AUKTIONEN. KATALOG til. Allégade 35, Tirsdag den 18, Maj 1915, Kl. 10 Form,, og følgende Dag, der afholdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUKTIONEN. KATALOG til. Allégade 35, Tirsdag den 18, Maj 1915, Kl. 10 Form,, og følgende Dag, der afholdes"

Transkript

1 KATALOG til AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 18, Maj 1915, Kl. 10 Form,, og følgende Dag, Allégade 35, hvor der bortsælges det Enkefru Cæcilie Svendsens Dødsbo og Enkefru Amalie Schultz' Konkurs'bo tilhørende Løsøre samt «n Del ved Eksekution udlagte Effekter. Rekvirenter er Frederiksberg Birks Skifteret, Ove r retssa g førerne Anton Petersen, Niels Nielsen og Sagfører Fanøe m. il. Kataloget omfatter Møbler af alle Islags, saasom 2 opretst. Pianoer, I Mali. og I Egefr. Chatol, Nøddetræs Buffetter, 1 do. Bogskab, do. Skriveborde m. og u. Skabe, Spilleborde, 1 Jernpengeskab, 1 Strandkurv, forgyldte Pillespejle, Malerier og Skilderier, I Mah. Spisestuemøblement, 1 do. Soveværelses do, Kobber og Messinggenstande, 1 Del Havemøbler, 1 Udhængsskab m. Spejlglasrude, Sølv og Plet, nye Gulvtæpper m. m. m. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 17. Maj fra 11 4, hvor autor. Taksator Sognefoged N. Christiansen, Adilsvej 4, Tlf. Godth. 422, modtager Kommissioner. Fr. Jensens Tryk. Falkonerallé 58.

2 KONDITIONER. i. Alt salges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget foretindes, og er ha dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdag en. 3. Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion tor første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der kølier til en anden, bælter som Selvskyldnerkautionist. 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. 5. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 /0 al samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa Anfordring til Underlegnede, dog kunne Inkassator personlig bekendte vederhæftige Købere forvente 6 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax forfalden til Betaling. Sølv betales kontanl ved Hammerslaget- 6. Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 /0 Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning a( 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts 1873~ rillægskonditioner forbeholdes. Frederiksberg, d. 12. Maj Carl Waageehristensen, cand. juris, Birkefuldmægtig. Auktions-Kontoret for Ind- og Udbetaling er Allégade 35, Beletagen (aabent Kl. 10 2}' 19 6 Bindeslips B, 20 5% Al. Habitstol, Horn esp on 21 5yA Al. Habitstof 22 2 nye Sports skjorter løse Flipper 23 2 nye Hfi andtasker 24 1 Divantæppe 25 1 Theaterkikkert 26 Forskelligt; 27 2 Bakker 28 5 Dusin Servietter 29 7 Vestekæder 30 1 Slipsnaal mod Perle og Turkis 31 1 Sølv forgi. Brosehe m. le 32 1 Patseb 33 1 Sølv forgi. Brosehe m. le 31 1 do. do. Bo. m. do do. do. do. m, do Slip sen aale 37

3 fritstaaende Havegynge 39 1 Skærm Amalie Schultz Konkursbo Skilderier 41 1 do do do PJet Brødbakke 45 2 Vaser, 1 Kande 46 1 Portiere 47 3 Skilderier 48 4 do Pastel Wienerstole (defekte) 51 8 Nøddeltræs Beværterborde (do.) 52 5 Jem Havebænke (do.) gi. Jern Havestole (do.) do. do. (do.) 55 4 do. do. (do.) do. Haveborde (do.) 57 1 gi. rundt Bord 58 1 malet do Træ Havebænke 60 1 Bordplade a 1 Mah. Chiffoniere 61 1 No-Ideti æs Pillespejl med Konsol 62 1 Gulvtæppe 63 1 Lænestol med Fantasistof Ni Bordtæppe 65 2 Fag Portierer 66 i lille Beværterbord 67 7 Stk. Kobber laag 68 1 forgl. Spe(jlkonsol 69 1 Hængelampe 70 1 Messing Forsats 71 9 Skilderier 72 2 Fag Gardinel 73 B1omsterstander 74 2 Fgetræs Stole 75 j Visitkorts.caal 76 1 Standerlampe 77 Chaiselongue med Mekka 78 1 Sofa og 1 Stole med rødt Plyds 79 1 Gulvtæppe 80 1 forgl. Pillespejl med Konsol 81 1 Fag Portierer 82 o O Fag hvide Gardiner 83 9 sorte Søjler 81 2 Terrakotta Figurer 85 9 Kandelabre 86 1 stort Maleri 87 i Skammel 3 Sofapuder 88 i malet Kommode 89 i malet Klædeskab 90 i Fag Gardiner 91 i Haandk 1ædestativ 5

4 Sengeforligger 98 Div. Fajance og nogle Glas Nikolajvej malet Kommode 95 1 Kanapé 96 1 Klædeskab 97 6 Egetræs Spisestuestole 98 1 do. Buffet med Opsats 99 I Maleri do do C'haiselongue Hansen. C. Rasmussen. Fru Christianse antikt Spejl Nøddetræs Spisestuestole Nøddetræs Buffet med Spejlopsats Chr. Rasmussen Maleri (Chr. Rasmussen) do. (samme) do. (samme) do. (samme) 7 P. B overpolstret Sofa, 2 do Lænestole, 4 do. Salonstole ottekantet Nøddetræs Salonbord Mah. Senge med Indlægning, 1 do. Toiletmøbel med do., 1 do. Servante med do-, 2 do. Natskabe med do., 1 do. Klædeskab med Spejl Talbitzer Mah. Seng med Fjedermadrats 114; '1 Lino leuffl stæppe Skilderier 11«1 Spisebord med 3 Plader Paa Begæring af Sagfører Fan Figur lille Buti ks»skab, 1 Slum tjener Spejl med Konsol lille Bord Chaiselongue med mønstret Betræk 1.22 i Klapbord 123 o Stole med Rorsæder 124 l Klaverstol (Nøddetræ) 125 i sortmalet Disk 126 i Isskab 127 i Æske med Bøger 128 l rundt Bord (Naturtræsfod) 129 i Hængelampe

5 x Regulatoruhr 1:VI >Billpder i Ramme do. i do. a <i do. i do. b (i Platter 1>8 i0 Billeder 131 I Mah. Barometer i;'5 2 Krus Figurer 137 I Plalrde-menage 138, 2 Bakker Bakker med Nikkelkani Kiksdaase Stk. Linoleum Billeder i Ramme kinesisk Brødbakke og Børste III 1 malet Klædeskab do. Kommode do. Servante med Marjnoropsats Mah. Natborde do. Toiletmøbel Haa udklæde stativ 150 l malet dobbelt Klædeskab Stativ til Barber spejl Spejl 15 1 Sofa med gr. Betræk 15 i 2 Stole med do Lænestole med do Divan med mønstret Betræk rundi Bord 158 i Nøddetræs Etagere 151) i graa Kuffert* Blomsterglas 161 l malet Skab Symai'kinebord Papirkniv 161 Liv. Skrivebordsting (1 Stk.) Gulvtæppe Skindtæpper. 1 Forligger Krystal Lysekrone a 1 rod Ampel b 1 Figur (defekt) do. do Maleri Fag hvide Gardiner med Stænger Fag hvide do. med do Søjiler med Elefanttænder Bambus Bord Skilderier i mørke Rammer (175 3 do. i forgi. do Figur Sladrebænk (defekt) Skammel Urtepotter do Visitkortskaal Figurer Figur (Æg) S*

6 Skrivetøj Konkylie Figur: Hund (defekt) Jardiniere 188 "i Vase Figur 190 i Kagekasse Vandstel 192 i Skammel Trappe,-tiger 194 i Sirygebredt Krukker i(k; i Kakkelovnsskærm Spyttebakke ^krivebordisstøl Vridemaskine 200 i Likørstel med <> Glas Nøglebrædt 202 l Servantebord Skilderier Trækgardiner Taburet 21 '<i 1 Vandkaraffe 207 (i Spisestuestole C. 11 Paa Begæring af Overretssagfører Anton Petersen. 208 I forgik Taffel uhr a 1 Egetræs Chatol opretst. Piano i sort Kasse a i Ruflet med Opsats antikt Skab Kuk uhr Taffeluhr L. Christiansen. T. Johansen. I I ' 2 i.8 1 Æiske mørl franske Lys til elektriske Kroner C Udhængasikal) med Spejlglas Jensen. 215! gi. Herreeykle Mah. Chatol a I Regnfrakke, Lysestage Chr. G. 1 Kaabe

7 li? Morter Messing Svingkedel 220 i do- do do. Kande med Fyrfad Kobber Tragt do. smaa Kobbergenstande, 1 Bakke 224 2? d'o. B lø mster] ardi nierer do. Blomsterpotte do. Kasserolle 227 i do. Kaffekande do. Blomsterpotte paa 3 Ben do. Dørslag Kobber Kasserolle med Laag Nøddetræs Toiletspejl Mali. Hængereol antikt forgi. Spejl lille forgi. Spejl Mah. Pillespejl med Skab malet Chiffoniere 2(37 1 Nøddetræs Buffet do. Dameskrivebriid do. Heri eskrivebord med Skabe Kupler Bordlampe, 1 Xjampefod Hængelampe ao Urtepotter 245 Diverse F ajanee Skrivetøj. 1 Bakke m. m Sia ti v med Æggebægere 218 i Piat-de-menage Porcella:nsk ander Kar af fer, i Bisquitsskaal Platter 252 Diverse Nips 254 I Nøddetræs Skrivebord 255 * Rygebord med Garniture Brodskærer, nogle Gryuer Kobberkedel 2 VS 2 smaa Malerier Skilderier, 2 Rammer Skilderier dø. 262 Diverse tomme Rammer Tr,ædesymaskine 264! Chaiselongue Bisquitfigur Gibsfigurer do Spisestuestole Skrivebordsstol Gardinstænger Skilderi og 1 Broderi Skilderier 273 C do Seng med Fjedermadrats

8 Spisebord 27<> 1 flugtstol Klagere lille Bord, 2 Puder 27!) 1 Gyngeskammel, 1 Stumtjener gi. Lænestol Sofa 282 l Puf med Kokkesi to j 283 I malet Kla;deskab Krogh Sm udstop kurv 285 il Jej nseng Skilderier Barnebadekar 288 i Kurv med div. Fodtøj Egetræs Standkiste Overfrakker. 1 Regnfrakke. 1 Jakke Gulvtæppe Salonbord Brosehe. nogle Frimærker m. m. 291 I Tegnebestik Plet Spiselskeer Plet Gafler do. do Rmt. Dameuhr K i kkert Garderobe Stativ malet Bord Nr 302 l Hængelampe do do. m. m. >0-) 1 Spisebord 30(> 1 Dameeykle Jernseng Barnevogn Legevogn Kuffert med Bøger Fjedermadratser og 2 Træsenge Linoleums Gulvtæppe Gaskroner rund Servante Barnekommode 316 i Bænk lang Bauik 3(18 1 lang do gi. ( /haiselongue Nøddetræs Skrivebord Mah. Skrivebord malet Skrivebord malet Skriveord med Skabe Spisebord med 3 Plader Madrats, 1 Skraapude Barnestol med Bo id Stole Spisestuestole Chaiselongue do do. m. Mekka 15

9 Chaiselongue med Mekka 334 i gi. Sofa F eltseng >36 1 Puf med Køkkentøi Toiletspejl Strandkurv Monberg. Lund Græsslaamaskine til Plæner Hall Mesvsing Udstillingsstativ for Skomagere Fru Bertelsen Feltseng mecl Hømadrats antik Gu'ldbrosclie Regnfrakke Dameo verstykke do (stribet) antik Bordlampe Tobaksdaase Rygegamiture Bind Danmarks Landbrug Bind do Bind do. 3 >2 1 Bind do Bind do Bind do Bind Danmarks Land brug Bind do Bind do Bind Danmarks Hovedstad" Bind do Bind do Bind Industri og Haandværk Bind 364 Punsch" Paris i Pragtbind Pakke Hæfter Servante med Marmoropsats do. med Stel malet Klædeskab Enkefru Cecilie Svendsens Dødsbo Plet Spisegafler a 12 Desfcertgafler Plet Spiseskeer do. Gafler do. Spisegafler Paalægsgafler Plet Dessertskeer smaa Sølvskeer do. Thesie Flaskepropper Slolv Flødekande do. Sukkertang do. Sukkerskaal

10 Solv Kagevke i do. Grødske 385 i do. Saueeske 3S<; o Plet Kandelabre do. Spiseskeer 388 r» Solv TI teskeer 389 i do. MedaiJUe, ) do. Kaffeekeer m\ i Guld Brosehe 392 i uægte Brosehe lille norsk Sølvmønt 39! l Plade-Fihger.ri.ng Skjorteknapper lille Kors Brosehe med Mosaik Solv Brosehe Guld do. 10«1 do. Pals.eh med Perle Par Ørenringe og 1 Brosehe a 1 Smørkande Haararmbaand med G uld laas Nøgleholder og 2 Spænder Haarhalsbaand Plet Lysestager Æske.Jettens Salatsæt a 1 Sølvpil Silketæppe med Vat a 1 Bordta^ppe. 1 Fag Gardiner i smaa Tæpper i 10 2 røde do. 111 I stribede Puder Overdyner stribedie Underdyner III 1 Mah. Seng med Madratser Hii 11-3 i do. Servante a 4 Lagener, b! Sengetæppe, 1 Hylde 317 I Stole med Rorsæder a I Blomsterborde, 1 Kokkenstol Al 8 1 malet Bord a, 5 Rullegardiner, 5 Gardinstænger 111) 2 Fag Gardiner a 1 Pianostol maj^t Kommode a 1 Vridemaskine, 1 Stumtjener m. m malet. Klædeskab Duge Frytid^eservietter og Pynteduge do. i forskellige) 42") 4 Haandklæuer P udebetræk Fag hvide Gardiner 128 I Bordtæpper 42!) 1 strikket Sengetæppe Haandklæder m. m r) 431 'I Frytndjseserviøfttfer Servietter 19

11 433 1 Dug 434 (i Haandklæder 13C) 1 broderet Kiokkestræng 436 I Haandta -ke Sofapude Nikkel Thepotte Fag Gardiner Kakkelovnsskærm Trædesymaskine Mali. Buffet rundt Spisebord 4 l i 1 Gibsfigur rundt Bord Gulvtæppe Messing Forsats Nøddetræs Bogskab Mah. Spillebord Lænestol Sofa og 6 Stole med rødt Plyds opretstaaende Piano (Feiunibs Fabrikat) 454 ' ) Fag røde og 3 Fag hvide Gardiner Aneroidbarometer antik Lampe Skilderi Bordlampe Sofaspejl Puf bornholmsk Stueuhr med Musik maiet Linnedskab 21 * 462 a 1 do. Klædeskab 4b3 1 Kommode Kuffert Kasse Kurv erejsekuffért malet Klædeskab Stole med Rørsæder Kasse Pt'troieumsovn Kai*, 1 Ballie Fajance Spisestel forskellige Glas P ar Kopper Poreellæns Assietter Plat-de-menage Stativ med 6 Æggebæger«478 2 Saltkar, noget Fajance 1(79 1 Stykke rødt Plyds P ar Børnelagener graat Shawl a 12 Rødvinsglas Portvinsglas forskellige Glas Nielsen Sengehimmel, 1 Ba^ttæppe Haandtaske Fru Christiansen.

12 \ Nr 1,% 1 St rygebrædt UdWamgsiskab IS,S 1 K rolhaarsm adrats Spisebord med 1 Plader Ohaiselong'ue Gulvtavppe Kasse forskelligt 191 l(>:» 1 Trædewymaskijie 1 (mksteg eovn Rasmussen. Frederik. Fru Christiansen. Tømrermester Ernsts Dødsbo. i*><; 1 Ninldeftræs Buffet Træseng malet Kommode malet Bogskab 500 i.jernpengeskab f T i & 23 Sælges Onsdag Kl. IV ny Jakkeklædning 502 i do. do do. do do. do do. do do. do do. do do. do do. do do. do do. do. 512! do. do do. do J do. do do. do. 5 Li, 1 do. do do. do. 518! do. do do. do do. do do. do do. do do. do do. do do. do.

13 526 1 ny Jakkeklædning 527 l do. do do. do do. do do. do H crreregnf rakke ny J akkeklædning do. do. 534»i- do. do do. do do. do do. do do. do do. do do. do do do do. do do. do do- do do. do do. do do. do do. do do.. do do. do do. do do. do do. do ny J akkeklædning do. do do. do do. do do. do do. do. 560 l do. do do. do. 562 o cy;: ledæk 563 o do do do do do do do do do do do do. a 2 do. b o L* db. c 2 do. d 2 do. e 2, do. f 2 do Dameuhre

14 Lommeuhre (Nikkel) 605! Saks do Lommeknive do.,, 607 I do ,do. (sepr.) Sakse do- (sepr.) do do Lommeknive Par Knive og Gafler B arbergarnitiner Gafler do do Brocher Sæbv.-daaser 614 j Kæde Barberkoste do do. 616 I do. 588 i ao do Daaseaabnere Slipsenaale Tranchersakse Kæder Sakse do Lommeknive < Slipsnaal Nøddeknækker 622 L Broche Sakse do Lommeknive 62!i 1 Par Manchetknapper Sakse Armbaand Nøddeknækkere Kæder Lommeknive do do do do Uhr i Kasse (med forgi. Skive) Sakse Vækkeuhre (sepr.) Lommeknive Staanhre (sepr.) do. * Barometre do Uhre mec! Barometre (sepr.)

15 28 ( Baromeire (sepr.) stor Harmonika mindre do Barber garniture Uhre med Barometre liarbergam iturer do do Staauhre (sepr.) Staauhre (sepr.) do Barbergarniture Regu.atoruhr do do do do do do do do. 655 I do Staauhr med forgi. Skive Gramafoner (sepr.) Gramafonhorn P ar Damesko Nøddeknækker Barberkoste <>;>2 5 Sæbedaaser Nr Baromefer Cigartænder smaa Barometre 666 9a Gramofonplader Atlantis (sep)r.) do. Globus" (sepr.) Harmonika elektriske Lommelamper Dameregnfrakker (sepr.) Herrereguf rakke Bøger brugte Uhre 674t S40 Stk. Maanedsmagasiner 29 Sælges Tirsdag Kl. IV Gulvtæppe, 3%\ 2% Al do-, 3 X 434 Al do-, PA X 4% Al do., 4 X % Al do., 3 X 4 Al dg., 2% X 4 Al do.. 3 X 4K Al do., 3K X 2% Al. 683 i do., 5 X^ 3X Al do., 3^ X 4% Al.

16 \ Gulvtæppe, 3% -X 1 Al. 68$ 1 do., 2% X 4 Al do., sy4 X 4% Al Kok estæppe, -1% X 3% Al do., 5% X 4 Al Fag Portiere

17 Al Flytning til og fra Auktionsstedet besørges af C. Grønbæk, Falkonerallé 16, 3. Tlf. Vester 2449 u

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8,

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, KATALOG over AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, hvor der efter Begæring af Arvingen i Boet efter afdøde Enkefru Margrethe v. d. Hude bortsælges det Boet tilhørånde

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

AUKTIONEN, der afholdes

AUKTIONEN, der afholdes bhlo KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes JVIandag d. 17. JMovbr. 1913, Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Enkefru, Consulinde Johanne Unnas

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til.

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til. KATALOG til Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. Fredag den 30. M a rts 1917 Form. Kl. 11 x/2 over Dødsbo-Bohave Malerier m. v. Eftersyn: Auktionsdagens Formiddag. Betalingen erlægges til Birkefuldmægtig,

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form..

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form.. K A T A L O G til AUKTIONEN, d er a f koldes Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Kl. 11V2 Form.. Ratksacksvej 14, hvor der paa Begæring af O verretssagfører Jon Krabbe som executor testamenti bortsælges det afdøde

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage,

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 2, Marts 1914, Kl. 10 Form., og følgende Dage, Allégade 35, hvor der sælges det Dødsboerne efter Enkefru Jensine Kirstine Bang. født Sørensen, Frøken Birgitte'Cecilie

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa KATALOG 4 F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa Nørregade Nr. 41 en Del gode ældre Møbler m. v. Af Kataloget fremhæves: 1 udmærket sort poleret Kabinetsmøblement,

Læs mere

MØBLER oo INDBO Befordringstøj

MØBLER oo INDBO Befordringstøj RASMUS NIELSENS AUCTION S FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^ D C D C D C D C 3 C D C D C ) C g 3 C D C D C D C D C D C D C D C D C 3 C D C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, lste SAL, FREDAG

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende

en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende I KATALOG til AUKTION paa Villaen Hellerupvej Nr. 86 i Hellerup Tirsdag den 25. Juni 1918, Form. Kl. II1/* over en Malerisamling og Bohave m. v. tilhørende Direktør Victor C. Lassen. Malerierne sælges

Læs mere

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g,

AUKTIONEN. K A T A L O G til. T irsd ag den 3 0 te J u m, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., K l. 1 0 F o r m i d d a g, (G K A T A L O G til AUKTIONEN J e r a f koldes T irsd ag den 3 0 te J u m, K l. 1 0 F o r m i d d a g, Vodroffsf>lads N r. 2, 1. S., H h v o r der J>aa G ru n d af B ortrejse sælges et om trent n y t,

Læs mere

Herskabeligt Indbo Malerier

Herskabeligt Indbo Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 ( D a ny Telefon 1282. T h e a te r). KATALOG ti/ Auktionen Tirsdagen den 20. Marts 1917 Formiddag Kl. Il og félgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form.

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. KATALOG til AUKTIONEN over den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 afholdes Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. og følgende Dage, Bernstorffsvej 19, hvor der bortsælges Malerier,

Læs mere

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes paa Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage KO KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Onsdag den 16, December 1914, Kl. 10 Form,, og følgende Dage Allégade 35, hvor der bortsælges en Del Løsøre, tilh. forskellige Boer og en Del Effekter, udlagte ved

Læs mere

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m.

A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. A u k t i o n o v g p udmærket Indbo. En stor Del brugte Møbler m. m. Onsdagen d. 30 Januar, Formiddag Kl. 11 og følgende Dag bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41, bortsolgt paa Grund

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

Auktionen. Malerier. Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Tirsdag den 26. Maj 1908 Form. Kl. 11 og ft g. Dag KATALOG SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Malerier. Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Tirsdag den 26. Maj 1908 Form. Kl. 11 og ft g. Dag KATALOG SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Aim ir algade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 26. Maj 1908 Form. Kl. 11 og ft g. Dag i Rømersgade Nr. 9, 2 over det Frøken Marie Elisabeth Hassagers

Læs mere

Holbergsgade Nr. 14, Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Lauritz Christensen, Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\%

Holbergsgade Nr. 14, Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Lauritz Christensen, Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\% ------- Frivillig og Tvangs-Auktion over Indbo, Piano, Malerier, Kontormøbler. Mandag den 9. Septbr. Form. Kl. \\% bliver ved Auktion, der afholdes Holbergsgade 14, bortsolgt ifølge Rekvisition af Hr.

Læs mere

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701.

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONS FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 «Jm a ac63d Torsdag den 20. Maj 1915, Form. Kl. 11, og følgende Dag sælges ved Auction paa Nørregade 41, 1ste Sal en Del Møbler og Indbo,

Læs mere

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41 bortsolgt et godt vedligeholdt mindre Indbo samt en Del omtrent nye Kontormøbler

Læs mere

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n

napoleonsbilleder, K A T A L O G en Sam ling A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, øm- over som bortsælges ved A u k tio n K A T A L O G over en Sam ling napoleonsbilleder, som bortsælges ved A u k tio n A llé g a d e 3 5, M andag d. 1. O ktober 1917, K l. 1 E fterm iddag. øm- E fte rsy n J>aa A u k tio n sste d e t L ørdag

Læs mere

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL.

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL. KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 KL. 11*/, FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF. 9720-9774 EFTERSYN:

Læs mere

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG tii Auktionen Torsdag d. 2. Maj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen. over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen Torsdag den 25. M aj 1916 Fmd. Kl. 10 og flg. Dag i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Malerier, Fodtø], m. m.

Læs mere

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 Fredag den 29. Januar, Form, Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt en Del udmærkede Møbler,

Læs mere

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41

KATALOG AUKTIONEN. Rasmus Nielsen, Nørregade Nr. 41 Telefon 1016 TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 KATALOG AUKTIONEN TIRSDAG D. 3. APRIL FORM. KL 11 PRÆCIS P A A NØRREGADE 41 EFTERSYN: «-»«> Mandag d. 2. April Kl. 11 3 Betalingen erlægges til Undertegnede hvor Kataloger faas Rasmus Nielsen, Nørregade

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

KATALOG til. KUNSTSAGER og MØBLER.

KATALOG til. KUNSTSAGER og MØBLER. H 731 KATALOG til Auktionen over KUNSTSAGER og MØBLER. Paa Begæring af Overretssagfører Prangen aiholdes Auktion Akasiavej Nr. 3 Onsdag den 14. ds. og følg. Dage, Kl. 10V2 Form., over en Del af det afd.

Læs mere

Auktionen Mandag d. 1. December 1913 Form. Kl. 11 og flg. Dag i Farvergade 6, Stuen efter Begæring- af. antikke Møbler, Indbo, m. m.

Auktionen Mandag d. 1. December 1913 Form. Kl. 11 og flg. Dag i Farvergade 6, Stuen efter Begæring- af. antikke Møbler, Indbo, m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 1. December 1913 Form. Kl. 11 og flg. Dag i Farvergade 6, Stuen efter Begæring- af Overretssagfører Børge

Læs mere

KAT ALO G RASMUS NIELSEN TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41. EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl.

KAT ALO G RASMUS NIELSEN TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41. EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl. r KAT ALO G TIL AUKTIONEN TORSDAGEN D. 11. A PRIL 1918 FORM. KL. 11 PAA NØRREGADE 41 EFTERSYN: Onsdag d. 10. April Kl. 1 0-3 RASMUS NIELSEN Coaditioner. i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget

Læs mere

AUKTIONEN, Torsdag den 14, Januar 1915 Kl. 10 Form., Allégade 35, til. der afholdes

AUKTIONEN, Torsdag den 14, Januar 1915 Kl. 10 Form., Allégade 35, til. der afholdes k a t a l o g til AUKTIONEN, der afholdes Torsdag den 14, Januar 1915 Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der bortsælges det Dødsboerne efter Frøken Bodil M. CJmstiansen, Enkefru Ellen Hansen, Snedkermester

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age. der afholdes

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age. der afholdes KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 16. November 1914, Kl. 10 Form., og følgen de D age Allégade 35, hvor der bortsælges det Dødsboet efter afd Frøken A. W. Thelle8en tilh. udm. Løsøre og en

Læs mere

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg.

Møbler m. m. FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Cjhr. H e e s E f t f., Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. FORTEGNELSE over Møbler m. m. som bortsælges ved Auktion Fredagen d. 5. Februar 1915 Formd. Kl. 10, og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6, stuen o. o. Af Kataloget fremhæves: Pretiosa. Uhre, Nips, 35 Bind

Læs mere

KATALOG. Kontor-, Butiks-, Lager-Inuentar, Restaurations-Montering og Plet-Service. FALK.ENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (D e l ny

KATALOG. Kontor-, Butiks-, Lager-Inuentar, Restaurations-Montering og Plet-Service. FALK.ENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (D e l ny FALK.ENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (D e l ny Telefoner 1282-10,321. Theater) KATALOG til Auktionen O nsdag den 2. O kto b er K l. 10 og følgende Dag, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse.

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse. Hfif Fortegnelse over Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt den russiske Militærattache Qeneralmajor Is. de Sirelms, samt

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier, Bøger m. m.

Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier, Bøger m. m. r M AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til }»b iio trf fensfs rr*..... s»e,sesil66ttia Auktionen Onsdag; d. 24. Oktober 19I7, Form. K). H og flg. Dage i Farvergade 6,

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG. Mandag den 27, Juli 1914, KL 10 Form., og følgende Dag, Allégade 35,

AUKTIONEN, KATALOG. Mandag den 27, Juli 1914, KL 10 Form., og følgende Dag, Allégade 35, KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag den 27, Juli 1914, KL 10 Form., og følgende Dag, Allégade 35, hvor der bortsælges det Dødsboerne efter Fabrikant Niels Anton Brønnum og Frøken Sofie F. A. Rønne

Læs mere

engang sstr æde 20, Stuen,

engang sstr æde 20, Stuen, M. N. Holms Auktionsforretning Telefon 8144. Lengangsstræde 20. Onsdag den 17. Marts Form. Kl. 11 og følg. Dage bliver ved Auktion, der afholdes engang sstr æde 20, Stuen, ved Vartov Kirke, nær det nye

Læs mere

Møbler og Indbo, Malerier m m.

Møbler og Indbo, Malerier m m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 i 1 KATALOG til Auktionen Torsdag d. 19. Juni 1919, Fm d. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over Møbler og Indbo, Malerier m m. Torsdag

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 23, Juni 1915, Kl. 10 Form., og følgende Dag,

AUKTIONEN. KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den 23, Juni 1915, Kl. 10 Form., og følgende Dag, KATALOG til AUKTIONEN der afholdes Onsdag den 23, Juni 1915, Kl. 10 Form., og følgende Dag, Allégade 35, hvor der bortsælges det Varemægler Th. Broe, Enkefrue H. Haunstrup og Frk. E. Andersen m. fl. Dødsboer

Læs mere

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater)

KATALOG. Cykler, Autom obiler og ISDB@ Kontor- og Butiksinventar, Skrivemaskiner etc., FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater) T e le fo n e r 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Onsdag den 15. September Form. Kl. 10 og følgende Dage x * 69. Kongevej 27 & 29 (Det ny

Læs mere

f " Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER

f  Auktionen Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Dækketøj, Møbler, Malerier, Bøger m. m. KATALOG Farvergade 6, Stl,en SAGFØRERNES AUKTIONER f " AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 1. Oktober 1917, Form. K!. U og flg. Dage i Farvergade 6, Stl,en over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Mandag d Februar 1913, Kl, 10 Form.,

AUKTIONEN, KATALOG til. Mandag d Februar 1913, Kl, 10 Form., KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Mandag d. 2 4. Februar 1913, Kl, 10 Form., og følgende Dag, Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Dødsboerne efter Fru Susanne

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895.

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895. Fortegnelse over det Boet efter afd. cand. phil Fritz Wagner tilhørende Indbo, m. v., som bortsælges ved Auction i Niels Juelsgade 6, 1. Sal o. G., Onsdag d. 9. October og flg. Dage, Form(l. Kl. 11, og

Læs mere

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C.

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Frivillig^otf Tvangsauktion over Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Mandag den 1. Februar Form. KL

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

AUKTIONEN KATALOG. Allégade 3 5, Onsdag den!l. April 1917, Kl. 10 Form., og følgende Dag, til. der afholdes

AUKTIONEN KATALOG. Allégade 3 5, Onsdag den!l. April 1917, Kl. 10 Form., og følgende Dag, til. der afholdes h) KATALOG til AUKTIONEN der afholdes Onsdag den!l. April 1917, Kl. 10 Form., og følgende Dag, Allégade 3 5, hvor der paa Begæring af Frederlksbergs Birks Skifteret bortsælges en Del Løsøre tilh. Frk.

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6 ^ over KATALOG. Indbo, Mebler, Porcelæn, Krystal, Malerier, Kobberstik, Raderinger, Beger m. m.

Auktionen. Farvergade 6 ^ over KATALOG. Indbo, Mebler, Porcelæn, Krystal, Malerier, Kobberstik, Raderinger, Beger m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Onsdag d. 17. November 1920, Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6 ^ over Indbo, Mebler, Porcelæn, Krystal, Malerier,

Læs mere

Elegant Indbo. Malerier

Elegant Indbo. Malerier falkenbergs a u k t i o n e r. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefon 1282. KATALOG til Auktionen Torsdagen den 14. Juni 1917 Formiddag Kl. 11 og følgende Dage, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny

Læs mere

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen KATALOG «> Farvergade 6, Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet, Glas, Porcelæn, Malerier, Platter m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 ' KATALOG «> Auktionen Fredag den 24. November 1916 Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Indbo, Møbler, Sølv, Pretiosa. Plet,

Læs mere

Indbo, M alerier m. m.

Indbo, M alerier m. m. o "se? 2, FORTEGNELSE over Indbo, M alerier m. m. tilhørende Dødsboet efter Kaptajn F. V. B. M EI D E L L samt paa Grund af Bortrejse et 6 Værelses Møblement m. v. som bortsælges ved Auktion T orsdagen

Læs mere

KATALOG WO] RASMUS NIELSENS AUCTIONS- OG COMMISSIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 & 8701 NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 21.

KATALOG WO] RASMUS NIELSENS AUCTIONS- OG COMMISSIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 & 8701 NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 21. WO] RASMUS NIELSENS AUCTIONS- OG COMMISSIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 & 8701 KATALOG TIL AIJCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 21.FEBRUAR 1905, FORMIDDAG KL. 10 OG FØLGENDE DAG OVER MØBLER

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

Auktionen. Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Kunstsager Indbo, Møbler, Malerier m. m. Farvergade 6 Stuen. KATALOG til

Auktionen. Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Kunstsager Indbo, Møbler, Malerier m. m. Farvergade 6 Stuen. KATALOG til AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER * Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 6. November 1919, Fm. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6 Stuen over Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Kunstsager

Læs mere

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 4776 AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 19. Marts 1906 Fonn. Kl. 11 paa

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6 Stuen. Selv, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier. KATALOG til. m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352

Auktionen. Farvergade 6 Stuen. Selv, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler, Malerier. KATALOG til. m. m. SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Fredag den 9. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6 Stuen over Selv, Krystal, Porcelæn, Indbo, Møbler,

Læs mere

Fortegnelse. en Del M alerier %70. nogle gode Løsøreeffekter, Malerierne sælges Kl. 1. tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo

Fortegnelse. en Del M alerier %70. nogle gode Løsøreeffekter, Malerierne sælges Kl. 1. tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo %70 Fortegnelse over en Del M alerier tilhørende Grosserer H. T. Mohrs Bo samt nogle gode Løsøreeffekter, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i Amaliegade Nr. 12, 1 Sal, T orsdag den 13 Maj

Læs mere

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y.,

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., Hb'lo FORTEGNELSE over det Boet efter afdøde Enkefru L. Kuhi født Aagaard Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., der bortsælges ved offentlig Auktion Tirsdag den 17. December 1901, Kl. 11, og følgende Dag

Læs mere

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG Auktionen til Tirsdag den 14. December 1915 Fmd. Kl. og flg. Dage i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Platter, Pretiosa m. m.

Læs mere

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen

Herskabeligt Indbo, FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1Sal - - C hr. H e e s E ft f., Enkefru Amanda Salomonsen FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Glas, Porcelæn, Mah. og Egetræs Møbler, Lysekroner, gi. Stueuhre, Antikviteter, Tæpper, Malerier, gi. Kobberstik ni. m. tilh. Boet efter afd. Enkefru Amanda Salomonsen

Læs mere

KATALOG. Tn, LØSØRE-AUKTIONEN, AMICISVEJ 1'. ONSDAG DEN 13. DECBR. 1905, KL. 11 FORM.

KATALOG. Tn, LØSØRE-AUKTIONEN, AMICISVEJ 1'. ONSDAG DEN 13. DECBR. 1905, KL. 11 FORM. KATALOG Tn, LØSØRE-AUKTIONEN, AMICISVEJ 1'. ONSDAG DEN 13. DECBR. 1905, KL. 11 FORM. 5wr KATALOG TIL LØSØRE-AUKTIONEN, AMICISVEJ 4'. ONSDAG DEN 13. DECBR. 1905, / KL. 11 FORM. KONDITIONER. i. Alt sælges

Læs mere

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag,

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag, Fortegnelse over antike Møbler, Malerier, gi. Kobberstik i antike Rammer, smukt Sølv og Flet m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion, Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 Katalog over Maleri-Auktionen 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 i Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 25. og Søndag den 26. Januar fra Kl. 11 4. Kommissioner modtages af aut. Taksator,

Læs mere

Auktionen. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Bøger ni. m. KATALOG til. Farvergade 6, stuen, (fa SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Bøger ni. m. KATALOG til. Farvergade 6, stuen, (fa SAGFØRERNES AUKTIONER T (fa AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag d. 21. M arts 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen, over Selv, Plet, Glas, Porcelæn,

Læs mere

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Krystal, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, eleg. og udm. Møbler, Tæpper, Gardiner, Flygler, Billarder, Malerier, Kobberstik, Bøger m. m. tilh. forskeli. Auktionsrekvirenter

Læs mere

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den II, Juni 1913, Kl. 10 Form., og følgende Dag, 6 3 (7 y. der afholdes

AUKTIONEN, KATALOG til. Allégade 35, Onsdag den II, Juni 1913, Kl. 10 Form., og følgende Dag, 6 3 (7 y. der afholdes 6 3 (7 y KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes Onsdag den II, Juni 1913, Kl. 10 Form., og følgende Dag, Allégade 35, hvor der paa Begæring af executores testanienti i Boet efter afd. Enkefrue Cancelliraadinde

Læs mere

Auktionen mandag d. 27. M aj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i

Auktionen mandag d. 27. M aj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen mandag d. 27. M aj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Messing- og Kobbergenstande,

Læs mere

KATALOG. Møbler og Indbo NØRREGADE 41, 1STE SAL, Fru A. Wilkening ONSDAG DEN 9. JULI 1913

KATALOG. Møbler og Indbo NØRREGADE 41, 1STE SAL, Fru A. Wilkening ONSDAG DEN 9. JULI 1913 V X RASMUS NIELSENS AUCTIONS FORRETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701. ( DC DC DC 3C DC DC DC DCgDCgDC DC DCgDC DC DC DC 3C 3cgDC D HHPI KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1STE SAL, ONSDAG DEN 9.

Læs mere

Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter

Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, tilh. Dødsboerne efter Frk. MARIE BOBERG, Boghandler C H R. FLOR m. flere samt ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører A. H. Si esby en Del et Dødsbo tilh. Effekter,

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

m. m., en Del antike og moderne Møbler, Sølv, Krystal, Malerier, antik Porsellæn, et Parti Cigarer 5W I fortegnelse over Vestervoldgade 7 9, Stuen,

m. m., en Del antike og moderne Møbler, Sølv, Krystal, Malerier, antik Porsellæn, et Parti Cigarer 5W I fortegnelse over Vestervoldgade 7 9, Stuen, V) 5W I fortegnelse over en Del antike og moderne Møbler, Sølv, Krystal, Malerier, antik Porsellæn, et Parti Cigarer m. m., som sælges ved offentlig Auktion Vestervoldgade 7 9, Stuen, Onsdagen den 4. November

Læs mere

Priser eks. moms på møbler til forhandler

Priser eks. moms på møbler til forhandler Priser eks. moms på møbler til forhandler Vælg gruppe Vælg Varenummer Varetekst Søg Valgt sortering: Gruppe L30 Varenummer 1680 Tekst Bord antik mahogny rund marmor 71x85 cm. Forhandler pris Antal på hovedlager

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m.

A u k t i o hen. Farvergade 6 over. KATALOG til. Selv, Plet, Glas, Porcelæn, Møbler, Indbo, Gulvtæpper m. m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til. A u k t i o hen *.s.. Fredag den 14. /VlaJ 1920,* Forhi. Kl. 10 og følg. Hverdage i Farvergade 6 over Selv, Plet, Glas, Porcelæn,

Læs mere

AUKTIONEN der afholdes

AUKTIONEN der afholdes KATALOG til AUKTIONEN der afholdes Onsdag den 10. og Torsdag den II. Oktober 1917. Kl. 10. Formiddag, Allégade 35, hvor der bortsælges en Del Løsøre, tilhørende Dødsboerne efter Enkefrue Grundtvig og Frøknerne

Læs mere

VEXELMÆGLER M. S. MEYER

VEXELMÆGLER M. S. MEYER HU1! / K A T A L O G over det Dødsboet efter VEXELMÆGLER M. S. MEYER tilhørende Indbo m. m., (ler bortsælges ved offentlig Auktion paa Afdødes Bopæl, Dannebrogsgade ^>*2. Sal Tirsdag og Onsdag d. 22. og

Læs mere

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar Indbo og Løsøre, Malerier

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar Indbo og Løsøre, Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) Telefoner 1282-10,321. KATALOG til Auktionen M a n d a g den 11. N o v b. K l. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m.

Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Guld, Sølv, Smykker, Malerier m. m. tilh. Boerne efter afd. Kontreadmiral C. F. Sc hel ler, Enkeprovstinde E. Krogh, Enkefru Sofie Gedalia, Salmeri Ponticelli m. Fl.

Læs mere

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum)

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) FRANSK KUNST Tirsdag den 2 0. Febr. 1917 Kl. 12 bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) en meget fin Samling MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere Eftersyn Søndag den 18. Februar

Læs mere

herskabeligt Indbo Auktionen Onsdag den 21. Maj 1913 Form. KL 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over m. m. KATALOG til SAGFØRERNES AUKTIONER

herskabeligt Indbo Auktionen Onsdag den 21. Maj 1913 Form. KL 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over m. m. KATALOG til SAGFØRERNES AUKTIONER AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Onsdag den 21. Maj 1913 Form. KL 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over herskabeligt Indbo m. m. Onsdag Kl. Torsdag

Læs mere

KATALOG til Auktionen

KATALOG til Auktionen FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefoner 1282-10,321 KATALOG til Auktionen M andag den 13. Maj Kl. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) over Kontor-,

Læs mere

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til

Auktionen. Farvergade 6, over. Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Raderinger m.m. KATALOG til AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 2. September 1919, Form. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, over Stuen Sølv, Glas, Porcelæn, Møbler, Malerier,

Læs mere

Auktionen. Indbo, Møbler, Sølv, Glas, Porcelæn, Malerier, Kobberstik, Raderinger m. m. KATALOG til. Farvergade 6, stuen

Auktionen. Indbo, Møbler, Sølv, Glas, Porcelæn, Malerier, Kobberstik, Raderinger m. m. KATALOG til. Farvergade 6, stuen r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Onsdag d. 6. November 1918, Form. Kl. 10 og følg. Hverdage i Farvergade 6, stuen over Indbo, Møbler, Sølv, Glas, Porcelæn,

Læs mere

Herskabelige Indboer,

Herskabelige Indboer, FORTEGNELSE over Herskabelige Indboer, Glas, Porcelæn, Guld, Sølv, Malerier m. m. ti lh. afd. Professor Carl F. Andersen, Frk. Charlotte Bech, Frk. Emma S. Varberg m. fl., og som bortsælges ved Auktion

Læs mere