Projektbeskrivelse. dynamictemplate Enterprise solution. Aarhus Kommune Rådhuspladsen Aarhus C. Kontaktperson: Claus Huulgaard Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. dynamictemplate Enterprise solution. Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C. Kontaktperson: Claus Huulgaard Sørensen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse dynamictemplate Enterprise solution Rådhuspladsen Aarhus C Dato: dynamictemplate Team Data Solutions A/S Pilegaarden, Strandvejen 111, DK-4200 Slagelse Tel CVR

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og generel information Introduktion til dynamictemplate Om projektbeskrivelsen generelt Generelt om aktivering af knapper Sagsforløbet Beskrivelse af sagsforløb Konfiguration af dynamictemplate Opsætning dynamictemplate systemmapper Hovedmappe Skabeloner Fraser Ressourcer Konfigurationer Profiler Underskrifter Setup.xml Systemmappestier Fraseadministrator Fremsøgning af ressourcer dynamictemplate installation Generering af PDF-filer Logostyring Eksempel på fremsøgning af logo Regler for fremsøgning af logo Telefon- og åbningstidsstyring Underskriftstyring Generel produktbeskrivelse Generelle funktioner Skabeloner Foretrukne skabeloner Startmappe Brugere Send som PDF Online/offline Online status Offline status Særlige scenarier Info/hjælp Microsoft Office Word Bakkevalg Fraser Foretrukne Side 2 af 108

3 Startmappe Rediger frase Indsættelse af frase Opret frase Fraseadministrator Rediger felter Tekstboks Kombinationsboks Dato Feltreference Opret SamleFrase Bilag Fjernprint Itella OM Doc2Mail Microsoft Office Excel Microsoft Office PowerPoint Fraser Opret SamleFrase Microsoft Office Outlook Fraser og SamleFraser Opslagssystemer DPR P-Data Online Aftalespecifik produktbeskrivelse Skabeloner Brev.dotm Afvikling udenfor edoc Afvikling i edoc Doc2Mail Notat.dotm Afvikling udenfor edoc Afvikling i edoc Doc2Mail Forudsætninger Accept Bilag 1 - Indhentning af brugeroplysninger Side 3 af 108

4 1. Indledning og generel information dynamictemplate er et tilføjelsesprogram til Microsoft Office, og nærværende materiale er en projektbeskrivelse af dynamictemplate. Projektbeskrivelsen præsenterer og forklarer i detaljer, hvordan dynamictemplate opsættes og anvendes. Selve installationsvejledningen fremsendes sammen med den endelige levering af softwaren. Bemærk at projektbeskrivelsen for dynamictemplate kan indeholde informationer og forklaringer, som muligvis ikke er omfattet i den konkrete aftale (jævnfør afsnittet 1.2. Om projektbeskrivelsen generelt samt afsnit 3. Konfiguration af dynamictemplate). Kundens skriftlige godkendelse af projektbeskrivelsen går forud for endelig programmering og levering af dynamictemplate løsningen (jævnfør afsnit 2.1 Beskrivelse af sagsforløb) Introduktion til dynamictemplate Visuelt kan tilføjelsesprogrammet dynamictemplate ses i form af fanen dynamictemplate i toppen af hver enkelt omfattede Microsoft Office applikation. Figur 1 herunder er en illustration af fanens placering i Microsoft Office Word Figur 1 De omfattede Microsoft Office applikationer (herefter henvist til som Office-programmerne ) er følgende: Microsoft Office Word Microsoft Office Excel Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office Outlook Projektbeskrivelsen præsenterer løbende en række skærmprint til at illustrere dialogbokse, menuknapper m.v. visuelt. Skærmprintene er taget fra en version af Microsoft Office Der kan forekomme mindre variationer i opstilling og udtryk i menuer i Microsoft Office 2007 i forhold til 2010-udgaven 1. 1 I Microsoft Office Outlook 2007 adskiller dynamictemplate-værktøjerne sig fra den måde, som de visuelt vises i Word, Excel og PowerPoint i 2007 samt i alle fire Office 2010-programmer. Konkret anvender Outlook 2007 en menu i stedet for et bånd som følge af designet i Outlook Side 4 af 108

5 Båndet under dynamictemplate -fanen indeholder adskillige knapper og funktioner til at danne skriftligt og visuelt output i form af dokumenter, regneark, præsentationer og s m.v. i ovennævnte applikationer. Dannelsen af det skriftlige og visuelle output omfatter blandt andre anvendelsen af skabeloner, signaturer og standardindhold samt muligheden for dynamisk at indhente og indsætte data heri. Formålet med dynamictemplate er at effektivisere og understøtte arbejdsgange omkring dannelsen af ensartede skriftlige og visuelle output i hele organisationen Om projektbeskrivelsen generelt Projektbeskrivelsen er inddelt i kapitler med forskelligt fokus og omdrejningspunkt. Kapitel 2. Sagsforløbet er en oversigt over det samlede sagsforløb som kontekst for projektbeskrivelsen. Kapitel 3. Konfiguration af dynamictemplate indeholder et konfigurationsskema, der er afkrydset i henhold til det accepterede tilbud, og som danner grundlag for den samlede aftale. Kapitel 4. Opsætning er en gennemgang af de krav, der er til installation og opsætning af dynamictemplate i kundens miljø. Installationsvejledning fremsendes ved levering af softwaren. Kapitel 5. Generel produktbeskrivelse er en generel beskrivelse af samtlige standardfunktioner i dynamictemplate. Bemærk at den generelle beskrivelse i kapitlet derfor kan indeholde omtale af funktioner, som ikke er omfattet af den konkrete aftale. Kapitel 6. Aftalespecifik produktbeskrivelse er en udfyldende beskrivelse af de i henhold til aftalen omfattede skabeloner og integrationer hertil. Kapitel 7. Forudsætninger er en punktlig opsummering af forudsætningerne for at opsætte, installere og anvende dynamictemplate i kundens miljø. Side 5 af 108

6 1.3. Generelt om aktivering af knapper Aktivering af knapper i dialogbokse tilknyttet dynamictemplate kan udføres som normalt i Office-programmerne. En given knap kan aktiveres på flere måder, for eksempel ved venstreklik med musemarkøren på knappen, ved tabulering til knappen er markeret og derefter med tryk på Enter -tasten eller ved at benytte de indbyggede genveje (acceleratorer) i dialogboksene ved hjælp af ALT-tasten plus det på knappen fremhævede bogstav. Ligeledes følger navigation i mappehierarkier i dialogbokse tilknyttet dynamictemplate de gængse principper for anvendelse. En bruger kan som alternativ til musen anvende +, - og piletasterne til at navigere op og ned i mappehierarkierne. I de tilfælde hvor navigationsruder i dialogbokse tillader brugeren at vælge Alle filer til filtrering af de viste filtyper, vil alle filer dog være begrænset til alle gyldige filer. Således fremkommer for eksempel en *.xml -fil ikke som en mulighed i navigationen af skabeloner i Microsoft Office Word. Side 6 af 108

7 2. Sagsforløbet 2.1. Beskrivelse af sagsforløb a) Udfyldelse af Konfigurations- og Tilvalgsskema, der danner basis for TDS udarbejdelse af tilbud. b) Tilbud, der skal godkendes skriftligt af kunden, før projektet igangsættes. Godkendelsen forpligter kunden til at gennemføre projektet i henhold til de i tilbuddet og standardbetingelserne beskrevne vilkår og tidsfrister. c) Detaljeret og teknisk projektbeskrivelse, der skal godkendes skriftligt af kunden, inden endelig programmering færdiggøres. Kunden forpligter sig til inden 20 arbejdsdage efter godkendelse af tilbuddet at forsyne TDS med de nødvendige tekniske informationer og oplysninger, der danner basis for udarbejdelse af projektbeskrivelsen. Fristen for skriftlig godkendelse af projektbeskrivelsen er 10 arbejdsdage fra levering af projektbeskrivelsen. d) Programmering og levering af projektet. e) Obligatorisk implementering og indkøring, der finder sted senest 10 arbejdsdage efter levering af projektet. f) Verifikationsperiode på 10 arbejdsdage efter implementering og indkøring. g) Betaling af faktura senest 20 arbejdsdage fra fakturadato. Side 7 af 108

8 3. Konfiguration af dynamictemplate Nærværende projektbeskrivelse af dynamictemplate konfigureres efter følgende aftalte ønsker: Udvikles til Microsoft Office Udvikles til Windows XP Vista 7 8 Integration til Active Directory Ja Nej Integration til fjernprintløsning Doc2Mail Itella Strålfors Der opsættes Logostyring Ja Nej Der opsættes Telefon- og åbningstidsstyring Ja Versionsnummer 3 Versionsnummer Versionsnummer Nej Der opsættes Underskriftstyring Ja Nej Der opsættes brug af printerbakkevalg Der integreres til ESDH-systemerne Ja Acadre KMD Sag edoc Captia DUBU FICS Nej Der integreres til P-Data Online Ja Nej Der integreres til DPR Ja Nej Versionsnummer Versionsnummer Versionsnummer 4.1 Versionsnummer Versionsnummer Versionsnummer Bemærk at nærværende produktbeskrivelse kan indeholde beskrivelser af enkelte funktioner og integrationer i dynamictemplate, som ikke er omfattet af den konkrete aftale. Såfremt enkelte funktioner ikke er tilvalgt i konfigurationsskemaet herover, kan beskrivelsen af disse funktioner ignoreres. Side 8 af 108

9 4. Opsætning 4.1. dynamictemplate systemmapper Det første trin i opsætningen af dynamictemplate er at oprette de systemmapper, som skal anvendes af løsningen. Det anbefales, at disse mapper deles mellem brugerne af dynamictemplate og således oprettes på et netværksrev. Der er dog undtagelser til denne anbefaling, hvilke vil være omtalt i de respektive afsnit. Bemærk at mapperne altid skal oprettes selvom de reelt ikke skal anvendes af løsningen. Benævnelsen på mapperne er valgfri. Systemmapperne, og deres indhold, er beskrevet herunder: Hovedmappe Der skal oprettes en hovedmappe, der vil være overordnet mappe for de øvrige systemmapper, som anvendes at dynamictemplate. De øvrige systemmapper beskrives i de efterfølgende afsnit Skabeloner Der skal oprettes en mappe til Microsoft Office designskabeloner. Der kan i denne mappe placeres følgende typer skabeloner: Microsoft Office Word skabeloner, herunder formaterne.dot,.dotx og.dotm Microsoft Office Excel skabeloner, herunder formaterne.xlt,.xltx og.xltm Microsoft Office PowerPoint skabeloner, herunder formaterne.pot,.potx og.potm Microsoft Office Outlook skabeloner i formatet.oft Eventuelle designskabeloner, som er leveret sammen med dynamictemplate, skal placeres i denne mappe. Skabelonmappen kan yderligere indeholde et ubegrænset antal undermapper til specifikke skabeloner, hvorved en rimelig opdeling og strukturering af samtlige skabeloner kan opnås. Det anbefales imidlertid ikke, at der anvendes mange skabeloner. Skabelonerne kan indeholde makroer. Side 9 af 108

10 Bemærk at makroer altid aktiveres i en skabelon, når skabelonen tilgås gennem dynamictemplate. Dette gælder uanset, hvad sikkerhedsniveauet for placeringer / makroer er sat til i Microsoft Office. Brugerne af dynamictemplate skal ikke have skriveadgang til mappen Fraser Der skal oprettes en mappe til fraser. En frase er defineret som en fil, der kan indeholde tekst med eller uden formatering, tabeller, diagrammer, billeder, grafiske elementer samt øvrigt indhold, der kan eksistere i Word dokumenter og PowerPoint dias. Heraf følger, at mappen til fraser kan indeholde disse typer: Microsoft Office Word dokumenter, herunder formaterne.doc,.docx og.docm Microsoft Office PowerPoint præsentationer, herunder formaterne.ppt,.pptx og.pptm Tekstfiler med formatet.txt Frasemappen kan yderligere indeholde et ubegrænset antal undermapper til specifikke fraser, hvorved en rimelig opdeling og strukturering af samtlige fraser kan opnås. Fraser kan indeholde makroer. Bemærk at makroer altid aktiveres i en frase, når frasen tilgås gennem dynamictemplate. Dette gælder uanset, hvad sikkerhedsniveauet for placeringer / makroer er sat til i Microsoft Office. Brugerne af dynamictemplate skal ikke have skriveadgang til mappen, dog med undtagelse af fraseadministratorer, jf Fraseadministrator Ressourcer Der skal oprettes en mappe til ressourcer. Ressource-mappen skal være til opbevaring af de øvrige filer, som løsningen anvender, for eksempel billeder og tekstfiler med oplysninger. Filerne i denne mappe kan være af følgende type: Billeder:.png,.jpg,.gif,.bmp og.tif Word dokumenter med formatet.doc og.docx Almindelig tekst:.txt Side 10 af 108

11 Den konkrete opsætning af billeder og tekstfiler i denne mappe er beskrevet i 4.4. Logostyring og 4.5. Telefon- og åbningstidsstyring. Brugerne af dynamictemplate skal ikke have skriveadgang til mappen Konfigurationer Der skal oprettes en mappe til konfigurationsfiler. Eventuelle konfigurationsfiler, som er leveret sammen med dynamictemplate, placeres i denne mappe. Følgende konfigurationsfiler kan eksistere i denne mappe: ActiveDirectoryDefinitions.xml Config.xml DPRConfig.xml Brugerne af dynamictemplate skal ikke have skriveadgang til mappen Profiler Der kan oprettes en mappe til brugerprofiler. Bemærk, at det ikke er et krav, at der oprettes en mappe til brugerprofilerne. Findes mappen ikke, oprettes den automatisk (afsnit Setup.xml gennemgår hvordan). Det anbefales, at mappen til brugerprofiler ikke deles af alle brugerne af dynamictemplate, da dette kan skabe konflikter mellem de oprettede brugerprofiler. Den optimale løsning er derfor, at anvende en lokal mappe eller en mappe på et personligt netværksdrev til formålet til hver bruger. Det anbefales, at løsningen med det personlige netværksdrev til brugerprofilerne benyttes. Herved gives der mulighed for, at IT afdelingen kan tage backup af brugerprofilerne samtidig med, at disse altid kan være til rådighed også hvis brugeren logger på en fremmed arbejdsstation på netværket. Brugerne af dynamictemplate skal have skriveadgang til mappen med brugerprofiler. Side 11 af 108

12 Underskrifter Der skal oprettes en mappe til billeder i form af indscannede underskrifter. Billederne i denne mappe kan være af følgende type:.png,.jpg,.gif,.bmp og.tif. Den konkrete opsætning af billederne i mappen er beskrevet i 4.6. Underskriftstyring. Brugerne af dynamictemplate skal ikke have skriveadgang til mappen Setup.xml I hovedmappen, omtalt under Hovedmappe, skal der placeres en fil, Setup.xml, indeholdende nogle fundamentale indstillinger for dynamictemplate løsningen. Disse indstillinger tæller følgende: Stierne til de respektive systemmapper Sikkerhedsgruppenavn til fraseadministratorer Konfiguration til fremsøgning af ressourcer Filen opsættes ved levering af softwaren i samarbejde mellem TDS og kunden, men de relevante indstillinger er kort omtalt i de efterfølgende afsnit. Side 12 af 108

13 Systemmappestier Setup.xml filen indeholder bl.a. et tag med navnet LocationsOnline, som igen indeholder stierne til systemmapperne. Disse stier kan f.eks. se ud som vist herunder, som er et udsnit af Setup.xml filen: Figur 2 Bemærk stien angivet ved ProfilePath tagget, som er stien til profilerne, indeholder den særlige variabel %AppData%, hvilken ved runtime konverteres til følgende: Windows XP: C:\Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data\ Windows 7: C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\ ProfilePath kræver desuden ekstra omtale, idet der med denne sti gælder, den ikke nødvendigvis skal eksistere. Findes mappen / mapperne ikke, oprettes de, forudsat at der er skriveadgang til stien. På trods af ovenstående eksempel anbefales det, at der benyttes et personligt netværksdrev til brugerprofilerne. Herved gives der mulighed for, at IT afdelingen kan tage backup af brugerprofilerne samtidig med, at disse altid kan være til rådighed også hvis brugeren logger på en fremmed arbejdsstation på netværket Fraseadministrator Til at administrere hvem der skal være fraseadministratorer i dynamictemplate løsningen, findes i Setup.xml filen et tag med navnet Security -> PhraseAdministratorsGroupName. Sikkerhedsgruppenavnet kan f.eks. se ud som vist herunder, der er et udsnit af Setup.xml filen: Figur 3 Begrebet Fraseadministratorer omtales i detaljer i afsnittet, jf Fraseadministrator. Side 13 af 108

14 Fremsøgning af ressourcer Til at angive hvorledes der skal fremsøges ressourcer til brug i dokumentskabelonerne, skal der angives en tag -sti i Setup.xml filen. Tag -stien indtastes i tagget SpecialInfo -> ResourceTagPath. Værdien indtastet til tag -stien kan f.eks. se ud som vist herunder, der er et udsnit af Setup.xml filen: Figur 4 Der er ikke grænser for antallet af værdier, adskilt med /, som kan indtastes. De værdier, som anvendes i ResourceTagPath, skal være værdier, der stemmer overens med taggene i konfigurations XML-filen ActiveDirectoryDefinitions.xml, jævnfør Konfigurationer, som opsættes og leveres med dynamictemplate. Side 14 af 108

15 Herunder er vist et udsnit af filen ActiveDirectoryDefinitions.xml, hvor tag -navnene fremgår direkte under Config -> ADFields: Figur 5 Selve funktionaliteten ved og brugen af ressourcer omtales i detaljer i afsnittene 4.4. Logostyring og 4.5. Telefon- og åbningstidsstyring. Side 15 af 108

16 4.2. dynamictemplate installation Efter opsætningen af systemmapper kan dynamictemplate installeres. Løsningen leveres som en MSI installationspakke (Windows Installer Package), hvor den fornødne software, Microsoft.NET Framework 4 Client Profile og Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime, er vedlagt. Overordnet set foregår implementeringen ved, at en parameter tilføjes ved installationen. Værdien af denne parameter skal være stien hen til systemmapperne, jævnfør Hovedmappe, og vil blive gemt i registreringsdatabasen som en strengværdi med navnet InstallPath. Placeringen i registreringsdatabasen afhænger af styresystemets arkitektur: OS 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Team Data Solutions OS 64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Team Data Solutions Når dynamictemplate leveres, vil der desuden være vedlagt en detaljeret installationsvejledning, der beskriver nøjagtigt hvordan, softwaren skal installeres Generering af PDF-filer dynamictemplate løsningen indeholder en funktion til at omdanne et aktivt dokument, regneark eller en diaspræsentation til en fil af typen.pdf (PDF) og automatisk vedhæfte denne fil i en ny tom i Outlook. Denne funktion forudsætter at Microsoft Office har en indbygget funktion til at generere PDF-filer. I Microsoft Office 2010 er denne funktion normalt automatisk indeholdt i installationen. I Microsoft Office 2007 skal der manuelt fra Microsofts egen hjemmeside downloades og installeres et gratis tilføjelsesprogram som forudsætning for, at denne funktion virker i dynamictemplate løsningen. Side 16 af 108

17 4.4. Logostyring TDS dokumentskabeloner, som følger med dynamictemplate, kan gøre brug af logostyring. Logostyring betyder, at logoet for det område (afdeling, enhed, forvaltning eller lign.), som afsenderen tilhører, automatisk indsættes i det dokument, som brugeren opretter. Logoer til anvendelse i dynamictemplate skal være placeret i den tidligere omtalte ressourcesystemmappe (jævnfør afsnittet Ressourcer). I systemmappen skal der oprettes områdespecifikke undermapper til de enkelte områder i organisationen. Fremsøgningen foregår som beskrevet herunder. Der søges efter et logo til brug i dokumentet på placeringen: [ResourcePath]/[ResourceTagPath], hvor ResourcePath og tag -felterne til ResourceTagPath udlæses fra Setup.xml filen. Findes ikke et logo her, søges der efter et logo her: [ResourcePath] Eksempel på fremsøgning af logo Hvis der tages udgangspunkt i de stier, som er anvendt tidligere, vil ResourcePath fra Setup.xml filen have denne værdi, jævnfør Figur 2: W:\dynamictemplate\Ressourcer\ Denne sti skal imidlertid kombineres med værdierne fra ResourceTagPath, som, i eksemplet vist tidligere på Figur 4, er Company og Department. Disse navne er blot tag -navne fra filen ActiveDirectoryDefinitions.xml filen, men vil i realiteten være repræsenteret i dialogboksene til skabelonerne, og heri fremstå som indtastnings-tekstfelter med navnene Firma og Afdeling. Således vil det være brugerens indtastninger heri (eller de automatiske udfyldninger), som afgør de reelle værdier og dermed komplette sti til den respektive logo-mappe. Er der f.eks. indtastet værdierne Team Data Solutions i Firma -feltet og Udvikling i Afdeling - feltet vil den komplette logosti blive: W:\dynamictemplate\Ressourcer\Team Data Solutions\Udvikling Side 17 af 108

18 Regler for fremsøgning af logo Søgningen vil følge nedenstående regelsæt: 1. Der anvendes det første logo, som findes, og som har et af formaterne omtalt i afsnittet Ressourcer. 2. Der ledes først efter et logo i den områdespecifikke logomappe, f.eks. W:\dynamictemplate\Ressourcer\Team Data Solutions\Udvikling 3. Findes der ikke et logo i den områdespecifikke logo, gås der ét niveau op. Ved at tage udgangspunkt i ovenstående sti vil dette blive til W:\dynamictemplate\Ressourcer\Team Data Solutions (som fortsat er en områdespecifik mappe) 4. Findes igen ikke et logo i denne mappe gås igen ét niveau op indtil rodmappen for ressourcerne nås (dvs. stien angivet i ResourcePath, jævnfør afsnittet Ressourcer). Der skal eksistere et standardlogo i rodmappen for ressourcerne. 5. Såfremt en områdespecifik mappe ikke findes, gås der ligeledes ét niveau op mappehierarkimæssigt. Logoer indsættes med de dimensioner, som de har. Med andre ord skaleres logoerne ikke før de indsættes. Side 18 af 108

19 4.5. Telefon- og åbningstidsstyring Dokumentskabeloner, som følger med dynamictemplate, kan anvende telefon- og åbningstidsstyring i et dertil indrettet kampagnefelt i skabelonen. Telefon- og åbningstidsstyringen er, ligesom med logostyring, områdespecifik og anvender den samme mappestruktur og tilgang som logostyringen (jævnfør 4.4. Logostyring). For at anvende telefon- og åbningstidsstyringen skal der oprettes ét dokument af filtypen.doc eller.docx i hver områdespecifik mappe. Indholdet fra det oprettede dokument indsættes på samme måde som fraser (jævnfør Indsættelse af frase) og kan derfor indsættes med samme formatering som i det endelige dokument, ved anvendelse af samme typografier som findes i dette. Såfremt dette ikke er tilfældet, indsættes indholdet uden manipulering og skal derfor være opsat med den struktur og det layout, der ønskes anvendt i det endelige dokument. Et eksempel på indholdet i et telefon- og åbningstidsstyringsdokument kunne være følgende: Åbningstider Mandag torsdag 08:30 15:30 Fredag 08:30 13:00 Telefontid Mandag fredag 10:00 14:00 Side 19 af 108

20 4.6. Underskriftstyring Underskriftstyring betyder, at der automatisk indsættes et billede af en indscannet underskrift i bunden af dokumentet, idet dokumentet dannes ud fra en skabelon med underskriftstyring. Den indsatte underskrift vil være for den valgte afsender af dokumentet. Underskriftstyring foregår således, at hver bruger får placeret sin respektive billedunderskrift i systemmappen til underskrifter (jævnfør afsnittet Underskrifter). Billedfilerne skal navngives med brugernes respektive brugernavne samt være af et af formaterne omtalt i afsnittet Underskrifter. Desuden skal de have de mål og dimensioner, som de ønskes indsat med, idet de ikke skaleres ved indsættelse. Når brugeren opretter et dokument, på baggrund af en skabelon med underskriftstyring, vil der blive søgt efter en billedfil med navnet på den brugerprofil, som er valgt i afsenderdelen af dialogboksen til skabelonen. Såfremt der findes en billedfil, som opfylder kravene mht. navn og format, indsættes billedfilen i bunden af dokumentet. Findes der ikke en billedunderskrift til den valgte bruger, vil der ikke blive indsat noget alternativ. Side 20 af 108

21 5. Generel produktbeskrivelse Indeværende kapitel har til formål at beskrive anvendelsen af dynamictemplate i Officeprogrammerne. Afsnit 5.1. Generelle funktioner gennemgår de funktioner og dialogbokse i dynamictemplate, som er fælles for Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint og Outlook. De efterfølgende afsnit gennemgår de programspecifikke funktioner og dialogbokse ved hver af de omfattede Microsoft Office applikationer Generelle funktioner Figur 6 herunder illustrerer de generelt tilgængelige knapper i menubåndet i Officeprogrammerne. Én enkelt undtagelse er dog Send som PDF -knappen (jævnfør afsnit Send som PDF). Figur 6 Side 21 af 108

22 Skabeloner Figur 7 Når knappen Skabeloner aktiveres i menuen til dynamictemplate fremkommer følgende dialogboks: Figur 8 Side 22 af 108

23 Formålet med dialogboksen i Figur 8 er for brugeren at finde og åbne en ønsket skabelon. Brugeren kan benytte Mapper og skabeloner -ruden til at navigere til og åbne den ønskede skabelon. Alternativt kan Foretrukne skabeloner anvendes som genvej til de hyppigst anvendte skabeloner. Bemærk at skabeloner kan åbnes på tværs af Office-programmerne. Hvis brugeren for eksempel fra Word forsøger at åbne en skabelon i PowerPoint, og uden at PowerPoint er åbent i forvejen, så vil dynamictemplate selv starte PowerPoint op og åbne skabelonen heri. Aktiveres knappen opdatér, vil dialogboksen opdatere information om mappeindholdet i navigationsruden. Hvis for eksempel en bruger opretter undermapper i stifinder, mens dialogboksen er åben, vil knappen opdatér fremtvinge visning af den nye mappestruktur. Denne knap findes også i andre dialogbokse, men vil kun blive omtalt her. Filtype er en drop-down menu, der giver følgende fem valgmuligheder for at selektere visningen af filtyperne i navigationsruden: Alle filer (*.*) Alle Word skabeloner (*.dot, *.dotx, *.dotm) Alle Excel skabeloner (*.xlt, *.xltx, *.xltm) Alle PowerPoint skabeloner (*.pot, *.potx, *.potm) Alle Outlook skabeloner (*.oft) Alle filer (*.*) vil være begrænset til visning af alle de gyldige filtyper, dvs. hhv. de ovenfor oplistede Word, Excel, PowerPoint og Outlook skabeloner. Side 23 af 108

24 Foretrukne skabeloner Foretrukne skabeloner i Figur 8 er en brugerspecifik oversigt over egne valgte foretrukne skabeloner. Den enkelte bruger kan således selv opsætte et ubegrænset antal foretrukne skabeloner inden for eget arbejds- og ansvarsområde. Listen over foretrukne skabeloner redigeres ved at aktivere knappen Foretrukne i Figur 8, hvorved følgende dialogboks fremkommer: Figur 9 Side 24 af 108

25 Foretrukne skabeloner tilføjes ved at bruge plus-knappen fremkommer:, hvorved en ny dialogboks Figur 10 I denne dialogboks skal der dels indtastes et navn til den foretrukne skabelon i feltet Navn og dels en sti til skabelonen i feltet Sti. Den værdi, som indtastes i navnefeltet, vil være værdien som vises i Foretrukne skabeloner -feltet på Figur 8. Navnet behøver således ikke være identisk med filnavnet. Side 25 af 108

26 Under Sti kan brugeren indtaste den absolutte sti til skabelonfilen (se eksempler i Figur 9). For at lette indtastning af foretrukne skabeloner er der til højre for hver enkelt skabelonsti indsat en gennemse -knap:. Aktiveres denne knap fremkommer følgende dialogboks: Figur 11 I dialogboksen i Figur 11 er det muligt at gennemse alle tilgængelige skabeloner, og metoden hertil er identisk med navigationen i dialogboksen i Figur 8. For at fjerne en foretrukken skabelon anvendes kryds-knappen på Figur 9 efter markering af en foretrukken skabelon i listen. Der vil ikke blive advaret om sletning af en foretrukken skabelon, idet denne forsøges slettet. Bemærk at det ikke er den reelle skabelon, som slettes, men blot pegepinden hen til skabelonen. For at redigere en eksisterende foretrukken skabelon anvendes rediger-knappen efter markering af en foretrukken skabelon i listen. Dette frembringer en dialogboks magen til den vist Side 26 af 108

27 på Figur 10 dog med værdier i felterne. Efter endt redigering trykkes OK, hvorved den foretrukne skabelon opdateres i henhold til de tastede værdier. I dialogboksen på Figur 9 findes endeligt knapperne med pilene pegende op og ned. Disse knapper anvendes til at ændre rækkefølgen på de foretrukne skabeloner. Forud herfor skal den ønskede foretrukne skabelon markeres i listen Startmappe I dialogboksen til redigering af foretrukne skabeloner (Figur 9) kan Startmappe ligeledes redigeres. Startmappe -feltet angiver den placering, som skal foreslås indledende, når en bruger efterfølgende åbner en dialogboks med navigation til en skabelon i dynamictemplate. Ved at aktivere knappen gennemse dialogboks: for Startmappe -feltet fremkommer følgende Figur 12 Via dialogboksen i Figur 12 er det muligt at navigere til den mappe, som ønskes defineret som den efterfølgende startmappe. Mappen vælges ved at aktivere OK -tasten mens mappen er fremhævet i navigationsruden. Side 27 af 108

28 Brugere Figur 13 Ved aktivering af knappen i Figur 13 fremkommer denne dialogboks: Figur 14 Listen i denne dialogboks indeholder navnene på de tilgængelige lokale brugerprofiler, som er blevet oprettet til dels automatisk og til dels manuelt. Ved opstart af et Office program, omtalt under 1.1. Introduktion til dynamictemplate, oprettes automatisk en profil for ens egen bruger. Oplysningerne hertil udlæses fra Active Directory (fremover omtalt som AD) i relation til felterne listet i 9. Bilag 1 - Indhentning af brugeroplysninger. I Figur 14 findes der én profil, LHS, som netop er den automatisk oprettede profil for den aktuelle bruger (i dette eksempel). Side 28 af 108

29 Formålet med at oprette flere profiler er, at disse kan anvendes ved dannelse af skrivelser, såfremt der ønskes anvendt andre afsenderinformationer, andet afsenderlogo, andre underskrivere o. lign. For at oprette en ny profil aktiveres knappen Ny bruger, hvorved følgende dialogboks fremkommer: Figur 15 De viste felter i Figur 15 varierer alt efter den opsætning, der ønskes anvendt i dynamictemplate. Konkret vil de viste felter følge den liste brugerfelter, der er vist i 9. Bilag 1 - Indhentning af brugeroplysninger. Side 29 af 108

30 Til højre for Netværksprofil -feltet kan et brugernavn indtastes. Når dette er sket, aktiveres knappen Kopier. Tryk på knappen medfører, at de tilhørende felter fra AD indsættes i henhold til 9. Bilag 1 - Indhentning af brugeroplysninger. Når knappen Kopier aktiveres vil brugeren blive promptet med følgende dialogboks: Figur 16 Knappen Find bruger anvendes til at fremsøge en bruger, såfremt bruger ID et på brugeren ikke kendes. Tryk på knappen frembringer en dialogboks med søgefelter (de ønskede søgefelter kan konfigureres efter behov). Side 30 af 108

31 På Figur 17 vises dialogboksen til fremsøgning af brugere. Der er i et af søgefelterne skrevet Peter og knappen Søg er efterfølgende blevet aktiveret. Søgeresultatet viser derfor alle personer, hvori teksten Peter indgår. Såfremt det ønskes, at der skal søges præcist, sættes markering i feltet Præcis søgning. Herved vil der kun blive fundet personer, der har den eksakte værdi i angivet i deres AD felt i forhold til søgekriteriet indtastet. F.eks. vil en søgning på Peter, med fluebenet sat, ikke returnere nogen personer, da der ikke findes personer kun med navnet Peter de har også et efternavn. Figur 17 En bruger vælges ved at dobbeltklikke på personen i listen eller blot markere personen og trykke OK. Herefter overføres personen til dialogboksen vist på Figur 15, og de tilhørende AD felter udfyldes. Side 31 af 108

32 Efter endt indtastning af data, tastes OK, hvorefter profilen oprettes og listes i brugerdialogboksen: Figur 18 Den nye brugerprofil blev navngivet LHS salgsprofil, da navnene på profilerne skal være unikke. I dialogboksen i Figur 14 og Figur 18 findes desuden knapper til at redigere en profil, som frembringer en dialogboks lignende den på Figur 15, samt til at slette en brugerprofil. Side 32 af 108

33 Send som PDF Figur 19 Send som PDF -knappen er tilgængelig i dynamictemplates menubånd i Microsoft Office Word, Excel og PowerPoint. Aktiveres knappen Send som PDF vil indholdet i det aktive dokument, regneark eller diaspræsentation blive omdannet til en fil af typen.pdf. Derpå åbnes Microsoft Outlook automatisk og den netop genererede PDF vedhæftes i en ny tom i Outlook. Side 33 af 108

34 Online/offline For at give brugerne mulighed for at anvende dynamictemplate, når der ikke er adgang til organisationens systemmapper (typisk ved manglende netværksadgang), jf dynamictemplate systemmapper og Setup.xml, findes funktionen Online / offline. Figur 20 Knappen i Status -gruppen i Figur 20 viser om dynamictemplate fungerer i Online status (indikeret med grøn farve) eller Offline status (indikeret med rød farve). Ved at aktivere knappen kan der skiftes fra Online til Offline og følgende dialogboks vil fremkomme, hvor brugeren promptes for en accept af ændring af status: Figur 21 Beskeden i dialogoksen vil naturligvis være anderledes formuleret ved forsøg på at skifte fra Offline til Online status. Information omkring samt konsekvenserne ved at skifte status er beskrevet i de efterfølgende afsnit Online status Det anbefales, at status i videst mulig udstrækning er Online for brugerne af dynamictemplate. Ved Online status anvender dynamictemplate de systemmapper, som er defineret forud for installationen, og som er omtalt i afsnittene 4.1. dynamictemplate systemmapper og Setup.xml. Ved at køre Online sikres det nemlig, at brugerne altid anvender de seneste systemmapper med det seneste indhold. Side 34 af 108

35 Standard status er Online, og det vil deraf være den status, som løsningen første gang startes med Offline status Hvis en bruger anvender Offline status, betyder det, at dynamictemplate anvender et lokalt systemmappesæt, som er en kopi af Online -systemmappesættet, idet der blev skiftet fra Online til Offline, i stedet for det sædvanlige systemmappesæt omtalt i afsnittene 4.1. dynamictemplate systemmapper og Setup.xml. Konkret udføres der en synkronisering af indholdet af de systemmapper, som anvendes ved Online status, over i et lokalt systemmappesæt, når status ændres fra Online til Offline. Dette mappesæt placeres herunder: C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Team Data Solutions\ConfigSolution For at synkroniseringen er mulig kræves det, at der er adgang til Online systemmapperne. Ønskes der skiftet fra Offline til Online status kræves det ligeledes, at der er adgang til Online systemmapperne. Bemærk i henhold til ovenstående, at der ikke synkroniseres fra systemmapperne i Offline status til systemmapperne i Online status. Hvis brugeren f.eks. foretager ændringer i fraser eller brugerprofiler, og disse ønskes at slå igennem i Online status, skal de ændrede / tilføjede filer manuelt kopieres ind i Online systemmapperne af en person med de rette rettigheder. Bemærk desuden, at hvis Offline status anvendes og filer slettes eller flyttes manuelt fra Offline systemmapperne, gendannes indholdet ikke automatisk igen i disse systemmapper. Mapperne og indholdet kan dog synkroniseres på ny ved at aktivere Online status og igen aktivere Offline status. Dette bevirker, at de tidligere Offline systemmapper slettes og de Online systemmapper synkroniseres ned Særlige scenarier Såfremt status er Online, og et af de respektive Office programmer startes, uden at der er adgang til samtlige Online systemmapper, vil der automatisk blive aktiveret Offline status. Dette er imidlertid kun muligt, hvis dynamictemplate har, via et af de 4 Office programmer, været aktiveret, hvor alle Online systemmapper var tilgængelige. Dette skyldes nemlig, at der allerede har fundet en lille synkronisering sted med de mest essentielle system-filer, hvilket sikrer, at løsningen kan fungere Offline. Dog vil skabeloner, fraser, brugerprofiler, signaturer og ressourcer ikke eksistere, og det fulde udbytte af løsningen er ikke muligt. Side 35 af 108

36 Info/hjælp Figur 22 Aktiveres knappen Info i menuen til dynamictemplate fremkommer denne dialogboks: Figur 23 I dialogboksen i Figur 23 fremgår versionsnummeret på den aktuelt installerede version af dynamictemplate. Bemærk at versionsnummeret vist i dialogboksen kan være ældre end versionsnummeret på den udgave af dynamictemplate, der leveres. Side 36 af 108

37 I øverste højre hjørne i dialogboksen (se for eksempel Figur 23) tilknyttet dynamictemplate kan ikonet findes. Aktiveres dette ikon fremkommer hjælpe-dialogboksen i Figur 24 herunder. Figur 24 Dialogboksen i Figur 24 fungerer som hjælpevejledning for brugeren. Via oversigtsruden i venstre side kan brugeren navigere til den relevante sammenhæng for at søge vejledning. Hjælpevejledningen åbner som standard den delvejledning, som er tilknyttet den dialogboks, som brugeren har aktiveret hjælpe-dialogboksen fra. Bemærk at hjælpe-ikonet findes på samtlige dialogbokse i løsningen. Side 37 af 108

38 5.2. Microsoft Office Word Det komplette dynamictemplate-bånd i Microsoft Office Word ser ud som på Figur 25 vist for en fraseadministrator, jævnfør Fraseadministrator: Figur 25 Dette kapitelafsnit beskriver de funktioner og dialogbokse, som specifikt knytter sig til dynamictemplate i Word. Side 38 af 108

39 Bakkevalg Figur 26 Bakkevalg er en funktion i dynamictemplate til at vælge hvilke printerbakker, der indeholder fortrykt papir, og hvilke bakker, der indeholder almindeligt hvidt papir. Valgene gælder kun for den aktuelle standardprinter. Følgende dialogboks til printerbakkestyring fremkommer ved aktivering af knappen i Figur 26. Figur 27 Dialogboksen i Figur 27 er inddelt i to sektioner. Den øverste sektion er for de skabeloner, der skal udskrives på fortrykt papir, og den nederste sektion er for de skabeloner, der skal udskrives på hvidt papir. Side 39 af 108

40 Dialogboksen udfyldes ved, at der markeres hvilke bakker, der ønskes benyttet til den givne udskrift. Der skal foretages et valg i alle fire felter. Såfremt der ikke foretages et valg i alle felter, idet knappen gem aktiveres, vil der fremkomme en fejlmeddelelse herom. Figur 28 herunder er et eksempel på en fejlmeddelelse, hvor der ikke er foretaget bakkevalg i sektionen for fortrykt papir. Figur 28 Bemærk at printerbakkevalget kun gælder for den aktuelle standardprinter. Ændres standardprinteren i Windows, skal printerbakkevalget dermed sættes igen. Dette skyldes, at der udlæses og gemmes printerbakke-portnumre, som typisk ikke er ens på forskellige printere. Valgene i dialogboksen i Figur 27 gemmes i usersettings.xml lokalt på PC en (%appdata%\team Data Solutions\Config). På Citrix er det påkrævet, at printerdriveren er installeret på Citrix profilen. Side 40 af 108

41 Fraser Figur 29 Fraser er i dynamictemplate standardindhold, der kan indeholde tekst, billeder, tabeller, dialogbokse mv. Der skelnes mellem nedenstående typer af frasefiler: Word fraser (.doc,.docx og.docm Word dokumenter) Rene tekstfraser (.txt filer) TDS SamleFraser (.tdsx filer) Alle fraser af typen Word dokument er fraser med indhold og formatering. Alle fraser af typen.txt er blot indhold uden formatering. Alle fraser af typen.tdsx er en samling af fraser, der kan være en kombination af de øvrige frasefiltyper. Side 41 af 108

42 Aktiveres knappen Fraser, som er afbilledet i Figur 29, fremkommer følgende dialogboks. Figur 30 Side 42 af 108

43 Foretrukne Foretrukne fraser i Figur 30 er en brugerspecifik oversigt over egne valgte foretrukne fraser. Den enkelte bruger kan således selv opsætte et ubegrænset antal foretrukne fraser inden for eget arbejds- og ansvarsområde. Listen over foretrukne fraser redigeres ved at aktivere knappen Foretrukne i Figur 30, hvorved følgende dialogboks fremkommer: Figur 31 Side 43 af 108

44 Foretrukne fraser tilføjes ved at bruge plus-knappen fremkommer:, hvorved en ny dialogboks Figur 32 I denne dialogboks skal der dels indtastes et navn til den foretrukne frase i feltet Navn og dels en sti til frasen i feltet Sti. Den værdi, som indtastes i navnefeltet, vil være værdien som vises i Foretrukne fraser -feltet på Figur 30. Navnet behøver således ikke være identisk med filnavnet. Side 44 af 108

45 Under Sti kan brugeren indtaste den absolutte sti til frasefilen (se eksempler i Figur 30). For at lette indtastning af foretrukne fraser er der til højre for hver enkelt frasesti indsat en gennemse - knap:. Aktiveres denne knap fremkommer følgende dialogboks: Figur 33 I dialogboksen i Figur 33 er det muligt at gennemse alle tilgængelige fraser, og metoden hertil er identisk med navigationen i dialogboksen i Figur 8. For at fjerne en foretrukken frase anvendes kryds-knappen på Figur 31 efter markering af en foretrukken frase i listen. Der vil ikke blive advaret om sletning af en foretrukken frase, idet denne forsøges slettet. Bemærk at det ikke er den reelle frase, som slettes, men blot pegepinden hen til frasen. For at redigere en eksisterende foretrukken frase anvendes rediger-knappen efter markering af en foretrukken frase i listen. Dette frembringer en dialogboks magen til den vist på Side 45 af 108

46 Figur 32 dog med værdier i felterne. Efter endt redigering trykkes OK, hvorved den foretrukne frase opdateres i henhold til de tastede værdier. I dialogboksen på Figur 31 findes endeligt knapperne med pilene pegende op og ned. Disse knapper anvendes til at ændre rækkefølgen på de foretrukne fraser. Forud herfor skal den ønskede foretrukne frase markeres i listen Startmappe I dialogboksen til redigering af foretrukne fraser (Figur 31) kan Startmappe ligeledes redigeres. Startmappe -feltet angiver den placering, som skal foreslås indledende, når en bruger efterfølgende åbner en dialogboks med navigation til en frase i dynamictemplate. Ved at aktivere knappen gennemse dialogboks: for Startmappe -feltet fremkommer følgende Figur 34 Via dialogboksen i Figur 34 er det muligt at navigere til den mappe, som ønskes defineret som den efterfølgende startmappe. Mappen vælges ved at aktivere OK -tasten mens mappen er fremhævet i navigationsruden. Side 46 af 108

47 Rediger frase Denne knap vises kun såfremt brugeren har adgang til områderne Fraseoprettelse og SamleFraser og dermed er fraseadministrator, jævnfør Fraseadministrator. En fraseadministrator kan gøre ét af følgende for at redigere en allerede oprettet frase: Aktivere menupunktet Fraser i dynamictemplate, navigere til den ønskede frase og derpå aktivere knappen Rediger frase, jævnfør Figur 30 ovenfor. Navigere til systemmappen via en stifinder for fraser og åbne frasedokumentet, jævnfør Fraser. Dette anbefales ikke udført for TDS SamleFraser. Afhængigt af hvilken type frase, som åbnes for redigering via knappen Rediger frase, sker følgende: Word frasedokument Word dokumentet åbnes i et selvstændigt dokument. Såfremt frasen tidligere er blevet dannet via dynamictemplate, vil alle knapper (på nær Opret frase ) under Fraseoprettelse være aktive. Ren tekstfrase Dokumentet åbnes via standardprogrammet til tekstfiler (txt). Standardprogrammet er som regel Notesblok. TDS SamleFrase Frasefilen åbnes i dialogboksen til SamleFraser, jævnfør Opret SamleFrase. Side 47 af 108

48 Indsættelse af frase Som omtalt under Fraser findes der 3 typer frasefiler: Word fraser (.doc,.docx og.docm Word dokumenter) Rene tekstfraser (.txt filer) TDS SamleFraser (.tdsx filer) Disse 3 typer fraser har hver deres egenskaber ved indsættelse: Word fraser Word fraser indsættes og tilpasses til det hoveddokument, som de indsættes i. Dette foregår ved, at der anvendes de i hoveddokumentet definerede typografier i stedet for dem, som findes i frasen. Herved sikres det, at det er hoveddokumentet, der styrer formateringen. Dette betyder i praksis, at f.eks. tekster med Overskrift 1 typografien i et frasedokument bliver formateret til at have Overskrift 1 i hoveddokumentet ved indsættelse og derved hoveddokumentets formatering af denne typografi. Antag f.eks. at frasedokumentet anvender Overskrift 1 til en tekst, og at Overskrift 1 i frasedokumentet bl.a. er defineret til at være Courier, 20 pkt., Fed, men at den i hoveddokumentet er defineret som Arial, 28 pkt., Kursiv. Efter indsættelse vil det være de sidstnævnte formateriger, som anvendes til fraseteksten, da disse findes i hoveddokumentet. Rene tekstfraser Rene tekstfraser indsættes uden formatering, idet disse ikke kan indeholde formatering. Når dette er sagt, får de selvfølgelig tilknyttet en formatering, idet de indsættes. Denne formatering styres af den kontekst, de indsættes i. Indsættes tekstfrasen f.eks. i et afsnit, hvor den omkringliggende tekst er formateret til at være Verdana, 13 pkt., kursiv, vil teksten som indsættes også få denne formatering. Side 48 af 108

49 TDS SamleFraser TDS SamleFraser er fraser, der består af andre fraser. Konkret indeholder de pegepinde, som peger ned på andre fraser. Disse pegepinde er med andre ord blot referencer og ikke selve frasefilerne. En TDS SamleFrase indsætter de fraser, som den peger på, med én linjes mellemrum. De enkelte fraser indsættes efter principperne omtalt i de forrige afsnit herover. Denne frasetype kan imidlertid også indeholde bilag, der altid indsættes på sidste side i hoveddokumentet samtidig med, at bilagene bevarer deres egen formatering. Oprettelse samt øvrig information om TDS SamleFraser findes under Opret SamleFrase. Acadre Ved indsættelse af fraser i Word, vil der automatisk blive flettet oplysninger ind i dokumentet fra Acadre, såfremt dokumentet er dannet herfra. For at fletningen fungerer, skal frasen indeholde Acadre flettekoder som specificeret af Acadre. Flettekoderne skal blot indsættes som almindelig tekst. Dette giver således mulighed for at indsætte Acadre flettekoder i fraser og dermed automatisk få disse erstattet med de korrekte oplysninger ved indsættelse af frasen i et dokument dannet fra Acadre. Oplysningerne der kan flettes ind i den indsatte frase består af de Acadre felter som anvendes i dialogboksen til skabelonen der hører til det aktuelle dokument. Side 49 af 108

50 Opret frase Figur 35 Aktiveres knappen Opret frase fremkommer følgende dialogboks: Figur 36 I dialogboksen i Figur 36 er det muligt at vælge, om den nye frase ønskes dannet i et nyt eller i det aktuelle dokument. Side 50 af 108

51 Aktiveres OK -knappen ved vag af enten Aktuelt dokument eller Nyt dokument fremkommer følgende dialogboks: Figur 37 Via dialogboksen i Figur 37 udpeges den mappe, hvori frasen ønskes gemt. Den foreslåede mappe vil være den valgte Startmappe (jævnfør afsnit Startmappe) hvis ikke en startmappe er valgt, vil hovedmappen for fraser være udgangspunktet. Som standard foreslås frasen navnet Frase_<ååååmmdd> (dvs. år-måned-dato). Filtypen vælges gennem den dertil indrettede drop-down menu. Vælges Aktuelt dokument vil Word anvende indholdet i det aktuelle dokument ved oprettelse af frasen. Vælges Nyt dokument vil Word frembringe et tomt dokument til oprettelse af frasen. Side 51 af 108

52 Fraseadministrator Det er kun fraseadministratorer, som har adgang til at oprette og redigere fraser. Fraseadministrator-tildeling styres via AD og forud for levering af dynamictemplate løsningen skal kunden oplyse navnet på den sikkerhedsgruppe i AD, som skal tilknyttes formålet, for eksempel FraseAdmin. AD-brugere tilknyttet sikkerhedsgruppen for fraseadministration skal tildeles skriveadgang til systemmappen for fraser (jævnfør afsnittet Fraser). Navnet på sikkerhedsgruppen til fraseadministratorer udlæses som beskrevet under Fraseadministrator. Rent visuelt vil en fraseadministrator have adgang til knappen Rediger frase i Fraser -menuen, jævnfør Figur 30, samt grupperne Fraseoprettelse og SamleFraser, jævnfør Figur 38 herunder: Figur 38 Side 52 af 108

53 Rediger felter Figur 39 Når en frase er oprettet som og aktivt som dokument vil knapperne i Figur 39 være aktive i dynamictemplates menubånd. Aktiveres knappen Rediger felter fremkommer følgende dialogboks til at administrere samtlige frasefelter i det aktuelle dokument: Figur 40 Side 53 af 108

54 Frasefelterne i Figur 40 skal forstås som en komplet oversigt over de frasefelter, som er indsat via dynamictemplates menubånd, og som gennemgås i de efterfølgende afsnit. Rækkefølgen på felterne i den øverste rude i Figur 40 vil være identisk med rækkefølgen på de felter, som brugeren vil blive promptet for at udfylde ved indsættelse af frasen i et andet dokument. Se eksempel herunder: Figur 41 Knapperne i højre side i dialogboksen i Figur 40 kan anvendes til at slette, redigere samt ændre rækkefølgen på felterne. Vælges rediger : vil der fremkomme en dialogboks, som er identisk med den respektive dialogboks, der fremkommer ved oprettelse af de forskellige felttyper (for hhv. tekstboks, kombinationsboks, datofelt og feltreference, jævnfør de efterfølgende afsnit) Tekstboks Figur 42 Side 54 af 108

55 En tekstboks kan indsættes på markørens placering ved at aktivere knappen Tekstboks i menuen i Figur 42. Aktivering af knappen frembringer følgende dialogboks: Figur 43 I dialogboksen i Figur 43 kan tekstboksen tildeles et navn. Navnet på tekstboksen vil være det som brugeren promptes med, idet frasen forsøges indsat i et andet dokument (se eksempel i Figur 44 nedenfor). Navnet vil ligeledes være det navn, som fremgår i oversigten over frasefelter (se f.eks. Figur 40). Figur 44 Når en frase med en tekstboks indsættes i et dokument, vil den tekst, som brugeren indtaster i dialogboksen, indsættes i teksten på det sted, hvor tekstboksen er placeret i frasen. Brugerens udfyldte indhold vil blive tilpasset skabelonens design i forhold til tekststørrelse, typografi og farve. Side 55 af 108

56 Figur 45 er et eksempel på dialogboksen, som brugeren promptes for at udfyldes, hvis Flere linjer markeres ved oprettelse af tekstboksen i Figur 43. Figur 45 Hvis begge eksempler i hhv. Figur 44 og Figur 45 er oprettet i samme frase, vil brugeren blive promptet for at udfylde begge i en samlet dialogboks, se eksempel i Figur 46 herunder. Figur 46 Side 56 af 108

57 Kombinationsboks Figur 47 En kombinationsboks kan indsættes på markørens placering ved at aktivere knappen Kombinationsboks i menuen i Figur 47. Herved fremkommer følgende dialogboks: Figur 48 I dialogboksen i Figur 48 kan der indtastes et navn på kombinationsboksen. Navnet på kombinationsboksen vil være det som brugeren promptes med, idet frasen forsøges indsat i et andet dokument (se eksempel i Figur 49 nedenfor). Navnet vil ligeledes være det navn, som fremgår i oversigten over frasefelter (se f.eks. Figur 40). Side 57 af 108

58 Nyt element kan indtastes, hvorefter et tryk på ENTER eller ved aktivering af højre for feltet vil indsætte teksten under Elementer (se eksemplet i Figur 48). -knappen til Når OK -tasten aktiveres vil kombinationsboksen blive indsat som et frasefelt i frasedokumentet. Når frasen forsøges indsat i et andet dokument vil brugeren blive promptet for at vælge ét af elementerne på en drop-down liste, som kan foldes ud ved at venstreklikke på den med musemarkøren. Alternativt kan der bladres mellem valgmulighederne med piletasterne. Se herunder i Figur 49 et eksempel på en dialogboks ved indsættelse af en frase indeholdende en kombinationsboks. Figur 49 Når OK -tasten aktiveres vil indsættes teksten på det valgte element på det sted i teksten, hvor kombinationsboksen er placeret i frasen. Indholdet i elementet vil blive tilpasset skabelonens design i forhold til tekststørrelse, typografi og farve. Side 58 af 108

59 Dato Figur 50 Et datofelt kan indsættes i frasen ved at aktivere knappen Dato i Figur 50. Herved fremkommer følgende dialogboks. Figur 51 I dialogboksen i Figur 51 kan datofeltet tildeles et navn. Navnet på datofeltet vil være det som brugeren promptes med, idet frasen forsøges indsat i et andet dokument (se eksempel i Figur 52 nedenfor). Navnet vil ligeledes være det navn, som fremgår i oversigten over frasefelter (se f.eks. Figur 40). Angives for eksempel navnet Mødedato vil brugeren blive promptet med følgende dialogboks ved indsættelse af frasen med datofeltet i et andet dokument. Figur 52 Side 59 af 108

60 Dialogboksen vil foreslå dags dato ved indsættelse af frasen. Hvis brugeren venstreklikker på datofeltet med musemarkøren vil følgende drop-down menu fremkomme. Figur 53 Brugeren kan herved navigere i den dertil indrettede drop-down menu og vælge den dato, som vedkommende ønsker indsat i teksten. Når en dato er valgt og OK -knappen aktiveres vil den valgte dato blive indsat på det sted i teksten, hvor datofeltet er placeret i frasen. Tekststørrelse, typografi og farve på den indsatte dato vil blive tilpasset skabelonens design Feltreference Figur 54 I en frase kan der indsættes en feltreference, det vil sige et tekststykke, som er en gentagelse af indholdet af en given tekstblok, kombinationsboks eller et datofelt. Formålet er således for eksempel at brugeren ved indsættelse af en frase kun skal vælge én dato, som så vil kunne blive gentaget andre steder i dokumentet. Side 60 af 108

61 Aktiveres knappen Feltreference i Figur 54 fremkommer denne dialogboks: Figur 55 I dialogboksen i Figur 55 kan fraseadministratoren vælge en reference til et tidligere oprettet felt i samme frase. Vælges et felt og aktiveres OK -tasten vil feltreferencen blive indsat i ved markørens placering i frasen. Indsættelse af en frase med en feltreference vil automatisk gengive indholdet de respektive placeringer i teksten, og brugeren vil ikke blive promptet for udfyldelse af feltreferencer Opret SamleFrase Figur 56 I forlængelse af værktøjet til oprettelse af fraser findes værktøjet SamleFraser. SamleFraser har til formål at sammenkæde enkeltstående fraser. Side 61 af 108

62 En SamleFrase er for eksempel særligt velegnet i de tilfælde, hvor forskellige afdelinger anvender de samme del-fraser, men i forskellige kontekster. Som eksempel kan en klagevejledning formuleres af en fraseadministrator i juridisk afdeling og anvendes i SamleFraser af brugere i andre afdelinger, hvor klagevejledningen indsættes i en relevant kontekst med andre fraser, som den respektive afdeling selv vedligeholder. Aktiveres knappen Opret SamleFrase fremkommer dialogboksen i Figur 57 herunder. Figur 57 I venstre side af dialogboksen i Figur 57 kan fraseadministratoren navigere i mappehierarkiet for systemfraser og sortere i de viste filtyper. Via drag-and-drop med musen eller ved at vælge en frase i navigationsruden og aktivere én af -tasterne kan fraseadministratoren opbygge en kæde af fraser og bilag i højre side af dialogboksen. Ved at markere en frase i ruden Valgte fraser eller Valgte bilag i højre side af dialogboksen kan fraseadministratoren ændre på rækkefølgen med og -knapperne eller fjerne den valgte frase fra SamleFrasen med -knappen. En frase kan også fjernes fra SamleFrasen ved at trykke på Delete -tasten mens frasen er markeret i én af ruderne i højre side af dialogboksen. Side 62 af 108

63 For at overføre eller fjerne flere fraser ad gangen til eller fra SamleFrasen, kan flere fraser markeres samtidigt ved bl.a. at holde Ctrl -tasten nede mens de ønskede fraser markeres individuelt med musen. Via knapperne i nederste højre side i dialogboksen i Figur 57 kan fraseadminstratoren oprette en ny, åbne en eksisterende eller gemme en SamleFrase. Aktiveres Gem som -knappen fremkommer følgende dialogboks: Figur 58 Via dialogboksen i Figur 58 udpeges den mappe, hvori SamleFrasen ønskes gemt. Den foreslåede mappe vil være den valgte Startmappe (jævnfør afsnit Startmappe) hvis ikke en startmappe er valgt, vil hovedmappen for fraser være udgangspunktet. Filtypen for SamleFraser er altid TDS SamleFraser (*.tdsx). Når en SamleFrase indsættes i et andet dokument, indsættes de enkeltstående fraser fra SamleFrasen med én linjes mellemrum i det aktuelle dokument. Side 63 af 108

64 Bilag Bilag under ruden Valgte bilag i Figur 57 i en SamleFrase adskiller sig fra de Valgte fraser på følgende måder: Bilag indsættes på ny side og efter dokumentets egentlige afrunding, for eksempel efter med venlig hilsen -blokken i et brev. Dette tilpasses den individuelle skabelon. Bilag beholder sin egen opsætning og tilpasses dermed ikke skabelonens design. Dette er for at muliggøre tilføjelsen af bilag, som kan have en særlig opsætning, der ikke skal kunne væltes af skabelonens design. Side 64 af 108

65 Fjernprint Itella OM Figur 59 Knappen Itella OM, som findes i højre side under fanen dynamictemplate, er i stand til at sende et dokument til Digital Post via Itella OM. Ved tryk på knappen fremkaldes printdialogboksen til Itella OM. Forud herfor vises dog "analyse"-dialogboksen, jf. skærmbilledet herunder: Figur 60 Side 65 af 108

66 Efter tryk på "OK" knappen vises endeligt selve print-dialogboksen: Figur 61 Som det ses, er der overført et CPR nummer, der stammer fra dokumentoprettelsen. Konkret kommer CPR nummeret fra dialogboksen til dokumentet, som vises forud for dokumentdannelsen. Så snart et dokument er blevet dannet, hvor et CPR nummer var indtastet i dialogboksen, gemmes det efterfølgende i dokumentet, og vil derfor altid kunne overføres til Itella OM udskriftsdialogboksen på et senere tidspunkt. For at Itella OM printeren fungerer efter hensigten, og dynamictemplate kan overføre dels CPR-nr. og dels SPLIT-tagget for hvor, dokumenter skal skilles ad, skal filen 'OMRules.xml' være opsat efter gældende regler samt eksistere i følgende mappe: C:\<programmappe>\Itella\OM. Denne mappe er den "normale" placering for denne fil, og filen bør eksistere i mappen efter installation af Itella OM printeren. Side 66 af 108

67 Doc2Mail Figur 62 Knappen Doc2Mail, som findes i højre side under fanen dynamictemplate, benyttes til at sende et dokument til Digital Post. Dokumentet sendes via printeren Doc2Mail. Det forudsættes derfor, at denne er installeret på klientmaskinen før afsendelsen kan foretages. Den konkrete visuelle handling, som udføres ved tryk på knappen, afhænger af opsætningen af Doc2Mail på klienten. Det giver derfor mening først at gennemgå administrationsværktøjet til konfiguration af Doc2Mail, som leveres ved siden af dynamictemplate. Administrationsværktøj I forbindelse med integrationen til Doc2Mail, findes et administrationsværktøj til at administrere, hvilke indstillinger der skal benyttes ved anvendelse af denne i dynamictemplate. Værktøjet, som er navngivet TDS Doc2Mail Admin, anvendes af udvalgte administratorer og startes via genvejen i start-menuen under Team Data Solutions TDS Doc2Mail Admin. Figur 63 Værktøjet anvendes til at opsætte konfigurationer, der gør det muligt at forudbestemme, hvilke indstillinger brugerne skal benytte ved anvendelse af Doc2Mail integrationen. Disse foruddefinerede indstillinger benævnes i værktøjet som konfigurationssæt. Side 67 af 108

68 Globale konfigurationer Fanen Globale konfigurationer anvendes til at tilknytte konfigurationssæt til bestemte OU er (Organizational Unit). Dette gør det muligt at definere standardvalg for brugere på baggrund af deres placering i organisationens AD (Active Directory). Figur 64 I venstre del af fanen vises AD strukturen, hvor det er muligt at udvælge en OU, hvortil der ønskes tilknyttet konfigurationer. Der tilføjes et konfigurationssæt til den valgte OU ved at anvende knappen + eller ved at taste Enter. Konfigurationssæt gælder for den valgte OU samt alle underliggende OU er. Hvis der dog tilføjes et konfigurationssæt til en underliggende OU, vil konfigurationssættet på den mest specifikke OU være gældende. De tilføjede konfigurationssæt vises i værktøjets højre del. Her angives, hvilke indstillinger de valgte konfigurationssæt skal indeholde. Side 68 af 108

69 Indstillingerne på et valgt konfigurationssæt angives eller redigeres ved at anvende knappen Rediger, som illustreret på nedenstående figur. Figur 65 Det er desuden muligt at redigere et valgt konfigurationssæt ved at dobbeltklikke eller ved at taste Enter. Side 69 af 108

70 Følgende indstillinger kan angives for et konfigurationssæt: Indstilling Dokumenttype Svartype Svarpostkasse Svaremne Afleveringssted Dialogvindue Prioritet Tilføj returadresse Arkiver i doc2archive Fagområde (doc2archive) Vis kvitteringsside Beskrivelse Navn på dokumenttypen. Brugerdefineret valgtype, jf. afsnittet Administration af valgtyper. Angivelse af, hvordan modtageren af dokumentet kan svare på dokumentet i Digital Post. Navn på svarpostkasse. Afhængig af svartypen og kun tilgængelig ved valg af brugerdefineret svartype. Brugerdefineret valgtype, jf. afsnittet Administration af valgtyper. Navn på svaremne. Brugerdefineret valgtype, jf. afsnittet Administration af valgtyper. Angivelse af afsendelsesform (eks. Digital Post eller fjernprint). Angivelse af visuel handling ved anvendelse af Doc2Mail integrationen. Angivelse af postprioritet ved anvendelse af fjernprint. Angivelse af, hvorvidt Doc2Mails returadresse skal påtrykkes over modtagerblokken ved afsendelse af dokumentet via Doc2Mail. Returadressen indstilles i Doc2Mail klientens egenskaber. Angivelse af, hvorvidt dokumentet skal arkiveres i doc2archive. Navn på fagområde. Er kun tilgængelig, hvis der er valgt, at der skal arkiveres i doc2archive. Brugerdefineret valgtype, jf. afsnittet Administration af valgtyper. Angivelse af, hvorvidt der skal vises en kvitteringsside efter afsendelse af dokumentet. Valgte konfigurationssæt kan slettes ved at anvende knappen x eller ved at taste Delete / Del. Side 70 af 108

71 Skabelonafhængige konfigurationer Fanen Skabelonafhængige konfigurationer anvendes til at tilknytte konfigurationssæt til bestemte skabeloner. Dette gør det muligt at specificere yderligere standardvalg ud fra skabelonen, som det aktuelle dokument dannes på baggrund af, komplimentært til standardvalgene angivet i Globale konfigurationer. Figur 66 I venstre del af fanen, vises filstrukturen på maskinen, hvor det er muligt at udvælge en skabelon, hvortil der ønskes tilknyttet konfigurationer. Tilføjelse og redigering af konfigurationssæt udføres på samme måde som globale konfigurationer, dog kan der her også tilføjes ved at dobbeltklikke på en skabelon. Skabelonafhængige konfigurationssæt tilknyttes skabelonnavne. Det samme konfigurationssæt vil således blive anvendt til skabeloner med samme navn på forskellige placeringer. Det er derfor ikke muligt at tilføje flere skabeloner med samme navn, selvom de har forskellige placeringer. Side 71 af 108

72 Såfremt der er tilføjet et konfigurationssæt til en skabelon, vil indstillingerne angivet heri, overskrive evt. indstillinger i det globale konfigurationssæt. Dette betyder, at alle indstillinger, der er angivet i det skabelonafhængige konfigurationssæt, tager præcedens over de tilsvarende indstillinger i det globale konfigurationssæt. Indstillinger, der er angivet i det globale konfigurationssæt, men ikke i det skabelonafhængige konfigurationssæt, vil blive anvendt som normalt. Dette illustreres ved redigering af de skabelonafhængige konfigurationssæt som vist på nedenstående figur. Figur 67 Indstillingerne, der kan angives for et konfigurationssæt, er de samme som angivet i tabellen for globale konfigurationer. Se afsnittet Anvendelse af integrationen for et eksempel på de gældende konfigurationer, når disse anvendes i praksis. Side 72 af 108

73 Administration af valgtyper Nogle af indstillingerne, der kan vælges i et konfigurationssæt, er brugerdefinerede valgtyper. Disse indstillinger er kundeafhængige, og de tilgængelige muligheder, ved redigering af et konfigurationssæt, skal derfor oprettes i værktøjet inden de kan benyttes. Valgtyperne til disse indstillinger administreres ved at vælge Indstil valgtyper i menuen øverst. Figur 68 De oprettede valgtyper vil efterfølgende være tilgængelige som en valgbar mulighed, i feltet for den givne indstilling, ved redigering af et konfigurationssæt. Samtlige valgtyper administreres med knapperne Tilføj, Fjern, Op og Ned. Det er dog også muligt at tilføje valgtyper ved at taste Enter, når alle påkrævede felter er udfyldt. Ligeledes er det også muligt at fjerne markerede valgtyper ved at taste Delete / Del. Sorteringen af valgtyper vedrører kun rækkefølgen, i hvilken de optræder, i feltet for den givne indstilling, ved redigering af et konfigurationssæt. Valgtyperne opsat heri anvendes kun i dette administrationsværktøj. De mulige valgtyper, der fremgår i Doc2Mail klienten skal opsættes af KMD. Ændringer til valgtyperne gemmes først ved anvendelse af knappen OK. Valgtyperne gemmes i filen Doc2MailSettings.xml som er placeret i mappen Config hvor værktøjet er installeret. Såfremt værktøjet skal flyttes fra en maskine til en anden, kan denne fil derfor kopieres manuelt for at undgå at skulle oprette valgtyperne igen. Figur 69 Side 73 af 108

74 Svarpostkasser Fanen Svarpostkasser anvendes til at opsætte valgtyper til de tilgængelige svarpostkasser, der findes i Doc2Mail. Valgtyperne skal angives med et navn og en værdi. Navnet vises som valgmulighed ved redigering af et konfigurationssæt, og værdien skal være ID-nøglen på Digital Post svarpostkassen. Dette ID kan findes i administrationsportalen til Digital Post. Figur 70 Side 74 af 108

75 Svaremner Fanen Svaremner anvendes til at opsætte valgtyper til de tilgængelige svaremner, der findes i Doc2Mail. Valgtyperne skal angives med et navn og en værdi. Navnet vises som valgmulighed ved redigering af et konfigurationssæt, og værdien skal være ID-nøglen på Digital Post svaremnet. Dette ID kan findes i administrationsportalen til Digital Post. Figur 71 Side 75 af 108

76 Dokumenttyper Fanen Dokumenttyper anvendes til at opsætte valgtyper til de tilgængelige dokumenttyper, der findes i Doc2Mail. Valgtyperne oprettes med navne, der stemmer overens med det ønskede valg i Doc2Mail klienten. Figur 72 Dokumenttyperne i Doc2Mail klienten, kan fra KMD s side opsættes med foruddefinerede indstillinger. Såfremt den valgte dokumenttype i Doc2Mail klienten indeholder en eller flere standardvalg, vil disse tage præcedens over indstillingerne opsat i dette administratonsværktøj. Såfremt der både er opsat indstillinger i dette værktøj samt den valgte dokumenttype i Doc2Mail klienten, vil det således altid være Doc2Mail klientens dokumenttypes indstillinger, der er gældende. Side 76 af 108

77 Fagområder (doc2archive) Fanen Fagområder (doc2archive) anvendes til at opsætte valgtyper til de tilgængelige fagområder der findes i Doc2Mail. Valgtyperne oprettes med navne, der stemmer overens med det ønskede valg i Doc2Mail klienten. Figur 73 Side 77 af 108

78 Konfigurationernes placering Når alle ønskede konfigurationer er foretaget, skal disse gemmes i en konfigurationsfil, som anvendes til Doc2Mail integrationen i dynamictemplate. Dette gøres ved at vælge Filer Gem / Gem som i menuen øverst. Figur 74 Konfigurationsfilen skal placeres i mappen til konfigurationer, jævnfør Konfigurationer. Såfremt værktøjet er installeret på en maskine, hvor dynamictemplate i forvejen er installeret, vil denne mappe automatisk være valgt som standard. Side 78 af 108

79 Redigering af eksisterende konfigurationsfil Tidligere gemte konfigurationsfiler kan redigeres ved at vælge Filer Åbn i menuen øverst. Herved skal mappen, hvori konfigurationsfilen befinder sig, udpeges og ved klik på OK indlæses de eksisterende konfigurationssæt i værktøjet. Figur 75 Når en konfigurationsfil åbnes, gemmes evt. ændringer til de aktuelle indstillinger ikke. Forudsætninger Det forudsættes, at følgende er installeret på maskinen hvor værktøjet installeres:.net Framework 4 Client Profile Side 79 af 108

80 Anvendelse af integrationen Når der klikkes på knappen Doc2Mail, vil det aktuelle dokument blive sendt via Doc2Mail klienten. Når dokumentet sendes, udlæses de konfigurerede standardvalg ud fra konfigurationsfilen, dannet med administrationsværktøjet, og overføres til Doc2Mail klienten. Et kort eksempel på de gældende konfigurationer er opstillet herunder: Konfigurationer Vis kvitteringsside Prioritet Svaremne Global Ja A - Skabelonafhængig Nej - Emne1 Gældende resultat Nej A Emne1 Såfremt felterne CPR-nr., CVR-nr., Overskrift og Sagsnr. findes og er udfyldt i dokumentskabelonens dialogboks, medtages disse i overførslen. Dernæst udføres konkret en af tre visuelle handlinger afhængigt af konfigurationsindstillingen Dialogvindue i de udlæste konfigurationer: Indstilling d2m dialog vindue Ingen dialog Direkte til Vis udskrift Beskrivelse Brugeren præsenteres for Doc2Mail klientens normale dialogvindue, hvori ændringer kan foretages, før endelig afsendelse. Dokumentet sendes uden at Doc2Mail klientens dialogvindue vises. Dokumentet vises visuelt i Doc2Mail klientens dialogboks, uden mulighed for at foretage ændringer, før endelig afsendelse. Side 80 af 108

81 5.3. Microsoft Office Excel Det komplette dynamictemplate-bånd i Microsoft Office Excel ser ud som på Figur 76: Figur 76 Funktionerne tilhørende dynamictemplate-båndet i Excel er allerede omtalt tidligere. Der henvises således til 5.1. Generelle funktioner for en nærmere gennemgang af disse Microsoft Office PowerPoint Det komplette dynamictemplate-bånd i Microsoft Office PowerPoint ser ud som på Figur 77: Figur 77 Dette kapitelafsnit beskriver de funktioner og dialogbokse, som specifikt knytter sig til dynamictemplate i PowerPoint. Fraser i PowerPoint er unikke for PowerPoint og ikke at forveksle med fraser i Word eller Outlook. Dette gennemgås i de efterfølgende afsnit Fraser Figur 78 Fraser er i Microsoft Office PowerPoint en PowerPoint præsentation med et eller flere dias gemt som en.ppt -,.pptx - eller.pptm -fil i en mappe tilgængelig under systemmappen for fraser (jævnfør afsnit Fraser). Fraser i Microsoft Office PowerPoint gemmes manuelt i den valgte undermappe til systemmappen for fraser. Side 81 af 108

82 Aktiveres knappen Fraser i menuen til dynamictemplate i Microsoft Office PowerPoint fremkommer denne dialogboks: Figur 79 I højre side i dialogboksen i Figur 79 vises miniatureudgaver på første dias i de PowerPoint fraser, som er tilgængelige i den valgte mappe. Brugeren kan anvende den ordinære navigation i mappestrukturen i venstre side og i midten til at vælge og indsætte en frase ved at markere denne og aktivere OK -tasten. Alternativt kan brugeren vælge en miniature på listen i højre side og indsætte denne ved at markere den og aktivere OK -tasten. Når en PowerPointfrase vælges i menuen til venstre vil rullemenuen i højre side spring til visning af den valgte frase. Hvis brugeren markerer en miniature i højre side vil filen blive markeret i oversigten til venstre. Foretrukne for fraser i PowerPoint er fælles med Foretrukne for fraser i Outlook og Word, det vil sige at eventuelle ændringer slår igennem begge veje. Side 82 af 108

83 Markeres en frase via dialogboksen i Figur 79 og aktiveres Rediger frase, åbnes frasen til redigering i et nyt vindue i Microsoft Office PowerPoint Opret SamleFrase Figur 80 Når knappen Opret SamleFrase aktiveres i Microsoft Office PowerPoint fremkommer denne dialogboks: Figur 81 I venstre side af dialogboksen i Figur 81 kan fraseadministratoren navigere i mappehierarkiet for systemfraser. Via drag-and-drop med musen eller ved at vælge en frase i navigationsruden og aktivere -tasten kan fraseadministratoren opbygge en kæde af fraser i højre side af dialogboksen. Side 83 af 108

84 Ved at markere en frase i ruden Valgte fraser i højre side af dialogboksen kan fraseadministratoren ændre på rækkefølgen med og -knapperne eller fjerne den valgte frase fra SamleFrasen med -knappen. En frase kan også fjernes fra SamleFrasen ved at trykke på Delete -tasten mens frasen er markeret i ruden for Valgte fraser. For at overføre eller fjerne flere fraser ad gangen til eller fra SamleFrasen kan flere fraser markeres samtidigt ved bl.a. at holde Ctrl -tasten nede mens de ønskede fraser markeres individuelt med musen. Via knapperne i nederste højre side i dialogboksen i Figur 81 kan fraseadministratoren oprette en ny, åbne en eksisterende eller gemme en SamleFrase. Aktiveres Gem som -knappen fremkommer følgende dialogboks: Figur 82 Side 84 af 108

85 Via dialogboksen i Figur 82 udpeges den mappe, hvori SamleFrasen ønskes gemt. Den foreslåede mappe vil være den valgte Startmappe (jævnfør Startmappe) hvis ikke en startmappe er valgt, vil hovedmappen for fraser være udgangspunktet. Filtypen for SamleFraser i PowerPoint er altid TDS SamleFraser (*.tdsp). Når en SamleFrase indsættes i et andet dokument, så indsættes samtlige dias-sider i de PowerPoint fraser, som SamleFrasen består af, i den aktuelle PowerPoint præsentation, og i den rækkefølge som fraserne er indsat i SamleFrasen. SamleFraser er således et værktøj til i Microsoft Office PowerPoint for eksempel at anvende den samme dias-side i forskellige PowerPoint præsentationer, men hvor redigering kun er nødvendig ét sted, det vil sige i den specifikke frase. For eksempel kan en fraseadministrator i hovedadministrationen i en organisation oprette og opdatere en dias-side med medarbejderstatistik, budgettal eller andre relevant informationer, hvorefter andre i organisationen kan tilgå dette dias og bygge en samlet præsentation på baggrund af en SamleFrase, hvori dette specifikke dias indgår. Når den enkelte bruger indsætter SamleFrasen, vil den seneste version af de individuelle PowerPoint fraser blive anvendt, og dermed nedsættes behovet for redundante dias-sider. Side 85 af 108

86 5.5. Microsoft Office Outlook Det komplette dynamictemplate-bånd i Microsoft Office Outlook ser ud som på Figur 83: Figur 83 Dette kapitelafsnit beskriver de funktioner og dialogbokse, som specifikt knytter sig til dynamictemplate i Outlook Fraser og SamleFraser I Outlook elementer såsom s, aftaler, opgaver osv. i Microsoft Office Outlook kan fraser og SamleFraser anvendes, det vil sige filer af typerne.doc,.docx,.docm,.txt og.tdsx. SamleFraser og fraser med frasefelter vil kunne anvendes med samme funktionalitet i Outlook som i Word, dog med undtagelse af Valgte bilag i SamleFraser samt fletningen fra Acadre. Hvis en bruger forsøger at indsætte en SamleFrase med bilag vil denne dialogboks fremkomme: Figur 84 Såfremt en frase indeholdende Acadre flettekoder indsættes, foretages ingenting, dvs. disse vil ikke blive erstattet med oplysninger fra Acadre. For gennemgang af oprettelse og anvendelse af fraser og SamleFraser henvises der til 5.2. Microsoft Office Word. Side 86 af 108

87 5.6. Opslagssystemer DPR TDS dokumentskabeloner integrerer med CSC s Decentralt Person Register (DPR), hvorved, der fra dokumentskabelonens dialogboks, kan indtastes et CPR nummer eller et CVR nummer, som efter opslag i registeret, returnerer data om det tastede CPR eller CVR nummer til dialogboksens modtagerfelter. Formålet er at lette indtastningen af modtagerdata i dialogboksen samt at sikre, at de indtastede modtagerdata er korrekte. For at gøre opslagene mulige skal der i en konfigurationsfil angives, hvilken server, DPR SQL databasen ligger på, hvad DPR SQL databasen hedder samt om der skal anvendes SQL Server Authentication eller Windows Authentication. Såfremt der indstilles, at der skal anvendes SQL Server Authentication, vil brugerne blive promptet for indtastning af et brugernavn og password hver gang, de indtaster et CPR eller CVR nummer i dialogboksen til en dokumentskabelon. Ovenstående konfigurationsfil sammensættes og leveres af TDS samtidig med den øvrige softwarelevering. Side 87 af 108

88 P-Data Online TDS dokumentskabeloner integrerer med KMD s centrale P-Data system (P-Data Online), hvorved, der fra dokumentskabelonens dialogboks, kan indtastes et CPR nummer, som efter opslag i systemet, returnerer data om det tastede CPR nummer til dialogboksens modtagerfelter. Formålet er at lette indtastningen af modtagerdata i dialogboksen samt at sikre, at de indtastede modtagerdata er korrekte. Konkret udføres dette via opslag til en særlig Web Service hos på adressen Der vil her blive anvendt klassen WS_AN08002 til at foretage opslag samt returnere data. Da denne integration er en tilpasset udgave af TDS normale integration, udføres integrationen i et separat projekt. Dette betyder, at der leveres en særlig installationspakke kun til P-Data integrationen, som skal installeres på de klienter, der skal anvende dynamictemplate. Derudover er det et krav, at brugerne af P-Data integrationen er medlem af gruppen DG-Rights-MAG1SWEB02-PData-AN Dette er en intern sikkerhedspolitik. Side 88 af 108

89 6. Aftalespecifik produktbeskrivelse 6.1. Skabeloner Der dannes 2 dokumentskabeloner: Brev.dotm Notat.dotm Skabelonerne udvikles således, at disse kan afvikles både fra dynamictemplate -> Skabeloner og dels via edoc. Funktionaliteten ved dannelsen af skabelonerne er i store træk ens, set fra brugerens synspunkt, i de to scenarier. Dog vil der ved afvikling i edoc blive udlæst data fra ESDH systemet til dokumentet, og brugeren skal derved ikke indtaste disse manuelt. For at kompensere for dette integreres der til P-Data Online, når dokumentet ikke dannes via edoc. Herved kan der fremsøges modtagerinformationer på et CPR-nummer. Integration/virkemåde i forhold til edoc, som ikke er omtalt i nærværende beskrivelse, vil ikke være medtaget i leveringen af dynamictemplate. Skabelonerne beskrives i de efterfølgende afsnit. Der hvor skabelonerne differentierer i virkemåde i edoc, vil dette være beskrevet i et underafsnit. Side 89 af 108

90 Brev.dotm Der dannes én samlet brevskabelon til afvikling dels udenfor edoc samt i edoc. Skabelonens virkemåde, funktionalitet og design beskrives i dette afsnit Afvikling udenfor edoc Skabelonen vil, ved aktivering via dynamictemplate -> Skabeloner, fremkomme med nedenstående dialogboks: Figur 85 Side 90 af 108

91 Dialogboksen er opbygget af 3 dele: Modtagerinformation Dokumentinformation Afsenderinformation Modtagerinformation Felterne i delen Modtagerinformation indtastes manuelt af brugeren og indsættes i dokumentet ved aktivering af OK -knappen på modtagerblokkens plads. Ved indtastning i feltet CPR-nr., kan størstedelen af modtagerfelterne automatisk udfyldes, såfremt det indtastede nummer kan slås op via integrationen til P-Data Online. Dette er beskrevet nærmere i P-Data Online. Opslaget foretages, når feltet forlades. Da der ikke findes opslagsmulighed på CVR -feltet, vil der i stedet blive vist et tooltip på feltet, når markøren står oven på dette: Det er ikke muligt at slå modtagerinformationer op via indtastning i CVR -feltet. Feltet anvendes blot som information i dokumentet. Formålet er at oplyse brugeren om, at det kun er CPR -feltet, der kan anvendes til opslag. Såfremt nogle felter ikke er udfyldte ved aktivering af OK knappen, vil disse blot blive udeladt, når modtagerfelterne indsættes i dokumentet. Herved undgås blanke linjer. Dokumentinformation Felterne i delen Dokumentinformation skal, bortset fra Dato -feltet, udfyldes manuelt. Felterne indsættes på deres respektive pladser ved aktivering af OK knappen. Side 91 af 108

92 Afsenderinformation I Afsenderinformation -delen kan der vælges mellem Lokale profiler, der er egne oprettede profiler (jf Brugere), og Netværksprofiler, som er brugerprofiler fra Active Directory. Når en lokal profil vælges i listen, udfyldes oplysningerne tilhørende denne profil automatisk. Når der er vælges Netværksprofiler, ændres Afsenderinformation -delen til nedenstående: Figur 86 Som det ses findes nu et tekstfelt i stedet for en dropdownliste samt en søgeknap. Ved indtastning i tekstfeltet slås brugeren op, og de tilhørende brugerfelter udfyldes, når feltet forlades. En forklarende tekst hertil vises, når musen står oven på feltet. Knappen Find bruger er i stand til at åbne et nyt dialogboksvindue, hvorfra brugere kan fremsøges. Søgedialogboksen, som fremkommer, er vist på Figur 17. Når en bruger er valgt i søgedialogboksen, overføres brugerens initialer (reelt bruger ID) automatisk til feltet Bruger ID, og brugerens tilhørende informationer indsættes i de respektive brugerfelter. Bemærk at der indledende automatisk skrives brugernavnet for den aktuelle bruger i feltet Bruger ID. Afsenderfelterne, der udfyldes i dialogboksen, kommer dels fra Active Directory (fra den valgte brugers profil) og dels fra en SQL database. Udgangspunktet / inputtet er et bruger ID, som slås op i AD og i SQL databasen (i kolonnen Br_NetvaerksNavn ). SQL databasen vil blive tilgået med følgende oplysninger: Element Servernavn Databasenavn Tabel (view) SQL bruger Kodeord Navn Srvsql11\dwh Dataintegration viewteamdata Pgmteamdata Data4teamdata Side 92 af 108

93 De informationer, der anvendes fra AD og fra SQL databasen, er listet herunder: Felt i dialogboks Bruger ID Navn Stilling Magistratsafd. Forvaltning Kontor Adresse Postboks Postnr. By Telefon Direkte tlf. Fax Direkte Hjemmeside EAN nummer Kommer fra: samaccountname fra AD displayname fra AD title fra AD division fra AD department fra AD physicaldeliveryofficename fra AD streetadress fra AD postofficebox fra AD postalcode fra AD l fra AD AFD_Tlf fra SQL databasens view viewteamdata telephonenumber fra AD AFD_Fax fra SQL databasens view viewteamdata AFD_Mail fra SQL databasens view viewteamdata mail fra AD AFD_WebAdr fra SQL databasens view viewteamdata AFD_EAN fra SQL databasens view viewteamdata Listen ovenover, blot med AD felter, er gengivet under 9. Bilag 1 - Indhentning af brugeroplysninger. Ved aktivering af OK -knappen indsættes de skrevne / eller opslåede brugeroplysninger i henholdsvis afsenderkolofonen og Mvh-blokken. Generelt gælder at der kun indsættes data, såfremt det tilhørende felt er udfyldt i dialogboksen. Herved undgås, at der indsættes blanke linjer og ledetekster uden efterfølgende indhold. Bemærk at datagrundlaget i SQL databasen (ved projektleveringstidspunktet) ikke er helt færdigt. Konkret mangler AFD_Mail og AFD_EAN, hvorfor der tages højde for, at disse ikke nødvendigvis findes. Konkret forsøges udlæst værdier fra disse felter som det første. Hvis dette fejler, undlades udlæsningen af felterne. Side 93 af 108

94 Efter aktivering af OK -knappen dannes et dokument med følgende mål og layout: Topmargen: 90 mm Bundmargen: 15 mm Venstremargen: 23 mm Højremargen: 60 mm 13 mm 10 mm 98 mm 2 mm 52 mm 6 mm 13 mm Valgfri afdelingsspecifik kampagnegrafik Returadresse: Arial 8/enkelt Returadresse og modtageradresse trækkes ned/op til 2 mm fra skillelinjen Modtageradresse: Arial 10/enkelt Dato og sidetal (66 mm fra top): Arial, 9,5/11,5 (står i sidehoved) Overskrift: Arial 11/13, fed 30 mm 47 mm 3,5 mm Overordnet afsenderkolofon: Magistratsafdeling: Arial 11/13, fed, store bogstaver. Øvrig tekst: Arial 9,5/11,5 Direkte afsenderkolofon: (120 mm fra top) Kontor: Arial 9,5/11,5 fed. Øvrig tekst: Arial 9,5/11,5 Brødtekst: (en linje under overskrift) Arial 10/13 171,5 mm Valgfri kampagnegrafik Bundmargen 17 mm 15 mm Figur 87 Side 94 af 108

95 Felter i dialogboksen indsættes dels med bogmærker og dels med Content Controls, hvad angår edoc felter. Bemærk at ledeteksten til CPR / CVR-nummer tilpasses til det, som reelt er blevet indsat (dvs. at der skrives enten CPR: eller CVR: ). Side 2 af skabelonen indeholder blot et sidetal skrevet med Arial Narrow 8/enkelt i sidefoden (131 mm fra toppen og 15 mm fra bunden). Sidens margener er som på side 1 bortset fra, at topmargenen er på 13 mm. Typografier Der dannes følgende typografier i skabelonen: Normal (brødtekst) - Arial 10/13 Modtager - Arial 10/enkelt Returadresse - Arial 8/enkelt Afsender - Arial 9,5/11,5 Brevoverskrift - Arial 11/13 fed Overskrift 1 - Arial 15/15 fed (ikke i brug som standard) Overskrift 2 - Arial 11/13 fed (ikke i brug som standard) Logostyring Dokumenter baseret på skabelonen kan få indsat op til 3 logoer. Det første logo er det primære logo fundet ud fra værdien angivet i feltet Magistratsafd. i dialogboksen. Logostyringen fungerer, mht. dette logo, som beskrevet under 4.4. Logostyring. Ønskes der således blot anvendt hovedlogoet for Århus Kommune, skal der ikke oprettes specifikke mapper samt logoer til kontorerne med logoer, da der altid anvendes det overordnede logo, hvis et specifikt logo ikke kan findes. De øvrige logoer er kampagne-logoer, der indsættes, hvis de findes. Kampagne-logoer til venstre øvre hjørne (kontorspecifikke kampagner) skal placeres i undermapper med navnet Kampagne under de specifikke kontor-logomapper. Et eks. på en sådan logosti er \..\Ressourcer\<Magistratsafdeling>\<Kontor>\Kampagne. Kampagne-logoet til nedre højre hjørne er møntet på kampagner i bred forstand, og vil blive anvendt på skrivelser fra alle kontorer under en given magistratsafdeling, hvis logoet eksisterer. Logoet skal placeres i en mappe med navnet Kampagne direkte i roden af en magistratsafdelingsmappe. Et eks. på denne logosti er \..\Ressourcer\<Magistratsafdeling>\Kampagne. Logoerne indsættes i deres naturlige størrelse og på de placeringer, som er anført på Figur 87. Side 95 af 108

96 Telefon- og åbningstidsstyring Der indbygges telefon- og åbningstidsstyring i skabelonen, hvilket betyder, at der ved dokumentdannelsen indsættes indholdet fra åbnings- og telefontidsfiler under CPR feltet i afsenderkolofonen, jf. Figur 87. For yderligere information om telefon- og åbningstidsstyring henvises til 4.5. Telefon- og åbningstidsstyring. Underskriftstyring Ved dokumentdannelsen indsættes i Mvh-blokken, lige ovenover navnet på afsenderen, et indscannet billede at vedkommendes underskrift, såfremt det findes. Dette er vist med et eksempel på Figur 87. For yderligere information om underskriftsstyring henvises til 4.6. Underskriftstyring. Side 96 af 108

97 Afvikling i edoc Brevskabelonen kan, afhængigt af sin kontekst, selv konstatere, om den bliver dannet via dynamictemplate -> Skabeloner eller fra edoc. Såfremt skabelonen afvikles fra edoc, fremkommer en dialogboks som vist på Figur 88: Figur 88 Side 97 af 108

98 Som vist er nogle flere felter udfyldte. Disse felter indeholder informationer udlæst fra edoc. Informationerne udlæses fra såkaldte Content Controls (edoc standardfelter), når dialogboksen præsenteres. Felternes Tag -værdier er opstillet i nedenstående tabel: Feltnavn i dialog CPR-nr. CVR-nr. Navn Adresse Postnr. By Land Sagsnr. Attention edoc datafelt ToActivityContact.Referencenumber ToActivityContact.Referencenumber ToActivityContact.Name ToActivityContact.Address ToActivityContact.ZipCode ToActivityContact.ZipPlace ToActivityContact.ToAddress.Country.Description ToCase.Name ToActivityContact.Name2 Reelt vil ikke både CPR og CVR være udfyldt med en værdi. Ved dokumentdannelsestidspunktet afgøres det, om der kommer et nummer på 10/11 cifre (CPR) eller et nummer på 8 cifre (CVR) fra edoc. Dette skyldes, at edoc datafeltet til disse to værdier er det samme. De øvrige ikke-edoc-felter fungerer på samme måde som beskrevet tidligere Doc2Mail Når et dokument dannes, gemmes indholdet af CPR-nr. /'CVR-nr.', Overskrift og 'Sagsnr.' felterne således, at disse senere hen kan anvendes ved udskrivning til Doc2Mail. Herved undgår brugeren at skulle indtaste disse igen. Oplysninger gemmes uanset, om der skrives fra edoc eller udenfor edoc. Side 98 af 108

99 Notat.dotm Der dannes én samlet notatskabelon til afvikling dels udenfor edoc samt i edoc. Skabelonens virkemåde, funktionalitet og design beskrives i dette afsnit Afvikling udenfor edoc Skabelonen vil, ved aktivering via dynamictemplate -> Skabeloner, fremkomme med nedenstående dialogboks: Figur 89 Side 99 af 108

100 Dialogboksen er opbygget af 2 dele: Dokumentinformation Afsenderinformation Dokumentinformation Felterne i delen Dokumentinformation skal, bortset fra Dato -feltet, udfyldes manuelt. Felterne indsættes på deres respektive pladser ved aktivering af OK knappen. Afsenderinformation I Afsenderinformation -delen kan der vælges mellem Lokale profiler, der er egne oprettede profiler (jf Brugere), og Netværksprofiler, som er brugerprofiler fra Active Directory. Når en lokal profil vælges i listen, udfyldes oplysningerne tilhørende denne profil automatisk. Når der er vælges Netværksprofiler, ændres Afsenderinformation -delen til nedenstående: Figur 90 Som det ses findes nu et tekstfelt i stedet for en dropdownliste samt en søgeknap. Ved indtastning i tekstfeltet slås brugeren op, og de tilhørende brugerfelter udfyldes, når feltet forlades. En forklarende tekst hertil vises, når musen står oven på feltet. Knappen Find bruger er i stand til at åbne et nyt dialogboksvindue, hvorfra brugere kan fremsøges. Søgedialogboksen, som fremkommer, er vist på Figur 17. Når en bruger er valgt i søgedialogboksen, overføres brugerens initialer (reelt bruger ID) automatisk til feltet Bruger ID, og brugerens tilhørende informationer indsættes i de respektive brugerfelter. Bemærk at der indledende automatisk skrives brugernavnet for den aktuelle bruger i feltet Bruger ID. Afsenderfelterne, der udfyldes i dialogboksen, kommer dels fra Active Directory (fra den valgte brugers profil) og dels fra en SQL database. Udgangspunktet / inputtet er et bruger ID, som slås op i AD og i SQL databasen (i kolonnen Br_NetvaerksNavn ). Side 100 af 108

101 SQL databasen vil blive tilgået med følgende oplysninger: Element Servernavn Databasenavn Tabel (view) SQL bruger Kodeord Navn Srvsql11\dwh Dataintegration viewteamdata Pgmteamdata Data4teamdata De informationer, der anvendes fra AD og fra SQL databasen, er listet herunder: Felt i dialogboks Bruger ID Navn Magistratsafd. Forvaltning Kontor Adresse Postboks Postnr. By Telefon Direkte tlf. Fax Direkte Hjemmeside Kommer fra: samaccountname fra AD displayname fra AD division fra AD department fra AD physicaldeliveryofficename fra AD streetadress fra AD postofficebox fra AD postalcode fra AD l fra AD AFD_Tlf fra SQL databasens view viewteamdata telephonenumber fra AD AFD_Fax fra SQL databasens view viewteamdata AFD_Mail fra SQL databasens view viewteamdata mail fra AD AFD_WebAdr fra SQL databasens view viewteamdata Den fulde liste med AD felter til skabelonerne er også skrevet under 9. Bilag 1 - Indhentning af brugeroplysninger. Ved aktivering af OK -knappen indsættes de skrevne / eller opslåede brugeroplysninger i afsenderkolofonen. Generelt gælder at der kun indsættes data, såfremt det tilhørende felt er udfyldt i dialogboksen. Herved undgås, at der indsættes blanke linjer og ledetekster uden efterfølgende indhold. Bemærk at datagrundlaget i SQL databasen (ved projektleveringstidspunktet) ikke er helt færdigt. Konkret mangler AFD_Mail og AFD_EAN, hvorfor der tages højde for, at disse ikke nødvendigvis findes. Konkret forsøges udlæst værdier fra disse felter som det første. Hvis dette fejler, undlades udlæsningen af felterne. Side 101 af 108

102 Efter aktivering af OK -knappen dannes et dokument med følgende mål og layout: Topmargen: 90 mm Bundmargen: 15 mm Venstremargen: 23 mm Højremargen: 60 mm 13 mm 10 mm 98 mm 2 mm 52 mm 6 mm Valgfri afdelingsspecifik kampagnegrafik 13 mm 36 mm Overskrift: Arial 11/13, fed Brødtekst (en linje under overskrift): Arial 10/13 44,5 mm Dato og sidetal (66 mm fra top): Arial, 9,5/11,5 (står i sidehoved) Overordnet afsenderkolofon: Magistratsafdeling: Arial 11/13, fed, store bogstaver. Øvrig tekst: Arial 9,5/11,5 Direkte afsenderkolofon: (120 mm fra top) Kontor: Arial 9,5/11,5 fed. Øvrig tekst: Arial 9,5/11,5 171,5 mm Valgfri kampagnegrafik Bundmargen 17 mm 15 mm Figur 91 Side 102 af 108

103 Felter i dialogboksen indsættes dels med bogmærker og dels med Content Controls, hvad angår edoc felter. Side 2 af skabelonen indeholder blot et sidetal skrevet med Arial Narrow 8/enkelt i sidefoden (131 mm fra toppen og 15 mm fra bunden). Sidens margener er som på side 1 bortset fra, at topmargenen er på 13 mm. Typografier Der dannes følgende typografier i skabelonen: Normal (brødtekst) - Arial 10/13 Afsender - Arial 9,5/11,5 Brevoverskrift - Arial 11/13 fed Overskrift 1 - Arial 15/15 fed (ikke i brug som standard) Overskrift 2 - Arial 11/13 fed (ikke i brug som standard) Logostyring Dokumenter baseret på skabelonen kan få indsat 1 logo. Dette logo er det primære logo fundet ud fra værdien angivet i feltet Magistratsafd. i dialogboksen. Logostyringen fungerer, mht. dette logo, som beskrevet under 4.4. Logostyring. Ønskes der således blot anvendt hovedlogoet for Århus Kommune, skal der ikke oprettes specifikke mapper samt logoer til kontorerne med logoer, da der altid anvendes det overordnede logo, hvis et specifikt logo ikke kan findes. Logoet indsættes i dets naturlige størrelse og på placeringen anført på Figur 91. Side 103 af 108

104 Afvikling i edoc Notatskabelonen kan, afhængigt af sin kontekst, selv konstatere, om den bliver dannet via dynamictemplate -> Skabeloner eller fra edoc. Såfremt skabelonen afvikles fra edoc, fremkommer en dialogboks som vist på Figur 92: Figur 92 Side 104 af 108

105 Som vist er feltet Sagsnr. præudfyldt idet denne information er udlæst fra edoc. Informationen udlæses fra en såkaldt Content Control (edoc standardfelt), når dialogboksen præsenteres. Feltets Tag -værdi er ToCase.Name. De øvrige ikke-edoc-felter fungerer på samme måde som beskrevet tidligere Doc2Mail Når et dokument dannes, gemmes indholdet af Overskrift og 'Sagsnr.' felterne således, at disse senere hen kan anvendes ved udskrivning til Doc2Mail. Herved undgår brugeren at skulle indtaste disse igen. Oplysninger gemmes uanset, om der skrives fra edoc eller udenfor edoc. Side 105 af 108

106 7. Forudsætninger Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at dynamictemplate kan anvendes: Der anvendes Microsoft Windows 7 og 8 på klienten. Der anvendes Microsoft Office 2007 på klienten. Forudsætningerne for at opslag til P-Data kan foretages (og at skabelonerne ikke melder fejl) er, at P-Data Lookup (leveres separat i forhold til dynamictemplate) er installeret på klienterne. Derudover er det et krav, at brugerne af P-Data integrationen er medlem af gruppen DG-Rights- MAG1SWEB02-PData-AN Dette er en intern sikkerhedspolitik. Microsoft.NET Framework 4 Client Profile er installeret. Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime er installeret. Systemmapperne angivet i Setup.xml filen skal eksistere for brugere, som ønsker at køre Online. Der skal kunne udlæses oplysninger om brugerne fra AD. Der skal eksistere et standardlogo i rodmappen til ressourcerne, jævnfør afsnit Ressourcer. I tilfælde af at status ændres til Offline, er det et krav, at der er tilstrækkelig plads på den partition, som der synkroniseres til, jævnfør Offline status. I tilfælde af at der er tilvalgt Doc2Mail integration, jævnfør 3. Konfiguration af dynamictemplate, skal forudsætningerne til værktøjet TDS Doc2Mail Admin være opfyldt, jævnfør Forudsætninger. Side 106 af 108

107 8. Accept Såfremt projektbeskrivelsen stemmer overens med Deres ønsker, beder vi Dem returnere nærværende side i underskrevet stand. Vi accepterer ovenstående projektbeskrivelse Team Data Solutions A/S Den Underskrift og dato Underskrift og dato Accepten kan returneres til os via en af nedenstående metoder: Via postvæsenet Team Data Solutions A/S Pilegaarden Strandvejen Slagelse Via med scannet kopi Via fax Med mindre andet er anført omfatter accepten Standardbetingelser for TDS Softwareudvikling, der vedlægges og danner grundlag for aftalens øvrige vilkår. Side 107 af 108

108 9. Bilag 1 - Indhentning af brugeroplysninger Der indhentes oplysninger vedrørende brugeren fra AD. Felterne, som anvendes, er opstillet i tabellen herunder: Felt i dialogboks Bruger ID Navn Stilling Magistratsafd. Forvaltning Kontor Adresse Postboks Postnr. By Direkte tlf. Direkte AD felter samaccountname displayname title division department physicaldeliveryofficename streetadress postofficebox postalcode l telephonenumber mail Bemærk at det ikke nødvendigvis er samtlige felter i tabellen, som anvendes i dokumentskabelonerne. Side 108 af 108

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Indhold Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre... 1 1. Opret et brev... 1 1.1 Skriv brevet/indsæt en frase... 3 1.2 Opret en lokal profil... 7 2. Klargør brevet

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Introduktion til skabelonløsningen, DynamicTemplate

Introduktion til skabelonløsningen, DynamicTemplate Introduktion til skabelonløsningen, DynamicTemplate Opdateret den 16-09-2013 / CHS Hvad bruges skabelonløsningen til? DynamicTemplate er en løsning, der bruges til at fremstille komplekse dokumenter i

Læs mere

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0 Installationsvejledning Version 13.0.0 her> Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Autorisation... 3 2 Installation af KMD Digital Valgliste Konfiguration...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere