Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq"

Transkript

1 Tilskudsregler indenfor fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq Udarbejdet af: Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq 1

2 Indhold Tilskudsregler i Kommuneqarfik Sermersooq Principper for tilskud Der kan gives tilskud til følgende Driftstilskud Kurser og uddannelser Sprogrejser Driftstilskud til egne klubhuse Anskaffelse af inventar mv Kor relaterede Idrætsrelaterede aktiviteter Hundeslædevæddeløb Andre tilskudsformer Der gives ikke tilskud til

3 Tilskudsregler i Kommuneqarfik Sermersooq I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed gælder følgende tilskudsordning for Kommuneqarfik Sermersooq. Kommuneqarfik Sermersooq s tilskudsregler gælder for enkeltpersoner, interessegrupper, foreninger og andre initiativtagere der har hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq. Undtaget er projekter udefra, som kommer kommunens borgere til gode. Ansøgningsskemaet skal altid anvendes alle ansøgninger om tilskud. Ansøgninger uden ansøgningsskema vil blive sendt retur. Ansøgningsskema findes på: Forvaltningen kan af egen drift bevilge ansøgninger der ligger under ,00 kr. eller kan have projekter eller være med til projekter inden for ,00 kr. Ved tvivlsspørgsmål omkring en given ansøgning, forelægge det i Udvalg for Børn, Familie og Skole til afgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af de årlige tilskudsmidler i forbindelse med budgetbehandlingen. 3

4 1. Principper for tilskud 1.1 Ansøgninger skal være modtaget i kommunen senest 1 måned før de skal bruges. Ved ekstra ordinære tilfælde kan fristen afviges. 1.2 Ansøgninger til næste budgetår der er på mere end ,00 kr. skal være modtaget i kommunen senest den 1. maj det indeværende år, med henblik på at få dem indarbejdet under ønsker til næste års budget. 1.3 Hvis en nystiftet forening ønsker at være tilskudsberettiget, skal den registreres som forening i kommunen umiddelbart efter stiftelsen og senest d. 1. maj. Følgende skal være vedlagt: vedtægter, behandlet under stiftende generalforsamling budget, godkendt under generalforsamling referat fra generalforsamlingen medlemsliste samt bestyrelsessammensætning Se i øvrigt Foreningen skal registreres i kommunen for at være tilskudsberettiget. For at være registreret skal man hvert år, senest 01. maj have afleveret følgende til kommunen: revideret regnskab, godkendt under generalforsamling referat fra generalforsamling medlemsliste bestyrelsessammensætning samt vedtægter, hvis de er ændret Se i øvrigt Foreninger som endnu ikke har afholdt generalforsamling inden 1. maj skal vedlægge et foreløbigt regnskab. 1.6 Hvis en forening med gæld til kommunen vil søge om tilskud, skal foreningen have lavet en afdragsordning med kommunen. 1.7 Ved ansøgningen skal der altid vedlægges en fuldstændig oversigt over forventede indtægter og udgifter, samt relevante dokumentationer, såsom udskrift af booking af rejser, kontrakter mv. 1.8 Vedr. rejser A: Skal billigste billetform altid være udgangspunkt for beregning af tilskud. B: Der vedlægges bookingbekræftelse, navne af rejsende samt deres fødselsdatoer. C: Kommunen kan kun give tilskud til sejladser, hvor befordringsmidlet er godkendt til passagersejlads af Søfartsstyrelsen. 1.9 Foreningens formand og kasserer, eller andre der har mandat til det, er underskrivere og er ansvarlige for ansøgningen. Jfr og Ved alle honoreringer af enkeltpersoner, er ansøgeren forpligtet til at meddele skattevæsenet herom i henhold til enhver tid gældende skattelovgivning. 4

5 1.11 De ansvarlige underskrivere i ansøgningen forpligter sig til at sørge for, at kommunen har modtaget saldoopgørelse med samtlige indtægter og udgifter for arrangementet, senest 3 måneder efter det er afsluttet. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen ved regnskabets afslutning I tilfælde af tilsidesættelse af ovennævnte principper, kan kommunen overfor ansøgeren kræve tilskuddet tilbagebetalt Der gives ikke tilskud til allerede afviklede arrangementer, med mindre der på forhånd er givet underskudsgaranti i forbindelse med bevilling. Se i øvrigt 1.1 og 1.2 om afleveringsfrist for ansøgninger. 2. Der kan gives tilskud til følgende Driftstilskud 3 Kurser og uddannelser 4 Sprogrejser 5 Driftstilskud til egne klubhuse 6 Anskaffelse af inventar mv. 7 Kor relaterede 8 Idrætsrelaterede aktiviteter 9 Hundeslædevæddeløb 10 Andre tilskudsformer 11 Der gives ikke tilskud til Driftstilskud 3.1 Registrerede foreninger i kommunen kan efter ansøgning få et årligt driftstilskud, når det i 1.4 omtalte betingelser er opfyldt. Foreningen kan få tilskud svarende til 50 kr. pr. betalende medlem, eksklusiv foreningens venner. Driftstilskud beregnes ud fra seneste årsregnskab. Jfr. 1.3 og 1.4. Der kan maksimalt ydes tilskud til 60 betalende medlemmer. 3.2 Hvis foreningen har flere underafdelinger, gives der maksimalt et samlet tilskud til hovedforeningen svarende til 100 betalende medlemmer. 4. Kurser og uddannelser 4.1 En forening kan få et årligt tilskud på op til kr. til ikke landsdækkende kurser, uddannelser og foredrag, som man selv arrangerer. 4.2 Til kursusarrangementer som foreningen ikke selv arrangerer, kan kommunen yde tilskud til deltagergebyret på op til kr. pr. deltager. Der kan maksimalt gives tilskud til 15 personer, maksimum 1 gang årligt pr. forening. 4.3 Til enkeltpersoner der på egen regning deltager i kursusarrangement udenfor hjemstedet, kan kommunen yde tilskud til deltagergebyret på op til kr. én gang årligt. 5

6 5. Sprogrejser 5.1 Kommunen kan yde et engangstilskud til sprogrejser på op til kr. Man er tilskudsberettiget, såfremt ens forældre eller forsørgere havde en samlet årlig skattepligtig indkomst på under kr. det foregående år. Det er påkrævet, at ansøger dokumenterer betalingen til sprogrejsearrangør. 5.2 Sprogrejsen skal have en varighed på minimum 12 uger i træk. 6. Driftstilskud til eget klubhuse 6.1 I henhold til 7 i Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 20 af 27. sept om lokaler og udendørs anlæg til børne- og ungdomsorganisationer, kan kommunen yde tilskud til udgifter til almindelig vedligeholdelse af klubhuse. Der kan ydes tilskud til opvarmning, belysning, rengøring, vand, renovation og andre udgifter vedrørende vedligeholdelse og drift. Kommuneqarfik Sermersooq kan yde tilskud op til 75 % af dokumenterede udgifter. Der kan ikke ydes tilskud til forsikringer og forbrugsudgifter til telekommunikation. 6.2 Der kan ikke gives drifts- og huslejetilskud til lejede lokaler. 6.3 I henhold til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 20 af 27. sept om lokaler og udendørsanlæg til og børne- og ungdomsorganisationer, kan kommunen yde tilskud til renter af gæld, men der kan ikke ydes tilskud til afdrag af gæld. 7. Anskaffelse af inventar mv. 7.1 Til nyetablerede foreninger, kan kommunen yde et etableringstilskud én gang på op til kr. 7.2 I særlige tilfælde kan der søges om tilskud til anskaffelse af inventar, materialer m.v. dog højest op til 50 % af de dokumenterede udgifter, og maksimalt kr. 8. Kor relaterede 8.1 Kommunen kan stille egnede lokaler til rådighed vederlagsfrit til kor virksomhed. 8.2 Til honorering af korleder, kan der gives et årligt tilskud svarende til 60 timers kor ledelse, beregnet efter 1, i Selvstyrets Cirkulære 30/80, der omhandler timelønssatser for fritidsundervisningen. 8.3 Kommunen kan give op til 50 % i tilskud til indkøb af musikinstrumenter til øvelsesbrug, dog maksimum kr. 6

7 9. Idrætsrelaterede aktiviteter 9.1 Kommunale haller stilles vederlagsfrit til rådighed for sportsforeninger. 9.2 Svømmehallen Malik stilles vederlagsfrit til rådighed for svømmeklubben. 9.3 Til sne relaterede idrætsklubbers medlemmer der bruger skilift, udsteder kommunen sæsonkort til børn og unge under 18 år 100 % og 75% tilskud til voksne. 9.4 Der kan ydes tilskud på op til 75 % af halleje til sportsforeninger for leje af ikke kommunale haller. Dette skal på forhånd aftales med kommunen. 9.5 Idrætsforeninger i bygder, som lejer lokaler til træning kan få tilskud i henhold til 9.1 og 9.4. Lokalerne skal være godkendte til formålet af den rette ejer, og ejeren dækker selv eventuelle skader ved brug af lokalet. 9.6 a) I forbindelse med sommeridræt kan kommunen give tilskud på op til 50 % af halleje og til materialer/rekvisitter såfremt arrangementet ikke er landsdækkende og ikke er et kommunalt arrangement. b) Kommunen kan yde tilskud på op til 200 kr. til spiller- og trænerpakker for deltagerne i forbindelse med sommeridræt, såfremt arrangementet ikke er landsdækkende og ikke er et kommunalt arrangement. 9.7 Til stævner udenfor kommunen, kan kommunen dække 75 % af tilmeldingsgebyr for børn under 18 år og 50 % for voksne. Kost og omkostninger ved indkvartering medregnes ikke. 9.8 Til stævner udenfor kommunen, kan kommunen dække 75 % af deltagergebyr for børn under 18 år og 50 % for voksne. Kost og omkostninger ved indkvartering medregnes ikke. 9.9 Kommunen kan dække udgifter til pokaler mv. i forbindelse med stævner, som ikke er officielle, men afholdes i kommunen. Alle udgifter skal dokumenteres I forbindelse med stævner, afholdt i kommunen, kan der gives tilskud på op til 50 % af spillernes indkvartering Kommunen kan give tilskud til forskellige rejser i forbindelse med stævner som f. eks. GM, Kredsmesterskaber, Nordiske Mesterskaber, Danmarksmesterskaber, træningslejr mv. såvel indenlands som udenlands Ved tilskud til rejser kan følgende tilskudsformer bruges: a) Tilskud gives altid fra idrætsforeningens hjemsted, se i øvrigt 12.9 b) I andre sportsgrene for børn der ikke er holdsport, såsom qajaq, alpin, langrend mv. kan der maksimalt gives til 15 udøvere en træner og en holdleder pr. forening 7

8 c) I andre sportsgrene for voksne der ikke er holdsport, såsom qajaq, alpin, langrend mv. kan der maksimalt gives til 15 udøvere en træner og en holdleder pr. forening d) Sportsgrene hvor der er tale om hold, såsom håndbold, volleyball, fodbold mv. kan der ydes tilskud til det antal deltagere der spiller på banen og maksimum ni reserver, en træner samt en holdleder. e) For indlandsrejser kan der ydes tilskud svarende til maksimalt 75% af billetprisen for børn. For østkysten og for bygder kan der maksimalt ydes tilskud på 90% af billetprisen. f) For indlandsrejser kan der ydes tilskud svarende til maksimalt 50% af billetprisen for voksne. For østkysten og for bygder kan der maksimalt ydes 75% af billetprisen. g) For udenlandsrejser kan der maksimalt ydes 50% af billetprisen for børn og 25% for voksne tur/retur mellem hjembyen København Ekstrem sport a) For udøvere af ekstrem sport, som arrangeres i Grønland, såsom: Arctic Circle Race, Arctic Team Challenge, Greenland Adventure Race og lign. kan kommunen yde tilskud maksimalt 50 % af billetprisen, tur/retur. For hold kan der maksimalt ydes tilskud svarende til rejsen for fem personer tur/retur mellem hjembyen og værtsbyen. b) For udenlandsrejser kan der maksimalt ydes tilskud svarende til 25 % af billetprisen tur/retur mellem hjembyen og København. For hold kan der maksimalt ydes tilskud svarende til rejsen for fem personer 10. Hundeslædevæddeløb a) Ved kredsmesterskaber i Tasiilaq hundeslædevæddeløb, kan der gives tilskud til arrangøren således: For dem, der skal forlade deres hjemsted, gives tilskud der svarer til 50 % af hvad helikopter billetprisen ville havde været, tur/retur samt 100/- pr. hund, hvor 10 hunde er at regne for én hundespand fra hvert bosted. Maksimum 5 hundespande fra hvert bosted. b) For Ittoqqortoormiit kan der gives tilskud til arrangøren, der svarer til 100 kr. pr. hundespand, hvor ti hunde er at regne for en hundespand, og der gives maksimalt tilskud til 10 hundespande i alt. 11. Andre tilskudsformer 11.1 Kommunen kan give op til 100 % i tilskud til leje af lokaler i forbindelse med alkoholfrie arrangementer for børn og voksne, såfremt der er fri entre Kommunen kan give op til 50% i tilskud til aktiviteter til enkeltpersoner, interessegrupper eller andre initiativtagere, som falder udenfor de allerede berørte tilskudsformer. 12. Der gives ikke tilskud til 12.1 Kommunen giver ikke tilskud til foreninger, der honorerer bestyrelsesmedlemmer I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed 30 stk. 4, kan der ikke gives støtte til politiske, religiøse eller fagforeningsmæssige formål I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed 30 stk. 2, kan der ikke gives tilskud til studierejser eller lign. til elever der går i Selvstyrets uddannelses institutioner, da det er Selvstyreanliggende. 8

9 12.4 I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 kap. 6, 25, gives der ikke tilskud til sportsfolk, der deltager i internationale sammenhæng, da det er Selvstyrets anliggende I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. sept om lokaler og udendørsanlæg til børneog ungdomsorganisationer kan der ikke ydes tilskud til festlige sammenkomster, dansemik og lign For arrangementer hvor der er udskænkning af alkoholholdige drikke/indsamlinger, kan kommunen ikke yde tilskud I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed 22, yder kommunen ikke tilskud til landsdækkende organisationer, da det er landsstyrets anliggende Der gives ikke tilskud til projekter, hvor forskelsbehandling af borgere finder sted I forbindelse med stævner, såsom GM eller lignende, gives der alene tilskud ud fra hvor idrætsklubben har hjemsted, uanset hvor et medlem eller flere medlemmer måtte bo, eksempelvis bor midlertidigt andet sted i forbindelse med uddannelse eller lign I henhold til landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed 24, er GM arrangementer det arrangerende Forbunds anliggende. Kommunen dækker ikke udgifter til halleje mv. med mindre det på forhånd er aftalt med pågældende idrætsforening der er arrangør. Tilskudsregler vedr. fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq blev behandlet og godkendt i kommunalbestyrelsen den: 14. marts 2014 Reglerne træder i kraft pr og samtidige udgår de gamle regler. Nuuk ulloq / den: Borgmester Asii Chemnitz Narup Andreas Uldum Siulittaasoq, Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq Formand for Børn, familie og skoleudvalget 9

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere