Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg"

Transkript

1 Kunstig hofte Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Patient- og pårørenderolle i hofteforløbet... 4 Hofteforløb på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Støtteperson... 5 Besøgstider... 5 Hvorfor en hofteprotese?... 6 Hofteprotesen... 6 Forløbet op til din indlæggelse... 7 Hjælpemidler... 7 Informationsmøde... 7 Røntgenundersøgelse... 8 Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse... 8 Kost... 8 Rygning... 9 Alkohol... 9 Træning og motion... 9 Medicin...10 Almen tilstand...10 Før indlæggelsen...11 Huskeliste i forbindelse med indlæggelsen...11 Forbehold du skal tage på operationsdagen...12 Faste...12 Bad...12 Medicin...12 Indlæggelsen På operationsdagen...13 Indlæggelsesdagen...13 Rygbedøvelse...13 Bivirkninger og gener ved rygbedøvelse...14 Operationen...14 Lige efter operationen...15 Indlæggelsen Dagen efter operationen...16 Genoptræning...16 Ergoterapi...17 Smerter...17 Smerteskala...17 Genoptræning...18 Generel information om træning...18 Om øvelserne...18 Motionscykel...18 Gangtræning...19 Proteinindtag...19 Bevægerestriktioner 0-6 uger efter din hofteoperation

3 Træningsprogram Træningsprogram Udskrivelsen...29 Planlægning af udskrivelsen...29 Hjemme igen efter udskrivelsen...30 Medicin...30 Mavetarmfunktion...30 Telefonopkald...30 Operationssår...31 Sårklemmer...31 Pludselige, stærke smerter ugers kontrol...31 Fremtidige aktiviteter...33 Samliv...33 Bilkørsel...33 Rejser...34 Sygemelding...34 Tandoperation...34 Kostens betydning for din operation (før, under og efter)...35 Kostens betydning før operation...35 Protein findes i...35 Kostens betydning efter operationen...35 Opskrift på proteindrik...36 Mulige gener og komplikationer efter hofteoperation...37 Tidlige komplikationer...38 Påvirkning af nerven i lægbenet (dropfod)...38 Betændelse...38 Dyb årebetændelse...38 Hoften går af led...39 Indadvendt fod...40 Forskel i benlængde...40 Sene komplikationer...40 Betændelse...40 Løsnet hofteprotese...40 Videnskabelige undersøgelser...41 Tjekliste Er du klar til udskrivelse...42 Egne noter...43 Kontaktoplysninger

4 PATIENT- OG PÅRØRENDEROLLE I HOFTEFORLØBET Du har i samråd med lægen besluttet, at du skal indlægges og have en kunstig hofte. Din egen indsats er altafgørende for det endelige resultat af hofteoperationen. Derfor lægger vi vægt på, at du får så meget relevant information, at du kan deltage aktivt i dit hofteforløb. Det er vores erfaring, at du har bedre forudsætninger for at være aktiv, hvis du på forhånd ved, hvad du skal igennem. Vi vil derfor opfordre dig og en eventuel støtteperson til at læse denne pjece og medbringe den ved fremtidige besøg på hospitalet. Hofteforløb på Regionshospitalet Silkeborg Du er i forbindelse med en hofteoperation indlagt i ét døgn. Du indlægges på et sengeafsnit, og dagen efter du er blevet opereret, udskrives du. Såfremt du er blevet udskrevet dagen efter operationen, vil du dagen efter udskrivelsen blive telefonisk kontaktet af sengeafsnittets personale. Du indkaldes til en tre ugers hoftekontrol og med mindre andet aftales, er det den afsluttende kontrol. Hvis personalet på afdelingen i samarbejde med lægen vurderer, at du ikke er klar til at blive udskrevet dagen efter operationen, kan du blive overflyttet til Patienthotellet. Nogle patienter følger et sammedagsforløb, hvor de udskrives samme aften, som de er opereret. Hvis dette er en mulighed, aftales det ved forundersøgelsen. Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg Personalet på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit har specialist viden om pleje og behandling af ortopædkirurgiske lidelser. I afsnittet arbejder flere faggrupper sammen i forhold til behandling, pleje og genoptræning. Du må bruge mobiltelefon i sengeafsnittet, og der er mulighed for trådløst netværk. For at bruge dette kobler du dig på RegionMIDT Gaest. Herefter logger du ind på hotspot.rm.dk. Her kan du logge ind med CPR, NemID eller SMS. 4

5 Støtteperson Mange patienter oplever, at det er en fordel at have en pårørende, der kan støtte dem gennem hofteforløbet. Det kan være rart at have en person at snakke med om forløbet og gerne én, der har været med på hospitalet og har hørt den samme information. I hofteforløbet kalder vi denne person for en støtteperson. Det er vigtigt, at det er en person, du kender godt, og én som har tid, lyst samt fysisk og psykisk overskud til at være støtteperson. Besøgstider Der er fri besøgstid på hospitalet. Undtaget er tidsrummet mellem kl , hvor patienterne skal have mulighed for middagshvil. Det er ikke muligt at følge eller besøge patienter på operationsgangen eller opvågningsafsnittet. 5

6 HVORFOR EN HOFTEPROTESE? Man får oftest en kunstig hofte, fordi brusken i leddet er slidt ned (artrose). Knoglen kan også være slidt. Denne nedslidning medfører smerter. En hofteprotese kan også være nødvendig som følge af et brud i hoften, henfald af lårbenshovedet, leddegigt og følger efter lidelser i hoften som barn. Den vigtigste grund til at indsætte en hofteprotese er at fjerne smerterne. For at blive opereret er det sædvanligvist et krav, at smerterne er til stede hele tiden og/eller påvirker funktionsniveauet. Det er vigtigt, at du inden operationen har forsøgt smertestillende behandling f.eks. gigtmedicin, uden at dette har virket tilstrækkeligt. Hofteprotesen En hofteprotese består af to dele: 1. Protese-delen i hofteskålen 2. Protese-delen bestående af lårbenshalsen med ledhoved, som fæstnes i lårbenet 1 2 6

7 FORLØBET OP TIL DIN INDLÆGGELSE Før du skal indlægges, er der nogle forberedelser, som du skal være opmærksom på. Hjælpemidler Før informationsmødet skal du telefonisk kontakte ergoterapien på Regionshospitalet Silkeborg på tlf. nr. : Der er telefontid mandag onsdag samt fredag kl Her vil du få en afklarende samtale med en ergoterapeut angående hjælpemidler. Som udgangspunkt får du kun brug for krykker efter operationen. Er der bevægelser eller aktiviteter, du ikke kan udføre før operationen, så bring det endelig op ved denne samtale. Måske findes der et hjælpemiddel, der kan gøre dig mere selvhjulpen. Ergoterapeuten bestiller hjælpemidlerne, hvorefter du selv skal afhente dem på dit hjem-sygehus før operationen. Husk at medbringe de lånte hjælpemidler (krykker og små hjælpemidler) under indlæggelsen. Informationsmøde I forbindelse med din forundersøgelse vil du få et indkaldelsesbrev med mødedato til et informationsmøde om dit kommende hofteforløb. Informationsmødet ligger som oftest ca. 2-3 uger før din indlæggelse. Til informationsmødet vil du møde andre patienter, som ligeledes skal have indsat et kunstigt hofteled - samt deres støttepersoner. Der vil blive serveret rundstykke/frugt og kaffe/te. Mødet varer ca. 2 timer. 7

8 Du kan forberede dig til mødet ved at læse denne pjece, se filmen Mit Forløb og skrive evt. spørgsmål ned: Vi vil opfordre dig til, at du har en støtteperson med til informationsmødet. Det er en fordel, da I derved får en fælles viden om hele hofteforløbet. Informationerne gives som gruppeinformation, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Du vil få informationer om indlæggelsesforløb, bedøvelse, smertebehandling, ernæring og træning. Ved informationsmødet deltager: - Forløbskoordinator (sygeplejerske) - Narkosesygeplejerske - Fysioterapeut - Ergoterapeut Til informationsmødet bedes du medbringe Donorerklæringen i udfyldt stand. Donorerklæringen er gældende for knogledonation og er blevet udleveret ved din forundersøgelse i ambulatoriet, såfremt det er aktuelt for dig. Røntgenundersøgelse Hvis der er behov for, at du får røntgenfotograferet din hofte, vil det fremgå af indkaldelsesbrevet, hvornår du skal møde til røntgen (i Radiologisk Afsnit). Det vil typisk være lige før eller efter informationsmødet. Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse Der er mulighed for mod betaling - at bo på hospitalets Patienthotel dagen før operationen. Det er ligeledes muligt at have sin støtteperson med sig på Patienthotellet. Du kan kontakte Patienthotellet for nærmere information og bookning (se pjecens bagside). Kost Kosten har stor betydning i forbindelse med en operation. Specielt er det vigtigt at få rigeligt med proteiner, som beskrevet i afsnittet Kostens betydning for din operation. 8

9 Rygning Personer, der ryger, har flere komplikationer ved operation end personer, der ikke ryger, eller som er ophørt med at ryge inden en operation. Komplikationerne består i dårligere sårheling, større risiko for infektioner, bredere ar og flere lunge- og hjerteproblemer. Det mest optimale er at ophøre med at ryge 6 uger inden en operation. Der gøres opmærksom på, at Regionshospitalet Silkeborg er røgfrit. Alkohol Du skal være varsom med at drikke alkohol, når du skal opereres. Hvis du vil være på den sikre side, bør du højst drikke 7 genstande om ugen, hvis du er kvinde og 14 genstande om ugen, hvis du er mand. Drikker du normalt mere end 4 genstande om dagen, bør du helt undlade at drikke alkohol mindst 4 uger før operationen, da det giver øget risiko for komplikationer i form af f.eks. lungeproblemer, betændelse og sår problemer. Træning og motion Det er vigtigt, at du er aktiv i ventetiden til operationen, og at du motionerer efter evne. Hvis du er fysisk aktiv inden operationen, opnår du hurtigere et højere aktivitetsniveau efter operationen. Fysisk aktivitet er med til at vedligeholde eller øge din kondition og muskelmasse, samt øge knoglestyrke og bevægelighed. Vi vil anbefale dig, at du hjemme selv øver dig i de øvelser, der er beskrevet i afsnittet Træningsprogram 1, således at du er godt rustet til at begynde genoptræningen efter operationen. En kondicykel er et godt træningsredskab efter operationen både til at arbejde med bevægeligheden i hoften samt til at styrke musklerne i benet. Du kan derfor inden din indlæggelse overveje, om du har mulighed for at købe eller låne en motionscykel. Ønsker du mere information om kost, rygning, alkohol og motion, samt din hjemkommunes sundhedstilbud, kan du gå ind på og læse mere under Sundhed og forebyggelse. 9

10 Medicin Du skal være opmærksom på at holde pause med blodfortyndende medicin. Pausens længde afhænger af, hvilken medicin du dagligt indtager følg instrukserne givet af sygeplejersken ved forundersøgelsen. Ligeledes bør du også holde pause med blodfortyndende naturlægemidler i 14 dage forud for operationen. Almen helbredstilstand Det er vigtigt, at du møder op til operationen i så god helbredstilstand som muligt. Hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, er forkølet, har sår eller diarré, er det meget vigtigt, at du kontakter din egen læge med henblik på eventuel behandling. Du må ikke have haft betændelse eller få foretaget en tandoperation/rodbehandling, den sidste måned før operationen. Det samme gælder for evt. influenzavaccination. Har du ovennævnte lidelser på operationstidspunktet, kan det medføre at operationen bliver udsat. 10

11 FØR INDLÆGGELSEN Huskeliste i forbindelse med indlæggelsen: Den røde informationsmappe inkl. denne pjece. Den medicin du tager, i original emballage. Oversigt over din medicin. Toiletsager. Fastsiddende sko med skridsikker sål, gerne sandaler med velcro. Behageligt, løst tøj. Gangredskaber og evt. andre små hjælpemidler (gribetang, langt skohorn og strømpepåtager), som du vil få brug for under indlæggelsen. Navn og adresse på apotek og håndkøbsudsalg, hvis du ønsker medicinen bragt ud. Evt. donationserklæring vedr. knogletransplantation og evt. projektpapir. Evt. læsestof. Evt. mobiltelefon, computer eller tablet. Evt. musik, som du vil lytte til under operationen, CD/Ipod/smartphone. Evt. telefon nummer på hjemmeplejen eller visitator i din hjemkommune. Medbrig ikke: Da hospitalets forsikring ikke dækker eventuelt bortkomst af dine ejendele, bør du ikke medbringe større pengebeløb, kreditkort, smykker eller andre værdigenstande. Egne noter 11

12 FORBEHOLD DU SKAL TAGE PÅ OPERATIONSDAGEN Faste Aftenen inden operationen skal du drikke 4 glas (á 200ml) sød saft, og om morgenen inden kl skal du have drukket to glas sød saft. Dette er for at mindske ubehag i forbindelse med operation og bedøvelse. Hvis du har diabetes, skal du drikke vand svarende til ovenstående mængde. Fra midnat må du ikke spise, indtage mælkeprodukter, drikke juice eller anden saft med frugtkød samt drikke alkohol. Frem til kl. 06 må du ryge, tygge tyggegummi, drikke vandige væsker såsom vand, te, saft og kaffe uden mælk. Såfremt overnævnte ikke overholdes, kan det betyde, at operationen aflyses. Bad Det er vigtigt, at du har taget et grundigt bad hjemmefra og skifter til rent tøj. Det er beskrevet i pjecen Bad før operationen. Medicin Vær opmærksom på at du IKKE skal tage nogen form for medicin på operationsdagen. Hvis du plejer at tage smertestillende medicin, må du dog gerne tage denne om morgenen på operationsdagen og oplyse personalet herom, når du møder til indlæggelse. Du vil få udleveret smertestillende medicin samt eventuelt noget af din vanlige medicin ved ankomst til sengeafsnittet. 12

13 INDLÆGGELSEN PÅ OPERATIONSDAGEN Indlæggelsesdagen Du møder på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit om morgenen den dag, du skal opereres. Når du møder på afsnittet, vil du blive modtaget af plejepersonalet, som vil guide dig igennem forberedelserne til operation. Du vil ligeledes møde den læge, der skal operere dig. Du vil få barberet eventuel hårvækst af i operationsfeltet og ved taljen af operationstekniske årsager. Du skal være forberedt på, at der kan forekomme ventetid den dag. Rygbedøvelse Du bliver hentet i sengeafsnittet af en serviceassistent og kørt i seng til operationsafsnittet. Når du ankommer til operationsafsnittet, bliver du modtaget af en anæstesisygeplejerske/anæstesilæge. Forud for operationen får du anlagt et drop i en blodåre i armen. Det er et tyndt plastikrør, hvorigennem der løber væske, og hvor du kan få lidt beroligende medicin, hvis du ønsker det. Du vil også få påsat overvågningsudstyr til at måle dit blodtryk, puls og iltindholdet i blodet. Rygbedøvelse anlægges i lænderegionen, og oftest hvor du er placeret i siddende stilling. Rygbedøvelse starter med, at du får lagt en lokalbedøvelse af huden i lænderegionen, hvorefter selve rygbedøvelsen anlægges. Efter kort tid vil du mærke en varmefornemmelse i bagdelen og i benene, samt tyngdefornemmelse i benene. Du kan fortsat mærke berøring under indgrebet, men ikke smerter. Der vil være opsat afdækning, så du ikke kan følge med i operationen. Der vil hele tiden sidde en anæstesisygeplejerske hos dig, som du kan tale med. Du kan ligeledes få tilført beroligende medicin, og lytte til musik. Du har mulighed for at medbringe dine foretrukne cd er, men husk at skrive navn på. 13

14 Bivirkninger og gener ved rygbedøvelse 1. Kort tid efter anlæggelsen af rygbedøvelsen kan der optræde blodtryksfald, som kan medføre ubehag i form af kvalme. Ubehaget fjernes let ved, at vi giver dig medicin i droppet. Det får straks blodtrykket til at stige igen. 2. Der kan i enkelte tilfælde være forbigående smerter på stedet, hvor rygbedøvelsen er anlagt. Disse gener forsvinder af sig selv i løbet af få dage. 3. I sjældne tilfælde kan der opstå en generende hovedpine efter anlæggelse af en rygbedøvelse. Hovedpinen er mest udtalt, når du rejser dig op, mens den kan være helt væk, når du ligger ned. Hovedpinen mærkes mest i nakke og baghoved. Du bør oplyse plejepersonalet om det, hvis du oplever disse gener. Der vil så blive taget stilling til, hvordan tilstanden skal behandles. I de fleste tilfælde kan det afhjælpes med rigeligt væske i form af f.eks. vand, te, kaffe og cola. Operationen Selve operationen varer ca. 45 minutter. Under operationen ligger du på siden på den raske hofte. På operationsstuen vil der ca. være 7-10 mennesker fra forskellige fagområder tilstede. Operationen foregår ved, at lægen åbner ind til hofteleddet, fjerner ledhovedet, en del af lårbenshalsen og den nedslidte brusk fra hofteskålen. Herefter indsættes den kunstige hofteskål og den kunstige lårbenshals, som fæstnes i lårbenet. Såret syes med selvopløselige tråde inderst, og huden lukkes af sårklemmer (metalclips). Der vil sidde en person hos dig under hele operationen. 14

15 Lige efter operationen Efter operationen køres du til Opvågningsafsnittet af en serviceassistent. Du forbliver på Opvågningsafsnittet, indtil rygbedøvelsen aftager. Det kan være en god idé at medbringe læsestof eller lignende til opholdet. Du har mulighed for at få noget at drikke og spise. Du kommer tilbage til sengeafsnittet, når du begynder at få følelse i benene typisk efter nogle få timer. Det er godt at vippe med fødderne, så snart du har følelsen i benene igen. I forlængelse af operationen påbegynder du behandling med blodfortyndende medicin. Medicinen forebygger dannelse af blodpropper i benene og gives så længe, du er indlagt. Personalet ser til din forbinding. Du har mulighed for at få smertestillende medicin. Hvis du siger til i god tid, vil det være lettere at tage smerterne i opløbet, så du undgår at få for voldsomme smerter, dette gælder også om natten, hvis du vågner med smerter. Det er af stor betydning, at du hurtigt kommer på benene. Vi forventer, at du kommer op at sidde, stå og gå på operationsdagen. Fysioterapeuten eller plejepersonalet vil hjælpe og instruere dig i, hvordan du kommer ind og ud af sengen, og du vil komme op og gå en kort tur. Du må støtte fuldt på det opererede ben. De første gange, du skal op, må du ikke gå alene, men skal følges. 15

16 INDLÆGGELSEN DAGEN EFTER OPERATIONEN Dagen efter operationen vil du få mulighed for let vask på badeværelset under hensyntagen til din almene tilstand og fysiske formåen. Du skal have dit eget tøj på fra morgenstunden. Du skal have morgenmad og smertestillende medicin, så du er klar til dagens træning med fysioterapeuten. Du skal i røntgen og have taget et kontrolbillede af din hofte. Dette vil så vidt muligt foregå om morgenen. Målet er, at du selv kan færdes med stokke eller vanligt gangredskab. Du skal selv kunne komme ind og ud af sengen samt klare toiletbesøg, bad og påklædning. For at bedre fordøjelsen og skærpe appetitten vil vi opfordre til, at du indtager dine måltider siddende i en stol fra morgenmåltidet dagen efter din operation. Genoptræning Genoptræning med fysioterapeuten starter på operationsdagen eller dagen efter, afhængig af hvor tidligt du er tilbage på sengeafdelingen efter operationen. Træningen består af øvelser, der stimulerer blodomløbet, øger bevægeligheden i hofteleddet samt styrker musklerne i benene. Endvidere instrueres du i gang med stokke, trappegang og træning på motionscykel. Øvelserne findes i træningsprogrammet længere fremme i denne pjece. Din egen indsats i genoptræningen er vigtig for det endelige resultat af din hofteoperation. Det er vigtigt, at du veksler mellem aktivitet og hvile i løbet af dagen. Hvile bør være både liggende og siddende. Da dit opererede ben vil hæve, er det særlig vigtigt, at du 3-4 gange dagligt lægger dig på ryggen med benet hævet over hjertehøjde, idet det vil modvirke hævelse og virke smertelindrende. Hvis benet hæver meget, bør du hvile mere og lave færre aktiviteter. 16

17 Ergoterapi Hvis du får udleveret andre hjælpemidler end stokke, eller der opstår problemer med at klare af- og påklædning, kan du få instruktion i brugen af hjælpemidler ved ergoterapeut i afsnittet. Smerter Det er normalt at have smerter og muskelømhed efter en hofteoperation. Alle har brug for smertestillende medicin. Det er en forudsætning for at kunne træne, at du er godt smertedækket. Det er kendt, at smertestillende midler og sengeleje øger risikoen for forstoppelse. Til at vurdere smerterne, benytter vi en smerteskala fra Du bliver bedt om at vurdere, hvor ondt du har på en skala fra 0 10, hvor 0 er ingen smerte, og 10 er den værst tænkelige. Vi bruger det til at vurdere effekten af smertebehandlingen, og dermed kunne hjælpe dig bedst muligt. Tallet bør maksimalt være 3 i hvile og maksimalt 5 i aktivitet. Hvis du har mere ondt, bør du tage mere smertestillende medicin. Smerteskala 17

18 GENOPTRÆNING Generel information om træning Træningsprogrammet bør suppleres med daglige gåture og eventuelt træning på motionscykel. Under indlæggelsen vil du få vejledning i øvelserne. Om øvelserne - Alle øvelser skal udføres i et stille og roligt tempo, så du har kontrol over bevægelserne. - Generelt skal øvelserne ikke forårsage smerter i hoften, men du må gerne kunne mærke en vis træthed og ømhed i musklerne. - Udfør også gerne øvelserne med det ikke-opererede ben. Motionscykel - I starten cykles med lav modstand med henblik på at træne bevægeligheden i hofteleddet. Øg modstanden løbende, når du kan - for at træne muskelstyrken. - Start med at cykle 5-15 min. 1-2 x dagligt, hvorefter træningstiden optrappes. - Vær opmærksom på, at cyklen er indstillet, så den passer til dig. 18

19 Gangtræning - Du må skifte fra 2 stokke til 1 stok, når du kan gå med 1 stok uden at halte og uden at få mere ondt. Stokken skal du bruge ved den ikke-opererede side. - Du må ligeledes gå uden stok, når du kan dét - uden at halte og uden at få mere ondt. Tjek eventuelt gangafviklingen i et spejl. - Der er ingen begrænsning på, hvor langt du må gå, men øg gangdistancen stille og roligt. Det er godt at komme ud at gå, og med tiden i varieret terræn. - Du må gå på trapper med almindeligt benskifte, når det ikke gør ondt eller ikke er ubehageligt i hoften. Proteinindtag - Protein bruges til at genopbygge musklerne. Derfor anbefaler vi, at du indtager protein umiddelbart efter den daglige træning, f.eks. et glas mælk. 19

20 Bevægerestriktioner 0-6 uger efter din hofteoperation De første 6 uger efter din hofteoperation, skal du overholde nedenstående bevægerestriktioner. Du må ikke dreje knæ eller fod indad Her ses et eksempel på en stilling, hvor knæet er drejet indad Du må ikke krydse benet over kroppens midtlinie Her ses et eksempel på en stilling, hvor benet er krydset over kroppens midtlinie 20

21 Du skal benytte frøstilling, når du bøjer dig forover. Det vil sige, at du skal dreje knæ og fødder ud til siden, og altid arbejde på indersiden af benene, når du bukker dig ned. F.eks. når du skal samle noget op fra gulvet. Her ses et eksempel på frø-stilling Her ses et eksempel på frø-stilling Når du skal tage strømper på, anbefaler vi, at du lægger foden op på modsatte lår som illustreret. Du kan også sætte foden op på en forhøjet kant f.eks. en stol og så tage strømpen på. Når der er gået 6 uger efter din hofteoperation, ophører bevægerestriktionerne, og du må bevæge din hofte, det du kan. Vi anbefaler, at du fortsat benytter frøstilling, når du bøjer dig forover. Hvis der er spørgsmål til øvelser og træning, kan fysioterapien kontaktes på telefon:

22 Træningsprogram 1 Dette træningsprogram gives der instruktion i under indlæggelsen. Hver øvelse udføres i roligt tempo. Øvelserne øger bevægeligheden i leddet og styrker omkring hoften. Træningsprogrammet udføres 2 gange dagligt. Venepumpeøvelser - Vip fødderne op og ned mange gange efter hinanden, gør det flere gange om dagen. - Disse øvelser øger blodcirkulationen i benene, det er især vigtigt de første dage efter operationen. - Hvis du har hævede ben, anbefales du desuden at ligge med benet hævet over hjertehøjde i minutter gerne flere gange dagligt. Vip også her med fødderne. 1: Bøj det opererede ben, mens hælen holdes i underlaget. Stræk herefter benet helt ud. Gentag 10 gange 22

23 2: Bøj benene og hold fødderne i madrassen. Løft bækkenet op og sænk igen. Gentag 10 gange 3: Før det opererede ben ud til siden og tilbage til midten igen. Bevægelsen skal være glidende mod madrassen. Tæerne peger opad. Gentag 10 gange 4: Lig på ryggen med benene strakte. Spænd ballerne og pres knæene ned i madrassen. Hold spændingen 5 sekunder og slip igen. Gentag 10 gange 23

24 5: Lig på maven i 5-10 minutter for at strække ud over hoften. 6: Lig på maven. Hold det opererede ben strakt og løft det mod loftet uden at løfte hoften. Gentag 10 gange 7: Før det opererede ben skråt bagud uden at foden rører gulvet. Foden peger lige frem. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 24

25 8: Før det opererede ben lige bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 9: Løft det opererede ben op foran dig, med knæet bøjet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 10: Udspænding over hoften: Sæt det opererede ben bagud med tæerne i gulvet. Læg vægten på det andet ben, og skub hoften frem. Mærk stramningen på forsiden af hoften. Hold i 45 sek. Gentag 2 gange 25

26 Træningsprogram 2 Dette træningsprogram gives der instruktion i ved 3 ugers hoftekontrol. Hver øvelse udføres i roligt tempo. Øvelserne øger styrke og stabilitet i musklerne omkring hoften ved hjælp af den udleverede elastik. Træningsprogrammet udføres 2 gange dagligt. 1: Før det opererede ben skråt bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 2: Før det opererede ben strakt bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkrop pen i ro. Gentag 10 gange 26

27 3: Stå på elastikken på det raske ben. Løft det opererede ben op foran dig med knæet bøjet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 4: Sid på en stol. Stræk det opererede ben lige frem, låret holdes i sædet. Bøj herefter benet langsomt tilbage til udgangsstillingen. Gentag 10 gange 27

28 5: Gå op og ned af en skammel eller et trappetrin. Skift imellem hvilket ben, du starter med. Gentag gange. 6: Stå på det opererede ben med let bøjet knæ. Øv dig i at holde balancen, gerne op til 1 minut. 7: Udspænding over hoften: Sæt det opererede ben bagud med tæerne i gulvet. Læg vægten på det andet ben, og skub hoften frem. Mærk stramningen på forsiden af hoften. Hold i 45 sekunder. Gentag 2 gange 28

29 UDSKRIVELSEN Planlægning af udskrivelse Vi vil tidligt i forløbet tale med dig om din udskrivelse for at få den planlagt bedst muligt. Du vil blive udskrevet dagen efter din operation. Udskrivelsen vil blive planlagt i et samarbejde mellem dig og personalet. Såfremt det vurderes, at du har behov for at forblive indlagt, kan du evt. blive overflyttet til Patienthotellet og udskrevet derfra. Din støtteperson kan være indlogeret sammen med dig på Patienthotellet gratis det første døgn i tilfælde af, at du har behov for hjælp for at kunne være på Patienthotellet. Sammen med dig vil vi vurdere, om du har behov for hjælp i hjemmet efter udskrivelsen og eventuelt tage kontakt til din hjemkommune. I forbindelse med planlægningen af udskrivelsen vil der blive vurderet ud fra følgende: At det ikke siver mere end forventeligt fra operationssåret. At du er selvhjulpen med bad og påklædning, eller kan få hjælp hertil. At du er optimalt smertedækket og kan administrere din medicin At du er instrueret i træningsprogram og træningsprincipper samt kan varetage din egen træning frem til din 3 ugers kontrol, eller er henvist til videre træning i din hjemkommune. At du kan gå sikkert med stokke eller vanligt gangredskab samt håndtere trapper, hvis dette findes i hjemmet. I forbindelse med hjemtransport må du gerne sidde som passager i en almindelig bil. Hvis du skal sidde længe, kan det være hensigtsmæssigt med pauser undervejs. 29

30 HJEMME IGEN EFTER UDSKRIVELSEN Du må forvente at være træt, når du kommer hjem. Din krop skal bruge tid på at komme sig igen. Både fysisk og psykisk kan du forvente op- og nedture. Dette er helt normalt. Medicin Det medicin, som du er opstartet med på hospitalet og skal fortsætte med efter udskrivelsen, er der lavet en elektronisk recept på. Det betyder, at du kan hente dit medicin, på det apotek, som du selv ønsker at bruge. Du anbefales, at få apoteket til at notere på din medicinliste, såfremt de udleverer et andet præparat end det, der står på din medicinliste. Hvis du får brug for mere medicin, end der er bestilt, skal du kontakte din egen læge. Mave-tarmfunktionen Den smertestillende medicin du får, kan virke stoppende på mave-tarmfunktionen. Du skal være forberedt på, at du også efter udskrivelsen kan have behov for at bruge afføringsregulerende medicin. Medicinmængden bør reguleres alt efter om din afføring er hård eller tynd. Telefonopkald Hvis du udskrives fra sengeafdelingen dagen efter din hofteoperation, vil du få tilbudt en telefonkonsultation dagen efter, du er udskrevet. Denne foretages af en sygeplejerske fra sengeafsnittet, som vil have fokus på, hvordan det er at være hjemme. Du vil endvidere have mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål til dit forløb hjemme. Du har mulighed for at ringe til forløbskoordinatoren, hvis der opstår noget i forhold til dit hofteforløb, som du eller din støtteperson er i tvivl om. Du bør vurdere om problemet kræver akut stillingstagen, eller om det kan vente til forløbskoordinatorens træffetid - se telefonnummer og træffetider på pjecens bagside. Udenfor forløbskoordinatorens træffetid er der mulighed for at komme i kontakt med plejepersonalet på sengeafsnittet, idet telefonen er omstillet hertil. Se telefonnummer og træffetider på pjecens bagerste side. 30

31 Operationssår Det er forventeligt, at det kan væske fra operationssåret, efter du er blevet udskrevet. Du har plaster på dit operationssår. Når du kommer hjem, er det vigtigt, at du dagligt holder øje med plastret. Skift det, hvis der er gennemsivning. Der må gerne være en plet på det. Jo færre gange der åbnes ind til såret, jo mindre er risikoen for infektion. I forbindelse med udskrivelse udleveres 2 stk. plastre. Ved behov for flere plastre, kan de købes på apoteket. Når der ikke har været sivning fra operationssåret i 24 timer, kan du tage plastret af. Sårklemmer Sårklemmerne eller metalclipsene i operationssåret skal fjernes hos din egen praktiserende læge dage efter operationen. Du skal huske at bestille tid og medbringe den udleverede agraftang til fjernelse af sårklemmerne. Pludselige stærke smerter, feber og hævelse Tegn på infektion kan være pludselige smerter, feber, rødme og hævelse. Hvis du oplever dette, skal du kontakte forløbskoordinatoren. Vi vil så indkalde dig til et ekstra tilsyn på sengeafsnittet. Vi anbefaler, at du ikke kontakter din egen læge, men i stedet for kontakter hospitalet. Telefonnummer til forløbskoordinatoren: ugers kontrol I forbindelse med udskrivelsen vil du blive indkaldt til 3 ugers kontrol. Tiden bliver sendt elektronisk til din E-boks, hvis du er tilmeldt dette. Ellers bliver tidspunktet tilsendt pr. brev. Kontrollen, varetages af en fysioterapeut, og er en opfølgning på din indlæggelse. Vi tager udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har gjort dig siden udskrivelsen. 31

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en frossen skulder?... 3 Behandling... 4 Vigtigt at vide om tiden efter

Læs mere

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstig hofte Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Hensigten med denne pjece er at give dig og dine pårørende en grundig information om det at skulle opereres og have indsat

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Velkommen til Kysthospitalet: Med denne pjece ønsker vi dig velkommen til Kysthospitalet. Vi vil samtidig give dig nogle grundlæggende informationer om at

Læs mere

Hofteprotese. Patientinformation

Hofteprotese. Patientinformation Hofteprotese Patientinformation Patienten i centrum Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem inden din hofteoperation.

Læs mere

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Du har haft et brud på kravebenet, som ikke er ophelet. Hos nogle sker det, at bruddet ikke heler

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for diskusprolaps i nakken Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres på Center for Rygkirurgi. Her kan du og dine pårørende

Læs mere

Stivgørende rygoperation

Stivgørende rygoperation Patientinformation Stivgørende rygoperation -instrumenteret dese og uinstrumenteret dese www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information

Læs mere

Patientvejledning. Gastric bypass. Operation

Patientvejledning. Gastric bypass. Operation Patientvejledning Gastric bypass Operation Konsekvenser af overvægt Overvægt er et hastigt voksende problem i Danmark som i resten af den vestlige verden. Ca. 21 % af den voksne danske befolkning, svarende

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL)

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL) Patientvejledning Rekonstruktion af Forreste korsbånd (ACL) Denne patientvejledning handler om den operation, du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4

Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4 Forældremappe Børneonkologisk afsnit A4 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnittet... 4 2. Åbent brev til forældrene... 5 3. Dagligdagen på Afsnit A4... 6 4. Personale på Afsnit A4... 7 Sekretærer...7

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med brystimplantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med eget fedtvæv kan

Læs mere

Samtykke og information

Samtykke og information Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese)

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese) (Cervikal dese) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende nogle generelle oplysninger om din

Læs mere