Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg"

Transkript

1 Kunstig hofte Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Patient- og pårørenderolle i hofteforløbet... 4 Hofteforløb på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Støtteperson... 5 Besøgstider... 5 Hvorfor en hofteprotese?... 6 Hofteprotesen... 6 Forløbet op til din indlæggelse... 7 Hjælpemidler... 7 Informationsmøde... 7 Røntgenundersøgelse... 8 Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse... 8 Kost... 8 Rygning... 9 Alkohol... 9 Træning og motion... 9 Medicin...10 Almen tilstand...10 Før indlæggelsen...11 Huskeliste i forbindelse med indlæggelsen...11 Forbehold du skal tage på operationsdagen...12 Faste...12 Bad...12 Medicin...12 Indlæggelsen På operationsdagen...13 Indlæggelsesdagen...13 Rygbedøvelse...13 Bivirkninger og gener ved rygbedøvelse...14 Operationen...14 Lige efter operationen...15 Indlæggelsen Dagen efter operationen...16 Genoptræning...16 Ergoterapi...17 Smerter...17 Smerteskala...17 Genoptræning...18 Generel information om træning...18 Om øvelserne...18 Motionscykel...18 Gangtræning...19 Proteinindtag...19 Bevægerestriktioner 0-6 uger efter din hofteoperation

3 Træningsprogram Træningsprogram Udskrivelsen...29 Planlægning af udskrivelsen...29 Hjemme igen efter udskrivelsen...30 Medicin...30 Mavetarmfunktion...30 Telefonopkald...30 Operationssår...31 Sårklemmer...31 Pludselige, stærke smerter ugers kontrol...31 Fremtidige aktiviteter...33 Samliv...33 Bilkørsel...33 Rejser...34 Sygemelding...34 Tandoperation...34 Kostens betydning for din operation (før, under og efter)...35 Kostens betydning før operation...35 Protein findes i...35 Kostens betydning efter operationen...35 Opskrift på proteindrik...36 Mulige gener og komplikationer efter hofteoperation...37 Tidlige komplikationer...38 Påvirkning af nerven i lægbenet (dropfod)...38 Betændelse...38 Dyb årebetændelse...38 Hoften går af led...39 Indadvendt fod...40 Forskel i benlængde...40 Sene komplikationer...40 Betændelse...40 Løsnet hofteprotese...40 Videnskabelige undersøgelser...41 Tjekliste Er du klar til udskrivelse...42 Egne noter...43 Kontaktoplysninger

4 PATIENT- OG PÅRØRENDEROLLE I HOFTEFORLØBET Du har i samråd med lægen besluttet, at du skal indlægges og have en kunstig hofte. Din egen indsats er altafgørende for det endelige resultat af hofteoperationen. Derfor lægger vi vægt på, at du får så meget relevant information, at du kan deltage aktivt i dit hofteforløb. Det er vores erfaring, at du har bedre forudsætninger for at være aktiv, hvis du på forhånd ved, hvad du skal igennem. Vi vil derfor opfordre dig og en eventuel støtteperson til at læse denne pjece og medbringe den ved fremtidige besøg på hospitalet. Hofteforløb på Regionshospitalet Silkeborg Du er i forbindelse med en hofteoperation indlagt i ét døgn. Du indlægges på et sengeafsnit, og dagen efter du er blevet opereret, udskrives du. Såfremt du er blevet udskrevet dagen efter operationen, vil du dagen efter udskrivelsen blive telefonisk kontaktet af sengeafsnittets personale. Du indkaldes til en tre ugers hoftekontrol og med mindre andet aftales, er det den afsluttende kontrol. Hvis personalet på afdelingen i samarbejde med lægen vurderer, at du ikke er klar til at blive udskrevet dagen efter operationen, kan du blive overflyttet til Patienthotellet. Nogle patienter følger et sammedagsforløb, hvor de udskrives samme aften, som de er opereret. Hvis dette er en mulighed, aftales det ved forundersøgelsen. Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg Personalet på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit har specialist viden om pleje og behandling af ortopædkirurgiske lidelser. I afsnittet arbejder flere faggrupper sammen i forhold til behandling, pleje og genoptræning. Du må bruge mobiltelefon i sengeafsnittet, og der er mulighed for trådløst netværk. For at bruge dette kobler du dig på RegionMIDT Gaest. Herefter logger du ind på hotspot.rm.dk. Her kan du logge ind med CPR, NemID eller SMS. 4

5 Støtteperson Mange patienter oplever, at det er en fordel at have en pårørende, der kan støtte dem gennem hofteforløbet. Det kan være rart at have en person at snakke med om forløbet og gerne én, der har været med på hospitalet og har hørt den samme information. I hofteforløbet kalder vi denne person for en støtteperson. Det er vigtigt, at det er en person, du kender godt, og én som har tid, lyst samt fysisk og psykisk overskud til at være støtteperson. Besøgstider Der er fri besøgstid på hospitalet. Undtaget er tidsrummet mellem kl , hvor patienterne skal have mulighed for middagshvil. Det er ikke muligt at følge eller besøge patienter på operationsgangen eller opvågningsafsnittet. 5

6 HVORFOR EN HOFTEPROTESE? Man får oftest en kunstig hofte, fordi brusken i leddet er slidt ned (artrose). Knoglen kan også være slidt. Denne nedslidning medfører smerter. En hofteprotese kan også være nødvendig som følge af et brud i hoften, henfald af lårbenshovedet, leddegigt og følger efter lidelser i hoften som barn. Den vigtigste grund til at indsætte en hofteprotese er at fjerne smerterne. For at blive opereret er det sædvanligvist et krav, at smerterne er til stede hele tiden og/eller påvirker funktionsniveauet. Det er vigtigt, at du inden operationen har forsøgt smertestillende behandling f.eks. gigtmedicin, uden at dette har virket tilstrækkeligt. Hofteprotesen En hofteprotese består af to dele: 1. Protese-delen i hofteskålen 2. Protese-delen bestående af lårbenshalsen med ledhoved, som fæstnes i lårbenet 1 2 6

7 FORLØBET OP TIL DIN INDLÆGGELSE Før du skal indlægges, er der nogle forberedelser, som du skal være opmærksom på. Hjælpemidler Før informationsmødet skal du telefonisk kontakte ergoterapien på Regionshospitalet Silkeborg på tlf. nr. : Der er telefontid mandag onsdag samt fredag kl Her vil du få en afklarende samtale med en ergoterapeut angående hjælpemidler. Som udgangspunkt får du kun brug for krykker efter operationen. Er der bevægelser eller aktiviteter, du ikke kan udføre før operationen, så bring det endelig op ved denne samtale. Måske findes der et hjælpemiddel, der kan gøre dig mere selvhjulpen. Ergoterapeuten bestiller hjælpemidlerne, hvorefter du selv skal afhente dem på dit hjem-sygehus før operationen. Husk at medbringe de lånte hjælpemidler (krykker og små hjælpemidler) under indlæggelsen. Informationsmøde I forbindelse med din forundersøgelse vil du få et indkaldelsesbrev med mødedato til et informationsmøde om dit kommende hofteforløb. Informationsmødet ligger som oftest ca. 2-3 uger før din indlæggelse. Til informationsmødet vil du møde andre patienter, som ligeledes skal have indsat et kunstigt hofteled - samt deres støttepersoner. Der vil blive serveret rundstykke/frugt og kaffe/te. Mødet varer ca. 2 timer. 7

8 Du kan forberede dig til mødet ved at læse denne pjece, se filmen Mit Forløb og skrive evt. spørgsmål ned: Vi vil opfordre dig til, at du har en støtteperson med til informationsmødet. Det er en fordel, da I derved får en fælles viden om hele hofteforløbet. Informationerne gives som gruppeinformation, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Du vil få informationer om indlæggelsesforløb, bedøvelse, smertebehandling, ernæring og træning. Ved informationsmødet deltager: - Forløbskoordinator (sygeplejerske) - Narkosesygeplejerske - Fysioterapeut - Ergoterapeut Til informationsmødet bedes du medbringe Donorerklæringen i udfyldt stand. Donorerklæringen er gældende for knogledonation og er blevet udleveret ved din forundersøgelse i ambulatoriet, såfremt det er aktuelt for dig. Røntgenundersøgelse Hvis der er behov for, at du får røntgenfotograferet din hofte, vil det fremgå af indkaldelsesbrevet, hvornår du skal møde til røntgen (i Radiologisk Afsnit). Det vil typisk være lige før eller efter informationsmødet. Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse Der er mulighed for mod betaling - at bo på hospitalets Patienthotel dagen før operationen. Det er ligeledes muligt at have sin støtteperson med sig på Patienthotellet. Du kan kontakte Patienthotellet for nærmere information og bookning (se pjecens bagside). Kost Kosten har stor betydning i forbindelse med en operation. Specielt er det vigtigt at få rigeligt med proteiner, som beskrevet i afsnittet Kostens betydning for din operation. 8

9 Rygning Personer, der ryger, har flere komplikationer ved operation end personer, der ikke ryger, eller som er ophørt med at ryge inden en operation. Komplikationerne består i dårligere sårheling, større risiko for infektioner, bredere ar og flere lunge- og hjerteproblemer. Det mest optimale er at ophøre med at ryge 6 uger inden en operation. Der gøres opmærksom på, at Regionshospitalet Silkeborg er røgfrit. Alkohol Du skal være varsom med at drikke alkohol, når du skal opereres. Hvis du vil være på den sikre side, bør du højst drikke 7 genstande om ugen, hvis du er kvinde og 14 genstande om ugen, hvis du er mand. Drikker du normalt mere end 4 genstande om dagen, bør du helt undlade at drikke alkohol mindst 4 uger før operationen, da det giver øget risiko for komplikationer i form af f.eks. lungeproblemer, betændelse og sår problemer. Træning og motion Det er vigtigt, at du er aktiv i ventetiden til operationen, og at du motionerer efter evne. Hvis du er fysisk aktiv inden operationen, opnår du hurtigere et højere aktivitetsniveau efter operationen. Fysisk aktivitet er med til at vedligeholde eller øge din kondition og muskelmasse, samt øge knoglestyrke og bevægelighed. Vi vil anbefale dig, at du hjemme selv øver dig i de øvelser, der er beskrevet i afsnittet Træningsprogram 1, således at du er godt rustet til at begynde genoptræningen efter operationen. En kondicykel er et godt træningsredskab efter operationen både til at arbejde med bevægeligheden i hoften samt til at styrke musklerne i benet. Du kan derfor inden din indlæggelse overveje, om du har mulighed for at købe eller låne en motionscykel. Ønsker du mere information om kost, rygning, alkohol og motion, samt din hjemkommunes sundhedstilbud, kan du gå ind på og læse mere under Sundhed og forebyggelse. 9

10 Medicin Du skal være opmærksom på at holde pause med blodfortyndende medicin. Pausens længde afhænger af, hvilken medicin du dagligt indtager følg instrukserne givet af sygeplejersken ved forundersøgelsen. Ligeledes bør du også holde pause med blodfortyndende naturlægemidler i 14 dage forud for operationen. Almen helbredstilstand Det er vigtigt, at du møder op til operationen i så god helbredstilstand som muligt. Hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, er forkølet, har sår eller diarré, er det meget vigtigt, at du kontakter din egen læge med henblik på eventuel behandling. Du må ikke have haft betændelse eller få foretaget en tandoperation/rodbehandling, den sidste måned før operationen. Det samme gælder for evt. influenzavaccination. Har du ovennævnte lidelser på operationstidspunktet, kan det medføre at operationen bliver udsat. 10

11 FØR INDLÆGGELSEN Huskeliste i forbindelse med indlæggelsen: Den røde informationsmappe inkl. denne pjece. Den medicin du tager, i original emballage. Oversigt over din medicin. Toiletsager. Fastsiddende sko med skridsikker sål, gerne sandaler med velcro. Behageligt, løst tøj. Gangredskaber og evt. andre små hjælpemidler (gribetang, langt skohorn og strømpepåtager), som du vil få brug for under indlæggelsen. Navn og adresse på apotek og håndkøbsudsalg, hvis du ønsker medicinen bragt ud. Evt. donationserklæring vedr. knogletransplantation og evt. projektpapir. Evt. læsestof. Evt. mobiltelefon, computer eller tablet. Evt. musik, som du vil lytte til under operationen, CD/Ipod/smartphone. Evt. telefon nummer på hjemmeplejen eller visitator i din hjemkommune. Medbrig ikke: Da hospitalets forsikring ikke dækker eventuelt bortkomst af dine ejendele, bør du ikke medbringe større pengebeløb, kreditkort, smykker eller andre værdigenstande. Egne noter 11

12 FORBEHOLD DU SKAL TAGE PÅ OPERATIONSDAGEN Faste Aftenen inden operationen skal du drikke 4 glas (á 200ml) sød saft, og om morgenen inden kl skal du have drukket to glas sød saft. Dette er for at mindske ubehag i forbindelse med operation og bedøvelse. Hvis du har diabetes, skal du drikke vand svarende til ovenstående mængde. Fra midnat må du ikke spise, indtage mælkeprodukter, drikke juice eller anden saft med frugtkød samt drikke alkohol. Frem til kl. 06 må du ryge, tygge tyggegummi, drikke vandige væsker såsom vand, te, saft og kaffe uden mælk. Såfremt overnævnte ikke overholdes, kan det betyde, at operationen aflyses. Bad Det er vigtigt, at du har taget et grundigt bad hjemmefra og skifter til rent tøj. Det er beskrevet i pjecen Bad før operationen. Medicin Vær opmærksom på at du IKKE skal tage nogen form for medicin på operationsdagen. Hvis du plejer at tage smertestillende medicin, må du dog gerne tage denne om morgenen på operationsdagen og oplyse personalet herom, når du møder til indlæggelse. Du vil få udleveret smertestillende medicin samt eventuelt noget af din vanlige medicin ved ankomst til sengeafsnittet. 12

13 INDLÆGGELSEN PÅ OPERATIONSDAGEN Indlæggelsesdagen Du møder på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit om morgenen den dag, du skal opereres. Når du møder på afsnittet, vil du blive modtaget af plejepersonalet, som vil guide dig igennem forberedelserne til operation. Du vil ligeledes møde den læge, der skal operere dig. Du vil få barberet eventuel hårvækst af i operationsfeltet og ved taljen af operationstekniske årsager. Du skal være forberedt på, at der kan forekomme ventetid den dag. Rygbedøvelse Du bliver hentet i sengeafsnittet af en serviceassistent og kørt i seng til operationsafsnittet. Når du ankommer til operationsafsnittet, bliver du modtaget af en anæstesisygeplejerske/anæstesilæge. Forud for operationen får du anlagt et drop i en blodåre i armen. Det er et tyndt plastikrør, hvorigennem der løber væske, og hvor du kan få lidt beroligende medicin, hvis du ønsker det. Du vil også få påsat overvågningsudstyr til at måle dit blodtryk, puls og iltindholdet i blodet. Rygbedøvelse anlægges i lænderegionen, og oftest hvor du er placeret i siddende stilling. Rygbedøvelse starter med, at du får lagt en lokalbedøvelse af huden i lænderegionen, hvorefter selve rygbedøvelsen anlægges. Efter kort tid vil du mærke en varmefornemmelse i bagdelen og i benene, samt tyngdefornemmelse i benene. Du kan fortsat mærke berøring under indgrebet, men ikke smerter. Der vil være opsat afdækning, så du ikke kan følge med i operationen. Der vil hele tiden sidde en anæstesisygeplejerske hos dig, som du kan tale med. Du kan ligeledes få tilført beroligende medicin, og lytte til musik. Du har mulighed for at medbringe dine foretrukne cd er, men husk at skrive navn på. 13

14 Bivirkninger og gener ved rygbedøvelse 1. Kort tid efter anlæggelsen af rygbedøvelsen kan der optræde blodtryksfald, som kan medføre ubehag i form af kvalme. Ubehaget fjernes let ved, at vi giver dig medicin i droppet. Det får straks blodtrykket til at stige igen. 2. Der kan i enkelte tilfælde være forbigående smerter på stedet, hvor rygbedøvelsen er anlagt. Disse gener forsvinder af sig selv i løbet af få dage. 3. I sjældne tilfælde kan der opstå en generende hovedpine efter anlæggelse af en rygbedøvelse. Hovedpinen er mest udtalt, når du rejser dig op, mens den kan være helt væk, når du ligger ned. Hovedpinen mærkes mest i nakke og baghoved. Du bør oplyse plejepersonalet om det, hvis du oplever disse gener. Der vil så blive taget stilling til, hvordan tilstanden skal behandles. I de fleste tilfælde kan det afhjælpes med rigeligt væske i form af f.eks. vand, te, kaffe og cola. Operationen Selve operationen varer ca. 45 minutter. Under operationen ligger du på siden på den raske hofte. På operationsstuen vil der ca. være 7-10 mennesker fra forskellige fagområder tilstede. Operationen foregår ved, at lægen åbner ind til hofteleddet, fjerner ledhovedet, en del af lårbenshalsen og den nedslidte brusk fra hofteskålen. Herefter indsættes den kunstige hofteskål og den kunstige lårbenshals, som fæstnes i lårbenet. Såret syes med selvopløselige tråde inderst, og huden lukkes af sårklemmer (metalclips). Der vil sidde en person hos dig under hele operationen. 14

15 Lige efter operationen Efter operationen køres du til Opvågningsafsnittet af en serviceassistent. Du forbliver på Opvågningsafsnittet, indtil rygbedøvelsen aftager. Det kan være en god idé at medbringe læsestof eller lignende til opholdet. Du har mulighed for at få noget at drikke og spise. Du kommer tilbage til sengeafsnittet, når du begynder at få følelse i benene typisk efter nogle få timer. Det er godt at vippe med fødderne, så snart du har følelsen i benene igen. I forlængelse af operationen påbegynder du behandling med blodfortyndende medicin. Medicinen forebygger dannelse af blodpropper i benene og gives så længe, du er indlagt. Personalet ser til din forbinding. Du har mulighed for at få smertestillende medicin. Hvis du siger til i god tid, vil det være lettere at tage smerterne i opløbet, så du undgår at få for voldsomme smerter, dette gælder også om natten, hvis du vågner med smerter. Det er af stor betydning, at du hurtigt kommer på benene. Vi forventer, at du kommer op at sidde, stå og gå på operationsdagen. Fysioterapeuten eller plejepersonalet vil hjælpe og instruere dig i, hvordan du kommer ind og ud af sengen, og du vil komme op og gå en kort tur. Du må støtte fuldt på det opererede ben. De første gange, du skal op, må du ikke gå alene, men skal følges. 15

16 INDLÆGGELSEN DAGEN EFTER OPERATIONEN Dagen efter operationen vil du få mulighed for let vask på badeværelset under hensyntagen til din almene tilstand og fysiske formåen. Du skal have dit eget tøj på fra morgenstunden. Du skal have morgenmad og smertestillende medicin, så du er klar til dagens træning med fysioterapeuten. Du skal i røntgen og have taget et kontrolbillede af din hofte. Dette vil så vidt muligt foregå om morgenen. Målet er, at du selv kan færdes med stokke eller vanligt gangredskab. Du skal selv kunne komme ind og ud af sengen samt klare toiletbesøg, bad og påklædning. For at bedre fordøjelsen og skærpe appetitten vil vi opfordre til, at du indtager dine måltider siddende i en stol fra morgenmåltidet dagen efter din operation. Genoptræning Genoptræning med fysioterapeuten starter på operationsdagen eller dagen efter, afhængig af hvor tidligt du er tilbage på sengeafdelingen efter operationen. Træningen består af øvelser, der stimulerer blodomløbet, øger bevægeligheden i hofteleddet samt styrker musklerne i benene. Endvidere instrueres du i gang med stokke, trappegang og træning på motionscykel. Øvelserne findes i træningsprogrammet længere fremme i denne pjece. Din egen indsats i genoptræningen er vigtig for det endelige resultat af din hofteoperation. Det er vigtigt, at du veksler mellem aktivitet og hvile i løbet af dagen. Hvile bør være både liggende og siddende. Da dit opererede ben vil hæve, er det særlig vigtigt, at du 3-4 gange dagligt lægger dig på ryggen med benet hævet over hjertehøjde, idet det vil modvirke hævelse og virke smertelindrende. Hvis benet hæver meget, bør du hvile mere og lave færre aktiviteter. 16

17 Ergoterapi Hvis du får udleveret andre hjælpemidler end stokke, eller der opstår problemer med at klare af- og påklædning, kan du få instruktion i brugen af hjælpemidler ved ergoterapeut i afsnittet. Smerter Det er normalt at have smerter og muskelømhed efter en hofteoperation. Alle har brug for smertestillende medicin. Det er en forudsætning for at kunne træne, at du er godt smertedækket. Det er kendt, at smertestillende midler og sengeleje øger risikoen for forstoppelse. Til at vurdere smerterne, benytter vi en smerteskala fra Du bliver bedt om at vurdere, hvor ondt du har på en skala fra 0 10, hvor 0 er ingen smerte, og 10 er den værst tænkelige. Vi bruger det til at vurdere effekten af smertebehandlingen, og dermed kunne hjælpe dig bedst muligt. Tallet bør maksimalt være 3 i hvile og maksimalt 5 i aktivitet. Hvis du har mere ondt, bør du tage mere smertestillende medicin. Smerteskala 17

18 GENOPTRÆNING Generel information om træning Træningsprogrammet bør suppleres med daglige gåture og eventuelt træning på motionscykel. Under indlæggelsen vil du få vejledning i øvelserne. Om øvelserne - Alle øvelser skal udføres i et stille og roligt tempo, så du har kontrol over bevægelserne. - Generelt skal øvelserne ikke forårsage smerter i hoften, men du må gerne kunne mærke en vis træthed og ømhed i musklerne. - Udfør også gerne øvelserne med det ikke-opererede ben. Motionscykel - I starten cykles med lav modstand med henblik på at træne bevægeligheden i hofteleddet. Øg modstanden løbende, når du kan - for at træne muskelstyrken. - Start med at cykle 5-15 min. 1-2 x dagligt, hvorefter træningstiden optrappes. - Vær opmærksom på, at cyklen er indstillet, så den passer til dig. 18

19 Gangtræning - Du må skifte fra 2 stokke til 1 stok, når du kan gå med 1 stok uden at halte og uden at få mere ondt. Stokken skal du bruge ved den ikke-opererede side. - Du må ligeledes gå uden stok, når du kan dét - uden at halte og uden at få mere ondt. Tjek eventuelt gangafviklingen i et spejl. - Der er ingen begrænsning på, hvor langt du må gå, men øg gangdistancen stille og roligt. Det er godt at komme ud at gå, og med tiden i varieret terræn. - Du må gå på trapper med almindeligt benskifte, når det ikke gør ondt eller ikke er ubehageligt i hoften. Proteinindtag - Protein bruges til at genopbygge musklerne. Derfor anbefaler vi, at du indtager protein umiddelbart efter den daglige træning, f.eks. et glas mælk. 19

20 Bevægerestriktioner 0-6 uger efter din hofteoperation De første 6 uger efter din hofteoperation, skal du overholde nedenstående bevægerestriktioner. Du må ikke dreje knæ eller fod indad Her ses et eksempel på en stilling, hvor knæet er drejet indad Du må ikke krydse benet over kroppens midtlinie Her ses et eksempel på en stilling, hvor benet er krydset over kroppens midtlinie 20

21 Du skal benytte frøstilling, når du bøjer dig forover. Det vil sige, at du skal dreje knæ og fødder ud til siden, og altid arbejde på indersiden af benene, når du bukker dig ned. F.eks. når du skal samle noget op fra gulvet. Her ses et eksempel på frø-stilling Her ses et eksempel på frø-stilling Når du skal tage strømper på, anbefaler vi, at du lægger foden op på modsatte lår som illustreret. Du kan også sætte foden op på en forhøjet kant f.eks. en stol og så tage strømpen på. Når der er gået 6 uger efter din hofteoperation, ophører bevægerestriktionerne, og du må bevæge din hofte, det du kan. Vi anbefaler, at du fortsat benytter frøstilling, når du bøjer dig forover. Hvis der er spørgsmål til øvelser og træning, kan fysioterapien kontaktes på telefon:

22 Træningsprogram 1 Dette træningsprogram gives der instruktion i under indlæggelsen. Hver øvelse udføres i roligt tempo. Øvelserne øger bevægeligheden i leddet og styrker omkring hoften. Træningsprogrammet udføres 2 gange dagligt. Venepumpeøvelser - Vip fødderne op og ned mange gange efter hinanden, gør det flere gange om dagen. - Disse øvelser øger blodcirkulationen i benene, det er især vigtigt de første dage efter operationen. - Hvis du har hævede ben, anbefales du desuden at ligge med benet hævet over hjertehøjde i minutter gerne flere gange dagligt. Vip også her med fødderne. 1: Bøj det opererede ben, mens hælen holdes i underlaget. Stræk herefter benet helt ud. Gentag 10 gange 22

23 2: Bøj benene og hold fødderne i madrassen. Løft bækkenet op og sænk igen. Gentag 10 gange 3: Før det opererede ben ud til siden og tilbage til midten igen. Bevægelsen skal være glidende mod madrassen. Tæerne peger opad. Gentag 10 gange 4: Lig på ryggen med benene strakte. Spænd ballerne og pres knæene ned i madrassen. Hold spændingen 5 sekunder og slip igen. Gentag 10 gange 23

24 5: Lig på maven i 5-10 minutter for at strække ud over hoften. 6: Lig på maven. Hold det opererede ben strakt og løft det mod loftet uden at løfte hoften. Gentag 10 gange 7: Før det opererede ben skråt bagud uden at foden rører gulvet. Foden peger lige frem. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 24

25 8: Før det opererede ben lige bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 9: Løft det opererede ben op foran dig, med knæet bøjet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 10: Udspænding over hoften: Sæt det opererede ben bagud med tæerne i gulvet. Læg vægten på det andet ben, og skub hoften frem. Mærk stramningen på forsiden af hoften. Hold i 45 sek. Gentag 2 gange 25

26 Træningsprogram 2 Dette træningsprogram gives der instruktion i ved 3 ugers hoftekontrol. Hver øvelse udføres i roligt tempo. Øvelserne øger styrke og stabilitet i musklerne omkring hoften ved hjælp af den udleverede elastik. Træningsprogrammet udføres 2 gange dagligt. 1: Før det opererede ben skråt bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 2: Før det opererede ben strakt bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkrop pen i ro. Gentag 10 gange 26

27 3: Stå på elastikken på det raske ben. Løft det opererede ben op foran dig med knæet bøjet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 4: Sid på en stol. Stræk det opererede ben lige frem, låret holdes i sædet. Bøj herefter benet langsomt tilbage til udgangsstillingen. Gentag 10 gange 27

28 5: Gå op og ned af en skammel eller et trappetrin. Skift imellem hvilket ben, du starter med. Gentag gange. 6: Stå på det opererede ben med let bøjet knæ. Øv dig i at holde balancen, gerne op til 1 minut. 7: Udspænding over hoften: Sæt det opererede ben bagud med tæerne i gulvet. Læg vægten på det andet ben, og skub hoften frem. Mærk stramningen på forsiden af hoften. Hold i 45 sekunder. Gentag 2 gange 28

29 UDSKRIVELSEN Planlægning af udskrivelse Vi vil tidligt i forløbet tale med dig om din udskrivelse for at få den planlagt bedst muligt. Du vil blive udskrevet dagen efter din operation. Udskrivelsen vil blive planlagt i et samarbejde mellem dig og personalet. Såfremt det vurderes, at du har behov for at forblive indlagt, kan du evt. blive overflyttet til Patienthotellet og udskrevet derfra. Din støtteperson kan være indlogeret sammen med dig på Patienthotellet gratis det første døgn i tilfælde af, at du har behov for hjælp for at kunne være på Patienthotellet. Sammen med dig vil vi vurdere, om du har behov for hjælp i hjemmet efter udskrivelsen og eventuelt tage kontakt til din hjemkommune. I forbindelse med planlægningen af udskrivelsen vil der blive vurderet ud fra følgende: At det ikke siver mere end forventeligt fra operationssåret. At du er selvhjulpen med bad og påklædning, eller kan få hjælp hertil. At du er optimalt smertedækket og kan administrere din medicin At du er instrueret i træningsprogram og træningsprincipper samt kan varetage din egen træning frem til din 3 ugers kontrol, eller er henvist til videre træning i din hjemkommune. At du kan gå sikkert med stokke eller vanligt gangredskab samt håndtere trapper, hvis dette findes i hjemmet. I forbindelse med hjemtransport må du gerne sidde som passager i en almindelig bil. Hvis du skal sidde længe, kan det være hensigtsmæssigt med pauser undervejs. 29

30 HJEMME IGEN EFTER UDSKRIVELSEN Du må forvente at være træt, når du kommer hjem. Din krop skal bruge tid på at komme sig igen. Både fysisk og psykisk kan du forvente op- og nedture. Dette er helt normalt. Medicin Det medicin, som du er opstartet med på hospitalet og skal fortsætte med efter udskrivelsen, er der lavet en elektronisk recept på. Det betyder, at du kan hente dit medicin, på det apotek, som du selv ønsker at bruge. Du anbefales, at få apoteket til at notere på din medicinliste, såfremt de udleverer et andet præparat end det, der står på din medicinliste. Hvis du får brug for mere medicin, end der er bestilt, skal du kontakte din egen læge. Mave-tarmfunktionen Den smertestillende medicin du får, kan virke stoppende på mave-tarmfunktionen. Du skal være forberedt på, at du også efter udskrivelsen kan have behov for at bruge afføringsregulerende medicin. Medicinmængden bør reguleres alt efter om din afføring er hård eller tynd. Telefonopkald Hvis du udskrives fra sengeafdelingen dagen efter din hofteoperation, vil du få tilbudt en telefonkonsultation dagen efter, du er udskrevet. Denne foretages af en sygeplejerske fra sengeafsnittet, som vil have fokus på, hvordan det er at være hjemme. Du vil endvidere have mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål til dit forløb hjemme. Du har mulighed for at ringe til forløbskoordinatoren, hvis der opstår noget i forhold til dit hofteforløb, som du eller din støtteperson er i tvivl om. Du bør vurdere om problemet kræver akut stillingstagen, eller om det kan vente til forløbskoordinatorens træffetid - se telefonnummer og træffetider på pjecens bagside. Udenfor forløbskoordinatorens træffetid er der mulighed for at komme i kontakt med plejepersonalet på sengeafsnittet, idet telefonen er omstillet hertil. Se telefonnummer og træffetider på pjecens bagerste side. 30

31 Operationssår Det er forventeligt, at det kan væske fra operationssåret, efter du er blevet udskrevet. Du har plaster på dit operationssår. Når du kommer hjem, er det vigtigt, at du dagligt holder øje med plastret. Skift det, hvis der er gennemsivning. Der må gerne være en plet på det. Jo færre gange der åbnes ind til såret, jo mindre er risikoen for infektion. I forbindelse med udskrivelse udleveres 2 stk. plastre. Ved behov for flere plastre, kan de købes på apoteket. Når der ikke har været sivning fra operationssåret i 24 timer, kan du tage plastret af. Sårklemmer Sårklemmerne eller metalclipsene i operationssåret skal fjernes hos din egen praktiserende læge dage efter operationen. Du skal huske at bestille tid og medbringe den udleverede agraftang til fjernelse af sårklemmerne. Pludselige stærke smerter, feber og hævelse Tegn på infektion kan være pludselige smerter, feber, rødme og hævelse. Hvis du oplever dette, skal du kontakte forløbskoordinatoren. Vi vil så indkalde dig til et ekstra tilsyn på sengeafsnittet. Vi anbefaler, at du ikke kontakter din egen læge, men i stedet for kontakter hospitalet. Telefonnummer til forløbskoordinatoren: ugers kontrol I forbindelse med udskrivelsen vil du blive indkaldt til 3 ugers kontrol. Tiden bliver sendt elektronisk til din E-boks, hvis du er tilmeldt dette. Ellers bliver tidspunktet tilsendt pr. brev. Kontrollen, varetages af en fysioterapeut, og er en opfølgning på din indlæggelse. Vi tager udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har gjort dig siden udskrivelsen. 31

Lårbensbrud. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg

Lårbensbrud. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Lårbensbrud Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ortopædkirurgisk Afdeling K1... 3 Personalet på afdelingen... 3 Læger... 3 Fysioterapeuter... 3 Telefon... 3

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Velkommen til Kysthospitalet: Med denne pjece ønsker vi dig velkommen til Kysthospitalet. Vi vil samtidig give dig nogle grundlæggende informationer om at

Læs mere

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Du har haft et brud på kravebenet, som ikke er ophelet. Hos nogle sker det, at bruddet ikke heler

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Operation for frossen skulder (Release operation) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en frossen skulder?... 3 Behandling... 4 Vigtigt at vide om tiden efter

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

PAO. operation for hoftedysplasi. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Nørrebrogade 44 8000 Århus C www.sundhed.dk. Ortopædkirurgisk Afdeling E

PAO. operation for hoftedysplasi. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Nørrebrogade 44 8000 Århus C www.sundhed.dk. Ortopædkirurgisk Afdeling E PAO operation for hoftedysplasi Nørrebrogade 44 8000 Århus C www.sundhed.dk Århus Universitetshospital Århus Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling E VELKOMMEN Velkommen til Ortopædkirurgisk Afdeling på Århus

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstig hofte Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Hensigten med denne pjece er at give dig og dine pårørende en grundig information om det at skulle opereres og have indsat

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Pladsskabende operation i skulderleddet (Dekompression og evt. AC resektion) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Pladsskabende operation i skulderleddet (Dekompression og evt. AC resektion) Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Pladsskabende operation i skulderleddet (Dekompression og evt. AC resektion) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad forstår man ved en pladsskabende operation?...

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Komplikationer og bivirkninger Du skal være opmærksom på, at følgende komplikationer og bivirkninger muligvis kan forekomme.

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for ledskred af knæskallen (MPFL-rekonstruktion) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Patientvejledning Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Pectus excavatum er en medfødt defekt, som får brystvægen til at se indsunken ud. Tilstanden kaldes også tragtbryst og kan i mange tilfælde rettes op

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese)

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese) (Cervikal dese) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende nogle generelle oplysninger om din

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Hofteprotese. Patientinformation

Hofteprotese. Patientinformation Hofteprotese Patientinformation Patienten i centrum Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem inden din hofteoperation.

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Hofteprotese. Patientinformation

Hofteprotese. Patientinformation Hofteprotese Patientinformation PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem inden din

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ

Patientvejledning. Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ Patientvejledning Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Lig med benet højt

Læs mere

Til patienter, som skal have foretaget amputation. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2

Til patienter, som skal have foretaget amputation. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2 Til patienter, som skal have foretaget amputation Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit K2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Efter operationen... 4 Smertebehandling...

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient

Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Patientinformation Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Almene forholdsregler og information Husk at du er velkommen

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for diskusprolaps i nakken Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres på Center for Rygkirurgi. Her kan du og dine pårørende

Læs mere

Knæartroskopi. INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet

Knæartroskopi. INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet Knæartroskopi INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser,

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Ganz (PAO) Operation for hoftedysplasi Patientinformation

Ganz (PAO) Operation for hoftedysplasi Patientinformation Ganz (PAO) Operation for hoftedysplasi Patientinformation Patienten i centrum Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere