12. maj F&P's årsmøde 12. maj formandens tale. [Kun det talte ord gælder] Kære minister, gæster og deltagere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. maj 2011. F&P's årsmøde 12. maj formandens tale. [Kun det talte ord gælder] Kære minister, gæster og deltagere."

Transkript

1 12. maj 2011 F&P's årsmøde 12. maj formandens tale [Kun det talte ord gælder] Kære minister, gæster og deltagere. Med 2011 er finanskrisen rykket et nøk mere på afstand. Andre kriser har taget plads på nethinden fra jordskælvets kaos i Japan til Mellemøstens byer i oprør. Nye kriser vil følge. Vores branche skal være beredt. Finanskrisen var en global syretest. De danske pensionsselskaber har klaret sig godt. Det bemærkes. Også på den anden side af Atlanten, hvor de amerikanske myndigheder har fremhævet den danske branche i en rapport til kongressen. De danske forsikringsselskaber fik sidste år overskud ikke mindst takket være en dygtig hånd på finansmarkederne. Men det kniber med at tjene penge på forsikring. For hver krone, selskaberne får ind i præmier, betaler de næsten 99 øre ud i erstatninger og udgifter. Vejret koster dyrt. Alene skybrud og snetryk løb op i et par milliarder i erstatninger. Det trykker bundlinjen. 1

2 Fremtiden tegner ikke ubetinget munter. Dybe ubalancer truer med at slå sprækker i den globale økonomi. USA's gæld er ude af kontrol. Demografien hægter den vestlige verden af. Energikilder tørrer ud. Klimaet slår sig i tøjret. Glem alt om snuptag. Vi skal bruge den spirende fremgang i økonomien klogt. Vi skal styre skarpt på risiko. Velvidende at økonomien kan krampe igen. Vi skal kigge langt og være beredte. Finanskrisen har sendt bølger af regulering i vores retning. Dusiner af finansielle direktiver er på vej gennem EUmaskineriet. Dampen står ud af kedlerne. Men regulering bliver ikke god af at være rigelig. Den skal doseres rigtigt. For forbrugernes skyld. Solvens II Solvens II griber historisk dybt ind i reguleringen af vores sektor. Principperne er kloge. Europas forbrugere er bedst tjent med, at vi - pensions- og forsikringsselskaber - har et skarpt fokus på risiko. Side 2

3 Processen har næsten ekstremsportens kaliber lang og krævende. Virksomhederne skal tilpasse sig et væld af nye hårde kapitalkrav samt krav om god selskabsledelse og rapportering. Danske forsikrings- og pensionsselskaber er langt. De vil generelt kunne klare de nye kapitalkrav. Det viste QIS5- beregningerne. Fordi Danmark i god tid satte fokus på risiko også før det blev moderne i Bruxelles. Andre lande er ikke lige så langt. De er ved at få kolde fødder. Med det såkaldte Omnibus-direktiv åbner EU- Kommissionen derfor nu for overgangsregler i op til 10 år. Det skal blankt afvises. Selvfølgelig skal forbrugerne ikke vente hele 10 år på den beskyttelse, alle er enige om de har gavn af. Vi er bekymrede. Her halvandet år før reglerne skulle træde i kraft, ved ingen endnu, hvad der kommer til at gælde. Eller fra hvornår. Usikkerheden er urimelig. Især fordi Finanstilsynet styrer efter, at danske selskaber skal leve op reglerne fra dag 1, dvs. fra januar Vi foreslår derfor at udskyde direktivet ét år uden dikkedarer og overgange. Side 3

4 Vi vil ikke et Europa i flere hastigheder med en lille fortrop med Danmark i spidsen, mens flertallet af lande hænger dybt i gammelt dynd. Europas forbrugere har brug for samme høje beskyttelse samtidig fra Athen til Helsinki. Vi støtter fuldt ud, at Solvens II også stiller krav om god selskabsledelse. Europas forbrugere har krav på professionel ledelse bemandet af dygtige direktører og bestyrelser med rette kompetencer. Men sondringen mellem direktion og bestyrelse skal fastholdes. Her har vi i Danmark en god tradition. Nu er sondringen ved at skride i svinget. Finanstilsynet drukner bestyrelserne i krav. Fx skal de "vurdere, om virksomheden har passende medarbejderressourcer, såvel hvad angår kompetencer som antal, passende it-systemer og support". Den slags hører under en direktion. Bestyrelsers plads er på kommandobroen og ikke som fyrbødere i maskinrummet. For kun på broen kan man få øje på horisonten og lægge den langsigtede kurs. Vi støtter også Solvens II's krav om indberetning. Forudsat at man finder det rigtige niveau. Passende krav giver god forbrugerbeskyttelse. Overdrevne krav giver kun manglende overblik, højere omkostninger og dermed en ekstra regning til forbrugerne. Når selskaberne skal fylde mere end 60 skemaer ud, hvor de i dag kan nøjes med 18, er det gået grassat. Ingen har glæde af en sådan papirtiger. Side 4

5 Også indberetningskrav bør indføres på samme niveau og samtidig i hele Europa. Og hvis det ender med lange overgangsregler, så var det måske her, de skulle bruges. Tilsyn Det danske finanstilsyn er en værdifuld partner for branchen. Vi deler ambition om at sikre finansiel stabilitet og tillid til sektoren. Vi vil gerne have et tilsyn med kant. Vi vil gerne have et risikobaseret tilsyn. Tilsynet har brug for plads og ro til at føre sin strategi ud i livet. Fra direktionen til de medarbejdere, der arbejder i marken på inspektionsbesøg. Sparkes der til tilsynet, hver gang nogen har problemer, får man et tilsyn, der blindt jagter fodfejl. Nulfejlskulturen har en vis Herre skabt. Vi ønsker reelle løsninger på reelle problemer. Side 5

6 Vi har brug for fælles europæiske tilsynsregler. Flere selskaber i Danmark er internationale med hele Norden som hjemmemarked og forretning i også andre europæiske lande. Deres interesse er fælles regler og ensartet håndhævelse af disse regler. Selskaberne skal ikke shoppe for at få bedste tilsyn. Europa har fået sit eget tilsyn for forsikring og pension, EIO- PA. Det vil gøre en forskel. Det skal fx afgøre, hvornår Danmark har en finanskrise. Det er et større skridt, end de fleste tror. Det danske tilsyn er til debat: Skal det lægges ind under Nationalbanken? Ja, synes flere allerede at mene. De kan blive skuffede. Selv Nationalbanken havde ikke kunnet redde hverken Roskilde Bank eller Amagerbanken. Vores ambition er klar. Vi vil have et effektivt, uvildigt tilsyn af alle dele af den finansielle sektor. Vi vil have et kompetent tilsyn, der har ressourcer og erfaring med de forretningsområder, de fører tilsyn med. Et fremtidigt tilsyn skal kunne sin pension og forsikring på fingrene. Vi vil også gerne have et effektivt lovmaskineri med armslængde til det løbende tilsyn. Om det så skal ligge det ene eller andet sted, må komme i næste række. Side 6

7 Udfordringer Det danske samfund står over for store udfordringer. Det gør begge vores brancher også. Forbrugerne Oplyste og tilfredse forbrugere er gode kunder. Derfor er forbrugeren også vores sag. Et godt vidnesbyrd er antallet af sager i Ankenævnet for Forsikring. Det har ikke været lavere i 25 år. Vi har skabt klare fremskridt for forbrugerne. Har det været let? Nej. Vi balancerer konstant som linedanseren på sin snor. Omverden efterlyser fyldestgørende og detaljeret information, men også frostklart overblik. De vil have skræddersyede tilbud, men enkelt for Guds skyld! De forlanger knivskarp konkurrence, men også gerne standardprodukter. Vi balancerer. Vores mission er et mere åbent og gennemsigtigt forsikrings- og pensionsmarked. Vi har gjort, som vi sagde. Side 7

8 Vi sagde, at vi ville lægge alt frem: Alle direkte og indirekte omkostninger. Det er gjort. Alt er fremme. Vi sagde sidste år, at vi ville videre og skabe mere sammenlignelighed. Det gør vi med den forbrugerplan, vi fremlagde sidste år. Den betyder, at forsikringskunderne får udvidet forsikringsguiden. Så de har mere end pris og vilkår at vælge ud fra. Fra denne sommer kan man også se oplysninger om blødere værdier som service, kundetilfredshed og klager. Den betyder, at pensionskunderne fra juli og frem vil få nye, entydige nøgletal for deres omkostninger ÅOK/ÅOP. Tallene kan sammenlignes direkte på tværs af selskaberne. Det er beskrevet, hvordan selskaberne skal regne. 36 sider fylder det! Og for at forebygge enhver diskussion: En ekstern revisor skal fra årsskiftet blåstemple, at de enkelte selskaber så også har regnet, som de 36 sider foreskriver. Forbrugerplanen betyder, at det bliver nemmere at overskue sin pensionsordning. Derfor vil alle kunder fremover får samme seks grundoplysninger på oversigtlig form. Kender man disse seks oplysninger, er man som kunde godt i vej. Side 8

9 Vi udvikler også et nyt redskab, som alle kan bruge til at sammenligne pensionsprodukter og selskaber med. Fakta om Pension kalder vi det. Er det nok? Vi kender ikke et land, der er længere. Men vi ved også, at "nok" ikke findes i en verden, der konstant er på farten. Pension Det danske pensionssystem er bomstærkt. Det er beundret og kopieret. Senest har vi fået Verdensbankens blåstempel. Banken har i en ny rapport udnævnt vores system til at være "robust", "godt designet" og "gennemsigtigt". Det fremhæves som en styrke, at systemet står solidt plantet på tre ben med hvert sit fortrin. Vi har brug for både solidariteten og valgfriheden. Fronterne går mellem dem, der ønsker mere tvang og dem, der vil have mere valgfrihed. ATP vil øge den tvungne opsparing. Det er at skyde gråspurve med kanoner. Fremover vil 95 procent af alle pensionister have sparet nok op. Det taler klart imod at tvinge mere opsparing ned over samtlige danskere. Side 9

10 Andre vil have mere valgfrihed. Det gode spørgsmål er hvor. Når ambitionen i øvrigt også er et solidarisk pensionssystem. Flere og flere fravælger de høje garantier. Det har vakt opsigt. Måske er disse garantier også hånden på hjertet børn af en anden tid. Dengang renten var anderledes høj og levealder og kapitalkrav anderledes lave. Mange glemmer, at garantier har en pris. Selvfølgelig. Kunder, der vælger garantien, risikerer et lavere afkast. Derfor er opgaven altid at afveje: Er de prisen værd? Også i pensionskasserne, hvor der ikke er andre end medlemmerne til at betale. Fremtidens pension skal passe til danskerne. Den skal være livslang. Fordi danskerne lever længere og længere og ikke må løbe tør for opsparing før tid. Den skal være fleksibel. Fordi danskerne skal kunne arbejde og spare op, så det passer til dem. De skal fx kunne stoppe udbetalingen fra en pension, hvis de får job. Pensionen skal være lagt an på et godt økonomisk incitament til at spare op. Fordi opbakningen til vores system ellers risikerer at smuldre. Side 10

11 Men politikerne mangler penge. Pensionsopsparingen står for skud. Nogle partier vil lægge et loft over, hvor meget man kan betale ind til sin livrente med fradrag. Der tales i krogene om at fremrykke skatten på pension. Begge dele skal de holde fingrene fra! Det er farlige fix uden en krone i provenu. Mange selvstændige, folk med svingende indkomst og andre med en kort optjeningsperiode vil få sværere ved at opnå en ordentlig pension. Og det system, vi kender på arbejdsmarkedet, hvor pension er en obligatorisk del af lønnen, vil blive truet. Også for dem, der ikke kommer i nærheden af loftet. For ingen ved med sikkerhed, hvem loftet rammer evt. senere i livs- og karriereforløb. Derfor kan et loft over livrenter blive en trussel mod det solidariske pensionssystem. Danskerne skal spare mere op livslangt, ikke mindre. Et loft og dermed en fremrykket skat på pension vil prikke hul på et historisk generationstyveri med ingen penge til at finansiere fremtidens mange ældre. Spørg enhver nationaløkonom. Spørg jeres børn: Hvad synes de mon om at få overdraget en regning på mange milliarder? Politikerne har en vigtig opgave i at fastholde danskernes tilskyndelse til at spare op. En høj opsparing hviler på tillid, Side 11

12 og tillid forudsætter stabilitet. Pilles der snart hist snart pist i skattereglerne, lægger det gift for danskernes tillid til systemet. Forsikring Forsikringer er i vejrets vold næsten skyllede bort. Der blev hårdt brug for Stormflodsordningen, der nu også dækker oversvømmelser fra åer og søer. For den, der står med fødderne i vand i sin kælder, er tempo vigtigt. Det ved selskaberne. Men den ny offentligt styrede Stormflodsordning har haft svært ved at komme i gear fra start. Det gav os frustrerede kunder. Det er en børnesygdom, som myndighederne forhåbentligt er ved at få has på. Forsikringer skal løse mange problemer. Somme tider lidt for mange. Bukserne er sprækket i den ny huseftersynsordning, som Folketinget har på vej. Et udvalg var ellers efter næsten 4 års hestearbejde nået frem til en ny og bedre huseftersynsordning. Men i 12. time vendte Forbrugerrådet på tallerkenen. Og nu er det forslag, der skulle rydde op i regelrodet om fugt og skimmelsvamp, mudret til. Det er nemt nok at stille krav til, hvad forsikringsselskaberne skal dække. Men det skal også kunne lade sig gøre til en pris, som forbrugerne vil betale. Og på en måde, som giver Side 12

13 klarhed over forbrugernes rettigheder. Forbrugerne? Ja, de efterlades med to skadebegreber for skimmelsvamp og total forvirring. Mange klager allerede i dag forgæves. Det bliver værre. Opgaven er løst til bundkarakter. Folketinget forhandler en ny erstatningsansvarslov. Hensigten er at man skal have samme erstatning, uanset om man kommer til skade på arbejdet eller i fritiden, selv om erstatningen følger af forskellige love. Men lovforslaget løser ikke problemet. Området plages af sager, der trækker ud i årevis. Pengene postes ud på bureaukrati og dyr bistand i stedet for at komme den tilskadekomne direkte til gode. Lad os få et udvalg, der kan finde ud af, hvordan man skaber sammenhængmellem lovene, så alle får en rimelig behandling. Først når det nuværende gab er lukket, undgår tilskadekomne at svæve i uvished år ud og år ind. Partnerskaber Moderne velfærd har forsikring og pension i knoglemarven. Også i Danmark, hvor såvel forsikring som pension fletter sig ind i lovgivningen og det fælles, skattefinansierede tilbud. Vores pensionssystem i tre søjler er måske det fineste eksempel på en gennemtænkt arbejdsdeling mellem det of- Side 13

14 fentlige, skattebetalte tilbud og det private. Det burde inspirere. Forsikringer har ikke samme klare rolle, men forsikringer rummer ofte nøglen til nye og bedre løsninger for forbrugerne. Forsikringsselskaberne løfter stadig mere på det forebyggende område. De tilbyder forebyggende sundhedsydelser på arbejdspladserne. De bidrager til at forebygge trafikulykker og indbrud. Vi arbejder som branche sammen med Skat om et nyt digitalt motorregister. Det skal lette livet for bilkøberne, der slipper for en tur forbi motorkontoret. Vi er med i regeringens indbrudspakke. Her er vi med i en skærpet kamp mod hæleri. En større hælerikampagne satte fokus på danskernes ansvar, hvis de bevidst eller ubevidst køber varer, som med rette kan mistænkes for at være "varme". Vi arbejder på sikring mod indbrud i virksomheder og private hjem og har en ny database over særligt værdifulde genstande på vej. Alt sammen skal bremse hæleri og dermed også indbrud. Side 14

15 Vi har et oplagt partnerskab med kommuner og politi, når det gælder kampen mod forsikringssvindel. For den storstilede forsikringssvindel gemmer ofte også på socialt bedrageri. I et partnerskab med Sundhedsstyrelsen sikrer vi, at kritisk syge patienter automatisk får besked om, at de kan have ret til udbetaling fra en forsikring. På den måde vil færre gå glip af den erstatning, de har ret til. På sundhedsområdet arbejder branchen på et fælles kodeks for, hvordan sundhedsforsikrede patienter skal håndteres i det danske sundhedsvæsen. Fordi vi som branche har et ansvar for, at vores kunder får rette behandling og et samfundsansvar for, at de fortsat knappe lægeresurser bruges rigtigt, nemlig på de syge. Danskerne efterspørger sundhedsforsikringer fradrag eller ej. Meningerne om fradraget er stærke og delte. Faktum er, at fradraget er politikernes adgangsbillet til at styre markedet for sundhedsforsikringer. Fjerner politikerne fradraget, kan de heller ikke længere stille krav til virksomhederne om fx at tilbyde sundhedsforsikringer til alle på arbejdspladsen portvagt som direktør. Det er et ægte politisk dilemma, der fortjener en nuanceret debat. Side 15

16 Pensionsselskaberne er partnere i regeringens vækstplan. Med Dansk Vækstkapital skyder branchen milliarder ind til fordel for nye vækstvirksomheder. Ordningen er designet, så den tjener vores interesse som investorer. Samfundsansvar går hånd i hånd med investorhensyn. Dette er også forudsætningen, hvis branchen skal bidrage til danske broer, veje og kloakker. Det efterlyses politisk. Vi er klare. Men betingelsen er altid afkast. Det tror vi også kan lade sig gøre. For disse aktiver har nemlig meget af det, som pensionsselskaberne søger: Sikkerhed, volumen og langt sigte. Alligevel er der et gab mellem de politiske ambitioner og pensionsselskabernes engagement i offentlige-private partnerskaber. Det kalder på politisk initiativ. Derfor har vi i dag valgt offentlige-private partnerskaber som tema her i dag. Vi har ikke facit, men viljen til at bidrage til bedre dansk infrastruktur og troen på, at mere kan lade sig gøre. Spørgsmålet i dag er: Hvad der skal til? Med disse ord vil jeg sige tak til vores faste samarbejdspartnere. I regering og folketing. Tak til embedsværket i mini- Side 16

17 sterierne og til Finanstilsynet samt organisationerne omkring os for såvel med- som modspil. God fornøjelse med debatten! Side 17

Kære minister, gæster og deltagere.

Kære minister, gæster og deltagere. SIDE 1 Kære minister, gæster og deltagere. Verden er sårbar. Vulkanasken fra Island, svineinfluenzaen fra Mexico eller braget fra Lehman Brothers. Alle er en påmindelse om, hvor skrøbelig den moderne verden

Læs mere

Vi har i år valgt at sætte fokus på temaet Vækst gennem investering. Fordi vi som erhverv har en central rolle at spille.

Vi har i år valgt at sætte fokus på temaet Vækst gennem investering. Fordi vi som erhverv har en central rolle at spille. Forsikring & Pensions årsmøde 15. maj 2014 Formandens tale - v/ adm. direktør Christian Sagild, Topdanmark. Kære minister, gæster og deltagere. Velkommen til Forsikring & Pensions årsmøde 2014. Vækst Det

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Høringssvar om Kommissionens Hvidbog om Pensioner 07.03.2012 har læst Kommissionens Hvidbog om pensioner med stor interesse. Vi bakker op om langt de fleste af hvidbogens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 1/8 2013 var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

En dansk fremtid med tryghed og tillid

En dansk fremtid med tryghed og tillid Formand Kristian Thulesen Dahl s tale ved Dansk Folkepartis Årsmøde den 20. september 2014. Klausuleret til afholdelsen. - Det talte ord gælder En dansk fremtid med tryghed og tillid DEL 1: Hold da op!

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere