D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer"

Transkript

1 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes

2 CE-DEKLARATION BEMÆRK OM VIS NUMMER FUNKTIONEN I TELEFONEN: For at denne telefon kan vise telefonnumre på indgående opkald skal din telefonlinie være tilmeldt Vis Nummer servicen hos din teleoperatør. Hvis du ikke abonnerer på servicen bør du tilmelde dig for at få fuldt udbytte af Vis Nummer funktionen i telefonen. 2

3 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE CE-DEKLARATION...2 Sikkerhedsforskrifter...4 Oversigt håndsæt...5 Display ikoner...6 Installation...6 Håndsæt...6 Basestation...6 Advarsel om lav batteri stand...7 Betjening af telefonen...8 Udgående samtaler...8 Almindelige opkald...8 Indtast telefonnummer inden opkald...8 Indgående samtaler...8 Genkald af tidligere opkald...8 Programmering af numre i telefonbog (kvikliste)...8 Opkald til et hukommelsesnummer...8 Midlertidig afbrydelse af mikrofon...9 Indstilling af lydstyrke...9 Søgning...9 Advarsel håndtelefon udenfor dækningsområdet...9 R-tast (Flash)...9 Indstil ringe volumen...9 Vis Nummer på nyt opkald Vis telefonnummer i opkaldslisten Opkald til et nummer fra opkaldslisten Sletning af et nummer fra opkaldslisten Viderestil et opkald mellem håndsæt Intern samtale mellem flere håndsæt på samme base Garanti Garantiperioden Garantihåndtering Garantiens undtagelser Rengøring Fejlfinding Tekniske specifikationer: Kvikstart til BETJENING AF TELEFONSVARER Gennemgang af TELEFONSVARER funktioner

4 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Sikkerhedsforskrifter Telefonen må kun bruges med den medfølgende strømforsyning/adapter. Batterier såvel som telefonens øvrige dele kan beskadiges ved brug af andre strømforsyninger end den medleverede. Anvend KUN GENOPLADELIGE BATTERIER i telefonen. Batterier skal være af samme type (specifikationer) som de i denne brugervejledning anførte under Teknisk data. Det kan være direkte farligt at isætte ikke-genopladelige batterier, eks. kan de eksplodere og medføre ætsningsskader på ting eller person. Polaritet er også vigtig at bemærke ved isætning af batterier (-/+) Enhver strømrelateret forbindelse (ladepinde, strømforsyning etc.) må ikke berøres med metalliske genstande, da det kan medføre stød. Der gives ikke garanti overfor telefonens påvirkning på evt. vigtige medicinske apparater. Telefonen opfylder EMC kravene med hensyn til elektronisk kompatibilitet men kan eks. forårsage ubehagelige lyde i høreapparater. Basisstationen må ikke opstilles i fugtige lokaler og ikke mindre end 1,5 m fra vandhaner mv. Håndsættet må ikke på nogen måde komme i berøring med vand. Se afsnittet i brugervejledningen vedr. rengøring af basestation såvel som håndsæt. Telefonen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. En gnist eller anden elektrisk udladning eller radioforbindelsen mellem basestation og håndsæt kan evt. medføre forstyrrelse af udstyr til brug ved sprængning. Batterier såvel som telefon skal bortskaffes på en miljøvenlig måde, eks. ved indlevering til salgsstedet eller en miljøgodkendt genbrugsstation og må under ingen omstændigheder blot smides i skraldespanden. En trådløs telefon er afhængig af strømforsyning til basestationen. Det er derfor ikke muligt at anvende telefonen ved strømsvigt kan du i stedet anvendes mobiltelefon i nødstilfælde. Bemærk dette forhold når telefonen tages i brug. På næste side er en oversigt over håndsæt samt tastatur med angivelse af de mest vigtige tasters funktion.

5 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Oversigt håndsæt Højttaler Genkald sidst kaldte nummer Rød LED der lyser ved samtale og blinker ved indgående opkald Telefonbog Til 10 kortnumre DISPLAY med tal og ikoner Linietast Slettetast/Mikrofon FRA OP / NED tast for at bladre i opkaldsliste Genkald tast / opkaldsliste Intern samtale og viderestilling af ekst. samtale

6 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Display ikoner Vist fra venstre mod højre (øverste linie): Batteri indikator Strømforsyning isat og batterier i håndsæt oplades Telefonrørs ikonet lyser når linien er i brug EXT, samtale med en udefra INT, samtale mellem 2 håndsæt internt Telefonbog bruges ved kvikkald og ved opkald til et indgående opkald Mikrofon er slået fra (mute) Antenne ikon, blinker når håndsæt ikke er registreret til basestationen og lyser konstant når basestation og håndsæt har forbindelse med hinanden. Installation Håndsæt 1. Åben batteridækslet som vist ovenfor for at isætte 2 stk. AAA batterier. Bemærk at der er tale om GENOPLADELIGE batterier, Når de skal udskiftes skal du købe samme type som de medfølgende. Med type menes ikke mærke, men med samme specifikationer! Bemærk også +/- forholdet som kan ses inde i batterirummet. 2. Sæt telefonledningens ene stik i telefonapparatet, og telefonledningens andet stik i telefonstikket på væggen. 3. Sæt medfølgende strømforsyning/adapter lille stik i telefonen, og strømforsyningen stik i stikkontakten i væggen. 4. Anbring håndsættet i basestationen med tastaturet opad! Basestation Når batterier og strømforsyning er korrekt isat vil en rød LED lampe lyse for at indikere at håndsættet nu lader. Oplad håndsættet i 24 timer, før telefonen tages i brug første gang. Som anført andet steds i denne brugervejledning er det en god ide at lade håndsæt ligge ved siden af basestation og kun anbringe håndsættet i basen eks. natten over eller når batteri ikonet viser at håndsættet

7 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 skal oplades. Det vil forlænge batteriernes levetid. Når batteriniveau er lavt vil telefonen samtidig afgive et advarselssignal. Basestation har også en LED indikator der lyser grønt, når telefonlinien er i brug. Venstre side af basestationen Tænd/Sluk Højttaler OP Højttaler NED Højre side af basestationen Page (Søg håndsæt) Frem Stop Tilbage I midten findes display der viser antal beskeder samt 3 LED og Rød til venstre viser ladning, Rød i midten viser om telefonsvarer er TÆNDT eller SLUKKET (Rød LED i midten lyser, hvis tændt) Grøn blinker, hvis linien er taget (samtale er i gang) BEMÆRK. Telefonsvareren samt dens funktioner er beskrevet SIDST i denne vejledning. Advarsel om lav batteri stand Når de genopladelige batterier i telefonen er tomme virker din telefon ikke. du skal derfor sørge for med mellemrum at placere håndsættet på basestationen til opladning. Bagerst i denne brugervejledning kan du læse om batteri levetid ved brug og ved stand by. Ud fra disse oplysninger sammenholdt med din daglige brug af telefonen kan du vurdere, hvorledes du skal oplade telefonen. Displayet har også en indikator der viser batteritilstand. Men som udgangspunkt bør du lade telefonen ligge på basestationen natten over til opladning og ved siden af basestationen gennem dagen. Det er vigtigt at du bruger telefonen så meget som mulig mellem hver opladning. Derved forlænger du holdbarheden af batterierne. Batteri fuldt opladet Batteri tomt Hvis du er midt i en samtale og batteriet næsten er tomt, lyder der en advarsels tone hvert minut. Anbring håndsættet i basestationen til opladning.

8 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Betjening af telefonen Udgående samtaler Almindelige opkald 1. Tryk på LINIE tasten og afvent klartone 2. Tast det ønskede telefonnummer ind. 3. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter 4. samtale. Indtast telefonnummer inden opkald 1. Indtast det ønskede telef onnummer. Du kan slette forkert indtastede cifre ved at trykke på Slet/MUTE tasten (Mikrofon fra). Bemærk, at hvis du ikke trykker på nogen tast i ca. 60 sekunder, afbryder håndsættet funktionen og vender tilbage til standby tilstand. 2. Tryk på LINIE tasten. Nummeret ringes op. 3. Tryk på LINIE tasten for at afslutte en samtale. Indgående samtaler 1. På Ventura D9 er det alene håndsættet der ringer ved modtagelse af indgående opkald. 2. EXT ikonet i displayet og LED lampen på håndsættet blinker for at indikere opkaldet. 3. Tryk på LINIE tasten for at besvare opkaldet. DANSK 6 Er håndsættet placeret på basestationen og du modtager et indgående opkald vil du automatisk besvare opkaldet alene ved at løfte håndsættet fra basen. I den forbindelse er det ikke nødvendigt først at trykke på LINIE tasten. Genkald af tidligere opkald 1. Tryk på LINIE tasten. 2. Tryk på Genkald tasten. Det sidst opkaldte nummer (maksimalt 20 cifre) vises på displayet. 3. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter samtalen. Programmering af numre i telefonbog (kvikkald) Ventura D9 har en telefonbog hvor du kan gemme 10 telefonnumre således at du hurtigt kan ringe til et nummer. Telefonbogen indeholder ikke navn men alene nummer gemt på en position 0-9. Alle telefonnumre kan gemmes med 20 cifre pr telefonnummer. 1. Tryk på hukommelsestasten, efterfulgt af ønsket hukommelsesplads (0-9). 2. Indtast det telefonnummer du ønsker at gemme på den pågældende 3. hukommelsesplads. 4. Tryk på Hukommelsestasten. Telefonen vil afgive en bekræftelsestone. Bemærk: Hvis du ønsker at indføre en pause, skal du trykke på Gentag tasten (P) det sted i telefonnummeret, hvor du ønsker pausen. Opkald til et hukommelsesnummer 1. Tryk på LINIE tasten. 2. Tryk på Hukommelsestasten, efterfulgt af tasten hukommelsespladsnummeret (0-9). 3. Telefonen ringer automatisk op til det gemte nummer 4. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter

9 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ samtalen. Midlertidig afbrydelse af mikrofon Du kan afbryde mikrofonen midlertidigt i løbet af en samtale. Dette giver dig mulighed for at snakke med andre i rummet, uden at den du taler med i telefonen, kan høre dig. Tryk på MUTE tasten i løbet af samtalen. Mikrofonen afbrydes. Mute ikonet vises på displayet. 7 Tryk igen på MUTE tasten når du ønsker at genoptage samtalen. Indstilling af lydstyrke Du kan indstille lydstyrken under en samtale ved at trykke på Volumen-tasten. Indikationen Du kan stille volumen på Hi (høj), Medium (mellem) og Low (lav). Bemærk at samme tast anvendes til indstilling af både lydstyrke og ringestyrke. Når telefonen er i standby tilstand vil du indstille ringestyrken ved tryk på tasten. Under samtale vil du som anført ovenfor indstille højttaler lyden (lydstyrke). Søgning Hvis du trykker på Søgetasten på basestationen, ringer håndsættet i 30 sekunder. Denne ringetone hjælper dig med at finde håndsættet, hvis den er blevet væk. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde ringningen på et håndsæt. Advarsel håndtelefon udenfor dækningsområdet Hvis håndsættet befinder sig udenfor basestationens dækningsområde under en samtale, vil der lyde en advarsels tone, for at minde dig om at dækningsområdet er overskredet. R-tast (Flash) For at opnå adgang til de forskellige services som din teleoperatør udbyder skal du bruge R tasten. Afhængig af din teleoperatør har du flere services. Det kan være 2 på linien (samtale med 2 forskellige personer på samme tid), Banke på hvor du kan besvare et nyt indgående opkald, medens du allerede er i gang med en samtale. Kontakt din teleoperatør for at høre om alle de services du kan opnå, hvor R tasten anvendes. R-tasten kaldes også hos visse producenter flash tasten. R-tasten laver hvad teknisk kaldes et linjebrud på enten 250 ms eller 100 ms. Liniebrud muliggør anvendelse af de forskellige services som din teleoperatør tilbyder. Fabriksindstillingen bør ikke ændres med mindre du oplever problemer ved brug af telefonen. Indstil ringe volumen Tryk på volumen tasten når telefonen er i standby for at justere ønsket ringe volumen på håndsættet. Bemærk at samme tast anvendes til indstilling af både lydstyrke og ringevolumen. Under samtale vil du indstille højttaler lyden (lydstyrke) og som anført ovenfor, når telefonen er i standby tilstand, justerer du ringestyrken (ringevolumen) i telefonen.

10 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Vis Nummer på nyt opkald Telefonen har Vis Nummer hukommelse der kan gemme op til 10 telefonnumre. Findes der telefonnumre gemt i hukommelsen som ikke er set vil Vis Nummer ikonet blinke for at indikere at der er gemt et eller flere numre som du endnu ikke har set. Hvis telefonnummeret er længere end 10 cifre vil telefonen kun lagre og vise de 10 sidste cifre. I Danmark er et telefonnummer dog kun på 8 cifre, så ved daglig brug kan du se alle telefonnumre. Visse udenlandske opkald indeholder også Vis Nummer information. Er det samlede nummer over 10 cifre så vil du kun kunne se de sidste 10 cifre af nummeret. Vis telefonnummer i opkaldslisten Ventura D9 s opkaldsliste viser altid sidst indgående telefonnummer. Men du kan bladre i listen 1. Tryk på R-tasten 2. Tryk på OP eller NED tasten for at bladre 3. Forlad opkalds-listen ved igen at trykke på R tasten Opkald til et nummer fra opkaldslisten 1. Flyt med OP og NED tasten for at bladre i opkaldslisten indtil det ønskede nummer vises i displayet. 2. Tryk på LINIE tasten. Der ringes automatisk op til nummeret. Sletning af et nummer fra opkaldslisten 9 1. Find det telefonnummer som skal slettes. 2. Når telefonnummeret vises i displayet tryk på MUTE tasten 2 gange for at slette nummeret. Viderestil et opkald mellem håndsæt Når du er i gang med en telefonsamtale kan du viderestille et indgående ekstern opkald til et andet håndsæt, hvis håndsættet er tilmeldt samme basestation. Gør følgende: 1. Tryk på INT tasten under samtale. 2. Det andet håndsæt vil herefter ringe i 30 sekunder. Hvis ikke opkaldet besvares vil samtalen komme tilbage til dit håndsæt (oprindelige håndsæt) Besvares det viderestillede opkald er det muligt først at føre en intern samtale, eks. informere om, hvem der er i den anden ende. Når du derefter afbryder ved tryk på LINIE tasten vil opkaldet nu ske mellem den eksterne samtale og det andet håndsæt. Du kan også annullere viderestillingen ved tryk på INT tasten og derved vil du beholde den eksterne samtale. For at afslutte samtalen tryk på LINIE tasten. Intern samtale mellem flere håndsæt på samme base Det er muligt at føre en GRATIS intern samtale mellem 2 håndsæt på samme base. 1. Tryk INT-tasten i standby tilstand. 2. Det andet håndsæt vil nu ringe i 30 sekunder 3. En anden person kan trykke på LINIE tasten for at besvare opkaldet. 4. Tryk på Linje tasten for at afslutte den interne samtale

11 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Garanti Garantiperioden AEG yder 24-måneders garanti på denne Ventura D9 telefon. Garantiperioden er at regne fra den dag telefonen købes. Ved reklamation over produktet skal original faktura, indkøbs bon eller tilsvarende købs dokument vedlægges og tydeligt vise køb af det produkt, som der reklameres over. AEG yder ikke service uden at købsdato tydelig fremgår af medsendte materiale. Garantihåndtering Afhængig af hvor telefonen er købt vil vi enten forsøge at reparere telefonen. Det er også muligt at vi ombytter. Er telefonen defekt vil AEG eller et af AEG udpeget servicecenter eller distributør håndtere reklamationen Bemærk dog at AEG kun dækker garanti der skyldes defekt i materiale eller en defekt sket under produktionen af telefonen. Fejl opstået som følge af ukorrekt behandling eller på anden måde selvforskyldt skade på telefonen dækkes IKKE. AEG eller dets servicepartner vælger selv, hvorledes en reklamation skal håndteres. AEG følger reglerne i den danske forbrugerkøbs lov. Garantiens undtagelser Garantien dækker ikke skader eller defekter, der skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, der ikke er anbefalet af AEG. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, og heller ikke skader, der skyldes transport. Garantien bortfalder staks, hvis serienummer forsøges ændret, fjernet eller ikke kan læses. På samme måde bortfalder ethvert garantikrav, hvis produktet repareres eller forsøges repareres, hvis produktet ændres eller modificeres af køber, bruger eller enhver anden. Reparation og servicehåndtering af produktet må kun ske af enten AEG eller en af AEG udpeget distributør eller servicecenter. Rengøring Tør telefonen af med en let fugtig klud, alternativt en antistatisk klud. Brug aldrig rengøringsmidler eller opløsningsmidler. VIGTIGT. De gummifødder som basestationen står på kan evt. smitte af. Vær derfor varsom med, hvilket underlag basestationen placeres på, herunder især varsom ifb med rengøring af underlaget. Hvide overflader kan over tid modtage farve fra gummifødderne og placering på hvidt/lyst underlag skal derfor undgås. 11 Fejlfinding SOS, Spørgsmål Og Svar: SP: Displayet er blank, ingen tal eller ikoner vises SV: Kontroller at håndsættet er tændt SV: Batterier er ikke isat korrekt eller ikke opladt. Kontroller batteriernes tilstand. Om nødvendigt oplad eller udskift batterierne. VIGTIGT ved udskiftning af de medfølgende batterier anvend kun GENOPLADELIGE batterier. Ved brug af forkerte batterier bortfalder garantien uden varsel. Batteriernes opladede position SP: Ingen klartone

12 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 SV: Kontroller at telefonledning fra stik i væggen og til basestation er isat og ikke er knækket eller på anden måde er beskadiget. SV: Kontroller at der er forbindelse mellem håndsæt og lader. Tryk evt. på PAGE eller SØG tasten på basestationen for at søge tilmeldte håndsæt SV: Lydniveau i håndsæt er for lavt. Juster højttaler lyden i håndsættet. Husk på at det kun kan gøres medens basestation og håndsæt er i hvile tilstand (ikke er i brug) Tekniske specifikationer: System: Analog DECT Telefon Strømforsyning Basis: Nedadapter 230V/50Hz/30mA; U1: 6,5V DC/150mA U2: 9V DC/150mA Håndsæt: GENOPLADELIGE batterier AAA, Ni-MH 1,2V/550m Ah, Omgivelsestemperatur: 5 C til + 35 C; 25% til 85% luftfugtighed Tilladelig lagertemperatur: -10 C bis + 50 C Rækkevidde ved optimale forhold UDENDØRS: 300 m, og op til 50m INDENDØRS Signalering: DFMF (tonersignalering) Signal tider på R -tast: Flash 100ms eller 300ms MÅL: Basestation: 110 x 135 x 50 mm Håndsæt: 145 x 49 x 25 mm Pakning: 210 x 186 x 130 mm Samtaletid: Op til 17 timer, afhængig af batteri og daglig anvendelse Omgivelsestemperatur: +5 C til +45 C Tilladt relativ luftfugtighed: fra 25 til 85 % Basestation strømforsyning: 220/230V, 50 Hz ANSK Tegninger, billeder, ikoner mv. kan variere fra land til land. Der kan derfor forekomme information som afviger en smule. Denne telefon fra AEG er udviklet til salg i hele Europa hvor én og samme telefon udbydes. AEG og dets distributør forbeholder sig ret til at ændre i specifikationer på produkt (tekniske specifikationer, udseende etc. )såvel som informationsmateriale (brochurer, brugervejledninger mv.) uden varsel for løbende at tilpasse produktet til markedet. Producent eller distributør yder ikke garanti på skader opstået som følge af fejlbetjening af produktet. Det er derfor vigtigt at denne brugervejledning læses igennem og at indholdet forstås, således at telefonen kan betjenes og anvendes optimalt.

13 Kvikstart til TELEFONSVARER Tryk på Tast på Base Telefon Funktion som telefonsvareren udfører b b b _ H? Ved fjernbetjening: + PIN (000) Alle beskeder afspilles Alle nye beskeder afspilles Igangværende besked afspilles igen Igangværende besked SLETTES Næste besked afspilles Telefonsvarer TÆND/SLUK Hør besked >? >? > H V PIN (000) 7 Besked - Menu åbnes Besked høres/afspilles, slettes eller indspilles 1 Tilbage til hovedmenu 2 Aktuel indstillede besked afspilles 3 Besked 1 (OGM 1) afspilles 4 Besked 2 (OGM 2) afspilles 5 Besked 1 (OGM 1) vælges 6 Besked 2 (OGM 2) vælges 8 Afbryd betjening Ny PIN-kode indtastes DAG & TID i n d s t i l l e s Afbryd betjening Fjernbetjening af telefonsvarer (indtastning skal ske indenfor 8 Sekunden) Indstilling af lydstyrke + / - 3

14 D9+ VOICE (Telefonsvarer) Generelt AEG D9+ VOICE er en DECT telefon med indbygget DIGITAL telefonsvarer, der kan betjenes via basestationen. For at forenkle brugen af telefonsvareren, annonceres de mulige indstillinger som talebeskeder (syntetisk tale). Telefonsvareren har en max. indspilningslængde på 12 minutter. Hver besked har en max. indspilningslængde på 3 minutter. Der kan i alt indtales op til 59 beskeder, herunder indtalte memoer. En memo er en egen besked, der kan indtales på telefonsvareren, så der kan efterlades en besked til andre brugere af telefonsvareren. Hvis hukommelsen er fuld, kan der ikke indtales yderligere beskeder, og statuslampen blinker hurtigt. BEMÆRK: Alle talebeskeder afgives enten på ENGELSK eller på tysk og den nedenfor anførte tekstbeskrivelser er kun vejledende. OGM 1 og OGM 2 kan du selv indspille. Der er to forskellige driftsindstillinger: OGM1 Meddelelse med indspilning af besked eller OGM2 Meddelelse uden indspilning af besked. For hver driftsindstilling er der indtalt en standardmeddelelse, der kan erstattes af en personlig meddelelse. Slettes den personlige meddelelse, aktiveres standardmeddelelsen igen. Standardmeddelelserne er som beskrevet herunder: Meddelelse med indspilning af besked Driftsindstilling 1 (OGM1): Hallo, Hello. Your call cannot be taken at the moment, please leave a message after the tone. Hej. Dit opkald kan ikke besvares lige nu, men indtal en besked efter tonen Meddelelse uden indspilning af besked Driftsindstilling 2 (OGM2): Hallo, Your call cannot be taken at the moment, but you cannot leave a message, so please call again later. Hej. Dit opkald kan ikke besvares, og du kan ikke afgive en besked. Prøv venligst senere Det er muligt at høre aktive beskeder under indspilningen, ligesom opkaldet kan besvares efter indspilningen er påbegyndt. Før telefonsvareren kan bruges rigtigt, skal der foretages en række indstillinger, herunder: Indstilling af klokkeslæt og ugedag.

15 Antal ringetoner inden telefonsvareren aktiveres og kan modtage besked. Valg af driftsindstilling: Meddelelse med indspilning af besked eller meddelelse uden indspilning af besked. Indspilning af personlig meddelelse for hver driftsindstilling. TÆND/SLUK Højttaler OP Højttaler NED I midten til venstre RØD LED for batteriladning (hvis håndsættet ligger på basen) RØD LED lyser (kuvert) konstant når telefonsvarer er aktiv, og blinker ) blinker hvis der er nye beskeder på telefonsvarer PAGE (søg håndsæt) Frem Stop Tilbage I midten til højre GRØN LED der lyser konstant eller blinker (blinker ved samtale)

16 På basestationen findes en lysdiode, der indikerer nye beskeder. Denne lysdiode fungerer også som statuslampe for følgende funktioner: Statuslampe Slukket Lyser Blinker Lyser Lyser Blinker Blinker (hurtigt) Definition Telefonsvareren er deaktiveret. Telefonsvareren er aktiveret og har ingen beskeder i hukommelsen. Telefonsvareren er aktiveret og har modtaget nye beskeder. Afspilning af beskeder og memoer. Fjernbetjening. Indspilning af beskeder, memoer og meddelelser. Hukommelse fuld. Leveringstilstand Ved levering er telefonsvareren indstillet således: Dato og klokkeslæt Lørdag 00:00 Antal ringetoner Økonomifunktion OGM1 Som anført ovenfor, hvor du giver den kaldende mulighed for at indtale en besked. OGM2 Som anført ovenfor, hvor du IKKE giver den kaldende mulighed for at indtale en besked Telefonsvarer Aktiveret PIN-kode 000 Lydstyrke Trin 5 Beskeder Ingen

17 Indstillinger på basestation Aktivering / deaktivering af telefonsvarer Aktivering: Vælg afbrydertasten. Statuslampen lyser hhv. blinker ved nye beskeder. Følgende talebesked afspilles: Answer ON; Your outgoing message is: Hello. Your call cannot be taken at the moment, please leave a message after the tone. Deaktivering: Vælg afbrydertasten. Statuslampen ophører med at lyse. Følgende talebesked afspilles: Answer OFF.. Indstilling af lydstyrke Lydstyrken er fra fabrikken indstillet til middel lydstyrke, trin 5. Der er 10 forskellige lydstyrker. Hold volumentasterne nede eller tryk gentagne gange på dem for at ændre lydstyrken. Der høres en biplyd. Indstilling af antal ringetoner inden telefonsvareren aktiveres Antallet af ringetoner, inden telefonsvareren aktiveres, kan indstilles til mellem 2 og 9 ringetoner, eller der kan vælges økonomifunktion. Hvis der vælges økonomifunktion, aktiveres telefonsvareren efter 2 ringetoner, når der er efterladt nye beskeder, eller efter 6 ringetoner, når der ikke er efterladt nye beskeder. På den måde er det muligt at reducere udgifterne ved fjernbetjening. Vælges kort fremspolingstasten er det muligt at kontrollere den aktuelle indstilling. Følgende talebesked afspilles: Calls will be answered in X rings(x= antallet af ringetoner). Hvis der er valgt økonomifunktion, afspilles følgende talebesked: TIMESAVER. Hold fremspolingstasten nede, indtil den valgte indstilling af antal ringetoner 2 9 eller økonomifunktionen sparen annonceres. Vælg så igen fremspolingstasten. Den næste indstilling annonceres. Gentag nævnte fremgangsmåde, indtil den ønskede indstilling annonceres. Hvis fremspolingstasten ikke aktiveres i ca. 3 sekunder, gemmes den sidste indstilling, og den aktuelle indstilling annonceres som talebesked til orientering.

18 Optagelse af memo Med denne funktion er det muligt at efterlade en intern besked (memo), der registreres som en indkommende besked. Hold tilbagespolings tasten nede, indtil følgende talebesked høres: Please speak. samt ved afslutning, To end recording, please raise the button. Indtal beskeden efter tonen. Hold en afstand på ca. 10 cm fra basestationen. Memoen kan ikke være længere end telefonsvarerens maksimale indspilningskapacitet. Indspilningen afsluttes, når tilbagespolingstasten slippes. Aflytning af beskeder Vælg afspilningstasten for at aflytte beskeder. Der høres en talebesked: You have X messages, hvis ingen beskeder You have NO messages.. Beskederne afspilles. Efter hver besked annonceres indspilningstidspunktet (ugedag og klokkeslæt). Når alle beskeder er aflyttet, høres talebeskeden: End of messages, To delete all messages, press delete. Vælg stoptasten. Der høres en biplyd, hvorefter telefonsvareren skifter til udgangsposition uden at slette beskederne. Hvis der ikke inden 8 sek. efter talebeskeden vælges en tast, høres en biplyd, og telefonsvareren skifter til udgangsposition (se også afsnittet Sletning af beskeder ). Vælg afspilningstasten for at stoppe afspilningen midlertidigt (pausefunktion). Vælg afspilningstasten igen for at fortsætte afspilningen. Vælg stoptasten for at afbryde afspilningen. Sletning af beskeder Det er muligt at slette beskeder enkeltvis eller samlet. Beskeder slettes enkeltvis ved at vælge slette-tasten under afspilning af den pågældende besked. Det er muligt at slette alle beskeder ved at vælge slette-tasten, efter alle beskeder er afspillet, og når det annonceres muligt.

19 Hvis sletningen ønskes afbrudt, vælges stop-tasten, eller vent til der efter ca. 8 sek. høres en biplyd. Valg af driftsindstilling Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller meddelelse uden indspilning af besked (OGM2) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select the outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstilling 1: Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller Vælg fremspolingstasten for driftsindstilling 2: Meddelelse uden indspilning af besked (OGM2). Meddelelsen for den valgte driftsindstilling afspilles for kontrol. Kontrol af valgt driftsindstilling Deaktiver og aktiver telefonsvareren. Meddelelsen for den valgte driftsindstilling annonceres som talebesked. Betjening under afspilning af beskeder Gentagelse af besked / spring videre til næste eller tilbage til forrige besked / pause. Vælg tilbagespolingstasten under afspilning af beskeden for at gentage beskeden. 2 X Vælg tilbagespolingstasten to gange under afspilning af beskeden for at gentage forrige besked. Vælg fremspolingstasten for at gentage næste besked. Indspilning af personlig meddelelse 1, meddelelse med indspilning af besked (OGM1) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select your outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstillingen Indspilning af personlig meddelelse 1 (OGM 1). Den aktuelt valgte meddelelse afspilles. Herefter høres talebeskeden:

20 To record a NEW outgoing message, press and hold the skip back button. Hold tilbagespolingstasten nede og følg vejledningen. Når tilbagespolingstasten slippes, afspilles den nye meddelelse til kontrol. Indspilning af personlig meddelelse 2, meddelelse uden indspilning af besked (OGM2) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select outgoing message. Vælg fremspolingstasten for driftsindstillingen Meddelelse uden indspilning af besked (OGM 1). Den aktuelt valgte meddelelse afspilles. Herefter høres talebeskeden: To record a new outgoing message, press and hold the skip forward button. Herefter følges ovenfor beskrevne fremgangsmåde. Hold en afstand på ca. 10 cm til basestationen, når den pågældende meddelelse indtales. Meddelelsen må højst vare 3 minutter. Sletning af personlig meddelelse Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select the outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstilling 1: Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller fremspolingstasten for driftsindstilling 2: Meddelelse uden indspilning af besked (OGM2). Vælg slette-tasten under afspilning af meddelelsen. Herefter høres en biplyd, og standardmeddelelsen afspilles. Indstilling af ugedag og klokkeslæt Efter hver besked annonceres, på hvilken ugedag og hvilket klokkeslæt, beskeden er indgået. For at sikre at beskederne stemples med de rigtige oplysninger, skal ugedag og klokkeslæt programmeres. Hold stoptasten nede indtil den indstillede ugedag annonceres. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil den pågældende ugedag

21 annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede timetal. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det pågældende timetal annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede minuttal. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det pågældende minuttal annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede klokkeslæt. Kontrol af ugedag og klokkeslæt Tryk kort på stoptasten. Den indstillede ugedag/klokkeslæt annonceres. Ændring af PIN-kode PIN-koden til fjernbetjening af telefonsvareren er trecifret og fra fabrikken programmeret til 000. PIN-koden kan uden videre ændres. Hold slette-tasten nede indtil følgende talebesked høres: Please key in your PIN code. Herefter høres en biplyd, hvorefter første ciffer i den aktuelle kode annonceres. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det ønskede ciffer annonceres. Bekræft indstillingen med slette-tasten. Der høres en biplyd efterfulgt af en annoncering af andet ciffer i den aktuelle kode. Følg ovennævnte fremgangsmåde for andet og tredje ciffer i koden.

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING BRUGSVEJLEDNING Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere