D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer"

Transkript

1 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes

2 CE-DEKLARATION BEMÆRK OM VIS NUMMER FUNKTIONEN I TELEFONEN: For at denne telefon kan vise telefonnumre på indgående opkald skal din telefonlinie være tilmeldt Vis Nummer servicen hos din teleoperatør. Hvis du ikke abonnerer på servicen bør du tilmelde dig for at få fuldt udbytte af Vis Nummer funktionen i telefonen. 2

3 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE CE-DEKLARATION...2 Sikkerhedsforskrifter...4 Oversigt håndsæt...5 Display ikoner...6 Installation...6 Håndsæt...6 Basestation...6 Advarsel om lav batteri stand...7 Betjening af telefonen...8 Udgående samtaler...8 Almindelige opkald...8 Indtast telefonnummer inden opkald...8 Indgående samtaler...8 Genkald af tidligere opkald...8 Programmering af numre i telefonbog (kvikliste)...8 Opkald til et hukommelsesnummer...8 Midlertidig afbrydelse af mikrofon...9 Indstilling af lydstyrke...9 Søgning...9 Advarsel håndtelefon udenfor dækningsområdet...9 R-tast (Flash)...9 Indstil ringe volumen...9 Vis Nummer på nyt opkald Vis telefonnummer i opkaldslisten Opkald til et nummer fra opkaldslisten Sletning af et nummer fra opkaldslisten Viderestil et opkald mellem håndsæt Intern samtale mellem flere håndsæt på samme base Garanti Garantiperioden Garantihåndtering Garantiens undtagelser Rengøring Fejlfinding Tekniske specifikationer: Kvikstart til BETJENING AF TELEFONSVARER Gennemgang af TELEFONSVARER funktioner

4 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Sikkerhedsforskrifter Telefonen må kun bruges med den medfølgende strømforsyning/adapter. Batterier såvel som telefonens øvrige dele kan beskadiges ved brug af andre strømforsyninger end den medleverede. Anvend KUN GENOPLADELIGE BATTERIER i telefonen. Batterier skal være af samme type (specifikationer) som de i denne brugervejledning anførte under Teknisk data. Det kan være direkte farligt at isætte ikke-genopladelige batterier, eks. kan de eksplodere og medføre ætsningsskader på ting eller person. Polaritet er også vigtig at bemærke ved isætning af batterier (-/+) Enhver strømrelateret forbindelse (ladepinde, strømforsyning etc.) må ikke berøres med metalliske genstande, da det kan medføre stød. Der gives ikke garanti overfor telefonens påvirkning på evt. vigtige medicinske apparater. Telefonen opfylder EMC kravene med hensyn til elektronisk kompatibilitet men kan eks. forårsage ubehagelige lyde i høreapparater. Basisstationen må ikke opstilles i fugtige lokaler og ikke mindre end 1,5 m fra vandhaner mv. Håndsættet må ikke på nogen måde komme i berøring med vand. Se afsnittet i brugervejledningen vedr. rengøring af basestation såvel som håndsæt. Telefonen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. En gnist eller anden elektrisk udladning eller radioforbindelsen mellem basestation og håndsæt kan evt. medføre forstyrrelse af udstyr til brug ved sprængning. Batterier såvel som telefon skal bortskaffes på en miljøvenlig måde, eks. ved indlevering til salgsstedet eller en miljøgodkendt genbrugsstation og må under ingen omstændigheder blot smides i skraldespanden. En trådløs telefon er afhængig af strømforsyning til basestationen. Det er derfor ikke muligt at anvende telefonen ved strømsvigt kan du i stedet anvendes mobiltelefon i nødstilfælde. Bemærk dette forhold når telefonen tages i brug. På næste side er en oversigt over håndsæt samt tastatur med angivelse af de mest vigtige tasters funktion.

5 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Oversigt håndsæt Højttaler Genkald sidst kaldte nummer Rød LED der lyser ved samtale og blinker ved indgående opkald Telefonbog Til 10 kortnumre DISPLAY med tal og ikoner Linietast Slettetast/Mikrofon FRA OP / NED tast for at bladre i opkaldsliste Genkald tast / opkaldsliste Intern samtale og viderestilling af ekst. samtale

6 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Display ikoner Vist fra venstre mod højre (øverste linie): Batteri indikator Strømforsyning isat og batterier i håndsæt oplades Telefonrørs ikonet lyser når linien er i brug EXT, samtale med en udefra INT, samtale mellem 2 håndsæt internt Telefonbog bruges ved kvikkald og ved opkald til et indgående opkald Mikrofon er slået fra (mute) Antenne ikon, blinker når håndsæt ikke er registreret til basestationen og lyser konstant når basestation og håndsæt har forbindelse med hinanden. Installation Håndsæt 1. Åben batteridækslet som vist ovenfor for at isætte 2 stk. AAA batterier. Bemærk at der er tale om GENOPLADELIGE batterier, Når de skal udskiftes skal du købe samme type som de medfølgende. Med type menes ikke mærke, men med samme specifikationer! Bemærk også +/- forholdet som kan ses inde i batterirummet. 2. Sæt telefonledningens ene stik i telefonapparatet, og telefonledningens andet stik i telefonstikket på væggen. 3. Sæt medfølgende strømforsyning/adapter lille stik i telefonen, og strømforsyningen stik i stikkontakten i væggen. 4. Anbring håndsættet i basestationen med tastaturet opad! Basestation Når batterier og strømforsyning er korrekt isat vil en rød LED lampe lyse for at indikere at håndsættet nu lader. Oplad håndsættet i 24 timer, før telefonen tages i brug første gang. Som anført andet steds i denne brugervejledning er det en god ide at lade håndsæt ligge ved siden af basestation og kun anbringe håndsættet i basen eks. natten over eller når batteri ikonet viser at håndsættet

7 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 skal oplades. Det vil forlænge batteriernes levetid. Når batteriniveau er lavt vil telefonen samtidig afgive et advarselssignal. Basestation har også en LED indikator der lyser grønt, når telefonlinien er i brug. Venstre side af basestationen Tænd/Sluk Højttaler OP Højttaler NED Højre side af basestationen Page (Søg håndsæt) Frem Stop Tilbage I midten findes display der viser antal beskeder samt 3 LED og Rød til venstre viser ladning, Rød i midten viser om telefonsvarer er TÆNDT eller SLUKKET (Rød LED i midten lyser, hvis tændt) Grøn blinker, hvis linien er taget (samtale er i gang) BEMÆRK. Telefonsvareren samt dens funktioner er beskrevet SIDST i denne vejledning. Advarsel om lav batteri stand Når de genopladelige batterier i telefonen er tomme virker din telefon ikke. du skal derfor sørge for med mellemrum at placere håndsættet på basestationen til opladning. Bagerst i denne brugervejledning kan du læse om batteri levetid ved brug og ved stand by. Ud fra disse oplysninger sammenholdt med din daglige brug af telefonen kan du vurdere, hvorledes du skal oplade telefonen. Displayet har også en indikator der viser batteritilstand. Men som udgangspunkt bør du lade telefonen ligge på basestationen natten over til opladning og ved siden af basestationen gennem dagen. Det er vigtigt at du bruger telefonen så meget som mulig mellem hver opladning. Derved forlænger du holdbarheden af batterierne. Batteri fuldt opladet Batteri tomt Hvis du er midt i en samtale og batteriet næsten er tomt, lyder der en advarsels tone hvert minut. Anbring håndsættet i basestationen til opladning.

8 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Betjening af telefonen Udgående samtaler Almindelige opkald 1. Tryk på LINIE tasten og afvent klartone 2. Tast det ønskede telefonnummer ind. 3. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter 4. samtale. Indtast telefonnummer inden opkald 1. Indtast det ønskede telef onnummer. Du kan slette forkert indtastede cifre ved at trykke på Slet/MUTE tasten (Mikrofon fra). Bemærk, at hvis du ikke trykker på nogen tast i ca. 60 sekunder, afbryder håndsættet funktionen og vender tilbage til standby tilstand. 2. Tryk på LINIE tasten. Nummeret ringes op. 3. Tryk på LINIE tasten for at afslutte en samtale. Indgående samtaler 1. På Ventura D9 er det alene håndsættet der ringer ved modtagelse af indgående opkald. 2. EXT ikonet i displayet og LED lampen på håndsættet blinker for at indikere opkaldet. 3. Tryk på LINIE tasten for at besvare opkaldet. DANSK 6 Er håndsættet placeret på basestationen og du modtager et indgående opkald vil du automatisk besvare opkaldet alene ved at løfte håndsættet fra basen. I den forbindelse er det ikke nødvendigt først at trykke på LINIE tasten. Genkald af tidligere opkald 1. Tryk på LINIE tasten. 2. Tryk på Genkald tasten. Det sidst opkaldte nummer (maksimalt 20 cifre) vises på displayet. 3. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter samtalen. Programmering af numre i telefonbog (kvikkald) Ventura D9 har en telefonbog hvor du kan gemme 10 telefonnumre således at du hurtigt kan ringe til et nummer. Telefonbogen indeholder ikke navn men alene nummer gemt på en position 0-9. Alle telefonnumre kan gemmes med 20 cifre pr telefonnummer. 1. Tryk på hukommelsestasten, efterfulgt af ønsket hukommelsesplads (0-9). 2. Indtast det telefonnummer du ønsker at gemme på den pågældende 3. hukommelsesplads. 4. Tryk på Hukommelsestasten. Telefonen vil afgive en bekræftelsestone. Bemærk: Hvis du ønsker at indføre en pause, skal du trykke på Gentag tasten (P) det sted i telefonnummeret, hvor du ønsker pausen. Opkald til et hukommelsesnummer 1. Tryk på LINIE tasten. 2. Tryk på Hukommelsestasten, efterfulgt af tasten hukommelsespladsnummeret (0-9). 3. Telefonen ringer automatisk op til det gemte nummer 4. Tryk på LINIE tasten for at afbryde forbindelsen efter

9 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ samtalen. Midlertidig afbrydelse af mikrofon Du kan afbryde mikrofonen midlertidigt i løbet af en samtale. Dette giver dig mulighed for at snakke med andre i rummet, uden at den du taler med i telefonen, kan høre dig. Tryk på MUTE tasten i løbet af samtalen. Mikrofonen afbrydes. Mute ikonet vises på displayet. 7 Tryk igen på MUTE tasten når du ønsker at genoptage samtalen. Indstilling af lydstyrke Du kan indstille lydstyrken under en samtale ved at trykke på Volumen-tasten. Indikationen Du kan stille volumen på Hi (høj), Medium (mellem) og Low (lav). Bemærk at samme tast anvendes til indstilling af både lydstyrke og ringestyrke. Når telefonen er i standby tilstand vil du indstille ringestyrken ved tryk på tasten. Under samtale vil du som anført ovenfor indstille højttaler lyden (lydstyrke). Søgning Hvis du trykker på Søgetasten på basestationen, ringer håndsættet i 30 sekunder. Denne ringetone hjælper dig med at finde håndsættet, hvis den er blevet væk. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde ringningen på et håndsæt. Advarsel håndtelefon udenfor dækningsområdet Hvis håndsættet befinder sig udenfor basestationens dækningsområde under en samtale, vil der lyde en advarsels tone, for at minde dig om at dækningsområdet er overskredet. R-tast (Flash) For at opnå adgang til de forskellige services som din teleoperatør udbyder skal du bruge R tasten. Afhængig af din teleoperatør har du flere services. Det kan være 2 på linien (samtale med 2 forskellige personer på samme tid), Banke på hvor du kan besvare et nyt indgående opkald, medens du allerede er i gang med en samtale. Kontakt din teleoperatør for at høre om alle de services du kan opnå, hvor R tasten anvendes. R-tasten kaldes også hos visse producenter flash tasten. R-tasten laver hvad teknisk kaldes et linjebrud på enten 250 ms eller 100 ms. Liniebrud muliggør anvendelse af de forskellige services som din teleoperatør tilbyder. Fabriksindstillingen bør ikke ændres med mindre du oplever problemer ved brug af telefonen. Indstil ringe volumen Tryk på volumen tasten når telefonen er i standby for at justere ønsket ringe volumen på håndsættet. Bemærk at samme tast anvendes til indstilling af både lydstyrke og ringevolumen. Under samtale vil du indstille højttaler lyden (lydstyrke) og som anført ovenfor, når telefonen er i standby tilstand, justerer du ringestyrken (ringevolumen) i telefonen.

10 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Vis Nummer på nyt opkald Telefonen har Vis Nummer hukommelse der kan gemme op til 10 telefonnumre. Findes der telefonnumre gemt i hukommelsen som ikke er set vil Vis Nummer ikonet blinke for at indikere at der er gemt et eller flere numre som du endnu ikke har set. Hvis telefonnummeret er længere end 10 cifre vil telefonen kun lagre og vise de 10 sidste cifre. I Danmark er et telefonnummer dog kun på 8 cifre, så ved daglig brug kan du se alle telefonnumre. Visse udenlandske opkald indeholder også Vis Nummer information. Er det samlede nummer over 10 cifre så vil du kun kunne se de sidste 10 cifre af nummeret. Vis telefonnummer i opkaldslisten Ventura D9 s opkaldsliste viser altid sidst indgående telefonnummer. Men du kan bladre i listen 1. Tryk på R-tasten 2. Tryk på OP eller NED tasten for at bladre 3. Forlad opkalds-listen ved igen at trykke på R tasten Opkald til et nummer fra opkaldslisten 1. Flyt med OP og NED tasten for at bladre i opkaldslisten indtil det ønskede nummer vises i displayet. 2. Tryk på LINIE tasten. Der ringes automatisk op til nummeret. Sletning af et nummer fra opkaldslisten 9 1. Find det telefonnummer som skal slettes. 2. Når telefonnummeret vises i displayet tryk på MUTE tasten 2 gange for at slette nummeret. Viderestil et opkald mellem håndsæt Når du er i gang med en telefonsamtale kan du viderestille et indgående ekstern opkald til et andet håndsæt, hvis håndsættet er tilmeldt samme basestation. Gør følgende: 1. Tryk på INT tasten under samtale. 2. Det andet håndsæt vil herefter ringe i 30 sekunder. Hvis ikke opkaldet besvares vil samtalen komme tilbage til dit håndsæt (oprindelige håndsæt) Besvares det viderestillede opkald er det muligt først at føre en intern samtale, eks. informere om, hvem der er i den anden ende. Når du derefter afbryder ved tryk på LINIE tasten vil opkaldet nu ske mellem den eksterne samtale og det andet håndsæt. Du kan også annullere viderestillingen ved tryk på INT tasten og derved vil du beholde den eksterne samtale. For at afslutte samtalen tryk på LINIE tasten. Intern samtale mellem flere håndsæt på samme base Det er muligt at føre en GRATIS intern samtale mellem 2 håndsæt på samme base. 1. Tryk INT-tasten i standby tilstand. 2. Det andet håndsæt vil nu ringe i 30 sekunder 3. En anden person kan trykke på LINIE tasten for at besvare opkaldet. 4. Tryk på Linje tasten for at afslutte den interne samtale

11 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 Garanti Garantiperioden AEG yder 24-måneders garanti på denne Ventura D9 telefon. Garantiperioden er at regne fra den dag telefonen købes. Ved reklamation over produktet skal original faktura, indkøbs bon eller tilsvarende købs dokument vedlægges og tydeligt vise køb af det produkt, som der reklameres over. AEG yder ikke service uden at købsdato tydelig fremgår af medsendte materiale. Garantihåndtering Afhængig af hvor telefonen er købt vil vi enten forsøge at reparere telefonen. Det er også muligt at vi ombytter. Er telefonen defekt vil AEG eller et af AEG udpeget servicecenter eller distributør håndtere reklamationen Bemærk dog at AEG kun dækker garanti der skyldes defekt i materiale eller en defekt sket under produktionen af telefonen. Fejl opstået som følge af ukorrekt behandling eller på anden måde selvforskyldt skade på telefonen dækkes IKKE. AEG eller dets servicepartner vælger selv, hvorledes en reklamation skal håndteres. AEG følger reglerne i den danske forbrugerkøbs lov. Garantiens undtagelser Garantien dækker ikke skader eller defekter, der skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, der ikke er anbefalet af AEG. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, og heller ikke skader, der skyldes transport. Garantien bortfalder staks, hvis serienummer forsøges ændret, fjernet eller ikke kan læses. På samme måde bortfalder ethvert garantikrav, hvis produktet repareres eller forsøges repareres, hvis produktet ændres eller modificeres af køber, bruger eller enhver anden. Reparation og servicehåndtering af produktet må kun ske af enten AEG eller en af AEG udpeget distributør eller servicecenter. Rengøring Tør telefonen af med en let fugtig klud, alternativt en antistatisk klud. Brug aldrig rengøringsmidler eller opløsningsmidler. VIGTIGT. De gummifødder som basestationen står på kan evt. smitte af. Vær derfor varsom med, hvilket underlag basestationen placeres på, herunder især varsom ifb med rengøring af underlaget. Hvide overflader kan over tid modtage farve fra gummifødderne og placering på hvidt/lyst underlag skal derfor undgås. 11 Fejlfinding SOS, Spørgsmål Og Svar: SP: Displayet er blank, ingen tal eller ikoner vises SV: Kontroller at håndsættet er tændt SV: Batterier er ikke isat korrekt eller ikke opladt. Kontroller batteriernes tilstand. Om nødvendigt oplad eller udskift batterierne. VIGTIGT ved udskiftning af de medfølgende batterier anvend kun GENOPLADELIGE batterier. Ved brug af forkerte batterier bortfalder garantien uden varsel. Batteriernes opladede position SP: Ingen klartone

12 D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 SV: Kontroller at telefonledning fra stik i væggen og til basestation er isat og ikke er knækket eller på anden måde er beskadiget. SV: Kontroller at der er forbindelse mellem håndsæt og lader. Tryk evt. på PAGE eller SØG tasten på basestationen for at søge tilmeldte håndsæt SV: Lydniveau i håndsæt er for lavt. Juster højttaler lyden i håndsættet. Husk på at det kun kan gøres medens basestation og håndsæt er i hvile tilstand (ikke er i brug) Tekniske specifikationer: System: Analog DECT Telefon Strømforsyning Basis: Nedadapter 230V/50Hz/30mA; U1: 6,5V DC/150mA U2: 9V DC/150mA Håndsæt: GENOPLADELIGE batterier AAA, Ni-MH 1,2V/550m Ah, Omgivelsestemperatur: 5 C til + 35 C; 25% til 85% luftfugtighed Tilladelig lagertemperatur: -10 C bis + 50 C Rækkevidde ved optimale forhold UDENDØRS: 300 m, og op til 50m INDENDØRS Signalering: DFMF (tonersignalering) Signal tider på R -tast: Flash 100ms eller 300ms MÅL: Basestation: 110 x 135 x 50 mm Håndsæt: 145 x 49 x 25 mm Pakning: 210 x 186 x 130 mm Samtaletid: Op til 17 timer, afhængig af batteri og daglig anvendelse Omgivelsestemperatur: +5 C til +45 C Tilladt relativ luftfugtighed: fra 25 til 85 % Basestation strømforsyning: 220/230V, 50 Hz ANSK Tegninger, billeder, ikoner mv. kan variere fra land til land. Der kan derfor forekomme information som afviger en smule. Denne telefon fra AEG er udviklet til salg i hele Europa hvor én og samme telefon udbydes. AEG og dets distributør forbeholder sig ret til at ændre i specifikationer på produkt (tekniske specifikationer, udseende etc. )såvel som informationsmateriale (brochurer, brugervejledninger mv.) uden varsel for løbende at tilpasse produktet til markedet. Producent eller distributør yder ikke garanti på skader opstået som følge af fejlbetjening af produktet. Det er derfor vigtigt at denne brugervejledning læses igennem og at indholdet forstås, således at telefonen kan betjenes og anvendes optimalt.

13 Kvikstart til TELEFONSVARER Tryk på Tast på Base Telefon Funktion som telefonsvareren udfører b b b _ H? Ved fjernbetjening: + PIN (000) Alle beskeder afspilles Alle nye beskeder afspilles Igangværende besked afspilles igen Igangværende besked SLETTES Næste besked afspilles Telefonsvarer TÆND/SLUK Hør besked >? >? > H V PIN (000) 7 Besked - Menu åbnes Besked høres/afspilles, slettes eller indspilles 1 Tilbage til hovedmenu 2 Aktuel indstillede besked afspilles 3 Besked 1 (OGM 1) afspilles 4 Besked 2 (OGM 2) afspilles 5 Besked 1 (OGM 1) vælges 6 Besked 2 (OGM 2) vælges 8 Afbryd betjening Ny PIN-kode indtastes DAG & TID i n d s t i l l e s Afbryd betjening Fjernbetjening af telefonsvarer (indtastning skal ske indenfor 8 Sekunden) Indstilling af lydstyrke + / - 3

14 D9+ VOICE (Telefonsvarer) Generelt AEG D9+ VOICE er en DECT telefon med indbygget DIGITAL telefonsvarer, der kan betjenes via basestationen. For at forenkle brugen af telefonsvareren, annonceres de mulige indstillinger som talebeskeder (syntetisk tale). Telefonsvareren har en max. indspilningslængde på 12 minutter. Hver besked har en max. indspilningslængde på 3 minutter. Der kan i alt indtales op til 59 beskeder, herunder indtalte memoer. En memo er en egen besked, der kan indtales på telefonsvareren, så der kan efterlades en besked til andre brugere af telefonsvareren. Hvis hukommelsen er fuld, kan der ikke indtales yderligere beskeder, og statuslampen blinker hurtigt. BEMÆRK: Alle talebeskeder afgives enten på ENGELSK eller på tysk og den nedenfor anførte tekstbeskrivelser er kun vejledende. OGM 1 og OGM 2 kan du selv indspille. Der er to forskellige driftsindstillinger: OGM1 Meddelelse med indspilning af besked eller OGM2 Meddelelse uden indspilning af besked. For hver driftsindstilling er der indtalt en standardmeddelelse, der kan erstattes af en personlig meddelelse. Slettes den personlige meddelelse, aktiveres standardmeddelelsen igen. Standardmeddelelserne er som beskrevet herunder: Meddelelse med indspilning af besked Driftsindstilling 1 (OGM1): Hallo, Hello. Your call cannot be taken at the moment, please leave a message after the tone. Hej. Dit opkald kan ikke besvares lige nu, men indtal en besked efter tonen Meddelelse uden indspilning af besked Driftsindstilling 2 (OGM2): Hallo, Your call cannot be taken at the moment, but you cannot leave a message, so please call again later. Hej. Dit opkald kan ikke besvares, og du kan ikke afgive en besked. Prøv venligst senere Det er muligt at høre aktive beskeder under indspilningen, ligesom opkaldet kan besvares efter indspilningen er påbegyndt. Før telefonsvareren kan bruges rigtigt, skal der foretages en række indstillinger, herunder: Indstilling af klokkeslæt og ugedag.

15 Antal ringetoner inden telefonsvareren aktiveres og kan modtage besked. Valg af driftsindstilling: Meddelelse med indspilning af besked eller meddelelse uden indspilning af besked. Indspilning af personlig meddelelse for hver driftsindstilling. TÆND/SLUK Højttaler OP Højttaler NED I midten til venstre RØD LED for batteriladning (hvis håndsættet ligger på basen) RØD LED lyser (kuvert) konstant når telefonsvarer er aktiv, og blinker ) blinker hvis der er nye beskeder på telefonsvarer PAGE (søg håndsæt) Frem Stop Tilbage I midten til højre GRØN LED der lyser konstant eller blinker (blinker ved samtale)

16 På basestationen findes en lysdiode, der indikerer nye beskeder. Denne lysdiode fungerer også som statuslampe for følgende funktioner: Statuslampe Slukket Lyser Blinker Lyser Lyser Blinker Blinker (hurtigt) Definition Telefonsvareren er deaktiveret. Telefonsvareren er aktiveret og har ingen beskeder i hukommelsen. Telefonsvareren er aktiveret og har modtaget nye beskeder. Afspilning af beskeder og memoer. Fjernbetjening. Indspilning af beskeder, memoer og meddelelser. Hukommelse fuld. Leveringstilstand Ved levering er telefonsvareren indstillet således: Dato og klokkeslæt Lørdag 00:00 Antal ringetoner Økonomifunktion OGM1 Som anført ovenfor, hvor du giver den kaldende mulighed for at indtale en besked. OGM2 Som anført ovenfor, hvor du IKKE giver den kaldende mulighed for at indtale en besked Telefonsvarer Aktiveret PIN-kode 000 Lydstyrke Trin 5 Beskeder Ingen

17 Indstillinger på basestation Aktivering / deaktivering af telefonsvarer Aktivering: Vælg afbrydertasten. Statuslampen lyser hhv. blinker ved nye beskeder. Følgende talebesked afspilles: Answer ON; Your outgoing message is: Hello. Your call cannot be taken at the moment, please leave a message after the tone. Deaktivering: Vælg afbrydertasten. Statuslampen ophører med at lyse. Følgende talebesked afspilles: Answer OFF.. Indstilling af lydstyrke Lydstyrken er fra fabrikken indstillet til middel lydstyrke, trin 5. Der er 10 forskellige lydstyrker. Hold volumentasterne nede eller tryk gentagne gange på dem for at ændre lydstyrken. Der høres en biplyd. Indstilling af antal ringetoner inden telefonsvareren aktiveres Antallet af ringetoner, inden telefonsvareren aktiveres, kan indstilles til mellem 2 og 9 ringetoner, eller der kan vælges økonomifunktion. Hvis der vælges økonomifunktion, aktiveres telefonsvareren efter 2 ringetoner, når der er efterladt nye beskeder, eller efter 6 ringetoner, når der ikke er efterladt nye beskeder. På den måde er det muligt at reducere udgifterne ved fjernbetjening. Vælges kort fremspolingstasten er det muligt at kontrollere den aktuelle indstilling. Følgende talebesked afspilles: Calls will be answered in X rings(x= antallet af ringetoner). Hvis der er valgt økonomifunktion, afspilles følgende talebesked: TIMESAVER. Hold fremspolingstasten nede, indtil den valgte indstilling af antal ringetoner 2 9 eller økonomifunktionen sparen annonceres. Vælg så igen fremspolingstasten. Den næste indstilling annonceres. Gentag nævnte fremgangsmåde, indtil den ønskede indstilling annonceres. Hvis fremspolingstasten ikke aktiveres i ca. 3 sekunder, gemmes den sidste indstilling, og den aktuelle indstilling annonceres som talebesked til orientering.

18 Optagelse af memo Med denne funktion er det muligt at efterlade en intern besked (memo), der registreres som en indkommende besked. Hold tilbagespolings tasten nede, indtil følgende talebesked høres: Please speak. samt ved afslutning, To end recording, please raise the button. Indtal beskeden efter tonen. Hold en afstand på ca. 10 cm fra basestationen. Memoen kan ikke være længere end telefonsvarerens maksimale indspilningskapacitet. Indspilningen afsluttes, når tilbagespolingstasten slippes. Aflytning af beskeder Vælg afspilningstasten for at aflytte beskeder. Der høres en talebesked: You have X messages, hvis ingen beskeder You have NO messages.. Beskederne afspilles. Efter hver besked annonceres indspilningstidspunktet (ugedag og klokkeslæt). Når alle beskeder er aflyttet, høres talebeskeden: End of messages, To delete all messages, press delete. Vælg stoptasten. Der høres en biplyd, hvorefter telefonsvareren skifter til udgangsposition uden at slette beskederne. Hvis der ikke inden 8 sek. efter talebeskeden vælges en tast, høres en biplyd, og telefonsvareren skifter til udgangsposition (se også afsnittet Sletning af beskeder ). Vælg afspilningstasten for at stoppe afspilningen midlertidigt (pausefunktion). Vælg afspilningstasten igen for at fortsætte afspilningen. Vælg stoptasten for at afbryde afspilningen. Sletning af beskeder Det er muligt at slette beskeder enkeltvis eller samlet. Beskeder slettes enkeltvis ved at vælge slette-tasten under afspilning af den pågældende besked. Det er muligt at slette alle beskeder ved at vælge slette-tasten, efter alle beskeder er afspillet, og når det annonceres muligt.

19 Hvis sletningen ønskes afbrudt, vælges stop-tasten, eller vent til der efter ca. 8 sek. høres en biplyd. Valg af driftsindstilling Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller meddelelse uden indspilning af besked (OGM2) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select the outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstilling 1: Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller Vælg fremspolingstasten for driftsindstilling 2: Meddelelse uden indspilning af besked (OGM2). Meddelelsen for den valgte driftsindstilling afspilles for kontrol. Kontrol af valgt driftsindstilling Deaktiver og aktiver telefonsvareren. Meddelelsen for den valgte driftsindstilling annonceres som talebesked. Betjening under afspilning af beskeder Gentagelse af besked / spring videre til næste eller tilbage til forrige besked / pause. Vælg tilbagespolingstasten under afspilning af beskeden for at gentage beskeden. 2 X Vælg tilbagespolingstasten to gange under afspilning af beskeden for at gentage forrige besked. Vælg fremspolingstasten for at gentage næste besked. Indspilning af personlig meddelelse 1, meddelelse med indspilning af besked (OGM1) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select your outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstillingen Indspilning af personlig meddelelse 1 (OGM 1). Den aktuelt valgte meddelelse afspilles. Herefter høres talebeskeden:

20 To record a NEW outgoing message, press and hold the skip back button. Hold tilbagespolingstasten nede og følg vejledningen. Når tilbagespolingstasten slippes, afspilles den nye meddelelse til kontrol. Indspilning af personlig meddelelse 2, meddelelse uden indspilning af besked (OGM2) Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select outgoing message. Vælg fremspolingstasten for driftsindstillingen Meddelelse uden indspilning af besked (OGM 1). Den aktuelt valgte meddelelse afspilles. Herefter høres talebeskeden: To record a new outgoing message, press and hold the skip forward button. Herefter følges ovenfor beskrevne fremgangsmåde. Hold en afstand på ca. 10 cm til basestationen, når den pågældende meddelelse indtales. Meddelelsen må højst vare 3 minutter. Sletning af personlig meddelelse Hold afbrydertasten nede indtil følgende talebesked høres: Please select the outgoing message. Vælg tilbagespolingstasten for driftsindstilling 1: Meddelelse med indspilning af besked (OGM1) eller fremspolingstasten for driftsindstilling 2: Meddelelse uden indspilning af besked (OGM2). Vælg slette-tasten under afspilning af meddelelsen. Herefter høres en biplyd, og standardmeddelelsen afspilles. Indstilling af ugedag og klokkeslæt Efter hver besked annonceres, på hvilken ugedag og hvilket klokkeslæt, beskeden er indgået. For at sikre at beskederne stemples med de rigtige oplysninger, skal ugedag og klokkeslæt programmeres. Hold stoptasten nede indtil den indstillede ugedag annonceres. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil den pågældende ugedag

21 annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede timetal. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det pågældende timetal annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede minuttal. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det pågældende minuttal annonceres. Bekræft indstillingen ved at vælge stoptasten. Herefter annonceres det indstillede klokkeslæt. Kontrol af ugedag og klokkeslæt Tryk kort på stoptasten. Den indstillede ugedag/klokkeslæt annonceres. Ændring af PIN-kode PIN-koden til fjernbetjening af telefonsvareren er trecifret og fra fabrikken programmeret til 000. PIN-koden kan uden videre ændres. Hold slette-tasten nede indtil følgende talebesked høres: Please key in your PIN code. Herefter høres en biplyd, hvorefter første ciffer i den aktuelle kode annonceres. Vælg frem-/tilbagespolingstasten indtil det ønskede ciffer annonceres. Bekræft indstillingen med slette-tasten. Der høres en biplyd efterfulgt af en annoncering af andet ciffer i den aktuelle kode. Følg ovennævnte fremgangsmåde for andet og tredje ciffer i koden.

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes 1 CE-DEKLARATION

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere