2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?"

Transkript

1 Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære motiverer vi alle unge til at udvikle sig socialt og fagligt samt at tage aktiv del i et demokratisk samfund 1) Hvilke tanker sætter missionen i gang hos dig/jer? 1) Mere Forældrekontakt Brochure til forældre. Vi tænker: at udvikle sig personligt, socialt og fagligt er en endnu bedre formulering. 3) At samle så mange hold/unge under samme tag i de forskellige byer. Mere synlighed ved f.eks. t-shirts til de unge og skilte ved de forskellige lokaliteter 4) Vi er enige om, hvad der står, (Svært at være uenig!) 5) Tydelige beskrivelser af ansvars- og kompetenceområder. Tydelig forventningsafklaring. 6) I forhold til tryg atmosfære, så skal vi have genindført introdagen igen, så de unge ser de ansatte og lokaler og videre. Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? 1) Program til forældre, personlig kontakt, kontinuitet. Gode muligheder for hurtig ageren i forhold til nye initiativer, gode ideer m.m. Vi skal være åbne, imødekommende og forberedte, når vi møder. Gøre endnu mere klart at alle unge er velkomne. 3) Tilbyde det de unge efterspørger. Udtrykke tryghed, fortrolighed og troværdighed overfor de unge. Åbne op for samarbejde med interesseorganisationer. 4) Brug af de af vores medarbejdere der er ansat både i Ungdomsskolen og folkeskolen som ambassadører.. 5) De unges medindflydelse skal bibeholdes og udvikles. Treenigheden: bestyrelse, medarbejde, ledelse med eleverne i midten. Vi skal fastholde og udvikle samarbejdet mellem alle implicerede parter. 6) Synlighed. Det er meget vigtigt at markedsføre UngSlagelse, så vi fanger de unges opmærksomhed. Evt. ved, at dele flyers ud ved sæsonstart. (Internet/SMS er ikke nok). 7) Mere synlighed i forhold til skoler, samarbejdspartnere og forældre.

2 Opgave 2 Vision for UngSlagelse Mens missionen beskriver mening, giver visionen retning. Ungdomsskolebestyrelsen har formuleret UngSlagelses vision således: UngSlagelse vi spiller med 1) Skriv sætningen færdig (Der må gerne formuleres flere) Vi spiller med. Vi spiller med. Vi spiller med. X) Vi spiller med og vi gør, det vi siger. Vi spiller med engagement Vi spiller med i forhold til et godt arbejdsmiljø Vi spiller med åbne kort Y) Vi spiller med når de unge udvikler sig socialt og personligt Vi spiller med når de unge udvikler kompetencer Vi spiller med når vi opnår succes er Vi spiller med gennem dialog og samarbejde 4) Vi spiller med som aktiv samarbejdspartner Vi spiller med ved at synliggøre UngSlagelses tilbud Z) Vi spiller med albuerne Vi spiller med åbenhed Vi spiller med mange bolde i luften 6) Vi spiller med de unge, hinanden Vi spiller med erfaring og sammenhold Vi spiller på samme hold Vi spiller med medindflydelse, fællesskab, frihed, glæde, humor Opstil nogle konkrete mål og delmål for visionen (jfr. ovenfor)

3 x) Mål: Få fat i de grupper af unge, som vi ikke har fat i nu. Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Få fat i en større andel af unge til undervisning/aktiviteter i 2 år. Mål: Heltidsundervisning flere penge, grundtakst er vigtig i forhold til missionerne. Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.) Mål: Mere synlighed (unge ambasadør) Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Ung til ung samarbejde. Synlig tilmelding med hjem. Mål: Endnu flere/mere engagerede medarbejdere! Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): 1 år: skabe rammer for at hver enkelt medarbejder har kompetence til at arbejde individuelt. Mål: Et godt arbejdsmiljø Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): 1 år: Tydelig information, afklaring af arbejdsopgaveforventning, gensidigt. Mål: Åbne kort Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): 1 år: At få indopereret tydelighed i organisationen og i den daglige arbejdsgang. Y) Mål: De unge flytter sig socialt og personligt hver dag Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Uddannelse og videreuddannelse af undervisere og pædagoger. Mulighed for timelønnede for en MUS-samtale pr. år. Mål: Udvikle kompetencer Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Konstante udfordringer med opnåelige mål. Mål: Bedre kommunikation mellem afdelingerne. Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Besøg hos hinanden, udveksling af erfaringer, kompetencer og drømme. 4) Mål: Samarbejde => at kunne støtte og udvikle det hele unge menneske. Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Et netværk med faglærer og skolelærer. Mål: At de unge ved hvad og hvem vi er hvad vi kan tilbyde.

4 Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): At deltage aktivt i uddannelsesfestivaler, - alle hold, klubber, tilbud deltager => repræsenterer hvad UngSlagelse står for. Mål Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.) Z) Mål: At være et naturligt valg for de unge. Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Synlighed Mål: Højere aktivitetsniveau. Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Flere tilbud. Mål: Ungehus(e) (egen Cross-bane, go-kart, skydebane m.m.) Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.) 6) Mål: Oplevelser/erfaring Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Fællesskab, hygge, uformelt, glæde, social udvikling Mål: Genkendelse Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.): Radio spot = Alla Føtex er sej Mål Delmål (om 1 år, 2 år o.s.v.)

5 Opgave 3 Succeskriterier 1) Hvordan skal et succeskriterium være formuleret/opstillet, for at du kan arbejde konstruktivt med det i din hverdag som medarbejder i ungdomsskolen? Heltidsundervisningen) Succeskriteriet skal være opstillet meget klart og præcist, således at målet er krystalklart. Målene skal stå i direkte relation til rammer og ressourcer. Fasthold eleverne når vi får fat i dem! Kommer der elever nok til holdene? Kan vi nå eleverne? For at vi kan lave en ordentlig undervisning skal ledelsen være mere synlig på de forskellige undervisningssteder. Ledelsen skal være opmærksom på nye tiltag for at fremme undervisningen. X) Tydeligt! Målbart. Y) Det skal være et målbart succeskriterium. Z) - At unge med stor individualisme kan arbejde sammen positivt - At de unge møder stabilt og med glæde - At de unge møder velforberedt - At tolerancen er der for forskelligheder - At de unge opnår selvrespekt og deraf respekt for andre - At få positiv feedback at Ungdomsskolen gør en forskel i lokalsamfundet Opstil 1-3 succeskriterier, som vil opfylde kravene formuleret under 1) Heltidsundervisningen har behov for at få redefineret succeskriterierne! Heltidsundervisningen) 1) Vi skal have redefineret vores opgave/arbejdsområde. Vi er ikke kun et skoletilbud, vi er et skole-socialpædagogisktilbud, og skal derfor have tilknyttet relevante fagpersoner. Bedre ressourcer. Hæv grundtaksten => efterfølgende ekstra tildeling i forhold til den enkelte elev 3) Vi er nødt til at kende vores budget på den enkelte afdeling 4) Tryghed i ansættelsen 5) Lad handling følge direkte på ord

6 1) Fastholde eleverne i undervisningen Mere synlighed på de forskellige undervisningssteder 3) Lave en introdag imellem de forskellige hold/klubben/hele UngSlagelse X) 1) Unge/elevfremgang Unge/elevfastholdelse Y) Z) 1) Mange faste unge De unge skal have kendskab til klubben 3) En større andel af 80%-gruppens unge (de almindelige) 4) Positiv respons via tilfredshedsundersøgelse 1) At de unge opnår selvrespekt og deraf respekt for andre At få positiv feedback om at Ungdomsskolen gør en forskel i lokalsamfundet 3) At de unge møder velforberedte (meget nedprioriteret i gruppen) Opgave 4 Aldersgruppe/målgruppe UngSlagelses målgruppe er pt. beskrevet som alle unge fra 7. klasse til 18 år bosiddende i Slagelse kommune Bestyrelsen har drøftet om og hvordan aldersgruppen kunne udvides. Bestyrelsen ønsker medarbejdernes holdning til om og hvordan nedenstående aldersgrupper kan tilgodeses i ungdomsskolen. Elever på 5. & 6. Klassetrin Unge over 18 år (primært år) Hvad mener gruppen? Den generelle opfattelse er at vores kerne målgruppe er og skal vedblive at være 7. Kl til 18 år Klasseelever bør tilbydes særskilte tilbud. Tilsvarende med de +18 årige, som dog kan integreres på en mindre række almindelige hold.

7 1) Holdene skal målrettes aldersgrupper. 5. & 6. Kl. Eftermiddagshold årig. Aftenhold. Lektiehjælp til de årige. Nye tiltag, der passer til målgruppen og alderstrin og anvendelse af allerede eksisterende tilbud. Der bør laves en interesse-undersøgelse for at afklare disse gruppers interesseområder f.eks. adventure el. ekstremsport. Det kan være en mulighed at lave kortere forløb for de lidt ældre f.eks. fra sommer til jul m.m. De yngste elever kunne have gavn af en introdag kom og kig er det noget for mig Åbent hus. 3) Vi synes generelt, det er en dårlig ide at få Juniorklub-børn ind i Ungdomsskolen, ikke mindst fordi man tager glæden ved at blive STOR fra de unge. De er simpelthen for små. Unge +18 skal isoleres - der skal udbydes særskilte hold. Hvad med klubberne skal de øges i alderstrin?? Eller evt. også laves separat for årige. Vi tror behovet øges for unge over 18, da tilbuddene her bliver færre i fremtiden. 4) Klasser i samarbejde med idrætsklubberne, ex. Klubmedarbejder tager Klasser med til arrangementer i idrætshaller (gæstelærere i klubberne) Ikke-faglige hold skal være alle (Rollemodeller) år. Frivillig hjælper-ordning; (18-20 årige medlærer på holdet). => Ansvar og medindflydelse. Hold: Madlavningshold, Flyt-hjemme-fra hold. Udflugter, skiweekend, comedy zoo. 5) At lave tilbud til yngre (5.+6. Kl.) for sig selv evt. lign. Tilbud, som allerede er i US. Tilbuddene skal tilpasses til deres aldersgruppe. HUSK ØKONOMI! God ide med tilbud til årige, her er vores bud, at der også skal laves tilbud, hvor de får lov til, at være sig selv. F.eks. et cafe-tilbud 2-3 gange om ugen. Andre gange kan den ældre unge agere hjælper, f.eks. på crosshold osv. Her kan man blande de forskellige aldersgrupper. 6) På hold som motorcross, drama og andre hold, kan det sagtens være en fordel, at have unge og ældre elever på samme hold. (Ældre fungere som mentorer) Klasse: Større + bedre forældrekontakt. Det er fint, hvis rammerne og tilbuddene er i orden. De unge i Klasse er efterhånden forud for deres alder. Over 18. Hold der koncentrerer sig om, at flytte hjemmefra. Madlavning, forsikring, skat, budget. Opgave 5 Hvad kan vi bruge hinanden til? UngSlagelses virksomhed kan beskrives under 3 hovedområder: Fritidsskolen Klub Dagskolen (heltidsundervisning m.m.) Hvad kan vi bruge de andre til?

8 Hvad kan de andre bruge os til?

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet.

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE FORORD Projektgruppen: Samarbejdet omkring Den Cyklende

Læs mere

CSR1. en guide til det sociale ansvar

CSR1. en guide til det sociale ansvar CSR1 en guide til det sociale ansvar Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?...

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere