D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer"

Transkript

1 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes

2 CE-DEKLARATION BEMÆRK OM VIS NUMMER FUNKTIONEN I TELEFONEN: For at denne telefon kan vise telefonnumre på indgående opkald skal din telefonlinie være tilmeldt Vis Nummer servicen hos din teleoperatør. Hvis du ikke abonnerer på servicen bør du tilmelde dig for at få fuldt udbytte af Vis Nummer funktionen i telefonen. 2

3 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE CE-DEKLARATION...2 Sikkerhedsforskrifter...4 Oversigt håndsæt...5 Display ikoner...6 Installation...6 Håndsæt...6 Basestation...6 Advarsel om lav batteri stand...7 Betjening af telefonen...8 Udgående samtaler...8 Almindelige opkald...8 Indtast telefonnummer inden opkald...8 Indgående samtaler...8 Genkald af tidligere opkald...8 Programmering af numre i telefonbog (kvikliste)...8 Opkald til et hukommelsesnummer...8 Midlertidig afbrydelse af mikrofon...9 Indstilling af lydstyrke...9 Søgning...9 Advarsel håndtelefon udenfor dækningsområdet...9 R-tast (Flash)...9 Indstil ringe volumen...9 Vis Nummer på nyt opkald Vis telefonnummer i opkaldslisten Opkald til et nummer fra opkaldslisten Sletning af et nummer fra opkaldslisten Viderestil et opkald mellem håndsæt Intern samtale mellem flere håndsæt på samme base Garanti Garantiperioden Garantihåndtering Garantiens undtagelser Rengøring Fejlfinding Tekniske specifikationer: Kvikstart til BETJENING AF TELEFONSVARER Gennemgang af TELEFONSVARER funktioner

4 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Sikkerhedsforskrifter Telefonen må kun bruges med den medfølgende strømforsyning/adapter. Batterier såvel som telefonens øvrige dele kan beskadiges ved brug af andre strømforsyninger end den medleverede. Anvend KUN GENOPLADELIGE BATTERIER i telefonen. Batterier skal være af samme type (specifikationer) som de i denne brugervejledning anførte under Teknisk data. Det kan være direkte farligt at isætte ikke-genopladelige batterier, eks. kan de eksplodere og medføre ætsningsskader på ting eller person. Polaritet er også vigtig at bemærke ved isætning af batterier (-/+) Enhver strømrelateret forbindelse (ladepinde, strømforsyning etc.) må ikke berøres med metalliske genstande, da det kan medføre stød. Der gives ikke garanti overfor telefonens påvirkning på evt. vigtige medicinske apparater. Telefonen opfylder EMC kravene med hensyn til elektronisk kompatibilitet men kan eks. forårsage ubehagelige lyde i høreapparater. Basisstationen må ikke opstilles i fugtige lokaler og ikke mindre end 1,5 m fra vandhaner mv. Håndsættet må ikke på nogen måde komme i berøring med vand. Se afsnittet i brugervejledningen vedr. rengøring af basestation såvel som håndsæt. Telefonen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. En gnist eller anden elektrisk udladning eller radioforbindelsen mellem basestation og håndsæt kan evt. medføre forstyrrelse af udstyr til brug ved sprængning. Batterier såvel som telefon skal bortskaffes på en miljøvenlig måde, eks. ved indlevering til salgsstedet eller en miljøgodkendt genbrugsstation og må under ingen omstændigheder blot smides i skraldespanden. En trådløs telefon er afhængig af strømforsyning til basestationen. Det er derfor ikke muligt at anvende telefonen ved strømsvigt kan du i stedet anvendes mobiltelefon i nødstilfælde. Bemærk dette forhold når telefonen tages i brug. På næste side er en oversigt over håndsæt samt tastatur med angivelse af de mest vigtige tasters funktion.

5 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Oversigt håndsæt Højttaler Genkald sidst kaldte nummer Rød LED der lyser ved samtale og blinker ved indgående opkald Telefonbog Til 10 kortnumre DISPLAY med tal og ikoner Linietast Slettetast/Mikrofon FRA OP / NED tast for at bladre i opkaldsliste Genkald tast / opkaldsliste Intern samtale og viderestilling af ekst. samtale

6 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Display ikoner Vist fra venstre mod højre (øverste linie): Batteri indikator Strømforsyning isat og batterier i håndsæt oplades Telefonrørs ikonet lyser når linien er i brug EXT, samtale med en udefra INT, samtale mellem 2 håndsæt internt Telefonbog bruges ved kvikkald og ved opkald til et indgående opkald Mikrofon er slået fra (mute) Antenne ikon, blinker når håndsæt ikke er registreret til basestationen og lyser konstant når basestation og håndsæt har forbindelse med hinanden. Installation Håndsæt 1. Åben batteridækslet som vist ovenfor for at isætte 2 stk. AAA batterier. Bemærk at der er tale om GENOPLADELIGE batterier, Når de skal udskiftes skal du købe samme type som de medfølgende. Med type menes ikke mærke, men med samme specifikationer! Bemærk også +/- forholdet som kan ses inde i batterirummet. 2. Sæt telefonledningens ene stik i telefonapparatet, og telefonledningens andet stik i telefonstikket på væggen. 3. Sæt medfølgende strømforsyning/adapter lille stik i telefonen, og strømforsyningen stik i stikkontakten i væggen. 4. Anbring håndsættet i basestationen med tastaturet opad! Basestation Når batterier og strømforsyning er korrekt isat vil en rød LED lampe lyse for at indikere at håndsættet nu lader. Oplad håndsættet i 24 timer, før telefonen tages i brug første gang. Som anført andet steds i denne brugervejledning er det en god ide at lade håndsæt ligge ved siden af basestation og kun anbringe håndsættet i basen eks. natten over eller når batteri ikonet viser at håndsættet

7 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 skal oplades. Det vil forlænge batteriernes levetid. Når batteriniveau er lavt vil telefonen samtidig afgive et advarselssignal. Basestation har også en LED indikator der lyser grønt, når telefonlinien er i brug. Venstre side af basestationen Tænd/Sluk Højttaler OP Højttaler NED Højre side af basestationen Page (Søg håndsæt) Frem Stop Tilbage I midten findes display der viser antal beskeder samt 3 LED og Rød til venstre viser ladning, Rød i midten viser om telefonsvarer er TÆNDT eller SLUKKET (Rød LED i midten lyser, hvis tændt) Grøn blinker, hvis linien er taget (samtale er i gang) BEMÆRK. Telefonsvareren samt dens funktioner er beskrevet SIDST i denne vejledning. Advarsel om lav batteri stand Når de genopladelige batterier i telefonen er tomme virker din telefon ikke. du skal derfor sørge for med mellemrum at placere håndsættet på basestationen til opladning. Bagerst i denne brugervejledning kan du læse om batteri levetid ved brug og ved stand by. Ud fra disse oplysninger sammenholdt med din daglige brug af telefonen kan du vurdere, hvorledes du skal oplade telefonen. Displayet har også en indikator der viser batteritilstand. Men som udgangspunkt bør du lade telefonen ligge på basestationen natten over til opladning og ved siden af basestationen gennem dagen. Det er vigtigt at du bruger telefonen så meget som mulig mellem hver opladning. Derved forlænger du holdbarheden af batterierne. Batteri fuldt opladet Batteri tomt Hvis du er midt i en samtale og batteriet næsten er tomt, lyder der en advarsels tone hvert minut. Anbring håndsættet i basestationen til opladning.

8 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Betjening af telefonen Udgående samtaler Almindelige opkald 1. Tryk på LINIE tasten og afvent klartone 2. Tast det ønskede telefonnummer ind. 3. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter 4. samtale. Indtast telefonnummer inden opkald 1. Indtast det ønskede telef onnummer. Du kan slette forkert indtastede cifre ved at trykke på Slet/MUTE tasten (Mikrofon fra). Bemærk, at hvis du ikke trykker på nogen tast i ca. 60 sekunder, afbryder håndsættet funktionen og vender tilbage til standby tilstand. 2. Tryk på LINIE tasten. Nummeret ringes op. 3. Tryk på LINIE tasten for at afslutte en samtale. Indgående samtaler 1. På Ventura D9 er det alene håndsættet der ringer ved modtagelse af indgående opkald. 2. EXT ikonet i displayet og LED lampen på håndsættet blinker for at indikere opkaldet. 3. Tryk på LINIE tasten for at besvare opkaldet. DANSK 6 Er håndsættet placeret på basestationen og du modtager et indgående opkald vil du automatisk besvare opkaldet alene ved at løfte håndsættet fra basen. I den forbindelse er det ikke nødvendigt først at trykke på LINIE tasten. Genkald af tidligere opkald 1. Tryk på LINIE tasten. 2. Tryk på Genkald tasten. Det sidst opkaldte nummer (maksimalt 20 cifre) vises på displayet. 3. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter samtalen. Programmering af numre i telefonbog (kvikkald) Ventura D9 har en telefonbog hvor du kan gemme 10 telefonnumre således at du hurtigt kan ringe til et nummer. Telefonbogen indeholder ikke navn men alene nummer gemt på en position 0-9. Alle telefonnumre kan gemmes med 20 cifre pr telefonnummer. 1. Tryk på hukommelsestasten, efterfulgt af ønsket hukommelsesplads (0-9). 2. Indtast det telefonnummer du ønsker at gemme på den pågældende 3. hukommelsesplads. 4. Tryk på Hukommelsestasten. Telefonen vil afgive en bekræftelsestone. Bemærk: Hvis du ønsker at indføre en pause, skal du trykke på Gentag tasten (P) det sted i telefonnummeret, hvor du ønsker pausen. Opkald til et hukommelsesnummer 1. Tryk på LINIE tasten. 2. Tryk på Hukommelsestasten, efterfulgt af tasten hukommelsespladsnummeret (0-9). 3. Telefonen ringer automatisk op til det gemte nummer 4. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter

9 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ samtalen. Midlertidig afbrydelse af mikrofon Du kan afbryde mikrofonen midlertidigt i løbet af en samtale. Dette giver dig mulighed for at snakke med andre i rummet, uden at den du taler med i telefonen, kan høre dig. Tryk på MUTE tasten i løbet af samtalen. Mikrofonen afbrydes. Mute ikonet vises på displayet. 7 Tryk igen på MUTE tasten når du ønsker at genoptage samtalen. Indstilling af lydstyrke Du kan indstille lydstyrken under en samtale ved at trykke på Volumen-tasten. Indikationen Du kan stille volumen på Hi (høj), Medium (mellem) og Low (lav). Bemærk at samme tast anvendes til indstilling af både lydstyrke og ringestyrke. Når telefonen er i standby tilstand vil du indstille ringestyrken ved tryk på tasten. Under samtale vil du som anført ovenfor indstille højttaler lyden (lydstyrke). Søgning Hvis du trykker på Søgetasten på basestationen, ringer håndsættet i 30 sekunder. Denne ringetone hjælper dig med at finde håndsættet, hvis den er blevet væk. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde ringningen på et håndsæt. Advarsel håndtelefon udenfor dækningsområdet Hvis håndsættet befinder sig udenfor basestationens dækningsområde under en samtale, vil der lyde en advarsels tone, for at minde dig om at dækningsområdet er overskredet. R-tast (Flash) For at opnå adgang til de forskellige services som din teleoperatør udbyder skal du bruge R tasten. Afhængig af din teleoperatør har du flere services. Det kan være 2 på linien (samtale med 2 forskellige personer på samme tid), Banke på hvor du kan besvare et nyt indgående opkald, medens du allerede er i gang med en samtale. Kontakt din teleoperatør for at høre om alle de services du kan opnå, hvor R tasten anvendes. R-tasten kaldes også hos visse producenter flash tasten. R-tasten laver hvad teknisk kaldes et linjebrud på enten 250 ms eller 100 ms. Liniebrud muliggør anvendelse af de forskellige services som din teleoperatør tilbyder. Fabriksindstillingen bør ikke ændres med mindre du oplever problemer ved brug af telefonen. Indstil ringe volumen Tryk på volumen tasten når telefonen er i standby for at justere ønsket ringe volumen på håndsættet. Bemærk at samme tast anvendes til indstilling af både lydstyrke og ringevolumen. Under samtale vil du indstille højttaler lyden (lydstyrke) og som anført ovenfor, når telefonen er i standby tilstand, justerer du ringestyrken (ringevolumen) i telefonen.

10 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Vis Nummer på nyt opkald Telefonen har Vis Nummer hukommelse der kan gemme op til 10 telefonnumre. Findes der telefonnumre gemt i hukommelsen som ikke er set vil Vis Nummer ikonet blinke for at indikere at der er gemt et eller flere numre som du endnu ikke har set. Hvis telefonnummeret er længere end 10 cifre vil telefonen kun lagre og vise de 10 sidste cifre. I Danmark er et telefonnummer dog kun på 8 cifre, så ved daglig brug kan du se alle telefonnumre. Visse udenlandske opkald indeholder også Vis Nummer information. Er det samlede nummer over 10 cifre så vil du kun kunne se de sidste 10 cifre af nummeret. Vis telefonnummer i opkaldslisten Ventura D9 s opkaldsliste viser altid sidst indgående telefonnummer. Men du kan bladre i listen 1. Tryk på R-tasten 2. Tryk på OP eller NED tasten for at bladre 3. Forlad opkalds-listen ved igen at trykke på R tasten Opkald til et nummer fra opkaldslisten 1. Flyt med OP og NED tasten for at bladre i opkaldslisten indtil det ønskede nummer vises i displayet. 2. Tryk på LINIE tasten. Der ringes automatisk op til nummeret. Sletning af et nummer fra opkaldslisten 9 1. Find det telefonnummer som skal slettes. 2. Når telefonnummeret vises i displayet tryk på MUTE tasten 2 gange for at slette nummeret. Viderestil et opkald mellem håndsæt Når du er i gang med en telefonsamtale kan du viderestille et indgående ekstern opkald til et andet håndsæt, hvis håndsættet er tilmeldt samme basestation. Gør følgende: 1. Tryk på INT tasten under samtale. 2. Det andet håndsæt vil herefter ringe i 30 sekunder. Hvis ikke opkaldet besvares vil samtalen komme tilbage til dit håndsæt (oprindelige håndsæt) Besvares det viderestillede opkald er det muligt først at føre en intern samtale, eks. informere om, hvem der er i den anden ende. Når du derefter afbryder ved tryk på LINIE tasten vil opkaldet nu ske mellem den eksterne samtale og det andet håndsæt. Du kan også annullere viderestillingen ved tryk på INT tasten og derved vil du beholde den eksterne samtale. For at afslutte samtalen tryk på LINIE tasten. Intern samtale mellem flere håndsæt på samme base Det er muligt at føre en GRATIS intern samtale mellem 2 håndsæt på samme base. 1. Tryk INT-tasten i standby tilstand. 2. Det andet håndsæt vil nu ringe i 30 sekunder 3. En anden person kan trykke på LINIE tasten for at besvare opkaldet. 4. Tryk på Linje tasten for at afslutte den interne samtale

11 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Garanti Garantiperioden AEG yder 24-måneders garanti på denne Ventura D9 telefon. Garantiperioden er at regne fra den dag telefonen købes. Ved reklamation over produktet skal original faktura, indkøbs bon eller tilsvarende købs dokument vedlægges og tydeligt vise køb af det produkt, som der reklameres over. AEG yder ikke service uden at købsdato tydelig fremgår af medsendte materiale. Garantihåndtering Afhængig af hvor telefonen er købt vil vi enten forsøge at reparere telefonen. Det er også muligt at vi ombytter. Er telefonen defekt vil AEG eller et af AEG udpeget servicecenter eller distributør håndtere reklamationen Bemærk dog at AEG kun dækker garanti der skyldes defekt i materiale eller en defekt sket under produktionen af telefonen. Fejl opstået som følge af ukorrekt behandling eller på anden måde selvforskyldt skade på telefonen dækkes IKKE. AEG eller dets servicepartner vælger selv, hvorledes en reklamation skal håndteres. AEG følger reglerne i den danske forbrugerkøbs lov. Garantiens undtagelser Garantien dækker ikke skader eller defekter, der skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, der ikke er anbefalet af AEG. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, og heller ikke skader, der skyldes transport. Garantien bortfalder staks, hvis serienummer forsøges ændret, fjernet eller ikke kan læses. På samme måde bortfalder ethvert garantikrav, hvis produktet repareres eller forsøges repareres, hvis produktet ændres eller modificeres af køber, bruger eller enhver anden. Reparation og servicehåndtering af produktet må kun ske af enten AEG eller en af AEG udpeget distributør eller servicecenter. Rengøring Tør telefonen af med en let fugtig klud, alternativt en antistatisk klud. Brug aldrig rengøringsmidler eller opløsningsmidler. VIGTIGT. De gummifødder som basestationen står på kan evt. smitte af. Vær derfor varsom med, hvilket underlag basestationen placeres på, herunder især varsom ifb med rengøring af underlaget. Hvide overflader kan over tid modtage farve fra gummifødderne og placering på hvidt/lyst underlag skal derfor undgås. 11 Fejlfinding SOS, Spørgsmål Og Svar: SP: Displayet er blank, ingen tal eller ikoner vises SV: Kontroller at håndsættet er tændt SV: Batterier er ikke isat korrekt eller ikke opladt. Kontroller batteriernes tilstand. Om nødvendigt oplad eller udskift batterierne. VIGTIGT ved udskiftning af de medfølgende batterier anvend kun GENOPLADELIGE batterier. Ved brug af forkerte batterier bortfalder garantien uden varsel. Batteriernes opladede position SP: Ingen klartone

12 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 SV: Kontroller at telefonledning fra stik i væggen og til basestation er isat og ikke er knækket eller på anden måde er beskadiget. SV: Kontroller at der er forbindelse mellem håndsæt og lader. Tryk evt. på PAGE eller SØG tasten på basestationen for at søge tilmeldte håndsæt SV: Lydniveau i håndsæt er for lavt. Juster højttaler lyden i håndsættet. Husk på at det kun kan gøres medens basestation og håndsæt er i hvile tilstand (ikke er i brug) Tekniske specifikationer: System: Analog DECT Telefon Strømforsyning Basis: Nedadapter 230V/50Hz/30mA; U1: 6,5V DC/150mA U2: 9V DC/150mA Håndsæt: GENOPLADELIGE batterier AAA, Ni-MH 1,2V/550m Ah, Omgivelsestemperatur: 5 C til + 35 C; 25% til 85% luftfugtighed Tilladelig lagertemperatur: -10 C bis + 50 C Rækkevidde ved optimale forhold UDENDØRS: 300 m, og op til 50m INDENDØRS Signalering: DFMF (tonersignalering) Signal tider på R -tast: Flash 100ms eller 300ms MÅL: Basestation: 110 x 135 x 50 mm Håndsæt: 145 x 49 x 25 mm Pakning: 210 x 186 x 130 mm Samtaletid: Op til 17 timer, afhængig af batteri og daglig anvendelse Omgivelsestemperatur: +5 C til +45 C Tilladt relativ luftfugtighed: fra 25 til 85 % Basestation strømforsyning: 220/230V, 50 Hz ANSK Tegninger, billeder, ikoner mv. kan variere fra land til land. Der kan derfor forekomme information som afviger en smule. Denne telefon fra AEG er udviklet til salg i hele Europa hvor én og samme telefon udbydes. AEG og dets distributør forbeholder sig ret til at ændre i specifikationer på produkt (tekniske specifikationer, udseende etc. )såvel som informationsmateriale (brochurer, brugervejledninger mv.) uden varsel for løbende at tilpasse produktet til markedet. Producent eller distributør yder ikke garanti på skader opstået som følge af fejlbetjening af produktet. Det er derfor vigtigt at denne brugervejledning læses igennem og at indholdet forstås, således at telefonen kan betjenes og anvendes optimalt.

13 Kvikstart til TELEFONSVARER Tryk på Tast på Base Telefon Funktion som telefonsvareren udfører b b b _ H? Ved fjernbetjening: + PIN (000) Alle beskeder afspilles Alle nye beskeder afspilles Igangværende besked afspilles igen Igangværende besked SLETTES Næste besked afspilles Telefonsvarer TÆND/SLUK Hør besked >? >? > H V PIN (000) 7 Besked - Menu åbnes Besked høres/afspilles, slettes eller indspilles 1 Tilbage til hovedmenu 2 Aktuel indstillede besked afspilles 3 Besked 1 (OGM 1) afspilles 4 Besked 2 (OGM 2) afspilles 5 Besked 1 (OGM 1) vælges 6 Besked 2 (OGM 2) vælges 8 Afbryd betjening Ny PIN-kode indtastes DAG & TID i n d s t i l l e s Afbryd betjening Fjernbetjening af telefonsvarer (indtastning skal ske indenfor 8 Sekunden) Indstilling af lydstyrke + / - 3

14 D9+ VOICE (Telefonsvarer) Generelt AEG D9+ VOICE er en DECT telefon med indbygget DIGITAL telefonsvarer, der kan betjenes via basestationen. For at forenkle brugen af telefonsvareren, annonceres de mulige indstillinger som talebeskeder (syntetisk tale). Telefonsvareren har en max. indspilningslængde på 12 minutter. Hver besked har en max. indspilningslængde på 3 minutter. Der kan i alt indtales op til 59 beskeder, herunder indtalte memoer. En memo er en egen besked, der kan indtales på telefonsvareren, så der kan efterlades en besked til andre brugere af telefonsvareren. Hvis hukommelsen er fuld, kan der ikke indtales yderligere beskeder, og statuslampen blinker hurtigt. BEMÆRK: Alle talebeskeder afgives enten på ENGELSK eller på tysk og den nedenfor anførte tekstbeskrivelser er kun vejledende. OGM 1 og OGM 2 kan du selv indspille. Der er to forskellige driftsindstillinger: OGM1 Meddelelse med indspilning af besked eller OGM2 Meddelelse uden indspilning af besked. For hver driftsindstilling er der indtalt en standardmeddelelse, der kan erstattes af en personlig meddelelse. Slettes den personlige meddelelse, aktiveres standardmeddelelsen igen. Standardmeddelelserne er som beskrevet herunder: Meddelelse med indspilning af besked Driftsindstilling 1 (OGM1): Hallo, Hello. Your call cannot be taken at the moment, please leave a message after the tone. Hej. Dit opkald kan ikke besvares lige nu, men indtal en besked efter tonen Meddelelse uden indspilning af besked Driftsindstilling 2 (OGM2): Hallo, Your call cannot be taken at the moment, but you cannot leave a message, so please call again later. Hej. Dit opkald kan ikke besvares, og du kan ikke afgive en besked. Prøv venligst senere Det er muligt at høre aktive beskeder under indspilningen, ligesom opkaldet kan besvares efter indspilningen er påbegyndt. Før telefonsvareren kan bruges rigtigt, skal der foretages en række indstillinger, herunder: Indstilling af klokkeslæt og ugedag.

15 Antal ringetoner inden telefonsvareren aktiveres og kan modtage besked. Valg af driftsindstilling: Meddelelse med indspilning af besked eller meddelelse uden indspilning af besked. Indspilning af personlig meddelelse for hver driftsindstilling. TÆND/SLUK Højttaler OP Højttaler NED I midten til venstre RØD LED for batteriladning (hvis håndsættet ligger på basen) RØD LED lyser (kuvert) konstant når telefonsvarer er aktiv, og blinker ) blinker hvis der er nye beskeder på telefonsvarer PAGE (søg håndsæt) Frem Stop Tilbage I midten til højre GRØN LED der lyser konstant eller blinker (blinker ved samtale)

16 På basestationen findes en lysdiode, der indikerer nye beskeder. Denne lysdiode fungerer også som statuslampe for følgende funktioner: Statuslampe Slukket Lyser Blinker Lyser Lyser Blinker Blinker (hurtigt) Definition Telefonsvareren er deaktiveret. Telefonsvareren er aktiveret og har ingen beskeder i hukommelsen. Telefonsvareren er aktiveret og har modtaget nye beskeder. Afspilning af beskeder og memoer. Fjernbetjening. Indspilning af beskeder, memoer og meddelelser. Hukommelse fuld. Leveringstilstand Ved levering er telefonsvareren indstillet således: Dato og klokkeslæt Lørdag 00:00 Antal ringetoner Økonomifunktion OGM1 Som anført ovenfor, hvor du giver den kaldende mulighed for at indtale en besked. OGM2 Som anført ovenfor, hvor du IKKE giver den kaldende mulighed for at indtale en besked Telefonsvarer Aktiveret PIN-kode 000 Lydstyrke Trin 5 Beskeder Ingen

17 Indstillinger på basestation Aktivering / deaktivering af telefonsvarer Aktivering: Vælg afbrydertasten. Statuslampen lyser hhv. blinker ved nye beskeder. Følgende talebesked afspilles: Answer ON; Your outgoing message is: Hello. Your call cannot be taken at the moment, please leave a message after the tone. Deaktivering: Vælg afbrydertasten. Statuslampen ophører med at lyse. Følgende talebesked afspilles: Answer OFF.. Indstilling af lydstyrke Lydstyrken er fra fabrikken indstillet til middel lydstyrke, trin 5. Der er 10 forskellige lydstyrker. Hold volumentasterne nede eller tryk gentagne gange på dem for at ændre lydstyrken. Der høres en biplyd. Indstilling af antal ringetoner inden telefonsvareren aktiveres Antallet af ringetoner, inden telefonsvareren aktiveres, kan indstilles til mellem 2 og 9 ringetoner, eller der kan vælges økonomifunktion. Hvis der vælges økonomifunktion, aktiveres telefonsvareren efter 2 ringetoner, når der er efterladt nye beskeder, eller efter 6 ringetoner, når der ikke er efterladt nye beskeder. På den måde er det muligt at reducere udgifterne ved fjernbetjening. Vælges kort fremspolingstasten er det muligt at kontrollere den aktuelle indstilling. Følgende talebesked afspilles: Calls will be answered in X rings(x= antallet af ringetoner). Hvis der er valgt økonomifunktion, afspilles følgende talebesked: TIMESAVER. Hold fremspolingstasten nede, indtil den valgte indstilling af antal ringetoner 2 9 eller økonomifunktionen sparen annonceres. Vælg så igen fremspolingstasten. Den næste indstilling annonceres. Gentag nævnte fremgangsmåde, indtil den ønskede indstilling annonceres. Hvis fremspolingstasten ikke aktiveres i ca. 3 sekunder, gemmes den sidste indstilling, og den aktuelle indstilling annonceres som talebesked til orientering.

18 Optagelse af memo Med denne funktion er det muligt at efterlade en intern besked (memo), der registreres som en indkommende besked. Hold tilbagespolings tasten nede, indtil følgende talebesked høres: Please speak. samt ved afslutning, To end recording, please raise the button. Indtal beskeden efter tonen. Hold en afstand på ca. 10 cm fra basestationen. Memoen kan ikke være længere end telefonsvarerens maksimale indspilningskapacitet. Indspilningen afsluttes, når tilbagespolingstasten slippes. Aflytning af beskeder Vælg afspilningstasten for at aflytte beskeder. Der høres en talebesked: You have X messages, hvis ingen beskeder You have NO messages.. Beskederne afspilles. Efter hver besked annonceres indspilningstidspunktet (ugedag og klokkeslæt). Når alle beskeder er aflyttet, høres talebeskeden: End of messages, To delete all messages, press delete. Vælg stoptasten. Der høres en biplyd, hvorefter telefonsvareren skifter til udgangsposition uden at slette beskederne. Hvis der ikke inden 8 sek. efter talebeskeden vælges en tast, høres en biplyd, og telefonsvareren skifter til udgangsposition (se også afsnittet Sletning af beskeder ). Vælg afspilningstasten for at stoppe afspilningen midlertidigt (pausefunktion). Vælg afspilningstasten igen for at fortsætte afspilningen. Vælg stoptasten for at afbryde afspilningen. Sletning af beskeder Det er muligt at slette beskeder enkeltvis eller samlet. Beskeder slettes enkeltvis ved at vælge slette-tasten under afspilning af den pågældende besked. Det er muligt at slette alle beskeder ved at vælge slette-tasten, efter alle beskeder er afspillet, og når det annonceres muligt.

19 Hvis sletningen ønskes afbrudt, vælges stop-tasten, eller vent til der efter ca. 8 sek. høres en biplyd. Valg af driftsindstilling Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller meddelelse uden indspilning af besked (OGM2) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select the outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstilling 1: Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller Vælg fremspolingstasten for driftsindstilling 2: Meddelelse uden indspilning af besked (OGM2). Meddelelsen for den valgte driftsindstilling afspilles for kontrol. Kontrol af valgt driftsindstilling Deaktiver og aktiver telefonsvareren. Meddelelsen for den valgte driftsindstilling annonceres som talebesked. Betjening under afspilning af beskeder Gentagelse af besked / spring videre til næste eller tilbage til forrige besked / pause. Vælg tilbagespolingstasten under afspilning af beskeden for at gentage beskeden. 2 X Vælg tilbagespolingstasten to gange under afspilning af beskeden for at gentage forrige besked. Vælg fremspolingstasten for at gentage næste besked. Indspilning af personlig meddelelse 1, meddelelse med indspilning af besked (OGM1) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select your outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstillingen Indspilning af personlig meddelelse 1 (OGM 1). Den aktuelt valgte meddelelse afspilles. Herefter høres talebeskeden:

20 To record a NEW outgoing message, press and hold the skip back button. Hold tilbagespolingstasten nede og følg vejledningen. Når tilbagespolingstasten slippes, afspilles den nye meddelelse til kontrol. Indspilning af personlig meddelelse 2, meddelelse uden indspilning af besked (OGM2) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select outgoing message. Vælg fremspolingstasten for driftsindstillingen Meddelelse uden indspilning af besked (OGM 1). Den aktuelt valgte meddelelse afspilles. Herefter høres talebeskeden: To record a new outgoing message, press and hold the skip forward button. Herefter følges ovenfor beskrevne fremgangsmåde. Hold en afstand på ca. 10 cm til basestationen, når den pågældende meddelelse indtales. Meddelelsen må højst vare 3 minutter. Sletning af personlig meddelelse Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select the outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstilling 1: Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller fremspolingstasten for driftsindstilling 2: Meddelelse uden indspilning af besked (OGM2). Vælg slette-tasten under afspilning af meddelelsen. Herefter høres en biplyd, og standardmeddelelsen afspilles. Indstilling af ugedag og klokkeslæt Efter hver besked annonceres, på hvilken ugedag og hvilket klokkeslæt, beskeden er indgået. For at sikre at beskederne stemples med de rigtige oplysninger, skal ugedag og klokkeslæt programmeres. Hold stoptasten nede indtil den indstillede ugedag annonceres. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil den pågældende ugedag

21 annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede timetal. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det pågældende timetal annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede minuttal. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det pågældende minuttal annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede klokkeslæt. Kontrol af ugedag og klokkeslæt Tryk kort på stoptasten. Den indstillede ugedag/klokkeslæt annonceres. Ændring af PIN-kode PIN-koden til fjernbetjening af telefonsvareren er trecifret og fra fabrikken programmeret til 000. PIN-koden kan uden videre ændres. Hold slette-tasten nede indtil følgende talebesked høres: Please key in your PIN code. Herefter høres en biplyd, hvorefter første ciffer i den aktuelle kode annonceres. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det ønskede ciffer annonceres. Bekræft indstillingen med slette-tasten. Der høres en biplyd efterfulgt af en annoncering af andet ciffer i den aktuelle kode. Følg ovennævnte fremgangsmåde for andet og tredje ciffer i koden.

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes 1 CE-DEKLARATION

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

DENVER DDP-501. Brugervejledning. Digital trådløs telefon med nummerviser. www.denver-electronics.com - 1 -

DENVER DDP-501. Brugervejledning. Digital trådløs telefon med nummerviser. www.denver-electronics.com - 1 - DENVER DDP-501 Digital trådløs telefon med nummerviser. Brugervejledning www.denver-electronics.com - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Betjeningsenheder.. 3 Håndsættet... 3 Baseenheden 4 Installation...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh D 8 & D 8 Twin-Set Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser 04/03wh Oversigt: Håndsæt Højttaler 2-linjet display 1. linie: symboler 2. linie: nummerisk Genopkald til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere