse og benyttes hyppigt som foredragsholder og facilitator. GIV DINE AUDITORKOMPETENCER ET LØFT. HÆV STANDARDEN MED ET AF VORES MANGE KURSER! DNV GL tilbyder professionelle kurser til alle typer virksomheder inden for alle brancher. Tilmeld dig fx: Auditorkursus i kvalitetsledelse Auditor som coach Lead auditorkursus i kvalitetsledelse (IRCA-certificeret) Grundlæggende kvalitetsledelse Auditorkursus i arbejdsmiljøledelse Kvalitetslederuddannelsen Scan koden og se alle vore kurser DNV GL er et af verdens førende certificeringsorganer. Vi hjælper vores kunder med at sikre virksomhedens resultater inden for ledelse, produkter, medarbejdere, udstyr og leverandørstyring gennem certificeringer, verifikation, godkendelser, kurser og kompetenceudvikling. Vi indgår partnerskaber med vores kunder og hjælper dem med at opbygge bæredygtige forretninger og skabe troværdighed i forhold til virksomhedens interessenter. DNV GL opererer i mere end 100 lande, hvor over medarbejdere dagligt arbejder engageret på at hjælpe vores kunder med at gøre verden safer, smarter and greener. Læs mere og tilmeld dig på SoluDyne integreret business management system Vi hjælper dig med at blive bedre til business management. Henrik Holstberg SoluDyne tilbyder komplette og brugervenlige, integrerede business management løsninger og konsulentbistand til implementering. Improve Det komplette ledelsessystem til styring af dokumenter og registreringer vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Improve indeholder bl.a. følgende moduler: Dokumentstyring, Afvigelsesbehandling, Reklamationsbehandling, Arbejdsskader, Nærved-ulykker, Kalibrering, Vedligehold, Forbedringsforslag, Ændringsstyring, Handlingsplaner, Human Ressource, Risikovurdering og Audit. SoluDyne business management MARK Strategisk ledelse Mission, vision, strategier, strategiske og operative mål med kritiske succesfaktorer, nøgletal og handlingsplaner kan opdeles på overordnet organisatorisk niveau til forskellige enheder. APOS Arbejdsprocesorienteret styring Visualisering af arbejdsprocesser gør det enkelt at styre, kontrollere, forbedre og sikre overholdelse af virksomhedens processer, på tværs af afdelinger, organisation, og lokationer, hvor myndighedskrav, kundekrav og selskabskrav er integreret med ledelssystemet. CAT Kompetencestyring Virksomheden gøres i stand til at udføre effektive tiltag med fokus på rigtig kompetence, mål og tiltag for den enkelte ansatte. QIS Kvalitetsforbedringssystem Kvalitetsforbedringsmodulet er designet til at håndtere alle typer observationer; forbedringsforslag, afvigelser, dispensationsansøgninger, auditafvigelser, HMS og andre typer hændelser. Risikostyring SoluDyne leveres med komplet værktøj til Risikoanalyse. Vedligeholdelsessystem Vedligeholdelsesmodulet anvendes til styring af systematisk vedligehold af produktionsudstyr, maskiner, bygninger mv. SAFER, SMARTER, GREENER Totalleverandør inden for business management maqis.dk 26 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 27

15 KVALITETSTUR TIL VOLVO CARS I løbet af 45 magiske sekunder samles karrosseri og undervogn på Volvo Cars fabrik i Torslanda ved Gøteborg, og netop dette sted har fået det romantiske navn Marriage Point. Et rørende syn for selv de hårdkogte kvalitets- og miljøchefer. KVALITETSTUR TIL VOLVO CARS Der var udveksling af gode erfaringer fra øst og vest, da kvalitets- og miljøchefer fra både Danmark og Sverige havde sat hinanden stævne til et netværksmøde hos Volvo Cars hovedkontor i Gøteborg. Samtidig fik man kvalitetsinspiration fra Volvo Cars fuld gas, og deltagerne fik både indblik i den spritnye Volvo XC90, en inspirationstur gennem hele produktionen og besøgte Volvo Cars Safety Centre, som er et af de mest avancerede testcentre i hele verden. En spektakulær oplevelse for piger og drenge i alle aldre. Af Jørn Jensen / Brand & Business Developer, Bureau Veritas Deltagerne fra Bureau Veritas netværksgruppe kom helt ned under motorhjelmen på kvalitetsledelsen hos Volvo Cars, da de besøgte koncernens imponerende hovedkvarter i Torslanda lige uden for Gøteborg. Formålet med mødet var både at udveksle erfaringer omkring kvalitets- og miljøledelse i globale koncerner og få inspiration fra Volvo Cars. Deltagerne fik et helt unikt indblik i Volvo Cars, da de blev lukket helt ind i det inderste af koncernens motorblok. VIDEREUDVIKLING AF ERFARINGSUDVEKSLING Deltagerne blev budt velkommen af Senior Vice President Paul Welander, som er den øverste ansvarlige for Volvo Cars kvalitet og kundetilfredshed, og han betragtede besøget som en videreudvikling af erfaringsudveksling mellem Danmark og Sverige. I går havde vi besøg af Novo Nordisk, og selv om medicinal- og bilindustrien er langt fra hinanden, er det alligevel tankevækkende, at så mange af vores udfordringer er de samme. Jeg tror, at vi kan lære meget af hinanden, og jeg håber, at dette møde hos os kan være med til at styrke erfaringsudvekslingen, sagde Paul Welander. Herefter dykkede deltagerne i helt bogstaveligste forstand ned under kølerhjelmen på Volvo Cars største satsning i mere end 25 år: Den store SUV (Sport Utility Vehicle) Volvo XC90, der skal løfte Volvo helt op blandt stjernerne i premium segmentet. Vi har igennem de sidste fem år investeret ca. 75 mia. kr. i den nye SPAplatform (Scalable Platform Architecture), som XC90 er den første bilmodel til at anvende. Det er betydeligt mere end Øresundsbroen, som forbinder vores to lande, fortalte produktchef Kent Falck, Volvo Cars, som har været omdrejningspunktet i udviklingen af denne model, der er den første egenudvikling, siden de kinesiske ejere Geely overtog den svenske stolthed fra Ford i Med forudbestillinger på koncernens største model nogensinde tyder meget på, at dette bliver en markant succes. MAGI UNDER MARRIAGE POINT Global kvalitetsdirektør John Öster, Volvo Cars, tog herefter over og gav deltagerne indsigt i, hvad der lige nu udgør koncernens største kvalitetsudfordringer. 28 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 29

16 KVALITETSTUR TIL VOLVO CARS Sådan ser en Volvo XC60 ud efter et møde med 850 tons stål med 64 km/t i Volvo Cars Safety Centre. Det er i højeste grad kvalitetsledelse i praksis. Også i fremtiden får sikkerhed en helt central plads hos Volvo Cars, hvor de fremtidige modeller bliver udstyret med elektronik, der helt skal undgå uheld. Visionen for 2020 er, at ingen skal opleve alvorlige kvæstelser i en ny Volvo-model. Dette stiller bl.a. helt nye krav til kvalitetssikringen af software, som er en af virksomhedens store udfordringer. Deltagerne på inspirationsturen betragter her en Volvo konceptbil, som giver et praj om designet på fremtidige modeller. Deltagerne kom bl.a. helt tæt på både virksomhedens sikkerhedscenter og produktionen af den helt nye Volvo XC90. det imponerende sikkerhedscenter, hvor lastbiler helt op til 12 tons med 80 kilometer i timen smadres til ukendelighed. Sikkerhed har altid været helt afgørende for Volvo Cars, og vores mål er, at ingen kommer alvorligt til skade i en Volvo i 2020, fortalte John Öster, inden gruppen fuld af nye kvalitetsindtryk vinkede farvel foran den perlehvide XC90 under Volvohallens hvælvinger. Mon ikke, at Volvo Cars har fået nogle nye kvalitetsdisciple. JØRN JENSEN Brand & Business Developer, Bureau Veritas Certification FACTS OM VOLVO CARS Etableret i 1927 i Gøteborg, Sverige Siden 2010 ejet af kinesiske Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) Volvo-navnet er ejet i fællesskab af Volvo Cars og AB Volvo forhandlere i 100 lande medarbejdere solgte biler i 2014 Største markeder er Kina (17%), Sverige (13%), USA (12%), Storbritannien (9%) og Tyskland (7%) Hovedkontor i Gøteborg og produktion i Sverige, Belgien og Kina Certificeret af Bureau Veritas Certification efter ISO 9001 (kvalitet) og ISO (miljø) Kvalitetssikring af software er én af vores største udfordringer, da stadig flere af bilens vitale funktioner er afhængig af software. Samtidigt kan det være svært at afgøre, hvornår kvaliteten er tilstrækkelig. Derfor er det ét af de områder, som vi har mest fokus på nu, fortalte en ærlige kvalitetsdirektør, inden deltagerne indløste billet til Det blå tog, som kørte dem gennem produktionen fra ende til anden. Tonstunge presforme omdannede her ruller af stål og aluminium til de første spæde dele af en ny bil, som blev samlet til et karrosseri, der under romantiske former på bare 45 magiske sekunder blev foreviget med sin undervogn under produktionslinjens Marriage Point. En række robotter stod både for vielse og velsignelse, inden den nye enhed blev sendt det sidste stykke ned af båndet for at modtage bryllupsgaver i form af døre, sæder og andre komponenter til livets lange rejse. Ved båndets ende blev bilen i endnu et magisk øjeblik startet for første gang, hvorefter den var klar til et langt liv i på livets landevej. Selv den hårdeste og mest stålsatte kvalitetschef blev lidt varm om hjertet. 850 TONS STÅL REDDER LIV Ikke alle fik dog et langt og lykkeligt liv, f.eks. har 90 af den helt nye XC90 allerede mistet livet i en ulige kamp mod en kæmpe stålmur på 850 tons i Kvalitetsstyring - med fagspecifik viden og innovativ software Hos IPW Systems får du professionelle, webbaserede software løsninger til automatisering af virksomhedens processer. Vi lytter til dine behov og tilbyder den optimale løsning, som altid er modulopbygget, brugervenlig og uden licenser. Ring og hør mere vi glæder os til at tale med dig. ipwsystems dk Olaf Ryes Gade 7R 6000 Kolding MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 31

17 TILMELD DIG PÅ TILBUD OM PUBLIKATION VEDR. ÆNDRINGER I ISO 9001:2015 EFTERÅRETS 2 DFK KONFERENCER SÆTTER FOKUS PÅ... KVALITET I HELE ORGANISATIONEN Du kan deltage i én eller begge konferencer, men ved samtidig tilmelding opnår du 15 % rabat på begge konferencer. DFK bragte i Magasinet Kvalitet , , og en række artikler af chefkonsulent Bent Møller, FORCE Technology om ændringerne i den nye/reviderede ledelsessystemstandard i forbindelse med indførelse af ISO 9001:2015. DFK har samlet artiklerne i en Publikation, som afsnit for afsnit gennemgår, hvilke ændringer der er i den ny/reviderede ledelsessystemstandard. Publikationen kan være et nyttigt værktøj i arbejdet med at indføre den nye ISO 9001:2015. Publikationen blev uddelt til deltagerne på konferencen Ny ISO 9001 muligheder og udfordringer den , men medlemmer af DFK har nu også mulighed for at købe Publikationen enten i papirform eller elektronisk. Vi lægger ud med konferencen: KVALITET OG LEDERSKAB den 24. september 2015 på hotel Storebælt i Nyborg Vi følger op med konferencen: FÅ ALLE MEDARBEJDERE MED I KVALITETSARBEJDET den 26.november 2015 på hotel Comwell i Middelfart PRIS: Publikationen i papirform pr. stk.: kr moms og forsendelse Publikationen elektronisk: kr moms Er du interesseret i købe publikationen, kan du sende en til DFK s sekretariat husk at angive hvilken form du ønsker. Få inspiration fra direktører og kvalitetschefer til, hvordan kvalitetsarbejdet understøtter de ledelsesmæssige udfordringer i din organisation. Hvordan afstemmes forventningerne, og hvordan sikres, at kvalitet og lederskab går hånd i hånd? Hvilke krav stiller topledelsen til kvalitetsarbejdet i din organisation, og hvordan kommunikerer du som kvalitetschef med topledelsen? Skal det være tekniske/organisatoriske emner - eller kan du vise topledelsen, hvilke økonomiske konsekvenser kvalitetsarbejdet har for organisationen og dermed også på bundlinjen. Mød disse spændende foredragsholdere: * Group Quality Director Morten C. Andersen, COWI * Seniorkonsulent Lars Brogaard, Dansk Standard * Quality Manager Jeanet Hornemann Johansen, Rambøll * Intuitive Executive Advisor Rikke Topp Vibe-Hastrup, Life Component * Erhvervspsykolog Helge Larsen, HL Erhvervspsykologi ApS Se nærmere beskrivelse af konferencen på bagsiden eller på Du ved, hvor vigtigt det er, og hvor mange penge der at hente. Du har ovenikøbet ledelsens opbakning. Men hvordan får du alle medarbejderne med dig hvordan kommer kvalitetsarbejdet ud i alle kroge af virksomheden? På denne konference får du inspiration til dit arbejde med at inddrage hele organisationen. Du tager hjem med nye og banebrydende ideer til træning, motivation og involvering af medarbejderne i arbejdet med kvalitet. Det bliver en dag med præsentation af gennemprøvede erfaringer, Nudging, e-learning og ny tilgang til systemtænkning. Mød disse spændende foredragsholdere: * Direktør og partner Kristian Astrup Nielsen, Vanguard Danmark I/S * QA Manager Søren Lyngsø-Petersen, Bang & Olufsen Medicom * Direktør Morten Münster, The Nudging Company * Direktør John Tørring, Effective-Learning A/S * Kvalitetskonsulent Trine Hopp, Sydvestjysk Sygehus * Director of Global test Per Østergård Nielsen, Danfoss Power Electronics A/S Se nærmere beskrivelse af konferencen på Kursus i den nye ISO 9001:2015 standard Du får redskaberne til at kunne tolke den nye standard samt indsigt i og forståelse for de grundlæggende principper, koncepter, krav og retningslinjer september 2015, Vejen december 2015, Lyngby Yderligere information Annette Koch Petersen tlf forcetechnology.com VÆR SIKKER PÅ EN PLADS, OG TILMELD DIG NU! Skan koden for yderligere information og tilmelding 32 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 33

18 SIDEN SIDST SIDEN SIDST OVERSIGT OVER LEVERANDØRER Find link til disse leverandører på Bemærk, at leverandører, som er markeret med en giver rabat til DFK medlemmer. JOBS VIA IT-VÆRKTØJER Leverandører af IT-værktøjer til håndtering af kvalitets- og forretningsprocesser. Basal Kvalitet og miljø ApS D4 Enterprise Solutions ApS European House of Quality A/S IPW Systems A/S ISOWARE A/S Qualiware Aps SoluDyne ApS Symfoni Danmark A/S KVALITETSKONSULENTER Konsulenter med speciale indenfor kvalitetsstyring ACS Gruppen AM Gruppen Dansk Standard European House of Quality A/S FORCE Technology Lasse Ahm Consult QMS-Consult Quality Thinking SoluDyne Storm Management Teknologisk Institut 1 CERTIFICERENDE ORGANER ACS Registrars Bureau Vertitas Certification A/S DNVGL Business Assurance A/S Dancert A/S FORCE Certification Dansk Institut for Certificering LRQA Danmark Listen omfatter kun medlemmer af DFK, og firmaer / organer, som har valgt at annoncere på DFK har ikke taget stilling til virksomhedernes produkter og services Jobannoncer på Søger du en kvalitetsmedarbejder, har du mulighed for at indrykke annonce på som er rettet direkte mod målgruppen. Er du interesseret så kontakt sekretariatet på for pris mv. Søger du nye udfordringer? Medlemmer af DFK, som søger nye udfordringer, kan ganske gratis lægge sin jobprofil på Det betyder samtidig, at du, som søger en ny kvalitetsperson til dit firma, nemt kan finde potentielle kandidater der. Vil du benytte dig af tilbuddet, sender du din jobprofil som.pdf fil til sammen med den korte tekst, du ønsker skal fremgå stå på hjemmesiden. (2-3 linier) Vi linker til den fremsendte jobprofil. Jobprofilen vil blive taget af efter 3 mdr., eller når den ikke længere er aktuel. Jobprofilen kan genopslås. GRATIS medlemsgode VELKOMMEN TIL VORE NYE MEDLEMMER KONFERENCE TIL HALV PRIS TILMELD DIG PÅ NYE FIRMA MEDLEMMER: Dansand A/S, Brædstrup Hydac A/S, Langeskov Züblin A/S, Trige DEAS, Frederiksberg NYE PERSONLIGE MEDLEMMER: Annette Ræbild, Birkerød Svend Rosendahl, Risskov Lars Rygaard, Lyngby Charlotte R. Almtorp, Aalborg Anita Andersen, Sæby Piet Dokkedal, Esbjerg V. Lene Øbro, Glostrup Frank Heide, Hvidovre Jan Holm, København Ø. Skaf et nyt firmamedlem og deltag i en DFK-konference til halv pris. Vi ønsker, at så mange som muligt kan få glæde af den viden og den store erfaring, der helt unikt er samlet hos DFK s medlemmer, og som bl.a kommer til udtryk i de arrangementer DFK tilbyder. Fortæl en kvalitetskollega om DFK s aktiviteter, og glæd dig til en konference til halv pris, hvis et firma på din opfordring melder sig ind som nyt medlem. Medlemskabet af DFK koster ikke alverden, og vore konferencer er blandt markedets billigste netop for at prisen ikke skal afholde nogen fra at være med. Se yderligere på hvor også nye medlemmer kan tilmelde sig. Husk at dit nye medlem skal skrive som bemærkning, at du har anbefalet medlemsskabet. Så registrerer vi, at du har en konference tilgode til halv pris. Magasinet Kvalitet er et medlemsblad for DFK, Dansk Forening for Kvalitet. Udkommer kvartalsvis. Magasinet Kvalitet 4/2015 Udkommer i uge 44, 2015 Deadline for artikler er Deadline for annoncer er Bladets indhold afspejler ikke nød vendigvis bestyrelsens holdninger. Ansvarshavende redaktør: Ib Orlamundt. Henvendelse: DFK s sekretariat. DFK / Dansk Forening for Kvalitet har som formål at udbrede kendskabet til kvalitet i bred betydning, herunder aspekter ved rørende ledelsessystemer, hjælpemidler og metoder, at formidle udveksling af erfaringer og være forbindelsesled til beslægtede organisa tioner i ind- og udland. Kontakt DFK via sekretariatet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand Mandag til fredag kl. 09:00-12:00, Telefon: Mail: eller besøg Design & tryk: Datagraf Communications Medlem af 34 MAGASINET KVALITET 03/15 03/15 MAGASINET KVALITET 35

19 DFK Jersie Solvænge Solrød Strand TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2015 PÅ HOTEL STOREBÆLT I NYBORG OBS! DENNE KONFERENCE KAN MED FORDEL KOMBINERES MED KONFERENCEN FÅ ALLE MEDARBEJDERE MED I KVALITETSARBEJDET DEN 26. NOVEMBER VED SAMTIDIG TILMELDING TIL BEGGE KONFERENCER FÅR DU 15 % RABAT PÅ BEGGE KONFERENCER. KVALITET OG LEDERSKAB FÅ INSPIRATION FRA DIREKTØRER OG KVALITETSCHEFER TIL, HVORDAN KVALITETSARBEJDET UNDERSTØTTER DE LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER I DIN ORGANISATION. HVORDAN AFSTEMMES FORVENTNINGERNE, OG HVORDAN SIKRES, AT KVALITET OG LEDERSKAB GÅR HÅND I HÅND? Hvilke krav stiller topledelsen til kvalitetsarbejdet i din organisation, og hvordan kommunikerer du som kvalitetschef med topledelsen? Skal det være tekniske/organisatoriske emner - eller kan du vise topledelsen, hvilke økonomiske konsekvenser kvalitetsarbejdet har for organisationen og dermed også på bundlinjen. Her lidt om dagens temaer: INTERESSENTANALYSE Interessentanalysen kan vise, i hvilken grad topledelsen finder, at interessenternes behov opfyldes. Er der fx mangler i forhold til kundernes tilfredshed, lovgivning, bestyrelse, effektivitet, forretningen og andre interessenter som fx forsikringsselskabet? AUDITERING Auditering af topledelsen giver eksempler på, hvordan de certificerende organer auditerer topledelsen - og hvordan intern audit af topledelsen kan skabe værdi. KVALITETSCHEFENS OPGAVE Som kvalitetschef skal du fungere som aktiv sparringspartner og medvirke til at sikre lederskab og engagement i organisationen. Få inspiration til, hvordan du griber opgaven an. ISO 9001:2015 præciserer nye krav til ledelsen. Konferencen giver dig redskaber til værdiskabende kvalitetsarbejdet i din organisation. LEDELSENS EVALUERING Hvilke data og analyser skal ledelsen bruge for at gennemføre en god og værdiskabende ledelsesevaluering? En række forskellige organisationer leverer inspirationen. FÅ KVALITET I LEDERSKABET TILMELD DIG ALLEREDE I DAG PÅ DFK AFHOLDER I EFTERÅRET 2 KONFERENCER MED FOKUS PÅ KVALITET I HELE ORGANISATIONEN Den 24. september 2015 lægges ud med konferencen Kvalitet og lederskab (se ovenfor) Den 26.november 2015 følges op med konferencen Få alle medarbejdere med i kvalitetsarbejdet Ved samtidig tilmelding til begge konferencer opnår du 15 % rabat på begge konferencer. LÆS MERE PÅ SIDE 32 OG SÆT ALLEREDE NU 2 STORE X ER I KALENDEREN.

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi.

Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi. Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi. CV Faglig profil Skaber forandring gennem en klar strategi, der sikrer relevante interessenters engagement og handlekraft. Erfaring med ledelse af

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Gratis inspirationsdag Du har nu en unik mulighed for at deltage i en inspirerende dag - helt gratis! Dagen byder på hele fire ledelsesstandarder

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed Grundlaget for dintandlæge For at få mere tid til den egentlige patientpleje, indledte

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Hotel Frederiksminde Tirsdag, den 16. april 2013 21:11 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl. 12.30 13.30 Kl. 13.30 14.00 Kl. 14.00 14.25 Velkomst

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 1 ISO/IEC 27001:2013 Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 Deltaget i det internationale arbejde omkring revisionen af ISO/IEC 27001 og 27002,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværkgruppe. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØLEDELSE & PSYKISK ARBEJDSMILJØ Vil du være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye metoder og værktøjer, der kan bruges til at auditere arbejdsmiljøledelsessystemer,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Nordjysk Fødevare Erhverv

Nordjysk Fødevare Erhverv Nordjysk Fødevare Erhverv PROGRAM: Kl. 14.00 Velkomst v. Hans Henrik Bruhn Kl. 14.10 Introduktion til Dansk Standard Kl. 14.25 Offensiv brug af standarder, mærkninger og ledelsessystemer: ISO BRC SQF CE

Læs mere

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus GROUPCARE FORENINGERNES HUS ER: It-partner for danske foreninger og medlemsorganisationer med vores produkter medlemssystemet Membercare

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed Med kursusrækken THE FUTURE OF MANAGEMENT SYSTEMS stiller vi skarpt på de trends, som vil

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I Bureau Veritas nye netværksgruppe sætter vi fokus på bygge- og anlægsbranchens udfordringer inden for bæredygtighed

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Kvalitet i centrum Akkreditering ved Sygehus Sønderjylland

Kvalitet i centrum Akkreditering ved Sygehus Sønderjylland Information Kvalitet i centrum Akkreditering ved Sygehus Sønderjylland Kvalitet Døgnet Rundt Akkreditering20.indd 1 30/11/07 11:47:38 Akkreditering20.indd 2 30/11/07 11:47:38 Akkreditering et kvalitetsstempel

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark.

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark. Bureau Veritas Netværksgruppe MEDICINSK UDSTYR Aktørerne i medico-industrien møder i stigende grad nye udfordringer. I Bureau Veritas netværksgruppe Medicinsk Udstyr får du rig mulighed for at møde andre,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder Begge med efternavnet 2015 8. november 2016 Agenda Præsentation Lidt om standarder En ny standard bliver til High Levels Structure (Fælles

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere