Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. marts Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. marts Mødetidspunkt Kl"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Politidirektør Finn Borch Andersen deltager på mødet. Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Mollerup (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jens Bruhn (A), Court Møller (B), Erik Gissel Jensen (O), Axel Bredsdorff (L) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 7 2 Lokalrådet for Rudersdal Kommune 8 3 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Socialog Sundhedsudvalget 10 4 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 14 5 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Børneog Skoleudvalget 17 6 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget 2015 Byplanudvalget 22 7 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Kultur- og Fritidsudvalget 25 8 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget 2015 Miljø- og Teknikudvalget 30 9 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Byplanudvalget - Tillægsbevilling Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Økonomiudvalget - Tillægsbevilling Nye muligheder for gennemførsel af udbud Omlægning af refusioner på Beskæftigelsesområdet Bistrupskolen, ombygning. Projekt Anlægsregnskab Digitalisering af skoleområdet - Anlægsregnskab Genoptagelse af anlæg på Kohavehuset - anlægssag 71 2/106

3 21 Indvendig vedligeholdelse på skoler - Anlægsregnskab Rengøring af kældre under skoler - Anlægsregnskab Samtlige skoler m.v., ESCO aftaler - Anlægsregnskab Forslag til Lokalplan 244 for en parkeringsplads ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan Rudersdal Forsyning A/S - Miljømål - Aftale om klimatilpasning i Rudersdal Kommune Rudersdal Forsyning A/S - Miljømål - Aftale om klimatilpasning af Usserød Å- systemet Parkeringsplads ved støtte- og aktivitetscenter, Rønnebærvej 19 Skitseprojekt og anlægsbevilling Klage til Statsforvaltningen. Regulering af afløb fra sø ved Bregnerødvej Nedenomsvej 25 - Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by med forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan Anættelses af områdechef For Borgerservice og Digitalisering Opgørelse af låneramme for Befolkningsprognose Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbe-villinger LUKKET PUNKT - Meddelelser 106 3/106

4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Lokalrådet for Rudersdal Kommune 1. Lokalrådets forretningsorden (58598/10) 3. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Social- og Sundhedsudvalget 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Social og Sundhedsudvalget (23849/15) 4. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget (23922/15) 5. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Børne- og Skoleudvalget 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Børne- og Skoleudvalget (23863/15) 6. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget 2015 Byplanudvalget 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Byplanudvalget (23885/15) 7. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Kultur- og Fritidsudvalget 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Kultur- og Fritidsudvalget (23872/15) 8. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget 2015 Miljø- og Teknikudvalget 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Miljø- og Teknikudvalget (23972/15) 9. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Økonomiudvalget (25023/15) 2. Samlet oversigt over overførsler fra regnskab 2014 til budget 2015, driftsbudget (26923/15) 4/106

5 16. Nye muligheder for gennemførsel af udbud 1. Høringssvar fra handicaprådet vedr. udbud af hjemmepleje (29073/15) 24. Forslag til Lokalplan 244 for en parkeringsplads ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan LP Banevænget - Screeningsflow.parkeringsplads.pdf (23959/15) 2. LP Banevænget - Screeningsskema Parkeringsplads.pdf (23961/15) 3. LP forslag nr. 244 samt Tillæg 5 til KP 2013 (26352/15) 25. Rudersdal Forsyning A/S - Miljømål - Aftale om klimatilpasning i Rudersdal Kommune 1. Aftale - Klimatilpasning i Rudersdal Kommune.docx (22621/15) 2. Kommuneplantillaeg_2_klimatilpasning.pdf (22622/15) 26. Rudersdal Forsyning A/S - Miljømål - Aftale om klimatilpasning af Usserød Å- systemet 1. Miljømålsaftale.pdf (22624/15) 2. Bilag 1 Katalog over miljømålsaktiviteter.pdf (22625/15) 3. Bilag 2_Overslag for miljømålsopgaver.pdf (22626/15) 4. Bilag 3_Hovedtidsplan forsyningsaktivitet.pdf (22623/15) 27. Parkeringsplads ved støtte- og aktivitetscenter, Rønnebærvej 19 Skitseprojekt og anlægsbevilling 1. Skitseprojekt p-plads Rønnebærvej 19 (22620/15) 28. Klage til Statsforvaltningen. Regulering af afløb fra sø ved Bregnerødvej 1. Udkast til redegørelse til Statsforvaltningen -Tilsynet - version 4.docx (22629/15) 2. Fra Statsforvaltningen - Anmodning om redegørelse (32518/15) 29. Nedenomsvej 25 - Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by med forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan Screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (11725/15) 2. Tillæg 1 til Lokalplan 94, forslag (24768/15) 32. Befolkningsprognose Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 (27717/15) 2. Befolkningsprognose (27716/15) 33. Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbe-villinger 1. Anlægsoversigt pdf (27676/15) 2. Likviditetsorientering pdf (27039/15) 3. Tillægsbevillinglsliste pdf (30546/15) 4. Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo feb 2015 indenfor serviceramme.pdf (30544/15) 5. Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo februar 2015 vedr 2014.pdf 5/106

6 (30541/15) 6/106

7 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Meddelelser ØU Sagsnr. Resumé Personalechefen orienterede om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø på Birkerød Skole. 7/106

8 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Lokalrådet for Rudersdal Kommune ØU Sagsnr. 08/12318 Resumé Lokalrådet i Rudersdal Kommune er organiseret, således at det er hensigten, at Økonomiudvalget mødes med politidirektøren for Nordsjællands Politi 1 2 gange om året med henblik på gensidig orientering og ønsker til fremtidige samarbejder. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling Lokalrådet i Rudersdal Kommune drøfter spørgsmål, om politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalrådet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfundet. Lokalrådets forretningsorden er vedlagt. Rudersdal Kommune har organiseret samarbejdet med politiet således, at: - Borgmesteren deltager i kredsrådsmøder. - Økonomiudvalget fungerer som Lokalråd og bevillingsmyndighed i forhold til tildeling af alkoholbevillinger til nye steder. - Sekretariatet behandler alkoholbevillinger og understøtter Lokalråd og borgmesterens forberedelse af kredsrådsmøder og fungerer som overordnet kontakt til politiet. - Kultur har et samarbejde med politiet i forbindelse med SSP-samarbejdet og et administrativt lokalråd. - Borgerservice har et samarbejde med politiet vedrørende sager om socialt bedrageri og rene folkeregistersager. - Teknik og Miljø og Skole og Familie har et samarbejde med politiet om vej og skole (VSP-samarbejdet). Herudover har Teknik og Miljø et samarbejde med politiet i forbindelse med sager, som kan regulere færdslen og ved større projekter. Politidirektør Finn Borch Andersen og stationsleder Finn L. Andersen deltager på mødet. Bilag 8/106

9 1 Lokalrådets forretningsorden Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling. 9/106

10 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Social- og Sundhedsudvalget ØU Sagsnr. 15/2656 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2014 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2015 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2015 til budget 2016, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2015 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2014 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, forelæg forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2014 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til følgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde villingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Social- og Sundhedsudvalgets politikområde viser 2014 et merforbrug på kr. som sammensat således: 10/106

11 Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter Bevilling 5.20 Ældre Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov I alt Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2014 til 2015: Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Mindreforbruget er restbeløb af øremærket donation på 0,5 mio. kr. til Genoptræningscenteret Skovbrynet til brug for indkøb af inventar mv. Mindreforbrug/ -merforbrug kr Sundhedsfremme og forebyggelse kr. En del af mindreforbruget kan henføres til, at der er igangsat aktiviteter, som det efterfølgende er lykkedes at opnå fonds- eller puljemidler til. Den resterende del af mindreforbruget skyldes, at der tidligere er overført et væsentligt mindreforbrug på området, som det er planlagt at anvende over en årrække til iværksættelse af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af forvaltningsområder. I alt 5.10 Sundhed kr. Der er på bevillingsniveau 5.10 Sundhedsudgifter et samlet mindreforbrug på kr. Overførslerne kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Bevilling 5.20 Ældre og Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede kr. Nettomindreforbruget vedrører mindreforbrug på plejecenteret Sjælsø og Margrethelund, som følge af ikke forbrugt overskud overført fra Endvidere er der et merforbrug på Byageren som følge af ikke indhentet underskud overført fra Endelig er der er taget højde for en teknisk tilretning af budgettet for Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød som følge af fremrykket ibrugtagning af nye pladser Forebyggende indsats for ældre mv kr. Nettomindreforbruget vedrører mindreforbrug på Aktivitetscenter Rønnebærhus som følge af ikke forbrugt overskud overført fra Endvidere merforbrug på Aktivitetscenteret Bakkehuset blandt andet som følge af ekstraordinære udgifter til køkkeninventar. Hertil kommer merudgifter vedrørende midlertidige pladser på plejecenteret Margrethelund. 11/106

12 I alt 5.20 Ældre kr. Der er således et ønske om at få overført et overskud på kr. Der er på bevillingsniveau 5.20 Ældre et samlet merforbrug på kr., hvilket betyder, at der efter gældende regler ikke er finansiering til overførsel af det ønskede beløb fra Det skal hertil bemærkes, at der i nettounderskuddet indgår et merforbrug vedrørende Borgerservice og digitalisering på 2,4 mio. kr. samt et merforbrug vedrørende hjemmeplejen på 4,2 mio. kr., hvor der ikke er overførselsadgang. Det foreslås på baggrund heraf, at den ønskede overførsel til 2015 på kr. gennemføres. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov Projekt Alkoholbehandling til dobbeltbelastede Overførsel af nettooverskud vedr. projektet, der fortsætter i kr Projekt Social færdighedstræning kr. Overførsel af nettooverskud vedr. projektet, der fortsætter i Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter kr. Overførsel af nettooverskud vedrørende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, herunder Dronninghus samt bofællesskaberne, vedrører restbudget på de enkelte profitcentre Botilbud til længerevarende ophold kr. Vedrørende fællesdrift overføres i alt kr., der hovedsagligt vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer, hvoraf kr. er overførsler fra Vedrørende dag- og botilbudtilbuddene overføres et netto-merforbrug på i alt kr., der hovedsagligt kan henføres til et samlet nettomerforbrug vedr. Gefion på i alt kr Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud Overførsel af nettounderskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører restbudget på de enkelte profitcentre kr. I alt 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov Der er på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov et overskud på kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. 12/106

13 Bilag 1 Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Social og Sundhedsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområdet Sundhedsudgifter ydes en positiv tillægsbevilling på kr., 2) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på kr., og 3) at der vedr. politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L) Poul Bach (A), Erik Gissel Jensen (O)), og 1 stemme imod (Elisabeth Ildal (I)). Elisabeth Ildal (I) angiver følgende stemmeforklaring: Indledningsvist skal jeg minde om, at Liberal Alliance står uden for konstitueringen og har ikke sæde i Økonomiudvalget. Budgettet 2014 er vedtaget af den tidligere Kommunalbestyrelse. Rudersdal Kommunes Principper for økonomistyring findes i 2014 ikke at være overholdt, da nogle tillægsbevillinger er finansieret af kassebeholdningen. Samlet set indstiller direktionen, at et nettooverskud fra 2014 på cirka 30 mio. kr. overføres til kommende år. Da beløbet ikke umiddelbart kan anvendes indenfor servicerammen 2015 henstår beløbet som en udisponeret likviditetsreserve uden adresse. Budgettet for 2015 er jo udarbejdet på baggrund af budgettet 2014, som jo alt andet lige må være på et forkert grundlag, hvorfor budgettet for 2015 allerede nu bør revideres. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling. 13/106

14 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling ØU Sagsnr. 15/2656 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2014 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2015 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2015 til budget 2016, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2015 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2014 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2014 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. 14/106

15 For Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2014 et merforbrug på kr., som er sammensat således: Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 6.05 Beskæftigelse Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv I alt Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2014 til 2015: Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv. Mindreforbrug/ -merforbrug Erhvervsudvikling mv kr. Overførslen er restbudgettet vedrørende Erhvervsservice I alt Erhvervsudvikling kr. Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling. 15/106

16 16/106

17 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Børne- og Skoleudvalget ØU Sagsnr. 15/2656 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2014 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2015 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2015 til budget 2016, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2015 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2014 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2014 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2014 et mindreforbrug på kr., som er sammensat således: 17/106

18 Bevilling 4.10 Undervisning Bevilling 4.20 Tilbud til børn med særlige behov Bevilling 4.30 Børneområdet I alt Mindreforbrug/ -merforbrug kr kr kr kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler kan det konstateres, følgende beløb til overførsel fra 2014 til 2015: Bevilling 4.10 Undervisning Mindreforbrug/ -merforbrug Folkeskoler, fællesudgifter og indtægter 16 Overførslen skyldes bl.a.: Afsatte midler til inklusion, digitalisering i folkeskolerne, pulje til undervisningsmidler samt energibesparende projekter på skolerne Samtlige skoler 1 Overførslerne varierer fra skole til skole, men generelt har implementeringen af folkeskolereformen medført at skolerne har haft øgede udgifter og nedbragt deres overførsel fra 2013 til Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i Samtlige skolefritidsordninger - Overførslerne varierer fra skole til skole, men generelt har implementeringen af folkeskolereformen medført at skolerne har haft øgede udgifter og nedbragt deres overførsel fra 2013 til Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2 Puljemidler fra Undervisningsministeriet modtaget og forventet først anvendt i 2015 I alt Undervisning /106

19 Der er på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning et overskud på kr. I forhold til det beregnede overførselsbeløb kr., er der således en difference på kr. Undervisningsministeriets puljemidler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen er indgået i 2014 og anvendes først i 2015, hvorfor disse midler ønske overført ekstraordinært. På denne baggrund foreslås overført kr. Bistrupskolen indgik i 2009 en aftale med det daværende Skoleområde om i løbet af en 3-årig periode at afvikle skolens daværende driftsunderskud på 3,6 mio. kr. Bistrupskolen overfører fra 2014 et samlet underskud på ca. 2,922 mio. kr. På den baggrund er Bistrupskolen fortsat under økonomisk tilsyn af Skole og Familie. Derudover er Skole og familie i dialog om afviklingsplaner for Nærum Skole, Skovlyskolen samt Vangeboskolen for året Bevilling 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv. Specialklasser/-skoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Kommunal tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn med særlige behov et mindreforbrug på kr. I forhold til det beregnede overførselsbeløb kr., er der således en difference på kr. Der er særlige forhold i relation til tilpasning på døgninstitutionsområdet, hvor der er overførselsadgang, som har medført et merforbrug i Dette merforbrug er forsøgt indarbejdet på områder uden overførselsadgang. På den baggrund foreslås overført et overskud på kr. Bevilling 4.30 Børneområdet Kommunal sundhedstjeneste kr. Mindreforbruget skyldes en vakant stilling, som nu er genbesat. 19/106

20 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen kr. Mindreforbruget af midler til sprogstimulering, er disponeret til en øget sprogindsats overfor alle treårige fra og med Herudover er midlerne disponeret til implementering af et nyt fælles it-system til sprogvurdering i Børneområdet og Skole- og Familieområdet Daginstitutioner, fælles formål kr. Mindreforbruget på Børneområdets fælleskonti skyldes bl.a., at igangsatte aktiviteter er flerårige: ipad-projektet er treårig: De resterende midler er disponeret og udmøntes planmæssigt. Uddannelsesmidler: Disponeret til toårigt uddannelsesforløb Aktionslæring for alt pædagogisk personale på Børneområdet. Inklusion: Inklusionsindsatsen har været under omlægning og der har været en række vakante stillinger. Disse er nu genbesat og der forventes ligevægt i budgettet ved udgangen af Områdechefens pulje: Midlerne fra 2014 er disponeret til en ekstraordinær indsats, der forventes afsluttet i foråret Etablering af produktionskøkken i Honningkrukken: Grundet påbud fra Arbejdstilsynet har Børneområdet reserveret driftsmidler til etablering af produktionskøkken i Honningkrukken. Køkkenbyggeriet er igangsat og forventes afsluttet i løbet af sommeren Dagplejen, netto Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Børnehaven Rudegårds Alle Tilskud til puljeordninger og private klubber kr kr kr kr kr kr. Overførslerne varierer fra institution til institution, men en række institutioner har i 2014 haft et mindreforbrug. Børneområdet vurderer, at det skyldes, at institutionerne har udvist tilbageholdenhed pga. mange år med faldende børnetal. Børnetallet synes nu at stabilisere sig. Børneområdet samarbejder med institutionsleerne om bedre styringsværktøjer og forventer, at mindreforbruget bliver reduceret. For de institutioner der har merforbrug fortsættes arbejdet med at indgå aftaler om afvikling af underskud. I alt Børneområdet kr. Der er på bevillingsniveauet 4.30 Børneområdet et overskud på kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. 20/106

21 De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Børne- og Skoleudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområderne Undervisning ( kr.) og Tilbud til børn og unge med særlige behov ( kr.) ydes en positiv tillægsbevilling på i alt kr., og 2) at der vedr. politikområdet Børneområdet ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling. 21/106

22 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget 2015 Byplanudvalget ØU Sagsnr. 15/2656 Resumé Som led i afslutning af årsregnskabet for 2014 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2014 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2015 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2015 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2014 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2014 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. 22/106

23 kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Byplanudvalgets politikområde viser 2014 et mindreforbrug på kr. som er sammensat således: Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2014 til 2015: Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 1.10 Faste ejendomme mv Faste ejendomme, fælles formål Faste ejendomme, beboelse Faste ejendomme, erhvervsejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Koloni- og nyttehaver kr kr kr kr kr kr. Ialt Mindreudgift kr. Mindreudgiften skyldes væsentligst, at det overførte mindreforbrug fra 2014 har været reserveret til imødegåelse af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Imidlertid er de ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, af tidsmæssige grunde og for fortsat at have en pulje til akutte arbejder til rådighed, ikke blevet udført i Vedligeholdelsesarbejderne forventes gennemført i Endvidere er nogle af vedligeholdelsesarbejderne blevet udsat til 2015, fordi der var behov for forudgående undersøgelser før istandsætning. Merforbruget vedr. beboelse skyldes overvejende flere udgifter til klargøring af boliger til flygtninge, og der har været merindtægter vedrørende erhvervsejendomme med omsætningsbestemt husleje. Udgifterne til byfornyelse varierer i forhold til de tilskud, Rudersdal Kommune betaler vedrørende igangsatte byfornyelsesprojekter. Der har ikke været større byfornyelsesprojekter i Forvaltningen påregner i 2015 bl.a. at renovere boligerne på Gammel Holtevej, hvor der også er søgt midler fra Statens byfornyelsespulje. Renoveringen påregnes herudover finansieret af en væsentlig del af det overførte mindreforbrug på 5.2 mio. kr. Forskellen mellem mindreforbruget på politikområdet ( kr.) og den anførte mindreudgift på overførselskontiene ( kr.) skyldes, at der er en mindreindtægt vedr. jordforsyning, konti under politikområdet, hvor der ikke er overførselsadgang. Da overskuddet på politikområdet 1.10 Faste ejendomme mv. er mindre end overskuddet på overførselskontiene, kan der kun overføres svarende til overskuddet på politikområdet i henhold til gældende regler. 23/106

24 Der er således kr. til overførsel. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Byplanudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Byplanudvalget den BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling. 24/106

25 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Kultur- og Fritidsudvalget ØU Sagsnr. 15/2656 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2014 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2015 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2015 til budget 2016, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2015 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2014 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2014 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser resultatet i alt for 2014 et merfor- 25/106

26 brug på kr. Den negative overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område skyldes primært underskuddet på Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter. Der redegøres nærmere under de enkelte poster. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2014 til 2015: Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Mindreforbrug/ -merforbrug kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. I 2014 er underskuddet nedbragt med kr. fra kr. Genopretningen forventes at fortsætte som planlagt i Ved budgetaftalen i 2015 er der i perioden optaget kr. til imødegåelse af underskuddet. I alt idræt kr Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2014, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud forventes udbetalt i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes periodeforskydning mellem regnskabsårene på tilskud til nedsat deltagerbetaling for folkepensionisters deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 26/106

27 Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdal-ordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført kr. til brug for disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, ekstraordinær vedligeholdelse, partnerskaber m.fl Lokaletilskud kr Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr Andre aktiviteter kr. Overførslen skyldes hovedsageligt mindreforbrug og planlagte overførsler på diverse tilskud, Cykling i Rudersdal m.m Ungdomsskolevirksomhed kr Klubber kr. Mindreforbruget i 2014 på kr. skyldes disponerede, ikke gennemførte indkøb og større anskaffelser Selvejende uddannelsesinstitutioner kr Frivilligt Socialt arbejde kr. I alt fritid kr /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr. Overførslen skyldes primært disponerede beløb til etableringsomkostninger og engangsudgifter ved overgangen til det ny fælles bibliotekssystem Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr Birkerød Bio kr Reprise Teatret kr Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. 27/106

28 Overførslerne på i alt netto kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år. Der er etableret en 2 årig genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af musikskolen. I 2014 er underskuddet nedbragt med kr. fra kr. Genopretningen forventes at fortsætte som planlagt i Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantziusgården: Merudgift på kr., heraf skyldes kr. underskud fra tidligere år samt merforbrug på arrangementerne på MantziusLive. Kulturcenter Mariehøj: Merudgift (netto) på kr., der er nedbragt med kr. fra kr. i Det tidligere underskud er opstået som følge af merudgifter til el og varme. Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og -projekter i 2015 og efterfølgende år. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som er disponeret og vil blive anvendt i kr. I alt kultur Kultur, Fritid og Idræt kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på kr. Overførslerne kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 28/106

29 Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling. 29/106

30 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget 2015 Miljø- og Teknikudvalget ØU Sagsnr. 15/2656 Resumé Som led i afslutning af årsregnskabet for 2014 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2014 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2015 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2015 til budget 2016, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2015 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2014 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2014 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). 30/106

31 Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Teknik- og Miljøudvalgets politikområder viser 2014 et mindreforbrug på kr. som er sammensat således: Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 2.10 Veje og grønne områder kr. Bevilling 2.20 Miljø kr. I alt kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2014 til 2015: Bevilling 2.10 Veje og Grønne områder mv Mindreforbrug/ -merforbrug Faste ejendomme, fyringskontrol kr Faste ejendomme, fælles energistyring kr Parker og legepladser og strandområder kr. Merforbruget vedr. Parker og legepladser skyldes væsentligst stor vækst i de grønne arealer på grund af gode betingelser gennem året, samt tilførsel af personale som anført under Kirkegårde Faste ejendomme, fælles bygningsvedligeholdelse kr. Overførslen vedr. den fælles bygningsvedligeholdelse skyldes flere vedligeholdelsesopgaver end forudset. Merudgiften forventes finansieret i 2015 af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse /53 Naturforvaltningsprojekter, naturbeskyttelse kr. Mindreforforbruget skyldes at de afsatte midler til plejeplan for Maglemosen indgår i driftsbevillingen, men først kommer til anvendelse primo Kirkegårdene (excl. legatkapitaler) kr. Mindreforbruget skyldes, at der de tidligere år har været et væsentligt merforbrug, som er blevet finansieret af øvrig grøn vedligehold. For at sikre mod gentagelser er 2 medarbejdere og nogle aktiviteter flyttet fra kirkegårde til grøn drift, som har medvirket til et merforbrug på parkområdet. Merforbrug på parkområdet skal derfor udlig- 31/106

32 nes med mindreforbrug på kirkegårde. Resterende mindreforbrug forventes anvendt i Trafik og infrastruktur kr. Merudgiften skyldes væsentligst forskydninger mellem udgifter og indtægter ved vejistandsættelser jævnfør kendelser samt merbrug vedrørende vejvedligeholdelse mv. og afvandingsbidrag. I alt bevilling 2.10 Veje og grønne områder kr. Overførslerne gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper og i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, Drift. Der er på bevillingsniveauet 2.10 Veje og grønne områder mv. et samlet underskud på kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes overskud på konti uden overførselsadgang (legatkapitaler på kirkegårdene, vintertjenesten samt straksaktivering). Derudover opkræves 8 % af anlægsinvesteringen i Forsyningen som afvandingsbidrag fra Rudersdal Kommune. Der er i budgettet afsat 2,5 mio. kr. til afvandingsbidrag, mens det opkrævede for 2014 blev på 3,2 mio. kr., hvilket medførte et merforbrug på kr. På den baggrund foreslås det, at merforbrug vedr. afvandingsbidrag ikke overføres samt at det heller ikke fremover overføres. Det samlede underskud vedr. overførsler på politikområdet Veje og grønne områder udgør herefter kr. som foreslås overført til Da underskuddet for overførslen er større end underskuddet på politikområdet kan overførslen gennemføres i henhold til gældende regler. Bevilling 2.20 Miljø Mindreforbrug/ -merforbrug Offentlige toiletter kr Vedligeholdelse af vandløb kr Miljøbeskyttelse kr. I alt bevilling 2.20 Miljø kr. Overførslerne i 2014 skyldes, at dele af vandløbsvedligeholdelsen er udsat til 2015 i forbindelse med indsatsplanen for vandløb, og at der i forbindelse med Miljøbeskyttelse er bevilliget midler under drift til udførelse af indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, samt indsatser ved Vand og Naturplaner. Disse opgaver udføres først i /106

33 Der er på bevillingsniveauet på 2.20 Miljø et mindreforbrug på kr., hvorfor overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Miljø- og Teknikudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at merforbrug vedr. afvandingsbidrag ikke overføres, 2) at afvandingsbidrag ikke overføres fremover, 2) at der vedr. politikområdet Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på kr., og 3) at der vedr. politikområdet Miljø ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling. 33/106

34 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2014 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling ØU Sagsnr. 15/2656 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2014 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2015 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2015 til budget 2016, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2015 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2014 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindreforbrug fra 2014 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Økonomiudvalgets politikområde, Administration, viser 2014 et mindreforbrug på kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2014 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2014 til 2015: 34/106

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 11. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Dronninggårds Alle 24-26 Dronninggårds Alle 24-26

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Dronninggårds Alle 24-26 Dronninggårds Alle 24-26 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Dronninggårds Alle 24-26 Dronninggårds Alle 24-26 Mødedato Onsdag den 11. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger kl. 9-10.00.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 28. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl. 16.30 i mødelokale

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere