Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland"

Transkript

1 Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning af pulje til refusion af hospitalsmedicin... 5 Skema 3: Revideret samarbejdsaftale om børneoftalmologi... 6 Skema 4: Flytning af lønbudget fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsapoteket... 7 Skema 5: Flytning af fødsler fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens. 8 Skema 6: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2014 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller... 9 Skema 7: Forøget EPJ-indsats i IT-Sundhed Skema 8: Arbejdsmedicinsk klinik til personalepolitiske puljer vedr. personalepsykologordning Skema 9: CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling til projektet Hvordan har du det? Skema 10: Akuthus Lemvig Skema 11: Hospitalsapoteket, midler til nyt kølerum Skema 12: Ny fælles IT-platform Skema 13: Controlling af store anlægsprojekter Skema 14: Ændret brug af bevilling til høreklinikker REGIONAL UDVIKLING Skema 15: Anlægsprojekt, Aarhus Letbane FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 16: Business Intelligence samles i én enhed... 19

3 0. OVERBLIK Bevillingsskemaerne er af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager. Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for Drift 2015 Anlæg Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Indtægter Rådighedsbeløb + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter 2015 (indeks 134,0) Bevillingsændringer Sundhedsområdet: Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers -236 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Psykiatri -795 Fællesudgifter og -indtægter Andel fælles formål Centrale puljer Regional Udvikling: Kollektiv Trafik Øvrige: Fællesstabene Overførsel til konto Likvide aktiver Låneoptag Bevillingsændringer i alt Side 3 af 19

4 1. SUNDHEDSOMRÅDET Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet Hospitalsenhed Midt har med regionsoverblikket indmeldt et mindreforbrug på 10 mio. kr. Det foreslås, at Hospitalsenhed Midt får overskuddet overført til 2018, for at give bevilling til områder med et forventet merforbrug. I 2015 får puljen til besparelser tilført midlerne. Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest er blevet enige om at bytte overførsler således at Randers får en større del af puljen til overførsler i kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenhed Midt Centrale puljer, puljen til besparelser i 2015 Centrale puljer, puljen til overførsler Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Bevillingsændringer i alt Side 4 af 19

5 Skema 2: Udmøntning af pulje til refusion af hospitalsmedicin Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til medicin i Region Midtjylland i Der forventes en udgiftsstigning til medicin på godt 122,463 mio. kr. i 2015 i forhold til Det foreslås, at beløbet udmøntes med dette overblik, og videreføres i 2016 og i årene frem. Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til refusion af hospitalsmedicin, jf. nedenstående skema kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Horsens Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og -indtægter, refusion af hospitalernes medicinforbrug Bevillingsændringer i alt Side 5 af 19

6 Skema 3: Revideret samarbejdsaftale om børneoftalmologi Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital har revideret den eksisterende samarbejdsaftale vedr. børneoftalmologi, hvorved der flyttes en ugentlig arbejdsdag fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital. Aftalen indebærer, at der skal flyttes budget fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital svarende til 118 t. kr. årligt fra og med kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Bevillingsændringer i alt Side 6 af 19

7 Skema 4: Flytning af lønbudget fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsapoteket Apoteket har fire serviceassistenter til at varetage logistik og rengøringsopgaver på apoteket på Hospitalsenhed Midt. Inden dannelsen af det fælles regionale apotek, var de fire personaler ansat med tilknytning til Serviceafdelingen på Hospitalsenhed Midt, som pt. har budgettet. Sideløbende med dannelse af det fælles apotek er gennemført en reorganisering af Serviceassistenter, som betyder at Serviceassistenter er ansat decentralt på hospitalet i den afdeling, hvor de løser opgaver. Derved har afdelingsledelsen ledelsesretten og budgettet til medarbejderen. Det indstilles derfor, at budgettet til de fire serviceassistenter flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Apoteket, således budgettet placeres organisatorisk sammen med retten til at lede og planlægge personalets opgaver kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenhed Midt Fællesudgifter og indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket Bevillingsændringer i alt Side 7 af 19

8 Skema 5: Flytning af fødsler fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens Flytningen af 268 fødsler fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens fødslerne blev påbegyndt 1. juli 2013 ud fra et hensyn om at sikre bæredygtighed for alle regionens akuthospitaler samt at sikre en tilpasning af aktiviteten på Aarhus Universitetshospital til de fysiske rammer i DNU. Målet er, at Hospitalsenheden Horsens skal varetage 92,9 % af alle fødsler fra Odder og Skanderborg Kommuner, hvilket svarer til flytning af 268 fødselsforløb. Det foreslås, at der flyttes budget fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens. Vurderingen er, at størrelsen på budgettet skal baseres på taksten for et ambulant standardforløb. Derudover er vurderingen, at potentialet på flytningen af 268 fødselsforløb pr. år fastholdes. Den regionale tilbagefaldsmodel, 40/80-modellen, bruges som metode til at beregne størrelsen på den budgetmæssige flytning. Det giver en varig budgetmæssig flytning fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens på 3,76 mio. kr. I 2014 blev der flyttet 211 fødselsforløb, og der skal derfor flyttes budget fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens i 2014 svarende til 40 % af DRG-værdien ved 211 fødselsforløb, dvs. 2,96 mio. kr. Dermed øges budgetændringen i 2015 til 6,72 mio. kr kr., 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Aarhus Universitetshospital Bevillingsændringer i alt Side 8 af 19

9 Skema 6: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2014 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 dagsordenspunkt 3 blev det bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet. Da regnskab 2014 nu er afsluttet, korrigeres budget 2015 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2014 i henhold til principperne i den nye økonomiske styringsmodel kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Aarhus Universitetshospital, samhandel Hospitalsenhed Midt, samhandel Aarhus Universitetshospital, adm. Udgiftskonto Hospitalsenhed Midt, adm. Udgiftskonto Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner Bevillingsændringer i alt Side 9 af 19

10 Skema 7: Forøget EPJ-indsats i IT-Sundhed IT-Sundhed har i de sidste 2 år haft en midlertidig bemanding til imødegåelse af en øget arbejdsindsats i forbindelse med konsolideringen og den fortsatte udvikling af MidtEPJ. MidtEPJ er blevet betydeligt større og med flere og mere komplekse funktionaliteter, hvilket bl.a. har betydet en tredobling af antal brugere og en firdobling af antal transaktioner. Samlet set betyder denne udvikling en stigning i antal supportsager, stigning i vedligehold og stigning i den udvikling som It-afdelingen selv skal levere til MidtEPJ. Det må nu derfor konstateres, at der er behov for en permanent løsning kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, It Sundhed Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Psykiatri Bevillingsændringer i alt Side 10 af 19

11 Skema 8: Arbejdsmedicinsk klinik til personalepolitiske puljer vedr. personalepsykologordning Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, overfører kr. (p/l 2015) til personalepolitiske puljer svarende til 20,5 timer pr. uge. Hele ordningen (37,5 timer) vil herefter være finansieret af de personalepolitiske puljer, hvorfor Arbejdsmedicinsk Klinik årligt vil fremsende en regning til Koncern HR, der således refunderer den faktiske lønudgift, som Arbejdsmedicinsk Klinik har haft til personalepsykologordningen i det pågældende år kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og -indtægter, Personale og uddannelse, Personalepolitiske puljer Aarhus Universitetshospital Bevillingsændringer i alt Side 11 af 19

12 Skema 9: CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling til projektet Hvordan har du det? Efter aftale med Direktionen finansieres en del af gennemførelsen af undersøgelsen ifm. sundhedsprofilen - projektet Hvordan har du det? - af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling s basisbevilling kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og -indtægter, Forskning og samarbejde, Projekt "Hvordan har du det?" Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Bevillingsændringer i alt Side 12 af 19

13 Skema 10: Akuthus Lemvig Jf. regionrådsbeslutning 28. januar 2015 vedr. midler til helhedsplaner for sundhedshuse i regionen, laves indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. til helhedsplan for Lemvig akuthus. Midlerne til planen er modtaget fra Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed i forbindelse med bevilling fra statens pulje til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Vest, Helhedsplan for Akuthus Lemvig (indtægt) Reserven, pulje til indtægter Bevillingsændringer i alt Side 13 af 19

14 Skema 11: Hospitalsapoteket, midler til nyt kølerum Hospitalsapotekets logistikfunktion varetager al distribution og lagerlogistik på medicinområdet, og er beliggende på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade i Aarhus. En del af apotekets lagerholdte lægemidler skal opbevares på køl, men en del af de eksisterende køleskabe på Hospitalsapoteket er ikke længere mulige at vedligeholde. For at undgå nedbrud og deraf følgende kassation af lægemidler, indrettes der et nyt kølerum. Dette vil fremadrettet sikre driftsstabilitet, bedre arbejdsgange og forbedret fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Derudover giver det mulighed for at efterleve de særlige krav i GDP-regelsættet (God DistributionsPraksis) som apoteket er underlagt, og som kontrolleres af Sundhedsstyrelsen. Der er afsat penge til opførelse af et nyt Hospitalsapotek ved DNU i Skejby i Det må således forventes, at dette tidligst er klar til ibrugtagning i Der er således et behov for at skabe funktionelle rammer for Hospitalsapoteket i den mellemliggende periode, der også imødekommer den forventede kapacitetsudvidelse, som Hospitalsapoteket står overfor. Finansieringen af det nye kølerum sker af midlerne afsat i investeringsplanen til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket Puljen til anlægsprojekter Bevillingsændringer i alt Side 14 af 19

15 Skema 12: Ny fælles IT-platform Regionsrådet godkendte den 3. december 2013 en leasingramme til en Ny fælles IT-platform. Den Ny Fælles Platform har til formål at løse de kendte problemstillinger med hensyn til at ensrette it-infrastrukturen for regionens enheder/hospitaler og brugere. Projektet er budgetlagt efter en udrulningsplan. Udrulningsplanen er nu forceret for at imødekomme behovene i de store anlægsprojekter, og der er dermed behov for yderligere midler til gennemførelse af projektet. Da det kun er muligt at finansiere en mindre del af konsulentydelser og interne ressourcer fra en leasingramme foreslås det, at de resterende midler for at få projektet gennemført finansieres af regionens anlægsbudget. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fælles, It-sundhed, Ny fælles IT-platform Puljen til anlægsprojekter Bevillingsændringer i alt Side 15 af 19

16 Skema 13: Controlling af store anlægsprojekter Der gennemføres en række store anlægsprojekter i regionen i disse år. Det medfører et behov for central controlling for at sikre, at anlægsprojekter lever op til de politisk fastlagte mål. Til hvert kvalitetsfondsprojekt er der på vegne af regionsrådet nedsat et 3. øje til controlling, og der er afsat et årligt rådighedsbeløb til funktionen på 1,55 mio. kr. ( ) Projekterne er vokset i kompleksitet, hvilket øger behovet for midler til 3. øje funktionen i de enkelte år. Samtidig vurderes det, at der er et behov for controlling af andre af regionens store anlægsprojekter. For at sikre den fornødne centrale controlling af regionens store anlægsprojekter foreslås det, at den eksisterende bevilling til 3. øje omdøbes til controlling af store anlægsprojekter, og at de afsatte rådighedsbeløb øges som angivet i tabellen nedenfor. Bevillingsskema Flerårig Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) anlægsbevilling Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fælles, Controlling af store anlægsprojekter (tidligere kaldet Det tredje øje for RH Viborg, DNU og DNV Gødstrup ) Puljen til anlægsprojekter Bevillingsændringer i alt Side 16 af 19

17 Skema 14: Ændret brug af bevilling til høreklinikker I regionsoverblik pr. 30. april 2014, der blev godkendt af regionsrådet den 25. juni 2014, blev der givet en bevilling på kr. til etablering af to høreklinikker ved Randers Sundhedscenter og ved Marselisborgscenteret i Aarhus. Aarhus Universitetshospital har ansvaret for etablering af høreklinikkerne. Det har vist sig, at etablering af høreklinikker i Randers og Aarhus kan etableres billigere end forventet. Derfor kan den høreklinik i Horsens, som Region Midtjylland overtager driftsansvaret for den 1. august 2015 ligeledes etableres indenfor samme bevilling. Regionsrådet blev orienteret om overdragelsen på mødet den 25. februar Til høreklinikken i Horsens skal der investeres i IT- og telefoni, Apparatur til hørepropstøbning, etablering af udsugning og audiometer til i alt ca kr. Bevillingsskema Flerårig Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) anlægsbevilling Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Bevillingsændringer i alt Side 17 af 19

18 2. REGIONAL UDVIKLING Skema 15: Anlægsprojekt, Aarhus Letbane Regionsrådet godkendte 13. december 2014 pkt. 20 tillægsbevilling på 41,0 mio. kr. til merudgifter vedrørende etablering af Aarhus Letbane. Bevillingen er indarbejdet i nedenstående bevillingsskema. Der ansøges om fremrykning af rådighedsbeløb på 12,085 mio. kr. fra 2016 til 2015 vedrørende den oprindelige anlægsbevilling på 76,8 mio. kr. Bevillingsskema Flerårig Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) anlægsbevilling Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Tillægsbevilling til anlægsprojektet, Aarhus Letbane Fremrykning anlægsprojekt Aarhus Letbane (RR 13/ pkt. 14) Lån til finansierng af merudgift på Aarhus Letbane Likvide midler Fremrykning låneoptag Bevillingsændringer i alt Regionens anlægsbevilling til Aarhus Letbane udgør herefter 117,8 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 64,7 mio. kr. og en rest på 53,1 mio. kr. Side 18 af 19

19 3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 16: Business Intelligence samles i én enhed BI-ressourcerne samles i én organisation for yderligere at styrke indsatsen på området, og denne organisation placeres fremadrettet i IT-Fælles. Der er tale om en fusion af BI-enheden fra Kvalitet og Data samt medarbejdere fra DRG- og Dataenheden på Aarhus Universitetshospital kr., 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fælles formål og Administration, IT-Fælles Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Bevillingsændringer i alt Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål Fordeling i alt Total Side 19 af 19

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udmøntning af spareforslag vedr. hjemtagning af analyser

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Varetagelse af hæmatologien i Viborg og Silkeborg kommuner...

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Rammer for investeringsplan

Rammer for investeringsplan Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Rammer for investeringsplan 2017-2025 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Det er i økonomiaftalen mellem

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

Investeringsplan Forslag til Investeringsplan Indledning

Investeringsplan Forslag til Investeringsplan Indledning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning/ Koncernøkonomi Investeringsplan 2017-2026 - Forslag til Investeringsplan 2017-2026 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere